Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
2. 3201 Diabelková, Jana ONLINE
3. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
4. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
5. 3203 Harcsová, Slávka alias
6. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
7. 3204 Juriš, Peter ONLINE
8. 3205 Habiňáková, UVZH+UE ONLINE
9. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
10. 3206 Výrostková, Marcela alias
11. 3207 Čisláková, Lýdia ONLINE
12. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
13. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
14. 3210 Šingovský, Milan alias
15. 3211 Rybárová, Silvia offline
16. 3212 Hodorová, Ingrid offline
17. 3213 Hladová, Alena ONLINE
18. 3214 Kluchová, Darina ONLINE
19. 3215 Orgonášová, UA ONLINE
20. 3215 Orgonášová, Mária alias
21. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
22. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
23. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
24. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
25. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
26. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
27. 3223 Marcin, Marián offline
28. 3223 Vargová, Lucia alias
29. 3224 Šimon - LF, František ONLINE
30. 3225 Hertelyová, Zdenka ONLINE
31. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
32. 3227 Chodba, ULB ONLINE
33. 3227 Klimčáková, Lucia alias
34. 3227 Petarčíková, Mária alias
35. 3227 Sabolová, Otília alias
36. 3228 Sabol, Marián ONLINE
37. 3229 Praktikáreň, ULF offline
38. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
39. 3230 Petrenková, Marcela alias
40. 3230 Zimová, Anna alias
41. 3231 Muchová, LVB ONLINE
42. 3231 Behulová, Erika alias
43. 3231 Lesíčková, Eva alias
44. 3231 Mikuš, Jozef alias
45. 3231 Muchová, Alena alias
46. 3231 Petrášová, Darina alias
47. 3231 Šulimanová, Lenka alias
48. 3232 Vašková, Janka ONLINE
49. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
50. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
51. 3235 Labancová, ULKBch - praktikaren ONLINE
52. 3235 Labancová, Adriana alias
53. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
54. 3237 Harvanová, Denisa ONLINE
55. 3237 Matejová, Jana alias
56. 3238 Bardelčíková, Annamária ONLINE
57. 3238 Bačenková, Darina alias
58. 3239 Dombrovský, Peter offline
59. 3240 Nováková, Jaroslava ONLINE
60. 3240 Králiková, Jaroslava alias
61. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
62. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
63. 3242 Kunová, Alexandra alias
64. 3243 Nagyová, Mária ONLINE
65. 3244 Čurová, Katarína ONLINE
66. 3244 Dzugasová, Barbora alias
67. 3244 Slebodníková, Radka alias
68. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
69. 3246 Grešová, Soňa ONLINE
70. 3247 Tokárová, Diana ONLINE
71. 3247 Brandeburová, Andrea alias
72. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
73. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
74. 3249 Slabá, Eva alias
75. 3250 Talian, Ivan ONLINE
76. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
77. 3251 Bago Pilátová, Martina ONLINE
78. 3251 Solárová, Zuzana alias
79. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
80. 3252 Zigová, Martina alias
81. 3253 Jenčuráková, Martina ONLINE
82. 3253 Tarrová, Magdaléna alias
83. 3254 Chodba, ULaKBch offline
84. 3254 Sucha, Alena alias
85. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
86. 3255 Dulínová, Zdenka alias
87. 3255 Jurková, Emília alias
88. 3256 Bačová, Ivana offline
89. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
90. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
91. 3258 Udrzba LF ONLINE
92. 3258 Balla, Štefan alias
93. 3258 Gajdoš, Ján alias
94. 3258 Hnát, Marek alias
95. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
96. 3258 Nagy, Benjamín alias
97. 3258 Sedláček, Jozef alias
98. 3259 Špaková, Ivana ONLINE
99. 3260 Matisová, Eva ONLINE
100. 3260 Rabajdová, Miroslava alias
101. 3261 Laboratorium HPLC offline
102. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
103. 3262 Smolko, Lukáš alias
104. 3263 UVZ-OCR1 ONLINE
105. 3263 Lacková Rebičová, Miriama alias
106. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
107. 3265 Mojžišová, Gabriela ONLINE
108. 3265 Guľašová, Zuzana alias
109. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
110. 3266 Štofilová, Jana alias
111. 3267 Logoida, Mariia ONLINE
112. 3268 Bušová, Andrea ONLINE
113. 3269 Linková, Marcela ONLINE
114. 3269 Lachytová, Markéta alias
115. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
116. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
117. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
118. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
119. 3274 Ranglová, Zuzana offline
120. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
121. 3276 Vašková, Janka ONLINE
122. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
123. 3278 Solár, Peter ONLINE
124. 3279 Hámorská, Martina ONLINE
125. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
126. 3280 Kizek, Peter alias
127. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
128. 3281 Rovenská, Tímea alias
129. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
130. 3282 Ambrózyová, Helena alias
131. 3282 Dudášová, Anna alias
132. 3282 Kravcová, Paulína alias
133. 3282 Tóthová, Mária alias
134. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
135. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
136. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
137. 3286 Hudák, sklad MTZ offline
138. 3286 Dudríková, Viera alias
139. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
140. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
141. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
142. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
143. 3290 Lovayová, Viera ONLINE
144. 3291 Tirpáková, Libuša offline
145. 3291 Suchanová, Renáta alias
146. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
147. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
148. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
149. 3294 Parová, Valéria alias
150. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
151. 3296 Raková, Jana ONLINE
152. 3296 Šudáková, Marie alias
153. 3296 Toplanská, Zuzana alias
154. 3297 Sováriová Soósová, Mária ONLINE
155. 3298 LVB - chodba ONLINE
156. 3298 Behulová, Erika alias
157. 3298 Lesíčková, Eva alias
158. 3298 Mikuš, Jozef alias
159. 3298 Šulimanová, Lenka alias
160. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
161. 3300 Byrtus, Milan alias
162. 3300 Horňák, Tibor alias
163. 3300 Konečný, Ján alias
164. 3300 Kras, Ivan alias
165. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
166. 3302 Gregová, Eva ONLINE
167. 3303 Kajla, Monika ONLINE
168. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
169. 3304 Balintová, Elena alias
170. 3305 Timková, Silvia ONLINE
171. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
172. 3306 Soták Benedeková, Lenka alias
173. 3307 Habiňaková, Martina ONLINE
174. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
175. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
176. 3310 Mošková, Beáta offline
177. 3311 Kašická, Lena ONLINE
178. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
179. 3312 Balintová, Elena alias
180. 3313 Ondič, Vladislav offline
181. 3314 Ďuriančíková, Drahomíra ONLINE
182. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
183. 3315 Horňaková, Jarmila alias
184. 3315 Vašinská, Katarína alias
185. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
186. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
187. 3316 Kočišová, Renáta alias
188. 3317 Tomková, Katarína ONLINE
189. 3317 Žabková, Lenka alias
190. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
191. 3319 Zjarová, Andrea ONLINE
192. 3319 Farkašová, Nela alias
193. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
194. 3321 Penička, dielna offline
195. 3321 Penička, Ján alias
196. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
197. 3322 Čarnoká, Katarína alias
198. 3323 Urbanská, Lenka ONLINE
199. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
200. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
201. 3327 Szidorová, Radka ONLINE
202. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
203. 3329 Gáborová, Martina ONLINE
204. 3330 Peregrim, Igor offline
205. 3331 Štimmelová, Judita offline
206. 3331 Kollárová, Zuzana alias
207. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
208. 3333 Varga, Marek offline
209. 3334 Donič, Viliam ONLINE
210. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
211. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
212. 3337 Šemeláková, Martina ONLINE
213. 3338 Stupák, Marek ONLINE
214. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
215. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
216. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
217. 3342 Ružičková, Ružena ONLINE
218. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
219. 3344 Bucková, Jana ONLINE
220. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
221. 3346 Černáková, Dana ONLINE
222. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
223. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
224. 3349 Habalová, Viera ONLINE
225. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
226. 3351 Mičková, Helena ONLINE
227. 3352 Lukán, Norbert offline
228. 3353 Javorský, Martin offline
229. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
230. 3355 Šalagovič, Ján offline
231. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
232. 3356 Saloka, Kamil alias
233. 3357 Vojčíková, Lea ONLINE
234. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga offline
235. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
236. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
237. 3361 Blašková, Frederika ONLINE
238. 3361 Bodnárová, Jana alias
239. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
240. 3363 Vranec, Marek, BOZP LF offline
241. 3364 Firment, Jozef ONLINE
242. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
243. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
244. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
245. 3368 Mareková, Mária ONLINE
246. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
247. 3370 Sabo, Ján ONLINE
248. 3371 Mechírová, Viola ONLINE
249. 3372 Kreheľová, Andrea ONLINE
250. 3373 Dorko, Erik ONLINE
251. 3374 Halánová, Monika ONLINE
252. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
253. 3376 Hudáková, Terézia ONLINE
254. 3377 Rabajdová, Miroslava ONLINE
255. 3378 Danková, Marianna ONLINE
256. 3378 Jonecová, Zuzana alias
257. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
258. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
259. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
260. 3382 Szabóová, Eva offline
261. 3383 Kmeťová, Marta ONLINE
262. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
263. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
264. 3385 Hantke, Anna alias
265. 3385 Hnát, Marek alias
266. 3385 Horňáková, Anna alias
267. 3385 Onderková, Martina alias
268. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
269. 3388 Siegfried, Leonard ONLINE
270. 3389 Chylová, Martina offline
271. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
272. 3390 Bosáková, Lucia alias
273. 3390 Skoumalová, Ivana alias
274. 3391 Kovaničová, Milana ONLINE
275. 3391 Chylová, Martina alias
276. 3391 Peštová, Lívia alias
277. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
278. 3392 Belák, Andrej alias
279. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
280. 3393 Polanová, Miriam alias
281. 3394 Rajničová, Iveta ONLINE
282. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
283. 3396 Čepová, Eva ONLINE
284. 3397 Vagáneková, KUCH ONLINE
285. 3397 Vagáneková, Katarína alias
286. 3398 Géci, Imrich ONLINE
287. 3398 Bober, Peter alias
288. 3398 Imrich, Géci alias
289. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
290. 3399 Penička, Ján alias
291. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
292. 3400 Davidová, Zuzana alias
293. 3400 Fraňová, Lucia alias
294. 3401 Silvášiová, ULKBch ONLINE
295. 3401 Silvášiová, Ivana alias
296. 3402 Medvecová, ULF ONLINE
297. 3402 Medvecová, Ružena alias
298. 3403 Jenčová, ULKBf ONLINE
299. 3403 Géciová, Zuzana alias
300. 3403 Jenčová, Henrieta alias
301. 3404 Bardzáková, ULB ONLINE
302. 3404 Bardzáková, Anna alias
303. 3405 Trochanová, Martina ONLINE
304. 3406 Huličová, UPF ONLINE
305. 3406 Huličová, Silvia alias
306. 3407 Gunčágová, ULKM ONLINE
307. 3407 Gunčágová, Alena alias
308. 3408 Jánošová, UF ONLINE
309. 3408 Jánošová, Ingrid alias
310. 3409 Lacková, UO ONLINE
311. 3409 Lacková, Martina alias
312. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
313. 3411 Franková, I. IK - 3. posch. ONLINE
314. 3411 Franková, Ingrid alias
315. 3412 Mišíková, I. ChK ONLINE
316. 3412 Mišíková, Eva alias
317. 3413 Lacková, I. GPK ONLINE
318. 3413 Lacková, Martina alias
319. 3414 Herichová, KDD ONLINE
320. 3414 Herichová, Libuša alias
321. 3415 Schusterová, Ingrid ONLINE
322. 3416 Popovičová, I. SK ONLINE
323. 3416 Popovičová, Daniela alias
324. 3417 Kaľavská, KD ONLINE
325. 3417 Kaľavská, Mária alias
326. 3418 Šutáková, OK ONLINE
327. 3418 Šutáková, Edita alias
328. 3419 Kissová, KORL ONLINE
329. 3419 Kissová, Eva alias
330. 3420 I. IK, poliklinika ONLINE
331. 3421 Illéšová, NK ONLINE
332. 3421 Illéšová, Petra alias
333. 3421 Papíková, Jana alias
334. 3422 Palkovitsová, I. PK ONLINE
335. 3422 Palkovitsová, Adriana alias
336. 3423 Batiová, KOTPU ONLINE
337. 3423 Batiová, Monika alias
338. 3424 Kmaková, Anna ONLINE
339. 3425 Jánošíková, NChK ONLINE
340. 3426 Šestáková, I. KAIM ONLINE
341. 3427 Čechová, I. KRaZM ONLINE
342. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
343. 3428 Ambrózyová, Helena alias
344. 3428 Dudášová, Anna alias
345. 3428 Kravcová, Paulína alias
346. 3428 Tóthová, Mária alias
347. 3429 Krcho, Peter ONLINE
348. 3430 UEM sekretariat ONLINE
349. 3430 Cisková, Oľga alias
350. 3430 Vaňková, Monika alias
351. 3431 Juhásová, ZTB ONLINE
352. 3431 Juhásová, Gabriela alias
353. 3432 SMMK ONLINE
354. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
355. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
356. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
357. 3436 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
358. 3438 Valočiková, Ivana offline
359. 3439 Praktikáreň - UF ONLINE
360. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
361. 3440 Krasnovská, Kristína alias
362. 3440 Prokopová, Anna alias
363. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
364. 3442 Janitorová, Eva ONLINE
365. 3442 Timková, Silvia alias
366. 3444 Urban, Peter ONLINE
367. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
368. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
369. 3446 Bejdová, Petra alias
370. 3446 Gidová, Denisa alias
371. 3446 Pavliková Bimbová, Zuzana alias
372. 3446 Sinčák Konečná, Andrea alias
373. 3446 Šestáková, Marcela alias
374. 3447 Birková, Anna ONLINE
375. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia ONLINE
376. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
377. 3450 Slovenská, USL ONLINE
378. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
379. 3451 Bobrov, Nikita ONLINE
380. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
381. 3453 Alexyová, UHaE ONLINE
382. 3453 Alexyová, Janka alias
383. 3453 Čurgali, Kristína alias
384. 3454 Nobody, Nobody offline
385. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
386. 3455 Timková, Vladimíra alias
387. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
388. 3457 Hudák, Michal offline
389. 3458 Nerantzakis, Ingrid offline
390. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
391. 3460 Schubertová, Andrea ONLINE
392. 3461 Bomba, Alojz offline
393. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
394. 3463 Hijová, Emília ONLINE
395. 3463 Benetinová, Veronika alias
396. 3464 Doľáková, KSaMCh ONLINE
397. 3464 Doľáková, Martina alias
398. 3465 Mahely, KPLaKT ONLINE
399. 3465 Mahely, Beáta alias
400. 3466 Kövérová, KPF ONLINE
401. 3466 Kövérová, Agáta alias
402. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
403. 3467 Čabrová, Jarmila alias
404. 3468 Perešová, II. ChK ONLINE
405. 3468 Perešová, Nikoleta alias
406. 3469 Ambro, Ľuboš ONLINE
407. 3469 Macurová, Veronika alias
408. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
409. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
410. 3471 Vargová, Viola alias
411. 3472 Filipová, UP offline
412. 3473 Sabol, Marián offline
413. 3474 Jurgová, Tatiana offline
414. 3475 Vančíková, Jana offline
415. 3476 Takáč, Peter ONLINE
416. 3477 Belák, Jozef ONLINE
417. 3478 Mitro, Peter ONLINE
418. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
419. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
420. 3481 Laputková, Galina ONLINE
421. 3482 Schréter, Ivan offline
422. 3483 Jenča, Andrej ONLINE
423. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
424. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
425. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
426. 3487 Urdzík, Peter ONLINE
427. 3488 Radoňak, Jozef ONLINE
428. 3489 SSŠZL ONLINE
429. 3491 Valanský, Ladislav ONLINE
430. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
431. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
432. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
433. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
434. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
435. 3499 Breznoščáková, Dagmar ONLINE
436. 3500 Salokyová, Henrieta ONLINE
437. 3500 Súkeníková, Martina alias
438. 3501 Recepcia Bačíkova ONLINE
439. 3502 Petrášová, Adriána ONLINE
440. 3503 Šmocer, Peter offline
441. 3504 Jenčová, Janka ONLINE
442. 3505 Jendruch, Jozef offline
443. 3506 Jenča, Andrej offline
444. 3507 Jenča, Andrej ONLINE
445. 3508 Bereš, Milan offline
446. 3509 Riznič, Marcel offline
447. 3510 Vantová, Vlasta ONLINE
448. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
449. 3512 Jenčová, Janka ONLINE
450. 3513 Jenča, Andrej offline
451. 3514 Alexovič, Michal ONLINE
452. 3514 Uličná, Csilla alias
453. 3515 Vančíková, Zdena ONLINE
454. 3515 Franková, Štefánia alias
455. 3515 Grohoľová, Mária alias
456. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
457. 3516 Radáčiová, Lenka alias
458. 3517 Kacírová, Mária ONLINE
459. 3517 Béres Alevová, Agnesa alias
460. 3518 Pavliuk-Karachevtseva, Andriana ONLINE
461. 3519 Kristian, Pavol ONLINE
462. 3520 Gajdzik, Tomáš ONLINE
463. 3521 Kačmariková, Andrea ONLINE
464. 3522 Rendešová, Zuzana ONLINE
465. 3523 Varga, Rastislav ONLINE
466. 3524 Melegová, Nikola ONLINE
467. 3524 Michalková, Radka alias
468. 3525 Kuruc, Tomáš ONLINE
469. 3525 Petrová, Klaudia alias
470. 3526 Bernátová, Silvia ONLINE
471. 3526 Šarišský, Marek alias
472. 3527 Hájiková, Martina ONLINE
473. 3528 Miroššay, Andrej ONLINE
474. 3529 Čoma, Matúš ONLINE
475. 3530 Kalakaj, Peter ONLINE
476. 3530 Hurta, Mikuláš alias
477. 3531 Eftimov, Toni ONLINE
478. 3532 Kello, Martin ONLINE
479. 3533 Jarčuška, Pavol ONLINE
480. 3534 Sonderlichová, Simona ONLINE
481. 3535 Svoreňová, Zuzana ONLINE
482. 3536 Paulíny, Zuzana ONLINE
483. 3538 Juhászová, Diana ONLINE
484. 3538 Vaško, Gabriel alias