Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
2. 3201 Diabelková, Jana ONLINE
3. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
4. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
5. 3203 Harcsová, Slávka alias
6. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
7. 3204 Juriš, Peter ONLINE
8. 3205 Habiňáková, UVZH+UE ONLINE
9. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
10. 3206 Výrostková, Marcela alias
11. 3207 Čisláková, Lýdia ONLINE
12. 3208 Horváthová, Františka ONLINE
13. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
14. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
15. 3210 Šingovský, Milan alias
16. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
17. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
18. 3213 Matéffy, Stanislav ONLINE
19. 3214 Kluchová, Darina ONLINE
20. 3215 Orgonášová, UA ONLINE
21. 3215 Orgonášová, Mária alias
22. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
23. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
24. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
25. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
26. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
27. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
28. 3223 Marcin, Marián offline
29. 3223 Vargová, Lucia alias
30. 3224 Šimon - LF, František ONLINE
31. 3225 Chmelárová, Anna ONLINE
32. 3225 Hertelyová, Zdenka alias
33. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
34. 3227 Chodba, ULB ONLINE
35. 3227 Klimčáková, Lucia alias
36. 3227 Petarčíková, Mária alias
37. 3227 Sabolová, Otília alias
38. 3228 Sabol, Marián ONLINE
39. 3229 Praktikáreň, ULF offline
40. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
41. 3230 Petrenková, Marcela alias
42. 3230 Zimová, Anna alias
43. 3231 Muchová, LVB ONLINE
44. 3231 Behulová, Erika alias
45. 3231 Lesíčková, Eva alias
46. 3231 Mikuš, Jozef alias
47. 3231 Muchová, Alena alias
48. 3231 Petrášová, Darina alias
49. 3231 Šulimanová, Lenka alias
50. 3232 Vašková, Janka ONLINE
51. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
52. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
53. 3235 Labancová, ULKBch - praktikaren ONLINE
54. 3235 Labancová, Adriana alias
55. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
56. 3237 Harvanová, Denisa ONLINE
57. 3237 Matejová, Jana alias
58. 3238 Bardelčíková, Annamária ONLINE
59. 3238 Bačenková, Darina alias
60. 3239 Dombrovský, Peter offline
61. 3240 Nováková, Jaroslava ONLINE
62. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
63. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
64. 3242 Kunová, Alexandra alias
65. 3243 Nagyová, Mária ONLINE
66. 3244 Čurová, Katarína ONLINE
67. 3244 Dzugasová, Barbora alias
68. 3244 Slebodníková, Radka alias
69. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
70. 3246 Grešová, Soňa ONLINE
71. 3247 Doktorandi, ULF ONLINE
72. 3247 Brandeburová, Andrea alias
73. 3247 Tokárová, Diana alias
74. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
75. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
76. 3249 Slabá, Eva alias
77. 3250 Talian, Ivan ONLINE
78. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
79. 3251 Bago Pilátová, Martina offline
80. 3251 Bogdanová, Alexandra alias
81. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
82. 3252 Solárová, Zuzana alias
83. 3252 Zigová, Martina alias
84. 3253 Hájiková, Martina ONLINE
85. 3253 Jenčuráková, Martina alias
86. 3253 Tarrová, Magdaléna alias
87. 3254 Chodba, ULaKBch ONLINE
88. 3254 Sucha, Alena alias
89. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
90. 3255 Dulínová, Zdenka alias
91. 3255 Jurková, Emília alias
92. 3255 Kollárová, Zuzana alias
93. 3256 Bačová, Ivana offline
94. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
95. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
96. 3258 Udrzba LF ONLINE
97. 3258 Balla, Štefan alias
98. 3258 Gajdoš, Ján alias
99. 3258 Hnát, Marek alias
100. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
101. 3258 Nagy, Benjamín alias
102. 3258 Sedláček, Jozef alias
103. 3259 Špaková, Ivana ONLINE
104. 3260 Matisová, Eva ONLINE
105. 3261 Laboratorium HPLC offline
106. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
107. 3262 Smolko, Lukáš alias
108. 3263 UVZ-OCR1 ONLINE
109. 3263 Lacková Rebičová, Miriama alias
110. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
111. 3265 Mojžišová, Gabriela ONLINE
112. 3265 Guľašová, Zuzana alias
113. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
114. 3266 Štofilová, Jana alias
115. 3267 PCR laboratorium ONLINE
116. 3268 Bušová, Andrea ONLINE
117. 3269 Linková, Marcela ONLINE
118. 3269 Lachytová, Markéta alias
119. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
120. 3270 Petrová, Lenka alias
121. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
122. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
123. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
124. 3274 Ranglová, Zuzana ONLINE
125. 3274 Kováčová, Zuzana alias
126. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
127. 3276 Vašková, Janka ONLINE
128. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
129. 3278 Solár, Peter ONLINE
130. 3279 Hámorská, Martina ONLINE
131. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
132. 3280 Kizek, Peter alias
133. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
134. 3281 Rovenská, Tímea alias
135. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
136. 3282 Ambrózyová, Helena alias
137. 3282 Dudášová, Anna alias
138. 3282 Kravcová, Paulína alias
139. 3282 Tóthová, Mária alias
140. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
141. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
142. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
143. 3286 Hudák, sklad MTZ ONLINE
144. 3286 Dudríková, Viera alias
145. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
146. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
147. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
148. 3289 Rusnáková, Simona alias
149. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
150. 3290 Lovayová, Viera ONLINE
151. 3291 Tirpáková, Libuša offline
152. 3291 Suchanová, Renáta alias
153. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
154. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
155. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
156. 3294 Parová, Valéria alias
157. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
158. 3296 Raková, Jana ONLINE
159. 3296 Šudáková, Marie alias
160. 3296 Toplanská, Zuzana alias
161. 3297 Sováriová Soósová, Mária ONLINE
162. 3298 LVB - chodba ONLINE
163. 3298 Behulová, Erika alias
164. 3298 Lesíčková, Eva alias
165. 3298 Mikuš, Jozef alias
166. 3298 Šulimanová, Lenka alias
167. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
168. 3300 Byrtus, Milan alias
169. 3300 Horňák, Tibor alias
170. 3300 Konečný, Ján alias
171. 3300 Kras, Ivan alias
172. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
173. 3302 Gregová, Eva ONLINE
174. 3303 Kajla, Monika ONLINE
175. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
176. 3304 Balintová, Elena alias
177. 3305 Timková, Silvia ONLINE
178. 3305 Schwartzová, Vladimíra alias
179. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
180. 3306 Kovácsová, Lucia alias
181. 3306 Soták Benedeková, Lenka alias
182. 3307 Habiňaková, Martina offline
183. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
184. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
185. 3310 Mošková, Beáta ONLINE
186. 3311 Kašická, Lena ONLINE
187. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
188. 3312 Balintová, Elena alias
189. 3313 Ondič, Vladislav offline
190. 3314 Ďuriančíková, Drahomíra ONLINE
191. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
192. 3315 Horňaková, Jarmila alias
193. 3315 Vašinská, Katarína alias
194. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
195. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
196. 3316 Kočišová, Renáta alias
197. 3317 Tomková, Katarína ONLINE
198. 3317 Žabková, Lenka alias
199. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
200. 3319 Zjarová, Andrea ONLINE
201. 3319 Farkašová, Nela alias
202. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
203. 3321 Penička, dielna offline
204. 3321 Penička, Ján alias
205. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
206. 3322 Čarnoká, Katarína alias
207. 3323 Urbanská, Lenka ONLINE
208. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
209. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
210. 3327 Szidorová, Radka ONLINE
211. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
212. 3329 Doktorandi, ULF ONLINE
213. 3330 Štimmelová, Judita offline
214. 3330 Peregrim, Igor alias
215. 3331 Tomori, Zoltán offline
216. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
217. 3333 Varga, Marek offline
218. 3334 Donič, Viliam ONLINE
219. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
220. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
221. 3337 Šemeláková, Martina ONLINE
222. 3338 Stupák, Marek ONLINE
223. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
224. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
225. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
226. 3342 Ružičková, Ružena ONLINE
227. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
228. 3344 Bucková, Jana ONLINE
229. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
230. 3346 Černáková, Dana ONLINE
231. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
232. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
233. 3349 Habalová, Viera ONLINE
234. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
235. 3351 Mičková, Helena ONLINE
236. 3352 Lukán, Norbert offline
237. 3353 Javorský, Martin offline
238. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
239. 3355 Šalagovič, Ján ONLINE
240. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
241. 3356 Saloka, Kamil alias
242. 3357 Vojčíková, Lea ONLINE
243. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
244. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
245. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
246. 3361 Blašková, Frederika ONLINE
247. 3361 Bodnárová, Jana alias
248. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
249. 3363 Vranec, Marek, BOZP LF offline
250. 3364 Firment, Jozef ONLINE
251. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
252. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
253. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
254. 3368 Mareková, Mária offline
255. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
256. 3370 Sabo, Ján ONLINE
257. 3371 Mechírová, Viola ONLINE
258. 3372 Bona, Martin ONLINE
259. 3373 Dorko, Erik ONLINE
260. 3374 Halánová, Monika ONLINE
261. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
262. 3375 Poľáková, Eva alias
263. 3376 Hudáková, Terézia ONLINE
264. 3377 Bilecová-Rabajdová, Miroslava ONLINE
265. 3378 Danková, Marianna ONLINE
266. 3378 Jonecová, Zuzana alias
267. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
268. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
269. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
270. 3382 Szabóová, Eva offline
271. 3383 Kmeťová, Marta ONLINE
272. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
273. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
274. 3385 Hantke, Anna alias
275. 3385 Hnát, Marek alias
276. 3385 Horňáková, Anna alias
277. 3385 Onderková, Martina alias
278. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
279. 3388 Siegfried, Leonard ONLINE
280. 3389 Chylová, Martina offline
281. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
282. 3390 Bosáková, Lucia alias
283. 3390 Skoumalová, Ivana alias
284. 3391 Kovaničová, Milana ONLINE
285. 3391 Chylová, Martina alias
286. 3391 Peštová, Lívia alias
287. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
288. 3392 Belák, Andrej alias
289. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
290. 3393 Polanová, Miriam alias
291. 3394 Rajničová, Iveta ONLINE
292. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
293. 3396 Čepová, Eva ONLINE
294. 3397 Vagáneková, KUCH ONLINE
295. 3397 Vagáneková, Katarína alias
296. 3398 Géci, Imrich ONLINE
297. 3398 Bober, Peter alias
298. 3398 Imrich, Géci alias
299. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
300. 3399 Penička, Ján alias
301. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
302. 3400 Davidová, Zuzana alias
303. 3400 Fraňová, Lucia alias
304. 3401 Silvášiová, ULKBch ONLINE
305. 3401 Silvášiová, Ivana alias
306. 3402 Medvecová, ULF ONLINE
307. 3402 Medvecová, Ružena alias
308. 3403 Géciová, ULKBf ONLINE
309. 3403 Géciová, Zuzana alias
310. 3404 Bardzáková, ULB ONLINE
311. 3404 Bardzáková, Anna alias
312. 3405 Trochanová, Martina ONLINE
313. 3406 Huličová, UPF ONLINE
314. 3406 Huličová, Silvia alias
315. 3407 Gunčágová, ULKM ONLINE
316. 3407 Gunčágová, Alena alias
317. 3408 Jánošová, UF ONLINE
318. 3408 Jánošová, Ingrid alias
319. 3409 Lacková, UO ONLINE
320. 3409 Lacková, Martina alias
321. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
322. 3411 Franková, I. IK - 3. posch. ONLINE
323. 3411 Franková, Ingrid alias
324. 3412 Mišíková, I. ChK ONLINE
325. 3412 Mišíková, Eva alias
326. 3413 Lacková, I. GPK ONLINE
327. 3413 Lacková, Martina alias
328. 3414 Herichová, KDD ONLINE
329. 3414 Herichová, Libuša alias
330. 3415 Schusterová, Ingrid ONLINE
331. 3416 Popovičová, I. SK ONLINE
332. 3416 Popovičová, Daniela alias
333. 3417 Kaľavská, KD offline
334. 3417 Kaľavská, Mária alias
335. 3418 Šutáková, OK ONLINE
336. 3419 Kissová, KORL offline
337. 3420 I. IK, poliklinika ONLINE
338. 3421 Illéšová, NK ONLINE
339. 3421 Illéšová, Petra alias
340. 3422 Palkovitsová, I. PK ONLINE
341. 3422 Palkovitsová, Adriana alias
342. 3423 Batiová, KOTPU ONLINE
343. 3423 Batiová, Monika alias
344. 3424 Kmaková, Anna ONLINE
345. 3425 Jánošíková, NChK ONLINE
346. 3426 Šestáková, I. KAIM ONLINE
347. 3427 Čechová, I. KRaZM ONLINE
348. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
349. 3428 Ambrózyová, Helena alias
350. 3428 Dudášová, Anna alias
351. 3428 Kravcová, Paulína alias
352. 3428 Tóthová, Mária alias
353. 3429 Krcho, Peter ONLINE
354. 3430 UEM sekretariat ONLINE
355. 3430 Cisková, Oľga alias
356. 3430 Vaňková, Monika alias
357. 3431 Juhásová, ZTB ONLINE
358. 3431 Juhásová, Gabriela alias
359. 3432 SMMK ONLINE
360. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
361. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
362. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
363. 3436 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
364. 3437 Jarčuška, Peter offline
365. 3438 Dravecká, Ingrid ONLINE
366. 3439 Praktikáreň - UF ONLINE
367. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
368. 3440 Krasnovská, Kristína alias
369. 3440 Prokopová, Anna alias
370. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
371. 3442 Timková, Silvia ONLINE
372. 3444 Urban, Peter ONLINE
373. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
374. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
375. 3446 Bejdová, Petra alias
376. 3446 Gidová, Denisa alias
377. 3446 Göbl, Juliana alias
378. 3446 Kurjanová, Lucia alias
379. 3446 Pavliková Bimbová, Zuzana alias
380. 3446 Sinčák Konečná, Andrea alias
381. 3446 Šestáková, Marcela alias
382. 3447 Birková, Anna ONLINE
383. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia ONLINE
384. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
385. 3450 Slovenská, USL ONLINE
386. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
387. 3451 Bobrov, Nikita ONLINE
388. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
389. 3453 Alexyová, UHaE ONLINE
390. 3453 Alexyová, Janka alias
391. 3453 Čurgali, Kristína alias
392. 3453 Fagová, Zuzana alias
393. 3454 Nobody, Nobody offline
394. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
395. 3455 Timková, Vladimíra alias
396. 3456 Dragún, Daniel offline
397. 3457 Hudák, Michal offline
398. 3458 Nerantzakis, Ingrid ONLINE
399. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
400. 3460 Mainušová, Magdaléna ONLINE
401. 3461 Bomba, Alojz offline
402. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
403. 3463 Hijová, Emília ONLINE
404. 3463 Benetinová, Veronika alias
405. 3464 Doľáková, KSaMCh ONLINE
406. 3464 Doľáková, Martina alias
407. 3465 Mahelyová, KPLaKT ONLINE
408. 3466 Kövérová, KPF offline
409. 3466 Kövérová, Agáta alias
410. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
411. 3467 Čabrová, Jarmila alias
412. 3468 Perešová, II. ChK ONLINE
413. 3468 Perešová, Nikoleta alias
414. 3469 Ambro, Ľuboš ONLINE
415. 3469 Macurová, Veronika alias
416. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
417. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
418. 3471 Vargová, Viola alias
419. 3472 Filipová, UP offline
420. 3473 Sabol, Marián offline
421. 3474 Jurgová, Tatiana offline
422. 3475 Vančíková, Jana offline
423. 3476 Takáč, Peter ONLINE
424. 3477 Belák, Jozef ONLINE
425. 3478 Mitro, Peter ONLINE
426. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
427. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
428. 3481 Laputková, Galina ONLINE
429. 3482 Schréter, Ivan offline
430. 3483 Jenča, Andrej ONLINE
431. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
432. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
433. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
434. 3487 Urdzík, Peter ONLINE
435. 3488 Radoňak, Jozef ONLINE
436. 3489 SSŠZL ONLINE
437. 3491 Valanský, Ladislav ONLINE
438. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
439. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
440. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
441. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
442. 3496 Pella, Daniel offline
443. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
444. 3498 Ništiar, František offline
445. 3499 Breznoščáková, Dagmar ONLINE
446. 3500 Salokyová, Henrieta ONLINE
447. 3500 Súkeníková, Martina alias
448. 3501 Recepcia Bačíkova ONLINE
449. 3502 Petrášová, Adriána ONLINE
450. 3503 Šmocer, Peter offline
451. 3504 Jenčová, Janka ONLINE
452. 3505 Jendruch, Jozef ONLINE
453. 3506 Jenča, Andrej offline
454. 3507 Jenča, Andrej ONLINE
455. 3508 Bereš, Milan offline
456. 3509 Riznič, Marcel offline
457. 3510 Vantová, Vlasta ONLINE
458. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
459. 3512 Jenčová, Janka ONLINE
460. 3513 Jenča, Andrej offline
461. 3514 Biofyzika 21 ONLINE
462. 3515 Biofyzika 25 ONLINE
463. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
464. 3516 Radáčiová, Lenka alias
465. 3517 Kacírová, Mária ONLINE
466. 3517 Béres Alevová, Agnesa alias
467. 3518 Pavliuk-Karachevtseva, Andriana ONLINE
468. 3519 Kristian, Pavol ONLINE
469. 3520 Gajdzik, Tomáš ONLINE