Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 2108 Gallay prodekan PF, vonkajšie vzťahy RA322 ONLINE
2. 2108 Gallay, Michal alias
3. 2109 Dekanát PF, Fax offline
4. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
5. 2113 Saksl, Karel alias
6. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
7. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
8. 2115 Štefaníková, Denisa alias
9. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
10. 2116 Sováková, Iveta alias
11. 2117 Kireš prodekan PF, vzdelávanie RA323 ONLINE
12. 2117 Kireš, Marián alias
13. 2118 Pivarníková, Agnesa RA337 ONLINE
14. 2118 Pivarníková, Agnesa alias
15. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
16. 2119 Soták, Roman alias
17. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
18. 2123 Pitoňáková, Eva RA337 ONLINE
19. 2123 Pitoňáková, Eva alias
20. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
21. 2125 Archiv PF, Šrob.2, Havrilová, Anna ONLINE
22. 2126 Dlugoš, Jozef RA341 ONLINE
23. 2126 Dlugoš, Jozef alias
24. 2131 Komanická, Jana RA320 ONLINE
25. 2131 Komanická, Jana alias
26. 2133 Margecanská, Jana RA321 ONLINE
27. 2133 Balogová, Silvia alias
28. 2133 Dávidová, Darina alias
29. 2133 Kobulárová, Libuša alias
30. 2133 Margecanská, Jana alias
31. 2133 Smreková, Lenka alias
32. 2135 Vašková, Viera RA341 ONLINE
33. 2135 Vašková, Viera alias
34. 2136 Zezulova, Hana RA340 ONLINE
35. 2136 Žežulová, Hana alias
36. 2137 Zavatčan, Tomáš RA317 ONLINE
37. 2141 Paucová, Jana RA319 ONLINE
38. 2141 Paucová, Jana alias
39. 2151 Veľková, Alica RA321 ONLINE
40. 2151 Veľková, Alica alias
41. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
42. 2153 Dovhunová, Ema alias
43. 2153 Ižariková, Lenka alias
44. 2153 Petruláková, Zuzana alias
45. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
46. 2154 Molnárová, Soňa alias
47. 2155 Orinakova prodekanka PF, pre vedu a výskum RA312 ONLINE
48. 2158 Mosáthová, Mária RA341 ONLINE
49. 2158 Mosáthová, Mária alias
50. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
51. 2162 Kačur, Ľubomír alias
52. 2163 Laboratórium HPLC, BZ m.č. 118 ONLINE
53. 2164 Laboratórium, BZ m.č. 123 ONLINE
54. 2165 Laboratórium, BZ m.č. 139 ONLINE
55. 2165 Oravcová, Marcela alias
56. 2166 Laboratórium, BZ m.č. 229 ONLINE
57. 2167 Chodba laboratórium, BZ m.č. 121 ONLINE
58. 2168 Laboratórium, BZ m.č. 122 ONLINE
59. 2179 Libová vedúca sekretariátu, PF RA306 ONLINE
60. 2179 Libová, Svetlana alias
61. 2180 Labancová, tajomníčka PF RA310 ONLINE
62. 2180 Labancová, Lenka alias
63. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
64. 2181 Lengyelová, Simona alias
65. 2181 Pavúková, Jana alias
66. 2182 Báthoryová, Alena ONLINE
67. 2200 Andrejko, Marian ONLINE
68. 2200 Andrejko, Marián alias
69. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
70. 2201 Lukáčová, Patrícia alias
71. 2201 Krivjanská, Helena alias
72. 2202 hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O84 m.c.144 ONLINE
73. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
74. 2203 Kravčáková, Adela alias
75. 2204 Porhinčák, Štefan, kancelaria ONLINE
76. 2204 Porhinčák, Štefan alias
77. 2205 Gmitrová, Radka ONLINE
78. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
79. 2207 doktorandi ÚMV, SJ1O80 a ONLINE
80. 2207 Čekanová, Katarína alias
81. 2207 Lužar, Borut alias
82. 2207 Mihaliková, Erika alias
83. 2207 Onderko, Alfréd alias
84. 2207 Šárošiová, Zuzana alias
85. 2207 Šurimová, Mária alias
86. 2207 Tamášová, Martina alias
87. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
88. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
89. 2210 lab. prip. a charakt. nanostruktur, Komanicky offline
90. 2211 * ONLINE
91. 2211 Soták, Roman alias
92. 2212 Paulíny, Zuzana ONLINE
93. 2213 ÚMV PF, Sekretariát ONLINE
94. 2213 Knapíková, Zlatica alias
95. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
96. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
97. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
