Návod na telefonovanie v sieti VoIP a IP telefónie UPJŠ

1. Volanie z pobočkových ústrední jednotlivých fakúlt

Telefónne číslo sa skladá z predvoľby a čísla klapky. Predvoľba je definovaná na jednotlivých fakultách takto:

Právnická fakulta:8
Fakulta verejnej správy:86

Číslo telefónnej klapky nájdete v telefónnom zozname IP telefónie UPJŠ.

Príklad: Nachádzate sa na dekanáte PF a chcete volať na vrátnicu rektorátu. Predvoľba pre Vašu tel. ústredňu je "8". V tel. zozname si nájdete, že číslo klapky vrátnice rektorátu je 1300. Na telefónnom aparáte teda vytočíte číslo 81300.

2. Volanie z programu nainštalovaného na počítači alebo z IP telefónu

Pri inštalácii a konfigurácii programu postupujte podľa návodu.
Konfiguráciu IP telefónu prevádza CIaKT UPJŠ.
Pre volania v sieti UPJŠ stačí vytočiť číslo klapky z telefónneho zoznamu.

3. Volanie do iných sietí IP telefónie

Pre volanie do iných sietí IP telefónie z počítača potrebujete len vytočiť príslušné číslo v národnom (055...) alebo medzinárodnom (+42155... alebo 0042155...) tvare. Pre volania z pobočkových ústrední potrebujete pred samotným číslom vytočiť predvoľbu.

4. Platené hovory

Do ostatných sietí, ktoré nepodporujú VoIP spojenie je možné pristupovať cez niektorého z operátorov. Takéto volania su spoplatňované, a preto sú povolené len niektorým zamestnancom UPJŠ. Miestne a medzimestské hovory sa vytáčajú napr. cez 9055xxxxxxx, medzištátne hovory cez 900420xxxxxxxxx. V prípade záujmu sa môžete informovať na klapke 1515.

5. Volania zo služobných mobilných telefónov Orange HVPS

Používatelia Orange HVPS, ktorí majú predplatené volania na túto sieť majú možnosť volať na všetky VoIP klapky UPJŠ zadarmo. Volania sa uskutočňujú vytočením čísla +421918919477 a po zaznení oznamu zadaním 4 miestnej VoIP klapky účastníka.

V prípade, že si chcete VoIP klapku uložiť do telefónneho zoznamu, je možné ju priamo zapísať takto: +421918919477pXXXX
pričom znak "p" napíšete na mobile pomocou klávesu hviezdička, ktorý je treba stlačiť 3x, XXXX nahraďte 4 miestnou VoIP klapkou.

Počet kanálov je obmedzený, v prípade obsadenia nie je možné uskutočňovať hovory.

6. Volanie na klapky Univerzitnej nemocnice, Trieda SNP 1

Bezplatné volania na klapky telefónnej ústredne Univerzitnej nemocnice na Triede SNP 1 vytočením predvoľby 30 a 4-cifernej klapky FNLP. Zoznam klapiek nájdete v tel. zozname.

Počet kanálov je obmedzený, v prípade obsadenia nie je možné uskutočňovať hovory.