Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
2. 5101 Krokosová, Katarína offline
3. 5102 FVS - sekretariát, katedry KVPD,KVPTVS,KSŠ ONLINE
4. 5104 FVS, sekretariát KERVS ONLINE
5. 5105 FVS, person.ref. ONLINE
6. 5105 Boboňková, Petronela alias
7. 5105 Takáčová, Miroslava alias
8. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
9. 5106 Kolbaská, Eva alias
10. 5113 Palúš, Igor IP brána
11. 5114 Bódišová, Edita IP brána
12. 5114 Ličková, Jana IP brána
13. 5115 Kravčáková, Gabriela IP brána
14. 5116 Potomová, Michaela ONLINE
15. 5117 Timková, Jana IP brána
16. 5118 FVS, vratnica ONLINE
17. 5118 Trojan, Ladislav IP brána
18. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
19. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
20. 5121 Molitoris, Peter IP brána
21. 5122 Vernarský, Martin IP brána
22. 5124 Alman, Tomáš ONLINE
23. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
24. 5125 Král, Rastislav IP brána
25. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
26. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
27. 5128 Harausová, Helena ONLINE
28. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
29. 5129 Rovenská, Denisa IP brána
30. 5131 Župová, Eliška IP brána
31. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
32. 5133 Študent, doktorand, . ONLINE
33. 5134 Kažimírová, Michaela IP brána
34. 5135 Hencovská, Mária IP brána
35. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
36. 5137 Mihaliková, Eva IP brána
37. 5137 Výrostová, Eva IP brána
38. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
39. 5139 Sedláková, Slávka ONLINE
40. 5139 Sedláková, Slavka IP brána
41. 5141 Koreňová, Darina ONLINE
42. 5141 Pčolinská, Lenka IP brána
43. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
44. 5143 Študent, doktorand, . IP brána
45. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
46. 5146 Študent, doktorand, . IP brána
47. 5147 Knežová, Jana IP brána
48. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
49. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
50. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
51. 5152 Ručinská, Silvia IP brána
52. 5153 Čepelová, Anna IP brána
53. 5154 Fečko, Miroslav IP brána
54. 5156 Pižňarská, Marta ONLINE
55. 5156 Homulková, Zuzana IP brána
56. 5156 Kolbaská, Eva IP brána
57. 5157 Boboňková, Petronela ONLINE
58. 5157 Takáčová, Miroslava IP brána
59. 5163 Haluška, Egid ONLINE
60. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
61. 5164 Haluška, Egid IP brána
62. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
63. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
64. 5182 Ličková, Jana ONLINE
65. 5183 Timková, Jana ONLINE
66. 5183 Bačíková, Viera alias