UPJŠ telephone directory

Number Last Name, First Name Connection
1. 2101 Interkom, RC 1.p. offline
2. 2108 Gallay Michal prodekan PF, RA314 ONLINE
3. 2109 Dekanát PF, Fax offline
4. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
5. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
6. 2114 Dovhunová, Ema alias
7. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
8. 2115 Štefaníková, Denisa alias
9. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
10. 2116 Sováková, Iveta alias
11. 2117 Kireš Marián prodekan PF, RA314 ONLINE
12. 2117 Kireš, Marián alias
13. 2118 Dancáková, Lucia RA337 ONLINE
14. 2118 Dancáková, Lucia alias
15. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
16. 2119 Soták, Roman alias
17. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
18. 2121 Krištofová, Silvia alias
19. 2123 Gecelovská, Dana RA337 ONLINE
20. 2123 Gecelovská, Dana alias
21. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
22. 2125 Archív PF , Havrilová Anna ONLINE
23. 2126 Dlugoš, Jozef ONLINE
24. 2126 Dlugoš, Jozef alias
25. 2131 Gall, Martin RA320 ONLINE
26. 2131 Gall, Martin alias
27. 2131 Komanická, Jana alias
28. 2133 Margecanská, Jana RA319 ONLINE
29. 2133 Hektova, Natalia alias
30. 2133 Költöová, Gabriela alias
31. 2133 Kontúrová, Terézia alias
32. 2133 Kovaľuková, Ľudmila alias
33. 2133 Lévyová, Mária alias
34. 2133 Margecanská, Jana alias
35. 2133 Smreková, Lenka alias
36. 2135 Vašková, Viera ONLINE
37. 2135 Vašková, Viera alias
38. 2136 Žežulová, Hana RA340 ONLINE
39. 2136 Žežulová, Hana alias
40. 2137 Petruláková, Zuzana RA312 ONLINE
41. 2137 Petruláková, Zuzana alias
42. 2141 Paucová, Jana RA321 ONLINE
43. 2141 Paucová, Jana alias
44. 2151 Pisarčíková , Lucia RA319 ONLINE
45. 2151 Pisarčíková, Lucia alias
46. 2153 Jarkovská, Daniela RA321 ONLINE
47. 2154 Ižariková, Lenka RA311 ONLINE
48. 2154 Ižariková, Lenka alias
49. 2155 Semanišin Gabriel prodekan PF, RA314 ONLINE
50. 2158 Murcková, Timea RA341 ONLINE
51. 2158 Murcková, Tímea alias
52. 2160 Ručová, Dajana ONLINE
53. 2160 Pogányová, Andrea alias
54. 2161 Poslucháreň BZ1, SB1P1 ONLINE
55. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 offline
56. 2162 Kačur, Ľubomír alias
57. 2163 Laboratórium HPLC ONLINE
58. 2164 Laboratórium biotechnológie rastlín ONLINE
59. 2165 Kryobiologické laboratórium ONLINE
60. 2165 Oravcová, Marcela alias
61. 2166 Laboratórium č. 216 ONLINE
62. 2167 Chodba laboratórium ONLINE
63. 2168 Lab. stres. fyziológie rastlín, m.č. 131 ONLINE
64. 2169 Poslucháreň BZ2, SB1P2 ONLINE
65. 2170 Poslucháreň BZ3, SB1P3 ONLINE
66. 2171 Botanická praktikáreň, SB2L220 ONLINE
67. 2172 Fyziologická praktikáreň ONLINE
68. 2173 Seminárna miestnosť ONLINE
69. 2174 Laboratórium kryptogamie ONLINE
70. 2175 Laboratórium KG SB1L117a, /137a/ ONLINE
71. 2176 Laboratórium 214 ONLINE
72. 2177 Laboratórium mikrobiologické, SB2L218 ONLINE
73. 2178 Laboratórium RB3L45, Kolesárová Mariana ONLINE
74. 2179 Libová Svetlana, ved. sekret. ONLINE
75. 2179 Libová, Svetlana alias
76. 2180 Kepičová, Danka tajomníčka RA310 ONLINE
77. 2180 Kepičová, Danka alias
78. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
79. 2181 Pavúková, Jana alias
80. 2182 Báthoryová, Alena ONLINE
81. 2186 Laboratórium, RBSL35 ONLINE
82. 2186 Kisková, Terézia alias
83. 2200 Varga, Stanislav ONLINE
84. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
85. 2201 Takáčová, Miroslava alias
86. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
87. 2204 Varga, Roman- CAI ONLINE
88. 2204 Varga, Roman alias
89. 2205 Gmitrová, Radka offline
90. 2206 KBF PF, Sekretariát, Mária Stehlíková ONLINE
91. 2206 Stehlíková, Mária alias
92. 2207 Doktorandi ÚMAT, SJ1080 ONLINE
93. 2207 Brinziková, Katarína alias
94. 2207 Kmeciková, Miriama alias
95. 2207 Varga, Ivana alias
96. 2208 Paulínyová, Zuzana ONLINE
97. 2208 Tarasovičová, Lucia Anna alias
98. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
99. 2210 Lab. príp. a charakt. nanoštruktúr, AFM ONLINE
100. 2211 Soták, Mobil offline
101. 2211 Soták, Roman alias
102. 2212 Soták, Roman ONLINE
103. 2213 ÚMAT PF, Sekretariát, Zlatica Knapíková ONLINE
104. 2213 Knapíková, Zlatica alias
105. 2214 Emerit. profesori, Jendroľ, Horňák ONLINE
106. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
107. 2216 Doktorandi ÚFV, SJ0O56 KBF 30 ONLINE
108. 2216 Bernát, Ondrej alias
109. 2216 Havadej, Samuel alias
110. 2216 Nemčík, Dávid alias
111. 2217 Riaditeľ ÚMAT ONLINE
112. 2218 Doktorandi ÚFV, m.č. 51A ONLINE
113. 2219 Feher, Alexander ONLINE
114. 2219 Tarasenko, Róbert alias
115. 2219 Tkáč, Vladimír alias
116. 2220 Kollár, Peter ONLINE
117. 2221 Dielňa CAI PF ONLINE
118. 2221 Gajdoš, Alex alias
119. 2221 Szepesiová, Bianka alias
120. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
121. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
122. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
123. 2224 Daňková, Viera ONLINE
124. 2226 Kuzma, Miron ONLINE
125. 2227 Kuzma, Miron Mobil offline
126. 2228 Staňa, Richard ONLINE
127. 2229 Nováková, Katarína offline
128. 2230 Kecer, Matej ONLINE
129. 2230 Haniš, Jozef alias
130. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, Sedlák Erik ONLINE
131. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek ONLINE
132. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
133. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , KBF PF ONLINE
134. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF offline
135. 2236 Füzer, Ján ONLINE
136. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
137. 2238 Lab.12 bioenergetiky, Fabián Marián ONLINE
138. 2239 Lab. 14 KBF ONLINE
139. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
140. 2240 Hnatič, Michal alias
141. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
142. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
143. 2242 Fabián, Marián alias
144. 2242 Žoldák, Gabriel alias
145. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
146. 2244 Kundrát, Martin ONLINE
147. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
148. 2245 Naďová, Zuzana alias
149. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
150. 2247 Laboratórium KBF 15 ONLINE
151. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
152. 2248 Huntošová, Veronika alias
153. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
154. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
155. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
156. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
157. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
158. 2254 Sládek, Imrich alias
159. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
160. 2256 Doktorandi ÚMAT, SJ1079 ONLINE
161. 2256 Hennelová, Barbora alias
162. 2256 Hurajová, Kristína alias
163. 2256 Matisová, Daniela alias
164. 2256 Šabaková, Daniela alias
165. 2257 Tkačik, Tomáš ONLINE
166. 2258 Doktorandi ÚMAT, SJ1045 ONLINE
167. 2258 Gönciová, Zuzana alias
168. 2258 Kleinová, Miriam alias
169. 2258 Krišáková, Monika alias
170. 2258 Slabý, Matej alias
171. 2260 Laboratórium jadrovej fyziky ONLINE
172. 2260 Kravčáková, Adela alias
173. 2260 Vrláková, Janka alias
174. 2265 Hvizdoš, Ľudovít - homeoffice offline
175. 2266 test, test offline
176. 2268 Staňa, Richard (soft.) offline
177. 2269 Laboratórium KBF 19 ONLINE
178. 2270 Laboratórium KBF 18 ONLINE
179. 2271 Laboratórium KBF 20 ONLINE
180. 2272 Liško, František ONLINE
181. 2273 Laboratórium KBF 21 ONLINE
182. 2274 Soták, Roman Mobil offline
183. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
184. 2277 Lab. 2 biotech. a bunk. fyziológie, KBF PF ONLINE
185. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
186. 2280 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
187. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
188. 2281 Čižmár, Erik kancelária ONLINE
189. 2281 Čižmár, Erik alias
190. 2282 Lab. kvantového magnetizmu II ONLINE
191. 2282 Orendáčová, Alžbeta alias
192. 2283 Laboratórium- suterén ONLINE
193. 2283 Čižmár, Erik alias
194. 2284 Halčinová, Lenka ONLINE
195. 2284 Borzová, Jana alias
196. 2285 Marková, Eva- CAI ONLINE
197. 2285 Marková, Eva alias
198. 2286 Doktorandi ÚMAT, SJ1081 ONLINE
199. 2286 Basarik, Stanislav alias
200. 2286 Klemová, Barbora alias
201. 2286 Marton, Adam alias
202. 2286 Slovinská, Mária alias
203. 2286 Trellová, Diana alias
204. 2287 Hosťovská miestnosť, Cardona-Montoya Miguel Antonio ONLINE
205. 2288 Klein Daniel ONLINE
206. 2289 Šveda Dušan ONLINE
207. 2289 Šveda, Dušan alias
208. 2290 LOVEM- Lab. operačného výskumu a ekonometrie ONLINE
209. 2291 Vodička, Martin ONLINE
210. 2292 Seminárna miestnosť ÚMAT ONLINE
211. 2293 Laboratórium KFCH, RD2L06 ONLINE
212. 2299 Fax katedry biofyziky PF offline
213. 2300 ÚBEV PF Sekretariát, Lacková Zdenka ONLINE
214. 2300 Lacková, Zdenka alias
215. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
216. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
217. 2302 Sabovljević, Marko alias
218. 2303 Henzelyová, Jana ONLINE
219. 2303 Bálintová, Miroslava alias
220. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
221. 2304 Boberová, Zuzana alias
222. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
223. 2306 Laboratórium cytogenetiky217 ONLINE
224. 2306 Lacková, Zdenka alias
225. 2307 Nitesh Kumar Mund ONLINE
226. 2308 Bruňáková, Katarína ONLINE
227. 2308 Lešková, Andrea alias
228. 2309 Lab. taxonómie rastlin ONLINE
229. 2309 Dudáš, Matej alias
230. 2310 Goga, Michal ONLINE
231. 2311 Romanová, Viera ONLINE
232. 2311 Samuely, Peter alias
233. 2312 Laboratórium, Kaľavský František ONLINE
