Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
2. 5124 Alman, Tomáš ONLINE
3. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
4. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
5. 5105 Boboňková, Petronela alias
6. 5114 Bódišová, Edita IP brána
7. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
8. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
9. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
10. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
11. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
12. 5105 FVS, person.ref. ONLINE
13. 5104 FVS, sekretariát KERVS ONLINE
14. 5118 FVS, vratnica ONLINE
15. 5102 FVS - sekretariát, katedry KVPD,KVPTVS,KSŠ ONLINE
16. 5147 Geffert, Richard IP brána
17. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
18. 5163 Haluška, Egid ONLINE
19. 5128 Harausová, Helena ONLINE
20. 5135 Hencovská, Mária IP brána
21. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
22. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
23. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
24. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
25. 5134 Kažimírová, Michaela IP brána
26. 5147 Knežová, Jana ONLINE
27. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
28. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
29. 5125 Král, Rastislav IP brána
30. 5115 Kravčáková, Gabriela IP brána
31. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
32. 5101 Krokosová, Katarína offline
33. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
34. 5182 Ličková, Jana ONLINE
35. 5114 Ličková, Jana IP brána
36. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
37. 5121 Molitoris, Peter IP brána
38. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
39. 5113 Palúš, Igor IP brána
40. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
41. 5156 Pižňarská, Marta ONLINE
42. 5117 Popčáková, Daniela IP brána
43. 5116 Potomová, Michaela IP brána
44. 5144 Potomová, Michaela IP brána
45. 5153 prodekan FVS, vedeckovýskumnú činnosť a IP brána
46. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
47. 5129 Rovenská, Denisa IP brána
48. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
49. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
50. 5143 Študent, doktorand, . ONLINE
51. 5133 Študent, doktorand, . ONLINE
52. 5146 Študent, doktorand, . ONLINE
53. 5183 Timková, Jana ONLINE
54. 5118 Trojan, Ladislav IP brána
55. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
56. 5122 Vernarský, Martin IP brána
57. 5137 Výrostová, Eva IP brána
58. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
59. 5131 Župová, Eliška ONLINE