Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 2108 Gallay prodekan PF, vonkajšie vzťahy RA322 ONLINE
2. 2108 Gallay, Michal alias
3. 2109 Dekanát PF, Fax offline
4. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
5. 2113 Saksl, Karel alias
6. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
7. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
8. 2115 Štefaníková, Denisa alias
9. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
10. 2116 Sováková, Iveta alias
11. 2117 Kireš prodekan PF, vzdelávanie RA323 ONLINE
12. 2117 Kireš, Marián alias
13. 2118 Pivarníková, Agnesa RA337 ONLINE
14. 2118 Pivarníková, Agnesa alias
15. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
16. 2119 Soták, Roman alias
17. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
18. 2123 Pitoňáková, Eva RA337 ONLINE
19. 2123 Pitoňáková, Eva alias
20. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
21. 2125 Archiv PF, Šrob.2, Havrilová, Anna ONLINE
22. 2126 Dlugoš, Jozef RA341 ONLINE
23. 2126 Dlugoš, Jozef alias
24. 2131 Komanická, Jana RA320 ONLINE
25. 2131 Komanická, Jana alias
26. 2133 Smreková, Lenka RA321 ONLINE
27. 2133 Dávidová, Darina alias
28. 2133 Kobulárová, Libuša alias
29. 2133 Smreková, Lenka alias
30. 2135 Vašková, Viera RA341 ONLINE
31. 2135 Vašková, Viera alias
32. 2136 Zezulova, Hana RA340 ONLINE
33. 2136 Žežulová, Hana alias
34. 2137 Zavatčan, Tomáš RA317 ONLINE
35. 2141 Margecanská, Jana RA319 ONLINE
36. 2141 Paucová, Jana alias
37. 2151 Veľková, Alica RA321 ONLINE
38. 2151 Veľková, Alica alias
39. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
40. 2153 Dovhunová, Ema alias
41. 2153 Ižariková, Lenka alias
42. 2153 Petruláková, Zuzana alias
43. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
44. 2154 Molnárová, Soňa alias
45. 2155 Orinakova prodekanka PF, pre vedu a výskum RA312 ONLINE
46. 2158 Mosáthová, Mária RA341 ONLINE
47. 2158 Mosáthová, Mária alias
48. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
49. 2162 Kačur, Ľubomír alias
50. 2163 Laboratórium HPLC, BZ m.č. 118 ONLINE
51. 2164 Laboratórium, BZ m.č. 123 ONLINE
52. 2165 Laboratórium, BZ m.č. 139 ONLINE
53. 2166 Laboratórium, BZ m.č. 229 ONLINE
54. 2167 Laboratórium, BZ m.č. 121 offline
55. 2168 Laboratórium, BZ m.č. 122 ONLINE
56. 2179 Libová vedúca sekretariátu, PF RA306 ONLINE
57. 2179 Libová, Svetlana alias
58. 2180 Labancová, tajomníčka PF RA310 ONLINE
59. 2180 Labancová, Lenka alias
60. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
61. 2181 Lengyelová, Simona alias
62. 2181 Pavúková, Jana alias
63. 2182 Báthoryová, Alena ONLINE
64. 2200 Andrejko, Marian ONLINE
65. 2200 Andrejko, Marián alias
66. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
67. 2201 Lukáčová, Patrícia alias
68. 2201 Krivjanská, Helena alias
69. 2202 hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O84 m.c.144 ONLINE
70. 2202 Reváková, Želmíra alias
71. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
72. 2203 Kravčáková, Adela alias
73. 2204 Porhinčák, Štefan, kancelaria ONLINE
74. 2204 Porhinčák, Štefan alias
75. 2205 Gmitrová, Radka ONLINE
76. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
77. 2207 doktorandi ÚMV, SJ1O80 a ONLINE
78. 2207 Čekanová, Katarína alias
79. 2207 Lužar, Borut alias
80. 2207 Mihaliková, Erika alias
81. 2207 Onderko, Alfréd alias
82. 2207 Šárošiová, Zuzana alias
83. 2207 Šurimová, Mária alias
84. 2207 Tamášová, Martina alias
85. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
86. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
87. 2210 lab. prip. a charakt. nanostruktur, Komanicky ONLINE
88. 2211 * ONLINE
89. 2211 Soták, Roman alias
90. 2212 Paulíny, Zuzana ONLINE
91. 2213 ÚMV PF, Sekretariát ONLINE
92. 2213 Knapíková, Zlatica alias
93. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
94. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
95. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
96. 2216 Bernát, Ondrej alias
97. 2216 Berta, Martin alias
98. 2216 Ďuriš Lenkavská, Lenka alias
99. 2216 Džupponová, Veronika alias
100. 2216 Dzurillová, Veronika alias
101. 2216 Espina García, Alba alias
102. 2216 Golianová, Katarína alias
103. 2216 Havadej, Samuel alias
104. 2216 Hovan, Andrej alias
105. 2216 Jakabčin, Patrik alias
106. 2217 Kuzma, Miron Notebook offline
107. 2218 kanc. 51A, UFV ONLINE
108. 2219 Feher, Alexander ONLINE
109. 2220 Kollár, Peter ONLINE
110. 2221 Dielna CAI PF, m.c. 22 PA ONLINE
111. 2221 Koprda, Samuel alias
112. 2221 Paľo, Matúš alias
113. 2221 Tkáčik, Lukáš alias
114. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
115. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
116. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
117. 2224 Daňková, Viera ONLINE
118. 2225 Porhinčák, Štefan, notebook offline
119. 2226 Kuzma, Miron Kancelária ONLINE
120. 2226 Kuzma, Miron alias
121. 2227 Kuzma, Miron Mobil offline
122. 2228 Staňa, Richard ONLINE
123. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
124. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
125. 2230 Haniš, Jozef alias
126. 2230 Mohylna, Mariia alias
127. 2230 Rončík, Michal alias
128. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
129. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek, laboratórium KBF PF ONLINE
130. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
131. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF ONLINE
132. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
133. 2236 Füzer, Ján ONLINE
134. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
135. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
136. 2239 Lab. 14 KBF m.c26 ONLINE
137. 2239 Zavoda, Štefan alias
138. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
139. 2240 Čokina, Michal alias
140. 2240 Fedurco, Miroslav alias
141. 2240 Gajdoš, Pavol alias
142. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
143. 2241 Merc, Jaroslav alias
144. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
145. 2242 Fabián, Marián alias
146. 2242 Kundrát, Martin alias
147. 2242 Žoldák, Gabriel alias
148. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
149. 2243 Huntošová, Veronika alias
150. 2244 Miškovský, Pavol offline
151. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
152. 2245 Naďová, Zuzana alias
153. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
154. 2247 Lab. 15 KBF , m.c.27 ONLINE
155. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
156. 2248 Kožár, Tibor alias
157. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
158. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
159. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF ONLINE
160. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
161. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
162. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
163. 2254 Sládek, Imrich alias
164. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
165. 2255 Gessert, Alena alias
166. 2256 Harminc, Matúš ONLINE
167. 2257 UINF, UINF offline
168. 2258 doktorandi ÚMV, SJ1O80 b offline
169. 2259 Kiseľák, Jozef offline
170. 2260 Lab. Jadrovej fyziky, KJF UFV PF ONLINE
171. 2260 Kravčáková, Adela alias
172. 2260 Vrláková, Janka alias
173. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
174. 2266 test, test offline
175. 2271 Liško, František ONLINE
176. 2272 Grondželová, Nora offline
177. 2273 Murín, Pavel ONLINE
178. 2274 Soták, Roman Mobil offline
179. 2275 Čižmár, Peter offline
180. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
181. 2277 Lab. 2 biotechnologie a bunkovej fyziologie, KBF PF offline
182. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
183. 2280 Lab. kvantového magnetizmu II, m.č. 0.17 ONLINE
184. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
185. 2281 Čižmár, Erik kancelaria ONLINE
186. 2281 Čižmár, Erik alias
187. 2281 Tarasenko, Róbert alias
188. 2282 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
189. 2282 Vorobiov, Serhii alias
190. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
191. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
192. 2290 opdojeny offline
193. 2291 Maceková, Mária ONLINE
194. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
195. 2299 Fax katedry biofyziky PF ONLINE
196. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Manesova) ONLINE
197. 2300 Lacková, Zdenka alias
198. 2300 Tóthová, Olga alias
199. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
200. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
201. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
202. 2303 Bálintová, Miroslava alias
203. 2303 Henzelyová, Jana alias
204. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
205. 2304 Boberová, Zuzana alias
206. 2304 Slepáková, Ivana alias
207. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
208. 2306 Lacková, Zdenka LAB 217 ONLINE
209. 2306 Lacková, Zdenka alias
210. 2307 SB203 ONLINE
211. 2307 Kimáková, Andrea alias
212. 2308 Bruňáková, Katarína ONLINE
213. 2308 Lešková, Andrea alias
214. 2309 Lab. Taxonomie rastlin, m.c.126 BZ UBEV ONLINE
215. 2309 Dudáš, Matej alias
216. 2310 Goga, Michal ONLINE
217. 2310 Kitka, Miroslav alias
218. 2311 Romanová, Viera ONLINE
219. 2311 Samuely, Peter alias
220. 2312 lab. Kaľavský, RD351 ONLINE
221. 2313 Kolarčik, Vladislav ONLINE
222. 2313 Mártonfi, Pavol alias
223. 2314 Vaskova , Viera, Moyzesova Vratnica ONLINE
224. 2315 mikrobiologicka cvicebna, RBL7 RB443 UBEV PF ONLINE
225. 2316 lab. vyskumne, RC107 ONLINE
226. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
227. 2318 Doktorandi, botanika 224 ONLINE
228. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
229. 2318 Hrablay, Martin alias
230. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
231. 2318 Ručová, Dajana alias
232. 2318 Tuptová, Viktória alias
233. 2319 Petijová, Linda ONLINE
234. 2320 Kaľavský, František RD240 ONLINE
235. 2320 Kaľavský, František alias
236. 2320 Smolejová, Gabriela alias
237. 2321 Oriňák, Andrej RD246 ONLINE
238. 2321 Oriňak, Andrej alias
239. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
240. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
241. 2323 Šandrejová, Jana alias
242. 2324 Oriňáková, Renáta RD359 offline
243. 2324 Oriňaková, Renáta alias
244. 2325 Gondová, Taťána RD360 ONLINE
245. 2325 Gondová, Taťána alias
246. 2326 Reiffová, Katarína RD362 ONLINE
247. 2326 Reiffová, Katarína alias
248. 2327 Macko, Ján RD363 ONLINE
249. 2327 Capková, Dominika alias
250. 2327 Gorejová, Radka alias
251. 2327 Macko, Ján alias
252. 2327 Podrojková, Natália alias
253. 2327 Sisáková, Katarína alias
254. 2328 Morovská Turoňová, Andrea RD368 ONLINE
255. 2328 Morovská Turoňová, Andrea alias
256. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
257. 2328 Turoňová, Andrea alias
258. 2329 lab. Conkova, RC105 ONLINE
259. 2329 Jacková, Dominika alias
260. 2329 Novotná, Michaela alias
261. 2329 Vargová, Kristína alias
262. 2330 Bušová, Tatiana RC127 offline
263. 2330 Bušová, Tatiana alias
264. 2331 Drotárová, Mária RC110 ONLINE
265. 2331 Drotárová, Mária alias
266. 2332 Ucebna NMR, RB033 UCHV PF ONLINE
267. 2333 lab. 4 NMR400 , Vojtasova RC124 ONLINE
268. 2333 Vojtasová, Mária alias
269. 2334 Imrich, Ján RC120 ONLINE
270. 2334 Imrich, Ján alias
271. 2335 Potočňák, Ivan RC212 ONLINE
272. 2335 Potočňák, Ivan alias
273. 2336 Hamorska , Miroslava RC313 ONLINE
274. 2336 Hámorská, Miroslava alias
275. 2337 Ganajová, Mária RC219 ONLINE
276. 2337 Ganajová, Mária alias
277. 2338 Sotáková, Ivana RC325 ONLINE
278. 2338 Burda, Rastislav alias
279. 2338 Cibur, Peter alias
280. 2338 Sotáková, Ivana alias
281. 2339 lab. Vargová, RC310 ONLINE
282. 2340 Sterbinska , Slavomira RC317 ONLINE
283. 2340 Krešáková, Lenka alias
284. 2340 Litecká, Miroslava alias
285. 2340 Lükőová, Andrea alias
286. 2340 Šterbinská, Slavomíra alias
287. 2340 Vráblová, Anna alias
288. 2341 Heinrichová, Valéria RC313 ONLINE
289. 2341 Heinrichová, Valéria alias
290. 2342 Černák, Juraj -kanc. RC323 ONLINE
291. 2342 Černák, Juraj alias
292. 2343 Zeleňák, Vladimír -kanc. RC311 ONLINE
293. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
294. 2344 Hurajtova, Lenka RC217 ONLINE
295. 2344 Hurajtová, Lenka alias
296. 2344 Podhradský, Juraj alias
297. 2344 Šandrejová, Jana alias
298. 2345 lab. Potocnak RC328 ONLINE
299. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava RC322 ONLINE
300. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava alias
301. 2346 Vavra, Martin alias
302. 2347 Gonda, Jozef ONLINE
303. 2348 Martinková, Miroslava RC106 ONLINE
304. 2348 Martinková, Miroslava alias
305. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
306. 2349 Budovská, Mariana alias
307. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
308. 2350 rack rohova ONLINE
309. 2350 Kulcsárová, Mária alias
310. 2350 Zelinková, Oľga alias
311. 2351 Doktorandi UBEV KBB, RB m.c. 117 ONLINE
312. 2351 Mochnacký, Filip alias
313. 2351 Zrubáková, Jarmila alias
314. 2352 Kolečanský, Štefan ONLINE
315. 2352 Bogľarský, Jozef alias
316. 2352 Enderova, Anastasiia alias
317. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
318. 2353 Pregi, Loránt alias
319. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
320. 2354 Marinecová, Emília alias
321. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
322. 2356 Vilková, Mária RC112 ONLINE
323. 2356 Vilková, Mária alias
324. 2357 Doktorandi, botanika 225 ONLINE
325. 2357 Fráková, Viera alias
326. 2357 Kaducová, Mária alias
327. 2357 Koprivý, Lukáš alias
328. 2357 Paľová, Marianna alias
329. 2357 Truš, Kristina alias
330. 2357 Vašková, Dominika alias
331. 2358 Jurčacková, Zuzana ONLINE
332. 2359 lab. Vojteková, RD247 ONLINE
333. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
334. 2360 Kitka, Miroslav alias
335. 2360 Vojteková, Viera alias
336. 2362 Orságová Králová, Zuzana RD249 ONLINE
337. 2362 Hovancová, Jana alias
338. 2362 Orságová Králová, Zuzana alias
339. 2362 Petruš, Ondrej alias
340. 2362 Šišoláková, Ivana alias
341. 2363 lab. elektrochémie, RD244 offline
342. 2364 lab. NMR600 , Vilkova RC128 ONLINE
343. 2364 Vilková, Mária alias
344. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
345. 2365 Varhač, Rastislav alias
346. 2366 Almáši, Miroslav RC316 ONLINE
347. 2366 Almáši, Miroslav alias
348. 2366 Beňová, Eva alias
349. 2367 lab. Zelenak, RC218 ONLINE
350. 2368 Vargová, Zuzana kanc. RC312 ONLINE
351. 2368 Vargová, Zuzana alias
352. 2369 Lab. RB147B , KBCH UCHV ONLINE
353. 2369 Hudáčová, Monika alias
354. 2369 Krochtová, Kristína alias
355. 2369 Nunhart, Patrik alias
356. 2369 Suváková, Mária alias
357. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
358. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
359. 2372 lab. 209 , Slepcikova Paulina ONLINE
360. 2372 Bindzár, Vladimír alias
361. 2372 Imrich, Ján alias
362. 2372 Slepčíková, Paulína alias
363. 2373 Laborátorium UCHV, RC307 ONLINE
364. 2374 Babinčáková, Mária RC207 ONLINE
365. 2374 Babinčáková, Mária alias
366. 2375 Doktorandi UCHV, RC327a ONLINE
367. 2375 Király, Nikolas alias
368. 2375 Krescanková, Michaela alias
369. 2375 Princík, Dávid alias
370. 2375 Rendošová, Michaela alias
371. 2375 Žid, Lukáš alias
372. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
373. 2377 Doktorandi RC118 ONLINE
374. 2378 Lab. Zoologie , RB403 ONLINE
375. 2379 Podhradský, Juraj RC106 ONLINE
376. 2380 poslucharen, RBL6 RB422 UBEV ONLINE
377. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
378. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
379. 2383 Doktorandky UBEV, Lászlóová Šipošová ONLINE
380. 2383 Cimermanová, Michaela alias
381. 2383 Gerbáčová, Katarína alias
382. 2383 Matisová, Ľubica alias
383. 2383 Nosáľová, Lea alias
384. 2383 Onderková, Anna alias
385. 2383 Petrová, Nikola alias
386. 2383 Timková, Ivana alias
387. 2384 zverinec vchod RB ONLINE
388. 2385 lab. rontg. struk. analyzy, RC223 ONLINE
389. 2386 lab. vyucbove, RC209 ONLINE
390. 2387 lab. vyskumne, RC211 ONLINE
391. 2388 lab. vyucbove, RC318 ONLINE
392. 2389 lab. didaktiky chemie, RC208 ONLINE
393. 2390 lab. spektr. metod, RC310 ONLINE
394. 2391 vyskumne lab. anal. chemie, RC222 ONLINE
395. 2392 lab. zakladnych metod, RC213 ONLINE
396. 2393 Tvrdoňová, Monika RB205 ONLINE
397. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
398. 2394 Hamuľaková, Slávka RB206 lab. ONLINE
399. 2394 Hamuľaková, Slávka alias
400. 2395 Janovec, Ladislav RB210 ONLINE
401. 2395 Janovec, Ladislav alias
402. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
403. 2397 Lab. bunkovych kultur, RB143 ONLINE
404. 2398 Lab. vyvinovej neurobiologie, RB139 offline
405. 2399 Veronika, Petruľová ONLINE
406. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
407. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
408. 2399 Petruľová, Veronika alias
409. 2403 serverovna, Technicom ONLINE
410. 2404 Farkaš, Pavel offline
411. 2419 Lubomir, Snajder mob. offline
412. 2420 EVO ONLINE
413. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
414. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
415. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
416. 2424 Chrastina, Milan alias
417. 2424 Marková, Eva alias
418. 2425 Sokol Pavol, kancelaria 23 PA9 ONLINE
419. 2425 Kováčová, Kristína alias
420. 2425 Sokol, Pavol alias
421. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
422. 2431 VKM mala, Technicom 108 ONLINE
423. 2432 Lab. IoT, Pisarcik ONLINE
424. 2432 Pisarčík, Peter alias
425. 2433 Galčík, František ONLINE
426. 2433 Krídlo, Ondrej alias
427. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
428. 2433 Opiela, Miroslav alias
429. 2434 Bednárová, Zuzana ONLINE
430. 2434 Szabari, Alexander alias
431. 2434 Šebej, Juraj alias
432. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
433. 2435 Pekarčík, Patrik alias
434. 2435 Staňa, Richard alias
435. 2435 Vozáriková, Gabriela alias
436. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
437. 2436 Jirásek, Jozef alias
438. 2437 Gurský, Peter ONLINE
439. 2437 Antoni, Ľubomír alias
440. 2437 Bruoth, Erik alias
441. 2437 Horváth, Tomáš alias
442. 2437 Novotný, Róbert alias
443. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
444. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
445. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
446. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
447. 2441 Gajdošová, Silvia alias
448. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
449. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.c. 210 ONLINE
450. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
451. 2443 Kačala, Viliam alias
452. 2443 Török, Csaba alias
453. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
454. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
455. 2445 Farkaš, Pavel alias
456. 2445 Harčár, Martin alias
457. 2445 Michalčin, Viktor alias
458. 2445 Paulíny, Michal alias
459. 2446 Lab. Informacnej Bezpecnosti, Technicom 212 ONLINE
460. 2447 Gallová, Štefánia ONLINE
461. 2447 Horvát, Šimon alias
462. 2447 Linková, Michaela alias
463. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
464. 2448 Bruothová, Danka alias
465. 2448 Guniš, Ján alias
466. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
467. 2449 Tkáčová, Zuzana ONLINE
468. 2449 Haneszová, Angelika alias
469. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
470. 2450 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
471. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 ONLINE
472. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
473. 2452 Šupinský, Jozef alias
474. 2453 Gallay, Michal ONLINE
475. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
476. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
477. 2455 Dzurenda, Roland alias
478. 2455 Miňo, Lukáš alias
479. 2455 Obrin, Jozef alias
480. 2455 Obrin, Marcel alias
481. 2455 Slaninka, Peter alias
482. 2455 Šumák, Martin alias
483. 2455 Tkáčik, Martin alias
484. 2455 Varchula, Slavomír alias
485. 2456 Engel, Radovan ONLINE
486. 2456 Nemček, Martin alias
487. 2457 Hostovska UGE/UMV/UINF, Technicom 313 ONLINE
488. 2458 Sedlák, Vladimír ONLINE
489. 2459 Šašak, Ján ONLINE
490. 2459 Magdošková, Martina alias
491. 2459 Nováková, Michaela alias
492. 2459 Onačillová, Katarína alias
493. 2460 Seminarka UINF LIDA, Technicom ONLINE
494. 2461 Lab. PLC Kopčo 4p., Technicom 403 ONLINE
495. 2461 Lokša, Peter alias
496. 2462 Pisarčík, Peter offline
497. 2463 Varchula, Slavomir offline
498. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
499. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody offline
500. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
501. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
502. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
503. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
504. 2500 Harajdová, Věra alias
505. 2500 Kuráň, Peter alias
506. 2500 Petrila, Štefan alias
507. 2500 Piroš, Marián alias
508. 2500 Velk, Jozef alias
509. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
510. 2501 Kišová, Beáta alias
511. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
512. 2504 Varga, Rastislav offline
513. 2504 Džubinská, Andrea alias
514. 2504 Froľová, Lucia alias
515. 2504 Galdun, Ladislav alias
516. 2504 Kožejová, Daniela alias
517. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
518. 2505 Váhovský, Oliver alias
519. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
520. 2507 lab. metalograficke , 10B offline
521. 2512 P2 ucebna ONLINE
522. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
523. 2517 lab. pripravy pras. , a lis vzoriek ONLINE
524. 2518 Kozejova, Miroslava ONLINE
525. 2518 Bodnárová, Renáta alias
526. 2518 Lederová, Lívia alias
527. 2519 vytopeny, A.Z. PA offline
528. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
529. 2520 Palková, Romana alias
530. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
531. 2521 Palková, Romana alias
532. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
533. 2522 Gmitra, Martin alias
534. 2523 lab. SEM, Komanicky ONLINE
535. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
536. 2525 Interkom, Park Angelinum Brána ONLINE
537. 2526 Berkutova, doktorandi ONLINE
538. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
539. 2527 Lachová, Andrea alias
540. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
541. 2529 Kollár, Peter ONLINE
542. 2530 Jacková, Dana ONLINE
543. 2530 Baloghová, Zuzana alias
544. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
545. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
546. 2532 Štrauch, Peter alias
547. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
548. 2533 Richter, Kornel alias
549. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
550. 2534 Girman, Vladimír alias
551. 2535 Melt-spinning, . offline
552. 2536 Zeleňáková, Adriana -kanc. ONLINE
553. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
554. 2537 Kollár, Peter ONLINE
555. 2537 Jakubčin, Miloš alias
556. 2537 Slovenský, Peter alias
557. 2537 Szűcsová, Jaroslava alias
558. 2538 Shylenko, doktorandi ONLINE
559. 2538 Kliuikov, Andrii alias
560. 2538 Latyshev, Vitalii alias
561. 2538 Shylenko, Oleg alias
562. 2540 Kireš, Marián ONLINE
563. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
564. 2542 Tronov, Ivan offline
565. 2542 Černíková, Dorota alias
566. 2542 Kupčíková, Vlasta alias
567. 2543 Elektronicke , praktikum PA9 offline
568. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
569. 2545 lab. 3, UFV PA offline
570. 2546 Pankova, Eva ONLINE
571. 2546 Paňková, Eva alias
572. 2547 Samuel, Dobák ONLINE
573. 2547 Dobák, Samuel alias
574. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
575. 2549 Hnatič, Michal ONLINE
576. 2549 Kalagov, Georgii alias
577. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
578. 2551 lab. nizkych teplot, 0.24 ONLINE
579. 2552 Doktorandi UFV, PA 19c ONLINE
580. 2553 Ploščica, Miroslav offline
581. 2554 Oceľáková, Eva offline
582. 2555 Doktorandky UFV, PA 19b ONLINE
583. 2555 Holub, Mariia alias
584. 2555 Kondrakhova, Daria alias
585. 2555 Vinnik, Olha alias
586. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
587. 2556 Jakabčin, Patrik alias
588. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
589. 2557 Horváth, Denis alias
590. 2558 Tamášová, Martina ONLINE
591. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
592. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
593. 2560 Klein, Daniel alias
594. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
595. 2562 Hančová, Martina ONLINE
596. 2562 Berkutova, Anna alias
597. 2562 Halčinová, Lenka alias
598. 2563 Kulla, Marián ONLINE
599. 2563 Majorošová, Simona alias
600. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
601. 2565 Birnšteinová, Šarlota alias
602. 2565 Karľová, Katarína alias
603. 2565 Lach, Matúš alias
604. 2565 Semjan, Marek alias
605. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
606. 2566 Šupina, Jaroslav alias
607. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
608. 2569 Komanický, kancelária ONLINE
609. 2569 Komanický, Vladimír alias
610. 2569 Samuely, Tomáš alias
611. 2569 Vargaeštoková, Zuzana alias
612. 2570 Komanický, nanolab ONLINE
613. 2570 Komanický, Vladimír alias
614. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
615. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
616. 2573 Ivančo, Jaroslav offline
617. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
618. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
619. 2575 Bukovský, Lev ONLINE
620. 2576 doktorandi ÚMV, SJ1O81 ONLINE
621. 2576 Borzová, Jana alias
622. 2576 Hovana, Anton alias
623. 2576 Hudák, Juraj alias
624. 2576 Šottová, Viera alias
625. 2577 Terminalovna, RB PF ONLINE
626. 2579 Bombara, Marek ONLINE
627. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
628. 2581 doktorandi ÚMV, SJ1O79 ONLINE
629. 2581 Gábová, Timea alias
630. 2581 Gönciová, Zuzana alias
631. 2581 Janičková, Lucia alias
632. 2581 Ontkovičová, Zuzana alias
633. 2581 Varga, Ivana alias
634. 2582 Csachová, Stela ONLINE
635. 2582 Ondová, Veronika alias
636. 2583 lab. EEG PCL, Sebena Rene ONLINE
637. 2584 Šveda, Dušan ONLINE
638. 2585 Skřivánková, Valéria ONLINE
639. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
640. 2586 Nagy, Ľuboš alias
641. 2586 Onderko, František alias
642. 2586 Palková, Romana alias
643. 2586 Slovenský, Peter alias
644. 2586 Szűcsová, Jaroslava alias
645. 2586 Vovk, Sviatoslav alias
646. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
647. 2588 Geffert, Viliam ONLINE
648. 2589 Hochmuth, Zdenko ONLINE
649. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
650. 2590 Tkáčiková, Katarína alias
651. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
652. 2592 Doktorandi, KJaSF m.c.33 ONLINE
653. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
654. 2592 Mezhenska, Olena alias
655. 2592 Michaličková, Katarína alias
656. 2592 Mykhailenko, Viacheslav alias
657. 2592 Paulínyová, Zuzana alias
658. 2592 Sopková, Filoména alias
659. 2592 Šimková, Lenka alias
660. 2592 Tropp, Lukáš alias
661. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
662. 2595 Bánó, Gregor offline
663. 2596 doktorandi ÚMV, SJ1O45 ONLINE
664. 2596 Gajdoš, Andrej alias
665. 2596 Jurková, Veronika alias
666. 2596 Rindošová, Simona alias
667. 2597 Hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O77 offline
668. 2598 Bóna, Ján ONLINE
669. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE