Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
2. 3201 Diabelková, Jana ONLINE
3. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
4. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
5. 3203 Harcsová, Slávka alias
6. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
7. 3204 Juriš, Peter ONLINE
8. 3205 Habiňáková, UVZH+UE ONLINE
9. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
10. 3206 Gagyiová, Diana alias
11. 3206 Výrostková, Marcela alias
12. 3207 Čisláková, Lýdia ONLINE
13. 3208 Horváthová, Františka ONLINE
14. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
15. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
16. 3210 Šingovský, Milan alias
17. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
18. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
19. 3213 Matéffy, Stanislav ONLINE
20. 3214 Kluchová, Darina ONLINE
21. 3215 Orgonášová, UA ONLINE
22. 3215 Orgonášová, Mária alias
23. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
24. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
25. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
26. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
27. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
28. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
29. 3223 Marcin, Marián ONLINE
30. 3223 Vargová, Lucia alias
31. 3224 Šimon - LF, František ONLINE
32. 3225 Chmelárová, Anna ONLINE
33. 3225 Hertelyová, Zdenka alias
34. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
35. 3227 Chodba, ULB ONLINE
36. 3227 Klimčáková, Lucia alias
37. 3227 Petarčíková, Mária alias
38. 3227 Sabolová, Otília alias
39. 3228 Sabol, Marián ONLINE
40. 3229 Praktikáreň, ULF offline
41. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
42. 3230 Petrenková, Marcela alias
43. 3230 Zimová, Anna alias
44. 3231 Muchová, LVB ONLINE
45. 3231 Behulová, Erika alias
46. 3231 Lesíčková, Eva alias
47. 3231 Mikuš, Jozef alias
48. 3231 Muchová, Alena alias
49. 3231 Petrášová, Darina alias
50. 3231 Šulimanová, Lenka alias
51. 3232 Vašková, Janka ONLINE
52. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
53. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
54. 3235 Labancová, ULKBch - praktikaren ONLINE
55. 3235 Labancová, Adriana alias
56. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
57. 3237 Harvanová, Denisa ONLINE
58. 3237 Harvanová, Denisa alias
59. 3238 Bačenková, Darina ONLINE
60. 3239 Dombrovský, Peter ONLINE
61. 3240 Nováková, Jaroslava ONLINE
62. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
63. 3241 Harvanová, Denisa alias
64. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
65. 3242 Kunová, Alexandra alias
66. 3243 Nagyová, Mária ONLINE
67. 3244 Čurová, Katarína ONLINE
68. 3244 Dzugasová, Barbora alias
69. 3244 Slebodníková, Radka alias
70. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
71. 3246 Grešová, Soňa ONLINE
72. 3247 Doktorandi, ULF ONLINE
73. 3247 Brandeburová, Andrea alias
74. 3247 Tokárová, Diana alias
75. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
76. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
77. 3249 Slabá, Eva alias
78. 3250 Talian, Ivan ONLINE
79. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
80. 3251 Bago Pilátová, Martina offline
81. 3251 Bogdanová, Alexandra alias
82. 3251 Gál, Peter alias
83. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
84. 3252 Solárová, Zuzana alias
85. 3252 Zigová, Martina alias
86. 3253 Hájiková, Martina ONLINE
87. 3253 Jenčuráková, Martina alias
88. 3253 Tarrová, Magdaléna alias
89. 3254 Chodba, ULaKBch ONLINE
90. 3254 Sucha, Alena alias
91. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
92. 3255 Dulínová, Zdenka alias
93. 3255 Jurková, Emília alias
94. 3255 Kollárová, Zuzana alias
95. 3256 Bačová, Ivana offline
96. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
97. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
98. 3258 Udrzba LF ONLINE
99. 3258 Balla, Štefan alias
100. 3258 Gajdoš, Ján alias
101. 3258 Hnát, Marek alias
102. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
103. 3258 Nagy, Benjamín alias
104. 3258 Sedláček, Jozef alias
105. 3259 Doktorandi, ULKBCh ONLINE
106. 3260 Matisová, Eva ONLINE
107. 3261 Laboratorium HPLC ONLINE
108. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
109. 3263 UVZ-OCR1 ONLINE
110. 3263 Lacková Rebičová, Miriama alias
111. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
112. 3265 Mojžišová, Gabriela ONLINE
113. 3265 Guľašová, Zuzana alias
114. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
115. 3266 Štofilová, Jana alias
116. 3267 PCR laboratorium ONLINE
117. 3268 Bušová, Andrea ONLINE
118. 3269 Linková, Marcela ONLINE
119. 3269 Lachytová, Markéta alias
120. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
121. 3270 Čechová, Lenka alias
122. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
123. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
124. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
125. 3274 Ranglová, Zuzana ONLINE
126. 3274 Kováčová, Zuzana alias
127. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
128. 3276 Vašková, Janka ONLINE
129. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
130. 3278 Solár, Peter ONLINE
131. 3279 Hámorská, Martina ONLINE
132. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
133. 3280 Kizek, Peter alias
134. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
135. 3281 Rovenská, Tímea alias
136. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
137. 3282 Ambrózyová, Helena alias
138. 3282 Dudášová, Anna alias
139. 3282 Kravcová, Paulína alias
140. 3282 Tóthová, Mária alias
141. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
142. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
143. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
144. 3286 Dudríková, sklad MTZ ONLINE
145. 3286 Dudríková, Viera alias
146. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
147. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
148. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
149. 3289 Rusnáková, Simona alias
150. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
151. 3290 Lovayová, Viera ONLINE
152. 3291 Tirpáková, Libuša ONLINE
153. 3291 Suchanová, Renáta alias
154. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
155. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
156. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
157. 3294 Parová, Valéria alias
158. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
159. 3296 Raková, Jana ONLINE
160. 3296 Šudáková, Marie alias
161. 3296 Toplanská, Zuzana alias
162. 3297 Sováriová Soósová, Mária ONLINE
163. 3298 LVB - chodba ONLINE
164. 3298 Behulová, Erika alias
165. 3298 Lesíčková, Eva alias
166. 3298 Mikuš, Jozef alias
167. 3298 Šulimanová, Lenka alias
168. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
169. 3300 Byrtus, Milan alias
170. 3300 Horňák, Tibor alias
171. 3300 Konečný, Ján alias
172. 3300 Kras, Ivan alias
173. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
174. 3302 Gregová, Eva ONLINE
175. 3303 Kajla, Monika ONLINE
176. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
177. 3304 Balintová, Elena alias
178. 3305 Schwartzová, Vladimíra ONLINE
179. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
180. 3306 Kovácsová, Lucia alias
181. 3306 Soták Benedeková, Lenka alias
182. 3307 Habiňaková, Martina ONLINE
183. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
184. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
185. 3310 Mošková, Beáta ONLINE
186. 3311 Kašická, Lena ONLINE
187. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
188. 3312 Balintová, Elena alias
189. 3313 Ondič, Vladislav ONLINE
190. 3314 Ďuriančíková, Drahomíra ONLINE
191. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
192. 3315 Horňaková, Jarmila alias
193. 3315 Vašinská, Katarína alias
194. 3316 Tomková, Zuzana offline
195. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
196. 3316 Kočišová, Renáta alias
197. 3317 Tomková, Katarína offline
198. 3317 Žabková, Lenka alias
199. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
200. 3318 Rendešová, Zuzana alias
201. 3319 Zjarová, Andrea ONLINE
202. 3319 Farkašová, Nela alias
203. 3320 Dudríková, Viera offline
204. 3321 Penička, dielna ONLINE
205. 3321 Penička, Ján alias
206. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
207. 3322 Čarnoká, Katarína alias
208. 3323 Szerdiová, Lenka ONLINE
209. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
210. 3325 Trochanová, Martina offline
211. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
212. 3327 Szidorová, Radka ONLINE
213. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
214. 3329 Doktorandi, ULF ONLINE
215. 3329 Gáborová, Martina alias
216. 3330 Štimmelová, Judita offline
217. 3330 Peregrim, Igor alias
218. 3331 Tomori, Zoltán offline
219. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
220. 3333 Varga, Marek offline
221. 3334 Donič, Viliam ONLINE
222. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
223. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
224. 3338 Stupák, Marek ONLINE
225. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
226. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
227. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
228. 3342 Ružičková, Ružena ONLINE
229. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
230. 3344 Bucková, Jana ONLINE
231. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
232. 3346 Černáková, Dana ONLINE
233. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
234. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
235. 3349 Habalová, Viera ONLINE
236. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
237. 3351 Mičková, Helena ONLINE
238. 3352 Lukán, Norbert offline
239. 3353 Javorský, Martin offline
240. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
241. 3355 Šalagovič, Ján offline
242. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
243. 3356 Saloka, Kamil alias
244. 3357 Vojčíková, Lea ONLINE
245. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
246. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
247. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
248. 3361 Blašková, Frederika ONLINE
249. 3361 Bodnárová, Jana alias
250. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
251. 3363 Gajdosova, BOZP LF ONLINE
252. 3364 Firment, Jozef ONLINE
253. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
254. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
255. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
256. 3368 Mareková, Mária ONLINE
257. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
258. 3370 Sabo, Ján ONLINE
259. 3371 Mechírová, Viola ONLINE
260. 3372 Bona, Martin ONLINE
261. 3373 Dorko, Erik ONLINE
262. 3374 Halánová, Monika offline
263. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
264. 3375 Poľáková, Eva alias
265. 3376 Hudáková, Terézia ONLINE
266. 3377 Bilecová-Rabajdová, Miroslava ONLINE
267. 3378 Danková, Marianna ONLINE
268. 3378 Jonecová, Zuzana alias
269. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
270. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
271. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
272. 3382 Szabóová, Eva offline
273. 3383 Kmeťová, Marta ONLINE
274. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
275. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
276. 3385 Hantke, Anna alias
277. 3385 Hnát, Marek alias
278. 3385 Horňáková, Anna alias
279. 3385 Onderková, Martina alias
280. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
281. 3387 Bérešová, Anna offline
282. 3388 Siegfried, Leonard offline
283. 3389 Chylová, Martina offline
284. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
285. 3390 Bosáková, Lucia alias
286. 3390 Skoumalová, Ivana alias
287. 3391 Kovaničová, Milana ONLINE
288. 3391 Chylová, Martina alias
289. 3391 Peštová, Lívia alias
290. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
291. 3392 Belák, Andrej alias
292. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
293. 3393 Polanová, Miriam alias
294. 3394 Rajničová, Iveta ONLINE
295. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
296. 3396 Čepová, Eva ONLINE
297. 3397 Vagáneková, KUCH ONLINE
298. 3397 Vagáneková, Katarína alias
299. 3398 Géci, Imrich ONLINE
300. 3398 Bober, Peter alias
301. 3398 Imrich, Géci alias
302. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
303. 3399 Penička, Ján alias
304. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
305. 3400 Davidová, Zuzana alias
306. 3400 Fraňová, Lucia alias
307. 3401 Silvášiová, ULKBch ONLINE
308. 3401 Silvášiová, Ivana alias
309. 3402 Medvecová, ULF ONLINE
310. 3402 Medvecová, Ružena alias
311. 3403 Géciová, ULKBf ONLINE
312. 3403 Géciová, Zuzana alias
313. 3404 Bardzáková, ULB ONLINE
314. 3404 Bardzáková, Anna alias
315. 3405 Trochanová, ULI ONLINE
316. 3405 Trochanová, Martina alias
317. 3406 Huličová, UPF ONLINE
318. 3406 Huličová, Silvia alias
319. 3407 Gunčágová, ULKM ONLINE
320. 3407 Gunčágová, Alena alias
321. 3408 Jánošová, UF ONLINE
322. 3408 Jánošová, Ingrid alias
323. 3409 Lacková, UO ONLINE
324. 3409 Lacková, Martina alias
325. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
326. 3411 Franková, I. IK - 3. posch. ONLINE
327. 3411 Franková, Ingrid alias
328. 3412 Mišíková, I. ChK ONLINE
329. 3412 Mišíková, Eva alias
330. 3413 Lacková, I. GPK ONLINE
331. 3413 Lacková, Martina alias
332. 3414 Herichová, KDD ONLINE
333. 3414 Herichová, Libuša alias
334. 3415 Schusterová, Ingrid ONLINE
335. 3416 Popovičová, I. SK ONLINE
336. 3416 Popovičová, Daniela alias
337. 3417 Kaľavská, KD offline
338. 3417 Kaľavská, Mária alias
339. 3418 Šutáková, OK ONLINE
340. 3419 Kissová, KORL ONLINE
341. 3420 I. IK, poliklinika ONLINE
342. 3421 Illéšová, NK ONLINE
343. 3421 Illéšová, Petra alias
344. 3422 Palkovitsová, I. PK ONLINE
345. 3422 Palkovitsová, Adriana alias
346. 3423 Bednáriková, KOTPU ONLINE
347. 3424 Kmaková, Anna ONLINE
348. 3425 Jánošíková, NChK ONLINE
349. 3426 Šestáková, I. KAIM ONLINE
350. 3427 Čechová, I. KRaZM ONLINE
351. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
352. 3428 Ambrózyová, Helena alias
353. 3428 Dudášová, Anna alias
354. 3428 Kravcová, Paulína alias
355. 3428 Tóthová, Mária alias
356. 3429 Krcho, Peter ONLINE
357. 3430 UEM sekretariat ONLINE
358. 3430 Cisková, Oľga alias
359. 3430 Vaňková, Monika alias
360. 3431 Juhásová, ZTB ONLINE
361. 3432 SMMK ONLINE
362. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
363. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
364. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
365. 3436 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
366. 3437 Jarčuška, Peter offline
367. 3438 Dravecká, Ingrid ONLINE
368. 3439 Praktikáreň - UF ONLINE
369. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
370. 3440 Krasnovská, Kristína alias
371. 3440 Prokopová, Anna alias
372. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
373. 3442 Timková, Silvia ONLINE
374. 3444 Urban, Peter ONLINE
375. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
376. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
377. 3446 Bejdová, Petra alias
378. 3446 Gidová, Denisa alias
379. 3446 Göbl, Juliana alias
380. 3446 Kurjanová, Lucia alias
381. 3446 Pavliková Bimbová, Zuzana alias
382. 3446 Sinčák Konečná, Andrea alias
383. 3446 Šestáková, Marcela alias
384. 3447 Birková, Anna ONLINE
385. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia ONLINE
386. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
387. 3450 Slovenská, USL ONLINE
388. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
389. 3451 Bobrov, Nikita ONLINE
390. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
391. 3453 Alexyová, UHaE ONLINE
392. 3453 Alexyová, Janka alias
393. 3453 Čurgali, Kristína alias
394. 3453 Fagová, Zuzana alias
395. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
396. 3455 Timková, Vladimíra alias
397. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
398. 3457 Hudák, Michal offline
399. 3458 Nerantzakis, Ingrid ONLINE
400. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
401. 3460 Mainušová, Magdaléna ONLINE
402. 3461 Bomba, Alojz offline
403. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
404. 3463 Hijová, Emília ONLINE
405. 3463 Benetinová, Veronika alias
406. 3464 Knišová, KSaMCh ONLINE
407. 3464 Knišová, Mária alias
408. 3465 Mahelyová, KPLaKT ONLINE
409. 3466 Köverová, Agáta ONLINE
410. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
411. 3467 Čabrová, Jarmila alias
412. 3468 Perešová, II. ChK ONLINE
413. 3469 Ambro, Ľuboš ONLINE
414. 3469 Macurová, Veronika alias
415. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
416. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
417. 3471 Vargová, Viola alias
418. 3472 Filipová, UP offline
419. 3473 Sabol, Marián offline
420. 3474 Jurgová, Tatiana offline
421. 3475 Vančíková, Jana offline
422. 3476 Takáč, Peter ONLINE
423. 3477 Belák, Jozef ONLINE
424. 3478 Mitro, Peter ONLINE
425. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
426. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
427. 3481 Laputková, Galina ONLINE
428. 3482 Schréter, Ivan ONLINE
429. 3483 Jenča, Andrej ONLINE
430. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
431. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
432. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
433. 3487 Urdzík, Peter offline
434. 3488 Radoňak, Jozef offline
435. 3489 SSŠZL ONLINE
436. 3491 Valanský, Ladislav ONLINE
437. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
438. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
439. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
440. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
441. 3496 Pella, Daniel offline
442. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
443. 3498 Ništiar, František offline
444. 3499 Breznoščáková, Dagmar ONLINE
445. 3500 Salokyová, Henrieta ONLINE
446. 3500 Súkeníková, Martina alias
447. 3501 Recepcia Bačíkova ONLINE
448. 3502 Petrášová, Adriána ONLINE
449. 3503 Šmocer, Peter offline
450. 3504 Jenčová, Janka ONLINE
451. 3505 Jendruch, Jozef ONLINE
452. 3506 Jenča, Andrej offline
453. 3507 Jenča, Andrej ONLINE
454. 3508 Bereš, Milan offline
455. 3509 Riznič, Marcel offline
456. 3510 Vantová, Vlasta ONLINE
457. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
458. 3512 Jenčová, Janka ONLINE
459. 3513 Jenča, Andrej offline
460. 3514 Biofyzika 21 ONLINE
461. 3515 Biofyzika 25 ONLINE
462. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
463. 3516 Radáčiová, Lenka alias