Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 2108 Kireš prodekan PF, vonkajšie vzťahy RA322 ONLINE
2. 2109 Dekanát PF, Fax offline
3. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
4. 2113 Saksl, Karel alias
5. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
6. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
7. 2115 Štefaníková, Denisa alias
8. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
9. 2116 Sováková, Iveta alias
10. 2117 Cechlárová prodekanka PF, pre vzdelávanie RA323 ONLINE
11. 2118 Pivarníková, Agnesa RA337 ONLINE
12. 2118 Pivarníková, Agnesa alias
13. 2119 Dekan PF , RA309 ONLINE
14. 2119 Semanišin, Gabriel alias
15. 2120 - Pažinová, odpojeny offline
16. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
17. 2123 Pitoňáková, Eva RA337 ONLINE
18. 2123 Pitoňáková, Eva alias
19. 2124 Kováčová, Anabela RA341 ONLINE
20. 2125 Archiv PF, Šrob.2, Kováčová Anabela ONLINE
21. 2126 Dlugoš, Jozef RA341 ONLINE
22. 2131 Kimáková, Jana RA320 ONLINE
23. 2131 Kimáková, Jana alias
24. 2133 Kobulárová, Lenka RA321 ONLINE
25. 2133 Kobulárová, Lenka alias
26. 2135 Vašková, Viera RA341 ONLINE
27. 2135 Vašková, Viera alias
28. 2136 Zezulova, Hana RA340 ONLINE
29. 2136 Žežulová, Hana alias
30. 2137 Zavatčan, Tomáš RA317 ONLINE
31. 2141 Margecanská, Jana RA319 ONLINE
32. 2141 Paucová, Jana alias
33. 2151 Veľková, Alica RA321 ONLINE
34. 2151 Veľková, Alica alias
35. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
36. 2153 Dovhunová, Ema alias
37. 2153 Ižariková, Lenka alias
38. 2153 Petruláková, Zuzana alias
39. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
40. 2154 Molnárová, Soňa alias
41. 2155 Orinakova prodekanka PF, pre vedu a výskum RA312 ONLINE
42. 2158 Mosáthová, Mária RA341 ONLINE
43. 2158 Mosáthová, Mária alias
44. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
45. 2162 Kačur, Ľubomír alias
46. 2179 Libová vedúca sekretariátu, PF RA306 ONLINE
47. 2179 Libová, Svetlana alias
48. 2180 Labancová, tajomníčka PF RA310 ONLINE
49. 2180 Labancová, Lenka alias
50. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
51. 2181 Pavúková, Jana alias
52. 2181 Timková, Magdaléna alias
53. 2200 Andrejko, Marian ONLINE
54. 2200 Andrejko, Marián alias
55. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
56. 2201 Lukáčová, Patrícia alias
57. 2201 Krivjanská, Helena alias
58. 2202 hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O84 m.c.144 ONLINE
59. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
60. 2203 Kravčáková, Adela alias
61. 2204 Porhinčák, Štefan, kancelaria ONLINE
62. 2204 Kuzma, Miron alias
63. 2205 Gmitrová, Radka ONLINE
64. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
65. 2207 doktorandi ÚMV, SJ1O80 a ONLINE
66. 2207 Čekanová, Katarína alias
67. 2207 Lužar, Borut alias
68. 2207 Šurimová, Mária alias
69. 2207 Tamášová, Martina alias
70. 2207 Vojtková, Erika alias
71. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
72. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
73. 2210 lab. prip. a charakt. nanostruktur, Komanicky ONLINE
74. 2211 Soták, Roman ONLINE
75. 2212 Paulíny, Zuzana ONLINE
76. 2213 ÚMV PF, Sekretariát ONLINE
77. 2213 Knapíková, Zlatica alias
78. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
79. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
80. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
81. 2216 Berta, Martin alias
82. 2216 Ďuriš Lenkavská, Lenka alias
83. 2216 Dušeková, Eva alias
84. 2216 Espina García, Alba alias
85. 2216 Havadej, Samuel alias
86. 2216 Hovan, Andrej alias
87. 2216 Hrivňak, Stanislav alias
88. 2216 Jakabčin, Patrik alias
89. 2216 Jutková, Annamária alias
90. 2216 Kopčová, Katarína alias
91. 2217 Daňková, Viera offline
92. 2218 kanc. 51A, UFV ONLINE
93. 2218 Varga, Rastislav alias
94. 2219 Feher, Alexander ONLINE
95. 2220 Feher, Alexander ONLINE
96. 2221 Dielna CAI PF, m.c. 22 PA ONLINE
97. 2221 Koprda, Samuel alias
98. 2221 Kovaľ, Maroš alias
99. 2221 Marková, Eva alias
100. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
101. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
102. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
103. 2224 Daňková, Viera ONLINE
104. 2225 Porhinčák, Štefan, notebook ONLINE
105. 2225 Porhinčák, Štefan alias
106. 2227 Kuzma, Miron, notebook ONLINE
107. 2228 Staňa, Richard ONLINE
108. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
109. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
110. 2230 Kalagov, Georgii alias
111. 2230 Mohylna, Mariia alias
112. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
113. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek, laboratórium KBF PF ONLINE
114. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
115. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF ONLINE
116. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
117. 2236 Füzer, Ján ONLINE
118. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
119. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
120. 2239 Lab. 14 KBF m.c26 ONLINE
121. 2239 Zavoda, Štefan alias
122. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
123. 2240 Fedurco, Miroslav alias
124. 2240 Gajdoš, Pavol alias
125. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
126. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
127. 2242 Fabián, Marián alias
128. 2242 Kundrát, Martin alias
129. 2242 Žoldák, Gabriel alias
130. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
131. 2243 Huntošová, Veronika alias
132. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
133. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
134. 2245 Naďová, Zuzana alias
135. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
136. 2246 Fabián, Marián alias
137. 2247 Lab. 15 KBF , m.c.27 ONLINE
138. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
139. 2248 Kožár, Tibor alias
140. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
141. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
142. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF ONLINE
143. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
144. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
145. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
146. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
147. 2256 Harminc, Matúš ONLINE
148. 2256 Franko, Marek alias
149. 2257 UINF, UINF offline
150. 2258 doktorandi ÚMV, SJ1O80 b offline
151. 2259 Kiseľák, Jozef offline
152. 2260 Lab. Jadrovej fyziky, KJF UFV PF ONLINE
153. 2260 Kravčáková, Adela alias
154. 2260 Vrláková, Janka alias
155. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
156. 2266 test, test offline
157. 2271 Liško, František ONLINE
158. 2272 Grondželová, Nora offline
159. 2273 Murín, Pavel ONLINE
160. 2274 nepouzivany offline
161. 2275 Čižmár, Peter offline
162. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
163. 2277 Lab. 2 biotechnologie a bunkovej fyziologie, KBF PF offline
164. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
165. 2280 Lab. kvantového magnetizmu II, m.č. 0.17 ONLINE
166. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
167. 2281 Čižmár, Erik ONLINE
168. 2281 Tarasenko, Róbert alias
169. 2282 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
170. 2282 Tkáč, Vladimír alias
171. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
172. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
173. 2290 ^Horváth, Tomáš offline
174. 2291 Maceková, Mária ONLINE
175. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
176. 2299 Fax katedry biofyziky PF ONLINE
177. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Manesova) ONLINE
178. 2300 Lacková, Zdenka alias
179. 2300 Tóthová, Olga alias
180. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
181. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
182. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
183. 2303 Bálintová, Miroslava alias
184. 2303 Henzelyová, Jana alias
185. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
186. 2304 Boberová, Zuzana alias
187. 2304 Slepáková, Ivana alias
188. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
189. 2306 Lacková, Zdenka ONLINE
190. 2307 Nigutová, Katarína ONLINE
191. 2307 Kimáková, Andrea alias
192. 2308 Bruňáková, Katarína offline
193. 2308 Lešková, Andrea alias
194. 2309 Lab. Taxonomie rastlin, m.c.126 BZ UBEV ONLINE
195. 2309 Dudáš, Matej alias
196. 2309 Kolarčik, Vladislav alias
197. 2310 Goga, Michal ONLINE
198. 2311 Schreiberová, Andrea ONLINE
199. 2311 Romanová, Viera alias
200. 2312 lab. Kaľavský, RD351 ONLINE
201. 2313 Mártonfi, Pavol ONLINE
202. 2314 Doktorandky UFV, PA 19b ONLINE
203. 2314 Kondrakhova, Daria alias
204. 2315 mikrobiologicka cvicebna, RBL7 RB443 UBEV PF ONLINE
205. 2316 lab. vyskumne, RC107 ONLINE
206. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
207. 2318 Doktorandi, botanika 224 ONLINE
208. 2318 Biľová, Ivana alias
209. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
210. 2318 Hrablay, Martin alias
211. 2318 Hrčka, Michal alias
212. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
213. 2318 Pizňak, Martin alias
214. 2318 Ručová, Dajana alias
215. 2318 Tuptová, Viktória alias
216. 2319 Petijová, Linda ONLINE
217. 2320 Kaľavský, František RD240 ONLINE
218. 2320 Kaľavský, František alias
219. 2320 Smolejová, Gabriela alias
220. 2321 Oriňák, Andrej RD246 ONLINE
221. 2321 Oriňak, Andrej alias
222. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
223. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
224. 2323 Diuzheva, Alina alias
225. 2323 Šandrejová, Jana alias
226. 2324 Oriňáková, Renáta RD359 ONLINE
227. 2324 Oriňaková, Renáta alias
228. 2325 Gondová, Taťána RD360 ONLINE
229. 2325 Gondová, Taťána alias
230. 2326 Reiffová, Katarína RD362 ONLINE
231. 2326 Reiffová, Katarína alias
232. 2327 Macko, Ján RD363 ONLINE
233. 2327 Capková, Dominika alias
234. 2327 Gorejová, Radka alias
235. 2327 Macko, Ján alias
236. 2327 Podrojková, Natália alias
237. 2327 Sisáková, Katarína alias
238. 2328 Morovská Turoňová, Andrea RD368 ONLINE
239. 2328 Morovská Turoňová, Andrea alias
240. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
241. 2328 Turoňová, Andrea alias
242. 2329 lab. Conkova, RC105 ONLINE
243. 2329 Jacková, Dominika alias
244. 2329 Novotná, Michaela alias
245. 2330 Bušová, Tatiana RC127 offline
246. 2330 Bušová, Tatiana alias
247. 2331 Drotárová, Mária RC110 ONLINE
248. 2331 Drotárová, Mária alias
249. 2332 Ucebna NMR, RB033 UCHV PF ONLINE
250. 2333 lab. 4 NMR400 , Vojtasova RC124 ONLINE
251. 2333 Vojtasová, Mária alias
252. 2334 Imrich, Ján RC120 ONLINE
253. 2334 Imrich, Ján alias
254. 2335 Potočňák, Ivan RC212 ONLINE
255. 2335 Potočňák, Ivan alias
256. 2336 Hamorska , Miroslava RC313 ONLINE
257. 2336 Hámorská, Miroslava alias
258. 2337 Ganajová, Mária RC219 ONLINE
259. 2337 Ganajová, Mária alias
260. 2338 Sotáková, Ivana RC325 ONLINE
261. 2338 Sotáková, Ivana alias
262. 2339 lab. Vargová, RC310 ONLINE
263. 2340 Sterbinska , Slavomira RC317 ONLINE
264. 2340 Kuchárová, Veronika alias
265. 2340 Litecká, Miroslava alias
266. 2340 Lükőová, Andrea alias
267. 2340 Šterbinská, Slavomíra alias
268. 2340 Vráblová, Anna alias
269. 2341 Heinrichová, Valéria RC313 ONLINE
270. 2341 Heinrichová, Valéria alias
271. 2342 Černák, Juraj -kanc. RC323 ONLINE
272. 2342 Černák, Juraj alias
273. 2343 Zeleňák, Vladimír -kanc. RC311 ONLINE
274. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
275. 2344 Hurajtova, Lenka RC217 ONLINE
276. 2344 Hurajtová, Lenka alias
277. 2344 Rečlo, Michal alias
278. 2344 Šandrejová, Jana alias
279. 2345 lab. Potocnak RC328 ONLINE
280. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava RC322 ONLINE
281. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava alias
282. 2346 Vavra, Martin alias
283. 2347 Gonda, Jozef ONLINE
284. 2348 Martinková, Miroslava RC106 ONLINE
285. 2348 Martinková, Miroslava alias
286. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
287. 2350 rack rohova ONLINE
288. 2350 Kulcsárová, Mária alias
289. 2350 Zelinková, Oľga alias
290. 2351 Doktorandi UBEV KBB, RB m.c. 117 ONLINE
291. 2351 Mochnacký, Filip alias
292. 2351 Zrubáková, Jarmila alias
293. 2352 Gessert, Alena ONLINE
294. 2352 Kolečanský, Štefan alias
295. 2352 Majorošová, Simona alias
296. 2352 Sládek, Imrich alias
297. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
298. 2353 Pregi, Loránt alias
299. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
300. 2354 Marinecová, Emília alias
301. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
302. 2356 Vilková, Mária RC112 ONLINE
303. 2356 Vilková, Mária alias
304. 2357 Doktorandi, botanika 225 ONLINE
305. 2357 Ducár, Erik alias
306. 2357 Fráková, Viera alias
307. 2357 Kaducová, Mária alias
308. 2357 Koprivý, Lukáš alias
309. 2357 Rákai, Albert alias
310. 2357 Vašková, Dominika alias
311. 2358 Jurčacková, Zuzana ONLINE
312. 2358 Czeranková, Odeta alias
313. 2358 Onderková, Zuzana alias
314. 2359 lab. Vojteková, RD247 ONLINE
315. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
316. 2360 Vojteková, Viera alias
317. 2362 Orságová Králová, Zuzana RD249 ONLINE
318. 2362 Gavalierová, Katarína alias
319. 2362 Hovancová, Jana alias
320. 2362 Orságová Králová, Zuzana alias
321. 2362 Petruš, Ondrej alias
322. 2362 Šišoláková, Ivana alias
323. 2363 lab. elektrochémie, RD244 offline
324. 2364 lab. NMR600 , Vilkova RC128 ONLINE
325. 2364 Vilková, Mária alias
326. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
327. 2365 Varhač, Rastislav alias
328. 2366 Almáši, Miroslav RC316 ONLINE
329. 2366 Almáši, Miroslav alias
330. 2366 Beňová, Eva alias
331. 2367 lab. Zelenak, RC218 ONLINE
332. 2368 Vargová, Zuzana kanc. RC312 ONLINE
333. 2368 Györyová, Katarína alias
334. 2368 Vargová, Zuzana alias
335. 2369 Lab. RB147B , KBCH UCHV ONLINE
336. 2369 Hudáčová, Monika alias
337. 2369 Nunhart, Patrik alias
338. 2369 Suváková, Mária alias
339. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
340. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
341. 2372 lab. 207 , Slepcikova Paulina ONLINE
342. 2372 Imrich, Ján alias
343. 2372 Slepčíková, Paulína alias
344. 2373 Laborátorium UCHV, RC307 ONLINE
345. 2374 Babinčáková, Mária RC207 ONLINE
346. 2374 Babinčáková, Mária alias
347. 2375 Doktorandi UCHV, RC327a ONLINE
348. 2375 Király, Nikolas alias
349. 2375 Rendošová, Michaela alias
350. 2375 Samoľová, Erika alias
351. 2375 Žid, Lukáš alias
352. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
353. 2377 Doktorandi RC118 ONLINE
354. 2378 Lab. Zoologie , RB403 ONLINE
355. 2379 Podhradský, Juraj RC106 ONLINE
356. 2380 poslucharen, RBL6 RB422 UBEV ONLINE
357. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
358. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
359. 2383 Doktorandky UBEV, Lászlóová Šipošová ONLINE
360. 2383 Lászlóová, Katarína alias
361. 2383 Onderková, Anna alias
362. 2383 Šipošová, Nikola alias
363. 2383 Timková, Ivana alias
364. 2384 zverinec vchod RB ONLINE
365. 2385 lab. rontg. struk. analyzy, RC223 ONLINE
366. 2386 lab. vyucbove, RC209 ONLINE
367. 2387 lab. vyskumne, RC211 ONLINE
368. 2388 lab. vyucbove, RC318 ONLINE
369. 2389 lab. didaktiky chemie, RC208 ONLINE
370. 2390 lab. spektr. metod, RC310 ONLINE
371. 2391 lab. instr. metod, RC220 ONLINE
372. 2392 lab. zakladnych metod, RC213 ONLINE
373. 2393 Tvrdoňová, Monika RB205 offline
374. 2394 Hamuľaková, Slávka RB206 offline
375. 2395 Janovec, Ladislav RB210 offline
376. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
377. 2397 Lab. bunkovych kultur, RB143 ONLINE
378. 2398 Lab. vyvinovej neurobiologie, RB139 offline
379. 2399 Veronika, Petruľová offline
380. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
381. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
382. 2399 Petruľová, Veronika alias
383. 2403 serverovna, Technicom ONLINE
384. 2404 Farkaš, Pavel offline
385. 2419 Lubomir, Snajder mob. offline
386. 2420 EVO ONLINE
387. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
388. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
389. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
390. 2424 Chrastina, Milan alias
391. 2425 Sokol Pavol, kancelaria 8 PA9 ONLINE
392. 2425 Sokol, Pavol alias
393. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
394. 2431 VKM mala, Technicom 108 ONLINE
395. 2432 Lab. IoT, Pisarcik ONLINE
396. 2433 Galčík, František ONLINE
397. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
398. 2434 Bednárová, Zuzana ONLINE
399. 2434 Szabari, Alexander alias
400. 2434 Šebej, Juraj alias
401. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
402. 2435 Opiela, Miroslav alias
403. 2435 Pekarčík, Patrik alias
404. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
405. 2436 Jirásek, Jozef alias
406. 2437 Gurský, Peter ONLINE
407. 2437 Antoni, Ľubomír alias
408. 2437 Horváth, Tomáš alias
409. 2437 Bruoth, Erik alias
410. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
411. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
412. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
413. 2440 Krajči, Stanislav alias
414. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
415. 2441 Gajdošová, Silvia alias
416. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
417. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.c. 210 ONLINE
418. 2443 Kačala, Viliam alias
419. 2443 Mézešová, Terézia alias
420. 2443 Török, Csaba alias
421. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
422. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
423. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
424. 2445 Farkaš, Pavel alias
425. 2445 Harčár, Martin alias
426. 2445 Michalčin, Viktor alias
427. 2445 Paulíny, Michal alias
428. 2446 Lab. Informacnej Bezpecnosti, Technicom 212 ONLINE
429. 2447 Gallová, Štefánia ONLINE
430. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
431. 2448 Guniš, Ján alias
432. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
433. 2449 Tkáčová, Zuzana ONLINE
434. 2449 Haneszová, Angelika alias
435. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
436. 2450 Krídlo, Ondrej alias
437. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 ONLINE
438. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
439. 2453 Gallay, Michal ONLINE
440. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
441. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
442. 2455 Baculík, Branislav alias
443. 2455 Miňo, Lukáš alias
444. 2455 Obrin, Marcel alias
445. 2455 Slaninka, Peter alias
446. 2455 Šumák, Martin alias
447. 2455 Tkáčik, Martin alias
448. 2455 Varchula, Slavomír alias
449. 2456 Engel, Radovan ONLINE
450. 2456 Nemček, Martin alias
451. 2457 Hostovska UGE/UMV/UINF, Technicom 313 ONLINE
452. 2458 Sedlák, Vladimír ONLINE
453. 2459 Šašak, Ján ONLINE
454. 2459 Magdošková, Martina alias
455. 2459 Onačillová, Katarína alias
456. 2459 Šupinský, Jozef alias
457. 2460 Seminarka UINF LIDA, Technicom ONLINE
458. 2461 Lab. PLC Kopčo 4p., Technicom 403 ONLINE
459. 2461 Lokša, Peter alias
460. 2462 Pisarčík, Peter ONLINE
461. 2463 Varchula, Slavomir offline
462. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
463. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody offline
464. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
465. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
466. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
467. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
468. 2500 Petrila, Štefan alias
469. 2500 Piroš, Marián alias
470. 2500 Velk, Jozef alias
471. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
472. 2501 Kišová, Beáta alias
473. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
474. 2502 Mižáková, Viera alias
475. 2503 Semanišin, Gabriel offline
476. 2504 Varga, Rastislav ONLINE
477. 2504 Džubinská, Andrea alias
478. 2504 Froľová, Lucia alias
479. 2504 Galdun, Ladislav alias
480. 2504 Kožejová, Daniela alias
481. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
482. 2505 Váhovský, Oliver alias
483. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
484. 2507 lab. metalograficke , 10B offline
485. 2507 Girman, Vladimír alias
486. 2508 ^nepouzity offline
487. 2512 P2 ucebna ONLINE
488. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
489. 2517 lab. pripravy pras. , a lis vzoriek ONLINE
490. 2518 Kozejova, Miroslava ONLINE
491. 2518 Tomášová, Dominika alias
492. 2518 Lederová, Lívia alias
493. 2519 vytopeny, A.Z. PA offline
494. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
495. 2520 Zeleňáková, Adriana alias
496. 2520 Palková, Romana alias
497. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
498. 2521 Zeleňáková, Adriana alias
499. 2521 Palková, Romana alias
500. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
501. 2522 Gmitra, Martin alias
502. 2523 lab. SEM, Komanicky ONLINE
503. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
504. 2524 Jurčišin, Marián alias
505. 2525 Interkom, Park Angelinum Brána ONLINE
506. 2526 Berkutova, doktorandi ONLINE
507. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
508. 2527 Katuna, Yurii alias
509. 2527 Lachová, Andrea alias
510. 2527 Lisnichuk, Maksym alias
511. 2527 Michalik, Štefan alias
512. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
513. 2529 Kollár, Peter ONLINE
514. 2530 Jacková, Dana ONLINE
515. 2530 Mišianiková, Lucia alias
516. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
517. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
518. 2532 Štrauch, Peter alias
519. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
520. 2533 Richter, Kornel alias
521. 2533 Varga, Rastislav alias
522. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
523. 2535 Melt-spinning, . offline
524. 2536 Zeleňáková, Adriana -kanc. ONLINE
525. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
526. 2537 Kollár, Peter ONLINE
527. 2537 Jakubčin, Miloš alias
528. 2537 Slovenský, Peter alias
529. 2537 Szűcsová, Jaroslava alias
530. 2538 Shylenko, doktorandi ONLINE
531. 2538 Kliuikov, Andrii alias
532. 2538 Latyshev, Vitalii alias
533. 2538 Shylenko, Oleg alias
534. 2539 ^Guniš, Ján offline
535. 2540 Kireš, Marián ONLINE
536. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
537. 2542 Tronov, Ivan offline
538. 2542 Černíková, Dorota alias
539. 2542 Kupčíková, Vlasta alias
540. 2543 Elektronicke , praktikum PA9 offline
541. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
542. 2545 lab. 3, UFV PA offline
543. 2545 Varga, Rastislav alias
544. 2546 Pankova, Eva ONLINE
545. 2546 Paňková, Eva alias
546. 2547 Samuel, Dobák offline
547. 2547 Dobák, Samuel alias
548. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
549. 2549 Hnatič, Michal ONLINE
550. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
551. 2551 lab. nizkych teplot, 0.24 ONLINE
552. 2552 Doktorandi UFV, PA 19c ONLINE
553. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
554. 2554 Oceľáková, Eva offline
555. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
556. 2556 Jakabčin, Patrik alias
557. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
558. 2557 Horváth, Denis alias
559. 2558 Tamášová, Martina ONLINE
560. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
561. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
562. 2560 Klein, Daniel alias
563. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
564. 2562 Hančová, Martina ONLINE
565. 2562 Berkutová, Anna alias
566. 2562 Halčinová, Lenka alias
567. 2563 Kulla, Marián ONLINE
568. 2563 Spišiak, Peter alias
569. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
570. 2565 Birnšteinová, Šarlota alias
571. 2565 Karľová, Katarína alias
572. 2565 Lach, Matúš alias
573. 2565 Semjan, Marek alias
574. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
575. 2566 Šupina, Jaroslav alias
576. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
577. 2569 Komanický, kancelária ONLINE
578. 2569 Komanický, Vladimír alias
579. 2569 Samuely, Tomáš alias
580. 2570 Komanický, nanolab ONLINE
581. 2570 Komanický, Vladimír alias
582. 2570 Vorobiov, Serhii alias
583. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
584. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
585. 2573 Ivančo, Jaroslav offline
586. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
587. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
588. 2575 Bukovský, Lev ONLINE
589. 2576 doktorandi ÚMV, SJ1O81 ONLINE
590. 2576 Borzová, Jana alias
591. 2576 Hovana, Anton alias
592. 2576 Hudák, Juraj alias
593. 2576 Šottová, Viera alias
594. 2577 Terminalovna, RB PF ONLINE
595. 2579 Bombara, Marek ONLINE
596. 2579 Martinská, Gabriela alias
597. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
598. 2581 doktorandi ÚMV, SJ1O79 ONLINE
599. 2581 Gábová, Timea alias
600. 2581 Gavala, Tadeáš alias
601. 2581 Gönciová, Zuzana alias
602. 2581 Janičková, Lucia alias
603. 2581 Ontkovičová, Zuzana alias
604. 2581 Varga, Ivana alias
605. 2582 Csachová, Stela ONLINE
606. 2582 Ondová, Veronika alias
607. 2583 lab. EEG PCL, Sebena Rene ONLINE
608. 2584 Šveda, Dušan ONLINE
609. 2585 Skřivánková, Valéria ONLINE
610. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
611. 2586 Onderko, František alias
612. 2586 Slovenský, Peter alias
613. 2586 Szűcsová, Jaroslava alias
614. 2586 Palková, Romana alias
615. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
616. 2588 Geffert, Viliam ONLINE
617. 2589 Hochmuth, Zdenko ONLINE
618. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
619. 2590 Tkáčiková, Katarína alias
620. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
621. 2592 Doktorandi, KJaSF m.c.33 ONLINE
622. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
623. 2592 Mezhenska, Olena alias
624. 2592 Michaličková, Katarína alias
625. 2592 Paulínyová, Zuzana alias
626. 2592 Sopková, Filoména alias
627. 2592 Šefčík, Michal alias
628. 2592 Šimková, Lenka alias
629. 2592 Tropp, Lukáš alias
630. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
631. 2595 Bánó, Gregor ONLINE
632. 2596 doktorandi ÚMV, SJ1O45 ONLINE
633. 2596 Gajdoš, Andrej alias
634. 2596 Jurková, Veronika alias
635. 2596 Rindošová, Simona alias
636. 2596 Valiska, Juraj alias
637. 2597 Hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O77 offline
638. 2598 Bóna, Ján ONLINE
639. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE