Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 2108 Gallay, Michal prodekan PF, RA322 ONLINE
2. 2108 Gallay, Michal alias
3. 2109 Dekanát PF, Fax offline
4. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
5. 2113 Saksl, Karel alias
6. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
7. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
8. 2115 Štefaníková, Denisa alias
9. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
10. 2116 Sováková, Iveta alias
11. 2117 Kireš, Marián prodekan PF, RA323 ONLINE
12. 2117 Kireš, Marián alias
13. 2118 Pivarníková, Agnesa RA337 ONLINE
14. 2118 Pivarníková, Agnesa alias
15. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
16. 2119 Soták, Roman alias
17. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
18. 2123 Pitoňáková, Eva RA337 ONLINE
19. 2123 Pitoňáková, Eva alias
20. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
21. 2125 Archív PF Havrilová, Anna ONLINE
22. 2126 Dlugoš, Jozef RA341 ONLINE
23. 2126 Dlugoš, Jozef alias
24. 2131 Gall, Martin RA320 ONLINE
25. 2131 Gall, Martin alias
26. 2131 Komanická, Jana alias
27. 2133 Smreková, Lenka RA321 ONLINE
28. 2133 Margecanská, Jana alias
29. 2133 Smreková, Lenka alias
30. 2135 Vašková, Viera RA323 ONLINE
31. 2135 Vašková, Viera alias
32. 2136 Žežulová, Hana RA340 ONLINE
33. 2136 Žežulová, Hana alias
34. 2137 Petruláková, Zuzana RA317 ONLINE
35. 2141 Paucová, Jana RA319 ONLINE
36. 2141 Paucová, Jana alias
37. 2151 Pisarčíková , Lucia RA321 ONLINE
38. 2151 Pisarčíková, Lucia alias
39. 2151 Veľková, Alica alias
40. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
41. 2153 Dovhunová, Ema alias
42. 2153 Ižariková, Lenka alias
43. 2153 Petruláková, Zuzana alias
44. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
45. 2154 Molnárová, Soňa alias
46. 2155 Oriňaková, Renáta prodekanka PF, RA312 ONLINE
47. 2158 Varga, Stanislav RA341 ONLINE
48. 2158 Varga, Stanislav alias
49. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
50. 2162 Kačur, Ľubomír alias
51. 2163 Laboratórium HPLC, BZ m.č. 118 ONLINE
52. 2164 Laboratórium, BZ m.č. 123 ONLINE
53. 2165 Laboratórium, BZ m.č. 139 ONLINE
54. 2165 Oravcová, Marcela alias
55. 2166 Laboratórium, BZ m.č. 229 offline
56. 2167 Chodba laboratórium, BZ m.č. 121 ONLINE
57. 2168 Laboratórium, BZ m.č. 122 ONLINE
58. 2179 Libová, Svetlana vedúca sekretariátu, RA306 ONLINE
59. 2179 Libová, Svetlana alias
60. 2180 Labancová, Lenka tajomníčka RA310 ONLINE
61. 2180 Labancová, Lenka alias
62. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
63. 2181 Lengyelová, Simona alias
64. 2181 Pavúková, Jana alias
65. 2182 Báthoryová, Alena ONLINE
66. 2200 Andrejko, Marian ONLINE
67. 2200 Andrejko, Marián alias
68. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
69. 2201 Lukáčová, Patrícia alias
70. 2202 hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O84 m.c.144 offline
71. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
72. 2203 Kravčáková, Adela alias
73. 2204 Porhinčák, Štefan, kancelária ONLINE
74. 2204 Porhinčák, Štefan alias
75. 2205 Gmitrová, Radka ONLINE
76. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
77. 2207 Doktorandi ÚMV, SJ1O80 a offline
78. 2207 Čekanová, Katarína alias
79. 2207 Mihaliková, Erika alias
80. 2207 Onderko, Alfréd alias
81. 2207 Šárošiová, Zuzana alias
82. 2207 Šurimová, Mária alias
83. 2207 Tamášová, Martina alias
84. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
85. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
86. 2210 Lab. príp. a charakt. nanoštruktúr, Komanický Vladimír ONLINE
87. 2211 Sotak, Mobil offline
88. 2211 Soták, Roman alias
89. 2212 Paulíny, Zuzana offline
90. 2213 ÚMV PF, Sekretariát ONLINE
91. 2213 Knapíková, Zlatica alias
92. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
93. 2215 Hutník, Ondrej offline
94. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
95. 2216 Bernát, Ondrej alias
96. 2216 Berta, Martin alias
97. 2216 Ďuriš Lenkavská, Lenka alias
98. 2216 Dzurillová, Veronika alias
99. 2216 Espina García, Alba alias
100. 2216 Havadej, Samuel alias
101. 2216 Jakabčin, Patrik alias
102. 2216 Kopčová, Katarína alias
103. 2216 Mikulová, Ľudmila alias
104. 2216 Pechová, Ivana alias
105. 2217 Kuzma, Miron Notebook offline
106. 2218 Doktorandi UFV , kanc. 51A ONLINE
107. 2219 Feher, Alexander ONLINE
108. 2220 Kollár, Peter ONLINE
109. 2221 Dielňa CAI PF ONLINE
110. 2221 Koprda, Samuel alias
111. 2221 Pinčák, Henrich alias
112. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
113. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
114. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
115. 2224 Daňková, Viera ONLINE
116. 2225 Porhinčák, Štefan, notebook offline
117. 2226 Kuzma, Miron ONLINE
118. 2227 Kuzma, Miron Mobil offline
119. 2228 Staňa, Richard ONLINE
120. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
121. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
122. 2230 Haniš, Jozef alias
123. 2230 Mohylna, Mariia alias
124. 2230 Rončík, Michal alias
125. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
126. 2232 Lab. 8 prípravy chemických KBF PFvzoriek ONLINE
127. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
128. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF offline
129. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
130. 2236 Füzer, Ján ONLINE
131. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
132. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
133. 2239 Lab. 14 KBF offline
134. 2239 Zavoda, Štefan alias
135. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
136. 2240 Fedurco, Miroslav alias
137. 2240 Gajdoš, Pavol alias
138. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
139. 2241 Merc, Jaroslav alias
140. 2242 Sedlák, Erik offline
141. 2242 Fabián, Marián alias
142. 2242 Kundrát, Martin alias
143. 2242 Žoldák, Gabriel alias
144. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
145. 2243 Huntošová, Veronika alias
146. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
147. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
148. 2245 Naďová, Zuzana alias
149. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
150. 2247 Lab. 15 KBF ONLINE
151. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
152. 2248 Kožár, Tibor alias
153. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
154. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF offline
155. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF offline
156. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
157. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
158. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
159. 2254 Sládek, Imrich alias
160. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
161. 2255 Gessert, Alena alias
162. 2256 Harminc, Matúš ONLINE
163. 2257 UINF, UINF offline
164. 2258 Doktorandi ÚMV, SJ1O80 b offline
165. 2259 Kiseľák, Jozef offline
166. 2260 Lab. jadrovej fyziky, KJF UFV PF ONLINE
167. 2260 Kravčáková, Adela alias
168. 2260 Vrláková, Janka alias
169. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
170. 2265 Hvizdoš, Ľudovít - domáca kancelária offline
171. 2266 test, test offline
172. 2271 Liško, František ONLINE
173. 2272 Grondželová, Nora offline
174. 2273 Murín, Pavel ONLINE
175. 2274 Soták, Roman Mobil offline
176. 2275 Čižmár, Peter offline
177. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
178. 2277 Lab. 2 biotech. a bunk. fyziológie, KBF PF ONLINE
179. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
180. 2280 Orendáčová, Alžbeta 21C PA ONLINE
181. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
182. 2281 Čižmár, Erik kancelária ONLINE
183. 2281 Čižmár, Erik alias
184. 2281 Tarasenko, Róbert alias
185. 2282 Lab. kvantového magnetizmu II, UFV PA9 0.17 ONLINE
186. 2282 Orendáčová, Alžbeta alias
187. 2282 Vorobiov, Serhii alias
188. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
189. 2285 Marková, Eva CAI ONLINE
190. 2285 Marková, Eva alias
191. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
192. 2287 odpojený offline
193. 2290 opdojeny offline
194. 2291 Maceková, Mária offline
195. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
196. 2299 Fax katedry biofyziky PF offline
197. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Mánesova) ONLINE
198. 2300 Lacková, Zdenka alias
199. 2300 Tóthová, Oľga alias
200. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
201. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
202. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
203. 2303 Bálintová, Miroslava alias
204. 2303 Henzelyová, Jana alias
205. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
206. 2304 Boberová, Zuzana alias
207. 2304 Slepáková, Ivana alias
208. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
209. 2306 Lacková, Zdenka Lab. 217 ONLINE
210. 2306 Lacková, Zdenka alias
211. 2307 Lacková, Zdenka ONLINE
212. 2308 Bruňáková, Katarína ONLINE
213. 2308 Lešková, Andrea alias
214. 2309 Lab. taxonómie rastlin ONLINE
215. 2309 Dudáš, Matej alias
216. 2310 Goga, Michal ONLINE
217. 2310 Kitka, Miroslav alias
218. 2311 Romanová, Viera ONLINE
219. 2311 Samuely, Peter alias
220. 2312 Lab. Kaľavský, František ONLINE
221. 2313 Kolarčik, Vladislav ONLINE
222. 2313 Mártonfi, Pavol alias
223. 2314 Vašková , Viera, Moyzesova Vrátnica ONLINE
224. 2315 Mikrobiologická cvičebňa, RBL 7 ONLINE
225. 2316 Lab. výskumné, RC107 ONLINE
226. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
227. 2318 Doktorandi, botanika 224 ONLINE
228. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
229. 2318 Hrablay, Martin alias
230. 2318 Lieskovská, Zuzana alias
231. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
232. 2318 Routray, Deepti alias
233. 2318 Ručová, Dajana alias
234. 2318 Tuptová, Viktória alias
235. 2319 Petijová, Linda ONLINE
236. 2320 Kaľavský, František ONLINE
237. 2320 Kaľavský, František alias
238. 2320 Smolejová, Gabriela alias
239. 2321 Oriňák, Andrej RD246 ONLINE
240. 2321 Oriňak, Andrej alias
241. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
242. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
243. 2323 Chromá, Renáta alias
244. 2323 Šandrejová, Jana alias
245. 2324 Oriňáková, Renáta RD359 ONLINE
246. 2324 Oriňaková, Renáta alias
247. 2325 Gondová, Taťána RD360 ONLINE
248. 2325 Gondová, Taťána alias
249. 2326 Reiffová, Katarína RD362 ONLINE
250. 2326 Reiffová, Katarína alias
251. 2327 Doktorandi FyzChem, RD363 ONLINE
252. 2327 Gubóová, Alexandra alias
253. 2327 Niščáková, Veronika alias
254. 2327 Petráková, Martina alias
255. 2327 Podrojková, Natália alias
256. 2327 Sisáková, Katarína alias
257. 2328 Morovská Turoňová, Andrea RD368 ONLINE
258. 2328 Morovská Turoňová, Andrea alias
259. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
260. 2328 Turoňová, Andrea alias
261. 2329 Jacková, Dominika ONLINE
262. 2329 Fábianová, Dominika alias
263. 2329 Novotná, Michaela alias
264. 2329 Vargová, Kristína alias
265. 2330 Bušová, Tatiana RC127 offline
266. 2330 Bušová, Tatiana alias
267. 2331 Drotárová, Mária RC110 ONLINE
268. 2331 Drotárová, Mária alias
269. 2332 Učebňa NMR, RB033 UCHV PF ONLINE
270. 2333 Lab. 4 NMR400 , Vojtasová, Mária RC124 ONLINE
271. 2333 Vojtasová, Mária alias
272. 2334 Imrich, Ján RC120 ONLINE
273. 2334 Imrich, Ján alias
274. 2335 Potočňák, Ivan RC212 ONLINE
275. 2335 Marczi, Bence alias
276. 2335 Potočňák, Ivan alias
277. 2336 Hámorská, Miroslava RC313 ONLINE
278. 2336 Hámorská, Miroslava alias
279. 2337 Ganajová, Mária RC219 ONLINE
280. 2337 Ganajová, Mária alias
281. 2338 Sotáková, Ivana RC325 ONLINE
282. 2338 Burda, Rastislav alias
283. 2338 Cibur, Peter alias
284. 2338 Sotáková, Ivana alias
285. 2339 Lab. Vargová, Zuzana RC310 ONLINE
286. 2340 Šterbinská, Slavomíra ONLINE
287. 2340 Krešáková, Lenka alias
288. 2340 Lükőová, Andrea alias
289. 2340 Russin, Martin alias
290. 2340 Smolko, Richard alias
291. 2340 Šterbinská, Slavomíra alias
292. 2341 Heinrichová, Valéria ONLINE
293. 2342 Černák, Juraj RC323 ONLINE
294. 2342 Černák, Juraj alias
295. 2343 Zeleňák, Vladimír RC311 ONLINE
296. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
297. 2344 Hurajtová, Lenka ONLINE
298. 2344 Hurajtová, Lenka alias
299. 2345 Lab. Potočňák , Ivan ONLINE
300. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava RC322 ONLINE
301. 2346 Matiková Maľarová, Miroslava alias
302. 2346 Vavra, Martin alias
303. 2347 RC 2O202 ONLINE
304. 2348 Martinková, Miroslava RC106 ONLINE
305. 2348 Martinková, Miroslava alias
306. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
307. 2349 Budovská, Mariana alias
308. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
309. 2350 RC rack, rohová offline
310. 2350 Zelinková, Oľga alias
311. 2351 Kuchynka- odpojený offline
312. 2352 Kolečanský, Štefan ONLINE
313. 2352 Bogľarský, Jozef alias
314. 2352 Enderova, Anastasiia alias
315. 2352 Gurová, Patrícia alias
316. 2352 Laubertová, Daniela alias
317. 2352 Tokarčík, Ondrej alias
318. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
319. 2353 Pregi, Loránt alias
320. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
321. 2354 Marinecová, Emília alias
322. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
323. 2356 Vilková, Mária RC112 ONLINE
324. 2356 Vilková, Mária alias
325. 2357 Doktorandi, SB225 ONLINE
326. 2357 Fráková, Viera alias
327. 2357 Koprivý, Lukáš alias
328. 2357 Králiková, Mária alias
329. 2357 Paľová, Marianna alias
330. 2357 Truš, Kristina alias
331. 2357 Vašková, Dominika alias
332. 2358 Matoušková, Martina ONLINE
333. 2358 Magura, Peter alias
334. 2359 Lab. Vojteková, Viera offline
335. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
336. 2360 Kitka, Miroslav alias
337. 2360 Vojteková, Viera alias
338. 2361 Lab. RB216, UCHV ONLINE
339. 2362 Doktorandi KFCH, RD249 ONLINE
340. 2362 Capková, Dominika alias
341. 2362 Gavalierová, Katarína alias
342. 2362 Gorejová, Radka alias
343. 2362 Macko, Ján alias
344. 2362 Shepa, Jana alias
345. 2362 Šišoláková, Ivana alias
346. 2363 Lab. elektrochémie ONLINE
347. 2364 Lab. Vilková, Mária ONLINE
348. 2364 Vilková, Mária alias
349. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
350. 2365 Varhač, Rastislav alias
351. 2366 Almáši, Miroslav RC316 ONLINE
352. 2366 Almáši, Miroslav alias
353. 2367 Lab. Zeleňák Vladimír ONLINE
354. 2368 Vargová, Zuzana ONLINE
355. 2368 Györyová, Katarína alias
356. 2368 Vargová, Zuzana alias
357. 2369 Lab. RB147B , KBCH UCHV ONLINE
358. 2369 Hudáčová, Monika alias
359. 2369 Krochtová, Kristína alias
360. 2369 Nunhart, Patrik alias
361. 2369 Olajoš, Jakub alias
362. 2369 Sovová, Simona alias
363. 2369 Sůra, Roland alias
364. 2369 Suváková, Mária alias
365. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
366. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
367. 2372 Lab. 209 Slepčíková, Paulína ONLINE
368. 2372 Bindzár, Vladimír alias
369. 2372 Garberová, Monika alias
370. 2372 Imrich, Ján alias
371. 2373 Laborátorium UCHV, RC307 ONLINE
372. 2374 Gibová, Veronika ONLINE
373. 2375 Doktorandi UCHV, RC327a ONLINE
374. 2375 Harmošová, Michaela alias
375. 2375 Király, Nikolas alias
376. 2375 Lenártová, Nina alias
377. 2375 Princík, Dávid alias
378. 2375 Rendošová, Michaela alias
379. 2375 Žid, Lukáš alias
380. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
381. 2377 Doktorandi RC118 ONLINE
382. 2378 Lab. zoológie , RB403 ONLINE
383. 2379 Podhradský, Dušan RC106 ONLINE
384. 2379 Podhradský, Dušan alias
385. 2380 Poslucháreň, RBL6 RB422 UBEV ONLINE
386. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
387. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
388. 2383 Doktorandky UBEV, Lászlóová Šipošová ONLINE
389. 2383 Cimermanová, Michaela alias
390. 2383 Gerbáčová, Katarína alias
391. 2383 Guľašová, Anna alias
392. 2383 Matisová, Ľubica alias
393. 2383 Nosáľová, Lea alias
394. 2383 Petrová, Nikola alias
395. 2383 Timková, Ivana alias
396. 2384 zverinec vchod RB ONLINE
397. 2385 Lab. rontg. struk. analýzy, RC223 ONLINE
398. 2386 Lab. výučbové, RC209 ONLINE
399. 2387 Lab. výskumné, RC211 ONLINE
400. 2388 Lab. výučbové, RC318 ONLINE
401. 2389 Lab. didaktiky chémie, RC208 ONLINE
402. 2390 Lab. spektr. metód, RC310 ONLINE
403. 2391 Lab. výskumné anal. chémie, RC222 ONLINE
404. 2392 Lab. základných metód, RC213 ONLINE
405. 2393 Tvrdoňová, Monika RB205 ONLINE
406. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
407. 2394 Lab. Hamuľaková, Slávka ONLINE
408. 2394 Hamuľaková, Slávka alias
409. 2395 Janovec, Ladislav RB210 ONLINE
410. 2395 Janovec, Ladislav alias
411. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
412. 2397 Lab. bunkových kultúr, RB143 ONLINE
413. 2398 Lab. vývinovej neurobiológie, RB139 ONLINE
414. 2399 Veronika, Petruľová ONLINE
415. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
416. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
417. 2399 Petruľová, Veronika alias
418. 2403 Technicom, serverovňa ONLINE
419. 2404 Farkaš, Pavel offline
420. 2419 Šnajder, Ľubomír mob. offline
421. 2420 EVO ONLINE
422. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
423. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
424. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
425. 2424 Chrastina, Milan alias
426. 2425 Sokol Pavol, kancelária 23 PA9 ONLINE
427. 2425 Kováčová, Kristína alias
428. 2425 Sokol, Pavol alias
429. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
430. 2431 Technicom, multifunkč.miestnosť ONLINE
431. 2432 Lab. IoT Pisarčík, Peter ONLINE
432. 2432 Pisarčík, Peter alias
433. 2433 Galčík, František ONLINE
434. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
435. 2434 Bednárová, Zuzana ONLINE
436. 2434 Szabari, Alexander alias
437. 2434 Šebej, Juraj alias
438. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
439. 2435 Pekarčík, Patrik alias
440. 2435 Staňa, Richard alias
441. 2435 Vozáriková, Gabriela alias
442. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
443. 2436 Jirásek, Jozef alias
444. 2437 Gurský, Peter ONLINE
445. 2437 Antoni, Ľubomír alias
446. 2437 Bruoth, Erik alias
447. 2437 Horváth, Tomáš alias
448. 2437 Novotný, Róbert alias
449. 2437 Varga, Dávid alias
450. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
451. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
452. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
453. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
454. 2441 Gajdošová, Silvia alias
455. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
456. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.č. 210 offline
457. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
458. 2443 Mézešová, Terézia alias
459. 2443 Török, Csaba alias
460. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
461. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
462. 2445 Farkaš, Pavel alias
463. 2445 Harčár, Martin alias
464. 2445 Michalčin, Viktor alias
465. 2445 Paulíny, Michal alias
466. 2446 Lab. Informačnej Bezpečnosti, PF Technicom 212 ONLINE
467. 2447 Horvát, Šimon ONLINE
468. 2447 Vočková, Michaela alias
469. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
470. 2448 Bruothová, Danka alias
471. 2448 Guniš, Ján alias
472. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
473. 2449 Hanesz, Angelika ONLINE
474. 2449 Matisová, Antónia alias
475. 2449 Pališínová, Dominika alias
476. 2449 Szoplák, Zoltán alias
477. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
478. 2450 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
479. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 offline
480. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
481. 2452 Šupinský, Jozef alias
482. 2453 Gallay, Michal ONLINE
483. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
484. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
485. 2455 Miňo, Lukáš alias
486. 2455 Obrin, Jozef alias
487. 2455 Obrin, Marcel alias
488. 2455 Slaninka, Peter alias
489. 2455 Šumák, Martin alias
490. 2455 Tkáčik, Martin alias
491. 2455 Varchula, Slavomír alias
492. 2456 Engel, Radovan ONLINE
493. 2456 Nemček, Martin alias
494. 2457 Hosťovská UGE/UMV/UINF, Technicom 313 offline
495. 2458 Hofierka, Jaroslav ONLINE
496. 2459 Šašak, Ján ONLINE
497. 2459 Magdošková, Martina alias
498. 2459 Nováková, Michaela alias
499. 2459 Onačillová, Katarína alias
500. 2460 Seminárka UINF LIDA, Technicom ONLINE
501. 2461 Lab. PLC Kopčo , Norbert ONLINE
502. 2461 Lokša, Peter alias
503. 2462 Pisarčík, Peter offline
504. 2463 Varchula, Slavomir offline
505. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
506. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody ONLINE
507. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
508. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
509. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
510. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
511. 2500 Petrila, Štefan alias
512. 2500 Piroš, Marian alias
513. 2500 Vaško, Pavol alias
514. 2500 Velk, Jozef alias
515. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
516. 2501 Kišová, Beáta alias
517. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
518. 2503 Vrátnica, Senzor ONLINE
519. 2504 Varga, Rastislav offline
520. 2504 Froľová, Lucia alias
521. 2504 Galdun, Ladislav alias
522. 2504 Kožejová, Daniela alias
523. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
524. 2505 Váhovský, Oliver alias
525. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
526. 2507 Lab. metalografické offline
527. 2512 P2 , učebňa ONLINE
528. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
529. 2517 Lab. pripravy pras. a lis vzoriek Kollár, Peter ONLINE
530. 2518 Kožejová, Miroslava ONLINE
531. 2518 Bodnárová, Renáta alias
532. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
533. 2520 Hrubovčák, Pavol alias
534. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
535. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
536. 2522 Gmitra, Martin alias
537. 2523 Lab. SEM Komanický, Vladimír ONLINE
538. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
539. 2525 Interkom, PA Brána ONLINE
540. 2526 Doktorandi Berkutová, Anna ONLINE
541. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
542. 2527 Lachová, Andrea alias
543. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
544. 2529 Kollár, Peter ONLINE
545. 2530 Jacková, Dana ONLINE
546. 2530 Baloghová, Zuzana alias
547. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
548. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
549. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
550. 2533 Richter, Kornel alias
551. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
552. 2534 Girman, Vladimír alias
553. 2535 Melt-spinning, . offline
554. 2536 Zeleňáková, Adriana ONLINE
555. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
556. 2537 Kollár, Peter ONLINE
557. 2537 Jakubčin, Miloš alias
558. 2537 Szűcsová, Jaroslava alias
559. 2538 Doktorandi Shylenko, Oleg ONLINE
560. 2538 Kliuikov, Andrii alias
561. 2538 Latyshev, Vitalii alias
562. 2538 Shylenko, Oleg alias
563. 2540 Kireš, Marián ONLINE
564. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
565. 2542 Tronov, Ivan ONLINE
566. 2542 Kupčíková, Vlasta alias
567. 2543 Elektronické, praktikum PA9 ONLINE
568. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
569. 2545 Laboratórium, UFV PA offline
570. 2546 Pankova, Eva offline
571. 2547 Samuel, Dobák ONLINE
572. 2547 Dobák, Samuel alias
573. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
574. 2549 Hnatič, Michal offline
575. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
576. 2551 Lab. nízkych teplôt ONLINE
577. 2552 Doktorandi UFV, PA 19c ONLINE
578. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
579. 2554 Lab. mag. nanočastíc, LKEF3 ONLINE
580. 2555 Doktorandky UFV ONLINE
581. 2555 Holub, Mariia alias
582. 2555 Kondrakhova, Daria alias
583. 2555 Vinnik, Olha alias
584. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
585. 2556 Jakabčin, Patrik alias
586. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
587. 2557 Horváth, Denis alias
588. 2558 Tamášová, Martina offline
589. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
590. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
591. 2560 Klein, Daniel alias
592. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
593. 2562 Hančová, Martina offline
594. 2562 Berkutova, Anna alias
595. 2562 Halčinová, Lenka alias
596. 2563 Kulla, Marián ONLINE
597. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
598. 2565 Karľová, Katarína alias
599. 2565 Lach, Matúš alias
600. 2565 Semjan, Marek alias
601. 2566 Lukáč, Stanislav offline
602. 2566 Šupina, Jaroslav alias
603. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
604. 2569 Komanický Vladimír, kancelária ONLINE
605. 2569 Komanický, Vladimír alias
606. 2569 Samuely, Tomáš alias
607. 2570 Komanický Vladimír ONLINE
608. 2570 Komanický, Vladimír alias
609. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
610. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
611. 2573 Ivančo, Jaroslav offline
612. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
613. 2575 Bukovský, Lev offline
614. 2576 Doktorandi ÚMV, SJ1O81 offline
615. 2576 Borzová, Jana alias
616. 2576 Hudák, Juraj alias
617. 2577 Terminálovňa, RB PF ONLINE
618. 2578 Samuely, Tomáš ONLINE
619. 2579 Bombara, Marek ONLINE
620. 2579 Martinská, Gabriela alias
621. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
622. 2581 Doktorandi ÚMV, SJ1O79 ONLINE
623. 2581 Gábová, Timea alias
624. 2581 Gönciová, Zuzana alias
625. 2581 Janičková, Lucia alias
626. 2581 Ontkovičová, Zuzana alias
627. 2581 Varga, Ivana alias
628. 2582 Csachová, Stela ONLINE
629. 2582 Ondová, Veronika alias
630. 2583 Lab. EEG PCL, Sebena Rene offline
631. 2584 Šveda, Dušan offline
632. 2585 Skřivánková, Valéria offline
633. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
634. 2586 Nagy, Ľuboš alias
635. 2586 Onderko, František alias
636. 2586 Szűcsová, Jaroslava alias
637. 2586 Vovk, Sviatoslav alias
638. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
639. 2588 Geffert, Viliam offline
640. 2589 Majorošová Juhárová, Simona ONLINE
641. 2589 Juhárová, Simona alias
642. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
643. 2590 Tkáčiková, Katarína alias
644. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
645. 2592 Doktorandi, KJaSF m.č.33 ONLINE
646. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
647. 2592 Mezhenska, Olena alias
648. 2592 Michaličková, Katarína alias
649. 2592 Mykhailenko, Viacheslav alias
650. 2592 Paulínyová, Zuzana alias
651. 2592 Sopková, Filoména alias
652. 2592 Šimková, Lenka alias
653. 2592 Tropp, Lukáš alias
654. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
655. 2595 Bánó, Gregor offline
656. 2596 Doktorandi ÚMV, SJ1O45 ONLINE
657. 2596 Gajdoš, Andrej alias
658. 2596 Jurková, Veronika alias
659. 2596 Rindošová, Simona alias
660. 2597 Hala - serverovna, Park angelinum 9 ONLINE
661. 2598 Bóna, Ján ONLINE
662. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE