Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
2. 3201 Diabelková, Jana ONLINE
3. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
4. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
5. 3203 Harcsová, Slávka alias
6. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
7. 3204 Juriš, Peter ONLINE
8. 3205 Habiňáková, UVZH+UE ONLINE
9. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
10. 3206 Výrostková, Marcela alias
11. 3207 Čisláková, Lýdia ONLINE
12. 3209 Lovásová, Květuše offline
13. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
14. 3210 Šingovský, Milan alias
15. 3211 Rybárová, Silvia offline
16. 3212 Hodorová, Ingrid offline
17. 3213 Hladová, Alena ONLINE
18. 3214 Kluchová, Darina ONLINE
19. 3215 Orgonášová, UA ONLINE
20. 3215 Orgonášová, Mária alias
21. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
22. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
23. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
24. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
25. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
26. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
27. 3223 Marcin, Marián offline
28. 3223 Vargová, Lucia alias
29. 3224 Šimon - LF, František ONLINE
30. 3225 Hertelyová, Zdenka ONLINE
31. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
32. 3227 Chodba, ULB ONLINE
33. 3227 Klimčáková, Lucia alias
34. 3227 Petarčíková, Mária alias
35. 3227 Sabolová, Otília alias
36. 3228 Sabol, Marián ONLINE
37. 3229 Praktikáreň, ULF offline
38. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
39. 3230 Petrenková, Marcela alias
40. 3230 Zimová, Anna alias
41. 3231 Muchová, LVB ONLINE
42. 3231 Behulová, Erika alias
43. 3231 Lesíčková, Eva alias
44. 3231 Mikuš, Jozef alias
45. 3231 Muchová, Alena alias
46. 3231 Petrášová, Darina alias
47. 3231 Šulimanová, Lenka alias
48. 3232 Vašková, Janka ONLINE
49. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
50. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
51. 3235 Labancová, ULKBch - praktikaren ONLINE
52. 3235 Labancová, Adriana alias
53. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
54. 3237 Harvanová, Denisa ONLINE
55. 3237 Matejová, Jana alias
56. 3238 Bardelčíková, Annamária ONLINE
57. 3238 Bačenková, Darina alias
58. 3239 Dombrovský, Peter offline
59. 3240 Nováková, Jaroslava ONLINE
60. 3240 Králiková, Jaroslava alias
61. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
62. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
63. 3242 Kunová, Alexandra alias
64. 3243 Nagyová, Mária ONLINE
65. 3244 Čurová, Katarína ONLINE
66. 3244 Dzugasová, Barbora alias
67. 3244 Slebodníková, Radka alias
68. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
69. 3246 Grešová, Soňa ONLINE
70. 3247 Doktorandi, ULF ONLINE
71. 3247 Brandeburová, Andrea alias
72. 3247 Tokárová, Diana alias
73. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
74. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
75. 3249 Slabá, Eva alias
76. 3250 Talian, Ivan ONLINE
77. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
78. 3251 Bago Pilátová, Martina ONLINE
79. 3251 Solárová, Zuzana alias
80. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
81. 3252 Zigová, Martina alias
82. 3253 Jenčuráková, Martina ONLINE
83. 3253 Tarrová, Magdaléna alias
84. 3254 Chodba, ULaKBch ONLINE
85. 3254 Sucha, Alena alias
86. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
87. 3255 Dulínová, Zdenka alias
88. 3255 Jurková, Emília alias
89. 3256 Bačová, Ivana offline
90. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
91. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
92. 3258 Udrzba LF ONLINE
93. 3258 Balla, Štefan alias
94. 3258 Gajdoš, Ján alias
95. 3258 Hnát, Marek alias
96. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
97. 3258 Nagy, Benjamín alias
98. 3258 Sedláček, Jozef alias
