Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
2. 3201 Holéczyová, Gabriela ONLINE
3. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
4. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
5. 3203 Harcsová, Slávka alias
6. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
7. 3204 Juriš, Peter ONLINE
8. 3205 Habiňáková, UVZH+UE ONLINE
9. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
10. 3206 Gagyiová, Diana alias
11. 3207 Čisláková, Lýdia ONLINE
12. 3208 Horváthová, Františka ONLINE
13. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
14. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
15. 3210 Šingovský, Milan alias
16. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
17. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
18. 3213 Matéffy, Stanislav ONLINE
19. 3214 Kluchová, Darina ONLINE
20. 3215 Orgonášová, UA ONLINE
21. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
22. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
23. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
24. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
25. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
26. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
27. 3222 Granty LF ONLINE
28. 3223 Marcin, Marián ONLINE
29. 3223 Vargová, Lucia alias
30. 3224 Šimon, LF, František ONLINE
31. 3225 Chmelárová, Anna ONLINE
32. 3225 Hertelyová, Zdenka alias
33. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
34. 3227 Chodba, ULB ONLINE
35. 3227 Klimčáková, Lucia alias
36. 3227 Petarčíková, Mária alias
37. 3227 Sabolová, Otília alias
38. 3228 Sabol, Marián offline
39. 3229 Praktikáreň, ULF offline
40. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
41. 3230 Petrenková, Marcela alias
42. 3230 Zimová, Anna alias
43. 3231 Muchová, LVB ONLINE
44. 3231 Behulová, Erika alias
45. 3231 Lesíčková, Eva alias
46. 3231 Mikuš, Jozef alias
47. 3231 Muchová, Alena alias
48. 3231 Petrášová, Darina alias
49. 3231 Šulimanová, Lenka alias
50. 3232 Vašková, Janka ONLINE
51. 3232 Vaško, Ladislav alias
52. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
53. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
54. 3235 Labancová, ULKBch - praktikaren ONLINE
55. 3235 Labancová, Adriana alias
56. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
57. 3237 ZTB-laboratorium ONLINE
58. 3237 Harvanová, Denisa alias
59. 3238 Bačenková, Darina ONLINE
60. 3239 Dombrovský, Peter ONLINE
61. 3240 Nováková, Jaroslava ONLINE
62. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
63. 3241 Harvanová, Denisa alias
64. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
65. 3243 Nagyová, Mária ONLINE
66. 3244 Čurová, Katarína ONLINE
67. 3244 Dzugasová, Barbora alias
68. 3244 Slebodníková, Radka alias
69. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
70. 3246 Kassayová, Katarína ONLINE
71. 3247 Doktorandi, ULF ONLINE
72. 3247 Brandeburová, Andrea alias
73. 3247 Tokárová, Diana alias
74. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
75. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
76. 3249 Slabá, Eva alias
77. 3250 Talian, Ivan ONLINE
78. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
79. 3251 Bago Pilátová, Martina ONLINE
80. 3251 Gál, Peter alias
81. 3251 Nagyová, Alexandra alias
82. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
83. 3252 Solárová, Zuzana alias
84. 3252 Zigová, Martina alias
85. 3253 Hájiková, Martina ONLINE
86. 3253 Jenčuráková, Martina alias
87. 3253 Tarrová, Magdaléna alias
88. 3254 Chodba, ULaKBch ONLINE
89. 3254 Sucha, Alena alias
90. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
91. 3255 Dulínová, Zdenka alias
92. 3255 Jurková, Emília alias
93. 3255 Kollárová, Zuzana alias
94. 3256 Bačová, Ivana offline
95. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
96. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
97. 3258 Udrzba LF ONLINE
98. 3258 Balla, Štefan alias
99. 3258 Gajdoš, Ján alias
100. 3258 Hnát, Marek alias
101. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
102. 3258 Nagy, Benjamín alias
103. 3258 Sedláček, Jozef alias
104. 3259 Doktorandi, ULKBch ONLINE
105. 3260 Lab. mol. bioch. analyzy offline
106. 3260 Urban, Peter alias
107. 3261 Laboratorium HPLC ONLINE
108. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
109. 3263 UVZ-OCR1 ONLINE
110. 3263 Lacková Rebičová, Miriama alias
111. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
112. 3265 Mojžišová, Gabriela ONLINE
113. 3265 Guľašová, Zuzana alias
114. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
115. 3266 Štofilová, Jana alias
116. 3267 PCR laboratorium ONLINE
117. 3268 Diabelková, Jana ONLINE
118. 3269 Linková, Marcela ONLINE
119. 3269 Lachytová, Markéta alias
120. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
121. 3270 Čechová, Lenka alias
122. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
123. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
124. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
125. 3274 Ranglová, Zuzana ONLINE
126. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
127. 3275 Krempaská, Klára alias
128. 3276 Vašková, Janka ONLINE
129. 3276 Vaško, Ladislav alias
130. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
131. 3278 Solár, Peter ONLINE
132. 3279 Hámorská, Martina ONLINE
133. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
134. 3280 Kizek, Peter alias
135. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
136. 3281 Bušová, Andrea alias
137. 3281 Rovenská, Tímea alias
138. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
139. 3282 Ambrózyová, Helena alias
140. 3282 Dudášová, Anna alias
141. 3282 Kravcová, Paulína alias
142. 3282 Tóthová, Mária alias
143. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
144. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
145. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
146. 3286 Dudríková, sklad MTZ ONLINE
147. 3286 Dudríková, Viera alias
148. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
149. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
150. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
151. 3289 Brenišin, Marek alias
152. 3289 Rusnáková, Simona alias
153. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
154. 3290 Lovayová, Viera ONLINE
155. 3291 Tirpáková, Libuša ONLINE
156. 3291 Suchanová, Renáta alias
157. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
158. 3293 Sušinková, Jana offline
159. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
160. 3294 Parová, Valéria alias
161. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
162. 3296 Raková, Jana ONLINE
163. 3296 Šudáková, Marie alias
164. 3296 Toplanská, Zuzana alias
165. 3297 Sováriová Soósová, Mária ONLINE
166. 3298 LVB - chodba ONLINE
167. 3298 Behulová, Erika alias
168. 3298 Lesíčková, Eva alias
169. 3298 Mikuš, Jozef alias
170. 3298 Šulimanová, Lenka alias
171. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
172. 3300 Byrtus, Milan alias
173. 3300 Horňák, Tibor alias
174. 3300 Konečný, Ján alias
175. 3300 Kras, Ivan alias
176. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
177. 3302 Gregová, Eva ONLINE
178. 3303 Kajla, Monika ONLINE
179. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
180. 3305 Schwartzová, Vladimíra ONLINE
181. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
182. 3307 Habiňaková, Martina offline
183. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
184. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
185. 3310 Mošková, Beáta ONLINE
186. 3310 Horňáková, Mária alias
187. 3310 Salociová, Zuzana alias
188. 3311 Kašická, Lena ONLINE
189. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
190. 3313 Ondič, Vladislav offline
191. 3314 Ďuriančíková, Drahomíra ONLINE
192. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
193. 3315 Horňaková, Jarmila alias
194. 3315 Vašinská, Katarína alias
195. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
196. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
197. 3316 Kočišová, Renáta alias
198. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
199. 3318 Rendešová, Zuzana alias
200. 3319 Radáčiová, Lenka ONLINE
201. 3319 Farkašová, Nela alias
202. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
203. 3321 Penička, dielna ONLINE
204. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
205. 3322 Čarnoká, Katarína alias
206. 3323 Szerdiová, Lenka ONLINE
207. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
208. 3325 Trochanová, Martina offline
209. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
210. 3326 Tomková, Katarína alias
211. 3327 Shafout, Renáta offline
212. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
213. 3329 Doktorandi, ULF ONLINE
214. 3329 Gáborová, Martina alias
215. 3330 Štimmelová, Judita offline
216. 3330 Grešová, Soňa alias
217. 3330 Peregrim, Igor alias
218. 3331 Tomori, Zoltán ONLINE
219. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
220. 3333 Varga, Marek offline
221. 3334 Donič, Viliam ONLINE
222. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
223. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
224. 3337 Grešová, Soňa offline
225. 3338 Stupák, Marek ONLINE
226. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
227. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
228. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
229. 3342 Ružičková, Ružena ONLINE
230. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
231. 3344 Bucková, Jana ONLINE
232. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
233. 3346 Černáková, Dana ONLINE
234. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
235. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
236. 3349 Habalová, Viera ONLINE
237. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
238. 3351 Mičková, Helena ONLINE
239. 3352 Lukán, Norbert offline
240. 3353 Javorský, Martin offline
241. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
242. 3355 Šalagovič, Ján ONLINE
243. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
244. 3356 Saloka, Kamil alias
245. 3357 Vojčíková, Lea ONLINE
246. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
247. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
248. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
249. 3361 Blašková, Frederika ONLINE
250. 3361 Hrabinská, Zdenka alias
251. 3361 Kočkárová, Paula alias
252. 3361 Vangorová, Mária alias
253. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
254. 3363 Gajdosova, BOZP LF ONLINE
255. 3364 Firment, Jozef ONLINE
256. 3365 Hubková, Beáta offline
257. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
258. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
259. 3368 Mareková, Mária ONLINE
260. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
261. 3370 Sabo, Ján ONLINE
262. 3371 Mechírová, Viola ONLINE
263. 3372 Bona, Martin ONLINE
264. 3373 Dorko, Erik ONLINE
265. 3374 Halánová, Monika ONLINE
266. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
267. 3375 Poľáková, Eva alias
268. 3376 Hudáková, Terézia offline
269. 3377 Bilecová-Rabajdová, Miroslava ONLINE
270. 3378 Danková, Marianna ONLINE
271. 3378 Jonecová, Zuzana alias
272. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
273. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
274. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
275. 3382 Szabóová, Eva offline
276. 3383 Kmeťová, Marta offline
277. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
278. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
279. 3385 Hantke, Anna alias
280. 3385 Hnát, Marek alias
281. 3385 Horňáková, Anna alias
282. 3385 Onderková, Martina alias
283. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
284. 3387 Bérešová, Anna offline
285. 3388 Siegfried, Leonard offline
286. 3389 Chylová, Martina offline
287. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
288. 3390 Bosáková, Lucia alias
289. 3390 Skoumalová, Ivana alias
290. 3391 Kovaničová, Milana ONLINE
291. 3391 Chylová, Martina alias
292. 3391 Peštová, Lívia alias
293. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
294. 3392 Belák, Andrej alias
295. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
296. 3393 Polanová, Miriam alias
297. 3394 Rajničová, Iveta ONLINE
298. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
299. 3396 Čepová, Eva ONLINE
300. 3396 Pálfiová, Michaela alias
301. 3397 Vagáneková, KUCH ONLINE
302. 3397 Vagáneková, Katarína alias
303. 3398 Géci, Imrich ONLINE
304. 3398 Bober, Peter alias
305. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
306. 3399 Penička, Ján alias
307. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
308. 3400 Davidová, Zuzana alias
309. 3400 Fraňová, Lucia alias
310. 3401 Silvášiová, ULKBch ONLINE
311. 3402 Medvecová, ULF ONLINE
312. 3402 Medvecová, Ružena alias
313. 3403 Géciová, ULKBf ONLINE
314. 3403 Géciová, Zuzana alias
315. 3404 Bardzáková, ULB ONLINE
316. 3404 Bardzáková, Anna alias
317. 3405 Trochanová, ULI ONLINE
318. 3405 Trochanová, Martina alias
319. 3406 Huličová, UPF ONLINE
320. 3406 Huličová, Silvia alias
321. 3407 Gunčágová, ULKM ONLINE
322. 3407 Gunčágová, Alena alias
323. 3408 Jánošová, UF ONLINE
324. 3408 Jánošová, Ingrid alias
325. 3409 Lacková, UO ONLINE
326. 3409 Lacková, Martina alias
327. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
328. 3411 Franková, I. IK, 3. posch. ONLINE
329. 3411 Franková, Ingrid alias
330. 3412 Mišíková, I. ChK ONLINE
331. 3412 Mišíková, Eva alias
332. 3413 Lacková, I. GPK ONLINE
333. 3413 Lacková, Martina alias
334. 3414 Herichová, KDD ONLINE
335. 3414 Herichová, Libuša alias
336. 3415 Schusterová, Ingrid ONLINE
337. 3416 Popovičová, I. SK ONLINE
338. 3416 Popovičová, Daniela alias
339. 3417 Kaľavská, KD ONLINE
340. 3417 Kaľavská, Mária alias
341. 3418 Šutáková, OK ONLINE
342. 3419 Kissová, KORL ONLINE
343. 3420 I. IK, poliklinika ONLINE
344. 3421 Illéšová, NK ONLINE
345. 3421 Illéšová, Petra alias
346. 3422 Palkovitsová, I. PK ONLINE
347. 3423 Bednáriková, KOTPU ONLINE
348. 3424 Kmaková, Anna ONLINE
349. 3425 Jánošíková, NChK ONLINE
350. 3426 Šestáková, I. KAIM ONLINE
351. 3427 Čechová, I. KRaZM ONLINE
352. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
353. 3428 Ambrózyová, Helena alias
354. 3428 Dudášová, Anna alias
355. 3428 Kravcová, Paulína alias
356. 3428 Tóthová, Mária alias
357. 3429 Krcho, Peter ONLINE
358. 3430 UEM sekretariat ONLINE
359. 3430 Cisková, Oľga alias
360. 3430 Vaňková, Monika alias
361. 3431 Juhásová, ZTB ONLINE
362. 3432 SMMK ONLINE
363. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
364. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
365. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
366. 3436 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
367. 3437 Jarčuška, Peter offline
368. 3438 Dravecká, Ingrid ONLINE
369. 3439 Praktikáreň, UF ONLINE
370. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
371. 3440 Krasnovská, Kristína alias
372. 3440 Prokopová, Anna alias
373. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
374. 3442 Timková, Silvia ONLINE
375. 3444 Urban, Peter ONLINE
376. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
377. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
378. 3446 Gidová, Denisa alias
379. 3447 Birková, Anna ONLINE
380. 3447 Hubková, Beáta alias
381. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia ONLINE
382. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
383. 3450 Slovenská, USL ONLINE
384. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
385. 3451 Bobrov, Nikita ONLINE
386. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
387. 3452 Kamencová, Gabriela alias
388. 3453 Alexyová, UHaE ONLINE
389. 3453 Alexyová, Janka alias
390. 3453 Čurgali, Kristína alias
391. 3453 Fagová, Zuzana alias
392. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
393. 3455 Timková, Vladimíra alias
394. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
395. 3457 Hudák, Michal offline
396. 3458 Nerantzakis, Ingrid ONLINE
397. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
398. 3460 Mainušová, Magdaléna offline
399. 3461 Bomba, Alojz offline
400. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
401. 3463 Hijová, Emília ONLINE
402. 3463 Benetinová, Veronika alias
403. 3464 Rozmanová, KSaMCh ONLINE
404. 3464 Rozmanová, Renáta alias
405. 3465 Mahelyová, KPLaKT ONLINE
406. 3466 Köverová, Agáta ONLINE
407. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
408. 3467 Čabrová, Jarmila alias
409. 3468 Perešová, II. ChK ONLINE
410. 3469 Ambro, Ľuboš ONLINE
411. 3469 Macurová, Veronika alias
412. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
413. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
414. 3471 Vargová, Viola alias
415. 3472 Kulčárová, UP offline
416. 3473 Sabol, Marián offline
417. 3474 Jurgová, Tatiana offline
418. 3475 Vančíková, Jana offline
419. 3476 Takáč, Peter ONLINE
420. 3477 Belák, Jozef ONLINE
421. 3478 Mitro, Peter ONLINE
422. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
423. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
424. 3481 Laputková, Galina ONLINE
425. 3482 Schréter, Ivan offline
426. 3483 Jenča, Andrej ONLINE
427. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
428. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
429. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
430. 3487 Urdzík, Peter ONLINE
431. 3488 Radoňak, Jozef offline
432. 3489 SSŠZL ONLINE
433. 3491 Valanský, Ladislav ONLINE
434. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
435. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
436. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
437. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
438. 3496 Pella, Daniel ONLINE
439. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
440. 3498 Ništiar, František offline
441. 3499 Breznoščáková, Dagmar ONLINE
442. 3500 Salokyová, Henrieta ONLINE
443. 3500 Súkeníková, Martina alias
444. 3501 Recepcia Bačíkova ONLINE