Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 2108 Kireš, prodekan PF, vonkajšie vzťahy ONLINE
2. 2109 Dekanát PF, Fax ONLINE
3. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
4. 2114 Dovhunová, Ema ONLINE
5. 2115 Štefaníková, Denisa ONLINE
6. 2116 Sováková, Iveta ONLINE
7. 2117 Zeleňák, prodekan PF, vzdelávanie ONLINE
8. 2117 Zeleňák, Vladimír alias
9. 2118 Pivarníková, Agnesa ONLINE
10. 2119 Dekan PF ONLINE
11. 2119 Semanišin, Gabriel alias
12. 2120 - Pažinová, Erika offline
13. 2121 Krištofová, Silvia ONLINE
14. 2123 Pitoňáková, Eva ONLINE
15. 2124 Kováčová, Anabela ONLINE
16. 2125 Archiv PF, Šrob.2, Kováčová Anabela ONLINE
17. 2126 Dlugoš, Jozef ONLINE
18. 2131 Kimáková, Jana ONLINE
19. 2133 Kobulárová, Lenka ONLINE
20. 2135 Vašková, Viera ONLINE
21. 2136 Zezulova, Hana ONLINE
22. 2136 Žežulová, Hana alias
23. 2137 Ujlaky, Jácint ONLINE
24. 2141 Onderko, Lucia ONLINE
25. 2141 Paucová, Jana alias
26. 2151 Veľková, Alica ONLINE
27. 2153 Ižariková, Lenka ONLINE
28. 2153 Dovhunová, Ema alias
29. 2153 Petruláková, Zuzana alias
30. 2154 Molnárová, Soňa ONLINE
31. 2155 Mártonfi, prodekan PF, pre vedu a výskum ONLINE
32. 2155 Mártonfi, Pavol alias
33. 2158 Mosáthová, Mária ONLINE
34. 2162 Kačur, Ľubomír ONLINE
35. 2179 Libová, vedúca sekretariátu PF ONLINE
36. 2179 Libová, Svetlana alias
37. 2180 Labancová, tajomníčka PF ONLINE
38. 2180 Labancová, Lenka alias
39. 2181 Dekanát PF, Sekretariát ONLINE
40. 2181 Margecanská, Jana alias
41. 2181 Pavúková, Jana alias
42. 2200 Andrejko, Marián ONLINE
43. 2201 CAI PF, Sekretariát ONLINE
44. 2201 Krivjanská, Helena alias
45. 2201 Krivjanská, Helena alias
46. 2202 hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O84 m.c.144 ONLINE
47. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
48. 2203 Kravčáková, Adela alias
49. 2204 Sokol, Pavol offline
50. 2205 Onofrejová, Monika offline
51. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
52. 2207 doktorandi ÚMV, SJ1O80 a ONLINE
53. 2207 Široczki, Pavol alias
54. 2207 Vojtková, Erika alias
55. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
56. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
57. 2210 lab. prip. a charakt. nanostruktur, Komanicky ONLINE
58. 2211 Soták, Roman ONLINE
59. 2212 Paulíny, Zuzana ONLINE
60. 2213 ÚMV PF, Sekretariát ONLINE
61. 2213 Knapíková, Zlatica alias
62. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
63. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
64. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
65. 2216 Berta, Martin alias
66. 2216 Dušeková, Eva alias
67. 2216 Espina García, Alba alias
68. 2216 Havadej, Samuel alias
69. 2216 Hovan, Andrej alias
70. 2216 Hrivňak, Stanislav alias
71. 2216 Jakabčin, Patrik alias
72. 2216 Jutková, Annamária alias
73. 2216 Kopčová, Katarína alias
74. 2216 Lenkavská, Lenka alias
75. 2217 Daňková, Viera offline
76. 2218 kanc. 51A, UFV ONLINE
77. 2219 Feher, Alexander offline
78. 2220 Feher, Alexander ONLINE
79. 2221 Dielňa, CAI PF ONLINE
80. 2221 Kovaľ, Maroš alias
81. 2221 Marková, Eva alias
82. 2221 Staňa, Richard alias
83. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
84. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
85. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
86. 2224 Daňková, Viera ONLINE
87. 2224 Miňo, Lukáš alias
88. 2225 Porhinčák, Štefan ONLINE
89. 2226 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
90. 2227 Kuzma, Miron offline
91. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
92. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
93. 2230 Kalagov, Georgii alias
94. 2230 Khmara, Viktor alias
95. 2230 Mohylna, Mariia alias
96. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
97. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek, laboratórium KBF PF ONLINE
98. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
99. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF ONLINE
100. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
101. 2236 Füzer, Ján ONLINE
102. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
103. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
104. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
105. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
106. 2242 Fabián, Marián ONLINE
107. 2242 Kundrát, Martin alias
108. 2242 Sedlák, Erik alias
109. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
110. 2243 Huntošová, Veronika alias
111. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
112. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
113. 2245 Naďová, Zuzana alias
114. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
115. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
116. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
117. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
118. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF ONLINE
119. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
120. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
121. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
122. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
123. 2256 Harminc, Matúš ONLINE
124. 2256 Franko, Marek alias
125. 2257 UINF, UINF offline
126. 2258 doktorandi ÚMV, SJ1O80 b ONLINE
127. 2258 Šurimová, Mária alias
128. 2258 Tamášová, Martina alias
129. 2259 Kiseľák, Jozef offline
130. 2260 Lab. Jadrovej fyziky, KJF UFV PF ONLINE
131. 2260 Kravčáková, Adela alias
132. 2260 Vrláková, Janka alias
133. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
134. 2266 test, hvizdos offline
135. 2271 Liško, František ONLINE
136. 2272 Grondželová, Nora offline
137. 2273 Murín, Pavel ONLINE
138. 2274 Krivoš-Belluš, Rastislav offline
139. 2275 Čižmár, Peter offline
140. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
141. 2277 Lab. 2 biotechnologie a bunkovej fyziologie, KBF PF ONLINE
142. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
143. 2280 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
144. 2281 Čižmár, Erik ONLINE
145. 2281 Tarasenko, Róbert alias
146. 2282 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
147. 2282 Tkáč, Vladimír alias
148. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
149. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
150. 2290 ^Horváth, Tomáš offline
151. 2290 Pero, Štefan alias
152. 2291 Maceková, Mária ONLINE
153. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
154. 2299 Fax katedry biofyziky PF ONLINE
155. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Manesova) ONLINE
156. 2300 Štrbová, Jana alias
157. 2300 Tóthová, Olga alias
158. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
159. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
160. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
161. 2303 Bálintová, Miroslava alias
162. 2303 Henzelyová, Jana alias
163. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
164. 2304 Boberová, Zuzana alias
165. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
166. 2306 Lacková, Zdenka ONLINE
167. 2307 Nigutová, Katarína ONLINE
168. 2307 Kimáková, Andrea alias
169. 2308 Bruňáková, Katarína offline
170. 2308 Lešková, Andrea alias
171. 2309 Lab. Taxonomie rastlin, m.c.126 BZ UBEV ONLINE
172. 2309 Dudáš, Matej alias
173. 2309 Kolarčik, Vladislav alias
174. 2310 Goga, Michal ONLINE
175. 2311 Schreiberová, Andrea ONLINE
176. 2311 Romanová, Viera alias
177. 2312 Laborátorium, Kaľavský offline
178. 2313 Mártonfi, Pavol ONLINE
179. 2314 Raczova, Katarina offline
180. 2314 Ráczová, Katarína alias
181. 2314 Šoltésová, Daniela alias
182. 2315 Guest CFNT offline
183. 2315 Onufriienko, Oleksandr alias
184. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
185. 2318 Doktorandi, botanika 224 ONLINE
186. 2318 Biľová, Ivana alias
187. 2318 Chernikova, Eleonora alias
188. 2318 Hrčka, Michal alias
189. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
190. 2318 Pizňak, Martin alias
191. 2318 Ručová, Dajana alias
192. 2319 Petijová, Linda ONLINE
193. 2320 Kaľavský, František ONLINE
194. 2320 Smolejová, Gabriela alias
195. 2321 Oriňák, Andrej ONLINE
196. 2321 Oriňak, Andrej alias
197. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
198. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
199. 2323 Diuzheva, Alina alias
200. 2323 Šandrejová, Jana alias
201. 2324 Oriňáková, Renáta ONLINE
