Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
2. 5135 Alman, Tomáš IP brána
3. 5183 Bačíková, Viera ONLINE
4. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
5. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
6. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
7. 5114 Bódišová, Edita IP brána
8. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
9. 5116 Chmelová, Jana ONLINE
10. 5102 Čurná, Andrea alias
11. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
12. 5163 Dombrovský, Peter ONLINE
13. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
14. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
15. 5157 FVS, personálny ref. ONLINE
16. 5102 FVS, sekretariát katedier ONLINE
17. 5118 FVS, vratnica ONLINE
18. 5147 Geffert, Richard ONLINE
19. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
20. 5161 Hencovská, Mária IP brána
21. 5156 Homulková, Zuzana ONLINE
22. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
23. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
24. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
25. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
26. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
27. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
28. 5125 Král, Rastislav IP brána
29. 5115 Kravčáková, Gabriela IP brána
30. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
31. 5101 Krokosová, Katarína ONLINE
32. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
33. 5128 Lachytová, Lenka ONLINE
34. 5182 Ličková, Jana ONLINE
35. 5114 Ličková, Jana IP brána
36. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
37. 5127 Mitaľ, Ondrej ONLINE
38. 5124 Molitoris, Peter ONLINE
39. 5105 Nečedová, Angela ONLINE
40. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
41. 5113 Palúš, Igor IP brána
42. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
43. 5153 prodekan FVS, veda, výskum a zahraničie IP brána
44. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
45. 5131 Rovenská, Denisa IP brána
46. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
47. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
48. 5146 Študent, doktorand ONLINE
49. 5143 Študent, doktorand ONLINE
50. 5133 Študent, doktorand ONLINE
51. 5118 Trojan, Ladislav IP brána
52. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
53. 5122 Vernarský, Martin IP brána
54. 5137 Výrostová, Eva IP brána
55. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
56. 5131 Župová, Eliška ONLINE