Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
2. 3201 Diabelková, Jana ONLINE
3. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
4. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
5. 3203 Harcsová, Slávka alias
6. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
7. 3204 Juriš, Peter ONLINE
8. 3205 Habiňáková, UVZH+UE offline
9. 3206 Čigášová Perunská, Ivana offline
10. 3206 Výrostková, Marcela alias
11. 3207 Čisláková, Lýdia ONLINE
12. 3209 Lovásová, Květuše offline
13. 3210 Medvecký, Rudolf offline
14. 3210 Šingovský, Milan alias
15. 3211 Rybárová, Silvia offline
16. 3212 Hodorová, Ingrid offline
17. 3213 Hladová, Alena offline
18. 3214 Kluchová, Darina offline
19. 3215 Orgonášová, UA offline
20. 3215 Orgonášová, Mária alias
21. 3216 Boleková, Adriana offline
22. 3217 Vecanová, Janka offline
23. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
24. 3219 Mihalik, Jozef offline
25. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
26. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
27. 3223 Marcin, Marián offline
28. 3223 Vargová, Lucia alias
29. 3224 Šimon - LF, František ONLINE
30. 3225 Hertelyová, Zdenka ONLINE
31. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
32. 3227 Chodba, ULB ONLINE
33. 3227 Klimčáková, Lucia alias
34. 3227 Petarčíková, Mária alias
35. 3227 Sabolová, Otília alias
36. 3228 Sabol, Marián ONLINE
37. 3229 Praktikáreň, ULF offline
38. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren offline
39. 3230 Petrenková, Marcela alias
40. 3230 Zimová, Anna alias
41. 3231 Muchová, LVB ONLINE
42. 3231 Behulová, Erika alias
43. 3231 Lesíčková, Eva alias
44. 3231 Mikuš, Jozef alias
45. 3231 Muchová, Alena alias
46. 3231 Petrášová, Darina alias
47. 3231 Šulimanová, Lenka alias
48. 3232 Vašková, Janka ONLINE
49. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
50. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
51. 3235 Labancová, ULKBch - praktikaren ONLINE
52. 3235 Labancová, Adriana alias
53. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
54. 3237 Harvanová, Denisa ONLINE
55. 3237 Matejová, Jana alias
56. 3238 Bardelčíková, Annamária ONLINE
57. 3238 Bačenková, Darina alias
58. 3239 Dombrovský, Peter offline
59. 3240 Nováková, Jaroslava ONLINE
60. 3240 Králiková, Jaroslava alias
61. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
62. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
63. 3242 Kunová, Alexandra alias
64. 3243 Nagyová, Mária offline
65. 3244 Čurová, Katarína ONLINE
66. 3244 Dzugasová, Barbora alias
67. 3244 Slebodníková, Radka alias
68. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
69. 3246 Grešová, Soňa ONLINE
70. 3247 Doktorandi, ULF ONLINE
71. 3247 Brandeburová, Andrea alias
72. 3247 Tokárová, Diana alias
73. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
74. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
75. 3249 Slabá, Eva alias
76. 3250 Talian, Ivan ONLINE
77. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
78. 3251 Bago Pilátová, Martina ONLINE
79. 3251 Solárová, Zuzana alias
80. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
81. 3252 Zigová, Martina alias
82. 3253 Jenčuráková, Martina ONLINE
83. 3253 Tarrová, Magdaléna alias
84. 3254 Chodba, ULaKBch ONLINE
85. 3254 Sucha, Alena alias
86. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
87. 3255 Dulínová, Zdenka alias
88. 3255 Jurková, Emília alias
89. 3256 Bačová, Ivana offline
90. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
91. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
92. 3258 Udrzba LF ONLINE
93. 3258 Balla, Štefan alias
94. 3258 Gajdoš, Ján alias
95. 3258 Hnát, Marek alias
96. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
97. 3258 Nagy, Benjamín alias
98. 3258 Sedláček, Jozef alias
99. 3259 Špaková, Ivana ONLINE
100. 3260 Matisová, Eva ONLINE
101. 3260 Rabajdová, Miroslava alias
102. 3261 Laboratorium HPLC offline
103. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
104. 3262 Smolko, Lukáš alias
105. 3263 UVZ-OCR1 ONLINE
106. 3263 Lacková Rebičová, Miriama alias
107. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
108. 3265 Mojžišová, Gabriela ONLINE
109. 3265 Guľašová, Zuzana alias
110. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
111. 3266 Štofilová, Jana alias
112. 3267 PCR laboratorium ONLINE
113. 3268 Bušová, Andrea ONLINE
114. 3269 Linková, Marcela ONLINE
115. 3269 Lachytová, Markéta alias
116. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
117. 3270 Petrová, Lenka alias
118. 3271 Eliášová, Viera offline
119. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
120. 3273 Hvizdošová, Natália offline
121. 3274 Ranglová, Zuzana offline
122. 3274 Kováčová, Zuzana alias
123. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
124. 3276 Vašková, Janka ONLINE
125. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
126. 3278 Solár, Peter ONLINE
127. 3279 Hámorská, Martina ONLINE
128. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
129. 3280 Kizek, Peter alias
130. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
131. 3281 Rovenská, Tímea alias
132. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
133. 3282 Ambrózyová, Helena alias
134. 3282 Dudášová, Anna alias
135. 3282 Kravcová, Paulína alias
136. 3282 Tóthová, Mária alias
137. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
138. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
139. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
140. 3286 Hudák, sklad MTZ offline
141. 3286 Dudríková, Viera alias
142. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
143. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
144. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
145. 3289 Rusnáková, Simona alias
146. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
147. 3290 Lovayová, Viera ONLINE
148. 3291 Tirpáková, Libuša offline
149. 3291 Suchanová, Renáta alias
150. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
151. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
152. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
153. 3294 Parová, Valéria alias
154. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
155. 3296 Raková, Jana ONLINE
156. 3296 Šudáková, Marie alias
157. 3296 Toplanská, Zuzana alias
158. 3297 Sováriová Soósová, Mária ONLINE
159. 3298 LVB - chodba ONLINE
160. 3298 Behulová, Erika alias
161. 3298 Lesíčková, Eva alias
162. 3298 Mikuš, Jozef alias
163. 3298 Šulimanová, Lenka alias
164. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
165. 3300 Byrtus, Milan alias
166. 3300 Horňák, Tibor alias
167. 3300 Konečný, Ján alias
168. 3300 Kras, Ivan alias
169. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
170. 3302 Gregová, Eva ONLINE
171. 3303 Kajla, Monika ONLINE
172. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
173. 3304 Balintová, Elena alias
174. 3305 Timková, Silvia ONLINE
175. 3305 Schwartzová, Vladimíra alias
176. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
177. 3306 Soták Benedeková, Lenka alias
178. 3307 Habiňaková, Martina offline
179. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
180. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
181. 3310 Mošková, Beáta ONLINE
182. 3311 Kašická, Lena ONLINE
183. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
184. 3312 Balintová, Elena alias
185. 3313 Ondič, Vladislav offline
186. 3314 Ďuriančíková, Drahomíra ONLINE
187. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
188. 3315 Horňaková, Jarmila alias
189. 3315 Vašinská, Katarína alias
190. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
191. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
192. 3316 Kočišová, Renáta alias
193. 3317 Tomková, Katarína ONLINE
194. 3317 Žabková, Lenka alias
195. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
196. 3319 Zjarová, Andrea ONLINE
197. 3319 Farkašová, Nela alias
198. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
199. 3321 Penička, dielna offline
200. 3321 Penička, Ján alias
201. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
202. 3322 Čarnoká, Katarína alias
203. 3323 Urbanská, Lenka ONLINE
204. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
205. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
206. 3327 Szidorová, Radka ONLINE
207. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
208. 3329 Doktorandi, ULF ONLINE
209. 3330 Štimmelová, Judita offline
210. 3330 Peregrim, Igor alias
211. 3331 Štimmelová, Judita ONLINE
212. 3331 Kollárová, Zuzana alias
213. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
214. 3333 Varga, Marek offline
215. 3334 Donič, Viliam ONLINE
216. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
217. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
218. 3337 Šemeláková, Martina ONLINE
219. 3338 Stupák, Marek ONLINE
220. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
221. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
222. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
223. 3342 Ružičková, Ružena ONLINE
224. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
225. 3344 Bucková, Jana ONLINE
226. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
227. 3346 Černáková, Dana ONLINE
228. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
229. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
230. 3349 Habalová, Viera ONLINE
231. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
232. 3351 Mičková, Helena ONLINE
233. 3352 Lukán, Norbert offline
234. 3353 Javorský, Martin offline
235. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
236. 3355 Šalagovič, Ján offline
237. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
238. 3356 Saloka, Kamil alias
239. 3357 Vojčíková, Lea ONLINE
240. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
241. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
242. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
243. 3361 Blašková, Frederika ONLINE
244. 3361 Bodnárová, Jana alias
245. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
246. 3363 Vranec, Marek, BOZP LF offline
247. 3364 Firment, Jozef ONLINE
248. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
249. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
250. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
251. 3368 Mareková, Mária ONLINE
252. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
253. 3370 Sabo, Ján ONLINE
254. 3371 Mechírová, Viola ONLINE
255. 3372 Kreheľová, Andrea offline
256. 3373 Dorko, Erik ONLINE
257. 3374 Halánová, Monika ONLINE
258. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
259. 3375 Poľáková, Eva alias
260. 3376 Hudáková, Terézia ONLINE
261. 3377 Rabajdová, Miroslava ONLINE
262. 3378 Danková, Marianna offline
263. 3378 Jonecová, Zuzana alias
264. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
265. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
266. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
267. 3382 Szabóová, Eva offline
268. 3383 Kmeťová, Marta ONLINE
269. 3384 Kolesár, Dalibor offline
270. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
271. 3385 Hantke, Anna alias
272. 3385 Hnát, Marek alias
273. 3385 Horňáková, Anna alias
274. 3385 Onderková, Martina alias
275. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
276. 3388 Siegfried, Leonard ONLINE
277. 3389 Chylová, Martina offline
278. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
279. 3390 Bosáková, Lucia alias
280. 3390 Skoumalová, Ivana alias
281. 3391 Kovaničová, Milana ONLINE
282. 3391 Chylová, Martina alias
283. 3391 Peštová, Lívia alias
284. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
285. 3392 Belák, Andrej alias
286. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
287. 3393 Polanová, Miriam alias
288. 3394 Rajničová, Iveta ONLINE
289. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
290. 3396 Čepová, Eva ONLINE
291. 3397 Vagáneková, KUCH ONLINE
292. 3397 Vagáneková, Katarína alias
293. 3398 Géci, Imrich ONLINE
294. 3398 Bober, Peter alias
295. 3398 Imrich, Géci alias
296. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
297. 3399 Penička, Ján alias
298. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
299. 3400 Davidová, Zuzana alias
300. 3400 Fraňová, Lucia alias
301. 3401 Silvášiová, ULKBch ONLINE
302. 3401 Silvášiová, Ivana alias
303. 3402 Medvecová, ULF ONLINE
304. 3402 Medvecová, Ružena alias
305. 3403 Jenčová, ULKBf ONLINE
306. 3403 Géciová, Zuzana alias
307. 3403 Jenčová, Henrieta alias
308. 3404 Bardzáková, ULB ONLINE
309. 3404 Bardzáková, Anna alias
310. 3405 Trochanová, Martina ONLINE
311. 3406 Huličová, UPF ONLINE
312. 3406 Huličová, Silvia alias
313. 3406 Ništiar, František alias
314. 3407 Gunčágová, ULKM ONLINE
315. 3407 Gunčágová, Alena alias
316. 3408 Jánošová, UF ONLINE
317. 3408 Jánošová, Ingrid alias
318. 3409 Lacková, UO ONLINE
319. 3409 Lacková, Martina alias
320. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
321. 3411 Franková, I. IK - 3. posch. ONLINE
322. 3411 Franková, Ingrid alias
323. 3412 Mišíková, I. ChK ONLINE
324. 3412 Mišíková, Eva alias
325. 3413 Lacková, I. GPK ONLINE
326. 3413 Lacková, Martina alias
327. 3414 Herichová, KDD ONLINE
328. 3414 Herichová, Libuša alias
329. 3415 Schusterová, Ingrid ONLINE
330. 3416 Popovičová, I. SK ONLINE
331. 3416 Popovičová, Daniela alias
332. 3417 Kaľavská, KD ONLINE
333. 3417 Kaľavská, Mária alias
334. 3418 Šutáková, OK ONLINE
335. 3418 Šutáková, Edita alias
336. 3419 Kissová, KORL ONLINE
337. 3419 Kissová, Eva alias
338. 3420 I. IK, poliklinika ONLINE
339. 3421 Illéšová, NK ONLINE
340. 3421 Illéšová, Petra alias
341. 3422 Palkovitsová, I. PK ONLINE
342. 3422 Palkovitsová, Adriana alias
343. 3423 Batiová, KOTPU ONLINE
344. 3423 Batiová, Monika alias
345. 3424 Kmaková, Anna ONLINE
346. 3425 Jánošíková, NChK ONLINE
347. 3426 Šestáková, I. KAIM ONLINE
348. 3427 Čechová, I. KRaZM ONLINE
349. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
350. 3428 Ambrózyová, Helena alias
351. 3428 Dudášová, Anna alias
352. 3428 Kravcová, Paulína alias
353. 3428 Tóthová, Mária alias
354. 3429 Krcho, Peter ONLINE
355. 3430 UEM sekretariat ONLINE
356. 3430 Cisková, Oľga alias
357. 3430 Vaňková, Monika alias
358. 3431 Juhásová, ZTB ONLINE
359. 3431 Juhásová, Gabriela alias
360. 3432 SMMK ONLINE
361. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
362. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
363. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
364. 3436 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
365. 3438 Valočiková, Ivana offline
366. 3439 Praktikáreň - UF ONLINE
367. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
368. 3440 Krasnovská, Kristína alias
369. 3440 Prokopová, Anna alias
370. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
371. 3442 Timková, Silvia ONLINE
372. 3444 Urban, Peter ONLINE
373. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
374. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
375. 3446 Bejdová, Petra alias
376. 3446 Gidová, Denisa alias
377. 3446 Göbl, Juliana alias
378. 3446 Kurjanová, Lucia alias
379. 3446 Pavliková Bimbová, Zuzana alias
380. 3446 Sinčák Konečná, Andrea alias
381. 3446 Šestáková, Marcela alias
382. 3447 Birková, Anna ONLINE
383. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia ONLINE
384. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
385. 3450 Slovenská, USL ONLINE
386. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
387. 3451 Bobrov, Nikita ONLINE
388. 3452 Harcsová, Slávka offline
389. 3453 Alexyová, UHaE ONLINE
390. 3453 Alexyová, Janka alias
391. 3453 Čurgali, Kristína alias
392. 3453 Fagová, Zuzana alias
393. 3454 Nobody, Nobody offline
394. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
395. 3455 Timková, Vladimíra alias
396. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
397. 3457 Hudák, Michal offline
398. 3458 Nerantzakis, Ingrid offline
399. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
400. 3460 Schubertová, Andrea ONLINE
401. 3461 Bomba, Alojz offline
402. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
403. 3463 Hijová, Emília offline
404. 3463 Benetinová, Veronika alias
405. 3464 Doľáková, KSaMCh ONLINE
406. 3464 Doľáková, Martina alias
407. 3465 Mahely, KPLaKT ONLINE
408. 3465 Mahely, Beáta alias
409. 3466 Kövérová, KPF ONLINE
410. 3466 Kövérová, Agáta alias
411. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
412. 3467 Čabrová, Jarmila alias
413. 3468 Perešová, II. ChK ONLINE
414. 3468 Perešová, Nikoleta alias
415. 3469 Ambro, Ľuboš ONLINE
416. 3469 Macurová, Veronika alias
417. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
418. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
419. 3471 Vargová, Viola alias
420. 3472 Filipová, UP offline
421. 3473 Sabol, Marián offline
422. 3474 Jurgová, Tatiana offline
423. 3475 Vančíková, Jana offline
424. 3476 Takáč, Peter ONLINE
425. 3477 Belák, Jozef ONLINE
426. 3478 Mitro, Peter ONLINE
427. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
428. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
429. 3481 Laputková, Galina ONLINE
430. 3482 Schréter, Ivan offline
431. 3483 Jenča, Andrej ONLINE
432. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
433. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
434. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
435. 3487 Urdzík, Peter ONLINE
436. 3488 Radoňak, Jozef ONLINE
437. 3489 SSŠZL ONLINE
438. 3491 Valanský, Ladislav ONLINE
439. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
440. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
441. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
442. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
443. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
444. 3498 Ništiar, František offline
445. 3499 Breznoščáková, Dagmar ONLINE
446. 3500 Salokyová, Henrieta ONLINE
447. 3500 Súkeníková, Martina alias
448. 3501 Recepcia Bačíkova ONLINE
449. 3502 Petrášová, Adriána ONLINE
450. 3503 Šmocer, Peter offline
451. 3504 Jenčová, Janka ONLINE
452. 3505 Jendruch, Jozef offline
453. 3506 Jenča, Andrej offline
454. 3507 Jenča, Andrej ONLINE
455. 3508 Bereš, Milan offline
456. 3509 Riznič, Marcel offline
457. 3510 Vantová, Vlasta ONLINE
458. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
459. 3512 Jenčová, Janka ONLINE
460. 3513 Jenča, Andrej offline
461. 3514 Alexovič, Michal ONLINE
462. 3514 Uličná, Csilla alias
463. 3515 Vančíková, Zdena ONLINE
464. 3515 Franková, Štefánia alias
465. 3515 Grohoľová, Mária alias
466. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
467. 3516 Radáčiová, Lenka alias
468. 3517 Kacírová, Mária offline
469. 3517 Béres Alevová, Agnesa alias
470. 3518 Pavliuk-Karachevtseva, Andriana offline
471. 3519 Kristian, Pavol ONLINE
472. 3520 Gajdzik, Tomáš ONLINE
473. 3521 Kačmariková, Andrea offline
474. 3522 Rendešová, Zuzana ONLINE
475. 3523 Varga, Rastislav offline
476. 3524 Melegová, Nikola ONLINE
477. 3524 Michalková, Radka alias
478. 3525 Kuruc, Tomáš ONLINE
479. 3525 Petrová, Klaudia alias
480. 3525 Takáč, Peter alias
481. 3526 Bernátová, Silvia ONLINE
482. 3526 Šarišský, Marek alias
483. 3527 Hájiková, Martina ONLINE
484. 3527 Michalová, Zuzana alias
485. 3528 Miroššay, Andrej ONLINE
486. 3529 Čoma, Matúš ONLINE
487. 3530 Kalakaj, Peter ONLINE
488. 3530 Hurta, Mikuláš alias
489. 3531 Eftimov, Toni ONLINE
490. 3532 Kello, Martin ONLINE
491. 3533 Jarčuška, Pavol ONLINE
492. 3534 Sonderlichová, Simona ONLINE
493. 3535 Svoreňová, Zuzana ONLINE
494. 3536 Paulíny, Zuzana ONLINE
495. 3538 Juhászová, Diana offline
496. 3538 Vaško, Gabriel alias