UPJŠ telephone directory

Number Last Name, First Name Connection
1. 1100 Vrátnica, Šrobárova 2 ONLINE
2. 1100 Strýčko, Radovan alias
3. 1110 Kvitkovský, Maroš ONLINE
4. 1112 Babušík Adamčíková, Linda offline
5. 1120 Iveta Adamčíková, Kancelária Moyzesova 9 ONLINE
6. 1120 Študentská jedáleň alias
7. 1122 Balážová, Marta ONLINE
8. 1123 Lučanská, Renáta ONLINE
9. 1124 Špilárová, Helena ONLINE
10. 1125 Raková, Ivana ONLINE
11. 1126 Kucková, Katarína ONLINE
12. 1127 Rozumová, Renáta ONLINE
13. 1128 Sidorová, Andrea ONLINE
14. 1129 Szattlerová, Zuzana ONLINE
15. 1130 Rozmanová, Renáta ONLINE
16. 1131 Janitorová, Zuzana ONLINE
17. 1132 Franková, Helena ONLINE
18. 1133 Mariana, Vilímová ONLINE
19. 1134 Himič, Natália ONLINE
20. 1135 Jarčuška, Pavol ONLINE
21. 1136 Oberleová, Ľudmila ONLINE
22. 1136 Laudárová, Ľudmila alias
23. 1136 Sekerák, Róbert alias
24. 1137 Talárovičová, Štefánia ONLINE
25. 1138 Škrinár, Milan offline
26. 1139 Havrilová, Jana ONLINE
27. 1140 Čorňáková, Daniela ONLINE
28. 1141 Gregová, Iveta ONLINE
29. 1142 Görčöšová, Tatiana ONLINE
30. 1143 Vranayová, Silvia ONLINE
31. 1144 Ballová, Zuzana ONLINE
32. 1145 Gbúr, Ján ONLINE
33. 1146 Šera, Filip ONLINE
34. 1147 Špontáková, Monika ONLINE
35. 1148 Hučková, Regina ONLINE
36. 1149 Lišková, Renata ONLINE
37. 1150 Gažová, Zuzana ONLINE
38. 1151 Zelenák, Kamil ONLINE
39. 1152 Malachovská, Monika ONLINE
40. 1153 Nečedová, Angela ONLINE
41. 1154 Pokrivčáková, Marcela ONLINE
42. 1155 Kratyinová, Zuzana ONLINE
43. 1156 Moricová, Zuzana ONLINE
44. 1157 Slovenská, Jana ONLINE
45. 1158 Veselovská, Zuzana ONLINE
46. 1159 Vasiľová, Mária ONLINE
47. 1160 Fedoročko, Peter offline
48. 1161 Jánošíková, Andrea ONLINE
49. 1162 Huličová, Lucia ONLINE
50. 1163 Horváthová, Tatiana ONLINE
51. 1164 Ručinská, Silvia ONLINE
52. 1165 Šuba, Dušan ONLINE
53. 1166 Filipová, Daniela ONLINE
54. 1167 Karenová, Danuša ONLINE
55. 1168 Kajňaková, Marcela ONLINE
56. 1169 Čipkár, Ján ONLINE
57. 1170 Sedláček, Štefan ONLINE
58. 1171 Vojtová, Edita ONLINE
59. 1172 Údržba , Rektorát ONLINE
60. 1173 Princík, Ivor ONLINE
61. 1174 Kováč, Ľubomír ONLINE
62. 1175 Onderko, Lucia ONLINE
63. 1176 Balogová, Monika ONLINE
64. 1176 Parimuchová, Andrea alias
65. 1177 Mock, Andrej ONLINE
66. 1178 Princík, Ivor offline
67. 1179 Uhrovič, Dalibor ONLINE
68. 1180 Doktorandi ÚBEV, RB320 ONLINE
69. 1180 Marcin, Michal alias
70. 1181 Šmajda, Beňadik ONLINE
71. 1182 Fedoročko, Peter ONLINE
72. 1183 ÚBEV PF, Sekretariát (Moyzesova) ONLINE
73. 1183 Gálik, Ján alias
74. 1183 Kováčová, Darina alias
75. 1184 Ševc, Juraj ONLINE
76. 1184 Alexovič Matiašová, Anna alias
77. 1185 Pástorová, Eva ONLINE
78. 1186 Daxnerová, Zuzana ONLINE
79. 1187 Kanc. RB102 ÚBEV offline
80. 1187 Mišúrová, Eva alias
81. 1188 Vargová, Jana ONLINE
82. 1188 Bilá, Dominika alias
83. 1188 Buľková, Viktória alias
84. 1189 Balážová, Viera ONLINE
85. 1190 Jendželovská, Zuzana ONLINE
86. 1190 Barčáková, Ivana alias
87. 1190 Romanovová, Michaela alias
88. 1191 Kolesárová, Mariana ONLINE
89. 1191 Kisková, Jana alias
90. 1191 Maliničová, Lenka alias
91. 1192 Tvrdoňová, Monika ONLINE
92. 1193 Fábian, Martin ONLINE
93. 1193 Želinská, Milica alias
94. 1194 Lab. 215 Pončáková, Tatiana ONLINE
95. 1194 Fazekašová, Simona alias
96. 1194 Pončáková, Tatiana alias
97. 1195 Chodba, 2. poschodie RB ONLINE
98. 1195 Špaková Raschmanová, Jana alias
99. 1195 Tvrdoňová, Monika alias
100. 1196 Budovská, Mariana ONLINE
101. 1197 Janovec, Ladislav ONLINE
102. 1198 ÚCHV PF Sekretariát, Petronela Polanská ONLINE
103. 1198 Polanská, Petronela alias
104. 1199 Jendželovský, Rastislav ONLINE
105. 1200 Laboratórium, zoológie ONLINE
106. 1201 Pristaš, Peter ONLINE
107. 1202 Ľuptáčik, Peter ONLINE
108. 1203 Raschmanová, Natália ONLINE
109. 1204 Majerník, Martin ONLINE
110. 1204 Babinčák, Marián alias
111. 1204 Holota, Radovan alias
112. 1205 Košuth, Ján ONLINE
113. 1205 Panigaj, Martin alias
114. 1206 Laboratórium 109 ONLINE
115. 1207 Uhrin, Marcel ONLINE
116. 1207 Kaňuch, Peter alias
117. 1208 Majláth, Igor ONLINE
118. 1209 Bojková, Bianka ONLINE
119. 1210 Baňas, Miroslav ONLINE
120. 1210 Pavľáková, Barbora alias
121. 1210 Skičková, Štefánia alias
122. 1210 Šofranková, Lívia alias
123. 1211 Obšitošová, Ingrid ONLINE
124. 1211 Petrovičová, Eva alias
125. 1212 Laboratórium 101 ONLINE
126. 1213 Doktorandi UBEV , RB m.č. 9 ONLINE
127. 1213 Leškaničová, Andrea alias
128. 1213 Šimko, Patrik alias
129. 1213 Urbanská, Nicol alias
130. 1213 Zrubáková, Jarmila alias
131. 1214 Kassayová, Monika ONLINE
132. 1215 Audítor offline
133. 1216 Kisková, Terézia ONLINE
134. 1216 Pipová, Natália alias
135. 1217 Doktorandi, ÚCHV RB m.č. 5 ONLINE
136. 1217 Trizna, Lukáš alias
137. 1218 Zibrinyiová, Veronika ONLINE
138. 1218 Belák, Viktor alias
139. 1218 Kožárová, Zuzana alias
140. 1219 Elečko, Ján ONLINE
141. 1219 Kudličková, Zuzana alias
142. 1220 Doktorandi ÚBEV, RB3O317 ONLINE
143. 1220 Adamková, Petra alias
144. 1220 Ryniková, Mária alias
145. 1221 Majláthová, Viktória ONLINE
146. 1222 Šalachová, Monika ONLINE
147. 1223 Demečková, Vlasta ONLINE
148. 1224 Laboratórium, Košuth Ján ONLINE
149. 1225 Doktorandi ÚBEV, RB323 ONLINE
150. 1225 Gulyás, Kristián alias
151. 1225 Vargová, Viktória alias
152. 1226 Havrilová, Jana offline
153. 1227 Tomášková, Nataša ONLINE
154. 1228 Piknová, Mária ONLINE
155. 1229 Hamuľaková, Slávka ONLINE
156. 1234 Sorter, RBL - m.č.034 ONLINE
157. 1235 Doktorandi ÚBEV, RB335 ONLINE
158. 1235 Fedičová, Mária alias
159. 1235 Petrovová, Veronika alias
160. 1236 Szczecinová, Andrea ONLINE
161. 1237 Konfokálny mikroskop, RBL- m.č. 027 ONLINE
162. 1246 Serbin, Rastislav RD243 ONLINE
163. 1246 Skok, Arina alias
164. 1246 Várfalvyová, Alica alias
165. 1247 Lab. separačných metód, RD364 ONLINE
166. 1250 Sekeráková, Dana ONLINE
167. 1251 Laurichová, Magdaléna ONLINE
168. 1252 Orságová Králová, Zuzana ONLINE
169. 1253 Basová, Kristína ONLINE
170. 1254 Toma, Roman ONLINE
171. 1254 Staško, Slavomír alias
172. 1255 Baloghová, Silvia ONLINE
173. 1256 Špaková Raschmanová, Jana ONLINE
174. 1257 Pavlovová, Veronika ONLINE
175. 1258 Lukáčová, Adriana ONLINE
176. 1260 Semanišin, Gabriel ONLINE
177. 1261 Antalík, Marián ONLINE
178. 1262 Víglaský, Viktor ONLINE
179. 1263 Kožurková, Mária ONLINE
180. 1264 Džadžovská, Zuzana ONLINE
181. 1265 Verebová, Daniela offline
182. 1266 Pezlarová, Katarína ONLINE
183. 1267 Ružičková, Eva ONLINE
184. 1268 Juhászová, Michala ONLINE
185. 1269 Jureková, Nikola ONLINE
186. 1270 Benková, Lenka ONLINE
187. 1271 Hendrichovská, Nicol ONLINE
188. 1272 Černegová, Miroslava ONLINE
189. 1272 Krivoš-Bellušová, Denisa alias
190. 1273 Dubňanská, Nina ONLINE
191. 1274 Nináčová, Katarína ONLINE
192. 1275 Hrešková, Gabriela ONLINE
193. 1276 Pezlar, Ivan ONLINE
194. 1277 Herceg, Slavko ONLINE
195. 1278 Kováčová, Eva ONLINE
196. 1279 Medová, Silvia ONLINE
197. 1280 Bajusová, Henrieta ONLINE
198. 1281 Cvengrošová, Marieta ONLINE
199. 1282 Jenčušová, Eva Zuzana ONLINE
200. 1283 Fecková, Beáta ONLINE
201. 1284 Kalakay, Radoslav ONLINE
202. 1284 Adamek, Rastislav alias
203. 1285 Lukáčová, Katarína ONLINE
204. 1286 Blichová, Slavka ONLINE
205. 1287 Tomko, Martin ONLINE
206. 1288 Peter, Matta offline
207. 1289 Kačalová, Michaela ONLINE
208. 1290 Šveda, Dušan ONLINE
209. 1291 Obrinová Rigasová, Ivana offline
210. 1292 Jedáleň Moyzesova 9 , suterén ONLINE
211. 1293 Jedáleň Moyzesova 9 , Poschodie ONLINE
212. 1294 Hornyáková, Slavomíra ONLINE
213. 1295 Rindošová, Simona ONLINE
214. 1296 Mikitová, Barbora ONLINE
215. 1297 Csalová, Michaela ONLINE
216. 1298 Marcinová, Jozefína ONLINE
217. 1299 Ondová, Veronika ONLINE
218. 1501 Jantošovič, Jozef ONLINE
219. 1510 Hutňan, Emil ONLINE
220. 1511 Šusterová, Jana ONLINE
221. 1512 Velšmidová, Mária ONLINE
222. 1512 Ondrejová, Erika alias
223. 1513 Baranko, Miroslav ONLINE
224. 1514 Sedláková, Helena ONLINE
225. 1515 Ondrej, Ján ONLINE
226. 1516 Yanochko, Viktoriya ONLINE
227. 1517 Paňková, Mária ONLINE
228. 1520 Pomikala, Miroslav ONLINE
229. 1521 Berezňaková, Jana ONLINE
230. 1522 Lipták, Marek ONLINE
231. 1523 Nilabovič, Jakub ONLINE
232. 1530 Kováčová, Kristína offline
233. 1531 Marková, Eva - CSIRT offline
234. 1538 Béres, Jozef ONLINE
235. 1540 Blichová, Slávka offline
236. 1544 Tomášiková, Vladimíra offline
237. 1545 Gajdoš, Jozef offline
238. 1546 Derjaninová, Lenka offline
239. 1548 Kalakay, Radoslav offline
240. 1550 Hoľanová, Laura ONLINE
241. 1552 Štofová, Gabriela ONLINE
