Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
2. 5124 Alman, Tomáš ONLINE
3. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
4. 5105 Boboňková, Petronela alias
5. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
6. 5114 Bódišová, Edita IP brána
7. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
8. 5153 Čepelová, Anna IP brána
9. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
10. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
11. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
12. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
13. 5105 FVS, person.ref. ONLINE
14. 5104 FVS, sekretariát KERVS ONLINE
15. 5118 FVS, vratnica ONLINE
16. 5102 FVS - sekretariát, katedry KVPD,KVPTVS,KSŠ ONLINE
17. 5147 Geffert, Richard IP brána
18. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
19. 5163 Haluška, Egid ONLINE
20. 5128 Harausová, Helena ONLINE
21. 5135 Hencovská, Mária IP brána
22. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
23. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
24. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
25. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
26. 5134 Kažimírová, Michaela IP brána
27. 5147 Knežová, Jana ONLINE
28. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
29. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
30. 5125 Král, Rastislav IP brána
31. 5115 Kravčáková, Gabriela IP brána
32. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
33. 5101 Krokosová, Katarína ONLINE
34. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
35. 5182 Ličková, Jana ONLINE
36. 5114 Ličková, Jana IP brána
37. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
38. 5121 Molitoris, Peter IP brána
39. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
40. 5113 Palúš, Igor IP brána
41. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
42. 5156 Pižňarská, Marta ONLINE
43. 5117 Popčáková, Daniela IP brána
44. 5116 Potomová, Michaela ONLINE
45. 5144 Potomová, Michaela IP brána
46. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
47. 5129 Rovenská, Denisa IP brána
48. 5152 Ručinská, Silvia IP brána
49. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
50. 5143 Študent, doktorand, . ONLINE
51. 5133 Študent, doktorand, . ONLINE
52. 5146 Študent, doktorand, . ONLINE
53. 5183 Timková, Jana ONLINE
54. 5118 Trojan, Ladislav IP brána
55. 5100 Vaššová, Judita offline
56. 5122 Vernarský, Martin IP brána
57. 5137 Výrostová, Eva IP brána
58. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
59. 5131 Župová, Eliška ONLINE