Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 2108 Gallay prodekan PF, vonkajšie vzťahy RA322 ONLINE
2. 2108 Gallay, Michal alias
3. 2109 Dekanát PF, Fax offline
4. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
5. 2113 Saksl, Karel alias
6. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
7. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
8. 2115 Štefaníková, Denisa alias
9. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
10. 2116 Sováková, Iveta alias
11. 2117 Kireš prodekan PF, vzdelávanie RA323 ONLINE
12. 2117 Kireš, Marián alias
13. 2118 Pivarníková, Agnesa RA337 ONLINE
14. 2118 Pivarníková, Agnesa alias
15. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
16. 2119 Soták, Roman alias
17. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
18. 2123 Pitoňáková, Eva RA337 ONLINE
19. 2123 Pitoňáková, Eva alias
20. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
21. 2125 Archiv PF, Šrob.2, Havrilová, Anna ONLINE
22. 2126 Dlugoš, Jozef RA341 ONLINE
23. 2126 Dlugoš, Jozef alias
24. 2131 Komanická, Jana RA320 ONLINE
25. 2131 Komanická, Jana alias
26. 2133 Margecanská, Jana RA321 ONLINE
27. 2133 Balogová, Silvia alias
28. 2133 Dávidová, Darina alias
29. 2133 Kobulárová, Libuša alias
30. 2133 Margecanská, Jana alias
31. 2133 Smreková, Lenka alias
32. 2135 Vašková, Viera RA341 ONLINE
33. 2135 Vašková, Viera alias
34. 2136 Zezulova, Hana RA340 ONLINE
35. 2136 Žežulová, Hana alias
36. 2137 Zavatčan, Tomáš RA317 ONLINE
37. 2141 Paucová, Jana RA319 ONLINE
38. 2141 Paucová, Jana alias
39. 2151 Veľková, Alica RA321 ONLINE
40. 2151 Veľková, Alica alias
41. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
42. 2153 Dovhunová, Ema alias
43. 2153 Ižariková, Lenka alias
44. 2153 Petruláková, Zuzana alias
45. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
46. 2154 Molnárová, Soňa alias
47. 2155 Orinakova prodekanka PF, pre vedu a výskum RA312 ONLINE
48. 2158 Mosáthová, Mária RA341 ONLINE
49. 2158 Mosáthová, Mária alias
50. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
51. 2162 Kačur, Ľubomír alias
52. 2163 Laboratórium HPLC, BZ m.č. 118 ONLINE
53. 2164 Laboratórium, BZ m.č. 123 ONLINE
54. 2165 Laboratórium, BZ m.č. 139 ONLINE
55. 2166 Laboratórium, BZ m.č. 229 ONLINE
56. 2167 Laboratórium, BZ m.č. 121 offline
57. 2168 Laboratórium, BZ m.č. 122 ONLINE
58. 2179 Libová vedúca sekretariátu, PF RA306 ONLINE
59. 2179 Libová, Svetlana alias
60. 2180 Labancová, tajomníčka PF RA310 ONLINE
61. 2180 Labancová, Lenka alias
62. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
63. 2181 Lengyelová, Simona alias
64. 2181 Pavúková, Jana alias
65. 2182 Báthoryová, Alena ONLINE
66. 2200 Andrejko, Marian ONLINE
67. 2200 Andrejko, Marián alias
68. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
69. 2201 Lukáčová, Patrícia alias
70. 2201 Krivjanská, Helena alias
71. 2202 hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O84 m.c.144 ONLINE
72. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
73. 2203 Kravčáková, Adela alias
74. 2204 Porhinčák, Štefan, kancelaria ONLINE
75. 2204 Porhinčák, Štefan alias
76. 2205 Gmitrová, Radka ONLINE
77. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
78. 2207 doktorandi ÚMV, SJ1O80 a ONLINE
79. 2207 Čekanová, Katarína alias
80. 2207 Lužar, Borut alias
81. 2207 Mihaliková, Erika alias
82. 2207 Onderko, Alfréd alias
83. 2207 Šárošiová, Zuzana alias
84. 2207 Šurimová, Mária alias
85. 2207 Tamášová, Martina alias
86. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
87. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
88. 2210 lab. prip. a charakt. nanostruktur, Komanicky ONLINE
89. 2211 * ONLINE
90. 2211 Soták, Roman alias
91. 2212 Paulíny, Zuzana ONLINE
92. 2213 ÚMV PF, Sekretariát ONLINE
93. 2213 Knapíková, Zlatica alias
94. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
95. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
96. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
97. 2216 Bernát, Ondrej alias
98. 2216 Berta, Martin alias
99. 2216 Ďuriš Lenkavská, Lenka alias
100. 2216 Džupponová, Veronika alias
101. 2216 Dzurillová, Veronika alias
102. 2216 Espina García, Alba alias
103. 2216 Golianová, Katarína alias
104. 2216 Havadej, Samuel alias
105. 2216 Hovan, Andrej alias
106. 2216 Jakabčin, Patrik alias
107. 2217 Kuzma, Miron Notebook offline
108. 2218 kanc. 51A, UFV offline
109. 2219 Feher, Alexander ONLINE
110. 2220 Kollár, Peter ONLINE
111. 2221 Dielna CAI PF, m.c. 22 PA ONLINE
112. 2221 Koprda, Samuel alias
113. 2221 Paľo, Matúš alias
114. 2221 Tkáčik, Lukáš alias
115. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
116. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
117. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
118. 2224 Daňková, Viera ONLINE
119. 2225 Porhinčák, Štefan, notebook offline
120. 2226 Kuzma, Miron - domáca kancelária ONLINE
121. 2226 Kuzma, Miron alias
122. 2227 Kuzma, Miron Mobil offline
123. 2228 Staňa, Richard ONLINE
124. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
125. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
126. 2230 Haniš, Jozef alias
127. 2230 Mohylna, Mariia alias
128. 2230 Rončík, Michal alias
129. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
130. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek, laboratórium KBF PF offline
131. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
132. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF offline
133. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
134. 2236 Füzer, Ján ONLINE
135. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
136. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
137. 2239 Lab. 14 KBF m.c26 ONLINE
138. 2239 Zavoda, Štefan alias
139. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
140. 2240 Čokina, Michal alias
141. 2240 Fedurco, Miroslav alias
142. 2240 Gajdoš, Pavol alias
143. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
144. 2241 Merc, Jaroslav alias
145. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
146. 2242 Fabián, Marián alias
147. 2242 Kundrát, Martin alias
148. 2242 Žoldák, Gabriel alias
149. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
150. 2243 Huntošová, Veronika alias
151. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
152. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
153. 2245 Naďová, Zuzana alias
154. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
155. 2247 Lab. 15 KBF , m.c.27 ONLINE
156. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
157. 2248 Kožár, Tibor alias
158. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
159. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
160. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF ONLINE
161. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
162. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
163. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
164. 2254 Sládek, Imrich alias
165. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
166. 2255 Gessert, Alena alias
167. 2256 Harminc, Matúš ONLINE
168. 2257 UINF, UINF offline
169. 2258 doktorandi ÚMV, SJ1O80 b offline
170. 2259 Kiseľák, Jozef offline
171. 2260 Lab. Jadrovej fyziky, KJF UFV PF ONLINE
172. 2260 Kravčáková, Adela alias
173. 2260 Vrláková, Janka alias
174. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
175. 2263 Andrejko, Marián - domáca kancelária offline
176. 2264 Dvorný, Eduard - domáca kancelária offline
177. 2265 Hvizdoš, Ľudovít - domáca kancelária offline
178. 2266 test, test offline
179. 2267 Porhinčák, Štefan - domáca kancelária offline
180. 2268 Staňa, Richard - domáca kancelária offline
181. 2269 Koprda, Samuel - domáca kancelária offline
182. 2270 Tkáčik, Lukáš - domáca kancelária offline
183. 2271 Liško, František ONLINE
184. 2272 Grondželová, Nora offline
185. 2273 Murín, Pavel ONLINE
186. 2274 Soták, Roman Mobil offline
187. 2275 Čižmár, Peter offline
188. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
189. 2277 Lab. 2 biotechnologie a bunkovej fyziologie, KBF PF offline
190. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
191. 2279 Paľo, Matúš - domáca kancelária offline
192. 2280 Lab. kvantového magnetizmu II, m.č. 0.17 ONLINE
193. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
194. 2281 Čižmár, Erik kancelaria ONLINE
195. 2281 Čižmár, Erik alias
196. 2281 Tarasenko, Róbert alias
197. 2282 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
198. 2282 Vorobiov, Serhii alias
199. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
200. 2284 Varga, Stanislav - domáca kancelária offline
201. 2284 Varga, Stanislav alias
202. 2285 Varga, Stanislav ONLINE
203. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
204. 2287 Marková, Eva ONLINE
205. 2290 opdojeny offline
206. 2291 Maceková, Mária ONLINE
207. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
208. 2299 Fax katedry biofyziky PF ONLINE
209. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Manesova) ONLINE
210. 2300 Lacková, Zdenka alias
211. 2300 Tóthová, Oľga alias
212. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
213. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
214. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
215. 2303 Bálintová, Miroslava alias
216. 2303 Henzelyová, Jana alias
217. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
218. 2304 Boberová, Zuzana alias
219. 2304 Slepáková, Ivana alias
220. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
221. 2306 Lacková, Zdenka LAB 217 ONLINE
222. 2306 Lacková, Zdenka alias
223. 2307 SB203 ONLINE
224. 2307 Kimáková, Andrea alias
225. 2308 Bruňáková, Katarína ONLINE
226. 2308 Lešková, Andrea alias
227. 2309 Lab. Taxonomie rastlin, m.c.126 BZ UBEV ONLINE
228. 2309 Dudáš, Matej alias
229. 2310 Goga, Michal ONLINE
230. 2310 Kitka, Miroslav alias
231. 2311 Romanová, Viera ONLINE
232. 2311 Samuely, Peter alias
233. 2312 lab. Kaľavský, RD351 ONLINE
234. 2313 Kolarčik, Vladislav ONLINE
235. 2313 Mártonfi, Pavol alias
236. 2314 Vaskova , Viera, Moyzesova Vratnica ONLINE
237. 2315 mikrobiologicka cvicebna, RBL7 RB443 UBEV PF ONLINE
238. 2316 lab. vyskumne, RC107 ONLINE
239. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
240. 2318 Doktorandi, botanika 224 ONLINE
241. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
242. 2318 Hrablay, Martin alias
243. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
244. 2318 Ručová, Dajana alias
245. 2318 Tuptová, Viktória alias
246. 2319 Petijová, Linda ONLINE
247. 2320 Kaľavský, František RD240 ONLINE
248. 2320 Kaľavský, František alias
249. 2320 Smolejová, Gabriela alias
250. 2321 Oriňák, Andrej RD246 ONLINE
251. 2321 Oriňak, Andrej alias
252. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
253. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
254. 2323 Šandrejová, Jana alias
255. 2324 Oriňáková, Renáta RD359 ONLINE
256. 2324 Oriňaková, Renáta alias
257. 2325 Gondová, Taťána RD360 ONLINE
258. 2325 Gondová, Taťána alias
259. 2326 Reiffová, Katarína RD362 ONLINE
260. 2326 Reiffová, Katarína alias
261. 2327 Macko, Ján RD363 ONLINE
262. 2327 Capková, Dominika alias
263. 2327 Gorejová, Radka alias
264. 2327 Macko, Ján alias
265. 2327 Podrojková, Natália alias
266. 2327 Sisáková, Katarína alias
267. 2328 Morovská Turoňová, Andrea RD368 ONLINE
268. 2328 Morovská Turoňová, Andrea alias
269. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
270. 2328 Turoňová, Andrea alias
271. 2329 lab. Conkova, RC105 ONLINE
272. 2329 Jacková, Dominika alias
273. 2329 Novotná, Michaela alias
274. 2329 Vargová, Kristína alias
275. 2330 Bušová, Tatiana RC127 offline
276. 2330 Bušová, Tatiana alias
277. 2331 Drotárová, Mária RC110 ONLINE
278. 2331 Drotárová, Mária alias
279. 2332 Ucebna NMR, RB033 UCHV PF ONLINE
280. 2333 lab. 4 NMR400 , Vojtasova RC124 ONLINE
281. 2333 Vojtasová, Mária alias
282. 2334 Imrich, Ján RC120 ONLINE
283. 2334 Imrich, Ján alias
284. 2335 Potočňák, Ivan RC212 ONLINE
285. 2335 Potočňák, Ivan alias
286. 2336 Hamorska , Miroslava RC313 ONLINE
287. 2336 Hámorská, Miroslava alias
288. 2337 Ganajová, Mária RC219 ONLINE
289. 2337 Ganajová, Mária alias
290. 2338 Sotáková, Ivana RC325 ONLINE
291. 2338 Burda, Rastislav alias
292. 2338 Cibur, Peter alias
293. 2338 Sotáková, Ivana alias
294. 2339 lab. Vargová, RC310 ONLINE
295. 2340 Sterbinska , Slavomira RC317 ONLINE
296. 2340 Krešáková, Lenka alias
297. 2340 Litecká, Miroslava alias
298. 2340 Lükőová, Andrea alias
299. 2340 Šterbinská, Slavomíra alias
300. 2340 Vráblová, Anna alias
301. 2341 Heinrichová, Valéria RC313 ONLINE
302. 2341 Heinrichová, Valéria alias
303. 2342 Černák, Juraj -kanc. RC323 ONLINE
304. 2342 Černák, Juraj alias
305. 2343 Zeleňák, Vladimír -kanc. RC311 ONLINE
306. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
307. 2344 Hurajtova, Lenka RC217 ONLINE
308. 2344 Hurajtová, Lenka alias
309. 2345 lab. Potocnak RC328 ONLINE
310. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava RC322 ONLINE
311. 2346 Matiková Maľarová, Miroslava alias
312. 2346 Vavra, Martin alias
313. 2347 Gonda, Jozef offline
314. 2348 Martinková, Miroslava RC106 ONLINE
315. 2348 Martinková, Miroslava alias
316. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
317. 2349 Budovská, Mariana alias
318. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
319. 2350 rack rohova ONLINE
320. 2350 Zelinková, Oľga alias
321. 2351 Doktorandi UBEV KBB, RB m.c. 117 ONLINE
322. 2351 Mochnacký, Filip alias
323. 2351 Zrubáková, Jarmila alias
324. 2352 Kolečanský, Štefan ONLINE
325. 2352 Bogľarský, Jozef alias
326. 2352 Enderova, Anastasiia alias
327. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
328. 2353 Pregi, Loránt alias
329. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
330. 2354 Marinecová, Emília alias
331. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
332. 2356 Vilková, Mária RC112 ONLINE
333. 2356 Vilková, Mária alias
334. 2357 Doktorandi, botanika 225 ONLINE
335. 2357 Fráková, Viera alias
336. 2357 Kaducová, Mária alias
337. 2357 Koprivý, Lukáš alias
338. 2357 Paľová, Marianna alias
339. 2357 Truš, Kristina alias
340. 2357 Vašková, Dominika alias
341. 2358 Jurčacková, Zuzana ONLINE
342. 2359 lab. Vojteková, RD247 ONLINE
343. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
344. 2360 Kitka, Miroslav alias
345. 2360 Vojteková, Viera alias
346. 2362 Orságová Králová, Zuzana RD249 ONLINE
347. 2362 Hovancová, Jana alias
348. 2362 Orságová Králová, Zuzana alias
349. 2363 lab. elektrochémie, RD244 offline
350. 2364 lab. NMR600 , Vilkova RC128 ONLINE
351. 2364 Vilková, Mária alias
352. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
353. 2365 Varhač, Rastislav alias
354. 2366 Almáši, Miroslav RC316 ONLINE
355. 2366 Almáši, Miroslav alias
356. 2366 Beňová, Eva alias
357. 2367 lab. Zelenak, RC218 ONLINE
358. 2368 Vargová, Zuzana kanc. RC312 ONLINE
359. 2368 Vargová, Zuzana alias
360. 2369 Lab. RB147B , KBCH UCHV ONLINE
361. 2369 Hudáčová, Monika alias
362. 2369 Krochtová, Kristína alias
363. 2369 Nunhart, Patrik alias
364. 2369 Suváková, Mária alias
365. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
366. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
367. 2372 lab. 209 , Slepcikova Paulina ONLINE
368. 2372 Bindzár, Vladimír alias
369. 2372 Imrich, Ján alias
370. 2372 Slepčíková, Paulína alias
371. 2373 Laborátorium UCHV, RC307 ONLINE
372. 2374 Babinčáková, Mária RC207 ONLINE
373. 2374 Babinčáková, Mária alias
374. 2375 Doktorandi UCHV, RC327a ONLINE
375. 2375 Harmošová, Michaela alias
376. 2375 Király, Nikolas alias
377. 2375 Princík, Dávid alias
378. 2375 Rendošová, Michaela alias
379. 2375 Žid, Lukáš alias
380. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
381. 2377 Doktorandi RC118 ONLINE
382. 2378 Lab. Zoologie , RB403 ONLINE
383. 2379 Podhradský, Juraj RC106 ONLINE
384. 2380 poslucharen, RBL6 RB422 UBEV ONLINE
385. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
386. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
387. 2383 Doktorandky UBEV, Lászlóová Šipošová ONLINE
388. 2383 Cimermanová, Michaela alias
389. 2383 Gerbáčová, Katarína alias
390. 2383 Matisová, Ľubica alias
391. 2383 Nosáľová, Lea alias
392. 2383 Onderková, Anna alias
393. 2383 Petrová, Nikola alias
394. 2383 Timková, Ivana alias
395. 2384 zverinec vchod RB ONLINE
396. 2385 lab. rontg. struk. analyzy, RC223 ONLINE
397. 2386 lab. vyucbove, RC209 ONLINE
398. 2387 lab. vyskumne, RC211 ONLINE
399. 2388 lab. vyucbove, RC318 ONLINE
400. 2389 lab. didaktiky chemie, RC208 ONLINE
401. 2390 lab. spektr. metod, RC310 ONLINE
402. 2391 vyskumne lab. anal. chemie, RC222 ONLINE
403. 2392 lab. zakladnych metod, RC213 ONLINE
404. 2393 Tvrdoňová, Monika RB205 ONLINE
405. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
406. 2394 Hamuľaková, Slávka RB206 lab. ONLINE
407. 2394 Hamuľaková, Slávka alias
408. 2395 Janovec, Ladislav RB210 ONLINE
409. 2395 Janovec, Ladislav alias
410. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
411. 2397 Lab. bunkovych kultur, RB143 ONLINE
412. 2398 Lab. vyvinovej neurobiologie, RB139 offline
413. 2399 Veronika, Petruľová ONLINE
414. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
415. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
416. 2399 Petruľová, Veronika alias
417. 2403 serverovna, Technicom offline
418. 2404 Farkaš, Pavel offline
419. 2419 Lubomir, Snajder mob. offline
420. 2420 EVO ONLINE
421. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
422. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
423. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
424. 2424 Chrastina, Milan alias
425. 2425 Sokol Pavol, kancelaria 23 PA9 ONLINE
426. 2425 Kováčová, Kristína alias
427. 2425 Sokol, Pavol alias
428. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
429. 2431 VKM mala, Technicom 108 ONLINE
430. 2432 Lab. IoT, Pisarcik ONLINE
431. 2432 Pisarčík, Peter alias
432. 2433 Galčík, František ONLINE
433. 2433 Krídlo, Ondrej alias
434. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
435. 2433 Opiela, Miroslav alias
436. 2434 Bednárová, Zuzana ONLINE
437. 2434 Szabari, Alexander alias
438. 2434 Šebej, Juraj alias
439. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
440. 2435 Pekarčík, Patrik alias
441. 2435 Staňa, Richard alias
442. 2435 Vozáriková, Gabriela alias
443. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
444. 2436 Jirásek, Jozef alias
445. 2437 Gurský, Peter ONLINE
446. 2437 Antoni, Ľubomír alias
447. 2437 Bruoth, Erik alias
448. 2437 Horváth, Tomáš alias
449. 2437 Novotný, Róbert alias
450. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
451. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
452. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
453. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
454. 2441 Gajdošová, Silvia alias
455. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
456. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.c. 210 ONLINE
457. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
458. 2443 Kačala, Viliam alias
459. 2443 Mézešová, Terézia alias
460. 2443 Török, Csaba alias
461. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
462. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
463. 2445 Farkaš, Pavel alias
464. 2445 Harčár, Martin alias
465. 2445 Michalčin, Viktor alias
466. 2445 Paulíny, Michal alias
467. 2446 Lab. Informacnej Bezpecnosti, Technicom 212 ONLINE
468. 2447 Horvát, Šimon ONLINE
469. 2447 Linková, Michaela alias
470. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
471. 2448 Bruothová, Danka alias
472. 2448 Guniš, Ján alias
473. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
474. 2449 Tkáčová, Zuzana ONLINE
475. 2449 Hanesz, Angelika alias
476. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
477. 2450 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
478. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 ONLINE
479. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
480. 2452 Šupinský, Jozef alias
481. 2453 Gallay, Michal ONLINE
482. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
483. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
484. 2455 Dzurenda, Roland alias
485. 2455 Miňo, Lukáš alias
486. 2455 Obrin, Jozef alias
487. 2455 Obrin, Marcel alias
488. 2455 Slaninka, Peter alias
489. 2455 Šumák, Martin alias
490. 2455 Tkáčik, Martin alias
491. 2455 Varchula, Slavomír alias
492. 2456 Engel, Radovan ONLINE
493. 2456 Nemček, Martin alias
494. 2457 Hostovska UGE/UMV/UINF, Technicom 313 ONLINE
495. 2458 Sedlák, Vladimír ONLINE
496. 2459 Šašak, Ján ONLINE
497. 2459 Magdošková, Martina alias
498. 2459 Nováková, Michaela alias
499. 2459 Onačillová, Katarína alias
500. 2460 Seminarka UINF LIDA, Technicom ONLINE
501. 2461 Lab. PLC Kopčo 4p., Technicom 403 ONLINE
502. 2461 Lokša, Peter alias
503. 2462 Pisarčík, Peter offline
504. 2463 Varchula, Slavomir offline
505. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
506. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody offline
507. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
508. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
509. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
510. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
511. 2500 Harajdová, Věra alias
512. 2500 Kuráň, Peter alias
513. 2500 Petrila, Štefan alias
514. 2500 Piroš, Marian alias
515. 2500 Velk, Jozef alias
516. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
517. 2501 Kišová, Beáta alias
518. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
519. 2504 Varga, Rastislav offline
520. 2504 Džubinská, Andrea alias
521. 2504 Froľová, Lucia alias
522. 2504 Galdun, Ladislav alias
523. 2504 Kožejová, Daniela alias
524. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
525. 2505 Váhovský, Oliver alias
526. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
527. 2507 lab. metalograficke , 10B offline
528. 2512 P2 ucebna ONLINE
529. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
530. 2517 lab. pripravy pras. , a lis vzoriek ONLINE
531. 2518 Kozejova, Miroslava ONLINE
532. 2518 Bodnárová, Renáta alias
533. 2518 Lederová, Lívia alias
534. 2519 vytopeny, A.Z. PA offline
535. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
536. 2520 Palková, Romana alias
537. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
538. 2521 Palková, Romana alias
539. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
540. 2522 Gmitra, Martin alias
541. 2523 lab. SEM, Komanicky ONLINE
542. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
543. 2525 Interkom, Park Angelinum Brána ONLINE
544. 2526 Berkutova, doktorandi ONLINE
545. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
546. 2527 Lachová, Andrea alias
547. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
548. 2529 Kollár, Peter ONLINE
549. 2530 Jacková, Dana ONLINE
550. 2530 Baloghová, Zuzana alias
551. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
552. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
553. 2532 Štrauch, Peter alias
554. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
555. 2533 Richter, Kornel alias
556. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
557. 2534 Girman, Vladimír alias
558. 2535 Melt-spinning, . offline
559. 2536 Zeleňáková, Adriana -kanc. ONLINE
560. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
561. 2537 Kollár, Peter ONLINE
562. 2537 Jakubčin, Miloš alias
563. 2537 Slovenský, Peter alias
564. 2537 Szűcsová, Jaroslava alias
565. 2538 Shylenko, doktorandi ONLINE
566. 2538 Kliuikov, Andrii alias
567. 2538 Latyshev, Vitalii alias
568. 2538 Shylenko, Oleg alias
569. 2540 Kireš, Marián ONLINE
570. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
571. 2542 Tronov, Ivan ONLINE
572. 2542 Černíková, Dorota alias
573. 2542 Kupčíková, Vlasta alias
574. 2543 Elektronicke , praktikum PA9 offline
575. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
576. 2545 lab. 3, UFV PA offline
577. 2546 Pankova, Eva ONLINE
578. 2546 Paňková, Eva alias
579. 2547 Samuel, Dobák ONLINE
580. 2547 Dobák, Samuel alias
581. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
582. 2549 Hnatič, Michal ONLINE
583. 2549 Kalagov, Georgii alias
584. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
585. 2551 lab. nizkych teplot, 0.24 ONLINE
586. 2552 Doktorandi UFV, PA 19c ONLINE
587. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
588. 2554 Oceľáková, Eva offline
589. 2555 Doktorandky UFV, PA 19b ONLINE
590. 2555 Holub, Mariia alias
591. 2555 Kondrakhova, Daria alias
592. 2555 Vinnik, Olha alias
593. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
594. 2556 Jakabčin, Patrik alias
595. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
596. 2557 Horváth, Denis alias
597. 2558 Tamášová, Martina ONLINE
598. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
599. 2560 Kiseľák, Jozef offline
600. 2560 Klein, Daniel alias
601. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
602. 2562 Hančová, Martina ONLINE
603. 2562 Berkutova, Anna alias
604. 2562 Halčinová, Lenka alias
605. 2563 Kulla, Marián ONLINE
606. 2563 Majorošová, Simona alias
607. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
608. 2565 Birnšteinová, Šarlota alias
609. 2565 Karľová, Katarína alias
610. 2565 Lach, Matúš alias
611. 2565 Semjan, Marek alias
612. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
613. 2566 Šupina, Jaroslav alias
614. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
615. 2569 Komanický, kancelária ONLINE
616. 2569 Komanický, Vladimír alias
617. 2569 Samuely, Tomáš alias
618. 2569 Vargaeštoková, Zuzana alias
619. 2570 Komanický, nanolab ONLINE
620. 2570 Komanický, Vladimír alias
621. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
622. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
623. 2573 Ivančo, Jaroslav offline
624. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
625. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
626. 2575 Bukovský, Lev ONLINE
627. 2576 doktorandi ÚMV, SJ1O81 ONLINE
628. 2576 Borzová, Jana alias
629. 2576 Hovana, Anton alias
630. 2576 Hudák, Juraj alias
631. 2576 Šottová, Viera alias
632. 2577 Terminalovna, RB PF ONLINE
633. 2578 Samuely, Tomáš offline
634. 2579 Bombara, Marek ONLINE
635. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
636. 2581 doktorandi ÚMV, SJ1O79 ONLINE
637. 2581 Gábová, Timea alias
638. 2581 Gönciová, Zuzana alias
639. 2581 Janičková, Lucia alias
640. 2581 Ontkovičová, Zuzana alias
641. 2581 Varga, Ivana alias
642. 2582 Csachová, Stela ONLINE
643. 2582 Ondová, Veronika alias
644. 2583 lab. EEG PCL, Sebena Rene ONLINE
645. 2584 Šveda, Dušan ONLINE
646. 2585 Skřivánková, Valéria ONLINE
647. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
648. 2586 Nagy, Ľuboš alias
649. 2586 Onderko, František alias
650. 2586 Palková, Romana alias
651. 2586 Slovenský, Peter alias
652. 2586 Szűcsová, Jaroslava alias
653. 2586 Vovk, Sviatoslav alias
654. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
655. 2588 Geffert, Viliam ONLINE
656. 2589 Hochmuth, Zdenko ONLINE
657. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
658. 2590 Tkáčiková, Katarína alias
659. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
660. 2592 Doktorandi, KJaSF m.c.33 ONLINE
661. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
662. 2592 Mezhenska, Olena alias
663. 2592 Michaličková, Katarína alias
664. 2592 Mykhailenko, Viacheslav alias
665. 2592 Paulínyová, Zuzana alias
666. 2592 Sopková, Filoména alias
667. 2592 Šimková, Lenka alias
668. 2592 Tropp, Lukáš alias
669. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
670. 2595 Bánó, Gregor offline
671. 2596 doktorandi ÚMV, SJ1O45 ONLINE
672. 2596 Gajdoš, Andrej alias
673. 2596 Jurková, Veronika alias
674. 2596 Rindošová, Simona alias
675. 2597 Hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O77 offline
676. 2598 Bóna, Ján ONLINE
677. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE