Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 2108 Kireš prodekan PF, vonkajšie vzťahy RA322 ONLINE
2. 2109 Dekanát PF, Fax offline
3. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
4. 2113 Saksl, Karel alias
5. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
6. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
7. 2115 Štefaníková, Denisa alias
8. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
9. 2116 Sováková, Iveta alias
10. 2117 Cechlárová prodekanka PF, pre vzdelávanie RA323 ONLINE
11. 2118 Pivarníková, Agnesa RA337 ONLINE
12. 2118 Pivarníková, Agnesa alias
13. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
14. 2119 Soták, Roman alias
15. 2120 - Pažinová, odpojeny offline
16. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
17. 2123 Pitoňáková, Eva RA337 ONLINE
18. 2123 Pitoňáková, Eva alias
19. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
20. 2125 Archiv PF, Šrob.2, Havrilová, Anna ONLINE
21. 2126 Dlugoš, Jozef RA341 ONLINE
22. 2131 Kimáková, Jana RA320 ONLINE
23. 2131 Kimáková, Jana alias
24. 2133 Smreková, Lenka RA321 ONLINE
25. 2133 Dávidová, Darina alias
26. 2133 Kobulárová, Libuša alias
27. 2133 Smreková, Lenka alias
28. 2135 Vašková, Viera RA341 ONLINE
29. 2135 Vašková, Viera alias
30. 2136 Zezulova, Hana RA340 ONLINE
31. 2136 Žežulová, Hana alias
32. 2137 Zavatčan, Tomáš RA317 ONLINE
33. 2141 Margecanská, Jana RA319 ONLINE
34. 2141 Paucová, Jana alias
35. 2151 Veľková, Alica RA321 ONLINE
36. 2151 Veľková, Alica alias
37. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
38. 2153 Dovhunová, Ema alias
39. 2153 Ižariková, Lenka alias
40. 2153 Petruláková, Zuzana alias
41. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
42. 2154 Molnárová, Soňa alias
43. 2155 Orinakova prodekanka PF, pre vedu a výskum RA312 ONLINE
44. 2158 Mosáthová, Mária RA341 ONLINE
45. 2158 Mosáthová, Mária alias
46. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
47. 2162 Kačur, Ľubomír alias
48. 2179 Libová vedúca sekretariátu, PF RA306 ONLINE
49. 2179 Libová, Svetlana alias
50. 2180 Labancová, tajomníčka PF RA310 ONLINE
51. 2180 Labancová, Lenka alias
52. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
53. 2181 Lengyelová, Simona alias
54. 2181 Pavúková, Jana alias
55. 2200 Andrejko, Marian ONLINE
56. 2200 Andrejko, Marián alias
57. 2200 Schréter, Ivan alias
58. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
59. 2201 Lukáčová, Patrícia alias
60. 2201 Krivjanská, Helena alias
61. 2202 hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O84 m.c.144 ONLINE
62. 2202 Reváková, Želmíra alias
63. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
64. 2203 Kravčáková, Adela alias
65. 2204 Porhinčák, Štefan, kancelaria ONLINE
66. 2204 Porhinčák, Štefan alias
67. 2205 Gmitrová, Radka ONLINE
68. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
69. 2207 doktorandi ÚMV, SJ1O80 a ONLINE
70. 2207 Čekanová, Katarína alias
71. 2207 Lužar, Borut alias
72. 2207 Šurimová, Mária alias
73. 2207 Tamášová, Martina alias
74. 2207 Vojtková, Erika alias
75. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
76. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
77. 2210 lab. prip. a charakt. nanostruktur, Komanicky ONLINE
78. 2211 Soták, Roman ONLINE
79. 2212 Paulíny, Zuzana ONLINE
80. 2213 ÚMV PF, Sekretariát ONLINE
81. 2213 Knapíková, Zlatica alias
82. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
83. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
84. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
85. 2216 Berta, Martin alias
86. 2216 Ďuriš Lenkavská, Lenka alias
87. 2216 Dušeková, Eva alias
88. 2216 Espina García, Alba alias
89. 2216 Golianová, Katarína alias
90. 2216 Havadej, Samuel alias
91. 2216 Hovan, Andrej alias
92. 2216 Hrivňak, Stanislav alias
93. 2216 Jakabčin, Patrik alias
