Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
2. 5101 Krokosová, Katarína ONLINE
3. 5102 FVS - sekretariát, katedry KVPD,KVPTVS,KSŠ ONLINE
4. 5104 FVS, sekretariát KERVS ONLINE
5. 5105 FVS, person.ref. ONLINE
6. 5105 Boboňková, Petronela alias
7. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
8. 5113 Palúš, Igor IP brána
9. 5114 Bódišová, Edita IP brána
10. 5114 Ličková, Jana IP brána
11. 5115 Kravčáková, Gabriela IP brána
12. 5116 Potomová, Michaela IP brána
13. 5118 FVS, vratnica ONLINE
14. 5118 Trojan, Ladislav IP brána
15. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
16. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
17. 5122 Vernarský, Martin IP brána
18. 5124 Molitoris, Peter ONLINE
19. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
20. 5125 Král, Rastislav IP brána
21. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
22. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
23. 5127 Mitaľ, Ondrej ONLINE
24. 5128 Harausová, Helena ONLINE
25. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
26. 5131 Župová, Eliška ONLINE
27. 5131 Rovenská, Denisa IP brána
28. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
29. 5133 Študent, doktorand, . ONLINE
30. 5134 Kažimírová, Michaela IP brána
31. 5135 Alman, Tomáš IP brána
32. 5135 Hencovská, Mária IP brána
33. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
34. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
35. 5137 Výrostová, Eva IP brána
36. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
37. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
38. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
39. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
40. 5143 Študent, doktorand, . ONLINE
41. 5144 Potomová, Michaela IP brána
42. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
43. 5146 Študent, doktorand, . ONLINE
44. 5147 Geffert, Richard ONLINE
45. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
46. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
47. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
48. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
49. 5153 prodekan FVS, vedeckovýskumnú činnosť a IP brána
50. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
51. 5156 Pižňarská, Marta ONLINE
52. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
53. 5163 Škoda, Štefan ONLINE
54. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
55. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
56. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
57. 5182 Ličková, Jana ONLINE
58. 5183 Timková, Jana ONLINE
59. 5183 Bačíková, Viera alias