Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 2108 Kireš prodekan PF, vonkajšie vzťahy ONLINE
2. 2109 Dekanát PF, Fax offline
3. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
4. 2114 Dovhunová, Ema ONLINE
5. 2115 Štefaníková, Denisa ONLINE
6. 2116 Sováková, Iveta ONLINE
7. 2117 Cechlárová prodekanka PF, pre vzdelávanie ONLINE
8. 2118 Pivarníková, Agnesa ONLINE
9. 2119 Dekan PF ONLINE
10. 2119 Semanišin, Gabriel alias
11. 2120 - Pažinová, Erika offline
12. 2121 Krištofová, Silvia ONLINE
13. 2123 Pitoňáková, Eva ONLINE
14. 2124 Kováčová, Anabela ONLINE
15. 2125 Archiv PF, Šrob.2, Kováčová Anabela ONLINE
16. 2126 Dlugoš, Jozef ONLINE
17. 2131 Kimáková, Jana ONLINE
18. 2133 Kobulárová, Lenka ONLINE
19. 2135 Vašková, Viera ONLINE
20. 2136 Zezulova, Hana ONLINE
21. 2136 Žežulová, Hana alias
22. 2137 Ujlaky, Jácint ONLINE
23. 2141 Onderko, Lucia ONLINE
24. 2141 Paucová, Jana alias
25. 2151 Veľková, Alica ONLINE
26. 2153 Ižariková, Lenka ONLINE
27. 2153 Dovhunová, Ema alias
28. 2153 Petruláková, Zuzana alias
29. 2154 Molnárová, Soňa ONLINE
30. 2155 Mártonfi prodekan PF, pre vedu a výskum ONLINE
31. 2155 Mártonfi, Pavol alias
32. 2158 Mosáthová, Mária ONLINE
33. 2162 Kačur, Ľubomír ONLINE
34. 2179 Libová, vedúca sekretariátu PF ONLINE
35. 2179 Libová, Svetlana alias
36. 2180 Labancová, tajomníčka PF ONLINE
37. 2180 Labancová, Lenka alias
38. 2181 Dekanát PF, Sekretariát ONLINE
39. 2181 Margecanská, Jana alias
40. 2181 Pavúková, Jana alias
41. 2200 Andrejko, Marián ONLINE
42. 2201 CAI PF, Sekretariát ONLINE
43. 2201 Krivjanská, Helena alias
44. 2201 Krivjanská, Helena alias
45. 2202 hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O84 m.c.144 ONLINE
46. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
47. 2203 Kravčáková, Adela alias
48. 2204 Sokol, Pavol offline
49. 2205 Onofrejová, Monika offline
50. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
51. 2207 doktorandi ÚMV, SJ1O80 a ONLINE
52. 2207 Vojtková, Erika alias
53. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
54. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
55. 2210 lab. prip. a charakt. nanostruktur, Komanicky ONLINE
56. 2211 Soták, Roman ONLINE
57. 2212 Paulíny, Zuzana ONLINE
58. 2213 ÚMV PF, Sekretariát ONLINE
59. 2213 Knapíková, Zlatica alias
60. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
61. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
62. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
63. 2216 Berta, Martin alias
64. 2216 Dušeková, Eva alias
65. 2216 Espina García, Alba alias
66. 2216 Havadej, Samuel alias
67. 2216 Hovan, Andrej alias
68. 2216 Hrivňak, Stanislav alias
69. 2216 Jakabčin, Patrik alias
70. 2216 Jutková, Annamária alias
71. 2216 Kopčová, Katarína alias
72. 2216 Lenkavská, Lenka alias
73. 2217 Daňková, Viera offline
74. 2218 kanc. 51A, UFV ONLINE
75. 2219 Feher, Alexander ONLINE
76. 2220 Feher, Alexander ONLINE
77. 2221 Dielňa, CAI PF ONLINE
78. 2221 Kovaľ, Maroš alias
79. 2221 Marková, Eva alias
80. 2221 Staňa, Richard alias
81. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
82. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
83. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
84. 2224 Daňková, Viera ONLINE
85. 2225 Porhinčák, Štefan ONLINE
86. 2226 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
87. 2227 Kuzma, Miron offline
88. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
89. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
90. 2230 Kalagov, Georgii alias
91. 2230 Khmara, Viktor alias
92. 2230 Mohylna, Mariia alias
93. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
94. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek, laboratórium KBF PF ONLINE
95. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
96. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF ONLINE
97. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
98. 2236 Füzer, Ján ONLINE
99. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
100. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
101. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
102. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
103. 2242 Fabián, Marián ONLINE
104. 2242 Kundrát, Martin alias
105. 2242 Sedlák, Erik alias
106. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
107. 2243 Huntošová, Veronika alias
108. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
109. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
110. 2245 Naďová, Zuzana alias
111. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
112. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
113. 2248 Kožár, Tibor alias
114. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
115. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
116. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF ONLINE
117. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
118. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
119. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
120. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
121. 2256 Harminc, Matúš ONLINE
122. 2256 Franko, Marek alias
123. 2257 UINF, UINF offline
124. 2258 doktorandi ÚMV, SJ1O80 b ONLINE
125. 2258 Tamášová, Martina alias
126. 2258 Šurimová, Mária alias
127. 2259 Kiseľák, Jozef offline
128. 2260 Lab. Jadrovej fyziky, KJF UFV PF ONLINE
129. 2260 Kravčáková, Adela alias
130. 2260 Vrláková, Janka alias
131. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
132. 2266 test offline
133. 2271 Liško, František ONLINE
134. 2272 Grondželová, Nora offline
135. 2273 Murín, Pavel ONLINE
136. 2274 Krivoš-Belluš, Rastislav offline
137. 2275 Čižmár, Peter offline
138. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
139. 2277 Lab. 2 biotechnologie a bunkovej fyziologie, KBF PF offline
140. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
141. 2280 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
142. 2281 Čižmár, Erik ONLINE
143. 2281 Tarasenko, Róbert alias
144. 2282 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
145. 2282 Tkáč, Vladimír alias
146. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
147. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
148. 2290 ^Horváth, Tomáš offline
149. 2290 Pero, Štefan alias
150. 2291 Maceková, Mária ONLINE
151. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
152. 2299 Fax katedry biofyziky PF ONLINE
153. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Manesova) ONLINE
154. 2300 Tóthová, Olga alias
155. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
156. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
157. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
158. 2303 Bálintová, Miroslava alias
159. 2303 Henzelyová, Jana alias
160. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
161. 2304 Boberová, Zuzana alias
162. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
163. 2306 Lacková, Zdenka ONLINE
164. 2307 Nigutová, Katarína ONLINE
165. 2307 Kimáková, Andrea alias
166. 2308 Bruňáková, Katarína ONLINE
167. 2308 Lešková, Andrea alias
168. 2309 Lab. Taxonomie rastlin, m.c.126 BZ UBEV ONLINE
169. 2309 Dudáš, Matej alias
170. 2309 Kolarčik, Vladislav alias
171. 2310 Goga, Michal ONLINE
172. 2311 Schreiberová, Andrea ONLINE
173. 2311 Romanová, Viera alias
174. 2312 Laborátorium, Kaľavský offline
175. 2313 Mártonfi, Pavol ONLINE
176. 2314 Raczova, Katarina ONLINE
177. 2314 Ráczová, Katarína alias
178. 2314 Šoltésová, Daniela alias
179. 2315 Guest CFNT offline
180. 2315 Onufriienko, Oleksandr alias
181. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
182. 2318 Doktorandi, botanika 224 ONLINE
183. 2318 Biľová, Ivana alias
184. 2318 Chernikova, Eleonora alias
185. 2318 Hrčka, Michal alias
186. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
187. 2318 Pizňak, Martin alias
188. 2318 Ručová, Dajana alias
189. 2319 Petijová, Linda ONLINE
190. 2320 Kaľavský, František ONLINE
191. 2320 Smolejová, Gabriela alias
192. 2321 Oriňák, Andrej ONLINE
193. 2321 Oriňak, Andrej alias
194. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
195. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
196. 2323 Diuzheva, Alina alias
197. 2323 Šandrejová, Jana alias
198. 2324 Oriňáková, Renáta ONLINE
199. 2324 Oriňaková, Renáta alias
200. 2325 Gondová, Taťána ONLINE
201. 2326 Reiffová, Katarína ONLINE
202. 2327 Erdelyi, Branislav ONLINE
203. 2327 Hovancová, Jana alias
204. 2327 Hruška, Marek alias
205. 2327 Macko, Ján alias
206. 2327 Markušová-Bučková, Lucia alias
207. 2327 Šišoláková, Ivana alias
208. 2328 Morovská Turoňová, Andrea ONLINE
209. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
210. 2328 Turoňová, Andrea alias
211. 2329 Martinková, Miroslava offline
212. 2329 Fabišíková, Milica alias
213. 2329 Čonková, Miroslava alias
214. 2330 Bušová, Tatiana ONLINE
215. 2331 Drotárová, Mária offline
216. 2332 Ucebna NMR, RB UCHV PF ONLINE
217. 2333 Laborátorium 4, NMR-400 ONLINE
218. 2333 Vojtasová, Mária alias
219. 2334 Imrich, Ján ONLINE
220. 2335 Potočňák, Ivan ONLINE
221. 2335 Kuchár, Juraj alias
222. 2336 Hamorska , Miroslava ONLINE
223. 2336 Györyová, Katarína alias
224. 2336 Hámorská, Miroslava alias
225. 2337 Ganajová, Mária ONLINE
226. 2338 Sotáková, Ivana ONLINE
227. 2338 Babinčáková, Mária alias
228. 2338 Ganajová, Mária alias
229. 2338 Pacovská, Anna alias
230. 2338 Sotáková, Ivana alias
231. 2339 Vargová, Zuzana offline
232. 2340 Smolko, Lukáš ONLINE
233. 2340 Almáši, Miroslav alias
234. 2340 Beňová, Eva alias
235. 2340 Farkasová, Veronika alias
236. 2340 Litecká, Miroslava alias
237. 2340 Lükőová, Andrea alias
238. 2340 Rendošová, Michaela alias
239. 2340 Samoľová, Erika alias
240. 2340 Vráblová, Anna alias
241. 2340 Žid, Lukáš alias
242. 2341 Heinrichová, Valéria ONLINE
243. 2342 Černák, Juraj ONLINE
244. 2343 Zeleňák, Vladimír offline
245. 2344 Hurajtova, Lenka ONLINE
246. 2344 Hurajtová, Lenka alias
247. 2344 Rečlo, Michal alias
248. 2344 Šandrejová, Jana alias
249. 2345 Gogoľová, Romana offline
250. 2345 Bártová, Ingrida alias
251. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava ONLINE
252. 2346 Vavra, Martin alias
253. 2347 Gonda, Jozef ONLINE
254. 2348 Martinková, Miroslava ONLINE
255. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
256. 2350 Vratnica PF, Moyzesova 11 roh ONLINE
257. 2350 Kulcsárová, Mária alias
258. 2350 Zelinková, Oľga alias
259. 2351 Doktorandi UBEV KBB, RB m.c. 117 ONLINE
260. 2351 Mochnacký, Filip alias
261. 2351 Timková, Ivana alias
262. 2352 Gessert, Alena ONLINE
263. 2352 Sládek, Imrich alias
264. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
265. 2353 Pregi, Loránt alias
266. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
267. 2354 Marinecová, Emília alias
268. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
269. 2356 Vilková, Mária offline
270. 2357 Doktorandi, botanika 225 ONLINE
271. 2357 Ducár, Erik alias
272. 2357 Fráková, Viera alias
273. 2357 Kaducová, Mária alias
274. 2357 Koprivý, Lukáš alias
275. 2357 Mrázová, Anna alias
276. 2357 Rákai, Albert alias
277. 2357 Vašková, Dominika alias
278. 2358 Jurčacková, Zuzana ONLINE
279. 2358 Antalová, Michaela alias
280. 2358 Czeranková, Odeta alias
281. 2358 Logoida, Mariia alias
282. 2359 Vojteková, Viera ONLINE
283. 2360 Vojteková, Viera ONLINE
284. 2361 -test2361, test2361 offline
285. 2362 Sabalová, Mária ONLINE
286. 2362 Gavalierová, Katarína alias
287. 2362 Nováková, Zuzana alias
288. 2362 Orságová Králová, Zuzana alias
289. 2362 Petruš, Ondrej alias
290. 2363 Laboratórium, elektrochémie m.c.244 ONLINE
291. 2364 Laborátorium, NMR-600 ONLINE
292. 2364 Vilková, Mária alias
293. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
294. 2365 Drotárová, Mária alias
295. 2365 Varhač, Rastislav alias
296. 2366 Almáši, Miroslav ONLINE
297. 2366 Magura, Jozef alias
298. 2367 Laborátorium UCHV, č. 15B (M11) ONLINE
299. 2368 Vargová, Zuzana ONLINE
300. 2368 Litecká, Miroslava alias
301. 2369 Laborátorium UCHV, KBCH č. 147B ONLINE
302. 2369 Hudáčová, Monika alias
303. 2369 Konkoľová, Eva alias
304. 2369 Kvaková, Monika alias
305. 2369 Nunhart, Patrik alias
306. 2369 Suváková, Mária alias
307. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
308. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
309. 2372 Slepcikova, Paulina ONLINE
310. 2372 Bečka, Michal alias
311. 2372 Imrich, Ján alias
312. 2373 Laborátorium UCHV, č. 38 (M11) offline
313. 2374 Babinčáková, Mária ONLINE
314. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
315. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
316. 2399 Gajdošová, Silvia UBEV ONLINE
317. 2399 Gajdošová, Silvia alias
318. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
319. 2399 Petruľová, Veronika alias
320. 2401 rack 1.p, Technicom ONLINE
321. 2402 rack 3p, Technicom ONLINE
322. 2403 serverovna, Technicom ONLINE
323. 2408 Daňková, Viera offline
324. 2419 Lubomir, Snajder mob. offline
325. 2420 EVO ONLINE
326. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
327. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
328. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
329. 2424 Chrastina, Milan alias
330. 2424 Glova, Martin alias
331. 2425 Sokol, Pavol ONLINE
332. 2426 Dlugošová, Lucia offline
333. 2427 Sokol, Pavol offline
334. 2429 Nováková, Katarína offline
335. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
336. 2431 VKM mala, Technicom 108 ONLINE
337. 2432 Lab. IoT, Pisarcik ONLINE
338. 2432 Pisarčík, Peter alias
339. 2433 Galčík, František ONLINE
340. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
341. 2434 Bednárová, Zuzana ONLINE
342. 2434 Szabari, Alexander alias
343. 2434 Šebej, Juraj alias
344. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
345. 2435 Nikorovič, Matej alias
346. 2435 Opiela, Miroslav alias
347. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
348. 2436 Jirásek, Jozef alias
349. 2437 Gurský, Peter ONLINE
350. 2437 Antoni, Ľubomír alias
351. 2437 Horváth, Tomáš alias
352. 2437 Bruoth, Erik alias
353. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
354. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
355. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
356. 2440 Krajči, Stanislav alias
357. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
358. 2441 Gajdošová, Silvia alias
359. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
360. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.c. 210 ONLINE
361. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
362. 2443 Kačala, Viliam alias
363. 2443 Mézešová, Terézia alias
364. 2443 Török, Csaba alias
365. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
366. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
367. 2445 Farkaš, Pavel alias
368. 2445 Harčár, Martin alias
369. 2445 Michalčin, Viktor alias
370. 2445 Paulíny, Michal alias
371. 2446 Lab. Informacnej Bezpecnosti, Technicom 212 ONLINE
372. 2447 Gallová, Štefánia ONLINE
373. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
374. 2448 Guniš, Ján alias
375. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
376. 2449 Tkáčová, Zuzana ONLINE
377. 2449 Haneszová, Angelika alias
378. 2449 Spišáková, Mária alias
379. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
380. 2450 Krídlo, Ondrej alias
381. 2450 Tomoriová, Beáta alias
382. 2450 Vlachou, Eleni L. alias
383. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 ONLINE
384. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
385. 2453 Gallay, Michal ONLINE
386. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
387. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
388. 2455 Kuzma, Miron alias
389. 2455 Baculík, Branislav alias
390. 2455 Miňo, Lukáš alias
391. 2455 Obrin, Marcel alias
392. 2455 Slaninka, Peter alias
393. 2455 Tkáčik, Martin alias
394. 2455 Varchula, Slavomír alias
395. 2455 Šumák, Martin alias
396. 2456 Engel, Radovan ONLINE
397. 2456 Nemček, Martin alias
398. 2457 Hostovska UGE/UMV/UINF, Technicom 313 ONLINE
399. 2458 Sedlák, Vladimír ONLINE
400. 2459 Šupinský, Jozef ONLINE
401. 2459 Onačillová, Katarína alias
402. 2459 Šašak, Ján alias
403. 2460 Seminarka UINF LIDA, Technicom ONLINE
404. 2461 Lab. PLC Kopčo 4p., Technicom 403 ONLINE
405. 2461 Lokša, Peter alias
406. 2462 Pisarčík, Peter offline
407. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody ONLINE
408. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
409. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
410. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
411. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
412. 2500 Petrila, Štefan alias
413. 2500 Piroš, Marián alias
414. 2500 Velk, Jozef alias
415. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
416. 2501 Kišová, Beáta alias
417. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
418. 2502 Mižáková, Viera alias
419. 2503 Semanišin, Gabriel offline
420. 2504 Varga, Rastislav ONLINE
421. 2504 Džubinská, Andrea alias
422. 2504 Froľová, Lucia alias
423. 2504 Galdun, Ladislav alias
424. 2504 Kožejová, Daniela alias
425. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
426. 2505 Váhovský, Oliver alias
427. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
428. 2507 metalograficke lab., 10B offline
429. 2507 Girman, Vladimír alias
430. 2508 ^nepouzity offline
431. 2512 P2 ucebna ONLINE
432. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
433. 2517 lab. pripravy pras. , a lis vzoriek offline
434. 2518 Lacková, Miroslava ONLINE
435. 2518 Tomášová, Dominika alias
436. 2518 Lederová, Lívia alias
437. 2519 vytopeny, A.Z. PA offline
438. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
439. 2520 Zeleňáková, Adriana alias
440. 2520 Palková, Romana alias
441. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
442. 2521 Zeleňáková, Adriana alias
443. 2521 Palková, Romana alias
444. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
445. 2522 Gmitra, Martin alias
446. 2523 lab. SEM ONLINE
447. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
448. 2524 Jurčišin, Marián alias
449. 2525 Interkom, Park Angelinum Brána ONLINE
450. 2526 Berkutova, doktorandi ONLINE
451. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
452. 2527 Gamcová, Jana alias
453. 2527 Katuna, Yurii alias
454. 2527 Lachová, Andrea alias
455. 2527 Lisnichuk, Maksym alias
456. 2527 Michalik, Štefan alias
457. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
458. 2529 Kollár, Peter ONLINE
459. 2530 Jacková, Dana ONLINE
460. 2530 Mišianiková, Lucia alias
461. 2530 Štefančínová, Iveta alias
462. 2531 Základné fyikálne , praktikum ONLINE
463. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
464. 2532 Štrauch, Peter alias
465. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
466. 2533 Richter, Kornel alias
467. 2533 Varga, Rastislav alias
468. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
469. 2535 Melt-spinning, . offline
470. 2536 Zeleňáková, Adriana -kanc. ONLINE
471. 2537 Kollár, Peter ONLINE
472. 2537 Jakubčin, Miloš alias
473. 2537 Kapusta, Ondrej alias
474. 2537 Slovenský, Peter alias
475. 2537 Szűcsová, Jaroslava alias
476. 2537 Ďáková, Ľuboslava alias
477. 2538 Shylenko, doktorandi ONLINE
478. 2538 Kliuikov, Andrii alias
479. 2538 Latyshev, Vitalii alias
480. 2538 Shylenko, Oleg alias
481. 2539 ^Guniš, Ján offline
482. 2540 Kireš, Marián ONLINE
483. 2541 ^Gurský, Peter offline
484. 2542 Tronov, Ivan offline
485. 2542 Kupčíková, Vlasta alias
486. 2542 Černíková, Dorota alias
487. 2543 Elektronicke , praktikum PA9 offline
488. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
489. 2545 lab. 3, UFV PA offline
490. 2545 Varga, Rastislav alias
491. 2546 Pankova, Eva ONLINE
492. 2546 Paňková, Eva alias
493. 2547 Samuel, Dobák ONLINE
494. 2547 Dobák, Samuel alias
495. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
496. 2549 Hnatič, Michal ONLINE
497. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
498. 2551 lab. nizkych teplot, 0.24 ONLINE
499. 2553 Ploščica, Miroslav offline
500. 2554 Oceľáková, Eva offline
501. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
502. 2556 Jakabčin, Patrik alias
503. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
504. 2557 Horváth, Denis alias
505. 2558 - Nováková, Gabriela ONLINE
506. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
507. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
508. 2560 Klein, Daniel alias
509. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
510. 2562 Hančová, Martina ONLINE
511. 2562 Berkutová, Anna alias
512. 2562 Halčinová, Lenka alias
513. 2563 Kulla, Marián ONLINE
514. 2563 Spišiak, Peter alias
515. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
516. 2565 Birnšteinová, Šarlota alias
517. 2565 Karľová, Katarína alias
518. 2565 Lach, Matúš alias
519. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
520. 2566 Šupina, Jaroslav alias
521. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
522. 2569 Komanický, kancelária ONLINE
523. 2569 Komanický, Vladimír alias
524. 2569 Samuely, Tomáš alias
525. 2570 Komanický, nanolab ONLINE
526. 2570 Vorobiov, Serhii alias
527. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
528. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
529. 2573 Ivančo, Jaroslav offline
530. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
531. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
532. 2575 Bukovský, Lev ONLINE
533. 2576 doktorandi ÚMV, SJ1O81 ONLINE
534. 2576 Hovana, Anton alias
535. 2576 Hudák, Juraj alias
536. 2576 Šottová, Viera alias
537. 2577 Terminalovna, RB PF ONLINE
538. 2579 Bombara, Marek ONLINE
539. 2579 Martinská, Gabriela alias
540. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
541. 2581 doktorandi ÚMV, SJ1O79 ONLINE
542. 2581 Gavala, Tadeáš alias
543. 2581 Gábová, Timea alias
544. 2581 Gönciová, Zuzana alias
545. 2581 Janičková, Lucia alias
546. 2582 Csachová, Stela ONLINE
547. 2582 Ondová, Veronika alias
548. 2583 Lab. EEG PCL, Sebena Rene ONLINE
549. 2584 Šveda, Dušan ONLINE
550. 2585 Skřivánková, Valéria ONLINE
551. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
552. 2586 Onderko, František alias
553. 2586 Palková, Romana alias
554. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
555. 2588 Geffert, Viliam ONLINE
556. 2589 Hochmuth, Zdenko ONLINE
557. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
558. 2590 Hochmuth, Zdenko alias
559. 2590 Hofierka, Jaroslav alias
560. 2590 Tkáčiková, Katarína alias
561. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
562. 2592 Doktorandi, KJaSF m.c.33 ONLINE
563. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
564. 2592 Mezhenska, Olena alias
565. 2592 Michaličková, Katarína alias
566. 2592 Paulínyová, Zuzana alias
567. 2592 Sopková, Filoména alias
568. 2592 Tropp, Lukáš alias
569. 2592 Šefčík, Michal alias
570. 2592 Šimková, Lenka alias
571. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
572. 2595 Bánó, Gregor ONLINE
573. 2596 doktorandi ÚMV, SJ1O45 ONLINE
574. 2596 Gajdoš, Andrej alias
575. 2596 Kopčová, Veronika alias
576. 2596 Rindošová, Simona alias
577. 2596 Valiska, Juraj alias
578. 2597 Hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O77 offline
579. 2598 Košťálik, Ján ONLINE
580. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE