Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
2. 3201 Diabelková, Jana ONLINE
3. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
4. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
5. 3203 Harcsová, Slávka alias
6. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
7. 3204 Juriš, Peter ONLINE
8. 3205 Habiňáková, UVZH ONLINE
9. 3205 Habiňáková, Zuzana alias
10. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
11. 3206 Nehodová, Lucia alias
12. 3206 Výrostková, Marcela alias
13. 3207 Čisláková, Lýdia ONLINE
14. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
15. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
16. 3210 Šingovský, Milan alias
17. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
18. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
19. 3213 Hladová, Alena ONLINE
20. 3214 Kluchová, Darina ONLINE
21. 3215 Orgonášová, UA ONLINE
22. 3215 Orgonášová, Mária alias
23. 3215 Zahornacký, Ondrej alias
24. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
25. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
26. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
27. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
28. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
29. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
30. 3223 Marcin, Marián offline
31. 3224 Šimon - LF, František ONLINE
32. 3225 Hertelyová, Zdenka ONLINE
33. 3225 Guľašová, Zuzana alias
34. 3225 Lukáčová, Ivana alias
35. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
36. 3227 ULB - chodba ONLINE
37. 3227 Klimčáková, Lucia alias
38. 3227 Petarčíková, Mária alias
39. 3227 Tordayová, Jarmila alias
40. 3228 Sabol, Marián ONLINE
41. 3229 Praktikáreň, ULF offline
42. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
43. 3230 Petrenková, Marcela alias
44. 3230 Zimová, Anna alias
45. 3231 Muchová, LVB ONLINE
46. 3231 Behulová, Erika alias
47. 3231 Lesíčková, Eva alias
48. 3231 Mikuš, Jozef alias
49. 3231 Muchová, Alena alias
50. 3231 Petrášová, Darina alias
51. 3231 Šulimanová, Lenka alias
52. 3232 Vašková, Janka ONLINE
53. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
54. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
55. 3235 Labancová, ULKBch - praktikaren ONLINE
56. 3235 Labancová, Adriana alias
57. 3235 Sucha, Alena alias
58. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
59. 3237 Harvanová, Denisa ONLINE
60. 3237 Matejová, Jana alias
61. 3238 Bardelčíková, Annamária ONLINE
62. 3239 Dombrovský, Peter offline
63. 3240 Nováková, Jaroslava ONLINE
64. 3240 Králiková, Jaroslava alias
65. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
66. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
67. 3242 Kunová, Alexandra alias
68. 3243 Nagyová, Mária ONLINE
69. 3244 Čurová, Katarína ONLINE
70. 3244 Dzugasová, Barbora alias
71. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
72. 3246 Grešová, Soňa ONLINE
73. 3247 Tokárová, Diana ONLINE
74. 3247 Brandeburová, Andrea alias
75. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
76. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
77. 3249 Slabá, Eva alias
78. 3250 Talian, Ivan ONLINE
79. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
80. 3251 Bago Pilátová, Martina ONLINE
81. 3251 Solárová, Zuzana alias
82. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
83. 3252 Zigová, Martina alias
84. 3253 Jenčuráková, Martina ONLINE
85. 3253 Tarrová, Magdaléna alias
86. 3253 Vašková, Marta alias
87. 3254 ULKBch - chodba offline
88. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
89. 3255 Dulínová, Zdenka alias
90. 3255 Jurková, Emília alias
91. 3256 Bačová, Ivana offline
92. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
93. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
94. 3258 Udrzba LF ONLINE
95. 3258 Balla, Štefan alias
96. 3258 Gajdoš, Ján alias
97. 3258 Hnát, Marek alias
98. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
99. 3258 Nagy, Benjamín alias
100. 3258 Sedláček, Jozef alias
101. 3259 Špaková, Ivana ONLINE
102. 3259 Biščáková, Zuzana alias
103. 3260 Matisová, Eva ONLINE
104. 3260 Bačenková, Darina alias
105. 3260 Benedíková, Beáta alias
106. 3261 Čižmárová, Beáta offline
107. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
108. 3263 Zelko, Aurel ONLINE
109. 3263 Skoumalová, Ivana alias
110. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
111. 3264 Holubčíková, Jana alias
112. 3265 Kvaková, Monika ONLINE
113. 3265 Benetinová, Veronika alias
114. 3265 Kamlárová, Anna alias
115. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
116. 3266 Štofilová, Jana alias
117. 3267 Logoida, Mariia ONLINE
118. 3268 Bušová, Andrea ONLINE
119. 3269 Linková, Marcela ONLINE
120. 3269 Lachytová, Markéta alias
121. 3269 Nemčíková, Marta alias
122. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
123. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
124. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
125. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
126. 3274 Ranglová, Zuzana ONLINE
127. 3274 Kováčová, Zuzana alias
128. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
129. 3275 Kalinová, Katarína alias
130. 3275 Klepcová, Zuzana alias
131. 3275 Krajčíková, Kristína alias
132. 3275 Široká, Monika alias
133. 3276 Vašková, Janka ONLINE
134. 3276 Haus, Martin alias
135. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
136. 3278 Solár, Peter ONLINE
137. 3279 Hámorská, Martina ONLINE
138. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
139. 3280 Badanič, Peter alias
140. 3280 Kizek, Peter alias
141. 3280 Kopsa, Igor alias
142. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
143. 3281 Drabiščák, Erik alias
144. 3281 Konrádyová, Nika alias
145. 3281 Pelechová, Nikola alias
146. 3281 Sulinová, Zlatana alias
147. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
148. 3282 Ambrózyová, Helena alias
149. 3282 Dudášová, Anna alias
150. 3282 Kravcová, Paulína alias
151. 3282 Tóthová, Mária alias
152. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
153. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
154. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
155. 3286 Hudák, sklad MTZ offline
156. 3286 Dudríková, Viera alias
157. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
158. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
159. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
160. 3289 Brenišin, Marek alias
161. 3290 Lovayová, Viera ONLINE
162. 3291 Tirpáková, Libuša offline
163. 3291 Suchanová, Renáta alias
164. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
165. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
166. 3293 Mati, Miriam alias
167. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
168. 3294 Parová, Valéria alias
169. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
170. 3296 Raková, Jana ONLINE
171. 3296 Šudáková, Marie alias
172. 3296 Toplanská, Zuzana alias
173. 3297 Sováriová Soósová, Mária offline
174. 3298 LVB - chodba ONLINE
175. 3298 Behulová, Erika alias
176. 3298 Lesíčková, Eva alias
177. 3298 Mikuš, Jozef alias
178. 3298 Šulimanová, Lenka alias
179. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
180. 3300 Byrtus, Milan alias
181. 3300 Horňák, Tibor alias
182. 3300 Konečný, Ján alias
183. 3300 Kras, Ivan alias
184. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
185. 3302 Gregová, Eva ONLINE
186. 3303 Kajla, Monika ONLINE
187. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
188. 3304 Balintová, Elena alias
189. 3305 Timková, Silvia ONLINE
190. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
191. 3306 Semivanová, Anetta alias
192. 3306 Soták Benedeková, Lenka alias
193. 3307 Habiňaková, Martina ONLINE
194. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
195. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
196. 3310 Mošková, Beáta offline
197. 3311 Kašická, Lena ONLINE
198. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
199. 3312 Balintová, Elena alias
200. 3313 Ondič, Vladislav offline
201. 3314 Hurová, Ľubica offline
202. 3314 Ďuriančíková, Drahomíra alias
203. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
204. 3315 Horňaková, Jarmila alias
205. 3315 Vašinská, Katarína alias
206. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
207. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
208. 3316 Kočišová, Renáta alias
209. 3317 Tomková, Katarína ONLINE
210. 3317 Žabková, Lenka alias
211. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
212. 3319 Zjarová, Andrea ONLINE
213. 3319 Farkašová, Nela alias
214. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
215. 3321 Penička, dielna offline
216. 3321 Penička, Ján alias
217. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
218. 3322 Čarnoká, Katarína alias
219. 3323 Urbanská, Lenka offline
220. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
221. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
222. 3327 Petríková, Radka ONLINE
223. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
224. 3329 Gáborová, Martina ONLINE
225. 3330 Peregrim, Igor ONLINE
226. 3331 Štimmelová, Judita offline
227. 3331 Bona, Martin alias
228. 3331 Kollárová, Zuzana alias
229. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
230. 3333 Varga, Marek offline
231. 3334 Donič, Viliam ONLINE
232. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
233. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
234. 3337 Šemeláková, Martina offline
235. 3337 Tóthová, Zuzana alias
236. 3338 Stupák, Marek ONLINE
237. 3339 Rimárová, Kvetoslava offline
238. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
239. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
240. 3342 Ružičková, Ružena ONLINE
241. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
242. 3344 Bucková, Jana ONLINE
243. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
244. 3346 Černáková, Dana ONLINE
245. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
246. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
247. 3349 Habalová, Viera ONLINE
248. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
249. 3351 Mičková, Helena ONLINE
250. 3352 Lukán, Norbert offline
251. 3353 Javorský, Martin offline
252. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
253. 3355 Šalagovič, Ján offline
254. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
255. 3356 Saloka, Kamil alias
256. 3357 Vojčíková, Lea ONLINE
257. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
258. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
259. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
260. 3361 Hrabinská, Zdenka ONLINE
261. 3361 Bodnárová, Jana alias
262. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
263. 3363 Vranec, Marek, BOZP LF offline
264. 3364 Firment, Jozef ONLINE
265. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
266. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
267. 3366 Šalamonová Blichová, Lenka alias
268. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
269. 3368 Mareková, Mária ONLINE
270. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
271. 3370 Sabo, Ján ONLINE
272. 3371 Mechírová, Viola ONLINE
273. 3372 Kreheľová, Andrea ONLINE
274. 3373 Dorko, Erik ONLINE
275. 3374 Halánová, Monika ONLINE
276. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
277. 3376 Hudáková, Terézia ONLINE
278. 3377 Rabajdová, Miroslava ONLINE
279. 3378 Danková, Marianna ONLINE
280. 3378 Jonecová, Zuzana alias
281. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
282. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
283. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
284. 3382 Szabóová, Eva offline
285. 3383 Kmeťová, Marta ONLINE
286. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
287. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
288. 3385 Hantke, Anna alias
289. 3385 Hnát, Marek alias
290. 3385 Horňáková, Anna alias
291. 3385 Onderková, Martina alias
292. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
293. 3388 Siegfried, Leonard ONLINE
294. 3389 Chylová, Martina offline
295. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
296. 3390 Bosáková, Lucia alias
297. 3391 Kovaničová, Milana ONLINE
298. 3391 Chylová, Martina alias
299. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
300. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
301. 3393 Polanová, Miriam alias
302. 3394 Rajničová, Iveta ONLINE
303. 3394 Rajničová Nagyová, Iveta alias
304. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
305. 3396 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
306. 3396 Husárová, Daniela alias
307. 3396 Lacková Rebičová, Miriama alias
308. 3397 Vagáneková, KUCH ONLINE
309. 3397 Vagáneková, Katarína alias
310. 3398 Géci, Imrich ONLINE
311. 3398 Bober, Peter alias
312. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
313. 3399 Penička, Ján alias
314. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
315. 3400 Davidová, Zuzana alias
316. 3400 Fraňová, Lucia alias
317. 3401 Silvášiová, ULKBch ONLINE
318. 3401 Ďurovcová, Eva alias
319. 3401 Molčányiová, Angela alias
320. 3401 Silvášiová, Ivana alias
321. 3402 Medvecová, ULF ONLINE
322. 3402 Medvecová, Ružena alias
323. 3403 Jenčová, ULKBf ONLINE
324. 3403 Géciová, Zuzana alias
325. 3403 Jenčová, Henrieta alias
326. 3404 Bardzáková, ULB ONLINE
327. 3404 Bardzáková, Anna alias
328. 3405 Trochanová, Martina ONLINE
329. 3406 Huličová, UPF ONLINE
330. 3406 Huličová, Silvia alias
331. 3407 Gunčágová, ULKM ONLINE
332. 3407 Gunčágová, Alena alias
333. 3407 Hrabovský, Vladimír alias
334. 3407 Miklošová, Annamária alias
335. 3408 Jánošová, UF ONLINE
336. 3408 Jánošová, Ingrid alias
337. 3409 Lacková, UO ONLINE
338. 3409 Lacková, Martina alias
339. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
340. 3411 Franková, I. IK - 3. posch. ONLINE
341. 3411 Franková, Ingrid alias
342. 3412 Kovácsová, Stanislava ONLINE
343. 3413 Lacková, I. GPK ONLINE
344. 3413 Lacková, Martina alias
345. 3414 Herichová, KDD ONLINE
346. 3414 Herichová, Libuša alias
347. 3415 Schusterová, Ingrid offline
348. 3416 Popovičová, I. SK ONLINE
349. 3416 Popovičová, Daniela alias
350. 3417 Kaľavská, KD ONLINE
351. 3417 Kaľavská, Mária alias
352. 3418 Šutáková, OK ONLINE
353. 3418 Šutáková, Edita alias
354. 3419 Kissová, KORL ONLINE
355. 3419 Kissová, Eva alias
356. 3420 I. IK, poliklinika ONLINE
357. 3420 Sotak, Štefan alias
358. 3421 Illéšová, NK ONLINE
359. 3421 Dravecká, Ingrid alias
360. 3421 Gdovinová, Zuzana alias
361. 3421 Illéšová, Petra alias
362. 3421 Papíková, Jana alias
363. 3422 Palkovitsová, I. PK ONLINE
364. 3422 Palkovitsová, Adriana alias
365. 3423 Batiová, KOTPU ONLINE
366. 3423 Batiová, Monika alias
367. 3423 Filip, Vladimír alias
368. 3423 Foľvarský, Martin alias
369. 3423 Gharaibeh, Ahmad alias
370. 3423 Lacko, Marek alias
371. 3423 Matúška, Martin alias
372. 3423 Schreierová, Daniela alias
373. 3423 Vaško, Gabriel alias
374. 3424 Kmaková, Anna ONLINE
375. 3425 Jánošíková, NChK ONLINE
376. 3426 Šestáková, I. KAIM ONLINE
377. 3426 Šestáková, Jana alias
378. 3427 Čechová, I. KRaZM ONLINE
379. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
380. 3428 Ambrózyová, Helena alias
381. 3428 Dudášová, Anna alias
382. 3428 Kravcová, Paulína alias
383. 3428 Tóthová, Mária alias
384. 3429 Krcho, Peter ONLINE
385. 3430 UEM sekretariat ONLINE
386. 3430 Cisková, Oľga alias
387. 3430 Fenčáková, Marta alias
388. 3430 Francová, Zlatica alias
389. 3430 Macurová, Veronika alias
390. 3430 Šafráneková, Gabriela alias
391. 3430 Vaňková, Monika alias
392. 3431 Juhásová, ZTB ONLINE
393. 3431 Juhásová, Gabriela alias
394. 3431 Lacková, Jaroslava alias
395. 3432 SMMK offline
396. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
397. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
398. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
399. 3436 Macková, Jaroslava ONLINE
400. 3436 Bittó Urbanová, Laura alias
401. 3437 Mišíková, Eva offline
402. 3438 Valočiková, Ivana ONLINE
403. 3439 Praktikáreň - UF ONLINE
404. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
405. 3440 Krasnovská, Kristína alias
406. 3440 Prokopová, Anna alias
407. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
408. 3442 Janitorová, Eva ONLINE
409. 3444 Urban, Peter ONLINE
410. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
411. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
412. 3446 Bejdová, Petra alias
413. 3446 Hlubeňová Gidová, Denisa alias
414. 3446 Kačureková, Viktória alias
415. 3446 Pavliková Bimbová, Zuzana alias
416. 3446 Schwartzová, Zuzana alias
417. 3446 Sinčák Konečná, Andrea alias
418. 3446 Šestáková, Marcela alias
419. 3447 Birková, Anna ONLINE
420. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia ONLINE
421. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
422. 3449 Bučková, Jana alias
423. 3449 Jendrichovský, Marián alias
424. 3449 Kundrátová, Laura alias
425. 3450 Slovenská, USL ONLINE
426. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
427. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
428. 3453 Alexyová, UHaE ONLINE
429. 3453 Alexyová, Janka alias
430. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
431. 3455 Evelley, Július alias
432. 3455 Timková, Vladimíra alias
433. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
434. 3457 Hudák, Michal offline
435. 3457 Hudak, Michal alias
436. 3458 Nerantzakis, Ingrid offline
437. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
438. 3460 Schubertová, Andrea ONLINE
439. 3461 Bomba, Alojz offline
440. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
441. 3463 Hijová, Emília ONLINE
442. 3463 Mojžišová, Gabriela alias
443. 3464 Doľáková, KSaMCh ONLINE
444. 3464 Doľáková, Martina alias
445. 3465 Mahely, KPLaKT offline
446. 3465 Mahely, Beáta alias
447. 3466 Kövérová, KPF ONLINE
448. 3466 Kövérová, Agáta alias
449. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
450. 3467 Čabrová, Jarmila alias
451. 3468 Perešová, II. ChK ONLINE
452. 3468 Perešová, Nikoleta alias
453. 3469 Ambro, Ľuboš ONLINE
454. 3469 Link, René alias
455. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
456. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
457. 3471 Vargová, Viola alias
458. 3472 Filipová, UP offline
459. 3473 Sabol, Marián offline
460. 3474 Jurgová, Tatiana offline
461. 3475 Vančíková, Jana offline
462. 3476 Takáč, Peter ONLINE
463. 3477 Belák, Jozef ONLINE
464. 3478 Mitro, Peter ONLINE
465. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
466. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
467. 3481 Laputková, Galina ONLINE
468. 3482 Schréter, Ivan offline
469. 3483 Jenča, Andrej ONLINE
470. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
471. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
472. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
473. 3487 Urdzík, Peter ONLINE
474. 3488 Radoňak, Jozef ONLINE
475. 3489 SSŠZL ONLINE
476. 3491 Valanský, Ladislav ONLINE
477. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
478. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
479. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
480. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
481. 3495 Došeková, Petra alias
482. 3495 Feketeová, Eva alias
483. 3495 Vitková, Marianna alias
484. 3496 Jochmanová, Ivana offline
485. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
486. 3499 Breznoščáková, Dagmar offline
487. 3500 Salokyová, Henrieta ONLINE
488. 3500 Súkeníková, Martina alias
489. 3501 Recepcia Bačíkova ONLINE
490. 3502 Petrášová, Adriána ONLINE
491. 3503 Šmocer, Peter offline
492. 3504 Jenčová, Janka ONLINE
493. 3505 Jendruch, Jozef ONLINE
494. 3506 Jenča, Andrej offline
495. 3507 Jenča, Andrej ONLINE
496. 3508 Bereš, Milan offline
497. 3509 Riznič, Marcel offline
498. 3510 Vantová, Vlasta ONLINE
499. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
500. 3512 Jenčová, Janka ONLINE
501. 3513 Jenča, Andrej offline
502. 3514 Alexovič, Michal ONLINE
503. 3514 Gombošová, Laura alias
504. 3514 Uličná, Csilla alias
505. 3515 Vančíková, Zdena ONLINE
506. 3515 Franková, Štefánia alias
507. 3515 Grohoľová, Mária alias
508. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
509. 3516 Radáčiová, Lenka alias
510. 3517 Kacírová, Mária ONLINE
511. 3517 Béres Alevová, Agnesa alias
512. 3518 Pavliuk-Karachevtseva, Andriana ONLINE
513. 3519 Kristian, Pavol ONLINE
514. 3519 Ujházi, Simona alias
515. 3520 Gajdzik, Tomáš ONLINE
516. 3521 Kačmariková, Andrea ONLINE
517. 3521 Aljubouri, Mundher Abdulkareem Salman alias
518. 3521 Gazda, Jakub alias
519. 3522 Rendešová, Zuzana ONLINE
520. 3523 Varga, Rastislav ONLINE
521. 3524 Melegová, Nikola ONLINE
522. 3524 Gazdová, Mária alias
523. 3524 Michalková, Radka alias
524. 3524 Nosálová, Natália alias
525. 3525 Kuruc, Tomáš ONLINE
526. 3525 Deptová, Jana alias
527. 3525 Figurová, Jana alias
528. 3525 Macejová, Alexandra alias
529. 3525 Petrová, Klaudia alias
530. 3526 Bernátová, Silvia ONLINE
531. 3526 Šarišský, Marek alias
532. 3527 Hájiková, Martina ONLINE
533. 3527 Michalová, Zuzana alias
534. 3528 Miroššay, Andrej ONLINE
535. 3529 Čoma, Matúš ONLINE
536. 3530 Kalakaj, Peter ONLINE
537. 3530 Hurta, Mikuláš alias
538. 3531 Eftimov, Toni ONLINE
539. 3532 Kello, Martin ONLINE
540. 3533 Jarčuška, Pavol ONLINE
541. 3534 Sonderlichová, Simona ONLINE
542. 3535 Svoreňová, Zuzana ONLINE
543. 3536 Paulíny, Zuzana ONLINE
544. 3537 Miškovský, Pavol ONLINE
545. 3538 Juhászová, Diana ONLINE
546. 3539 Blašková, Frederika ONLINE
547. 3540 Lachváč, Ľubomír ONLINE