Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 2108 Kireš, prodekan PF, vonkajšie vzťahy ONLINE
2. 2109 Dekanát PF, Fax ONLINE
3. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
4. 2114 Dovhunová, Ema ONLINE
5. 2115 Štefaníková, Denisa ONLINE
6. 2116 Sováková, Iveta ONLINE
7. 2117 Zeleňák, prodekan PF, vzdelávanie ONLINE
8. 2117 Zeleňák, Vladimír alias
9. 2118 Pivarníková, Agnesa ONLINE
10. 2119 Dekan PF ONLINE
11. 2119 Semanišin, Gabriel alias
12. 2120 - Pažinová, Erika offline
13. 2121 Krištofová, Silvia ONLINE
14. 2123 Pitoňáková, Eva ONLINE
15. 2124 Kováčová, Anabela ONLINE
16. 2125 Archiv PF, Šrob.2, Kováčová Anabela ONLINE
17. 2126 Dlugoš, Jozef ONLINE
18. 2126 Kuchta, Marcel alias
19. 2131 Kimáková, Jana ONLINE
20. 2133 Kobulárová, Lenka ONLINE
21. 2135 Vašková, Viera ONLINE
22. 2136 Zezulova, Hana ONLINE
23. 2136 Žežulová, Hana alias
24. 2137 Ujlaky, Jácint ONLINE
25. 2141 Onderko, Lucia ONLINE
26. 2141 Paucová, Jana alias
27. 2151 Veľková, Alica ONLINE
28. 2153 Ižariková, Lenka ONLINE
29. 2153 Dovhunová, Ema alias
30. 2153 Petruláková, Zuzana alias
31. 2154 Molnárová, Soňa ONLINE
32. 2155 Mártonfi, prodekan PF, pre vedu a výskum ONLINE
33. 2155 Mártonfi, Pavol alias
34. 2158 Mosáthová, Mária ONLINE
35. 2162 Liško, František ONLINE
36. 2162 Kačur, Ľubomír alias
37. 2179 Libová, vedúca sekretariátu PF ONLINE
38. 2179 Libová, Svetlana alias
39. 2180 Labancová, tajomníčka PF ONLINE
40. 2180 Labancová, Lenka alias
41. 2181 Dekanát PF, Sekretariát ONLINE
42. 2181 Margecanská, Jana alias
43. 2181 Pavúková, Jana alias
44. 2200 Andrejko, Marián ONLINE
45. 2201 CAI PF, Sekretariát ONLINE
46. 2201 Krivjanská, Helena alias
47. 2202 hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O84 m.c.144 ONLINE
48. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
49. 2203 Kravčáková, Adela alias
50. 2204 Sokol, Pavol offline
51. 2205 Onofrejová, Monika offline
52. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
53. 2207 doktorandi ÚMV, SJ1O80 a ONLINE
54. 2207 Široczki, Pavol alias
55. 2207 Vojtková, Erika alias
56. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
57. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
58. 2210 lab. prip. a charakt. nanostruktur, Komanicky ONLINE
59. 2211 Soták, Roman ONLINE
60. 2212 Paulíny, Zuzana ONLINE
61. 2213 ÚMV PF, Sekretariát ONLINE
62. 2213 Knapíková, Zlatica alias
63. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
64. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
65. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
66. 2216 Dušeková, Eva alias
67. 2216 Hrivňak, Stanislav alias
68. 2216 Kopčová, Katarína alias
69. 2216 Blaščáková, Ľudmila alias
70. 2216 Espina García, Alba alias
71. 2216 Hovan, Andrej alias
72. 2216 Jutková, Annamária alias
73. 2216 Lenkavská, Lenka alias
74. 2216 Nemergut, Michal alias
75. 2216 Petrenčáková, Martina alias
76. 2217 Daňková, Viera offline
77. 2218 kanc. 51A, UFV ONLINE
78. 2219 Feher, Alexander ONLINE
79. 2220 Feher, Alexander ONLINE
80. 2221 Dielňa, CAI PF ONLINE
81. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
82. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
83. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
84. 2224 Daňková, Viera ONLINE
85. 2224 Miňo, Lukáš alias
86. 2225 Porhinčák, Štefan ONLINE
87. 2226 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
88. 2227 Kuzma, Miron offline
89. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
90. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
91. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
92. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek, laboratórium KBF PF ONLINE
93. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
94. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF ONLINE
95. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
96. 2236 Füzer, Ján ONLINE
97. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
98. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
99. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
100. 2240 Hnatič, Michal alias
101. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
102. 2242 Fabián, Marián ONLINE
103. 2242 Kundrát, Martin alias
104. 2242 Sedlák, Erik alias
105. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
106. 2243 Huntošová, Veronika alias
107. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
108. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
109. 2245 Naďová, Zuzana alias
110. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
111. 2246 Fabriciová, Gabriela alias
112. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
113. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
114. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
115. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF ONLINE
116. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
117. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
118. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
119. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
120. 2256 Harminc, Matúš ONLINE
121. 2256 Franko, Marek alias
122. 2256 Havadej, Samuel alias
123. 2256 Jakabčin, Patrik alias
124. 2257 UINF, UINF offline
125. 2258 doktorandi ÚMV, SJ1O80 b ONLINE
126. 2258 Šurimová, Mária alias
127. 2258 Tamášová, Martina alias
128. 2259 Kiseľák, Jozef offline
129. 2260 Laboratórium, Jadrovej fyziky offline
130. 2260 Vrláková, Janka alias
131. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
132. 2266 test, hvizdos offline
133. 2271 Andrejko, Maroš offline
134. 2272 Grondželová, Nora offline
135. 2273 Murín, Pavel ONLINE
136. 2274 Krivoš-Belluš, Rastislav offline
137. 2275 Čižmár, Peter offline
138. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
139. 2277 Lab. 2 biotechnologie a bunkovej fyziologie, KBF PF ONLINE
140. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
141. 2280 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
142. 2281 Čižmár, Erik ONLINE
143. 2281 Tarasenko, Róbert alias
144. 2282 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
145. 2282 Tkáč, Vladimír alias
146. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
147. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
148. 2290 ^Horváth, Tomáš offline
149. 2290 Pero, Štefan alias
150. 2291 Maceková, Mária ONLINE
151. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
152. 2299 Fax katedry biofyziky PF ONLINE
153. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Manesova) offline
154. 2300 Štrbová, Jana alias
155. 2300 Tóthová, Olga alias
156. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
157. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
158. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
159. 2303 Bálintová, Miroslava alias
160. 2303 Henzelyová, Jana alias
161. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
162. 2304 Boberová, Zuzana alias
163. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
164. 2306 Lacková, Zdenka ONLINE
165. 2307 Nigutová, Katarína ONLINE
166. 2307 Kimáková, Andrea alias
167. 2308 Bruňáková, Katarína offline
168. 2308 Lešková, Andrea alias
169. 2309 Lab. Taxonomie rastlin, m.c.126 BZ UBEV ONLINE
170. 2309 Dudáš, Matej alias
171. 2309 Kolarčik, Vladislav alias
172. 2310 Goga, Michal offline
173. 2311 Schreiberová, Andrea ONLINE
174. 2311 Romanová, Viera alias
175. 2312 Laborátorium, Kaľavský offline
176. 2313 Mártonfi, Pavol ONLINE
177. 2314 Raczova, Katarina offline
178. 2314 Ráczová, Katarína alias
179. 2314 Šoltésová, Daniela alias
180. 2315 Guest CFNT offline
181. 2317 Paľove-Balang, Peter offline
182. 2318 Doktorandi, botanika 224 ONLINE
183. 2318 Biľová, Ivana alias
184. 2318 Chernikova, Eleonora alias
185. 2318 Hrčka, Michal alias
186. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
187. 2318 Pizňak, Martin alias
188. 2318 Ručová, Dajana alias
189. 2319 Petijová, Linda ONLINE
190. 2320 Kaľavský, František ONLINE
191. 2320 Smolejová, Gabriela alias
192. 2321 Oriňák, Andrej ONLINE
193. 2321 Oriňak, Andrej alias
194. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
195. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
196. 2323 Diuzheva, Alina alias
197. 2323 Šandrejová, Jana alias
198. 2324 Oriňáková, Renáta ONLINE
199. 2324 Oriňaková, Renáta alias
200. 2325 Gondová, Taťána ONLINE
201. 2326 Reiffová, Katarína ONLINE
202. 2327 Erdelyi, Branislav ONLINE
203. 2327 Hovancová, Jana alias
204. 2327 Hruška, Marek alias
205. 2327 Macko, Ján alias
206. 2327 Markušová-Bučková, Lucia alias
207. 2327 Šišoláková, Ivana alias
208. 2328 Morovská Turoňová, Andrea ONLINE
209. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
210. 2328 Turoňová, Andrea alias
211. 2329 Martinková, Miroslava offline
212. 2329 Čonková, Miroslava alias
213. 2329 Fabišíková, Milica alias
214. 2329 Jacková, Dominika alias
215. 2329 Stanková, Kvetoslava alias
216. 2330 Bušová, Tatiana offline
217. 2331 Drotárová, Mária offline
218. 2332 Ucebna NMR, RB UCHV PF offline
219. 2333 Laborátorium 4, NMR-400 offline
220. 2333 Vojtasová, Mária alias
221. 2334 Imrich, Ján offline
222. 2335 Potočňák, Ivan ONLINE
223. 2335 Kuchár, Juraj alias
224. 2336 KOZmala , UCHV ONLINE
225. 2336 Györyová, Katarína alias
226. 2336 Hámorská, Miroslava alias
227. 2337 doktorandi UCHV, Jedalen ONLINE
228. 2338 Sotáková, Ivana ONLINE
229. 2338 Babinčáková, Mária alias
230. 2338 Ganajová, Mária alias
231. 2338 Pacovská, Anna alias
232. 2338 Sotáková, Ivana alias
233. 2339 Vargová, Zuzana offline
234. 2340 Smolko, Lukáš ONLINE
235. 2340 Almáši, Miroslav alias
236. 2340 Beňová, Eva alias
237. 2340 Farkasová, Veronika alias
238. 2340 Litecká, Miroslava alias
239. 2340 Lükőová, Andrea alias
240. 2340 Rendošová, Michaela alias
241. 2340 Samoľová, Erika alias
242. 2340 Vráblová, Anna alias
243. 2340 Žid, Lukáš alias
244. 2341 Heinrichová, Valéria ONLINE
245. 2342 Černák, Juraj ONLINE
246. 2343 Zeleňák, Vladimír ONLINE
247. 2344 Hurajtova, Lenka ONLINE
248. 2344 Hurajtová, Lenka alias
249. 2344 Rečlo, Michal alias
250. 2344 Šandrejová, Jana alias
251. 2345 Gogoľová, Romana offline
252. 2345 Rostášová, Ingrida alias
253. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava ONLINE
254. 2346 Vavra, Martin alias
255. 2347 Gonda, Jozef ONLINE
256. 2348 Martinková, Miroslava ONLINE
257. 2348 Ružičková, Eva alias
258. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
259. 2350 Vratnica PF, Moyzesova 11 roh offline
260. 2350 Kulcsárová, Mária alias
261. 2350 Zelinková, Oľga alias
262. 2351 Doktorandi UBEV KBB, RB m.c. 117 ONLINE
263. 2351 Mochnacký, Filip alias
264. 2351 Timková, Ivana alias
265. 2351 Bajusová, Henrieta alias
266. 2352 Gessert, Alena ONLINE
267. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
268. 2353 Pregi, Loránt alias
269. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
270. 2354 Marinecová, Emília alias
271. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
272. 2356 Vilková, Mária offline
273. 2357 Doktorandi, botanika 225 ONLINE
274. 2357 Ducár, Erik alias
275. 2357 Fráková, Viera alias
276. 2357 Kaducová, Mária alias
277. 2357 Koprivý, Lukáš alias
278. 2357 Mrázová, Anna alias
279. 2357 Rákai, Albert alias
280. 2357 Vašková, Dominika alias
281. 2358 Jurčacková, Zuzana ONLINE
282. 2358 Antalová, Michaela alias
283. 2358 Czeranková, Odeta alias
284. 2358 Logoida, Mariia alias
285. 2359 Vojteková, Viera ONLINE
286. 2360 Vojteková, Viera ONLINE
287. 2361 -test2361, test2361 offline
288. 2362 Sabalová, Mária ONLINE
289. 2362 Gavalierová, Katarína alias
290. 2362 Nováková, Zuzana alias
291. 2362 Orságová Králová, Zuzana alias
292. 2362 Petruš, Ondrej alias
293. 2363 Laboratórium, elektrochémie m.c.244 ONLINE
294. 2364 Laborátorium, NMR-600 offline
295. 2364 Vilková, Mária alias
296. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
297. 2365 Drotárová, Mária alias
298. 2365 Varhač, Rastislav alias
299. 2366 Almáši, Miroslav offline
300. 2366 Magura, Jozef alias
301. 2367 Laborátorium UCHV, č. 15B (M11) offline
302. 2368 Vargová, Zuzana ONLINE
303. 2368 Litecká, Miroslava alias
304. 2369 Laborátorium UCHV, KBCH č. 147B ONLINE
305. 2369 Hudáčová, Monika alias
306. 2369 Konkoľová, Eva alias
307. 2369 Kvaková, Monika alias
308. 2369 Nunhart, Patrik alias
309. 2369 Suváková, Mária alias
310. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
311. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
312. 2372 Slepcikova, Paulina ONLINE
313. 2372 Bečka, Michal alias
314. 2372 Imrich, Ján alias
315. 2373 Laborátorium UCHV, č. 38 (M11) offline
316. 2374 test, voip offline
317. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
318. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
319. 2399 Gajdošová, Silvia UBEV offline
320. 2399 Gajdošová, Silvia alias
321. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
322. 2399 Petruľová, Veronika alias
323. 2401 rack 1.p, Technicom ONLINE
324. 2402 rack 3p, Technicom ONLINE
325. 2403 serverovna, Technicom ONLINE
326. 2404 Technicom 04, miestnost 103 offline
327. 2405 Technicom 05, miestnost 103 offline
328. 2406 Technicom 06, miestnost 103 offline
329. 2407 Technicom 07, miestnost 103 offline
330. 2408 Daňková, Viera offline
331. 2409 Technicom 09, miestnost 103 offline
332. 2410 Technicom 10, miestnost 103 offline
333. 2411 Technicom 11, miestnost 103 offline
334. 2412 Technicom 12, miestnost 103 offline
335. 2413 Technicom 13, miestnost 103 offline
336. 2414 Technicom 14, miestnost 103 offline
337. 2415 Technicom 15, miestnost 103 offline
338. 2416 Technicom 16, miestnost 103 offline
339. 2417 Technicom 17, miestnost 103 offline
340. 2418 Technicom 18, miestnost 103 offline
341. 2419 Lubomir, Snajder mob. offline
342. 2420 EVO ONLINE
343. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
344. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
345. 2423 Murín, Pavel offline
346. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
347. 2424 Chrastina, Milan alias
348. 2425 Sokol, Pavol ONLINE
349. 2426 Dlugošová, Lucia offline
350. 2427 Sokol, Pavol offline
351. 2429 Nováková, Katarína offline
352. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
353. 2431 VKM mala, Technicom 108 ONLINE
354. 2432 Lab. IoT, Pisarcik ONLINE
355. 2432 Pisarčík, Peter alias
356. 2433 Galčík, František ONLINE
357. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
358. 2434 Bednárová, Zuzana ONLINE
359. 2434 Szabari, Alexander alias
360. 2434 Šebej, Juraj alias
361. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
362. 2435 Nikorovič, Matej alias
363. 2435 Opiela, Miroslav alias
364. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
365. 2436 Jirásek, Jozef alias
366. 2437 Gurský, Peter ONLINE
367. 2437 Antoni, Ľubomír alias
368. 2437 Horváth, Tomáš alias
369. 2437 Bruoth, Erik alias
370. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
371. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
372. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
373. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
374. 2441 Gajdošová, Silvia alias
375. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
376. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.c. 210 ONLINE
377. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
378. 2443 Kačala, Viliam alias
379. 2443 Mézešová, Terézia alias
380. 2443 Török, Csaba alias
381. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
382. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
383. 2445 Farkaš, Pavel alias
384. 2445 Harčár, Martin alias
385. 2445 Michalčin, Viktor alias
386. 2445 Paulíny, Michal alias
387. 2446 Lab. Informacnej Bezpecnosti, Technicom 212 ONLINE
388. 2447 Gallová, Štefánia ONLINE
389. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
390. 2448 Guniš, Ján alias
391. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
392. 2449 Tkáčová, Zuzana ONLINE
393. 2449 Haneszová, Angelika alias
394. 2449 Spišáková, Mária alias
395. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
396. 2450 Krídlo, Ondrej alias
397. 2450 Tomoriová, Beáta alias
398. 2450 Vlachou, Eleni L. alias
399. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 ONLINE
400. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
401. 2453 Gallay, Michal ONLINE
402. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
403. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
404. 2455 Kuzma, Miron alias
405. 2455 Baculík, Branislav alias
406. 2455 Obrin, Marcel alias
407. 2455 Slaninka, Peter alias
408. 2455 Šumák, Martin alias
409. 2455 Tkáčik, Martin alias
410. 2455 Varchula, Slavomír alias
411. 2456 Engel, Radovan ONLINE
412. 2456 Nemček, Martin alias
413. 2457 Hostovska UGE/UMV, Technicom 313 ONLINE
414. 2458 Sedlák, Vladimír ONLINE
415. 2459 Šupinský, Jozef ONLINE
416. 2459 Onačillová, Katarína alias
417. 2459 Šašak, Ján alias
418. 2460 Seminarka UINF LIDA, Technicom ONLINE
419. 2461 Lab. Kopčo 4p., Technicom 403 ONLINE
420. 2461 Lokša, Peter alias
421. 2462 Pisarčík, Peter ONLINE
422. 2463 Technicom 63, miestnost 103 offline
423. 2464 Technicom 64, miestnost 103 offline
424. 2465 Technicom 65, miestnost 103 offline
425. 2466 Technicom 66, miestnost 103 offline
426. 2467 Technicom 67, miestnost 103 offline
427. 2468 Technicom 68, miestnost 103 offline
428. 2469 Technicom 69, miestnost 103 offline
429. 2470 Technicom 70, miestnost 103 offline
430. 2478 Technicom 08, miestnost 103 offline
431. 2479 Technicom 19, miestnost 103 offline
432. 2480 Technicom 20, miestnost 103 offline
433. 2481 Technicom 21, miestnost 103 offline
434. 2482 Technicom 22, miestnost 103 offline
435. 2483 Technicom 23, miestnost 103 offline
436. 2484 Technicom 24, miestnost 103 offline
437. 2485 Technicom 25, miestnost 103 offline
438. 2486 Technicom 26, miestnost 103 offline
439. 2487 Technicom 27, miestnost 103 offline
440. 2488 Technicom 28, miestnost 103 offline
441. 2489 Technicom 29, miestnost 103 offline
442. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody ONLINE
443. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
444. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
445. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
446. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
447. 2500 Petrila, Štefan alias
448. 2500 Piroš, Marián alias
449. 2500 Velk, Jozef alias
450. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
451. 2501 Kišová, Beáta alias
452. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
453. 2502 Mižáková, Viera alias
454. 2503 Semanišin, Gabriel offline
455. 2504 Varga, Rastislav ONLINE
456. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
457. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
458. 2507 metalograficke lab., 10B offline
459. 2508 ^nepouzity offline
460. 2512 P2 ucebna ONLINE
461. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
462. 2517 lab. pripravy pras. , a lis vzoriek offline
463. 2518 Lacková, Miroslava ONLINE
464. 2518 Lederová, Lívia alias
465. 2518 Tomášová, Dominika alias
466. 2519 vytopeny, A.Z. PA offline
467. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
468. 2520 Kapusta, Ondrej alias
469. 2520 Zeleňáková, Adriana alias
470. 2520 Palková, Romana alias
471. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
472. 2521 Kapusta, Ondrej alias
473. 2521 Zeleňáková, Adriana alias
474. 2521 Palková, Romana alias
475. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
476. 2523 lab. SEM ONLINE
477. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
478. 2525 Interkom, Park Angelinum Brána ONLINE
479. 2526 Berkutova, doktorandi offline
480. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
481. 2527 Gamcová, Jana alias
482. 2527 Michalik, Štefan alias
483. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
484. 2529 Kollár, Peter ONLINE
485. 2530 Jacková, Dana ONLINE
486. 2530 Mišianiková, Lucia alias
487. 2531 Základné fyikálne , praktikum ONLINE
488. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
489. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
490. 2533 Richter, Kornel alias
491. 2533 Varga, Rastislav alias
492. 2533 Váhovský, Oliver alias
493. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
494. 2535 Melt-spinning, . offline
495. 2536 Zeleňáková, Adriana -kanc. ONLINE
496. 2537 Kollár, Peter ONLINE
497. 2538 Shylenko, doktorandi ONLINE
498. 2539 ^Guniš, Ján offline
499. 2540 Kireš, Marián ONLINE
500. 2541 ^Gurský, Peter offline
501. 2542 Tronov, Ivan ONLINE
502. 2543 Elektronicke , praktikum PA9 offline
503. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
504. 2545 lab. 3, UFV PA ONLINE
505. 2545 Varga, Rastislav alias
506. 2546 Pankova, Eva ONLINE
507. 2546 Paňková, Eva alias
508. 2546 Štrauch, Peter alias
509. 2547 Samuel, Dobák ONLINE
510. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
511. 2549 Hnatič, Michal ONLINE
512. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
513. 2551 lab. nizkych teplot, 0.24 ONLINE
514. 2551 Tkáč, Vladimír alias
515. 2553 Ploščica, Miroslav offline
516. 2554 Oceľáková, Eva offline
517. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
518. 2556 Kožár, Tibor alias
519. 2557 Brutovský, Branislav offline
520. 2557 Horváth, Denis alias
521. 2558 - Nováková, Gabriela ONLINE
522. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
523. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
524. 2560 Klein, Daniel alias
525. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
526. 2562 Hančová, Martina ONLINE
527. 2562 Halčinová, Lenka alias
528. 2563 Kulla, Marián ONLINE
529. 2563 Spišiak, Peter alias
530. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
531. 2565 Karľová, Katarína alias
532. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
533. 2566 Šupina, Jaroslav alias
534. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
535. 2569 Komanický, kancelária ONLINE
536. 2569 Komanický, Vladimír alias
537. 2569 Samuely, Tomáš alias
538. 2570 Komanický, nanolab ONLINE
539. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
540. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
541. 2573 Ivančo, Jaroslav offline
542. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
543. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
544. 2575 Bukovský, Lev ONLINE
545. 2576 doktorandi ÚMV, SJ1O81 ONLINE
546. 2576 Borzová, Jana alias
547. 2576 Hovana, Anton alias
548. 2576 Hudák, Juraj alias
549. 2576 Šottová, Viera alias
550. 2577 bolStudenovský, Jozef offline
551. 2578 Laboratórium, UFV offline
552. 2579 Bombara, Marek ONLINE
553. 2579 Martinská, Gabriela alias
554. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
555. 2581 doktorandi ÚMV, SJ1O79 ONLINE
556. 2581 Gábová, Timea alias
557. 2581 Gavala, Tadeáš alias
558. 2581 Gönciová, Zuzana alias
559. 2581 Janičková, Lucia alias
560. 2582 Csachová, Stela ONLINE
561. 2583 Sebena, Rene ONLINE
562. 2584 Šveda, Dušan ONLINE
563. 2585 Skřivánková, Valéria ONLINE
564. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
565. 2586 Ďáková, Ľuboslava alias
566. 2586 Dobák, Samuel alias
567. 2586 Kapusta, Ondrej alias
568. 2586 Onderko, František alias
569. 2586 Palková, Romana alias
570. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
571. 2588 Geffert, Viliam offline
572. 2589 Hochmuth, Zdenko ONLINE
573. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
574. 2590 Hochmuth, Zdenko alias
575. 2590 Hofierka, Jaroslav alias
576. 2590 Tkáčiková, Katarína alias
577. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
578. 2592 Doktorandi, KJaSF m.c.33 ONLINE
579. 2592 Bombara, Marek alias
580. 2592 Hostová, Barbora alias
581. 2592 Paulínyová, Zuzana alias
582. 2592 Šefčík, Michal alias
583. 2592 Šimková, Lenka alias
584. 2593 Trepáčová, Stanislava ONLINE
585. 2594 Černák, Jozef ONLINE
586. 2595 Bánó, Gregor ONLINE
587. 2596 doktorandi ÚMV, SJ1O45 ONLINE
588. 2596 Gajdoš, Andrej alias
589. 2596 Kopčová, Veronika alias
590. 2596 Rindošová, Simona alias
591. 2596 Valiska, Juraj alias
592. 2597 Hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O77 offline
593. 2598 Košťálik, Ján ONLINE
594. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE
595. 2599 Hrabár, Ondrej alias
596. 2599 Kažimír, Štefan alias
597. 2599 Köver, Dusan alias
598. 2599 Rusňák, Vojtech alias