Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 2108 Kireš, prodekan PF, vonkajšie vzťahy ONLINE
2. 2109 Dekanát PF, Fax ONLINE
3. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
4. 2114 Dovhunová, Ema ONLINE
5. 2115 Štefaníková, Denisa ONLINE
6. 2116 Sováková, Iveta ONLINE
7. 2117 Zeleňák, prodekan PF, vzdelávanie offline
8. 2117 Zeleňák, Vladimír alias
9. 2118 Pivarníková, Agnesa ONLINE
10. 2119 Dekan PF ONLINE
11. 2119 Semanišin, Gabriel alias
12. 2120 Pažinová, Erika ONLINE
13. 2121 Krištofová, Silvia ONLINE
14. 2123 Pitoňáková, Eva ONLINE
15. 2124 Malachovská, Monika ONLINE
16. 2125 Archiv PF, Šrob.2, Malachovská Monika ONLINE
17. 2126 Dlugoš, Jozef ONLINE
18. 2126 Dlugošová, Lucia alias
19. 2126 Kuchta, Marcel alias
20. 2131 Kimáková, Jana ONLINE
21. 2133 Kobulárová, Lenka ONLINE
22. 2135 Vašková, Viera ONLINE
23. 2136 Zezulova, Hana ONLINE
24. 2136 Žežulová, Hana alias
25. 2137 Ujlaky, Jácint ONLINE
26. 2141 Onderko, Lucia ONLINE
27. 2141 Paucová, Jana alias
28. 2151 Veľková, Alica ONLINE
29. 2153 Petruláková, Zuzana ONLINE
30. 2153 Dovhunová, Ema alias
31. 2154 Molnárová, Soňa ONLINE
32. 2155 Mártonfi, prodekan PF, pre vedu a výskum ONLINE
33. 2155 Mártonfi, Pavol alias
34. 2158 Mosáthová, Mária ONLINE
35. 2162 Liško, František ONLINE
36. 2162 Kačur, Ľubomír alias
37. 2179 Libová, vedúca sekretariátu PF ONLINE
38. 2179 Libová, Svetlana alias
39. 2180 Labancová, tajomníčka PF ONLINE
40. 2180 Labancová, Lenka alias
41. 2181 Dekanát PF, Sekretariát ONLINE
42. 2181 Pavúková, Jana alias
43. 2200 Andrejko, Marián ONLINE
44. 2201 CAI PF, Sekretariát ONLINE
45. 2201 Krivjanská, Helena alias
46. 2202 Repický, Miroslav offline
47. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
48. 2203 Kravčáková, Adela alias
49. 2204 Sokol, Pavol offline
50. 2205 Onofrejová, Monika offline
51. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
52. 2207 Široczki, Pavol ONLINE
53. 2207 Valiska, Juraj alias
54. 2207 Vojtková, Erika alias
55. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
56. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
57. 2210 Komanický, Vladimír ONLINE
58. 2211 Soták, Roman ONLINE
59. 2213 UMV PF, Sekretariát ONLINE
60. 2213 Knapíková, Zlatica alias
61. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
62. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
63. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
64. 2216 Belej, Dominik alias
65. 2216 Blaščáková, Ľudmila alias
66. 2216 Mišuth, Matúš alias
67. 2216 Rebič, Matúš alias
68. 2218 Vojtaník, Pavol offline
69. 2219 Feher, Alexander ONLINE
70. 2220 Feher, Alexander ONLINE
71. 2221 Dielňa, CAI PF ONLINE
72. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
73. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
74. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
75. 2224 Daňková, Viera ONLINE
76. 2224 Miňo, Lukáš alias
77. 2225 Porhinčák, Štefan ONLINE
78. 2226 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
79. 2227 odpojeny offline
80. 2228 Andrejková, Gabriela offline
81. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
82. 2230 Mižišin, Lukáš ONLINE
83. 2230 Štubňa, Viliam alias
84. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
85. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek, laboratórium KBF PF ONLINE
86. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
87. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF ONLINE
88. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
89. 2236 Füzer, Ján ONLINE
90. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
91. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
92. 2239 14B, PF Jesenna 5 offline
93. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
94. 2240 Hnatič, Michal alias
95. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
96. 2242 Fabián, Marián ONLINE
97. 2242 Kundrát, Martin alias
98. 2242 Sedlák, Erik alias
99. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
100. 2243 Huntošová, Veronika alias
101. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
102. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
103. 2245 Naďová, Zuzana alias
104. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
105. 2246 Fabriciová, Gabriela alias
106. 2247 Kopčo, Norbert offline
107. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
108. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
109. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
110. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF ONLINE
111. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
112. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
113. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
114. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
115. 2256 Harminc, Matúš ONLINE
116. 2257 UINF, UINF offline
117. 2258 Maceková, Mária ONLINE
118. 2258 Janicová, Mária alias
119. 2258 Sabová, Martina alias
120. 2259 Kiseľák, Jozef offline
121. 2260 Laboratórium, Jadrovej fyziky offline
122. 2260 Vrláková, Janka alias
123. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
124. 2266 test, hvizdos offline
125. 2269 Bednarova, Zuzana offline
126. 2270 Pisarčík, Peter offline
127. 2271 Andrejko, Maroš offline
128. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
129. 2277 Lab. 2 biotechnologie a bunkovej fyziologie, KBF PF ONLINE
130. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
131. 2280 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
132. 2281 Čižmár, Erik ONLINE
133. 2281 Tarasenko, Róbert alias
134. 2282 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
135. 2282 Tkáč, Vladimír alias
136. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
137. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
138. 2290 Horváth, Tomáš offline
139. 2290 Pero, Štefan alias
140. 2291 Maceková, Mária ONLINE
141. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
142. 2299 Fax katedry biofyziky PF ONLINE
143. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Manesova) ONLINE
144. 2300 Rozumová, Renáta alias
145. 2300 Tóthová, Olga alias
146. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
147. 2302 Bačkor, Martin offline
148. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
149. 2303 Bálintová, Miroslava alias
150. 2303 Mišianiková, Anna alias
151. 2304 Soták, Miroslav ONLINE
152. 2304 Petijová, Linda alias
153. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
154. 2306 Lacková, Zdenka offline
155. 2307 pokazeny Kucharíková, Andrea offline
156. 2307 Kimáková, Andrea alias
157. 2307 Nigutová, Katarína alias
158. 2308 Bruňáková, Katarína offline
159. 2308 Lešková, Andrea alias
160. 2309 Kolarčik, Vladislav offline
161. 2309 Kocová, Valéria alias
162. 2310 Repčák, Miroslav offline
163. 2311 Schreiberová, Andrea ONLINE
164. 2311 Romanová, Viera alias
165. 2312 Laborátorium, Kaľavský offline
166. 2313 Mártonfi, Pavol ONLINE
167. 2314 Raczova, Katarina ONLINE
168. 2314 Fedorchenko, Oleksii alias
169. 2314 Ráczová, Katarína alias
170. 2314 Šoltésová, Daniela alias
171. 2315 Guest CFNT ONLINE
172. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
173. 2318 Doktorandi, botanika 224 ONLINE
174. 2318 Biľová, Ivana alias
175. 2318 Chernikova, Eleonora alias
176. 2318 Goga, Michal alias
177. 2318 Hrčka, Michal alias
178. 2318 Pizňak, Martin alias
179. 2318 Ručová, Dajana alias
180. 2319 Vranová, Eva offline
181. 2320 Kaľavský, František ONLINE
182. 2320 Smolejová, Gabriela alias
183. 2321 Oriňák, Andrej ONLINE
184. 2321 Oriňak, Andrej alias
185. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
186. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
187. 2323 Diuzheva, Alina alias
188. 2323 Šandrejová, Jana alias
189. 2324 Oriňáková, Renáta ONLINE
190. 2324 Oriňaková, Renáta alias
191. 2325 Gondová, Taťána ONLINE
