Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 1100 Vrátnica, Šrobárova 2 ONLINE
2. 1105 Folklórny súbor Hornád offline
3. 1110 Kvitkovský, Maroš ONLINE
4. 1112 Babušík Adamčíková, Linda ONLINE
5. 1120 Markušová, Erika ONLINE
6. 1121 Pavlíková, Svetlana offline
7. 1122 Balážová, Lenka ONLINE
8. 1122 Balážová, Marta alias
9. 1123 Lučanská, Renáta ONLINE
10. 1124 Onderko, Lucia ONLINE
11. 1124 Špilárová, Helena alias
12. 1125 Horváthová, Anna ONLINE
13. 1126 Pirčáková, Renáta ONLINE
14. 1127 Rozumová, Renáta ONLINE
15. 1128 Sidorová, Andrea ONLINE
16. 1129 Szattlerová, Zuzana ONLINE
17. 1130 Rozmanová, Renáta ONLINE
18. 1131 Pethöová, Emília ONLINE
19. 1132 Škvarková, Simona ONLINE
20. 1133 Lejková, Júlia ONLINE
21. 1134 Himič, Natália ONLINE
22. 1135 Jarčuška, Pavol ONLINE
23. 1136 Hupcejová, Jozefína ONLINE
24. 1136 Laudárová, Anna alias
25. 1137 Talárovičová, Štefánia ONLINE
26. 1138 Maliar, Karol ONLINE
27. 1139 Havrilová, Jana ONLINE
28. 1140 Čorňáková, Daniela ONLINE
29. 1141 Havrilová, Ružena ONLINE
30. 1142 Görčöšová, Tatiana ONLINE
31. 1143 Dlugošová, Lucia ONLINE
32. 1144 Ballová, Zuzana ONLINE
33. 1145 Gbúr, Ján ONLINE
34. 1146 Mareková, Mária offline
35. 1147 Špontáková, Monika ONLINE
36. 1148 Bujňáková, Mária ONLINE
37. 1148 Bröstl, Alexander alias
38. 1149 Lišková, Renata ONLINE
39. 1150 Gažová, Zuzana ONLINE
40. 1151 Zelenák, Kamil ONLINE
41. 1152 Malachovská, Monika ONLINE
42. 1152 Bahtijarevičová, Mária alias
43. 1153 Čabalová, Eva ONLINE
44. 1154 Pokrivčáková, Marcela ONLINE
45. 1155 Kratyinová, Zuzana ONLINE
46. 1156 Begányiová, Eva ONLINE
47. 1157 Kasagrandová, Anna ONLINE
48. 1158 Podlesná, Ivana ONLINE
49. 1159 Vasiľová, Mária ONLINE
50. 1160 Fedoročko, Peter offline
51. 1160 Černák, Juraj alias
52. 1161 Nováková, Alexandra ONLINE
53. 1162 Sabolová, Adriana ONLINE
54. 1163 Horváthová, Tatiana ONLINE
55. 1163 Laurichová, Magdaléna alias
56. 1164 Ručinská, Silvia ONLINE
57. 1165 Šuba, Dušan ONLINE
58. 1166 Filipová, Daniela ONLINE
59. 1167 Karenová, Danuša ONLINE
60. 1168 Richnavský, Ján ONLINE
61. 1169 Čipkár, Ján ONLINE
62. 1170 Matejová, Viera ONLINE
63. 1171 Vojtová, Edita ONLINE
64. 1172 Udrzba Rekt. ONLINE
65. 1172 Béreš, Peter alias
66. 1173 Princík, Ivor ONLINE
67. 1174 Kováč, Ľubomír ONLINE
68. 1175 Raková, Ivana ONLINE
69. 1176 Hudec, Igor ONLINE
70. 1177 Mock, Andrej ONLINE
71. 1178 Princík, Ivor ONLINE
72. 1179 Panigaj, Ľubomír ONLINE
73. 1180 Parimuchová, Andrea ONLINE
74. 1180 Mikitová, Barbora alias
75. 1181 Šmajda, Beňadik ONLINE
76. 1182 Fedoročko, Peter ONLINE
77. 1183 UBEV PF, Sekretariát (Moyzesova) ONLINE
78. 1183 Gálik, Ján alias
79. 1183 Kováčová, Darina alias
80. 1184 Ševc, Juraj ONLINE
81. 1184 Alexovič Matiašová, Anna alias
82. 1184 Tonelli Gombalová, Zuzana alias
83. 1185 Pástorová, Eva ONLINE
