Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
2. 5135 Alman, Tomáš IP brána
3. 5183 Bačíková, Viera ONLINE
4. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
5. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
6. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
7. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
8. 5116 Chmelová, Jana ONLINE
9. 5102 Čurná, Andrea alias
10. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
11. 5163 Dombrovský, Peter IP brána
12. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
13. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
14. 5157 FVS, personálny ref. ONLINE
15. 5102 FVS, sekretariát katedier ONLINE
16. 5118 FVS, vratnica ONLINE
17. 5147 Geffert, Richard ONLINE
18. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
19. 5161 Hencovská, Mária IP brána
20. 5156 Homulková, Zuzana ONLINE
21. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
22. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
23. 5121 Jesenko, Michal IP brána
24. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
25. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
26. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
27. 5115 Kravčáková, Gabriela IP brána
28. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
29. 5101 Krokosová, Katarína offline
30. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
31. 5128 Lachytová, Lenka ONLINE
32. 5182 Ličková, Jana ONLINE
33. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
34. 5133 Mitaľ, Ondrej ONLINE
35. 5124 Molitoris, Peter ONLINE
36. 5105 Nečedová, Angela ONLINE
37. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
38. 5127 Orosz, Ladislav ONLINE
39. 5113 Palúš, Igor IP brána
40. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
41. 5153 prodekan FVS, veda, výskum a zahraničie IP brána
42. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
43. 5131 Rovenská, Denisa IP brána
44. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
45. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
46. 5143 Študent, doktorand ONLINE
47. 5146 Študent, doktorand ONLINE
48. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
49. 5122 Vernarský, Martin IP brána
50. 5137 Výrostová, Eva IP brána
51. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
52. 5131 Župová, Eliška ONLINE