Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
2. 5135 Alman, Tomáš IP brána
3. 5183 Bačíková, Viera ONLINE
4. 5115 Bernátová, Dominika ONLINE
5. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
6. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
7. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
8. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
9. 5116 Chmelová, Jana ONLINE
10. 5102 Čurná, Andrea alias
11. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
12. 5144 Douša, Milan IP brána
13. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
14. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
15. 5157 FVS, personálny ref. ONLINE
16. 5102 FVS, sekretariát katedier ONLINE
17. 5118 FVS, vratnica ONLINE
18. 5147 Geffert, Richard ONLINE
19. 5144 Gmitrová, Tatiana ONLINE
20. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
21. 5161 Hencovská, Mária IP brána
22. 5156 Homulková, Zuzana ONLINE
23. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
24. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
25. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
26. 5123 Jesenko, Michal IP brána
27. 5115 Kakašová, Michaela IP brána
28. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
29. 5156 Kolbaská, Eva IP brána
30. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
31. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
32. 5143 Kráľová, Viktória IP brána
33. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
34. 5101 Krokosová, Katarína ONLINE
35. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
36. 5128 Lachytová, Lenka ONLINE
37. 5182 Ličková, Jana ONLINE
38. 5137 Mihaliková, Eva IP brána
39. 5151 Miňová, Katarína IP brána
40. 5133 Mitaľ, Ondrej ONLINE
41. 5124 Molitoris, Peter IP brána
42. 5105 Nečedová, Angela ONLINE
43. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
44. 5127 Orosz, Ladislav ONLINE
45. 5113 Palúš, Igor IP brána
46. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
47. 5153 prodekan FVS, veda, výskum a zahraničie IP brána
48. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
49. 5131 Rovenská, Denisa IP brána
50. 5146 Rožová, Lucia IP brána
51. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
52. 5102 Šimčáková, Janka alias
53. 5163 Škoda, Štefan ONLINE
54. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
55. 5146 Študent, doktorand ONLINE
56. 5143 Študent, doktorand ONLINE
57. 5157 Takáčová, Miroslava IP brána
58. 5143 Tóth, Oskár IP brána
59. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
60. 5122 Vernarský, Martin IP brána
61. 5146 Volochová, Jana IP brána
62. 5143 Vyrostko, Matúš IP brána
63. 5137 Výrostová, Eva IP brána
64. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
65. 5131 Župová, Eliška ONLINE