84. 1186 Daxnerová, Zuzana ONLINE
85. 1187 Mišúrová, Eva ONLINE
86. 1188 Jendželovská, Zuzana ONLINE
87. 1188 Bilá, Dominika alias
88. 1188 Buľková, Viktória alias
89. 1188 Lompartová, Soňa alias
90. 1188 Vargová, Jana alias
91. 1189 Balážová, Viera ONLINE
92. 1190 Sačková, Veronika ONLINE
93. 1190 Šemeláková, Martina alias
94. 1191 Kolesárová, Mariana ONLINE
95. 1191 Kisková, Jana alias
96. 1191 Maliničová, Lenka alias
97. 1192 - Špaková Raschmanová, Jana offline
98. 1193 Elečko, Ján ONLINE
99. 1193 Fabián, Martin alias
100. 1193 Fábian, Martin alias
101. 1193 Rončák, Róbert alias
102. 1194 Olekšák, Patrik ONLINE
103. 1194 Fazekašová, Simona alias
104. 1194 Široký, Michael alias
105. 1195 Chodba UCHV, 2. poschodie RBL ONLINE
106. 1195 Ordošová, Gabriela alias
107. 1195 Špaková Raschmanová, Jana alias
108. 1195 Tvrdoňová, Monika alias
109. 1196 Budovská, Mariana ONLINE
110. 1196 Slepčíková, Paulína alias
111. 1197 Hamuľaková, Slávka ONLINE
112. 1197 Janovec, Ladislav alias
113. 1198 UCHV PF, Sekretariát ONLINE
114. 1198 Veselovská, Zuzana alias
115. 1199 Jendželovský, Rastislav ONLINE
116. 1200 Kleinová, Viera ONLINE
117. 1201 Pristaš, Peter ONLINE
118. 1202 Ľuptáčik, Peter ONLINE
119. 1202 Jakšová, Patrícia alias
120. 1203 Raschmanová, Natália ONLINE
121. 1204 Košuth, Ján ONLINE
122. 1204 Babinčák, Marián alias
123. 1204 Majerník, Martin alias
124. 1205 Panigaj, Martin ONLINE
125. 1206 Parošová, Jana ONLINE
126. 1206 Parošová, Janka alias
127. 1207 Uhrin, Marcel ONLINE
128. 1208 Majláth, Igor ONLINE
129. 1208 Majláthová, Viktória alias
130. 1209 Bojková, Bianka ONLINE
131. 1210 Kimáková, Patrícia ONLINE
132. 1210 Bubanová, Dominika alias
133. 1210 Eliašová, Diana alias
134. 1210 Ilkovičová, Lenka alias
135. 1210 Kúkeľová, Diana alias
136. 1210 Onderková, Anna alias
137. 1210 Štafuriková, Andrea alias
138. 1211 Obšitošová, Ingrid ONLINE
139. 1211 Petrovičová, Eva alias
140. 1212 Laboratórium, RBL - č.m. 101 ONLINE
141. 1212 Parošová, Janka alias
142. 1213 Doktorandi UBEV , RB m.c. 9 ONLINE
143. 1213 Fecková, Barbora alias
144. 1213 Lászlóová, Katarína alias
145. 1213 Macejová, Mária alias
146. 1213 Timková, Ivana alias
147. 1213 Zsóková, Erika alias
148. 1214 Kassayová, Monika ONLINE
149. 1215 Audítor offline
150. 1216 Kisková, Terézia ONLINE
151. 1216 Pipová, Natália alias
152. 1217 Doktorandi, UCHV m.c.5 RB ONLINE
153. 1217 Halaganová, Andrea alias
154. 1218 Zibrinyiová, Veronika ONLINE
155. 1218 Kožárová, Zuzana alias
156. 1219 Vojtasová, Mária ONLINE
157. 1220 Hradická, Petra ONLINE
158. 1220 Pačuta, Adriana alias
159. 1220 Vilhanová, Katarína alias
160. 1220 Zakuťanská, Petra alias
161. 1221 Raši, Tomáš offline
162. 1221 Pikalík, Mário alias
163. 1222 Šalachová, Monika ONLINE
164. 1223 Demečková, Vlasta ONLINE
165. 1224 Ahlersová, Eva offline
166. 1224 Ahlers, Ivan alias
167. 1225 Balogová, Monika ONLINE
168. 1225 Horváth, Enikő alias
169. 1225 Nusová, Gréta alias
170. 1226 Havrilová, Jana ONLINE
171. 1227 Tomášková, Nataša ONLINE
172. 1227 Garajová, Katarína alias
173. 1228 Sedláková rod.Kadukova, Jana ONLINE
174. 1228 Sedláková, Jana alias
175. 1229 Kristian, Pavol ONLINE
176. 1234 Sorter, RBL - c.m. 034 ONLINE
177. 1235 Jakšová, Patrícia ONLINE
178. 1235 Haľková, Beáta alias
179. 1235 Jureková, Nikola alias
180. 1235 Rudy, Ján alias
181. 1236 Szczecinová, Andrea ONLINE
182. 1237 Konfokalny mikroskop, RBL - č.m. 027 ONLINE
183. 1246 Serbin, Rastislav ONLINE
184. 1246 Brudňáková, Martina alias
185. 1246 Chromá, Renáta alias
186. 1246 Kozlov, Oleksandr alias
187. 1246 Rečlo, Michal alias
188. 1246 Tóth, Ján alias
189. 1247 lab. Separacnych metod, PF ONLINE
190. 1255 Baloghová, Silvia ONLINE
191. 1255 Sekeráková, Dana alias
192. 1256 Špaková Raschmanová, Jana ONLINE
193. 1257 Pavlovová, Veronika ONLINE
194. 1261 Antalík, Marián ONLINE
195. 1262 Víglaský, Viktor ONLINE
196. 1263 Kožurková, Mária ONLINE
197. 1263 Sabolová, Danica alias
198. 1264 Džadžovská, Zuzana ONLINE
199. 1265 Tomášiková, Vladimíra ONLINE
200. 1266 Pezlarová, Katarína ONLINE
201. 1267 Kačalová, Michaela ONLINE
202. 1267 Raková, Ivana alias
203. 1268 Juhászová, Michala ONLINE
204. 1269 Šimková, Slávka ONLINE
205. 1270 Kováč, Július ONLINE
206. 1271 Hendrichovská, Nicol ONLINE
207. 1272 Krivoš-Bellušová, Denisa ONLINE
208. 1273 Černegová, Miroslava ONLINE
209. 1274 Nináčová, Katarína ONLINE
210. 1275 Hrešková, Gabriela ONLINE
211. 1276 Pezlar, Ivan ONLINE
212. 1277 Herceg, Slavko ONLINE
213. 1278 Kováčová, Eva ONLINE
214. 1278 Tomko, Martin alias
215. 1279 Medová, Silvia ONLINE
216. 1280 Bajusová, Henrieta ONLINE
217. 1282 Sekerák, Jozef ONLINE
218. 1283 Fecková, Beáta ONLINE
219. 1284 Kalakay, Radoslav ONLINE
220. 1284 Adamek, Rastislav alias
221. 1285 Hajduk, Róbert ONLINE
222. 1286 Blichová, Slavka ONLINE
223. 1287 Takáč, Karol ONLINE
224. 1288 Pundová, Drahomíra ONLINE
225. 1288 Derjaninová, Lenka alias
226. 1289 Rigasová, Ivana ONLINE
227. 1290 Šveda, Dušan ONLINE
228. 1292 Jedáleň Moyzesova 9 , suterén ONLINE
229. 1293 Jedáleň Moyzesova 9 , Poschodie ONLINE
230. 1294 Griga, František ONLINE
231. 1294 Slašťan, Ján alias
232. 1299 Kontrola ONLINE
233. 1501 Jantošovič, Jozef ONLINE
234. 1509 Kalakaj, Peter offline
235. 1510 Hutňan, Emil ONLINE
236. 1511 Šusterová, Jana ONLINE
237. 1512 Ondrejová, Erika ONLINE
238. 1513 Baranko, Miroslav ONLINE
239. 1514 Sedláková, Helena ONLINE
240. 1515 Ondrej, Ján ONLINE
241. 1516 Yanochko, Viktoria ONLINE
242. 1517 Paňková, Mária ONLINE
243. 1520 Pomikala, Miroslav ONLINE
244. 1521 Berezňaková, Jana ONLINE
245. 1522 Lipták, Marek ONLINE
246. 1538 Béres, Jozef ONLINE
247. 1539 Nobody, Nobody offline
