Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 1100 Vrátnica, Šrobárova 2 ONLINE
2. 1100 Maskaľ, Ján alias
3. 1105 Folklórny súbor Hornád offline
4. 1110 Kvitkovský, Maroš ONLINE
5. 1112 Hrehová, Mária ONLINE
6. 1120 Vajcíková, Milena ONLINE
7. 1120 Matejová, Mária alias
8. 1121 Pavlíková, Svetlana ONLINE
9. 1122 Balážová, Lenka ONLINE
10. 1122 Balážová, Marta alias
11. 1123 Lučanská, Renáta ONLINE
12. 1124 Raková, Ivana ONLINE
13. 1124 Špilárová, Helena alias
14. 1125 Pisarčíková, Edita ONLINE
15. 1126 Pirčáková, Renáta ONLINE
16. 1127 Kováčová, Marcela ONLINE
17. 1128 Sidorová, Andrea ONLINE
18. 1129 Szattlerová, Zuzana ONLINE
19. 1129 Himič, Natália alias
20. 1130 Páleníková, Dagmar ONLINE
21. 1131 Pethöová, Emília ONLINE
22. 1132 Škvarková, Simona ONLINE
23. 1132 Kanárik, Imrich alias
24. 1133 Lejková, Júlia offline
25. 1134 Himič, Natália ONLINE
26. 1135 Jarčuška, Pavol ONLINE
27. 1136 Hupcejová, Jozefína ONLINE
28. 1136 Laudárová, Anna alias
29. 1137 Talárovičová, Štefánia ONLINE
30. 1138 Maliar, Karol ONLINE
31. 1139 Havrilová, Jana offline
32. 1140 Čorňáková, Daniela ONLINE
33. 1141 Havrilová, Ružena offline
34. 1142 Görčöšová, Tatiana ONLINE
35. 1143 Dlugošová, Lucia ONLINE
36. 1144 Ballová, Zuzana ONLINE
37. 1145 Gbúr, Ján ONLINE
38. 1146 Mareková, Mária offline
39. 1147 Špontáková, Monika ONLINE
40. 1148 Bujňáková, Mária ONLINE
41. 1148 Bröstl, Alexander alias
42. 1149 Lišková, Renata ONLINE
43. 1149 Glova, Barbora alias
44. 1149 Lenčáková, Anna alias
45. 1150 Gažová, Zuzana ONLINE
46. 1151 Zelenák, Kamil ONLINE
47. 1152 Bahtijarevičová, Mária ONLINE
48. 1153 Čabalová, Eva ONLINE
49. 1154 Pokrivčáková, Marcela ONLINE
50. 1155 Kratyinová, Zuzana ONLINE
51. 1156 Begányiová, Eva ONLINE
52. 1157 Havrilová, Helena ONLINE
53. 1158 Podlesná, Ivana ONLINE
54. 1159 Zahraničné, oddelenie ONLINE
55. 1159 Giannakos, Viktória alias
56. 1159 Vasiľová, Mária alias
57. 1160 Fedoročko, Peter ONLINE
58. 1160 Černák, Juraj alias
59. 1161 Nováková, Alexandra ONLINE
60. 1162 Sabolová, Adriana ONLINE
61. 1163 Horváthová, Tatiana ONLINE
62. 1163 Laurichová, Magdaléna alias
63. 1164 Ručinská, Silvia offline
64. 1165 Šuba, Dušan ONLINE
65. 1166 Lišková, Renáta offline
66. 1167 Karenová, Danuša ONLINE
67. 1169 Čipkár, Ján ONLINE
68. 1170 Matejová, Viera ONLINE
69. 1171 Vojtová, Edita ONLINE
70. 1172 Béreš, Peter ONLINE
71. 1173 Matejová, Viera ONLINE
72. 1174 Kováč, Ľubomír ONLINE
73. 1175 Horváthová, Anna ONLINE
74. 1176 Hudec, Igor ONLINE
75. 1177 Mock, Andrej ONLINE
76. 1178 Princík, Ivor ONLINE
77. 1179 Panigaj, Ľubomír ONLINE
78. 1180 Čanády, Alexander ONLINE
79. 1180 Dzurinka, Maroš alias
80. 1181 Šmajda, Beňadik ONLINE
81. 1182 Fedoročko, Peter ONLINE
82. 1183 UBEV PF, Sekretariát (Moyzesova) ONLINE
83. 1183 Gálik, Ján alias
84. 1183 Kováčová, Darina alias
85. 1184 Ševc, Juraj ONLINE
86. 1184 Alexovič Matiašová, Anna alias
87. 1184 Gombalová, Zuzana alias
88. 1185 Pástorová, Eva ONLINE
89. 1186 Daxnerová, Zuzana ONLINE
90. 1187 Mišúrová, Eva ONLINE
91. 1188 Jendželovská, Zuzana ONLINE
92. 1188 Vargová, Jana alias
93. 1189 Balážová, Viera ONLINE
94. 1190 Sačková, Veronika ONLINE
95. 1190 Šemeláková, Martina alias
96. 1191 Kolesárová, Mariana ONLINE
97. 1191 Kisková, Jana alias
98. 1191 Maliničová, Lenka alias
99. 1192 Špaková Raschmanová, Jana offline
100. 1193 Elečko, Ján ONLINE
101. 1193 Fabián, Martin alias
102. 1193 Fábian, Martin alias
103. 1193 Rončák, Róbert alias
104. 1194 Olekšák, Patrik ONLINE
105. 1194 Hirková, Simona alias
106. 1194 Široký, Michael alias
107. 1195 Chodba UCHV, 2. poschodie RBL ONLINE
108. 1195 Kudličková, Zuzana alias
109. 1195 Ordošová, Gabriela alias
110. 1195 Tvrdoňová, Monika alias
111. 1196 Budovská, Mariana ONLINE
112. 1196 Slepčíková, Paulína alias
113. 1197 Hamuľaková, Slávka ONLINE
114. 1197 Janovec, Ladislav alias
115. 1197 Matejová, Mária alias
116. 1197 Špaková Raschmanová, Jana alias
117. 1198 UCHV PF, Sekretariát ONLINE
118. 1198 Veselovská, Zuzana alias
119. 1199 Solár, Peter ONLINE
120. 1200 Kleinová, Viera ONLINE
121. 1201 Pristaš, Peter ONLINE
122. 1202 Ľuptáčik, Peter ONLINE
123. 1202 Jakšová, Patrícia alias
124. 1203 Raschmanová, Natália ONLINE
125. 1204 Jendželovský, Rastislav ONLINE
126. 1204 Majerník, Martin alias
127. 1205 Panigaj, Martin ONLINE
128. 1206 Parošová, Jana ONLINE
129. 1206 Parošová, Janka alias
130. 1207 Uhrin, Marcel ONLINE
131. 1208 Majláth, Igor ONLINE
132. 1209 Bojková, Bianka ONLINE
133. 1210 Kimáková, Patrícia ONLINE
134. 1210 Fecková, Barbora alias
135. 1210 Ilkovičová, Lenka alias
136. 1210 Kúkeľová, Diana alias
137. 1210 Onderková, Anna alias
138. 1210 Pacáková, Diana alias
139. 1210 Szentpéteriová, Erika alias
140. 1211 Obšitošová, Ingrid ONLINE
141. 1211 Petrovičová, Eva alias
142. 1212 Laboratórium, RBL - č.m. 101 ONLINE
143. 1212 Parošová, Janka alias
144. 1213 Gyurászová, Katarína ONLINE
145. 1213 Halaburková, Andrea alias
146. 1213 Macejová, Mária alias
147. 1213 Vargová, Jana alias
148. 1214 Kassayová, Monika ONLINE
149. 1215 Audítor offline
150. 1216 Kisková, Terézia ONLINE
151. 1216 Pipová, Natália alias
152. 1217 Doktorandi, UCHV m.c.5 RB ONLINE
153. 1217 Demkovičová, Erika alias
154. 1217 Halaganová, Andrea alias
155. 1217 Kicková, Eva alias
156. 1218 Zibrinyiová, Veronika ONLINE
157. 1219 Vojtasová, Mária ONLINE
158. 1220 Hižňanová, Adriana offline
159. 1220 Vilhanová, Katarína alias
160. 1221 Raši, Tomáš ONLINE
161. 1221 Hradická, Petra alias
162. 1222 Šalachová, Monika ONLINE
163. 1223 Demečková, Vlasta ONLINE
164. 1224 Ahlersová, Eva ONLINE
165. 1224 Ahlers, Ivan alias
166. 1225 Balogová, Monika ONLINE
167. 1225 Dobrý, Martin alias
168. 1225 Maxinová, Edita alias
169. 1226 Havrilová, Jana offline
170. 1227 Tomášková, Nataša ONLINE
171. 1227 Garajová, Katarína alias
172. 1228 Sedláková rod.Kadukova, Jana ONLINE
173. 1228 Sedláková, Jana alias
174. 1229 Kristian, Pavol ONLINE
175. 1234 Sorter, RBL - c.m. 034 ONLINE
176. 1235 Parimuchová, Andrea ONLINE
177. 1235 Jakšová, Patrícia alias
178. 1237 Konfokalny mikroskop, RBL - č.m. 027 ONLINE
179. 1246 Serbin, Rastislav ONLINE
180. 1246 Brudňáková, Martina alias
181. 1246 Kozlov, Oleksandr alias
182. 1246 Kupcová, Elena alias
183. 1246 Rečlo, Michal alias
184. 1247 lab. Separacnych metod, PF offline
185. 1255 Baloghová, Silvia ONLINE
186. 1255 Sekeráková, Dana alias
187. 1256 Kudlickova, Zuzana ONLINE
188. 1257 Pavlovová, Veronika ONLINE
189. 1261 Antalík, Marián ONLINE
190. 1262 Víglaský, Viktor ONLINE
191. 1263 Kožurková, Mária ONLINE
192. 1263 Sabolová, Danica alias
193. 1264 Džadžovská, Zuzana ONLINE
194. 1265 Tomášiková, Vladimíra ONLINE
195. 1266 Pezlarová, Katarína ONLINE
196. 1266 Onderko, Lucia alias
197. 1267 Harčarik, Peter ONLINE
198. 1268 Mruzková, Mária ONLINE
199. 1269 Šimková, Slávka ONLINE
200. 1270 Kováč, Július ONLINE
201. 1271 Hendrichovská, Nicol ONLINE
202. 1272 Krivoš-Bellušová, Denisa ONLINE
203. 1273 Sokolová Sabovčiková, Lenka ONLINE
204. 1274 Nináčová, Katarína ONLINE
205. 1275 Hrešková, Gabriela ONLINE
206. 1277 Herceg, Slavko ONLINE
207. 1278 Kováčová, Eva ONLINE
208. 1278 Tomko, Martin alias
209. 1279 Medová, Silvia ONLINE
210. 1282 Sekerák, Jozef ONLINE
211. 1283 Fecková, Beáta ONLINE
212. 1284 Kalakay, Radoslav ONLINE
213. 1284 Adamek, Rastislav alias
214. 1284 Matta, Peter alias
215. 1285 Hajduk, Róbert ONLINE
216. 1286 Blichová, Slavka ONLINE
217. 1287 Takáč, Karol ONLINE
218. 1288 Derjaninová, Lenka ONLINE
219. 1289 Rigasová, Ivana ONLINE
220. 1290 Šveda, Dušan ONLINE
221. 1292 Jedáleň Moyzesova 9 , suterén ONLINE
222. 1293 Jedáleň Moyzesova 9 , Poschodie ONLINE
223. 1294 Griga, František ONLINE
224. 1294 Slašťan, Ján alias
225. 1299 Rektorát, Malá zasadačka offline
226. 1500 Marcinová, Klára offline
227. 1501 Jantošovič, Jozef ONLINE
228. 1510 Hutňan, Emil ONLINE
229. 1511 Šusterová, Jana ONLINE
230. 1512 Ondrejová, Erika ONLINE
231. 1513 Baranko, Miroslav ONLINE
232. 1514 Sedláková, Helena ONLINE
233. 1515 Ondrej, Ján ONLINE
234. 1516 Yanochko, Viktoria ONLINE
235. 1517 Paňková, Mária ONLINE
236. 1518 Ballová, Zuzana offline
237. 1520 Pomikala, Miroslav ONLINE
238. 1521 Berezňaková, Jana ONLINE
239. 1521 Radzo, Ján alias
240. 1522 Lipták, Marek ONLINE
241. 1535 Hala, CIaKT offline
242. 1538 Béres, Jozef ONLINE
243. 1540 Blichová, Slávka offline
244. 1541 Šveda, Dušan offline
245. 1542 Hajduk, Róbert offline
246. 1543 Sekerák, Jozef offline
247. 1544 Tomášiková, Vladimíra offline
248. 1545 Gajdoš, Jozef offline
249. 1546 Derjaninová, Lenka offline
250. 1548 Kalakay, Radoslav offline
251. 1551 Vokálová, Júlia offline
252. 1552 Štofová, Gabriela ONLINE
253. 1558 Horbacz, Agata Dorota ONLINE
254. 1558 Dračková, Dana alias
255. 1558 Horbacz, Agata alias
256. 1558 Potočníková, Jana alias
257. 1559 Valanský, Marek ONLINE
258. 1559 Šulc, Ivan alias
259. 1560 Vrátnica ŠD, Popradská 66 ONLINE
260. 1561 Komenská, Jana ONLINE
261. 1562 Vargová, Iveta ONLINE
262. 1563 Jedáleň, Jesenná 5 ONLINE
263. 1565 ŠJ, Pokladňa ONLINE
264. 1566 Berezňáková, Anna ONLINE
265. 1581 Tomčíková, Mária ONLINE
266. 1582 Koľveková, Mária ONLINE
267. 1583 Mušutová, Miroslava ONLINE
268. 1585 Lukáčová, Mária offline
269. 1586 Ciberejová, Gabriela ONLINE
270. 1587 Nagyová, Helena offline
271. 1588 Gazdová, Eva offline
272. 1589 Popovič, Marián ONLINE
273. 1590 Gajdošová, Mária ONLINE
274. 1591 Fecková, Dona ONLINE
275. 1593 Džoganová, Oľga ONLINE
276. 1595 Tkáč, Michal ONLINE
277. 1596 Juhászová, Diana ONLINE
278. 1597 Imreczeová, Mária ONLINE
279. 1598 Szczecinová, Hedviga ONLINE
280. 1599 CIaKT, fax ONLINE
281. 1601 Sovák, Pavol offline
282. 1603 Mochnacký, Sergej ONLINE
283. 1604 Katedra telesnej výchovy ONLINE
284. 1604 Tkáčiková, Ľudmila alias
285. 1605 Šulc, Ivan offline
286. 1606 Džuganová, Daniela ONLINE
287. 1607 Lengyelová, Petra ONLINE
288. 1608 Univerzitná knižnica, sekretariat ONLINE
289. 1608 Vrancová, Eva alias
290. 1609 Moňok, Jozef ONLINE
291. 1610 Samuelisová, Judita ONLINE
292. 1611 Vraštiaková, Valéria ONLINE
293. 1612 Babicová, Zuzana ONLINE
294. 1612 Krjaková, Iveta alias
295. 1613 UK UPJŠ, Filozofická knižnica ONLINE
296. 1613 Karaffová, Viera alias
297. 1614 Rakúska knižnica ONLINE
298. 1614 Kostelníková, Stanislava alias
299. 1616 Marcinová, Klára ONLINE
300. 1617 UK UPJŠ, - edičné ONLINE
301. 1617 Medviďová, Eva alias
302. 1618 Knižnica UPJŠ, Medická 6 ONLINE
303. 1618 Timková, Jana alias
304. 1619 Lek. knižnica, pozičovňa ONLINE
305. 1619 Garčarová Živčáková, Iveta alias
306. 1619 Homolová, Katarína alias
307. 1619 Porubanová, Renáta alias
308. 1619 Müller, Marko alias
309. 1619 Juhászová, Eva alias
310. 1621 Halamová, Dáša ONLINE
311. 1622 Čontofalská, Zuzana offline
312. 1623 Küchelová, Zuzana ONLINE
313. 1623 Brtková, Mirianna alias
314. 1623 Zusková, Klaudia alias
315. 1624 Buková, Alena ONLINE
316. 1625 Čižmár, Peter offline
317. 1626 Dohovicova, Andrea ONLINE
318. 1626 Sadloňová, Zuzana alias
319. 1627 Kaško, Dávid ONLINE
320. 1627 Zelko, Aurel alias
321. 1628 Uher, Ivan ONLINE
322. 1628 Junger, Ján alias
323. 1629 Bakalár, Peter ONLINE
324. 1629 Čurgali, Marcel alias
325. 1630 Imrich, Staško offline
326. 1630 Sláviková, Cecília alias
327. 1631 Marčišinová, Romana ONLINE
328. 1632 Juhászová, Agnesa ONLINE
329. 1633 Sedláková, Helena ONLINE
330. 1633 Szárazová, Hildegard alias
331. 1635 Matyášová, Eva ONLINE
332. 1635 Forraiová, Andrea alias
333. 1640 Knižnica, FVS ONLINE
334. 1640 Kolinovský, Radoslav alias
335. 1640 Lukáčová, Kvetoslava alias
336. 1641 Sláviková, Veronika ONLINE
337. 1642 Matušovičová, Eva ONLINE
338. 1644 Ontko, Michal ONLINE
339. 1645 Madlenáková, Helena ONLINE
340. 1646 Čontofalská, Zuzana ONLINE
341. 1647 Matušovičová, Eva ONLINE
342. 1648 Brutovská, Romana offline
343. 1648 Szabóová, Kvetoslava alias
344. 1649 Petrušová, Darina offline
345. 1650 FIL knižnica, učebňa offline
346. 1651 Práv. knižnica, študovňa prízemie ONLINE
347. 1651 Majorošová, Zuzana alias
348. 1651 Szabóová, Kvetoslava alias
349. 1652 Lek. knižnica, študovňa offline
350. 1653 Práv. knižnica, výpožička offline
351. 1653 Makarová, Jana alias
352. 1654 Sklad M9 ONLINE
353. 1655 Kovaničová, Milana offline
354. 1656 Medická 6, Digitalizačné pracovisko ONLINE
355. 1660 Venceľová, Adriána ONLINE
356. 1661 Sabo, Maroš ONLINE
357. 1662 Horňáková, Nataša ONLINE
358. 1663 Mikita, Štefan ONLINE
359. 1664 Makarová, Jana offline
360. 1665 Garáže, UPJŠ ONLINE
361. 1667 Vrátnica BZ, Mánesova ONLINE
362. 1668 Repčáková, Klára offline
363. 1669 Kelbel, Peter offline
364. 1670 Botanická záhrada, Herbár ONLINE
365. 1671 Suvák, Martin ONLINE
366. 1672 Fridman, Peter ONLINE
367. 1673 Gregorek, Robert ONLINE
368. 1674 Mártonfiová, Lenka offline
369. 1675 Lengyelová, Katarína offline
370. 1676 Dědečková, Jaroslava ONLINE
371. 1676 Sabolová, Viera alias
372. 1676 Tomašová, Lenka alias
373. 1677 Petrilová, Valéria ONLINE
374. 1678 Vrátnica ŠD, Popradská 76 ONLINE
375. 1679 Zahraničné oddelenie, Fax ONLINE
376. 1679 Filipová, Daniela alias
377. 1679 Lehotská, Veronika alias
378. 1680 Maligda, Jozef ONLINE
379. 1681 Šmajdová, Viera ONLINE
380. 1682 Adamčíková, Iveta ONLINE
381. 1682 Študentská jedáleň alias
382. 1683 Tóthová, Mária ONLINE
383. 1684 Lukačková, Irina ONLINE
384. 1685 Vargová, Iveta offline
385. 1686 Jurová, Iveta ONLINE
386. 1687 Kőröšiová, Agnesa ONLINE
387. 1688 Varga, Jozef ONLINE
388. 1689 Šatňa údržby ONLINE
389. 1690 Dielňa ŠDaJ offline
390. 1691 Miľová, Eva ONLINE
391. 1692 ŠDaJ, Kaviareň ONLINE
392. 1693 ŠD, Sklad ONLINE
393. 1694 Töröková, Magdaléna offline
394. 1695 Správca siete, ŠDaJ ONLINE
395. 1696 Vrátnica ŠD, Medická 6 ONLINE
396. 1697 Vrátnica ŠD, Medická 4 ONLINE
397. 1698 Šimkaninová, Dagmar ONLINE
398. 1699 Bokšová, Beáta ONLINE
399. 2108 Kireš, prodekan PF, vonkajšie vzťahy ONLINE
400. 2109 Dekanát PF, Fax ONLINE
401. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
402. 2114 Dovhunová, Ema ONLINE
403. 2115 Štefaníková, Denisa ONLINE
404. 2116 Sováková, Iveta ONLINE
405. 2117 Zeleňák, prodekan PF, vzdelávanie offline
406. 2117 Zeleňák, Vladimír alias
407. 2118 Pivarníková, Agnesa ONLINE
408. 2119 Dekan PF ONLINE
409. 2119 Semanišin, Gabriel alias
410. 2120 Pažinová, Erika ONLINE
411. 2121 Krištofová, Silvia ONLINE
412. 2123 Pitoňáková, Eva ONLINE
413. 2124 Malachovská, Monika ONLINE
414. 2125 Archiv PF, Šrob.2, Malachovská Monika ONLINE
415. 2126 Dlugoš, Jozef ONLINE
416. 2126 Dlugošová, Lucia alias
417. 2126 Kuchta, Marcel alias
418. 2131 Kimáková, Jana ONLINE
419. 2133 Kobulárová, Lenka ONLINE
420. 2135 Vašková, Viera ONLINE
421. 2136 Zezulova, Hana ONLINE
422. 2136 Žežulová, Hana alias
423. 2137 Ujlaky, Jácint ONLINE
424. 2141 Onderko, Lucia ONLINE
425. 2141 Paucová, Jana alias
426. 2151 Veľková, Alica ONLINE
427. 2153 Petruláková, Zuzana ONLINE
428. 2153 Dovhunová, Ema alias
429. 2154 Molnárová, Soňa ONLINE
430. 2155 Mártonfi, prodekan PF, pre vedu a výskum ONLINE
431. 2155 Mártonfi, Pavol alias
432. 2158 Mosáthová, Mária ONLINE
433. 2162 Liško, František ONLINE
434. 2162 Kačur, Ľubomír alias
435. 2179 Libová, vedúca sekretariátu PF ONLINE
436. 2179 Libová, Svetlana alias
437. 2180 Labancová, tajomníčka PF ONLINE
438. 2180 Labancová, Lenka alias
439. 2181 Dekanát PF, Sekretariát ONLINE
440. 2181 Pavúková, Jana alias
441. 2200 Andrejko, Marián ONLINE
442. 2201 CAI PF, Sekretariát ONLINE
443. 2201 Krivjanská, Helena alias
444. 2202 Repický, Miroslav offline
445. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
446. 2203 Kravčáková, Adela alias
447. 2204 Sokol, Pavol offline
448. 2205 Onofrejová, Monika offline
449. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
450. 2207 Široczki, Pavol ONLINE
451. 2207 Valiska, Juraj alias
452. 2207 Vojtková, Erika alias
453. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
454. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
455. 2210 Komanický, Vladimír ONLINE
456. 2211 Soták, Roman ONLINE
457. 2213 UMV PF, Sekretariát ONLINE
458. 2213 Knapíková, Zlatica alias
459. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
460. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
461. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
462. 2216 Belej, Dominik alias
463. 2216 Blaščáková, Ľudmila alias
464. 2216 Mišuth, Matúš alias
465. 2216 Rebič, Matúš alias
466. 2218 Vojtaník, Pavol offline
467. 2219 Feher, Alexander ONLINE
468. 2220 Feher, Alexander ONLINE
469. 2221 Dielňa, CAI PF ONLINE
470. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
471. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
472. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
473. 2224 Daňková, Viera ONLINE
474. 2224 Miňo, Lukáš alias
475. 2225 Porhinčák, Štefan ONLINE
476. 2226 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
477. 2227 odpojeny offline
478. 2228 Andrejková, Gabriela offline
479. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
480. 2230 Mižišin, Lukáš ONLINE
481. 2230 Štubňa, Viliam alias
482. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
483. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek, laboratórium KBF PF ONLINE
484. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
485. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF ONLINE
486. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
487. 2236 Füzer, Ján ONLINE
488. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
489. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
490. 2239 14B, PF Jesenna 5 offline
491. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
492. 2240 Hnatič, Michal alias
493. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
494. 2242 Fabián, Marián ONLINE
495. 2242 Kundrát, Martin alias
496. 2242 Sedlák, Erik alias
497. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
498. 2243 Huntošová, Veronika alias
499. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
500. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
501. 2245 Naďová, Zuzana alias
502. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
503. 2246 Fabriciová, Gabriela alias
504. 2247 Kopčo, Norbert offline
505. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
506. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
507. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
508. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF ONLINE
509. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
510. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
511. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
512. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
513. 2256 Harminc, Matúš ONLINE
514. 2257 UINF, UINF offline
515. 2258 Maceková, Mária ONLINE
516. 2258 Janicová, Mária alias
517. 2258 Sabová, Martina alias
518. 2259 Kiseľák, Jozef offline
519. 2260 Laboratórium, Jadrovej fyziky offline
520. 2260 Vrláková, Janka alias
521. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
522. 2266 test, hvizdos offline
523. 2269 Bednarova, Zuzana offline
524. 2270 Pisarčík, Peter offline
525. 2271 Andrejko, Maroš offline
526. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
527. 2277 Lab. 2 biotechnologie a bunkovej fyziologie, KBF PF ONLINE
528. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
529. 2280 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
530. 2281 Čižmár, Erik ONLINE
531. 2281 Tarasenko, Róbert alias
532. 2282 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
533. 2282 Tkáč, Vladimír alias
534. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
535. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
536. 2290 Horváth, Tomáš offline
537. 2290 Pero, Štefan alias
538. 2291 Maceková, Mária ONLINE
539. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
540. 2299 Fax katedry biofyziky PF ONLINE
541. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Manesova) ONLINE
542. 2300 Rozumová, Renáta alias
543. 2300 Tóthová, Olga alias
544. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
545. 2302 Bačkor, Martin offline
546. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
547. 2303 Bálintová, Miroslava alias
548. 2303 Mišianiková, Anna alias
549. 2304 Soták, Miroslav ONLINE
550. 2304 Petijová, Linda alias
551. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
552. 2306 Lacková, Zdenka offline
553. 2307 pokazeny Kucharíková, Andrea offline
554. 2307 Kimáková, Andrea alias
555. 2307 Nigutová, Katarína alias
556. 2308 Bruňáková, Katarína offline
557. 2308 Lešková, Andrea alias
558. 2309 Kolarčik, Vladislav offline
559. 2309 Kocová, Valéria alias
560. 2310 Repčák, Miroslav offline
561. 2311 Schreiberová, Andrea ONLINE
562. 2311 Romanová, Viera alias
563. 2312 Laborátorium, Kaľavský offline
564. 2313 Mártonfi, Pavol ONLINE
565. 2314 Raczova, Katarina ONLINE
566. 2314 Fedorchenko, Oleksii alias
567. 2314 Ráczová, Katarína alias
568. 2314 Šoltésová, Daniela alias
569. 2315 Guest CFNT ONLINE
570. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
571. 2318 Doktorandi, botanika 224 ONLINE
572. 2318 Biľová, Ivana alias
573. 2318 Chernikova, Eleonora alias
574. 2318 Goga, Michal alias
575. 2318 Hrčka, Michal alias
576. 2318 Pizňak, Martin alias
577. 2318 Ručová, Dajana alias
578. 2319 Vranová, Eva offline
579. 2320 Kaľavský, František ONLINE
580. 2320 Smolejová, Gabriela alias
581. 2321 Oriňák, Andrej ONLINE
582. 2321 Oriňak, Andrej alias
583. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
584. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
585. 2323 Diuzheva, Alina alias
586. 2323 Šandrejová, Jana alias
587. 2324 Oriňáková, Renáta ONLINE
588. 2324 Oriňaková, Renáta alias
589. 2325 Gondová, Taťána ONLINE
590. 2326 Reiffová, Katarína ONLINE
591. 2327 Erdelyi, Branislav ONLINE
592. 2327 Gavalierová, Katarína alias
593. 2327 Levoča, Štefan alias
594. 2327 Macko, Ján alias
595. 2327 Markušová-Bučková, Lucia alias
596. 2327 Petruš, Ondrej alias
597. 2327 Šišoláková, Ivana alias
598. 2328 Morovská Turoňová, Andrea ONLINE
599. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
600. 2328 Turoňová, Andrea alias
601. 2329 Martinková, Miroslava offline
602. 2329 Čonková, Miroslava alias
603. 2329 Fabišíková, Milica alias
604. 2329 Jacková, Dominika alias
605. 2329 Stanková, Kvetoslava alias
606. 2330 Bušová, Tatiana offline
607. 2331 Drotárová, Mária offline
608. 2332 Ucebna NMR, RB UCHV PF offline
609. 2333 Laborátorium 4, NMR-400 ONLINE
610. 2333 Vojtasová, Mária alias
611. 2334 Imrich, Ján ONLINE
612. 2335 Potočňák, Ivan ONLINE
613. 2335 Kuchár, Juraj alias
614. 2336 KOZmala , UCHV ONLINE
615. 2336 Györyová, Katarína alias
616. 2336 Hámorská, Miroslava alias
617. 2336 Heinrichová, Valéria alias
618. 2336 Vargová, Zuzana alias
619. 2337 doktorandi UCHV, Jedalen ONLINE
620. 2337 Almáši, Miroslav alias
621. 2338 Sotáková, Ivana ONLINE
622. 2338 Ganajová, Mária alias
623. 2338 Kristofová, Milena alias
624. 2338 Sotáková, Ivana alias
625. 2339 Vargová, Zuzana offline
626. 2340 Smolko, Lukáš ONLINE
627. 2340 Samoľová, Erika alias
628. 2340 Vráblová, Anna alias
629. 2341 Heinrichová, Valéria ONLINE
630. 2342 Černák, Juraj ONLINE
631. 2343 Zeleňák, Vladimír offline
632. 2344 Hurajtova, Lenka ONLINE
633. 2344 Hurajtová, Lenka alias
634. 2344 Rečlo, Michal alias
635. 2344 Šandrejová, Jana alias
636. 2345 Gogoľová, Romana offline
637. 2345 Bochňák, František alias
638. 2345 Farkasová, Veronika alias
639. 2345 Litecká, Miroslava alias
640. 2345 Rostášová, Ingrida alias
641. 2345 Smolková, Romana alias
642. 2345 Žid, Lukáš alias
643. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava ONLINE
644. 2346 Vavra, Martin alias
645. 2347 Gonda, Jozef ONLINE
646. 2348 Martinková, Miroslava ONLINE
647. 2348 Ružičková, Eva alias
648. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
649. 2350 Vratnica PF, Moyzesova 11 roh offline
650. 2350 Kulcsárová, Mária alias
651. 2350 Ungárová, Margita alias
652. 2350 Zelinková, Oľga alias
653. 2352 Gessert, Alena ONLINE
654. 2352 Kozáková, Katarína alias
655. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
656. 2353 Pregi, Loránt alias
657. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
658. 2354 Marinecová, Emília alias
659. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
660. 2356 Vilková, Mária offline
661. 2357 Doktorandi, botanika 225 ONLINE
662. 2357 Ducár, Erik alias
663. 2357 Fráková, Viera alias
664. 2357 Koprivý, Lukáš alias
665. 2357 Mrázová, Anna alias
666. 2357 Rákai, Albert alias
667. 2357 Sajko, Matúš alias
668. 2357 Vašková, Dominika alias
669. 2358 Jurčacková, Zuzana ONLINE
670. 2358 Czeranková, Odeta alias
671. 2358 Henzelyová, Jana alias
672. 2359 Vojteková, Viera ONLINE
673. 2360 Vojteková, Viera ONLINE
674. 2361 test2361, test2361 offline
675. 2362 Sabalová, Mária ONLINE
676. 2362 Hovancová, Jana alias
677. 2362 Nováková, Zuzana alias
678. 2362 Orságová Králová, Zuzana alias
679. 2363 Laboratórium, elektrochémie m.c.244 ONLINE
680. 2364 Laborátorium, NMR-600 offline
681. 2364 Vilková, Mária alias
682. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
683. 2365 Drotárová, Mária alias
684. 2365 Varhač, Rastislav alias
685. 2366 Almáši, Miroslav offline
686. 2366 Beňová, Eva alias
687. 2366 Magura, Jozef alias
688. 2367 Laborátorium UCHV, č. 15B (M11) offline
689. 2368 Vargová, Zuzana ONLINE
690. 2368 Litecká, Miroslava alias
691. 2369 Laborátorium UCHV, KBCH č. 147B ONLINE
692. 2369 Konkoľová, Eva alias
693. 2369 Kvaková, Monika alias
694. 2369 Nunhart, Patrik alias
695. 2369 Suváková, Mária alias
696. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
697. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
698. 2372 Slepcikova, Paulina ONLINE
699. 2372 Bečka, Michal alias
700. 2372 Imrich, Ján alias
701. 2373 Laborátorium UCHV, č. 38 (M11) offline
702. 2374 test, voip offline
703. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
704. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
705. 2399 Gajdošová, Silvia UBEV offline
706. 2399 Dudáš, Matej alias
707. 2399 Gajdošová, Silvia alias
708. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
709. 2399 Petruľová, Veronika alias
710. 2401 rack 1.p, Technicom ONLINE
711. 2402 rack 3p, Technicom ONLINE
712. 2403 serverovna, Technicom ONLINE
713. 2404 Technicom 04, miestnost 103 offline
714. 2405 Technicom 05, miestnost 103 offline
715. 2406 Technicom 06, miestnost 103 offline
716. 2407 Technicom 07, miestnost 103 offline
717. 2408 Daňková, Viera offline
718. 2409 Technicom 09, miestnost 103 offline
719. 2410 Technicom 10, miestnost 103 offline
720. 2411 Technicom 11, miestnost 103 offline
721. 2412 Technicom 12, miestnost 103 offline
722. 2413 Technicom 13, miestnost 103 offline
723. 2414 Technicom 14, miestnost 103 offline
724. 2415 Technicom 15, miestnost 103 offline
725. 2416 Technicom 16, miestnost 103 offline
726. 2417 Technicom 17, miestnost 103 offline
727. 2418 Technicom 18, miestnost 103 offline
728. 2419 Lubomir, Snajder mob. offline
729. 2420 EVO ONLINE
730. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
731. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
732. 2423 Murín, Pavel offline
733. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
734. 2424 Chrastina, Milan alias
735. 2424 Kačala, Viliam alias
736. 2425 Sokol, Pavol ONLINE
737. 2426 Dlugošová, Lucia offline
738. 2427 Sokol, Pavol offline
739. 2429 Nováková, Katarína offline
740. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
741. 2431 VKM mala, Technicom 108 ONLINE
742. 2432 Lab. IoT, Pisarcik ONLINE
743. 2433 Galčík, František ONLINE
744. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
745. 2434 Bednárová, Zuzana ONLINE
746. 2434 Szabari, Alexander alias
747. 2434 Šebej, Juraj alias
748. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
749. 2435 Mikeš, Ladislav alias
750. 2435 Nikorovič, Matej alias
751. 2435 Opiela, Miroslav alias
752. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
753. 2436 Jirásek, Jozef alias
754. 2437 Gurský, Peter ONLINE
755. 2437 Antoni, Ľubomír alias
756. 2437 Bruoth, Erik alias
757. 2437 Horváth, Tomáš alias
758. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
759. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
760. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
761. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
762. 2441 Gajdošová, Silvia alias
763. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
764. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.c. 210 ONLINE
765. 2443 Lokša, Peter alias
766. 2443 Török, Csaba alias
767. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
768. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
769. 2445 Farkaš, Pavel alias
770. 2445 Harčár, Martin alias
771. 2445 Michalčin, Viktor alias
772. 2445 Paulíny, Michal alias
773. 2446 Lab. Informacnej Bezpecnosti, Technicom 212 ONLINE
774. 2447 Gallová, Štefánia ONLINE
775. 2447 Černáková, Eva alias
776. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
777. 2448 Guniš, Ján alias
778. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
779. 2449 Šechný, Martin ONLINE
780. 2449 Haneszová, Angelika alias
781. 2449 Tkáčová, Zuzana alias
782. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
783. 2450 Krídlo, Ondrej alias
784. 2450 Tomoriová, Beáta alias
785. 2450 Vlachou, Eleni L. alias
786. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 offline
787. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
788. 2453 Gallay, Michal ONLINE
789. 2454 Leskovarová, Tímea ONLINE
790. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
791. 2455 Baculík, Branislav alias
792. 2455 Kuzma, Miron alias
793. 2455 Obrin, Jozef alias
794. 2455 Obrin, Marcel alias
795. 2455 Slaninka, Peter alias
796. 2455 Šumák, Martin alias
797. 2455 Tkáčik, Martin alias
798. 2455 Varchula, Slavomír alias
799. 2456 Engel, Radovan ONLINE
800. 2456 Nemček, Martin alias
801. 2457 Hostovska UGE/UMV, Technicom 313 ONLINE
802. 2458 Sedlák, Vladimír ONLINE
803. 2459 Šupinský, Jozef ONLINE
804. 2459 Šašak, Ján alias
805. 2460 Seminarka UINF LIDA, Technicom ONLINE
806. 2461 Lab. Kopčo 4p., Technicom 403 ONLINE
807. 2462 Pisarčík, Peter ONLINE
808. 2463 Technicom 63, miestnost 103 offline
809. 2464 Technicom 64, miestnost 103 offline
810. 2465 Technicom 65, miestnost 103 offline
811. 2466 Technicom 66, miestnost 103 offline
812. 2467 Technicom 67, miestnost 103 offline
813. 2468 Technicom 68, miestnost 103 offline
814. 2469 Technicom 69, miestnost 103 offline
815. 2470 Technicom 70, miestnost 103 offline
816. 2472 Technicom 72, miestnost 103 offline
817. 2473 apar. 73, miest. 310 offline
818. 2474 apar 74, miest. 310 offline
819. 2475 apar. 75, miest. 310 offline
820. 2476 aparat76, miest310 offline
821. 2477 Technicom 62, miestnost 103 offline
822. 2478 Technicom 08, miestnost 103 offline
823. 2479 Technicom 19, miestnost 103 offline
824. 2480 Technicom 20, miestnost 103 offline
825. 2481 Technicom 21, miestnost 103 offline
826. 2482 Technicom 22, miestnost 103 offline
827. 2483 Technicom 23, miestnost 103 offline
828. 2484 Technicom 24, miestnost 103 offline
829. 2485 Technicom 25, miestnost 103 offline
830. 2486 Technicom 26, miestnost 103 offline
831. 2487 Technicom 27, miestnost 103 offline
832. 2488 Technicom 28, miestnost 103 offline
833. 2489 Technicom 29, miestnost 103 offline
834. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody ONLINE
835. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
836. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
837. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
838. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
839. 2500 Petrila, Štefan alias
840. 2500 Piroš, Marián alias
841. 2500 Velk, Jozef alias
842. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
843. 2501 Kišová, Beáta alias
844. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
845. 2502 Mižáková, Viera alias
846. 2503 Semanišin, Gabriel offline
847. 2504 Varga, Rastislav ONLINE
848. 2504 Miňo, Jakub alias
849. 2504 Richter, Kornel alias
850. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
851. 2508 74A PA, UFV navsteva offline
852. 2512 P2 ucebna ONLINE
853. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
854. 2518 Lacková, Miroslava ONLINE
855. 2518 Lotnyk, Dmytro alias
856. 2518 Hložná, Dominika alias
857. 2519 vytopeny, A.Z. PA offline
858. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
859. 2520 Kapusta, Ondrej alias
860. 2520 Zeleňáková, Adriana alias
861. 2520 Palková, Romana alias
862. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
863. 2521 Kapusta, Ondrej alias
864. 2521 Zeleňáková, Adriana alias
865. 2521 Palková, Romana alias
866. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
867. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
868. 2525 Interkom, Park Angelinum Brána ONLINE
869. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
870. 2527 Gamcová, Jana alias
871. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
872. 2529 Kollár, Peter ONLINE
873. 2530 Jacková, Dana ONLINE
874. 2530 Balogová, Brigita alias
875. 2530 Mišianiková, Lucia alias
876. 2531 Základné fyikálne , praktikum offline
877. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
878. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
879. 2533 Varga, Rastislav alias
880. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
881. 2535 Melt-spinning, . offline
882. 2536 Zeleňáková, Adriana -kanc. ONLINE
883. 2537 Kollár, Peter ONLINE
884. 2539 Guniš, Ján offline
885. 2540 Kireš, Marián ONLINE
886. 2541 bolo Gurský, Peter offline
887. 2541 Malčovský, Július alias
888. 2542 Bilišňanská, Mária ONLINE
889. 2542 Bašista, Jozef alias
890. 2542 Krišková, Katarína alias
891. 2542 Timková, Veronika alias
892. 2543 Elektronicke , praktikum PA9 offline
893. 2544 Žukovič, Milan offline
894. 2545 lab. 3, UFV PA ONLINE
895. 2545 Varga, Rastislav alias
896. 2546 Pankova, Eva ONLINE
897. 2546 Paňková, Eva alias
898. 2546 Štrauch, Peter alias
899. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
900. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
901. 2553 Ploščica, Miroslav offline
902. 2554 Oceľáková, Eva offline
903. 2554 Borzová, Jana alias
904. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
905. 2556 Kožár, Tibor alias
906. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
907. 2557 Horváth, Denis alias
908. 2558 Nováková, Gabriela ONLINE
909. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
910. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
911. 2560 Klein, Daniel alias
912. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
913. 2562 Hančová, Martina ONLINE
914. 2562 Halčinová, Lenka alias
915. 2563 Kulla, Marián ONLINE
916. 2563 Spišiak, Peter alias
917. 2564 Ivančo, Jaroslav offline
918. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
919. 2565 Karľová, Katarína alias
920. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
921. 2566 Šupina, Jaroslav alias
922. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
923. 2569 Komanický, kancelária ONLINE
924. 2569 Komanický, Vladimír alias
925. 2569 Samuely, Tomáš alias
926. 2570 Komanický, nanolab ONLINE
927. 2571 Vokál, Stanislav offline
928. 2572 Bartoš, Milan offline
929. 2573 Ivančo, Jaroslav offline
930. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
931. 2575 Bukovský, Lev ONLINE
932. 2576 Gajdoš, Andrej ONLINE
933. 2576 Gábová, Timea alias
934. 2576 Hovana, Anton alias
935. 2576 Hubeňáková, Veronika alias
936. 2576 Šottová, Viera alias
937. 2577 Studenovský, Jozef offline
938. 2578 Laboratórium, UFV offline
939. 2579 Bombara, Marek ONLINE
940. 2579 Martinská, Gabriela alias
941. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
942. 2581 Kopčová, Veronika ONLINE
943. 2581 Chudá, Jana alias
944. 2581 Černegová, Miroslava alias
945. 2581 Gavala, Tadeáš alias
946. 2581 Janičková, Lucia alias
947. 2581 Molnár, Pavel alias
948. 2582 Csachová, Stela ONLINE
949. 2583 Sebena, Rene offline
950. 2584 Šveda, Dušan ONLINE
951. 2585 Skřivánková, Valéria ONLINE
952. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
953. 2586 Ďáková, Ľuboslava alias
954. 2586 Dobák, Samuel alias
955. 2586 Hegedüs, Lukáš alias
956. 2586 Kapusta, Ondrej alias
957. 2586 Onderko, František alias
958. 2586 Palková, Romana alias
959. 2587 Bónová, Katarína offline
960. 2588 Geffert, Viliam offline
961. 2589 Hochmuth, Zdenko ONLINE
962. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
963. 2590 Hochmuth, Zdenko alias
964. 2590 Hofierka, Jaroslav alias
965. 2590 Tkáčiková, Katarína alias
966. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
967. 2592 Fecková, Zuzana ONLINE
968. 2592 Bombara, Marek alias
969. 2592 Hostová, Barbora alias
970. 2592 Paulínyová, Zuzana alias
971. 2592 Šefčík, Michal alias
972. 2592 Šimková, Lenka alias
973. 2593 Trepáčová, Stanislava ONLINE
974. 2593 Paulíny, Zuzana alias
975. 2594 Černák, Jozef ONLINE
976. 2595 Bánó, Gregor ONLINE
977. 2595 Kopčová, Katarína alias
978. 2596 Kopčová, Veronika offline
979. 2597 UMV, Hosťovská miestnosť offline
980. 2598 Košťálik, Ján ONLINE
981. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE
982. 2599 Hrabár, Ondrej alias
983. 2599 Kažimír, Štefan alias
984. 2599 Köver, Dusan alias
985. 2599 Rusňák, Vojtech alias
986. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
987. 3201 Holéczyová, Gabriela ONLINE
988. 3202 Kimáková, Tatiana offline
989. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
990. 3203 Harcsová, Slávka alias
991. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
992. 3204 Juriš, Peter ONLINE
993. 3205 Habiňáková, UVZH+UE ONLINE
994. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
995. 3206 Gagyiová, Diana alias
996. 3207 Čisláková, Lýdia ONLINE
997. 3208 Horváthová, Františka ONLINE
998. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
999. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
1000. 3210 Šingovský, Milan alias
1001. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
1002. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
1003. 3213 Matéffy, Stanislav offline
1004. 3214 Kluchová, Darina ONLINE
1005. 3215 Orgonášová, UA ONLINE
1006. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
1007. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
1008. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
1009. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
1010. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
1011. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
1012. 3222 Granty LF ONLINE
1013. 3223 Marcin, Marián ONLINE
1014. 3223 Vargová, Lucia alias
1015. 3224 Šimon, František ONLINE
1016. 3225 Chmelárová, Anna ONLINE
1017. 3225 Hertelyová, Zdenka alias
1018. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
1019. 3227 Chodba, ULB ONLINE
1020. 3227 Klimčáková, Lucia alias
1021. 3227 Petarčíková, Mária alias
1022. 3227 Sabolová, Otília alias
1023. 3228 Sabol, Marián offline
1024. 3229 Praktikáreň, ULF offline
1025. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
1026. 3230 Petrenková, Marcela alias
1027. 3230 Zimová, Anna alias
1028. 3231 Muchová, LVB ONLINE
1029. 3231 Behulová, Erika alias
1030. 3231 Lesíčková, Eva alias
1031. 3231 Mikuš, Jozef alias
1032. 3231 Muchová, Alena alias
1033. 3231 Petrášová, Darina alias
1034. 3231 Šulimanová, Lenka alias
1035. 3232 Vaško, Ladislav ONLINE
1036. 3232 Vašková, Janka alias
1037. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
1038. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
1039. 3235 Labancová, ULKBch - praktikaren ONLINE
1040. 3235 Labancová, Adriana alias
1041. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
1042. 3237 ZTB-laboratorium ONLINE
1043. 3237 Harvanová, Denisa alias
1044. 3238 Bačenková, Darina ONLINE
1045. 3238 Zachar, Lukáš alias
1046. 3239 Dombrovský, Peter offline
1047. 3240 Nováková, Jaroslava ONLINE
1048. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
1049. 3241 Harvanová, Denisa alias
1050. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
1051. 3243 Nagyová, Mária ONLINE
1052. 3244 Čurová, Katarína ONLINE
1053. 3244 Dzugasová, Barbora alias
1054. 3244 Vargová, Radka alias
1055. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
1056. 3246 Kassayová, Katarína ONLINE
1057. 3247 Doktorandi, ULF ONLINE
1058. 3247 Brandeburová, Andrea alias
1059. 3247 Tokárová, Diana alias
1060. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
1061. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
1062. 3249 Slabá, Eva alias
1063. 3250 Talian, Ivan ONLINE
1064. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
1065. 3251 Bago Pilátová, Martina ONLINE
1066. 3251 Gál, Peter alias
1067. 3251 Nagyová, Alexandra alias
1068. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
1069. 3252 Solárová, Zuzana alias
1070. 3252 Zigová, Martina alias
1071. 3253 Hájiková, Martina ONLINE
1072. 3253 Jenčuráková, Martina alias
1073. 3253 Tarrová, Magdaléna alias
1074. 3254 Chodba, ULaKBch ONLINE
1075. 3254 Sucha, Alena alias
1076. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
1077. 3255 Dulínová, Zdenka alias
1078. 3255 Jurková, Emília alias
1079. 3255 Kollárová, Zuzana alias
1080. 3256 Bačová, Ivana offline
1081. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
1082. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
1083. 3258 Udrzba LF ONLINE
1084. 3258 Balla, Štefan alias
1085. 3258 Gajdoš, Ján alias
1086. 3258 Hnát, Marek alias
1087. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
1088. 3258 Nagy, Benjamín alias
1089. 3258 Sedláček, Jozef alias
1090. 3259 Doktorandi, ULKBch ONLINE
1091. 3259 Špaková, Ivana alias
1092. 3260 Lab. mol. bioch. analyzy offline
1093. 3260 Urban, Peter alias
1094. 3261 Laboratorium HPLC offline
1095. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
1096. 3263 UVZ-OCR1 ONLINE
1097. 3263 Lacková Rebičová, Miriama alias
1098. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
1099. 3264 Holubčíková, Jana alias
1100. 3265 Mojžišová, Gabriela ONLINE
1101. 3265 Guľašová, Zuzana alias
1102. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
1103. 3266 Štofilová, Jana alias
1104. 3267 PCR laboratorium ONLINE
1105. 3268 Doktorandi UVZH ONLINE
1106. 3269 Linková, Marcela ONLINE
1107. 3269 Lachytová, Markéta alias
1108. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
1109. 3270 Čechová, Lenka alias
1110. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
1111. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
1112. 3273 Ihnátová, Lenka ONLINE
1113. 3274 Ranglová, Zuzana offline
1114. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
1115. 3275 Krempaská, Klára alias
1116. 3275 Žatko, Daniel alias
1117. 3276 Vašková, Janka ONLINE
1118. 3276 Vaško, Ladislav alias
1119. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
1120. 3279 Hámorská, Martina ONLINE
1121. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
1122. 3280 Kizek, Peter alias
1123. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
1124. 3281 Bušová, Andrea alias
1125. 3281 Diabelková, Jana alias
1126. 3281 Kuzmová, Lucia alias
1127. 3281 Rovenská, Tímea alias
1128. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
1129. 3282 Ambrózyová, Helena alias
1130. 3282 Dudášová, Anna alias
1131. 3282 Kravcová, Paulína alias
1132. 3282 Tóthová, Mária alias
1133. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
1134. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
1135. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
1136. 3286 Dudríková, sklad MTZ ONLINE
1137. 3286 Dudríková, Viera alias
1138. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
1139. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
1140. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
1141. 3289 Brenišin, Marek alias
1142. 3289 Rusnáková, Simona alias
1143. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
1144. 3290 Lovayová, Viera ONLINE
1145. 3291 Tirpáková, Libuša ONLINE
1146. 3291 Suchanová, Renáta alias
1147. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
1148. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
1149. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
1150. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
1151. 3296 Raková, Jana ONLINE
1152. 3296 Šudáková, Marie alias
1153. 3296 Toplanská, Zuzana alias
1154. 3297 Sováriová Soósová, Mária ONLINE
1155. 3298 LVB - chodba ONLINE
1156. 3298 Behulová, Erika alias
1157. 3298 Lesíčková, Eva alias
1158. 3298 Mikuš, Jozef alias
1159. 3298 Šulimanová, Lenka alias
1160. 3300 Vrátnica LF, Trieda SNP 1 ONLINE
1161. 3300 Byrtus, Milan alias
1162. 3300 Horňák, Tibor alias
1163. 3300 Kras, Ivan alias
1164. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
1165. 3302 Gregová, Eva ONLINE
1166. 3303 Sedláková, Monika ONLINE
1167. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
1168. 3305 Schwartzová, Vladimíra ONLINE
1169. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
1170. 3307 Habiňaková, Martina offline
1171. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
1172. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
1173. 3310 Mošková, Beáta offline
1174. 3310 Horňáková, Mária alias
1175. 3310 Salociová, Zuzana alias
1176. 3311 Kašická, Lena ONLINE
1177. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
1178. 3313 Ondič, Vladislav ONLINE
1179. 3314 Ďuriančíková, Drahomíra ONLINE
1180. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
1181. 3315 Horňaková, Jarmila alias
1182. 3315 Vašinská, Katarína alias
1183. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
1184. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
1185. 3316 Kočišová, Renáta alias
1186. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
1187. 3318 Rendešová, Zuzana alias
1188. 3319 Radáčiová, Lenka ONLINE
1189. 3319 Farkašová, Nela alias
1190. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
1191. 3321 Penička, dielna ONLINE
1192. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
1193. 3322 Čarnoká, Katarína alias
1194. 3323 Szerdiová, Lenka ONLINE
1195. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
1196. 3325 Trochanová, Martina offline
1197. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
1198. 3326 Tomková, Katarína alias
1199. 3327 Shafout, Renáta offline
1200. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
1201. 3329 Doktorandi, ULF ONLINE
1202. 3329 Gáborová, Martina alias
1203. 3330 Štimmelová, Judita ONLINE
1204. 3330 Grešová, Soňa alias
1205. 3330 Peregrim, Igor alias
1206. 3331 Tomori, Zoltán ONLINE
1207. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
1208. 3333 Varga, Marek offline
1209. 3334 Donič, Viliam ONLINE
1210. 3335 Pallayová, Mária offline
1211. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
1212. 3337 Grešová, Soňa offline
1213. 3338 Stupák, Marek ONLINE
1214. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
1215. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
1216. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
1217. 3342 Ružičková, Ružena ONLINE
1218. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
1219. 3344 Bucková, Jana ONLINE
1220. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
1221. 3346 Černáková, Dana ONLINE
1222. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
1223. 3348 Lovásová, Eva offline
1224. 3349 Habalová, Viera ONLINE
1225. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
1226. 3351 Mičková, Helena ONLINE
1227. 3352 Lukán, Norbert offline
1228. 3353 Javorský, Martin ONLINE
1229. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
1230. 3355 Šalagovič, Ján offline
1231. 3356 Kundrík, Martin offline
1232. 3356 Saloka, Kamil alias
1233. 3357 Vojčíková, Lea ONLINE
1234. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
1235. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
1236. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
1237. 3361 Blašková, Frederika ONLINE
1238. 3361 Hrabinská, Zdenka alias
1239. 3361 Kočkárová, Paula alias
1240. 3361 Vangorová, Mária alias
1241. 3362 Utľaková, Anna offline
1242. 3363 Jaut, Rudolf ONLINE
1243. 3364 Firment, Jozef ONLINE
1244. 3366 Sedláková, Eva offline
1245. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
1246. 3368 Mareková, Mária offline
1247. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
1248. 3370 Sabo, Ján ONLINE
1249. 3371 Mechírová, Viola ONLINE
1250. 3372 Bona, Martin ONLINE
1251. 3373 Dorko, Erik offline
1252. 3374 Halánová, Monika offline
1253. 3375 Laporčáková, Mária ONLINE
1254. 3375 Poľáková, Eva alias
1255. 3376 Hudáková, Terézia offline
1256. 3377 Bilecová-Rabajdová, Miroslava ONLINE
1257. 3378 Danková, Marianna ONLINE
1258. 3378 Jonecová, Zuzana alias
1259. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
1260. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
1261. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
1262. 3382 Szabóová, Eva offline
1263. 3383 Kmeťová, Marta offline
1264. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
1265. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
1266. 3385 Hantke, Anna alias
1267. 3385 Hnát, Marek alias
1268. 3385 Horňáková, Anna alias
1269. 3385 Onderková, Martina alias
1270. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
1271. 3387 Bérešová, Anna offline
1272. 3388 Siegfried, Leonard offline
1273. 3389 Chylová, Martina offline
1274. 3391 Kovaničová, Milana ONLINE
1275. 3391 Chylová, Martina alias
1276. 3391 Peštová, Lívia alias
1277. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
1278. 3392 Belák, Andrej alias
1279. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
1280. 3393 Polanová, Miriam alias
1281. 3394 Rajničová, Iveta ONLINE
1282. 3395 Madarasová Gecková, Andrea offline
1283. 3396 Čepová, Eva ONLINE
1284. 3396 Pálfiová, Michaela alias
1285. 3397 Vagáneková, KUCH ONLINE
1286. 3397 Vagáneková, Katarína alias
1287. 3398 Géci, Imrich offline
1288. 3398 Bober, Peter alias
1289. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
1290. 3399 Penička, Ján alias
1291. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
1292. 3400 Davidová, Zuzana alias
1293. 3400 Fraňová, Lucia alias
1294. 3401 Silvášiová, ULKBch ONLINE
1295. 3402 Medvecová, ULF ONLINE
1296. 3402 Medvecová, Ružena alias
1297. 3403 Géciová, ULKBf ONLINE
1298. 3403 Géciová, Zuzana alias
1299. 3404 Bardzáková, ULB ONLINE
1300. 3404 Bardzáková, Anna alias
1301. 3405 Trochanová, ULI ONLINE
1302. 3405 Trochanová, Martina alias
1303. 3406 Huličová, UPF ONLINE
1304. 3406 Huličová, Silvia alias
1305. 3407 Gunčágová, ULKM ONLINE
1306. 3407 Gunčágová, Alena alias
1307. 3408 Jánošová, UF ONLINE
1308. 3408 Jánošová, Ingrid alias
1309. 3409 Lacková, UO ONLINE
1310. 3409 Lacková, Martina alias
1311. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
1312. 3411 Franková, I. IK, 3. posch. ONLINE
1313. 3411 Franková, Ingrid alias
1314. 3412 Lukáčová, I. ChK ONLINE
1315. 3412 Lukáčová, Viktória alias
1316. 3413 Lacková, I. GPK ONLINE
1317. 3413 Lacková, Martina alias
1318. 3414 Herichová, KDD ONLINE
1319. 3414 Herichová, Libuša alias
1320. 3415 Schusterová, Ingrid ONLINE
1321. 3416 Popovičová, I. SK ONLINE
1322. 3416 Popovičová, Daniela alias
1323. 3417 Kaľavská, KD ONLINE
1324. 3417 Kaľavská, Mária alias
1325. 3418 Šutáková, OK ONLINE
1326. 3419 Kissová, KORL ONLINE
1327. 3420 I. IK, poliklinika ONLINE
1328. 3421 Neurolol. klinika, NK ONLINE
1329. 3421 Bukatová, Cecília alias
1330. 3422 Palkovitsová, I. PK ONLINE
1331. 3423 Bednáriková, KOTPU ONLINE
1332. 3424 Kmaková, Anna ONLINE
1333. 3425 Jánošíková, NChK ONLINE
1334. 3426 Šestáková, I. KAIM ONLINE
1335. 3427 Čechová, I. KRaZM ONLINE
1336. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
1337. 3428 Ambrózyová, Helena alias
1338. 3428 Dudášová, Anna alias
1339. 3428 Kravcová, Paulína alias
1340. 3428 Tóthová, Mária alias
1341. 3429 Krcho, Peter offline
1342. 3430 UEM sekretariat ONLINE
1343. 3430 Cisková, Oľga alias
1344. 3430 Vaňková, Monika alias
1345. 3431 Lacková, ZTB ONLINE
1346. 3432 SMMK offline
1347. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
1348. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
1349. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
1350. 3436 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
1351. 3436 Husárová, Daniela alias
1352. 3437 Jarčuška, Peter offline
1353. 3438 Dravecká, Ingrid ONLINE
1354. 3439 Praktikáreň, UF ONLINE
1355. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
1356. 3440 Durajová, Iveta alias
1357. 3440 Krasnovská, Kristína alias
1358. 3440 Prokopová, Anna alias
1359. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
1360. 3442 Timková, Silvia ONLINE
1361. 3444 Urban, Peter ONLINE
1362. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
1363. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
1364. 3446 Gidová, Denisa alias
1365. 3447 Birková, Anna ONLINE
1366. 3447 Hubková, Beáta alias
1367. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia offline
1368. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
1369. 3449 Sitková, Katarína alias
1370. 3450 Slovenská, USL ONLINE
1371. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
1372. 3451 Bobrov, Nikita ONLINE
1373. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
1374. 3452 Kamencová, Gabriela alias
1375. 3453 Alexyová, UHaE ONLINE
1376. 3453 Alexyová, Janka alias
1377. 3453 Čurgali, Kristína alias
1378. 3453 Fagová, Zuzana alias
1379. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
1380. 3455 Timková, Vladimíra alias
1381. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
1382. 3457 Hudák, Michal offline
1383. 3458 Nerantzakis, Ingrid ONLINE
1384. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
1385. 3459 Ambro, Ľuboš alias
1386. 3460 Mainušová, Magdaléna ONLINE
1387. 3461 Bomba, Alojz offline
1388. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
1389. 3463 Hijová, Emília ONLINE
1390. 3463 Benetinová, Veronika alias
1391. 3464 Rozmanová, KSaMCh ONLINE
1392. 3464 Rozmanová, Renáta alias
1393. 3465 Mahelyová, KPLaKT ONLINE
1394. 3466 Köverová, Agáta ONLINE
1395. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
1396. 3467 Čabrová, Jarmila alias
1397. 3468 Perešová, II. ChK ONLINE
1398. 3469 Kuzma, Jozef ONLINE
1399. 3469 Macurová, Veronika alias
1400. 3470 Tkáčová, Ružena ONLINE
1401. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
1402. 3471 Vargová, Viola alias
1403. 3472 Kulčárová, UP offline
1404. 3473 Sabol, Marián offline
1405. 3474 Jurgová, Tatiana offline
1406. 3475 Vančíková, Jana offline
1407. 3476 Takáč, Peter offline
1408. 3477 Belák, Jozef offline
1409. 3478 Mitro, Peter offline
1410. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
1411. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
1412. 3481 Laputková, Galina ONLINE
1413. 3481 Tomková, Zuzana alias
1414. 3482 Schréter, Ivan offline
1415. 3483 Jenča, Andrej ONLINE
1416. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
1417. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
1418. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
1419. 3487 Urdzík, Peter ONLINE
1420. 3488 Radoňak, Jozef ONLINE
1421. 3489 SSŠZL ONLINE
1422. 3491 Valanský, Ladislav ONLINE
1423. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
1424. 3493 Guzy, Juraj ONLINE
1425. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
1426. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
1427. 3496 Pella, Daniel ONLINE
1428. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
1429. 3498 Ništiar, František offline
1430. 3499 Breznoščáková, Dagmar ONLINE
1431. 3500 Súkeníková, Martina ONLINE
1432. 4100 Vratnica, K30 ONLINE
1433. 4100 Borovský, František alias
1434. 4100 Sýkora, Vladimír alias
1435. 4101 Stieranková, Mária ONLINE
1436. 4102 Markotánová, Soňa ONLINE
1437. 4103 Horňáková, Katarína ONLINE
1438. 4104 Pulíková, Viera ONLINE
1439. 4105 Nobody, Nobody ONLINE
1440. 4106 Očenášová, Beáta ONLINE
1441. 4107 Zontáková, Júlia ONLINE
1442. 4108 Tkáčová, Eva ONLINE
1443. 4109 Gonosová, Aneta ONLINE
1444. 4110 Müllerová, Valéria ONLINE
1445. 4111 Vratnica, K26 ONLINE
1446. 4111 Porubanová, Alžbeta alias
1447. 4112 Ščerbová, Mária ONLINE
1448. 4113 Soliar, Ladislav ONLINE
1449. 4114 Svatuška, Ivan ONLINE
1450. 4116 Slaninová, Eva ONLINE
1451. 4117 Palko, Jozef ONLINE
1452. 4122 Nobody, Nobody ONLINE
1453. 4123 Čipkár, Ján ONLINE
1454. 4125 Nobody, Nobody ONLINE
1455. 4126 Seilerová, Monika ONLINE
1456. 4127 Nobody, Nobody ONLINE
1457. 4128 Mazák, Ján ONLINE
1458. 4129 Demeková, Ľubica ONLINE
1459. 4129 Jakab, Radomír alias
1460. 4129 Tekeli, Jozef alias
1461. 4130 Ongaľová, Jana ONLINE
1462. 4131 Fico, Miroslav ONLINE
1463. 4131 Štenpien, Erik alias
1464. 4132 Antalová, Blažena ONLINE
1465. 4133 Vrana, Vladimír ONLINE
1466. 4134 Žuľová, Jana ONLINE
1467. 4135 Barinková, Milena ONLINE
1468. 4136 Dolobáč, Marcel ONLINE
1469. 4137 Lamačková, Daniela ONLINE
1470. 4137 Illeš, Tomáš alias
1471. 4137 Treščáková, Diana alias
1472. 4139 Bufet, PravF ONLINE
1473. 4140 Čopko, Peter ONLINE
1474. 4141 Bröstl, Alexander ONLINE
1475. 4142 Dobrovičová, Gabriela ONLINE
1476. 4143 Kanárik, Imrich ONLINE
1477. 4144 Tóthová, Marta ONLINE
1478. 4144 Breichová Lapčáková, Marta alias
1479. 4145 Ferenčíková, Simona ONLINE
1480. 4146 Michaľov, Lukáš ONLINE
1481. 4146 Tóthová, Veronika alias
1482. 4147 Štrkolec, Martin ONLINE
1483. 4148 Romža, Sergej ONLINE
1484. 4149 Katedra, Jazykov ONLINE
1485. 4151 Husár, Ján ONLINE
1486. 4152 Babčák, Vladimír ONLINE
1487. 4153 Vykročová, Janka ONLINE
1488. 4154 Bujňáková, Mária ONLINE
1489. 4155 Jánošíková, Martina ONLINE
1490. 4156 Csach, Kristián ONLINE
1491. 4157 Benko, Radoslav offline
1492. 4157 Giertl, Adam alias
1493. 4158 Klučka, Ján ONLINE
1494. 4159 Nobody, Nobody ONLINE
1495. 4160 Štrkolec, Miroslav ONLINE
1496. 4160 Románová, Anna alias
1497. 4161 Vojčík, Peter ONLINE
1498. 4162 Richterová, Natália ONLINE
1499. 4163 Kirstová, Katarína ONLINE
1500. 4163 Čollák, Jaroslav alias
1501. 4164 Vaľková, Helena ONLINE
1502. 4165 Molnár, Peter ONLINE
1503. 4165 Filičko, Vladimír alias
1504. 4166 Elbert, Ľudmila ONLINE
1505. 4166 Gregová Širicová, Ľubica alias
1506. 4167 Bačárová, Renáta ONLINE
1507. 4167 Sudzina, Milan alias
1508. 4168 Cakoci, Karin ONLINE
1509. 4169 Červená, Karolína ONLINE
1510. 4170 Illéšová, Jozefína ONLINE
1511. 4171 Krunková, Alena ONLINE
1512. 4172 Nobody, Nobody ONLINE
1513. 4173 Somorová, Ľudmila ONLINE
1514. 4173 Orosz, Ladislav alias
1515. 4174 Kseňák, Štefan ONLINE
1516. 4174 Majerčák, Tomáš alias
1517. 4175 Seman, Tibor ONLINE
1518. 4176 Hučková, Regina ONLINE
1519. 4177 Suchoža, Jozef ONLINE
1520. 4183 Čorba, Jozef ONLINE
1521. 4187 Pavlíková, Viera ONLINE
1522. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
1523. 5101 Krokosová, Katarína offline
1524. 5102 FVS - sekretariát, katedry KVPD,KVPTVS,KSŠ ONLINE
1525. 5104 FVS, sekretariát KERVS ONLINE
1526. 5105 FVS, person.ref. ONLINE
1527. 5105 Boboňková, Petronela alias
1528. 5105 Takáčová, Miroslava alias
1529. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
1530. 5106 Kolbaská, Eva alias
1531. 5113 Palúš, Igor IP brána
1532. 5114 Bódišová, Edita IP brána
1533. 5114 Ličková, Jana IP brána
1534. 5115 Kravčáková, Gabriela IP brána
1535. 5116 Potomová, Michaela ONLINE
1536. 5117 Timková, Jana IP brána
1537. 5118 FVS, vratnica ONLINE
1538. 5118 Trojan, Ladislav IP brána
1539. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
1540. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
1541. 5121 Molitoris, Peter IP brána
1542. 5122 Vernarský, Martin IP brána
1543. 5124 Alman, Tomáš ONLINE
1544. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
1545. 5125 Král, Rastislav IP brána
1546. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
1547. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
1548. 5128 Harausová, Helena ONLINE
1549. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
1550. 5129 Rovenská, Denisa IP brána
1551. 5131 Župová, Eliška IP brána
1552. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
1553. 5133 Študent, doktorand, . ONLINE
1554. 5134 Kažimírová, Michaela IP brána
1555. 5135 Hencovská, Mária IP brána
1556. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
1557. 5137 Mihaliková, Eva IP brána
1558. 5137 Výrostová, Eva IP brána
1559. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
1560. 5139 Sedláková, Slávka ONLINE
1561. 5139 Sedláková, Slavka IP brána
1562. 5141 Koreňová, Darina ONLINE
1563. 5141 Pčolinská, Lenka IP brána
1564. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
1565. 5143 Študent, doktorand, . IP brána
1566. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
1567. 5146 Študent, doktorand, . IP brána
1568. 5147 Knežová, Jana IP brána
1569. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
1570. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
1571. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
1572. 5152 Ručinská, Silvia IP brána
1573. 5153 Čepelová, Anna IP brána
1574. 5154 Fečko, Miroslav IP brána
1575. 5156 Pižňarská, Marta ONLINE
1576. 5156 Homulková, Zuzana IP brána
1577. 5156 Kolbaská, Eva IP brána
1578. 5157 Boboňková, Petronela ONLINE
1579. 5157 Takáčová, Miroslava IP brána
1580. 5163 Haluška, Egid ONLINE
1581. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
1582. 5164 Haluška, Egid IP brána
1583. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
1584. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
1585. 5182 Ličková, Jana ONLINE
1586. 5183 Timková, Jana ONLINE
1587. 5183 Bačíková, Viera alias
1588. 7100 Vrátnica, Sokrates ONLINE
1589. 7104 Onufrák, Alexander ONLINE
1590. 7104 Kaliňák, Michal alias
1591. 7105 Bzdilová, Renáta ONLINE
1592. 7105 Gojdič, Pavol alias
1593. 7106 Gašparíková, Petra ONLINE
1594. 7107 Doktorandi, Politológie ONLINE
1595. 7107 Babušík Adamčíková, Linda alias
1596. 7107 Béreš, Matúš alias
1597. 7107 Kenderešová, Elena alias
1598. 7107 Koscelanský, Gabriel alias
1599. 7107 Mojžišová, Kristína alias
1600. 7107 Petriková, Mária alias
1601. 7107 Szabariová, Gabriela alias
1602. 7108 Hurová, Ľubica ONLINE
1603. 7108 Lapčáková, Anna alias
1604. 7109 Kalina, Ondrej ONLINE
1605. 7110 Pekár, Martin offline
1606. 7111 Leško, Vladimír ONLINE
1607. 7112 Sekretariát , KFaDF, KAE ONLINE
1608. 7112 Bajla, Michal alias
1609. 7112 Bosáková, Kristína alias
1610. 7112 Deneš, Štefan alias
1611. 7112 Farkašovská, Juliana alias
1612. 7112 Kručko, Michal alias
1613. 7112 Kuchta, Michal alias
1614. 7112 Šivecová, Jana alias
1615. 7112 Šmatlava, Ivan alias
1616. 7113 Lovaš, Ladislav ONLINE
1617. 7114 Ferjenčík, Ján ONLINE
1618. 7115 Fedorčáková, Ingebourg ONLINE
1619. 7116 Lengeňová, Eva ONLINE
1620. 7117 Šimon, František ONLINE
1621. 7118 Strömplová, Ulrika ONLINE
1622. 7118 Schiestl, Andreas alias
1623. 7119 Puchalová, Ingrid ONLINE
1624. 7119 Meier, Jörg alias
1625. 7120 Quitková, Jana offline
1626. 7121 Eštoková, Eva ONLINE
1627. 7122 Bednár, Marián ONLINE
1628. 7122 Jesenková, Adriana alias
1629. 7123 Jenčušová, Eva ONLINE
1630. 7124 Hvozdovičová, Dagmar ONLINE
1631. 7125 Lovašová, Soňa ONLINE
1632. 7125 Halachová, Magdaléna alias
1633. 7125 Šiňanská, Katarína alias
1634. 7125 Žiaková, Tatiana alias
1635. 7126 Nezníková, Ľubica ONLINE
1636. 7127 Šutor, Lukáš ONLINE
1637. 7127 Andričík, Marián alias
1638. 7127 Andričíková, Markéta alias
1639. 7127 Milčák, Marián alias
1640. 7128 Sotáková, Emília ONLINE
1641. 7130 Študijné, FF ONLINE
1642. 7130 Kelemenová, Karolína alias
1643. 7131 Šlosár, Dušan ONLINE
1644. 7132 Rosivalová Baučeková, Silvia ONLINE
1645. 7132 Filipová, Petra alias
1646. 7132 Martausová, Martina alias
1647. 7133 Panocová, Renáta ONLINE
1648. 7134 Tholt, Pavol ONLINE
1649. 7134 Andreanský, Eugen alias
1650. 7134 Jusko, Štefan alias
1651. 7134 Nezník, Peter alias
1652. 7135 Laboratórium, fonetiky ONLINE
1653. 7135 Zimmermann, Július alias
1654. 7136 Hajdučeková, Ivica ONLINE
1655. 7137 Bavoľár, Jozef ONLINE
1656. 7137 Kačmár, Pavol alias
1657. 7137 Köverová, Miroslava alias
1658. 7137 Šebeňa, René alias
1659. 7138 Vladyková, Ľubov ONLINE
1660. 7139 Cenková, Renáta ONLINE
1661. 7139 Gladiš, Marián alias
1662. 7139 Puchala, Jozef alias
1663. 7139 Sabol, Ján alias
1664. 7140 Mrázová, Eva ONLINE
1665. 7141 Franko, Štefan ONLINE
1666. 7142 Šivecová, Jana ONLINE
1667. 7144 Sabolíková, Karin ONLINE
1668. 7144 Magsamen, Kurt alias
1669. 7144 Saboviková, Adriana alias
1670. 7145 Žiaková, Eva offline
1671. 7145 Balogová, Beáta alias
1672. 7146 Doktorandi, KSP ONLINE
1673. 7146 Kašický, Juraj alias
1674. 7146 Lukáčová, Lenka alias
1675. 7146 Plavnická, Jana alias
1676. 7146 Ševčíková, Veronika alias
1677. 7146 Šoltésová, Zuzana alias
1678. 7146 Tóthová, Lucia alias
1679. 7148 Ráczová, Beáta ONLINE
1680. 7148 Hricová, Monika alias
1681. 7148 Kováčová Holevová, Bibiána alias
1682. 7148 Slavkovská, Miriam alias
1683. 7149 Doktorandi, KAaA ONLINE
1684. 7149 Borková, Lýdia alias
1685. 7149 Demjanová, Ester alias
1686. 7149 Desiatniková, Lýdia alias
1687. 7149 Drutarovská, Lenka alias
1688. 7149 Filipová, Petra alias
1689. 7149 Kalafus Antoniová, Vesna alias
1690. 7149 Lukačín, Lukáš alias
1691. 7149 Naďová, Zuzana alias
1692. 7149 Šimková, Helena alias
1693. 7150 Sabol, Ján ONLINE
1694. 7150 Bónová, Iveta alias
1695. 7150 Ivančová, Lena alias
1696. 7151 Zimmermann, Július ONLINE
1697. 7152 Kronovetterová, Jannette ONLINE
1698. 7153 Fedáková, Katarína ONLINE
1699. 7153 Džambová, Anna alias
1700. 7154 Kováčová, Michaela ONLINE
1701. 7155 Gbúr, Ján ONLINE
1702. 7156 Jasinská, Lucia ONLINE
1703. 7156 Fruhaufová, Eva alias
1704. 7157 Šutaj, Štefan ONLINE
1705. 7158 Doktorandi, Psychologia ONLINE
1706. 7158 Bobková, Marcela alias
1707. 7158 Čopková, Radka alias
1708. 7158 Fabiny, Nikola alias
1709. 7158 Nezkusilová, Jana alias
1710. 7158 Takáčová, Jarmila alias
1711. 7158 Vernarská, Miroslava alias
1712. 7159 Farkašovská, Juliana ONLINE
1713. 7161 Orosová, Oľga offline
1714. 7162 Paľová, Mária ONLINE
1715. 7162 Janigová, Slávka alias
1716. 7162 Zeleňáková, Mariana alias
1717. 7163 Mesárošová, Margita ONLINE
1718. 7164 Otčenášová, Slávka ONLINE
1719. 7164 Sendeková, Marta alias
1720. 7164 Tokárová, Zuzana alias
1721. 7165 KPPaPZ, Doktorandi ONLINE
1722. 7165 Kulanová, Marta alias
1723. 7166 Váliková, Eva ONLINE
1724. 7167 Hrehor, Henrich ONLINE
1725. 7167 Jančura, Mikuláš alias
1726. 7167 Melichárek, Maroš alias
1727. 7168 Doktorandi, Histórie ONLINE
1728. 7168 Ďuďáková, Monika alias
1729. 7168 Fogelová, Patrícia alias
1730. 7168 Kacerová, Barbara alias
1731. 7168 Katriňák, Lukáš alias
1732. 7168 Lattová, Nikoleta alias
1733. 7168 Počátko, Martin alias
1734. 7169 Stekauer, Pavel ONLINE
1735. 7169 Tomaščíková, Slávka alias
1736. 7170 Orosová, Renáta ONLINE
1737. 7171 Polák, Tomáš ONLINE
1738. 7172 Katedra, pedagogiky ONLINE
1739. 7172 Boberová, Zuzana alias
1740. 7172 Hurová, Ľubica alias
1741. 7172 Petríková, Katarína alias
1742. 7172 Starosta, Volodymyr alias
1743. 7173 Gbúrová, Marcela ONLINE
1744. 7174 Geffert, Richard ONLINE
1745. 7175 Dobiaš, Daniel ONLINE
1746. 7176 Koziak, Tomáš ONLINE
1747. 7177 Benka, Jozef ONLINE
1748. 7177 Bačíková, Mária alias
1749. 7177 Hricová, Lucia alias
1750. 7177 Janovská, Anna alias
1751. 7178 Bojková, Alžbeta ONLINE
1752. 7178 Fedorčák, Peter alias
1753. 7178 Magdoško, Drahoslav alias
1754. 7178 Regináčová, Nikola alias
1755. 7180 Gajdošová, Beata ONLINE
1756. 7181 Hruška, Dušan ONLINE
1757. 7182 Eštok, Gabriel ONLINE
1758. 7183 Orosová, Lýdia ONLINE
1759. 7184 Doktorandi, Slovakistika ONLINE
1760. 7184 Fabian, Vladimír alias
1761. 7184 Getlík, Peter alias
1762. 7184 Kramárová, Magdaléna alias
1763. 7184 Kulíková, Terézia alias
1764. 7184 Lukáč, Gabriel alias
1765. 7184 Petáková, Dominika alias
1766. 7184 Souček, Jakub alias
1767. 7185 Šutajová, Jana ONLINE
1768. 7186 Vrátnica FF, Kuzmányho ONLINE
1769. 7186 Lobodowski, Július alias
1770. 7187 Katedra germanistiky, Sekretariat ONLINE
1771. 7188 Marcinová, Emília ONLINE
1772. 7189 Andričík, Marián ONLINE
1773. 7190 Balegová, Jana ONLINE
1774. 7190 Katreničová, Anabela alias
1775. 7190 Kavečanská, Alexandra alias
1776. 7191 Bednáriková, Gabriela ONLINE
1777. 7191 Kolaříková, Zuzana alias
1778. 7191 Mitríková, Barbara alias
1779. 7191 Naďová, Zuzana alias
1780. 7192 Petruňová, Helena ONLINE
1781. 7193 Rozenfeld, Július ONLINE
1782. 7193 Buráková, Zuzana alias
1783. 7193 Šnircová, Soňa alias
1784. 7194 Lichner, Vladimír ONLINE
1785. 7194 Bašistová, Alena alias
1786. 7195 Hajduková, Katarína ONLINE
1787. 7197 Mičaninová, Mária ONLINE
1788. 7198 KFaDF, Doktorandi ONLINE
1789. 7199 Andreanský, Eugen ONLINE
1790. 7205 Sedláková, Marianna ONLINE
1791. 7207 Stojka, Róbert ONLINE
1792. 7207 Mayerová, Katarína alias
1793. 7207 Škára, Martin alias
1794. 7208 Kaminská, Ľubomíra ONLINE
1795. 7208 Borza, Peter alias
1796. 7210 Körtvélyessy, Lívia ONLINE
1797. 7210 Gregová, Renáta alias
1798. 7210 Panocová, Renáta alias
1799. 7210 Timková, Renáta alias
1800. 7227 Sekerák, Marek ONLINE
1801. 7272 Linka detskej, dôvery offline
1802. 7273 Lovašová, Danka offline
1803. 7286 Luptáková, Agáta ONLINE
1804. 8110 Test - presný čas automat
1805. 8111 Test - privítanie automat
1806. 8112 Hudba, BigSky automat
1807. 8113 Hudba, Clockwork automat
1808. 8114 Test - chyba automat
1809. 8115 Test - pípnutie automat
1810. 8120 Test - dovidenia automat
1811. 8123 Test - spätné volanie automat
1812. 8211 Test - opakovač automat