202. 2324 Oriňaková, Renáta alias
203. 2325 Gondová, Taťána ONLINE
204. 2326 Reiffová, Katarína ONLINE
205. 2327 Erdelyi, Branislav ONLINE
206. 2327 Hovancová, Jana alias
207. 2327 Hruška, Marek alias
208. 2327 Macko, Ján alias
209. 2327 Markušová-Bučková, Lucia alias
210. 2327 Šišoláková, Ivana alias
211. 2328 Morovská Turoňová, Andrea ONLINE
212. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
213. 2328 Turoňová, Andrea alias
214. 2329 Martinková, Miroslava offline
215. 2329 Čonková, Miroslava alias
216. 2329 Fabišíková, Milica alias
217. 2330 Bušová, Tatiana ONLINE
218. 2331 Drotárová, Mária offline
219. 2332 Ucebna NMR, RB UCHV PF offline
220. 2333 Laborátorium 4, NMR-400 ONLINE
221. 2333 Vojtasová, Mária alias
222. 2334 Imrich, Ján ONLINE
223. 2335 Potočňák, Ivan ONLINE
224. 2335 Kuchár, Juraj alias
225. 2336 KOZmala , UCHV ONLINE
226. 2336 Györyová, Katarína alias
227. 2336 Hámorská, Miroslava alias
228. 2337 doktorandi UCHV, Jedalen ONLINE
229. 2338 Sotáková, Ivana ONLINE
230. 2338 Babinčáková, Mária alias
231. 2338 Ganajová, Mária alias
232. 2338 Pacovská, Anna alias
233. 2338 Sotáková, Ivana alias
234. 2339 Vargová, Zuzana offline
235. 2340 Smolko, Lukáš ONLINE
236. 2340 Almáši, Miroslav alias
237. 2340 Beňová, Eva alias
238. 2340 Farkasová, Veronika alias
239. 2340 Litecká, Miroslava alias
240. 2340 Lükőová, Andrea alias
241. 2340 Rendošová, Michaela alias
242. 2340 Samoľová, Erika alias
243. 2340 Vráblová, Anna alias
244. 2340 Žid, Lukáš alias
245. 2341 Heinrichová, Valéria ONLINE
246. 2342 Černák, Juraj ONLINE
247. 2343 Zeleňák, Vladimír ONLINE
248. 2344 Hurajtova, Lenka ONLINE
249. 2344 Hurajtová, Lenka alias
250. 2344 Rečlo, Michal alias
251. 2344 Šandrejová, Jana alias
252. 2345 Gogoľová, Romana offline
253. 2345 Rostášová, Ingrida alias
254. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava ONLINE
255. 2346 Vavra, Martin alias
256. 2347 Gonda, Jozef ONLINE
257. 2348 Martinková, Miroslava ONLINE
258. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
259. 2350 Vratnica PF, Moyzesova 11 roh ONLINE
260. 2350 Kulcsárová, Mária alias
261. 2350 Zelinková, Oľga alias
262. 2351 Doktorandi UBEV KBB, RB m.c. 117 ONLINE
263. 2351 Mochnacký, Filip alias
264. 2351 Timková, Ivana alias
265. 2352 Gessert, Alena ONLINE
266. 2352 Sládek, Imrich alias
267. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
268. 2353 Pregi, Loránt alias
269. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
270. 2354 Marinecová, Emília alias
271. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
272. 2356 Vilková, Mária offline
273. 2357 Doktorandi, botanika 225 ONLINE
274. 2357 Ducár, Erik alias
275. 2357 Fráková, Viera alias
276. 2357 Kaducová, Mária alias
277. 2357 Koprivý, Lukáš alias
278. 2357 Mrázová, Anna alias
279. 2357 Rákai, Albert alias
280. 2357 Vašková, Dominika alias
281. 2358 Jurčacková, Zuzana ONLINE
282. 2358 Antalová, Michaela alias
283. 2358 Czeranková, Odeta alias
284. 2358 Logoida, Mariia alias
285. 2359 Vojteková, Viera ONLINE
286. 2360 Vojteková, Viera ONLINE
287. 2361 -test2361, test2361 offline
288. 2362 Sabalová, Mária ONLINE
289. 2362 Gavalierová, Katarína alias
290. 2362 Nováková, Zuzana alias
291. 2362 Orságová Králová, Zuzana alias
292. 2362 Petruš, Ondrej alias
293. 2363 Laboratórium, elektrochémie m.c.244 ONLINE
294. 2364 Laborátorium, NMR-600 ONLINE
295. 2364 Vilková, Mária alias
296. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
297. 2365 Drotárová, Mária alias
298. 2365 Varhač, Rastislav alias
299. 2366 Almáši, Miroslav offline
300. 2366 Magura, Jozef alias
301. 2367 Laborátorium UCHV, č. 15B (M11) offline
302. 2368 Vargová, Zuzana ONLINE
303. 2368 Litecká, Miroslava alias
304. 2369 Laborátorium UCHV, KBCH č. 147B ONLINE
305. 2369 Hudáčová, Monika alias
306. 2369 Konkoľová, Eva alias
307. 2369 Kvaková, Monika alias
308. 2369 Nunhart, Patrik alias
309. 2369 Suváková, Mária alias
310. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
311. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
312. 2372 Slepcikova, Paulina ONLINE
313. 2372 Bečka, Michal alias
314. 2372 Imrich, Ján alias
315. 2373 Laborátorium UCHV, č. 38 (M11) offline
