Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 4156 Mrázová, Žofia ONLINE
2. 4157 Benko, Radoslav ONLINE
3. 4154 Bujňáková, Mária ONLINE
4. 4155 Jánošíková, Martina ONLINE
5. 4152 Babčák, Vladimír ONLINE
6. 4153 Dolný, Jaroslav ONLINE
7. 4151 Husár, Ján ONLINE
8. 4159 Nobody, Nobody ONLINE
9. 4158 Klučka, Ján ONLINE
10. 4126 Bonk, František ONLINE
11. 4127 Nobody, Nobody ONLINE
12. 4125 Nobody, Nobody ONLINE
13. 4122 Nobody, Nobody ONLINE
14. 4123 Románová, Anna ONLINE
15. 4129 Tekeli, Jozef ONLINE
16. 4128 Mazák, Ján ONLINE
17. 4136 Dolobáč, Marcel ONLINE
18. 4137 Lamačková, Daniela ONLINE
19. 4134 Žuľová, Jana ONLINE
20. 4135 Barinková, Milena ONLINE
21. 4132 Antalová, Blažena ONLINE
22. 4133 Vrana, Vladimír ONLINE
23. 4130 Ongaľová, Jana ONLINE
24. 4131 Fico, Miroslav ONLINE
25. 4139 Bufet, PravF ONLINE
26. 4106 Očenášová, Beáta ONLINE
27. 4107 Zontáková, Júlia ONLINE
28. 4104 Pulíková, Viera ONLINE
29. 4102 Markotánová, Soňa ONLINE
30. 4103 Horňáková, Katarína ONLINE
31. 4100 Vratnica, K30 ONLINE
32. 4101 Stieranková, Mária ONLINE
33. 4109 Gonosová, Aneta ONLINE
34. 4108 Tkáčová, Eva ONLINE
35. 4116 Slaninová, Eva ONLINE
36. 4117 Palko, Jozef ONLINE
37. 4114 Svatuška, Ivan ONLINE
38. 4112 Ščerbová, Mária ONLINE
39. 4113 Soliar, Ladislav ONLINE
40. 4110 Müllerová, Valéria ONLINE
41. 4111 Vratnica, K26 ONLINE
42. 4187 Pavlíková, Viera ONLINE
43. 4166 Elbert, Ľudmila ONLINE
44. 4167 Bačárová, Renáta ONLINE
45. 4164 Vaľková, Helena ONLINE
46. 4165 Molnár, Peter ONLINE
47. 4162 Koromház, Peter ONLINE
48. 4163 Kirstová, Katarína ONLINE
49. 4160 Štrkolec, Miroslav ONLINE
50. 4161 Vojčík, Peter ONLINE
51. 4169 Červená, Karolína ONLINE
52. 4168 Cakoci, Karin ONLINE
53. 4176 Hučková, Regina ONLINE
54. 4177 Suchoža, Jozef ONLINE
55. 4174 Kseňák, Štefan ONLINE
56. 4175 Seman, Tibor ONLINE
57. 4172 Sedláková, Slávka ONLINE
58. 4173 Orosz, Ladislav ONLINE
59. 4170 Illéšová, Jozefína ONLINE
60. 4171 Krunková, Alena ONLINE
61. 4146 Michaľov, Lukáš ONLINE
62. 4147 Štrkolec, Martin ONLINE
63. 4144 Tóthová, Marta ONLINE
64. 4145 Ferenčíková, Simona ONLINE
65. 4142 Dobrovičová, Gabriela ONLINE
66. 4143 Kanárik, Imrich ONLINE
67. 4140 Čopko, Peter ONLINE
68. 4141 Bröstl, Alexander ONLINE
69. 4149 Katedra, Jazykov ONLINE
70. 4100 Borovský, František alias
71. 4100 Zuber, Jozef alias
72. 4105 Nobody, Nobody offline
73. 4111 Porubanová, Alžbeta alias
74. 4123 Sábo, Jozef alias
75. 4123 Vartašová, Anna alias
76. 4126 Popovič, Adrián alias
77. 4126 Šoltys, Dominik alias
78. 4129 Jakab, Radomír alias
79. 4131 Štenpien, Erik alias
80. 4134 Dobrovič, Ľuboš alias
81. 4134 Seilerová, Monika alias
82. 4137 Becková, Dominika alias
83. 4137 Illeš, Tomáš alias
84. 4141 Holländer, Pavel alias
85. 4144 Breichová Lapčáková, Marta alias
86. 4146 Tóthová, Veronika alias
87. 4148 Romža, Sergej offline
88. 4153 Rostáš, Dušan alias
89. 4163 Čollák, Jaroslav alias
90. 4165 Filičko, Vladimír alias
91. 4166 Gregová Širicová, Ľubica alias
92. 4167 Sudzina, Milan alias
93. 4172 Sedláková, Slavka alias
94. 4174 Majerčák, Tomáš alias
95. 4175 Demeková, Ľubica alias
96. 4175 Jančát, Lukáš alias