Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
2. 5163 Škoda, Štefan ONLINE
3. 5146 Študent, doktorand ONLINE
4. 5147 Geffert, Richard ONLINE
5. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
6. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
7. 5143 Študent, doktorand ONLINE
8. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
9. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
10. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
11. 5156 Pižňarská, Marta ONLINE
12. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
13. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
14. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
15. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
16. 5127 Mitaľ, Ondrej ONLINE
17. 5124 Molitoris, Peter ONLINE
18. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
19. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
20. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
21. 5128 Lachytová, Lenka ONLINE
22. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
23. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
24. 5133 Študent, doktorand ONLINE
25. 5131 Župová, Eliška ONLINE
26. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
27. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
28. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
29. 5104 FVS, sekretariát KERVS ONLINE
30. 5105 FVS, person.ref. ONLINE
31. 5102 FVS - sekretariát, katedry KVPD KVPTVS KSŠ ONLINE
32. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
33. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
34. 5118 FVS, vratnica ONLINE
35. 5182 Ličková, Jana ONLINE
36. 5183 Bačíková, Viera ONLINE
37. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
38. 5101 Krokosová, Katarína offline
39. 5105 Boboňková, Petronela alias
40. 5113 Palúš, Igor IP brána
41. 5114 Bódišová, Edita IP brána
42. 5114 Ličková, Jana IP brána
43. 5115 Kravčáková, Gabriela IP brána
44. 5116 Potomová, Michaela IP brána
45. 5118 Trojan, Ladislav IP brána
46. 5122 Vernarský, Martin IP brána
47. 5125 Král, Rastislav IP brána
48. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
49. 5131 Rovenská, Denisa IP brána
50. 5134 Kažimírová, Michaela IP brána
51. 5135 Alman, Tomáš IP brána
52. 5135 Hencovská, Mária IP brána
53. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
54. 5137 Výrostová, Eva IP brána
55. 5144 Potomová, Michaela IP brána
56. 5153 prodekan FVS, vedeckovýskumnú činnosť a IP brána
57. 5156 Homulková, Zuzana IP brána
58. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
59. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána