Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
2. 3201 Holéczyová, Gabriela ONLINE
3. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
4. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
5. 3203 Harcsová, Slávka alias
6. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
7. 3204 Juriš, Peter ONLINE
8. 3205 Habiňáková, UVZH+UE ONLINE
9. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
10. 3206 Gagyiová, Diana alias
11. 3207 Čisláková, Lýdia ONLINE
12. 3208 Horváthová, Františka ONLINE
13. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
14. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
15. 3210 Šingovský, Milan alias
16. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
17. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
18. 3213 Matéffy, Stanislav ONLINE
19. 3214 Kluchová, Darina ONLINE
20. 3215 Orgonášová, UA ONLINE
21. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
22. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
23. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
24. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
25. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
26. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
27. 3223 Marcin, Marián ONLINE
28. 3223 Vargová, Lucia alias
29. 3224 Šimon, LF, František ONLINE
30. 3225 Chmelárová, Anna ONLINE
31. 3225 Hertelyová, Zdenka alias
32. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
33. 3227 Chodba, ULB ONLINE
34. 3227 Klimčáková, Lucia alias
35. 3227 Petarčíková, Mária alias
36. 3227 Sabolová, Otília alias
37. 3228 Sabol, Marián ONLINE
38. 3229 Praktikáreň, ULF offline
39. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
40. 3230 Petrenková, Marcela alias
41. 3230 Zimová, Anna alias
42. 3231 Muchová, LVB ONLINE
43. 3231 Behulová, Erika alias
44. 3231 Lesíčková, Eva alias
45. 3231 Mikuš, Jozef alias
46. 3231 Muchová, Alena alias
47. 3231 Petrášová, Darina alias
48. 3231 Šulimanová, Lenka alias
49. 3232 Vašková, Janka ONLINE
50. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
51. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
52. 3235 Labancová, ULKBch - praktikaren ONLINE
53. 3235 Labancová, Adriana alias
54. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
55. 3237 ZTB-laboratorium ONLINE
56. 3237 Harvanová, Denisa alias
57. 3238 Bačenková, Darina ONLINE
58. 3239 Dombrovský, Peter ONLINE
59. 3240 Nováková, Jaroslava ONLINE
60. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
61. 3241 Harvanová, Denisa alias
62. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
63. 3243 Nagyová, Mária ONLINE
64. 3244 Čurová, Katarína ONLINE
65. 3244 Dzugasová, Barbora alias
66. 3244 Slebodníková, Radka alias
67. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
68. 3246 Kassayová, Katarína offline
69. 3247 Doktorandi, ULF ONLINE
70. 3247 Brandeburová, Andrea alias
71. 3247 Tokárová, Diana alias
72. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
73. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
74. 3249 Slabá, Eva alias
75. 3250 Talian, Ivan ONLINE
76. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
77. 3251 Bago Pilátová, Martina offline
78. 3251 Bogdanová, Alexandra alias
79. 3251 Gál, Peter alias
80. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
81. 3252 Solárová, Zuzana alias
82. 3252 Zigová, Martina alias
83. 3253 Hájiková, Martina ONLINE
84. 3253 Jenčuráková, Martina alias
85. 3253 Tarrová, Magdaléna alias
86. 3254 Chodba, ULaKBch ONLINE
87. 3254 Sucha, Alena alias
88. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
89. 3255 Dulínová, Zdenka alias
90. 3255 Jurková, Emília alias
91. 3255 Kollárová, Zuzana alias
92. 3256 Bačová, Ivana offline
93. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
94. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
95. 3258 Udrzba LF ONLINE
96. 3258 Balla, Štefan alias
97. 3258 Gajdoš, Ján alias
98. 3258 Hnát, Marek alias
99. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
100. 3258 Nagy, Benjamín alias
101. 3258 Sedláček, Jozef alias
102. 3259 Doktorandi, ULKBch ONLINE
103. 3261 Laboratorium HPLC ONLINE
104. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
105. 3263 UVZ-OCR1 ONLINE
106. 3263 Lacková Rebičová, Miriama alias
107. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
108. 3265 Mojžišová, Gabriela ONLINE
109. 3265 Guľašová, Zuzana alias
110. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
111. 3266 Štofilová, Jana alias
112. 3267 PCR laboratorium ONLINE
113. 3268 Diabelková, Jana ONLINE
114. 3269 Linková, Marcela ONLINE
115. 3269 Lachytová, Markéta alias
116. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
117. 3270 Čechová, Lenka alias
118. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
119. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
120. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
121. 3274 Ranglová, Zuzana ONLINE
122. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
123. 3276 Vašková, Janka ONLINE
124. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
125. 3278 Solár, Peter offline
126. 3279 Hámorská, Martina ONLINE
127. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
128. 3280 Kizek, Peter alias
129. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
130. 3281 Bušová, Andrea alias
131. 3281 Rovenská, Tímea alias
132. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
133. 3282 Ambrózyová, Helena alias
134. 3282 Dudášová, Anna alias
135. 3282 Kravcová, Paulína alias
136. 3282 Tóthová, Mária alias
137. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
138. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
139. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
140. 3286 Dudríková, sklad MTZ ONLINE
141. 3286 Dudríková, Viera alias
142. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
143. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
144. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
145. 3289 Brenišin, Marek alias
146. 3289 Rusnáková, Simona alias
147. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
148. 3290 Lovayová, Viera ONLINE
149. 3291 Tirpáková, Libuša ONLINE
150. 3291 Suchanová, Renáta alias
151. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
152. 3293 Sušinková, Jana offline
153. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
154. 3294 Parová, Valéria alias
155. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
156. 3296 Raková, Jana ONLINE
157. 3296 Šudáková, Marie alias
158. 3296 Toplanská, Zuzana alias
159. 3297 Sováriová Soósová, Mária ONLINE
160. 3298 LVB - chodba ONLINE
161. 3298 Behulová, Erika alias
162. 3298 Lesíčková, Eva alias
163. 3298 Mikuš, Jozef alias
164. 3298 Šulimanová, Lenka alias
165. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
166. 3300 Byrtus, Milan alias
167. 3300 Horňák, Tibor alias
168. 3300 Konečný, Ján alias
169. 3300 Kras, Ivan alias
170. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
171. 3302 Gregová, Eva ONLINE
172. 3303 Kajla, Monika ONLINE
173. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
174. 3305 Schwartzová, Vladimíra ONLINE
175. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
176. 3307 Habiňaková, Martina ONLINE
177. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
178. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
179. 3310 Mošková, Beáta ONLINE
180. 3311 Kašická, Lena ONLINE
181. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
182. 3313 Ondič, Vladislav ONLINE
183. 3314 Ďuriančíková, Drahomíra ONLINE
184. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
185. 3315 Horňaková, Jarmila alias
186. 3315 Vašinská, Katarína alias
187. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
188. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
189. 3316 Kočišová, Renáta alias
190. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
191. 3318 Rendešová, Zuzana alias
192. 3319 Zjarová, Andrea ONLINE
193. 3319 Farkašová, Nela alias
194. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
195. 3321 Penička, dielna ONLINE
196. 3321 Penička, Ján alias
197. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
198. 3322 Čarnoká, Katarína alias
199. 3323 Szerdiová, Lenka ONLINE
200. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
201. 3325 Trochanová, Martina offline
202. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
203. 3326 Tomková, Katarína alias
204. 3327 Shafout, Renáta offline
205. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
206. 3329 Doktorandi, ULF ONLINE
207. 3329 Gáborová, Martina alias
208. 3330 Štimmelová, Judita offline
209. 3330 Grešová, Soňa alias
210. 3330 Peregrim, Igor alias
211. 3331 Tomori, Zoltán ONLINE
212. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
213. 3333 Varga, Marek offline
214. 3334 Donič, Viliam ONLINE
215. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
216. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
217. 3337 Grešová, Soňa offline
218. 3338 Stupák, Marek ONLINE
219. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
220. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
221. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
222. 3342 Ružičková, Ružena ONLINE
223. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
224. 3344 Bucková, Jana ONLINE
225. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
226. 3346 Černáková, Dana ONLINE
227. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
228. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
229. 3349 Habalová, Viera ONLINE
230. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
231. 3351 Mičková, Helena ONLINE
232. 3352 Lukán, Norbert offline
233. 3353 Javorský, Martin offline
234. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
235. 3355 Šalagovič, Ján ONLINE
236. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
237. 3356 Saloka, Kamil alias
238. 3357 Vojčíková, Lea ONLINE
239. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
240. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
241. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
242. 3361 Blašková, Frederika ONLINE
243. 3361 Bodnárová, Jana alias
244. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
245. 3363 Gajdosova, BOZP LF ONLINE
246. 3364 Firment, Jozef ONLINE
247. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
248. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
249. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
250. 3368 Mareková, Mária ONLINE
251. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
252. 3370 Sabo, Ján ONLINE
253. 3371 Mechírová, Viola ONLINE
254. 3372 Bona, Martin ONLINE
255. 3373 Dorko, Erik ONLINE
256. 3374 Halánová, Monika ONLINE
257. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
258. 3375 Poľáková, Eva alias
259. 3376 Hudáková, Terézia offline
260. 3377 Bilecová-Rabajdová, Miroslava ONLINE
261. 3378 Danková, Marianna ONLINE
262. 3378 Jonecová, Zuzana alias
263. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
264. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
265. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
266. 3382 Szabóová, Eva offline
267. 3383 Kmeťová, Marta ONLINE
268. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
269. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
270. 3385 Hantke, Anna alias
271. 3385 Hnát, Marek alias
272. 3385 Horňáková, Anna alias
273. 3385 Onderková, Martina alias
274. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
275. 3387 Bérešová, Anna offline
276. 3388 Siegfried, Leonard offline
277. 3389 Chylová, Martina offline
278. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
279. 3390 Bosáková, Lucia alias
280. 3390 Skoumalová, Ivana alias
281. 3391 Kovaničová, Milana ONLINE
282. 3391 Chylová, Martina alias
283. 3391 Peštová, Lívia alias
284. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
285. 3392 Belák, Andrej alias
286. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
287. 3393 Polanová, Miriam alias
288. 3394 Rajničová, Iveta ONLINE
289. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
290. 3396 Čepová, Eva ONLINE
291. 3396 Mrázová, Michaela alias
292. 3397 Vagáneková, KUCH ONLINE
293. 3397 Vagáneková, Katarína alias
294. 3398 Géci, Imrich ONLINE
295. 3398 Bober, Peter alias
296. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
297. 3399 Penička, Ján alias
298. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
299. 3400 Davidová, Zuzana alias
300. 3400 Fraňová, Lucia alias
301. 3401 Silvášiová, ULKBch ONLINE
302. 3401 Silvášiová, Ivana alias
303. 3402 Medvecová, ULF ONLINE
304. 3402 Medvecová, Ružena alias
305. 3403 Géciová, ULKBf ONLINE
306. 3403 Géciová, Zuzana alias
307. 3404 Bardzáková, ULB ONLINE
308. 3404 Bardzáková, Anna alias
309. 3405 Trochanová, ULI ONLINE
310. 3405 Trochanová, Martina alias
311. 3406 Huličová, UPF ONLINE
312. 3406 Huličová, Silvia alias
313. 3407 Gunčágová, ULKM ONLINE
314. 3407 Gunčágová, Alena alias
315. 3408 Jánošová, UF ONLINE
316. 3408 Jánošová, Ingrid alias
317. 3409 Lacková, UO ONLINE
318. 3409 Lacková, Martina alias
319. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
320. 3411 Franková, I. IK, 3. posch. ONLINE
321. 3411 Franková, Ingrid alias
322. 3412 Mišíková, I. ChK ONLINE
323. 3412 Mišíková, Eva alias
324. 3413 Lacková, I. GPK ONLINE
325. 3413 Lacková, Martina alias
326. 3414 Herichová, KDD ONLINE
327. 3414 Herichová, Libuša alias
328. 3415 Schusterová, Ingrid ONLINE
329. 3416 Popovičová, I. SK ONLINE
330. 3416 Popovičová, Daniela alias
331. 3417 Kaľavská, KD offline
332. 3417 Kaľavská, Mária alias
333. 3418 Šutáková, OK ONLINE
334. 3419 Kissová, KORL ONLINE
335. 3420 I. IK, poliklinika ONLINE
336. 3421 Illéšová, NK ONLINE
337. 3421 Illéšová, Petra alias
338. 3422 Palkovitsová, I. PK ONLINE
339. 3423 Bednáriková, KOTPU ONLINE
340. 3424 Kmaková, Anna ONLINE
341. 3425 Jánošíková, NChK ONLINE
342. 3426 Šestáková, I. KAIM ONLINE
343. 3427 Čechová, I. KRaZM ONLINE
344. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
345. 3428 Ambrózyová, Helena alias
346. 3428 Dudášová, Anna alias
347. 3428 Kravcová, Paulína alias
348. 3428 Tóthová, Mária alias
349. 3429 Krcho, Peter ONLINE
350. 3430 UEM sekretariat ONLINE
351. 3430 Cisková, Oľga alias
352. 3430 Vaňková, Monika alias
353. 3431 Juhásová, ZTB ONLINE
354. 3432 SMMK ONLINE
355. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
356. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
357. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
358. 3436 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
359. 3437 Jarčuška, Peter offline
360. 3438 Dravecká, Ingrid ONLINE
361. 3439 Praktikáreň, UF ONLINE
362. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
363. 3440 Krasnovská, Kristína alias
364. 3440 Prokopová, Anna alias
365. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
366. 3442 Timková, Silvia ONLINE
367. 3444 Urban, Peter ONLINE
368. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
369. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
370. 3446 Gidová, Denisa alias
371. 3447 Birková, Anna ONLINE
372. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia ONLINE
373. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
374. 3450 Slovenská, USL ONLINE
375. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
376. 3451 Bobrov, Nikita ONLINE
377. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
378. 3452 Kamencová, Gabriela alias
379. 3453 Alexyová, UHaE ONLINE
380. 3453 Alexyová, Janka alias
381. 3453 Čurgali, Kristína alias
382. 3453 Fagová, Zuzana alias
383. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
384. 3455 Timková, Vladimíra alias
385. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
386. 3457 Hudák, Michal ONLINE
387. 3458 Nerantzakis, Ingrid ONLINE
388. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
389. 3460 Mainušová, Magdaléna ONLINE
390. 3461 Bomba, Alojz ONLINE
391. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
392. 3463 Hijová, Emília ONLINE
393. 3463 Benetinová, Veronika alias
394. 3464 Knišová, KSaMCh ONLINE
395. 3464 Knišová, Mária alias
396. 3465 Mahelyová, KPLaKT ONLINE
397. 3466 Köverová, Agáta ONLINE
398. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
399. 3467 Čabrová, Jarmila alias
400. 3468 Perešová, II. ChK ONLINE
401. 3469 Ambro, Ľuboš ONLINE
402. 3469 Macurová, Veronika alias
403. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
404. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
405. 3471 Vargová, Viola alias
406. 3472 Kulčárová, UP offline
407. 3473 Sabol, Marián offline
408. 3474 Jurgová, Tatiana offline
409. 3475 Vančíková, Jana offline
410. 3476 Takáč, Peter ONLINE
411. 3477 Belák, Jozef ONLINE
412. 3478 Mitro, Peter ONLINE
413. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
414. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
415. 3481 Laputková, Galina ONLINE
416. 3482 Schréter, Ivan offline
417. 3483 Jenča, Andrej ONLINE
418. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
419. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
420. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
421. 3487 Urdzík, Peter offline
422. 3488 Radoňak, Jozef offline
423. 3489 SSŠZL ONLINE
424. 3491 Valanský, Ladislav ONLINE
425. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
426. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
427. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
428. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
429. 3496 Pella, Daniel offline
430. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
431. 3498 Ništiar, František offline
432. 3499 Breznoščáková, Dagmar ONLINE
433. 3500 Salokyová, Henrieta ONLINE
434. 3500 Súkeníková, Martina alias
435. 3501 Recepcia Bačíkova ONLINE
436. 3502 Petrášová, Adriána ONLINE
437. 3503 Šmocer, Peter offline
438. 3504 Jenčová, Janka ONLINE
439. 3505 Jendruch, Jozef ONLINE
440. 3506 Jenča, Andrej offline
441. 3507 Jenča, Andrej ONLINE
442. 3508 Bereš, Milan offline
443. 3509 Riznič, Marcel offline
444. 3510 Galdunová, Magdaléna offline
445. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
446. 3512 Jenčová, Janka ONLINE
447. 3513 Jenča, Andrej offline
448. 3514 Biofyzika 21 ONLINE
449. 3515 Biofyzika 25 ONLINE
450. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
451. 3516 Radáčiová, Lenka alias