Návod na telefonovanie v sieti VoIP a IP telefónie UPJŠ

1. Volanie IP telefónu alebo z programu nainštalovaného na počítači

Konfiguráciu IP telefónu prevádza informatické pracovisko UPJŠ alebo fakulty.
Pre volania v sieti UPJŠ stačí vytočiť číslo klapky z telefónneho zoznamu.
Pri inštalácii a konfigurácii programu nastavte:

2. Volanie do iných sietí IP telefónie

Pre volanie do iných sietí IP telefónie z počítača potrebujete len vytočiť príslušné číslo v národnom (055...) alebo medzinárodnom (+42155... alebo 0042155...) tvare.

3. Platené hovory

Do ostatných sietí, ktoré nepodporujú VoIP spojenie je možné pristupovať cez niektorého z operátorov. Takéto volania su spoplatňované, a preto sú povolené len niektorým zamestnancom UPJŠ. Miestne a medzimestské hovory sa vytáčajú priamo, napr. cez 055xxxxxxx, medzištátne hovory cez 00420xxxxxxxxx, alebo s predvoľbou 9 (9055xxxxxxx, 900420xxxxxxxxx).

4. Volania zo služobných mobilných telefónov Orange HVPS

Používatelia Orange HVPS, ktorí majú predplatené volania na túto sieť majú možnosť volať na všetky VoIP klapky UPJŠ zadarmo. Volania sa uskutočňujú vytočením čísla +421918919477 a po zaznení oznamu zadaním 4 miestnej VoIP klapky účastníka.

V prípade, že si chcete VoIP klapku uložiť do telefónneho zoznamu mobilného telefónu, je možné ju priamo zapísať takto: +421918919477pXXXX
pričom znak "p" napíšete na mobile pomocou klávesu hviezdička, ktorý je treba stlačiť 3x, XXXX nahraďte 4 miestnou VoIP klapkou.

Počet kanálov je obmedzený, v prípade obsadenia nie je možné uskutočňovať hovory.

5. Volanie na klapky Univerzitnej nemocnice, Trieda SNP 1

Bezplatné volania na klapky telefónnej ústredne Univerzitnej nemocnice na Triede SNP 1 vytočením predvoľby 30 a 4-cifernej klapky FNLP. Zoznam klapiek nájdete v tel. zozname.

Počet kanálov je obmedzený, v prípade obsadenia nie je možné uskutočňovať hovory.