Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
2. 3201 Holéczyová, Gabriela ONLINE
3. 3202 Kimáková, Tatiana offline
4. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
5. 3203 Harcsová, Slávka alias
6. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
7. 3204 Juriš, Peter ONLINE
8. 3205 Habiňáková, UVZH+UE ONLINE
9. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
10. 3206 Gagyiová, Diana alias
11. 3207 Čisláková, Lýdia ONLINE
12. 3208 Horváthová, Františka ONLINE
13. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
14. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
15. 3210 Šingovský, Milan alias
16. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
17. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
18. 3213 Matéffy, Stanislav offline
19. 3214 Kluchová, Darina ONLINE
20. 3215 Orgonášová, UA ONLINE
21. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
22. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
23. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
24. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
25. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
26. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
27. 3222 Granty LF ONLINE
28. 3223 Marcin, Marián ONLINE
29. 3223 Vargová, Lucia alias
30. 3224 Šimon, František ONLINE
31. 3225 Chmelárová, Anna ONLINE
32. 3225 Hertelyová, Zdenka alias
33. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
34. 3227 Chodba, ULB ONLINE
35. 3227 Klimčáková, Lucia alias
36. 3227 Petarčíková, Mária alias
37. 3227 Sabolová, Otília alias
38. 3228 Sabol, Marián offline
39. 3229 Praktikáreň, ULF offline
40. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
41. 3230 Petrenková, Marcela alias
42. 3230 Zimová, Anna alias
43. 3231 Muchová, LVB ONLINE
44. 3231 Behulová, Erika alias
45. 3231 Lesíčková, Eva alias
46. 3231 Mikuš, Jozef alias
47. 3231 Muchová, Alena alias
48. 3231 Petrášová, Darina alias
49. 3231 Šulimanová, Lenka alias
50. 3232 Vaško, Ladislav ONLINE
51. 3232 Vašková, Janka alias
52. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
53. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
54. 3235 Labancová, ULKBch - praktikaren ONLINE
55. 3235 Labancová, Adriana alias
56. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
57. 3237 ZTB-laboratorium ONLINE
58. 3237 Harvanová, Denisa alias
59. 3238 Bačenková, Darina ONLINE
60. 3238 Zachar, Lukáš alias
61. 3239 Dombrovský, Peter offline
62. 3240 Nováková, Jaroslava ONLINE
63. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
64. 3241 Harvanová, Denisa alias
65. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
66. 3243 Nagyová, Mária ONLINE
67. 3244 Čurová, Katarína ONLINE
68. 3244 Dzugasová, Barbora alias
69. 3244 Vargová, Radka alias
70. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
71. 3246 Kassayová, Katarína ONLINE
72. 3247 Doktorandi, ULF ONLINE
73. 3247 Brandeburová, Andrea alias
74. 3247 Tokárová, Diana alias
75. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
76. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
77. 3249 Slabá, Eva alias
78. 3250 Talian, Ivan ONLINE
79. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
80. 3251 Bago Pilátová, Martina ONLINE
81. 3251 Gál, Peter alias
82. 3251 Nagyová, Alexandra alias
83. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
84. 3252 Solárová, Zuzana alias
85. 3252 Zigová, Martina alias
86. 3253 Hájiková, Martina ONLINE
87. 3253 Jenčuráková, Martina alias
88. 3253 Tarrová, Magdaléna alias
89. 3254 Chodba, ULaKBch ONLINE
90. 3254 Sucha, Alena alias
91. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
92. 3255 Dulínová, Zdenka alias
93. 3255 Jurková, Emília alias
94. 3255 Kollárová, Zuzana alias
95. 3256 Bačová, Ivana offline
96. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
97. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
98. 3258 Udrzba LF ONLINE
99. 3258 Balla, Štefan alias
100. 3258 Gajdoš, Ján alias
101. 3258 Hnát, Marek alias
102. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
103. 3258 Nagy, Benjamín alias
104. 3258 Sedláček, Jozef alias
105. 3259 Doktorandi, ULKBch ONLINE
106. 3259 Špaková, Ivana alias
107. 3260 Lab. mol. bioch. analyzy offline
108. 3260 Urban, Peter alias
109. 3261 Laboratorium HPLC offline
110. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
111. 3263 UVZ-OCR1 ONLINE
112. 3263 Lacková Rebičová, Miriama alias
113. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
