UPJŠ telephone directory

Number Last Name, First Name Connection
1. 2101 Interkom, RC 1.p. ONLINE
2. 2108 Gallay Michal prodekan PF, RA314 ONLINE
3. 2109 Dekanát PF, Fax offline
4. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
5. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
6. 2114 Dovhunová, Ema alias
7. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
8. 2115 Štefaníková, Denisa alias
9. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
10. 2116 Sováková, Iveta alias
11. 2117 Kireš Marián prodekan PF, RA314 ONLINE
12. 2117 Kireš, Marián alias
13. 2118 Dancáková, Lucia RA337 ONLINE
14. 2118 Dancáková, Lucia alias
15. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
16. 2119 Soták, Roman alias
17. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
18. 2121 Krištofová, Silvia alias
19. 2123 Semancová, Ľubica RA337 ONLINE
20. 2123 Semancová, Ľubica alias
21. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
22. 2125 Archív PF , Havrilová Anna ONLINE
23. 2126 Dlugoš, Jozef ONLINE
24. 2126 Dlugoš, Jozef alias
25. 2131 Gall, Martin RA320 ONLINE
26. 2131 Gall, Martin alias
27. 2131 Komanická, Jana alias
28. 2133 Smreková, Lenka RA321 ONLINE
29. 2133 Hektova, Natalia alias
30. 2133 Költöová, Gabriela alias
31. 2133 Kontúrová, Terézia alias
32. 2133 Kovaľuková, Ľudmila alias
33. 2133 Lévyová, Mária alias
34. 2133 Margecanská, Jana alias
35. 2133 Smreková, Lenka alias
36. 2135 Vašková, Viera ONLINE
37. 2135 Vašková, Viera alias
38. 2136 Žežulová, Hana RA340 ONLINE
39. 2136 Žežulová, Hana alias
40. 2137 Petruláková, Zuzana RA317 ONLINE
41. 2137 Petruláková, Zuzana alias
42. 2141 Paucová, Jana RA319 ONLINE
43. 2141 Paucová, Jana alias
44. 2151 Pisarčíková , Lucia RA321 ONLINE
45. 2151 Pisarčíková, Lucia alias
46. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
47. 2153 Ižariková, Lenka alias
48. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
49. 2154 Molnárová, Soňa alias
50. 2155 Semanišin Gabriel prodekan PF , RA314 ONLINE
51. 2158 Murcková, Timea RA341 ONLINE
52. 2158 Murcková, Tímea alias
53. 2160 Ručová, Dajana ONLINE
54. 2161 Poslucháreň BZ1, SB1P1 ONLINE
55. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
56. 2162 Kačur, Ľubomír alias
57. 2163 Laboratórium HPLC ONLINE
58. 2164 Laboratórium biotechnológie rastlín ONLINE
59. 2165 Kryobiologické laboratórium ONLINE
60. 2165 Oravcová, Marcela alias
61. 2166 Laboratórium č. 216 ONLINE
62. 2167 Chodba laboratórium ONLINE
63. 2168 Lab. stres. fyziológie rastlín, m.č. 131 ONLINE
64. 2169 Poslucháreň BZ2, SB1P2 ONLINE
65. 2170 Poslucháreň BZ3, SB1P3 ONLINE
66. 2171 Botanická praktikáreň, SB2L220 ONLINE
67. 2172 Fyziologická praktikáreň ONLINE
68. 2173 Seminárna miestnosť ONLINE
69. 2174 Laboratórium kryptogamie ONLINE
70. 2175 Laboratórium KG SB1L117a, /137a/ ONLINE
71. 2176 Laboratórium 214 ONLINE
72. 2177 Laboratórium mikrobiologické, SB2L218 ONLINE
73. 2178 Laboratórium RB3L45, Kolesárová Mariana ONLINE
74. 2179 Libová Svetlana, ved. sekret. ONLINE
75. 2179 Libová, Svetlana alias
76. 2180 Kepičová, Danka tajomníčka RA310 ONLINE
77. 2180 Kepičová, Danka alias
78. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
79. 2181 Pavúková, Jana alias
80. 2182 Báthoryová, Alena ONLINE
81. 2186 Laboratórium, RBSL35 ONLINE
82. 2186 Kisková, Terézia alias
83. 2200 Varga, Stanislav ONLINE
84. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
85. 2201 Takáčová, Miroslava alias
86. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
87. 2204 Varga, Roman- CAI ONLINE
88. 2204 Varga, Roman alias
89. 2205 Gmitrová, Radka offline
90. 2206 KBF PF, Sekretariát, Mária Stehlíková ONLINE
91. 2206 Stehlíková, Mária alias
92. 2207 Doktorandi ÚMAT, SJ1080 ONLINE
93. 2207 Brinziková, Katarína alias
94. 2207 Kmeciková, Miriama alias
95. 2207 Varga, Ivana alias
96. 2208 Paulínyová, Zuzana ONLINE
97. 2208 Tarasovičová, Lucia Anna alias
98. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
99. 2210 Lab. príp. a charakt. nanoštruktúr, AFM ONLINE
100. 2211 Soták, Mobil offline
101. 2211 Soták, Roman alias
102. 2212 Soták, Roman ONLINE
103. 2213 ÚMAT PF, Sekretariát, Zlatica Knapíková ONLINE
104. 2213 Knapíková, Zlatica alias
105. 2214 Emerit. profesori, Jendroľ, Horňák ONLINE
106. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
107. 2216 Doktorandi ÚFV, SJ0O56 KBF 30 ONLINE
108. 2216 Bernát, Ondrej alias
109. 2216 Havadej, Samuel alias
110. 2217 Riaditeľ ÚMAT ONLINE
111. 2218 Doktorandi ÚFV, m.č. 51A ONLINE
112. 2219 Feher, Alexander ONLINE
113. 2219 Tarasenko, Róbert alias
114. 2219 Tkáč, Vladimír alias
115. 2220 Kollár, Peter ONLINE
116. 2221 Dielňa CAI PF ONLINE
117. 2221 Gajdoš, Alex alias
118. 2221 Szepesiová, Bianka alias
119. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
120. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
121. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
122. 2224 Daňková, Viera ONLINE
123. 2226 Kuzma, Miron ONLINE
124. 2227 Kuzma, Miron Mobil offline
125. 2228 Staňa, Richard ONLINE
126. 2229 Nováková, Katarína offline
127. 2230 Kecer, Matej ONLINE
128. 2230 Haniš, Jozef alias
129. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, Sedlák Erik ONLINE
130. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek ONLINE
131. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
132. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , KBF PF ONLINE
133. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
134. 2236 Füzer, Ján ONLINE
135. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
136. 2238 Lab.12 bioenergetiky, Fabián Marián ONLINE
137. 2239 Lab. 14 KBF ONLINE
138. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
139. 2240 Hnatič, Michal alias
140. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
141. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
142. 2242 Fabián, Marián alias
143. 2242 Žoldák, Gabriel alias
144. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
145. 2244 Kundrát, Martin ONLINE
146. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
147. 2245 Naďová, Zuzana alias
148. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
149. 2247 Laboratórium KBF 15 ONLINE
150. 2247 Kopčo, Norbert alias
151. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
152. 2248 Huntošová, Veronika alias
153. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
154. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
155. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
156. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
157. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
158. 2254 Sládek, Imrich alias
159. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
160. 2256 Doktorandi ÚMAT, SJ1079 ONLINE
161. 2256 Hennelová, Barbora alias
162. 2256 Hurajová, Kristína alias
163. 2256 Matisová, Daniela alias
164. 2256 Šabaková, Daniela alias
165. 2257 Tkačik, Tomáš ONLINE
166. 2258 Doktorandi ÚMAT, SJ1045 ONLINE
167. 2258 Gönciová, Zuzana alias
168. 2258 Kleinová, Miriam alias
169. 2258 Krišáková, Monika alias
170. 2258 Slabý, Matej alias
171. 2260 Laboratórium jadrovej fyziky ONLINE
172. 2260 Kravčáková, Adela alias
173. 2260 Vrláková, Janka alias
174. 2265 Hvizdoš, Ľudovít - homeoffice offline
175. 2266 test, test offline
176. 2268 Staňa, Richard (soft.) offline
177. 2269 Laboratórium KBF 19 ONLINE
178. 2270 Laboratórium KBF 18 ONLINE
179. 2271 Laboratórium KBF 20 ONLINE
180. 2272 Liško, František ONLINE
181. 2273 Laboratórium KBF 21 ONLINE
182. 2274 Soták, Roman Mobil offline
183. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
184. 2277 Lab. 2 biotech. a bunk. fyziológie, KBF PF ONLINE
185. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
186. 2280 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
187. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
188. 2281 Čižmár, Erik kancelária ONLINE
189. 2281 Čižmár, Erik alias
190. 2282 Lab. kvantového magnetizmu II ONLINE
191. 2282 Orendáčová, Alžbeta alias
192. 2283 Laboratórium- suterén ONLINE
193. 2283 Čižmár, Erik alias
194. 2284 Halčinová, Lenka ONLINE
195. 2285 Marková, Eva- CAI ONLINE
196. 2285 Marková, Eva alias
197. 2286 Doktorandi ÚMAT, SJ1081 ONLINE
198. 2286 Basarik, Stanislav alias
199. 2286 Klemová, Barbora alias
200. 2286 Marton, Adam alias
201. 2286 Slovinská, Mária alias
202. 2286 Trellová, Diana alias
203. 2287 Hosťovská miestnosť, Cardona-Montoya Miguel Antonio ONLINE
204. 2287 Cardona Montoya, Miguel Antonio alias
205. 2288 Klein Daniel ONLINE
206. 2289 Šveda Dušan ONLINE
207. 2289 Šveda, Dušan alias
208. 2290 LOVEM- Lab. operačného výskumu a ekonometrie ONLINE
209. 2291 Vodička, Martin ONLINE
210. 2291 Maceková, Mária alias
211. 2292 Seminárna miestnosť ÚMAT ONLINE
212. 2293 Laboratórium KFCH, RD2L06 ONLINE
213. 2299 Fax katedry biofyziky PF offline
214. 2300 ÚBEV PF Sekretariát, Lacková Zdenka ONLINE
215. 2300 Lacková, Zdenka alias
216. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
217. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
218. 2302 Sabovljević, Marko alias
219. 2303 Henzelyová, Jana ONLINE
220. 2303 Bálintová, Miroslava alias
221. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
222. 2304 Boberová, Zuzana alias
223. 2304 Slepáková, Ivana alias
224. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
225. 2306 Laboratórium cytogenetiky217 ONLINE
226. 2306 Lacková, Zdenka alias
227. 2307 Nitesh Kumar Mund ONLINE
228. 2308 Bruňáková, Katarína ONLINE
229. 2308 Lešková, Andrea alias
230. 2309 Lab. taxonómie rastlin ONLINE
231. 2309 Dudáš, Matej alias
232. 2310 Goga, Michal ONLINE
233. 2311 Romanová, Viera ONLINE
234. 2311 Samuely, Peter alias
235. 2312 Laboratórium, Kaľavský František ONLINE
236. 2313 Kolarčik, Vladislav ONLINE
237. 2314 Spektroskopia IC UV, Vrátnica RC ONLINE
238. 2315 Mikrobiologická cvičebňa, RB4L43 ONLINE
239. 2316 Laboratórium výskumné ONLINE
240. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
241. 2318 Denná miestnosť- kuchynka ONLINE
242. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
243. 2318 Lieskovská, Zuzana alias
244. 2318 Tuptová, Viktória alias
245. 2319 Petijová, Linda ONLINE
246. 2319 Kuncová, Júlia alias
247. 2320 Kaľavský, František ONLINE
248. 2320 Kaľavský, František alias
249. 2320 Smolejová, Gabriela alias
250. 2321 Oriňák, Andrej ONLINE
251. 2321 Oriňak, Andrej alias
252. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
253. 2323 Andruch, Šandrejová ONLINE
254. 2323 Andruch, Vasiľ alias
255. 2323 Šandrejová, Jana alias
256. 2324 Oriňáková, Renáta ONLINE
257. 2324 Oriňaková, Renáta alias
258. 2325 Gondová, Taťána ONLINE
259. 2326 Reiffová, Katarína ONLINE
260. 2326 Reiffová, Katarína alias
261. 2327 Doktorandi ÚCHV RD363 ONLINE
262. 2327 Burčík, Denis alias
263. 2327 Čákyová, Viktória alias
264. 2327 Gubóová, Alexandra alias
265. 2327 Niščáková, Veronika alias
266. 2327 Paračková, Mária alias
267. 2327 Petráková, Martina alias
268. 2328 Straková ,Fedorková,Šišoláková ONLINE
269. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
270. 2329 Laboratórium KOCH č.105 ONLINE
271. 2329 Stanková, Kvetoslava alias
272. 2330 Vilková, Mária ONLINE
273. 2330 Vilková, Mária alias
274. 2331 Drotárová, Mária ONLINE
275. 2331 Drotárová, Mária alias
276. 2332 Učebňa NMR ONLINE
277. 2333 Lab.NMR 400, Kudličková Zuzana ONLINE
278. 2334 Liška, Tomáš Ján ONLINE
279. 2335 Potočňák, Ivan ONLINE
280. 2335 Matiková Maľarová, Miroslava alias
281. 2335 Potočňák, Ivan alias
282. 2336 Hámorská, Miroslava ONLINE
283. 2336 Hámorská, Miroslava alias
284. 2337 Ganajová, Mária ONLINE
285. 2337 Ganajová, Mária alias
286. 2338 Sotáková, Ivana ONLINE
287. 2338 Sotáková, Ivana alias
288. 2339 Laboratórium , Vargová Zuzana ONLINE
289. 2340 Krešáková, Lenka ONLINE
290. 2340 Smolko, Richard alias
291. 2341 Heinrichová, Valéria ONLINE
292. 2341 Heinrichová, Valeria alias
293. 2342 Černák, Juraj ONLINE
294. 2342 Černák, Juraj alias
295. 2343 Zeleňák, Vladimír ONLINE
296. 2343 Vargová, Zuzana alias
297. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
298. 2344 Hurajtová, Lenka ONLINE
299. 2344 Hurajtová, Lenka alias
300. 2344 Šandrejová, Jana alias
301. 2345 Laboratórium, Potočňák Ivan ONLINE
302. 2346 Vavra, Martin ONLINE
303. 2346 Tomičová, Jana alias
304. 2347 RB 2O202,prázdna miestnosť ONLINE
305. 2348 Martinková, Miroslava ONLINE
306. 2349 Budovská, Mariana ONLINE
307. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
308. 2350 RC rack, rohová ONLINE
309. 2351 Seminárna miestnosť, GIS SJ2L45, ÚGE ONLINE
310. 2352 Tokarčík, Ondrej ONLINE
311. 2352 Fedor, Tomáš alias
312. 2352 Gábor, Štefan alias
313. 2353 Buchalová, Daniela ONLINE
314. 2353 Novotný, Ladislav alias
315. 2353 Pregi, Loránt alias
316. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
317. 2354 Marinecová, Emília alias
318. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
319. 2356 Garberová, Monika ONLINE
320. 2356 Vilková, Mária alias
321. 2357 Doktorandi ÚBEV, SB2O221 ONLINE
322. 2357 Frenák, Richard alias
323. 2357 Gavurová, Martina alias
324. 2357 Chlipalová Košturiaková, Zuzana alias
325. 2357 Janová, Marianna alias
326. 2357 Routray, Deepti alias
327. 2357 Singh, Pragya Ramashish alias
328. 2358 Matoušková, Martina ONLINE
329. 2358 Bajusová, Martina alias
330. 2358 Magura, Peter alias
331. 2358 Mižáková, Romana alias
332. 2359 Lab. Vojteková, Viera ONLINE
333. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
334. 2360 Vojteková, Viera alias
335. 2361 Laboratórium , Elečko Ján ONLINE
336. 2362 Kancelária KFCH, RD2O249 ONLINE
337. 2362 Gorejová, Radka alias
338. 2362 Chovancová, Frederika alias
339. 2362 Macko, Ján alias
340. 2362 Podrojková, Natália alias
341. 2362 Shepa, Jana alias
342. 2363 Laboratórium elektrochémie ONLINE
343. 2364 Lab.NMR 600, Vilková Mária ONLINE
344. 2364 Vilková, Mária alias
345. 2365 Varhač, Rastislav ONLINE
346. 2365 Sedlák, Erik alias
347. 2366 Almáši,Király ONLINE
348. 2366 Almáši, Miroslav alias
349. 2366 Király, Nikolas alias
350. 2366 Želinská, Milica alias
351. 2367 Laboratórium , Zeleňák Vladimír ONLINE
352. 2368 Vargová, Zuzana ONLINE
353. 2368 Györyová, Katarina alias
354. 2369 Laboratórium, KBCH ONLINE
355. 2369 Gucký, Adrián alias
356. 2369 Olajoš, Jakub alias
357. 2369 Sovová, Simona alias
358. 2370 Laborátorium ÚCHV, KBCH č. 6 ONLINE
359. 2371 KBCH, chodba ONLINE
360. 2372 Laboratórium Slepčíková, Paulína ONLINE
361. 2372 Garberová, Monika alias
362. 2373 Laborátorium , syntézy nanopórových materiálo ONLINE
363. 2374 Rendošová, Michaela ONLINE
364. 2374 Kuzderová, Gabriela alias
365. 2375 Doktorandi ÚCHV, RD327a ONLINE
366. 2375 Harmošová, Michaela alias
367. 2375 Kepeňová, Martina alias
368. 2375 Lenártová, Nina alias
369. 2375 Princík, Dávid alias
370. 2375 Zauška, Ľuboš alias
371. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
372. 2377 Kudličková, Zuzana ONLINE
373. 2378 Laboratórium, zoológie ONLINE
374. 2378 Ľuptáčik, Peter alias
375. 2379 Sabolová, Danica ONLINE
376. 2380 Poslucháreň RBL6, RB4S22 ONLINE
377. 2381 Interkom, RB 1.p. ONLINE
378. 2382 Interkom, RB 2.p. ONLINE
379. 2383 Doktorandky ÚBEV, RB339 ONLINE
380. 2383 Adhvaryu, Shivani Gaurangkumar alias
381. 2383 Brestovičová, Soňa alias
382. 2383 Cimermanová, Michaela alias
383. 2383 Lorková, Zuzana alias
384. 2383 Nosáľová, Lea alias
385. 2383 Petrová, Nikola alias
386. 2384 zverinec operač.sála ONLINE
387. 2385 Lab. rontg. struk. analýzy ONLINE
388. 2386 Laboratórium výučbové ONLINE
389. 2387 Laboratórium výskumné ONLINE
390. 2388 Laboratórium výučbové, m.c. 318 ONLINE
391. 2389 Laboratórium didaktiky chémie ONLINE
392. 2390 Lab. spektr. metód ONLINE
393. 2391 Lab. výskumné anal. chémie ONLINE
394. 2392 Lab. základných metód ONLINE
395. 2393 Laboratórium Tvrdoňová, Monika ONLINE
396. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
397. 2394 Laboratórium Hamuľaková, Slávka ONLINE
398. 2395 Laboratórium Janovec, Ladislav ONLINE
399. 2395 Janovec, Ladislav alias
400. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
401. 2397 Lab. bunkových kultúr ONLINE
402. 2398 Lab. vývinovej neurobiológie ONLINE
403. 2399 Petruľová, Veronika ONLINE
404. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
405. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
406. 2401 testovací telefón offline
407. 2402 Laboratórium batérií, m. č. 245 ONLINE
408. 2403 Technicom, serverovňa ONLINE
409. 2408 Učebňa P8 ONLINE
410. 2409 Učebňa P9 ONLINE
411. 2410 Učebňa P10 ONLINE
412. 2411 Učebňa P11 ONLINE
413. 2412 Učebňa P12 ONLINE
414. 2413 Učebňa P13 ONLINE
415. 2415 Učebňa P20 ONLINE
416. 2416 Učebňa P16 ONLINE
417. 2417 Učebňa P17 ONLINE
418. 2418 Učebňa P18 ONLINE
419. 2419 Šnajder, Ľubomír mob. offline
420. 2420 EVO offline
421. 2421 Dirner, Alexander offline
422. 2422 Gessert, Alena ONLINE
423. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
424. 2425 CSIRT ONLINE
425. 2425 Mohler, Jakub alias
426. 2425 Rapavá, Monika alias
427. 2427 STROM, SJ1O15 ONLINE
428. 2429 Učebňa P19 ONLINE
429. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
430. 2431 Technicom, multifunkč.miestnosť ONLINE
431. 2432 Lab. IoT Pisarčík, Peter ONLINE
432. 2432 Pisarčík, Peter alias
433. 2433 Pristaš, Viktor ONLINE
434. 2433 Krídlo, Ondrej alias
435. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
436. 2433 Opiela, Miroslav alias
437. 2433 Török, Csaba alias
438. 2434 Pališinová, Dominika ONLINE
439. 2434 Olejár, Viktor alias
440. 2434 Szoplák, Zoltán alias
441. 2434 Šebej, Juraj alias
442. 2435 Sokol, Pavol ONLINE
443. 2435 Bajtoš, Tomáš alias
444. 2435 Marková, Eva alias
445. 2435 Staňa, Richard alias
446. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
447. 2436 Jirásek, Jozef alias
448. 2437 Szoplák, Zoltán ONLINE
449. 2437 Gurský, Peter alias
450. 2437 Horváth, Tomáš alias
451. 2437 Novotný, Róbert alias
452. 2437 Varga, Dávid alias
453. 2438 Laboratórium haptické ONLINE
454. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
455. 2440 ÚINF PF, Sekretariát, Viera Mižáková ONLINE
456. 2440 Mižáková, Viera alias
457. 2441 ÚINF PF, Sekretariát, Silvia Gajdošová ONLINE
458. 2441 Gajdošová, Silvia alias
459. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
460. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
461. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
462. 2446 Lab. informačnej bezpečnosti ONLINE
463. 2447 Horvát, Šimon ONLINE
464. 2447 Vočková, Michaela alias
465. 2448 Šnajder, Ľubomír ONLINE
466. 2448 Guniš, Ján alias
467. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
468. 2449 Krídlo, Ondrej ONLINE
469. 2449 Pališínová, Dominika alias
470. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
471. 2450 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
472. 2451 VKM miestnosť ONLINE
473. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
474. 2453 Gallay, Michal ONLINE
475. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
476. 2455 Vývoj AIS ONLINE
477. 2455 Kočiščáková, Patrícia alias
478. 2455 Miňo, Lukáš alias
479. 2455 Obrin, Jozef alias
480. 2455 Obrin, Marcel alias
481. 2455 Slaninka, Peter alias
482. 2455 Tkáčik, Martin alias
483. 2455 Varchula, Slavomír alias
484. 2456 Engel, Radovan ONLINE
485. 2456 Nemček, Martin alias
486. 2457 Guest room /Visitors/, ÚGE, ÚMV, ÚINF ONLINE
487. 2458 Hofierka, Jaroslav ONLINE
488. 2458 Nováková, Michaela alias
489. 2458 Onačillová, Katarína alias
490. 2458 Šašak, Ján alias
491. 2459 Šašak, Ján ONLINE
492. 2459 Buchalová, Daniela alias
493. 2459 Svetozarov, Nikola alias
494. 2460 Seminárka ÚINF LIDA ONLINE
495. 2461 Lab. PLC Kopčo , Norbert ONLINE
496. 2461 Lokša, Peter alias
497. 2461 Vlachou, Eleni alias
498. 2462 Pisarčík, Peter ONLINE
499. 2463 Varchula, Slavomir (soft.) offline
500. 2464 Antoni, Ľubomír ONLINE
501. 2490 Interkom, Jesenná 5 sut. KBF schody offline
502. 2491 Interkom, Technicom 1.p. ONLINE
503. 2492 Interkom, Technicom 2.p. ONLINE
504. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
505. 2494 Interkom, Jesenná 5 0.p KBF pri vrat. offline
506. 2495 Interkom, Jesenná 5 1.p UMAT ONLINE
507. 2496 Interkom, Jesenná 5 2.p UGE ONLINE
508. 2497 rezervovane Interkom offline
509. 2498 Interkom, Jesenná 5 sut. KBF offline
510. 2499 rezervovane Interkom offline
511. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
512. 2500 Mačanga, Jozef alias
513. 2500 Piroš, Marian alias
514. 2500 Vaško, Pavol alias
515. 2500 Velk, Jozef alias
516. 2501 ÚFV PF Sekretariát, Beáta Kišová ONLINE
517. 2501 Kišová, Beata alias
518. 2503 Vrátnica, Senzor ONLINE
519. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
520. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
521. 2506 Baloh, Pavlo alias
522. 2506 Titikov, Hryhorii alias
523. 2507 Lab. metalografické ONLINE
524. 2512 Učebňa P2 ONLINE
525. 2516 Onderko, František ONLINE
526. 2517 Lab. pripravy pras. a lis vzoriek Kollár, Peter ONLINE
527. 2518 Kožejová, Miroslava ONLINE
528. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
529. 2520 Hrubovčák, Pavol alias
530. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
531. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
532. 2522 Gmitra, Martin alias
533. 2523 Lab. SEM Komanický, Vladimír ONLINE
534. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
535. 2525 Interkom, PA Brána ONLINE
536. 2526 Doktorandi ÚFV, 0.28.4.kotolňa ONLINE
537. 2527 Girman, Vladimír offline
538. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
539. 2529 Kollár, Peter ONLINE
540. 2530 Jacková, Dana ONLINE
541. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
542. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
543. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
544. 2533 Richter, Kornel alias
545. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
546. 2534 Girman, Vladimír alias
547. 2536 Zeleňáková, Adriana ONLINE
548. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
549. 2537 Kollár, Peter ONLINE
550. 2538 Doktorandi ÚFV, 0.28.6 kotolňa ONLINE
551. 2540 Kireš, Marián ONLINE
552. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
553. 2542 Kozelková, Katarína ONLINE
554. 2542 Juhásová, Antónia alias
555. 2543 Elektronické, praktikum ONLINE
556. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
557. 2546 Borovský, Dominik ONLINE
558. 2547 Dobák, Samuel ONLINE
559. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
560. 2549 Hnatič, Michal offline
561. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
562. 2551 Lab. kvantového magnetizmu III ONLINE
563. 2552 Doktorandi ÚFV, SAV 19c ONLINE
564. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
565. 2554 Laboratórium mag. nanočastíc ONLINE
566. 2555 Doktorandi ÚFV, SAV 19b ONLINE
567. 2555 Kondrakhova, Daria alias
568. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
569. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
570. 2557 Horváth, Denis alias
571. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
572. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
573. 2560 Hutník, Ondrej alias
574. 2560 Klein, Daniel alias
575. 2561 Kancelária SJ1050, ÚMAT offline
576. 2562 Hančová, Martina ONLINE
577. 2563 Kulla, Marián ONLINE
578. 2565 Karľová, Katarina ONLINE
579. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
580. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
581. 2569 Komanický Vladimír, kancelária 19a ONLINE
582. 2569 Komanický, Vladimír alias
583. 2570 Lab.príp.a charakt.nanoštruktúr, rozprašovačka ONLINE
584. 2570 Gajdoš, Miroslav alias
585. 2570 Komanický, Vladimír alias
586. 2571 Kravčáková, Adela ONLINE
587. 2571 Vokál, Stanislav alias
588. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
589. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
590. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
591. 2577 Terminálovňa, RB PF ONLINE
592. 2578 Samuely, Tomáš ONLINE
593. 2579 Bombara, Marek ONLINE
594. 2579 Martinská, Gabriela alias
595. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
596. 2581 Janičková Lucia ONLINE
597. 2581 Janičková, Lucia alias
598. 2581 Lučivjanská, Katarína alias
599. 2582 Csachová, Stela ONLINE
600. 2582 Šupinský, Jozef alias
601. 2586 Doktorandi ÚFV, m.č. 34D ONLINE
602. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
603. 2588 Geffert, Viliam ONLINE
604. 2589 Prégi, Lórant ONLINE
605. 2590 ÚGE PF Sekretariát, Ivana Fedurco Kočišová ONLINE
606. 2590 Fedurco Kočišová, Ivana alias
607. 2590 Juhárová, Simona alias
608. 2591 Novotný, Ladislav ONLINE
609. 2591 Hofierka, Jaroslav alias
610. 2592 Doktorandi KJaSF, m. č. 33 ONLINE
611. 2592 Švecová, Dominika alias
612. 2592 Tropp, Klaudia alias
613. 2593 Miestnosť pre upratovačky ONLINE
614. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
615. 2595 Bánó, Gregor ONLINE
616. 2596 Gajdoš, Andrej ONLINE
617. 2596 Šupina, Jaroslav alias
618. 2597 Hala - serverovňa PA ONLINE
619. 2598 LOM ÚGE, SJ2L44 ONLINE
620. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE
621. 2599 Kažimír, Štefan alias
622. 2601 Učebňa RBL1, RB0P1 ONLINE
623. 2602 Učebňa RBL2, RB0L25 ONLINE
624. 2603 Učebňa RBL3, RB0L21 ONLINE
625. 2604 Učebňa RBL4, RB3L05 ONLINE
626. 2605 Učebňa RBL5, RB4L19 ONLINE
627. 2606 Laboratórium LKOCH offline
628. 2607 Laboratórium 17 RB ONLINE
629. 2608 Seminárna miestnosť UBEV offline
630. 2609 Knižnica ÚCHV ONLINE
631. 2610 Učebňa Nonstop ONLINE
632. 2611 Kreatívne laboratórium ONLINE
633. 2613 Učebňa P3 ONLINE
634. 2614 Učebňa P4 ONLINE
635. 2615 Učebňa P5 ONLINE