Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
2. 5135 Alman, Tomáš IP brána
3. 5183 Bačíková, Viera ONLINE
4. 5115 Bernátová, Dominika ONLINE
5. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
6. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
7. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
8. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
9. 5116 Chmelová, Jana ONLINE
10. 5102 Čurná, Andrea alias
11. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
12. 5163 Dombrovský, Peter ONLINE
13. 5144 Douša, Milan IP brána
14. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
15. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
16. 5157 FVS, personálny ref. ONLINE
17. 5102 FVS, sekretariát katedier ONLINE
18. 5118 FVS, vratnica ONLINE
19. 5147 Geffert, Richard ONLINE
20. 5144 Gmitrová, Tatiana ONLINE
21. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
22. 5161 Hencovská, Mária IP brána
23. 5156 Homulková, Zuzana ONLINE
24. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
25. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
26. 5121 Jesenko, Michal IP brána
27. 5115 Kakašová, Michaela IP brána
28. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
29. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
30. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
31. 5143 Kráľová, Viktória IP brána
32. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
33. 5101 Krokosová, Katarína ONLINE
34. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
35. 5128 Lachytová, Lenka ONLINE
36. 5182 Ličková, Jana ONLINE
37. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
38. 5133 Mitaľ, Ondrej ONLINE
39. 5124 Molitoris, Peter ONLINE
40. 5105 Nečedová, Angela ONLINE
41. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
42. 5127 Orosz, Ladislav ONLINE
43. 5113 Palúš, Igor IP brána
44. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
45. 5153 prodekan FVS, veda, výskum a zahraničie IP brána
46. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
47. 5131 Rovenská, Denisa IP brána
48. 5146 Rožová, Lucia IP brána
49. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
50. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
51. 5146 Študent, doktorand ONLINE
52. 5143 Študent, doktorand ONLINE
53. 5143 Tóth, Oskár IP brána
54. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
55. 5122 Vernarský, Martin IP brána
56. 5146 Volochová, Jana IP brána
57. 5143 Vyrostko, Matúš IP brána
58. 5137 Výrostová, Eva IP brána
59. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
60. 5131 Župová, Eliška ONLINE