Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 2101 Interkom, RC 1.p. ONLINE
2. 2108 Gallay, Michal prodekan PF, RA322 ONLINE
3. 2109 Dekanát PF, Fax offline
4. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
5. 2113 Saksl, Karel alias
6. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
7. 2114 Dovhunová, Ema alias
8. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
9. 2115 Štefaníková, Denisa alias
10. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
11. 2116 Sováková, Iveta alias
12. 2117 Kireš, Marián prodekan PF, RA323 ONLINE
13. 2117 Kireš, Marián alias
14. 2118 Pivarníková, Agnesa RA337 ONLINE
15. 2118 Pivarníková, Agnesa alias
16. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
17. 2119 Soták, Roman alias
18. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
19. 2123 Pitoňáková, Eva RA337 ONLINE
20. 2123 Pitoňáková, Eva alias
21. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
22. 2125 Archív PF , Havrilová Anna ONLINE
23. 2126 Dlugoš, Jozef RA341 ONLINE
24. 2126 Dlugoš, Jozef alias
25. 2131 Gall, Martin RA320 ONLINE
26. 2131 Gall, Martin alias
27. 2131 Komanická, Jana alias
28. 2133 Smreková, Lenka RA321 ONLINE
29. 2133 Inačovská, Viera alias
30. 2133 Kovaľuková, Ľudmila alias
31. 2133 Margecanská, Jana alias
32. 2133 Nečová, Gabriela alias
33. 2133 Smreková, Lenka alias
34. 2135 Vašková, Viera RA323 ONLINE
35. 2135 Vašková, Viera alias
36. 2136 Žežulová, Hana RA340 ONLINE
37. 2136 Žežulová, Hana alias
38. 2137 Petruláková, Zuzana RA317 ONLINE
39. 2137 Petruláková, Zuzana alias
40. 2141 Paucová, Jana RA319 ONLINE
41. 2141 Paucová, Jana alias
42. 2151 Pisarčíková , Lucia RA321 ONLINE
43. 2151 Pisarčíková, Lucia alias
44. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
45. 2153 Ižariková, Lenka alias
46. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
47. 2154 Molnárová, Soňa alias
48. 2155 Oriňaková, Renáta prodekanka PF, RA312 ONLINE
49. 2158 Varga, Stanislav RA341 ONLINE
50. 2160 Denná miestnosť, Lacková Zdenka ONLINE
51. 2161 Poslucháreň BZ1, Lacková Zdenka ONLINE
52. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
53. 2162 Kačur, Ľubomír alias
54. 2163 Laboratórium HPLC ONLINE
55. 2164 Laboratórium biotechnológie rastlín ONLINE
56. 2165 Kryobiologické laboratórium ONLINE
57. 2165 Oravcová, Marcela alias
58. 2166 Laboratórium č. 216, Lacková Zdenka ONLINE
59. 2167 Chodba laboratórium ONLINE
60. 2168 Lab. stres. fyziológie rastlín, m.č. 131 ONLINE
61. 2169 Poslucháreň BZ2, Lacková Zdenka ONLINE
62. 2170 Poslucháreň BZ3, Lacková Zdenka ONLINE
63. 2171 Botanická praktikáreň, Lacková Zdenka offline
64. 2172 Fyziologická praktikáreň, Lacková Zdenka offline
65. 2173 Seminárna miestnosť, Lacková Zdenka ONLINE
66. 2174 Laboratórium kryptogamie, Lacková Zdenka ONLINE
67. 2175 Laboratórium SB1L117a, /137a/ offline
68. 2176 Laboratórium 214, Lacková Zdenka ONLINE
69. 2177 Laboratórium mikrobiologické, lacková Zdenka ONLINE
70. 2178 Laboratórium RB3L45, Kolesárová Mariana ONLINE
71. 2178 Brestovičová, Soňa alias
72. 2178 Nosáľová, Lea alias
73. 2179 Libová, Svetlana vedúca sekretariátu, RA306 ONLINE
74. 2179 Libová, Svetlana alias
75. 2180 Kepičová, Danka tajomníčka RA310 ONLINE
76. 2180 Kepičová, Danka alias
77. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
78. 2181 Pavúková, Jana alias
79. 2182 Báthoryová, Alena ONLINE
80. 2200 Andrejko, Marian ONLINE
81. 2200 Andrejko, Marián alias
82. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
83. 2201 Lukáčová, Patrícia alias
84. 2202 hosťovská miestnosť offline
85. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
86. 2203 Kravčáková, Adela alias
87. 2204 Porhinčák, Štefan, kancelária ONLINE
88. 2204 Porhinčák, Štefan alias
89. 2205 Gmitrová, Radka ONLINE
90. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
91. 2207 Doktorandi ÚMV ONLINE
92. 2207 Čekanová, Katarína alias
93. 2207 Lužar, Borut alias
94. 2207 Mihaliková, Erika alias
95. 2207 Onderko, Alfréd alias
96. 2207 Šárošiová, Zuzana alias
97. 2207 Tamášová, Martina alias
98. 2208 Paulínyová, Zuzana ONLINE
99. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
100. 2210 Lab. príp. a charakt. nanoštruktúr, Komanický Vladimír ONLINE
101. 2211 Sotak, Mobil offline
102. 2211 Soták, Roman alias
103. 2212 Paulíny, Zuzana offline
104. 2213 ÚMV PF, Sekretariát ONLINE
105. 2213 Knapíková, Zlatica alias
106. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
107. 2215 Hutník, Ondrej offline
108. 2216 Doktorandi, PF ONLINE
109. 2216 Bernát, Ondrej alias
110. 2216 Berta, Martin alias
111. 2216 Ďuriš Lenkavská, Lenka alias
112. 2216 Dzurillová, Veronika alias
113. 2216 Espina García, Alba alias
114. 2216 Havadej, Samuel alias
115. 2216 Jakabčin, Patrik alias
116. 2216 Mikulová, Ľudmila alias
117. 2216 Pechová, Ivana alias
118. 2216 Talafová, Veronika alias
119. 2217 Kuzma, Miron Notebook offline
120. 2218 Doktorandi ONLINE
121. 2219 Feher, Alexander ONLINE
122. 2220 Kollár, Peter ONLINE
123. 2221 Dielňa CAI PF ONLINE
124. 2221 Gajdoš, Alex alias
125. 2221 Hamadej, Boris alias
126. 2221 Szepesiová, Bianka alias
127. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
128. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
129. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
130. 2224 Daňková, Viera ONLINE
131. 2225 Porhinčák, Štefan, notebook offline
132. 2226 Kuzma, Miron ONLINE
133. 2227 Kuzma, Miron Mobil offline
134. 2228 Staňa, Richard ONLINE
135. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
136. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
137. 2230 Haniš, Jozef alias
138. 2230 Rončík, Michal alias
139. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, Sedlák Erik ONLINE
140. 2232 Lab. 8 prípravy chemických KBF PFvzoriek ONLINE
141. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
142. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF ONLINE
143. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie ONLINE
144. 2236 Füzer, Ján ONLINE
145. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
146. 2238 Lab.12 bioenergetiky, Fabián Marián ONLINE
147. 2239 Lab. 14 KBF offline
148. 2239 Zavoda, Štefan alias
149. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
150. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
151. 2241 Merc, Jaroslav alias
152. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
153. 2242 Fabián, Marián alias
154. 2242 Kundrát, Martin alias
155. 2242 Žoldák, Gabriel alias
156. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
157. 2243 Huntošová, Veronika alias
158. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
159. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
160. 2245 Naďová, Zuzana alias
161. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
162. 2247 Lab. 15 KBF ONLINE
163. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
164. 2248 Kožár, Tibor alias
165. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
166. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF offline
167. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, Uličný Jozef offline
168. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
169. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
170. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
171. 2254 Sládek, Imrich alias
172. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
173. 2255 Gessert, Alena alias
174. 2256 Doktorandi, Brettschneiderová Barbora ONLINE
175. 2256 Brettschneiderová, Barbora alias
176. 2257 Tkačik, Tomáš ONLINE
177. 2260 Laboratórium jadrovej fyziky ONLINE
178. 2260 Kravčáková, Adela alias
179. 2260 Vrláková, Janka alias
180. 2261 videotelefon2261, odpojený offline
181. 2265 Hvizdoš, Ľudovít - domáca kancelária ONLINE
182. 2266 test, test offline
183. 2271 Liško, František ONLINE
184. 2273 Murín, Pavel ONLINE
185. 2274 Soták, Roman Mobil offline
186. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
187. 2277 Lab. 2 biotech. a bunk. fyziológie, KBF PF ONLINE
188. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
189. 2280 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
190. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
191. 2281 Čižmár, Erik kancelária ONLINE
192. 2281 Čižmár, Erik alias
193. 2281 Tarasenko, Róbert alias
194. 2282 Lab. kvantového magnetizmu II ONLINE
195. 2282 Orendáčová, Alžbeta alias
196. 2282 Vorobiov, Serhii alias
197. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
198. 2285 Marková, Eva CAI ONLINE
199. 2285 Marková, Eva alias
200. 2287 odpojený offline
201. 2291 Maceková, Mária offline
202. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
203. 2299 Fax katedry biofyziky PF offline
204. 2300 Sekretariát (Mánesova) ONLINE
205. 2300 Lacková, Zdenka alias
206. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
207. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
208. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
209. 2303 Bálintová, Miroslava alias
210. 2303 Henzelyová, Jana alias
211. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
212. 2304 Boberová, Zuzana alias
213. 2304 Slepáková, Ivana alias
214. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
215. 2306 Laboratórium cytogenetiky217, Lacková Zdenka ONLINE
216. 2306 Lacková, Zdenka alias
217. 2307 Lacková, Zdenka ONLINE
218. 2308 Bruňáková, Katarína ONLINE
219. 2308 Lešková, Andrea alias
220. 2309 Lab. taxonómie rastlin ONLINE
221. 2309 Dudáš, Matej alias
222. 2310 Goga, Michal ONLINE
223. 2310 Kitka, Miroslav alias
224. 2311 Romanová, Viera ONLINE
225. 2311 Samuely, Peter alias
226. 2312 Laboratórium, Kaľavský František ONLINE
227. 2313 Kolarčik, Vladislav ONLINE
228. 2313 Mártonfi, Pavol alias
229. 2314 Spektroskopia IC UV, Vrátnica RC ONLINE
230. 2315 Mikrobiologická cvičebňa ONLINE
231. 2316 Laboratórium výskumné ONLINE
232. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
233. 2318 Katedra botaniky ONLINE
234. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
235. 2318 Hrablay, Martin alias
236. 2318 Lieskovská, Zuzana alias
237. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
238. 2318 Routray, Deepti alias
239. 2318 Tuptová, Viktória alias
240. 2319 Petijová, Linda ONLINE
241. 2320 Kaľavský, František ONLINE
242. 2320 Kaľavský, František alias
243. 2320 Smolejová, Gabriela alias
244. 2321 Oriňák, Andrej RD246 ONLINE
245. 2321 Oriňak, Andrej alias
246. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
247. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
248. 2323 Šandrejová, Jana alias
249. 2324 Oriňáková, Renáta RD359 ONLINE
250. 2324 Oriňaková, Renáta alias
251. 2325 Gondová, Taťána RD360 ONLINE
252. 2325 Gondová, Taťána alias
253. 2326 Reiffová, Katarína RD362 ONLINE
254. 2326 Reiffová, Katarína alias
255. 2327 Doktorandi FyzChem, RD363 ONLINE
256. 2327 Gubóová, Alexandra alias
257. 2327 Niščáková, Veronika alias
258. 2327 Petráková, Martina alias
259. 2327 Podrojková, Natália alias
260. 2327 Sisáková, Katarína alias
261. 2328 Morovská Turoňová, Andrea ONLINE
262. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
263. 2328 Turoňová, Andrea alias
264. 2329 Jacková, Dominika ONLINE
265. 2329 Fábianová, Dominika alias
266. 2329 Novotná, Michaela alias
267. 2329 Vargová, Kristína alias
268. 2330 Vilková, Mária ONLINE
269. 2331 Drotárová, Mária ONLINE
270. 2331 Drotárová, Mária alias
271. 2332 Učebňa NMR ONLINE
272. 2333 Lab.NMR 400, Kudličková Zuzana ONLINE
273. 2334 Imrich, Ján ONLINE
274. 2334 Imrich, Ján alias
275. 2335 Potočňák, Ivan ONLINE
276. 2335 Marczi, Bence alias
277. 2335 Potočňák, Ivan alias
278. 2336 Hámorská, Miroslava ONLINE
279. 2336 Hámorská, Miroslava alias
280. 2337 Ganajová, Mária ONLINE
281. 2337 Ganajová, Mária alias
282. 2338 Sotáková, Ivana ONLINE
283. 2338 Burda, Rastislav alias
284. 2338 Cibur, Peter alias
285. 2338 Sotáková, Ivana alias
286. 2339 Laboratórium , Vargová Zuzana ONLINE
287. 2340 Šterbinská, Slavomíra ONLINE
288. 2340 Krešáková, Lenka alias
289. 2340 Russin, Martin alias
290. 2340 Smolko, Richard alias
291. 2340 Šterbinská, Slavomíra alias
292. 2341 Heinrichová, Valéria ONLINE
293. 2342 Černák, Juraj ONLINE
294. 2342 Černák, Juraj alias
295. 2343 Zeleňák, Vladimír ONLINE
296. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
297. 2344 Hurajtová, Lenka ONLINE
298. 2344 Hurajtová, Lenka alias
299. 2345 Laboratórium, Potočňák Ivan ONLINE
300. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava ONLINE
301. 2346 Matiková Maľarová, Miroslava alias
302. 2346 Tomičová, Jana alias
303. 2346 Vavra, Martin alias
304. 2347 RB 2O202,prázdna miestnosť ONLINE
305. 2348 Martinková, Miroslava RC106 ONLINE
306. 2348 Martinková, Miroslava alias
307. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
308. 2349 Budovská, Mariana alias
309. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
310. 2350 RC rack, rohová ONLINE
311. 2352 Kolečanský, Štefan ONLINE
312. 2352 Bogľarský, Jozef alias
313. 2352 Enderova, Anastasiia alias
314. 2352 Gábor, Štefan alias
315. 2352 Gurová, Patrícia alias
316. 2352 Laubertová, Daniela alias
317. 2352 Tokarčík, Ondrej alias
318. 2352 Ujlakiová, Daniela alias
319. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
320. 2353 Pregi, Loránt alias
321. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
322. 2354 Marinecová, Emília alias
323. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
324. 2356 Garberová, Monika ONLINE
325. 2356 Vilková, Mária alias
326. 2357 Doktorandi, SB225 ONLINE
327. 2357 Fráková, Viera alias
328. 2357 Janová, Marianna alias
329. 2357 Koprivý, Lukáš alias
330. 2357 Králiková, Mária alias
331. 2357 Trush, Kristina alias
332. 2357 Vašková, Dominika alias
333. 2358 Matoušková, Martina ONLINE
334. 2358 Magura, Peter alias
335. 2359 Lab. Vojteková, Viera ONLINE
336. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
337. 2360 Kitka, Miroslav alias
338. 2360 Vojteková, Viera alias
339. 2361 Laboratórium Elečko, Ján ONLINE
340. 2362 Doktorandi KFCH ONLINE
341. 2362 Benková, Katarína alias
342. 2362 Capková, Dominika alias
343. 2362 Gorejová, Radka alias
344. 2362 Macko, Ján alias
345. 2362 Shepa, Jana alias
346. 2362 Šišoláková, Ivana alias
347. 2363 Laboratórium elektrochémie ONLINE
348. 2364 Lab.NMR 600, Vilková Mária ONLINE
349. 2364 Vilková, Mária alias
350. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
351. 2365 Varhač, Rastislav alias
352. 2366 Almáši, Miroslav ONLINE
353. 2367 Laboratórium , Zeleňák Vladimír ONLINE
354. 2367 Almáši, Miroslav alias
355. 2368 Vargová, Zuzana ONLINE
356. 2368 Györyová, Katarína alias
357. 2368 Vargová, Zuzana alias
358. 2369 Laboratórium, KBCH ONLINE
359. 2369 Gucký, Adrián alias
360. 2369 Krochtová, Kristína alias
361. 2369 Olajoš, Jakub alias
362. 2369 Sovová, Simona alias
363. 2369 Sůra, Roland alias
364. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
365. 2371 KBCH, chodba ONLINE
366. 2372 Laboratórium Slepčíková, Paulína ONLINE
367. 2372 Bindzár, Vladimír alias
368. 2372 Garberová, Monika alias
369. 2373 Laborátorium , Almáši Miroslav ONLINE
370. 2374 Rendošová, Michaela ONLINE
371. 2374 Kuzderová, Gabriela alias
372. 2375 Doktorandi , Harmošová Michaela ONLINE
373. 2375 Harmošová, Michaela alias
374. 2375 Kepeňová, Martina alias
375. 2375 Király, Nikolas alias
376. 2375 Lenártová, Nina alias
377. 2375 Princík, Dávid alias
378. 2375 Zauška, Ľuboš alias
379. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
380. 2377 Doktorandi ONLINE
381. 2378 Laboratórium, zoológie ONLINE
382. 2379 Podhradský, Dušan ONLINE
383. 2379 Sabolová, Danica alias
384. 2380 Poslucháreň, RBL6 offline
385. 2381 Interkom, RB 1.p. ONLINE
386. 2382 Interkom, RB 2.p. ONLINE
387. 2383 Doktorandky ÚBEV, Lászlóová, Šipošová ONLINE
388. 2383 Adhvaryu, Shivani Gaurangkumar alias
389. 2383 Brestovičová, Soňa alias
390. 2383 Cimermanová, Michaela alias
391. 2383 Gerbáčová, Katarína alias
392. 2383 Guľašová, Anna alias
393. 2383 Nosáľová, Lea alias
394. 2383 Petrová, Nikola alias
395. 2384 zverinec operač.sála ONLINE
396. 2385 Lab. rontg. struk. analýzy, RC223 ONLINE
397. 2386 Laboratórium výučbové ONLINE
398. 2387 Laboratórium výskumné ONLINE
399. 2388 Laboratórium výučbové ONLINE
400. 2389 Laboratórium didaktiky chémie ONLINE
401. 2390 Lab. spektr. metód ONLINE
402. 2391 Lab. výskumné anal. chémie ONLINE
403. 2392 Lab. základných metód ONLINE
404. 2393 Laboratórium Tvrdoňová, Monika ONLINE
405. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
406. 2394 Laboratórium Hamuľaková, Slávka ONLINE
407. 2394 Hamuľaková, Slávka alias
408. 2395 Laboratórium Janovec, Ladislav ONLINE
409. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
410. 2397 Lab. bunkových kultúr ONLINE
411. 2398 Lab. vývinovej neurobiológie ONLINE
412. 2399 Dajana, Ručová ONLINE
413. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
414. 2399 Petruľová, Veronika alias
415. 2400 Učebňa P16 offline
416. 2403 Technicom, serverovňa ONLINE
417. 2408 Učebňa P8 offline
418. 2409 Učebňa P9 offline
419. 2410 Učebňa P10 offline
420. 2411 Učebňa P11 offline
421. 2412 Učebňa P12 offline
422. 2413 Učebňa P13 offline
423. 2416 Učebňa P15 offline
424. 2417 Učebňa P17 offline
425. 2418 Učebňa P18 offline
426. 2419 Šnajder, Ľubomír mob. offline
427. 2420 EVO ONLINE
428. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
429. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
430. 2424 Chrastina, Milan alias
431. 2425 Sokol Pavol, CSIRT ONLINE
432. 2425 Kováčová, Kristína alias
433. 2425 Sokol, Pavol alias
434. 2429 Učebňa P19 offline
435. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
436. 2431 Technicom, multifunkč.miestnosť ONLINE
437. 2432 Lab. IoT Pisarčík, Peter ONLINE
438. 2432 Pisarčík, Peter alias
439. 2433 Krídlo, Ondrej ONLINE
440. 2433 Galčík, František alias
441. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
442. 2434 Szabari, Alexander ONLINE
443. 2434 Šebej, Juraj alias
444. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
445. 2435 Pekarčík, Patrik alias
446. 2435 Staňa, Richard alias
447. 2435 Vozáriková, Gabriela alias
448. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
449. 2436 Jirásek, Jozef alias
450. 2437 Gurský, Peter ONLINE
451. 2437 Antoni, Ľubomír alias
452. 2437 Bruoth, Erik alias
453. 2437 Horváth, Tomáš alias
454. 2437 Novotný, Róbert alias
455. 2437 Varga, Dávid alias
456. 2438 Laboratórium haptické ONLINE
457. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
458. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
459. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
460. 2441 Gajdošová, Silvia alias
461. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
462. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.č. 210 offline
463. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
464. 2443 Török, Csaba alias
465. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
466. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
467. 2445 Farkaš, Pavel alias
468. 2445 Harčár, Martin alias
469. 2445 Michalčin, Viktor alias
470. 2445 Paulíny, Michal alias
471. 2446 Lab. informačnej bezpečnosti, PF Technicom 212 ONLINE
472. 2447 Horvát, Šimon ONLINE
473. 2447 Vočková, Michaela alias
474. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
475. 2448 Bruothová, Danka alias
476. 2448 Guniš, Ján alias
477. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
478. 2449 Hanesz, Angelika ONLINE
479. 2449 Matisová, Antónia alias
480. 2449 Pališínová, Dominika alias
481. 2449 Szoplák, Zoltán alias
482. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
483. 2450 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
484. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 offline
485. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
486. 2452 Šupinský, Jozef alias
487. 2453 Gallay, Michal ONLINE
488. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
489. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
490. 2455 Miňo, Lukáš alias
491. 2455 Obrin, Jozef alias
492. 2455 Obrin, Marcel alias
493. 2455 Slaninka, Peter alias
494. 2455 Šumák, Martin alias
495. 2455 Tkáčik, Martin alias
496. 2455 Varchula, Slavomír alias
497. 2456 Engel, Radovan ONLINE
498. 2456 Nemček, Martin alias
499. 2457 Hosťovská ÚGE/ÚMV/ÚINF, Technicom 313 offline
500. 2458 Hofierka, Jaroslav ONLINE
501. 2459 Šašak, Ján ONLINE
502. 2459 Gregáňová, Martina alias
503. 2459 Nováková, Michaela alias
504. 2459 Onačillová, Katarína alias
505. 2460 Seminárka ÚINF LIDA ONLINE
506. 2461 Lab. PLC Kopčo , Norbert ONLINE
507. 2462 Pisarčík, Peter ONLINE
508. 2463 Varchula, Slavomir offline
509. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
510. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody ONLINE
511. 2491 Interkom, Technicom 1.p. ONLINE
512. 2492 Interkom, Technicom 2.p. ONLINE
513. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
514. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
515. 2500 Petrila, Štefan alias
516. 2500 Piroš, Marian alias
517. 2500 Vaško, Pavol alias
518. 2500 Velk, Jozef alias
519. 2501 Gajdošová Silvia,, Sekretariát ONLINE
520. 2501 Kišová, Beáta alias
521. 2503 Vrátnica, Senzor ONLINE
522. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
523. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
524. 2507 Lab. metalografické, - chyba pripojka offline
525. 2512 P2 , učebňa ONLINE
526. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
527. 2517 Lab. pripravy pras. a lis vzoriek Kollár, Peter ONLINE
528. 2518 Kožejová, Miroslava ONLINE
529. 2518 Bodnárová, Renáta alias
530. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
531. 2520 Hrubovčák, Pavol alias
532. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
533. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
534. 2522 Gmitra, Martin alias
535. 2523 Lab. SEM Komanický, Vladimír ONLINE
536. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
537. 2525 Interkom, PA Brána ONLINE
538. 2526 Doktorandi Berkutová, Anna ONLINE
539. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
540. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
541. 2529 Kollár, Peter ONLINE
542. 2530 Jacková, Dana ONLINE
543. 2530 Baloghová, Zuzana alias
544. 2530 Juhásová, Antónia alias
545. 2531 Základné fyzikálne , praktikum offline
546. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
547. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
548. 2533 Richter, Kornel alias
549. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
550. 2534 Girman, Vladimír alias
551. 2536 Zeleňáková, Adriana ONLINE
552. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
553. 2537 Kollár, Peter ONLINE
554. 2538 Doktorandi Shylenko, Oleg ONLINE
555. 2538 Shylenko, Oleg alias
556. 2540 Kireš, Marián ONLINE
557. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
558. 2542 Tronov, Ivan ONLINE
559. 2543 Elektronické, praktikum ONLINE
560. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
561. 2546 Doktorandi-odpojená offline
562. 2547 Samuel, Dobák ONLINE
563. 2547 Dobák, Samuel alias
564. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
565. 2549 Hnatič, Michal offline
566. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
567. 2551 Lab. nízkych teplôt ONLINE
568. 2552 Doktorandi UFV ONLINE
569. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
570. 2554 Laboratórium mag. nanočastíc ONLINE
571. 2555 Doktorandky ÚFV ONLINE
572. 2555 Holub, Mariia alias
573. 2555 Kondrakhova, Daria alias
574. 2555 Vinnik, Olha alias
575. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
576. 2556 Jakabčin, Patrik alias
577. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
578. 2557 Horváth, Denis alias
579. 2558 Tamášová, Martina offline
580. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
581. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
582. 2560 Klein, Daniel alias
583. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
584. 2562 Hančová, Martina offline
585. 2562 Halčinová, Lenka alias
586. 2563 Kulla, Marián ONLINE
587. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
588. 2565 Karľová, Katarína alias
589. 2565 Semjan, Marek alias
590. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
591. 2566 Šupina, Jaroslav alias
592. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
593. 2569 Komanický Vladimír, kancelária ONLINE
594. 2569 Komanický, Vladimír alias
595. 2569 Samuely, Tomáš alias
596. 2570 Komanický Vladimír ONLINE
597. 2570 Komanický, Vladimír alias
598. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
599. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
600. 2573 Doktorandi, odpojená offline
601. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
602. 2575 Bukovský, Lev offline
603. 2577 Terminálovňa, RB PF ONLINE
604. 2578 Samuely, Tomáš ONLINE
605. 2579 Bombara, Marek ONLINE
606. 2579 Martinská, Gabriela alias
607. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
608. 2581 Doktorandi ÚMV ONLINE
609. 2581 Gábová, Timea alias
610. 2581 Gönciová, Zuzana alias
611. 2581 Janičková, Lucia alias
612. 2581 Ontkovičová, Zuzana alias
613. 2581 Varga, Ivana alias
614. 2582 Csachová, Stela ONLINE
615. 2582 Ondová, Veronika alias
616. 2584 Šveda, Dušan offline
617. 2585 Skřivánková, Valéria offline
618. 2586 Doktorandi ONLINE
619. 2586 Nagy, Ľuboš alias
620. 2586 Vovk, Sviatoslav alias
621. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
622. 2588 Geffert, Viliam offline
623. 2589 Majorošová Juhárová, Simona ONLINE
624. 2589 Juhárová, Simona alias
625. 2590 ÚGE PF, Sekretariát ONLINE
626. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
627. 2592 Doktorandi, KJaSF ONLINE
628. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
629. 2592 Michaličková, Katarína alias
630. 2592 Mykhailenko, Viacheslav alias
631. 2592 Sopková, Filoména alias
632. 2592 Švecová, Dominika alias
633. 2592 Tropp, Klaudia alias
634. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
635. 2595 Bánó, Gregor offline
636. 2596 Doktorandi ÚMV ONLINE
637. 2596 Gajdoš, Andrej alias
638. 2596 Rindošová, Simona alias
639. 2597 Hala - serverovna ONLINE
640. 2598 Bóna, Ján ONLINE
641. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE