Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 1266 Pezlarová, Katarína ONLINE
2. 1267 Kačalová, Michaela ONLINE
3. 1264 Džadžovská, Zuzana ONLINE
4. 1262 Víglaský, Viktor ONLINE
5. 1263 Kožurková, Mária ONLINE
6. 1261 Antalík, Marián ONLINE
7. 1269 Šimková, Slávka ONLINE
8. 1268 Juhászová, Michala ONLINE
9. 1276 Pezlar, Ivan ONLINE
10. 1277 Herceg, Slavko ONLINE
11. 1274 Nináčová, Katarína ONLINE
12. 1275 Hrešková, Gabriela ONLINE
13. 1272 Krivoš-Bellušová, Denisa ONLINE
14. 1273 Lederová, Lívia ONLINE
15. 1270 Kováč, Július ONLINE
16. 1271 Hendrichovská, Nicol ONLINE
17. 1279 Medová, Silvia ONLINE
18. 1278 Kováčová, Eva ONLINE
19. 1246 Serbin, Rastislav RD243 ONLINE
20. 1247 lab. Separacnych metod, RD364 ONLINE
21. 1256 Špaková Raschmanová, Jana ONLINE
22. 1257 Pavlovová, Veronika ONLINE
23. 1227 Tomášková, Nataša ONLINE
24. 1224 Lab. 135 , Kosuth ONLINE
25. 1225 Doktoradni KZ, 323RB ONLINE
26. 1222 Šalachová, Monika ONLINE
27. 1223 Demečková, Vlasta ONLINE
28. 1220 Hradická, Petra ONLINE
29. 1221 Majláthová, Viktória ONLINE
30. 1229 Kristian, Pavol ONLINE
31. 1228 Sedláková rod.Kadukova, Jana ONLINE
32. 1236 Szczecinová, Andrea ONLINE
33. 1237 Konfokalny mikroskop, RBL - č.m. 027 ONLINE
34. 1234 Sorter, RBL - c.m. 034 ONLINE
35. 1235 Doktorandi KZ, RB335 ONLINE
36. 1206 Parošová, Jana ONLINE
37. 1207 Uhrin, Marcel ONLINE
38. 1204 Košuth, Ján ONLINE
39. 1205 Panigaj, Martin ONLINE
40. 1202 Ľuptáčik, Peter ONLINE
41. 1203 Raschmanová, Natália ONLINE
42. 1201 Pristaš, Peter ONLINE
43. 1209 Bojková, Bianka ONLINE
44. 1208 Majláth, Igor ONLINE
45. 1216 Kisková, Terézia ONLINE
46. 1217 Doktorandi, UCHV m.c.5 RB ONLINE
47. 1214 Kassayová, Monika ONLINE
48. 1212 Laboratórium, RBL - č.m. 101 ONLINE
49. 1213 Doktorandi UBEV , RB m.c. 9 ONLINE
50. 1210 Kimáková, Patrícia ONLINE
51. 1211 Obšitošová, Ingrid ONLINE
52. 1219 Vojtasová, Mária RC122 ONLINE
53. 1218 Zibrinyiová, Veronika ONLINE
54. 1294 Griga, František ONLINE
55. 1292 Jedáleň Moyzesova 9 , suterén ONLINE
56. 1293 Jedáleň Moyzesova 9 , Poschodie ONLINE
57. 1290 Šveda, Dušan ONLINE
58. 1286 Blichová, Slavka ONLINE
59. 1287 Takáč, Karol ONLINE
60. 1284 Kalakay, Radoslav ONLINE
61. 1285 Hajduk, Róbert ONLINE
62. 1282 Sekerák, Jozef ONLINE
63. 1283 Fecková, Beáta ONLINE
64. 1280 Bajusová, Henrieta ONLINE
65. 1281 Horváthová, Marieta ONLINE
66. 1289 Obrinová Rigasová, Ivana ONLINE
67. 1566 Berezňáková, Anna ONLINE
68. 1567 Béreš, Peter ONLINE
69. 1565 ŠJ, Pokladňa ONLINE
70. 1562 Vargová, Iveta ONLINE
71. 1563 Jedáleň, Jesenná 5 ONLINE
72. 1560 Vrátnica ŠD, Popradská 66 ONLINE
73. 1561 Komenská, Jana ONLINE
74. 1578 Trepáčová, Stanislava ONLINE
75. 1552 Štofová, Gabriela ONLINE
76. 1559 Cimboláková, Iveta ONLINE
77. 1558 Horbacz, Agata Dorota ONLINE
78. 1522 Lipták, Marek ONLINE
79. 1520 Pomikala, Miroslav ONLINE
80. 1521 Berezňaková, Jana ONLINE
81. 1538 Béres, Jozef ONLINE
82. 1501 Jantošovič, Jozef ONLINE
83. 1516 Yanochko, Viktoria ONLINE
84. 1517 Paňková, Mária ONLINE
85. 1514 Sedláková, Helena ONLINE
86. 1515 Ondrej, Ján ONLINE
87. 1512 Ondrejová, Erika ONLINE
88. 1513 Baranko, Miroslav ONLINE
89. 1510 Hutňan, Emil ONLINE
90. 1511 Šusterová, Jana ONLINE
91. 1597 Imreczeová, Mária ONLINE
92. 1595 Tkáč, Michal ONLINE
93. 1593 Džoganová, Oľga ONLINE
94. 1590 Vranec, Marek ONLINE
95. 1591 Štrbová, Jana ONLINE
96. 1599 CIaKT, fax ONLINE
97. 1598 Szczecinová, Hedviga ONLINE
98. 1586 Ciberejová, Gabriela ONLINE
99. 1585 Lukáčová, Mária ONLINE
100. 1582 Koľveková, Mária ONLINE
101. 1580 Čorňaková, Katarína ONLINE
102. 1581 Tkáč, René ONLINE
103. 1589 Popovič, Marián ONLINE
104. 1710 Telocvicna, T4 ONLINE
105. 1667 Vrátnica BZ, Mánesova ONLINE
106. 1665 Garáže, UPJŠ ONLINE
107. 1662 Čipáková, Ľubica ONLINE
108. 1663 Mikita, Štefan ONLINE
109. 1660 Venceľová, Adriána ONLINE
110. 1661 Sabo, Maroš ONLINE
111. 1676 Hyrošová, Martina ONLINE
112. 1674 Mártonfiová, Lenka ONLINE
113. 1672 Fridman, Peter ONLINE
114. 1673 Gregorek, Robert ONLINE
115. 1670 Botanická záhrada, Herbár ONLINE
116. 1671 Suvák, Martin ONLINE
117. 1679 Petruňová, Veronika ONLINE
118. 1678 Vrátnica ŠD, Popradská 76 ONLINE
119. 1646 Moravčíková, Andrea ONLINE
120. 1647 Matušovičová, Eva ONLINE
121. 1644 Zrník, Martin ONLINE
122. 1645 Madlenáková, Helena ONLINE
123. 1642 Matušovičová, Eva ONLINE
124. 1640 Knižnica, FVS ONLINE
125. 1641 Janovská, Dominika ONLINE
126. 1648 Brutovská, Romana ONLINE
127. 1656 Haľama, Jozef ONLINE
128. 1654 Sklad M9 ONLINE
129. 1655 Klimová, Agnesa ONLINE
130. 1652 Lek. knižnica, študovňa ONLINE
131. 1653 Práv. knižnica, výpožička ONLINE
132. 1651 Práv. knižnica, študovňa prízemie ONLINE
133. 1626 Dohovičová, Andrea ONLINE
134. 1627 Kaško, Dávid ONLINE
135. 1624 Buková, Alena ONLINE
136. 1623 Küchelová, Zuzana ONLINE
137. 1621 Čontofalská, Zuzana ONLINE
138. 1629 Bakalár, Peter ONLINE
139. 1628 Uher, Ivan ONLINE
140. 1634 Medipark, Hala ONLINE
141. 1635 Matyášová, Eva ONLINE
142. 1632 Juhászová, Agnesa ONLINE
143. 1633 Sedláková, Helena ONLINE
144. 1630 Imrich, Staško ONLINE
145. 1631 Marčišinová, Romana ONLINE
146. 1606 Džuganová, Daniela ONLINE
147. 1607 Belovičová, Gabriela ONLINE
148. 1604 Katedra telesnej výchovy ONLINE
149. 1603 Mártonfi, Pavol ONLINE
150. 1600 Hurová, Ľubica ONLINE
151. 1601 Sovák, Pavol ONLINE
152. 1609 Moňok, Jozef ONLINE
153. 1608 Univerzitná knižnica, sekretariat ONLINE
154. 1616 Marcinová, Klára ONLINE
155. 1617 UK UPJŠ, - edičné ONLINE
156. 1614 Rakúska knižnica ONLINE
157. 1612 Babicová, Zuzana ONLINE
158. 1613 UK UPJŠ, Filozofická knižnica ONLINE
159. 1610 Samuelisová, Judita ONLINE
160. 1611 Vraštiaková, Valéria ONLINE
161. 1619 Lek. knižnica, pozičovňa ONLINE
162. 1618 Knižnica UPJŠ, Medická 6 ONLINE
163. 1696 Vrátnica ŠD, Medická 6 ONLINE
164. 1697 Vrátnica ŠD, Medická 4 ONLINE
165. 1695 Správca siete, ŠDaJ ONLINE
166. 1692 ŠDaJ, Kaviareň ONLINE
167. 1691 Miľová, Eva ONLINE
168. 1699 Bokšová, Beáta ONLINE
169. 1698 Šimkaninová, Dagmar ONLINE
170. 1686 Jurová, Iveta ONLINE
171. 1687 Kőröšiová, Agnesa ONLINE
172. 1684 Lukačková, Irina ONLINE
173. 1682 Adamčíková, Iveta ONLINE
174. 1683 Tóthová, Mária ONLINE
175. 1680 Maligda, Jozef ONLINE
176. 1681 Šemráková, Mária ONLINE
177. 1688 Mravec, Igor ONLINE
178. 1166 Filipová, Daniela ONLINE
179. 1167 Karenová, Danuša ONLINE
180. 1164 Ručinská, Silvia ONLINE
181. 1165 Šuba, Dušan ONLINE
182. 1162 Sabolová, Adriana ONLINE
183. 1161 Jánošíková, Andrea ONLINE
184. 1169 Čipkár, Ján ONLINE
185. 1168 Kajňaková, Marcela ONLINE
186. 1176 Balogová, Monika ONLINE
187. 1177 Mock, Andrej ONLINE
188. 1174 Kováč, Ľubomír ONLINE
189. 1175 Raková, Ivana ONLINE
190. 1172 Udrzba Rekt. ONLINE
191. 1173 Princík, Ivor ONLINE
192. 1170 Matejová, Viera ONLINE
193. 1171 Vojtová, Edita ONLINE
194. 1179 Panigaj, Ľubomír ONLINE
195. 1147 Špontáková, Monika ONLINE
196. 1144 Ballová, Zuzana ONLINE
197. 1145 Gbúr, Ján ONLINE
198. 1142 Görčöšová, Tatiana ONLINE
199. 1143 Dlugošová, Lucia ONLINE
200. 1140 Čorňáková, Daniela ONLINE
201. 1141 Gregová, Iveta ONLINE
202. 1149 Lišková, Renata ONLINE
203. 1148 Hučková, Regina ONLINE
204. 1156 Begányiová, Eva ONLINE
205. 1154 Pokrivčáková, Marcela ONLINE
206. 1155 Kratyinová, Zuzana ONLINE
207. 1152 Malachovská, Monika ONLINE
208. 1153 Čabalová, Eva ONLINE
209. 1150 Gažová, Zuzana ONLINE
210. 1151 Zelenák, Kamil ONLINE
211. 1159 Vasiľová, Mária ONLINE
212. 1158 Podlesná, Ivana ONLINE
213. 1126 Pirčáková, Renáta ONLINE
214. 1127 Rozumová, Renáta ONLINE
215. 1124 Špilárová, Helena ONLINE
216. 1125 Horváthová, Anna ONLINE
217. 1122 Balážová, Lenka ONLINE
218. 1123 Lučanská, Renáta ONLINE
219. 1120 kancelária moyzesova 9 ONLINE
220. 1129 Szattlerová, Zuzana ONLINE
221. 1128 Sidorová, Andrea ONLINE
222. 1136 Hupcejová, Jozefína ONLINE
223. 1137 Talárovičová, Štefánia ONLINE
224. 1134 Himič, Natália ONLINE
225. 1135 Jarčuška, Pavol ONLINE
226. 1132 Timková, Magdaléna ONLINE
227. 1133 Lejková, Júlia ONLINE
228. 1130 Rozmanová, Renáta ONLINE
229. 1131 Pethöová, Emília ONLINE
230. 1139 Havrilová, Jana ONLINE
231. 1138 Maliar, Karol ONLINE
232. 1100 Vrátnica, Šrobárova 2 ONLINE
233. 1110 Kvitkovský, Maroš ONLINE
234. 1196 Budovská, Mariana ONLINE
235. 1197 Hamuľaková, Slávka RB211 kanc. ONLINE
236. 1194 Lab. 215 Olekšák, Patrik ONLINE
237. 1195 Chodba UCHV, 2. poschodie RBL ONLINE
238. 1192 Elečko, Ján ONLINE
239. 1193 Roncak, Robert ONLINE
240. 1190 Jendželovská, Zuzana ONLINE
241. 1191 Kolesárová, Mariana ONLINE
242. 1199 Jendželovský, Rastislav ONLINE
243. 1198 UCHV PF, Sekretariát ONLINE
244. 1186 Daxnerová, Zuzana ONLINE
245. 1187 Mišúrová, Eva ONLINE
246. 1184 Ševc, Juraj ONLINE
247. 1185 Pástorová, Eva ONLINE
248. 1182 Fedoročko, Peter ONLINE
249. 1183 UBEV PF, Sekretariát (Moyzesova) ONLINE
250. 1180 Doktorandi KZ, 320RB ONLINE
251. 1181 Šmajda, Beňadik ONLINE
252. 1189 Balážová, Viera ONLINE
253. 1188 Vargová, Jana ONLINE
254. 1632 Vokálová, Júlia alias
255. 1605 Šulc, Ivan offline
256. 1625 Čižmár, Peter offline
257. 1664 Makarová, Jana offline
258. 1668 Repčáková, Klára offline
259. 1669 Kelbel, Peter offline
260. 1675 Lengyelová, Katarína offline
261. 1682 Študentská jedáleň alias
262. 1685 Vargová, Iveta offline
263. 1689 Šatňa údržby offline
264. 1693 ŠD, Sklad offline
265. 1694 Töröková, Magdaléna offline
266. 1596 Juhászová, Diana offline
267. 1163 Horváthová, Tatiana offline
268. 1160 Fedoročko, Peter offline
269. 1255 Baloghová, Silvia offline
270. 1200 lab. zoologie, RB324 offline
271. 1588 Gazdová, Eva offline
272. 1677 Petrilová, Valéria offline
273. 1612 Krjaková, Iveta alias
274. 1650 FIL knižnica, učebňa offline
275. 1146 Mareková, Mária offline
276. 1215 Audítor offline
277. 1178 Princík, Ivor offline
278. 1299 Fedoročko, Peter offline
279. 1640 Bc. Bednárová, Adriána alias
280. 1651 Majorošová, Zuzana alias
281. 1619 Vendráková, Jarmila alias
282. 1619 Karaffová, Viera alias
283. 1613 Kolinovský, Radoslav alias
284. 1640 Porubanová, Renáta alias
285. 1653 Domaracká, Gabriela alias
286. 1618 Timková, Jana alias
287. 1651 Szabóová, Kvetoslava alias
288. 1112 Babušík Adamčíková, Linda offline
289. 1226 Havrilová, Jana offline
290. 1540 Blichová, Slávka offline
291. 1541 Šveda, Dušan offline
292. 1542 Hajduk, Róbert offline
293. 1543 Sekerák, Jozef offline
294. 1544 Tomášiková, Vladimíra offline
295. 1545 Gajdoš, Jozef offline
296. 1546 Derjaninová, Lenka offline
297. 1548 Kalakay, Radoslav offline
298. 1587 Svoreňová, Zuzana offline
299. 1584 Paulíny, Zuzana offline
300. 1619 Mgr. Királyová, Miriama alias
301. 1539 Nobody, Nobody offline
302. 1611 Turkiňáková, Silvia alias
303. 1250 Sekeráková, Dana offline
304. 1251 Laurichová, Magdaléna offline
305. 1619 Mgr. Lašovská, Barbora alias
306. 1265 Samselyová, Katarína ONLINE
307. 1260 Semanišin, Gabriel ONLINE
308. 1551 Onderko, Lucia ONLINE
309. 1583 Fabiánová, Natália ONLINE
310. 1711 Telocvicna, T3 ONLINE
311. 1649 Petrušová, Darina ONLINE
312. 1622 Telocvicna, T5 chodba ONLINE
313. 1602 Telocvicna, T5 fitness ONLINE
314. 1224 Ahlersová, Eva alias
315. 1184 Alexovič Matiašová, Anna alias
316. 1204 Babinčák, Marián alias
317. 1188 Bilá, Dominika alias
318. 1246 Gašková, Martina alias
319. 1210 Bubanová, Dominika alias
320. 1188 Buľková, Viktória alias
321. 1246 Kozlov, Oleksandr alias
322. 1210 Leškaničová, Andrea alias
323. 1193 Fábian, Martin alias
324. 1193 Rončák, Róbert alias
325. 1194 Fazekašová, Simona alias
326. 1213 Holota, Radovan alias
327. 1183 Gálik, Ján alias
328. 1217 Halaganová, Andrea alias
329. 1235 Haľková, Beáta alias
330. 1197 Hamuľaková, Slávka alias
331. 1225 Horváth, Enikő alias
332. 1197 Janovec, Ladislav alias
333. 1235 Jureková, Nikola alias
334. 1207 Kaňuch, Peter alias
335. 1191 Kisková, Jana alias
336. 1183 Kováčová, Darina alias
337. 1246 Serbin, Rastislav alias
338. 1204 Majerník, Martin alias
339. 1191 Maliničová, Lenka alias
340. 1180 Marcin, Michal alias
341. 1194 Mitríková, Tatiana alias
342. 1225 Nusová, Gréta alias
343. 1206 Parošová, Janka alias
344. 1212 Kolesár, Adrián alias
345. 1211 Petrovičová, Eva alias
346. 1208 Pikalík, Mário alias
347. 1191 Piknová, Mária alias
348. 1216 Pipová, Natália alias
349. 1220 Adamková, Petra alias
350. 1246 Tóth, Ján alias
351. 1235 Rudy, Ján alias
352. 1263 Sabolová, Danica alias
353. 1228 Sedláková, Jana alias
354. 1194 Široký, Michael alias
355. 1195 Špaková Raschmanová, Jana alias
356. 1184 Tonelli Gombalová, Zuzana alias
357. 1195 Tvrdoňová, Monika alias
358. 1198 Veselovská, Zuzana alias
359. 1220 Gejguš, Miroslav alias
360. 1219 Vojtasová, Mária alias
361. 1220 Ledecký, Martin alias
362. 1284 Adamek, Rastislav alias
363. 1152 Bahtijarevičová, Mária alias
364. 1122 Balážová, Marta alias
365. 1172 Béreš, Peter alias
366. 1148 Bröstl, Alexander alias
367. 1623 Brtková, Mirianna alias
368. 1160 Černák, Juraj alias
369. 1629 Berta, Patrik alias
370. 1558 Dračková, Dana alias
371. 1635 Forraiová, Andrea alias
372. 1614 Gajdošová, Anna alias
373. 1558 Horbacz, Agata alias
374. 1628 Junger, Ján alias
375. 1218 Kožárová, Zuzana alias
376. 1136 Laudárová, Anna alias
377. 1651 Lukáčová, Kvetoslava alias
378. 1653 Makarová, Jana alias
379. 1617 Medviďová, Eva alias
380. 1676 Sabolová, Viera alias
381. 1630 Sláviková, Cecília alias
382. 1604 Tkáčiková, Ľudmila alias
383. 1278 Tomko, Martin alias
384. 1627 Valanský, Marek alias
385. 1623 Zusková, Klaudia alias
386. 1612 Krjaková, Iveta alias
387. 1565 Mrazková, Alena alias
388. 1618 Timková, Jana alias
389. 1611 Turkiňáková, Silvia alias
390. 1632 Vokálová, Júlia alias
391. 1608 Vrancová, Eva alias
392. 1619 Karaffová, Viera alias
393. 1213 Macejová, Mária alias
394. 1180 Mikitová, Barbora alias
395. 1225 Vargová, Viktória alias
396. 1553 Buková, Alena offline
397. 1613 Kolinovský, Radoslav alias
398. 1640 Bednárová, Adriana alias
399. 1619 Homiššáková, Eva alias
400. 1619 Királyová, Miriama alias
401. 1619 Lašovská, Barbora alias
402. 1619 Vendráková, Jarmila alias
403. 1651 Majorošová, Zuzana alias
404. 1607 Hovanová, Lenka alias
405. 1640 Porubanová, Renáta alias
406. 1217 Trizna, Lukáš alias
407. 1176 Parimuchová, Andrea alias
408. 1651 Szabóová, Kvetoslava alias
409. 1220 Masariková, Adriana alias
410. 1212 Parošová, Janka alias
411. 1220 Sivčo, Martin alias
412. 1210 Sabol, František alias
413. 1220 Vilhanová, Katarína alias
414. 1289 Rigasová, Ivana alias
415. 1621 Halamová, Dáša alias
416. 1629 Čurgali, Marcel alias
417. 1629 Kručanica, Ladislav alias
418. 1190 Romanovová, Michaela alias