UPJŠ telephone directory

Number Last Name, First Name Connection
1. 2101 Interkom, RC 1.p. ONLINE
2. 2108 Gallay, Michal prodekan PF, RA322 ONLINE
3. 2109 Dekanát PF, Fax offline
4. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
5. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
6. 2114 Dovhunová, Ema alias
7. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
8. 2115 Štefaníková, Denisa alias
9. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
10. 2116 Sováková, Iveta alias
11. 2117 Kireš, Marián prodekan PF, RA323 ONLINE
12. 2117 Kireš, Marián alias
13. 2118 Dancáková, Lucia RA337 ONLINE
14. 2118 Dancáková, Lucia alias
15. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
16. 2119 Soták, Roman alias
17. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
18. 2121 Krištofová, Silvia alias
19. 2123 Semancová, Ľubica RA337 ONLINE
20. 2123 Pitoňáková, Eva alias
21. 2123 Semancová, Ľubica alias
22. 2123 Šoltýsová, Veronika alias
23. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
24. 2125 Archív PF , Havrilová Anna ONLINE
25. 2126 Dlugoš, Jozef ONLINE
26. 2126 Dlugoš, Jozef alias
27. 2131 Gall, Martin RA320 ONLINE
28. 2131 Gall, Martin alias
29. 2131 Komanická, Jana alias
30. 2133 Smreková, Lenka RA321 ONLINE
31. 2133 Chromá, Iveta alias
32. 2133 Kažimír, Štefan alias
33. 2133 Költöová, Gabriela alias
34. 2133 Kontúrová, Terézia alias
35. 2133 Kovaľuková, Ľudmila alias
36. 2133 Margecanská, Jana alias
37. 2133 Nečová, Gabriela alias
38. 2133 Smreková, Lenka alias
39. 2135 Vašková, Viera ONLINE
40. 2135 Vašková, Viera alias
41. 2136 Žežulová, Hana RA340 ONLINE
42. 2136 Žežulová, Hana alias
43. 2137 Petruláková, Zuzana RA317 ONLINE
44. 2137 Petruláková, Zuzana alias
45. 2141 Paucová, Jana RA319 ONLINE
46. 2141 Paucová, Jana alias
47. 2151 Pisarčíková , Lucia RA321 ONLINE
48. 2151 Pisarčíková, Lucia alias
49. 2151 Veľková, Alica alias
50. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
51. 2153 Ižariková, Lenka alias
52. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
53. 2154 Molnárová, Soňa alias
54. 2155 Oriňáková, Renáta prodekanka PF, RA312 ONLINE
55. 2158 Šeňová, Timea RA341 ONLINE
56. 2160 Ručová, Dajana ONLINE
57. 2161 Poslucháreň BZ1 ONLINE
58. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
59. 2162 Kačur, Ľubomír alias
60. 2163 Laboratórium HPLC ONLINE
61. 2164 Laboratórium biotechnológie rastlín ONLINE
62. 2165 Kryobiologické laboratórium ONLINE
63. 2165 Oravcová, Marcela alias
64. 2166 Laboratórium č. 216 ONLINE
65. 2167 Chodba laboratórium ONLINE
66. 2168 Lab. stres. fyziológie rastlín, m.č. 131 ONLINE
67. 2169 Poslucháreň BZ2 ONLINE
68. 2170 Poslucháreň BZ3 ONLINE
69. 2171 Botanická praktikáreň, SB2L220 ONLINE
70. 2172 Fyziologická praktikáreň ONLINE
71. 2173 Seminárna miestnosť ONLINE
72. 2174 Laboratórium kryptogamie ONLINE
73. 2175 Laboratórium KG SB1L117a, /137a/ ONLINE
74. 2176 Laboratórium 214 ONLINE
75. 2177 Laboratórium mikrobiologické ONLINE
76. 2178 Laboratórium RB3L45, Kolesárová Mariana ONLINE
77. 2178 Lorková, Zuzana alias
78. 2178 Nosáľová, Lea alias
79. 2179 Libová, Svetlana vedúca sekretariátu, RA306 ONLINE
80. 2179 Libová, Svetlana alias
81. 2180 Kepičová, Danka tajomníčka RA310 ONLINE
82. 2180 Kepičová, Danka alias
83. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
84. 2181 Pavúková, Jana alias
85. 2182 Báthoryová, Alena ONLINE
86. 2186 Laboratórium, RBSL35 ONLINE
87. 2186 Kisková, Terézia alias
88. 2200 Varga, Stanislav ONLINE
89. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
90. 2201 Dóšová, Patrícia alias
91. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
92. 2205 Gmitrová, Radka offline
93. 2206 KBF PF, Sekretariát, Mária Stehlíková ONLINE
94. 2206 Stehlíková, Mária alias
95. 2207 Doktorandi ÚMAT, SJ1080 ONLINE
96. 2207 Brinziková, Katarína alias
97. 2207 Kmeciková, Miriama alias
98. 2207 Onderko, Alfréd alias
99. 2207 Šárošiová, Zuzana alias
100. 2207 Varga, Ivana alias
101. 2208 Paulínyová, Zuzana offline
102. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
103. 2210 Lab. príp. a charakt. nanoštruktúr, AFM ONLINE
104. 2211 Soták, Mobil offline
105. 2211 Soták, Roman alias
106. 2212 Soták, Roman ONLINE
107. 2213 ÚMAT PF, Sekretariát, Zlatica Knapíková ONLINE
108. 2213 Knapíková, Zlatica alias
109. 2214 Emerit. profesori, Jendroľ, Horňák ONLINE
110. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
111. 2216 Doktorandi ÚFV, SJ0O56 KBF 30 ONLINE
112. 2216 Bernát, Ondrej alias
113. 2216 Dzurillová, Veronika alias
114. 2216 Espina García, Alba alias
115. 2216 Havadej, Samuel alias
116. 2217 Riaditeľ ÚMAT ONLINE
117. 2217 Hutník, Ondrej alias
118. 2218 Doktorandi ÚFV, m.č. 51A ONLINE
119. 2219 Feher, Alexander ONLINE
120. 2220 Kollár, Peter ONLINE
121. 2221 Dielňa CAI PF ONLINE
122. 2221 Gajdoš, Alex alias
123. 2221 Hamadej, Boris alias
124. 2221 Szepesiová, Bianka alias
125. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
126. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
127. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
128. 2224 Daňková, Viera ONLINE
129. 2226 Kuzma, Miron ONLINE
130. 2227 Kuzma, Miron Mobil offline
131. 2228 Staňa, Richard ONLINE
132. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
133. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
134. 2230 Haniš, Jozef alias
135. 2230 Rončík, Michal alias
136. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, Sedlák Erik ONLINE
137. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek ONLINE
138. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
139. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , KBF PF ONLINE
140. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
141. 2236 Füzer, Ján ONLINE
142. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
143. 2238 Lab.12 bioenergetiky, Fabián Marián ONLINE
144. 2239 Lab. 14 KBF offline
145. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
146. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
147. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
148. 2242 Fabián, Marián alias
149. 2242 Žoldák, Gabriel alias
150. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
151. 2244 Kundrát, Martin ONLINE
152. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
153. 2245 Naďová, Zuzana alias
154. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
155. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
156. 2248 Huntošová, Veronika alias
157. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
158. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
159. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, Uličný Jozef offline
160. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
161. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
162. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
163. 2254 Sládek, Imrich alias
164. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
165. 2256 Doktorandi ÚMAT, SJ1079 ONLINE
166. 2256 Hennelová, Barbora alias
167. 2256 Hurajová, Kristína alias
168. 2256 Matisová, Daniela alias
169. 2256 Šabaková, Daniela alias
170. 2257 Tkačik, Tomáš ONLINE
171. 2258 Doktorandi ÚMAT, SJ1045 ONLINE
172. 2258 Gönciová, Zuzana alias
173. 2258 Kleinová, Miriam alias
174. 2258 Krišáková, Monika alias
175. 2258 Slabý, Matej alias
176. 2260 Laboratórium jadrovej fyziky ONLINE
177. 2265 Hvizdoš, Ľudovít - homeoffice offline
178. 2266 test, test offline
179. 2268 Staňa, Richard offline
180. 2272 Liško, František ONLINE
181. 2274 Soták, Roman Mobil offline
182. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
183. 2277 Lab. 2 biotech. a bunk. fyziológie, KBF PF ONLINE
184. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
185. 2280 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
186. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
187. 2281 Čižmár, Erik kancelária ONLINE
188. 2281 Tarasenko, Róbert alias
189. 2282 Lab. kvantového magnetizmu II ONLINE
190. 2282 Orendáčová, Alžbeta alias
191. 2283 Laboratórium- suterén ONLINE
192. 2284 Halčinová, Lenka ONLINE
193. 2284 Borzová, Jana alias
194. 2285 Marková, Eva- CAI ONLINE
195. 2285 Marková, Eva alias
196. 2286 Doktorandi ÚMAT, SJ1081 ONLINE
197. 2286 Basarik, Stanislav alias
198. 2286 Klemová, Barbora alias
199. 2286 Marton, Adam alias
200. 2286 Slovinská, Mária alias
201. 2286 Trellová, Diana alias
202. 2287 Hosťovská miestnosť, Cardona-Montoya Miguel Antonio ONLINE
203. 2287 Cardona Montoya, Miguel Antonio alias
204. 2288 Klein Daniel ONLINE
205. 2288 Klein, Daniel alias
206. 2289 Šveda Dušan ONLINE
207. 2289 Šveda, Dušan alias
208. 2290 LOVEM- Lab. operačného výskumu a ekonometrie ONLINE
209. 2291 Vodička, Martin ONLINE
210. 2291 Maceková, Mária alias
211. 2292 Seminárna miestnosť ÚMAT ONLINE
212. 2293 Laboratórium KFCH, RD2L06 ONLINE
213. 2299 Fax katedry biofyziky PF offline
214. 2300 ÚBEV PF Sekretariát, Lacková Zdenka ONLINE
215. 2300 Lacková, Zdenka alias
216. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
217. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
218. 2303 Henzelyová, Jana ONLINE
219. 2303 Bálintová, Miroslava alias
220. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
221. 2304 Boberová, Zuzana alias
222. 2304 Slepáková, Ivana alias
223. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
224. 2306 Laboratórium cytogenetiky217 ONLINE
225. 2306 Lacková, Zdenka alias
226. 2307 Nitesh Kumar Mund ONLINE
227. 2307 Mund, Nitesh Kumar alias
228. 2308 Bruňáková, Katarína ONLINE
229. 2308 Lešková, Andrea alias
230. 2309 Lab. taxonómie rastlin ONLINE
231. 2309 Dudáš, Matej alias
232. 2310 Goga, Michal ONLINE
233. 2311 Romanová, Viera ONLINE
234. 2311 Samuely, Peter alias
235. 2312 Laboratórium, Kaľavský František ONLINE
236. 2313 Kolarčik, Vladislav ONLINE
237. 2313 Mártonfi, Pavol alias
238. 2314 Spektroskopia IC UV, Vrátnica RC ONLINE
239. 2315 Mikrobiologická cvičebňa ONLINE
240. 2316 Laboratórium výskumné ONLINE
241. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
242. 2318 Denná miestnosť- kuchynka ONLINE
243. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
244. 2318 Lieskovská, Zuzana alias
245. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
246. 2318 Tuptová, Viktória alias
247. 2319 Petijová, Linda ONLINE
248. 2319 Kuncová, Júlia alias
249. 2320 Kaľavský, František ONLINE
250. 2320 Kaľavský, František alias
251. 2320 Smolejová, Gabriela alias
252. 2321 Oriňák, Andrej ONLINE
253. 2321 Oriňak, Andrej alias
254. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
255. 2323 Andruch, Šandrejová ONLINE
256. 2323 Andruch, Vasiľ alias
257. 2323 Šandrejová, Jana alias
258. 2324 Oriňáková, Renáta ONLINE
259. 2324 Oriňaková, Renáta alias
260. 2325 Gondová, Taťána ONLINE
261. 2326 Reiffová, Katarína ONLINE
262. 2326 Reiffová, Katarína alias
263. 2327 Doktorandi ÚCHV RD363 ONLINE
264. 2327 Gubóová, Alexandra alias
265. 2327 Niščáková, Veronika alias
266. 2327 Petráková, Martina alias
267. 2328 Straková fedorková,Šišoláková ONLINE
268. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
269. 2328 Šišoláková, Ivana alias
270. 2329 Jacková, Dominika ONLINE
271. 2329 Vargová, Kristína alias
272. 2330 Vilková, Mária ONLINE
273. 2330 Vilková, Mária alias
274. 2331 Drotárová, Mária ONLINE
275. 2331 Drotárová, Mária alias
276. 2332 Učebňa NMR ONLINE
277. 2333 Lab.NMR 400, Kudličková Zuzana ONLINE
278. 2334 Imrich, Ján ONLINE
279. 2335 Potočňák, Ivan ONLINE
280. 2335 Marczi, Bence alias
281. 2335 Potočňák, Ivan alias
282. 2336 Hámorská, Miroslava ONLINE
283. 2336 Hámorská, Miroslava alias
284. 2337 Ganajová, Mária ONLINE
285. 2337 Ganajová, Mária alias
286. 2338 Sotáková, Ivana ONLINE
287. 2338 Sotáková, Ivana alias
288. 2339 Laboratórium , Vargová Zuzana ONLINE
289. 2340 Krešáková, Lenka ONLINE
290. 2340 Smolko, Richard alias
291. 2341 Heinrichová, Valéria ONLINE
292. 2342 Černák, Juraj ONLINE
293. 2342 Černák, Juraj alias
294. 2343 Zeleňák, Vladimír ONLINE
295. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
296. 2344 Hurajtová, Lenka ONLINE
297. 2344 Hurajtová, Lenka alias
298. 2345 Laboratórium, Potočňák Ivan ONLINE
299. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava ONLINE
300. 2346 Matiková Maľarová, Miroslava alias
301. 2346 Tomičová, Jana alias
302. 2346 Vavra, Martin alias
303. 2347 RB 2O202,prázdna miestnosť ONLINE
304. 2348 Martinková, Miroslava ONLINE
305. 2349 Budovská, Mariana ONLINE
306. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
307. 2350 RC rack, rohová ONLINE
308. 2351 Seminárna miestnosť, GIS SJ2L45, ÚGE ONLINE
309. 2352 Kolečanský, Štefan ONLINE
310. 2352 Fedor, Tomáš alias
311. 2352 Gábor, Štefan alias
312. 2352 Tokarčík, Ondrej alias
313. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
314. 2353 Pregi, Loránt alias
315. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
316. 2354 Marinecová, Emília alias
317. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
318. 2356 Garberová, Monika ONLINE
319. 2357 Doktorandi ÚBEV, SB2O221 ONLINE
320. 2357 Janová, Marianna alias
321. 2357 Routray, Deepti alias
322. 2357 Singh, Pragya Ramashish alias
323. 2357 Trush, Kristina alias
324. 2358 Matoušková, Martina ONLINE
325. 2358 Magura, Peter alias
326. 2358 Mižáková, Romana alias
327. 2359 Lab. Vojteková, Viera ONLINE
328. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
329. 2360 Vojteková, Viera alias
330. 2361 Laboratórium , Elečko Ján ONLINE
331. 2362 Doktorandi ÚCHV, RD2O249 ONLINE
332. 2362 Capková, Dominika alias
333. 2362 Gorejová, Radka alias
334. 2362 Macko, Ján alias
335. 2362 Podrojková, Natália alias
336. 2362 Shepa, Jana alias
337. 2363 Laboratórium elektrochémie ONLINE
338. 2364 Lab.NMR 600, Vilková Mária ONLINE
339. 2365 Varhač, Sedlák ONLINE
340. 2365 Sedlák, Erik alias
341. 2365 Varhač, Rastislav alias
342. 2366 Almáši,Király ONLINE
343. 2366 Almáši, Miroslav alias
344. 2366 Király, Nikolas alias
345. 2367 Laboratórium , Zeleňák Vladimír ONLINE
346. 2368 Vargová, Zuzana ONLINE
347. 2368 Györyová, Katarína alias
348. 2368 Vargová, Zuzana alias
349. 2369 Laboratórium, KBCH ONLINE
350. 2369 Gucký, Adrián alias
351. 2369 Krochtová, Kristína alias
352. 2369 Olajoš, Jakub alias
353. 2369 Sovová, Simona alias
354. 2369 Sůra, Roland alias
355. 2370 Laborátorium ÚCHV, KBCH č. 6 ONLINE
356. 2371 KBCH, chodba ONLINE
357. 2372 Laboratórium Slepčíková, Paulína ONLINE
358. 2372 Garberová, Monika alias
359. 2373 Laborátorium , syntézy nanopórových materiálo ONLINE
360. 2374 Rendošová, Michaela ONLINE
361. 2374 Kuzderová, Gabriela alias
362. 2375 Doktorandi ÚCHV, RD327a ONLINE
363. 2375 Harmošová, Michaela alias
364. 2375 Kepeňová, Martina alias
365. 2375 Lenártová, Nina alias
366. 2375 Princík, Dávid alias
367. 2375 Zauška, Ľuboš alias
368. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
369. 2377 Doktorandi UCHV, RC118 ONLINE
370. 2378 Laboratórium, zoológie ONLINE
371. 2379 Sabolová, Danica ONLINE
372. 2380 Poslucháreň, RBL6 ONLINE
373. 2381 Interkom, RB 1.p. ONLINE
374. 2382 Interkom, RB 2.p. ONLINE
375. 2383 Doktorandky ÚBEV, RB339 ONLINE
376. 2383 Adhvaryu, Shivani Gaurangkumar alias
377. 2383 Brestovičová, Soňa alias
378. 2383 Cimermanová, Michaela alias
379. 2383 Lorková, Zuzana alias
380. 2383 Nosáľová, Lea alias
381. 2383 Petrová, Nikola alias
382. 2384 zverinec operač.sála ONLINE
383. 2385 Lab. rontg. struk. analýzy ONLINE
384. 2386 Laboratórium výučbové ONLINE
385. 2387 Laboratórium výskumné ONLINE
386. 2388 Laboratórium výučbové, m.c. 318 ONLINE
387. 2389 Laboratórium didaktiky chémie ONLINE
388. 2390 Lab. spektr. metód ONLINE
389. 2391 Lab. výskumné anal. chémie ONLINE
390. 2392 Lab. základných metód ONLINE
391. 2393 Laboratórium Tvrdoňová, Monika ONLINE
392. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
393. 2394 Laboratórium Hamuľaková, Slávka ONLINE
394. 2395 Laboratórium Janovec, Ladislav ONLINE
395. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
396. 2397 Lab. bunkových kultúr ONLINE
397. 2398 Lab. vývinovej neurobiológie ONLINE
398. 2399 Petruľová, Veronika ONLINE
399. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
400. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
401. 2401 test, test offline
402. 2403 Technicom, serverovňa ONLINE
403. 2408 Učebňa P8 ONLINE
404. 2409 Učebňa P9 ONLINE
405. 2410 Učebňa P10 ONLINE
406. 2411 Učebňa P11 ONLINE
407. 2412 Učebňa P12 ONLINE
408. 2413 Učebňa P13 ONLINE
409. 2415 Učebňa P20 ONLINE
410. 2416 Učebňa P16 ONLINE
411. 2417 Učebňa P17 ONLINE
412. 2418 Učebňa P18 ONLINE
413. 2419 Šnajder, Ľubomír mob. offline
414. 2420 EVO offline
415. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
416. 2422 Gessert, Alena ONLINE
417. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
418. 2425 CSIRT ONLINE
419. 2425 Kováčová, Kristína alias
420. 2425 Mohler, Jakub alias
421. 2425 Rapavá, Monika alias
422. 2425 Sokol, Pavol alias
423. 2427 STROM, SJ1O15 ONLINE
424. 2428 Fuska, Radovan ONLINE
425. 2429 Učebňa P19 ONLINE
426. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
427. 2431 Technicom, multifunkč.miestnosť ONLINE
428. 2432 Lab. IoT Pisarčík, Peter ONLINE
429. 2432 Pisarčík, Peter alias
430. 2433 Pristaš, Viktor ONLINE
431. 2433 Galčík, František alias
432. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
433. 2433 Opiela, Miroslav alias
434. 2433 Török, Csaba alias
435. 2434 Pališinová, Dominika ONLINE
436. 2434 Olejár, Viktor alias
437. 2434 Szoplák, Zoltán alias
438. 2434 Šebej, Juraj alias
439. 2435 Doktorandi ÚINF ONLINE
440. 2435 Bajtoš, Tomáš alias
441. 2435 Marková, Eva alias
442. 2435 Staňa, Richard alias
443. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
444. 2436 Jirásek, Jozef alias
445. 2437 Szoplák, Zoltán ONLINE
446. 2437 Gurský, Peter alias
447. 2437 Horváth, Tomáš alias
448. 2437 Novotný, Róbert alias
449. 2437 Varga, Dávid alias
450. 2438 Laboratórium haptické ONLINE
451. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
452. 2440 ÚINF PF, Sekretariát, Viera Mižáková ONLINE
453. 2440 Mižáková, Viera alias
454. 2441 ÚINF PF, Sekretariát, Silvia Gajdošová ONLINE
455. 2441 Gajdošová, Silvia alias
456. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
457. 2443 Kožár, Tibor ONLINE
458. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
459. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
460. 2446 Lab. informačnej bezpečnosti ONLINE
461. 2447 Horvát, Šimon ONLINE
462. 2447 Vočková, Michaela alias
463. 2448 Šnajder, Ľubomír ONLINE
464. 2448 Guniš, Ján alias
465. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
466. 2449 Krídlo, Ondrej ONLINE
467. 2449 Pališínová, Dominika alias
468. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
469. 2450 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
470. 2451 VKM miestnosť ONLINE
471. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
472. 2453 Gallay, Michal ONLINE
473. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
474. 2455 Vývoj AIS ONLINE
475. 2455 Miňo, Lukáš alias
476. 2455 Obrin, Jozef alias
477. 2455 Obrin, Marcel alias
478. 2455 Slaninka, Peter alias
479. 2455 Šumák, Martin alias
480. 2455 Tkáčik, Martin alias
481. 2455 Varchula, Slavomír alias
482. 2456 Engel, Radovan ONLINE
483. 2456 Nemček, Martin alias
484. 2457 Guest room /Visitors/, ÚGE, ÚMV, ÚINF ONLINE
485. 2458 Šašak, Ján ONLINE
486. 2458 Onačillová, Katarína alias
487. 2459 Nováková, Michaela ONLINE
488. 2459 Bogľarský, Jozef alias
489. 2459 Ujlakiová, Daniela alias
490. 2460 Seminárka ÚINF LIDA ONLINE
491. 2461 Lab. PLC Kopčo , Norbert ONLINE
492. 2461 Lokša, Peter alias
493. 2461 Vlachou, Eleni L. alias
494. 2462 Pisarčík, Peter ONLINE
495. 2463 Varchula, Slavomir offline
496. 2464 Antoni, Ľubomír ONLINE
497. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav offline
498. 2490 Interkom, Jesenná 5 sut. KBF schody offline
499. 2491 Interkom, Technicom 1.p. ONLINE
500. 2492 Interkom, Technicom 2.p. ONLINE
501. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
502. 2494 Interkom, Jesenná 5 0.p KBF pri vrat. offline
503. 2495 Interkom, Jesenná 5 1.p UMAT ONLINE
504. 2496 Interkom, Jesenná 5 2.p UGE ONLINE
505. 2497 rezervovane Interkom offline
506. 2498 Interkom, Jesenná 5 sut. KBF offline
507. 2499 rezervovane Interkom offline
508. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
509. 2500 Mačanga, Jozef alias
510. 2500 Piroš, Marian alias
511. 2500 Vaško, Pavol alias
512. 2500 Velk, Jozef alias
513. 2501 ÚFV PF Sekretariát, Beáta Kišová ONLINE
514. 2501 Kišová, Beáta alias
515. 2503 Vrátnica, Senzor ONLINE
516. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
517. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
518. 2507 Lab. metalografické ONLINE
519. 2512 Učebňa P2 ONLINE
520. 2516 Dielňa ÚFV KEF ONLINE
521. 2517 Lab. pripravy pras. a lis vzoriek Kollár, Peter ONLINE
522. 2518 Kožejová, Miroslava ONLINE
523. 2518 Bodnárová, Renáta alias
524. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
525. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
526. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
527. 2522 Gmitra, Martin alias
528. 2523 Lab. SEM Komanický, Vladimír ONLINE
529. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
530. 2525 Interkom, PA Brána ONLINE
531. 2526 Doktorandi ÚFV, 0.28.4.kotolňa ONLINE
532. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
533. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
534. 2529 Kollár, Peter ONLINE
535. 2530 Jacková, Dana ONLINE
536. 2530 Baloghová, Zuzana alias
537. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
538. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
539. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
540. 2533 Richter, Kornel alias
541. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
542. 2536 Zeleňáková, Adriana ONLINE
543. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
544. 2537 Kollár, Peter ONLINE
545. 2538 Doktorandi ÚFV, 0.28.6 kotolňa ONLINE
546. 2538 Shylenko, Oleg alias
547. 2540 Kireš, Marián ONLINE
548. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
549. 2542 Kozelková, Katarína ONLINE
550. 2542 Juhásová, Antónia alias
551. 2543 Elektronické, praktikum ONLINE
552. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
553. 2547 Dobák, Samuel ONLINE
554. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
555. 2549 Hnatič, Michal ONLINE
556. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
557. 2551 Lab. kvantového magnetizmu III ONLINE
558. 2552 Doktorandi ÚFV, SAV 19c ONLINE
559. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
560. 2554 Laboratórium mag. nanočastíc ONLINE
561. 2555 Doktorandi ÚFV, SAV 19b ONLINE
562. 2555 Holub, Mariia alias
563. 2555 Kondrakhova, Daria alias
564. 2555 Vinnik, Olha alias
565. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
566. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
567. 2557 Horváth, Denis alias
568. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
569. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
570. 2561 Kancelária SJ1050, ÚMAT offline
571. 2562 Hančová, Martina ONLINE
572. 2563 Kulla, Marián ONLINE
573. 2565 Karľová, Katarina ONLINE
574. 2565 Karľová, Katarína alias
575. 2565 Semjan, Marek alias
576. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
577. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
578. 2569 Komanický Vladimír, kancelária 19a ONLINE
579. 2569 Komanický, Vladimír alias
580. 2570 Lab.príp.a charakt.nanoštruktúr, rozprašovačka ONLINE
581. 2570 Komanický, Vladimír alias
582. 2571 Kravčáková, Adela ONLINE
583. 2571 Vokál, Stanislav alias
584. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
585. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
586. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
587. 2577 Terminálovňa, RB PF ONLINE
588. 2578 Samuely, Tomáš ONLINE
589. 2578 Vorobiov, Serhii alias
590. 2579 Bombara, Marek ONLINE
591. 2579 Martinská, Gabriela alias
592. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
593. 2581 Janičková Lucia ONLINE
594. 2581 Janičková, Lucia alias
595. 2581 Lučivjanská, Katarína alias
596. 2582 Csachová, Stela ONLINE
597. 2582 Šupinský, Jozef alias
598. 2586 Doktorandi ÚFV, m.č. 34D ONLINE
599. 2586 Nagy, Ľuboš alias
600. 2586 Vovk, Sviatoslav alias
601. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
602. 2588 Geffert, Viliam ONLINE
603. 2589 Tkáčiková, Katarína ONLINE
604. 2590 ÚGE PF Sekretariát, Ivana Fedurco Kočišová ONLINE
605. 2590 Fedurco Kočišová, Ivana alias
606. 2590 Juhárová, Simona alias
607. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
608. 2592 Doktorandi KJaSF, m. č. 33 ONLINE
609. 2592 Mykhailenko, Viacheslav alias
610. 2592 Švecová, Dominika alias
611. 2592 Tropp, Klaudia alias
612. 2593 Miestnosť pre upratovačky ONLINE
613. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
614. 2595 Bánó, Gregor ONLINE
615. 2596 Gajdoš, Andrej ONLINE
616. 2596 Šupina, Jaroslav alias
617. 2597 Hala - serverovňa PA ONLINE
618. 2598 LOM ÚGE, SJ2L44 ONLINE
619. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE
620. 2601 Učebňa RBL1 ONLINE
621. 2602 Učebňa RBL2 ONLINE
622. 2603 Učebňa RBL3 ONLINE
623. 2604 Učebňa RBL4, RB3L05 ONLINE
624. 2605 Učebňa RBL5 ONLINE