UPJŠ telephone directory

Number Last Name, First Name Connection
1. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
2. 3201 Diabelková, Jana ONLINE
3. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
4. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
5. 3203 Harcsová, Slávka alias
6. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
7. 3204 Juriš, Peter ONLINE
8. 3205 Habiňáková, Zuzana, UVZH ONLINE
9. 3205 Habiňáková, Zuzana alias
10. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
11. 3206 Nehodová, Lucia alias
12. 3206 Výrostková, Marcela alias
13. 3207 Urbančíková, Ingrid ONLINE
14. 3208 Vrzgula, Marko ONLINE
15. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
16. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
17. 3210 Šingovský, Milan alias
18. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
19. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
20. 3213 Hladová, Alena ONLINE
21. 3215 Orgonášová, Maria, UA ONLINE
22. 3215 Orgonášová, Mária alias
23. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
24. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
25. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
26. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
27. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
28. 3221 Sopková, Dorota offline
29. 3222 Balintová, Elena ONLINE
30. 3223 Marcin, Marián offline
31. 3224 Šimon, František, LF ONLINE
32. 3225 Hertelyová, Zdenka ONLINE
33. 3225 Guľašová, Zuzana alias
34. 3225 Lukáčová, Ivana alias
35. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
36. 3227 Klimčáková, Lucia ONLINE
37. 3227 Petarčíková, Mária alias
38. 3227 Tordayová, Jarmila alias
39. 3228 Sabol, Marián ONLINE
40. 3229 Praktikáreň, ULF offline
41. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
42. 3230 Petrenková, Marcela alias
43. 3230 Zimová, Anna alias
44. 3231 Muchová, Alena, LVB ONLINE
45. 3231 Behulová, Erika alias
46. 3231 Lesíčková, Eva alias
47. 3231 Mikuš, Jozef alias
48. 3231 Muchová, Alena alias
49. 3231 Petrášová, Darina alias
50. 3231 Šulimanová, Lenka alias
51. 3232 Vašková, Janka ONLINE
52. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
53. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
54. 3235 Suchá, ULKBch - praktikaren ONLINE
55. 3235 Sucha, Alena alias
56. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
57. 3237 Harvanová, Denisa ONLINE
58. 3237 Matejová, Jana alias
59. 3238 Slovinská, Lucia ONLINE
60. 3238 Bzdiľová, Jana alias
61. 3239 Dombrovský, Peter ONLINE
62. 3240 Králiková, Jaroslava ONLINE
63. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
64. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
65. 3242 Kunová, Alexandra alias
66. 3243 Nagyová, Mária offline
67. 3244 Lovayová, Viera ONLINE
68. 3244 Toporová, Annamária alias
69. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
70. 3246 Grešová, Soňa ONLINE
71. 3247 Tokárová, Diana ONLINE
72. 3247 Brandeburová, Andrea alias
73. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
74. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
75. 3249 Slabá, Eva alias
76. 3250 Talian, Ivan ONLINE
77. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
78. 3251 Bago Pilátová, Martina ONLINE
79. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
80. 3252 Zigová, Martina alias
81. 3253 Jenčuráková, Martina ONLINE
82. 3255 Dulínová, Zdenka ONLINE
83. 3256 Bačová, Ivana offline
84. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
85. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
86. 3258 Udrzba LF ONLINE
87. 3258 Balla, Štefan alias
88. 3258 Gajdoš, Ján alias
89. 3258 Hnát, Marek alias
90. 3258 Nagy, Benjamín alias
91. 3258 Sedláček, Jozef alias
92. 3259 Špaková, Ivana ONLINE
93. 3260 Matisová, Eva ONLINE
94. 3261 Čižmárová, Beáta ONLINE
95. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
96. 3263 Zelko, Aurel ONLINE
97. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
98. 3265 Kamlárová, Anna ONLINE
99. 3265 Benetinová, Veronika alias
100. 3265 Kvaková, Monika alias
101. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
102. 3266 Štofilová, Jana alias
103. 3267 Hatalová, Elena ONLINE
104. 3267 Bednárová, Veronika alias
105. 3268 Bušová, Andrea ONLINE
106. 3268 Houžvičková, Andrea alias
107. 3269 Linková, Marcela ONLINE
108. 3269 Hrabovský, Matej alias
109. 3269 Nemčíková, Marta alias
110. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
111. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
112. 3271 Čurgali, Kristína alias
113. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
114. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
115. 3274 Flešárová, Slávka ONLINE
116. 3274 Kováčová, Zuzana alias
117. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
118. 3275 Abrahamovská, Michaela alias
119. 3275 Kalinová, Katarína alias
120. 3275 Klepcová, Zuzana alias
121. 3275 Švecová, Monika alias
122. 3275 Večurkovská, Ivana alias
123. 3276 Knižnica, ULKBch ONLINE
124. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
125. 3278 Solár, Peter ONLINE
126. 3279 Tomková, Katarína ONLINE
127. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
128. 3280 Badanič, Peter alias
129. 3280 Harich, Peter alias
130. 3280 Klabník, Tomáš alias
131. 3280 Kopsa, Igor alias
132. 3280 Sladká, Lívia alias
133. 3280 Viňanská, Martina alias
134. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
135. 3281 Pelechová, Nikola alias
136. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
137. 3282 Ambrózyová, Helena alias
138. 3282 Dudášová, Anna alias
139. 3282 Kravcová, Paulína alias
140. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
141. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
142. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
143. 3285 Koľvek, Gabriel alias
144. 3286 Hudák, Michal, sklad MTZ ONLINE
145. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
146. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
147. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
148. 3289 Brenišin, Marek alias
149. 3289 Szabóová, Daniela alias
150. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
151. 3290 Doktorandi UVZH ONLINE
152. 3290 Kaňuková, Lívia alias
153. 3291 Tirpáková, Libuša offline
154. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
155. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
156. 3293 Danková, Silvia alias
157. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
158. 3294 Parová, Valéria alias
159. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
160. 3296 Raková, Jana ONLINE
161. 3296 Michalková, Jana alias
162. 3296 Šudáková, Marie alias
163. 3296 Toplanská, Zuzana alias
164. 3297 Sováriová Soósová, Mária offline
165. 3298 LVB - chodba ONLINE
166. 3298 Behulová, Erika alias
167. 3298 Lesíčková, Eva alias
168. 3298 Mikuš, Jozef alias
169. 3298 Šulimanová, Lenka alias
170. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
171. 3300 Byrtus, Milan alias
172. 3300 Horňák, Tibor alias
173. 3300 Konečný, Ján alias
174. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
175. 3302 Gregová, Eva ONLINE
176. 3303 Kajla, Monika ONLINE
177. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
178. 3305 Timková, Silvia ONLINE
179. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
180. 3306 Kaiferová, Jana alias
181. 3306 Semivanová, Anetta alias
182. 3306 Soták Benedeková, Lenka alias
183. 3307 Habiňaková, Martina ONLINE
184. 3309 Fodorová, Jana ONLINE
185. 3310 Mošková, Beáta offline
186. 3311 Hámorská, Martina ONLINE
187. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
188. 3313 Ondič, Vladislav offline
189. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
190. 3315 Horňaková, Jarmila alias
191. 3315 Vašinská, Katarína alias
192. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
193. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
194. 3317 Žabková, Lenka ONLINE
195. 3317 Tomková, Katarína alias
196. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
197. 3319 Spišáková, Mária ONLINE
198. 3319 Farkašová, Nela alias
199. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
200. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
201. 3323 Urbanská, Lenka ONLINE
202. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
203. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
204. 3327 Lesňáková, Lucia ONLINE
205. 3327 Petríková, Radka alias
206. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
207. 3329 Gáborová, Martina ONLINE
208. 3330 Peregrim, Igor ONLINE
209. 3330 Marusyn, Stanislav alias
210. 3331 Štimmelová, Judita ONLINE
211. 3331 Bona, Martin alias
212. 3331 Kollárová, Zuzana alias
213. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
214. 3334 Donič, Viliam ONLINE
215. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
216. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
217. 3336 Piptová, Zuzana alias
218. 3337 Šemeláková, Martina ONLINE
219. 3337 Tóthová, Zuzana alias
220. 3338 Stupák, Marek ONLINE
221. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
222. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
223. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
224. 3342 Kočišová, Renáta ONLINE
225. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
226. 3344 Bucková, Jana ONLINE
227. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
228. 3346 Černáková, Dana ONLINE
229. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
230. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
231. 3349 Habalová, Viera ONLINE
232. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
233. 3351 Mičková, Helena ONLINE
234. 3352 Horňáková, Mária ONLINE
235. 3353 Javorský, Martin offline
236. 3355 Šalagovič, Ján ONLINE
237. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
238. 3356 Saloka, Kamil alias
239. 3357 Vojčíková, Lea offline
240. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
241. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
242. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
243. 3361 Bodnárová, Jana ONLINE
244. 3361 Hrabinská, Zdenka alias
245. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
246. 3363 Gall, Jozef ONLINE
247. 3364 Firment, Jozef ONLINE
248. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
249. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
250. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
251. 3368 Mareková, Mária ONLINE
252. 3369 Krivoš-Bellušová, Denisa ONLINE
253. 3370 Sabo, Ján ONLINE
254. 3371 Radáčiová, Lenka ONLINE
255. 3372 Kreheľová, Andrea ONLINE
256. 3373 Dorko, Erik ONLINE
257. 3374 Halánová, Monika ONLINE
258. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
259. 3375 Hatalová, Elena alias
260. 3376 Hudáková, Terézia ONLINE
261. 3377 Rabajdová, Miroslava ONLINE
262. 3378 Holodová, Monika ONLINE
263. 3378 Hajovská, Katarína alias
264. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
265. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
266. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
267. 3383 Čurová, Katarína ONLINE
268. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
269. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
270. 3385 Hantke, Anna alias
271. 3385 Onderková, Martina alias
272. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
273. 3387 Čisláková, Janka ONLINE
274. 3387 Kriegerová, Katarína alias
275. 3388 Siegfried, Leonard ONLINE
276. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
277. 3391 Chylová, Martina ONLINE
278. 3391 Schrötter, Jana alias
279. 3392 Dankulincová, Zuzana offline
280. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
281. 3393 Bodiková Pavličková, Andrea alias
282. 3393 Breznoščáková, Dagmar alias
283. 3394 Rajničová Nagyová, Iveta ONLINE
284. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
285. 3396 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
286. 3396 Husárová, Daniela alias
287. 3397 Vagáneková, Katarína, KUCH ONLINE
288. 3397 Vagáneková, Katarína alias
289. 3398 Géci, Imrich ONLINE
290. 3398 Bober, Peter alias
291. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
292. 3399 Penička, Ján alias
293. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
294. 3400 Davidová, Zuzana alias
295. 3400 Fraňová, Lucia alias
296. 3401 Silvášiová, Ivana, ULKBch ONLINE
297. 3401 Ďurovcová, Eva alias
298. 3401 Lenártová, Renáta alias
299. 3401 Silvášiová, Ivana alias
300. 3402 Medvecová, Ružena, ULF ONLINE
301. 3402 Comová, Slávka alias
302. 3402 Medvecová, Ružena alias
303. 3403 Géciová, Zuzana, ULKBf ONLINE
304. 3403 Géciová, Zuzana alias
305. 3404 Bardzáková, Anna, ULB ONLINE
306. 3404 Bardzáková, Anna alias
307. 3405 Trochanová, Martina, ULI ONLINE
308. 3405 Trochanová, Martina alias
309. 3406 Huličová, Silvia, UPF ONLINE
310. 3406 Huličová, Silvia alias
311. 3407 Gunčágová, Alena, ULKM ONLINE
312. 3407 Gunčágová, Alena alias
313. 3407 Hrabovský, Vladimír alias
314. 3408 Jánošová, Ingrid, UF ONLINE
315. 3408 Jánošová, Ingrid alias
316. 3409 Lacková, Martina, UO ONLINE
317. 3409 Grešš Halász, Beáta alias
318. 3409 Lacková, Martina alias
319. 3409 Mati, Miriam alias
320. 3409 Pípolyová, Magdaléna alias
321. 3409 Sováriová Soósová, Mária alias
322. 3409 Suchanová, Renáta alias
323. 3409 Tirpáková, Libuša alias
324. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
325. 3411 Franková, Ingrid, I. IK ONLINE
326. 3411 Aljubouri, Mundher Abdulkareem Salman alias
327. 3411 Deptová, Jana alias
328. 3411 Dravecká, Ingrid alias
329. 3411 Felšőci, Marek alias
330. 3411 Figurová, Jana alias
331. 3411 Fraenkel, Emil alias
332. 3411 Franková, Ingrid alias
333. 3411 Gombošová, Laura alias
334. 3411 Horváth, Peter alias
335. 3411 Ihnatko, Martin alias
336. 3412 Kovácsová, Stanislava, I. ChK ONLINE
337. 3412 Brezina, Jozef alias
338. 3412 Efthymiou, Kleanthia alias
339. 3412 Harbuľák, Pavol alias
340. 3412 Hildebrand, Tomáš alias
341. 3412 Kilík, Róbert alias
342. 3412 Kovácsová, Stanislava alias
343. 3412 Leško, Dušan alias
344. 3412 Madárová, Natália alias
345. 3412 Pažinka, Peter alias
346. 3412 Roškovičová, Veronika alias
347. 3413 Lacková, Martina, I. GPK ONLINE
348. 3413 Lacková, Martina alias
349. 3414 Herichová, Libuša, KDD ONLINE
350. 3414 Herichová, Libuša alias
351. 3415 Orbach, Róbert ONLINE
352. 3416 Popovičová, Daniela, I. SK ONLINE
353. 3416 Popovičová, Daniela alias
354. 3417 Kaľavská, Mária, KD ONLINE
355. 3417 Kaľavská, Mária alias
356. 3418 Šutáková, Edita, OK ONLINE
357. 3418 Šutáková, Edita alias
358. 3419 Valanská, Henrieta, KORL ONLINE
359. 3419 Kissová, Eva alias
360. 3419 Valanská, Henrieta alias
361. 3420 I. IK, 5.p., sekretariát offline
362. 3421 Illéšová, Petra, NlK ONLINE
363. 3421 Gdovinová, Zuzana alias
364. 3421 Illéšová, Petra alias
365. 3421 Papíková, Jana alias
366. 3422 Palkovitsová, Adriana, I. PK ONLINE
367. 3422 Palkovitsová, Adriana alias
368. 3423 Batiová, Monika, KOTPU ONLINE
369. 3423 Batiová, Monika alias
370. 3423 Gharaibeh, Ahmad alias
371. 3423 Lacko, Marek alias
372. 3423 Matúška, Martin alias
373. 3424 Kmaková, Anna, UK ONLINE
374. 3424 Kmaková, Anna alias
375. 3425 Tuchyňová, Marcela ONLINE
376. 3426 Šestáková, Jana, I. KAIM ONLINE
377. 3426 Šestáková, Jana alias
378. 3427 Hako, René ONLINE
379. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
380. 3428 Ambrózyová, Helena alias
381. 3428 Dudášová, Anna alias
382. 3428 Kravcová, Paulína alias
383. 3429 Krcho, Peter offline
384. 3430 Cisková, Oľga, UEM ONLINE
385. 3430 Cisková, Oľga alias
386. 3430 Fenčáková, Marta alias
387. 3430 Francová, Zlatica alias
388. 3430 Horváthová, Daniela alias
389. 3430 Vaňková, Monika alias
390. 3431 Lacková, Jaroslava, ZTB ONLINE
391. 3431 Lacková, Jaroslava alias
392. 3432 SMMK ONLINE
393. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
394. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
395. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
396. 3436 Macková, Jaroslava ONLINE
397. 3436 Bittó Urbanová, Laura alias
398. 3437 Mišíková, Eva ONLINE
399. 3438 Valočiková, Ivana ONLINE
400. 3439 Praktikáreň - UF ONLINE
401. 3440 Satnarky ONLINE
402. 3440 Koblíková, Marcela alias
403. 3440 Nigutová, Mária alias
404. 3440 Prokopová, Anna alias
405. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
406. 3442 Janitorová, Eva ONLINE
407. 3442 Bolerázska, Beáta alias
408. 3442 Dobranská, Eva alias
409. 3444 Urban, Peter ONLINE
410. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
411. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
412. 3446 Fritzká, Simona alias
413. 3446 Hlubeňová Gidová, Denisa alias
414. 3446 Minarčiková, Zuzana alias
415. 3446 Šestáková, Marcela alias
416. 3447 Birková, Anna ONLINE
417. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia ONLINE
418. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
419. 3449 Bučková, Jana alias
420. 3449 Kundrátová, Laura alias
421. 3450 Slovenská, USL ONLINE
422. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
423. 3451 Briškárová, Viktória ONLINE
424. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
425. 3453 Jenčová, Henrieta, UHE ONLINE
426. 3453 Jenčová, Henrieta alias
427. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
428. 3455 Evelley, Július alias
429. 3455 Timková, Vladimíra alias
430. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
431. 3457 Hudák, Michal offline
432. 3458 Nerantzakis, Ingrid ONLINE
433. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
434. 3460 Schubertová, Andrea ONLINE
435. 3462 Zánická, Zuzana offline
436. 3463 Hijová, Emília ONLINE
437. 3463 Mojžišová, Gabriela alias
438. 3464 Doľáková, KSaMCh ONLINE
439. 3464 Doľáková, Martina alias
440. 3465 Mahely, KPLaKT offline
441. 3465 Mahely, Beáta alias
442. 3466 Kövérová, Agáta, KPF ONLINE
443. 3466 Kövérová, Agáta alias
444. 3467 Ružičková, Michala, KICM ONLINE
445. 3467 Čabrová, Jarmila alias
446. 3468 Perešová, Nikoleta, II.CHK ONLINE
447. 3468 Perešová, Nikoleta alias
448. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
449. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
450. 3471 Vargová, Viola alias
451. 3472 Filipová, UP offline
452. 3473 Kočkárová, Paula ONLINE
453. 3476 Takáč, Peter ONLINE
454. 3477 Belák, Jozef offline
455. 3478 Mitro, Peter ONLINE
456. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
457. 3480 Harvanik, Pavol ONLINE
458. 3481 Laputková, Galina ONLINE
459. 3482 Schréter, Ivan offline
460. 3483 Kizek, Peter ONLINE
461. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
462. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
463. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
464. 3487 Urdzík, Peter offline
465. 3488 Radoňak, Jozef ONLINE
466. 3489 SSŠZL ONLINE
467. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
468. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
469. 3494 Stebnický, Milan offline
470. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
471. 3495 Vitková, Marianna alias
472. 3496 Jochmanová, Ivana ONLINE
473. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
474. 3498 Kövérová, Ivana ONLINE
475. 3499 Vančová, Zuzana ONLINE
476. 3499 Čarnakovič, Simona alias
477. 3499 Jarčušková, Dominika alias
478. 3500 Súkeníková, Martina, USBM ONLINE
479. 3500 Polanová, Miriam alias
480. 3500 Salokyová, Henrieta alias
481. 3501 Hradická, Anežka ONLINE
482. 3502 Futejová, Mária ONLINE
483. 3503 Labusová, Silvia ONLINE
484. 3504 Eötvösová, Mária ONLINE
485. 3505 Šaková, Vladislava ONLINE
486. 3506 Sendreiová, Lucia ONLINE
487. 3507 Koudelka, René ONLINE
488. 3508 Jurušová, Adriána ONLINE
489. 3509 Jenča, Andrej ONLINE
490. 3510 Vantová, Vlasta ONLINE
491. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
492. 3512 Jenča, Andrej ONLINE
493. 3513 Stašková, Andrea ONLINE
494. 3514 Alexovič, Michal ONLINE
495. 3514 Menkyna, Martin alias
496. 3515 Vančíková, Zdena ONLINE
497. 3515 Franková, Štefánia alias
498. 3515 Grohoľová, Mária alias
499. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
500. 3517 Uličná, Csilla ONLINE
501. 3517 Béres Alevová, Agnesa alias
502. 3517 Pandulová, Michaela alias
503. 3518 Pavliuk-Karachevtseva, Andriana ONLINE
504. 3519 Kaťuch, Vladimír ONLINE
505. 3519 Kristian, Pavol alias
506. 3520 Gajdzik, Tomáš ONLINE
507. 3521 Kačmariková, Andrea ONLINE
508. 3522 Rendešová, Zuzana ONLINE
509. 3523 Varga, Rastislav offline
510. 3524 Melegová, Nikola ONLINE
511. 3524 Gazdová, Mária alias
512. 3524 Nosálová, Natália alias
513. 3525 Kuruc, Tomáš ONLINE
514. 3525 Kešeľáková, Alexandra alias
515. 3526 Šarišský, Marek ONLINE
516. 3527 Hájiková, Martina ONLINE
517. 3528 Miroššay, Andrej ONLINE
518. 3529 Čoma, Matúš ONLINE
519. 3530 Hurta, Mikuláš ONLINE
520. 3530 Kalakaj, Peter alias
521. 3531 Eftimov, Toni ONLINE
522. 3532 Kello, Martin ONLINE
523. 3533 Fedačko, Ján ONLINE
524. 3534 Sonderlichová, Simona ONLINE
525. 3535 Svoreňová, Zuzana ONLINE
526. 3536 Paulíny, Zuzana ONLINE
527. 3537 Miškovský, Pavol ONLINE
528. 3538 Juhászová, Diana ONLINE
529. 3539 Blašková, Frederika ONLINE
530. 3541 Juhásová, Gabriela ONLINE
531. 3542 Petarčíková, Mária ONLINE
532. 3543 Žoldák, Gabriel ONLINE
533. 3543 Džupponová, Veronika alias
534. 3544 Oros, Roman offline
535. 3545 doktorandi UPZMV ONLINE
536. 3545 Horaničová, Simona alias
537. 3545 Karchynskaya, Viktoryia alias
538. 3546 Kalakaj, Peter offline
539. 3547 Solárová, Mária ONLINE
540. 3547 Tischlerová, Martina alias
541. 3548 Košuthová, Hedviga ONLINE
542. 3549 Balážová, Lenka ONLINE
543. 3550 Babčanová, Dáša ONLINE
544. 3551 Pella, Zuzana ONLINE
545. 3552 Pencáková, Viera ONLINE
546. 3553 Semin. miestnost, 312 ONLINE
547. 3554 Semin. miestnost, 309 ONLINE
548. 3555 Praktikaren, 307 ONLINE
549. 3556 Praktikaren, 308 ONLINE
550. 3557 Jánošík, Jakub ONLINE
551. 3558 Korpová, Dagmar ONLINE
552. 3559 Szalontai, Monika ONLINE
553. 3560 Kacírová, Mária ONLINE
554. 3561 Pella, Daniel ONLINE
555. 3562 Šuliková, Michaela ONLINE
556. 3562 Marcin, Miroslav alias
557. 3563 Kristian, Pavol ONLINE