316. 2374 test, voip offline
317. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
318. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
319. 2399 Gajdošová, Silvia UBEV ONLINE
320. 2399 Gajdošová, Silvia alias
321. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
322. 2399 Petruľová, Veronika alias
323. 2401 rack 1.p, Technicom ONLINE
324. 2402 rack 3p, Technicom ONLINE
325. 2403 serverovna, Technicom ONLINE
326. 2404 Technicom 04, miestnost 103 offline
327. 2405 Technicom 05, miestnost 103 offline
328. 2406 Technicom 06, miestnost 103 offline
329. 2407 Technicom 07, miestnost 103 offline
330. 2408 Daňková, Viera offline
331. 2409 Technicom 09, miestnost 103 offline
332. 2410 Technicom 10, miestnost 103 offline
333. 2411 Technicom 11, miestnost 103 offline
334. 2412 Technicom 12, miestnost 103 offline
335. 2413 Technicom 13, miestnost 103 offline
336. 2414 Technicom 14, miestnost 103 offline
337. 2415 Technicom 15, miestnost 103 offline
338. 2416 Technicom 16, miestnost 103 offline
339. 2417 Technicom 17, miestnost 103 offline
340. 2418 Technicom 18, miestnost 103 offline
341. 2419 Lubomir, Snajder mob. offline
342. 2420 EVO ONLINE
343. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
344. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
345. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
346. 2424 Chrastina, Milan alias
347. 2424 Glova, Martin alias
348. 2425 Sokol, Pavol ONLINE
349. 2426 Dlugošová, Lucia offline
350. 2427 Sokol, Pavol offline
351. 2429 Nováková, Katarína offline
352. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
353. 2431 VKM mala, Technicom 108 ONLINE
354. 2432 Lab. IoT, Pisarcik ONLINE
355. 2432 Pisarčík, Peter alias
356. 2433 Galčík, František ONLINE
357. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
358. 2434 Bednárová, Zuzana ONLINE
359. 2434 Szabari, Alexander alias
360. 2434 Šebej, Juraj alias
361. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
362. 2435 Nikorovič, Matej alias
363. 2435 Opiela, Miroslav alias
364. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
365. 2436 Jirásek, Jozef alias
366. 2437 Gurský, Peter ONLINE
367. 2437 Antoni, Ľubomír alias
368. 2437 Horváth, Tomáš alias
369. 2437 Bruoth, Erik alias
370. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
371. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
372. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
373. 2440 Krajči, Stanislav alias
374. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
375. 2441 Gajdošová, Silvia alias
376. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
377. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.c. 210 ONLINE
378. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
379. 2443 Kačala, Viliam alias
380. 2443 Mézešová, Terézia alias
381. 2443 Török, Csaba alias
382. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
383. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
384. 2445 Farkaš, Pavel alias
385. 2445 Harčár, Martin alias
386. 2445 Michalčin, Viktor alias
387. 2445 Paulíny, Michal alias
388. 2446 Lab. Informacnej Bezpecnosti, Technicom 212 ONLINE
389. 2447 Gallová, Štefánia ONLINE
390. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
391. 2448 Guniš, Ján alias
392. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
393. 2449 Tkáčová, Zuzana ONLINE
394. 2449 Haneszová, Angelika alias
395. 2449 Spišáková, Mária alias
396. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
397. 2450 Krídlo, Ondrej alias
398. 2450 Tomoriová, Beáta alias
399. 2450 Vlachou, Eleni L. alias
400. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 ONLINE
401. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
402. 2453 Gallay, Michal ONLINE
403. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
404. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
405. 2455 Kuzma, Miron alias
406. 2455 Baculík, Branislav alias
407. 2455 Obrin, Marcel alias
408. 2455 Slaninka, Peter alias
409. 2455 Šumák, Martin alias
410. 2455 Tkáčik, Martin alias
411. 2455 Varchula, Slavomír alias
412. 2456 Engel, Radovan ONLINE
413. 2456 Nemček, Martin alias
414. 2457 Hostovska UGE/UMV, Technicom 313 ONLINE
415. 2458 Sedlák, Vladimír ONLINE
416. 2459 Šupinský, Jozef ONLINE
417. 2459 Onačillová, Katarína alias
418. 2459 Šašak, Ján alias
419. 2460 Seminarka UINF LIDA, Technicom ONLINE
420. 2461 Lab. Kopčo 4p., Technicom 403 ONLINE
421. 2461 Lokša, Peter alias
422. 2462 Pisarčík, Peter offline
423. 2463 Technicom 63, miestnost 103 offline
424. 2464 Technicom 64, miestnost 103 offline
425. 2465 Technicom 65, miestnost 103 offline
426. 2466 Technicom 66, miestnost 103 offline
427. 2467 Technicom 67, miestnost 103 offline
428. 2468 Technicom 68, miestnost 103 offline
429. 2469 Technicom 69, miestnost 103 offline
430. 2470 Technicom 70, miestnost 103 offline
431. 2478 Technicom 08, miestnost 103 offline
432. 2479 Technicom 19, miestnost 103 offline
433. 2480 Technicom 20, miestnost 103 offline
434. 2481 Technicom 21, miestnost 103 offline
435. 2482 Technicom 22, miestnost 103 offline
436. 2483 Technicom 23, miestnost 103 offline
437. 2484 Technicom 24, miestnost 103 offline
438. 2485 Technicom 25, miestnost 103 offline
439. 2486 Technicom 26, miestnost 103 offline
440. 2487 Technicom 27, miestnost 103 offline
441. 2488 Technicom 28, miestnost 103 offline
442. 2489 Technicom 29, miestnost 103 offline
443. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody ONLINE
444. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
445. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
446. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
447. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
448. 2500 Petrila, Štefan alias
449. 2500 Piroš, Marián alias
450. 2500 Velk, Jozef alias
451. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
452. 2501 Kišová, Beáta alias
453. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
454. 2502 Mižáková, Viera alias
455. 2503 Semanišin, Gabriel offline
456. 2504 Varga, Rastislav ONLINE
457. 2504 Džubinská, Andrea alias
458. 2504 Froľová, Lucia alias
459. 2504 Galdun, Ladislav alias
460. 2504 Kožejová, Daniela alias
461. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
462. 2505 Váhovský, Oliver alias
463. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
464. 2507 metalograficke lab., 10B offline
465. 2507 Girman, Vladimír alias
466. 2508 ^nepouzity offline
467. 2512 P2 ucebna ONLINE
468. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
469. 2517 lab. pripravy pras. , a lis vzoriek ONLINE
470. 2518 Lacková, Miroslava ONLINE
471. 2518 Tomášová, Dominika alias
472. 2518 Lederová, Lívia alias
473. 2519 vytopeny, A.Z. PA offline
474. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
475. 2520 Zeleňáková, Adriana alias
476. 2520 Palková, Romana alias
477. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
478. 2521 Zeleňáková, Adriana alias
479. 2521 Palková, Romana alias
480. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
481. 2522 Gmitra, Martin alias
482. 2523 lab. SEM ONLINE
483. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
484. 2524 Jurčišin, Marián alias
485. 2525 Interkom, Park Angelinum Brána ONLINE
486. 2526 Berkutova, doktorandi ONLINE
487. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
488. 2527 Gamcová, Jana alias
489. 2527 Katuna, Yurii alias
490. 2527 Lachová, Andrea alias
491. 2527 Lisnichuk, Maksym alias
492. 2527 Michalik, Štefan alias
493. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
494. 2529 Kollár, Peter ONLINE
495. 2530 Jacková, Dana ONLINE
496. 2530 Mišianiková, Lucia alias
497. 2530 Štefančínová, Iveta alias
498. 2531 Základné fyikálne , praktikum ONLINE
499. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
500. 2532 Štrauch, Peter alias
501. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
502. 2533 Richter, Kornel alias
503. 2533 Varga, Rastislav alias
504. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
505. 2535 Melt-spinning, . offline
506. 2536 Zeleňáková, Adriana -kanc. ONLINE
507. 2537 Kollár, Peter ONLINE
508. 2537 Ďáková, Ľuboslava alias
509. 2537 Jakubčin, Miloš alias
510. 2537 Kapusta, Ondrej alias
511. 2537 Slovenský, Peter alias
512. 2537 Szűcsová, Jaroslava alias
513. 2538 Shylenko, doktorandi ONLINE
514. 2538 Kliuikov, Andrii alias
515. 2538 Latyshev, Vitalii alias
516. 2538 Shylenko, Oleg alias
517. 2539 ^Guniš, Ján offline
518. 2540 Kireš, Marián ONLINE
519. 2541 ^Gurský, Peter offline
520. 2542 Tronov, Ivan ONLINE
521. 2542 Černíková, Dorota alias
522. 2542 Kupčíková, Vlasta alias
523. 2543 Elektronicke , praktikum PA9 offline
524. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
525. 2545 lab. 3, UFV PA ONLINE
526. 2545 Varga, Rastislav alias
527. 2546 Pankova, Eva ONLINE
528. 2546 Paňková, Eva alias
529. 2547 Samuel, Dobák ONLINE
530. 2547 Dobák, Samuel alias
531. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
532. 2549 Hnatič, Michal ONLINE
533. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
534. 2551 lab. nizkych teplot, 0.24 ONLINE
535. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
536. 2554 Oceľáková, Eva offline
537. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
538. 2556 Jakabčin, Patrik alias
539. 2556 Kožár, Tibor alias
540. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
541. 2557 Horváth, Denis alias
542. 2558 - Nováková, Gabriela ONLINE
543. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
544. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
545. 2560 Klein, Daniel alias
546. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
547. 2562 Hančová, Martina ONLINE
548. 2562 Berkutová, Anna alias
549. 2562 Halčinová, Lenka alias
550. 2563 Kulla, Marián ONLINE
551. 2563 Spišiak, Peter alias
552. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
553. 2565 Birnšteinová, Šarlota alias
554. 2565 Karľová, Katarína alias
555. 2565 Lach, Matúš alias
556. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
557. 2566 Šupina, Jaroslav alias
558. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
559. 2569 Komanický, kancelária ONLINE
560. 2569 Komanický, Vladimír alias
561. 2569 Samuely, Tomáš alias
562. 2570 Komanický, nanolab ONLINE
563. 2570 Vorobiov, Serhii alias
564. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
565. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
566. 2573 Ivančo, Jaroslav ONLINE
567. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
568. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
569. 2575 Bukovský, Lev ONLINE
570. 2576 doktorandi ÚMV, SJ1O81 ONLINE
571. 2576 Borzová, Jana alias
572. 2576 Hovana, Anton alias
573. 2576 Hudák, Juraj alias
574. 2576 Šottová, Viera alias
575. 2577 Terminalovna, RB PF ONLINE
576. 2578 Laboratórium, UFV offline
577. 2579 Bombara, Marek ONLINE
578. 2579 Martinská, Gabriela alias
579. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
580. 2581 doktorandi ÚMV, SJ1O79 ONLINE
581. 2581 Gábová, Timea alias
582. 2581 Gavala, Tadeáš alias
583. 2581 Gönciová, Zuzana alias
584. 2581 Janičková, Lucia alias
585. 2582 Csachová, Stela ONLINE
586. 2583 Sebena, Rene ONLINE
587. 2584 Šveda, Dušan ONLINE
588. 2585 Skřivánková, Valéria ONLINE
589. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
590. 2586 Onderko, František alias
591. 2586 Palková, Romana alias
592. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
593. 2588 Geffert, Viliam offline
594. 2589 Hochmuth, Zdenko ONLINE
595. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
596. 2590 Hochmuth, Zdenko alias
597. 2590 Hofierka, Jaroslav alias
598. 2590 Tkáčiková, Katarína alias
599. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
600. 2592 Doktorandi, KJaSF m.c.33 ONLINE
601. 2592 Hostová, Barbora alias
602. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
603. 2592 Mezhenska, Olena alias
604. 2592 Michaličková, Katarína alias
605. 2592 Paulínyová, Zuzana alias
606. 2592 Sopková, Filoména alias
607. 2592 Šefčík, Michal alias
608. 2592 Šimková, Lenka alias
609. 2592 Tropp, Lukáš alias
610. 2593 Trepáčová, Stanislava ONLINE
611. 2594 m.c. 32 PA9, UFV PF ONLINE
612. 2595 Bánó, Gregor ONLINE
613. 2596 doktorandi ÚMV, SJ1O45 ONLINE
614. 2596 Gajdoš, Andrej alias
615. 2596 Kopčová, Veronika alias
616. 2596 Rindošová, Simona alias
617. 2596 Valiska, Juraj alias
618. 2597 Hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O77 offline
619. 2598 Košťálik, Ján ONLINE
620. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE