UPJŠ telephone directory

Number Last Name, First Name Connection
1. 2101 Interkom, RC 1.p. ONLINE
2. 2108 Gallay, Michal prodekan PF, RA322 ONLINE
3. 2109 Dekanát PF, Fax offline
4. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
5. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
6. 2114 Dovhunová, Ema alias
7. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
8. 2115 Štefaníková, Denisa alias
9. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
10. 2116 Sováková, Iveta alias
11. 2117 Kireš, Marián prodekan PF, RA323 ONLINE
12. 2117 Kireš, Marián alias
13. 2118 Dancáková, Lucia RA337 ONLINE
14. 2118 Dancáková, Lucia alias
15. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
16. 2119 Soták, Roman alias
17. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
18. 2121 Krištofová, Silvia alias
19. 2123 Semancová, Ľubica RA337 ONLINE
20. 2123 Semancová, Ľubica alias
21. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
22. 2125 Archív PF , Havrilová Anna ONLINE
23. 2126 Dlugoš, Jozef ONLINE
24. 2126 Dlugoš, Jozef alias
25. 2131 Gall, Martin RA320 ONLINE
26. 2131 Gall, Martin alias
27. 2131 Komanická, Jana alias
28. 2133 Smreková, Lenka RA321 ONLINE
29. 2133 Hektova, Natalia alias
30. 2133 Költöová, Gabriela alias
31. 2133 Kontúrová, Terézia alias
32. 2133 Kovaľuková, Ľudmila alias
33. 2133 Lévyová, Mária alias
34. 2133 Margecanská, Jana alias
35. 2133 Smreková, Lenka alias
36. 2135 Vašková, Viera ONLINE
37. 2135 Vašková, Viera alias
38. 2136 Žežulová, Hana RA340 ONLINE
39. 2136 Žežulová, Hana alias
40. 2137 Petruláková, Zuzana RA317 ONLINE
41. 2137 Petruláková, Zuzana alias
42. 2141 Paucová, Jana RA319 ONLINE
43. 2141 Paucová, Jana alias
44. 2151 Pisarčíková , Lucia RA321 ONLINE
45. 2151 Pisarčíková, Lucia alias
46. 2151 Veľková, Alica alias
47. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
48. 2153 Ižariková, Lenka alias
49. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
50. 2154 Molnárová, Soňa alias
51. 2155 Oriňáková, Renáta prodekanka PF, RA312 ONLINE
52. 2158 Šeňová, Timea RA341 ONLINE
53. 2158 Šeňová, Tímea alias
54. 2160 Ručová, Dajana ONLINE
55. 2161 Poslucháreň BZ1, SB1P1 ONLINE
56. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
57. 2162 Kačur, Ľubomír alias
58. 2163 Laboratórium HPLC ONLINE
59. 2164 Laboratórium biotechnológie rastlín ONLINE
60. 2165 Kryobiologické laboratórium ONLINE
61. 2165 Oravcová, Marcela alias
62. 2166 Laboratórium č. 216 ONLINE
63. 2167 Chodba laboratórium ONLINE
64. 2168 Lab. stres. fyziológie rastlín, m.č. 131 ONLINE
65. 2169 Poslucháreň BZ2, SB1P2 ONLINE
66. 2170 Poslucháreň BZ3, SB1P3 ONLINE
67. 2171 Botanická praktikáreň, SB2L220 ONLINE
68. 2172 Fyziologická praktikáreň ONLINE
69. 2173 Seminárna miestnosť ONLINE
70. 2174 Laboratórium kryptogamie ONLINE
71. 2175 Laboratórium KG SB1L117a, /137a/ ONLINE
72. 2176 Laboratórium 214 ONLINE
73. 2177 Laboratórium mikrobiologické ONLINE
74. 2178 Laboratórium RB3L45, Kolesárová Mariana ONLINE
75. 2178 Lorková, Zuzana alias
76. 2178 Nosáľová, Lea alias
77. 2179 Libová, Svetlana vedúca sekretariátu, RA306 ONLINE
78. 2179 Libová, Svetlana alias
79. 2180 Kepičová, Danka tajomníčka RA310 ONLINE
80. 2180 Kepičová, Danka alias
81. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
82. 2181 Pavúková, Jana alias
83. 2182 Báthoryová, Alena ONLINE
84. 2186 Laboratórium, RBSL35 ONLINE
85. 2186 Kisková, Terézia alias
86. 2200 Varga, Stanislav ONLINE
87. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
88. 2201 Takáčová, Miroslava alias
89. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
90. 2204 Varga, Roman- CAI ONLINE
91. 2204 Varga, Roman alias
92. 2205 Gmitrová, Radka offline
93. 2206 KBF PF, Sekretariát, Mária Stehlíková ONLINE
94. 2206 Stehlíková, Mária alias
95. 2207 Doktorandi ÚMAT, SJ1080 ONLINE
96. 2207 Brinziková, Katarína alias
97. 2207 Kmeciková, Miriama alias
98. 2207 Onderko, Alfréd alias
99. 2207 Šárošiová, Zuzana alias
100. 2207 Varga, Ivana alias
101. 2208 Paulínyová, Zuzana offline
102. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
103. 2210 Lab. príp. a charakt. nanoštruktúr, AFM ONLINE
104. 2211 Soták, Mobil offline
105. 2211 Soták, Roman alias
106. 2212 Soták, Roman ONLINE
107. 2213 ÚMAT PF, Sekretariát, Zlatica Knapíková ONLINE
108. 2213 Knapíková, Zlatica alias
109. 2214 Emerit. profesori, Jendroľ, Horňák ONLINE
110. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
111. 2216 Doktorandi ÚFV, SJ0O56 KBF 30 ONLINE
112. 2216 Bernát, Ondrej alias
113. 2216 Dzurillová, Veronika alias
114. 2216 Havadej, Samuel alias
115. 2217 Riaditeľ ÚMAT ONLINE
116. 2218 Doktorandi ÚFV, m.č. 51A ONLINE
117. 2219 Feher, Alexander ONLINE
118. 2219 Tarasenko, Róbert alias
119. 2219 Tkáč, Vladimír alias
120. 2220 Kollár, Peter ONLINE
121. 2221 Dielňa CAI PF ONLINE
122. 2221 Gajdoš, Alex alias
123. 2221 Hamadej, Boris alias
124. 2221 Szepesiová, Bianka alias
125. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
126. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
127. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
128. 2224 Daňková, Viera ONLINE
129. 2226 Kuzma, Miron ONLINE
130. 2227 Kuzma, Miron Mobil offline
131. 2228 Staňa, Richard ONLINE
132. 2229 Nováková, Katarína offline
133. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
134. 2230 Haniš, Jozef alias
135. 2230 Rončík, Michal alias
136. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, Sedlák Erik ONLINE
137. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek ONLINE
138. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
139. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , KBF PF offline
140. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
141. 2236 Füzer, Ján ONLINE
142. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
143. 2238 Lab.12 bioenergetiky, Fabián Marián ONLINE
144. 2239 Lab. 14 KBF ONLINE
145. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
146. 2240 Hnatič, Michal alias
147. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
148. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
149. 2242 Fabián, Marián alias
150. 2242 Žoldák, Gabriel alias
151. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
152. 2244 Kundrát, Martin ONLINE
153. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
154. 2245 Naďová, Zuzana alias
155. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
156. 2247 Laboratórium KBF 15 ONLINE
157. 2247 Kopčo, Norbert alias
158. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
159. 2248 Huntošová, Veronika alias
160. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
161. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
162. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
163. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
164. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
165. 2254 Sládek, Imrich alias
166. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
167. 2256 Doktorandi ÚMAT, SJ1079 ONLINE
168. 2256 Hennelová, Barbora alias
169. 2256 Hurajová, Kristína alias
170. 2256 Matisová, Daniela alias
171. 2256 Šabaková, Daniela alias
172. 2257 Tkačik, Tomáš ONLINE
173. 2258 Doktorandi ÚMAT, SJ1045 ONLINE
174. 2258 Gönciová, Zuzana alias
175. 2258 Kleinová, Miriam alias
176. 2258 Krišáková, Monika alias
177. 2258 Slabý, Matej alias
178. 2260 Laboratórium jadrovej fyziky ONLINE
179. 2260 Kravčáková, Adela alias
180. 2260 Vrláková, Janka alias
181. 2265 Hvizdoš, Ľudovít - homeoffice offline
182. 2266 test, test offline
183. 2268 Staňa, Richard offline
184. 2269 Laboratórium KBF 19 ONLINE
185. 2270 Laboratórium KBF 18 ONLINE
186. 2271 Laboratórium KBF 20 ONLINE
187. 2272 Liško, František ONLINE
188. 2273 Laboratórium KBF 21 ONLINE
189. 2274 Soták, Roman Mobil offline
190. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
191. 2277 Lab. 2 biotech. a bunk. fyziológie, KBF PF ONLINE
192. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
193. 2280 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
194. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
195. 2281 Čižmár, Erik kancelária ONLINE
196. 2281 Čižmár, Erik alias
197. 2281 Holub, Mariia alias
198. 2282 Lab. kvantového magnetizmu II ONLINE
199. 2282 Orendáčová, Alžbeta alias
200. 2283 Laboratórium- suterén ONLINE
201. 2283 Čižmár, Erik alias
202. 2284 Halčinová, Lenka ONLINE
203. 2284 Varga, Stanislav alias
204. 2285 Marková, Eva- CAI ONLINE
205. 2285 Marková, Eva alias
206. 2286 Doktorandi ÚMAT, SJ1081 ONLINE
207. 2286 Basarik, Stanislav alias
208. 2286 Klemová, Barbora alias
209. 2286 Marton, Adam alias
210. 2286 Slovinská, Mária alias
211. 2286 Trellová, Diana alias
212. 2287 Hosťovská miestnosť, Cardona-Montoya Miguel Antonio ONLINE
213. 2287 Cardona Montoya, Miguel Antonio alias
214. 2288 Klein Daniel ONLINE
215. 2289 Šveda Dušan ONLINE
216. 2289 Šveda, Dušan alias
217. 2290 LOVEM- Lab. operačného výskumu a ekonometrie ONLINE
218. 2291 Vodička, Martin ONLINE
219. 2291 Maceková, Mária alias
220. 2292 Seminárna miestnosť ÚMAT ONLINE
221. 2293 Laboratórium KFCH, RD2L06 ONLINE
222. 2299 Fax katedry biofyziky PF offline
223. 2300 ÚBEV PF Sekretariát, Lacková Zdenka ONLINE
224. 2300 Lacková, Zdenka alias
225. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
226. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
227. 2302 Sabovljević, Marko alias
228. 2303 Henzelyová, Jana ONLINE
229. 2303 Bálintová, Miroslava alias
230. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
231. 2304 Boberová, Zuzana alias
232. 2304 Slepáková, Ivana alias
233. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
234. 2306 Laboratórium cytogenetiky217 ONLINE
235. 2306 Lacková, Zdenka alias
236. 2307 Nitesh Kumar Mund ONLINE
237. 2308 Bruňáková, Katarína ONLINE
238. 2308 Lešková, Andrea alias
239. 2309 Lab. taxonómie rastlin ONLINE
240. 2309 Dudáš, Matej alias
241. 2310 Goga, Michal ONLINE
242. 2311 Romanová, Viera ONLINE
243. 2311 Samuely, Peter alias
244. 2312 Laboratórium, Kaľavský František ONLINE
245. 2313 Kolarčik, Vladislav ONLINE
246. 2314 Spektroskopia IC UV, Vrátnica RC ONLINE
247. 2315 Mikrobiologická cvičebňa ONLINE
248. 2316 Laboratórium výskumné ONLINE
249. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
250. 2318 Denná miestnosť- kuchynka ONLINE
251. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
252. 2318 Lieskovská, Zuzana alias
253. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
254. 2318 Tuptová, Viktória alias
255. 2319 Petijová, Linda ONLINE
256. 2319 Kuncová, Júlia alias
257. 2320 Kaľavský, František ONLINE
258. 2320 Kaľavský, František alias
259. 2320 Smolejová, Gabriela alias
260. 2321 Oriňák, Andrej ONLINE
261. 2321 Oriňak, Andrej alias
262. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
263. 2323 Andruch, Šandrejová ONLINE
264. 2323 Andruch, Vasiľ alias
265. 2323 Šandrejová, Jana alias
266. 2324 Oriňáková, Renáta ONLINE
267. 2324 Oriňaková, Renáta alias
268. 2325 Gondová, Taťána ONLINE
269. 2326 Reiffová, Katarína ONLINE
270. 2326 Reiffová, Katarína alias
271. 2327 Doktorandi ÚCHV RD363 ONLINE
272. 2327 Gubóová, Alexandra alias
273. 2327 Niščáková, Veronika alias
274. 2327 Petráková, Martina alias
275. 2328 Straková fedorková,Šišoláková ONLINE
276. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
277. 2329 Jacková, Dominika ONLINE
278. 2329 Stanková, Kvetoslava alias
279. 2329 Vargová, Kristína alias
280. 2330 Vilková, Mária ONLINE
281. 2330 Vilková, Mária alias
282. 2331 Drotárová, Mária ONLINE
283. 2331 Drotárová, Mária alias
284. 2332 Učebňa NMR ONLINE
285. 2333 Lab.NMR 400, Kudličková Zuzana ONLINE
286. 2334 Imrich, Ján ONLINE
287. 2335 Potočňák, Ivan ONLINE
288. 2335 Kuchár, Juraj alias
289. 2335 Potočňák, Ivan alias
290. 2336 Hámorská, Miroslava ONLINE
291. 2336 Hámorská, Miroslava alias
292. 2337 Ganajová, Mária ONLINE
293. 2337 Ganajová, Mária alias
294. 2338 Sotáková, Ivana ONLINE
295. 2338 Sotáková, Ivana alias
296. 2339 Laboratórium , Vargová Zuzana ONLINE
297. 2340 Krešáková, Lenka ONLINE
298. 2340 Smolko, Richard alias
299. 2341 Heinrichová, Valéria ONLINE
300. 2341 Heinrichová, Valeria alias
301. 2342 Černák, Juraj ONLINE
302. 2342 Černák, Juraj alias
303. 2343 Zeleňák, Vladimír ONLINE
304. 2343 Vargová, Zuzana alias
305. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
306. 2344 Hurajtová, Lenka ONLINE
307. 2344 Hurajtová, Lenka alias
308. 2344 Šandrejová, Jana alias
309. 2345 Laboratórium, Potočňák Ivan ONLINE
310. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava ONLINE
311. 2346 Matiková Maľarová, Miroslava alias
312. 2346 Tomičová, Jana alias
313. 2346 Vavra, Martin alias
314. 2347 RB 2O202,prázdna miestnosť ONLINE
315. 2348 Martinková, Miroslava ONLINE
316. 2349 Budovská, Mariana ONLINE
317. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
318. 2350 RC rack, rohová ONLINE
319. 2351 Seminárna miestnosť, GIS SJ2L45, ÚGE ONLINE
320. 2352 Kolečanský, Štefan ONLINE
321. 2352 Fedor, Tomáš alias
322. 2352 Gábor, Štefan alias
323. 2352 Tokarčík, Ondrej alias
324. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
325. 2353 Pregi, Loránt alias
326. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
327. 2354 Marinecová, Emília alias
328. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
329. 2356 Garberová, Monika ONLINE
330. 2356 Vilková, Mária alias
331. 2357 Doktorandi ÚBEV, SB2O221 ONLINE
332. 2357 Frenák, Richard alias
333. 2357 Janová, Marianna alias
334. 2357 Košturiaková, Zuzana alias
335. 2357 Routray, Deepti alias
336. 2357 Singh, Pragya Ramashish alias
337. 2357 Trush, Kristina alias
338. 2358 Matoušková, Martina ONLINE
339. 2358 Magura, Peter alias
340. 2358 Mižáková, Romana alias
341. 2359 Lab. Vojteková, Viera ONLINE
342. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
343. 2360 Vojteková, Viera alias
344. 2361 Laboratórium , Elečko Ján ONLINE
345. 2362 Doktorandi ÚCHV, RD2O249 ONLINE
346. 2362 Capková, Dominika alias
347. 2362 Gorejová, Radka alias
348. 2362 Macko, Ján alias
349. 2362 Podrojková, Natália alias
350. 2362 Shepa, Jana alias
351. 2362 Šišoláková, Ivana alias
352. 2363 Laboratórium elektrochémie ONLINE
353. 2364 Lab.NMR 600, Vilková Mária ONLINE
354. 2364 Vilková, Mária alias
355. 2365 Varhač, Rastislav ONLINE
356. 2365 Sedlák, Erik alias
357. 2366 Almáši,Király ONLINE
358. 2366 Almáši, Miroslav alias
359. 2366 Király, Nikolas alias
360. 2367 Laboratórium , Zeleňák Vladimír ONLINE
361. 2368 Vargová, Zuzana ONLINE
362. 2368 Györyová, Katarína alias
363. 2369 Laboratórium, KBCH ONLINE
364. 2369 Gucký, Adrián alias
365. 2369 Krochtová, Kristína alias
366. 2369 Olajoš, Jakub alias
367. 2369 Sovová, Simona alias
368. 2369 Sůra, Roland alias
369. 2370 Laborátorium ÚCHV, KBCH č. 6 ONLINE
370. 2371 KBCH, chodba ONLINE
371. 2372 Laboratórium Slepčíková, Paulína ONLINE
372. 2372 Garberová, Monika alias
373. 2373 Laborátorium , syntézy nanopórových materiálo ONLINE
374. 2374 Rendošová, Michaela ONLINE
375. 2374 Kuzderová, Gabriela alias
376. 2375 Doktorandi ÚCHV, RD327a ONLINE
377. 2375 Harmošová, Michaela alias
378. 2375 Kepeňová, Martina alias
379. 2375 Lenártová, Nina alias
380. 2375 Princík, Dávid alias
381. 2375 Zauška, Ľuboš alias
382. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
383. 2377 Doktorandi UCHV, RC118 ONLINE
384. 2378 Laboratórium, zoológie ONLINE
385. 2378 Ľuptáčik, Peter alias
386. 2379 Sabolová, Danica ONLINE
387. 2380 Poslucháreň RBL6, RB4S22 ONLINE
388. 2381 Interkom, RB 1.p. ONLINE
389. 2382 Interkom, RB 2.p. ONLINE
390. 2383 Doktorandky ÚBEV, RB339 ONLINE
391. 2383 Adhvaryu, Shivani Gaurangkumar alias
392. 2383 Brestovičová, Soňa alias
393. 2383 Cimermanová, Michaela alias
394. 2383 Lorková, Zuzana alias
395. 2383 Nosáľová, Lea alias
396. 2383 Petrová, Nikola alias
397. 2384 zverinec operač.sála ONLINE
398. 2385 Lab. rontg. struk. analýzy ONLINE
399. 2386 Laboratórium výučbové ONLINE
400. 2387 Laboratórium výskumné ONLINE
401. 2388 Laboratórium výučbové, m.c. 318 ONLINE
402. 2389 Laboratórium didaktiky chémie ONLINE
403. 2390 Lab. spektr. metód ONLINE
404. 2391 Lab. výskumné anal. chémie ONLINE
405. 2392 Lab. základných metód ONLINE
406. 2393 Laboratórium Tvrdoňová, Monika ONLINE
407. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
408. 2394 Laboratórium Hamuľaková, Slávka ONLINE
409. 2395 Laboratórium Janovec, Ladislav ONLINE
410. 2395 Janovec, Ladislav alias
411. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
412. 2397 Lab. bunkových kultúr ONLINE
413. 2398 Lab. vývinovej neurobiológie ONLINE
414. 2399 Petruľová, Veronika ONLINE
415. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
416. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
417. 2401 test, test offline
418. 2403 Technicom, serverovňa ONLINE
419. 2408 Učebňa P8 ONLINE
420. 2409 Učebňa P9 ONLINE
421. 2410 Učebňa P10 ONLINE
422. 2411 Učebňa P11 ONLINE
423. 2412 Učebňa P12 ONLINE
424. 2413 Učebňa P13 ONLINE
425. 2415 Učebňa P20 ONLINE
426. 2416 Učebňa P16 ONLINE
427. 2417 Učebňa P17 ONLINE
428. 2418 Učebňa P18 ONLINE
429. 2419 Šnajder, Ľubomír mob. offline
430. 2420 EVO offline
431. 2421 Dirner, Alexander offline
432. 2422 Gessert, Alena ONLINE
433. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
434. 2425 CSIRT ONLINE
435. 2425 Mohler, Jakub alias
436. 2425 Rapavá, Monika alias
437. 2427 STROM, SJ1O15 ONLINE
438. 2429 Učebňa P19 ONLINE
439. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
440. 2431 Technicom, multifunkč.miestnosť ONLINE
441. 2432 Lab. IoT Pisarčík, Peter ONLINE
442. 2432 Pisarčík, Peter alias
443. 2433 Pristaš, Viktor ONLINE
444. 2433 Galčík, František alias
445. 2433 Krídlo, Ondrej alias
446. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
447. 2433 Opiela, Miroslav alias
448. 2433 Török, Csaba alias
449. 2434 Pališinová, Dominika ONLINE
450. 2434 Olejár, Viktor alias
451. 2434 Szoplák, Zoltán alias
452. 2434 Šebej, Juraj alias
453. 2435 Doktorandi ÚINF ONLINE
454. 2435 Bajtoš, Tomáš alias
455. 2435 Marková, Eva alias
456. 2435 Sokol, Pavol alias
457. 2435 Staňa, Richard alias
458. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
459. 2436 Jirásek, Jozef alias
460. 2437 Szoplák, Zoltán ONLINE
461. 2437 Gurský, Peter alias
462. 2437 Horváth, Tomáš alias
463. 2437 Novotný, Róbert alias
464. 2437 Varga, Dávid alias
465. 2438 Laboratórium haptické ONLINE
466. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
467. 2440 ÚINF PF, Sekretariát, Viera Mižáková ONLINE
468. 2440 Mižáková, Viera alias
469. 2441 ÚINF PF, Sekretariát, Silvia Gajdošová ONLINE
470. 2441 Gajdošová, Silvia alias
471. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
472. 2443 Kožár, Tibor ONLINE
473. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
474. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
475. 2446 Lab. informačnej bezpečnosti ONLINE
476. 2447 Horvát, Šimon ONLINE
477. 2447 Vočková, Michaela alias
478. 2448 Šnajder, Ľubomír ONLINE
479. 2448 Guniš, Ján alias
480. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
481. 2449 Krídlo, Ondrej ONLINE
482. 2449 Pališínová, Dominika alias
483. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
484. 2450 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
485. 2451 VKM miestnosť ONLINE
486. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
487. 2453 Gallay, Michal ONLINE
488. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
489. 2455 Vývoj AIS ONLINE
490. 2455 Miňo, Lukáš alias
491. 2455 Obrin, Jozef alias
492. 2455 Obrin, Marcel alias
493. 2455 Slaninka, Peter alias
494. 2455 Tkáčik, Martin alias
495. 2455 Varchula, Slavomír alias
496. 2456 Engel, Radovan ONLINE
497. 2456 Nemček, Martin alias
498. 2457 Guest room /Visitors/, ÚGE, ÚMV, ÚINF ONLINE
499. 2458 Šašak, Ján ONLINE
500. 2458 Onačillová, Katarína alias
501. 2459 Nováková, Michaela ONLINE
502. 2459 Bogľarský, Jozef alias
503. 2459 Ujlakiová, Daniela alias
504. 2460 Seminárka ÚINF LIDA offline
505. 2461 Lab. PLC Kopčo , Norbert ONLINE
506. 2461 Lokša, Peter alias
507. 2461 Vlachou, Eleni alias
508. 2462 Pisarčík, Peter ONLINE
509. 2463 Varchula, Slavomir offline
510. 2464 Antoni, Ľubomír ONLINE
511. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav offline
512. 2490 Interkom, Jesenná 5 sut. KBF schody offline
513. 2491 Interkom, Technicom 1.p. ONLINE
514. 2492 Interkom, Technicom 2.p. ONLINE
515. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
516. 2494 Interkom, Jesenná 5 0.p KBF pri vrat. offline
517. 2495 Interkom, Jesenná 5 1.p UMAT ONLINE
518. 2496 Interkom, Jesenná 5 2.p UGE ONLINE
519. 2497 rezervovane Interkom offline
520. 2498 Interkom, Jesenná 5 sut. KBF offline
521. 2499 rezervovane Interkom offline
522. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
523. 2500 Mačanga, Jozef alias
524. 2500 Piroš, Marian alias
525. 2500 Vaško, Pavol alias
526. 2500 Velk, Jozef alias
527. 2501 ÚFV PF Sekretariát, Beáta Kišová ONLINE
528. 2501 Kišová, Beata alias
529. 2503 Vrátnica, Senzor ONLINE
530. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
531. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
532. 2506 Baloh, Pavlo alias
533. 2506 Titikov, Hryhorii alias
534. 2507 Lab. metalografické ONLINE
535. 2512 Učebňa P2 ONLINE
536. 2516 Dielňa ÚFV KEF ONLINE
537. 2517 Lab. pripravy pras. a lis vzoriek Kollár, Peter ONLINE
538. 2518 Kožejová, Miroslava ONLINE
539. 2518 Bodnárová, Renáta alias
540. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
541. 2520 Hrubovčák, Pavol alias
542. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
543. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
544. 2522 Gmitra, Martin alias
545. 2523 Lab. SEM Komanický, Vladimír ONLINE
546. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
547. 2525 Interkom, PA Brána ONLINE
548. 2526 Doktorandi ÚFV, 0.28.4.kotolňa ONLINE
549. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
550. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
551. 2529 Kollár, Peter ONLINE
552. 2530 Jacková, Dana ONLINE
553. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
554. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
555. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
556. 2533 Richter, Kornel alias
557. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
558. 2534 Girman, Vladimír alias
559. 2536 Zeleňáková, Adriana ONLINE
560. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
561. 2537 Kollár, Peter ONLINE
562. 2538 Doktorandi ÚFV, 0.28.6 kotolňa ONLINE
563. 2538 Shylenko, Oleg alias
564. 2540 Kireš, Marián ONLINE
565. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
566. 2542 Kozelková, Katarína ONLINE
567. 2542 Juhásová, Antónia alias
568. 2543 Elektronické, praktikum ONLINE
569. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
570. 2547 Dobák, Samuel ONLINE
571. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
572. 2549 Hnatič, Michal ONLINE
573. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
574. 2551 Lab. kvantového magnetizmu III ONLINE
575. 2552 Doktorandi ÚFV, SAV 19c ONLINE
576. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
577. 2554 Laboratórium mag. nanočastíc ONLINE
578. 2555 Doktorandi ÚFV, SAV 19b ONLINE
579. 2555 Kondrakhova, Daria alias
580. 2555 Vinnik, Olha alias
581. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
582. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
583. 2557 Horváth, Denis alias
584. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
585. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
586. 2560 Hutník, Ondrej alias
587. 2560 Klein, Daniel alias
588. 2561 Kancelária SJ1050, ÚMAT offline
589. 2562 Hančová, Martina ONLINE
590. 2563 Kulla, Marián ONLINE
591. 2565 Karľová, Katarina ONLINE
592. 2565 Karľová, Katarína alias
593. 2565 Semjan, Marek alias
594. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
595. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
596. 2569 Komanický Vladimír, kancelária 19a ONLINE
597. 2569 Komanický, Vladimír alias
598. 2570 Lab.príp.a charakt.nanoštruktúr, rozprašovačka ONLINE
599. 2570 Gajdoš, Miroslav alias
600. 2570 Komanický, Vladimír alias
601. 2571 Kravčáková, Adela ONLINE
602. 2571 Vokál, Stanislav alias
603. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
604. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
605. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
606. 2577 Terminálovňa, RB PF ONLINE
607. 2578 Samuely, Tomáš ONLINE
608. 2578 Vorobiov, Serhii alias
609. 2579 Bombara, Marek ONLINE
610. 2579 Martinská, Gabriela alias
611. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
612. 2581 Janičková Lucia ONLINE
613. 2581 Janičková, Lucia alias
614. 2581 Lučivjanská, Katarína alias
615. 2582 Csachová, Stela ONLINE
616. 2582 Šupinský, Jozef alias
617. 2586 Doktorandi ÚFV, m.č. 34D ONLINE
618. 2586 Nagy, Ľuboš alias
619. 2586 Vovk, Sviatoslav alias
620. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
621. 2588 Geffert, Viliam ONLINE
622. 2589 Tkáčiková, Katarína ONLINE
623. 2590 ÚGE PF Sekretariát, Ivana Fedurco Kočišová ONLINE
624. 2590 Blichárová, Alžbeta alias
625. 2590 Fedurco Kočišová, Ivana alias
626. 2590 Juhárová, Simona alias
627. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
628. 2592 Doktorandi KJaSF, m. č. 33 ONLINE
629. 2592 Mykhailenko, Viacheslav alias
630. 2592 Švecová, Dominika alias
631. 2592 Tropp, Klaudia alias
632. 2593 Miestnosť pre upratovačky ONLINE
633. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
634. 2595 Bánó, Gregor ONLINE
635. 2596 Gajdoš, Andrej ONLINE
636. 2596 Šupina, Jaroslav alias
637. 2597 Hala - serverovňa PA ONLINE
638. 2597 Filipová, Eva alias
639. 2598 LOM ÚGE, SJ2L44 ONLINE
640. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE
641. 2599 Kažimír, Štefan alias
642. 2601 Učebňa RBL1, RB0P1 ONLINE
643. 2602 Učebňa RBL2, RB0L25 ONLINE
644. 2603 Učebňa RBL3, RB0L21 ONLINE
645. 2604 Učebňa RBL4, RB3L05 ONLINE
646. 2604 Balog, Gabriel alias
647. 2604 Kočan, Pavel alias
648. 2604 Nedoroščík, Adam alias
649. 2604 Tancoš, Vladimír alias
650. 2605 Učebňa RBL5, RB4L19 ONLINE
651. 2605 Benetinová, Zuzana alias
652. 2605 Blichárová, Alžbeta alias
653. 2605 Kollárová, Patrícia alias
654. 2605 Štammová, Erika alias
655. 2605 Verbóová, Ľudmila alias