248. 1540 Blichová, Slávka ONLINE
249. 1541 Šveda, Dušan offline
250. 1542 Hajduk, Róbert offline
251. 1543 Sekerák, Jozef offline
252. 1544 Tomášiková, Vladimíra offline
253. 1545 Gajdoš, Jozef offline
254. 1546 Derjaninová, Lenka offline
255. 1548 Kalakay, Radoslav offline
256. 1552 Štofová, Gabriela ONLINE
257. 1558 Horbacz, Agata Dorota ONLINE
258. 1558 Dračková, Dana alias
259. 1558 Horbacz, Agata alias
260. 1558 Potočníková, Jana alias
261. 1559 Cimboláková, Iveta ONLINE
262. 1559 Šulc, Ivan alias
263. 1560 Vrátnica ŠD, Popradská 66 ONLINE
264. 1561 Komenská, Jana ONLINE
265. 1562 Vargová, Iveta ONLINE
266. 1563 Jedáleň, Jesenná 5 ONLINE
267. 1565 ŠJ, Pokladňa ONLINE
268. 1566 Berezňáková, Anna ONLINE
269. 1567 Béreš, Peter ONLINE
270. 1578 Trepáčová, Stanislava ONLINE
271. 1580 Čorňaková, Katarína ONLINE
272. 1581 Tomčíková, Mária ONLINE
273. 1582 Koľveková, Mária ONLINE
274. 1583 Kudláčová, Zdenka ONLINE
275. 1584 Paulíny, Zuzana ONLINE
276. 1585 Lukáčová, Mária ONLINE
277. 1586 Ciberejová, Gabriela ONLINE
278. 1587 Svoreňová, Zuzana ONLINE
279. 1588 Gazdová, Eva offline
280. 1589 Popovič, Marián ONLINE
281. 1590 Gajdošová, Mária ONLINE
282. 1591 Fecková, Dona ONLINE
283. 1593 Džoganová, Oľga ONLINE
284. 1595 Tkáč, Michal ONLINE
285. 1596 Juhászová, Diana ONLINE
286. 1597 Imreczeová, Mária ONLINE
287. 1598 Szczecinová, Hedviga ONLINE
288. 1599 CIaKT, fax ONLINE
289. 1600 Hurová, Ľubica ONLINE
290. 1601 Sovák, Pavol ONLINE
291. 1603 Mártonfi, Pavol ONLINE
292. 1603 Mochnacký, Sergej alias
293. 1604 Katedra telesnej výchovy ONLINE
294. 1604 Tkáčiková, Ľudmila alias
295. 1605 Šulc, Ivan offline
296. 1606 Džuganová, Daniela ONLINE
297. 1607 Nagyová, Petra ONLINE
298. 1608 Univerzitná knižnica, sekretariat ONLINE
299. 1608 Vrancová, Eva alias
300. 1609 Moňok, Jozef ONLINE
301. 1610 Samuelisová, Judita ONLINE
302. 1611 Vraštiaková, Valéria ONLINE
303. 1611 Turkiňáková, Silvia alias
304. 1612 Babicová, Zuzana ONLINE
305. 1612 Krjaková, Iveta alias
306. 1613 UK UPJŠ, Filozofická knižnica ONLINE
307. 1613 Kolinovský, Radoslav alias
308. 1614 Rakúska knižnica ONLINE
309. 1614 Kostelníková, Stanislava alias
310. 1616 Marcinová, Klára ONLINE
311. 1617 UK UPJŠ, - edičné ONLINE
312. 1617 Medviďová, Eva alias
313. 1618 Knižnica UPJŠ, Medická 6 ONLINE
314. 1618 Timková, Jana alias
315. 1619 Lek. knižnica, pozičovňa ONLINE
316. 1619 Garčarová Živčáková, Iveta alias
317. 1619 Homolová, Katarína alias
318. 1619 Karaffová, Viera alias
319. 1619 Moravčíková, Andrea alias
320. 1619 Juhászová, Eva alias
321. 1621 Halamová, Dáša ONLINE
322. 1623 Küchelová, Zuzana ONLINE
323. 1623 Brtková, Mirianna alias
324. 1623 Zusková, Klaudia alias
325. 1624 Buková, Alena ONLINE
326. 1625 Čižmár, Peter offline
327. 1626 Dohovičová, Andrea ONLINE
328. 1626 Sadloňová, Zuzana alias
329. 1627 Kaško, Dávid ONLINE
330. 1627 Valanský, Marek alias
331. 1628 Uher, Ivan ONLINE
332. 1628 Junger, Ján alias
333. 1629 Bakalár, Peter ONLINE
334. 1629 Čurgali, Marcel alias
335. 1630 Imrich, Staško ONLINE
336. 1630 Sláviková, Cecília alias
337. 1631 Marčišinová, Romana ONLINE
338. 1632 Juhászová, Agnesa ONLINE
339. 1632 Vokálová, Júlia alias
340. 1633 Sedláková, Helena ONLINE
341. 1635 Matyášová, Eva ONLINE
342. 1635 Forraiová, Andrea alias
343. 1640 Knižnica, FVS ONLINE
344. 1640 Lukáčová, Kvetoslava alias
345. 1640 Porubanová, Renáta alias
346. 1640 Lukáčová, Kvetoslava alias
347. 1641 Janovská, Dominika ONLINE
348. 1641 Sláviková, Veronika alias
349. 1642 Matušovičová, Eva ONLINE
350. 1644 Zrník, Martin ONLINE
351. 1645 Madlenáková, Helena ONLINE
352. 1646 Čontofalská, Zuzana ONLINE
353. 1647 Matušovičová, Eva ONLINE
354. 1648 Brutovská, Romana ONLINE
355. 1648 Szabóová, Kvetoslava alias
356. 1649 Petrušová, Darina ONLINE
357. 1650 FIL knižnica, učebňa offline
358. 1651 Práv. knižnica, študovňa prízemie ONLINE
359. 1651 Majorošová, Zuzana alias
360. 1651 Majorošová, Zuzana alias
361. 1651 Szabóová, Kvetoslava alias
362. 1652 Lek. knižnica, študovňa ONLINE
363. 1653 Práv. knižnica, výpožička ONLINE
364. 1653 Makarová, Jana alias
365. 1653 Domaracká, Gabriela alias
366. 1654 Sklad M9 ONLINE
367. 1655 Klimová, Agnesa ONLINE
368. 1656 Haľama, Jozef ONLINE
369. 1660 Venceľová, Adriána ONLINE
370. 1661 Sabo, Maroš ONLINE
371. 1662 Horňáková, Nataša ONLINE
372. 1663 Mikita, Štefan ONLINE
373. 1664 Makarová, Jana offline
374. 1665 Garáže, UPJŠ ONLINE
375. 1667 Vrátnica BZ, Mánesova ONLINE
376. 1668 Repčáková, Klára offline
377. 1669 Kelbel, Peter ONLINE
378. 1670 Botanická záhrada, Herbár ONLINE
379. 1671 Suvák, Martin ONLINE
380. 1672 Fridman, Peter ONLINE
381. 1673 Gregorek, Robert ONLINE
382. 1674 Mártonfiová, Lenka ONLINE
383. 1675 Lengyelová, Katarína ONLINE
384. 1676 Dědečková, Jaroslava ONLINE
385. 1676 Sabolová, Viera alias
386. 1676 Tomašová, Lenka alias
387. 1677 Petrilová, Valéria offline
388. 1678 Vrátnica ŠD, Popradská 76 ONLINE
389. 1679 Lehotská, Veronika ONLINE
390. 1680 Maligda, Jozef ONLINE
391. 1681 Šmajdová, Viera ONLINE
392. 1682 Adamčíková, Iveta ONLINE
393. 1682 Študentská jedáleň alias
394. 1683 Tóthová, Mária ONLINE
395. 1684 Lukačková, Irina ONLINE
396. 1685 Vargová, Iveta offline
397. 1686 Jurová, Iveta ONLINE
398. 1687 Kőröšiová, Agnesa ONLINE
399. 1688 Mravec, Igor ONLINE
400. 1689 Šatňa údržby ONLINE
401. 1690 Dielňa ŠDaJ offline
402. 1691 Miľová, Eva ONLINE
403. 1692 ŠDaJ, Kaviareň ONLINE
404. 1693 ŠD, Sklad ONLINE
405. 1694 Töröková, Magdaléna offline
406. 1695 Správca siete, ŠDaJ ONLINE
407. 1696 Vrátnica ŠD, Medická 6 ONLINE
408. 1697 Vrátnica ŠD, Medická 4 ONLINE
409. 1698 Šimkaninová, Dagmar ONLINE
410. 1699 Bokšová, Beáta ONLINE