Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 2108 Gallay prodekan PF, vonkajšie vzťahy RA322 ONLINE
2. 2108 Gallay, Michal alias
3. 2109 Dekanát PF, Fax offline
4. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
5. 2113 Saksl, Karel alias
6. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
7. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
8. 2115 Štefaníková, Denisa alias
9. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
10. 2116 Sováková, Iveta alias
11. 2117 Kireš prodekan PF, vzdelávanie RA323 ONLINE
12. 2117 Kireš, Marián alias
13. 2118 Pivarníková, Agnesa RA337 ONLINE
14. 2118 Pivarníková, Agnesa alias
15. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
16. 2119 Soták, Roman alias
17. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
18. 2123 Pitoňáková, Eva RA337 ONLINE
19. 2123 Pitoňáková, Eva alias
20. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
21. 2125 Archiv PF, Šrob.2, Havrilová, Anna ONLINE
22. 2126 Dlugoš, Jozef RA341 ONLINE
23. 2126 Dlugoš, Jozef alias
24. 2131 Gall, Martin ONLINE
25. 2131 Komanická, Jana alias
26. 2133 Margecanská, Jana RA321 ONLINE
27. 2133 Balogová, Silvia alias
28. 2133 Dávidová, Darina alias
29. 2133 Kobulárová, Libuša alias
30. 2133 Margecanská, Jana alias
31. 2133 Smreková, Lenka alias
32. 2135 Vašková, Viera RA341 ONLINE
33. 2135 Vašková, Viera alias
34. 2136 Zezulova, Hana RA340 ONLINE
35. 2136 Žežulová, Hana alias
36. 2137 Zavatčan, Tomáš RA317 ONLINE
37. 2141 Paucová, Jana RA319 ONLINE
38. 2141 Paucová, Jana alias
39. 2151 Veľková, Alica RA321 ONLINE
40. 2151 Veľková, Alica alias
41. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
42. 2153 Dovhunová, Ema alias
43. 2153 Ižariková, Lenka alias
44. 2153 Petruláková, Zuzana alias
45. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
46. 2154 Molnárová, Soňa alias
47. 2155 Orinakova prodekanka PF, pre vedu a výskum RA312 ONLINE
48. 2158 Varga, Stanislav ONLINE
49. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
50. 2162 Kačur, Ľubomír alias
51. 2163 Laboratórium HPLC, BZ m.č. 118 ONLINE
52. 2164 Laboratórium, BZ m.č. 123 ONLINE
53. 2165 Laboratórium, BZ m.č. 139 ONLINE
54. 2165 Oravcová, Marcela alias
55. 2166 Laboratórium, BZ m.č. 229 ONLINE
56. 2167 Chodba laboratórium, BZ m.č. 121 ONLINE
57. 2168 Laboratórium, BZ m.č. 122 ONLINE
58. 2179 Libová vedúca sekretariátu, PF RA306 ONLINE
59. 2179 Libová, Svetlana alias
60. 2180 Labancová, tajomníčka PF RA310 ONLINE
61. 2180 Labancová, Lenka alias
62. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
63. 2181 Lengyelová, Simona alias
64. 2181 Pavúková, Jana alias
65. 2182 Báthoryová, Alena ONLINE
66. 2200 Andrejko, Marian ONLINE
67. 2200 Andrejko, Marián alias
68. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
69. 2201 Lukáčová, Patrícia alias
70. 2202 hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O84 m.c.144 ONLINE
71. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
72. 2203 Kravčáková, Adela alias
73. 2204 Porhinčák, Štefan, kancelaria ONLINE
74. 2204 Porhinčák, Štefan alias
75. 2205 Gmitrová, Radka ONLINE
76. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
77. 2207 doktorandi ÚMV, SJ1O80 a ONLINE
78. 2207 Čekanová, Katarína alias
79. 2207 Lužar, Borut alias
80. 2207 Mihaliková, Erika alias
81. 2207 Onderko, Alfréd alias
82. 2207 Šárošiová, Zuzana alias
83. 2207 Šurimová, Mária alias
84. 2207 Tamášová, Martina alias
85. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
86. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
87. 2210 lab. prip. a charakt. nanostruktur, Komanicky 103a ONLINE
88. 2211 Sotak, Mobil offline
89. 2211 Soták, Roman alias
90. 2212 Paulíny, Zuzana ONLINE
91. 2213 ÚMV PF, Sekretariát ONLINE
92. 2213 Knapíková, Zlatica alias
93. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
94. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
95. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
96. 2216 Bernát, Ondrej alias
97. 2216 Berta, Martin alias
98. 2216 Ďuriš Lenkavská, Lenka alias
99. 2216 Dzurillová, Veronika alias
100. 2216 Espina García, Alba alias
101. 2216 Havadej, Samuel alias
102. 2216 Hovan, Andrej alias
103. 2216 Jakabčin, Patrik alias
104. 2216 Kopčová, Katarína alias
105. 2216 Mikulová, Ľudmila alias
106. 2217 Kuzma, Miron Notebook offline
107. 2218 Doktorandi UFV , kanc. 51A ONLINE
108. 2219 Feher, Alexander ONLINE
109. 2220 Kollár, Peter ONLINE
110. 2221 Dielna CAI PF, m.c. 22 PA ONLINE
111. 2221 Koprda, Samuel alias
112. 2221 Paľo, Matúš alias
113. 2221 Tkáčik, Lukáš alias
114. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
115. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
116. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
117. 2224 Daňková, Viera ONLINE
118. 2225 Porhinčák, Štefan, notebook offline
119. 2226 Kuzma, Miron - kancelária ONLINE
120. 2226 Kuzma, Miron alias
121. 2227 Kuzma, Miron Mobil offline
122. 2228 Staňa, Richard ONLINE
123. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
124. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
125. 2230 Haniš, Jozef alias
126. 2230 Mohylna, Mariia alias
127. 2230 Rončík, Michal alias
128. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
129. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek, laboratórium KBF PF ONLINE
130. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
131. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF offline
132. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
133. 2236 Füzer, Ján ONLINE
134. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
135. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
136. 2239 Lab. 14 KBF m.c26 ONLINE
137. 2239 Zavoda, Štefan alias
138. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
139. 2240 Čokina, Michal alias
140. 2240 Fedurco, Miroslav alias
141. 2240 Gajdoš, Pavol alias
142. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
143. 2241 Merc, Jaroslav alias
144. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
145. 2242 Fabián, Marián alias
146. 2242 Kundrát, Martin alias
147. 2242 Žoldák, Gabriel alias
148. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
149. 2243 Huntošová, Veronika alias
150. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
151. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
152. 2245 Naďová, Zuzana alias
153. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
154. 2247 Lab. 15 KBF , m.c.27 ONLINE
155. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
156. 2248 Kožár, Tibor alias
157. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
158. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
159. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF offline
160. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
161. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
162. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
163. 2254 Sládek, Imrich alias
164. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
165. 2255 Gessert, Alena alias
166. 2256 Harminc, Matúš ONLINE
167. 2257 UINF, UINF offline
168. 2258 doktorandi ÚMV, SJ1O80 b offline
169. 2259 Kiseľák, Jozef offline
170. 2260 Lab. Jadrovej fyziky, KJF UFV PF ONLINE
171. 2260 Kravčáková, Adela alias
172. 2260 Vrláková, Janka alias
173. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
174. 2262 Marková, Eva - domáca kancelária offline
175. 2263 Andrejko, Marián - domáca kancelária offline
176. 2264 Dvorný, Eduard - domáca kancelária offline
177. 2265 Hvizdoš, Ľudovít - domáca kancelária offline
178. 2266 test, test offline
179. 2267 Porhinčák, Štefan - domáca kancelária offline
180. 2268 Staňa, Richard - domáca kancelária offline
181. 2269 Koprda, Samuel - domáca kancelária offline
182. 2270 Tkáčik, Lukáš - domáca kancelária offline
183. 2271 Liško, František ONLINE
184. 2272 Grondželová, Nora offline
185. 2273 Murín, Pavel ONLINE
186. 2274 Soták, Roman Mobil offline
187. 2275 Čižmár, Peter offline
188. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
189. 2277 Lab. 2 biotechnologie a bunkovej fyziologie, KBF PF offline
190. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
191. 2279 Paľo, Matúš - domáca kancelária offline
192. 2280 Lab. kvantového magnetizmu II, m.č. 0.17 ONLINE
193. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
194. 2281 Čižmár, Erik kancelaria ONLINE
195. 2281 Čižmár, Erik alias
196. 2281 Tarasenko, Róbert alias
197. 2282 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
198. 2282 Vorobiov, Serhii alias
199. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
200. 2284 Varga, Stanislav - domáca kancelária offline
201. 2285 odpojeny CAI offline
202. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
203. 2287 Marková, Eva ONLINE
204. 2290 opdojeny offline
205. 2291 Maceková, Mária offline
206. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
207. 2299 Fax katedry biofyziky PF ONLINE
208. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Manesova) ONLINE
209. 2300 Lacková, Zdenka alias
210. 2300 Tóthová, Oľga alias
211. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
212. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
213. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
214. 2303 Bálintová, Miroslava alias
215. 2303 Henzelyová, Jana alias
216. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
217. 2304 Boberová, Zuzana alias
218. 2304 Slepáková, Ivana alias
219. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
220. 2306 Lacková, Zdenka LAB 217 ONLINE
221. 2306 Lacková, Zdenka alias
222. 2307 SB203 ONLINE
223. 2308 Bruňáková, Katarína ONLINE
224. 2308 Lešková, Andrea alias
225. 2309 Lab. Taxonomie rastlin, m.c.126 BZ UBEV ONLINE
226. 2309 Dudáš, Matej alias
227. 2310 Goga, Michal ONLINE
228. 2310 Kitka, Miroslav alias
229. 2311 Romanová, Viera ONLINE
230. 2311 Samuely, Peter alias
231. 2312 lab. Kaľavský, RD351 ONLINE
232. 2313 Kolarčik, Vladislav ONLINE
233. 2313 Mártonfi, Pavol alias
234. 2314 Vaskova , Viera, Moyzesova Vratnica ONLINE
235. 2315 mikrobiologicka cvicebna, RBL7 RB443 UBEV PF ONLINE
236. 2316 lab. vyskumne, RC107 ONLINE
237. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
238. 2318 Doktorandi, botanika 224 ONLINE
239. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
240. 2318 Hrablay, Martin alias
241. 2318 Lieskovská, Zuzana alias
242. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
243. 2318 Routray, Deepti alias
244. 2318 Ručová, Dajana alias
245. 2318 Tuptová, Viktória alias
246. 2319 Petijová, Linda ONLINE
247. 2320 Kaľavský, František RD240 ONLINE
248. 2320 Kaľavský, František alias
249. 2320 Smolejová, Gabriela alias
250. 2321 Oriňák, Andrej RD246 ONLINE
251. 2321 Oriňak, Andrej alias
252. 2322 Bazeľ, Yaroslav offline
253. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
254. 2323 Šandrejová, Jana alias
255. 2324 Oriňáková, Renáta RD359 ONLINE
256. 2324 Oriňaková, Renáta alias
257. 2325 Gondová, Taťána RD360 ONLINE
258. 2325 Gondová, Taťána alias
259. 2326 Reiffová, Katarína RD362 ONLINE
260. 2326 Reiffová, Katarína alias
261. 2327 Doktorandi FyzChem, RD363 ONLINE
262. 2327 Gubóová, Alexandra alias
263. 2327 Niščáková, Veronika alias
264. 2327 Petráková, Martina alias
265. 2327 Podrojková, Natália alias
266. 2327 Sisáková, Katarína alias
267. 2328 Morovská Turoňová, Andrea RD368 ONLINE
268. 2328 Morovská Turoňová, Andrea alias
269. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
270. 2328 Turoňová, Andrea alias
271. 2329 Jacková, Dominika ONLINE
272. 2329 Novotná, Michaela alias
273. 2329 Vargová, Kristína alias
274. 2330 Bušová, Tatiana RC127 ONLINE
275. 2330 Bušová, Tatiana alias
276. 2331 Drotárová, Mária RC110 ONLINE
277. 2331 Drotárová, Mária alias
278. 2332 Ucebna NMR, RB033 UCHV PF ONLINE
279. 2333 lab. 4 NMR400 , Vojtasova RC124 ONLINE
280. 2333 Vojtasová, Mária alias
281. 2334 Imrich, Ján RC120 ONLINE
282. 2334 Imrich, Ján alias
283. 2335 Potočňák, Ivan RC212 ONLINE
284. 2335 Marczi, Bence alias
285. 2335 Potočňák, Ivan alias
286. 2336 Hamorska , Miroslava RC313 ONLINE
287. 2336 Hámorská, Miroslava alias
288. 2337 Ganajová, Mária RC219 ONLINE
289. 2337 Ganajová, Mária alias
290. 2338 Sotáková, Ivana RC325 ONLINE
291. 2338 Burda, Rastislav alias
292. 2338 Cibur, Peter alias
293. 2338 Sotáková, Ivana alias
294. 2339 lab. Vargová, RC310 ONLINE
295. 2340 Sterbinska , Slavomira RC317 ONLINE
296. 2340 Krešáková, Lenka alias
297. 2340 Lükőová, Andrea alias
298. 2340 Russin, Martin alias
299. 2340 Šterbinská, Slavomíra alias
300. 2340 Vráblová, Anna alias
301. 2341 Heinrichová, Valéria RC313 ONLINE
302. 2341 Heinrichová, Valéria alias
303. 2342 Černák, Juraj -kanc. RC323 ONLINE
304. 2342 Černák, Juraj alias
305. 2343 Zeleňák, Vladimír -kanc. RC311 ONLINE
306. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
307. 2344 Hurajtova, Lenka RC217 ONLINE
308. 2344 Hurajtová, Lenka alias
309. 2345 lab. Potocnak RC328 ONLINE
310. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava RC322 ONLINE
311. 2346 Matiková Maľarová, Miroslava alias
312. 2346 Vavra, Martin alias
313. 2347 Gonda, Jozef ONLINE
314. 2348 Martinková, Miroslava RC106 ONLINE
315. 2348 Martinková, Miroslava alias
316. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
317. 2349 Budovská, Mariana alias
318. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
319. 2350 rack rohova ONLINE
320. 2350 Zelinková, Oľga alias
321. 2351 Doktorandi UBEV KBB, RB m.c. 117 offline
322. 2351 Mochnacký, Filip alias
323. 2351 Zrubáková, Jarmila alias
324. 2352 Kolečanský, Štefan offline
325. 2352 Bogľarský, Jozef alias
326. 2352 Enderova, Anastasiia alias
327. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
328. 2353 Pregi, Loránt alias
329. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
330. 2354 Marinecová, Emília alias
331. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
332. 2356 Vilková, Mária RC112 ONLINE
333. 2356 Vilková, Mária alias
334. 2357 Doktorandi, botanika 225 ONLINE
335. 2357 Fráková, Viera alias
336. 2357 Kaducová, Mária alias
337. 2357 Koprivý, Lukáš alias
338. 2357 Paľová, Marianna alias
339. 2357 Truš, Kristina alias
340. 2357 Vašková, Dominika alias
341. 2358 Matoušková, Martina ONLINE
342. 2358 Magura, Peter alias
343. 2359 lab. Vojteková, RD247 offline
344. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
345. 2360 Kitka, Miroslav alias
346. 2360 Vojteková, Viera alias
347. 2362 Orságová Králová, Zuzana RD249 ONLINE
348. 2362 Capková, Dominika alias
349. 2362 Gavalierová, Katarína alias
350. 2362 Gorejová, Radka alias
351. 2362 Macko, Ján alias
352. 2362 Orságová Králová, Zuzana alias
353. 2362 Shepa, Jana alias
354. 2363 lab. elektrochémie, RD244 offline
355. 2364 lab. NMR600 , Vilkova RC128 ONLINE
356. 2364 Vilková, Mária alias
357. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
358. 2365 Varhač, Rastislav alias
359. 2366 Almáši, Miroslav RC316 ONLINE
360. 2366 Almáši, Miroslav alias
361. 2366 Beňová, Eva alias
362. 2367 lab. Zelenak, RC218 ONLINE
363. 2368 Vargová, Zuzana kanc. RC312 ONLINE
364. 2368 Vargová, Zuzana alias
365. 2369 Lab. RB147B , KBCH UCHV ONLINE
366. 2369 Hudáčová, Monika alias
367. 2369 Krochtová, Kristína alias
368. 2369 Nunhart, Patrik alias
369. 2369 Olajoš, Jakub alias
370. 2369 Sovová, Simona alias
371. 2369 Suváková, Mária alias
372. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
373. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
374. 2372 lab. 209 , Slepcikova Paulina ONLINE
375. 2372 Bindzár, Vladimír alias
376. 2372 Garberová, Monika alias
377. 2372 Imrich, Ján alias
378. 2373 Laborátorium UCHV, RC307 ONLINE
379. 2374 Gibová, Veronika ONLINE
380. 2375 Doktorandi UCHV, RC327a ONLINE
381. 2375 Harmošová, Michaela alias
382. 2375 Király, Nikolas alias
383. 2375 Lenártová, Nina alias
384. 2375 Princík, Dávid alias
385. 2375 Rendošová, Michaela alias
386. 2375 Žid, Lukáš alias
387. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
388. 2377 Doktorandi RC118 ONLINE
389. 2378 Lab. Zoologie , RB403 ONLINE
390. 2379 Podhradský, Juraj RC106 ONLINE
391. 2380 poslucharen, RBL6 RB422 UBEV ONLINE
392. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
393. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
394. 2383 Doktorandky UBEV, Lászlóová Šipošová ONLINE
395. 2383 Cimermanová, Michaela alias
396. 2383 Gerbáčová, Katarína alias
397. 2383 Guľašová, Anna alias
398. 2383 Matisová, Ľubica alias
399. 2383 Nosáľová, Lea alias
400. 2383 Petrová, Nikola alias
401. 2383 Timková, Ivana alias
402. 2384 zverinec vchod RB ONLINE
403. 2385 lab. rontg. struk. analyzy, RC223 ONLINE
404. 2386 lab. vyucbove, RC209 ONLINE
405. 2387 lab. vyskumne, RC211 ONLINE
406. 2388 lab. vyucbove, RC318 ONLINE
407. 2389 lab. didaktiky chemie, RC208 ONLINE
408. 2390 lab. spektr. metod, RC310 ONLINE
409. 2391 vyskumne lab. anal. chemie, RC222 ONLINE
410. 2392 lab. zakladnych metod, RC213 ONLINE
411. 2393 Tvrdoňová, Monika RB205 ONLINE
412. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
413. 2394 Hamuľaková, Slávka RB206 lab. ONLINE
414. 2394 Hamuľaková, Slávka alias
415. 2395 Janovec, Ladislav RB210 ONLINE
416. 2395 Janovec, Ladislav alias
417. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
418. 2397 Lab. bunkovych kultur, RB143 ONLINE
419. 2398 Lab. vyvinovej neurobiologie, RB139 offline
420. 2399 Veronika, Petruľová ONLINE
421. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
422. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
423. 2399 Petruľová, Veronika alias
424. 2403 serverovna, Technicom ONLINE
425. 2404 Farkaš, Pavel offline
426. 2419 Lubomir, Snajder mob. offline
427. 2420 EVO ONLINE
428. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
429. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
430. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
431. 2424 Chrastina, Milan alias
432. 2425 Sokol Pavol, kancelaria 23 PA9 ONLINE
433. 2425 Kováčová, Kristína alias
434. 2425 Sokol, Pavol alias
435. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
436. 2431 Multifunkcna m., Technicom 108 ONLINE
437. 2432 Lab. IoT, Pisarcik ONLINE
438. 2432 Pisarčík, Peter alias
439. 2433 Galčík, František ONLINE
440. 2433 Krídlo, Ondrej alias
441. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
442. 2433 Opiela, Miroslav alias
443. 2434 Bednárová, Zuzana ONLINE
444. 2434 Szabari, Alexander alias
445. 2434 Šebej, Juraj alias
446. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
447. 2435 Pekarčík, Patrik alias
448. 2435 Staňa, Richard alias
449. 2435 Vozáriková, Gabriela alias
450. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
451. 2436 Jirásek, Jozef alias
452. 2437 Gurský, Peter ONLINE
453. 2437 Antoni, Ľubomír alias
454. 2437 Bruoth, Erik alias
455. 2437 Horváth, Tomáš alias
456. 2437 Novotný, Róbert alias
457. 2437 Varga, Dávid alias
458. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
459. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
460. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
461. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
462. 2441 Gajdošová, Silvia alias
463. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
464. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.c. 210 offline
465. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
466. 2443 Mézešová, Terézia alias
467. 2443 Török, Csaba alias
468. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
469. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
470. 2445 Farkaš, Pavel alias
471. 2445 Harčár, Martin alias
472. 2445 Michalčin, Viktor alias
473. 2445 Paulíny, Michal alias
474. 2446 Lab. Informacnej Bezpecnosti, Technicom 212 ONLINE
475. 2447 Horvát, Šimon ONLINE
476. 2447 Linková, Michaela alias
477. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
478. 2448 Bruothová, Danka alias
479. 2448 Guniš, Ján alias
480. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
481. 2449 Tkáčová, Zuzana ONLINE
482. 2449 Hanesz, Angelika alias
483. 2449 Matisová, Antónia alias
484. 2449 Pališínová, Dominika alias
485. 2449 Szoplák, Zoltán alias
486. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
487. 2450 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
488. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 offline
489. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
490. 2452 Šupinský, Jozef alias
491. 2453 Gallay, Michal ONLINE
492. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
493. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
494. 2455 Dzurenda, Roland alias
495. 2455 Miňo, Lukáš alias
496. 2455 Obrin, Jozef alias
497. 2455 Obrin, Marcel alias
498. 2455 Slaninka, Peter alias
499. 2455 Šumák, Martin alias
500. 2455 Tkáčik, Martin alias
501. 2455 Varchula, Slavomír alias
502. 2456 Engel, Radovan ONLINE
503. 2456 Nemček, Martin alias
504. 2457 Hostovska UGE/UMV/UINF, Technicom 313 offline
505. 2458 Sedlák, Vladimír ONLINE
506. 2459 Šašak, Ján ONLINE
507. 2459 Magdošková, Martina alias
508. 2459 Nováková, Michaela alias
509. 2459 Onačillová, Katarína alias
510. 2460 Seminarka UINF LIDA, Technicom ONLINE
511. 2461 Lab. PLC Kopčo 4p., Technicom 403 ONLINE
512. 2461 Lokša, Peter alias
513. 2462 Pisarčík, Peter offline
514. 2463 Varchula, Slavomir offline
515. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
516. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody ONLINE
517. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
518. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
519. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
520. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
521. 2500 Harajdová, Věra alias
522. 2500 Kuráň, Peter alias
523. 2500 Petrila, Štefan alias
524. 2500 Piroš, Marian alias
525. 2500 Velk, Jozef alias
526. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
527. 2501 Kišová, Beáta alias
528. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
529. 2503 Vratnica, Senzor ONLINE
530. 2504 Varga, Rastislav offline
531. 2504 Froľová, Lucia alias
532. 2504 Galdun, Ladislav alias
533. 2504 Kožejová, Daniela alias
534. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
535. 2505 Váhovský, Oliver alias
536. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
537. 2507 lab. metalograficke , 10B offline
538. 2512 P2 ucebna ONLINE
539. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
540. 2517 lab. pripravy pras. , a lis vzoriek ONLINE
541. 2518 Kozejova, Miroslava ONLINE
542. 2518 Bodnárová, Renáta alias
543. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
544. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
545. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
546. 2522 Gmitra, Martin alias
547. 2523 lab. SEM, Komanicky ONLINE
548. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
549. 2525 Interkom, Park Angelinum Brána ONLINE
550. 2526 Berkutova, doktorandi ONLINE
551. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
552. 2527 Lachová, Andrea alias
553. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
554. 2529 Kollár, Peter ONLINE
555. 2530 Jacková, Dana ONLINE
556. 2530 Baloghová, Zuzana alias
557. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
558. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
559. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
560. 2533 Richter, Kornel alias
561. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
562. 2534 Girman, Vladimír alias
563. 2535 Melt-spinning, . offline
564. 2536 Zeleňáková, Adriana -kanc. ONLINE
565. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
566. 2537 Kollár, Peter ONLINE
567. 2537 Jakubčin, Miloš alias
568. 2537 Szűcsová, Jaroslava alias
569. 2538 Shylenko, doktorandi ONLINE
570. 2538 Kliuikov, Andrii alias
571. 2538 Latyshev, Vitalii alias
572. 2538 Shylenko, Oleg alias
573. 2540 Kireš, Marián ONLINE
574. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
575. 2542 Tronov, Ivan ONLINE
576. 2542 Kupčíková, Vlasta alias
577. 2543 Elektronicke , praktikum PA9 ONLINE
578. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
579. 2545 lab. 3, UFV PA offline
580. 2546 Pankova, Eva offline
581. 2547 Samuel, Dobák ONLINE
582. 2547 Dobák, Samuel alias
583. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
584. 2549 Hnatič, Michal ONLINE
585. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
586. 2551 lab. nizkych teplot, 0.24 ONLINE
587. 2552 Doktorandi UFV, PA 19c ONLINE
588. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
589. 2555 Doktorandky UFV, PA 19b ONLINE
590. 2555 Holub, Mariia alias
591. 2555 Kondrakhova, Daria alias
592. 2555 Vinnik, Olha alias
593. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
594. 2556 Jakabčin, Patrik alias
595. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
596. 2557 Horváth, Denis alias
597. 2558 Tamášová, Martina ONLINE
598. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
599. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
600. 2560 Klein, Daniel alias
601. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
602. 2562 Hančová, Martina offline
603. 2562 Berkutova, Anna alias
604. 2562 Halčinová, Lenka alias
605. 2563 Kulla, Marián ONLINE
606. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
607. 2565 Birnšteinová, Šarlota alias
608. 2565 Karľová, Katarína alias
609. 2565 Lach, Matúš alias
610. 2565 Semjan, Marek alias
611. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
612. 2566 Šupina, Jaroslav alias
613. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
614. 2569 Komanický, kancelária ONLINE
615. 2569 Komanický, Vladimír alias
616. 2569 Samuely, Tomáš alias
617. 2569 Vargaeštoková, Zuzana alias
618. 2570 Komanický, nanolab ONLINE
619. 2570 Komanický, Vladimír alias
620. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
621. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
622. 2573 Ivančo, Jaroslav offline
623. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
624. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
625. 2575 Bukovský, Lev ONLINE
626. 2576 doktorandi ÚMV, SJ1O81 offline
627. 2576 Borzová, Jana alias
628. 2576 Hudák, Juraj alias
629. 2577 Terminalovna, RB PF ONLINE
630. 2578 Samuely, Tomáš ONLINE
631. 2579 Bombara, Marek ONLINE
632. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
633. 2581 doktorandi ÚMV, SJ1O79 ONLINE
634. 2581 Gábová, Timea alias
635. 2581 Gönciová, Zuzana alias
636. 2581 Janičková, Lucia alias
637. 2581 Ontkovičová, Zuzana alias
638. 2581 Varga, Ivana alias
639. 2582 Csachová, Stela ONLINE
640. 2582 Ondová, Veronika alias
641. 2583 lab. EEG PCL, Sebena Rene offline
642. 2584 Šveda, Dušan offline
643. 2585 Skřivánková, Valéria ONLINE
644. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
645. 2586 Nagy, Ľuboš alias
646. 2586 Onderko, František alias
647. 2586 Szűcsová, Jaroslava alias
648. 2586 Vovk, Sviatoslav alias
649. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
650. 2588 Geffert, Viliam offline
651. 2589 Majorošová Juhárová, Simona ONLINE
652. 2589 Majorošová, Simona alias
653. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
654. 2590 Tkáčiková, Katarína alias
655. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
656. 2592 Doktorandi, KJaSF m.c.33 ONLINE
657. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
658. 2592 Mezhenska, Olena alias
659. 2592 Michaličková, Katarína alias
660. 2592 Mykhailenko, Viacheslav alias
661. 2592 Paulínyová, Zuzana alias
662. 2592 Sopková, Filoména alias
663. 2592 Šimková, Lenka alias
664. 2592 Tropp, Lukáš alias
665. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
666. 2595 Bánó, Gregor offline
667. 2596 doktorandi ÚMV, SJ1O45 ONLINE
668. 2596 Gajdoš, Andrej alias
669. 2596 Jurková, Veronika alias
670. 2596 Rindošová, Simona alias
671. 2597 Hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O77 offline
672. 2598 Bóna, Ján ONLINE
673. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE