Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 4156 Mrázová, Žofia ONLINE
2. 4154 Bujňáková, Mária ONLINE
3. 4155 Jánošíková, Martina ONLINE
4. 4152 Babčák, Vladimír ONLINE
5. 4153 Vykročová, Janka ONLINE
6. 4151 Husár, Ján ONLINE
7. 4159 Nobody, Nobody ONLINE
8. 4158 Klučka, Ján ONLINE
9. 4126 Bonk, František ONLINE
10. 4127 Nobody, Nobody ONLINE
11. 4125 Nobody, Nobody ONLINE
12. 4122 Nobody, Nobody ONLINE
13. 4123 Čipkár, Ján ONLINE
14. 4129 Tekeli, Jozef ONLINE
15. 4128 Mazák, Ján ONLINE
16. 4136 Dolobáč, Marcel ONLINE
17. 4137 Lamačková, Daniela ONLINE
18. 4134 Žuľová, Jana ONLINE
19. 4135 Barinková, Milena ONLINE
20. 4132 Antalová, Blažena ONLINE
21. 4133 Vrana, Vladimír ONLINE
22. 4130 Ongaľová, Jana ONLINE
23. 4131 Fico, Miroslav ONLINE
24. 4139 Bufet, PravF ONLINE
25. 4106 Očenášová, Beáta ONLINE
26. 4107 Zontáková, Júlia ONLINE
27. 4104 Pulíková, Viera ONLINE
28. 4105 Nobody, Nobody ONLINE
29. 4102 Markotánová, Soňa ONLINE
30. 4103 Horňáková, Katarína ONLINE
31. 4100 Vratnica, K30 ONLINE
32. 4101 Stieranková, Mária ONLINE
33. 4109 Gonosová, Aneta ONLINE
34. 4108 Tkáčová, Eva ONLINE
35. 4116 Slaninová, Eva ONLINE
36. 4117 Palko, Jozef ONLINE
37. 4114 Svatuška, Ivan ONLINE
38. 4112 Ščerbová, Mária ONLINE
39. 4113 Soliar, Ladislav ONLINE
40. 4110 Müllerová, Valéria ONLINE
41. 4111 Vratnica, K26 ONLINE
42. 4187 Pavlíková, Viera ONLINE
43. 4166 Elbert, Ľudmila ONLINE
44. 4167 Bačárová, Renáta ONLINE
45. 4164 Vaľková, Helena ONLINE
46. 4165 Molnár, Peter ONLINE
47. 4162 Koromház, Peter ONLINE
48. 4163 Kirstová, Katarína ONLINE
49. 4160 Štrkolec, Miroslav ONLINE
50. 4161 Vojčík, Peter ONLINE
51. 4169 Červená, Karolína ONLINE
52. 4168 Cakoci, Karin ONLINE
53. 4176 Hučková, Regina ONLINE
54. 4177 Suchoža, Jozef ONLINE
55. 4174 Kseňák, Štefan ONLINE
56. 4175 Seman, Tibor ONLINE
57. 4172 Sedláková, Slávka ONLINE
58. 4173 Somorová, Ľudmila ONLINE
59. 4170 Illéšová, Jozefína ONLINE
60. 4171 Krunková, Alena ONLINE
61. 4146 Michaľov, Lukáš ONLINE
62. 4147 Štrkolec, Martin ONLINE
63. 4144 Tóthová, Marta ONLINE
64. 4145 Ferenčíková, Simona ONLINE
65. 4142 Dobrovičová, Gabriela ONLINE
66. 4143 Kanárik, Imrich ONLINE
67. 4140 Čopko, Peter ONLINE
68. 4141 Bröstl, Alexander ONLINE
69. 4149 Katedra, Jazykov ONLINE
70. 4148 Romža, Sergej ONLINE
71. 4100 Borovský, František alias
72. 4100 Zuber, Jozef alias
73. 4111 Porubanová, Alžbeta alias
74. 4126 Čuroš, Peter alias
75. 4129 Jakab, Radomír alias
76. 4131 Štenpien, Erik alias
77. 4134 Seilerová, Monika alias
78. 4137 Illeš, Tomáš alias
79. 4137 Treščáková, Diana alias
80. 4141 Holländer, Pavel alias
81. 4144 Breichová Lapčáková, Marta alias
82. 4146 Tóthová, Veronika alias
83. 4153 Dolný, Jaroslav alias
84. 4157 Benko, Radoslav offline
85. 4157 Giertl, Adam alias
86. 4160 Románová, Anna alias
87. 4163 Čollák, Jaroslav alias
88. 4165 Filičko, Vladimír alias
89. 4166 Gregová Širicová, Ľubica alias
90. 4167 Sudzina, Milan alias
91. 4168 Sábo, Jozef alias
92. 4172 Sedláková, Slavka alias
93. 4173 Orosz, Ladislav alias
94. 4174 Majerčák, Tomáš alias
95. 4175 Demeková, Ľubica alias
96. 4177 Čorba, Jozef alias