94. 2216 Jutková, Annamária alias
95. 2217 Daňková, Viera offline
96. 2218 kanc. 51A, UFV ONLINE
97. 2218 Varga, Rastislav alias
98. 2219 Feher, Alexander ONLINE
99. 2220 Feher, Alexander ONLINE
100. 2221 Dielna CAI PF, m.c. 22 PA ONLINE
101. 2221 Koprda, Samuel alias
102. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
103. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
104. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
105. 2224 Daňková, Viera ONLINE
106. 2225 Porhinčák, Štefan, notebook offline
107. 2227 Kuzma, Miron, aplikacia offline
108. 2227 Kuzma, Miron alias
109. 2228 Staňa, Richard offline
110. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
111. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
112. 2230 Kalagov, Georgii alias
113. 2230 Mohylna, Mariia alias
114. 2230 Tkáč, Ivan alias
115. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
116. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek, laboratórium KBF PF ONLINE
117. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
118. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF ONLINE
119. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
120. 2236 Füzer, Ján ONLINE
121. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
122. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
123. 2239 Lab. 14 KBF m.c26 ONLINE
124. 2239 Zavoda, Štefan alias
125. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
126. 2240 Fedurco, Miroslav alias
127. 2240 Gajdoš, Pavol alias
128. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
129. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
130. 2242 Fabián, Marián alias
131. 2242 Kundrát, Martin alias
132. 2242 Žoldák, Gabriel alias
133. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
134. 2243 Huntošová, Veronika alias
135. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
136. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
137. 2245 Naďová, Zuzana alias
138. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
139. 2246 Fabián, Marián alias
140. 2247 Lab. 15 KBF , m.c.27 ONLINE
141. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
142. 2248 Kožár, Tibor alias
143. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
144. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
145. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF ONLINE
146. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
147. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
148. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
149. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
150. 2256 Harminc, Matúš ONLINE
151. 2256 Franko, Marek alias
152. 2257 UINF, UINF offline
153. 2258 doktorandi ÚMV, SJ1O80 b offline
154. 2259 Kiseľák, Jozef offline
155. 2260 Lab. Jadrovej fyziky, KJF UFV PF ONLINE
156. 2260 Kravčáková, Adela alias
157. 2260 Vrláková, Janka alias
158. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
159. 2266 test, test offline
160. 2271 Liško, František ONLINE
161. 2272 Grondželová, Nora offline
162. 2273 Murín, Pavel ONLINE
163. 2274 nepouzivany offline
164. 2275 Čižmár, Peter offline
165. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
166. 2277 Lab. 2 biotechnologie a bunkovej fyziologie, KBF PF offline
167. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
168. 2280 Lab. kvantového magnetizmu II, m.č. 0.17 ONLINE
169. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
170. 2281 Čižmár, Erik ONLINE
171. 2281 Tarasenko, Róbert alias
172. 2282 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
173. 2282 Tkáč, Vladimír alias
174. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
175. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
176. 2290 ^Horváth, Tomáš offline
177. 2291 Maceková, Mária ONLINE
178. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
179. 2299 Fax katedry biofyziky PF ONLINE
180. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Manesova) offline
181. 2300 Lacková, Zdenka alias
182. 2300 Tóthová, Olga alias
183. 2301 Čellárová, Eva offline
184. 2302 Bačkor, Martin offline
185. 2303 Kopcsayová, Diana offline
186. 2303 Bálintová, Miroslava alias
187. 2303 Henzelyová, Jana alias
188. 2304 Mišianiková, Anna offline
189. 2304 Boberová, Zuzana alias
190. 2304 Slepáková, Ivana alias
191. 2305 Kimáková, Katarína offline
192. 2306 Lacková, Zdenka offline
193. 2307 Nigutová, Katarína offline
194. 2307 Kimáková, Andrea alias
195. 2308 Bruňáková, Katarína offline
196. 2308 Lešková, Andrea alias
197. 2309 Lab. Taxonomie rastlin, m.c.126 BZ UBEV offline
198. 2309 Dudáš, Matej alias
199. 2310 Goga, Michal offline
200. 2310 Kitka, Miroslav alias
201. 2311 Schreiberová, Andrea offline
202. 2311 Romanová, Viera alias
203. 2311 Samuely, Peter alias
204. 2312 lab. Kaľavský, RD351 ONLINE
205. 2312 Kitka, Miroslav alias
206. 2313 Mártonfi, Pavol offline
207. 2315 mikrobiologicka cvicebna, RBL7 RB443 UBEV PF ONLINE
208. 2316 lab. vyskumne, RC107 ONLINE
209. 2317 Paľove-Balang, Peter offline
210. 2318 Doktorandi, botanika 224 offline
211. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
212. 2318 Hrablay, Martin alias
213. 2318 Hrčka, Michal alias
214. 2318 Kaššovicová, Ivana alias
215. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
216. 2318 Pizňak, Martin alias
217. 2318 Ručová, Dajana alias
218. 2318 Tuptová, Viktória alias
219. 2319 Petijová, Linda offline
220. 2320 Kaľavský, František RD240 ONLINE
221. 2320 Kaľavský, František alias
222. 2320 Smolejová, Gabriela alias
223. 2321 Oriňák, Andrej RD246 ONLINE
224. 2321 Oriňak, Andrej alias
225. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
226. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
227. 2323 Diuzheva, Alina alias
228. 2323 Šandrejová, Jana alias
229. 2324 Oriňáková, Renáta RD359 offline
230. 2324 Oriňaková, Renáta alias
231. 2325 Gondová, Taťána RD360 ONLINE
232. 2325 Gondová, Taťána alias
233. 2326 Reiffová, Katarína RD362 ONLINE
234. 2326 Reiffová, Katarína alias
235. 2327 Macko, Ján RD363 ONLINE
236. 2327 Capková, Dominika alias
237. 2327 Gorejová, Radka alias
238. 2327 Macko, Ján alias
239. 2327 Podrojková, Natália alias
240. 2327 Sisáková, Katarína alias
241. 2328 Morovská Turoňová, Andrea RD368 ONLINE
242. 2328 Morovská Turoňová, Andrea alias
243. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
244. 2328 Turoňová, Andrea alias
245. 2329 lab. Conkova, RC105 ONLINE
246. 2329 Jacková, Dominika alias
247. 2329 Novotná, Michaela alias
248. 2330 Bušová, Tatiana RC127 offline
249. 2330 Bušová, Tatiana alias
250. 2331 Drotárová, Mária RC110 ONLINE
251. 2331 Drotárová, Mária alias
252. 2332 Ucebna NMR, RB033 UCHV PF offline
253. 2333 lab. 4 NMR400 , Vojtasova RC124 ONLINE
254. 2333 Vojtasová, Mária alias
255. 2334 Imrich, Ján RC120 ONLINE
256. 2334 Imrich, Ján alias
257. 2335 Potočňák, Ivan RC212 ONLINE
258. 2335 Potočňák, Ivan alias
259. 2336 Hamorska , Miroslava RC313 ONLINE
260. 2336 Hámorská, Miroslava alias
261. 2337 Ganajová, Mária RC219 ONLINE
262. 2337 Ganajová, Mária alias
263. 2338 Sotáková, Ivana RC325 ONLINE
264. 2338 Sotáková, Ivana alias
265. 2339 lab. Vargová, RC310 ONLINE
266. 2340 Sterbinska , Slavomira RC317 ONLINE
267. 2340 Litecká, Miroslava alias
268. 2340 Lükőová, Andrea alias
269. 2340 Šterbinská, Slavomíra alias
270. 2340 Vráblová, Anna alias
271. 2341 Heinrichová, Valéria RC313 ONLINE
272. 2341 Heinrichová, Valéria alias
273. 2342 Černák, Juraj -kanc. RC323 ONLINE
274. 2342 Černák, Juraj alias
275. 2343 Zeleňák, Vladimír -kanc. RC311 ONLINE
276. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
277. 2344 Hurajtova, Lenka RC217 ONLINE
278. 2344 Hurajtová, Lenka alias
279. 2344 Rečlo, Michal alias
280. 2344 Šandrejová, Jana alias
281. 2345 lab. Potocnak RC328 ONLINE
282. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava RC322 ONLINE
283. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava alias
284. 2346 Vavra, Martin alias
285. 2347 Gonda, Jozef ONLINE
286. 2348 Martinková, Miroslava RC106 ONLINE
287. 2348 Martinková, Miroslava alias
288. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
289. 2349 Budovská, Mariana alias
290. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
291. 2350 rack rohova ONLINE
292. 2350 Kulcsárová, Mária alias
293. 2350 Zelinková, Oľga alias
294. 2351 Doktorandi UBEV KBB, RB m.c. 117 ONLINE
295. 2351 Mochnacký, Filip alias
296. 2351 Zrubáková, Jarmila alias
297. 2352 Gessert, Alena ONLINE
298. 2352 Kolečanský, Štefan alias
299. 2352 Majorošová, Simona alias
300. 2352 Sládek, Imrich alias
301. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
302. 2353 Pregi, Loránt alias
303. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
304. 2354 Marinecová, Emília alias
305. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
306. 2356 Vilková, Mária RC112 ONLINE
307. 2356 Vilková, Mária alias
308. 2357 Doktorandi, botanika 225 offline
309. 2357 Ducár, Erik alias
310. 2357 Fráková, Viera alias
311. 2357 Kaducová, Mária alias
312. 2357 Koprivý, Lukáš alias
313. 2357 Rákai, Albert alias
314. 2357 Vašková, Dominika alias
315. 2358 Jurčacková, Zuzana offline
316. 2358 Czeranková, Odeta alias
317. 2359 lab. Vojteková, RD247 ONLINE
318. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
319. 2360 Vojteková, Viera alias
320. 2362 Orságová Králová, Zuzana RD249 ONLINE
321. 2362 Gavalierová, Katarína alias
322. 2362 Hovancová, Jana alias
323. 2362 Orságová Králová, Zuzana alias
324. 2362 Petruš, Ondrej alias
325. 2362 Šišoláková, Ivana alias
326. 2363 lab. elektrochémie, RD244 ONLINE
327. 2364 lab. NMR600 , Vilkova RC128 ONLINE
328. 2364 Vilková, Mária alias
329. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
330. 2365 Varhač, Rastislav alias
331. 2366 Almáši, Miroslav RC316 ONLINE
332. 2366 Almáši, Miroslav alias
333. 2366 Beňová, Eva alias
334. 2367 lab. Zelenak, RC218 ONLINE
335. 2368 Vargová, Zuzana kanc. RC312 ONLINE
336. 2368 Györyová, Katarína alias
337. 2368 Vargová, Zuzana alias
338. 2369 Lab. RB147B , KBCH UCHV ONLINE
339. 2369 Hudáčová, Monika alias
340. 2369 Nunhart, Patrik alias
341. 2369 Suváková, Mária alias
342. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
343. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
344. 2372 lab. 207 , Slepcikova Paulina ONLINE
345. 2372 Imrich, Ján alias
346. 2372 Slepčíková, Paulína alias
347. 2373 Laborátorium UCHV, RC307 ONLINE
348. 2374 Babinčáková, Mária RC207 ONLINE
349. 2374 Babinčáková, Mária alias
350. 2375 Doktorandi UCHV, RC327a ONLINE
351. 2375 Király, Nikolas alias
352. 2375 Rendošová, Michaela alias
353. 2375 Samoľová, Erika alias
354. 2375 Žid, Lukáš alias
355. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
356. 2376 Kuchárová, Veronika alias
357. 2377 Doktorandi RC118 ONLINE
358. 2378 Lab. Zoologie , RB403 ONLINE
359. 2379 Podhradský, Juraj RC106 ONLINE
360. 2380 poslucharen, RBL6 RB422 UBEV ONLINE
361. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
362. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
363. 2383 Doktorandky UBEV, Lászlóová Šipošová ONLINE
364. 2383 Gerbáčová, Katarína alias
365. 2383 Onderková, Anna alias
366. 2383 Petrová, Nikola alias
367. 2383 Timková, Ivana alias
368. 2384 zverinec vchod RB ONLINE
369. 2385 lab. rontg. struk. analyzy, RC223 ONLINE
370. 2386 lab. vyucbove, RC209 ONLINE
371. 2387 lab. vyskumne, RC211 ONLINE
372. 2388 lab. vyucbove, RC318 ONLINE
373. 2389 lab. didaktiky chemie, RC208 ONLINE
374. 2390 lab. spektr. metod, RC310 ONLINE
375. 2391 lab. instr. metod, RC220 ONLINE
376. 2392 lab. zakladnych metod, RC213 ONLINE
377. 2393 Tvrdoňová, Monika RB205 ONLINE
378. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
379. 2394 Hamuľaková, Slávka RB206 lab. ONLINE
380. 2394 Hamuľaková, Slávka alias
381. 2395 Janovec, Ladislav RB210 ONLINE
382. 2395 Janovec, Ladislav alias
383. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
384. 2397 Lab. bunkovych kultur, RB143 ONLINE
385. 2398 Lab. vyvinovej neurobiologie, RB139 offline
386. 2399 Veronika, Petruľová offline
387. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
388. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
389. 2399 Petruľová, Veronika alias
390. 2403 serverovna, Technicom ONLINE
391. 2404 Farkaš, Pavel offline
392. 2419 Lubomir, Snajder mob. offline
393. 2420 EVO ONLINE
394. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
395. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
396. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
397. 2424 Chrastina, Milan alias
398. 2424 Marková, Eva alias
399. 2425 Sokol Pavol, kancelaria 23 PA9 ONLINE
400. 2425 Mézešová, Terézia alias
401. 2425 Sokol, Pavol alias
402. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
403. 2431 VKM mala, Technicom 108 ONLINE
404. 2432 Lab. IoT, Pisarcik ONLINE
405. 2433 Galčík, František ONLINE
406. 2433 Krídlo, Ondrej alias
407. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
408. 2434 Bednárová, Zuzana ONLINE
409. 2434 Szabari, Alexander alias
410. 2434 Šebej, Juraj alias
411. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
412. 2435 Bruoth, Erik alias
413. 2435 Opiela, Miroslav alias
414. 2435 Pekarčík, Patrik alias
415. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
416. 2436 Jirásek, Jozef alias
417. 2437 Gurský, Peter ONLINE
418. 2437 Antoni, Ľubomír alias
419. 2437 Bruoth, Erik alias
420. 2437 Horváth, Tomáš alias
421. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
422. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
423. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
424. 2440 Krajči, Stanislav alias
425. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
426. 2441 Gajdošová, Silvia alias
427. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
428. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.c. 210 ONLINE
429. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
430. 2443 Kačala, Viliam alias
431. 2443 Török, Csaba alias
432. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
433. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
434. 2445 Farkaš, Pavel alias
435. 2445 Harčár, Martin alias
436. 2445 Michalčin, Viktor alias
437. 2445 Paulíny, Michal alias
438. 2446 Lab. Informacnej Bezpecnosti, Technicom 212 ONLINE
439. 2447 Gallová, Štefánia ONLINE
440. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
441. 2448 Guniš, Ján alias
442. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
443. 2449 Tkáčová, Zuzana ONLINE
444. 2449 Haneszová, Angelika alias
445. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
446. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 ONLINE
447. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
448. 2453 Gallay, Michal ONLINE
449. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
450. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
451. 2455 Miňo, Lukáš alias
452. 2455 Obrin, Jozef alias
453. 2455 Obrin, Marcel alias
454. 2455 Slaninka, Peter alias
455. 2455 Šumák, Martin alias
456. 2455 Tkáčik, Martin alias
457. 2455 Varchula, Slavomír alias
458. 2456 Engel, Radovan ONLINE
459. 2456 Nemček, Martin alias
460. 2457 Hostovska UGE/UMV/UINF, Technicom 313 ONLINE
461. 2458 Sedlák, Vladimír ONLINE
462. 2459 Šašak, Ján ONLINE
463. 2459 Magdošková, Martina alias
464. 2459 Onačillová, Katarína alias
465. 2459 Šupinský, Jozef alias
466. 2460 Seminarka UINF LIDA, Technicom ONLINE
467. 2461 Lab. PLC Kopčo 4p., Technicom 403 ONLINE
468. 2461 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
469. 2461 Lokša, Peter alias
470. 2462 Pisarčík, Peter offline
471. 2463 Varchula, Slavomir offline
472. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
473. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody offline
474. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
475. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
476. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
477. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
478. 2500 Harajdová, Věra alias
479. 2500 Kuráň, Peter alias
480. 2500 Petrila, Štefan alias
481. 2500 Piroš, Marián alias
482. 2500 Velk, Jozef alias
483. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
484. 2501 Kišová, Beáta alias
485. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
486. 2502 Mižáková, Viera alias
487. 2503 odpojeny offline
488. 2504 Varga, Rastislav offline
489. 2504 Džubinská, Andrea alias
490. 2504 Froľová, Lucia alias
491. 2504 Galdun, Ladislav alias
492. 2504 Kožejová, Daniela alias
493. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
494. 2505 Váhovský, Oliver alias
495. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
496. 2507 lab. metalograficke , 10B offline
497. 2507 Girman, Vladimír alias
498. 2508 ^nepouzity offline
499. 2512 P2 ucebna offline
500. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
501. 2517 lab. pripravy pras. , a lis vzoriek ONLINE
502. 2518 Kozejova, Miroslava ONLINE
503. 2518 Lederová, Lívia alias
504. 2518 Tomášová, Dominika alias
505. 2519 vytopeny, A.Z. PA offline
506. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
507. 2520 Palková, Romana alias
508. 2520 Zeleňáková, Adriana alias
509. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
510. 2521 Palková, Romana alias
511. 2521 Zeleňáková, Adriana alias
512. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
513. 2522 Gmitra, Martin alias
514. 2523 lab. SEM, Komanicky ONLINE
515. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
516. 2524 Jurčišin, Marián alias
517. 2525 Interkom, Park Angelinum Brána ONLINE
518. 2526 Berkutova, doktorandi ONLINE
519. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
520. 2527 Katuna, Yurii alias
521. 2527 Lachová, Andrea alias
522. 2527 Lisnichuk, Maksym alias
523. 2527 Michalik, Štefan alias
524. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
525. 2529 Kollár, Peter ONLINE
526. 2530 Jacková, Dana ONLINE
527. 2530 Mišianiková, Lucia alias
528. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
529. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
530. 2532 Štrauch, Peter alias
531. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
532. 2533 Richter, Kornel alias
533. 2533 Varga, Rastislav alias
534. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
535. 2535 Melt-spinning, . offline
536. 2536 Zeleňáková, Adriana -kanc. ONLINE
537. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
538. 2537 Kollár, Peter ONLINE
539. 2537 Jakubčin, Miloš alias
540. 2537 Slovenský, Peter alias
541. 2537 Szűcsová, Jaroslava alias
542. 2538 Shylenko, doktorandi ONLINE
543. 2538 Kliuikov, Andrii alias
544. 2538 Latyshev, Vitalii alias
545. 2538 Shylenko, Oleg alias
546. 2539 ^Guniš, Ján offline
547. 2540 Kireš, Marián ONLINE
548. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
549. 2542 Tronov, Ivan ONLINE
550. 2542 Černíková, Dorota alias
551. 2542 Kupčíková, Vlasta alias
552. 2543 Elektronicke , praktikum PA9 offline
553. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
554. 2545 lab. 3, UFV PA offline
555. 2545 Varga, Rastislav alias
556. 2546 Pankova, Eva ONLINE
557. 2546 Paňková, Eva alias
558. 2547 Samuel, Dobák ONLINE
559. 2547 Dobák, Samuel alias
560. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
561. 2549 Hnatič, Michal ONLINE
562. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
563. 2551 lab. nizkych teplot, 0.24 ONLINE
564. 2552 Doktorandi UFV, PA 19c ONLINE
565. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
566. 2554 Oceľáková, Eva offline
567. 2555 Doktorandky UFV, PA 19b ONLINE
568. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
569. 2556 Jakabčin, Patrik alias
570. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
571. 2557 Horváth, Denis alias
572. 2558 Tamášová, Martina ONLINE
573. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
574. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
575. 2560 Klein, Daniel alias
576. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
577. 2562 Hančová, Martina ONLINE
578. 2562 Berkutová, Anna alias
579. 2562 Halčinová, Lenka alias
580. 2563 Kulla, Marián ONLINE
581. 2563 Spišiak, Peter alias
582. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
583. 2565 Birnšteinová, Šarlota alias
584. 2565 Karľová, Katarína alias
585. 2565 Lach, Matúš alias
586. 2565 Semjan, Marek alias
587. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
588. 2566 Šupina, Jaroslav alias
589. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
590. 2569 Komanický, kancelária ONLINE
591. 2569 Komanický, Vladimír alias
592. 2569 Samuely, Tomáš alias
593. 2570 Komanický, nanolab ONLINE
594. 2570 Komanický, Vladimír alias
595. 2570 Vorobiov, Serhii alias
596. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
597. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
598. 2573 Ivančo, Jaroslav offline
599. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
600. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
601. 2575 Bukovský, Lev ONLINE
602. 2576 doktorandi ÚMV, SJ1O81 ONLINE
603. 2576 Borzová, Jana alias
604. 2576 Hovana, Anton alias
605. 2576 Hudák, Juraj alias
606. 2576 Šottová, Viera alias
607. 2577 Terminalovna, RB PF ONLINE
608. 2579 Bombara, Marek ONLINE
609. 2579 Martinská, Gabriela alias
610. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
611. 2581 doktorandi ÚMV, SJ1O79 ONLINE
612. 2581 Gábová, Timea alias
613. 2581 Gavala, Tadeáš alias
614. 2581 Gönciová, Zuzana alias
615. 2581 Janičková, Lucia alias
616. 2581 Ontkovičová, Zuzana alias
617. 2581 Varga, Ivana alias
618. 2582 Csachová, Stela ONLINE
619. 2582 Ondová, Veronika alias
620. 2583 lab. EEG PCL, Sebena Rene ONLINE
621. 2584 Šveda, Dušan ONLINE
622. 2585 Skřivánková, Valéria ONLINE
623. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
624. 2586 Onderko, František alias
625. 2586 Palková, Romana alias
626. 2586 Slovenský, Peter alias
627. 2586 Szűcsová, Jaroslava alias
628. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
629. 2588 Geffert, Viliam ONLINE
630. 2589 Hochmuth, Zdenko ONLINE
631. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
632. 2590 Tkáčiková, Katarína alias
633. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
634. 2592 Doktorandi, KJaSF m.c.33 ONLINE
635. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
636. 2592 Mezhenska, Olena alias
637. 2592 Michaličková, Katarína alias
638. 2592 Paulínyová, Zuzana alias
639. 2592 Sopková, Filoména alias
640. 2592 Šefčík, Michal alias
641. 2592 Šimková, Lenka alias
642. 2592 Tropp, Lukáš alias
643. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
644. 2595 Bánó, Gregor offline
645. 2596 doktorandi ÚMV, SJ1O45 ONLINE
646. 2596 Gajdoš, Andrej alias
647. 2596 Jurková, Veronika alias
648. 2596 Rindošová, Simona alias
649. 2596 Valiska, Juraj alias
650. 2597 Hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O77 offline
651. 2598 Bóna, Ján ONLINE
652. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE