Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 2108 Gallay prodekan PF, vonkajšie vzťahy RA322 ONLINE
2. 2108 Gallay, Michal alias
3. 2109 Dekanát PF, Fax offline
4. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
5. 2113 Saksl, Karel alias
6. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
7. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
8. 2115 Štefaníková, Denisa alias
9. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
10. 2116 Sováková, Iveta alias
11. 2117 Kireš prodekan PF, vzdelávanie RA323 ONLINE
12. 2117 Kireš, Marián alias
13. 2118 Pivarníková, Agnesa RA337 ONLINE
14. 2118 Pivarníková, Agnesa alias
15. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
16. 2119 Soták, Roman alias
17. 2120 odpojeny offline
18. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
19. 2123 Pitoňáková, Eva RA337 ONLINE
20. 2123 Pitoňáková, Eva alias
21. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
22. 2125 Archiv PF, Šrob.2, Havrilová, Anna ONLINE
23. 2126 Dlugoš, Jozef RA341 ONLINE
24. 2126 Dlugoš, Jozef alias
25. 2131 Kimáková, Jana RA320 ONLINE
26. 2131 Komanická, Jana alias
27. 2133 Smreková, Lenka RA321 ONLINE
28. 2133 Dávidová, Darina alias
29. 2133 Kobulárová, Libuša alias
30. 2133 Smreková, Lenka alias
31. 2135 Vašková, Viera RA341 ONLINE
32. 2135 Vašková, Viera alias
33. 2136 Zezulova, Hana RA340 ONLINE
34. 2136 Žežulová, Hana alias
35. 2137 Zavatčan, Tomáš RA317 ONLINE
36. 2141 Margecanská, Jana RA319 ONLINE
37. 2141 Paucová, Jana alias
38. 2151 Veľková, Alica RA321 ONLINE
39. 2151 Veľková, Alica alias
40. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
41. 2153 Dovhunová, Ema alias
42. 2153 Ižariková, Lenka alias
43. 2153 Petruláková, Zuzana alias
44. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
45. 2154 Molnárová, Soňa alias
46. 2155 Orinakova prodekanka PF, pre vedu a výskum RA312 ONLINE
47. 2158 Mosáthová, Mária RA341 ONLINE
48. 2158 Mosáthová, Mária alias
49. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
50. 2162 Kačur, Ľubomír alias
51. 2179 Libová vedúca sekretariátu, PF RA306 ONLINE
52. 2179 Libová, Svetlana alias
53. 2180 Labancová, tajomníčka PF RA310 ONLINE
54. 2180 Labancová, Lenka alias
55. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
56. 2181 Lengyelová, Simona alias
57. 2181 Pavúková, Jana alias
58. 2200 Andrejko, Marian ONLINE
59. 2200 Andrejko, Marián alias
60. 2200 Schréter, Ivan alias
61. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
62. 2201 Lukáčová, Patrícia alias
63. 2201 Krivjanská, Helena alias
64. 2202 hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O84 m.c.144 ONLINE
65. 2202 Reváková, Želmíra alias
66. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
67. 2203 Kravčáková, Adela alias
68. 2204 Porhinčák, Štefan, kancelaria ONLINE
69. 2204 Porhinčák, Štefan alias
70. 2205 Gmitrová, Radka ONLINE
71. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
72. 2207 doktorandi ÚMV, SJ1O80 a ONLINE
73. 2207 Čekanová, Katarína alias
74. 2207 Lužar, Borut alias
75. 2207 Onderko, Alfréd alias
76. 2207 Šárošiová, Zuzana alias
77. 2207 Šurimová, Mária alias
78. 2207 Tamášová, Martina alias
79. 2207 Vojtková, Erika alias
80. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
81. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
82. 2210 lab. prip. a charakt. nanostruktur, Komanicky ONLINE
83. 2211 * ONLINE
84. 2211 Soták, Roman alias
85. 2212 Paulíny, Zuzana ONLINE
86. 2213 ÚMV PF, Sekretariát ONLINE
87. 2213 Knapíková, Zlatica alias
88. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
89. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
90. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
91. 2216 Berta, Martin alias
92. 2216 Ďuriš Lenkavská, Lenka alias
93. 2216 Espina García, Alba alias
94. 2216 Golianová, Katarína alias
95. 2216 Havadej, Samuel alias
96. 2216 Hovan, Andrej alias
97. 2216 Jakabčin, Patrik alias
98. 2216 Kopčová, Katarína alias
99. 2216 Mikulová, Ľudmila alias
100. 2216 Tomková, Silvia alias
101. 2217 Kuzma, Miron Notebook offline
102. 2218 kanc. 51A, UFV ONLINE
103. 2219 Feher, Alexander ONLINE
104. 2220 Feher, Alexander ONLINE
105. 2220 Kollár, Peter alias
106. 2221 Dielna CAI PF, m.c. 22 PA ONLINE
107. 2221 Koprda, Samuel alias
108. 2221 Olejár, Viktor alias
109. 2221 Tkáčik, Lukáš alias
110. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
111. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
112. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
113. 2224 Daňková, Viera ONLINE
114. 2225 Porhinčák, Štefan, notebook offline
115. 2226 Kuzma, Miron Kancelária ONLINE
116. 2227 Kuzma, Miron Mobil offline
117. 2227 Kuzma, Miron alias
118. 2228 Staňa, Richard ONLINE
119. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
120. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
121. 2230 Mohylna, Mariia alias
122. 2230 Tkáč, Ivan alias
123. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
124. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek, laboratórium KBF PF ONLINE
125. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
126. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF ONLINE
127. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
128. 2236 Füzer, Ján ONLINE
129. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
130. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
131. 2239 Lab. 14 KBF m.c26 ONLINE
132. 2239 Zavoda, Štefan alias
133. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
134. 2240 Fedurco, Miroslav alias
135. 2240 Gajdoš, Pavol alias
136. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
137. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
138. 2242 Fabián, Marián alias
139. 2242 Kundrát, Martin alias
140. 2242 Žoldák, Gabriel alias
141. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
142. 2243 Huntošová, Veronika alias
143. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
144. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
145. 2245 Naďová, Zuzana alias
146. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
147. 2247 Lab. 15 KBF , m.c.27 ONLINE
148. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
149. 2248 Kožár, Tibor alias
150. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
151. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
152. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF ONLINE
153. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
154. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
155. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
156. 2254 Sládek, Imrich alias
157. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
158. 2255 Gessert, Alena alias
159. 2256 Harminc, Matúš ONLINE
160. 2257 UINF, UINF offline
161. 2258 doktorandi ÚMV, SJ1O80 b ONLINE
162. 2259 Kiseľák, Jozef offline
163. 2260 Lab. Jadrovej fyziky, KJF UFV PF ONLINE
164. 2260 Kravčáková, Adela alias
165. 2260 Vrláková, Janka alias
166. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
167. 2266 test, test offline
168. 2271 Liško, František ONLINE
169. 2272 Grondželová, Nora offline
170. 2273 Murín, Pavel ONLINE
171. 2274 odpojeny offline
172. 2275 Čižmár, Peter offline
173. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
174. 2277 Lab. 2 biotechnologie a bunkovej fyziologie, KBF PF ONLINE
175. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
176. 2280 Lab. kvantového magnetizmu II, m.č. 0.17 ONLINE
177. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
178. 2281 Čižmár, Erik ONLINE
179. 2281 Tarasenko, Róbert alias
180. 2282 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
181. 2282 Tkáč, Vladimír alias
182. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
183. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
184. 2290 opdojeny offline
185. 2291 Maceková, Mária ONLINE
186. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
187. 2299 Fax katedry biofyziky PF ONLINE
188. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Manesova) offline
189. 2300 Lacková, Zdenka alias
190. 2300 Tóthová, Olga alias
191. 2301 Čellárová, Eva offline
192. 2302 Bačkor, Martin offline
193. 2303 Kopcsayová, Diana offline
194. 2303 Bálintová, Miroslava alias
195. 2303 Henzelyová, Jana alias
196. 2304 Mišianiková, Anna offline
197. 2304 Boberová, Zuzana alias
198. 2304 Slepáková, Ivana alias
199. 2305 Kimáková, Katarína offline
200. 2306 Lacková, Zdenka offline
201. 2307 Nigutová, Katarína offline
202. 2307 Kimáková, Andrea alias
203. 2308 Bruňáková, Katarína offline
204. 2308 Lešková, Andrea alias
205. 2309 Lab. Taxonomie rastlin, m.c.126 BZ UBEV offline
206. 2309 Dudáš, Matej alias
207. 2310 Goga, Michal offline
208. 2310 Kitka, Miroslav alias
209. 2311 Schreiberová, Andrea offline
210. 2311 Romanová, Viera alias
211. 2311 Samuely, Peter alias
212. 2312 lab. Kaľavský, RD351 ONLINE
213. 2312 Kitka, Miroslav alias
214. 2313 Mártonfi, Pavol offline
215. 2315 mikrobiologicka cvicebna, RBL7 RB443 UBEV PF ONLINE
216. 2316 lab. vyskumne, RC107 ONLINE
217. 2317 Paľove-Balang, Peter offline
218. 2318 Doktorandi, botanika 224 offline
219. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
220. 2318 Hrablay, Martin alias
221. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
222. 2318 Ručová, Dajana alias
223. 2318 Tuptová, Viktória alias
224. 2319 Petijová, Linda offline
225. 2320 Kaľavský, František RD240 ONLINE
226. 2320 Kaľavský, František alias
227. 2320 Smolejová, Gabriela alias
228. 2321 Oriňák, Andrej RD246 ONLINE
229. 2321 Oriňak, Andrej alias
230. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
231. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
232. 2323 Diuzheva, Alina alias
233. 2323 Šandrejová, Jana alias
234. 2324 Oriňáková, Renáta RD359 offline
235. 2324 Oriňaková, Renáta alias
236. 2325 Gondová, Taťána RD360 ONLINE
237. 2325 Gondová, Taťána alias
238. 2326 Reiffová, Katarína RD362 ONLINE
239. 2326 Reiffová, Katarína alias
240. 2327 Macko, Ján RD363 ONLINE
241. 2327 Capková, Dominika alias
242. 2327 Gorejová, Radka alias
243. 2327 Macko, Ján alias
244. 2327 Podrojková, Natália alias
245. 2327 Sisáková, Katarína alias
246. 2328 Morovská Turoňová, Andrea RD368 ONLINE
247. 2328 Morovská Turoňová, Andrea alias
248. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
249. 2328 Turoňová, Andrea alias
250. 2329 lab. Conkova, RC105 ONLINE
251. 2329 Jacková, Dominika alias
252. 2329 Novotná, Michaela alias
253. 2329 Vargová, Kristína alias
254. 2330 Bušová, Tatiana RC127 offline
255. 2330 Bušová, Tatiana alias
256. 2331 Drotárová, Mária RC110 ONLINE
257. 2331 Drotárová, Mária alias
258. 2332 Ucebna NMR, RB033 UCHV PF offline
259. 2333 lab. 4 NMR400 , Vojtasova RC124 ONLINE
260. 2333 Vojtasová, Mária alias
261. 2334 Imrich, Ján RC120 ONLINE
262. 2334 Imrich, Ján alias
263. 2335 Potočňák, Ivan RC212 ONLINE
264. 2335 Potočňák, Ivan alias
265. 2336 Hamorska , Miroslava RC313 ONLINE
266. 2336 Hámorská, Miroslava alias
267. 2337 Ganajová, Mária RC219 ONLINE
268. 2337 Ganajová, Mária alias
269. 2338 Sotáková, Ivana RC325 ONLINE
270. 2338 Sotáková, Ivana alias
271. 2339 lab. Vargová, RC310 ONLINE
272. 2340 Sterbinska , Slavomira RC317 ONLINE
273. 2340 Krešáková, Lenka alias
274. 2340 Litecká, Miroslava alias
275. 2340 Lükőová, Andrea alias
276. 2340 Šterbinská, Slavomíra alias
277. 2340 Vráblová, Anna alias
278. 2341 Heinrichová, Valéria RC313 ONLINE
279. 2341 Heinrichová, Valéria alias
280. 2342 Černák, Juraj -kanc. RC323 ONLINE
281. 2342 Černák, Juraj alias
282. 2343 Zeleňák, Vladimír -kanc. RC311 ONLINE
283. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
284. 2344 Hurajtova, Lenka RC217 ONLINE
285. 2344 Hurajtová, Lenka alias
286. 2344 Šandrejová, Jana alias
287. 2345 lab. Potocnak RC328 ONLINE
288. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava RC322 ONLINE
289. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava alias
290. 2346 Vavra, Martin alias
291. 2347 Gonda, Jozef ONLINE
292. 2348 Martinková, Miroslava RC106 ONLINE
293. 2348 Martinková, Miroslava alias
294. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
295. 2349 Budovská, Mariana alias
296. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
297. 2350 rack rohova ONLINE
298. 2350 Kulcsárová, Mária alias
299. 2350 Zelinková, Oľga alias
300. 2351 Doktorandi UBEV KBB, RB m.c. 117 ONLINE
301. 2351 Mochnacký, Filip alias
302. 2351 Zrubáková, Jarmila alias
303. 2352 Kolečanský, Štefan ONLINE
304. 2352 Bogľarský, Jozef alias
305. 2352 Enderova, Anastasiia alias
306. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
307. 2353 Pregi, Loránt alias
308. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
309. 2354 Marinecová, Emília alias
310. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
311. 2356 Vilková, Mária RC112 ONLINE
312. 2356 Vilková, Mária alias
313. 2357 Doktorandi, botanika 225 offline
314. 2357 Fráková, Viera alias
315. 2357 Kaducová, Mária alias
316. 2357 Koprivý, Lukáš alias
317. 2357 Vašková, Dominika alias
318. 2358 Jurčacková, Zuzana offline
319. 2359 lab. Vojteková, RD247 ONLINE
320. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
321. 2360 Vojteková, Viera alias
322. 2362 Orságová Králová, Zuzana RD249 ONLINE
323. 2362 Gavalierová, Katarína alias
324. 2362 Hovancová, Jana alias
325. 2362 Orságová Králová, Zuzana alias
326. 2362 Petruš, Ondrej alias
327. 2362 Šišoláková, Ivana alias
328. 2363 lab. elektrochémie, RD244 offline
329. 2364 lab. NMR600 , Vilkova RC128 ONLINE
330. 2364 Vilková, Mária alias
331. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
332. 2365 Varhač, Rastislav alias
333. 2366 Almáši, Miroslav RC316 offline
334. 2366 Almáši, Miroslav alias
335. 2366 Beňová, Eva alias
336. 2367 lab. Zelenak, RC218 ONLINE
337. 2368 Vargová, Zuzana kanc. RC312 ONLINE
338. 2368 Vargová, Zuzana alias
339. 2369 Lab. RB147B , KBCH UCHV ONLINE
340. 2369 Hudáčová, Monika alias
341. 2369 Krochtová, Kristína alias
342. 2369 Nunhart, Patrik alias
343. 2369 Suváková, Mária alias
344. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
345. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
346. 2372 lab. 207 , Slepcikova Paulina ONLINE
347. 2372 Bindzár, Vladimír alias
348. 2372 Imrich, Ján alias
349. 2372 Slepčíková, Paulína alias
350. 2373 Laborátorium UCHV, RC307 ONLINE
351. 2374 Babinčáková, Mária RC207 ONLINE
352. 2374 Babinčáková, Mária alias
353. 2375 Doktorandi UCHV, RC327a ONLINE
354. 2375 Király, Nikolas alias
355. 2375 Krescanková, Michaela alias
356. 2375 Princík, Dávid alias
357. 2375 Rendošová, Michaela alias
358. 2375 Žid, Lukáš alias
359. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
360. 2376 Kuchárová, Veronika alias
361. 2377 Doktorandi RC118 ONLINE
362. 2378 Lab. Zoologie , RB403 ONLINE
363. 2379 Podhradský, Juraj RC106 ONLINE
364. 2380 poslucharen, RBL6 RB422 UBEV ONLINE
365. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
366. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
367. 2383 Doktorandky UBEV, Lászlóová Šipošová ONLINE
368. 2383 Cimermanová, Michaela alias
369. 2383 Gerbáčová, Katarína alias
370. 2383 Matisová, Ľubica alias
371. 2383 Nosáľová, Lea alias
372. 2383 Onderková, Anna alias
373. 2383 Petrová, Nikola alias
374. 2383 Timková, Ivana alias
375. 2384 zverinec vchod RB ONLINE
376. 2385 lab. rontg. struk. analyzy, RC223 ONLINE
377. 2386 lab. vyucbove, RC209 ONLINE
378. 2387 lab. vyskumne, RC211 ONLINE
379. 2388 lab. vyucbove, RC318 ONLINE
380. 2389 lab. didaktiky chemie, RC208 ONLINE
381. 2390 lab. spektr. metod, RC310 ONLINE
382. 2391 lab. instr. metod, RC220 ONLINE
383. 2392 lab. zakladnych metod, RC213 ONLINE
384. 2393 Tvrdoňová, Monika RB205 ONLINE
385. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
386. 2394 Hamuľaková, Slávka RB206 lab. ONLINE
387. 2394 Hamuľaková, Slávka alias
388. 2395 Janovec, Ladislav RB210 ONLINE
389. 2395 Janovec, Ladislav alias
390. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
391. 2397 Lab. bunkovych kultur, RB143 ONLINE
392. 2398 Lab. vyvinovej neurobiologie, RB139 offline
393. 2399 Veronika, Petruľová offline
394. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
395. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
396. 2399 Petruľová, Veronika alias
397. 2403 serverovna, Technicom offline
398. 2404 Farkaš, Pavel offline
399. 2419 Lubomir, Snajder mob. offline
400. 2420 EVO ONLINE
401. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
402. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
403. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
404. 2424 Chrastina, Milan alias
405. 2424 Marková, Eva alias
406. 2425 Sokol Pavol, kancelaria 23 PA9 ONLINE
407. 2425 Mézešová, Terézia alias
408. 2425 Sokol, Pavol alias
409. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
410. 2431 VKM mala, Technicom 108 ONLINE
411. 2432 Lab. IoT, Pisarcik ONLINE
412. 2432 Pisarčík, Peter alias
413. 2433 Galčík, František ONLINE
414. 2433 Krídlo, Ondrej alias
415. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
416. 2433 Opiela, Miroslav alias
417. 2434 Bednárová, Zuzana ONLINE
418. 2434 Szabari, Alexander alias
419. 2434 Šebej, Juraj alias
420. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
421. 2435 Pekarčík, Patrik alias
422. 2435 Staňa, Richard alias
423. 2435 Vozáriková, Gabriela alias
424. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
425. 2436 Geffert, Viliam alias
426. 2436 Jirásek, Jozef alias
427. 2437 Gurský, Peter ONLINE
428. 2437 Antoni, Ľubomír alias
429. 2437 Bruoth, Erik alias
430. 2437 Horváth, Tomáš alias
431. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
432. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
433. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
434. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
435. 2441 Gajdošová, Silvia alias
436. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
437. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.c. 210 ONLINE
438. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
439. 2443 Kačala, Viliam alias
440. 2443 Török, Csaba alias
441. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
442. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
443. 2445 Farkaš, Pavel alias
444. 2445 Harčár, Martin alias
445. 2445 Michalčin, Viktor alias
446. 2445 Paulíny, Michal alias
447. 2446 Lab. Informacnej Bezpecnosti, Technicom 212 ONLINE
448. 2447 Gallová, Štefánia ONLINE
449. 2447 Horvát, Šimon alias
450. 2447 Linková, Michaela alias
451. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
452. 2448 Bruothová, Danka alias
453. 2448 Guniš, Ján alias
454. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
455. 2449 Tkáčová, Zuzana ONLINE
456. 2449 Haneszová, Angelika alias
457. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
458. 2450 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
459. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 ONLINE
460. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
461. 2452 Šupinský, Jozef alias
462. 2453 Gallay, Michal ONLINE
463. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
464. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
465. 2455 Miňo, Lukáš alias
466. 2455 Obrin, Jozef alias
467. 2455 Obrin, Marcel alias
468. 2455 Slaninka, Peter alias
469. 2455 Šumák, Martin alias
470. 2455 Tkáčik, Martin alias
471. 2455 Varchula, Slavomír alias
472. 2456 Engel, Radovan ONLINE
473. 2456 Nemček, Martin alias
474. 2457 Hostovska UGE/UMV/UINF, Technicom 313 ONLINE
475. 2458 Sedlák, Vladimír ONLINE
476. 2459 Šašak, Ján ONLINE
477. 2459 Magdošková, Martina alias
478. 2459 Nováková, Michaela alias
479. 2459 Onačillová, Katarína alias
480. 2460 Seminarka UINF LIDA, Technicom ONLINE
481. 2461 Lab. PLC Kopčo 4p., Technicom 403 ONLINE
482. 2461 Lokša, Peter alias
483. 2462 Pisarčík, Peter offline
484. 2463 Varchula, Slavomir offline
485. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
486. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody offline
487. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
488. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
489. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
490. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
491. 2500 Harajdová, Věra alias
492. 2500 Kuráň, Peter alias
493. 2500 Petrila, Štefan alias
494. 2500 Piroš, Marián alias
495. 2500 Velk, Jozef alias
496. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
497. 2501 Kišová, Beáta alias
498. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
499. 2503 odpojeny offline
500. 2504 Varga, Rastislav offline
501. 2504 Džubinská, Andrea alias
502. 2504 Froľová, Lucia alias
503. 2504 Galdun, Ladislav alias
504. 2504 Kožejová, Daniela alias
505. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
506. 2505 Váhovský, Oliver alias
507. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
508. 2507 lab. metalograficke , 10B offline
509. 2507 Girman, Vladimír alias
510. 2508 odpojeny offline
511. 2512 P2 ucebna ONLINE
512. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
513. 2517 lab. pripravy pras. , a lis vzoriek ONLINE
514. 2518 Kozejova, Miroslava ONLINE
515. 2518 Lederová, Lívia alias
516. 2518 Tomášová, Dominika alias
517. 2519 vytopeny, A.Z. PA offline
518. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
519. 2520 Palková, Romana alias
520. 2520 Zeleňáková, Adriana alias
521. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
522. 2521 Palková, Romana alias
523. 2521 Zeleňáková, Adriana alias
524. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
525. 2522 Gmitra, Martin alias
526. 2523 lab. SEM, Komanicky ONLINE
527. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
528. 2525 Interkom, Park Angelinum Brána ONLINE
529. 2526 Berkutova, doktorandi ONLINE
530. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
531. 2527 Lachová, Andrea alias
532. 2527 Michalik, Štefan alias
533. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
534. 2529 Kollár, Peter ONLINE
535. 2530 Jacková, Dana ONLINE
536. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
537. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
538. 2532 Štrauch, Peter alias
539. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
540. 2533 Richter, Kornel alias
541. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
542. 2535 Melt-spinning, . offline
543. 2536 Zeleňáková, Adriana -kanc. ONLINE
544. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
545. 2537 Kollár, Peter ONLINE
546. 2537 Jakubčin, Miloš alias
547. 2537 Slovenský, Peter alias
548. 2537 Szűcsová, Jaroslava alias
549. 2538 Shylenko, doktorandi ONLINE
550. 2538 Kliuikov, Andrii alias
551. 2538 Latyshev, Vitalii alias
552. 2538 Shylenko, Oleg alias
553. 2540 Kireš, Marián ONLINE
554. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
555. 2542 Tronov, Ivan offline
556. 2542 Černíková, Dorota alias
557. 2542 Kupčíková, Vlasta alias
558. 2543 Elektronicke , praktikum PA9 offline
559. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
560. 2545 lab. 3, UFV PA offline
561. 2546 Pankova, Eva ONLINE
562. 2546 Paňková, Eva alias
563. 2547 Samuel, Dobák ONLINE
564. 2547 Dobák, Samuel alias
565. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
566. 2549 Hnatič, Michal ONLINE
567. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
568. 2551 lab. nizkych teplot, 0.24 ONLINE
569. 2552 Doktorandi UFV, PA 19c ONLINE
570. 2553 Ploščica, Miroslav offline
571. 2554 Oceľáková, Eva offline
572. 2555 Doktorandky UFV, PA 19b ONLINE
573. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
574. 2556 Jakabčin, Patrik alias
575. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
576. 2557 Horváth, Denis alias
577. 2558 Tamášová, Martina ONLINE
578. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
579. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
580. 2560 Klein, Daniel alias
581. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
582. 2562 Hančová, Martina ONLINE
583. 2562 Berkutova, Anna alias
584. 2562 Halčinová, Lenka alias
585. 2563 Kulla, Marián ONLINE
586. 2563 Majorošová, Simona alias
587. 2563 Spišiak, Peter alias
588. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
589. 2565 Birnšteinová, Šarlota alias
590. 2565 Karľová, Katarína alias
591. 2565 Lach, Matúš alias
592. 2565 Semjan, Marek alias
593. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
594. 2566 Šupina, Jaroslav alias
595. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
596. 2569 Komanický, kancelária ONLINE
597. 2569 Komanický, Vladimír alias
598. 2569 Samuely, Tomáš alias
599. 2570 Komanický, nanolab ONLINE
600. 2570 Komanický, Vladimír alias
601. 2570 Vorobiov, Serhii alias
602. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
603. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
604. 2573 Ivančo, Jaroslav offline
605. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
606. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
607. 2575 Bukovský, Lev ONLINE
608. 2576 doktorandi ÚMV, SJ1O81 ONLINE
609. 2576 Borzová, Jana alias
610. 2576 Hovana, Anton alias
611. 2576 Hudák, Juraj alias
612. 2576 Šottová, Viera alias
613. 2577 Terminalovna, RB PF ONLINE
614. 2579 Bombara, Marek ONLINE
615. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
616. 2581 doktorandi ÚMV, SJ1O79 ONLINE
617. 2581 Gábová, Timea alias
618. 2581 Gönciová, Zuzana alias
619. 2581 Janičková, Lucia alias
620. 2581 Ontkovičová, Zuzana alias
621. 2581 Varga, Ivana alias
622. 2582 Csachová, Stela ONLINE
623. 2582 Ondová, Veronika alias
624. 2583 lab. EEG PCL, Sebena Rene ONLINE
625. 2584 Šveda, Dušan ONLINE
626. 2585 Skřivánková, Valéria ONLINE
627. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
628. 2586 Onderko, František alias
629. 2586 Palková, Romana alias
630. 2586 Slovenský, Peter alias
631. 2586 Szűcsová, Jaroslava alias
632. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
633. 2588 Geffert, Viliam ONLINE
634. 2589 Hochmuth, Zdenko ONLINE
635. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
636. 2590 Tkáčiková, Katarína alias
637. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
638. 2592 Doktorandi, KJaSF m.c.33 ONLINE
639. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
640. 2592 Mezhenska, Olena alias
641. 2592 Michaličková, Katarína alias
642. 2592 Paulínyová, Zuzana alias
643. 2592 Sopková, Filoména alias
644. 2592 Šimková, Lenka alias
645. 2592 Tropp, Lukáš alias
646. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
647. 2595 Bánó, Gregor offline
648. 2596 doktorandi ÚMV, SJ1O45 ONLINE
649. 2596 Gajdoš, Andrej alias
650. 2596 Jurková, Veronika alias
651. 2596 Rindošová, Simona alias
652. 2597 Hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O77 offline
653. 2598 Bóna, Ján ONLINE
654. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE