Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 2101 Interkom, RC 1.p. ONLINE
2. 2108 Gallay, Michal prodekan PF, RA322 ONLINE
3. 2109 Dekanát PF, Fax offline
4. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
5. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
6. 2114 Dovhunová, Ema alias
7. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
8. 2115 Štefaníková, Denisa alias
9. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
10. 2116 Sováková, Iveta alias
11. 2117 Kireš, Marián prodekan PF, RA323 ONLINE
12. 2117 Kireš, Marián alias
13. 2118 Dancáková, Lucia RA337 ONLINE
14. 2118 Dancáková, Lucia alias
15. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
16. 2119 Soták, Roman alias
17. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
18. 2121 Krištofová, Silvia alias
19. 2123 Šoltýsová, Veronika RA337 ONLINE
20. 2123 Pitoňáková, Eva alias
21. 2123 Šoltýsová, Veronika alias
22. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
23. 2125 Archív PF , Havrilová Anna ONLINE
24. 2126 Dlugoš, Jozef ONLINE
25. 2126 Dlugoš, Jozef alias
26. 2131 Gall, Martin RA320 ONLINE
27. 2131 Gall, Martin alias
28. 2131 Komanická, Jana alias
29. 2133 Smreková, Lenka RA321 ONLINE
30. 2133 Džupinka, Vladimír alias
31. 2133 Hektova, Natalia alias
32. 2133 Chromá, Iveta alias
33. 2133 Inačovská, Viera alias
34. 2133 Kažimír, Štefan alias
35. 2133 Költöová, Gabriela alias
36. 2133 Kovaľuková, Ľudmila alias
37. 2133 Lukovych, Tetiana alias
38. 2133 Margecanská, Jana alias
39. 2133 Nečová, Gabriela alias
40. 2135 Vašková, Viera ONLINE
41. 2135 Vašková, Viera alias
42. 2136 Žežulová, Hana RA340 ONLINE
43. 2136 Žežulová, Hana alias
44. 2137 Petruláková, Zuzana RA317 ONLINE
45. 2137 Petruláková, Zuzana alias
46. 2141 Paucová, Jana RA319 ONLINE
47. 2141 Paucová, Jana alias
48. 2151 Pisarčíková , Lucia RA321 ONLINE
49. 2151 Pisarčíková, Lucia alias
50. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
51. 2153 Ižariková, Lenka alias
52. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
53. 2154 Molnárová, Soňa alias
54. 2155 Oriňáková, Renáta prodekanka PF, RA312 ONLINE
55. 2158 Šeňová, Timea RA341 ONLINE
56. 2160 Šatňa upratovačky BZ ONLINE
57. 2161 Poslucháreň BZ1 ONLINE
58. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
59. 2162 Kačur, Ľubomír alias
60. 2163 Laboratórium HPLC ONLINE
61. 2164 Laboratórium biotechnológie rastlín ONLINE
62. 2165 Kryobiologické laboratórium ONLINE
63. 2165 Oravcová, Marcela alias
64. 2166 Laboratórium č. 216 ONLINE
65. 2167 Chodba laboratórium ONLINE
66. 2168 Lab. stres. fyziológie rastlín, m.č. 131 ONLINE
67. 2169 Poslucháreň BZ2 ONLINE
68. 2170 Poslucháreň BZ3 ONLINE
69. 2171 Botanická praktikáreň, SB2L220 ONLINE
70. 2172 Fyziologická praktikáreň ONLINE
71. 2173 Seminárna miestnosť ONLINE
72. 2174 Laboratórium kryptogamie ONLINE
73. 2175 Laboratórium KG SB1L117a, /137a/ ONLINE
74. 2176 Laboratórium 214 ONLINE
75. 2177 Laboratórium mikrobiologické ONLINE
76. 2178 Laboratórium RB3L45, Kolesárová Mariana ONLINE
77. 2178 Nosáľová, Lea alias
78. 2179 Libová, Svetlana vedúca sekretariátu, RA306 ONLINE
79. 2179 Libová, Svetlana alias
80. 2180 Kepičová, Danka tajomníčka RA310 ONLINE
81. 2180 Kepičová, Danka alias
82. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
83. 2181 Pavúková, Jana alias
84. 2182 Báthoryová, Alena ONLINE
85. 2186 Laboratórium, RBSL35 ONLINE
86. 2186 Kisková, Terézia alias
87. 2200 Varga, Stanislav ONLINE
88. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
89. 2201 Dóšová, Patrícia alias
90. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