192. 2326 Reiffová, Katarína ONLINE
193. 2327 Erdelyi, Branislav ONLINE
194. 2327 Gavalierová, Katarína alias
195. 2327 Levoča, Štefan alias
196. 2327 Macko, Ján alias
197. 2327 Markušová-Bučková, Lucia alias
198. 2327 Petruš, Ondrej alias
199. 2327 Šišoláková, Ivana alias
200. 2328 Morovská Turoňová, Andrea ONLINE
201. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
202. 2328 Turoňová, Andrea alias
203. 2329 Martinková, Miroslava offline
204. 2329 Čonková, Miroslava alias
205. 2329 Fabišíková, Milica alias
206. 2329 Jacková, Dominika alias
207. 2329 Stanková, Kvetoslava alias
208. 2330 Bušová, Tatiana offline
209. 2331 Drotárová, Mária offline
210. 2332 Ucebna NMR, RB UCHV PF offline
211. 2333 Laborátorium 4, NMR-400 ONLINE
212. 2333 Vojtasová, Mária alias
213. 2334 Imrich, Ján ONLINE
214. 2335 Potočňák, Ivan ONLINE
215. 2335 Kuchár, Juraj alias
216. 2336 KOZmala , UCHV ONLINE
217. 2336 Györyová, Katarína alias
218. 2336 Hámorská, Miroslava alias
219. 2336 Heinrichová, Valéria alias
220. 2336 Vargová, Zuzana alias
221. 2337 doktorandi UCHV, Jedalen ONLINE
222. 2337 Almáši, Miroslav alias
223. 2338 Sotáková, Ivana ONLINE
224. 2338 Ganajová, Mária alias
225. 2338 Kristofová, Milena alias
226. 2338 Sotáková, Ivana alias
227. 2339 Vargová, Zuzana offline
228. 2340 Smolko, Lukáš ONLINE
229. 2340 Samoľová, Erika alias
230. 2340 Vráblová, Anna alias
231. 2341 Heinrichová, Valéria ONLINE
232. 2342 Černák, Juraj ONLINE
233. 2343 Zeleňák, Vladimír offline
234. 2344 Hurajtova, Lenka ONLINE
235. 2344 Hurajtová, Lenka alias
236. 2344 Rečlo, Michal alias
237. 2344 Šandrejová, Jana alias
238. 2345 Gogoľová, Romana offline
239. 2345 Bochňák, František alias
240. 2345 Farkasová, Veronika alias
241. 2345 Litecká, Miroslava alias
242. 2345 Rostášová, Ingrida alias
243. 2345 Smolková, Romana alias
244. 2345 Žid, Lukáš alias
245. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava ONLINE
246. 2346 Vavra, Martin alias
247. 2347 Gonda, Jozef ONLINE
248. 2348 Martinková, Miroslava ONLINE
249. 2348 Ružičková, Eva alias
250. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
251. 2350 Vratnica PF, Moyzesova 11 roh offline
252. 2350 Kulcsárová, Mária alias
253. 2350 Ungárová, Margita alias
254. 2350 Zelinková, Oľga alias
255. 2352 Gessert, Alena ONLINE
256. 2352 Kozáková, Katarína alias
257. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
258. 2353 Pregi, Loránt alias
259. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
260. 2354 Marinecová, Emília alias
261. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
262. 2356 Vilková, Mária offline
263. 2357 Doktorandi, botanika 225 ONLINE
264. 2357 Ducár, Erik alias
265. 2357 Fráková, Viera alias
266. 2357 Koprivý, Lukáš alias
267. 2357 Mrázová, Anna alias
268. 2357 Rákai, Albert alias
269. 2357 Sajko, Matúš alias
270. 2357 Vašková, Dominika alias
271. 2358 Jurčacková, Zuzana ONLINE
272. 2358 Czeranková, Odeta alias
273. 2358 Henzelyová, Jana alias
274. 2359 Vojteková, Viera ONLINE
275. 2360 Vojteková, Viera ONLINE
276. 2361 test2361, test2361 offline
277. 2362 Sabalová, Mária ONLINE
278. 2362 Hovancová, Jana alias
279. 2362 Nováková, Zuzana alias
280. 2362 Orságová Králová, Zuzana alias
281. 2363 Laboratórium, elektrochémie m.c.244 ONLINE
282. 2364 Laborátorium, NMR-600 offline
283. 2364 Vilková, Mária alias
284. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
285. 2365 Drotárová, Mária alias
286. 2365 Varhač, Rastislav alias
287. 2366 Almáši, Miroslav offline
288. 2366 Beňová, Eva alias
289. 2366 Magura, Jozef alias
290. 2367 Laborátorium UCHV, č. 15B (M11) offline
291. 2368 Vargová, Zuzana ONLINE
292. 2368 Litecká, Miroslava alias
293. 2369 Laborátorium UCHV, KBCH č. 147B ONLINE
294. 2369 Konkoľová, Eva alias
295. 2369 Kvaková, Monika alias
296. 2369 Nunhart, Patrik alias
297. 2369 Suváková, Mária alias
298. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
299. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
300. 2372 Slepcikova, Paulina ONLINE
301. 2372 Bečka, Michal alias
302. 2372 Imrich, Ján alias
303. 2373 Laborátorium UCHV, č. 38 (M11) offline
304. 2374 test, voip offline
305. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
306. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
307. 2399 Gajdošová, Silvia UBEV offline
308. 2399 Dudáš, Matej alias
309. 2399 Gajdošová, Silvia alias
310. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
311. 2399 Petruľová, Veronika alias
312. 2401 rack 1.p, Technicom ONLINE
313. 2402 rack 3p, Technicom ONLINE
314. 2403 serverovna, Technicom ONLINE
315. 2404 Technicom 04, miestnost 103 offline
316. 2405 Technicom 05, miestnost 103 offline
317. 2406 Technicom 06, miestnost 103 offline
318. 2407 Technicom 07, miestnost 103 offline
319. 2408 Daňková, Viera offline
320. 2409 Technicom 09, miestnost 103 offline
321. 2410 Technicom 10, miestnost 103 offline
322. 2411 Technicom 11, miestnost 103 offline
323. 2412 Technicom 12, miestnost 103 offline
324. 2413 Technicom 13, miestnost 103 offline
325. 2414 Technicom 14, miestnost 103 offline
326. 2415 Technicom 15, miestnost 103 offline
327. 2416 Technicom 16, miestnost 103 offline
328. 2417 Technicom 17, miestnost 103 offline
329. 2418 Technicom 18, miestnost 103 offline
330. 2419 Lubomir, Snajder mob. offline
331. 2420 EVO ONLINE
332. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
333. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
334. 2423 Murín, Pavel offline
335. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
336. 2424 Chrastina, Milan alias
337. 2424 Kačala, Viliam alias
338. 2425 Sokol, Pavol ONLINE
339. 2426 Dlugošová, Lucia offline
340. 2427 Sokol, Pavol offline
341. 2429 Nováková, Katarína offline
342. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
343. 2431 VKM mala, Technicom 108 ONLINE
344. 2432 Lab. IoT, Pisarcik ONLINE
345. 2433 Galčík, František ONLINE
346. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
347. 2434 Bednárová, Zuzana ONLINE
348. 2434 Szabari, Alexander alias
349. 2434 Šebej, Juraj alias
350. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
351. 2435 Mikeš, Ladislav alias
352. 2435 Nikorovič, Matej alias
353. 2435 Opiela, Miroslav alias
354. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
355. 2436 Jirásek, Jozef alias
356. 2437 Gurský, Peter ONLINE
357. 2437 Antoni, Ľubomír alias
358. 2437 Bruoth, Erik alias
359. 2437 Horváth, Tomáš alias
360. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
361. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
362. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
363. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
364. 2441 Gajdošová, Silvia alias
365. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
366. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.c. 210 ONLINE
367. 2443 Lokša, Peter alias
368. 2443 Török, Csaba alias
369. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
370. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
371. 2445 Farkaš, Pavel alias
372. 2445 Harčár, Martin alias
373. 2445 Michalčin, Viktor alias
374. 2445 Paulíny, Michal alias
375. 2446 Lab. Informacnej Bezpecnosti, Technicom 212 ONLINE
376. 2447 Gallová, Štefánia ONLINE
377. 2447 Černáková, Eva alias
378. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
379. 2448 Guniš, Ján alias
380. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
381. 2449 Šechný, Martin ONLINE
382. 2449 Haneszová, Angelika alias
383. 2449 Tkáčová, Zuzana alias
384. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
385. 2450 Krídlo, Ondrej alias
386. 2450 Tomoriová, Beáta alias
387. 2450 Vlachou, Eleni L. alias
388. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 offline
389. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
390. 2453 Gallay, Michal ONLINE
391. 2454 Leskovarová, Tímea ONLINE
392. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
393. 2455 Baculík, Branislav alias
394. 2455 Kuzma, Miron alias
395. 2455 Obrin, Jozef alias
396. 2455 Obrin, Marcel alias
397. 2455 Slaninka, Peter alias
398. 2455 Šumák, Martin alias
399. 2455 Tkáčik, Martin alias
400. 2455 Varchula, Slavomír alias
401. 2456 Engel, Radovan ONLINE
402. 2456 Nemček, Martin alias
403. 2457 Hostovska UGE/UMV, Technicom 313 ONLINE
404. 2458 Sedlák, Vladimír ONLINE
405. 2459 Šupinský, Jozef ONLINE
406. 2459 Šašak, Ján alias
407. 2460 Seminarka UINF LIDA, Technicom ONLINE
408. 2461 Lab. Kopčo 4p., Technicom 403 ONLINE
409. 2462 Pisarčík, Peter ONLINE
410. 2463 Technicom 63, miestnost 103 offline
411. 2464 Technicom 64, miestnost 103 offline
412. 2465 Technicom 65, miestnost 103 offline
413. 2466 Technicom 66, miestnost 103 offline
414. 2467 Technicom 67, miestnost 103 offline
415. 2468 Technicom 68, miestnost 103 offline
416. 2469 Technicom 69, miestnost 103 offline
417. 2470 Technicom 70, miestnost 103 offline
418. 2472 Technicom 72, miestnost 103 offline
419. 2473 apar. 73, miest. 310 offline
420. 2474 apar 74, miest. 310 offline
421. 2475 apar. 75, miest. 310 offline
422. 2476 aparat76, miest310 offline
423. 2477 Technicom 62, miestnost 103 offline
424. 2478 Technicom 08, miestnost 103 offline
425. 2479 Technicom 19, miestnost 103 offline
426. 2480 Technicom 20, miestnost 103 offline
427. 2481 Technicom 21, miestnost 103 offline
428. 2482 Technicom 22, miestnost 103 offline
429. 2483 Technicom 23, miestnost 103 offline
430. 2484 Technicom 24, miestnost 103 offline
431. 2485 Technicom 25, miestnost 103 offline
432. 2486 Technicom 26, miestnost 103 offline
433. 2487 Technicom 27, miestnost 103 offline
434. 2488 Technicom 28, miestnost 103 offline
435. 2489 Technicom 29, miestnost 103 offline
436. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody ONLINE
437. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
438. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
439. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
440. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
441. 2500 Petrila, Štefan alias
442. 2500 Piroš, Marián alias
443. 2500 Velk, Jozef alias
444. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
445. 2501 Kišová, Beáta alias
446. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
447. 2502 Mižáková, Viera alias
448. 2503 Semanišin, Gabriel offline
449. 2504 Varga, Rastislav ONLINE
450. 2504 Miňo, Jakub alias
451. 2504 Richter, Kornel alias
452. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
453. 2508 74A PA, UFV navsteva offline
454. 2512 P2 ucebna ONLINE
455. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
456. 2518 Lacková, Miroslava ONLINE
457. 2518 Lotnyk, Dmytro alias
458. 2518 Hložná, Dominika alias
459. 2519 vytopeny, A.Z. PA offline
460. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
461. 2520 Kapusta, Ondrej alias
462. 2520 Zeleňáková, Adriana alias
463. 2520 Palková, Romana alias
464. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
465. 2521 Kapusta, Ondrej alias
466. 2521 Zeleňáková, Adriana alias
467. 2521 Palková, Romana alias
468. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
469. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
470. 2525 Interkom, Park Angelinum Brána ONLINE
471. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
472. 2527 Gamcová, Jana alias
473. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
474. 2529 Kollár, Peter ONLINE
475. 2530 Jacková, Dana ONLINE
476. 2530 Balogová, Brigita alias
477. 2530 Mišianiková, Lucia alias
478. 2531 Základné fyikálne , praktikum offline
479. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
480. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
481. 2533 Varga, Rastislav alias
482. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
483. 2535 Melt-spinning, . offline
484. 2536 Zeleňáková, Adriana -kanc. ONLINE
485. 2537 Kollár, Peter ONLINE
486. 2539 Guniš, Ján offline
487. 2540 Kireš, Marián ONLINE
488. 2541 bolo Gurský, Peter offline
489. 2541 Malčovský, Július alias
490. 2542 Bilišňanská, Mária ONLINE
491. 2542 Bašista, Jozef alias
492. 2542 Krišková, Katarína alias
493. 2542 Timková, Veronika alias
494. 2543 Elektronicke , praktikum PA9 offline
495. 2544 Žukovič, Milan offline
496. 2545 lab. 3, UFV PA ONLINE
497. 2545 Varga, Rastislav alias
498. 2546 Pankova, Eva ONLINE
499. 2546 Paňková, Eva alias
500. 2546 Štrauch, Peter alias
501. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
502. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
503. 2553 Ploščica, Miroslav offline
504. 2554 Oceľáková, Eva offline
505. 2554 Borzová, Jana alias
506. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
507. 2556 Kožár, Tibor alias
508. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
509. 2557 Horváth, Denis alias
510. 2558 Nováková, Gabriela ONLINE
511. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
512. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
513. 2560 Klein, Daniel alias
514. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
515. 2562 Hančová, Martina ONLINE
516. 2562 Halčinová, Lenka alias
517. 2563 Kulla, Marián ONLINE
518. 2563 Spišiak, Peter alias
519. 2564 Ivančo, Jaroslav offline
520. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
521. 2565 Karľová, Katarína alias
522. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
523. 2566 Šupina, Jaroslav alias
524. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
525. 2569 Komanický, kancelária ONLINE
526. 2569 Komanický, Vladimír alias
527. 2569 Samuely, Tomáš alias
528. 2570 Komanický, nanolab ONLINE
529. 2571 Vokál, Stanislav offline
530. 2572 Bartoš, Milan offline
531. 2573 Ivančo, Jaroslav offline
532. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
533. 2575 Bukovský, Lev ONLINE
534. 2576 Gajdoš, Andrej ONLINE
535. 2576 Gábová, Timea alias
536. 2576 Hovana, Anton alias
537. 2576 Hubeňáková, Veronika alias
538. 2576 Šottová, Viera alias
539. 2577 Studenovský, Jozef offline
540. 2578 Laboratórium, UFV offline
541. 2579 Bombara, Marek ONLINE
542. 2579 Martinská, Gabriela alias
543. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
544. 2581 Kopčová, Veronika ONLINE
545. 2581 Chudá, Jana alias
546. 2581 Černegová, Miroslava alias
547. 2581 Gavala, Tadeáš alias
548. 2581 Janičková, Lucia alias
549. 2581 Molnár, Pavel alias
550. 2582 Csachová, Stela ONLINE
551. 2583 Sebena, Rene offline
552. 2584 Šveda, Dušan ONLINE
553. 2585 Skřivánková, Valéria ONLINE
554. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
555. 2586 Ďáková, Ľuboslava alias
556. 2586 Dobák, Samuel alias
557. 2586 Hegedüs, Lukáš alias
558. 2586 Kapusta, Ondrej alias
559. 2586 Onderko, František alias
560. 2586 Palková, Romana alias
561. 2587 Bónová, Katarína offline
562. 2588 Geffert, Viliam offline
563. 2589 Hochmuth, Zdenko ONLINE
564. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
565. 2590 Hochmuth, Zdenko alias
566. 2590 Hofierka, Jaroslav alias
567. 2590 Tkáčiková, Katarína alias
568. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
569. 2592 Fecková, Zuzana ONLINE
570. 2592 Bombara, Marek alias
571. 2592 Hostová, Barbora alias
572. 2592 Paulínyová, Zuzana alias
573. 2592 Šefčík, Michal alias
574. 2592 Šimková, Lenka alias
575. 2593 Trepáčová, Stanislava ONLINE
576. 2593 Paulíny, Zuzana alias
577. 2594 Černák, Jozef ONLINE
578. 2595 Bánó, Gregor ONLINE
579. 2595 Kopčová, Katarína alias
580. 2596 Kopčová, Veronika offline
581. 2597 UMV, Hosťovská miestnosť offline
582. 2598 Košťálik, Ján ONLINE
583. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE
584. 2599 Hrabár, Ondrej alias
585. 2599 Kažimír, Štefan alias
586. 2599 Köver, Dusan alias
587. 2599 Rusňák, Vojtech alias