114. 3264 Holubčíková, Jana alias
115. 3265 Mojžišová, Gabriela ONLINE
116. 3265 Guľašová, Zuzana alias
117. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
118. 3266 Štofilová, Jana alias
119. 3267 PCR laboratorium ONLINE
120. 3268 Doktorandi UVZH ONLINE
121. 3269 Linková, Marcela ONLINE
122. 3269 Lachytová, Markéta alias
123. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
124. 3270 Čechová, Lenka alias
125. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
126. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
127. 3273 Ihnátová, Lenka ONLINE
128. 3274 Ranglová, Zuzana offline
129. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
130. 3275 Krempaská, Klára alias
131. 3275 Žatko, Daniel alias
132. 3276 Vašková, Janka ONLINE
133. 3276 Vaško, Ladislav alias
134. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
135. 3279 Hámorská, Martina ONLINE
136. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
137. 3280 Kizek, Peter alias
138. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
139. 3281 Bušová, Andrea alias
140. 3281 Diabelková, Jana alias
141. 3281 Kuzmová, Lucia alias
142. 3281 Rovenská, Tímea alias
143. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
144. 3282 Ambrózyová, Helena alias
145. 3282 Dudášová, Anna alias
146. 3282 Kravcová, Paulína alias
147. 3282 Tóthová, Mária alias
148. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
149. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
150. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
151. 3286 Dudríková, sklad MTZ ONLINE
152. 3286 Dudríková, Viera alias
153. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
154. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
155. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
156. 3289 Brenišin, Marek alias
157. 3289 Rusnáková, Simona alias
158. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
159. 3290 Lovayová, Viera ONLINE
160. 3291 Tirpáková, Libuša ONLINE
161. 3291 Suchanová, Renáta alias
162. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
163. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
164. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
165. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
166. 3296 Raková, Jana ONLINE
167. 3296 Šudáková, Marie alias
168. 3296 Toplanská, Zuzana alias
169. 3297 Sováriová Soósová, Mária ONLINE
170. 3298 LVB - chodba ONLINE
171. 3298 Behulová, Erika alias
172. 3298 Lesíčková, Eva alias
173. 3298 Mikuš, Jozef alias
174. 3298 Šulimanová, Lenka alias
175. 3300 Vrátnica LF, Trieda SNP 1 ONLINE
176. 3300 Byrtus, Milan alias
177. 3300 Horňák, Tibor alias
178. 3300 Kras, Ivan alias
179. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
180. 3302 Gregová, Eva ONLINE
181. 3303 Sedláková, Monika ONLINE
182. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
183. 3305 Schwartzová, Vladimíra ONLINE
184. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
185. 3307 Habiňaková, Martina offline
186. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
187. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
188. 3310 Mošková, Beáta offline
189. 3310 Horňáková, Mária alias
190. 3310 Salociová, Zuzana alias
191. 3311 Kašická, Lena ONLINE
192. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
193. 3313 Ondič, Vladislav ONLINE
194. 3314 Ďuriančíková, Drahomíra ONLINE
195. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
196. 3315 Horňaková, Jarmila alias
197. 3315 Vašinská, Katarína alias
198. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
199. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
200. 3316 Kočišová, Renáta alias
201. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
202. 3318 Rendešová, Zuzana alias
203. 3319 Radáčiová, Lenka ONLINE
204. 3319 Farkašová, Nela alias
205. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
206. 3321 Penička, dielna ONLINE
207. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
208. 3322 Čarnoká, Katarína alias
209. 3323 Szerdiová, Lenka ONLINE
210. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
211. 3325 Trochanová, Martina offline
212. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
213. 3326 Tomková, Katarína alias
214. 3327 Shafout, Renáta offline
215. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
216. 3329 Doktorandi, ULF ONLINE
217. 3329 Gáborová, Martina alias
218. 3330 Štimmelová, Judita ONLINE
219. 3330 Grešová, Soňa alias
220. 3330 Peregrim, Igor alias
221. 3331 Tomori, Zoltán ONLINE
222. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
223. 3333 Varga, Marek offline
224. 3334 Donič, Viliam ONLINE
225. 3335 Pallayová, Mária offline
226. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
227. 3337 Grešová, Soňa offline
228. 3338 Stupák, Marek ONLINE
229. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
230. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
231. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
232. 3342 Ružičková, Ružena ONLINE
233. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
234. 3344 Bucková, Jana ONLINE
235. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
236. 3346 Černáková, Dana ONLINE
237. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
238. 3348 Lovásová, Eva offline
239. 3349 Habalová, Viera ONLINE
240. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
241. 3351 Mičková, Helena ONLINE
242. 3352 Lukán, Norbert offline
243. 3353 Javorský, Martin ONLINE
244. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
245. 3355 Šalagovič, Ján offline
246. 3356 Kundrík, Martin offline
247. 3356 Saloka, Kamil alias
248. 3357 Vojčíková, Lea ONLINE
249. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
250. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
251. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
252. 3361 Blašková, Frederika ONLINE
253. 3361 Hrabinská, Zdenka alias
254. 3361 Kočkárová, Paula alias
255. 3361 Vangorová, Mária alias
256. 3362 Utľaková, Anna offline
257. 3363 Jaut, Rudolf ONLINE
258. 3364 Firment, Jozef ONLINE
259. 3366 Sedláková, Eva offline
260. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
261. 3368 Mareková, Mária offline
262. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
263. 3370 Sabo, Ján ONLINE
264. 3371 Mechírová, Viola ONLINE
265. 3372 Bona, Martin ONLINE
266. 3373 Dorko, Erik offline
267. 3374 Halánová, Monika offline
268. 3375 Laporčáková, Mária ONLINE
269. 3375 Poľáková, Eva alias
270. 3376 Hudáková, Terézia offline
271. 3377 Bilecová-Rabajdová, Miroslava ONLINE
272. 3378 Danková, Marianna ONLINE
273. 3378 Jonecová, Zuzana alias
274. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
275. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
276. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
277. 3382 Szabóová, Eva offline
278. 3383 Kmeťová, Marta offline
279. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
280. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
281. 3385 Hantke, Anna alias
282. 3385 Hnát, Marek alias
283. 3385 Horňáková, Anna alias
284. 3385 Onderková, Martina alias
285. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
286. 3387 Bérešová, Anna offline
287. 3388 Siegfried, Leonard offline
288. 3389 Chylová, Martina offline
289. 3391 Kovaničová, Milana ONLINE
290. 3391 Chylová, Martina alias
291. 3391 Peštová, Lívia alias
292. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
293. 3392 Belák, Andrej alias
294. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
295. 3393 Polanová, Miriam alias
296. 3394 Rajničová, Iveta ONLINE
297. 3395 Madarasová Gecková, Andrea offline
298. 3396 Čepová, Eva ONLINE
299. 3396 Pálfiová, Michaela alias
300. 3397 Vagáneková, KUCH ONLINE
301. 3397 Vagáneková, Katarína alias
302. 3398 Géci, Imrich offline
303. 3398 Bober, Peter alias
304. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
305. 3399 Penička, Ján alias
306. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
307. 3400 Davidová, Zuzana alias
308. 3400 Fraňová, Lucia alias
309. 3401 Silvášiová, ULKBch ONLINE
310. 3402 Medvecová, ULF ONLINE
311. 3402 Medvecová, Ružena alias
312. 3403 Géciová, ULKBf ONLINE
313. 3403 Géciová, Zuzana alias
314. 3404 Bardzáková, ULB ONLINE
315. 3404 Bardzáková, Anna alias
316. 3405 Trochanová, ULI ONLINE
317. 3405 Trochanová, Martina alias
318. 3406 Huličová, UPF ONLINE
319. 3406 Huličová, Silvia alias
320. 3407 Gunčágová, ULKM ONLINE
321. 3407 Gunčágová, Alena alias
322. 3408 Jánošová, UF ONLINE
323. 3408 Jánošová, Ingrid alias
324. 3409 Lacková, UO ONLINE
325. 3409 Lacková, Martina alias
326. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
327. 3411 Franková, I. IK, 3. posch. ONLINE
328. 3411 Franková, Ingrid alias
329. 3412 Lukáčová, I. ChK ONLINE
330. 3412 Lukáčová, Viktória alias
331. 3413 Lacková, I. GPK ONLINE
332. 3413 Lacková, Martina alias
333. 3414 Herichová, KDD ONLINE
