Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
2. 3201 Holéczyová, Gabriela ONLINE
3. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
4. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
5. 3203 Harcsová, Slávka alias
6. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
7. 3204 Juriš, Peter ONLINE
8. 3205 Habiňáková, UVZH+UE ONLINE
9. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
10. 3206 Gagyiová, Diana alias
11. 3207 Čisláková, Lýdia ONLINE
12. 3208 Horváthová, Františka ONLINE
13. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
14. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
15. 3210 Šingovský, Milan alias
16. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
17. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
18. 3213 Matéffy, Stanislav ONLINE
19. 3214 Kluchová, Darina ONLINE
20. 3215 Orgonášová, UA ONLINE
21. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
22. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
23. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
24. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
25. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
26. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
27. 3222 Granty LF ONLINE
28. 3223 Marcin, Marián ONLINE
29. 3223 Vargová, Lucia alias
30. 3224 Šimon, LF, František ONLINE
31. 3225 Chmelárová, Anna ONLINE
32. 3225 Hertelyová, Zdenka alias
33. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
34. 3227 Chodba, ULB ONLINE
35. 3227 Klimčáková, Lucia alias
36. 3227 Petarčíková, Mária alias
37. 3227 Sabolová, Otília alias
38. 3228 Sabol, Marián ONLINE
39. 3229 Praktikáreň, ULF offline
40. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
41. 3230 Petrenková, Marcela alias
42. 3230 Zimová, Anna alias
43. 3231 Muchová, LVB ONLINE
44. 3231 Behulová, Erika alias
45. 3231 Lesíčková, Eva alias
46. 3231 Mikuš, Jozef alias
47. 3231 Muchová, Alena alias
48. 3231 Petrášová, Darina alias
49. 3231 Šulimanová, Lenka alias
50. 3232 Vašková, Janka ONLINE
51. 3232 Vaško, Ladislav alias
52. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
53. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
54. 3235 Labancová, ULKBch - praktikaren ONLINE
55. 3235 Labancová, Adriana alias
56. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
57. 3237 ZTB-laboratorium ONLINE
58. 3237 Harvanová, Denisa alias
59. 3238 Bačenková, Darina ONLINE
60. 3239 Dombrovský, Peter offline
61. 3240 Nováková, Jaroslava ONLINE
62. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
63. 3241 Harvanová, Denisa alias
64. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
65. 3243 Nagyová, Mária ONLINE
66. 3244 Čurová, Katarína ONLINE
67. 3244 Dzugasová, Barbora alias
68. 3244 Slebodníková, Radka alias
69. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
70. 3246 Kassayová, Katarína offline
71. 3247 Doktorandi, ULF ONLINE
72. 3247 Brandeburová, Andrea alias
73. 3247 Tokárová, Diana alias
74. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
75. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
76. 3249 Slabá, Eva alias
77. 3250 Talian, Ivan ONLINE
78. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
79. 3251 Bago Pilátová, Martina offline
80. 3251 Gál, Peter alias
81. 3251 Nagyová, Alexandra alias
82. 3252 Čižmáriková, Martina offline
83. 3252 Solárová, Zuzana alias
84. 3252 Zigová, Martina alias
85. 3253 Hájiková, Martina offline
86. 3253 Jenčuráková, Martina alias
87. 3253 Tarrová, Magdaléna alias
88. 3254 Chodba, ULaKBch ONLINE
89. 3254 Sucha, Alena alias
90. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
91. 3255 Dulínová, Zdenka alias
92. 3255 Jurková, Emília alias
93. 3255 Kollárová, Zuzana alias
94. 3256 Bačová, Ivana offline
95. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
96. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
97. 3258 Udrzba LF ONLINE
98. 3258 Balla, Štefan alias
99. 3258 Gajdoš, Ján alias
100. 3258 Hnát, Marek alias
101. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
102. 3258 Nagy, Benjamín alias
103. 3258 Sedláček, Jozef alias
104. 3259 Doktorandi, ULKBch ONLINE
105. 3260 Lab. mol. bioch. analyzy offline
106. 3260 Urban, Peter alias
107. 3261 Laboratorium HPLC ONLINE
108. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
109. 3263 UVZ-OCR1 ONLINE
110. 3263 Lacková Rebičová, Miriama alias
111. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
112. 3265 Mojžišová, Gabriela ONLINE
113. 3265 Guľašová, Zuzana alias
114. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
115. 3266 Štofilová, Jana alias
116. 3267 PCR laboratorium ONLINE
117. 3268 Diabelková, Jana ONLINE
118. 3269 Linková, Marcela ONLINE
119. 3269 Lachytová, Markéta alias
120. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
121. 3270 Čechová, Lenka alias
122. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
123. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
124. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
125. 3274 Ranglová, Zuzana ONLINE
126. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
127. 3276 Vašková, Janka ONLINE
128. 3276 Vaško, Ladislav alias
129. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
130. 3278 Solár, Peter ONLINE
131. 3279 Hámorská, Martina ONLINE
132. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
133. 3280 Kizek, Peter alias
134. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
135. 3281 Bušová, Andrea alias
136. 3281 Rovenská, Tímea alias
137. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
138. 3282 Ambrózyová, Helena alias
139. 3282 Dudášová, Anna alias
140. 3282 Kravcová, Paulína alias
141. 3282 Tóthová, Mária alias
142. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
143. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
144. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
145. 3286 Dudríková, sklad MTZ ONLINE
146. 3286 Dudríková, Viera alias
147. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
148. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
149. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
150. 3289 Brenišin, Marek alias
151. 3289 Rusnáková, Simona alias
152. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
153. 3290 Lovayová, Viera ONLINE
154. 3291 Tirpáková, Libuša ONLINE
155. 3291 Suchanová, Renáta alias
156. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
157. 3293 Sušinková, Jana offline
158. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
159. 3294 Parová, Valéria alias
160. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
161. 3296 Raková, Jana ONLINE
162. 3296 Šudáková, Marie alias
163. 3296 Toplanská, Zuzana alias
164. 3297 Sováriová Soósová, Mária ONLINE
165. 3298 LVB - chodba offline
166. 3298 Behulová, Erika alias
167. 3298 Lesíčková, Eva alias
168. 3298 Mikuš, Jozef alias
169. 3298 Šulimanová, Lenka alias
170. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
171. 3300 Byrtus, Milan alias
172. 3300 Horňák, Tibor alias
173. 3300 Konečný, Ján alias
174. 3300 Kras, Ivan alias
175. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
176. 3302 Gregová, Eva ONLINE
177. 3303 Kajla, Monika ONLINE
178. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
179. 3305 Schwartzová, Vladimíra ONLINE
180. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
181. 3307 Habiňaková, Martina ONLINE
182. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
183. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
184. 3310 Mošková, Beáta ONLINE
185. 3310 Horňáková, Mária alias
186. 3310 Salociová, Zuzana alias
187. 3311 Kašická, Lena ONLINE
188. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
189. 3313 Ondič, Vladislav offline
190. 3314 Ďuriančíková, Drahomíra ONLINE
191. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
192. 3315 Horňaková, Jarmila alias
193. 3315 Vašinská, Katarína alias
194. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
195. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
196. 3316 Kočišová, Renáta alias
197. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
198. 3318 Rendešová, Zuzana alias
199. 3319 Radáčiová, Lenka ONLINE
200. 3319 Farkašová, Nela alias
201. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
202. 3321 Penička, dielna ONLINE
203. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
204. 3322 Čarnoká, Katarína alias
205. 3323 Szerdiová, Lenka ONLINE
206. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
207. 3325 Trochanová, Martina offline
208. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
209. 3326 Tomková, Katarína alias
210. 3327 Shafout, Renáta offline
211. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
212. 3329 Doktorandi, ULF ONLINE
213. 3329 Gáborová, Martina alias
214. 3330 Štimmelová, Judita offline
215. 3330 Grešová, Soňa alias
216. 3330 Peregrim, Igor alias
217. 3331 Tomori, Zoltán offline
218. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
219. 3333 Varga, Marek offline
220. 3334 Donič, Viliam ONLINE
221. 3335 Pallayová, Mária offline
222. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
223. 3337 Grešová, Soňa offline
224. 3338 Stupák, Marek ONLINE
225. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
226. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
227. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
228. 3342 Ružičková, Ružena ONLINE
229. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
230. 3344 Bucková, Jana ONLINE
231. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
232. 3346 Černáková, Dana ONLINE
233. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
234. 3348 Lovásová, Eva offline
235. 3349 Habalová, Viera ONLINE
236. 3350 Rácz, Oliver offline
237. 3351 Mičková, Helena ONLINE
238. 3352 Lukán, Norbert offline
239. 3353 Javorský, Martin offline
240. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
241. 3355 Šalagovič, Ján offline
242. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
243. 3356 Saloka, Kamil alias
244. 3357 Vojčíková, Lea ONLINE
245. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
246. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
247. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
248. 3361 Blašková, Frederika ONLINE
249. 3361 Hrabinská, Zdenka alias
250. 3361 Kočkárová, Paula alias
251. 3361 Vangorová, Mária alias
252. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
253. 3363 Gajdosova, BOZP LF ONLINE
254. 3364 Firment, Jozef ONLINE
255. 3365 Hubková, Beáta offline
256. 3366 Sedláková, Eva offline
257. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
258. 3368 Mareková, Mária ONLINE
259. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
260. 3370 Sabo, Ján ONLINE
261. 3371 Mechírová, Viola ONLINE
262. 3372 Bona, Martin ONLINE
263. 3373 Dorko, Erik ONLINE
264. 3374 Halánová, Monika ONLINE
265. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
266. 3375 Poľáková, Eva alias
267. 3376 Hudáková, Terézia offline
268. 3377 Bilecová-Rabajdová, Miroslava ONLINE
269. 3378 Danková, Marianna ONLINE
270. 3378 Jonecová, Zuzana alias
271. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
272. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
273. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
274. 3382 Szabóová, Eva offline
275. 3383 Kmeťová, Marta ONLINE
276. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
277. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
278. 3385 Hantke, Anna alias
279. 3385 Hnát, Marek alias
280. 3385 Horňáková, Anna alias
281. 3385 Onderková, Martina alias
282. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
283. 3387 Bérešová, Anna offline
284. 3388 Siegfried, Leonard offline
285. 3389 Chylová, Martina offline
286. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
287. 3390 Bosáková, Lucia alias
288. 3390 Skoumalová, Ivana alias
289. 3391 Kovaničová, Milana ONLINE
290. 3391 Chylová, Martina alias
291. 3391 Peštová, Lívia alias
292. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
293. 3392 Belák, Andrej alias
294. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
295. 3393 Polanová, Miriam alias
296. 3394 Rajničová, Iveta ONLINE
297. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
298. 3396 Čepová, Eva ONLINE
299. 3396 Pálfiová, Michaela alias
300. 3397 Vagáneková, KUCH ONLINE
301. 3397 Vagáneková, Katarína alias
302. 3398 Géci, Imrich ONLINE
303. 3398 Bober, Peter alias
304. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
305. 3399 Penička, Ján alias
306. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
307. 3400 Davidová, Zuzana alias
308. 3400 Fraňová, Lucia alias
309. 3401 Silvášiová, ULKBch ONLINE
310. 3402 Medvecová, ULF ONLINE
311. 3402 Medvecová, Ružena alias
312. 3403 Géciová, ULKBf ONLINE
313. 3403 Géciová, Zuzana alias
314. 3404 Bardzáková, ULB ONLINE
315. 3404 Bardzáková, Anna alias
316. 3405 Trochanová, ULI ONLINE
317. 3405 Trochanová, Martina alias
318. 3406 Huličová, UPF ONLINE
319. 3406 Huličová, Silvia alias
320. 3407 Gunčágová, ULKM ONLINE
321. 3407 Gunčágová, Alena alias
322. 3408 Jánošová, UF ONLINE
323. 3408 Jánošová, Ingrid alias
324. 3409 Lacková, UO ONLINE
325. 3409 Lacková, Martina alias
326. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
327. 3411 Franková, I. IK, 3. posch. ONLINE
328. 3411 Franková, Ingrid alias
329. 3412 Mišíková, I. ChK ONLINE
330. 3412 Mišíková, Eva alias
331. 3413 Lacková, I. GPK ONLINE
332. 3413 Lacková, Martina alias
333. 3414 Herichová, KDD ONLINE
334. 3414 Herichová, Libuša alias
335. 3415 Schusterová, Ingrid ONLINE
336. 3416 Popovičová, I. SK ONLINE
337. 3416 Popovičová, Daniela alias
338. 3417 Kaľavská, KD ONLINE
339. 3417 Kaľavská, Mária alias
340. 3418 Šutáková, OK ONLINE
341. 3419 Kissová, KORL ONLINE
342. 3420 I. IK, poliklinika ONLINE
343. 3421 Illéšová, NK ONLINE
344. 3421 Illéšová, Petra alias
345. 3422 Palkovitsová, I. PK ONLINE
346. 3423 Bednáriková, KOTPU ONLINE
347. 3424 Kmaková, Anna ONLINE
348. 3425 Jánošíková, NChK ONLINE
349. 3426 Šestáková, I. KAIM ONLINE
350. 3427 Čechová, I. KRaZM ONLINE
351. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
352. 3428 Ambrózyová, Helena alias
353. 3428 Dudášová, Anna alias
354. 3428 Kravcová, Paulína alias
355. 3428 Tóthová, Mária alias
356. 3429 Krcho, Peter ONLINE
357. 3430 UEM sekretariat ONLINE
358. 3430 Cisková, Oľga alias
359. 3430 Vaňková, Monika alias
360. 3431 Juhásová, ZTB ONLINE
361. 3432 SMMK ONLINE
362. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
363. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
364. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
365. 3436 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
366. 3437 Jarčuška, Peter offline
367. 3438 Dravecká, Ingrid ONLINE
368. 3439 Praktikáreň, UF ONLINE
369. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
370. 3440 Krasnovská, Kristína alias
371. 3440 Prokopová, Anna alias
372. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
373. 3442 Timková, Silvia ONLINE
374. 3444 Urban, Peter ONLINE
375. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
376. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
377. 3446 Gidová, Denisa alias
378. 3447 Birková, Anna ONLINE
379. 3447 Hubková, Beáta alias
380. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia ONLINE
381. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
382. 3450 Slovenská, USL ONLINE
383. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
384. 3451 Bobrov, Nikita ONLINE
385. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
386. 3452 Kamencová, Gabriela alias
387. 3453 Alexyová, UHaE ONLINE
388. 3453 Alexyová, Janka alias
389. 3453 Čurgali, Kristína alias
390. 3453 Fagová, Zuzana alias
391. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
392. 3455 Timková, Vladimíra alias
393. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
394. 3457 Hudák, Michal ONLINE
395. 3458 Nerantzakis, Ingrid ONLINE
396. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
397. 3460 Mainušová, Magdaléna ONLINE
398. 3461 Bomba, Alojz offline
399. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
400. 3463 Hijová, Emília ONLINE
401. 3463 Benetinová, Veronika alias
402. 3464 Rozmanová, KSaMCh ONLINE
403. 3464 Rozmanová, Renáta alias
404. 3465 Mahelyová, KPLaKT ONLINE
405. 3466 Köverová, Agáta ONLINE
406. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
407. 3467 Čabrová, Jarmila alias
408. 3468 Perešová, II. ChK ONLINE
409. 3469 Ambro, Ľuboš ONLINE
410. 3469 Macurová, Veronika alias
411. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
412. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
413. 3471 Vargová, Viola alias
414. 3472 Kulčárová, UP offline
415. 3473 Sabol, Marián offline
416. 3474 Jurgová, Tatiana ONLINE
417. 3475 Vančíková, Jana offline
418. 3476 Takáč, Peter ONLINE
419. 3477 Belák, Jozef ONLINE
420. 3478 Mitro, Peter ONLINE
421. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
422. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
423. 3481 Laputková, Galina ONLINE
424. 3482 Schréter, Ivan ONLINE
425. 3483 Jenča, Andrej ONLINE
426. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
427. 3485 Mojžiš, Ján offline
428. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
429. 3487 Urdzík, Peter ONLINE
430. 3488 Radoňak, Jozef offline
431. 3489 SSŠZL ONLINE
432. 3491 Valanský, Ladislav ONLINE
433. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
434. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
435. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
436. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
437. 3496 Pella, Daniel offline
438. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
439. 3498 Ništiar, František offline
440. 3499 Breznoščáková, Dagmar ONLINE
441. 3500 Salokyová, Henrieta ONLINE
442. 3500 Súkeníková, Martina alias
443. 3501 Recepcia Bačíkova ONLINE
444. 3502 Petrášová, Adriána ONLINE
445. 3503 Šmocer, Peter offline
446. 3504 Jenčová, Janka ONLINE
447. 3505 Jendruch, Jozef offline
448. 3506 Jenča, Andrej offline
449. 3507 Jenča, Andrej offline
450. 3508 Bereš, Milan offline
451. 3509 Riznič, Marcel offline
452. 3510 Galdunová, Magdaléna offline
453. 3511 Michalik, Michaela offline
454. 3512 Jenčová, Janka offline
455. 3513 Jenča, Andrej offline