Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
2. 3201 Diabelková, Jana ONLINE
3. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
4. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
5. 3203 Harcsová, Slávka alias
6. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
7. 3204 Juriš, Peter ONLINE
8. 3205 Habiňáková, Zuzana, UVZH ONLINE
9. 3205 Habiňáková, Zuzana alias
10. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
11. 3206 Nehodová, Lucia alias
12. 3206 Výrostková, Marcela alias
13. 3207 Urbančíková, Ingrid ONLINE
14. 3208 Vrzgula, Marko ONLINE
15. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
16. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
17. 3210 Šingovský, Milan alias
18. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
19. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
20. 3213 Hladová, Alena offline
21. 3215 Orgonášová, Maria, UA ONLINE
22. 3215 Orgonášová, Mária alias
23. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
24. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
25. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
26. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
27. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
28. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
29. 3222 Balintová, Elena ONLINE
30. 3223 Marcin, Marián offline
31. 3224 Šimon, František, LF ONLINE
32. 3225 Hertelyová, Zdenka ONLINE
33. 3225 Guľašová, Zuzana alias
34. 3225 Lukáčová, Ivana alias
35. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
36. 3227 Klimčáková, Lucia ONLINE
37. 3227 Petarčíková, Mária alias
38. 3227 Tordayová, Jarmila alias
39. 3228 Sabol, Marián ONLINE
40. 3229 Praktikáreň, ULF offline
41. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
42. 3230 Petrenková, Marcela alias
43. 3230 Zimová, Anna alias
44. 3231 Muchová, Alena, LVB ONLINE
45. 3231 Behulová, Erika alias
46. 3231 Lesíčková, Eva alias
47. 3231 Mikuš, Jozef alias
48. 3231 Muchová, Alena alias
49. 3231 Petrášová, Darina alias
50. 3231 Šulimanová, Lenka alias
51. 3232 Vašková, Janka ONLINE
52. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
53. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
54. 3235 Suchá, ULKBch - praktikaren ONLINE
55. 3235 Sucha, Alena alias
56. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
57. 3237 Harvanová, Denisa ONLINE
58. 3237 Matejová, Jana alias
59. 3238 Slovinská, Lucia ONLINE
60. 3238 Bzdiľová, Jana alias
61. 3239 Dombrovský, Peter offline
62. 3240 Králiková, Jaroslava ONLINE
63. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
64. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
65. 3242 Kunová, Alexandra alias
66. 3243 Nagyová, Mária offline
67. 3244 Lovayová, Viera ONLINE
68. 3244 Toporová, Annamária alias
69. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
70. 3246 Grešová, Soňa ONLINE
71. 3247 Tokárová, Diana ONLINE
72. 3247 Brandeburová, Andrea alias
73. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
74. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
75. 3249 Slabá, Eva alias
76. 3250 Talian, Ivan ONLINE
77. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
78. 3251 Bago Pilátová, Martina ONLINE
79. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
80. 3252 Zigová, Martina alias
81. 3253 Jenčuráková, Martina ONLINE
82. 3254 ULKBch - chodba offline
83. 3255 Dulínová, Zdenka ONLINE
84. 3256 Bačová, Ivana offline
85. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
86. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
87. 3258 Udrzba LF ONLINE
88. 3258 Balla, Štefan alias
89. 3258 Gajdoš, Ján alias
90. 3258 Hnát, Marek alias
91. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
92. 3258 Nagy, Benjamín alias
93. 3258 Sedláček, Jozef alias
94. 3259 Špaková, Ivana ONLINE
95. 3260 Matisová, Eva ONLINE
96. 3261 Čižmárová, Beáta ONLINE
97. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
98. 3263 Zelko, Aurel ONLINE
99. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
100. 3265 Kamlárová, Anna ONLINE
101. 3265 Benetinová, Veronika alias
102. 3265 Kvaková, Monika alias
103. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
104. 3266 Štofilová, Jana alias
105. 3267 Bednárová, Veronika ONLINE
106. 3268 Bušová, Andrea ONLINE
107. 3268 Houžvičková, Andrea alias
108. 3269 Linková, Marcela ONLINE
109. 3269 Hrabovský, Matej alias
110. 3269 Nemčíková, Marta alias
111. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
112. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
113. 3271 Čurgali, Kristína alias
114. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
115. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
116. 3274 Flešárová, Slávka ONLINE
117. 3274 Kováčová, Zuzana alias
118. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
119. 3275 Abrahamovská, Michaela alias
120. 3275 Kalinová, Katarína alias
121. 3275 Klepcová, Zuzana alias
122. 3275 Švecová, Monika alias
123. 3275 Večurkovská, Ivana alias
124. 3276 Lamancová, Petra ONLINE
125. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
126. 3278 Solár, Peter ONLINE
127. 3279 Tomková, Katarína ONLINE
128. 3280 Kyseľ, Marián offline
129. 3280 Badanič, Peter alias
130. 3280 Dzurilová, Adela alias
131. 3280 Harich, Peter alias
132. 3280 Klabník, Tomáš alias
133. 3280 Kopsa, Igor alias
134. 3280 Sladká, Lívia alias
135. 3280 Viňanská, Martina alias
136. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
137. 3281 Pelechová, Nikola alias
138. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
139. 3282 Ambrózyová, Helena alias
140. 3282 Dudášová, Anna alias
141. 3282 Kravcová, Paulína alias
142. 3282 Tóthová, Mária alias
143. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
144. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
145. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
146. 3285 Koľvek, Gabriel alias
147. 3286 Hudák, Michal, sklad MTZ offline
148. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
149. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
150. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
151. 3289 Brenišin, Marek alias
152. 3289 Szabóová, Daniela alias
153. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
154. 3290 Doktorandi UVZH ONLINE
155. 3290 Kaňuková, Lívia alias
156. 3291 Tirpáková, Libuša offline
157. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
158. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
159. 3293 Danková, Silvia alias
160. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
161. 3294 Parová, Valéria alias
162. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
163. 3296 Raková, Jana ONLINE
164. 3296 Michalková, Jana alias
165. 3296 Šudáková, Marie alias
166. 3296 Toplanská, Zuzana alias
167. 3297 Sováriová Soósová, Mária offline
168. 3298 LVB - chodba ONLINE
169. 3298 Behulová, Erika alias
170. 3298 Lesíčková, Eva alias
171. 3298 Mikuš, Jozef alias
172. 3298 Šulimanová, Lenka alias
173. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
174. 3300 Byrtus, Milan alias
175. 3300 Horňák, Tibor alias
176. 3300 Konečný, Ján alias
177. 3300 Kras, Ivan alias
178. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
179. 3302 Gregová, Eva ONLINE
180. 3303 Kajla, Monika ONLINE
181. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
182. 3305 Timková, Silvia offline
183. 3306 Ďurica, Jaroslav offline
184. 3306 Kaiferová, Jana alias
185. 3306 Semivanová, Anetta alias
186. 3306 Soták Benedeková, Lenka alias
187. 3307 Habiňaková, Martina ONLINE
188. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
189. 3309 Fodorová, Jana ONLINE
190. 3310 Mošková, Beáta offline
191. 3311 Hámorská, Martina ONLINE
192. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
193. 3313 Ondič, Vladislav offline
194. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
195. 3315 Horňaková, Jarmila alias
196. 3315 Vašinská, Katarína alias
197. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
198. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
199. 3317 Žabková, Lenka ONLINE
200. 3317 Tomková, Katarína alias
201. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
202. 3319 Spišáková, Mária ONLINE
203. 3319 Farkašová, Nela alias
204. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
205. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
206. 3323 Urbanská, Lenka offline
207. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
208. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
209. 3327 Lesňáková, Lucia offline
210. 3327 Petríková, Radka alias
211. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
212. 3329 Gáborová, Martina offline
213. 3330 Peregrim, Igor ONLINE
214. 3330 Marusyn, Stanislav alias
215. 3331 Štimmelová, Judita ONLINE
216. 3331 Bona, Martin alias
217. 3331 Kollárová, Zuzana alias
218. 3332 Legáth, Ľubomír offline
219. 3334 Donič, Viliam ONLINE
220. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
221. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
222. 3336 Piptová, Zuzana alias
223. 3337 Šemeláková, Martina ONLINE
224. 3337 Tóthová, Zuzana alias
225. 3338 Stupák, Marek ONLINE
226. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
227. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
228. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
229. 3342 Kočišová, Renáta ONLINE
230. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
231. 3344 Bucková, Jana ONLINE
232. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
233. 3346 Černáková, Dana ONLINE
234. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
235. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
236. 3349 Habalová, Viera ONLINE
237. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
238. 3351 Mičková, Helena ONLINE
239. 3352 Horňáková, Mária ONLINE
240. 3353 Javorský, Martin offline
241. 3355 Šalagovič, Ján ONLINE
242. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
243. 3356 Saloka, Kamil alias
244. 3357 Vojčíková, Lea offline
245. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
246. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
247. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
248. 3361 Bodnárová, Jana ONLINE
249. 3361 Hrabinská, Zdenka alias
250. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
251. 3363 Gall, Jozef ONLINE
252. 3364 Firment, Jozef ONLINE
253. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
254. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
255. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
256. 3368 Mareková, Mária ONLINE
257. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
258. 3370 Sabo, Ján ONLINE
259. 3371 Radáčiová, Lenka ONLINE
260. 3372 Kreheľová, Andrea ONLINE
261. 3373 Dorko, Erik offline
262. 3374 Halánová, Monika ONLINE
263. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
264. 3375 Hatalová, Elena alias
265. 3376 Hudáková, Terézia ONLINE
266. 3377 Rabajdová, Miroslava ONLINE
267. 3378 Holodová, Monika ONLINE
268. 3378 Hajovská, Katarína alias
269. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
270. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
271. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
272. 3383 Čurová, Katarína ONLINE
273. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
274. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
275. 3385 Hantke, Anna alias
276. 3385 Onderková, Martina alias
277. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
278. 3387 Čisláková, Janka ONLINE
279. 3387 Kriegerová, Katarína alias
280. 3388 Siegfried, Leonard ONLINE
281. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
282. 3391 Chylová, Martina ONLINE
283. 3391 Schrötter, Jana alias
284. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
285. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
286. 3393 Bodiková Pavličková, Andrea alias
287. 3393 Breznoščáková, Dagmar alias
288. 3394 Rajničová Nagyová, Iveta ONLINE
289. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
290. 3396 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
291. 3396 Husárová, Daniela alias
292. 3397 Vagáneková, Katarína, KUCH ONLINE
293. 3397 Vagáneková, Katarína alias
294. 3398 Géci, Imrich ONLINE
295. 3398 Bober, Peter alias
296. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
297. 3399 Penička, Ján alias
298. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
299. 3400 Davidová, Zuzana alias
300. 3400 Fraňová, Lucia alias
301. 3401 Silvášiová, Ivana, ULKBch ONLINE
302. 3401 Ďurovcová, Eva alias
303. 3401 Lenártová, Renáta alias
304. 3401 Silvášiová, Ivana alias
305. 3402 Medvecová, Ružena, ULF ONLINE
306. 3402 Comová, Slávka alias
307. 3402 Medvecová, Ružena alias
308. 3403 Géciová, Zuzana, ULKBf ONLINE
309. 3403 Géciová, Zuzana alias
310. 3404 Bardzáková, Anna, ULB ONLINE
311. 3404 Bardzáková, Anna alias
312. 3405 Trochanová, Martina, ULI ONLINE
313. 3405 Trochanová, Martina alias
314. 3406 Huličová, Silvia, UPF ONLINE
315. 3406 Huličová, Silvia alias
316. 3407 Gunčágová, Alena, ULKM ONLINE
317. 3407 Gunčágová, Alena alias
318. 3407 Hrabovský, Vladimír alias
319. 3408 Jánošová, Ingrid, UF ONLINE
320. 3408 Jánošová, Ingrid alias
321. 3409 Lacková, Martina, UO ONLINE
322. 3409 Grešš Halász, Beáta alias
323. 3409 Lacková, Martina alias
324. 3409 Mati, Miriam alias
325. 3409 Pípolyová, Magdaléna alias
326. 3409 Sováriová Soósová, Mária alias
327. 3409 Suchanová, Renáta alias
328. 3409 Tirpáková, Libuša alias
329. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
330. 3411 Franková, Ingrid, I. IK ONLINE
331. 3411 Aljubouri, Mundher Abdulkareem Salman alias
332. 3411 Deptová, Jana alias
333. 3411 Dobrovičová, Anna alias
334. 3411 Dravecká, Ingrid alias
335. 3411 Felšőci, Marek alias
336. 3411 Figurová, Jana alias
337. 3411 Fraenkel, Emil alias
338. 3411 Franková, Ingrid alias
339. 3411 Gombošová, Laura alias
340. 3411 Horváth, Peter alias
341. 3412 Kovácsová, Stanislava, I. ChK ONLINE
342. 3412 Brezina, Jozef alias
343. 3412 Efthymiou, Kleanthia alias
344. 3412 Harbuľák, Pavol alias
345. 3412 Hildebrand, Tomáš alias
346. 3412 Kilík, Róbert alias
347. 3412 Kovácsová, Stanislava alias
348. 3412 Leško, Dušan alias
349. 3412 Madárová, Natália alias
350. 3412 Pažinka, Peter alias
351. 3412 Roškovičová, Veronika alias
352. 3413 Lacková, Martina, I. GPK ONLINE
353. 3413 Lacková, Martina alias
354. 3414 Herichová, Libuša, KDD ONLINE
355. 3414 Herichová, Libuša alias
356. 3416 Popovičová, Daniela, I. SK offline
357. 3416 Popovičová, Daniela alias
358. 3417 Kaľavská, Mária, KD ONLINE
359. 3417 Kaľavská, Mária alias
360. 3418 Šutáková, Edita, OK ONLINE
361. 3418 Šutáková, Edita alias
362. 3419 Valanská, Henrieta, KORL ONLINE
363. 3419 Kissová, Eva alias
364. 3419 Valanská, Henrieta alias
365. 3420 I. IK, 5.p., sekretariát offline
366. 3421 Hlatká, Eva, NlK ONLINE
367. 3421 Gdovinová, Zuzana alias
368. 3421 Hlatká, Eva alias
369. 3421 Illéšová, Petra alias
370. 3421 Papíková, Jana alias
371. 3422 Palkovitsová, Adriana, I. PK ONLINE
372. 3422 Palkovitsová, Adriana alias
373. 3423 Batiová, Monika, KOTPU ONLINE
374. 3423 Batiová, Monika alias
375. 3423 Gharaibeh, Ahmad alias
376. 3423 Lacko, Marek alias
377. 3423 Matúška, Martin alias
378. 3424 Kmaková, Anna, UK ONLINE
379. 3424 Kmaková, Anna alias
380. 3425 Tuchyňová, Marcela ONLINE
381. 3426 Šestáková, Jana, I. KAIM ONLINE
382. 3426 Šestáková, Jana alias
383. 3427 Hako, René ONLINE
384. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
385. 3428 Ambrózyová, Helena alias
386. 3428 Dudášová, Anna alias
387. 3428 Kravcová, Paulína alias
388. 3428 Tóthová, Mária alias
389. 3429 Krcho, Peter offline
390. 3430 Cisková, Oľga, UEM ONLINE
391. 3430 Cisková, Oľga alias
392. 3430 Fenčáková, Marta alias
393. 3430 Francová, Zlatica alias
394. 3430 Horváthová, Daniela alias
395. 3430 Vaňková, Monika alias
396. 3431 Lacková, Jaroslava, ZTB ONLINE
397. 3431 Lacková, Jaroslava alias
398. 3432 SMMK ONLINE
399. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
400. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
401. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
402. 3436 Macková, Jaroslava ONLINE
403. 3436 Bittó Urbanová, Laura alias
404. 3437 Mišíková, Eva ONLINE
405. 3438 Valočiková, Ivana ONLINE
406. 3439 Praktikáreň - UF ONLINE
407. 3440 Satnarky ONLINE
408. 3440 Koblíková, Marcela alias
409. 3440 Nigutová, Mária alias
410. 3440 Prokopová, Anna alias
411. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
412. 3442 Janitorová, Eva offline
413. 3442 Bolerázska, Beáta alias
414. 3442 Dobranská, Eva alias
415. 3444 Urban, Peter ONLINE
416. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
417. 3446 Tamášová, Margaréta offline
418. 3446 Fritzká, Simona alias
419. 3446 Hlubeňová Gidová, Denisa alias
420. 3446 Kluknavská, Jana alias
421. 3446 Kučera, Ján alias
422. 3446 Minarčiková, Zuzana alias
423. 3446 Šestáková, Marcela alias
424. 3447 Birková, Anna ONLINE
425. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia ONLINE
426. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
427. 3449 Bučková, Jana alias
428. 3449 Kundrátová, Laura alias
429. 3450 Slovenská, USL ONLINE
430. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
431. 3451 Briškárová, Viktória ONLINE
432. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
433. 3453 Jenčová, Henrieta, UHE ONLINE
434. 3453 Jenčová, Henrieta alias
435. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
436. 3455 Evelley, Július alias
437. 3455 Timková, Vladimíra alias
438. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
439. 3457 Hudák, Michal offline
440. 3458 Nerantzakis, Ingrid ONLINE
441. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
442. 3460 Schubertová, Andrea ONLINE
443. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
444. 3463 Hijová, Emília ONLINE
445. 3463 Mojžišová, Gabriela alias
446. 3464 Doľáková, KSaMCh ONLINE
447. 3464 Doľáková, Martina alias
448. 3465 Mahely, KPLaKT offline
449. 3465 Mahely, Beáta alias
450. 3466 Kövérová, Agáta, KPF ONLINE
451. 3466 Kövérová, Agáta alias
452. 3467 Čabrová, Jarmila, KICM ONLINE
453. 3467 Čabrová, Jarmila alias
454. 3468 Perešová, Nikoleta, II.CHK ONLINE
455. 3468 Perešová, Nikoleta alias
456. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
457. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
458. 3471 Vargová, Viola alias
459. 3472 Filipová, UP offline
460. 3473 Kočkárová, Paula ONLINE
461. 3476 Takáč, Peter ONLINE
462. 3477 Belák, Jozef ONLINE
463. 3478 Mitro, Peter ONLINE
464. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
465. 3480 Harvanik, Pavol ONLINE
466. 3481 Laputková, Galina ONLINE
467. 3482 Schréter, Ivan offline
468. 3483 Kizek, Peter ONLINE
469. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
470. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
471. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
472. 3487 Urdzík, Peter offline
473. 3488 Radoňak, Jozef ONLINE
474. 3489 SSŠZL ONLINE
475. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
476. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
477. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
478. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
479. 3495 Vitková, Marianna alias
480. 3496 Jochmanová, Ivana ONLINE
481. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
482. 3498 Kövérová, Ivana ONLINE
483. 3499 Vančová, Zuzana ONLINE
484. 3499 Jarčušková, Dominika alias
485. 3499 Michaláková, Simona alias
486. 3500 Súkeníková, Martina, USBM ONLINE
487. 3500 Polanová, Miriam alias
488. 3500 Salokyová, Henrieta alias
489. 3500 Súkeníková, Martina alias
490. 3501 Hradická, Anežka ONLINE
491. 3502 Futejová, Mária ONLINE
492. 3503 Labusová, Silvia offline
493. 3504 Eötvösová, Mária ONLINE
494. 3505 Šaková, Vladislava ONLINE
495. 3506 Sendreiová, Lucia ONLINE
496. 3507 Koudelka, René ONLINE
497. 3508 Jurušová, Adriána ONLINE
498. 3509 Jenča, Andrej ONLINE
499. 3510 Vantová, Vlasta ONLINE
500. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
501. 3512 Jenča, Andrej ONLINE
502. 3513 Stašková, Andrea ONLINE
503. 3514 Alexovič, Michal ONLINE
504. 3514 Menkyna, Martin alias
505. 3515 Vančíková, Zdena ONLINE
506. 3515 Franková, Štefánia alias
507. 3515 Grohoľová, Mária alias
508. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
509. 3517 Uličná, Csilla ONLINE
510. 3517 Béres Alevová, Agnesa alias
511. 3517 Pandulová, Michaela alias
512. 3518 Pavliuk-Karachevtseva, Andriana ONLINE
513. 3520 Gajdzik, Tomáš ONLINE
514. 3521 Kačmariková, Andrea ONLINE
515. 3522 Rendešová, Zuzana ONLINE
516. 3523 Varga, Rastislav offline
517. 3524 Melegová, Nikola ONLINE
518. 3524 Gazdová, Mária alias
519. 3524 Nosálová, Natália alias
520. 3525 Kuruc, Tomáš ONLINE
521. 3525 Kešeľáková, Alexandra alias
522. 3526 Šarišský, Marek ONLINE
523. 3527 Hájiková, Martina ONLINE
524. 3528 Miroššay, Andrej ONLINE
525. 3529 Čoma, Matúš ONLINE
526. 3530 Hurta, Mikuláš ONLINE
527. 3530 Kalakaj, Peter alias
528. 3531 Eftimov, Toni ONLINE
529. 3532 Kello, Martin ONLINE
530. 3533 Fedačko, Ján ONLINE
531. 3534 Sonderlichová, Simona ONLINE
532. 3535 Svoreňová, Zuzana ONLINE
533. 3536 Paulíny, Zuzana ONLINE
534. 3537 Miškovský, Pavol ONLINE
535. 3538 Juhászová, Diana ONLINE
536. 3539 Blašková, Frederika ONLINE
537. 3541 Juhásová, Gabriela ONLINE
538. 3542 Petarčíková, Mária ONLINE
539. 3543 Žoldák, Gabriel ONLINE
540. 3543 Džupponová, Veronika alias
541. 3544 Oros, Roman offline
542. 3545 doktorandi UPZMV ONLINE
543. 3545 Horaničová, Simona alias
544. 3545 Karchynskaya, Viktoryia alias
545. 3546 Kalakaj, Peter ONLINE
546. 3547 Solárová, Mária ONLINE
547. 3547 Tischlerová, Martina alias
548. 3548 Košuthová, Hedviga ONLINE
549. 3549 Balážová, Lenka ONLINE
550. 3550 Babčanová, Dáša ONLINE
551. 3550 Babčanová, Daša alias
552. 3551 Pella, Zuzana ONLINE
553. 3552 Pencáková, Viera ONLINE
554. 3553 Semin. miestnost, 312 ONLINE
555. 3554 Semin. miestnost, 309 ONLINE
556. 3555 Praktikaren, 307 ONLINE
557. 3556 Praktikaren, 308 ONLINE
558. 3557 Jánošík, Jakub ONLINE
559. 3558 Korpová, Dagmar ONLINE
560. 3559 Hrehovčíková, Silvia ONLINE
561. 3560 Kacírová, Mária ONLINE
562. 3561 Knap, Miroslav ONLINE
563. 3562 Šuliková, Michaela ONLINE
564. 3562 Marcin, Miroslav alias
565. 3563 Kristian, Pavol ONLINE