Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 4156 Mrázová, Žofia ONLINE
2. 4157 Benko, Radoslav ONLINE
3. 4154 Bujňáková, Mária ONLINE
4. 4155 Jánošíková, Martina ONLINE
5. 4152 Babčák, Vladimír ONLINE
6. 4153 Dolný, Jaroslav ONLINE
7. 4151 Husár, Ján ONLINE
8. 4159 Nobody, Nobody ONLINE
9. 4158 Klučka, Ján ONLINE
10. 4126 Bonk, František ONLINE
11. 4127 Nobody, Nobody ONLINE
12. 4125 Nobody, Nobody ONLINE
13. 4122 Nobody, Nobody ONLINE
14. 4123 Románová, Anna ONLINE
15. 4129 Tekeli, Jozef ONLINE
16. 4128 Mazák, Ján ONLINE
17. 4136 Dolobáč, Marcel ONLINE
18. 4137 Lamačková, Daniela ONLINE
19. 4134 Žuľová, Jana ONLINE
20. 4135 Barinková, Milena ONLINE
21. 4132 Antalová, Blažena ONLINE
22. 4133 Vrana, Vladimír ONLINE
23. 4130 Ongaľová, Jana ONLINE
24. 4131 Fico, Miroslav ONLINE
25. 4106 Očenášová, Beáta ONLINE
26. 4107 Zontáková, Júlia ONLINE
27. 4104 Pulíková, Viera ONLINE
28. 4102 Markotánová, Soňa ONLINE
29. 4103 Horňáková, Katarína ONLINE
30. 4100 Vratnica, K30 ONLINE
31. 4101 Stieranková, Mária ONLINE
32. 4109 Gonosová, Aneta ONLINE
33. 4108 Tkáčová, Eva ONLINE
34. 4116 Slaninová, Eva ONLINE
35. 4117 Palko, Jozef ONLINE
36. 4114 Svatuška, Ivan ONLINE
37. 4112 Ščerbová, Mária ONLINE
38. 4113 Soliar, Ladislav ONLINE
39. 4110 Müllerová, Valéria ONLINE
40. 4111 Vratnica, K26 ONLINE
41. 4187 Pavlíková, Viera ONLINE
42. 4166 Elbert, Ľudmila ONLINE
43. 4167 Bačárová, Renáta ONLINE
44. 4164 Vaľková, Helena ONLINE
45. 4165 Molnár, Peter ONLINE
46. 4162 Koromház, Peter ONLINE
47. 4163 Kirstová, Katarína ONLINE
48. 4160 Štrkolec, Miroslav ONLINE
49. 4161 Vojčík, Peter ONLINE
50. 4169 Červená, Karolína ONLINE
51. 4168 Cakoci, Karin ONLINE
52. 4176 Hučková, Regina ONLINE
53. 4177 Suchoža, Jozef ONLINE
54. 4174 Kseňák, Štefan ONLINE
55. 4175 Seman, Tibor ONLINE
56. 4172 Sedláková, Slávka ONLINE
57. 4173 Orosz, Ladislav ONLINE
58. 4170 Illéšová, Jozefína ONLINE
59. 4171 Krunková, Alena ONLINE
60. 4146 Michaľov, Lukáš ONLINE
61. 4147 Štrkolec, Martin ONLINE
62. 4144 Tóthová, Marta ONLINE
63. 4145 Ferenčíková, Simona ONLINE
64. 4142 Dobrovičová, Gabriela ONLINE
65. 4143 Kanárik, Imrich ONLINE
66. 4140 Čopko, Peter ONLINE
67. 4141 Bröstl, Alexander ONLINE
68. 4149 Katedra, Jazykov ONLINE
69. 4148 Romža, Sergej ONLINE
70. 4100 Borovský, František alias
71. 4100 Zuber, Jozef alias
72. 4105 Nobody, Nobody offline
73. 4111 Porubanová, Alžbeta alias
74. 4123 Sábo, Jozef alias
75. 4123 Vartašová, Anna alias
76. 4126 Popovič, Adrián alias
77. 4126 Šoltys, Dominik alias
78. 4129 Jakab, Radomír alias
79. 4131 Štenpien, Erik alias
80. 4134 Dobrovič, Ľuboš alias
81. 4134 Seilerová, Monika alias
82. 4137 Illeš, Tomáš alias
83. 4139 Bufet, PravF offline
84. 4141 Holländer, Pavel alias
85. 4144 Breichová Lapčáková, Marta alias
86. 4146 Tóthová, Veronika alias
87. 4153 Rostáš, Dušan alias
88. 4163 Čollák, Jaroslav alias
89. 4165 Filičko, Vladimír alias
90. 4166 Gregová Širicová, Ľubica alias
91. 4167 Sudzina, Milan alias
92. 4172 Sedláková, Slavka alias
93. 4174 Majerčák, Tomáš alias
94. 4175 Demeková, Ľubica alias
95. 4175 Jančát, Lukáš alias