334. 3414 Herichová, Libuša alias
335. 3415 Schusterová, Ingrid ONLINE
336. 3416 Popovičová, I. SK ONLINE
337. 3416 Popovičová, Daniela alias
338. 3417 Kaľavská, KD ONLINE
339. 3417 Kaľavská, Mária alias
340. 3418 Šutáková, OK ONLINE
341. 3419 Kissová, KORL ONLINE
342. 3420 I. IK, poliklinika ONLINE
343. 3421 Neurolol. klinika, NK ONLINE
344. 3421 Bukatová, Cecília alias
345. 3422 Palkovitsová, I. PK ONLINE
346. 3423 Bednáriková, KOTPU ONLINE
347. 3424 Kmaková, Anna ONLINE
348. 3425 Jánošíková, NChK ONLINE
349. 3426 Šestáková, I. KAIM ONLINE
350. 3427 Čechová, I. KRaZM ONLINE
351. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
352. 3428 Ambrózyová, Helena alias
353. 3428 Dudášová, Anna alias
354. 3428 Kravcová, Paulína alias
355. 3428 Tóthová, Mária alias
356. 3429 Krcho, Peter offline
357. 3430 UEM sekretariat ONLINE
358. 3430 Cisková, Oľga alias
359. 3430 Vaňková, Monika alias
360. 3431 Lacková, ZTB ONLINE
361. 3432 SMMK offline
362. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
363. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
364. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
365. 3436 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
366. 3436 Husárová, Daniela alias
367. 3437 Jarčuška, Peter offline
368. 3438 Dravecká, Ingrid ONLINE
369. 3439 Praktikáreň, UF ONLINE
370. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
371. 3440 Durajová, Iveta alias
372. 3440 Krasnovská, Kristína alias
373. 3440 Prokopová, Anna alias
374. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
375. 3442 Timková, Silvia ONLINE
376. 3444 Urban, Peter ONLINE
377. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
378. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
379. 3446 Gidová, Denisa alias
380. 3447 Birková, Anna ONLINE
381. 3447 Hubková, Beáta alias
382. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia offline
383. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
384. 3449 Sitková, Katarína alias
385. 3450 Slovenská, USL ONLINE
386. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
387. 3451 Bobrov, Nikita ONLINE
388. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
389. 3452 Kamencová, Gabriela alias
390. 3453 Alexyová, UHaE ONLINE
391. 3453 Alexyová, Janka alias
392. 3453 Čurgali, Kristína alias
393. 3453 Fagová, Zuzana alias
394. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
395. 3455 Timková, Vladimíra alias
396. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
397. 3457 Hudák, Michal offline
398. 3458 Nerantzakis, Ingrid ONLINE
399. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
400. 3459 Ambro, Ľuboš alias
401. 3460 Mainušová, Magdaléna ONLINE
402. 3461 Bomba, Alojz offline
403. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
404. 3463 Hijová, Emília ONLINE
405. 3463 Benetinová, Veronika alias
406. 3464 Rozmanová, KSaMCh ONLINE
407. 3464 Rozmanová, Renáta alias
408. 3465 Mahelyová, KPLaKT ONLINE
409. 3466 Köverová, Agáta ONLINE
410. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
411. 3467 Čabrová, Jarmila alias
412. 3468 Perešová, II. ChK ONLINE
413. 3469 Kuzma, Jozef ONLINE
414. 3469 Macurová, Veronika alias
415. 3470 Tkáčová, Ružena ONLINE
416. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
417. 3471 Vargová, Viola alias
418. 3472 Kulčárová, UP offline
419. 3473 Sabol, Marián offline
420. 3474 Jurgová, Tatiana offline
421. 3475 Vančíková, Jana offline
422. 3476 Takáč, Peter offline
423. 3477 Belák, Jozef offline
424. 3478 Mitro, Peter offline
425. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
426. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
427. 3481 Laputková, Galina ONLINE
428. 3481 Tomková, Zuzana alias
429. 3482 Schréter, Ivan offline
430. 3483 Jenča, Andrej ONLINE
431. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
432. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
433. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
434. 3487 Urdzík, Peter ONLINE
435. 3488 Radoňak, Jozef ONLINE
436. 3489 SSŠZL ONLINE
437. 3491 Valanský, Ladislav ONLINE
438. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
439. 3493 Guzy, Juraj ONLINE
440. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
441. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
442. 3496 Pella, Daniel ONLINE
443. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
444. 3498 Ništiar, František offline
445. 3499 Breznoščáková, Dagmar ONLINE
446. 3500 Súkeníková, Martina ONLINE