Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
2. 3201 Diabelková, Jana ONLINE
3. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
4. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
5. 3203 Harcsová, Slávka alias
6. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
7. 3204 Juriš, Peter ONLINE
8. 3205 Habiňáková, UVZH+UE ONLINE
9. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
10. 3206 Gagyiová, Diana alias
11. 3206 Výrostková, Marcela alias
12. 3207 Čisláková, Lýdia ONLINE
13. 3208 Horváthová, Františka ONLINE
14. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
15. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
16. 3210 Šingovský, Milan alias
17. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
18. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
19. 3213 Matéffy, Stanislav ONLINE
20. 3214 Kluchová, Darina ONLINE
21. 3215 Orgonášová, UA ONLINE
22. 3215 Orgonášová, Mária alias
23. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
24. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
25. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
26. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
27. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
28. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
29. 3223 Marcin, Marián offline
30. 3223 Vargová, Lucia alias
31. 3224 Šimon - LF, František ONLINE
32. 3225 Chmelárová, Anna ONLINE
33. 3225 Hertelyová, Zdenka alias
34. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
35. 3227 Chodba, ULB ONLINE
36. 3227 Klimčáková, Lucia alias
37. 3227 Petarčíková, Mária alias
38. 3227 Sabolová, Otília alias
39. 3228 Sabol, Marián ONLINE
40. 3229 Praktikáreň, ULF offline
41. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
42. 3230 Petrenková, Marcela alias
43. 3230 Zimová, Anna alias
44. 3231 Muchová, LVB ONLINE
45. 3231 Behulová, Erika alias
46. 3231 Lesíčková, Eva alias
47. 3231 Mikuš, Jozef alias
48. 3231 Muchová, Alena alias
49. 3231 Petrášová, Darina alias
50. 3231 Šulimanová, Lenka alias
51. 3232 Vašková, Janka ONLINE
52. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
53. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
54. 3235 Labancová, ULKBch - praktikaren ONLINE
55. 3235 Labancová, Adriana alias
56. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
57. 3237 Harvanová, Denisa ONLINE
58. 3237 Harvanová, Denisa alias
59. 3238 Bačenková, Darina ONLINE
60. 3239 Dombrovský, Peter offline
61. 3240 Nováková, Jaroslava ONLINE
62. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
63. 3241 Harvanová, Denisa alias
64. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
65. 3242 Kunová, Alexandra alias
66. 3243 Nagyová, Mária ONLINE
67. 3244 Čurová, Katarína ONLINE
68. 3244 Dzugasová, Barbora alias
69. 3244 Slebodníková, Radka alias
70. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
71. 3246 Grešová, Soňa ONLINE
72. 3247 Doktorandi, ULF ONLINE
73. 3247 Brandeburová, Andrea alias
74. 3247 Tokárová, Diana alias
75. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
76. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
77. 3249 Slabá, Eva alias
78. 3250 Talian, Ivan ONLINE
79. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
80. 3251 Bago Pilátová, Martina offline
81. 3251 Bogdanová, Alexandra alias
82. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
83. 3252 Solárová, Zuzana alias
84. 3252 Zigová, Martina alias
85. 3253 Hájiková, Martina ONLINE
86. 3253 Jenčuráková, Martina alias
87. 3253 Tarrová, Magdaléna alias
88. 3254 Chodba, ULaKBch ONLINE
89. 3254 Sucha, Alena alias
90. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
91. 3255 Dulínová, Zdenka alias
92. 3255 Jurková, Emília alias
93. 3255 Kollárová, Zuzana alias
94. 3256 Bačová, Ivana offline
95. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
96. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
97. 3258 Udrzba LF ONLINE
98. 3258 Balla, Štefan alias
99. 3258 Gajdoš, Ján alias
100. 3258 Hnát, Marek alias
101. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
102. 3258 Nagy, Benjamín alias
103. 3258 Sedláček, Jozef alias
104. 3259 Doktorandi, ULKBCh ONLINE
105. 3260 Matisová, Eva ONLINE
106. 3261 Laboratorium HPLC offline
107. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
108. 3262 Smolko, Lukáš alias
109. 3263 UVZ-OCR1 offline
110. 3263 Lacková Rebičová, Miriama alias
111. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
112. 3265 Mojžišová, Gabriela ONLINE
113. 3265 Guľašová, Zuzana alias
114. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
115. 3266 Štofilová, Jana alias
116. 3267 PCR laboratorium ONLINE
117. 3268 Bušová, Andrea ONLINE
118. 3269 Linková, Marcela ONLINE
119. 3269 Lachytová, Markéta alias
120. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
121. 3270 Petrová, Lenka alias
122. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
123. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
124. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
125. 3274 Ranglová, Zuzana ONLINE
126. 3274 Kováčová, Zuzana alias
127. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
128. 3276 Vašková, Janka ONLINE
129. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
130. 3278 Solár, Peter offline
131. 3279 Hámorská, Martina ONLINE
132. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
133. 3280 Kizek, Peter alias
134. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
135. 3281 Rovenská, Tímea alias
136. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
137. 3282 Ambrózyová, Helena alias
138. 3282 Dudášová, Anna alias
139. 3282 Kravcová, Paulína alias
140. 3282 Tóthová, Mária alias
141. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
142. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
143. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
144. 3286 Dudríková, sklad MTZ offline
145. 3286 Dudríková, Viera alias
146. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
147. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
148. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
149. 3289 Rusnáková, Simona alias
150. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
151. 3290 Lovayová, Viera ONLINE
152. 3291 Tirpáková, Libuša ONLINE
153. 3291 Suchanová, Renáta alias
154. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
155. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
156. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
157. 3294 Parová, Valéria alias
158. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
159. 3296 Raková, Jana ONLINE
160. 3296 Šudáková, Marie alias
161. 3296 Toplanská, Zuzana alias
162. 3297 Sováriová Soósová, Mária ONLINE
163. 3298 LVB - chodba ONLINE
164. 3298 Behulová, Erika alias
165. 3298 Lesíčková, Eva alias
166. 3298 Mikuš, Jozef alias
167. 3298 Šulimanová, Lenka alias
168. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
169. 3300 Byrtus, Milan alias
170. 3300 Horňák, Tibor alias
171. 3300 Konečný, Ján alias
172. 3300 Kras, Ivan alias
173. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
174. 3302 Gregová, Eva ONLINE
175. 3303 Kajla, Monika ONLINE
176. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
177. 3304 Balintová, Elena alias
178. 3305 Schwartzová, Vladimíra ONLINE
179. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
180. 3306 Kovácsová, Lucia alias
181. 3306 Soták Benedeková, Lenka alias
182. 3307 Habiňaková, Martina offline
183. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
184. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
185. 3310 Mošková, Beáta ONLINE
186. 3311 Kašická, Lena ONLINE
187. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
188. 3312 Balintová, Elena alias
189. 3313 Ondič, Vladislav offline
190. 3314 Ďuriančíková, Drahomíra ONLINE
191. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
192. 3315 Horňaková, Jarmila alias
193. 3315 Vašinská, Katarína alias
194. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
195. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
196. 3316 Kočišová, Renáta alias
197. 3317 Tomková, Katarína ONLINE
198. 3317 Žabková, Lenka alias
199. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
200. 3319 Zjarová, Andrea ONLINE
201. 3319 Farkašová, Nela alias
202. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
203. 3321 Penička, dielna offline
204. 3321 Penička, Ján alias
205. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
206. 3322 Čarnoká, Katarína alias
207. 3323 Szerdiová, Lenka ONLINE
208. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
209. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
210. 3327 Szidorová, Radka ONLINE
211. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
212. 3329 Doktorandi, ULF ONLINE
213. 3330 Štimmelová, Judita offline
214. 3330 Peregrim, Igor alias
215. 3331 Tomori, Zoltán offline
216. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
217. 3333 Varga, Marek offline
218. 3334 Donič, Viliam ONLINE
219. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
220. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
221. 3338 Stupák, Marek ONLINE
222. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
223. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
224. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
225. 3342 Ružičková, Ružena ONLINE
226. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
227. 3344 Bucková, Jana ONLINE
228. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
229. 3346 Černáková, Dana ONLINE
230. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
231. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
232. 3349 Habalová, Viera ONLINE
233. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
234. 3351 Mičková, Helena ONLINE
235. 3352 Lukán, Norbert offline
236. 3353 Javorský, Martin offline
237. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
238. 3355 Šalagovič, Ján offline
239. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
240. 3356 Saloka, Kamil alias
241. 3357 Vojčíková, Lea ONLINE
242. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
243. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
244. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
245. 3361 Blašková, Frederika ONLINE
246. 3361 Bodnárová, Jana alias
247. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
248. 3363 Gajdosova, BOZP LF offline
249. 3364 Firment, Jozef ONLINE
250. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
251. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
252. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
253. 3368 Mareková, Mária ONLINE
254. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
255. 3370 Sabo, Ján ONLINE
256. 3371 Mechírová, Viola ONLINE
257. 3372 Bona, Martin ONLINE
258. 3373 Dorko, Erik ONLINE
259. 3374 Halánová, Monika ONLINE
260. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
261. 3375 Poľáková, Eva alias
262. 3376 Hudáková, Terézia offline
263. 3377 Bilecová-Rabajdová, Miroslava ONLINE
264. 3378 Danková, Marianna ONLINE
265. 3378 Jonecová, Zuzana alias
266. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
267. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
268. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
269. 3382 Szabóová, Eva offline
270. 3383 Kmeťová, Marta ONLINE
271. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
272. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
273. 3385 Hantke, Anna alias
274. 3385 Hnát, Marek alias
275. 3385 Horňáková, Anna alias
276. 3385 Onderková, Martina alias
277. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
278. 3388 Siegfried, Leonard offline
279. 3389 Chylová, Martina offline
280. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
281. 3390 Bosáková, Lucia alias
282. 3390 Skoumalová, Ivana alias
283. 3391 Kovaničová, Milana ONLINE
284. 3391 Chylová, Martina alias
285. 3391 Peštová, Lívia alias
286. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
287. 3392 Belák, Andrej alias
288. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
289. 3393 Polanová, Miriam alias
290. 3394 Rajničová, Iveta ONLINE
291. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
292. 3396 Čepová, Eva ONLINE
293. 3397 Vagáneková, KUCH ONLINE
294. 3397 Vagáneková, Katarína alias
295. 3398 Géci, Imrich ONLINE
296. 3398 Bober, Peter alias
297. 3398 Imrich, Géci alias
298. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
299. 3399 Penička, Ján alias
300. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
301. 3400 Davidová, Zuzana alias
302. 3400 Fraňová, Lucia alias
303. 3401 Silvášiová, ULKBch ONLINE
304. 3401 Silvášiová, Ivana alias
305. 3402 Medvecová, ULF ONLINE
306. 3402 Medvecová, Ružena alias
307. 3403 Géciová, ULKBf ONLINE
308. 3403 Géciová, Zuzana alias
309. 3404 Bardzáková, ULB ONLINE
310. 3404 Bardzáková, Anna alias
311. 3405 Trochanová, Martina ONLINE
312. 3406 Huličová, UPF ONLINE
313. 3406 Huličová, Silvia alias
314. 3407 Gunčágová, ULKM ONLINE
315. 3407 Gunčágová, Alena alias
316. 3408 Jánošová, UF ONLINE
317. 3408 Jánošová, Ingrid alias
318. 3409 Lacková, UO ONLINE
319. 3409 Lacková, Martina alias
320. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
321. 3411 Franková, I. IK - 3. posch. ONLINE
322. 3411 Franková, Ingrid alias
323. 3412 Mišíková, I. ChK ONLINE
324. 3412 Mišíková, Eva alias
325. 3413 Lacková, I. GPK ONLINE
326. 3413 Lacková, Martina alias
327. 3414 Herichová, KDD ONLINE
328. 3414 Herichová, Libuša alias
329. 3415 Schusterová, Ingrid ONLINE
330. 3416 Popovičová, I. SK ONLINE
331. 3416 Popovičová, Daniela alias
332. 3417 Kaľavská, KD offline
333. 3417 Kaľavská, Mária alias
334. 3418 Šutáková, OK ONLINE
335. 3419 Kissová, KORL offline
336. 3420 I. IK, poliklinika ONLINE
337. 3421 Illéšová, NK ONLINE
338. 3421 Illéšová, Petra alias
339. 3422 Palkovitsová, I. PK ONLINE
340. 3422 Palkovitsová, Adriana alias
341. 3423 Bednáriková, KOTPU ONLINE
342. 3424 Kmaková, Anna ONLINE
343. 3425 Jánošíková, NChK ONLINE
344. 3426 Šestáková, I. KAIM ONLINE
345. 3427 Čechová, I. KRaZM ONLINE
346. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