98. 2216 Bernát, Ondrej alias
99. 2216 Berta, Martin alias
100. 2216 Ďuriš Lenkavská, Lenka alias
101. 2216 Dzurillová, Veronika alias
102. 2216 Espina García, Alba alias
103. 2216 Havadej, Samuel alias
104. 2216 Hovan, Andrej alias
105. 2216 Jakabčin, Patrik alias
106. 2216 Kopčová, Katarína alias
107. 2216 Mikulová, Ľudmila alias
108. 2217 Kuzma, Miron Notebook offline
109. 2218 kanc. 51A, UFV offline
110. 2219 Feher, Alexander ONLINE
111. 2220 Kollár, Peter ONLINE
112. 2221 Dielna CAI PF, m.c. 22 PA ONLINE
113. 2221 Koprda, Samuel alias
114. 2221 Paľo, Matúš alias
115. 2221 Tkáčik, Lukáš alias
116. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
117. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
118. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
119. 2224 Daňková, Viera ONLINE
120. 2225 Porhinčák, Štefan, notebook offline
121. 2226 Kuzma, Miron - kancelária ONLINE
122. 2226 Kuzma, Miron alias
123. 2227 Kuzma, Miron Mobil offline
124. 2228 Staňa, Richard ONLINE
125. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
126. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
127. 2230 Haniš, Jozef alias
128. 2230 Mohylna, Mariia alias
129. 2230 Rončík, Michal alias
130. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
131. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek, laboratórium KBF PF ONLINE
132. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
133. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF offline
134. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
135. 2236 Füzer, Ján ONLINE
136. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
137. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
138. 2239 Lab. 14 KBF m.c26 ONLINE
139. 2239 Zavoda, Štefan alias
140. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
141. 2240 Čokina, Michal alias
142. 2240 Fedurco, Miroslav alias
143. 2240 Gajdoš, Pavol alias
144. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
145. 2241 Merc, Jaroslav alias
146. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
147. 2242 Fabián, Marián alias
148. 2242 Kundrát, Martin alias
149. 2242 Žoldák, Gabriel alias
150. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
151. 2243 Huntošová, Veronika alias
152. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
153. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
154. 2245 Naďová, Zuzana alias
155. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
156. 2247 Lab. 15 KBF , m.c.27 ONLINE
157. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
158. 2248 Kožár, Tibor alias
159. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
160. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
161. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF offline
162. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
163. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
164. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
165. 2254 Sládek, Imrich alias
166. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
167. 2255 Gessert, Alena alias
168. 2256 Harminc, Matúš ONLINE
169. 2257 UINF, UINF offline
170. 2258 doktorandi ÚMV, SJ1O80 b offline
171. 2259 Kiseľák, Jozef offline
172. 2260 Lab. Jadrovej fyziky, KJF UFV PF ONLINE
173. 2260 Kravčáková, Adela alias
174. 2260 Vrláková, Janka alias
175. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
176. 2263 Andrejko, Marián - domáca kancelária offline
177. 2264 Dvorný, Eduard - domáca kancelária offline
178. 2265 Hvizdoš, Ľudovít - domáca kancelária offline
179. 2266 test, test offline
180. 2267 Porhinčák, Štefan - domáca kancelária offline
181. 2268 Staňa, Richard - domáca kancelária offline
182. 2269 Koprda, Samuel - domáca kancelária offline
183. 2270 Tkáčik, Lukáš - domáca kancelária offline
184. 2271 Liško, František ONLINE
185. 2272 Grondželová, Nora offline
186. 2273 Murín, Pavel ONLINE
187. 2274 Soták, Roman Mobil offline
188. 2275 Čižmár, Peter offline
189. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
190. 2277 Lab. 2 biotechnologie a bunkovej fyziologie, KBF PF offline
191. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
192. 2279 Paľo, Matúš - domáca kancelária offline
193. 2280 Lab. kvantového magnetizmu II, m.č. 0.17 ONLINE
194. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
195. 2281 Čižmár, Erik kancelaria ONLINE
196. 2281 Čižmár, Erik alias
197. 2281 Tarasenko, Róbert alias
198. 2282 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
199. 2282 Vorobiov, Serhii alias
200. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
201. 2284 Varga, Stanislav - domáca kancelária offline
202. 2284 Varga, Stanislav alias
203. 2285 Varga, Stanislav ONLINE
204. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
205. 2287 Marková, Eva ONLINE
206. 2290 opdojeny offline
207. 2291 Maceková, Mária ONLINE
208. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
209. 2299 Fax katedry biofyziky PF ONLINE
210. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Manesova) ONLINE
211. 2300 Lacková, Zdenka alias
212. 2300 Tóthová, Oľga alias
213. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
214. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
215. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
216. 2303 Bálintová, Miroslava alias
217. 2303 Henzelyová, Jana alias
218. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
219. 2304 Boberová, Zuzana alias
220. 2304 Slepáková, Ivana alias
221. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
222. 2306 Lacková, Zdenka LAB 217 ONLINE
223. 2306 Lacková, Zdenka alias
224. 2307 SB203 ONLINE
225. 2307 Kimáková, Andrea alias
226. 2308 Bruňáková, Katarína ONLINE
227. 2308 Lešková, Andrea alias
228. 2309 Lab. Taxonomie rastlin, m.c.126 BZ UBEV ONLINE
229. 2309 Dudáš, Matej alias
230. 2310 Goga, Michal ONLINE
231. 2310 Kitka, Miroslav alias
232. 2311 Romanová, Viera ONLINE
233. 2311 Samuely, Peter alias
234. 2312 lab. Kaľavský, RD351 ONLINE
235. 2313 Kolarčik, Vladislav ONLINE
236. 2313 Mártonfi, Pavol alias
237. 2314 Vaskova , Viera, Moyzesova Vratnica ONLINE
238. 2315 mikrobiologicka cvicebna, RBL7 RB443 UBEV PF ONLINE
239. 2316 lab. vyskumne, RC107 ONLINE
240. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
241. 2318 Doktorandi, botanika 224 ONLINE
242. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
243. 2318 Hrablay, Martin alias
244. 2318 Lieskovská, Zuzana alias
245. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
246. 2318 Routray, Deepti alias
247. 2318 Ručová, Dajana alias
248. 2318 Tuptová, Viktória alias
249. 2319 Petijová, Linda ONLINE
250. 2320 Kaľavský, František RD240 ONLINE
251. 2320 Kaľavský, František alias
252. 2320 Smolejová, Gabriela alias
253. 2321 Oriňák, Andrej RD246 ONLINE
254. 2321 Oriňak, Andrej alias
255. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
256. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
257. 2323 Šandrejová, Jana alias
258. 2324 Oriňáková, Renáta RD359 ONLINE
259. 2324 Oriňaková, Renáta alias
260. 2325 Gondová, Taťána RD360 ONLINE
261. 2325 Gondová, Taťána alias
262. 2326 Reiffová, Katarína RD362 ONLINE
263. 2326 Reiffová, Katarína alias
264. 2327 Macko, Ján RD363 ONLINE
265. 2327 Gubóová, Alexandra alias
266. 2327 Niščáková, Veronika alias
267. 2327 Petráková, Martina alias
268. 2327 Podrojková, Natália alias
269. 2327 Sisáková, Katarína alias
270. 2328 Morovská Turoňová, Andrea RD368 ONLINE
271. 2328 Morovská Turoňová, Andrea alias
272. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
273. 2328 Turoňová, Andrea alias
274. 2329 lab. Conkova, RC105 ONLINE
275. 2329 Jacková, Dominika alias
276. 2329 Novotná, Michaela alias
277. 2329 Vargová, Kristína alias
278. 2330 Bušová, Tatiana RC127 ONLINE
279. 2330 Bušová, Tatiana alias
280. 2331 Drotárová, Mária RC110 ONLINE
281. 2331 Drotárová, Mária alias
282. 2332 Ucebna NMR, RB033 UCHV PF ONLINE
283. 2333 lab. 4 NMR400 , Vojtasova RC124 ONLINE
284. 2333 Vojtasová, Mária alias
285. 2334 Imrich, Ján RC120 ONLINE
286. 2334 Imrich, Ján alias
287. 2335 Potočňák, Ivan RC212 ONLINE
288. 2335 Marczi, Bence alias
289. 2335 Potočňák, Ivan alias
290. 2336 Hamorska , Miroslava RC313 ONLINE
291. 2336 Hámorská, Miroslava alias
292. 2337 Ganajová, Mária RC219 ONLINE
293. 2337 Ganajová, Mária alias
294. 2338 Sotáková, Ivana RC325 ONLINE
295. 2338 Burda, Rastislav alias
296. 2338 Cibur, Peter alias
297. 2338 Sotáková, Ivana alias
298. 2339 lab. Vargová, RC310 ONLINE
299. 2340 Sterbinska , Slavomira RC317 ONLINE
300. 2340 Krešáková, Lenka alias
301. 2340 Lükőová, Andrea alias
302. 2340 Russin, Martin alias
303. 2340 Šterbinská, Slavomíra alias
304. 2340 Vráblová, Anna alias
305. 2341 Heinrichová, Valéria RC313 ONLINE
306. 2341 Heinrichová, Valéria alias
307. 2342 Černák, Juraj -kanc. RC323 ONLINE
308. 2342 Černák, Juraj alias
309. 2343 Zeleňák, Vladimír -kanc. RC311 ONLINE
310. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
311. 2344 Hurajtova, Lenka RC217 ONLINE
312. 2344 Hurajtová, Lenka alias
313. 2345 lab. Potocnak RC328 ONLINE
314. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava RC322 ONLINE
315. 2346 Matiková Maľarová, Miroslava alias
316. 2346 Vavra, Martin alias
317. 2347 Gonda, Jozef ONLINE
318. 2348 Martinková, Miroslava RC106 ONLINE
319. 2348 Martinková, Miroslava alias
320. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
321. 2349 Budovská, Mariana alias
322. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
323. 2350 rack rohova ONLINE
324. 2350 Zelinková, Oľga alias
325. 2351 Doktorandi UBEV KBB, RB m.c. 117 offline
326. 2351 Mochnacký, Filip alias
327. 2351 Zrubáková, Jarmila alias
328. 2352 Kolečanský, Štefan ONLINE
329. 2352 Bogľarský, Jozef alias
330. 2352 Enderova, Anastasiia alias
331. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
332. 2353 Pregi, Loránt alias
333. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
334. 2354 Marinecová, Emília alias
335. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
336. 2356 Vilková, Mária RC112 ONLINE
337. 2356 Vilková, Mária alias
338. 2357 Doktorandi, botanika 225 ONLINE
339. 2357 Fráková, Viera alias
340. 2357 Kaducová, Mária alias
341. 2357 Koprivý, Lukáš alias
342. 2357 Paľová, Marianna alias
343. 2357 Truš, Kristina alias
344. 2357 Vašková, Dominika alias
345. 2358 Jurčacková, Zuzana ONLINE
346. 2358 Magura, Peter alias
347. 2358 Matoušková, Martina alias
348. 2359 lab. Vojteková, RD247 ONLINE
349. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
350. 2360 Kitka, Miroslav alias
351. 2360 Vojteková, Viera alias
352. 2362 Orságová Králová, Zuzana RD249 ONLINE
353. 2362 Capková, Dominika alias
354. 2362 Gavalierová, Katarína alias
355. 2362 Gorejová, Radka alias
356. 2362 Macko, Ján alias
357. 2362 Orságová Králová, Zuzana alias
358. 2362 Shepa, Jana alias
359. 2363 lab. elektrochémie, RD244 offline
360. 2364 lab. NMR600 , Vilkova RC128 ONLINE
361. 2364 Vilková, Mária alias
362. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
363. 2365 Varhač, Rastislav alias
364. 2366 Almáši, Miroslav RC316 ONLINE
365. 2366 Almáši, Miroslav alias
366. 2366 Beňová, Eva alias
367. 2367 lab. Zelenak, RC218 ONLINE
368. 2368 Vargová, Zuzana kanc. RC312 ONLINE
369. 2368 Vargová, Zuzana alias
370. 2369 Lab. RB147B , KBCH UCHV ONLINE
371. 2369 Hudáčová, Monika alias
372. 2369 Krochtová, Kristína alias
373. 2369 Nunhart, Patrik alias
374. 2369 Olajoš, Jakub alias
375. 2369 Sovová, Simona alias
376. 2369 Suváková, Mária alias
377. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
378. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
379. 2372 lab. 209 , Slepcikova Paulina ONLINE
380. 2372 Bindzár, Vladimír alias
381. 2372 Garberová, Monika alias
382. 2372 Imrich, Ján alias
383. 2373 Laborátorium UCHV, RC307 ONLINE
384. 2374 Babinčáková, Mária ONLINE
385. 2374 Gibová, Veronika alias
386. 2375 Doktorandi UCHV, RC327a ONLINE
387. 2375 Harmošová, Michaela alias
388. 2375 Király, Nikolas alias
389. 2375 Lenártová, Nina alias
390. 2375 Princík, Dávid alias
391. 2375 Rendošová, Michaela alias
392. 2375 Žid, Lukáš alias
393. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
394. 2377 Doktorandi RC118 ONLINE
395. 2378 Lab. Zoologie , RB403 ONLINE
396. 2379 Podhradský, Juraj RC106 ONLINE
397. 2380 poslucharen, RBL6 RB422 UBEV ONLINE
398. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
399. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
400. 2383 Doktorandky UBEV, Lászlóová Šipošová offline
401. 2383 Cimermanová, Michaela alias
402. 2383 Gerbáčová, Katarína alias
403. 2383 Guľašová, Anna alias
404. 2383 Matisová, Ľubica alias
405. 2383 Nosáľová, Lea alias
406. 2383 Petrová, Nikola alias
407. 2383 Timková, Ivana alias
408. 2384 zverinec vchod RB ONLINE
409. 2385 lab. rontg. struk. analyzy, RC223 ONLINE
410. 2386 lab. vyucbove, RC209 ONLINE
411. 2387 lab. vyskumne, RC211 ONLINE
412. 2388 lab. vyucbove, RC318 ONLINE
413. 2389 lab. didaktiky chemie, RC208 ONLINE
414. 2390 lab. spektr. metod, RC310 ONLINE
415. 2391 vyskumne lab. anal. chemie, RC222 ONLINE
416. 2392 lab. zakladnych metod, RC213 ONLINE
417. 2393 Tvrdoňová, Monika RB205 ONLINE
418. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
419. 2394 Hamuľaková, Slávka RB206 lab. ONLINE
420. 2394 Hamuľaková, Slávka alias
421. 2395 Janovec, Ladislav RB210 ONLINE
422. 2395 Janovec, Ladislav alias
423. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
424. 2397 Lab. bunkovych kultur, RB143 ONLINE
425. 2398 Lab. vyvinovej neurobiologie, RB139 offline
426. 2399 Veronika, Petruľová ONLINE
427. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
428. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
429. 2399 Petruľová, Veronika alias
430. 2403 serverovna, Technicom ONLINE
431. 2404 Farkaš, Pavel offline
432. 2419 Lubomir, Snajder mob. offline
433. 2420 EVO ONLINE
434. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
435. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
436. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
437. 2424 Chrastina, Milan alias
438. 2425 Sokol Pavol, kancelaria 23 PA9 ONLINE
439. 2425 Kováčová, Kristína alias
440. 2425 Sokol, Pavol alias
441. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
442. 2431 VKM mala, Technicom 108 ONLINE
443. 2432 Lab. IoT, Pisarcik ONLINE
444. 2432 Pisarčík, Peter alias
445. 2433 Galčík, František ONLINE
446. 2433 Krídlo, Ondrej alias
447. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
448. 2433 Opiela, Miroslav alias
449. 2434 Bednárová, Zuzana ONLINE
450. 2434 Szabari, Alexander alias
451. 2434 Šebej, Juraj alias
452. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 offline
453. 2435 Pekarčík, Patrik alias
454. 2435 Staňa, Richard alias
455. 2435 Vozáriková, Gabriela alias
456. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
457. 2436 Jirásek, Jozef alias
458. 2437 Gurský, Peter ONLINE
459. 2437 Antoni, Ľubomír alias
460. 2437 Bruoth, Erik alias
461. 2437 Horváth, Tomáš alias
462. 2437 Novotný, Róbert alias
463. 2437 Varga, Dávid alias
464. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
465. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
466. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
467. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
468. 2441 Gajdošová, Silvia alias
469. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
470. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.c. 210 ONLINE
471. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
472. 2443 Kačala, Viliam alias
473. 2443 Mézešová, Terézia alias
474. 2443 Török, Csaba alias
475. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
476. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
477. 2445 Farkaš, Pavel alias
478. 2445 Harčár, Martin alias
479. 2445 Michalčin, Viktor alias
480. 2445 Paulíny, Michal alias
481. 2446 Lab. Informacnej Bezpecnosti, Technicom 212 ONLINE
482. 2447 Horvát, Šimon ONLINE
483. 2447 Linková, Michaela alias
484. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
485. 2448 Bruothová, Danka alias
486. 2448 Guniš, Ján alias
487. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
488. 2449 Tkáčová, Zuzana ONLINE
489. 2449 Hanesz, Angelika alias
490. 2449 Matisová, Antónia alias
491. 2449 Pališínová, Dominika alias
492. 2449 Szoplák, Zoltán alias
493. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
494. 2450 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
495. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 ONLINE
496. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
497. 2452 Šupinský, Jozef alias
498. 2453 Gallay, Michal ONLINE
499. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
500. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
501. 2455 Dzurenda, Roland alias
502. 2455 Miňo, Lukáš alias
503. 2455 Obrin, Jozef alias
504. 2455 Obrin, Marcel alias
505. 2455 Slaninka, Peter alias
506. 2455 Šumák, Martin alias
507. 2455 Tkáčik, Martin alias
508. 2455 Varchula, Slavomír alias
509. 2456 Engel, Radovan ONLINE
510. 2456 Nemček, Martin alias
511. 2457 Hostovska UGE/UMV/UINF, Technicom 313 ONLINE
512. 2458 Sedlák, Vladimír ONLINE
513. 2459 Šašak, Ján ONLINE
514. 2459 Magdošková, Martina alias
515. 2459 Nováková, Michaela alias
516. 2459 Onačillová, Katarína alias
517. 2460 Seminarka UINF LIDA, Technicom ONLINE
518. 2461 Lab. PLC Kopčo 4p., Technicom 403 ONLINE
519. 2461 Lokša, Peter alias
520. 2462 Pisarčík, Peter ONLINE
521. 2463 Varchula, Slavomir ONLINE
522. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
523. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody ONLINE
524. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
525. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
526. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
527. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
528. 2500 Harajdová, Věra alias
529. 2500 Kuráň, Peter alias
530. 2500 Petrila, Štefan alias
531. 2500 Piroš, Marian alias
532. 2500 Velk, Jozef alias
533. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
534. 2501 Kišová, Beáta alias
535. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
536. 2504 Varga, Rastislav offline
537. 2504 Froľová, Lucia alias
538. 2504 Galdun, Ladislav alias
539. 2504 Kožejová, Daniela alias
540. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
541. 2505 Váhovský, Oliver alias
542. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
543. 2507 lab. metalograficke , 10B offline
544. 2512 P2 ucebna ONLINE
545. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
546. 2517 lab. pripravy pras. , a lis vzoriek ONLINE
547. 2518 Kozejova, Miroslava ONLINE
548. 2518 Bodnárová, Renáta alias
549. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
550. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
551. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
552. 2522 Gmitra, Martin alias
553. 2523 lab. SEM, Komanicky ONLINE
554. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
555. 2525 Interkom, Park Angelinum Brána ONLINE
556. 2526 Berkutova, doktorandi ONLINE
557. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
558. 2527 Lachová, Andrea alias
559. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
560. 2529 Kollár, Peter ONLINE
561. 2530 Jacková, Dana ONLINE
562. 2530 Baloghová, Zuzana alias
563. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
564. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
565. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
566. 2533 Richter, Kornel alias
567. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
568. 2534 Girman, Vladimír alias
569. 2535 Melt-spinning, . offline
570. 2536 Zeleňáková, Adriana -kanc. ONLINE
571. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
572. 2537 Kollár, Peter ONLINE
573. 2537 Jakubčin, Miloš alias
574. 2537 Szűcsová, Jaroslava alias
575. 2538 Shylenko, doktorandi ONLINE
576. 2538 Kliuikov, Andrii alias
577. 2538 Latyshev, Vitalii alias
578. 2538 Shylenko, Oleg alias
579. 2540 Kireš, Marián ONLINE
580. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
581. 2542 Tronov, Ivan ONLINE
582. 2542 Kupčíková, Vlasta alias
583. 2543 Elektronicke , praktikum PA9 ONLINE
584. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
585. 2545 lab. 3, UFV PA offline
586. 2546 Pankova, Eva ONLINE
587. 2547 Samuel, Dobák ONLINE
588. 2547 Dobák, Samuel alias
589. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
590. 2549 Hnatič, Michal ONLINE
591. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
592. 2551 lab. nizkych teplot, 0.24 ONLINE
593. 2552 Doktorandi UFV, PA 19c offline
594. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
595. 2555 Doktorandky UFV, PA 19b ONLINE
596. 2555 Holub, Mariia alias
597. 2555 Kondrakhova, Daria alias
598. 2555 Vinnik, Olha alias
599. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
600. 2556 Jakabčin, Patrik alias
601. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
602. 2557 Horváth, Denis alias
603. 2558 Tamášová, Martina ONLINE
604. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
605. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
606. 2560 Klein, Daniel alias
607. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
608. 2562 Hančová, Martina ONLINE
609. 2562 Berkutova, Anna alias
610. 2562 Halčinová, Lenka alias
611. 2563 Kulla, Marián ONLINE
612. 2563 Majorošová, Simona alias
613. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
614. 2565 Birnšteinová, Šarlota alias
615. 2565 Karľová, Katarína alias
616. 2565 Lach, Matúš alias
617. 2565 Semjan, Marek alias
618. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
619. 2566 Šupina, Jaroslav alias
620. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
621. 2569 Komanický, kancelária ONLINE
622. 2569 Komanický, Vladimír alias
623. 2569 Samuely, Tomáš alias
624. 2569 Vargaeštoková, Zuzana alias
625. 2570 Komanický, nanolab ONLINE
626. 2570 Komanický, Vladimír alias
627. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
628. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
629. 2573 Ivančo, Jaroslav offline
630. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
631. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
632. 2575 Bukovský, Lev ONLINE
633. 2576 doktorandi ÚMV, SJ1O81 ONLINE
634. 2576 Borzová, Jana alias
635. 2576 Hudák, Juraj alias
636. 2577 Terminalovna, RB PF ONLINE
637. 2578 Samuely, Tomáš ONLINE
638. 2579 Bombara, Marek ONLINE
639. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
640. 2581 doktorandi ÚMV, SJ1O79 ONLINE
641. 2581 Gábová, Timea alias
642. 2581 Gönciová, Zuzana alias
643. 2581 Janičková, Lucia alias
644. 2581 Ontkovičová, Zuzana alias
645. 2581 Varga, Ivana alias
646. 2582 Csachová, Stela ONLINE
647. 2582 Ondová, Veronika alias
648. 2583 lab. EEG PCL, Sebena Rene offline
649. 2584 Šveda, Dušan ONLINE
650. 2585 Skřivánková, Valéria ONLINE
651. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
652. 2586 Nagy, Ľuboš alias
653. 2586 Onderko, František alias
654. 2586 Szűcsová, Jaroslava alias
655. 2586 Vovk, Sviatoslav alias
656. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
657. 2588 Geffert, Viliam offline
658. 2589 Hochmuth, Zdenko offline
659. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
660. 2590 Tkáčiková, Katarína alias
661. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
662. 2592 Doktorandi, KJaSF m.c.33 ONLINE
663. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
664. 2592 Mezhenska, Olena alias
665. 2592 Michaličková, Katarína alias
666. 2592 Mykhailenko, Viacheslav alias
667. 2592 Paulínyová, Zuzana alias
668. 2592 Sopková, Filoména alias
669. 2592 Šimková, Lenka alias
670. 2592 Tropp, Lukáš alias
671. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
672. 2595 Bánó, Gregor offline
673. 2596 doktorandi ÚMV, SJ1O45 ONLINE
674. 2596 Gajdoš, Andrej alias
675. 2596 Jurková, Veronika alias
676. 2596 Rindošová, Simona alias
677. 2597 Hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O77 offline
678. 2598 Bóna, Ján ONLINE
679. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE