Konfigurácia X-Lite 3.0

  1. Stiahnutie klienta z adresy http://www.counterpath.net/X-Lite-Download.html.
  2. Po prvej inštalácii sa automaticky zobrazí menu nastavenia konta. Ak sa tam nestalo (napr. ste už mali niekedy X-Lite nakonfigurovaný a chcete konfiguráciu zmeniť, tak kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek na program a zvoľte "SIP Account Settings...".

    V tabuľke "SIP Accounts" kliknite na "Add...".

    Vyplňte vaše údaje. Priezvisko a meno uvádzajte v tomto poradí bez diakritiky, ako "Username" napíšte vaše telefónne číslo získané pri registrácii, "Password" je vaše heslo, "Authorization user name" nie je potrebné vypĺňať, "Domain" zadajte "voip.upjs.sk" (podľa obrázka).

    V prípade, že chcete komunikovať s používateľmi UPJŠ a nemáte registráciu, počas tohto procesu odstránte fajočku pred "Register with domain and receive incomming calls". V tomto prípade nemôžete na udané telefónne číslo prijímať hovory, ale budete môcť volať na naše čísla.

Návod na starú verziu X-Lite 2.