Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
2. 5101 Krokosová, Katarína ONLINE
3. 5102 FVS, sekretariát katedier ONLINE
4. 5102 Čurná, Andrea alias
5. 5105 Nečedová, Angela ONLINE
6. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
7. 5113 Palúš, Igor IP brána
8. 5115 Bernátová, Dominika ONLINE
9. 5115 Kakašová, Michaela IP brána
10. 5116 Chmelová, Jana ONLINE
11. 5118 FVS, vratnica ONLINE
12. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
13. 5121 Jesenko, Michal IP brána
14. 5122 Vernarský, Martin IP brána
15. 5124 Molitoris, Peter ONLINE
16. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
17. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
18. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
19. 5127 Orosz, Ladislav ONLINE
20. 5128 Lachytová, Lenka ONLINE
21. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
22. 5131 Župová, Eliška ONLINE
23. 5131 Rovenská, Denisa IP brána
24. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
25. 5133 Mitaľ, Ondrej ONLINE
26. 5135 Alman, Tomáš IP brána
27. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
28. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
29. 5137 Výrostová, Eva IP brána
30. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
31. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
32. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
33. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
34. 5143 Študent, doktorand ONLINE
35. 5143 Kráľová, Viktória IP brána
36. 5143 Tóth, Oskár IP brána
37. 5143 Vyrostko, Matúš IP brána
38. 5144 Gmitrová, Tatiana ONLINE
39. 5144 Douša, Milan IP brána
40. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
41. 5146 Študent, doktorand ONLINE
42. 5146 Rožová, Lucia IP brána
43. 5146 Volochová, Jana IP brána
44. 5147 Geffert, Richard ONLINE
45. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
46. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
47. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
48. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
49. 5153 prodekan FVS, veda, výskum a zahraničie IP brána
50. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
51. 5156 Homulková, Zuzana ONLINE
52. 5157 FVS, personálny ref. ONLINE
53. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
54. 5161 Hencovská, Mária IP brána
55. 5163 Dombrovský, Peter ONLINE
56. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
57. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
58. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
59. 5182 Ličková, Jana ONLINE
60. 5183 Bačíková, Viera ONLINE