Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 1100 Vrátnica, Šrobárova 2 ONLINE
2. 1110 Kvitkovský, Maroš ONLINE
3. 1112 Babušík Adamčíková, Linda offline
4. 1120 kancelária moyzesova 9 ONLINE
5. 1122 Balážová, Lenka ONLINE
6. 1122 Balážová, Marta alias
7. 1123 Lučanská, Renáta ONLINE
8. 1124 Špilárová, Helena ONLINE
9. 1125 Horváthová, Anna ONLINE
10. 1126 Pirčáková, Renáta ONLINE
11. 1127 Rozumová, Renáta ONLINE
12. 1128 Sidorová, Andrea ONLINE
13. 1129 Szattlerová, Zuzana ONLINE
14. 1130 Rozmanová, Renáta ONLINE
15. 1131 Pethöová, Emília ONLINE
16. 1132 Timková, Magdaléna ONLINE
17. 1133 Lejková, Júlia ONLINE
18. 1134 Himič, Natália ONLINE
19. 1135 Jarčuška, Pavol ONLINE
20. 1136 Hupcejová, Jozefína ONLINE
21. 1136 Laudárová, Anna alias
22. 1137 Talárovičová, Štefánia ONLINE
23. 1138 Maliar, Karol ONLINE
24. 1139 Havrilová, Jana ONLINE
25. 1140 Čorňáková, Daniela ONLINE
26. 1141 Gregová, Iveta ONLINE
27. 1142 Görčöšová, Tatiana ONLINE
28. 1143 Dlugošová, Lucia ONLINE
29. 1144 Ballová, Zuzana ONLINE
30. 1145 Gbúr, Ján ONLINE
31. 1146 Mareková, Mária offline
32. 1147 Špontáková, Monika ONLINE
33. 1148 Hučková, Regina ONLINE
34. 1148 Bröstl, Alexander alias
35. 1149 Lišková, Renata ONLINE
36. 1150 Gažová, Zuzana ONLINE
37. 1151 Zelenák, Kamil ONLINE
38. 1152 Malachovská, Monika ONLINE
39. 1152 Bahtijarevičová, Mária alias
40. 1153 Čabalová, Eva ONLINE
41. 1154 Pokrivčáková, Marcela ONLINE
42. 1155 Kratyinová, Zuzana ONLINE
43. 1156 Begányiová, Eva ONLINE
44. 1158 Podlesná, Ivana ONLINE
45. 1159 Vasiľová, Mária ONLINE
46. 1160 Fedoročko, Peter offline
47. 1160 Černák, Juraj alias
48. 1161 Jánošíková, Andrea ONLINE
49. 1162 Sabolová, Adriana ONLINE
50. 1163 Horváthová, Tatiana offline
51. 1164 Ručinská, Silvia ONLINE
52. 1165 Šuba, Dušan ONLINE
53. 1166 Filipová, Daniela ONLINE
54. 1167 Karenová, Danuša ONLINE
55. 1168 Kajňaková, Marcela ONLINE
56. 1169 Čipkár, Ján ONLINE
57. 1170 Matejová, Viera ONLINE
58. 1171 Vojtová, Edita ONLINE
59. 1172 Udrzba Rekt. ONLINE
60. 1172 Béreš, Peter alias
61. 1173 Princík, Ivor ONLINE
62. 1174 Kováč, Ľubomír ONLINE
63. 1175 Raková, Ivana ONLINE
64. 1176 Balogová, Monika ONLINE
65. 1176 Parimuchová, Andrea alias
66. 1177 Mock, Andrej ONLINE
67. 1178 Princík, Ivor offline
68. 1179 Panigaj, Ľubomír ONLINE
69. 1180 Doktorandi KZ, 320RB ONLINE
70. 1180 Marcin, Michal alias
71. 1180 Mikitová, Barbora alias
72. 1181 Šmajda, Beňadik ONLINE
73. 1182 Fedoročko, Peter ONLINE
74. 1183 UBEV PF, Sekretariát (Moyzesova) ONLINE
75. 1183 Gálik, Ján alias
76. 1183 Kováčová, Darina alias
77. 1184 Ševc, Juraj ONLINE
78. 1184 Alexovič Matiašová, Anna alias
79. 1184 Tonelli Gombalová, Zuzana alias
80. 1185 Pástorová, Eva ONLINE
81. 1186 Daxnerová, Zuzana ONLINE
82. 1187 Mišúrová, Eva ONLINE
83. 1188 Vargová, Jana ONLINE
84. 1188 Bilá, Dominika alias
85. 1188 Buľková, Viktória alias
86. 1189 Balážová, Viera ONLINE
87. 1190 Jendželovská, Zuzana ONLINE
88. 1190 Romanovová, Michaela alias
89. 1191 Kolesárová, Mariana ONLINE
90. 1191 Kisková, Jana alias
91. 1191 Maliničová, Lenka alias
92. 1191 Piknová, Mária alias
93. 1192 Elečko, Ján ONLINE
94. 1193 Roncak, Robert ONLINE
95. 1193 Fábian, Martin alias
96. 1193 Rončák, Róbert alias
97. 1194 Lab. 215 Olekšák, Patrik ONLINE
98. 1194 Fazekašová, Simona alias
99. 1194 Mitríková, Tatiana alias
100. 1194 Široký, Michael alias
101. 1195 Chodba UCHV, 2. poschodie RBL ONLINE
102. 1195 Špaková Raschmanová, Jana alias
103. 1195 Tvrdoňová, Monika alias
104. 1196 Budovská, Mariana ONLINE
105. 1197 Hamuľaková, Slávka RB211 kanc. ONLINE
106. 1197 Hamuľaková, Slávka alias
107. 1197 Janovec, Ladislav alias
108. 1198 UCHV PF, Sekretariát ONLINE
109. 1198 Veselovská, Zuzana alias
110. 1199 Jendželovský, Rastislav ONLINE
111. 1200 lab. zoologie, RB324 offline
112. 1201 Pristaš, Peter ONLINE
113. 1202 Ľuptáčik, Peter ONLINE
114. 1203 Raschmanová, Natália ONLINE
115. 1204 Košuth, Ján ONLINE
116. 1204 Babinčák, Marián alias
117. 1204 Majerník, Martin alias
118. 1205 Panigaj, Martin ONLINE
119. 1206 Parošová, Jana ONLINE
120. 1206 Parošová, Janka alias
121. 1207 Uhrin, Marcel ONLINE
122. 1207 Kaňuch, Peter alias
123. 1208 Majláth, Igor ONLINE
124. 1208 Pikalík, Mário alias
125. 1209 Bojková, Bianka ONLINE
126. 1210 Kimáková, Patrícia ONLINE
127. 1210 Bubanová, Dominika alias
128. 1210 Leškaničová, Andrea alias
129. 1210 Sabol, František alias
130. 1211 Obšitošová, Ingrid ONLINE
131. 1211 Petrovičová, Eva alias
132. 1212 Laboratórium, RBL - č.m. 101 ONLINE
133. 1212 Kolesár, Adrián alias
134. 1212 Parošová, Janka alias
135. 1213 Doktorandi UBEV , RB m.c. 9 ONLINE
136. 1213 Holota, Radovan alias
137. 1213 Macejová, Mária alias
138. 1214 Kassayová, Monika ONLINE
139. 1215 Audítor offline
140. 1216 Kisková, Terézia ONLINE
141. 1216 Pipová, Natália alias
142. 1217 Doktorandi, UCHV m.c.5 RB ONLINE
143. 1217 Halaganová, Andrea alias
144. 1217 Trizna, Lukáš alias
145. 1218 Zibrinyiová, Veronika ONLINE
146. 1218 Kožárová, Zuzana alias
147. 1219 Vojtasová, Mária RC122 ONLINE
148. 1219 Vojtasová, Mária alias
149. 1220 Hradická, Petra ONLINE
150. 1220 Adamková, Petra alias
151. 1220 Gejguš, Miroslav alias
152. 1220 Ledecký, Martin alias
153. 1220 Masariková, Adriana alias
154. 1220 Sivčo, Martin alias
155. 1220 Vilhanová, Katarína alias
156. 1221 Majláthová, Viktória ONLINE
157. 1222 Šalachová, Monika ONLINE
158. 1223 Demečková, Vlasta ONLINE
159. 1224 Lab. 135 , Kosuth ONLINE
160. 1224 Ahlersová, Eva alias
161. 1225 Doktoradni KZ, 323RB ONLINE
162. 1225 Horváth, Enikő alias
163. 1225 Nusová, Gréta alias
164. 1225 Vargová, Viktória alias
165. 1226 Havrilová, Jana offline
166. 1227 Tomášková, Nataša ONLINE
167. 1228 Sedláková rod.Kadukova, Jana ONLINE
168. 1228 Sedláková, Jana alias
169. 1229 Kristian, Pavol ONLINE
170. 1234 Sorter, RBL - c.m. 034 ONLINE
171. 1235 Doktorandi KZ, RB335 ONLINE
172. 1235 Haľková, Beáta alias
173. 1235 Jureková, Nikola alias
174. 1235 Rudy, Ján alias
175. 1236 Szczecinová, Andrea ONLINE
176. 1237 Konfokalny mikroskop, RBL - č.m. 027 ONLINE
177. 1246 Serbin, Rastislav RD243 ONLINE
178. 1246 Gašková, Martina alias
179. 1246 Kozlov, Oleksandr alias
180. 1246 Serbin, Rastislav alias
181. 1246 Tóth, Ján alias
182. 1247 lab. Separacnych metod, RD364 ONLINE
183. 1250 Sekeráková, Dana offline
184. 1251 Laurichová, Magdaléna offline
185. 1255 Baloghová, Silvia offline
186. 1256 Špaková Raschmanová, Jana ONLINE
187. 1257 Pavlovová, Veronika ONLINE
188. 1260 Semanišin, Gabriel ONLINE
189. 1261 Antalík, Marián ONLINE
190. 1262 Víglaský, Viktor ONLINE
191. 1263 Kožurková, Mária ONLINE
192. 1263 Sabolová, Danica alias
193. 1264 Džadžovská, Zuzana ONLINE
194. 1265 Samselyová, Katarína ONLINE
195. 1266 Pezlarová, Katarína ONLINE
196. 1267 Kačalová, Michaela ONLINE
197. 1268 Juhászová, Michala ONLINE
198. 1269 Šimková, Slávka ONLINE
199. 1270 Kováč, Július ONLINE
200. 1271 Hendrichovská, Nicol ONLINE
201. 1272 Krivoš-Bellušová, Denisa ONLINE
202. 1273 Lederová, Lívia ONLINE
203. 1274 Nináčová, Katarína ONLINE
204. 1275 Hrešková, Gabriela ONLINE
205. 1276 Pezlar, Ivan ONLINE
206. 1277 Herceg, Slavko ONLINE
207. 1278 Kováčová, Eva ONLINE
208. 1278 Tomko, Martin alias
209. 1279 Medová, Silvia ONLINE
210. 1280 Bajusová, Henrieta ONLINE
211. 1281 Horváthová, Marieta ONLINE
212. 1282 Sekerák, Jozef ONLINE
213. 1283 Fecková, Beáta ONLINE
214. 1284 Kalakay, Radoslav ONLINE
215. 1284 Adamek, Rastislav alias
216. 1285 Hajduk, Róbert ONLINE
217. 1286 Blichová, Slavka ONLINE
218. 1287 Takáč, Karol ONLINE
219. 1289 Obrinová Rigasová, Ivana ONLINE
220. 1289 Rigasová, Ivana alias
221. 1290 Šveda, Dušan ONLINE
222. 1292 Jedáleň Moyzesova 9 , suterén ONLINE
223. 1293 Jedáleň Moyzesova 9 , Poschodie ONLINE
224. 1294 Griga, František ONLINE
225. 1299 Fedoročko, Peter offline
226. 1501 Jantošovič, Jozef ONLINE
227. 1510 Hutňan, Emil ONLINE
228. 1511 Šusterová, Jana ONLINE
229. 1512 Ondrejová, Erika ONLINE
230. 1513 Baranko, Miroslav ONLINE
231. 1514 Sedláková, Helena ONLINE
232. 1515 Ondrej, Ján ONLINE
233. 1516 Yanochko, Viktoria ONLINE
234. 1517 Paňková, Mária ONLINE
235. 1520 Pomikala, Miroslav ONLINE
236. 1521 Berezňaková, Jana ONLINE
237. 1522 Lipták, Marek ONLINE
238. 1538 Béres, Jozef ONLINE
239. 1539 Nobody, Nobody offline
240. 1540 Blichová, Slávka offline
241. 1541 Šveda, Dušan offline
242. 1542 Hajduk, Róbert offline
243. 1543 Sekerák, Jozef offline
244. 1544 Tomášiková, Vladimíra offline
245. 1545 Gajdoš, Jozef offline
246. 1546 Derjaninová, Lenka offline
247. 1548 Kalakay, Radoslav offline
248. 1551 Onderko, Lucia ONLINE
249. 1552 Štofová, Gabriela ONLINE
250. 1553 Buková, Alena offline
251. 1558 Horbacz, Agata Dorota ONLINE
252. 1558 Dračková, Dana alias
253. 1558 Horbacz, Agata alias
254. 1559 Cimboláková, Iveta ONLINE
255. 1560 Vrátnica ŠD, Popradská 66 ONLINE
256. 1561 Komenská, Jana ONLINE
257. 1562 Vargová, Iveta ONLINE
258. 1563 Jedáleň, Jesenná 5 ONLINE
259. 1565 ŠJ, Pokladňa ONLINE
260. 1565 Mrazková, Alena alias
261. 1566 Berezňáková, Anna ONLINE
262. 1567 Béreš, Peter ONLINE
263. 1578 Trepáčová, Stanislava ONLINE
264. 1580 Čorňaková, Katarína ONLINE
265. 1581 Tkáč, René ONLINE
266. 1582 Koľveková, Mária ONLINE
267. 1583 Fabiánová, Natália ONLINE
268. 1584 Paulíny, Zuzana offline
269. 1585 Lukáčová, Mária ONLINE
270. 1586 Ciberejová, Gabriela ONLINE
271. 1587 Svoreňová, Zuzana offline
272. 1588 Gazdová, Eva offline
273. 1589 Popovič, Marián ONLINE
274. 1590 Vranec, Marek ONLINE
275. 1591 Štrbová, Jana ONLINE
276. 1593 Džoganová, Oľga ONLINE
277. 1595 Tkáč, Michal ONLINE
278. 1596 Juhászová, Diana offline
279. 1597 Imreczeová, Mária ONLINE
280. 1598 Szczecinová, Hedviga ONLINE
281. 1599 CIaKT, fax ONLINE
282. 1600 Hurová, Ľubica ONLINE
283. 1601 Sovák, Pavol ONLINE
284. 1602 Telocvicna, T5 fitness ONLINE
285. 1603 Mártonfi, Pavol ONLINE
286. 1604 Katedra telesnej výchovy ONLINE
287. 1604 Tkáčiková, Ľudmila alias
288. 1605 Šulc, Ivan offline
289. 1606 Džuganová, Daniela ONLINE
290. 1607 Belovičová, Gabriela ONLINE
291. 1607 Hovanová, Lenka alias
292. 1608 Univerzitná knižnica, sekretariat ONLINE
293. 1608 Vrancová, Eva alias
294. 1609 Moňok, Jozef ONLINE
295. 1610 Samuelisová, Judita ONLINE
296. 1611 Vraštiaková, Valéria ONLINE
297. 1611 Turkiňáková, Silvia alias
298. 1611 Turkiňáková, Silvia alias
299. 1612 Babicová, Zuzana ONLINE
300. 1612 Krjaková, Iveta alias
301. 1612 Krjaková, Iveta alias
302. 1613 UK UPJŠ, Filozofická knižnica ONLINE
303. 1613 Kolinovský, Radoslav alias
304. 1613 Kolinovský, Radoslav alias
305. 1614 Rakúska knižnica ONLINE
306. 1614 Gajdošová, Anna alias
307. 1616 Marcinová, Klára ONLINE
308. 1617 UK UPJŠ, - edičné ONLINE
309. 1617 Medviďová, Eva alias
310. 1618 Knižnica UPJŠ, Medická 6 ONLINE
311. 1618 Timková, Jana alias
312. 1618 Timková, Jana alias
313. 1619 Lek. knižnica, pozičovňa ONLINE
314. 1619 Homiššáková, Eva alias
315. 1619 Karaffová, Viera alias
316. 1619 Királyová, Miriama alias
317. 1619 Lašovská, Barbora alias
318. 1619 Vendráková, Jarmila alias
319. 1619 Vendráková, Jarmila alias
320. 1619 Karaffová, Viera alias
321. 1619 Mgr. Királyová, Miriama alias
322. 1619 Mgr. Lašovská, Barbora alias
323. 1621 Čontofalská, Zuzana ONLINE
324. 1621 Halamová, Dáša alias
325. 1622 Telocvicna, T5 chodba ONLINE
326. 1623 Küchelová, Zuzana ONLINE
327. 1623 Brtková, Mirianna alias
328. 1623 Zusková, Klaudia alias
329. 1624 Buková, Alena ONLINE
330. 1625 Čižmár, Peter offline
331. 1626 Dohovičová, Andrea ONLINE
332. 1627 Kaško, Dávid ONLINE
333. 1627 Valanský, Marek alias
334. 1628 Uher, Ivan ONLINE
335. 1628 Junger, Ján alias
336. 1629 Bakalár, Peter ONLINE
337. 1629 Berta, Patrik alias
338. 1629 Čurgali, Marcel alias
339. 1629 Kručanica, Ladislav alias
340. 1630 Imrich, Staško ONLINE
341. 1630 Sláviková, Cecília alias
342. 1631 Marčišinová, Romana ONLINE
343. 1632 Juhászová, Agnesa ONLINE
344. 1632 Vokálová, Júlia alias
345. 1632 Vokálová, Júlia alias
346. 1633 Sedláková, Helena ONLINE
347. 1634 Medipark, Hala ONLINE
348. 1635 Matyášová, Eva ONLINE
349. 1635 Forraiová, Andrea alias
350. 1640 Knižnica, FVS ONLINE
351. 1640 Bednárová, Adriana alias
352. 1640 Porubanová, Renáta alias
353. 1640 Porubanová, Renáta alias
354. 1640 Bc. Bednárová, Adriána alias
355. 1641 Janovská, Dominika ONLINE
356. 1642 Matušovičová, Eva ONLINE
357. 1644 Zrník, Martin ONLINE
358. 1645 Madlenáková, Helena ONLINE
359. 1646 Moravčíková, Andrea ONLINE
360. 1647 Matušovičová, Eva ONLINE
361. 1648 Brutovská, Romana ONLINE
362. 1649 Petrušová, Darina ONLINE
363. 1650 FIL knižnica, učebňa offline
364. 1651 Práv. knižnica, študovňa prízemie ONLINE
365. 1651 Lukáčová, Kvetoslava alias
366. 1651 Majorošová, Zuzana alias
367. 1651 Szabóová, Kvetoslava alias
368. 1651 Majorošová, Zuzana alias
369. 1651 Szabóová, Kvetoslava alias
370. 1652 Lek. knižnica, študovňa ONLINE
371. 1653 Práv. knižnica, výpožička ONLINE
372. 1653 Makarová, Jana alias
373. 1653 Domaracká, Gabriela alias
374. 1654 Sklad M9 ONLINE
375. 1655 Klimová, Agnesa ONLINE
376. 1656 Haľama, Jozef ONLINE
377. 1660 Venceľová, Adriána ONLINE
378. 1661 Sabo, Maroš ONLINE
379. 1662 Čipáková, Ľubica ONLINE
380. 1663 Mikita, Štefan ONLINE
381. 1664 Makarová, Jana offline
382. 1665 Garáže, UPJŠ ONLINE
383. 1667 Vrátnica BZ, Mánesova ONLINE
384. 1668 Repčáková, Klára offline
385. 1669 Kelbel, Peter offline
386. 1670 Botanická záhrada, Herbár ONLINE
387. 1671 Suvák, Martin ONLINE
388. 1672 Fridman, Peter ONLINE
389. 1673 Gregorek, Robert ONLINE
390. 1674 Mártonfiová, Lenka ONLINE
391. 1675 Lengyelová, Katarína offline
392. 1676 Hyrošová, Martina ONLINE
393. 1676 Sabolová, Viera alias
394. 1677 Petrilová, Valéria offline
395. 1678 Vrátnica ŠD, Popradská 76 ONLINE
396. 1679 Petruňová, Veronika ONLINE
397. 1680 Maligda, Jozef ONLINE
398. 1681 Šemráková, Mária ONLINE
399. 1682 Adamčíková, Iveta ONLINE
400. 1682 Študentská jedáleň alias
401. 1683 Tóthová, Mária ONLINE
402. 1684 Lukačková, Irina ONLINE
403. 1685 Vargová, Iveta offline
404. 1686 Jurová, Iveta ONLINE
405. 1687 Kőröšiová, Agnesa ONLINE
406. 1688 Mravec, Igor ONLINE
407. 1689 Šatňa údržby offline
408. 1691 Miľová, Eva ONLINE
409. 1692 ŠDaJ, Kaviareň ONLINE
410. 1693 ŠD, Sklad offline
411. 1694 Töröková, Magdaléna offline
412. 1695 Správca siete, ŠDaJ ONLINE
413. 1696 Vrátnica ŠD, Medická 6 ONLINE
414. 1697 Vrátnica ŠD, Medická 4 ONLINE
415. 1698 Šimkaninová, Dagmar ONLINE
416. 1699 Bokšová, Beáta ONLINE
417. 1710 Telocvicna, T4 ONLINE
418. 1711 Telocvicna, T3 ONLINE