99. 3259 Špaková, Ivana ONLINE
100. 3260 Matisová, Eva ONLINE
101. 3261 Laboratorium HPLC offline
102. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
103. 3262 Smolko, Lukáš alias
104. 3263 UVZ-OCR1 ONLINE
105. 3263 Lacková Rebičová, Miriama alias
106. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
107. 3265 Mojžišová, Gabriela ONLINE
108. 3265 Guľašová, Zuzana alias
109. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
110. 3266 Štofilová, Jana alias
111. 3267 PCR laboratorium ONLINE
112. 3268 Bušová, Andrea ONLINE
113. 3269 Linková, Marcela ONLINE
114. 3269 Lachytová, Markéta alias
115. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
116. 3270 Petrová, Lenka alias
117. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
118. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
119. 3273 Hvizdošová, Natália offline
120. 3274 Ranglová, Zuzana offline
121. 3274 Kováčová, Zuzana alias
122. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
123. 3276 Vašková, Janka ONLINE
124. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
125. 3278 Solár, Peter ONLINE
126. 3279 Hámorská, Martina ONLINE
127. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
128. 3280 Kizek, Peter alias
129. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
130. 3281 Rovenská, Tímea alias
131. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
132. 3282 Ambrózyová, Helena alias
133. 3282 Dudášová, Anna alias
134. 3282 Kravcová, Paulína alias
135. 3282 Tóthová, Mária alias
136. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
137. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
138. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
139. 3286 Hudák, sklad MTZ offline
140. 3286 Dudríková, Viera alias
141. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
142. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
143. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
144. 3289 Rusnáková, Simona alias
145. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
146. 3290 Lovayová, Viera ONLINE
147. 3291 Tirpáková, Libuša offline
148. 3291 Suchanová, Renáta alias
149. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
150. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
151. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
152. 3294 Parová, Valéria alias
153. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
154. 3296 Raková, Jana ONLINE
155. 3296 Šudáková, Marie alias
156. 3296 Toplanská, Zuzana alias
157. 3297 Sováriová Soósová, Mária ONLINE
158. 3298 LVB - chodba ONLINE
159. 3298 Behulová, Erika alias
160. 3298 Lesíčková, Eva alias
161. 3298 Mikuš, Jozef alias
162. 3298 Šulimanová, Lenka alias
163. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
164. 3300 Byrtus, Milan alias
165. 3300 Horňák, Tibor alias
166. 3300 Konečný, Ján alias
167. 3300 Kras, Ivan alias
168. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
169. 3302 Gregová, Eva ONLINE
170. 3303 Kajla, Monika ONLINE
171. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
172. 3304 Balintová, Elena alias
173. 3305 Timková, Silvia ONLINE
174. 3305 Schwartzová, Vladimíra alias
175. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
176. 3306 Soták Benedeková, Lenka alias
177. 3307 Habiňaková, Martina offline
178. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
179. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
180. 3310 Mošková, Beáta ONLINE
181. 3311 Kašická, Lena ONLINE
182. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
183. 3312 Balintová, Elena alias
184. 3313 Ondič, Vladislav offline
185. 3314 Ďuriančíková, Drahomíra ONLINE
186. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
187. 3315 Horňaková, Jarmila alias
188. 3315 Vašinská, Katarína alias
189. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
190. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
191. 3316 Kočišová, Renáta alias
192. 3317 Tomková, Katarína ONLINE
193. 3317 Žabková, Lenka alias
194. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
195. 3319 Zjarová, Andrea ONLINE
196. 3319 Farkašová, Nela alias
197. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
198. 3321 Penička, dielna offline
199. 3321 Penička, Ján alias
200. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
201. 3322 Čarnoká, Katarína alias
202. 3323 Urbanská, Lenka ONLINE
203. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
204. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
205. 3327 Szidorová, Radka ONLINE
206. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
207. 3329 Doktorandi, ULF ONLINE
208. 3330 Štimmelová, Judita offline
209. 3330 Peregrim, Igor alias
210. 3331 Štimmelová, Judita ONLINE
211. 3331 Kollárová, Zuzana alias
212. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
213. 3333 Varga, Marek offline
214. 3334 Donič, Viliam ONLINE
215. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
216. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
217. 3337 Šemeláková, Martina ONLINE
218. 3338 Stupák, Marek ONLINE
219. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
220. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
221. 3341 Majerník, Jaroslav offline
222. 3342 Ružičková, Ružena ONLINE
223. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
224. 3344 Bucková, Jana ONLINE
225. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
226. 3346 Černáková, Dana ONLINE
227. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
228. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
229. 3349 Habalová, Viera ONLINE
230. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
231. 3351 Mičková, Helena ONLINE
232. 3352 Lukán, Norbert offline
233. 3353 Javorský, Martin offline
234. 3354 Žišková, Oľga offline
235. 3355 Šalagovič, Ján offline
236. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
237. 3356 Saloka, Kamil alias
238. 3357 Vojčíková, Lea ONLINE
239. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
240. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
241. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
242. 3361 Blašková, Frederika ONLINE
243. 3361 Bodnárová, Jana alias
244. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
245. 3363 Vranec, Marek, BOZP LF offline
246. 3364 Firment, Jozef ONLINE
247. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
248. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
249. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
250. 3368 Mareková, Mária ONLINE
251. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
252. 3370 Sabo, Ján ONLINE
253. 3371 Mechírová, Viola ONLINE
254. 3372 Kreheľová, Andrea ONLINE
255. 3373 Dorko, Erik ONLINE
256. 3374 Halánová, Monika offline
257. 3375 Poľáková, Eva offline
258. 3375 Poľáková, Eva alias
259. 3376 Hudáková, Terézia ONLINE
260. 3377 Bilecová-Rabajdová, Miroslava ONLINE
261. 3378 Danková, Marianna offline
262. 3378 Jonecová, Zuzana alias
263. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
264. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
265. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
266. 3382 Szabóová, Eva offline
267. 3383 Kmeťová, Marta offline
268. 3384 Kolesár, Dalibor offline
269. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
270. 3385 Hantke, Anna alias
271. 3385 Hnát, Marek alias
272. 3385 Horňáková, Anna alias
273. 3385 Onderková, Martina alias
274. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
275. 3388 Siegfried, Leonard ONLINE
276. 3389 Chylová, Martina offline
277. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
278. 3390 Bosáková, Lucia alias
279. 3390 Skoumalová, Ivana alias
280. 3391 Kovaničová, Milana ONLINE
281. 3391 Chylová, Martina alias
282. 3391 Peštová, Lívia alias
283. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
