Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
2. 5135 Alman, Tomáš IP brána
3. 5183 Bačíková, Viera ONLINE
4. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
5. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
6. 5114 Bódišová, Edita IP brána
7. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
8. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
9. 5116 Chmelová, Jana ONLINE
10. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
11. 5163 Dombrovský, Peter ONLINE
12. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
13. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
14. 5157 FVS, personálny ref. ONLINE
15. 5104 FVS, sekretariát KERVS ONLINE
16. 5118 FVS, vratnica ONLINE
17. 5102 FVS - sekretariát, katedry KVPD KVPTVS KSŠ ONLINE
18. 5147 Geffert, Richard ONLINE
19. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
20. 5135 Hencovská, Mária IP brána
21. 5156 Homulková, Zuzana ONLINE
22. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
23. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
24. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
25. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
26. 5134 Kažimírová, Michaela IP brána
27. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
28. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
29. 5125 Král, Rastislav IP brána
30. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
31. 5115 Kravčáková, Gabriela IP brána
32. 5101 Krokosová, Katarína offline
33. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
34. 5128 Lachytová, Lenka ONLINE
35. 5182 Ličková, Jana ONLINE
36. 5114 Ličková, Jana IP brána
37. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
38. 5127 Mitaľ, Ondrej ONLINE
39. 5124 Molitoris, Peter ONLINE
40. 5105 Nečedová, Angela ONLINE
41. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
42. 5113 Palúš, Igor IP brána
43. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
44. 5153 prodekan FVS, vedeckovýskumnú činnosť a IP brána
45. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
46. 5131 Rovenská, Denisa IP brána
47. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
48. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
49. 5133 Študent, doktorand ONLINE
50. 5146 Študent, doktorand ONLINE
51. 5143 Študent, doktorand ONLINE
52. 5118 Trojan, Ladislav IP brána
53. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
54. 5122 Vernarský, Martin IP brána
55. 5137 Výrostová, Eva IP brána
56. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
57. 5131 Župová, Eliška ONLINE