234. 2313 Kolarčik, Vladislav ONLINE
235. 2314 Spektroskopia IC UV, Vrátnica RC ONLINE
236. 2315 Mikrobiologická cvičebňa, RB4L43 ONLINE
237. 2316 Laboratórium výskumné ONLINE
238. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
239. 2318 Denná miestnosť- kuchynka ONLINE
240. 2318 Tuptová, Viktória alias
241. 2319 Petijová, Linda ONLINE
242. 2319 Kuncová, Júlia alias
243. 2320 Kaľavský, František ONLINE
244. 2320 Kaľavský, František alias
245. 2320 Smolejová, Gabriela alias
246. 2321 Oriňák, Andrej ONLINE
247. 2321 Oriňak, Andrej alias
248. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
249. 2323 Andruch, Šandrejová ONLINE
250. 2323 Andruch, Vasiľ alias
251. 2323 Šandrejová, Jana alias
252. 2324 Oriňaková, Renáta ONLINE
253. 2325 Gondová, Taťána ONLINE
254. 2326 Reiffová, Katarína ONLINE
255. 2326 Reiffová, Katarína alias
256. 2327 Doktorandi ÚCHV RD363 ONLINE
257. 2327 Burčík, Denis alias
258. 2327 Čákyová, Viktória alias
259. 2327 Gubóová, Alexandra alias
260. 2327 Niščáková, Veronika alias
261. 2327 Paračková, Mária alias
262. 2327 Petráková, Martina alias
263. 2328 Straková ,Fedorková,Šišoláková ONLINE
264. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
265. 2328 Šišoláková, Ivana alias
266. 2329 Laboratórium KOCH č.105 ONLINE
267. 2329 Ondrejkovičová, Gabriela alias
268. 2329 Stanková, Kvetoslava alias
269. 2330 Vilková, Mária ONLINE
270. 2330 Vilková, Mária alias
271. 2331 Drotárová, Mária ONLINE
272. 2331 Drotárová, Mária alias
273. 2332 Učebňa NMR ONLINE
274. 2333 Lab.NMR 400, Kudličková Zuzana ONLINE
275. 2334 Liška, Tomáš Ján ONLINE
276. 2335 Potočňák, Ivan ONLINE
277. 2335 Matiková Maľarová, Miroslava alias
278. 2335 Potočňák, Ivan alias
279. 2336 Hámorská, Miroslava ONLINE
280. 2336 Hámorská, Miroslava alias
281. 2337 Ganajová, Mária ONLINE
282. 2337 Ganajová, Mária alias
283. 2338 Sotáková, Ivana ONLINE
284. 2338 Sotáková, Ivana alias
285. 2339 Laboratórium , Vargová Zuzana ONLINE
286. 2340 Krešáková, Lenka ONLINE
287. 2340 Koščíková, Andrea alias
288. 2340 Smolko, Richard alias
289. 2340 Vargová, Nikola alias
290. 2340 Zelená, Lucie alias
291. 2341 Heinrichová, Valéria ONLINE
292. 2341 Heinrichová, Valeria alias
293. 2342 Černák, Juraj ONLINE
294. 2342 Černák, Juraj alias
295. 2343 Zeleňák, Vladimír ONLINE
296. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
297. 2344 Hurajtová, Lenka ONLINE
298. 2344 Hurajtová, Lenka alias
299. 2344 Šandrejová, Jana alias
300. 2344 Vyshnikin, Andrii alias
301. 2344 Zaruba, Serhii alias
302. 2345 Laboratórium, Potočňák Ivan ONLINE
303. 2346 Vavra, Martin ONLINE
304. 2346 Tomičová, Jana alias
305. 2347 RB 2O202,prázdna miestnosť ONLINE
306. 2348 Martinková, Miroslava ONLINE
307. 2349 Budovská, Mariana ONLINE
308. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
309. 2350 RC rack, rohová ONLINE
310. 2351 Seminárna miestnosť, GIS SJ2L45, ÚGE ONLINE
311. 2352 Tokarčík, Ondrej ONLINE
312. 2352 Fedor, Tomáš alias
313. 2352 Gábor, Štefan alias
314. 2353 Buchalová, Daniela ONLINE
315. 2353 Svetozarov, Nikola alias
316. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
317. 2354 Marinecová, Emília alias
318. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
319. 2356 Garberová, Monika ONLINE
320. 2356 Vilková, Mária alias
321. 2357 Doktorandi ÚBEV, SB2O221 ONLINE
322. 2357 Frenák, Richard alias
323. 2357 Gavurová, Martina alias
324. 2357 Chlipalová Košturiaková, Zuzana alias
325. 2357 Janová, Marianna alias
326. 2357 Routray, Deepti alias
327. 2357 Singh, Pragya Ramashish alias
328. 2358 Matoušková, Martina ONLINE
329. 2358 Bajusová, Martina alias
330. 2358 Magura, Peter alias
331. 2358 Mižáková, Romana alias
332. 2359 Lab. Vojteková, Viera ONLINE
333. 2359 Vyshnikin, Andrii alias
334. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
335. 2360 Vojteková, Viera alias
336. 2361 Laboratórium , Elečko Ján ONLINE
337. 2362 Kancelária KFCH, RD2O249 ONLINE
338. 2362 Capková, Dominika alias
339. 2362 Gorejová, Radka alias
340. 2362 Chovancová, Frederika alias
341. 2362 Podrojková, Natália alias
342. 2362 Shepa, Jana alias
343. 2363 Laboratórium elektrochémie ONLINE
344. 2364 Lab.NMR 600, Vilková Mária ONLINE
345. 2364 Vilková, Mária alias
346. 2365 Varhač, Rastislav ONLINE
347. 2365 Sedlák, Erik alias
348. 2366 Almáši,Király ONLINE
349. 2366 Almáši, Miroslav alias
350. 2366 Beňová, Eva alias
351. 2366 Király, Nikolas alias
352. 2366 Zauška, Ľuboš alias
353. 2366 Želinská, Milica alias
354. 2367 Laboratórium , Zeleňák Vladimír ONLINE
355. 2368 Vargová, Zuzana ONLINE
356. 2368 Györyová, Katarina alias
357. 2368 Vargová, Zuzana alias
358. 2369 Laboratórium, KBCH ONLINE
359. 2369 Gucký, Adrián alias
360. 2369 Olajoš, Jakub alias
361. 2369 Sovová, Simona alias
362. 2370 Laborátorium ÚCHV, KBCH č. 6 ONLINE
363. 2371 KBCH, chodba ONLINE
364. 2372 Laboratórium UCHV, RB209 ONLINE
365. 2372 Garberová, Monika alias
366. 2373 Laborátorium , syntézy nanopórových materiálo ONLINE
367. 2374 Rendošová, Michaela ONLINE
368. 2374 Kuzderová, Gabriela alias
369. 2375 Doktorandi ÚCHV, RD327a ONLINE
370. 2375 Harmošová, Michaela alias
371. 2375 Kepeňová, Martina alias
372. 2375 Kurjan, Jakub alias
373. 2375 Lenártová, Nina alias
374. 2375 Migasová, Alexandra alias
375. 2375 Princík, Dávid alias
376. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
377. 2377 Kudličková, Zuzana ONLINE
378. 2378 Laboratórium, zoológie ONLINE
379. 2378 Ľuptáčik, Peter alias
380. 2379 Sabolová, Danica ONLINE
381. 2380 Poslucháreň RBL6, RB4S22 ONLINE
382. 2381 Interkom, RB 1.p. offline
383. 2382 Interkom, RB 2.p. ONLINE
384. 2383 Doktorandky ÚBEV, RB339 ONLINE
385. 2383 Adhvaryu, Shivani Gaurangkumar alias
386. 2383 Brestovičová, Soňa alias
387. 2383 Cimermanová, Michaela alias
388. 2383 Lorková, Zuzana alias
389. 2383 Nosáľová, Lea alias
390. 2383 Petrová, Nikola alias
391. 2384 zverinec operač.sála ONLINE
392. 2385 Lab. rontg. struk. analýzy ONLINE
393. 2386 Laboratórium výučbové ONLINE
394. 2387 Laboratórium výskumné ONLINE
395. 2388 Laboratórium výučbové, m.c. 318 ONLINE
396. 2389 Laboratórium didaktiky chémie ONLINE
397. 2390 Lab. spektr. metód ONLINE
398. 2391 Lab. výskumné anal. chémie ONLINE
399. 2391 Gajdošová, Andrea alias
400. 2391 Hunčárová, Sofia alias
401. 2391 Kakalejčíková, Sofia alias
402. 2391 Tóth, Ján alias
403. 2391 Zaruba, Serhii alias
404. 2392 Lab. základných metód ONLINE
405. 2393 Laboratórium Tvrdoňová, Monika ONLINE
406. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
407. 2394 Laboratórium Hamuľaková, Slávka ONLINE
408. 2395 Laboratórium Janovec, Ladislav ONLINE
409. 2395 Janovec, Ladislav alias
410. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
411. 2397 Lab. bunkových kultúr ONLINE
412. 2398 Lab. vývinovej neurobiológie ONLINE
413. 2399 Petruľová, Veronika ONLINE
414. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
415. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
416. 2401 testovací telefón offline
417. 2402 Laboratórium batérií, m. č. 245 ONLINE
418. 2403 Technicom, serverovňa ONLINE
419. 2408 Učebňa P8 ONLINE
420. 2409 Učebňa P9 ONLINE
421. 2410 Učebňa P10 ONLINE
422. 2411 Učebňa P11 ONLINE
423. 2412 Učebňa P12 ONLINE
424. 2413 Učebňa P13 ONLINE
425. 2415 Učebňa P20 ONLINE
426. 2416 Učebňa P16 ONLINE
427. 2417 Učebňa P17 ONLINE
428. 2418 Učebňa P18 ONLINE
429. 2419 Šnajder, Ľubomír mob. offline
430. 2420 EVO offline
431. 2421 Dirner, Alexander offline
432. 2422 Gessert, Alena ONLINE
433. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
434. 2425 CSIRT ONLINE
435. 2425 Mohler, Jakub alias
436. 2425 Rapavá, Monika alias
437. 2427 STROM, SJ1O15 ONLINE
438. 2429 Učebňa P19 ONLINE
439. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
440. 2431 Technicom, multifunkč.miestnosť ONLINE
441. 2432 Lab. IoT Pisarčík, Peter ONLINE
442. 2432 Pisarčík, Peter alias
443. 2433 Pristaš, Viktor ONLINE
444. 2433 Krídlo, Ondrej alias
445. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
446. 2433 Opiela, Miroslav alias
447. 2433 Török, Csaba alias
448. 2434 Pališinová, Dominika ONLINE
449. 2434 Olejár, Viktor alias
450. 2434 Szoplák, Zoltán alias
451. 2434 Šebej, Juraj alias
452. 2435 Sokol, Pavol ONLINE
453. 2435 Bajtoš, Tomáš alias
454. 2435 Marková, Eva alias
455. 2435 Staňa, Richard alias
456. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
457. 2436 Jirásek, Jozef alias
458. 2437 Szoplák, Zoltán ONLINE
459. 2437 Gurský, Peter alias
460. 2437 Horváth, Tomáš alias
461. 2437 Novotný, Róbert alias
462. 2437 Varga, Dávid alias
463. 2438 Laboratórium haptické ONLINE
464. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
465. 2440 ÚINF PF, Sekretariát, Viera Mižáková ONLINE
466. 2440 Mižáková, Viera alias
467. 2441 ÚINF PF, Sekretariát, Silvia Gajdošová ONLINE
468. 2441 Gajdošová, Silvia alias
469. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
470. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
471. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
472. 2446 Lab. informačnej bezpečnosti ONLINE
473. 2447 Horvát, Šimon ONLINE
474. 2447 Vočková, Michaela alias
475. 2448 Šnajder, Ľubomír ONLINE
476. 2448 Guniš, Ján alias
477. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
478. 2449 Krídlo, Ondrej ONLINE
479. 2449 Pališínová, Dominika alias
480. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
481. 2450 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
482. 2451 VKM miestnosť ONLINE
483. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
484. 2453 Gallay, Michal ONLINE
485. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
486. 2455 Vývoj AIS ONLINE
487. 2455 Kočiščáková, Patrícia alias
488. 2455 Miňo, Lukáš alias
489. 2455 Obrin, Jozef alias
490. 2455 Obrin, Marcel alias
491. 2455 Slaninka, Peter alias
492. 2455 Tkáčik, Martin alias
493. 2455 Varchula, Slavomír alias
494. 2456 Engel, Radovan ONLINE
495. 2456 Nemček, Martin alias
496. 2457 Guest room /Visitors/, ÚGE, ÚMV, ÚINF ONLINE
497. 2458 Hofierka, Jaroslav ONLINE
498. 2459 Šašak, Ján ONLINE
499. 2459 Nováková, Michaela alias
500. 2459 Onačillová, Katarína alias
501. 2460 Seminárka ÚINF LIDA ONLINE
502. 2461 Laboratórium PCL ONLINE
503. 2461 Lokša, Peter alias
504. 2462 Pisarčík, Peter ONLINE
505. 2463 Varchula, Slavomir (soft.) offline
506. 2464 Antoni, Ľubomír ONLINE
507. 2490 Interkom, Jesenná 5 sut. KBF schody offline
508. 2491 Interkom, Technicom 1.p. ONLINE
509. 2492 Interkom, Technicom 2.p. ONLINE
510. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
511. 2494 Interkom, Jesenná 5 0.p KBF pri vrat. offline
512. 2495 Interkom, Jesenná 5 1.p UMAT ONLINE
513. 2496 Interkom, Jesenná 5 2.p UGE ONLINE
514. 2497 rezervovane Interkom offline
515. 2498 Interkom, Jesenná 5 sut. KBF offline
516. 2499 rezervovane Interkom offline
517. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
518. 2500 Mačanga, Jozef alias
519. 2500 Piroš, Marian alias
520. 2500 Vaško, Pavol alias
521. 2501 ÚFV PF Sekretariát, Beáta Kišová ONLINE
522. 2501 Kišová, Beata alias
523. 2503 Vrátnica, Senzor ONLINE
524. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
525. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
526. 2506 Baloh, Pavlo alias
527. 2506 Titikov, Hryhorii alias
528. 2507 Lab. metalografické ONLINE
529. 2512 Učebňa P2 ONLINE
530. 2516 Onderko, František ONLINE
531. 2517 Lab. pripravy pras. a lis vzoriek Kollár, Peter ONLINE
532. 2518 Kožejová, Miroslava ONLINE
533. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
534. 2520 Hrubovčák, Pavol alias
535. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov offline
536. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
537. 2522 Gmitra, Martin alias
538. 2523 Lab. SEM Komanický, Vladimír ONLINE
539. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
540. 2525 Interkom, PA Brána offline
541. 2526 Doktorandi ÚFV, 0.28.4.kotolňa ONLINE
542. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
543. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
544. 2529 Kollár, Peter ONLINE
545. 2530 Jacková, Dana ONLINE
546. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
547. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
548. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
549. 2533 Richter, Kornel alias
550. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
551. 2534 Girman, Vladimír alias
552. 2536 Zeleňáková, Adriana ONLINE
553. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
554. 2537 Kollár, Peter ONLINE
555. 2538 Doktorandi ÚFV, 0.28.6 kotolňa ONLINE
556. 2540 Kireš, Marián ONLINE
557. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
558. 2542 Kozelková, Katarína ONLINE
559. 2542 Juhásová, Antónia alias
560. 2543 Elektronické, praktikum ONLINE
561. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
562. 2546 Borovský, Dominik ONLINE
563. 2547 Dobák, Samuel ONLINE
564. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
565. 2549 Hnatič, Michal offline
566. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
567. 2551 Lab. kvantového magnetizmu III ONLINE
568. 2552 Doktorandi ÚFV, SAV 19c ONLINE
569. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
570. 2554 Laboratórium mag. nanočastíc ONLINE
571. 2555 Doktorandi ÚFV, SAV 19b ONLINE
572. 2555 Kondrakhova, Daria alias
573. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
574. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
575. 2557 Horváth, Denis alias
576. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
577. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
578. 2560 Hutník, Ondrej alias
579. 2560 Klein, Daniel alias
580. 2561 Kancelária SJ1050, ÚMAT offline
581. 2562 Hančová, Martina ONLINE
582. 2563 Kulla, Marián ONLINE
583. 2565 Karľová, Katarina offline
584. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
585. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
586. 2569 Komanický Vladimír, kancelária 19a ONLINE
587. 2569 Komanický, Vladimír alias
588. 2570 Lab.príp.a charakt.nanoštruktúr, rozprašovačka ONLINE
589. 2570 Gajdoš, Miroslav alias
590. 2570 Komanický, Vladimír alias
591. 2571 Kravčáková, Adela ONLINE
592. 2571 Vokál, Stanislav alias
593. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
594. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
595. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
596. 2577 Terminálovňa, RB PF ONLINE
597. 2578 Samuely, Tomáš ONLINE
598. 2579 Bombara, Marek ONLINE
599. 2579 Martinská, Gabriela alias
600. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
601. 2581 Janičková Lucia ONLINE
602. 2581 Janičková, Lucia alias
603. 2581 Lučivjanská, Katarína alias
604. 2582 Csachová, Stela ONLINE
605. 2582 Šupinský, Jozef alias
606. 2586 Doktorandi ÚFV, m.č. 34D ONLINE
607. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
608. 2588 Geffert, Viliam ONLINE
609. 2589 Prégi, Lórant ONLINE
610. 2589 Pregi, Loránt alias
611. 2590 ÚGE PF Sekretariát, Ivana Fedurco Kočišová ONLINE
612. 2590 Fedurco Kočišová, Ivana alias
613. 2590 Juhárová, Simona alias
614. 2591 Novotný, Ladislav ONLINE
615. 2592 Doktorandi KJaSF, m. č. 33 ONLINE
616. 2592 Švecová, Dominika alias
617. 2592 Tropp, Klaudia alias
618. 2593 Miestnosť pre upratovačky ONLINE
619. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
620. 2595 Bánó, Gregor ONLINE
621. 2596 Gajdoš, Andrej ONLINE
622. 2596 Šupina, Jaroslav alias
623. 2597 Hala - serverovňa PA ONLINE
624. 2598 LOM ÚGE, SJ2L44 ONLINE
625. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE
626. 2599 Kažimír, Štefan alias
627. 2601 Učebňa RBL1, RB0P1 ONLINE
628. 2602 Učebňa RBL2, RB0L25 ONLINE
629. 2603 Učebňa RBL3, RB0L21 ONLINE
630. 2604 Učebňa RBL4, RB3L05 ONLINE
631. 2605 Učebňa RBL5, RB4L19 ONLINE
632. 2607 Laboratórium 17 RB ONLINE
633. 2609 Knižnica ÚCHV ONLINE
634. 2610 Učebňa Nonstop ONLINE
635. 2611 Kreatívne laboratórium ONLINE
636. 2612 Laboratórium TEM ONLINE
637. 2613 Učebňa P3 ONLINE
638. 2614 Učebňa P4 ONLINE
639. 2615 Učebňa P5 ONLINE