Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 2100 testovaci offline
2. 2101 Interkom, RC 1.p. ONLINE
3. 2108 Gallay, Michal prodekan PF, RA322 ONLINE
4. 2109 Dekanát PF, Fax offline
5. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
6. 2113 Saksl, Karel alias
7. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
8. 2114 Dovhunová, Ema alias
9. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
10. 2115 Štefaníková, Denisa alias
11. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
12. 2116 Sováková, Iveta alias
13. 2117 Kireš, Marián prodekan PF, RA323 ONLINE
14. 2117 Kireš, Marián alias
15. 2118 Pivarníková, Agnesa RA337 ONLINE
16. 2118 Pivarníková, Agnesa alias
17. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
18. 2119 Soták, Roman alias
19. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
20. 2123 Pitoňáková, Eva RA337 ONLINE
21. 2123 Pitoňáková, Eva alias
22. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
23. 2125 Archív PF Havrilová, Anna ONLINE
24. 2126 Dlugoš, Jozef RA341 ONLINE
25. 2126 Dlugoš, Jozef alias
26. 2131 Gall, Martin RA320 ONLINE
27. 2131 Gall, Martin alias
28. 2131 Komanická, Jana alias
29. 2133 Smreková, Lenka RA321 ONLINE
30. 2133 Inačovská, Viera alias
31. 2133 Kovaľuková, Ľudmila alias
32. 2133 Margecanská, Jana alias
33. 2133 Smreková, Lenka alias
34. 2135 Vašková, Viera RA323 ONLINE
35. 2135 Vašková, Viera alias
36. 2136 Žežulová, Hana RA340 ONLINE
37. 2136 Žežulová, Hana alias
38. 2137 Petruláková, Zuzana RA317 ONLINE
39. 2137 Petruláková, Zuzana alias
40. 2141 Paucová, Jana RA319 ONLINE
41. 2141 Paucová, Jana alias
42. 2151 Pisarčíková , Lucia RA321 ONLINE
43. 2151 Pisarčíková, Lucia alias
44. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
45. 2153 Ižariková, Lenka alias
46. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
47. 2154 Molnárová, Soňa alias
48. 2155 Oriňaková, Renáta prodekanka PF, RA312 ONLINE
49. 2158 Varga, Stanislav RA341 ONLINE
50. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
51. 2162 Kačur, Ľubomír alias
52. 2163 Laboratórium HPLC, BZ m.č. 118 ONLINE
53. 2164 Laboratórium, BZ m.č. 123 ONLINE
54. 2165 Laboratórium, BZ m.č. 139 ONLINE
55. 2165 Oravcová, Marcela alias
56. 2166 Laboratórium, BZ m.č. 229 ONLINE
57. 2167 Chodba laboratórium, BZ m.č. 121 ONLINE
58. 2168 Laboratórium, BZ m.č. 122 ONLINE
59. 2179 Libová, Svetlana vedúca sekretariátu, RA306 ONLINE
60. 2179 Libová, Svetlana alias
61. 2180 Kepičová, Danka tajomníčka RA310 ONLINE
62. 2180 Kepičová, Danka alias
63. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
64. 2181 Pavúková, Jana alias
65. 2182 Báthoryová, Alena ONLINE
66. 2200 Andrejko, Marian ONLINE
67. 2200 Andrejko, Marián alias
68. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
69. 2201 Lukáčová, Patrícia alias
70. 2202 hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O84 m.c.144 offline
71. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
72. 2203 Kravčáková, Adela alias
73. 2204 Porhinčák, Štefan, kancelária ONLINE
74. 2204 Porhinčák, Štefan alias
75. 2205 Gmitrová, Radka ONLINE
76. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
77. 2207 Doktorandi ÚMV ONLINE
78. 2207 Čekanová, Katarína alias
79. 2207 Lužar, Borut alias
80. 2207 Mihaliková, Erika alias
81. 2207 Onderko, Alfréd alias
82. 2207 Šárošiová, Zuzana alias
83. 2207 Tamášová, Martina alias
84. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
85. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
86. 2210 Lab. príp. a charakt. nanoštruktúr, Komanický Vladimír ONLINE
87. 2211 Sotak, Mobil offline
88. 2211 Soták, Roman alias
89. 2212 Paulíny, Zuzana offline
90. 2213 ÚMV PF, Sekretariát ONLINE
91. 2213 Knapíková, Zlatica alias
92. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
93. 2215 Hutník, Ondrej offline
94. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
95. 2216 Bernát, Ondrej alias
96. 2216 Berta, Martin alias
97. 2216 Ďuriš Lenkavská, Lenka alias
98. 2216 Dzurillová, Veronika alias
99. 2216 Espina García, Alba alias
100. 2216 Havadej, Samuel alias
101. 2216 Jakabčin, Patrik alias
102. 2216 Mikulová, Ľudmila alias
103. 2216 Pechová, Ivana alias
104. 2216 Talafová, Veronika alias
105. 2217 Kuzma, Miron Notebook offline
106. 2218 Doktorandi UFV , kanc. 51A ONLINE
107. 2219 Feher, Alexander ONLINE
108. 2220 Kollár, Peter ONLINE
109. 2221 Dielňa CAI PF ONLINE
110. 2221 Gajdoš, Alex alias
111. 2221 Pinčák, Henrich alias
112. 2221 Szepesiová, Bianka alias
113. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
114. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
115. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
116. 2224 Daňková, Viera ONLINE
117. 2225 Porhinčák, Štefan, notebook offline
118. 2226 Kuzma, Miron ONLINE
119. 2227 Kuzma, Miron Mobil offline
120. 2228 Staňa, Richard ONLINE
121. 2229 Nováková, Katarína offline
122. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
123. 2230 Haniš, Jozef alias
124. 2230 Rončík, Michal alias
125. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
126. 2232 Lab. 8 prípravy chemických KBF PFvzoriek ONLINE
127. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
128. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF ONLINE
129. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
130. 2236 Füzer, Ján ONLINE
131. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
132. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
133. 2239 Lab. 14 KBF offline
134. 2239 Zavoda, Štefan alias
135. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
136. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
137. 2241 Merc, Jaroslav alias
138. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
139. 2242 Fabián, Marián alias
140. 2242 Kundrát, Martin alias
141. 2242 Žoldák, Gabriel alias
142. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
143. 2243 Huntošová, Veronika alias
144. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
145. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
146. 2245 Naďová, Zuzana alias
147. 2246 Jancura, Daniel offline
148. 2247 Lab. 15 KBF offline
149. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
150. 2248 Kožár, Tibor alias
151. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
152. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF offline
153. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF offline
154. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
155. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
156. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
157. 2254 Sládek, Imrich alias
158. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
159. 2255 Gessert, Alena alias
160. 2256 Brettschneiderová, Barbora, Doktorandi ONLINE
161. 2256 Brettschneiderová, Barbora alias
162. 2257 UINF, UINF offline
163. 2260 Lab. jadrovej fyziky, KJF UFV PF ONLINE
164. 2260 Kravčáková, Adela alias
165. 2260 Vrláková, Janka alias
166. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
167. 2265 Hvizdoš, Ľudovít - domáca kancelária ONLINE
168. 2266 test, test offline
169. 2271 Liško, František ONLINE
170. 2273 Murín, Pavel ONLINE
171. 2274 Soták, Roman Mobil offline
172. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
173. 2277 Lab. 2 biotech. a bunk. fyziológie, KBF PF ONLINE
174. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
175. 2280 Orendáčová, Alžbeta 21C PA ONLINE
176. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
177. 2281 Čižmár, Erik kancelária ONLINE
178. 2281 Čižmár, Erik alias
179. 2281 Tarasenko, Róbert alias
180. 2282 Lab. kvantového magnetizmu II, UFV PA9 0.17 offline
181. 2282 Orendáčová, Alžbeta alias
182. 2282 Vorobiov, Serhii alias
183. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
184. 2285 Marková, Eva CAI ONLINE
185. 2285 Marková, Eva alias
186. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
187. 2287 odpojený offline
188. 2290 odpojený offline
189. 2291 Maceková, Mária offline
190. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
191. 2299 Fax katedry biofyziky PF offline
192. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Mánesova) ONLINE
193. 2300 Lacková, Zdenka alias
194. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
195. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
196. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
197. 2303 Bálintová, Miroslava alias
198. 2303 Henzelyová, Jana alias
199. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
200. 2304 Boberová, Zuzana alias
201. 2304 Slepáková, Ivana alias
202. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
203. 2306 Lacková, Zdenka Lab. 217 ONLINE
204. 2306 Lacková, Zdenka alias
205. 2307 Lacková, Zdenka ONLINE
206. 2308 Bruňáková, Katarína ONLINE
207. 2308 Lešková, Andrea alias
208. 2309 Lab. taxonómie rastlin ONLINE
209. 2309 Dudáš, Matej alias
210. 2310 Goga, Michal ONLINE
211. 2310 Kitka, Miroslav alias
212. 2311 Romanová, Viera ONLINE
213. 2311 Samuely, Peter alias
214. 2312 Lab. Kaľavský, František ONLINE
215. 2313 Kolarčik, Vladislav ONLINE
216. 2313 Mártonfi, Pavol alias
217. 2314 Vašková , Viera, Moyzesova Vrátnica offline
218. 2315 Mikrobiologická cvičebňa, RBL 7 ONLINE
219. 2316 Lab. výskumné, RC107 ONLINE
220. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
221. 2318 Doktorandi, botanika 224 offline
222. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
223. 2318 Hrablay, Martin alias
224. 2318 Lieskovská, Zuzana alias
225. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
226. 2318 Routray, Deepti alias
227. 2318 Ručová, Dajana alias
228. 2318 Tuptová, Viktória alias
229. 2319 Petijová, Linda ONLINE
230. 2320 Kaľavský, František ONLINE
231. 2320 Kaľavský, František alias
232. 2320 Smolejová, Gabriela alias
233. 2321 Oriňák, Andrej RD246 ONLINE
234. 2321 Oriňak, Andrej alias
235. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
236. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
237. 2323 Šandrejová, Jana alias
238. 2324 Oriňáková, Renáta RD359 ONLINE
239. 2324 Oriňaková, Renáta alias
240. 2325 Gondová, Taťána RD360 ONLINE
241. 2325 Gondová, Taťána alias
242. 2326 Reiffová, Katarína RD362 ONLINE
243. 2326 Reiffová, Katarína alias
244. 2327 Doktorandi FyzChem, RD363 ONLINE
245. 2327 Gubóová, Alexandra alias
246. 2327 Niščáková, Veronika alias
247. 2327 Petráková, Martina alias
248. 2327 Podrojková, Natália alias
249. 2327 Sisáková, Katarína alias
250. 2328 Morovská Turoňová, Andrea RD368 ONLINE
251. 2328 Morovská Turoňová, Andrea alias
252. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
253. 2328 Turoňová, Andrea alias
254. 2329 Jacková, Dominika ONLINE
255. 2329 Fábianová, Dominika alias
256. 2329 Novotná, Michaela alias
257. 2329 Vargová, Kristína alias
258. 2330 Bušová, Tatiana RC127 offline
259. 2330 Bušová, Tatiana alias
260. 2331 Drotárová, Mária RC110 ONLINE
261. 2331 Drotárová, Mária alias
262. 2332 Učebňa NMR, RB033 UCHV PF ONLINE
263. 2333 Lab. 4 NMR400 , Vojtasová, Mária RC124 ONLINE
264. 2333 Vojtasová, Mária alias
265. 2334 Imrich, Ján RC120 ONLINE
266. 2334 Imrich, Ján alias
267. 2335 Potočňák, Ivan RC212 ONLINE
268. 2335 Marczi, Bence alias
269. 2335 Potočňák, Ivan alias
270. 2336 Hámorská, Miroslava RC313 ONLINE
271. 2336 Hámorská, Miroslava alias
272. 2337 Ganajová, Mária RC219 ONLINE
273. 2337 Ganajová, Mária alias
274. 2338 Sotáková, Ivana RC325 ONLINE
275. 2338 Burda, Rastislav alias
276. 2338 Cibur, Peter alias
277. 2338 Sotáková, Ivana alias
278. 2339 Lab. Vargová, Zuzana RC310 ONLINE
279. 2340 Šterbinská, Slavomíra ONLINE
280. 2340 Krešáková, Lenka alias
281. 2340 Russin, Martin alias
282. 2340 Smolko, Richard alias
283. 2340 Šterbinská, Slavomíra alias
284. 2341 Heinrichová, Valéria ONLINE
285. 2342 Černák, Juraj RC323 ONLINE
286. 2342 Černák, Juraj alias
287. 2343 Zeleňák, Vladimír RC311 ONLINE
288. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
289. 2344 Hurajtová, Lenka ONLINE
290. 2344 Hurajtová, Lenka alias
291. 2345 Lab. Potočňák , Ivan ONLINE
292. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava RC322 ONLINE
293. 2346 Matiková Maľarová, Miroslava alias
294. 2346 Vavra, Martin alias
295. 2347 RB 2O202,prázdna miestnosť ONLINE
296. 2348 Martinková, Miroslava RC106 ONLINE
297. 2348 Martinková, Miroslava alias
298. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
299. 2349 Budovská, Mariana alias
300. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
301. 2350 RC rack, rohová ONLINE
302. 2351 Kuchynka- odpojený offline
303. 2352 Kolečanský, Štefan ONLINE
304. 2352 Bogľarský, Jozef alias
305. 2352 Enderova, Anastasiia alias
306. 2352 Gurová, Patrícia alias
307. 2352 Laubertová, Daniela alias
308. 2352 Tokarčík, Ondrej alias
309. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
310. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
311. 2354 Marinecová, Emília alias
312. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
313. 2356 Vilková, Mária RC112 ONLINE
314. 2356 Vilková, Mária alias
315. 2357 Doktorandi, SB225 ONLINE
316. 2357 Fráková, Viera alias
317. 2357 Janová, Marianna alias
318. 2357 Koprivý, Lukáš alias
319. 2357 Králiková, Mária alias
320. 2357 Trush, Kristina alias
321. 2357 Vašková, Dominika alias
322. 2358 Matoušková, Martina ONLINE
323. 2358 Magura, Peter alias
324. 2359 Lab. Vojteková, Viera ONLINE
325. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
326. 2360 Kitka, Miroslav alias
327. 2360 Vojteková, Viera alias
328. 2361 Lab. RB216, UCHV ONLINE
329. 2362 Doktorandi KFCH, RD249 ONLINE
330. 2362 Benková, Katarína alias
331. 2362 Capková, Dominika alias
332. 2362 Gorejová, Radka alias
333. 2362 Macko, Ján alias
334. 2362 Shepa, Jana alias
335. 2362 Šišoláková, Ivana alias
336. 2363 Lab. elektrochémie ONLINE
337. 2364 Lab. Vilková, Mária ONLINE
338. 2364 Vilková, Mária alias
339. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
340. 2365 Varhač, Rastislav alias
341. 2366 Almáši, Miroslav RC316 ONLINE
342. 2367 Lab. Zeleňák Vladimír ONLINE
343. 2367 Almáši, Miroslav alias
344. 2368 Vargová, Zuzana ONLINE
345. 2368 Györyová, Katarína alias
346. 2368 Vargová, Zuzana alias
347. 2369 Lab. RB147B , KBCH UCHV ONLINE
348. 2369 Gucký, Adrián alias
349. 2369 Krochtová, Kristína alias
350. 2369 Olajoš, Jakub alias
351. 2369 Sovová, Simona alias
352. 2369 Sůra, Roland alias
353. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
354. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
355. 2372 Lab. 209 Slepčíková, Paulína ONLINE
356. 2372 Bindzár, Vladimír alias
357. 2372 Garberová, Monika alias
358. 2373 Laborátorium UCHV, RC307 ONLINE
359. 2374 Rendošová, Michaela ONLINE
360. 2374 Kuzderová, Gabriela alias
361. 2375 Doktorandi UCHV, RC327a ONLINE
362. 2375 Harmošová, Michaela alias
363. 2375 Király, Nikolas alias
364. 2375 Lenártová, Nina alias
365. 2375 Princík, Dávid alias
366. 2375 Zauška, Ľuboš alias
367. 2375 Žid, Lukáš alias
368. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
369. 2377 Doktorandi RC118 ONLINE
370. 2378 Lab. zoológie , RB403 ONLINE
371. 2379 Podhradský, Dušan RC106 ONLINE
372. 2379 Podhradský, Dušan alias
373. 2380 Poslucháreň, RBL6 RB422 UBEV offline
374. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
375. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
376. 2383 Doktorandky UBEV, Lászlóová Šipošová ONLINE
377. 2383 Adhvaryu, Shivani alias
378. 2383 Brestovičová, Soňa alias
379. 2383 Cimermanová, Michaela alias
380. 2383 Gerbáčová, Katarína alias
381. 2383 Guľašová, Anna alias
382. 2383 Nosáľová, Lea alias
383. 2383 Petrová, Nikola alias
384. 2384 zverinec operač.sála RB offline
385. 2385 Lab. rontg. struk. analýzy, RC223 ONLINE
386. 2386 Lab. výučbové, RC209 ONLINE
387. 2387 Lab. výskumné, RC211 ONLINE
388. 2388 Lab. výučbové, RC318 ONLINE
389. 2389 Lab. didaktiky chémie, RC208 ONLINE
390. 2390 Lab. spektr. metód, RC310 ONLINE
391. 2391 Lab. výskumné anal. chémie, RC222 ONLINE
392. 2392 Lab. základných metód, RC213 ONLINE
393. 2393 Tvrdoňová, Monika RB205 ONLINE
394. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
395. 2394 Lab. Hamuľaková, Slávka ONLINE
396. 2394 Hamuľaková, Slávka alias
397. 2395 Janovec, Ladislav RB210 ONLINE
398. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
399. 2397 Lab. bunkových kultúr, RB143 ONLINE
400. 2398 Lab. vývinovej neurobiológie, RB139 ONLINE
401. 2399 Dajana, Ručová ONLINE
402. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
403. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
404. 2399 Petruľová, Veronika alias
405. 2403 Technicom, serverovňa ONLINE
406. 2404 Farkaš, Pavel offline
407. 2419 Šnajder, Ľubomír mob. offline
408. 2420 EVO ONLINE
409. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
410. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
411. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
412. 2424 Chrastina, Milan alias
413. 2425 Sokol Pavol, kancelária 23 PA9 ONLINE
414. 2425 Kováčová, Kristína alias
415. 2425 Sokol, Pavol alias
416. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
417. 2431 Technicom, multifunkč.miestnosť ONLINE
418. 2432 Lab. IoT Pisarčík, Peter ONLINE
419. 2432 Pisarčík, Peter alias
420. 2433 Krídlo, Ondrej ONLINE
421. 2433 Galčík, František alias
422. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
423. 2434 Szabari, Alexander ONLINE
424. 2434 Šebej, Juraj alias
425. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
426. 2435 Pekarčík, Patrik alias
427. 2435 Staňa, Richard alias
428. 2435 Vozáriková, Gabriela alias
429. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
430. 2436 Jirásek, Jozef alias
431. 2437 Gurský, Peter ONLINE
432. 2437 Antoni, Ľubomír alias
433. 2437 Bruoth, Erik alias
434. 2437 Horváth, Tomáš alias
435. 2437 Novotný, Róbert alias
436. 2437 Varga, Dávid alias
437. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
438. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
439. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
440. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
441. 2441 Gajdošová, Silvia alias
442. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
443. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.č. 210 offline
444. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
445. 2443 Mézešová, Terézia alias
446. 2443 Török, Csaba alias
447. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
448. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
449. 2445 Farkaš, Pavel alias
450. 2445 Harčár, Martin alias
451. 2445 Michalčin, Viktor alias
452. 2445 Paulíny, Michal alias
453. 2446 Lab. Informačnej Bezpečnosti, PF Technicom 212 ONLINE
454. 2447 Horvát, Šimon ONLINE
455. 2447 Vočková, Michaela alias
456. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
457. 2448 Bruothová, Danka alias
458. 2448 Guniš, Ján alias
459. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
460. 2449 Hanesz, Angelika ONLINE
461. 2449 Matisová, Antónia alias
462. 2449 Pališínová, Dominika alias
463. 2449 Szoplák, Zoltán alias
464. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
465. 2450 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
466. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 offline
467. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
468. 2453 Gallay, Michal ONLINE
469. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
470. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
471. 2455 Miňo, Lukáš alias
472. 2455 Obrin, Jozef alias
473. 2455 Obrin, Marcel alias
474. 2455 Slaninka, Peter alias
475. 2455 Šumák, Martin alias
476. 2455 Tkáčik, Martin alias
477. 2455 Varchula, Slavomír alias
478. 2456 Engel, Radovan ONLINE
479. 2456 Nemček, Martin alias
480. 2457 Hosťovská UGE/UMV/UINF, Technicom 313 offline
481. 2458 Hofierka, Jaroslav ONLINE
482. 2459 Šašak, Ján ONLINE
483. 2459 Gregáňová, Martina alias
484. 2459 Nováková, Michaela alias
485. 2460 Seminárka UINF LIDA, Technicom ONLINE
486. 2461 Lab. PLC Kopčo , Norbert ONLINE
487. 2462 Pisarčík, Peter ONLINE
488. 2463 Varchula, Slavomir offline
489. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
490. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody ONLINE
491. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
492. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
493. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
494. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
495. 2500 Petrila, Štefan alias
496. 2500 Piroš, Marian alias
497. 2500 Vaško, Pavol alias
498. 2500 Velk, Jozef alias
499. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
500. 2501 Kišová, Beáta alias
501. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
502. 2503 Vrátnica, Senzor ONLINE
503. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
504. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
505. 2507 Lab. metalografické offline
506. 2512 P2 , učebňa ONLINE
507. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
508. 2517 Lab. pripravy pras. a lis vzoriek Kollár, Peter ONLINE
509. 2518 Kožejová, Miroslava ONLINE
510. 2518 Bodnárová, Renáta alias
511. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
512. 2520 Hrubovčák, Pavol alias
513. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
514. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
515. 2522 Gmitra, Martin alias
516. 2523 Lab. SEM Komanický, Vladimír ONLINE
517. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
518. 2525 Interkom, PA Brána ONLINE
519. 2526 Doktorandi Berkutová, Anna ONLINE
520. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
521. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
522. 2529 Kollár, Peter ONLINE
523. 2530 Jacková, Dana ONLINE
524. 2530 Baloghová, Zuzana alias
525. 2530 Juhásová, Antónia alias
526. 2531 Základné fyzikálne , praktikum offline
527. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
528. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
529. 2533 Richter, Kornel alias
530. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
531. 2534 Girman, Vladimír alias
532. 2535 Melt-spinning, . offline
533. 2536 Zeleňáková, Adriana ONLINE
534. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
535. 2537 Kollár, Peter ONLINE
536. 2538 Doktorandi Shylenko, Oleg ONLINE
537. 2538 Shylenko, Oleg alias
538. 2540 Kireš, Marián ONLINE
539. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
540. 2542 Tronov, Ivan ONLINE
541. 2543 Elektronické, praktikum PA9 ONLINE
542. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
543. 2546 Doktorandi offline
544. 2547 Samuel, Dobák ONLINE
545. 2547 Dobák, Samuel alias
546. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
547. 2549 Hnatič, Michal offline
548. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
549. 2551 Lab. nízkych teplôt ONLINE
550. 2552 Doktorandi UFV, PA 19c ONLINE
551. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
552. 2554 Lab. mag. nanočastíc, LKEF3 ONLINE
553. 2555 Doktorandky UFV ONLINE
554. 2555 Holub, Mariia alias
555. 2555 Kondrakhova, Daria alias
556. 2555 Vinnik, Olha alias
557. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
558. 2556 Jakabčin, Patrik alias
559. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
560. 2557 Horváth, Denis alias
561. 2558 Tamášová, Martina offline
562. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
563. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
564. 2560 Klein, Daniel alias
565. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
566. 2562 Hančová, Martina offline
567. 2562 Halčinová, Lenka alias
568. 2563 Kulla, Marián ONLINE
569. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
570. 2565 Karľová, Katarína alias
571. 2565 Semjan, Marek alias
572. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
573. 2566 Šupina, Jaroslav alias
574. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
575. 2569 Komanický Vladimír, kancelária ONLINE
576. 2569 Komanický, Vladimír alias
577. 2569 Samuely, Tomáš alias
578. 2570 Komanický Vladimír ONLINE
579. 2570 Komanický, Vladimír alias
580. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
581. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
582. 2573 Ivančo, Jaroslav offline
583. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
584. 2575 Bukovský, Lev offline
585. 2576 Doktorandi ÚMV offline
586. 2576 Hudák, Juraj alias
587. 2577 Terminálovňa, RB PF ONLINE
588. 2578 Samuely, Tomáš ONLINE
589. 2579 Bombara, Marek ONLINE
590. 2579 Martinská, Gabriela alias
591. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
592. 2581 Doktorandi ÚMV ONLINE
593. 2581 Gábová, Timea alias
594. 2581 Gönciová, Zuzana alias
595. 2581 Janičková, Lucia alias
596. 2581 Ontkovičová, Zuzana alias
597. 2581 Varga, Ivana alias
598. 2582 Csachová, Stela ONLINE
599. 2583 Lab. EEG PCL, Sebena Rene offline
600. 2584 Šveda, Dušan offline
601. 2585 Skřivánková, Valéria offline
602. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
603. 2586 Nagy, Ľuboš alias
604. 2586 Vovk, Sviatoslav alias
605. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
606. 2588 Geffert, Viliam offline
607. 2589 Majorošová Juhárová, Simona ONLINE
608. 2589 Juhárová, Simona alias
609. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
610. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
611. 2592 Doktorandi, KJaSF m.č.33 ONLINE
612. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
613. 2592 Michaličková, Katarína alias
614. 2592 Mykhailenko, Viacheslav alias
615. 2592 Sopková, Filoména alias
616. 2592 Švecová, Dominika alias
617. 2592 Tropp, Klaudia alias
618. 2592 Tropp, Lukáš alias
619. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
620. 2595 Bánó, Gregor offline
621. 2596 Doktorandi ÚMV, SJ1O45 ONLINE
622. 2596 Gajdoš, Andrej alias
623. 2596 Rindošová, Simona alias
624. 2597 Hala - serverovna, Park angelinum 9 ONLINE
625. 2598 Bóna, Ján ONLINE
626. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE