Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
2. 5163 Haluška, Egid ONLINE
3. 5146 Študent, doktorand, . ONLINE
4. 5147 Knežová, Jana ONLINE
5. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
6. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
7. 5143 Študent, doktorand, . ONLINE
8. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
9. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
10. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
11. 5156 Pižňarská, Marta ONLINE
12. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
13. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
14. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
15. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
16. 5124 Alman, Tomáš ONLINE
17. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
18. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
19. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
20. 5128 Harausová, Helena ONLINE
21. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
22. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
23. 5133 Študent, doktorand, . ONLINE
24. 5131 Župová, Eliška ONLINE
25. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
26. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
27. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
28. 5104 FVS, sekretariát KERVS ONLINE
29. 5105 FVS, person.ref. ONLINE
30. 5102 FVS - sekretariát, katedry KVPD,KVPTVS,KSŠ ONLINE
31. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
32. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
33. 5118 FVS, vratnica ONLINE
34. 5182 Ličková, Jana ONLINE
35. 5183 Timková, Jana ONLINE
36. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
37. 5101 Krokosová, Katarína offline
38. 5105 Boboňková, Petronela alias
39. 5113 Palúš, Igor IP brána
40. 5114 Bódišová, Edita IP brána
41. 5114 Ličková, Jana IP brána
42. 5115 Kravčáková, Gabriela IP brána
43. 5116 Potomová, Michaela IP brána
44. 5117 Popčáková, Daniela IP brána
45. 5118 Trojan, Ladislav IP brána
46. 5121 Molitoris, Peter IP brána
47. 5122 Vernarský, Martin IP brána
48. 5125 Král, Rastislav IP brána
49. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
50. 5129 Rovenská, Denisa IP brána
51. 5134 Kažimírová, Michaela IP brána
52. 5135 Hencovská, Mária IP brána
53. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
54. 5137 Výrostová, Eva IP brána
55. 5144 Potomová, Michaela IP brána
56. 5147 Geffert, Richard IP brána
57. 5153 prodekan FVS, vedeckovýskumnú činnosť a IP brána
58. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
59. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána