Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 1100 Vrátnica, Šrobárova 2 ONLINE
2. 1100 Strýčko, Radovan alias
3. 1110 Kvitkovský, Maroš ONLINE
4. 1112 Babušík Adamčíková, Linda offline
5. 1120 Iveta Adamčíková, Kancelária Moyzesova 9 ONLINE
6. 1120 Študentská jedáleň alias
7. 1122 Balážová, Marta ONLINE
8. 1123 Lučanská, Renáta ONLINE
9. 1124 Špilárová, Helena ONLINE
10. 1125 Raková, Ivana ONLINE
11. 1126 Kucková, Katarína ONLINE
12. 1127 Rozumová, Renáta ONLINE
13. 1128 Sidorová, Andrea ONLINE
14. 1129 Szattlerová, Zuzana ONLINE
15. 1130 Rozmanová, Renáta ONLINE
16. 1131 Janitorová, Zuzana ONLINE
17. 1132 Franková, Helena ONLINE
18. 1133 Mariana, Vilímová ONLINE
19. 1134 Himič, Natália ONLINE
20. 1135 Jarčuška, Pavol ONLINE
21. 1136 Laudárová, Ľudmila ONLINE
22. 1136 Sekerák, Róbert alias
23. 1137 Talárovičová, Štefánia ONLINE
24. 1138 Škrinár, Milan offline
25. 1139 Havrilová, Jana ONLINE
26. 1140 Čorňáková, Daniela ONLINE
27. 1141 Gregová, Iveta ONLINE
28. 1142 Görčöšová, Tatiana ONLINE
29. 1143 Vranayová, Silvia ONLINE
30. 1144 Ballová, Zuzana ONLINE
31. 1145 Gbúr, Ján ONLINE
32. 1146 Mareková, Mária offline
33. 1147 Špontáková, Monika ONLINE
34. 1148 Hučková, Regina ONLINE
35. 1149 Lišková, Renata ONLINE
36. 1150 Gažová, Zuzana ONLINE
37. 1151 Zelenák, Kamil ONLINE
38. 1152 Malachovská, Monika ONLINE
39. 1153 Nečedová, Angela ONLINE
40. 1154 Pokrivčáková, Marcela ONLINE
41. 1155 Kratyinová, Zuzana offline
42. 1156 Moricová, Zuzana ONLINE
43. 1157 Slovenská, Jana ONLINE
44. 1158 Veselovská, Zuzana ONLINE
45. 1159 Vasiľová, Mária ONLINE
46. 1160 Fedoročko, Peter ONLINE
47. 1161 Jánošíková, Andrea ONLINE
48. 1162 Sabolová, Adriana ONLINE
49. 1163 Horváthová, Tatiana ONLINE
50. 1164 Ručinská, Silvia ONLINE
51. 1165 Šuba, Dušan ONLINE
52. 1166 Filipová, Daniela ONLINE
53. 1167 Karenová, Danuša ONLINE
54. 1168 Kajňaková, Marcela ONLINE
55. 1169 Čipkár, Ján ONLINE
56. 1170 Sedláček, Štefan ONLINE
57. 1171 Vojtová, Edita ONLINE
58. 1172 Údržba , Rektorát ONLINE
59. 1173 Princík, Ivor ONLINE
60. 1174 Kováč, Ľubomír ONLINE
61. 1175 Onderko, Lucia ONLINE
62. 1176 Balogová, Monika ONLINE
63. 1176 Parimuchová, Andrea alias
64. 1177 Mock, Andrej ONLINE
65. 1178 Princík, Ivor offline
66. 1179 Nusová výstup ONLINE
67. 1180 Doktorandi , KZ ONLINE
68. 1180 Marcin, Michal alias
69. 1181 Šmajda, Beňadik ONLINE
70. 1182 Fedoročko, Peter ONLINE
71. 1183 ÚBEV PF, Sekretariát (Moyzesova) ONLINE
72. 1183 Gálik, Ján alias
73. 1183 Kováčová, Darina alias
74. 1184 Ševc, Juraj ONLINE
75. 1184 Alexovič Matiašová, Anna alias
76. 1185 Pástorová, Eva ONLINE
77. 1186 Daxnerová, Zuzana ONLINE
78. 1187 Mišúrová, Eva ONLINE
79. 1188 Vargová, Jana ONLINE
80. 1188 Bilá, Dominika alias
81. 1188 Buľková, Viktória alias
82. 1189 Balážová, Viera ONLINE
83. 1190 Jendželovská, Zuzana ONLINE
84. 1190 Barčáková, Ivana alias
85. 1190 Romanovová, Michaela alias
86. 1191 Kolesárová, Mariana ONLINE
87. 1191 Kisková, Jana alias
88. 1191 Maliničová, Lenka alias
89. 1192 Tvrdoňová, Monika ONLINE
90. 1193 Fábian, Martin ONLINE
91. 1193 Fabišíková, Milica alias
92. 1194 Lab. 215 Pončáková, Tatiana ONLINE
93. 1194 Fazekašová, Simona alias
94. 1194 Pončáková, Tatiana alias
95. 1195 Chodba, 2. poschodie RB ONLINE
96. 1195 Špaková Raschmanová, Jana alias
97. 1195 Tvrdoňová, Monika alias
98. 1196 Budovská, Mariana ONLINE
99. 1197 Janovec, Ladislav ONLINE
100. 1197 Hamuľaková, Slávka alias
101. 1198 ÚCHV PF Sekretariát, Petronela Polanská ONLINE
102. 1198 Polanská, Petronela alias
103. 1199 Jendželovský, Rastislav ONLINE
104. 1200 Laboratórium, zoológie ONLINE
105. 1201 Pristaš, Peter ONLINE
106. 1202 Ľuptáčik, Peter ONLINE
107. 1203 Raschmanová, Natália ONLINE
108. 1204 Košuth, Ján ONLINE
109. 1204 Babinčák, Marián alias
110. 1204 Majerník, Martin alias
111. 1205 Panigaj, Martin ONLINE
112. 1206 Laboratórium 109 ONLINE
113. 1207 Uhrin, Marcel ONLINE
114. 1207 Kaňuch, Peter alias
115. 1208 Majláth, Igor ONLINE
116. 1208 Pikalík, Mário alias
117. 1209 Bojková, Bianka ONLINE
118. 1210 Baňas, Miroslav ONLINE
119. 1210 Bubanová, Dominika alias
120. 1210 Leškaničová, Andrea alias
121. 1210 Šimko, Patrik alias
122. 1210 Šofranková, Lívia alias
123. 1211 Obšitošová, Ingrid ONLINE
124. 1211 Petrovičová, Eva alias
125. 1212 Laboratórium 101 ONLINE
126. 1213 Doktorandi UBEV , RB m.č. 9 ONLINE
127. 1213 Holota, Radovan alias
128. 1213 Mochnacký, Filip alias
129. 1213 Zrubáková, Jarmila alias
130. 1214 Kassayová, Monika ONLINE
131. 1215 Audítor offline
132. 1216 Kisková, Terézia ONLINE
133. 1216 Pipová, Natália alias
134. 1217 Doktorandi, ÚCHV RB m.č. 5 ONLINE
135. 1217 Halaganová, Andrea alias
136. 1217 Trizna, Lukáš alias
137. 1218 Zibrinyiová, Veronika ONLINE
138. 1218 Kožárová, Zuzana alias
139. 1219 Elečko, Ján ONLINE
140. 1219 Kudličková, Zuzana alias
141. 1220 Doktorandi, KFZ ONLINE
142. 1220 Adamková, Petra alias
143. 1220 Ryniková, Mária alias
144. 1221 Majláthová, Viktória ONLINE
145. 1222 Šalachová, Monika ONLINE
146. 1223 Demečková, Vlasta ONLINE
147. 1224 Laboratórium, Košuth Ján ONLINE
148. 1225 Doktorandi KZ, 323RB ONLINE
149. 1225 Gulyás, Kristián alias
150. 1225 Vargová, Viktória alias
151. 1226 Havrilová, Jana offline
152. 1227 Tomášková, Nataša ONLINE
153. 1228 Piknová, Mária ONLINE
154. 1229 Hamuľaková, Slávka ONLINE
155. 1229 Kristian, Pavol alias
156. 1234 Sorter, RBL - m.č.034 ONLINE
157. 1235 Doktorandi ÚBEV ONLINE
158. 1235 Hankoščák, Ján alias
159. 1235 Rudy, Ján alias
160. 1236 Szczecinová, Andrea ONLINE
161. 1237 Konfokálny mikroskop, RBL- m.č. 027 ONLINE
162. 1246 Serbin, Rastislav RD243 ONLINE
163. 1246 Prystopiuk, Oleksandr alias
164. 1246 Skok, Arina alias
165. 1246 Trach, Kateryna alias
166. 1246 Várfalvyová, Alica alias
167. 1247 Lab. separačných metód, RD364 ONLINE
168. 1250 Sekeráková, Dana ONLINE
169. 1251 Laurichová, Magdaléna ONLINE
170. 1252 Orságová Králová, Zuzana ONLINE
171. 1253 Basová, Kristína ONLINE
172. 1254 Toma, Roman ONLINE
173. 1254 Staško, Slavomír alias
174. 1255 Baloghová, Silvia ONLINE
175. 1256 Špaková Raschmanová, Jana ONLINE
176. 1257 Pavlovová, Veronika ONLINE
177. 1258 Lukáčová, Adriana ONLINE
178. 1260 Semanišin, Gabriel ONLINE
179. 1261 Antalík, Marián ONLINE
180. 1262 Víglaský, Viktor ONLINE
181. 1263 Kožurková, Mária ONLINE
182. 1264 Džadžovská, Zuzana ONLINE
183. 1265 Samselyová, Katarína ONLINE
184. 1266 Pezlarová, Katarína ONLINE
185. 1267 Ružičková, Eva ONLINE
186. 1268 Juhászová, Michala ONLINE
187. 1269 Jureková, Nikola ONLINE
188. 1270 Benková, Lenka ONLINE
189. 1271 Hendrichovská, Nicol ONLINE
190. 1272 Krivoš-Bellušová, Denisa ONLINE
191. 1273 Dubňanská, Nina ONLINE
192. 1274 Nináčová, Katarína ONLINE
193. 1275 Hrešková, Gabriela ONLINE
194. 1276 Pezlar, Ivan ONLINE
195. 1277 Herceg, Slavko ONLINE
196. 1278 Kováčová, Eva ONLINE
197. 1279 Medová, Silvia ONLINE
198. 1280 Bajusová, Henrieta ONLINE
199. 1281 Cvengrošová, Marieta ONLINE
200. 1282 Jenčušová, Eva Zuzana ONLINE
201. 1283 Fecková, Beáta ONLINE
202. 1284 Kalakay, Radoslav ONLINE
203. 1284 Adamek, Rastislav alias
204. 1285 Babinčáková, Mária ONLINE
205. 1286 Blichová, Slavka ONLINE
206. 1287 Tomko, Martin ONLINE
207. 1288 Závodník, Ladislav offline
208. 1289 Obrinová Rigasová, Ivana ONLINE
209. 1289 Kačalová, Michaela alias
210. 1290 Šveda, Dušan ONLINE
211. 1291 Adamek, Rastislav offline
212. 1292 Jedáleň Moyzesova 9 , suterén ONLINE
213. 1293 Jedáleň Moyzesova 9 , Poschodie ONLINE
214. 1294 Hornyáková, Slavomíra ONLINE
215. 1295 Rindošová, Simona ONLINE
216. 1296 Mikitová, Barbora ONLINE
217. 1501 Jantošovič, Jozef ONLINE
218. 1510 Hutňan, Emil ONLINE
219. 1511 Šusterová, Jana ONLINE
220. 1512 Ondrejová, Erika ONLINE
221. 1513 Baranko, Miroslav ONLINE
222. 1514 Sedláková, Helena ONLINE
223. 1515 Ondrej, Ján ONLINE
224. 1516 Yanochko, Viktoriya ONLINE
225. 1517 Paňková, Mária ONLINE
226. 1520 Pomikala, Miroslav ONLINE
227. 1521 Berezňaková, Jana ONLINE
228. 1522 Lipták, Marek ONLINE
229. 1523 Nilabovič, Jakub ONLINE
230. 1530 Kováčová, Kristína offline
231. 1531 Marková, Eva - CSIRT offline
232. 1538 Béres, Jozef offline
233. 1540 Blichová, Slávka offline
234. 1544 Tomášiková, Vladimíra offline
235. 1545 Gajdoš, Jozef offline
236. 1546 Derjaninová, Lenka offline
237. 1548 Kalakay, Radoslav offline
238. 1550 Hoľanová, Laura ONLINE
239. 1552 Štofová, Gabriela ONLINE
240. 1553 GYM ONLINE
241. 1557 Buková, Alena ONLINE
242. 1558 Horbacz, Agata Dorota offline
243. 1558 Horbacz, Agata alias
244. 1558 Tomková, Petra alias
245. 1559 Cimboláková, Iveta ONLINE
246. 1560 Vrátnica ŠD, Popradská 66 ONLINE
247. 1561 Komenská, Jana ONLINE
248. 1562 Vargová, Iveta ONLINE
249. 1563 Jedáleň, Jesenná 5 offline
250. 1565 ŠJ, Pokladňa ONLINE
251. 1565 Mrazková, Alena alias
252. 1566 Berezňáková, Anna ONLINE
253. 1578 Trepáčová, Stanislava ONLINE
254. 1580 Čorňaková, Katarína ONLINE
255. 1581 Tkáč, René ONLINE
256. 1582 Koľveková, Mária ONLINE
257. 1583 Fabiánová, Natália ONLINE
258. 1584 Paulíny, Zuzana offline
259. 1584 Kalakay, Radoslav alias
260. 1585 Lukáčová, Mária ONLINE
261. 1586 Ciberejová, Gabriela ONLINE
262. 1587 Svoreňová, Zuzana offline
263. 1588 Gazdová, Eva offline
264. 1589 Popovič, Marián ONLINE
265. 1590 Vitko, Ivan ONLINE
266. 1591 Ľaliková, Margita ONLINE
267. 1593 Džoganová, Oľga ONLINE
268. 1595 Tkáč, Michal ONLINE
269. 1596 Juhászová, Diana offline
270. 1597 Imreczeová, Mária ONLINE
271. 1598 Szczecinová, Hedviga ONLINE
272. 1599 CIaKT, fax offline
273. 1600 Hurová, Ľubica ONLINE
274. 1601 Sovák, Pavol ONLINE
275. 1602 T5 fitness ONLINE
276. 1603 Mártonfi, Pavol ONLINE
277. 1604 Katedra telesnej výchovy ONLINE
278. 1604 Tkáčiková, Ľudmila alias
279. 1605 Šulc, Ivan offline
280. 1606 Džuganová, Daniela ONLINE
281. 1607 Belovičová, Gabriela ONLINE
282. 1608 Univerzitná knižnica, sekretariat ONLINE
283. 1608 Trnková, Slávka alias
284. 1609 Moňok, Jozef ONLINE
285. 1610 Takáč, Barbora ONLINE
286. 1611 Vraštiaková, Valéria ONLINE
287. 1611 Turkiňáková, Silvia alias
288. 1612 Babicová, Zuzana ONLINE
289. 1612 Krjaková, Iveta alias
290. 1613 UK UPJŠ, Filozofická knižnica ONLINE
291. 1613 Olenočinová, Ľubomíra alias
292. 1614 Rakúska knižnica ONLINE
293. 1614 Gajdošová, Anna alias
294. 1616 Mgr. Capeková, Slávka ONLINE
295. 1616 Capeková, Slavka alias
296. 1616 Čipáková, Ľubica alias
297. 1617 UK UPJŠ, - edičné ONLINE
298. 1617 Medviďová, Eva alias
299. 1618 Knižnica UPJŠ, Medická 6 ONLINE
300. 1618 Timková, Jana alias
301. 1619 Lek. knižnica, pozičovňa ONLINE
302. 1619 Eliášová, Veronika alias
303. 1619 Gomolčáková, Viktória alias
304. 1619 Karaffová, Viera alias
305. 1619 Vendráková, Jarmila alias
306. 1621 Čontofalská, Zuzana ONLINE
307. 1622 Telocvicna, T5 chodba ONLINE
308. 1623 Küchelová, Zuzana ONLINE
309. 1623 Zusková, Klaudia alias
310. 1624 Buková, Alena ONLINE
311. 1625 Čižmár, Peter offline
312. 1626 Dohovičová, Andrea ONLINE
313. 1627 Kaško, Dávid ONLINE
314. 1627 Melichar, Richard alias
315. 1628 Uher, Ivan ONLINE
316. 1628 Junger, Ján alias
317. 1629 Berta, Patrik ONLINE
318. 1629 Čurgali, Marcel alias
319. 1629 Kručanica, Ladislav alias
320. 1630 Imrich, Staško ONLINE
321. 1630 Sláviková, Cecília alias
322. 1631 Marčišinová, Romana ONLINE
323. 1632 Priščáková, Stanislava ONLINE
324. 1632 Polkablová, Zuzana alias
325. 1633 Sedláková, Helena ONLINE
326. 1634 Medipark, Hala ONLINE
327. 1635 Matyášová, Eva ONLINE
328. 1635 Forraiová, Andrea alias
329. 1636 Lek. knižnica, sklad ONLINE
330. 1637 Homiššáková, Eva - LK ONLINE
331. 1637 Homiššáková, Eva alias
332. 1640 Knižnica, FVS ONLINE
333. 1640 Makarová, Jana alias
334. 1640 Porubanová, Renáta alias
335. 1641 Janovská, Dominika ONLINE
336. 1642 Matušovičová, Eva offline
337. 1644 Zrník, Martin ONLINE
338. 1645 Vrancová, Eva ONLINE
339. 1646 Moravčíková, Andrea ONLINE
340. 1647 Matušovičová, Eva ONLINE
341. 1648 Brutovská, Romana ONLINE
342. 1649 Petrušová, Darina ONLINE
343. 1650 FIL knižnica, učebňa offline
344. 1651 Práv. knižnica, študovňa prízemie ONLINE
345. 1651 Bednárová, Adriana alias
346. 1651 Majorošová, Zuzana alias
347. 1651 Szabóová, Kvetoslava alias
348. 1652 Lek. knižnica, študovňa ONLINE
349. 1653 Práv. knižnica, výpožička ONLINE
350. 1653 Domaracká, Gabriela alias
351. 1654 Sklad M9 ONLINE
352. 1655 Klimová, Agnesa ONLINE
353. 1656 Haľama, Jozef ONLINE
354. 1660 Venceľová, Adriána ONLINE
355. 1661 Sabo, Maroš ONLINE
356. 1662 Čipáková, Ľubica ONLINE
357. 1663 Mikita, Štefan ONLINE
358. 1664 Makarová, Jana offline
359. 1665 Garáže, UPJŠ ONLINE
360. 1667 Vrátnica BZ, Mánesova ONLINE
361. 1668 Repčáková, Klára offline
362. 1669 Kelbel, Peter offline
363. 1670 Botanická záhrada, Herbár ONLINE
364. 1671 Suvák, Martin ONLINE
365. 1672 Fridmanová, Andrea ONLINE
366. 1673 Gregorek, Robert ONLINE
367. 1674 Mártonfiová, Lenka ONLINE
368. 1675 Lengyelová, Katarína ONLINE
369. 1676 Hyrošová, Martina ONLINE
370. 1677 Petrilová, Valéria offline
371. 1678 Vrátnica ŠD, Popradská 76 ONLINE
372. 1679 Petruňová, Veronika ONLINE
373. 1680 Maligda, Jozef ONLINE
374. 1681 Šemráková, Mária ONLINE
375. 1682 Adamčíková, Iveta offline
376. 1683 Tóthová, Mária ONLINE
377. 1684 Lukačková, Irina ONLINE
378. 1685 Vargová, Iveta offline
379. 1686 Jurová, Iveta ONLINE
380. 1687 Kőröšiová, Agnesa ONLINE
381. 1688 Mravec, Igor ONLINE
382. 1689 Šatňa údržby offline
383. 1690 Správca siete test, ŠDaJ test offline
384. 1691 Miľová, Eva ONLINE
385. 1692 ŠDaJ, Kaviareň ONLINE
386. 1693 ŠD, Sklad ONLINE
387. 1694 Töröková, Magdaléna offline
388. 1695 Správca siete, ŠDaJ ONLINE
389. 1696 Vrátnica ŠD, Medická 6 ONLINE
390. 1697 Vrátnica ŠD, Medická 4 ONLINE
391. 1698 Šimkaninová, Dagmar ONLINE
392. 1699 Bokšová, Beáta ONLINE
393. 1710 Telocvicna, T4 ONLINE
394. 1711 Telocvicna, T3 ONLINE