Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 1100 Vrátnica, Šrobárova 2 ONLINE
2. 1100 Maskaľ, Ján alias
3. 1105 Folklórny súbor Hornád offline
4. 1110 Kvitkovský, Maroš ONLINE
5. 1112 Hrehová, Mária ONLINE
6. 1120 Vajcíková, Milena ONLINE
7. 1120 Matejová, Mária alias
8. 1121 Pavlíková, Svetlana ONLINE
9. 1122 Balážová, Lenka ONLINE
10. 1122 Balážová, Marta alias
11. 1123 Lučanská, Renáta ONLINE
12. 1124 Raková, Ivana ONLINE
13. 1124 Špilárová, Helena alias
14. 1125 Pisarčíková, Edita ONLINE
15. 1126 Pirčáková, Renáta ONLINE
16. 1127 Kováčová, Marcela ONLINE
17. 1128 Sidorová, Andrea ONLINE
18. 1129 Szattlerová, Zuzana ONLINE
19. 1129 Himič, Natália alias
20. 1130 Páleníková, Dagmar ONLINE
21. 1131 Pethöová, Emília ONLINE
22. 1132 Škvarková, Simona ONLINE
23. 1132 Kanárik, Imrich alias
24. 1133 Lejková, Júlia offline
25. 1134 Himič, Natália ONLINE
26. 1135 Jarčuška, Pavol ONLINE
27. 1136 Hupcejová, Jozefína ONLINE
28. 1136 Laudárová, Anna alias
29. 1137 Talárovičová, Štefánia ONLINE
30. 1138 Maliar, Karol ONLINE
31. 1139 Havrilová, Jana offline
32. 1140 Čorňáková, Daniela ONLINE
33. 1141 Havrilová, Ružena offline
34. 1142 Görčöšová, Tatiana ONLINE
35. 1143 Dlugošová, Lucia ONLINE
36. 1144 Ballová, Zuzana ONLINE
37. 1145 Gbúr, Ján ONLINE
38. 1146 Mareková, Mária offline
39. 1147 Špontáková, Monika ONLINE
40. 1148 Bujňáková, Mária ONLINE
41. 1148 Bröstl, Alexander alias
42. 1149 Lišková, Renata ONLINE
43. 1149 Glova, Barbora alias
44. 1149 Lenčáková, Anna alias
45. 1150 Gažová, Zuzana ONLINE
46. 1151 Zelenák, Kamil ONLINE
47. 1152 Bahtijarevičová, Mária ONLINE
48. 1153 Čabalová, Eva ONLINE
49. 1154 Pokrivčáková, Marcela ONLINE
50. 1155 Kratyinová, Zuzana ONLINE
51. 1156 Begányiová, Eva ONLINE
52. 1157 Havrilová, Helena ONLINE
53. 1158 Podlesná, Ivana ONLINE
54. 1159 Zahraničné, oddelenie ONLINE
55. 1159 Giannakos, Viktória alias
56. 1159 Vasiľová, Mária alias
57. 1160 Fedoročko, Peter ONLINE
58. 1160 Černák, Juraj alias
59. 1161 Nováková, Alexandra ONLINE
60. 1162 Sabolová, Adriana ONLINE
61. 1163 Horváthová, Tatiana ONLINE
62. 1163 Laurichová, Magdaléna alias
63. 1164 Ručinská, Silvia offline
64. 1165 Šuba, Dušan ONLINE
65. 1166 Lišková, Renáta offline
66. 1167 Karenová, Danuša ONLINE
67. 1169 Čipkár, Ján ONLINE
68. 1170 Matejová, Viera ONLINE
69. 1171 Vojtová, Edita ONLINE
70. 1172 Béreš, Peter ONLINE
71. 1173 Matejová, Viera ONLINE
72. 1174 Kováč, Ľubomír ONLINE
73. 1175 Horváthová, Anna ONLINE
74. 1176 Hudec, Igor ONLINE
75. 1177 Mock, Andrej ONLINE
76. 1178 Princík, Ivor ONLINE
77. 1179 Panigaj, Ľubomír ONLINE
78. 1180 Čanády, Alexander ONLINE
79. 1180 Dzurinka, Maroš alias
80. 1181 Šmajda, Beňadik ONLINE
81. 1182 Fedoročko, Peter ONLINE
82. 1183 UBEV PF, Sekretariát (Moyzesova) ONLINE
83. 1183 Gálik, Ján alias
84. 1183 Kováčová, Darina alias
85. 1184 Ševc, Juraj ONLINE
86. 1184 Alexovič Matiašová, Anna alias
87. 1184 Gombalová, Zuzana alias
88. 1185 Pástorová, Eva ONLINE
89. 1186 Daxnerová, Zuzana ONLINE
90. 1187 Mišúrová, Eva ONLINE
91. 1188 Jendželovská, Zuzana ONLINE
92. 1188 Vargová, Jana alias
93. 1189 Balážová, Viera ONLINE
94. 1190 Sačková, Veronika ONLINE
95. 1190 Šemeláková, Martina alias
96. 1191 Kolesárová, Mariana ONLINE
97. 1191 Kisková, Jana alias
98. 1191 Maliničová, Lenka alias
99. 1192 Špaková Raschmanová, Jana offline
100. 1193 Elečko, Ján ONLINE
101. 1193 Fabián, Martin alias
102. 1193 Fábian, Martin alias
103. 1193 Rončák, Róbert alias
104. 1194 Olekšák, Patrik ONLINE
105. 1194 Hirková, Simona alias
106. 1194 Široký, Michael alias
107. 1195 Chodba UCHV, 2. poschodie RBL ONLINE
108. 1195 Kudličková, Zuzana alias
109. 1195 Ordošová, Gabriela alias
110. 1195 Tvrdoňová, Monika alias
111. 1196 Budovská, Mariana ONLINE
112. 1196 Slepčíková, Paulína alias
113. 1197 Hamuľaková, Slávka ONLINE
114. 1197 Janovec, Ladislav alias
115. 1197 Matejová, Mária alias
116. 1197 Špaková Raschmanová, Jana alias
117. 1198 UCHV PF, Sekretariát ONLINE
118. 1198 Veselovská, Zuzana alias
119. 1199 Solár, Peter ONLINE
120. 1200 Kleinová, Viera ONLINE
121. 1201 Pristaš, Peter ONLINE
122. 1202 Ľuptáčik, Peter ONLINE
123. 1202 Jakšová, Patrícia alias
124. 1203 Raschmanová, Natália ONLINE
125. 1204 Jendželovský, Rastislav ONLINE
126. 1204 Majerník, Martin alias
127. 1205 Panigaj, Martin ONLINE
128. 1206 Parošová, Jana ONLINE
129. 1206 Parošová, Janka alias
130. 1207 Uhrin, Marcel ONLINE
131. 1208 Majláth, Igor ONLINE
132. 1209 Bojková, Bianka ONLINE
133. 1210 Kimáková, Patrícia ONLINE
134. 1210 Fecková, Barbora alias
135. 1210 Ilkovičová, Lenka alias
136. 1210 Kúkeľová, Diana alias
137. 1210 Onderková, Anna alias
138. 1210 Pacáková, Diana alias
139. 1210 Szentpéteriová, Erika alias
140. 1211 Obšitošová, Ingrid ONLINE
141. 1211 Petrovičová, Eva alias
142. 1212 Laboratórium, RBL - č.m. 101 ONLINE
143. 1212 Parošová, Janka alias
144. 1213 Gyurászová, Katarína ONLINE
145. 1213 Halaburková, Andrea alias
146. 1213 Macejová, Mária alias
147. 1213 Vargová, Jana alias
148. 1214 Kassayová, Monika ONLINE
149. 1215 Audítor offline
150. 1216 Kisková, Terézia ONLINE
151. 1216 Pipová, Natália alias
152. 1217 Doktorandi, UCHV m.c.5 RB ONLINE
153. 1217 Demkovičová, Erika alias
154. 1217 Halaganová, Andrea alias
155. 1217 Kicková, Eva alias
156. 1218 Zibrinyiová, Veronika ONLINE
157. 1219 Vojtasová, Mária ONLINE
158. 1220 Hižňanová, Adriana offline
159. 1220 Vilhanová, Katarína alias
160. 1221 Raši, Tomáš ONLINE
161. 1221 Hradická, Petra alias
162. 1222 Šalachová, Monika ONLINE
163. 1223 Demečková, Vlasta ONLINE
164. 1224 Ahlersová, Eva ONLINE
165. 1224 Ahlers, Ivan alias
166. 1225 Balogová, Monika ONLINE
167. 1225 Dobrý, Martin alias
168. 1225 Maxinová, Edita alias
169. 1226 Havrilová, Jana offline
170. 1227 Tomášková, Nataša ONLINE
171. 1227 Garajová, Katarína alias
172. 1228 Sedláková rod.Kadukova, Jana ONLINE
173. 1228 Sedláková, Jana alias
174. 1229 Kristian, Pavol ONLINE
175. 1234 Sorter, RBL - c.m. 034 ONLINE
176. 1235 Parimuchová, Andrea ONLINE
177. 1235 Jakšová, Patrícia alias
178. 1237 Konfokalny mikroskop, RBL - č.m. 027 ONLINE
179. 1246 Serbin, Rastislav ONLINE
180. 1246 Brudňáková, Martina alias
181. 1246 Kozlov, Oleksandr alias
182. 1246 Kupcová, Elena alias
183. 1246 Rečlo, Michal alias
184. 1247 lab. Separacnych metod, PF offline
185. 1255 Baloghová, Silvia ONLINE
186. 1255 Sekeráková, Dana alias
187. 1256 Kudlickova, Zuzana ONLINE
188. 1257 Pavlovová, Veronika ONLINE
189. 1261 Antalík, Marián ONLINE
190. 1262 Víglaský, Viktor ONLINE
191. 1263 Kožurková, Mária ONLINE
192. 1263 Sabolová, Danica alias
193. 1264 Džadžovská, Zuzana ONLINE
194. 1265 Tomášiková, Vladimíra ONLINE
195. 1266 Pezlarová, Katarína ONLINE
196. 1266 Onderko, Lucia alias
197. 1267 Harčarik, Peter ONLINE
198. 1268 Mruzková, Mária ONLINE
199. 1269 Šimková, Slávka ONLINE
200. 1270 Kováč, Július ONLINE
201. 1271 Hendrichovská, Nicol ONLINE
202. 1272 Krivoš-Bellušová, Denisa ONLINE
203. 1273 Sokolová Sabovčiková, Lenka ONLINE
204. 1274 Nináčová, Katarína ONLINE
205. 1275 Hrešková, Gabriela ONLINE
206. 1277 Herceg, Slavko ONLINE
207. 1278 Kováčová, Eva ONLINE
208. 1278 Tomko, Martin alias
209. 1279 Medová, Silvia ONLINE
210. 1282 Sekerák, Jozef ONLINE
211. 1283 Fecková, Beáta ONLINE
212. 1284 Kalakay, Radoslav ONLINE
213. 1284 Adamek, Rastislav alias
214. 1284 Matta, Peter alias
215. 1285 Hajduk, Róbert ONLINE
216. 1286 Blichová, Slavka ONLINE
217. 1287 Takáč, Karol ONLINE
218. 1288 Derjaninová, Lenka ONLINE
219. 1289 Rigasová, Ivana ONLINE
220. 1290 Šveda, Dušan ONLINE
221. 1292 Jedáleň Moyzesova 9 , suterén ONLINE
222. 1293 Jedáleň Moyzesova 9 , Poschodie ONLINE
223. 1294 Griga, František ONLINE
224. 1294 Slašťan, Ján alias
225. 1299 Rektorát, Malá zasadačka offline
226. 1500 Marcinová, Klára offline
227. 1501 Jantošovič, Jozef ONLINE
228. 1510 Hutňan, Emil ONLINE
229. 1511 Šusterová, Jana ONLINE
230. 1512 Ondrejová, Erika ONLINE
231. 1513 Baranko, Miroslav ONLINE
232. 1514 Sedláková, Helena ONLINE
233. 1515 Ondrej, Ján ONLINE
234. 1516 Yanochko, Viktoria ONLINE
235. 1517 Paňková, Mária ONLINE
236. 1518 Ballová, Zuzana offline
237. 1520 Pomikala, Miroslav ONLINE
238. 1521 Berezňaková, Jana ONLINE
239. 1521 Radzo, Ján alias
240. 1522 Lipták, Marek ONLINE
241. 1535 Hala, CIaKT offline
242. 1538 Béres, Jozef ONLINE
243. 1540 Blichová, Slávka offline
244. 1541 Šveda, Dušan offline
245. 1542 Hajduk, Róbert offline
246. 1543 Sekerák, Jozef offline
247. 1544 Tomášiková, Vladimíra offline
248. 1545 Gajdoš, Jozef offline
249. 1546 Derjaninová, Lenka offline
250. 1548 Kalakay, Radoslav offline
251. 1551 Vokálová, Júlia offline
252. 1552 Štofová, Gabriela ONLINE
253. 1558 Horbacz, Agata Dorota ONLINE
254. 1558 Dračková, Dana alias
255. 1558 Horbacz, Agata alias
256. 1558 Potočníková, Jana alias
257. 1559 Valanský, Marek ONLINE
258. 1559 Šulc, Ivan alias
259. 1560 Vrátnica ŠD, Popradská 66 ONLINE
260. 1561 Komenská, Jana ONLINE
261. 1562 Vargová, Iveta ONLINE
262. 1563 Jedáleň, Jesenná 5 ONLINE
263. 1565 ŠJ, Pokladňa ONLINE
264. 1566 Berezňáková, Anna ONLINE
265. 1581 Tomčíková, Mária ONLINE
266. 1582 Koľveková, Mária ONLINE
267. 1583 Mušutová, Miroslava ONLINE
268. 1585 Lukáčová, Mária offline
269. 1586 Ciberejová, Gabriela ONLINE
270. 1587 Nagyová, Helena offline
271. 1588 Gazdová, Eva offline
272. 1589 Popovič, Marián ONLINE
273. 1590 Gajdošová, Mária ONLINE
274. 1591 Fecková, Dona ONLINE
275. 1593 Džoganová, Oľga ONLINE
276. 1595 Tkáč, Michal ONLINE
277. 1596 Juhászová, Diana ONLINE
278. 1597 Imreczeová, Mária ONLINE
279. 1598 Szczecinová, Hedviga ONLINE
280. 1599 CIaKT, fax ONLINE
281. 1601 Sovák, Pavol offline
282. 1603 Mochnacký, Sergej ONLINE
283. 1604 Katedra telesnej výchovy ONLINE
284. 1604 Tkáčiková, Ľudmila alias
285. 1605 Šulc, Ivan offline
286. 1606 Džuganová, Daniela ONLINE
287. 1607 Lengyelová, Petra ONLINE
288. 1608 Univerzitná knižnica, sekretariat ONLINE
289. 1608 Vrancová, Eva alias
290. 1609 Moňok, Jozef ONLINE
291. 1610 Samuelisová, Judita ONLINE
292. 1611 Vraštiaková, Valéria ONLINE
293. 1612 Babicová, Zuzana ONLINE
294. 1612 Krjaková, Iveta alias
295. 1613 UK UPJŠ, Filozofická knižnica ONLINE
296. 1613 Karaffová, Viera alias
297. 1614 Rakúska knižnica ONLINE
298. 1614 Kostelníková, Stanislava alias
299. 1616 Marcinová, Klára ONLINE
300. 1617 UK UPJŠ, - edičné ONLINE
301. 1617 Medviďová, Eva alias
302. 1618 Knižnica UPJŠ, Medická 6 ONLINE
303. 1618 Timková, Jana alias
304. 1619 Lek. knižnica, pozičovňa ONLINE
305. 1619 Garčarová Živčáková, Iveta alias
306. 1619 Homolová, Katarína alias
307. 1619 Porubanová, Renáta alias
308. 1619 Müller, Marko alias
309. 1619 Juhászová, Eva alias
310. 1621 Halamová, Dáša ONLINE
311. 1622 Čontofalská, Zuzana offline
312. 1623 Küchelová, Zuzana ONLINE
313. 1623 Brtková, Mirianna alias
314. 1623 Zusková, Klaudia alias
315. 1624 Buková, Alena ONLINE
316. 1625 Čižmár, Peter offline
317. 1626 Dohovicova, Andrea ONLINE
318. 1626 Sadloňová, Zuzana alias
319. 1627 Kaško, Dávid ONLINE
320. 1627 Zelko, Aurel alias
321. 1628 Uher, Ivan ONLINE
322. 1628 Junger, Ján alias
323. 1629 Bakalár, Peter ONLINE
324. 1629 Čurgali, Marcel alias
325. 1630 Imrich, Staško offline
326. 1630 Sláviková, Cecília alias
327. 1631 Marčišinová, Romana ONLINE
328. 1632 Juhászová, Agnesa ONLINE
329. 1633 Sedláková, Helena ONLINE
330. 1633 Szárazová, Hildegard alias
331. 1635 Matyášová, Eva ONLINE
332. 1635 Forraiová, Andrea alias
333. 1640 Knižnica, FVS ONLINE
334. 1640 Kolinovský, Radoslav alias
335. 1640 Lukáčová, Kvetoslava alias
336. 1641 Sláviková, Veronika ONLINE
337. 1642 Matušovičová, Eva ONLINE
338. 1644 Ontko, Michal ONLINE
339. 1645 Madlenáková, Helena ONLINE
340. 1646 Čontofalská, Zuzana ONLINE
341. 1647 Matušovičová, Eva ONLINE
342. 1648 Brutovská, Romana offline
343. 1648 Szabóová, Kvetoslava alias
344. 1649 Petrušová, Darina offline
345. 1650 FIL knižnica, učebňa offline
346. 1651 Práv. knižnica, študovňa prízemie ONLINE
347. 1651 Majorošová, Zuzana alias
348. 1651 Szabóová, Kvetoslava alias
349. 1652 Lek. knižnica, študovňa offline
350. 1653 Práv. knižnica, výpožička offline
351. 1653 Makarová, Jana alias
352. 1654 Sklad M9 ONLINE
353. 1655 Kovaničová, Milana offline
354. 1656 Medická 6, Digitalizačné pracovisko ONLINE
355. 1660 Venceľová, Adriána ONLINE
356. 1661 Sabo, Maroš ONLINE
357. 1662 Horňáková, Nataša ONLINE
358. 1663 Mikita, Štefan ONLINE
359. 1664 Makarová, Jana offline
360. 1665 Garáže, UPJŠ ONLINE
361. 1667 Vrátnica BZ, Mánesova ONLINE
362. 1668 Repčáková, Klára offline
363. 1669 Kelbel, Peter offline
364. 1670 Botanická záhrada, Herbár ONLINE
365. 1671 Suvák, Martin ONLINE
366. 1672 Fridman, Peter ONLINE
367. 1673 Gregorek, Robert ONLINE
368. 1674 Mártonfiová, Lenka offline
369. 1675 Lengyelová, Katarína offline
370. 1676 Dědečková, Jaroslava ONLINE
371. 1676 Sabolová, Viera alias
372. 1676 Tomašová, Lenka alias
373. 1677 Petrilová, Valéria ONLINE
374. 1678 Vrátnica ŠD, Popradská 76 ONLINE
375. 1679 Zahraničné oddelenie, Fax ONLINE
376. 1679 Filipová, Daniela alias
377. 1679 Lehotská, Veronika alias
378. 1680 Maligda, Jozef ONLINE
379. 1681 Šmajdová, Viera ONLINE
380. 1682 Adamčíková, Iveta ONLINE
381. 1682 Študentská jedáleň alias
382. 1683 Tóthová, Mária ONLINE
383. 1684 Lukačková, Irina ONLINE
384. 1685 Vargová, Iveta offline
385. 1686 Jurová, Iveta ONLINE
386. 1687 Kőröšiová, Agnesa ONLINE
387. 1688 Varga, Jozef ONLINE
388. 1689 Šatňa údržby ONLINE
389. 1690 Dielňa ŠDaJ offline
390. 1691 Miľová, Eva ONLINE
391. 1692 ŠDaJ, Kaviareň ONLINE
392. 1693 ŠD, Sklad ONLINE
393. 1694 Töröková, Magdaléna offline
394. 1695 Správca siete, ŠDaJ ONLINE
395. 1696 Vrátnica ŠD, Medická 6 ONLINE
396. 1697 Vrátnica ŠD, Medická 4 ONLINE
397. 1698 Šimkaninová, Dagmar ONLINE
398. 1699 Bokšová, Beáta ONLINE