Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
2. 3201 Diabelková, Jana ONLINE
3. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
4. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
5. 3203 Harcsová, Slávka alias
6. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
7. 3204 Juriš, Peter ONLINE
8. 3205 Habiňáková, UVZH+UE ONLINE
9. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
10. 3206 Výrostková, Marcela alias
11. 3207 Čisláková, Lýdia ONLINE
12. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
13. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
14. 3210 Šingovský, Milan alias
15. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
16. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
17. 3213 Hladová, Alena ONLINE
18. 3214 Kluchová, Darina ONLINE
19. 3215 Orgonášová, UA ONLINE
20. 3215 Orgonášová, Mária alias
21. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
22. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
23. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
24. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
25. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
26. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
27. 3223 Marcin, Marián offline
28. 3223 Vargová, Lucia alias
29. 3224 Šimon - LF, František ONLINE
30. 3225 Hertelyová, Zdenka ONLINE
31. 3225 Guľašová, Zuzana alias
32. 3225 Lukáčová, Ivana alias
33. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
34. 3227 Chodba, ULB ONLINE
35. 3227 Klimčáková, Lucia alias
36. 3227 Petarčíková, Mária alias
37. 3227 Sabolová, Otília alias
38. 3228 Sabol, Marián ONLINE
39. 3229 Praktikáreň, ULF offline
40. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
41. 3230 Petrenková, Marcela alias
42. 3230 Zimová, Anna alias
43. 3231 Muchová, LVB ONLINE
44. 3231 Behulová, Erika alias
45. 3231 Lesíčková, Eva alias
46. 3231 Mikuš, Jozef alias
47. 3231 Muchová, Alena alias
48. 3231 Petrášová, Darina alias
49. 3231 Šulimanová, Lenka alias
50. 3232 Vašková, Janka ONLINE
51. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
52. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
53. 3235 Labancová, ULKBch - praktikaren ONLINE
54. 3235 Labancová, Adriana alias
55. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
56. 3237 Harvanová, Denisa ONLINE
57. 3237 Matejová, Jana alias
58. 3238 Bardelčíková, Annamária ONLINE
59. 3238 Bačenková, Darina alias
60. 3239 Dombrovský, Peter offline
61. 3240 Nováková, Jaroslava ONLINE
62. 3240 Králiková, Jaroslava alias
63. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
64. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
65. 3242 Kunová, Alexandra alias
66. 3243 Nagyová, Mária ONLINE
67. 3244 Čurová, Katarína ONLINE
68. 3244 Dzugasová, Barbora alias
69. 3244 Slebodníková, Radka alias
70. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
71. 3246 Grešová, Soňa ONLINE
72. 3247 Tokárová, Diana ONLINE
73. 3247 Brandeburová, Andrea alias
74. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
75. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
76. 3249 Slabá, Eva alias
77. 3250 Talian, Ivan ONLINE
78. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
79. 3251 Bago Pilátová, Martina ONLINE
80. 3251 Solárová, Zuzana alias
81. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
82. 3252 Zigová, Martina alias
83. 3253 Jenčuráková, Martina ONLINE
84. 3253 Tarrová, Magdaléna alias
85. 3254 Chodba, ULKBch offline
86. 3254 Sucha, Alena alias
87. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
88. 3255 Dulínová, Zdenka alias
89. 3255 Jurková, Emília alias
90. 3256 Bačová, Ivana offline
91. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
92. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
93. 3258 Udrzba LF ONLINE
94. 3258 Balla, Štefan alias
95. 3258 Gajdoš, Ján alias
96. 3258 Hnát, Marek alias
97. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
98. 3258 Nagy, Benjamín alias
99. 3258 Sedláček, Jozef alias
100. 3259 Špaková, Ivana ONLINE
101. 3260 Matisová, Eva ONLINE
102. 3261 Laboratorium HPLC offline
103. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
104. 3263 UVZ-OCR1 ONLINE
105. 3263 Lacková Rebičová, Miriama alias
106. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
107. 3265 Mojžišová, Gabriela ONLINE
108. 3265 Benetinová, Veronika alias
109. 3265 Kamlárová, Anna alias
110. 3265 Kvaková, Monika alias
111. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
112. 3266 Štofilová, Jana alias
113. 3267 Logoida, Mariia ONLINE
114. 3268 Bušová, Andrea ONLINE
115. 3269 Linková, Marcela ONLINE
116. 3269 Lachytová, Markéta alias
117. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
118. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
119. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
120. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
121. 3274 Ranglová, Zuzana offline
122. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
123. 3275 Kalinová, Katarína alias
124. 3275 Klepcová, Zuzana alias
125. 3275 Krajčíková, Kristína alias
126. 3275 Široká, Monika alias
127. 3276 Vašková, Janka ONLINE
128. 3276 Haus, Martin alias
129. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
130. 3278 Solár, Peter ONLINE
131. 3279 Hámorská, Martina ONLINE
132. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
133. 3280 Kizek, Peter alias
134. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
135. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
136. 3282 Ambrózyová, Helena alias
137. 3282 Dudášová, Anna alias
138. 3282 Kravcová, Paulína alias
139. 3282 Tóthová, Mária alias
140. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
141. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
142. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
143. 3286 Hudák, sklad MTZ offline
144. 3286 Dudríková, Viera alias
145. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
146. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
147. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
148. 3289 Brenišin, Marek alias
149. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
150. 3290 Lovayová, Viera ONLINE
151. 3291 Tirpáková, Libuša offline
152. 3291 Suchanová, Renáta alias
153. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
154. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
155. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
156. 3294 Parová, Valéria alias
157. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
158. 3296 Raková, Jana ONLINE
159. 3296 Šudáková, Marie alias
160. 3296 Toplanská, Zuzana alias
161. 3297 Sováriová Soósová, Mária ONLINE
162. 3298 LVB - chodba ONLINE
163. 3298 Behulová, Erika alias
164. 3298 Lesíčková, Eva alias
165. 3298 Mikuš, Jozef alias
166. 3298 Šulimanová, Lenka alias
167. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
168. 3300 Byrtus, Milan alias
169. 3300 Horňák, Tibor alias
170. 3300 Konečný, Ján alias
171. 3300 Kras, Ivan alias
172. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
173. 3302 Gregová, Eva ONLINE
174. 3303 Kajla, Monika ONLINE
175. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
176. 3304 Balintová, Elena alias
177. 3305 Timková, Silvia offline
178. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
179. 3306 Soták Benedeková, Lenka alias
180. 3307 Habiňaková, Martina ONLINE
181. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
182. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
183. 3310 Mošková, Beáta offline
184. 3311 Kašická, Lena ONLINE
185. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
186. 3312 Balintová, Elena alias
187. 3313 Ondič, Vladislav offline
188. 3314 Hurová, Ľubica offline
189. 3314 Ďuriančíková, Drahomíra alias
190. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
191. 3315 Horňaková, Jarmila alias
192. 3315 Vašinská, Katarína alias
193. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
194. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
195. 3316 Kočišová, Renáta alias
196. 3317 Tomková, Katarína ONLINE
197. 3317 Žabková, Lenka alias
198. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
199. 3319 Zjarová, Andrea ONLINE
200. 3319 Farkašová, Nela alias
201. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
202. 3321 Penička, dielna offline
203. 3321 Penička, Ján alias
204. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
205. 3322 Čarnoká, Katarína alias
206. 3323 Urbanská, Lenka ONLINE
207. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
208. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
209. 3327 Petríková, Radka ONLINE
210. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
211. 3329 Gáborová, Martina ONLINE
212. 3330 Peregrim, Igor offline
213. 3331 Štimmelová, Judita offline
214. 3331 Kollárová, Zuzana alias
215. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
216. 3333 Varga, Marek offline
217. 3334 Donič, Viliam ONLINE
218. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
219. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
220. 3337 Šemeláková, Martina offline
221. 3338 Stupák, Marek ONLINE
222. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
223. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
224. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
225. 3342 Ružičková, Ružena ONLINE
226. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
227. 3344 Bucková, Jana ONLINE
228. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
229. 3346 Černáková, Dana ONLINE
230. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
231. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
232. 3349 Habalová, Viera ONLINE
233. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
234. 3351 Mičková, Helena ONLINE
235. 3352 Lukán, Norbert offline
236. 3353 Javorský, Martin offline
237. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
238. 3355 Šalagovič, Ján offline
239. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
240. 3356 Saloka, Kamil alias
241. 3357 Vojčíková, Lea ONLINE
242. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
243. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
244. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
245. 3361 Hrabinská, Zdenka ONLINE
246. 3361 Bodnárová, Jana alias
247. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
248. 3363 Vranec, Marek, BOZP LF offline
249. 3364 Firment, Jozef ONLINE
250. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
251. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
252. 3366 Šalamonová Blichová, Lenka alias
253. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
254. 3368 Mareková, Mária ONLINE
255. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
256. 3370 Sabo, Ján ONLINE
257. 3371 Mechírová, Viola ONLINE
258. 3372 Kreheľová, Andrea ONLINE
259. 3373 Dorko, Erik offline
260. 3374 Halánová, Monika ONLINE
261. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
262. 3376 Hudáková, Terézia ONLINE
263. 3377 Rabajdová, Miroslava ONLINE
264. 3378 Danková, Marianna ONLINE
265. 3378 Jonecová, Zuzana alias
266. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
267. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
268. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
269. 3382 Szabóová, Eva offline
270. 3383 Kmeťová, Marta ONLINE
271. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
272. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
273. 3385 Hantke, Anna alias
274. 3385 Hnát, Marek alias
275. 3385 Horňáková, Anna alias
276. 3385 Onderková, Martina alias
277. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
278. 3388 Siegfried, Leonard ONLINE
279. 3389 Chylová, Martina offline
280. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
281. 3390 Bosáková, Lucia alias
282. 3390 Skoumalová, Ivana alias
283. 3391 Kovaničová, Milana ONLINE
284. 3391 Chylová, Martina alias
285. 3391 Peštová, Lívia alias
286. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
287. 3392 Belák, Andrej alias
288. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
289. 3393 Polanová, Miriam alias
290. 3394 Rajničová, Iveta ONLINE
291. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
292. 3396 Čepová, Eva ONLINE
293. 3397 Vagáneková, KUCH ONLINE
294. 3397 Vagáneková, Katarína alias
295. 3398 Géci, Imrich ONLINE
296. 3398 Bober, Peter alias
297. 3398 Imrich, Géci alias
298. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
299. 3399 Penička, Ján alias
300. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
301. 3400 Davidová, Zuzana alias
302. 3400 Fraňová, Lucia alias
303. 3401 Silvášiová, ULKBch ONLINE
304. 3401 Ďurovcová, Eva alias
305. 3401 Molčányiová, Angela alias
306. 3401 Silvášiová, Ivana alias
307. 3402 Medvecová, ULF ONLINE
308. 3402 Medvecová, Ružena alias
309. 3403 Jenčová, ULKBf ONLINE
310. 3403 Géciová, Zuzana alias
311. 3403 Jenčová, Henrieta alias
312. 3404 Bardzáková, ULB ONLINE
313. 3404 Bardzáková, Anna alias
314. 3405 Trochanová, Martina ONLINE
315. 3406 Huličová, UPF ONLINE
316. 3406 Huličová, Silvia alias
317. 3407 Gunčágová, ULKM ONLINE
318. 3407 Gunčágová, Alena alias
319. 3408 Jánošová, UF ONLINE
320. 3408 Jánošová, Ingrid alias
321. 3409 Lacková, UO ONLINE
322. 3409 Lacková, Martina alias
323. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
324. 3411 Franková, I. IK - 3. posch. ONLINE
325. 3411 Franková, Ingrid alias
326. 3412 Mišíková, I. ChK ONLINE
327. 3412 Mišíková, Eva alias
328. 3413 Lacková, I. GPK ONLINE
329. 3413 Lacková, Martina alias
330. 3414 Herichová, KDD ONLINE
331. 3414 Herichová, Libuša alias
332. 3415 Schusterová, Ingrid ONLINE
333. 3416 Popovičová, I. SK ONLINE
334. 3416 Popovičová, Daniela alias
335. 3417 Kaľavská, KD ONLINE
336. 3417 Kaľavská, Mária alias
337. 3418 Šutáková, OK ONLINE
338. 3418 Šutáková, Edita alias
339. 3419 Kissová, KORL ONLINE
340. 3419 Kissová, Eva alias
341. 3420 I. IK, poliklinika ONLINE
342. 3421 Illéšová, NK ONLINE
343. 3421 Gdovinová, Zuzana alias
344. 3421 Illéšová, Petra alias
345. 3421 Papíková, Jana alias
346. 3422 Palkovitsová, I. PK ONLINE
347. 3422 Palkovitsová, Adriana alias
348. 3423 Batiová, KOTPU ONLINE
349. 3423 Batiová, Monika alias
350. 3424 Kmaková, Anna ONLINE
351. 3425 Jánošíková, NChK ONLINE
352. 3426 Šestáková, I. KAIM ONLINE
353. 3427 Čechová, I. KRaZM ONLINE
354. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
355. 3428 Ambrózyová, Helena alias
356. 3428 Dudášová, Anna alias
357. 3428 Kravcová, Paulína alias
358. 3428 Tóthová, Mária alias
359. 3429 Krcho, Peter ONLINE
360. 3430 UEM sekretariat ONLINE
361. 3430 Cisková, Oľga alias
362. 3430 Vaňková, Monika alias
363. 3431 Juhásová, ZTB ONLINE
364. 3431 Juhásová, Gabriela alias
365. 3432 SMMK ONLINE
366. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
367. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
368. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
369. 3436 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
370. 3438 Valočiková, Ivana offline
371. 3439 Praktikáreň - UF ONLINE
372. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
373. 3440 Krasnovská, Kristína alias
374. 3440 Prokopová, Anna alias
375. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
376. 3442 Janitorová, Eva offline
377. 3442 Timková, Silvia alias
378. 3444 Urban, Peter ONLINE
379. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
380. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
381. 3446 Bejdová, Petra alias
382. 3446 Gidová, Denisa alias
383. 3446 Pavliková Bimbová, Zuzana alias
384. 3446 Sinčák Konečná, Andrea alias
385. 3446 Šestáková, Marcela alias
386. 3447 Birková, Anna ONLINE
387. 3447 Čižmárová, Beáta alias
388. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia ONLINE
389. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
390. 3450 Slovenská, USL ONLINE
391. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
392. 3451 Bobrov, Nikita offline
393. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
394. 3453 Alexyová, UHaE ONLINE
395. 3453 Alexyová, Janka alias
396. 3453 Čurgali, Kristína alias
397. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
398. 3455 Timková, Vladimíra alias
399. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
400. 3457 Hudák, Michal offline
401. 3458 Nerantzakis, Ingrid ONLINE
402. 3459 Strojný, Ladislav offline
403. 3460 Schubertová, Andrea ONLINE
404. 3461 Bomba, Alojz offline
405. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
406. 3463 Hijová, Emília offline
407. 3463 Mojžišová, Gabriela alias
408. 3464 Doľáková, KSaMCh ONLINE
409. 3464 Doľáková, Martina alias
410. 3465 Mahely, KPLaKT ONLINE
411. 3465 Mahely, Beáta alias
412. 3466 Kövérová, KPF ONLINE
413. 3466 Kövérová, Agáta alias
414. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
415. 3467 Čabrová, Jarmila alias
416. 3468 Perešová, II. ChK ONLINE
417. 3468 Perešová, Nikoleta alias
418. 3469 Ambro, Ľuboš ONLINE
419. 3469 Link, René alias
420. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
421. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
422. 3471 Vargová, Viola alias
423. 3472 Filipová, UP offline
424. 3473 Sabol, Marián offline
425. 3474 Jurgová, Tatiana offline
426. 3475 Vančíková, Jana offline
427. 3476 Takáč, Peter ONLINE
428. 3477 Belák, Jozef ONLINE
429. 3478 Mitro, Peter ONLINE
430. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
431. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
432. 3481 Laputková, Galina ONLINE
433. 3482 Schréter, Ivan offline
434. 3483 Jenča, Andrej ONLINE
435. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
436. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
437. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
438. 3487 Urdzík, Peter ONLINE
439. 3488 Radoňak, Jozef ONLINE
440. 3489 SSŠZL ONLINE
441. 3491 Valanský, Ladislav ONLINE
442. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
443. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
444. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
445. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
446. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
447. 3499 Breznoščáková, Dagmar ONLINE
448. 3500 Salokyová, Henrieta ONLINE
449. 3500 Súkeníková, Martina alias
450. 3501 Recepcia Bačíkova ONLINE
451. 3502 Petrášová, Adriána ONLINE
452. 3503 Šmocer, Peter offline
453. 3504 Jenčová, Janka ONLINE
454. 3505 Jendruch, Jozef ONLINE
455. 3506 Jenča, Andrej offline
456. 3507 Jenča, Andrej ONLINE
457. 3508 Bereš, Milan offline
458. 3509 Riznič, Marcel offline
459. 3510 Vantová, Vlasta offline
460. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
461. 3512 Jenčová, Janka ONLINE
462. 3513 Jenča, Andrej offline
463. 3514 Alexovič, Michal ONLINE
464. 3514 Uličná, Csilla alias
465. 3515 Vančíková, Zdena ONLINE
466. 3515 Franková, Štefánia alias
467. 3515 Grohoľová, Mária alias
468. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
469. 3516 Radáčiová, Lenka alias
470. 3517 Kacírová, Mária ONLINE
471. 3517 Béres Alevová, Agnesa alias
472. 3518 Pavliuk-Karachevtseva, Andriana offline
473. 3519 Kristian, Pavol ONLINE
474. 3520 Gajdzik, Tomáš ONLINE
475. 3521 Kačmariková, Andrea ONLINE
476. 3522 Rendešová, Zuzana ONLINE
477. 3523 Varga, Rastislav ONLINE
478. 3524 Melegová, Nikola ONLINE
479. 3524 Michalková, Radka alias
480. 3525 Kuruc, Tomáš ONLINE
481. 3525 Petrová, Klaudia alias
482. 3526 Bernátová, Silvia ONLINE
483. 3526 Šarišský, Marek alias
484. 3527 Hájiková, Martina ONLINE
485. 3528 Miroššay, Andrej ONLINE
486. 3529 Čoma, Matúš ONLINE
487. 3530 Kalakaj, Peter ONLINE
488. 3530 Hurta, Mikuláš alias
489. 3531 Eftimov, Toni ONLINE
490. 3532 Kello, Martin ONLINE
491. 3533 Jarčuška, Pavol ONLINE
492. 3534 Sonderlichová, Simona ONLINE
493. 3535 Svoreňová, Zuzana ONLINE
494. 3536 Paulíny, Zuzana ONLINE
495. 3537 Miškovský, Pavol ONLINE
496. 3538 Juhászová, Diana ONLINE
497. 3539 Blašková, Frederika ONLINE