Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
2. 5101 Krokosová, Katarína offline
3. 5102 FVS - sekretariát, katedry KVPD,KVPTVS,KSŠ ONLINE
4. 5104 FVS, sekretariát KERVS ONLINE
5. 5105 FVS, person.ref. ONLINE
6. 5105 Boboňková, Petronela alias
7. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
8. 5113 Palúš, Igor IP brána
9. 5114 Bódišová, Edita IP brána
10. 5114 Ličková, Jana IP brána
11. 5115 Kravčáková, Gabriela IP brána
12. 5116 Potomová, Michaela IP brána
13. 5117 Popčáková, Daniela IP brána
14. 5118 FVS, vratnica ONLINE
15. 5118 Trojan, Ladislav IP brána
16. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
17. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
18. 5121 Molitoris, Peter IP brána
19. 5122 Vernarský, Martin IP brána
20. 5124 Alman, Tomáš ONLINE
21. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
22. 5125 Král, Rastislav IP brána
23. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
24. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
25. 5128 Harausová, Helena ONLINE
26. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
27. 5129 Rovenská, Denisa IP brána
28. 5131 Župová, Eliška ONLINE
29. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
30. 5133 Študent, doktorand, . ONLINE
31. 5134 Kažimírová, Michaela IP brána
32. 5135 Hencovská, Mária IP brána
33. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
34. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
35. 5137 Výrostová, Eva IP brána
36. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
37. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
38. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
39. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
40. 5143 Študent, doktorand, . ONLINE
41. 5144 Potomová, Michaela IP brána
42. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
43. 5146 Študent, doktorand, . ONLINE
44. 5147 Knežová, Jana ONLINE
45. 5147 Geffert, Richard IP brána
46. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
47. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
48. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
49. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
50. 5153 prodekan FVS, vedeckovýskumnú činnosť a IP brána
51. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
52. 5156 Pižňarská, Marta ONLINE
53. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
54. 5163 Haluška, Egid ONLINE
55. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
56. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
57. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
58. 5182 Ličková, Jana ONLINE
59. 5183 Timková, Jana ONLINE