284. 3392 Belák, Andrej alias
285. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
286. 3393 Polanová, Miriam alias
287. 3394 Rajničová, Iveta ONLINE
288. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
289. 3396 Čepová, Eva ONLINE
290. 3397 Vagáneková, KUCH ONLINE
291. 3397 Vagáneková, Katarína alias
292. 3398 Géci, Imrich ONLINE
293. 3398 Bober, Peter alias
294. 3398 Imrich, Géci alias
295. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
296. 3399 Penička, Ján alias
297. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
298. 3400 Davidová, Zuzana alias
299. 3400 Fraňová, Lucia alias
300. 3401 Silvášiová, ULKBch ONLINE
301. 3401 Silvášiová, Ivana alias
302. 3402 Medvecová, ULF ONLINE
303. 3402 Medvecová, Ružena alias
304. 3403 Jenčová, ULKBf ONLINE
305. 3403 Géciová, Zuzana alias
306. 3403 Jenčová, Henrieta alias
307. 3404 Bardzáková, ULB ONLINE
308. 3404 Bardzáková, Anna alias
309. 3405 Trochanová, Martina ONLINE
310. 3406 Huličová, UPF ONLINE
311. 3406 Huličová, Silvia alias
312. 3407 Gunčágová, ULKM ONLINE
313. 3407 Gunčágová, Alena alias
314. 3408 Jánošová, UF ONLINE
315. 3408 Jánošová, Ingrid alias
316. 3409 Lacková, UO ONLINE
317. 3409 Lacková, Martina alias
318. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
319. 3411 Franková, I. IK - 3. posch. ONLINE
320. 3411 Franková, Ingrid alias
321. 3412 Mišíková, I. ChK ONLINE
322. 3412 Mišíková, Eva alias
323. 3413 Lacková, I. GPK ONLINE
324. 3413 Lacková, Martina alias
325. 3414 Herichová, KDD ONLINE
326. 3414 Herichová, Libuša alias
327. 3415 Schusterová, Ingrid ONLINE
328. 3416 Popovičová, I. SK ONLINE
329. 3416 Popovičová, Daniela alias
330. 3417 Kaľavská, KD ONLINE
331. 3417 Kaľavská, Mária alias
332. 3418 Šutáková, OK ONLINE
333. 3418 Šutáková, Edita alias
334. 3419 Kissová, KORL ONLINE
335. 3419 Kissová, Eva alias
336. 3420 I. IK, poliklinika ONLINE
337. 3421 Illéšová, NK ONLINE
338. 3421 Illéšová, Petra alias
339. 3422 Palkovitsová, I. PK ONLINE
340. 3422 Palkovitsová, Adriana alias
341. 3423 Batiová, KOTPU ONLINE
342. 3423 Batiová, Monika alias
343. 3424 Kmaková, Anna ONLINE
344. 3425 Jánošíková, NChK ONLINE
345. 3426 Šestáková, I. KAIM ONLINE
346. 3427 Čechová, I. KRaZM ONLINE
347. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
348. 3428 Ambrózyová, Helena alias
349. 3428 Dudášová, Anna alias
350. 3428 Kravcová, Paulína alias
351. 3428 Tóthová, Mária alias
352. 3429 Krcho, Peter ONLINE
353. 3430 UEM sekretariat ONLINE
354. 3430 Cisková, Oľga alias
355. 3430 Vaňková, Monika alias
356. 3431 Juhásová, ZTB ONLINE
357. 3431 Juhásová, Gabriela alias
358. 3432 SMMK ONLINE
359. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
360. 3434 Balčák, Stanislav offline
361. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
362. 3436 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
363. 3438 Valočiková, Ivana ONLINE
364. 3439 Praktikáreň - UF ONLINE
365. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
366. 3440 Krasnovská, Kristína alias
367. 3440 Prokopová, Anna alias
368. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
369. 3442 Timková, Silvia ONLINE
370. 3444 Urban, Peter ONLINE
371. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
372. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
373. 3446 Bejdová, Petra alias
374. 3446 Gidová, Denisa alias
375. 3446 Göbl, Juliana alias
376. 3446 Kurjanová, Lucia alias
377. 3446 Pavliková Bimbová, Zuzana alias
378. 3446 Sinčák Konečná, Andrea alias
379. 3446 Šestáková, Marcela alias
380. 3447 Birková, Anna ONLINE
381. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia offline
382. 3449 Husivargová, Alexandra offline
383. 3450 Slovenská, USL ONLINE
384. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
385. 3451 Bobrov, Nikita ONLINE
386. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
387. 3453 Alexyová, UHaE ONLINE
388. 3453 Alexyová, Janka alias
389. 3453 Čurgali, Kristína alias
390. 3453 Fagová, Zuzana alias
391. 3454 Nobody, Nobody offline
392. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
393. 3455 Timková, Vladimíra alias
394. 3456 Dragún, Daniel offline
395. 3457 Hudák, Michal offline
396. 3458 Nerantzakis, Ingrid offline
397. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
398. 3460 Schubertová, Andrea ONLINE
399. 3461 Bomba, Alojz offline
400. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
401. 3463 Hijová, Emília ONLINE
402. 3463 Benetinová, Veronika alias
403. 3464 Doľáková, KSaMCh ONLINE
404. 3464 Doľáková, Martina alias
405. 3465 Mahelyová, KPLaKT ONLINE
406. 3466 Kövérová, KPF ONLINE
407. 3466 Kövérová, Agáta alias
408. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
409. 3467 Čabrová, Jarmila alias
410. 3468 Perešová, II. ChK ONLINE
411. 3468 Perešová, Nikoleta alias
412. 3469 Ambro, Ľuboš ONLINE
413. 3469 Macurová, Veronika alias
414. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
415. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
416. 3471 Vargová, Viola alias
417. 3472 Filipová, UP offline
418. 3473 Sabol, Marián offline
419. 3474 Jurgová, Tatiana ONLINE
420. 3475 Vančíková, Jana offline
421. 3476 Takáč, Peter ONLINE
422. 3477 Belák, Jozef offline
423. 3478 Mitro, Peter offline
424. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
425. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
426. 3481 Laputková, Galina offline
427. 3482 Schréter, Ivan offline
428. 3483 Jenča, Andrej ONLINE
429. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
430. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
431. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
432. 3487 Urdzík, Peter ONLINE
433. 3488 Radoňak, Jozef ONLINE
434. 3489 SSŠZL ONLINE
435. 3491 Valanský, Ladislav ONLINE
436. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
437. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
438. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
439. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
440. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
441. 3498 Ništiar, František offline
442. 3499 Breznoščáková, Dagmar ONLINE
443. 3500 Salokyová, Henrieta ONLINE
444. 3500 Súkeníková, Martina alias
445. 3501 Recepcia Bačíkova ONLINE
446. 3502 Petrášová, Adriána ONLINE
447. 3503 Šmocer, Peter offline
448. 3504 Jenčová, Janka ONLINE
449. 3505 Jendruch, Jozef ONLINE
450. 3506 Jenča, Andrej offline
451. 3507 Jenča, Andrej ONLINE
452. 3508 Bereš, Milan offline
453. 3509 Riznič, Marcel offline
454. 3510 Vantová, Vlasta ONLINE
455. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
456. 3512 Jenčová, Janka ONLINE
457. 3513 Jenča, Andrej offline
458. 3514 Alexovič, Michal ONLINE
459. 3514 Uličná, Csilla alias
460. 3515 Vančíková, Zdena ONLINE
461. 3515 Franková, Štefánia alias
462. 3515 Grohoľová, Mária alias
463. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
464. 3516 Radáčiová, Lenka alias
465. 3517 Kacírová, Mária ONLINE
466. 3517 Béres Alevová, Agnesa alias
467. 3518 Pavliuk-Karachevtseva, Andriana offline
468. 3519 Kristian, Pavol ONLINE
469. 3520 Gajdzik, Tomáš ONLINE
470. 3521 Kačmariková, Andrea ONLINE
471. 3522 Rendešová, Zuzana ONLINE
472. 3523 Varga, Rastislav offline
473. 3524 Melegová, Nikola ONLINE
474. 3524 Michalková, Radka alias
475. 3525 Kuruc, Tomáš ONLINE
476. 3525 Petrová, Klaudia alias
477. 3525 Takáč, Peter alias
478. 3526 Bernátová, Silvia ONLINE
479. 3526 Šarišský, Marek alias
480. 3527 Hájiková, Martina ONLINE
481. 3527 Michalová, Zuzana alias
482. 3528 Miroššay, Andrej ONLINE
483. 3529 Čoma, Matúš ONLINE
484. 3530 Kalakaj, Peter ONLINE
485. 3530 Hurta, Mikuláš alias
486. 3531 Eftimov, Toni ONLINE
487. 3532 Kello, Martin ONLINE
488. 3533 Jarčuška, Pavol ONLINE
489. 3534 Sonderlichová, Simona ONLINE