Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 2108 Kireš, prodekan PF, vonkajšie vzťahy ONLINE
2. 2109 Dekanát PF, Fax ONLINE
3. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
4. 2114 Dovhunová, Ema ONLINE
5. 2115 Štefaníková, Denisa ONLINE
6. 2116 Sováková, Iveta ONLINE
7. 2117 Zeleňák, prodekan PF, vzdelávanie ONLINE
8. 2117 Zeleňák, Vladimír alias
9. 2118 Pivarníková, Agnesa ONLINE
10. 2119 Dekan PF ONLINE
11. 2119 Semanišin, Gabriel alias
12. 2120 Pažinová, Erika ONLINE
13. 2121 Krištofová, Silvia ONLINE
14. 2123 Pitoňáková, Eva ONLINE
15. 2124 Malachovská, Monika ONLINE
16. 2125 Archiv PF, Šrob.2, Malachovská Monika ONLINE
17. 2126 Dlugoš, Jozef ONLINE
18. 2126 Kuchta, Marcel alias
19. 2131 Kimáková, Jana ONLINE
20. 2133 Kobulárová, Lenka ONLINE
21. 2135 Vašková, Viera ONLINE
22. 2136 Zezulova, Hana ONLINE
23. 2136 Žežulová, Hana alias
24. 2137 Ujlaky, Jácint ONLINE
25. 2141 Onderko, Lucia ONLINE
26. 2141 Paucová, Jana alias
27. 2151 Veľková, Alica ONLINE
28. 2153 Ižariková, Lenka ONLINE
29. 2153 Dovhunová, Ema alias
30. 2153 Petruláková, Zuzana alias
31. 2154 Molnárová, Soňa ONLINE
32. 2155 Mártonfi, prodekan PF, pre vedu a výskum ONLINE
33. 2155 Mártonfi, Pavol alias
34. 2158 Mosáthová, Mária ONLINE
35. 2162 Liško, František ONLINE
36. 2162 Kačur, Ľubomír alias
37. 2179 Libová, vedúca sekretariátu PF ONLINE
38. 2179 Libová, Svetlana alias
39. 2180 Labancová, tajomníčka PF ONLINE
40. 2180 Labancová, Lenka alias
41. 2181 Dekanát PF, Sekretariát ONLINE
42. 2181 Margecanská, Jana alias
43. 2181 Pavúková, Jana alias
44. 2200 Andrejko, Marián ONLINE
45. 2201 CAI PF, Sekretariát ONLINE
46. 2201 Krivjanská, Helena alias
47. 2202 Repický, Miroslav offline
48. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
49. 2203 Kravčáková, Adela alias
50. 2204 Sokol, Pavol offline
51. 2205 Onofrejová, Monika offline
52. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
53. 2207 Široczki, Pavol ONLINE
54. 2207 Vojtková, Erika alias
55. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
56. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
57. 2210 Komanický, Vladimír ONLINE
58. 2211 Soták, Roman ONLINE
59. 2213 UMV PF, Sekretariát ONLINE
60. 2213 Knapíková, Zlatica alias
61. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
62. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
63. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
64. 2216 Belej, Dominik alias
65. 2216 Dušeková, Eva alias
66. 2216 Hrivňak, Stanislav alias
67. 2216 Kopčová, Katarína alias
68. 2216 Espina García, Alba alias
69. 2216 Hovan, Andrej alias
70. 2216 Jutková, Annamária alias
71. 2216 Lenkavská, Lenka alias
72. 2216 Nemergut, Michal alias
73. 2216 Petrenčáková, Martina alias
74. 2218 Vojtaník, Pavol offline
75. 2219 Feher, Alexander ONLINE
76. 2220 Feher, Alexander ONLINE
77. 2221 Dielňa, CAI PF ONLINE
78. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
79. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
80. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
81. 2224 Daňková, Viera ONLINE
82. 2224 Miňo, Lukáš alias
83. 2225 Porhinčák, Štefan ONLINE
84. 2226 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
85. 2227 Kuzma, Miron offline
86. 2228 Andrejková, Gabriela offline
87. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
88. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
89. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
90. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek, laboratórium KBF PF ONLINE
91. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
92. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF ONLINE
93. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
94. 2236 Füzer, Ján ONLINE
95. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
96. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
97. 2239 14B, PF Jesenna 5 offline
98. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
99. 2240 Hnatič, Michal alias
100. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
101. 2242 Fabián, Marián ONLINE
102. 2242 Kundrát, Martin alias
103. 2242 Sedlák, Erik alias
104. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
105. 2243 Huntošová, Veronika alias
106. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
107. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
108. 2245 Naďová, Zuzana alias
109. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
110. 2246 Fabriciová, Gabriela alias
111. 2247 Kopčo, Norbert offline
112. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
113. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
114. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
115. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF ONLINE
116. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
117. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
118. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
119. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
120. 2256 Harminc, Matúš ONLINE
121. 2256 Franko, Marek alias
122. 2256 Havadej, Samuel alias
123. 2256 Jakabčin, Patrik alias
124. 2257 UINF, UINF offline
125. 2258 Maceková, Mária ONLINE
126. 2258 Šurimová, Mária alias
127. 2258 Tamášová, Martina alias
128. 2259 Kiseľák, Jozef offline
129. 2260 Laboratórium, Jadrovej fyziky offline
130. 2260 Vrláková, Janka alias
131. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
132. 2266 test, hvizdos offline
133. 2269 Bednarova, Zuzana offline
134. 2270 Pisarčík, Peter offline
135. 2271 Andrejko, Maroš offline
136. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
137. 2277 Lab. 2 biotechnologie a bunkovej fyziologie, KBF PF ONLINE
138. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
139. 2280 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
140. 2281 Čižmár, Erik ONLINE
141. 2281 Tarasenko, Róbert alias
142. 2282 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
143. 2282 Tkáč, Vladimír alias
144. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
145. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
146. 2290 Horváth, Tomáš offline
147. 2290 Pero, Štefan alias
148. 2291 Maceková, Mária ONLINE
149. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
150. 2299 Fax katedry biofyziky PF ONLINE
151. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Manesova) ONLINE
152. 2300 Šoltýsová, Lenka alias
153. 2300 Tóthová, Olga alias
154. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
155. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
156. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
157. 2303 Bálintová, Miroslava alias
158. 2303 Mišianiková, Anna alias
159. 2304 Soták, Miroslav ONLINE
160. 2304 Petijová, Linda alias
161. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
162. 2306 Lacková, Zdenka offline
163. 2307 pokazeny Kucharíková, Andrea offline
164. 2307 Kimáková, Andrea alias
165. 2307 Nigutová, Katarína alias
166. 2308 Bruňáková, Katarína offline
167. 2308 Lešková, Andrea alias
168. 2309 Kolarčik, Vladislav offline
169. 2309 Kocová, Valéria alias
170. 2310 -Repčák, Miroslav ONLINE
171. 2311 Schreiberová, Andrea ONLINE
172. 2311 Romanová, Viera alias
173. 2312 Laborátorium, Kaľavský offline
174. 2313 Mártonfi, Pavol ONLINE
175. 2314 Raczova, Katarina offline
176. 2314 Fedorchenko, Oleksii alias
177. 2314 Ráczová, Katarína alias
178. 2314 Šoltésová, Daniela alias
179. 2315 Guest CFNT offline
180. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
181. 2318 Doktorandi, botanika 224 ONLINE
182. 2318 Biľová, Ivana alias
183. 2318 Chernikova, Eleonora alias
184. 2318 Hrčka, Michal alias
185. 2318 Pizňak, Martin alias
186. 2318 Ručová, Dajana alias
187. 2319 Vranová, Eva offline
188. 2320 Kaľavský, František ONLINE
189. 2320 Smolejová, Gabriela alias
190. 2321 Oriňák, Andrej ONLINE
191. 2321 Oriňak, Andrej alias
192. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
193. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
194. 2323 Diuzheva, Alina alias
195. 2323 Šandrejová, Jana alias
196. 2324 Oriňáková, Renáta offline
197. 2324 Oriňaková, Renáta alias
198. 2325 Gondová, Taťána ONLINE
199. 2326 Reiffová, Katarína ONLINE
200. 2327 Erdelyi, Branislav ONLINE
201. 2327 Hovancová, Jana alias
202. 2327 Hruška, Marek alias
203. 2327 Macko, Ján alias
204. 2327 Markušová-Bučková, Lucia alias
205. 2327 Šišoláková, Ivana alias
206. 2328 Morovská Turoňová, Andrea ONLINE
207. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
208. 2328 Turoňová, Andrea alias
209. 2329 Martinková, Miroslava offline
210. 2329 Čonková, Miroslava alias
211. 2329 Fabišíková, Milica alias
212. 2329 Jacková, Dominika alias
213. 2329 Stanková, Kvetoslava alias
214. 2330 Bušová, Tatiana offline
215. 2331 Drotárová, Mária offline
216. 2332 Ucebna NMR, RB UCHV PF offline
217. 2333 Laborátorium 4, NMR-400 offline
218. 2333 Vojtasová, Mária alias
219. 2334 Imrich, Ján ONLINE
220. 2335 Potočňák, Ivan ONLINE
221. 2335 Kuchár, Juraj alias
222. 2336 KOZmala , UCHV ONLINE
223. 2336 Györyová, Katarína alias
224. 2336 Hámorská, Miroslava alias
225. 2336 Heinrichová, Valéria alias
226. 2336 Vargová, Zuzana alias
227. 2337 doktorandi UCHV, Jedalen ONLINE
228. 2337 Almáši, Miroslav alias
229. 2338 Sotáková, Ivana ONLINE
230. 2338 Ganajová, Mária alias
231. 2338 Kristofová, Milena alias
232. 2338 Sotáková, Ivana alias
233. 2339 Vargová, Zuzana offline
234. 2340 Smolko, Lukáš ONLINE
235. 2340 Samoľová, Erika alias
236. 2340 Vráblová, Anna alias
237. 2341 Heinrichová, Valéria ONLINE
238. 2342 Černák, Juraj ONLINE
239. 2343 Zeleňák, Vladimír ONLINE
240. 2344 Hurajtova, Lenka ONLINE
241. 2344 Hurajtová, Lenka alias
242. 2344 Rečlo, Michal alias
243. 2344 Šandrejová, Jana alias
244. 2345 Gogoľová, Romana offline
245. 2345 Bochňák, František alias
246. 2345 Farkasová, Veronika alias
247. 2345 Litecká, Miroslava alias
248. 2345 Rostášová, Ingrida alias
249. 2345 Smolková, Romana alias
250. 2345 Žid, Lukáš alias
251. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava ONLINE
252. 2346 Vavra, Martin alias
253. 2347 Gonda, Jozef ONLINE
254. 2348 Martinková, Miroslava ONLINE
255. 2348 Ružičková, Eva alias
256. 2349 Tvrdoňová, Monika offline
257. 2350 Vratnica PF, Moyzesova 11 roh offline
258. 2350 Kulcsárová, Mária alias
259. 2350 Ungárová, Margita alias
260. 2350 Zelinková, Oľga alias
261. 2352 Gessert, Alena ONLINE
262. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
263. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
264. 2354 Marinecová, Emília alias
265. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
266. 2356 Vilková, Mária offline
267. 2357 Doktorandi, botanika 225 ONLINE
268. 2357 Ducár, Erik alias
269. 2357 Fráková, Viera alias
270. 2357 Koprivý, Lukáš alias
271. 2357 Mrázová, Anna alias
272. 2357 Rákai, Albert alias
273. 2357 Sajko, Matúš alias
274. 2357 Vašková, Dominika alias
275. 2358 Jurčacková, Zuzana ONLINE
276. 2358 Czeranková, Odeta alias
277. 2358 Henzelyová, Jana alias
278. 2359 Vojteková, Viera ONLINE
279. 2360 Vojteková, Viera ONLINE
280. 2361 -test2361, test2361 offline
281. 2362 Sabalová, Mária ONLINE
282. 2362 Gavalierová, Katarína alias
283. 2362 Nováková, Zuzana alias
284. 2362 Orságová Králová, Zuzana alias
285. 2362 Petruš, Ondrej alias
286. 2363 Laboratórium, elektrochémie m.c.244 ONLINE
287. 2364 Laborátorium, NMR-600 ONLINE
288. 2364 Vilková, Mária alias
289. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
290. 2365 Drotárová, Mária alias
291. 2365 Varhač, Rastislav alias
292. 2366 Almáši, Miroslav offline
293. 2366 Beňová, Eva alias
294. 2366 Magura, Jozef alias
295. 2367 Laborátorium UCHV, č. 15B (M11) offline
296. 2368 Vargová, Zuzana ONLINE
297. 2368 Litecká, Miroslava alias
298. 2369 Laborátorium UCHV, KBCH č. 147B ONLINE
299. 2369 Hudáčová, Monika alias
300. 2369 Konkoľová, Eva alias
301. 2369 Kvaková, Monika alias
302. 2369 Nunhart, Patrik alias
303. 2369 Suváková, Mária alias
304. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
305. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
306. 2372 Slepcikova, Paulina ONLINE
307. 2372 Bečka, Michal alias
308. 2372 Imrich, Ján alias
309. 2373 Laborátorium UCHV, č. 38 (M11) offline
310. 2374 test, voip offline
311. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
312. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
313. 2399 Gajdošová, Silvia UBEV offline
314. 2399 Dudáš, Matej alias
315. 2399 Gajdošová, Silvia alias
316. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
317. 2399 Petruľová, Veronika alias
318. 2401 rack 1.p, Technicom ONLINE
319. 2402 rack 3p, Technicom ONLINE
320. 2403 serverovna, Technicom ONLINE
321. 2404 Technicom 04, miestnost 103 offline
322. 2405 Technicom 05, miestnost 103 offline
323. 2406 Technicom 06, miestnost 103 offline
324. 2407 Technicom 07, miestnost 103 offline
325. 2408 Daňková, Viera offline
326. 2409 Technicom 09, miestnost 103 offline
327. 2410 Technicom 10, miestnost 103 offline
328. 2411 Technicom 11, miestnost 103 offline
329. 2412 Technicom 12, miestnost 103 offline
330. 2413 Technicom 13, miestnost 103 offline
331. 2414 Technicom 14, miestnost 103 offline
332. 2415 Technicom 15, miestnost 103 offline
333. 2416 Technicom 16, miestnost 103 offline
334. 2417 Technicom 17, miestnost 103 offline
335. 2418 Technicom 18, miestnost 103 offline
336. 2419 Lubomir, Snajder mob. offline
337. 2420 EVO ONLINE
338. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
339. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
340. 2423 Murín, Pavel offline
341. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
342. 2424 Chrastina, Milan alias
343. 2424 Glova, Martin alias
344. 2424 Kačala, Viliam alias
345. 2425 Sokol, Pavol ONLINE
346. 2426 Dlugošová, Lucia offline
347. 2427 Sokol, Pavol offline
348. 2429 Nováková, Katarína offline
349. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
350. 2431 VKM mala, Technicom 108 ONLINE
351. 2432 Lab. IoT, Pisarcik ONLINE
352. 2433 Galčík, František ONLINE
353. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
354. 2434 Bednárová, Zuzana ONLINE
355. 2434 Szabari, Alexander alias
356. 2434 Šebej, Juraj alias
357. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
358. 2435 Mikeš, Ladislav alias
359. 2435 Nikorovič, Matej alias
360. 2435 Opiela, Miroslav alias
361. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
362. 2436 Jirásek, Jozef alias
363. 2437 Gurský, Peter ONLINE
364. 2437 Antoni, Ľubomír alias
365. 2437 Bruoth, Erik alias
366. 2437 Horváth, Tomáš alias
367. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
368. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
369. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
370. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
371. 2441 Gajdošová, Silvia alias
372. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
373. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.c. 210 ONLINE
374. 2443 Lokša, Peter alias
375. 2443 Török, Csaba alias
376. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
377. 2443 Mézešová, Terézia alias
378. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
379. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
380. 2445 Farkaš, Pavel alias
381. 2445 Harčár, Martin alias
382. 2445 Michalčin, Viktor alias
383. 2445 Paulíny, Michal alias
384. 2446 Lab. Informacnej Bezpecnosti, Technicom 212 ONLINE
385. 2447 Gallová, Štefánia ONLINE
386. 2447 Černáková, Eva alias
387. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
388. 2448 Guniš, Ján alias
389. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
390. 2449 Tkáčová, Zuzana ONLINE
391. 2449 Haneszová, Angelika alias
392. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
393. 2450 Krídlo, Ondrej alias
394. 2450 Tomoriová, Beáta alias
395. 2450 Vlachou, Eleni L. alias
396. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 offline
397. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
398. 2453 Gallay, Michal ONLINE
399. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
400. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
401. 2455 Baculík, Branislav alias
402. 2455 Kuzma, Miron alias
403. 2455 Obrin, Jozef alias
404. 2455 Obrin, Marcel alias
405. 2455 Slaninka, Peter alias
406. 2455 Šumák, Martin alias
407. 2455 Tkáčik, Martin alias
408. 2455 Varchula, Slavomír alias
409. 2456 Engel, Radovan ONLINE
410. 2456 Nemček, Martin alias
411. 2457 Hostovska UGE/UMV, Technicom 313 ONLINE
412. 2458 Sedlák, Vladimír ONLINE
413. 2459 Šupinský, Jozef ONLINE
414. 2460 Seminarka UINF LIDA, Technicom ONLINE
415. 2461 Lab. Kopčo 4p., Technicom 403 ONLINE
416. 2462 Pisarčík, Peter offline
417. 2463 Technicom 63, miestnost 103 offline
418. 2464 Technicom 64, miestnost 103 offline
419. 2465 Technicom 65, miestnost 103 offline
420. 2466 Technicom 66, miestnost 103 offline
421. 2467 Technicom 67, miestnost 103 offline
422. 2468 Technicom 68, miestnost 103 offline
423. 2469 Technicom 69, miestnost 103 offline
424. 2470 Technicom 70, miestnost 103 offline
425. 2472 Technicom 72, miestnost 103 offline
426. 2473 apar. 73, miest. 310 offline
427. 2474 apar 74, miest. 310 offline
428. 2475 apar. 75, miest. 310 offline
429. 2476 aparat76, miest310 offline
430. 2477 Technicom 62, miestnost 103 offline
431. 2478 Technicom 08, miestnost 103 offline
432. 2479 Technicom 19, miestnost 103 offline
433. 2480 Technicom 20, miestnost 103 offline
434. 2481 Technicom 21, miestnost 103 offline
435. 2482 Technicom 22, miestnost 103 offline
436. 2483 Technicom 23, miestnost 103 offline
437. 2484 Technicom 24, miestnost 103 offline
438. 2485 Technicom 25, miestnost 103 offline
439. 2486 Technicom 26, miestnost 103 offline
440. 2487 Technicom 27, miestnost 103 offline
441. 2488 Technicom 28, miestnost 103 offline
442. 2489 Technicom 29, miestnost 103 offline
443. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody ONLINE
444. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
445. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
446. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
447. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
448. 2500 Petrila, Štefan alias
449. 2500 Piroš, Marián alias
450. 2500 Velk, Jozef alias
451. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
452. 2501 Kišová, Beáta alias
453. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
454. 2502 Mižáková, Viera alias
455. 2503 Semanišin, Gabriel offline
456. 2504 Varga, Rastislav ONLINE
457. 2504 Richter, Kornel alias
458. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
459. 2508 74A PA, UFV navsteva offline
460. 2512 P2 ucebna ONLINE
461. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
462. 2518 Lacková, Miroslava ONLINE
463. 2518 Hložná, Dominika alias
464. 2519 vytopeny, A.Z. PA offline
465. 2520 Laborátorium, ZETASIZER offline
466. 2520 Kapusta, Ondrej alias
467. 2520 Zeleňáková, Adriana alias
468. 2520 Palková, Romana alias
469. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
470. 2521 Kapusta, Ondrej alias
471. 2521 Zeleňáková, Adriana alias
472. 2521 Palková, Romana alias
473. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
474. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
475. 2525 Interkom, Park Angelinum Brána ONLINE
476. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
477. 2527 Gamcová, Jana alias
478. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
479. 2529 Kollár, Peter ONLINE
480. 2530 Jacková, Dana ONLINE
481. 2530 Mišianiková, Lucia alias
482. 2531 Základné fyikálne , praktikum ONLINE
483. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
484. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
485. 2533 Varga, Rastislav alias
486. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
487. 2535 Melt-spinning, . offline
488. 2536 Zeleňáková, Adriana -kanc. ONLINE
489. 2537 Kollár, Peter ONLINE
490. 2539 Guniš, Ján offline
491. 2540 Kireš, Marián ONLINE
492. 2541 bolo Gurský, Peter offline
493. 2541 Malčovský, Július alias
494. 2542 Tronov, Ivan offline
495. 2542 Bašista, Jozef alias
496. 2543 Elektronicke , praktikum PA9 offline
497. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
498. 2545 lab. 3, UFV PA ONLINE
499. 2545 Varga, Rastislav alias
500. 2546 Pankova, Eva ONLINE
501. 2546 Paňková, Eva alias
502. 2546 Štrauch, Peter alias
503. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
504. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
505. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
506. 2554 Oceľáková, Eva offline
507. 2554 Borzová, Jana alias
508. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
509. 2556 Kožár, Tibor alias
510. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
511. 2557 Horváth, Denis alias
512. 2558 Nováková, Gabriela ONLINE
513. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
514. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
515. 2560 Klein, Daniel alias
516. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
517. 2562 Hančová, Martina ONLINE
518. 2562 Halčinová, Lenka alias
519. 2563 Kulla, Marián ONLINE
520. 2563 Spišiak, Peter alias
521. 2564 Ivančo, Jaroslav offline
522. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
523. 2565 Karľová, Katarína alias
524. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
525. 2566 Šupina, Jaroslav alias
526. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
527. 2569 Komanický, kancelária ONLINE
528. 2569 Komanický, Vladimír alias
529. 2569 Samuely, Tomáš alias
530. 2570 Komanický, nanolab ONLINE
531. 2571 Vokál, Stanislav offline
532. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
533. 2573 Ivančo, Jaroslav offline
534. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
535. 2575 Bukovský, Lev ONLINE
536. 2576 Šottová, Viera ONLINE
537. 2576 Gábová, Timea alias
538. 2576 Hovana, Anton alias
539. 2576 Hubeňáková, Veronika alias
540. 2577 Studenovský, Jozef offline
541. 2578 Laboratórium, UFV offline
542. 2579 Bombara, Marek offline
543. 2579 Martinská, Gabriela alias
544. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
545. 2581 Molnar, Pavel ONLINE
546. 2581 Chudá, Jana alias
547. 2581 Gavala, Tadeáš alias
548. 2581 Janičková, Lucia alias
549. 2581 Kopčová, Veronika alias
550. 2582 Csachová, Stela ONLINE
551. 2583 Sebena, Rene offline
552. 2584 Šveda, Dušan ONLINE
553. 2585 Skřivánková, Valéria ONLINE
554. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
555. 2586 Ďáková, Ľuboslava alias
556. 2586 Dobák, Samuel alias
557. 2586 Kapusta, Ondrej alias
558. 2586 Onderko, František alias
559. 2586 Palková, Romana alias
560. 2587 Bónová, Katarína offline
561. 2588 Geffert, Viliam offline
562. 2589 Hochmuth, Zdenko ONLINE
563. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
564. 2590 Hochmuth, Zdenko alias
565. 2590 Hofierka, Jaroslav alias
566. 2590 Tkáčiková, Katarína alias
567. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
568. 2592 Fecková, Zuzana ONLINE
569. 2592 Bombara, Marek alias
570. 2592 Hostová, Barbora alias
571. 2592 Paulínyová, Zuzana alias
572. 2592 Šefčík, Michal alias
573. 2592 Šimková, Lenka alias
574. 2593 Trepáčová, Stanislava ONLINE
575. 2593 Paulíny, Zuzana alias
576. 2594 Černák, Jozef ONLINE
577. 2595 Bánó, Gregor ONLINE
578. 2596 Kopčová, Veronika ONLINE
579. 2596 Gajdoš, Andrej alias
580. 2596 Valiska, Juraj alias
581. 2597 UMV, Hosťovská miestnosť offline
582. 2598 Košťálik, Ján ONLINE
583. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE
584. 2599 Hrabár, Ondrej alias
585. 2599 Kažimír, Štefan alias
586. 2599 Köver, Dusan alias
587. 2599 Rusňák, Vojtech alias