347. 3428 Ambrózyová, Helena alias
348. 3428 Dudášová, Anna alias
349. 3428 Kravcová, Paulína alias
350. 3428 Tóthová, Mária alias
351. 3429 Krcho, Peter ONLINE
352. 3430 UEM sekretariat ONLINE
353. 3430 Cisková, Oľga alias
354. 3430 Vaňková, Monika alias
355. 3431 Juhásová, ZTB ONLINE
356. 3431 Juhásová, Gabriela alias
357. 3432 SMMK ONLINE
358. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
359. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
360. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
361. 3436 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
362. 3437 Jarčuška, Peter offline
363. 3438 Dravecká, Ingrid ONLINE
364. 3439 Praktikáreň - UF ONLINE
365. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
366. 3440 Krasnovská, Kristína alias
367. 3440 Prokopová, Anna alias
368. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
369. 3442 Timková, Silvia ONLINE
370. 3444 Urban, Peter ONLINE
371. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
372. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
373. 3446 Bejdová, Petra alias
374. 3446 Gidová, Denisa alias
375. 3446 Göbl, Juliana alias
376. 3446 Kurjanová, Lucia alias
377. 3446 Pavliková Bimbová, Zuzana alias
378. 3446 Sinčák Konečná, Andrea alias
379. 3446 Šestáková, Marcela alias
380. 3447 Birková, Anna ONLINE
381. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia offline
382. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
383. 3450 Slovenská, USL ONLINE
384. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
385. 3451 Bobrov, Nikita ONLINE
386. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
387. 3453 Alexyová, UHaE ONLINE
388. 3453 Alexyová, Janka alias
389. 3453 Čurgali, Kristína alias
390. 3453 Fagová, Zuzana alias
391. 3454 Nobody, Nobody ONLINE
392. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
393. 3455 Timková, Vladimíra alias
394. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
395. 3457 Hudák, Michal offline
396. 3458 Nerantzakis, Ingrid ONLINE
397. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
398. 3460 Mainušová, Magdaléna ONLINE
399. 3461 Bomba, Alojz offline
400. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
401. 3463 Hijová, Emília ONLINE
402. 3463 Benetinová, Veronika alias
403. 3464 Knišová, KSaMCh ONLINE
404. 3465 Mahelyová, KPLaKT ONLINE
405. 3466 Köverová, Agáta offline
406. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
407. 3467 Čabrová, Jarmila alias
408. 3468 Perešová, II. ChK ONLINE
409. 3469 Ambro, Ľuboš ONLINE
410. 3469 Macurová, Veronika alias
411. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
412. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
413. 3471 Vargová, Viola alias
414. 3472 Filipová, UP offline
415. 3473 Sabol, Marián offline
416. 3474 Jurgová, Tatiana offline
417. 3475 Vančíková, Jana offline
418. 3476 Takáč, Peter ONLINE
419. 3477 Belák, Jozef ONLINE
420. 3478 Mitro, Peter ONLINE
421. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
422. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
423. 3481 Laputková, Galina ONLINE
424. 3482 Schréter, Ivan offline
425. 3483 Jenča, Andrej ONLINE
426. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
427. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
428. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
429. 3487 Urdzík, Peter offline
430. 3488 Radoňak, Jozef ONLINE
431. 3489 SSŠZL offline
432. 3491 Valanský, Ladislav ONLINE
433. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
434. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
435. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
436. 3495 Szilasiová, Jarmila offline
437. 3496 Pella, Daniel offline
438. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
439. 3498 Ništiar, František offline
440. 3499 Breznoščáková, Dagmar ONLINE
441. 3500 Salokyová, Henrieta ONLINE
442. 3500 Súkeníková, Martina alias
443. 3501 Recepcia Bačíkova ONLINE
444. 3502 Petrášová, Adriána ONLINE
445. 3503 Šmocer, Peter offline
446. 3504 Jenčová, Janka ONLINE
447. 3505 Jendruch, Jozef ONLINE
448. 3506 Jenča, Andrej offline
449. 3507 Jenča, Andrej ONLINE
450. 3508 Bereš, Milan offline
451. 3509 Riznič, Marcel offline
452. 3510 Vantová, Vlasta ONLINE
453. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
454. 3512 Jenčová, Janka ONLINE
455. 3513 Jenča, Andrej offline
456. 3514 Biofyzika 21 ONLINE
457. 3515 Biofyzika 25 ONLINE
458. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
459. 3516 Radáčiová, Lenka alias
460. 3517 Kacírová, Mária ONLINE
461. 3517 Béres Alevová, Agnesa alias
462. 3518 Pavliuk-Karachevtseva, Andriana ONLINE
463. 3519 Kristian, Pavol ONLINE