Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
2. 5101 Krokosová, Katarína ONLINE
3. 5102 FVS - sekretariát, katedry KVPD,KVPTVS,KSŠ ONLINE
4. 5104 FVS, sekretariát KERVS ONLINE
5. 5105 FVS, person.ref. ONLINE
6. 5105 Boboňková, Petronela alias
7. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
8. 5113 Palúš, Igor IP brána
9. 5114 Bódišová, Edita IP brána
10. 5114 Ličková, Jana IP brána
11. 5115 Kravčáková, Gabriela IP brána
12. 5116 Potomová, Michaela IP brána
13. 5117 Popčáková, Daniela IP brána
14. 5118 FVS, vratnica ONLINE
15. 5118 Trojan, Ladislav IP brána
16. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
17. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
18. 5122 Vernarský, Martin IP brána
19. 5124 Molitoris, Peter ONLINE
20. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
21. 5125 Král, Rastislav IP brána
22. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
23. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
24. 5127 Mitaľ, Ondrej ONLINE
25. 5128 Harausová, Helena ONLINE
26. 5128 Lachytová, Lenka IP brána
27. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
28. 5131 Župová, Eliška ONLINE
29. 5131 Rovenská, Denisa IP brána
30. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
31. 5133 Študent, doktorand, . ONLINE
32. 5134 Kažimírová, Michaela IP brána
33. 5135 Alman, Tomáš IP brána
34. 5135 Hencovská, Mária IP brána
35. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
36. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
37. 5137 Výrostová, Eva IP brána
38. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
39. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
40. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
41. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
42. 5143 Študent, doktorand, . ONLINE
43. 5144 Potomová, Michaela IP brána
44. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
45. 5146 Študent, doktorand, . ONLINE
46. 5147 Geffert, Richard ONLINE
47. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
48. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
49. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
50. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
51. 5153 prodekan FVS, vedeckovýskumnú činnosť a IP brána
52. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
53. 5156 Pižňarská, Marta ONLINE
54. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
55. 5163 Haluška, Egid ONLINE
56. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
57. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
58. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
59. 5182 Ličková, Jana ONLINE
60. 5183 Timková, Jana ONLINE