242. 1553 GYM ONLINE
243. 1554 Telocvicna, T3 ONLINE
244. 1556 Telocvicna, T4 ONLINE
245. 1557 Buková, Alena ONLINE
246. 1558 Horbacz, Agata Dorota ONLINE
247. 1558 Horbacz, Agata alias
248. 1558 Tomková, Petra alias
249. 1559 Cimboláková, Iveta ONLINE
250. 1560 Vrátnica ŠD, Popradská 66 ONLINE
251. 1561 Komenská, Jana ONLINE
252. 1562 Vargová, Iveta ONLINE
253. 1563 Jedáleň, Jesenná 5 ONLINE
254. 1565 ŠJ, Pokladňa ONLINE
255. 1565 Mrazková, Alena alias
256. 1566 Berezňáková, Anna ONLINE
257. 1576 Kocová, Valéria ONLINE
258. 1577 Pizňak, Martin ONLINE
259. 1578 Trepáčová, Stanislava ONLINE
260. 1580 Čorňaková, Katarína ONLINE
261. 1581 Tkáč, René ONLINE
262. 1582 Koľveková, Mária ONLINE
263. 1583 Štromp, Daniel ONLINE
264. 1585 Lukáčová, Mária ONLINE
265. 1586 Ciberejová, Gabriela ONLINE
266. 1589 Popovič, Marián ONLINE
267. 1590 Vitko, Ivan ONLINE
268. 1591 Ľaliková, Margita ONLINE
269. 1593 Džoganová, Oľga ONLINE
270. 1595 Tkáč, Michal ONLINE
271. 1596 Štark, Tomáš ONLINE
272. 1597 Imreczeová, Mária ONLINE
273. 1598 Szczecinová, Hedviga ONLINE
274. 1599 CIaKT, fax offline
275. 1600 Hurová, Ľubica ONLINE
276. 1601 Sovák, Pavol ONLINE
277. 1602 T5 fitness ONLINE
278. 1603 Mártonfi, Pavol ONLINE
279. 1604 Katedra telesnej výchovy ONLINE
280. 1604 Tkáčiková, Ľudmila alias
281. 1605 Šulc, Ivan offline
282. 1606 Džuganová, Daniela ONLINE
283. 1607 Belovičová, Gabriela ONLINE
284. 1608 Univerzitná knižnica, sekretariat ONLINE
285. 1608 Trnková, Slávka alias
286. 1609 Moňok, Jozef ONLINE
287. 1610 Morovská Turoňová, Andrea ONLINE
288. 1611 Vraštiaková, Valéria ONLINE
289. 1611 Turkiňáková, Silvia alias
290. 1612 Babicová, Zuzana ONLINE
291. 1612 Krjaková, Iveta alias
292. 1613 UK UPJŠ, Filozofická knižnica ONLINE
293. 1613 Macáková, Jana alias
294. 1613 Petrušová, Darina alias
295. 1614 Rakúska knižnica ONLINE
296. 1614 Gajdošová, Anna alias
297. 1616 Mgr. Capeková, Slávka ONLINE
298. 1616 Capeková, Slavka alias
299. 1616 Čipáková, Ľubica alias
300. 1617 UK UPJŠ, - edičné ONLINE
301. 1617 Medviďová, Eva alias
302. 1618 Knižnica UPJŠ, Medická 6 ONLINE
303. 1618 Vendráková, Jarmila alias
304. 1619 Lek. knižnica, pozičovňa ONLINE
305. 1619 Karaffová, Viera alias
306. 1619 Olenočinová, Ľubomíra alias
307. 1619 Tabaková, Alena alias
308. 1619 Timková, Jana alias
309. 1621 Čontofalská, Zuzana ONLINE
310. 1622 Telocvicna, T5 chodba ONLINE
311. 1623 Küchelová, Zuzana ONLINE
312. 1623 Zusková, Klaudia alias
313. 1624 Buková, Alena ONLINE
314. 1625 Čižmár, Peter offline
315. 1626 Dohovičová, Andrea ONLINE
316. 1627 Kaško, Dávid ONLINE
317. 1627 Čurgali, Marcel alias
318. 1627 Melichar, Richard alias
319. 1628 Uher, Ivan ONLINE
320. 1628 Junger, Ján alias
321. 1629 Berta, Patrik ONLINE
322. 1629 Kručanica, Ladislav alias
323. 1630 Imrich, Staško ONLINE
324. 1630 Sláviková, Cecília alias
325. 1631 Marčišinová, Romana ONLINE
326. 1632 Priščáková, Stanislava ONLINE
327. 1632 Polkablová, Zuzana alias
328. 1633 Sedláková, Helena ONLINE
329. 1634 Medipark, Hala ONLINE
330. 1635 Matyášová, Eva ONLINE
331. 1635 Forraiová, Andrea alias
332. 1636 Lek. knižnica, sklad ONLINE
333. 1637 Homiššáková, Eva - LK ONLINE
334. 1637 Homiššáková, Eva alias
335. 1638 Lek. knižnica, zahraničný sklad ONLINE
336. 1640 Knižnica, FVS ONLINE
337. 1640 Porubanová, Renáta alias
338. 1640 Vaľová, Marcela alias
339. 1641 Janovská, Dominika ONLINE
340. 1642 Matušovičová, Eva ONLINE
341. 1644 Zrník, Martin ONLINE
342. 1645 Vrancová, Eva ONLINE
343. 1646 Moravčíková, Andrea ONLINE
344. 1647 Matušovičová, Eva ONLINE
345. 1648 Brutovská, Romana ONLINE
346. 1649 Petrušová, Darina ONLINE
347. 1650 FIL knižnica, učebňa offline
348. 1651 Práv. knižnica, študovňa prízemie ONLINE
349. 1651 Majorošová, Zuzana alias
350. 1651 Petrová, Ivana alias
351. 1651 Szabóová, Kvetoslava alias
352. 1652 Lek. knižnica, študovňa ONLINE
353. 1652 Karaffová, Viera alias
354. 1652 Olenočinová, Ľubomíra alias
355. 1652 Tabaková, Alena alias
356. 1652 Timková, Jana alias
357. 1653 Práv. knižnica, výpožička ONLINE
358. 1653 Majorošová, Zuzana alias
359. 1653 Petrová, Ivana alias
360. 1653 Szabóová, Kvetoslava alias
361. 1653 Petrová, Ivana alias
362. 1654 Sklad M9 ONLINE
363. 1655 Klimová, Agnesa ONLINE
364. 1656 Haľama, Jozef ONLINE
365. 1660 Venceľová, Adriána ONLINE
366. 1661 Sabo, Maroš ONLINE
367. 1662 Čipáková, Ľubica ONLINE
368. 1663 Mikita, Štefan ONLINE
369. 1664 Makarová, Jana offline
370. 1665 Garáže, UPJŠ ONLINE
371. 1667 Vrátnica BZ, Mánesova ONLINE
372. 1668 Repčáková, Klára offline
373. 1669 Kelbel, Peter ONLINE
374. 1670 Botanická záhrada, Herbár offline
375. 1671 Suvák, Martin ONLINE
376. 1672 Fridmanová, Andrea ONLINE
377. 1673 Gregorek, Robert ONLINE
378. 1674 Mártonfiová, Lenka ONLINE
379. 1675 Lengyelová, Katarína ONLINE
380. 1676 Hyrošová, Martina ONLINE
381. 1677 Petrilová, Valéria offline
382. 1678 Vrátnica ŠD, Popradská 76 ONLINE
383. 1679 Petruňová, Veronika ONLINE
384. 1680 Maligda, Jozef ONLINE
385. 1681 Šemráková, Mária ONLINE
386. 1682 Adamčíková, Iveta offline
387. 1683 Tóthová, Mária ONLINE
388. 1684 Lukačková, Irina ONLINE
389. 1685 Vargová, Iveta offline
390. 1686 Jurová, Iveta ONLINE
391. 1687 Kőröšiová, Agnesa ONLINE
392. 1688 Mravec, Igor ONLINE
393. 1689 Šatňa údržby offline
394. 1690 Správca siete test, ŠDaJ test offline
395. 1691 Miľová, Eva ONLINE
396. 1692 ŠDaJ, Kaviareň ONLINE
397. 1693 ŠD, Sklad ONLINE
398. 1694 Töröková, Magdaléna offline
399. 1695 Správca siete, ŠDaJ ONLINE
400. 1696 Vrátnica ŠD, Medická 6 ONLINE
401. 1697 Vrátnica ŠD, Medická 4 ONLINE
402. 1698 Šimkaninová, Dagmar ONLINE
403. 1699 Bokšová, Beáta ONLINE