Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 2108 Gallay prodekan PF, vonkajšie vzťahy RA322 ONLINE
2. 2108 Gallay, Michal alias
3. 2109 Dekanát PF, Fax offline
4. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
5. 2113 Saksl, Karel alias
6. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
7. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
8. 2115 Štefaníková, Denisa alias
9. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
10. 2116 Sováková, Iveta alias
11. 2117 Kireš prodekan PF, vzdelávanie RA323 ONLINE
12. 2117 Kireš, Marián alias
13. 2118 Pivarníková, Agnesa RA337 ONLINE
14. 2118 Pivarníková, Agnesa alias
15. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
16. 2119 Soták, Roman alias
17. 2120 - Pažinová, odpojeny offline
18. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
19. 2123 Pitoňáková, Eva RA337 ONLINE
20. 2123 Pitoňáková, Eva alias
21. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
22. 2125 Archiv PF, Šrob.2, Havrilová, Anna ONLINE
23. 2126 Dlugoš, Jozef RA341 ONLINE
24. 2131 Kimáková, Jana RA320 ONLINE
25. 2131 Komanická, Jana alias
26. 2133 Smreková, Lenka RA321 ONLINE
27. 2133 Dávidová, Darina alias
28. 2133 Kobulárová, Libuša alias
29. 2133 Smreková, Lenka alias
30. 2135 Vašková, Viera RA341 ONLINE
31. 2135 Vašková, Viera alias
32. 2136 Zezulova, Hana RA340 ONLINE
33. 2136 Žežulová, Hana alias
34. 2137 Zavatčan, Tomáš RA317 ONLINE
35. 2141 Margecanská, Jana RA319 ONLINE
36. 2141 Paucová, Jana alias
37. 2151 Veľková, Alica RA321 ONLINE
38. 2151 Veľková, Alica alias
39. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
40. 2153 Dovhunová, Ema alias
41. 2153 Ižariková, Lenka alias
42. 2153 Petruláková, Zuzana alias
43. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
44. 2154 Molnárová, Soňa alias
45. 2155 Orinakova prodekanka PF, pre vedu a výskum RA312 ONLINE
46. 2158 Mosáthová, Mária RA341 ONLINE
47. 2158 Mosáthová, Mária alias
48. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
49. 2162 Kačur, Ľubomír alias
50. 2179 Libová vedúca sekretariátu, PF RA306 ONLINE
51. 2179 Libová, Svetlana alias
52. 2180 Labancová, tajomníčka PF RA310 ONLINE
53. 2180 Labancová, Lenka alias
54. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
55. 2181 Lengyelová, Simona alias
56. 2181 Pavúková, Jana alias
57. 2200 Andrejko, Marian ONLINE
58. 2200 Andrejko, Marián alias
59. 2200 Schréter, Ivan alias
60. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
61. 2201 Lukáčová, Patrícia alias
62. 2201 Krivjanská, Helena alias
63. 2202 hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O84 m.c.144 ONLINE
64. 2202 Reváková, Želmíra alias
65. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
66. 2203 Kravčáková, Adela alias
67. 2204 Porhinčák, Štefan, kancelaria ONLINE
68. 2204 Porhinčák, Štefan alias
69. 2205 Gmitrová, Radka ONLINE
70. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
71. 2207 doktorandi ÚMV, SJ1O80 a ONLINE
72. 2207 Čekanová, Katarína alias
73. 2207 Lužar, Borut alias
74. 2207 Onderko, Alfréd alias
75. 2207 Šárošiová, Zuzana alias
76. 2207 Šurimová, Mária alias
77. 2207 Tamášová, Martina alias
78. 2207 Vojtková, Erika alias
79. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
80. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
81. 2210 lab. prip. a charakt. nanostruktur, Komanicky ONLINE
82. 2211 Soták, Roman ONLINE
83. 2212 Paulíny, Zuzana ONLINE
84. 2213 ÚMV PF, Sekretariát ONLINE
85. 2213 Knapíková, Zlatica alias
86. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
87. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
88. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
89. 2216 Berta, Martin alias
90. 2216 Ďuriš Lenkavská, Lenka alias
91. 2216 Espina García, Alba alias
92. 2216 Golianová, Katarína alias
93. 2216 Havadej, Samuel alias
94. 2216 Hovan, Andrej alias
95. 2216 Jakabčin, Patrik alias
96. 2216 Kopčová, Katarína alias
97. 2216 Mikulová, Ľudmila alias
98. 2216 Tomková, Silvia alias
99. 2217 Daňková, Viera offline
100. 2218 kanc. 51A, UFV ONLINE
101. 2218 Varga, Rastislav alias
102. 2219 Feher, Alexander ONLINE
103. 2220 Feher, Alexander ONLINE
104. 2221 Dielna CAI PF, m.c. 22 PA ONLINE
105. 2221 Koprda, Samuel alias
106. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
107. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
108. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
109. 2224 Daňková, Viera ONLINE
110. 2225 Porhinčák, Štefan, notebook offline
111. 2227 Kuzma, Miron, aplikacia offline
112. 2227 Kuzma, Miron alias
113. 2228 Staňa, Richard ONLINE
114. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
115. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
116. 2230 Mohylna, Mariia alias
117. 2230 Tkáč, Ivan alias
118. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
119. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek, laboratórium KBF PF ONLINE
120. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
121. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF ONLINE
122. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
123. 2236 Füzer, Ján ONLINE
124. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
125. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
126. 2239 Lab. 14 KBF m.c26 ONLINE
127. 2239 Zavoda, Štefan alias
128. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
129. 2240 Fedurco, Miroslav alias
130. 2240 Gajdoš, Pavol alias
131. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
132. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
133. 2242 Fabián, Marián alias
134. 2242 Kundrát, Martin alias
135. 2242 Žoldák, Gabriel alias
136. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
137. 2243 Huntošová, Veronika alias
138. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
139. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
140. 2245 Naďová, Zuzana alias
141. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
142. 2247 Lab. 15 KBF , m.c.27 ONLINE
143. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
144. 2248 Kožár, Tibor alias
145. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
146. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
147. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF ONLINE
148. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
149. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
150. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
151. 2254 Sládek, Imrich alias
152. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
153. 2255 Gessert, Alena alias
154. 2256 Harminc, Matúš ONLINE
155. 2257 UINF, UINF offline
156. 2258 doktorandi ÚMV, SJ1O80 b ONLINE
157. 2259 Kiseľák, Jozef offline
158. 2260 Lab. Jadrovej fyziky, KJF UFV PF ONLINE
159. 2260 Kravčáková, Adela alias
160. 2260 Vrláková, Janka alias
161. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
162. 2266 test, test offline
163. 2271 Liško, František ONLINE
164. 2272 Grondželová, Nora offline
165. 2273 Murín, Pavel ONLINE
166. 2274 nepouzivany offline
167. 2275 Čižmár, Peter offline
168. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
169. 2277 Lab. 2 biotechnologie a bunkovej fyziologie, KBF PF ONLINE
170. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
171. 2280 Lab. kvantového magnetizmu II, m.č. 0.17 ONLINE
172. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
173. 2281 Čižmár, Erik ONLINE
174. 2281 Tarasenko, Róbert alias
175. 2282 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
176. 2282 Tkáč, Vladimír alias
177. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
178. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
179. 2290 ^Horváth, Tomáš offline
180. 2291 Maceková, Mária ONLINE
181. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
182. 2299 Fax katedry biofyziky PF ONLINE
183. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Manesova) offline
184. 2300 Lacková, Zdenka alias
185. 2300 Tóthová, Olga alias
186. 2301 Čellárová, Eva offline
187. 2302 Bačkor, Martin offline
188. 2303 Kopcsayová, Diana offline
189. 2303 Bálintová, Miroslava alias
190. 2303 Henzelyová, Jana alias
191. 2304 Mišianiková, Anna offline
192. 2304 Boberová, Zuzana alias
193. 2304 Slepáková, Ivana alias
194. 2305 Kimáková, Katarína offline
195. 2306 Lacková, Zdenka offline
196. 2307 Nigutová, Katarína offline
197. 2307 Kimáková, Andrea alias
198. 2308 Bruňáková, Katarína offline
199. 2308 Lešková, Andrea alias
200. 2309 Lab. Taxonomie rastlin, m.c.126 BZ UBEV offline
201. 2309 Dudáš, Matej alias
202. 2310 Goga, Michal offline
203. 2310 Kitka, Miroslav alias
204. 2311 Schreiberová, Andrea offline
205. 2311 Romanová, Viera alias
206. 2311 Samuely, Peter alias
207. 2312 lab. Kaľavský, RD351 ONLINE
208. 2312 Kitka, Miroslav alias
209. 2313 Mártonfi, Pavol offline
210. 2315 mikrobiologicka cvicebna, RBL7 RB443 UBEV PF ONLINE
211. 2316 lab. vyskumne, RC107 ONLINE
212. 2317 Paľove-Balang, Peter offline
213. 2318 Doktorandi, botanika 224 offline
214. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
215. 2318 Hrablay, Martin alias
216. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
217. 2318 Ručová, Dajana alias
218. 2318 Tuptová, Viktória alias
219. 2319 Petijová, Linda offline
220. 2320 Kaľavský, František RD240 ONLINE
221. 2320 Kaľavský, František alias
222. 2320 Smolejová, Gabriela alias
223. 2321 Oriňák, Andrej RD246 ONLINE
224. 2321 Oriňak, Andrej alias
225. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
226. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
227. 2323 Diuzheva, Alina alias
228. 2323 Šandrejová, Jana alias
229. 2324 Oriňáková, Renáta RD359 offline
230. 2324 Oriňaková, Renáta alias
231. 2325 Gondová, Taťána RD360 ONLINE
232. 2325 Gondová, Taťána alias
233. 2326 Reiffová, Katarína RD362 ONLINE
234. 2326 Reiffová, Katarína alias
235. 2327 Macko, Ján RD363 ONLINE
236. 2327 Capková, Dominika alias
237. 2327 Gorejová, Radka alias
238. 2327 Macko, Ján alias
239. 2327 Podrojková, Natália alias
240. 2327 Sisáková, Katarína alias
241. 2328 Morovská Turoňová, Andrea RD368 ONLINE
242. 2328 Morovská Turoňová, Andrea alias
243. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
244. 2328 Turoňová, Andrea alias
245. 2329 lab. Conkova, RC105 ONLINE
246. 2329 Jacková, Dominika alias
247. 2329 Novotná, Michaela alias
248. 2329 Vargová, Kristína alias
249. 2330 Bušová, Tatiana RC127 offline
250. 2330 Bušová, Tatiana alias
251. 2331 Drotárová, Mária RC110 ONLINE
252. 2331 Drotárová, Mária alias
253. 2332 Ucebna NMR, RB033 UCHV PF offline
254. 2333 lab. 4 NMR400 , Vojtasova RC124 ONLINE
255. 2333 Vojtasová, Mária alias
256. 2334 Imrich, Ján RC120 ONLINE
257. 2334 Imrich, Ján alias
258. 2335 Potočňák, Ivan RC212 ONLINE
259. 2335 Potočňák, Ivan alias
260. 2336 Hamorska , Miroslava RC313 ONLINE
261. 2336 Hámorská, Miroslava alias
262. 2337 Ganajová, Mária RC219 ONLINE
263. 2337 Ganajová, Mária alias
264. 2338 Sotáková, Ivana RC325 ONLINE
265. 2338 Sotáková, Ivana alias
266. 2339 lab. Vargová, RC310 ONLINE
267. 2340 Sterbinska , Slavomira RC317 ONLINE
268. 2340 Krešáková, Lenka alias
269. 2340 Litecká, Miroslava alias
270. 2340 Lükőová, Andrea alias
271. 2340 Šterbinská, Slavomíra alias
272. 2340 Vráblová, Anna alias
273. 2341 Heinrichová, Valéria RC313 ONLINE
274. 2341 Heinrichová, Valéria alias
275. 2342 Černák, Juraj -kanc. RC323 ONLINE
276. 2342 Černák, Juraj alias
277. 2343 Zeleňák, Vladimír -kanc. RC311 ONLINE
278. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
279. 2344 Hurajtova, Lenka RC217 ONLINE
280. 2344 Hurajtová, Lenka alias
281. 2344 Rečlo, Michal alias
282. 2344 Šandrejová, Jana alias
283. 2345 lab. Potocnak RC328 ONLINE
284. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava RC322 ONLINE
285. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava alias
286. 2346 Vavra, Martin alias
287. 2347 Gonda, Jozef ONLINE
288. 2348 Martinková, Miroslava RC106 ONLINE
289. 2348 Martinková, Miroslava alias
290. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
291. 2349 Budovská, Mariana alias
292. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
293. 2350 rack rohova ONLINE
294. 2350 Kulcsárová, Mária alias
295. 2350 Zelinková, Oľga alias
296. 2351 Doktorandi UBEV KBB, RB m.c. 117 ONLINE
297. 2351 Mochnacký, Filip alias
298. 2351 Zrubáková, Jarmila alias
299. 2352 Kolečanský, Štefan ONLINE
300. 2352 Bogľarský, Jozef alias
301. 2352 Enderova, Anastasiia alias
302. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
303. 2353 Pregi, Loránt alias
304. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
305. 2354 Marinecová, Emília alias
306. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
307. 2356 Vilková, Mária RC112 ONLINE
308. 2356 Vilková, Mária alias
309. 2357 Doktorandi, botanika 225 offline
310. 2357 Fráková, Viera alias
311. 2357 Kaducová, Mária alias
312. 2357 Koprivý, Lukáš alias
313. 2357 Vašková, Dominika alias
314. 2358 Jurčacková, Zuzana offline
315. 2359 lab. Vojteková, RD247 ONLINE
316. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
317. 2360 Vojteková, Viera alias
318. 2362 Orságová Králová, Zuzana RD249 ONLINE
319. 2362 Gavalierová, Katarína alias
320. 2362 Hovancová, Jana alias
321. 2362 Orságová Králová, Zuzana alias
322. 2362 Petruš, Ondrej alias
323. 2362 Šišoláková, Ivana alias
324. 2363 lab. elektrochémie, RD244 ONLINE
325. 2364 lab. NMR600 , Vilkova RC128 ONLINE
326. 2364 Vilková, Mária alias
327. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
328. 2365 Varhač, Rastislav alias
329. 2366 Almáši, Miroslav RC316 ONLINE
330. 2366 Almáši, Miroslav alias
331. 2366 Beňová, Eva alias
332. 2367 lab. Zelenak, RC218 ONLINE
333. 2368 Vargová, Zuzana kanc. RC312 ONLINE
334. 2368 Vargová, Zuzana alias
335. 2369 Lab. RB147B , KBCH UCHV ONLINE
336. 2369 Hudáčová, Monika alias
337. 2369 Nunhart, Patrik alias
338. 2369 Suváková, Mária alias
339. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
340. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
341. 2372 lab. 207 , Slepcikova Paulina ONLINE
342. 2372 Bindzár, Vladimír alias
343. 2372 Imrich, Ján alias
344. 2372 Slepčíková, Paulína alias
345. 2373 Laborátorium UCHV, RC307 ONLINE
346. 2374 Babinčáková, Mária RC207 ONLINE
347. 2374 Babinčáková, Mária alias
348. 2375 Doktorandi UCHV, RC327a ONLINE
349. 2375 Király, Nikolas alias
350. 2375 Krescanková, Michaela alias
351. 2375 Princík, Dávid alias
352. 2375 Rendošová, Michaela alias
353. 2375 Žid, Lukáš alias
354. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
355. 2376 Kuchárová, Veronika alias
356. 2377 Doktorandi RC118 ONLINE
357. 2378 Lab. Zoologie , RB403 ONLINE
358. 2379 Podhradský, Juraj RC106 ONLINE
359. 2380 poslucharen, RBL6 RB422 UBEV ONLINE
360. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
361. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
362. 2383 Doktorandky UBEV, Lászlóová Šipošová ONLINE
363. 2383 Cimermanová, Michaela alias
364. 2383 Gerbáčová, Katarína alias
365. 2383 Matisová, Ľubica alias
366. 2383 Nosáľová, Lea alias
367. 2383 Onderková, Anna alias
368. 2383 Petrová, Nikola alias
369. 2383 Timková, Ivana alias
370. 2384 zverinec vchod RB ONLINE
371. 2385 lab. rontg. struk. analyzy, RC223 ONLINE
372. 2386 lab. vyucbove, RC209 ONLINE
373. 2387 lab. vyskumne, RC211 ONLINE
374. 2388 lab. vyucbove, RC318 ONLINE
375. 2389 lab. didaktiky chemie, RC208 ONLINE
376. 2390 lab. spektr. metod, RC310 ONLINE
377. 2391 lab. instr. metod, RC220 ONLINE
378. 2392 lab. zakladnych metod, RC213 ONLINE
379. 2393 Tvrdoňová, Monika RB205 ONLINE
380. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
381. 2394 Hamuľaková, Slávka RB206 lab. ONLINE
382. 2394 Hamuľaková, Slávka alias
383. 2395 Janovec, Ladislav RB210 ONLINE
384. 2395 Janovec, Ladislav alias
385. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
386. 2397 Lab. bunkovych kultur, RB143 ONLINE
387. 2398 Lab. vyvinovej neurobiologie, RB139 offline
388. 2399 Veronika, Petruľová offline
389. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
390. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
391. 2399 Petruľová, Veronika alias
392. 2403 serverovna, Technicom offline
393. 2404 Farkaš, Pavel offline
394. 2419 Lubomir, Snajder mob. offline
395. 2420 EVO ONLINE
396. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
397. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
398. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
399. 2424 Chrastina, Milan alias
400. 2424 Marková, Eva alias
401. 2425 Sokol Pavol, kancelaria 23 PA9 ONLINE
402. 2425 Mézešová, Terézia alias
403. 2425 Sokol, Pavol alias
404. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
405. 2431 VKM mala, Technicom 108 ONLINE
406. 2432 Lab. IoT, Pisarcik ONLINE
407. 2433 Galčík, František ONLINE
408. 2433 Krídlo, Ondrej alias
409. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
410. 2434 Bednárová, Zuzana ONLINE
411. 2434 Szabari, Alexander alias
412. 2434 Šebej, Juraj alias
413. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
414. 2435 Opiela, Miroslav alias
415. 2435 Pekarčík, Patrik alias
416. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
417. 2436 Jirásek, Jozef alias
418. 2437 Gurský, Peter ONLINE
419. 2437 Antoni, Ľubomír alias
420. 2437 Bruoth, Erik alias
421. 2437 Horváth, Tomáš alias
422. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
423. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
424. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
425. 2440 Krajči, Stanislav alias
426. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
427. 2441 Gajdošová, Silvia alias
428. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
429. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.c. 210 ONLINE
430. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
431. 2443 Kačala, Viliam alias
432. 2443 Török, Csaba alias
433. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
434. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
435. 2445 Farkaš, Pavel alias
436. 2445 Harčár, Martin alias
437. 2445 Michalčin, Viktor alias
438. 2445 Paulíny, Michal alias
439. 2446 Lab. Informacnej Bezpecnosti, Technicom 212 ONLINE
440. 2447 Gallová, Štefánia ONLINE
441. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
442. 2448 Guniš, Ján alias
443. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
444. 2449 Tkáčová, Zuzana ONLINE
445. 2449 Haneszová, Angelika alias
446. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
447. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 ONLINE
448. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
449. 2452 Šupinský, Jozef alias
450. 2453 Gallay, Michal ONLINE
451. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
452. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
453. 2455 Miňo, Lukáš alias
454. 2455 Obrin, Jozef alias
455. 2455 Obrin, Marcel alias
456. 2455 Slaninka, Peter alias
457. 2455 Šumák, Martin alias
458. 2455 Tkáčik, Martin alias
459. 2455 Varchula, Slavomír alias
460. 2456 Engel, Radovan ONLINE
461. 2456 Nemček, Martin alias
462. 2457 Hostovska UGE/UMV/UINF, Technicom 313 ONLINE
463. 2458 Sedlák, Vladimír ONLINE
464. 2459 Šašak, Ján ONLINE
465. 2459 Magdošková, Martina alias
466. 2459 Nováková, Michaela alias
467. 2459 Onačillová, Katarína alias
468. 2460 Seminarka UINF LIDA, Technicom ONLINE
469. 2461 Lab. PLC Kopčo 4p., Technicom 403 ONLINE
470. 2461 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
471. 2461 Lokša, Peter alias
472. 2462 Pisarčík, Peter offline
473. 2463 Varchula, Slavomir offline
474. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
475. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody offline
476. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
477. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
478. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
479. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
480. 2500 Harajdová, Věra alias
481. 2500 Kuráň, Peter alias
482. 2500 Petrila, Štefan alias
483. 2500 Piroš, Marián alias
484. 2500 Velk, Jozef alias
485. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
486. 2501 Kišová, Beáta alias
487. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
488. 2503 odpojeny offline
489. 2504 Varga, Rastislav offline
490. 2504 Džubinská, Andrea alias
491. 2504 Froľová, Lucia alias
492. 2504 Galdun, Ladislav alias
493. 2504 Kožejová, Daniela alias
494. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
495. 2505 Váhovský, Oliver alias
496. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
497. 2507 lab. metalograficke , 10B offline
498. 2507 Girman, Vladimír alias
499. 2508 ^nepouzity offline
500. 2512 P2 ucebna offline
501. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
502. 2517 lab. pripravy pras. , a lis vzoriek ONLINE
503. 2518 Kozejova, Miroslava ONLINE
504. 2518 Lederová, Lívia alias
505. 2518 Tomášová, Dominika alias
506. 2519 vytopeny, A.Z. PA offline
507. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
508. 2520 Palková, Romana alias
509. 2520 Zeleňáková, Adriana alias
510. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
511. 2521 Palková, Romana alias
512. 2521 Zeleňáková, Adriana alias
513. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
514. 2522 Gmitra, Martin alias
515. 2523 lab. SEM, Komanicky ONLINE
516. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
517. 2525 Interkom, Park Angelinum Brána ONLINE
518. 2526 Berkutova, doktorandi ONLINE
519. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
520. 2527 Lachová, Andrea alias
521. 2527 Michalik, Štefan alias
522. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
523. 2529 Kollár, Peter ONLINE
524. 2530 Jacková, Dana ONLINE
525. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
526. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
527. 2532 Štrauch, Peter alias
528. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
529. 2533 Richter, Kornel alias
530. 2533 Varga, Rastislav alias
531. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
532. 2535 Melt-spinning, . offline
533. 2536 Zeleňáková, Adriana -kanc. ONLINE
534. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
535. 2537 Kollár, Peter ONLINE
536. 2537 Jakubčin, Miloš alias
537. 2537 Slovenský, Peter alias
538. 2537 Szűcsová, Jaroslava alias
539. 2538 Shylenko, doktorandi ONLINE
540. 2538 Kliuikov, Andrii alias
541. 2538 Latyshev, Vitalii alias
542. 2538 Shylenko, Oleg alias
543. 2539 ^Guniš, Ján offline
544. 2540 Kireš, Marián ONLINE
545. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
546. 2542 Tronov, Ivan ONLINE
547. 2542 Černíková, Dorota alias
548. 2542 Kupčíková, Vlasta alias
549. 2543 Elektronicke , praktikum PA9 offline
550. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
551. 2545 lab. 3, UFV PA offline
552. 2545 Varga, Rastislav alias
553. 2546 Pankova, Eva ONLINE
554. 2546 Paňková, Eva alias
555. 2547 Samuel, Dobák ONLINE
556. 2547 Dobák, Samuel alias
557. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
558. 2549 Hnatič, Michal ONLINE
559. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
560. 2551 lab. nizkych teplot, 0.24 ONLINE
561. 2552 Doktorandi UFV, PA 19c ONLINE
562. 2553 Ploščica, Miroslav offline
563. 2554 Oceľáková, Eva offline
564. 2555 Doktorandky UFV, PA 19b ONLINE
565. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
566. 2556 Jakabčin, Patrik alias
567. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
568. 2557 Horváth, Denis alias
569. 2558 Tamášová, Martina ONLINE
570. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
571. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
572. 2560 Klein, Daniel alias
573. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
574. 2562 Hančová, Martina ONLINE
575. 2562 Berkutova, Anna alias
576. 2562 Halčinová, Lenka alias
577. 2563 Kulla, Marián ONLINE
578. 2563 Majorošová, Simona alias
579. 2563 Spišiak, Peter alias
580. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
581. 2565 Birnšteinová, Šarlota alias
582. 2565 Karľová, Katarína alias
583. 2565 Lach, Matúš alias
584. 2565 Semjan, Marek alias
585. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
586. 2566 Šupina, Jaroslav alias
587. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
588. 2569 Komanický, kancelária ONLINE
589. 2569 Gajdoš, Andrej alias
590. 2569 Komanický, Vladimír alias
591. 2569 Samuely, Tomáš alias
592. 2570 Komanický, nanolab ONLINE
593. 2570 Komanický, Vladimír alias
594. 2570 Vorobiov, Serhii alias
595. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
596. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
597. 2573 Ivančo, Jaroslav offline
598. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
599. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
600. 2575 Bukovský, Lev ONLINE
601. 2576 doktorandi ÚMV, SJ1O81 ONLINE
602. 2576 Borzová, Jana alias
603. 2576 Hovana, Anton alias
604. 2576 Hudák, Juraj alias
605. 2576 Šottová, Viera alias
606. 2577 Terminalovna, RB PF ONLINE
607. 2579 Bombara, Marek ONLINE
608. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
609. 2581 doktorandi ÚMV, SJ1O79 ONLINE
610. 2581 Gábová, Timea alias
611. 2581 Gönciová, Zuzana alias
612. 2581 Janičková, Lucia alias
613. 2581 Ontkovičová, Zuzana alias
614. 2581 Varga, Ivana alias
615. 2582 Csachová, Stela ONLINE
616. 2582 Ondová, Veronika alias
617. 2583 lab. EEG PCL, Sebena Rene ONLINE
618. 2584 Šveda, Dušan ONLINE
619. 2585 Skřivánková, Valéria ONLINE
620. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
621. 2586 Onderko, František alias
622. 2586 Palková, Romana alias
623. 2586 Slovenský, Peter alias
624. 2586 Szűcsová, Jaroslava alias
625. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
626. 2588 Geffert, Viliam ONLINE
627. 2589 Hochmuth, Zdenko ONLINE
628. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
629. 2590 Tkáčiková, Katarína alias
630. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
631. 2592 Doktorandi, KJaSF m.c.33 ONLINE
632. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
633. 2592 Mezhenska, Olena alias
634. 2592 Michaličková, Katarína alias
635. 2592 Paulínyová, Zuzana alias
636. 2592 Sopková, Filoména alias
637. 2592 Šimková, Lenka alias
638. 2592 Tropp, Lukáš alias
639. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
640. 2595 Bánó, Gregor offline
641. 2596 doktorandi ÚMV, SJ1O45 ONLINE
642. 2596 Jurková, Veronika alias
643. 2596 Rindošová, Simona alias
644. 2597 Hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O77 offline
645. 2598 Bóna, Ján ONLINE
646. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE