Upozornenie: V súčasnosti prevádzame registráciu len pre členov akademickej obce UPJŠ. Do poznámky preto uveďte názov fakulty, adresu pracoviska a pracovné zaradenie. Všetky položky sú povinné!

Všetky údaje vypĺňajte s diakritikou!

Číselný plán IP telefónie UPJŠ:
Delenie čísel:
1100-1299 - Rektorát - telefónna ústredňa
1500-1699 - Rektorát - IP telefóny
2100-2599 - Prírodovedecká fakulta - IP telefóny
3200-3499 - Lekárska fakulta - IP telefóny
4200-4299 - Právnická fakulta - telefónna ústredňa
5100-5199 - Fakulta verejnej správy - telefónna ústredňa
7100-7299 - Filozofická fakulta
8000-8999 - Automatické volania