Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
2. 3201 Diabelková, Jana ONLINE
3. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
4. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
5. 3203 Harcsová, Slávka alias
6. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
7. 3204 Juriš, Peter ONLINE
8. 3205 Habiňáková, UVZH+UE ONLINE
9. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
10. 3206 Výrostková, Marcela alias
11. 3207 Čisláková, Lýdia ONLINE
12. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
13. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
14. 3210 Šingovský, Milan alias
15. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
16. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
17. 3213 Hladová, Alena ONLINE
18. 3214 Kluchová, Darina ONLINE
19. 3215 Orgonášová, UA ONLINE
20. 3215 Orgonášová, Mária alias
21. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
22. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
23. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
24. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
25. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
26. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
27. 3223 Marcin, Marián offline
28. 3223 Vargová, Lucia alias
29. 3224 Šimon - LF, František ONLINE
30. 3225 Hertelyová, Zdenka ONLINE
31. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
32. 3227 Chodba, ULB ONLINE
33. 3227 Klimčáková, Lucia alias
34. 3227 Petarčíková, Mária alias
35. 3227 Sabolová, Otília alias
36. 3228 Sabol, Marián ONLINE
37. 3229 Praktikáreň, ULF offline
38. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
39. 3230 Petrenková, Marcela alias
40. 3230 Zimová, Anna alias
41. 3231 Muchová, LVB ONLINE
42. 3231 Behulová, Erika alias
43. 3231 Lesíčková, Eva alias
44. 3231 Mikuš, Jozef alias
45. 3231 Muchová, Alena alias
46. 3231 Petrášová, Darina alias
47. 3231 Šulimanová, Lenka alias
48. 3232 Vašková, Janka ONLINE
49. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
50. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
51. 3235 Labancová, ULKBch - praktikaren ONLINE
52. 3235 Labancová, Adriana alias
53. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
54. 3237 Harvanová, Denisa ONLINE
55. 3237 Matejová, Jana alias
56. 3238 Bardelčíková, Annamária ONLINE
57. 3238 Bačenková, Darina alias
58. 3239 Dombrovský, Peter ONLINE
59. 3240 Nováková, Jaroslava ONLINE
60. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
61. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
62. 3242 Kunová, Alexandra alias
63. 3243 Nagyová, Mária ONLINE
64. 3244 Čurová, Katarína ONLINE
65. 3244 Dzugasová, Barbora alias
66. 3244 Slebodníková, Radka alias
67. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
68. 3246 Grešová, Soňa ONLINE
69. 3247 Doktorandi, ULF ONLINE
70. 3247 Brandeburová, Andrea alias
71. 3247 Tokárová, Diana alias
72. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
73. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
74. 3249 Slabá, Eva alias
75. 3250 Talian, Ivan ONLINE
76. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
77. 3251 Bago Pilátová, Martina ONLINE
78. 3251 Solárová, Zuzana alias
79. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
80. 3252 Zigová, Martina alias
81. 3253 Jenčuráková, Martina ONLINE
82. 3253 Tarrová, Magdaléna alias
83. 3254 Chodba, ULaKBch ONLINE
84. 3254 Sucha, Alena alias
85. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
86. 3255 Dulínová, Zdenka alias
87. 3255 Jurková, Emília alias
88. 3256 Bačová, Ivana offline
89. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
90. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
91. 3258 Udrzba LF ONLINE
92. 3258 Balla, Štefan alias
93. 3258 Gajdoš, Ján alias
94. 3258 Hnát, Marek alias
95. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
96. 3258 Nagy, Benjamín alias
97. 3258 Sedláček, Jozef alias
98. 3259 Špaková, Ivana ONLINE
99. 3260 Matisová, Eva ONLINE
100. 3261 Laboratorium HPLC offline
101. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
102. 3262 Smolko, Lukáš alias
103. 3263 UVZ-OCR1 ONLINE
104. 3263 Lacková Rebičová, Miriama alias
105. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
106. 3265 Mojžišová, Gabriela ONLINE
107. 3265 Guľašová, Zuzana alias
108. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
109. 3266 Štofilová, Jana alias
110. 3267 PCR laboratorium ONLINE
111. 3268 Bušová, Andrea ONLINE
112. 3269 Linková, Marcela ONLINE
113. 3269 Lachytová, Markéta alias
114. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
115. 3270 Petrová, Lenka alias
116. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
117. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
118. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
119. 3274 Ranglová, Zuzana ONLINE
120. 3274 Kováčová, Zuzana alias
121. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
122. 3276 Vašková, Janka ONLINE
123. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
124. 3278 Solár, Peter ONLINE
125. 3279 Hámorská, Martina ONLINE
126. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
127. 3280 Kizek, Peter alias
128. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
129. 3281 Rovenská, Tímea alias
130. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
131. 3282 Ambrózyová, Helena alias
132. 3282 Dudášová, Anna alias
133. 3282 Kravcová, Paulína alias
134. 3282 Tóthová, Mária alias
135. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
136. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
137. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
138. 3286 Hudák, sklad MTZ offline
139. 3286 Dudríková, Viera alias
140. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
141. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
142. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
143. 3289 Rusnáková, Simona alias
144. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
145. 3290 Lovayová, Viera ONLINE
146. 3291 Tirpáková, Libuša offline
147. 3291 Suchanová, Renáta alias
148. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
149. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
150. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
151. 3294 Parová, Valéria alias
152. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
153. 3296 Raková, Jana ONLINE
154. 3296 Šudáková, Marie alias
155. 3296 Toplanská, Zuzana alias
156. 3297 Sováriová Soósová, Mária ONLINE
157. 3298 LVB - chodba ONLINE
158. 3298 Behulová, Erika alias
159. 3298 Lesíčková, Eva alias
160. 3298 Mikuš, Jozef alias
161. 3298 Šulimanová, Lenka alias
162. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
163. 3300 Byrtus, Milan alias
164. 3300 Horňák, Tibor alias
165. 3300 Konečný, Ján alias
166. 3300 Kras, Ivan alias
167. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
168. 3302 Gregová, Eva ONLINE
169. 3303 Kajla, Monika ONLINE
170. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
171. 3304 Balintová, Elena alias
172. 3305 Timková, Silvia ONLINE
173. 3305 Schwartzová, Vladimíra alias
174. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
175. 3306 Soták Benedeková, Lenka alias
176. 3307 Habiňaková, Martina offline
177. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
178. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
179. 3310 Mošková, Beáta offline
180. 3311 Kašická, Lena ONLINE
181. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
182. 3312 Balintová, Elena alias
183. 3313 Ondič, Vladislav offline
184. 3314 Ďuriančíková, Drahomíra ONLINE
185. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
186. 3315 Horňaková, Jarmila alias
187. 3315 Vašinská, Katarína alias
188. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
189. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
190. 3316 Kočišová, Renáta alias
191. 3317 Tomková, Katarína ONLINE
192. 3317 Žabková, Lenka alias
193. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
194. 3319 Zjarová, Andrea ONLINE
195. 3319 Farkašová, Nela alias
196. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
197. 3321 Penička, dielna offline
198. 3321 Penička, Ján alias
199. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
200. 3322 Čarnoká, Katarína alias
201. 3323 Urbanská, Lenka ONLINE
202. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
203. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
204. 3327 Szidorová, Radka ONLINE
205. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
206. 3329 Doktorandi, ULF ONLINE
207. 3330 Štimmelová, Judita offline
208. 3330 Peregrim, Igor alias
209. 3331 Štimmelová, Judita ONLINE
210. 3331 Kollárová, Zuzana alias
211. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
212. 3333 Varga, Marek offline
213. 3334 Donič, Viliam ONLINE
214. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
215. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
216. 3337 Šemeláková, Martina ONLINE
217. 3338 Stupák, Marek ONLINE
218. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
219. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
220. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
221. 3342 Ružičková, Ružena ONLINE
222. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
223. 3344 Bucková, Jana ONLINE
224. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
225. 3346 Černáková, Dana ONLINE
226. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
227. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
228. 3349 Habalová, Viera ONLINE
229. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
230. 3351 Mičková, Helena ONLINE
231. 3352 Lukán, Norbert offline
232. 3353 Javorský, Martin offline
233. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
234. 3355 Šalagovič, Ján offline
235. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
236. 3356 Saloka, Kamil alias
237. 3357 Vojčíková, Lea ONLINE
238. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
239. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
240. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
241. 3361 Blašková, Frederika ONLINE
242. 3361 Bodnárová, Jana alias
243. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
244. 3363 Vranec, Marek, BOZP LF offline
245. 3364 Firment, Jozef ONLINE
246. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
247. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
248. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
249. 3368 Mareková, Mária ONLINE
250. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
251. 3370 Sabo, Ján ONLINE
252. 3371 Mechírová, Viola ONLINE
253. 3372 Kreheľová, Andrea ONLINE
254. 3373 Dorko, Erik offline
255. 3374 Halánová, Monika offline
256. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
257. 3375 Poľáková, Eva alias
258. 3376 Hudáková, Terézia ONLINE
259. 3377 Bilecová-Rabajdová, Miroslava ONLINE
260. 3378 Danková, Marianna ONLINE
261. 3378 Jonecová, Zuzana alias
262. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
263. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
264. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
265. 3382 Szabóová, Eva offline
266. 3383 Kmeťová, Marta ONLINE
267. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
268. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
269. 3385 Hantke, Anna alias
270. 3385 Hnát, Marek alias
271. 3385 Horňáková, Anna alias
272. 3385 Onderková, Martina alias
273. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
274. 3388 Siegfried, Leonard ONLINE
275. 3389 Chylová, Martina offline
276. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
277. 3390 Bosáková, Lucia alias
278. 3390 Skoumalová, Ivana alias
279. 3391 Kovaničová, Milana ONLINE
280. 3391 Chylová, Martina alias
281. 3391 Peštová, Lívia alias
282. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
283. 3392 Belák, Andrej alias
284. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
285. 3393 Polanová, Miriam alias
286. 3394 Rajničová, Iveta ONLINE
287. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
288. 3396 Čepová, Eva ONLINE
289. 3397 Vagáneková, KUCH ONLINE
290. 3397 Vagáneková, Katarína alias
291. 3398 Géci, Imrich ONLINE
292. 3398 Bober, Peter alias
293. 3398 Imrich, Géci alias
294. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
295. 3399 Penička, Ján alias
296. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
297. 3400 Davidová, Zuzana alias
298. 3400 Fraňová, Lucia alias
299. 3401 Silvášiová, ULKBch ONLINE
300. 3401 Silvášiová, Ivana alias
301. 3402 Medvecová, ULF ONLINE
302. 3402 Medvecová, Ružena alias
303. 3403 Jenčová, ULKBf ONLINE
304. 3403 Géciová, Zuzana alias
305. 3403 Jenčová, Henrieta alias
306. 3404 Bardzáková, ULB ONLINE
307. 3404 Bardzáková, Anna alias
308. 3405 Trochanová, Martina ONLINE
309. 3406 Huličová, UPF ONLINE
310. 3406 Huličová, Silvia alias
311. 3407 Gunčágová, ULKM ONLINE
312. 3407 Gunčágová, Alena alias
313. 3408 Jánošová, UF ONLINE
314. 3408 Jánošová, Ingrid alias
315. 3409 Lacková, UO ONLINE
316. 3409 Lacková, Martina alias
317. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
318. 3411 Franková, I. IK - 3. posch. ONLINE
319. 3411 Franková, Ingrid alias
320. 3412 Mišíková, I. ChK ONLINE
321. 3412 Mišíková, Eva alias
322. 3413 Lacková, I. GPK ONLINE
323. 3413 Lacková, Martina alias
324. 3414 Herichová, KDD ONLINE
325. 3414 Herichová, Libuša alias
326. 3415 Schusterová, Ingrid ONLINE
327. 3416 Popovičová, I. SK ONLINE
328. 3416 Popovičová, Daniela alias
329. 3417 Kaľavská, KD offline
330. 3417 Kaľavská, Mária alias
331. 3418 Šutáková, OK ONLINE
332. 3418 Šutáková, Edita alias
333. 3419 Kissová, KORL ONLINE
334. 3419 Kissová, Eva alias
335. 3420 I. IK, poliklinika ONLINE
336. 3421 Illéšová, NK ONLINE
337. 3421 Illéšová, Petra alias
338. 3422 Palkovitsová, I. PK ONLINE
339. 3422 Palkovitsová, Adriana alias
340. 3423 Batiová, KOTPU ONLINE
341. 3423 Batiová, Monika alias
342. 3424 Kmaková, Anna ONLINE
343. 3425 Jánošíková, NChK ONLINE
344. 3426 Šestáková, I. KAIM ONLINE
345. 3427 Čechová, I. KRaZM ONLINE
346. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
347. 3428 Ambrózyová, Helena alias
348. 3428 Dudášová, Anna alias
349. 3428 Kravcová, Paulína alias
350. 3428 Tóthová, Mária alias
351. 3429 Krcho, Peter ONLINE
352. 3430 UEM sekretariat ONLINE
353. 3430 Cisková, Oľga alias
354. 3430 Vaňková, Monika alias
355. 3431 Juhásová, ZTB ONLINE
356. 3431 Juhásová, Gabriela alias
357. 3432 SMMK ONLINE
358. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
359. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
360. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
361. 3436 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
362. 3438 Valočiková, Ivana ONLINE
363. 3439 Praktikáreň - UF ONLINE
364. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
365. 3440 Krasnovská, Kristína alias
366. 3440 Prokopová, Anna alias
367. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
368. 3442 Timková, Silvia ONLINE
369. 3444 Urban, Peter ONLINE
370. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
371. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
372. 3446 Bejdová, Petra alias
373. 3446 Gidová, Denisa alias
374. 3446 Göbl, Juliana alias
375. 3446 Kurjanová, Lucia alias
376. 3446 Pavliková Bimbová, Zuzana alias
377. 3446 Sinčák Konečná, Andrea alias
378. 3446 Šestáková, Marcela alias
379. 3447 Birková, Anna ONLINE
380. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia ONLINE
381. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
382. 3450 Slovenská, USL ONLINE
383. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
384. 3451 Bobrov, Nikita ONLINE
385. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
386. 3453 Alexyová, UHaE ONLINE
387. 3453 Alexyová, Janka alias
388. 3453 Čurgali, Kristína alias
389. 3453 Fagová, Zuzana alias
390. 3454 Nobody, Nobody offline
391. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
392. 3455 Timková, Vladimíra alias
393. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
394. 3457 Hudák, Michal offline
395. 3458 Nerantzakis, Ingrid offline
396. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
397. 3460 Schubertová, Andrea ONLINE
398. 3461 Bomba, Alojz offline
399. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
400. 3463 Hijová, Emília ONLINE
401. 3463 Benetinová, Veronika alias
402. 3464 Doľáková, KSaMCh ONLINE
403. 3464 Doľáková, Martina alias
404. 3465 Mahelyová, KPLaKT ONLINE
405. 3466 Kövérová, KPF ONLINE
406. 3466 Kövérová, Agáta alias
407. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
408. 3467 Čabrová, Jarmila alias
409. 3468 Perešová, II. ChK ONLINE
410. 3468 Perešová, Nikoleta alias
411. 3469 Ambro, Ľuboš ONLINE
412. 3469 Macurová, Veronika alias
413. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
414. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
415. 3471 Vargová, Viola alias
416. 3472 Filipová, UP offline
417. 3473 Sabol, Marián offline
418. 3474 Jurgová, Tatiana offline
419. 3475 Vančíková, Jana offline
420. 3476 Takáč, Peter ONLINE
421. 3477 Belák, Jozef ONLINE
422. 3478 Mitro, Peter ONLINE
423. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
424. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
425. 3481 Laputková, Galina ONLINE
426. 3482 Schréter, Ivan offline
427. 3483 Jenča, Andrej ONLINE
428. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
429. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
430. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
431. 3487 Urdzík, Peter ONLINE
432. 3488 Radoňak, Jozef ONLINE
433. 3489 SSŠZL ONLINE
434. 3491 Valanský, Ladislav ONLINE
435. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
436. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
437. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
438. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
439. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
440. 3498 Ništiar, František offline
441. 3499 Breznoščáková, Dagmar ONLINE
442. 3500 Salokyová, Henrieta ONLINE
443. 3500 Súkeníková, Martina alias
444. 3501 Recepcia Bačíkova ONLINE
445. 3502 Petrášová, Adriána ONLINE
446. 3503 Šmocer, Peter offline
447. 3504 Jenčová, Janka ONLINE
448. 3505 Jendruch, Jozef ONLINE
449. 3506 Jenča, Andrej offline
450. 3507 Jenča, Andrej ONLINE
451. 3508 Bereš, Milan offline
452. 3509 Riznič, Marcel offline
453. 3510 Vantová, Vlasta ONLINE
454. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
455. 3512 Jenčová, Janka ONLINE
456. 3513 Jenča, Andrej offline
457. 3514 Alexovič, Michal ONLINE
458. 3514 Uličná, Csilla alias
459. 3515 Vančíková, Zdena ONLINE
460. 3515 Franková, Štefánia alias
461. 3515 Grohoľová, Mária alias
462. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
463. 3516 Radáčiová, Lenka alias
464. 3517 Kacírová, Mária ONLINE
465. 3517 Béres Alevová, Agnesa alias
466. 3518 Pavliuk-Karachevtseva, Andriana ONLINE
467. 3519 Kristian, Pavol ONLINE
468. 3520 Gajdzik, Tomáš ONLINE
469. 3521 Kačmariková, Andrea ONLINE
470. 3522 Rendešová, Zuzana ONLINE
471. 3524 Melegová, Nikola ONLINE
472. 3524 Michalková, Radka alias
473. 3525 Kuruc, Tomáš ONLINE
474. 3525 Petrová, Klaudia alias
475. 3525 Takáč, Peter alias
476. 3526 Bernátová, Silvia ONLINE
477. 3526 Šarišský, Marek alias
478. 3527 Hájiková, Martina ONLINE
479. 3527 Michalová, Zuzana alias
480. 3528 Miroššay, Andrej ONLINE
481. 3529 Čoma, Matúš ONLINE
482. 3530 Kalakaj, Peter ONLINE
483. 3530 Hurta, Mikuláš alias
484. 3531 Eftimov, Toni ONLINE
485. 3532 Kello, Martin ONLINE