Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
2. 3201 Diabelková, Jana ONLINE
3. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
4. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
5. 3203 Harcsová, Slávka alias
6. 3203 Kecerová, Annamária alias
7. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
8. 3204 Juriš, Peter ONLINE
9. 3205 Habiňáková, Zuzana, UVZH ONLINE
10. 3205 Habiňáková, Zuzana alias
11. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
12. 3206 Nehodová, Lucia alias
13. 3206 Výrostková, Marcela alias
14. 3207 Urbančíková, Ingrid ONLINE
15. 3208 Vrzgula, Marko ONLINE
16. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
17. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
18. 3210 Šingovský, Milan alias
19. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
20. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
21. 3213 Hladová, Alena ONLINE
22. 3215 Orgonášová, Maria, UA ONLINE
23. 3215 Orgonášová, Mária alias
24. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
25. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
26. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
27. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
28. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
29. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
30. 3222 Balintová, Elena ONLINE
31. 3223 Marcin, Marián offline
32. 3224 Šimon, František, LF ONLINE
33. 3225 Hertelyová, Zdenka ONLINE
34. 3225 Guľašová, Zuzana alias
35. 3225 Lukáčová, Ivana alias
36. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
37. 3227 Klimčáková, Lucia ONLINE
38. 3227 Petarčíková, Mária alias
39. 3227 Tordayová, Jarmila alias
40. 3228 Sabol, Marián ONLINE
41. 3229 Praktikáreň, ULF offline
42. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
43. 3230 Petrenková, Marcela alias
44. 3230 Zimová, Anna alias
45. 3231 Muchová, Alena, LVB ONLINE
46. 3231 Behulová, Erika alias
47. 3231 Lesíčková, Eva alias
48. 3231 Mikuš, Jozef alias
49. 3231 Muchová, Alena alias
50. 3231 Petrášová, Darina alias
51. 3231 Šulimanová, Lenka alias
52. 3232 Vašková, Janka ONLINE
53. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
54. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
55. 3235 Suchá, ULKBch - praktikaren ONLINE
56. 3235 Sucha, Alena alias
57. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
58. 3237 Harvanová, Denisa ONLINE
59. 3237 Matejová, Jana alias
60. 3238 Slovinská, Lucia ONLINE
61. 3238 Janočková, Jana alias
62. 3239 Dombrovský, Peter offline
63. 3240 Králiková, Jaroslava ONLINE
64. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
65. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
66. 3242 Kunová, Alexandra alias
67. 3243 Nagyová, Mária offline
68. 3244 Lovayová, Viera ONLINE
69. 3244 Toporová, Annamária alias
70. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
71. 3246 Grešová, Soňa ONLINE
72. 3247 Tokárová, Diana ONLINE
73. 3247 Brandeburová, Andrea alias
74. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
75. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
76. 3249 Slabá, Eva alias
77. 3250 Talian, Ivan ONLINE
78. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
79. 3251 Bago Pilátová, Martina ONLINE
80. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
81. 3252 Zigová, Martina alias
82. 3253 Jenčuráková, Martina ONLINE
83. 3254 ULKBch - chodba offline
84. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
85. 3255 Dulínová, Zdenka alias
86. 3256 Bačová, Ivana offline
87. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
88. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
89. 3258 Udrzba LF ONLINE
90. 3258 Balla, Štefan alias
91. 3258 Gajdoš, Ján alias
92. 3258 Hnát, Marek alias
93. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
94. 3258 Nagy, Benjamín alias
95. 3258 Sedláček, Jozef alias
96. 3259 Špaková, Ivana ONLINE
97. 3260 Matisová, Eva ONLINE
98. 3260 Benedíková, Beáta alias
99. 3261 Čižmárová, Beáta ONLINE
100. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
101. 3263 Zelko, Aurel ONLINE
102. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
103. 3265 Kamlárová, Anna ONLINE
104. 3265 Benetinová, Veronika alias
105. 3265 Kvaková, Monika alias
106. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
107. 3266 Štofilová, Jana alias
108. 3267 Logoida, Mariia ONLINE
109. 3267 Bednárová, Veronika alias
110. 3268 Bušová, Andrea ONLINE
111. 3268 Houžvičková, Andrea alias
112. 3269 Linková, Marcela ONLINE
113. 3269 Hrabovský, Matej alias
114. 3269 Nemčíková, Marta alias
115. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
116. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
117. 3271 Čurgali, Kristína alias
118. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
119. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
120. 3274 Ranglová, Zuzana ONLINE
121. 3274 Flešárová, Slávka alias
122. 3274 Kováčová, Zuzana alias
123. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
124. 3275 Abrahamovská, Michaela alias
125. 3275 Hurajtová, Anna alias
126. 3275 Kalinová, Katarína alias
127. 3275 Klepcová, Zuzana alias
128. 3275 Švecová, Monika alias
129. 3275 Večurkovská, Ivana alias
130. 3276 Lamancová, Petra ONLINE
131. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
132. 3278 Solár, Peter ONLINE
133. 3279 Tomková, Katarína ONLINE
134. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
135. 3280 Badanič, Peter alias
136. 3280 Bobková, Adela alias
137. 3280 Harich, Peter alias
138. 3280 Klabník, Tomáš alias
139. 3280 Kopsa, Igor alias
140. 3280 Sladká, Lívia alias
141. 3280 Viňanská, Martina alias
142. 3281 Doktorandi, ÚVZH offline
143. 3281 Drabiščák, Erik alias
144. 3281 Konrádyová, Nika alias
145. 3281 Pelechová, Nikola alias
146. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
147. 3282 Ambrózyová, Helena alias
148. 3282 Dudášová, Anna alias
149. 3282 Kravcová, Paulína alias
150. 3282 Tóthová, Mária alias
151. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
152. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
153. 3285 Ferenczová, Juliana offline
154. 3285 Koľvek, Gabriel alias
155. 3286 Hudák, Michal, sklad MTZ offline
156. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
157. 3288 Praktikaren UPF offline
158. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
159. 3289 Brenišin, Marek alias
160. 3289 Szabóová, Daniela alias
161. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
162. 3290 Doktorandi UVZH ONLINE
163. 3290 Kaňuková, Lívia alias
164. 3291 Tirpáková, Libuša offline
165. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
166. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
167. 3293 Danková, Silvia alias
168. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
169. 3294 Parová, Valéria alias
170. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
171. 3296 Raková, Jana ONLINE
172. 3296 Michalková, Jana alias
173. 3296 Šudáková, Marie alias
174. 3296 Toplanská, Zuzana alias
175. 3297 Sováriová Soósová, Mária offline
176. 3298 LVB - chodba ONLINE
177. 3298 Behulová, Erika alias
178. 3298 Lesíčková, Eva alias
179. 3298 Mikuš, Jozef alias
180. 3298 Šulimanová, Lenka alias
181. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
182. 3300 Byrtus, Milan alias
183. 3300 Horňák, Tibor alias
184. 3300 Konečný, Ján alias
185. 3300 Kras, Ivan alias
186. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
187. 3302 Gregová, Eva ONLINE
188. 3303 Kajla, Monika ONLINE
189. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
190. 3305 Timková, Silvia ONLINE
191. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
192. 3306 Kaiferová, Jana alias
193. 3306 Semivanová, Anetta alias
194. 3306 Soták Benedeková, Lenka alias
195. 3307 Habiňaková, Martina ONLINE
196. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
197. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
198. 3310 Mošková, Beáta offline
199. 3311 Hámorská, Martina, ŠO ONLINE
200. 3311 Hámorská, Martina alias
201. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
202. 3313 Ondič, Vladislav offline
203. 3314 Hurová, Ľubica offline
204. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
205. 3315 Horňaková, Jarmila alias
206. 3315 Vašinská, Katarína alias
207. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
208. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
209. 3317 Žabková, Lenka ONLINE
210. 3317 Tomková, Katarína alias
211. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
212. 3319 Spišáková, Mária ONLINE
213. 3319 Farkašová, Nela alias
214. 3319 Kövérová, Ivana alias
215. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
216. 3321 Penička, Ján offline
217. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
218. 3323 Urbanská, Lenka offline
219. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
220. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
221. 3327 Lesňáková, Lucia ONLINE
222. 3327 Petríková, Radka alias
223. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
224. 3329 Gáborová, Martina ONLINE
225. 3330 Peregrim, Igor ONLINE
226. 3330 Marusyn, Stanislav alias
227. 3331 Štimmelová, Judita ONLINE
228. 3331 Bona, Martin alias
229. 3331 Kollárová, Zuzana alias
230. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
231. 3333 Varga, Marek offline
232. 3334 Donič, Viliam ONLINE
233. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
234. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
235. 3336 Piptová, Zuzana alias
236. 3337 Šemeláková, Martina ONLINE
237. 3337 Tóthová, Zuzana alias
238. 3338 Stupák, Marek ONLINE
239. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
240. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
241. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
242. 3342 Kočišová, Renáta ONLINE
243. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
244. 3344 Bucková, Jana ONLINE
245. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
246. 3346 Černáková, Dana ONLINE
247. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
248. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
249. 3349 Habalová, Viera ONLINE
250. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
251. 3351 Mičková, Helena ONLINE
252. 3352 Horňáková, Mária ONLINE
253. 3353 Javorský, Martin offline
254. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
255. 3355 Šalagovič, Ján ONLINE
256. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
257. 3356 Saloka, Kamil alias
258. 3357 Vojčíková, Lea offline
259. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
260. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
261. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
262. 3361 Bodnárová, Jana ONLINE
263. 3361 Hrabinská, Zdenka alias
264. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
265. 3363 Gall, Jozef ONLINE
266. 3364 Firment, Jozef ONLINE
267. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
268. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
269. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
270. 3368 Mareková, Mária ONLINE
271. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
272. 3370 Sabo, Ján ONLINE
273. 3371 Radáčiová, Lenka ONLINE
274. 3372 Kreheľová, Andrea ONLINE
275. 3373 Dorko, Erik offline
276. 3374 Halánová, Monika ONLINE
277. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
278. 3375 Hatalová, Elena alias
279. 3376 Hudáková, Terézia ONLINE
280. 3377 Rabajdová, Miroslava ONLINE
281. 3378 Holodová, Monika ONLINE
282. 3378 Hajovská, Katarína alias
283. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
284. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
285. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
286. 3382 Szabóová, Eva offline
287. 3383 Čurová, Katarína ONLINE
288. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
289. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
290. 3385 Hantke, Anna alias
291. 3385 Onderková, Martina alias
292. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
293. 3387 Čisláková, Janka ONLINE
294. 3387 Kriegerová, Katarína alias
295. 3388 Siegfried, Leonard ONLINE
296. 3389 Chylová, Martina offline
297. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
298. 3390 Bosáková, Lucia alias
299. 3391 Chylová, Martina ONLINE
300. 3391 Abrinková, Lenka alias
301. 3391 Schrötter, Jana alias
302. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
303. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
304. 3393 Bodiková Pavličková, Andrea alias
305. 3393 Breznoščáková, Dagmar alias
306. 3394 Rajničová Nagyová, Iveta ONLINE
307. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
308. 3396 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
309. 3396 Husárová, Daniela alias
310. 3397 Vagáneková, Katarína offline
311. 3398 Géci, Imrich ONLINE
312. 3398 Bober, Peter alias
313. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
314. 3399 Penička, Ján alias
315. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
316. 3400 Davidová, Zuzana alias
317. 3400 Fraňová, Lucia alias
318. 3401 Silvášiová, Ivana, ULKBch ONLINE
319. 3401 Ďurovcová, Eva alias
320. 3401 Lenártová, Renáta alias
321. 3401 Molčányiová, Angela alias
322. 3401 Silvášiová, Ivana alias
323. 3402 Medvecová, Ružena, ULF ONLINE
324. 3402 Comová, Slávka alias
325. 3402 Medvecová, Ružena alias
326. 3403 Géciová, Zuzana, ULKBf ONLINE
327. 3403 Géciová, Zuzana alias
328. 3404 Bardzáková, Anna, ULB ONLINE
329. 3404 Bardzáková, Anna alias
330. 3405 Trochanová, Martina, ULI ONLINE
331. 3405 Trochanová, Martina alias
332. 3406 Huličová, Silvia, UPF ONLINE
333. 3406 Huličová, Silvia alias
334. 3407 Gunčágová, Alena, ULKM ONLINE
335. 3407 Dzugasová, Barbora alias
336. 3407 Gunčágová, Alena alias
337. 3407 Hrabovský, Vladimír alias
338. 3408 Jánošová, Ingrid, UF ONLINE
339. 3408 Jánošová, Ingrid alias
340. 3409 Lacková, Martina, UO ONLINE
341. 3409 Grešš Halász, Beáta alias
342. 3409 Lacková, Martina alias
343. 3409 Mati, Miriam alias
344. 3409 Pípolyová, Magdaléna alias
345. 3409 Sováriová Soósová, Mária alias
346. 3409 Suchanová, Renáta alias
347. 3409 Tirpáková, Libuša alias
348. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
349. 3411 Franková, Ingrid, I. IK ONLINE
350. 3411 Aljubouri, Mundher Abdulkareem Salman alias
351. 3411 Deptová, Jana alias
352. 3411 Dobrovičová, Anna alias
353. 3411 Dravecká, Ingrid alias
354. 3411 Felšőci, Marek alias
355. 3411 Figurová, Jana alias
356. 3411 Fraenkel, Emil alias
357. 3411 Franková, Ingrid alias
358. 3411 Gombošová, Laura alias
359. 3411 Horváth, Peter alias
360. 3412 Kovácsová, Stanislava, I. ChK ONLINE
361. 3412 Brezina, Jozef alias
362. 3412 Efthymiou, Kleanthia alias
363. 3412 Harbuľák, Pavol alias
364. 3412 Hildebrand, Tomáš alias
365. 3412 Kilík, Róbert alias
366. 3412 Kovácsová, Stanislava alias
367. 3412 Leško, Dušan alias
368. 3412 Madárová, Natália alias
369. 3412 Pažinka, Peter alias
370. 3412 Roškovičová, Veronika alias
371. 3413 Lacková, Martina, I. GPK ONLINE
372. 3413 Lacková, Martina alias
373. 3414 Herichová, Libuša, KDD ONLINE
374. 3414 Herichová, Libuša alias
375. 3416 Popovičová, Daniela, I. SK ONLINE
376. 3416 Popovičová, Daniela alias
377. 3417 Kaľavská, Mária ONLINE
378. 3418 Šutáková, Edita, OK ONLINE
379. 3418 Šutáková, Edita alias
380. 3419 Kissová, Eva, KORL ONLINE
381. 3419 Kissová, Eva alias
382. 3419 Valanská, Henrieta alias
383. 3420 I. IK, 5.p., sekretariát offline
384. 3421 Hlatká, Eva, NlK ONLINE
385. 3421 Gdovinová, Zuzana alias
386. 3421 Hlatká, Eva alias
387. 3421 Illéšová, Petra alias
388. 3421 Papíková, Jana alias
389. 3422 Palkovitsová, Adriana, I. PK ONLINE
390. 3422 Palkovitsová, Adriana alias
391. 3423 Batiová, Monika, KOTPU ONLINE
392. 3423 Batiová, Monika alias
393. 3423 Gharaibeh, Ahmad alias
394. 3423 Lacko, Marek alias
395. 3423 Matúška, Martin alias
396. 3424 Kmaková, Anna, UK ONLINE
397. 3424 Kmaková, Anna alias
398. 3425 Tuchyňová, Marcela ONLINE
399. 3426 Šestáková, Jana, I. KAIM ONLINE
400. 3426 Šestáková, Jana alias
401. 3427 Hako, René ONLINE
402. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
403. 3428 Ambrózyová, Helena alias
404. 3428 Dudášová, Anna alias
405. 3428 Kravcová, Paulína alias
406. 3428 Tóthová, Mária alias
407. 3429 Krcho, Peter offline
408. 3430 Cisková, Oľga, UEM ONLINE
409. 3430 Cisková, Oľga alias
410. 3430 Fenčáková, Marta alias
411. 3430 Francová, Zlatica alias
412. 3430 Horváthová, Daniela alias
413. 3430 Vaňková, Monika alias
414. 3431 Lacková, Jaroslava, ZTB ONLINE
415. 3431 Lacková, Jaroslava alias
416. 3432 SMMK ONLINE
417. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
418. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
419. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
420. 3436 Macková, Jaroslava ONLINE
421. 3436 Bittó Urbanová, Laura alias
422. 3437 Mišíková, Eva ONLINE
423. 3438 Valočiková, Ivana ONLINE
424. 3439 Praktikáreň - UF ONLINE
425. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
426. 3440 Koblíková, Marcela alias
427. 3440 Nigutová, Mária alias
428. 3440 Prokopová, Anna alias
429. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
430. 3442 Janitorová, Eva ONLINE
431. 3442 Bolerázska, Beáta alias
432. 3442 Dobranská, Eva alias
433. 3444 Urban, Peter ONLINE
434. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
435. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
436. 3446 Hlubeňová Gidová, Denisa alias
437. 3446 Kluknavská, Jana alias
438. 3446 Kučera, Ján alias
439. 3446 Minarčiková, Zuzana alias
440. 3446 Pírová, Simona alias
441. 3446 Šestáková, Marcela alias
442. 3447 Birková, Anna ONLINE
443. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia offline
444. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
445. 3449 Bučková, Jana alias
446. 3449 Kundrátová, Laura alias
447. 3450 Slovenská, USL ONLINE
448. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
449. 3451 Briškárová, Viktória ONLINE
450. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
451. 3453 Jenčová, Henrieta, UHE ONLINE
452. 3453 Jenčová, Henrieta alias
453. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
454. 3455 Evelley, Július alias
455. 3455 Timková, Vladimíra alias
456. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
457. 3457 Hudák, Michal offline
458. 3458 Nerantzakis, Ingrid offline
459. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
460. 3460 Schubertová, Andrea ONLINE
461. 3461 Bomba, Alojz ONLINE
462. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
463. 3463 Hijová, Emília ONLINE
464. 3463 Mojžišová, Gabriela alias
465. 3464 Doľáková, KSaMCh ONLINE
466. 3464 Doľáková, Martina alias
467. 3465 Mahely, KPLaKT offline
468. 3465 Mahely, Beáta alias
469. 3466 Kövérová, KPF ONLINE
470. 3466 Kövérová, Agáta alias
471. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
472. 3467 Čabrová, Jarmila alias
473. 3468 Perešová, II.CHK ONLINE
474. 3468 Perešová, Nikoleta alias
475. 3469 Ambro, Ľuboš ONLINE
476. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
477. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
478. 3471 Vargová, Viola alias
479. 3472 Filipová, UP offline
480. 3473 Kočkárová, Paula ONLINE
481. 3474 Jurgová, Tatiana offline
482. 3475 Vančíková, Jana offline
483. 3476 Takáč, Peter ONLINE
484. 3477 Belák, Jozef ONLINE
485. 3477 Belák, Viktor alias
486. 3478 Mitro, Peter ONLINE
487. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
488. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
489. 3481 Laputková, Galina ONLINE
490. 3482 Schréter, Ivan offline
491. 3483 Kizek, Peter ONLINE
492. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
493. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
494. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
495. 3487 Urdzík, Peter offline
496. 3488 Radoňak, Jozef ONLINE
497. 3489 SSŠZL ONLINE
498. 3491 Valanský, Ladislav offline
499. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
500. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
501. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
502. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
503. 3495 Vitková, Marianna alias
504. 3496 Jochmanová, Ivana offline
505. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
506. 3498 Kövérová, Ivana ONLINE
507. 3499 Vančová, Zuzana ONLINE
508. 3499 Jarčušková, Dominika alias
509. 3499 Michaláková, Simona alias
510. 3500 Súkeníková, Martina, USBM ONLINE
511. 3500 Polanová, Miriam alias
512. 3500 Salokyová, Henrieta alias
513. 3500 Súkeníková, Martina alias
514. 3501 Hradická, Anežka ONLINE
515. 3502 Futejová, Mária offline
516. 3503 Labusová, Silvia ONLINE
517. 3504 Eötvösová, Mária ONLINE
518. 3505 Šaková, Vladislava ONLINE
519. 3506 Sendreiová, Lucia ONLINE
520. 3507 Koudelka, René ONLINE
521. 3508 Jurušová, Adriána ONLINE
522. 3509 Jenča, Andrej ONLINE
523. 3510 Vantová, Vlasta ONLINE
524. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
525. 3512 Jenča, Andrej ONLINE
526. 3513 Stašková, Andrea offline
527. 3514 Alexovič, Michal ONLINE
528. 3514 Menkyna, Martin alias
529. 3515 Vančíková, Zdena ONLINE
530. 3515 Franková, Štefánia alias
531. 3515 Grohoľová, Mária alias
532. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
533. 3517 Uličná, Csilla ONLINE
534. 3517 Béres Alevová, Agnesa alias
535. 3517 Pandulová, Michaela alias
536. 3518 Pavliuk-Karachevtseva, Andriana ONLINE
537. 3520 Gajdzik, Tomáš ONLINE
538. 3521 Kačmariková, Andrea ONLINE
539. 3522 Rendešová, Zuzana ONLINE
540. 3523 Varga, Rastislav offline
541. 3524 Melegová, Nikola ONLINE
542. 3524 Gazdová, Mária alias
543. 3524 Michalková, Radka alias
544. 3524 Nosálová, Natália alias
545. 3525 Kuruc, Tomáš ONLINE
546. 3525 Macejová, Alexandra alias
547. 3526 Šarišský, Marek ONLINE
548. 3527 Hájiková, Martina ONLINE
549. 3527 Michalová, Zuzana alias
550. 3528 Miroššay, Andrej ONLINE
551. 3529 Čoma, Matúš ONLINE
552. 3530 Hurta, Mikuláš ONLINE
553. 3530 Kalakaj, Peter alias
554. 3531 Eftimov, Toni ONLINE
555. 3532 Kello, Martin ONLINE
556. 3533 Fedačko, Ján ONLINE
557. 3534 Sonderlichová, Simona ONLINE
558. 3535 Svoreňová, Zuzana ONLINE
559. 3536 Paulíny, Zuzana ONLINE
560. 3537 Miškovský, Pavol ONLINE
561. 3538 Juhászová, Diana ONLINE
562. 3539 Blašková, Frederika ONLINE
563. 3541 Juhásová, Gabriela ONLINE
564. 3542 Petarčíková, Mária ONLINE
565. 3543 Žoldák, Gabriel ONLINE
566. 3543 Džupponová, Veronika alias
567. 3544 Oros, Roman ONLINE
568. 3545 doktorandi UPZMV ONLINE
569. 3545 Horaničová, Simona alias
570. 3545 Karchynskaya, Viktoryia alias
571. 3546 Kalakaj, Peter ONLINE
572. 3547 Hrabovská, Slavomíra ONLINE
573. 3547 Tischlerová, Martina alias
574. 3548 Košuthová, Hedviga ONLINE
575. 3549 Balážová, Lenka ONLINE
576. 3550 Babčanová, Dáša ONLINE
577. 3550 Babčanová, Daša alias
578. 3551 Pella, Zuzana ONLINE
579. 3552 Pencáková, Viera ONLINE
580. 3553 Semin. miestnost, 312 ONLINE
581. 3554 Semin. miestnost, 309 ONLINE
582. 3555 Praktikaren, 307 ONLINE
583. 3556 Praktikaren, 308 ONLINE
584. 3557 Jánošík, Jakub offline
585. 3558 Korpová, Dagmar ONLINE
586. 3559 Hrehovčíková, Silvia ONLINE
587. 3560 Kacírová, Mária ONLINE
588. 3561 Knap, Miroslav ONLINE
589. 3562 Šuliková, Michaela ONLINE
590. 3562 Marcin, Miroslav alias
591. 3563 Kristian, Pavol offline