Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
2. 3201 Diabelková, Jana ONLINE
3. 3202 Kimáková, Tatiana offline
4. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
5. 3203 Harcsová, Slávka alias
6. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
7. 3204 Juriš, Peter ONLINE
8. 3205 Habiňáková, UVZH ONLINE
9. 3205 Habiňáková, Zuzana alias
10. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
11. 3206 Nehodová, Lucia alias
12. 3206 Výrostková, Marcela alias
13. 3207 Čisláková, Lýdia ONLINE
14. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
15. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
16. 3210 Šingovský, Milan alias
17. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
18. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
19. 3213 Hladová, Alena ONLINE
20. 3214 Kluchová, Darina ONLINE
21. 3215 Orgonášová, UA ONLINE
22. 3215 Orgonášová, Mária alias
23. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
24. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
25. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
26. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
27. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
28. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
29. 3223 Marcin, Marián offline
30. 3224 Šimon - LF, František offline
31. 3225 Hertelyová, Zdenka ONLINE
32. 3225 Guľašová, Zuzana alias
33. 3225 Lukáčová, Ivana alias
34. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
35. 3227 Klimčáková, Lucia ONLINE
36. 3227 Petarčíková, Mária alias
37. 3227 Tordayová, Jarmila alias
38. 3228 Sabol, Marián ONLINE
39. 3229 Praktikáreň, ULF offline
40. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
41. 3230 Petrenková, Marcela alias
42. 3230 Zimová, Anna alias
43. 3231 Muchová, LVB ONLINE
44. 3231 Behulová, Erika alias
45. 3231 Lesíčková, Eva alias
46. 3231 Mikuš, Jozef alias
47. 3231 Muchová, Alena alias
48. 3231 Petrášová, Darina alias
49. 3231 Šulimanová, Lenka alias
50. 3232 Vašková, Janka ONLINE
51. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
52. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
53. 3235 Suchá, ULKBch - praktikaren ONLINE
54. 3235 Sucha, Alena alias
55. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
56. 3237 Harvanová, Denisa ONLINE
57. 3237 Matejová, Jana alias
58. 3238 Slovinská, Lucia ONLINE
59. 3238 Janočková, Jana alias
60. 3239 Dombrovský, Peter offline
61. 3240 Králiková, Jaroslava ONLINE
62. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
63. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
64. 3242 Kunová, Alexandra alias
65. 3243 Nagyová, Mária offline
66. 3244 Čurová, Katarína ONLINE
67. 3244 Dzugasová, Barbora alias
68. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
69. 3246 Grešová, Soňa ONLINE
70. 3247 Tokárová, Diana ONLINE
71. 3247 Brandeburová, Andrea alias
72. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
73. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
74. 3249 Slabá, Eva alias
75. 3250 Talian, Ivan ONLINE
76. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
77. 3251 Bago Pilátová, Martina ONLINE
78. 3251 Solárová, Zuzana alias
79. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
80. 3252 Zigová, Martina alias
81. 3253 Jenčuráková, Martina ONLINE
82. 3253 Tarrová, Magdaléna alias
83. 3254 ULKBch - chodba ONLINE
84. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
85. 3255 Dulínová, Zdenka alias
86. 3255 Jurková, Emília alias
87. 3256 Bačová, Ivana offline
88. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
89. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
90. 3258 Udrzba LF ONLINE
91. 3258 Balla, Štefan alias
92. 3258 Gajdoš, Ján alias
93. 3258 Hnát, Marek alias
94. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
95. 3258 Nagy, Benjamín alias
96. 3258 Sedláček, Jozef alias
97. 3259 Špaková, Ivana ONLINE
98. 3259 Biščáková, Zuzana alias
99. 3260 Matisová, Eva ONLINE
100. 3260 Benedíková, Beáta alias
101. 3261 Čižmárová, Beáta offline
102. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
103. 3263 Zelko, Aurel ONLINE
104. 3263 Skoumalová, Ivana alias
105. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
106. 3264 Holubčíková, Jana alias
107. 3265 Kamlárová, Anna ONLINE
108. 3265 Benetinová, Veronika alias
109. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
110. 3266 Štofilová, Jana alias
111. 3267 Logoida, Mariia ONLINE
112. 3268 Bušová, Andrea ONLINE
113. 3269 Linková, Marcela ONLINE
114. 3269 Nemčíková, Marta alias
115. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
116. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
117. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
118. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
119. 3274 Ranglová, Zuzana ONLINE
120. 3274 Kováčová, Zuzana alias
121. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
122. 3275 Kalinová, Katarína alias
123. 3275 Klepcová, Zuzana alias
124. 3275 Krajčíková, Kristína alias
125. 3275 Široká, Monika alias
126. 3276 Vašková, Janka ONLINE
127. 3276 Haus, Martin alias
128. 3277 Horňáková, Anna offline
129. 3278 Solár, Peter ONLINE
130. 3279 Hámorská, Martina ONLINE
131. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
132. 3280 Badanič, Peter alias
133. 3280 Kizek, Peter alias
134. 3280 Kopsa, Igor alias
135. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
136. 3281 Drabiščák, Erik alias
137. 3281 Konrádyová, Nika alias
138. 3281 Pelechová, Nikola alias
139. 3281 Sulinová, Zlatana alias
140. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
141. 3282 Ambrózyová, Helena alias
142. 3282 Dudášová, Anna alias
143. 3282 Kravcová, Paulína alias
144. 3282 Tóthová, Mária alias
145. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
146. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
147. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
148. 3286 Hudák, sklad MTZ offline
149. 3286 Dudríková, Viera alias
150. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
151. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
152. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
153. 3289 Brenišin, Marek alias
154. 3290 Lovayová, Viera ONLINE
155. 3291 Tirpáková, Libuša offline
156. 3291 Suchanová, Renáta alias
157. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
158. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
159. 3293 Mati, Miriam alias
160. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
161. 3294 Parová, Valéria alias
162. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
163. 3296 Raková, Jana ONLINE
164. 3296 Michalková, Jana alias
165. 3296 Šudáková, Marie alias
166. 3296 Toplanská, Zuzana alias
167. 3297 Sováriová Soósová, Mária offline
168. 3298 LVB - chodba ONLINE
169. 3298 Behulová, Erika alias
170. 3298 Lesíčková, Eva alias
171. 3298 Mikuš, Jozef alias
172. 3298 Šulimanová, Lenka alias
173. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
174. 3300 Byrtus, Milan alias
175. 3300 Horňák, Tibor alias
176. 3300 Konečný, Ján alias
177. 3300 Kras, Ivan alias
178. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
179. 3302 Gregová, Eva ONLINE
180. 3303 Kajla, Monika ONLINE
181. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
182. 3304 Balintová, Elena alias
183. 3305 Timková, Silvia ONLINE
184. 3306 Ďurica, Jaroslav offline
185. 3306 Semivanová, Anetta alias
186. 3306 Soták Benedeková, Lenka alias
187. 3307 Habiňaková, Martina offline
188. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
189. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
190. 3310 Mošková, Beáta offline
191. 3311 Kašická, Lena ONLINE
192. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
193. 3312 Balintová, Elena alias
194. 3313 Ondič, Vladislav offline
195. 3314 Hurová, Ľubica offline
196. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
197. 3315 Horňaková, Jarmila alias
198. 3315 Vašinská, Katarína alias
199. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
200. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
201. 3316 Kočišová, Renáta alias
202. 3317 Tomková, Katarína ONLINE
203. 3317 Žabková, Lenka alias
204. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
205. 3319 Zjarová, Andrea ONLINE
206. 3319 Farkašová, Nela alias
207. 3319 Spišáková, Mária alias
208. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
209. 3321 Penička, dielna offline
210. 3321 Penička, Ján alias
211. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
212. 3323 Urbanská, Lenka ONLINE
213. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
214. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
215. 3327 Petríková, Radka ONLINE
216. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
217. 3329 Gáborová, Martina ONLINE
218. 3330 Peregrim, Igor ONLINE
219. 3331 Štimmelová, Judita offline
220. 3331 Bona, Martin alias
221. 3331 Kollárová, Zuzana alias
222. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
223. 3333 Varga, Marek offline
224. 3334 Donič, Viliam ONLINE
225. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
226. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
227. 3337 Šemeláková, Martina ONLINE
228. 3337 Tóthová, Zuzana alias
229. 3338 Stupák, Marek ONLINE
230. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
231. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
232. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
233. 3342 Ružičková, Ružena ONLINE
234. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
235. 3344 Bucková, Jana ONLINE
236. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
237. 3346 Černáková, Dana ONLINE
238. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
239. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
240. 3349 Habalová, Viera ONLINE
241. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
242. 3351 Mičková, Helena ONLINE
243. 3352 Lukán, Norbert offline
244. 3353 Javorský, Martin offline
245. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
246. 3355 Šalagovič, Ján offline
247. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
248. 3356 Saloka, Kamil alias
249. 3357 Vojčíková, Lea ONLINE
250. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
251. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
252. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
253. 3361 Hrabinská, Zdenka ONLINE
254. 3361 Bodnárová, Jana alias
255. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
256. 3363 Gall, Jozef ONLINE
257. 3364 Firment, Jozef ONLINE
258. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
259. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
260. 3366 Šalamonová Blichová, Lenka alias
261. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
262. 3368 Mareková, Mária ONLINE
263. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
264. 3370 Sabo, Ján ONLINE
265. 3371 Mechírová, Viola ONLINE
266. 3372 Kreheľová, Andrea ONLINE
267. 3373 Dorko, Erik ONLINE
268. 3374 Halánová, Monika ONLINE
269. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
270. 3376 Hudáková, Terézia ONLINE
271. 3377 Rabajdová, Miroslava ONLINE
272. 3378 Danková, Marianna ONLINE
273. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
274. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
275. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
276. 3382 Szabóová, Eva offline
277. 3383 Kmeťová, Marta offline
278. 3384 Kolesár, Dalibor offline
279. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
280. 3385 Hantke, Anna alias
281. 3385 Horňáková, Anna alias
282. 3385 Onderková, Martina alias
283. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
284. 3388 Siegfried, Leonard ONLINE
285. 3389 Chylová, Martina offline
286. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
287. 3390 Bosáková, Lucia alias
288. 3391 Kovaničová, Milana ONLINE
289. 3391 Chylová, Martina alias
290. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
291. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
292. 3393 Polanová, Miriam alias
293. 3394 Rajničová, Iveta ONLINE
294. 3394 Rajničová Nagyová, Iveta alias
295. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
296. 3396 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
297. 3396 Husárová, Daniela alias
298. 3396 Lacková Rebičová, Miriama alias
299. 3397 Vagáneková, KUCH ONLINE
300. 3397 Vagáneková, Katarína alias
301. 3398 Géci, Imrich ONLINE
302. 3398 Bober, Peter alias
303. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
304. 3399 Penička, Ján alias
305. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
306. 3400 Davidová, Zuzana alias
307. 3400 Fraňová, Lucia alias
308. 3401 Silvášiová, ULKBch ONLINE
309. 3401 Ďurovcová, Eva alias
310. 3401 Molčányiová, Angela alias
311. 3401 Silvášiová, Ivana alias
312. 3402 Medvecová, ULF ONLINE
313. 3402 Medvecová, Ružena alias
314. 3403 Jenčová, ULKBf ONLINE
315. 3403 Géciová, Zuzana alias
316. 3403 Jenčová, Henrieta alias
317. 3404 Bardzáková, Anna ONLINE
318. 3405 Trochanová, Martina ONLINE
319. 3406 Huličová, UPF ONLINE
320. 3406 Huličová, Silvia alias
321. 3407 Gunčágová, ULKM ONLINE
322. 3407 Gunčágová, Alena alias
323. 3407 Miklošová, Annamária alias
324. 3408 Jánošová, UF ONLINE
325. 3408 Jánošová, Ingrid alias
326. 3409 Lacková, UO ONLINE
327. 3409 Lacková, Martina alias
328. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
329. 3411 Franková, I. IK - 3. posch. ONLINE
330. 3411 Franková, Ingrid alias
331. 3411 Lazúrová, Ivica alias
332. 3412 Kovácsová, Stanislava ONLINE
333. 3413 Lacková, I. GPK ONLINE
334. 3413 Lacková, Martina alias
335. 3414 Herichová, KDD ONLINE
336. 3414 Herichová, Libuša alias
337. 3415 Schusterová, Ingrid offline
338. 3416 Popovičová, I. SK ONLINE
339. 3416 Popovičová, Daniela alias
340. 3417 Kaľavská, KD ONLINE
341. 3417 Kaľavská, Mária alias
342. 3418 Šutáková, OK ONLINE
343. 3418 Šutáková, Edita alias
344. 3419 Kissová, KORL ONLINE
345. 3419 Kissová, Eva alias
346. 3420 I. IK, 5.p., sekretariát ONLINE
347. 3421 Illéšová, NK ONLINE
348. 3421 Gdovinová, Zuzana alias
349. 3421 Illéšová, Petra alias
350. 3421 Papíková, Jana alias
351. 3422 Palkovitsová, I. PK ONLINE
352. 3422 Palkovitsová, Adriana alias
353. 3423 Batiová, KOTPU ONLINE
354. 3423 Batiová, Monika alias
355. 3423 Filip, Vladimír alias
356. 3423 Foľvarský, Martin alias
357. 3423 Gharaibeh, Ahmad alias
358. 3423 Lacko, Marek alias
359. 3423 Matúška, Martin alias
360. 3423 Schreierová, Daniela alias
361. 3423 Vaško, Gabriel alias
362. 3424 Kmaková, Anna ONLINE
363. 3425 Jánošíková, NChK offline
364. 3426 Šestáková, I. KAIM ONLINE
365. 3426 Šestáková, Jana alias
366. 3427 Čechová, I. KRaZM ONLINE
367. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
368. 3428 Ambrózyová, Helena alias
369. 3428 Dudášová, Anna alias
370. 3428 Kravcová, Paulína alias
371. 3428 Tóthová, Mária alias
372. 3429 Krcho, Peter offline
373. 3430 UEM sekretariat ONLINE
374. 3430 Cisková, Oľga alias
375. 3430 Fenčáková, Marta alias
376. 3430 Francová, Zlatica alias
377. 3430 Šafráneková, Gabriela alias
378. 3430 Vaňková, Monika alias
379. 3431 Lacková, ZTB ONLINE
380. 3431 Juhásová, Gabriela alias
381. 3431 Lacková, Jaroslava alias
382. 3432 SMMK offline
383. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
384. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
385. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
386. 3436 Macková, Jaroslava ONLINE
387. 3436 Bittó Urbanová, Laura alias
388. 3437 Mišíková, Eva ONLINE
389. 3438 Valočiková, Ivana ONLINE
390. 3439 Praktikáreň - UF ONLINE
391. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
392. 3440 Prokopová, Anna alias
393. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
394. 3442 Janitorová, Eva ONLINE
395. 3444 Urban, Peter ONLINE
396. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
397. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
398. 3446 Bejdová, Petra alias
399. 3446 Hlubeňová Gidová, Denisa alias
400. 3446 Sinčák Konečná, Andrea alias
401. 3446 Slivečková, Zuzana alias
402. 3446 Šestáková, Marcela alias
403. 3447 Birková, Anna ONLINE
404. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia offline
405. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
406. 3449 Bučková, Jana alias
407. 3449 Jendrichovský, Marián alias
408. 3449 Kundrátová, Laura alias
409. 3450 Slovenská, USL ONLINE
410. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
411. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
412. 3453 Alexyová, UHaE ONLINE
413. 3453 Alexyová, Janka alias
414. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
415. 3455 Evelley, Július alias
416. 3455 Timková, Vladimíra alias
417. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
418. 3457 Hudák, Michal offline
419. 3457 Hudak, Michal alias
420. 3458 Nerantzakis, Ingrid offline
421. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
422. 3460 Schubertová, Andrea ONLINE
423. 3461 Bomba, Alojz offline
424. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
425. 3463 Hijová, Emília offline
426. 3463 Mojžišová, Gabriela alias
427. 3464 Doľáková, KSaMCh ONLINE
428. 3464 Doľáková, Martina alias
429. 3465 Mahely, KPLaKT offline
430. 3465 Mahely, Beáta alias
431. 3466 Kövérová, KPF ONLINE
432. 3466 Kövérová, Agáta alias
433. 3467 Čabrová, KICM offline
434. 3467 Čabrová, Jarmila alias
435. 3468 Perešová, II. ChK ONLINE
436. 3468 Perešová, Nikoleta alias
437. 3469 Ambro, Ľuboš ONLINE
438. 3469 Link, René alias
439. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
440. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
441. 3471 Vargová, Viola alias
442. 3472 Filipová, UP offline
443. 3473 Sabol, Marián offline
444. 3474 Jurgová, Tatiana offline
445. 3475 Vančíková, Jana offline
446. 3476 Takáč, Peter ONLINE
447. 3477 Belák, Jozef ONLINE
448. 3478 Mitro, Peter ONLINE
449. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
450. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
451. 3481 Laputková, Galina ONLINE
452. 3482 Schréter, Ivan offline
453. 3483 Jenča, Andrej ONLINE
454. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
455. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
456. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
457. 3487 Urdzík, Peter offline
458. 3488 Radoňak, Jozef offline
459. 3489 SSŠZL ONLINE
460. 3491 Valanský, Ladislav ONLINE
461. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
462. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
463. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
464. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
465. 3495 Došeková, Petra alias
466. 3495 Feketeová, Eva alias
467. 3495 Vitková, Marianna alias
468. 3496 Jochmanová, Ivana ONLINE
469. 3496 Brúsiková, Kamila alias
470. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
471. 3499 Breznoščáková, Dagmar offline
472. 3500 Salokyová, Henrieta ONLINE
473. 3500 Súkeníková, Martina alias
474. 3501 Recepcia Bačíkova ONLINE
475. 3502 Petrášová, Adriána ONLINE
476. 3503 Šmocer, Peter offline
477. 3504 Jenčová, Janka ONLINE
478. 3505 Jendruch, Jozef ONLINE
479. 3506 Jenča, Andrej offline
480. 3507 Jenča, Andrej ONLINE
481. 3508 Bereš, Milan offline
482. 3509 Riznič, Marcel offline
483. 3510 Vantová, Vlasta ONLINE
484. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
485. 3512 Jenčová, Janka ONLINE
486. 3513 Jenča, Andrej offline
487. 3514 Alexovič, Michal ONLINE
488. 3514 Uličná, Csilla alias
489. 3515 Vančíková, Zdena ONLINE
490. 3515 Franková, Štefánia alias
491. 3515 Grohoľová, Mária alias
492. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
493. 3516 Radáčiová, Lenka alias
494. 3517 Kacírová, Mária ONLINE
495. 3517 Béres Alevová, Agnesa alias
496. 3518 Pavliuk-Karachevtseva, Andriana offline
497. 3519 Kristian, Pavol ONLINE
498. 3520 Gajdzik, Tomáš ONLINE
499. 3521 Kačmariková, Andrea ONLINE
500. 3522 Rendešová, Zuzana ONLINE
501. 3523 Varga, Rastislav offline
502. 3524 Melegová, Nikola ONLINE
503. 3524 Gazdová, Mária alias
504. 3524 Michalková, Radka alias
505. 3524 Nosálová, Natália alias
506. 3525 Kuruc, Tomáš ONLINE
507. 3525 Macejová, Alexandra alias
508. 3525 Petrová, Klaudia alias
509. 3526 Šarišský, Marek offline
510. 3527 Hájiková, Martina ONLINE
511. 3527 Michalová, Zuzana alias
512. 3528 Miroššay, Andrej ONLINE
513. 3529 Čoma, Matúš ONLINE
514. 3530 Kalakaj, Peter ONLINE
515. 3530 Hurta, Mikuláš alias
516. 3531 Eftimov, Toni ONLINE
517. 3532 Kello, Martin ONLINE
518. 3533 Jarčuška, Pavol ONLINE
519. 3534 Sonderlichová, Simona ONLINE
520. 3535 Svoreňová, Zuzana ONLINE
521. 3536 Paulíny, Zuzana ONLINE
522. 3537 Miškovský, Pavol ONLINE
523. 3538 Juhászová, Diana ONLINE
524. 3539 Blašková, Frederika ONLINE
525. 3540 Lachváč, Ľubomír ONLINE
526. 3541 Juhásová, Gabriela ONLINE
527. 3542 Petarčíková, Mária ONLINE
528. 3543 Žoldák, Gabriel ONLINE
529. 3544 Oros, Roman offline