Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
2. 5101 Krokosová, Katarína ONLINE
3. 5102 FVS, sekretariát katedier ONLINE
4. 5102 Čurná, Andrea alias
5. 5102 Šimčáková, Janka alias
6. 5105 Nečedová, Angela ONLINE
7. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
8. 5113 Palúš, Igor IP brána
9. 5115 Bernátová, Dominika ONLINE
10. 5115 Kakašová, Michaela IP brána
11. 5116 Chmelová, Jana ONLINE
12. 5118 FVS, vratnica ONLINE
13. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
14. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
15. 5122 Vernarský, Martin IP brána
16. 5123 Jesenko, Michal IP brána
17. 5124 Molitoris, Peter IP brána
18. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
19. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
20. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
21. 5127 Orosz, Ladislav ONLINE
22. 5128 Lachytová, Lenka ONLINE
23. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
24. 5131 Župová, Eliška ONLINE
25. 5131 Rovenská, Denisa IP brána
26. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
27. 5133 Mitaľ, Ondrej ONLINE
28. 5135 Alman, Tomáš IP brána
29. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
30. 5137 Mihaliková, Eva IP brána
31. 5137 Výrostová, Eva IP brána
32. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
33. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
34. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
35. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
36. 5143 Študent, doktorand ONLINE
37. 5143 Kráľová, Viktória IP brána
38. 5143 Tóth, Oskár IP brána
39. 5143 Vyrostko, Matúš IP brána
40. 5144 Gmitrová, Tatiana ONLINE
41. 5144 Douša, Milan IP brána
42. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
43. 5146 Študent, doktorand ONLINE
44. 5146 Rožová, Lucia IP brána
45. 5146 Volochová, Jana IP brána
46. 5147 Geffert, Richard ONLINE
47. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
48. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
49. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
50. 5151 Miňová, Katarína IP brána
51. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
52. 5153 prodekan FVS, veda, výskum a zahraničie IP brána
53. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
54. 5156 Homulková, Zuzana ONLINE
55. 5156 Kolbaská, Eva IP brána
56. 5157 FVS, personálny ref. ONLINE
57. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
58. 5157 Takáčová, Miroslava IP brána
59. 5161 Hencovská, Mária IP brána
60. 5163 Škoda, Štefan ONLINE
61. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
62. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
63. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
64. 5182 Ličková, Jana ONLINE
65. 5183 Bačíková, Viera ONLINE