91. 2204 správca serverov offline
92. 2205 Gmitrová, Radka offline
93. 2206 KBF PF, Sekretariát, Mária Stehlíková ONLINE
94. 2206 Stehlíková, Mária alias
95. 2207 Doktorandi ÚMAT, SJ1080 ONLINE
96. 2207 Brinziková, Katarína alias
97. 2207 Kmeciková, Miriama alias
98. 2207 Onderko, Alfréd alias
99. 2207 Šárošiová, Zuzana alias
100. 2208 Paulínyová, Zuzana ONLINE
101. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
102. 2210 Lab. príp. a charakt. nanoštruktúr, AFM ONLINE
103. 2211 Soták, Mobil offline
104. 2211 Soták, Roman alias
105. 2212 Soták, Roman ONLINE
106. 2213 ÚMAT PF, Sekretariát, Zlatica Knapíková ONLINE
107. 2213 Knapíková, Zlatica alias
108. 2214 Emerit. profesori, Jendroľ, Horňák ONLINE
109. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
110. 2216 Doktorandi ÚFV, SJ0O56 KBF 30 ONLINE
111. 2216 Bernát, Ondrej alias
112. 2216 Dzurillová, Veronika alias
113. 2216 Espina García, Alba alias
114. 2216 Havadej, Samuel alias
115. 2216 Jakabčin, Patrik alias
116. 2216 Pechová, Ivana alias
117. 2217 Riaditeľ ÚMAT ONLINE
118. 2217 Hutník, Ondrej alias
119. 2218 Doktorandi ÚFV, m.č. 51A ONLINE
120. 2219 Feher, Alexander ONLINE
121. 2220 Kollár, Peter ONLINE
122. 2221 Dielňa CAI PF ONLINE
123. 2221 Gajdoš, Alex alias
124. 2221 Hamadej, Boris alias
125. 2221 Szepesiová, Bianka alias
126. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
127. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
128. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
129. 2224 Daňková, Viera ONLINE
130. 2226 Kuzma, Miron ONLINE
131. 2227 Kuzma, Miron Mobil offline
132. 2228 Staňa, Richard ONLINE
133. 2229 Nováková, Katarína offline
134. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
135. 2230 Haniš, Jozef alias
136. 2230 Rončík, Michal alias
137. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, Sedlák Erik ONLINE
138. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek ONLINE
139. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
140. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , KBF PF ONLINE
141. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
142. 2236 Füzer, Ján ONLINE
143. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
144. 2238 Lab.12 bioenergetiky, Fabián Marián ONLINE
145. 2239 Lab. 14 KBF offline
146. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
147. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
148. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
149. 2242 Fabián, Marián alias
150. 2242 Žoldák, Gabriel alias
151. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
152. 2244 Kundrát, Martin ONLINE
153. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
154. 2245 Naďová, Zuzana alias
155. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
156. 2247 Lab. 15 KBF offline
157. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
158. 2248 Huntošová, Veronika alias
159. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
160. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
161. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, Uličný Jozef offline
162. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
163. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
164. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
165. 2254 Sládek, Imrich alias
166. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
167. 2256 Doktorandi ÚMAT, SJ1079 ONLINE
168. 2256 Hennelová, Barbora alias
169. 2256 Hurajová, Kristína alias
170. 2256 Matisová, Daniela alias
171. 2256 Šabaková, Daniela alias
172. 2257 Tkačik, Tomáš ONLINE
173. 2258 Doktorandi ÚMAT, SJ102.45 ONLINE
174. 2258 Gönciová, Zuzana alias
175. 2258 Kleinová, Miriam alias
176. 2258 Krišáková, Monika alias
177. 2258 Slabý, Matej alias
178. 2260 Laboratórium jadrovej fyziky ONLINE
179. 2265 Hvizdoš, Ľudovít - homeoffice offline
180. 2266 test, test offline
181. 2268 Staňa, Richard offline
182. 2272 Liško, František ONLINE
183. 2274 Soták, Roman Mobil offline
184. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
185. 2277 Lab. 2 biotech. a bunk. fyziológie, KBF PF ONLINE
186. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
187. 2280 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
188. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
189. 2281 Čižmár, Erik kancelária ONLINE
190. 2281 Tarasenko, Róbert alias
191. 2282 Lab. kvantového magnetizmu II ONLINE
192. 2282 Orendáčová, Alžbeta alias
193. 2283 Laboratórium- suterén ONLINE
194. 2284 Halčinová, Lenka ONLINE
195. 2284 Borzová, Jana alias
196. 2285 Marková, Eva- CAI ONLINE
197. 2285 Marková, Eva alias
198. 2286 Doktorandi ÚMAT, SJ1081 ONLINE
199. 2286 Basarik, Stanislav alias
200. 2286 Klemová, Barbora alias
201. 2286 Marton, Adam alias
202. 2286 Plačková, Diana alias
203. 2286 Slovinská, Mária alias
204. 2287 Hosťovská miestnosť, Cardona-Montoya Miguel Antonio ONLINE
205. 2287 Cardona Montoya, Miguel Antonio alias
206. 2288 Klein Daniel ONLINE
207. 2288 Klein, Daniel alias
208. 2289 Šveda Dušan ONLINE
209. 2289 Šveda, Dušan alias
210. 2291 Vodička, Martin ONLINE
211. 2291 Maceková, Mária alias
212. 2299 Fax katedry biofyziky PF offline
213. 2300 ÚBEV PF Sekretariát, Lacková Zdenka ONLINE
214. 2300 Lacková, Zdenka alias
215. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
216. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
217. 2303 Henzelyová, Jana ONLINE
218. 2303 Bálintová, Miroslava alias
219. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
220. 2304 Boberová, Zuzana alias
221. 2304 Slepáková, Ivana alias
222. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
223. 2306 Laboratórium cytogenetiky217 ONLINE
224. 2306 Lacková, Zdenka alias
225. 2307 Nitesh Kumar Mund ONLINE
226. 2307 Mund, Nitesh Kumar alias
227. 2308 Bruňáková, Katarína ONLINE
228. 2308 Lešková, Andrea alias
229. 2309 Lab. taxonómie rastlin ONLINE
230. 2309 Dudáš, Matej alias
231. 2310 Goga, Michal ONLINE
232. 2311 Romanová, Viera ONLINE
233. 2311 Samuely, Peter alias
234. 2312 Laboratórium, Kaľavský František ONLINE
235. 2313 Kolarčik, Vladislav ONLINE
236. 2313 Mártonfi, Pavol alias
237. 2314 Spektroskopia IC UV, Vrátnica RC ONLINE
238. 2315 Mikrobiologická cvičebňa ONLINE
239. 2316 Laboratórium výskumné ONLINE
240. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
241. 2318 Denná miestnosť- kuchynka ONLINE
242. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
243. 2318 Lieskovská, Zuzana alias
244. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
245. 2318 Tuptová, Viktória alias
246. 2319 Petijová, Linda ONLINE
247. 2319 Kuncová, Júlia alias
248. 2320 Kaľavský, František ONLINE
249. 2320 Kaľavský, František alias
250. 2320 Smolejová, Gabriela alias
251. 2321 Oriňák, Andrej ONLINE
252. 2321 Oriňak, Andrej alias
253. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
254. 2323 Andruch, Šandrejová ONLINE
255. 2323 Andruch, Vasiľ alias
256. 2323 Šandrejová, Jana alias
257. 2324 Oriňáková, Renáta ONLINE
258. 2324 Oriňaková, Renáta alias
259. 2325 Gondová, Taťána ONLINE
260. 2326 Reiffová, Katarína ONLINE
261. 2326 Reiffová, Katarína alias
262. 2327 Doktorandi ÚCHV RD363 ONLINE
263. 2327 Gubóová, Alexandra alias
264. 2327 Niščáková, Veronika alias
265. 2327 Petráková, Martina alias
266. 2328 Straková fedorková,Šišoláková ONLINE
267. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
268. 2328 Šišoláková, Ivana alias
269. 2329 Jacková, Dominika ONLINE
270. 2329 Fábianová, Dominika alias
271. 2329 Novotná, Michaela alias
272. 2329 Vargová, Kristína alias
273. 2330 Vilková, Mária ONLINE
274. 2330 Vilková, Mária alias
275. 2331 Drotárová, Mária ONLINE
276. 2331 Drotárová, Mária alias
277. 2332 Učebňa NMR ONLINE
278. 2333 Lab.NMR 400, Kudličková Zuzana ONLINE
279. 2334 Imrich, Ján ONLINE
280. 2335 Potočňák, Ivan ONLINE
281. 2335 Marczi, Bence alias
282. 2335 Potočňák, Ivan alias
283. 2336 Hámorská, Miroslava ONLINE
284. 2336 Hámorská, Miroslava alias
285. 2337 Ganajová, Mária ONLINE
286. 2337 Ganajová, Mária alias
287. 2338 Sotáková, Ivana ONLINE
288. 2338 Sotáková, Ivana alias
289. 2339 Laboratórium , Vargová Zuzana ONLINE
290. 2340 Šterbinská, Slavomíra ONLINE
291. 2340 Krešáková, Lenka alias
292. 2340 Russin, Martin alias
293. 2340 Smolko, Richard alias
294. 2341 Heinrichová, Valéria ONLINE
295. 2342 Černák, Juraj ONLINE
296. 2342 Černák, Juraj alias
297. 2343 Zeleňák, Vladimír ONLINE
298. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
299. 2344 Hurajtová, Lenka ONLINE
300. 2344 Hurajtová, Lenka alias
301. 2345 Laboratórium, Potočňák Ivan ONLINE
302. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava ONLINE
303. 2346 Matiková Maľarová, Miroslava alias
304. 2346 Tomičová, Jana alias
305. 2346 Vavra, Martin alias
306. 2347 RB 2O202,prázdna miestnosť ONLINE
307. 2348 Martinková, Miroslava ONLINE
308. 2349 Budovská, Mariana ONLINE
309. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
310. 2350 RC rack, rohová ONLINE
311. 2351 Seminárna miestnosť, ÚGE ONLINE
312. 2352 Kolečanský, Štefan ONLINE
313. 2352 Fedor, Tomáš alias
314. 2352 Gábor, Štefan alias
315. 2352 Laubertová, Daniela alias
316. 2352 Tokarčík, Ondrej alias
317. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
318. 2353 Pregi, Loránt alias
319. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
320. 2354 Marinecová, Emília alias
321. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
322. 2356 Garberová, Monika ONLINE
323. 2357 Doktorandi ÚBEV, SB2O221 ONLINE
324. 2357 Fráková, Viera alias
325. 2357 Janová, Marianna alias
326. 2357 Routray, Deepti alias
327. 2357 Singh, Pragya Ramashish alias
328. 2357 Trush, Kristina alias
329. 2357 Vašková, Dominika alias
330. 2358 Matoušková, Martina ONLINE
331. 2358 Magura, Peter alias
332. 2358 Mižáková, Romana alias
333. 2359 Lab. Vojteková, Viera ONLINE
334. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
335. 2360 Vojteková, Viera alias
336. 2361 Laboratórium , Elečko Ján ONLINE
337. 2362 Doktorandi ÚCHV, RD2O249 ONLINE
338. 2362 Capková, Dominika alias
339. 2362 Gorejová, Radka alias
340. 2362 Macko, Ján alias
341. 2362 Podrojková, Natália alias
342. 2362 Shepa, Jana alias
343. 2363 Laboratórium elektrochémie ONLINE
344. 2364 Lab.NMR 600, Vilková Mária ONLINE
345. 2365 Varhač, Sedlák ONLINE
346. 2365 Sedlák, Erik alias
347. 2365 Varhač, Rastislav alias
348. 2366 Almáši,Király ONLINE
349. 2366 Almáši, Miroslav alias
350. 2366 Király, Nikolas alias
351. 2367 Laboratórium , Zeleňák Vladimír ONLINE
352. 2368 Vargová, Zuzana ONLINE
353. 2368 Györyová, Katarína alias
354. 2368 Vargová, Zuzana alias
355. 2369 Laboratórium, KBCH ONLINE
356. 2369 Gucký, Adrián alias
357. 2369 Krochtová, Kristína alias
358. 2369 Olajoš, Jakub alias
359. 2369 Sovová, Simona alias
360. 2369 Sůra, Roland alias
361. 2370 Laborátorium ÚCHV, KBCH č. 6 ONLINE
362. 2371 KBCH, chodba ONLINE
363. 2372 Laboratórium Slepčíková, Paulína ONLINE
364. 2372 Garberová, Monika alias
365. 2373 Laborátorium , syntézy nanopórových materiálo ONLINE
366. 2374 Rendošová, Michaela ONLINE
367. 2374 Kuzderová, Gabriela alias
368. 2375 Doktorandi ÚCHV, RD327a ONLINE
369. 2375 Harmošová, Michaela alias
370. 2375 Kepeňová, Martina alias
371. 2375 Lenártová, Nina alias
372. 2375 Princík, Dávid alias
373. 2375 Zauška, Ľuboš alias
374. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
375. 2377 Doktorandi UCHV, RC118 ONLINE
376. 2378 Laboratórium, zoológie ONLINE
377. 2379 Sabolová, Danica ONLINE
378. 2380 Poslucháreň, RBL6 ONLINE
379. 2381 Interkom, RB 1.p. ONLINE
380. 2382 Interkom, RB 2.p. ONLINE
381. 2383 Doktorandky ÚBEV, RB339 ONLINE
382. 2383 Adhvaryu, Shivani Gaurangkumar alias
383. 2383 Brestovičová, Soňa alias
384. 2383 Cimermanová, Michaela alias
385. 2383 Gerbáčová, Katarína alias
386. 2383 Nosáľová, Lea alias
387. 2383 Petrová, Nikola alias
388. 2384 zverinec operač.sála ONLINE
389. 2385 Lab. rontg. struk. analýzy ONLINE
390. 2386 Laboratórium výučbové ONLINE
391. 2387 Laboratórium výskumné ONLINE
392. 2388 Laboratórium výučbové, m.c. 318 ONLINE
393. 2389 Laboratórium didaktiky chémie ONLINE
394. 2390 Lab. spektr. metód ONLINE
395. 2391 Lab. výskumné anal. chémie ONLINE
396. 2392 Lab. základných metód ONLINE
397. 2393 Laboratórium Tvrdoňová, Monika ONLINE
398. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
399. 2394 Laboratórium Hamuľaková, Slávka ONLINE
400. 2395 Laboratórium Janovec, Ladislav ONLINE
401. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
402. 2397 Lab. bunkových kultúr ONLINE
403. 2398 Lab. vývinovej neurobiológie ONLINE
404. 2399 Dajana, Ručová ONLINE
405. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
406. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
407. 2399 Petruľová, Veronika alias
408. 2399 Ručová, Dajana alias
409. 2403 Technicom, serverovňa ONLINE
410. 2408 Učebňa P8 ONLINE
411. 2409 Učebňa P9 ONLINE
412. 2410 Učebňa P10 ONLINE
413. 2411 Učebňa P11 ONLINE
414. 2412 Učebňa P12 ONLINE
415. 2413 Učebňa P13 ONLINE
416. 2415 Učebňa P20 ONLINE
417. 2416 Učebňa P16 ONLINE
418. 2417 Učebňa P17 ONLINE
419. 2418 Učebňa P18 ONLINE
420. 2419 Šnajder, Ľubomír mob. offline
421. 2420 EVO offline
422. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
423. 2422 Gessert, Alena ONLINE
424. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
425. 2425 Sokol Pavol, CSIRT ONLINE
426. 2425 Kováčová, Kristína alias
427. 2428 Fuska, Radovan ONLINE
428. 2429 Učebňa P19 ONLINE
429. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
430. 2431 Technicom, multifunkč.miestnosť ONLINE
431. 2432 Lab. IoT Pisarčík, Peter ONLINE
432. 2432 Pisarčík, Peter alias
433. 2433 Pristaš, Viktor ONLINE
434. 2433 Bajtoš, Tomáš alias
435. 2433 Galčík, František alias
436. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
437. 2433 Török, Csaba alias
438. 2434 Pališinová, Dominika ONLINE
439. 2434 Szoplák, Zoltán alias
440. 2434 Šebej, Juraj alias
441. 2435 Doktorandi ÚINF, Technicom 112 offline
442. 2435 Pekarčík, Patrik alias
443. 2435 Staňa, Richard alias
444. 2435 Vozáriková, Gabriela alias
445. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
446. 2436 Jirásek, Jozef alias
447. 2437 Szoplák, Zoltán ONLINE
448. 2437 Antoni, Ľubomír alias
449. 2437 Gurský, Peter alias
450. 2437 Horváth, Tomáš alias
451. 2437 Novotný, Róbert alias
452. 2437 Varga, Dávid alias
453. 2438 Laboratórium haptické ONLINE
454. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
455. 2440 ÚINF PF, Sekretariát, Viera Mižáková ONLINE
456. 2440 Mižáková, Viera alias
457. 2441 ÚINF PF, Sekretariát, Silvia Gajdošová ONLINE
458. 2441 Gajdošová, Silvia alias
459. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
460. 2443 Kožár, Tibor ONLINE
461. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
462. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
463. 2446 Lab. informačnej bezpečnosti ONLINE
464. 2447 Horvát, Šimon ONLINE
465. 2447 Vočková, Michaela alias
466. 2448 Šnajder, Ľubomír ONLINE
467. 2448 Guniš, Ján alias
468. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
469. 2449 Krídlo, Ondrej ONLINE
470. 2449 Matisová, Antónia alias
471. 2449 Pališínová, Dominika alias
472. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
473. 2450 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
474. 2451 VKM miestnosť ONLINE
475. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
476. 2453 Gallay, Michal ONLINE
477. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
478. 2455 Vývoj AIS ONLINE
479. 2455 Miňo, Lukáš alias
480. 2455 Obrin, Jozef alias
481. 2455 Obrin, Marcel alias
482. 2455 Slaninka, Peter alias
483. 2455 Šumák, Martin alias
484. 2455 Tkáčik, Martin alias
485. 2455 Varchula, Slavomír alias
486. 2456 Engel, Radovan ONLINE
487. 2456 Nemček, Martin alias
488. 2457 Guest room /Visitors/, ÚGE, ÚMV, ÚINF ONLINE
489. 2458 Šašak, Ján ONLINE
490. 2458 Onačillová, Katarína alias
491. 2459 Nováková, Michaela ONLINE
492. 2459 Bogľarský, Jozef alias
493. 2459 Ujlakiová, Daniela alias
494. 2460 Seminárka ÚINF LIDA offline
495. 2461 Lab. PLC Kopčo , Norbert ONLINE
496. 2462 Pisarčík, Peter ONLINE
497. 2463 Varchula, Slavomir offline
498. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
499. 2490 Interkom, Jesenná 5 sut. KBF schody offline
500. 2491 Interkom, Technicom 1.p. ONLINE
501. 2492 Interkom, Technicom 2.p. ONLINE
502. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
503. 2494 Interkom, Jesenná 5 0.p KBF pri vrat. offline
504. 2495 Interkom, Jesenná 5 1.p UMAT ONLINE
505. 2496 Interkom, Jesenná 5 2.p UGE ONLINE
506. 2497 rezervovane Interkom offline
507. 2498 Interkom, Jesenná 5 sut. KBF offline
508. 2499 rezervovane Interkom offline
509. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
510. 2500 Mačanga, Jozef alias
511. 2500 Piroš, Marian alias
512. 2500 Vaško, Pavol alias
513. 2500 Velk, Jozef alias
514. 2501 ÚFV PF Sekretariát, Beáta Kišová ONLINE
515. 2501 Kišová, Beáta alias
516. 2503 Vrátnica, Senzor ONLINE
517. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
518. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
519. 2507 Lab. metalografické ONLINE
520. 2512 P2 , učebňa ONLINE
521. 2516 Sklad chemikálií ONLINE
522. 2517 Lab. pripravy pras. a lis vzoriek Kollár, Peter ONLINE
523. 2518 Kožejová, Miroslava ONLINE
524. 2518 Bodnárová, Renáta alias
525. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
526. 2520 Hrubovčák, Pavol alias
527. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
528. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
529. 2522 Gmitra, Martin alias
530. 2523 Lab. SEM Komanický, Vladimír ONLINE
531. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
532. 2525 Interkom, PA Brána ONLINE
533. 2526 Doktorandi ÚFV, 0.28.4.kotolňa ONLINE
534. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
535. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
536. 2529 Kollár, Peter ONLINE
537. 2530 Jacková, Dana ONLINE
538. 2530 Baloghová, Zuzana alias
539. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
540. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
541. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
542. 2533 Richter, Kornel alias
543. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
544. 2536 Zeleňáková, Adriana ONLINE
545. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
546. 2537 Kollár, Peter ONLINE
547. 2538 Doktorandi ÚFV, 0.28.6 kotolňa ONLINE
548. 2538 Shylenko, Oleg alias
549. 2540 Kireš, Marián ONLINE
550. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
551. 2542 Kozelková, Katarína ONLINE
552. 2542 Juhásová, Antónia alias
553. 2543 Elektronické, praktikum ONLINE
554. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
555. 2547 Dobák, Samuel ONLINE
556. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
557. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
558. 2551 Lab. kvantového magnetizmu III ONLINE
559. 2552 Doktorandi ÚFV, SAv 19c ONLINE
560. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
561. 2554 Laboratórium mag. nanočastíc ONLINE
562. 2555 Doktorandi ÚFV, SAV 19b ONLINE
563. 2555 Holub, Mariia alias
564. 2555 Kondrakhova, Daria alias
565. 2555 Vinnik, Olha alias
566. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
567. 2556 Jakabčin, Patrik alias
568. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
569. 2557 Horváth, Denis alias
570. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
571. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
572. 2561 Kancelária SJ102.50, ÚMAT ONLINE
573. 2562 Hančová, Martina ONLINE
574. 2563 Kulla, Marián ONLINE
575. 2565 Karľová, Katarina ONLINE
576. 2565 Karľová, Katarína alias
577. 2565 Semjan, Marek alias
578. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
579. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
580. 2569 Komanický Vladimír, kancelária 19a ONLINE
581. 2569 Komanický, Vladimír alias
582. 2570 Lab.príp.a charakt.nanoštruktúr, rozprašovačka ONLINE
583. 2570 Komanický, Vladimír alias
584. 2571 Kravčáková, Adela ONLINE
585. 2571 Vokál, Stanislav alias
586. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
587. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
588. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
589. 2577 Terminálovňa, RB PF ONLINE
590. 2578 Samuely, Tomáš ONLINE
591. 2578 Vorobiov, Serhii alias
592. 2579 Bombara, Marek ONLINE
593. 2579 Martinská, Gabriela alias
594. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
595. 2581 Janičková Lucia ONLINE
596. 2581 Janičková, Lucia alias
597. 2581 Lučivjanská, Katarína alias
598. 2582 Csachová, Stela ONLINE
599. 2582 Šupinský, Jozef alias
600. 2586 Doktorandi ÚFV, m.č. 34D ONLINE
601. 2586 Nagy, Ľuboš alias
602. 2586 Vovk, Sviatoslav alias
603. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
604. 2588 Geffert, Viliam ONLINE
605. 2589 Tkáčiková, Katarína ONLINE
606. 2590 ÚGE PF Sekretariát, Ivana Fedurco Kočišová ONLINE
607. 2590 Fedurco Kočišová, Ivana alias
608. 2590 Juhárová, Simona alias
609. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
610. 2592 Doktorandi KJaSF, m. č. 33 ONLINE
611. 2592 Mykhailenko, Viacheslav alias
612. 2592 Švecová, Dominika alias
613. 2592 Tropp, Klaudia alias
614. 2593 Miestnosť pre upratovačky ONLINE
615. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
616. 2595 Bánó, Gregor ONLINE
617. 2596 Gajdoš, Andrej ONLINE
618. 2596 Šupina, Jaroslav alias
619. 2597 Hala - serverovňa PA ONLINE
620. 2598 Bóna, Ján ONLINE
621. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE