Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 2108 Kireš prodekan PF, vonkajšie vzťahy RA322 ONLINE
2. 2109 Dekanát PF, Fax offline
3. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
4. 2113 Saksl, Karel alias
5. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
6. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
7. 2115 Štefaníková, Denisa alias
8. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
9. 2116 Sováková, Iveta alias
10. 2117 Cechlárová prodekanka PF, pre vzdelávanie RA323 ONLINE
11. 2118 Pivarníková, Agnesa RA337 ONLINE
12. 2118 Pivarníková, Agnesa alias
13. 2119 Dekan PF , RA309 ONLINE
14. 2119 Semanišin, Gabriel alias
15. 2120 - Pažinová, odpojeny offline
16. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
17. 2123 Pitoňáková, Eva RA337 ONLINE
18. 2123 Pitoňáková, Eva alias
19. 2124 Kováčová, Anabela RA341 ONLINE
20. 2125 Archiv PF, Šrob.2, Kováčová Anabela ONLINE
21. 2126 Dlugoš, Jozef RA341 ONLINE
22. 2131 Kimáková, Jana RA320 ONLINE
23. 2131 Kimáková, Jana alias
24. 2133 Kobulárová, Lenka RA321 ONLINE
25. 2133 Kobulárová, Lenka alias
26. 2135 Vašková, Viera RA341 ONLINE
27. 2135 Vašková, Viera alias
28. 2136 Zezulova, Hana RA340 ONLINE
29. 2136 Žežulová, Hana alias
30. 2137 Zavatčan, Tomáš RA317 ONLINE
31. 2141 Margecanská, Jana RA319 ONLINE
32. 2141 Paucová, Jana alias
33. 2151 Veľková, Alica RA321 ONLINE
34. 2151 Veľková, Alica alias
35. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
36. 2153 Dovhunová, Ema alias
37. 2153 Ižariková, Lenka alias
38. 2153 Petruláková, Zuzana alias
39. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
40. 2154 Molnárová, Soňa alias
41. 2155 Orinakova prodekanka PF, pre vedu a výskum RA312 ONLINE
42. 2158 Mosáthová, Mária RA341 ONLINE
43. 2158 Mosáthová, Mária alias
44. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
45. 2162 Kačur, Ľubomír alias
46. 2179 Libová vedúca sekretariátu, PF RA306 ONLINE
47. 2179 Libová, Svetlana alias
48. 2180 Labancová, tajomníčka PF RA310 ONLINE
49. 2180 Labancová, Lenka alias
50. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
51. 2181 Pavúková, Jana alias
52. 2181 Timková, Magdaléna alias
53. 2200 Andrejko, Marian ONLINE
54. 2200 Andrejko, Marián alias
55. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
56. 2201 Lukáčová, Patrícia alias
57. 2201 Krivjanská, Helena alias
58. 2202 hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O84 m.c.144 ONLINE
59. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
60. 2203 Kravčáková, Adela alias
61. 2204 Porhinčák, Štefan, kancelaria ONLINE
62. 2204 Kuzma, Miron alias
63. 2205 Gmitrová, Radka ONLINE
64. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
65. 2207 doktorandi ÚMV, SJ1O80 a ONLINE
66. 2207 Čekanová, Katarína alias
67. 2207 Lužar, Borut alias
68. 2207 Šurimová, Mária alias
69. 2207 Tamášová, Martina alias
70. 2207 Vojtková, Erika alias
71. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
72. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
73. 2210 lab. prip. a charakt. nanostruktur, Komanicky ONLINE
74. 2211 Soták, Roman ONLINE
75. 2212 Paulíny, Zuzana ONLINE
76. 2213 ÚMV PF, Sekretariát ONLINE
77. 2213 Knapíková, Zlatica alias
78. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
79. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
80. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
81. 2216 Berta, Martin alias
82. 2216 Ďuriš Lenkavská, Lenka alias
83. 2216 Dušeková, Eva alias
84. 2216 Espina García, Alba alias
85. 2216 Havadej, Samuel alias
86. 2216 Hovan, Andrej alias
87. 2216 Hrivňak, Stanislav alias
88. 2216 Jakabčin, Patrik alias
89. 2216 Jutková, Annamária alias
90. 2216 Kopčová, Katarína alias
91. 2217 Daňková, Viera offline
92. 2218 kanc. 51A, UFV ONLINE
93. 2218 Varga, Rastislav alias
94. 2219 Feher, Alexander ONLINE
95. 2220 Feher, Alexander ONLINE
96. 2221 Dielna CAI PF, m.c. 22 PA ONLINE
97. 2221 Koprda, Samuel alias
98. 2221 Kovaľ, Maroš alias
99. 2221 Marková, Eva alias
100. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
101. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
102. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
103. 2224 Daňková, Viera ONLINE
104. 2225 Porhinčák, Štefan, notebook ONLINE
105. 2225 Porhinčák, Štefan alias
106. 2227 Kuzma, Miron, notebook offline
107. 2228 Staňa, Richard ONLINE
108. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
109. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
110. 2230 Kalagov, Georgii alias
111. 2230 Mohylna, Mariia alias
112. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
113. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek, laboratórium KBF PF ONLINE
114. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
115. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF ONLINE
116. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
117. 2236 Füzer, Ján ONLINE
118. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
119. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
120. 2239 Lab. 14 KBF m.c26 ONLINE
121. 2239 Zavoda, Štefan alias
122. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
123. 2240 Fedurco, Miroslav alias
124. 2240 Gajdoš, Pavol alias
125. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
126. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
127. 2242 Fabián, Marián alias
128. 2242 Kundrát, Martin alias
129. 2242 Žoldák, Gabriel alias
130. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
131. 2243 Huntošová, Veronika alias
132. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
133. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
134. 2245 Naďová, Zuzana alias
135. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
136. 2246 Fabián, Marián alias
137. 2247 Lab. 15 KBF , m.c.27 ONLINE
138. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
139. 2248 Kožár, Tibor alias
140. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
141. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
142. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF ONLINE
143. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
144. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
145. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
146. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
147. 2256 Harminc, Matúš ONLINE
148. 2256 Franko, Marek alias
149. 2257 UINF, UINF offline
150. 2258 doktorandi ÚMV, SJ1O80 b offline
151. 2259 Kiseľák, Jozef offline
152. 2260 Lab. Jadrovej fyziky, KJF UFV PF ONLINE
153. 2260 Kravčáková, Adela alias
154. 2260 Vrláková, Janka alias
155. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
156. 2266 test, test offline
157. 2271 Liško, František ONLINE
158. 2272 Grondželová, Nora offline
159. 2273 Murín, Pavel ONLINE
160. 2274 nepouzivany offline
161. 2275 Čižmár, Peter offline
162. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
163. 2277 Lab. 2 biotechnologie a bunkovej fyziologie, KBF PF offline
164. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
165. 2280 Lab. kvantového magnetizmu II, m.č. 0.17 ONLINE
166. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
167. 2281 Čižmár, Erik ONLINE
168. 2281 Tarasenko, Róbert alias
169. 2282 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
170. 2282 Tkáč, Vladimír alias
171. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
172. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
173. 2290 ^Horváth, Tomáš offline
174. 2291 Maceková, Mária ONLINE
175. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
176. 2299 Fax katedry biofyziky PF ONLINE
177. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Manesova) ONLINE
178. 2300 Lacková, Zdenka alias
179. 2300 Tóthová, Olga alias
180. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
181. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
182. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
183. 2303 Bálintová, Miroslava alias
184. 2303 Henzelyová, Jana alias
185. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
186. 2304 Boberová, Zuzana alias
187. 2304 Slepáková, Ivana alias
188. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
189. 2306 Lacková, Zdenka ONLINE
190. 2307 Nigutová, Katarína ONLINE
191. 2307 Kimáková, Andrea alias
192. 2308 Bruňáková, Katarína offline
193. 2308 Lešková, Andrea alias
194. 2309 Lab. Taxonomie rastlin, m.c.126 BZ UBEV ONLINE
195. 2309 Dudáš, Matej alias
196. 2310 Goga, Michal ONLINE
197. 2311 Schreiberová, Andrea ONLINE
198. 2311 Romanová, Viera alias
199. 2312 lab. Kaľavský, RD351 ONLINE
200. 2313 Mártonfi, Pavol ONLINE
201. 2315 mikrobiologicka cvicebna, RBL7 RB443 UBEV PF ONLINE
202. 2316 lab. vyskumne, RC107 ONLINE
203. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
204. 2318 Doktorandi, botanika 224 ONLINE
205. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
206. 2318 Hrablay, Martin alias
207. 2318 Hrčka, Michal alias
208. 2318 Kaššovicová, Ivana alias
209. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
210. 2318 Pizňak, Martin alias
211. 2318 Ručová, Dajana alias
212. 2318 Tuptová, Viktória alias
213. 2319 Petijová, Linda ONLINE
214. 2320 Kaľavský, František RD240 ONLINE
215. 2320 Kaľavský, František alias
216. 2320 Smolejová, Gabriela alias
217. 2321 Oriňák, Andrej RD246 ONLINE
218. 2321 Oriňak, Andrej alias
219. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
220. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
221. 2323 Diuzheva, Alina alias
222. 2323 Šandrejová, Jana alias
223. 2324 Oriňáková, Renáta RD359 offline
224. 2324 Oriňaková, Renáta alias
225. 2325 Gondová, Taťána RD360 ONLINE
226. 2325 Gondová, Taťána alias
227. 2326 Reiffová, Katarína RD362 ONLINE
228. 2326 Reiffová, Katarína alias
229. 2327 Macko, Ján RD363 ONLINE
230. 2327 Capková, Dominika alias
231. 2327 Gorejová, Radka alias
232. 2327 Macko, Ján alias
233. 2327 Podrojková, Natália alias
234. 2327 Sisáková, Katarína alias
235. 2328 Morovská Turoňová, Andrea RD368 ONLINE
236. 2328 Morovská Turoňová, Andrea alias
237. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
238. 2328 Turoňová, Andrea alias
239. 2329 lab. Conkova, RC105 ONLINE
240. 2329 Jacková, Dominika alias
241. 2329 Novotná, Michaela alias
242. 2330 Bušová, Tatiana RC127 offline
243. 2330 Bušová, Tatiana alias
244. 2331 Drotárová, Mária RC110 ONLINE
245. 2331 Drotárová, Mária alias
246. 2332 Ucebna NMR, RB033 UCHV PF ONLINE
247. 2333 lab. 4 NMR400 , Vojtasova RC124 ONLINE
248. 2333 Vojtasová, Mária alias
249. 2334 Imrich, Ján RC120 ONLINE
250. 2334 Imrich, Ján alias
251. 2335 Potočňák, Ivan RC212 ONLINE
252. 2335 Potočňák, Ivan alias
253. 2336 Hamorska , Miroslava RC313 ONLINE
254. 2336 Hámorská, Miroslava alias
255. 2337 Ganajová, Mária RC219 ONLINE
256. 2337 Ganajová, Mária alias
257. 2338 Sotáková, Ivana RC325 ONLINE
258. 2338 Sotáková, Ivana alias
259. 2339 lab. Vargová, RC310 ONLINE
260. 2340 Sterbinska , Slavomira RC317 ONLINE
261. 2340 Litecká, Miroslava alias
262. 2340 Lükőová, Andrea alias
263. 2340 Šterbinská, Slavomíra alias
264. 2340 Vráblová, Anna alias
265. 2341 Heinrichová, Valéria RC313 ONLINE
266. 2341 Heinrichová, Valéria alias
267. 2342 Černák, Juraj -kanc. RC323 ONLINE
268. 2342 Černák, Juraj alias
269. 2343 Zeleňák, Vladimír -kanc. RC311 ONLINE
270. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
271. 2344 Hurajtova, Lenka RC217 ONLINE
272. 2344 Hurajtová, Lenka alias
273. 2344 Rečlo, Michal alias
274. 2344 Šandrejová, Jana alias
275. 2345 lab. Potocnak RC328 ONLINE
276. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava RC322 ONLINE
277. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava alias
278. 2346 Vavra, Martin alias
279. 2347 Gonda, Jozef ONLINE
280. 2348 Martinková, Miroslava RC106 ONLINE
281. 2348 Martinková, Miroslava alias
282. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
283. 2349 Budovská, Mariana alias
284. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
285. 2350 rack rohova ONLINE
286. 2350 Kulcsárová, Mária alias
287. 2350 Zelinková, Oľga alias
288. 2351 Doktorandi UBEV KBB, RB m.c. 117 ONLINE
289. 2351 Mochnacký, Filip alias
290. 2351 Zrubáková, Jarmila alias
291. 2352 Gessert, Alena ONLINE
292. 2352 Kolečanský, Štefan alias
293. 2352 Majorošová, Simona alias
294. 2352 Sládek, Imrich alias
295. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
296. 2353 Pregi, Loránt alias
297. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
298. 2354 Marinecová, Emília alias
299. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
300. 2356 Vilková, Mária RC112 ONLINE
301. 2356 Vilková, Mária alias
302. 2357 Doktorandi, botanika 225 ONLINE
303. 2357 Ducár, Erik alias
304. 2357 Fráková, Viera alias
305. 2357 Kaducová, Mária alias
306. 2357 Koprivý, Lukáš alias
307. 2357 Rákai, Albert alias
308. 2357 Vašková, Dominika alias
309. 2358 Jurčacková, Zuzana ONLINE
310. 2358 Czeranková, Odeta alias
311. 2358 Onderková, Zuzana alias
312. 2359 lab. Vojteková, RD247 ONLINE
313. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
314. 2360 Vojteková, Viera alias
315. 2362 Orságová Králová, Zuzana RD249 ONLINE
316. 2362 Gavalierová, Katarína alias
317. 2362 Hovancová, Jana alias
318. 2362 Orságová Králová, Zuzana alias
319. 2362 Petruš, Ondrej alias
320. 2362 Šišoláková, Ivana alias
321. 2363 lab. elektrochémie, RD244 ONLINE
322. 2364 lab. NMR600 , Vilkova RC128 ONLINE
323. 2364 Vilková, Mária alias
324. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
325. 2365 Varhač, Rastislav alias
326. 2366 Almáši, Miroslav RC316 ONLINE
327. 2366 Almáši, Miroslav alias
328. 2366 Beňová, Eva alias
329. 2367 lab. Zelenak, RC218 ONLINE
330. 2368 Vargová, Zuzana kanc. RC312 ONLINE
331. 2368 Györyová, Katarína alias
332. 2368 Vargová, Zuzana alias
333. 2369 Lab. RB147B , KBCH UCHV ONLINE
334. 2369 Hudáčová, Monika alias
335. 2369 Nunhart, Patrik alias
336. 2369 Suváková, Mária alias
337. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
338. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
339. 2372 lab. 207 , Slepcikova Paulina ONLINE
340. 2372 Imrich, Ján alias
341. 2372 Slepčíková, Paulína alias
342. 2373 Laborátorium UCHV, RC307 ONLINE
343. 2374 Babinčáková, Mária RC207 ONLINE
344. 2374 Babinčáková, Mária alias
345. 2375 Doktorandi UCHV, RC327a ONLINE
346. 2375 Király, Nikolas alias
347. 2375 Rendošová, Michaela alias
348. 2375 Samoľová, Erika alias
349. 2375 Žid, Lukáš alias
350. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
351. 2376 Kuchárová, Veronika alias
352. 2377 Doktorandi RC118 ONLINE
353. 2378 Lab. Zoologie , RB403 ONLINE
354. 2379 Podhradský, Juraj RC106 ONLINE
355. 2380 poslucharen, RBL6 RB422 UBEV ONLINE
356. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
357. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
358. 2383 Doktorandky UBEV, Lászlóová Šipošová ONLINE
359. 2383 Lászlóová, Katarína alias
360. 2383 Onderková, Anna alias
361. 2383 Petrová, Nikola alias
362. 2383 Timková, Ivana alias
363. 2384 zverinec vchod RB ONLINE
364. 2385 lab. rontg. struk. analyzy, RC223 ONLINE
365. 2386 lab. vyucbove, RC209 ONLINE
366. 2387 lab. vyskumne, RC211 ONLINE
367. 2388 lab. vyucbove, RC318 ONLINE
368. 2389 lab. didaktiky chemie, RC208 ONLINE
369. 2390 lab. spektr. metod, RC310 ONLINE
370. 2391 lab. instr. metod, RC220 ONLINE
371. 2392 lab. zakladnych metod, RC213 ONLINE
372. 2393 Tvrdoňová, Monika RB205 ONLINE
373. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
374. 2394 Hamuľaková, Slávka RB206 ONLINE
375. 2394 Hamuľaková, Slávka alias
376. 2395 Janovec, Ladislav RB210 ONLINE
377. 2395 Janovec, Ladislav alias
378. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
379. 2397 Lab. bunkovych kultur, RB143 ONLINE
380. 2398 Lab. vyvinovej neurobiologie, RB139 offline
381. 2399 Veronika, Petruľová offline
382. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
383. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
384. 2399 Petruľová, Veronika alias
385. 2403 serverovna, Technicom ONLINE
386. 2404 Farkaš, Pavel offline
387. 2419 Lubomir, Snajder mob. offline
388. 2420 EVO ONLINE
389. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
390. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
391. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
392. 2424 Chrastina, Milan alias
393. 2425 Sokol Pavol, kancelaria 8 PA9 ONLINE
394. 2425 Sokol, Pavol alias
395. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
396. 2431 VKM mala, Technicom 108 ONLINE
397. 2432 Lab. IoT, Pisarcik ONLINE
398. 2433 Galčík, František ONLINE
399. 2433 Krídlo, Ondrej alias
400. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
401. 2434 Bednárová, Zuzana ONLINE
402. 2434 Szabari, Alexander alias
403. 2434 Šebej, Juraj alias
404. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
405. 2435 Opiela, Miroslav alias
406. 2435 Pekarčík, Patrik alias
407. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
408. 2436 Jirásek, Jozef alias
409. 2437 Gurský, Peter ONLINE
410. 2437 Antoni, Ľubomír alias
411. 2437 Horváth, Tomáš alias
412. 2437 Bruoth, Erik alias
413. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
414. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
415. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
416. 2440 Krajči, Stanislav alias
417. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
418. 2441 Gajdošová, Silvia alias
419. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
420. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.c. 210 ONLINE
421. 2443 Kačala, Viliam alias
422. 2443 Mézešová, Terézia alias
423. 2443 Török, Csaba alias
424. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
425. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
426. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
427. 2445 Farkaš, Pavel alias
428. 2445 Harčár, Martin alias
429. 2445 Michalčin, Viktor alias
430. 2445 Paulíny, Michal alias
431. 2446 Lab. Informacnej Bezpecnosti, Technicom 212 ONLINE
432. 2447 Gallová, Štefánia ONLINE
433. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
434. 2448 Guniš, Ján alias
435. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
436. 2449 Tkáčová, Zuzana ONLINE
437. 2449 Haneszová, Angelika alias
438. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
439. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 ONLINE
440. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
441. 2453 Gallay, Michal ONLINE
442. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
443. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
444. 2455 Baculík, Branislav alias
445. 2455 Miňo, Lukáš alias
446. 2455 Obrin, Jozef alias
447. 2455 Obrin, Marcel alias
448. 2455 Slaninka, Peter alias
449. 2455 Šumák, Martin alias
450. 2455 Tkáčik, Martin alias
451. 2455 Varchula, Slavomír alias
452. 2456 Engel, Radovan ONLINE
453. 2456 Nemček, Martin alias
454. 2457 Hostovska UGE/UMV/UINF, Technicom 313 ONLINE
455. 2458 Sedlák, Vladimír ONLINE
456. 2459 Šašak, Ján ONLINE
457. 2459 Magdošková, Martina alias
458. 2459 Onačillová, Katarína alias
459. 2459 Šupinský, Jozef alias
460. 2460 Seminarka UINF LIDA, Technicom ONLINE
461. 2461 Lab. PLC Kopčo 4p., Technicom 403 ONLINE
462. 2461 Lokša, Peter alias
463. 2462 Pisarčík, Peter offline
464. 2463 Varchula, Slavomir offline
465. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
466. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody offline
467. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
468. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
469. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
470. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
471. 2500 Petrila, Štefan alias
472. 2500 Piroš, Marián alias
473. 2500 Velk, Jozef alias
474. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
475. 2501 Kišová, Beáta alias
476. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
477. 2502 Mižáková, Viera alias
478. 2503 Semanišin, Gabriel offline
479. 2504 Varga, Rastislav ONLINE
480. 2504 Džubinská, Andrea alias
481. 2504 Froľová, Lucia alias
482. 2504 Galdun, Ladislav alias
483. 2504 Kožejová, Daniela alias
484. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
485. 2505 Váhovský, Oliver alias
486. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
487. 2507 lab. metalograficke , 10B offline
488. 2507 Girman, Vladimír alias
489. 2508 ^nepouzity offline
490. 2512 P2 ucebna ONLINE
491. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
492. 2517 lab. pripravy pras. , a lis vzoriek ONLINE
493. 2518 Kozejova, Miroslava ONLINE
494. 2518 Tomášová, Dominika alias
495. 2518 Lederová, Lívia alias
496. 2519 vytopeny, A.Z. PA offline
497. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
498. 2520 Zeleňáková, Adriana alias
499. 2520 Palková, Romana alias
500. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
501. 2521 Zeleňáková, Adriana alias
502. 2521 Palková, Romana alias
503. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
504. 2522 Gmitra, Martin alias
505. 2523 lab. SEM, Komanicky ONLINE
506. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
507. 2524 Jurčišin, Marián alias
508. 2525 Interkom, Park Angelinum Brána ONLINE
509. 2526 Berkutova, doktorandi ONLINE
510. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
511. 2527 Katuna, Yurii alias
512. 2527 Lachová, Andrea alias
513. 2527 Lisnichuk, Maksym alias
514. 2527 Michalik, Štefan alias
515. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
516. 2529 Kollár, Peter ONLINE
517. 2530 Jacková, Dana ONLINE
518. 2530 Mišianiková, Lucia alias
519. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
520. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
521. 2532 Štrauch, Peter alias
522. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
523. 2533 Richter, Kornel alias
524. 2533 Varga, Rastislav alias
525. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
526. 2535 Melt-spinning, . offline
527. 2536 Zeleňáková, Adriana -kanc. ONLINE
528. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
529. 2537 Kollár, Peter ONLINE
530. 2537 Jakubčin, Miloš alias
531. 2537 Slovenský, Peter alias
532. 2537 Szűcsová, Jaroslava alias
533. 2538 Shylenko, doktorandi ONLINE
534. 2538 Kliuikov, Andrii alias
535. 2538 Latyshev, Vitalii alias
536. 2538 Shylenko, Oleg alias
537. 2539 ^Guniš, Ján offline
538. 2540 Kireš, Marián ONLINE
539. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
540. 2542 Tronov, Ivan offline
541. 2542 Černíková, Dorota alias
542. 2542 Kupčíková, Vlasta alias
543. 2543 Elektronicke , praktikum PA9 offline
544. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
545. 2545 lab. 3, UFV PA offline
546. 2545 Varga, Rastislav alias
547. 2546 Pankova, Eva ONLINE
548. 2546 Paňková, Eva alias
549. 2547 Samuel, Dobák offline
550. 2547 Dobák, Samuel alias
551. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
552. 2549 Hnatič, Michal ONLINE
553. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
554. 2551 lab. nizkych teplot, 0.24 ONLINE
555. 2552 Doktorandi UFV, PA 19c ONLINE
556. 2553 Ploščica, Miroslav offline
557. 2554 Oceľáková, Eva offline
558. 2555 Doktorandky UFV, PA 19b ONLINE
559. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
560. 2556 Jakabčin, Patrik alias
561. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
562. 2557 Horváth, Denis alias
563. 2558 Tamášová, Martina ONLINE
564. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
565. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
566. 2560 Klein, Daniel alias
567. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
568. 2562 Hančová, Martina ONLINE
569. 2562 Berkutová, Anna alias
570. 2562 Halčinová, Lenka alias
571. 2563 Kulla, Marián ONLINE
572. 2563 Spišiak, Peter alias
573. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
574. 2565 Birnšteinová, Šarlota alias
575. 2565 Karľová, Katarína alias
576. 2565 Lach, Matúš alias
577. 2565 Semjan, Marek alias
578. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
579. 2566 Šupina, Jaroslav alias
580. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
581. 2569 Komanický, kancelária ONLINE
582. 2569 Komanický, Vladimír alias
583. 2569 Samuely, Tomáš alias
584. 2570 Komanický, nanolab ONLINE
585. 2570 Komanický, Vladimír alias
586. 2570 Vorobiov, Serhii alias
587. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
588. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
589. 2573 Ivančo, Jaroslav offline
590. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
591. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
592. 2575 Bukovský, Lev ONLINE
593. 2576 doktorandi ÚMV, SJ1O81 ONLINE
594. 2576 Borzová, Jana alias
595. 2576 Hovana, Anton alias
596. 2576 Hudák, Juraj alias
597. 2576 Šottová, Viera alias
598. 2577 Terminalovna, RB PF ONLINE
599. 2579 Bombara, Marek ONLINE
600. 2579 Martinská, Gabriela alias
601. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
602. 2581 doktorandi ÚMV, SJ1O79 ONLINE
603. 2581 Gábová, Timea alias
604. 2581 Gavala, Tadeáš alias
605. 2581 Gönciová, Zuzana alias
606. 2581 Janičková, Lucia alias
607. 2581 Ontkovičová, Zuzana alias
608. 2581 Varga, Ivana alias
609. 2582 Csachová, Stela ONLINE
610. 2582 Ondová, Veronika alias
611. 2583 lab. EEG PCL, Sebena Rene ONLINE
612. 2584 Šveda, Dušan ONLINE
613. 2585 Skřivánková, Valéria ONLINE
614. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
615. 2586 Onderko, František alias
616. 2586 Slovenský, Peter alias
617. 2586 Szűcsová, Jaroslava alias
618. 2586 Palková, Romana alias
619. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
620. 2588 Geffert, Viliam ONLINE
621. 2589 Hochmuth, Zdenko ONLINE
622. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
623. 2590 Tkáčiková, Katarína alias
624. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
625. 2592 Doktorandi, KJaSF m.c.33 ONLINE
626. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
627. 2592 Mezhenska, Olena alias
628. 2592 Michaličková, Katarína alias
629. 2592 Paulínyová, Zuzana alias
630. 2592 Sopková, Filoména alias
631. 2592 Šefčík, Michal alias
632. 2592 Šimková, Lenka alias
633. 2592 Tropp, Lukáš alias
634. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
635. 2595 Bánó, Gregor offline
636. 2596 doktorandi ÚMV, SJ1O45 ONLINE
637. 2596 Gajdoš, Andrej alias
638. 2596 Jurková, Veronika alias
639. 2596 Rindošová, Simona alias
640. 2596 Valiska, Juraj alias
641. 2597 Hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O77 offline
642. 2598 Bóna, Ján ONLINE
643. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE