Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 2101 Interkom, RC 1.p. ONLINE
2. 2108 Gallay, Michal prodekan PF, RA322 ONLINE
3. 2109 Dekanát PF, Fax offline
4. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
5. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
6. 2114 Dovhunová, Ema alias
7. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
8. 2115 Štefaníková, Denisa alias
9. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
10. 2116 Sováková, Iveta alias
11. 2117 Kireš, Marián prodekan PF, RA323 ONLINE
12. 2117 Kireš, Marián alias
13. 2118 Molnárová, Lucia RA337 ONLINE
14. 2118 Molnárová, Lucia alias
15. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
16. 2119 Soták, Roman alias
17. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
18. 2121 Krištofová, Silvia alias
19. 2123 Šoltýsová, Veronika RA337 ONLINE
20. 2123 Pitoňáková, Eva alias
21. 2123 Šoltýsová, Veronika alias
22. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
23. 2125 Archív PF , Havrilová Anna ONLINE
24. 2126 Dlugoš, Jozef ONLINE
25. 2126 Dlugoš, Jozef alias
26. 2131 Gall, Martin RA320 ONLINE
27. 2131 Gall, Martin alias
28. 2131 Komanická, Jana alias
29. 2133 Smreková, Lenka RA321 ONLINE
30. 2133 Džupinka, Vladimír alias
31. 2133 Chromá, Iveta alias
32. 2133 Inačovská, Viera alias
33. 2133 Kažimír, Štefan alias
34. 2133 Költöová, Gabriela alias
35. 2133 Kovaľuková, Ľudmila alias
36. 2133 Lukovych, Tetiana alias
37. 2133 Margecanská, Jana alias
38. 2133 Nečová, Gabriela alias
39. 2133 Smreková, Lenka alias
40. 2135 Vašková, Viera ONLINE
41. 2135 Vašková, Viera alias
42. 2136 Žežulová, Hana RA340 ONLINE
43. 2136 Žežulová, Hana alias
44. 2137 Petruláková, Zuzana RA317 ONLINE
45. 2137 Petruláková, Zuzana alias
46. 2141 Paucová, Jana RA319 ONLINE
47. 2141 Paucová, Jana alias
48. 2151 Pisarčíková , Lucia RA321 ONLINE
49. 2151 Pisarčíková, Lucia alias
50. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
51. 2153 Ižariková, Lenka alias
52. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
53. 2154 Molnárová, Soňa alias
54. 2155 Oriňáková, Renáta prodekanka PF, RA312 ONLINE
55. 2158 Šeňová, Timea RA341 ONLINE
56. 2160 Denná miestnosť ONLINE
57. 2161 Poslucháreň BZ1 ONLINE
58. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
59. 2162 Kačur, Ľubomír alias
60. 2163 Laboratórium HPLC ONLINE
61. 2164 Laboratórium biotechnológie rastlín ONLINE
62. 2165 Kryobiologické laboratórium ONLINE
63. 2165 Oravcová, Marcela alias
64. 2166 Laboratórium č. 216 ONLINE
65. 2167 Chodba laboratórium ONLINE
66. 2168 Lab. stres. fyziológie rastlín, m.č. 131 ONLINE
67. 2169 Poslucháreň BZ2 ONLINE
68. 2170 Poslucháreň BZ3 ONLINE
69. 2171 Botanická praktikáreň, SB2L220 offline
70. 2172 Fyziologická praktikáreň ONLINE
71. 2173 Seminárna miestnosť ONLINE
72. 2174 Laboratórium kryptogamie ONLINE
73. 2175 Laboratórium KG SB1L117a, /137a/ ONLINE
74. 2176 Laboratórium 214 ONLINE
75. 2177 Laboratórium mikrobiologické ONLINE
76. 2178 Laboratórium RB3L45, Kolesárová Mariana ONLINE
77. 2178 Brestovičová, Soňa alias
78. 2178 Nosáľová, Lea alias
79. 2179 Libová, Svetlana vedúca sekretariátu, RA306 ONLINE
80. 2179 Libová, Svetlana alias
81. 2180 Kepičová, Danka tajomníčka RA310 ONLINE
82. 2180 Kepičová, Danka alias
83. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
84. 2181 Pavúková, Jana alias
85. 2182 Báthoryová, Alena ONLINE
86. 2200 Varga, Stanislav ONLINE
87. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
88. 2201 Lukáčová, Patrícia alias
89. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
90. 2204 Porhinčák, Štefan ONLINE
91. 2205 Gmitrová, Radka offline
92. 2206 KBF PF, Sekretariát, Mária Stehlíková ONLINE
93. 2206 Stehlíková, Mária alias
94. 2207 Doktorandi ÚMAT, SJ102.80 ONLINE
95. 2207 Onderko, Alfréd alias
96. 2207 Šárošiová, Zuzana alias
97. 2207 Varga, Ivana alias
98. 2208 Paulínyová, Zuzana ONLINE
99. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
100. 2210 Lab. príp. a charakt. nanoštruktúr, Komanický Vladimír ONLINE
101. 2211 Soták, Mobil offline
102. 2211 Soták, Roman alias
103. 2212 Soták, Roman ONLINE
104. 2213 ÚMAT PF, Sekretariát, Zlatica Knapíková ONLINE
105. 2213 Knapíková, Zlatica alias
106. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
107. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
108. 2216 Doktorandi KBF ONLINE
109. 2216 Bernát, Ondrej alias
110. 2216 Dzurillová, Veronika alias
111. 2216 Espina García, Alba alias
112. 2216 Havadej, Samuel alias
113. 2216 Jakabčin, Patrik alias
114. 2216 Pechová, Ivana alias
115. 2217 Riaditeľ ÚMAT ONLINE
116. 2217 Hutník, Ondrej alias
117. 2218 Doktorandi ONLINE
118. 2219 Feher, Alexander ONLINE
119. 2220 Kollár, Peter ONLINE
120. 2221 Dielňa CAI PF ONLINE
121. 2221 Gajdoš, Alex alias
122. 2221 Hamadej, Boris alias
123. 2221 Szepesiová, Bianka alias
124. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
125. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
126. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
127. 2224 Daňková, Viera ONLINE
128. 2225 Porhinčák, Štefan, notebook offline
129. 2226 Kuzma, Miron ONLINE
130. 2227 Kuzma, Miron Mobil offline
131. 2228 Staňa, Richard ONLINE
132. 2229 Nováková, Katarína offline
133. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
134. 2230 Haniš, Jozef alias
135. 2230 Rončík, Michal alias
136. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, Sedlák Erik ONLINE
137. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek ONLINE
138. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
139. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , KBF PF ONLINE
140. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
141. 2236 Füzer, Ján ONLINE
142. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
143. 2238 Lab.12 bioenergetiky, Fabián Marián ONLINE
144. 2239 Lab. 14 KBF offline
145. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
146. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
147. 2241 Merc, Jaroslav alias
148. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
149. 2242 Fabián, Marián alias
150. 2242 Žoldák, Gabriel alias
151. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
152. 2244 Kundrát, Martin ONLINE
153. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
154. 2245 Naďová, Zuzana alias
155. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
156. 2247 Lab. 15 KBF offline
157. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
158. 2248 Huntošová, Veronika alias
159. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
160. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
161. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, Uličný Jozef offline
162. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
163. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
164. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
165. 2254 Sládek, Imrich alias
166. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
167. 2256 Doktorandi ÚMAT, SJ102.79 ONLINE
168. 2256 Brettschneiderová, Barbora alias
169. 2256 Čekanová, Katarína alias
170. 2256 Matisová, Daniela alias
171. 2256 Ontkovičová, Zuzana alias
172. 2257 Tkačik, Tomáš ONLINE
173. 2258 Doktorandi ÚMAT, SJ102.45 ONLINE
174. 2258 Gönciová, Zuzana alias
175. 2258 Kleinová, Miriam alias
176. 2258 Krišáková, Monika alias
177. 2258 Slabý, Matej alias
178. 2260 Laboratórium jadrovej fyziky ONLINE
179. 2265 Hvizdoš, Ľudovít - homeoffice ONLINE
180. 2266 test, test offline
181. 2271 Liško, František ONLINE
182. 2272 Liško, František ONLINE
183. 2273 Murín, Pavel ONLINE
184. 2274 Soták, Roman Mobil offline
185. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
186. 2277 Lab. 2 biotech. a bunk. fyziológie, KBF PF ONLINE
187. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
188. 2280 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
189. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
190. 2281 Čižmár, Erik kancelária ONLINE
191. 2281 Tarasenko, Róbert alias
192. 2282 Lab. kvantového magnetizmu II ONLINE
193. 2282 Orendáčová, Alžbeta alias
194. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
195. 2284 Halčinová, Lenka ONLINE
196. 2284 Borzová, Jana alias
197. 2285 Marková, Eva ONLINE
198. 2285 Marková, Eva alias
199. 2286 Doktorandi ÚMAT, SJ102.81 ONLINE
200. 2286 Basarik, Stanislav alias
201. 2286 Klemová, Barbora alias
202. 2286 Marton, Adam alias
203. 2286 Plačková, Diana alias
204. 2287 Hosťovská miestnosť, Cardona-Montoya Miguel Antonio ONLINE
205. 2287 Cardona Montoya, Miguel Antonio alias
206. 2288 Klein Daniel ONLINE
207. 2288 Klein, Daniel alias
208. 2289 Šveda Dušan ONLINE
209. 2289 Šveda, Dušan alias
210. 2291 Vodička, Martin ONLINE
211. 2291 Maceková, Mária alias
212. 2299 Fax katedry biofyziky PF offline
213. 2300 ÚBEV PF Sekretariát, Lacková Zdenka ONLINE
214. 2300 Lacková, Zdenka alias
215. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
216. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
217. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
218. 2303 Bálintová, Miroslava alias
219. 2303 Henzelyová, Jana alias
220. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
221. 2304 Boberová, Zuzana alias
222. 2304 Slepáková, Ivana alias
223. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
224. 2306 Laboratórium cytogenetiky217 ONLINE
225. 2306 Lacková, Zdenka alias
226. 2307 Nitesh Kumar Mund ONLINE
227. 2307 Mund, Nitesh Kumar alias
228. 2308 Bruňáková, Katarína ONLINE
229. 2308 Lešková, Andrea alias
230. 2309 Lab. taxonómie rastlin ONLINE
231. 2309 Dudáš, Matej alias
232. 2310 Goga, Michal ONLINE
233. 2311 Romanová, Viera ONLINE
234. 2311 Samuely, Peter alias
235. 2312 Laboratórium, Kaľavský František ONLINE
236. 2313 Kolarčik, Vladislav ONLINE
237. 2313 Mártonfi, Pavol alias
238. 2314 Spektroskopia IC UV, Vrátnica RC ONLINE
239. 2315 Mikrobiologická cvičebňa ONLINE
240. 2316 Laboratórium výskumné ONLINE
241. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
242. 2318 Katedra botaniky ONLINE
243. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
244. 2318 Lieskovská, Zuzana alias
245. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
246. 2318 Routray, Deepti alias
247. 2318 Ručová, Dajana alias
248. 2318 Tuptová, Viktória alias
249. 2319 Petijová, Linda ONLINE
250. 2320 Kaľavský, František ONLINE
251. 2320 Kaľavský, František alias
252. 2320 Smolejová, Gabriela alias
253. 2321 Oriňák, Andrej ONLINE
254. 2321 Oriňak, Andrej alias
255. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
256. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
257. 2324 Oriňáková, Renáta ONLINE
258. 2324 Oriňaková, Renáta alias
259. 2325 Gondová, Taťána ONLINE
260. 2326 Reiffová, Katarína ONLINE
261. 2326 Reiffová, Katarína alias
262. 2327 Doktorandi FyzChem ONLINE
263. 2327 Gubóová, Alexandra alias
264. 2327 Niščáková, Veronika alias
265. 2327 Petráková, Martina alias
266. 2327 Podrojková, Natália alias
267. 2327 Sisáková, Katarína alias
268. 2328 Morovská Turoňová, Andrea ONLINE
269. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
270. 2328 Turoňová, Andrea alias
271. 2329 Jacková, Dominika ONLINE
272. 2329 Fábianová, Dominika alias
273. 2329 Novotná, Michaela alias
274. 2329 Vargová, Kristína alias
275. 2330 Vilková, Mária ONLINE
276. 2331 Drotárová, Mária ONLINE
277. 2331 Drotárová, Mária alias
278. 2332 Učebňa NMR ONLINE
279. 2333 Lab.NMR 400, Kudličková Zuzana ONLINE
280. 2334 Imrich, Ján ONLINE
281. 2334 Imrich, Ján alias
282. 2335 Potočňák, Ivan ONLINE
283. 2335 Marczi, Bence alias
284. 2335 Potočňák, Ivan alias
285. 2336 Hámorská, Miroslava ONLINE
286. 2336 Hámorská, Miroslava alias
287. 2337 Ganajová, Mária ONLINE
288. 2337 Ganajová, Mária alias
289. 2338 Sotáková, Ivana ONLINE
290. 2338 Sotáková, Ivana alias
291. 2339 Laboratórium , Vargová Zuzana ONLINE
292. 2340 Šterbinská, Slavomíra ONLINE
293. 2340 Krešáková, Lenka alias
294. 2340 Russin, Martin alias
295. 2340 Smolko, Richard alias
296. 2340 Šterbinská, Slavomíra alias
297. 2341 Heinrichová, Valéria ONLINE
298. 2342 Černák, Juraj ONLINE
299. 2342 Černák, Juraj alias
300. 2343 Zeleňák, Vladimír ONLINE
301. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
302. 2344 Hurajtová, Lenka ONLINE
303. 2344 Hurajtová, Lenka alias
304. 2345 Laboratórium, Potočňák Ivan ONLINE
305. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava ONLINE
306. 2346 Matiková Maľarová, Miroslava alias
307. 2346 Tomičová, Jana alias
308. 2346 Vavra, Martin alias
309. 2347 RB 2O202,prázdna miestnosť ONLINE
310. 2348 Martinková, Miroslava RC106 ONLINE
311. 2349 Budovská, Mariana ONLINE
312. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
313. 2350 RC rack, rohová ONLINE
314. 2352 Kolečanský, Štefan ONLINE
315. 2352 Laubertová, Daniela alias
316. 2352 Tokarčík, Ondrej alias
317. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
318. 2353 Pregi, Loránt alias
319. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
320. 2354 Marinecová, Emília alias
321. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
322. 2356 Garberová, Monika ONLINE
323. 2357 Doktorandi, SB225 ONLINE
324. 2357 Fráková, Viera alias
325. 2357 Janová, Marianna alias
326. 2357 Koprivý, Lukáš alias
327. 2357 Trush, Kristina alias
328. 2357 Vašková, Dominika alias
329. 2358 Matoušková, Martina ONLINE
330. 2358 Magura, Peter alias
331. 2359 Lab. Vojteková, Viera ONLINE
332. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
333. 2360 Vojteková, Viera alias
334. 2361 Laboratórium , Elečko Ján ONLINE
335. 2362 Doktorandi KFCH ONLINE
336. 2362 Capková, Dominika alias
337. 2362 Gorejová, Radka alias
338. 2362 Macko, Ján alias
339. 2362 Shepa, Jana alias
340. 2362 Šišoláková, Ivana alias
341. 2363 Laboratórium elektrochémie ONLINE
342. 2364 Lab.NMR 600, Vilková Mária ONLINE
343. 2365 Varhač, Rastislav ONLINE
344. 2366 Almáši, Miroslav ONLINE
345. 2367 Laboratórium , Zeleňák Vladimír ONLINE
346. 2367 Almáši, Miroslav alias
347. 2368 Vargová, Zuzana ONLINE
348. 2368 Györyová, Katarína alias
349. 2368 Vargová, Zuzana alias
350. 2369 Laboratórium, KBCH ONLINE
351. 2369 Gucký, Adrián alias
352. 2369 Krochtová, Kristína alias
353. 2369 Olajoš, Jakub alias
354. 2369 Sovová, Simona alias
355. 2369 Sůra, Roland alias
356. 2370 Laborátorium ÚCHV, KBCH č. 6 ONLINE
357. 2371 KBCH, chodba ONLINE
358. 2372 Laboratórium Slepčíková, Paulína ONLINE
359. 2372 Garberová, Monika alias
360. 2373 Laborátorium , syntézy nanopórových materiálo ONLINE
361. 2374 Rendošová, Michaela ONLINE
362. 2374 Kuzderová, Gabriela alias
363. 2375 Doktorandi , Harmošová Michaela ONLINE
364. 2375 Harmošová, Michaela alias
365. 2375 Kepeňová, Martina alias
366. 2375 Király, Nikolas alias
367. 2375 Lenártová, Nina alias
368. 2375 Princík, Dávid alias
369. 2375 Zauška, Ľuboš alias
370. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
371. 2377 Doktorandi ONLINE
372. 2378 Laboratórium, zoológie ONLINE
373. 2379 Sabolová, Danica ONLINE
374. 2380 Poslucháreň, RBL6 ONLINE
375. 2381 Interkom, RB 1.p. ONLINE
376. 2382 Interkom, RB 2.p. ONLINE
377. 2383 Doktorandky ÚBEV, Lászlóová, Šipošová ONLINE
378. 2383 Adhvaryu, Shivani Gaurangkumar alias
379. 2383 Brestovičová, Soňa alias
380. 2383 Cimermanová, Michaela alias
381. 2383 Gerbáčová, Katarína alias
382. 2383 Nosáľová, Lea alias
383. 2383 Petrová, Nikola alias
384. 2384 zverinec operač.sála ONLINE
385. 2385 Lab. rontg. struk. analýzy ONLINE
386. 2386 Laboratórium výučbové ONLINE
387. 2387 Laboratórium výskumné ONLINE
388. 2388 Laboratórium výučbové, m.c. 318 ONLINE
389. 2389 Laboratórium didaktiky chémie ONLINE
390. 2390 Lab. spektr. metód ONLINE
391. 2391 Lab. výskumné anal. chémie ONLINE
392. 2392 Lab. základných metód ONLINE
393. 2393 Laboratórium Tvrdoňová, Monika ONLINE
394. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
395. 2394 Laboratórium Hamuľaková, Slávka ONLINE
396. 2394 Hamuľaková, Slávka alias
397. 2395 Laboratórium Janovec, Ladislav ONLINE
398. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
399. 2397 Lab. bunkových kultúr ONLINE
400. 2398 Lab. vývinovej neurobiológie ONLINE
401. 2399 Dajana, Ručová ONLINE
402. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
403. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
404. 2399 Petruľová, Veronika alias
405. 2403 Technicom, serverovňa ONLINE
406. 2408 Učebňa P8 ONLINE
407. 2409 Učebňa P9 ONLINE
408. 2410 Učebňa P10 ONLINE
409. 2411 Učebňa P11 ONLINE
410. 2412 Učebňa P12 ONLINE
411. 2413 Učebňa P13 ONLINE
412. 2415 Učebňa P20 ONLINE
413. 2416 Učebňa P16 ONLINE
414. 2417 Učebňa P17 ONLINE
415. 2418 Učebňa P18 ONLINE
416. 2419 Šnajder, Ľubomír mob. offline
417. 2420 EVO offline
418. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
419. 2422 Gessert, Alena ONLINE
420. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
421. 2425 Sokol Pavol, CSIRT ONLINE
422. 2425 Kováčová, Kristína alias
423. 2429 Učebňa P19 ONLINE
424. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
425. 2431 Technicom, multifunkč.miestnosť ONLINE
426. 2432 Lab. IoT Pisarčík, Peter ONLINE
427. 2432 Pisarčík, Peter alias
428. 2433 Pristaš, Viktor ONLINE
429. 2433 Bajtoš, Tomáš alias
430. 2433 Galčík, František alias
431. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
432. 2433 Török, Csaba alias
433. 2434 Pališinová, Dominika ONLINE
434. 2434 Szoplák, Zoltán alias
435. 2434 Šebej, Juraj alias
436. 2435 Doktorandi ÚINF ONLINE
437. 2435 Pekarčík, Patrik alias
438. 2435 Staňa, Richard alias
439. 2435 Vozáriková, Gabriela alias
440. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
441. 2436 Jirásek, Jozef alias
442. 2437 Szoplák, Zoltán ONLINE
443. 2437 Antoni, Ľubomír alias
444. 2437 Gurský, Peter alias
445. 2437 Horváth, Tomáš alias
446. 2437 Novotný, Róbert alias
447. 2437 Varga, Dávid alias
448. 2438 Laboratórium haptické ONLINE
449. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
450. 2440 ÚINF PF, Sekretariát, Viera Mižáková ONLINE
451. 2440 Mižáková, Viera alias
452. 2441 ÚINF PF, Sekretariát, Silvia Gajdošová ONLINE
453. 2441 Gajdošová, Silvia alias
454. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
455. 2443 Kožár, Tibor ONLINE
456. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
457. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
458. 2446 Lab. informačnej bezpečnosti ONLINE
459. 2447 Horvát, Šimon ONLINE
460. 2447 Vočková, Michaela alias
461. 2448 Šnajder, Ľubomír ONLINE
462. 2448 Bruothová, Danka alias
463. 2448 Guniš, Ján alias
464. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
465. 2449 Krídlo, Ondrej ONLINE
466. 2449 Hanesz, Angelika alias
467. 2449 Matisová, Antónia alias
468. 2449 Pališínová, Dominika alias
469. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
470. 2450 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
471. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
472. 2453 Gallay, Michal ONLINE
473. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
474. 2455 Vývoj AIS ONLINE
475. 2455 Miňo, Lukáš alias
476. 2455 Obrin, Jozef alias
477. 2455 Obrin, Marcel alias
478. 2455 Slaninka, Peter alias
479. 2455 Šumák, Martin alias
480. 2455 Tkáčik, Martin alias
481. 2455 Varchula, Slavomír alias
482. 2456 Engel, Radovan ONLINE
483. 2456 Nemček, Martin alias
484. 2457 Guest room /Visitors/, ÚGE, ÚMV, ÚINF ONLINE
485. 2458 Šašak, Ján ONLINE
486. 2458 Onačillová, Katarína alias
487. 2458 Šupinský, Jozef alias
488. 2459 Nováková, Michaela ONLINE
489. 2459 Bogľarský, Jozef alias
490. 2459 Ujlakiová, Daniela alias
491. 2460 Seminárka ÚINF LIDA ONLINE
492. 2461 Lab. PLC Kopčo , Norbert ONLINE
493. 2462 Pisarčík, Peter ONLINE
494. 2463 Varchula, Slavomir offline
495. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
496. 2490 Interkom, Jesenná 5 sut. KBF schody offline
497. 2491 Interkom, Technicom 1.p. ONLINE
498. 2492 Interkom, Technicom 2.p. ONLINE
499. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
500. 2494 Interkom, Jesenná 5 0.p KBF pri vrat. offline
501. 2495 Interkom, Jesenná 5 1.p UMAT ONLINE
502. 2496 Interkom, Jesenná 5 2.p UGE ONLINE
503. 2497 Interkom, Jesenná 5 Udrzba offline
504. 2498 Interkom, Jesenná 5 sut. KBF offline
505. 2499 Interkom, Jesenná 5 jedalen offline
506. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
507. 2500 Petrila, Štefan alias
508. 2500 Piroš, Marian alias
509. 2500 Vaško, Pavol alias
510. 2500 Velk, Jozef alias
511. 2501 ÚFV PF Sekretariát, Beáta Kišová ONLINE
512. 2501 Kišová, Beáta alias
513. 2503 Vrátnica, Senzor ONLINE
514. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
515. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
516. 2507 Lab. metalografické, - chýba prípojka offline
517. 2512 P2 , učebňa ONLINE
518. 2516 Sklad chemikálií ONLINE
519. 2517 Lab. pripravy pras. a lis vzoriek Kollár, Peter ONLINE
520. 2518 Kožejová, Miroslava ONLINE
521. 2518 Bodnárová, Renáta alias
522. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
523. 2520 Hrubovčák, Pavol alias
524. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
525. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
526. 2522 Gmitra, Martin alias
527. 2523 Lab. SEM Komanický, Vladimír ONLINE
528. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
529. 2525 Interkom, PA Brána ONLINE
530. 2526 Doktorandi Berkutová, Anna ONLINE
531. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
532. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
533. 2529 Kollár, Peter ONLINE
534. 2530 Jacková, Dana ONLINE
535. 2530 Baloghová, Zuzana alias
536. 2530 Juhásová, Antónia alias
537. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
538. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
539. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
540. 2533 Richter, Kornel alias
541. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
542. 2536 Zeleňáková, Adriana ONLINE
543. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
544. 2537 Kollár, Peter ONLINE
545. 2538 Doktorandi Shylenko, Oleg ONLINE
546. 2538 Shylenko, Oleg alias
547. 2540 Kireš, Marián ONLINE
548. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
549. 2542 Tronov, Ivan offline
550. 2543 Elektronické, praktikum ONLINE
551. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
552. 2547 Dobák, Samuel ONLINE
553. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
554. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
555. 2551 Lab. kvantového magnetizmu III ONLINE
556. 2552 Doktorandi ÚFV ONLINE
557. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
558. 2554 Laboratórium mag. nanočastíc ONLINE
559. 2555 Doktorandky ÚFV ONLINE
560. 2555 Holub, Mariia alias
561. 2555 Kondrakhova, Daria alias
562. 2555 Vinnik, Olha alias
563. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
564. 2556 Jakabčin, Patrik alias
565. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
566. 2557 Horváth, Denis alias
567. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
568. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
569. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
570. 2562 Hančová, Martina ONLINE
571. 2563 Kulla, Marián ONLINE
572. 2565 Karľová, Katarina ONLINE
573. 2565 Karľová, Katarína alias
574. 2565 Semjan, Marek alias
575. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
576. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
577. 2569 Komanický Vladimír, kancelária 19a ONLINE
578. 2569 Komanický, Vladimír alias
579. 2570 Komanický Vladimír ONLINE
580. 2570 Komanický, Vladimír alias
581. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
582. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
583. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
584. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
585. 2577 Terminálovňa, RB PF ONLINE
586. 2578 Samuely, Tomáš ONLINE
587. 2578 Vorobiov, Serhii alias
588. 2579 Bombara, Marek ONLINE
589. 2579 Martinská, Gabriela alias
590. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
591. 2581 Janičková Lucia ONLINE
592. 2581 Janičková, Lucia alias
593. 2581 Lučivjanská, Katarína alias
594. 2582 Csachová, Stela ONLINE
595. 2582 Gábor, Štefan alias
596. 2586 Doktorandi ONLINE
597. 2586 Nagy, Ľuboš alias
598. 2586 Vovk, Sviatoslav alias
599. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
600. 2588 Geffert, Viliam ONLINE
601. 2589 Tkáčiková, Katarína ONLINE
602. 2590 ÚGE PF Sekretariát, Simona Juhárová ONLINE
603. 2590 Juhárová, Simona alias
604. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
605. 2592 Doktorandi, KJaSF ONLINE
606. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
607. 2592 Michaličková, Katarína alias
608. 2592 Mykhailenko, Viacheslav alias
609. 2592 Sopková, Filoména alias
610. 2592 Švecová, Dominika alias
611. 2592 Tropp, Klaudia alias
612. 2593 Miestnosť pre upratovačky ONLINE
613. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
614. 2595 Bánó, Gregor ONLINE
615. 2596 Gajdoš, Andrej ONLINE
616. 2596 Rindošová, Simona alias
617. 2596 Šupina, Jaroslav alias
618. 2597 Hala - serverovňa ONLINE
619. 2598 Bóna, Ján ONLINE
620. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE