Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
2. 5101 Krokosová, Katarína ONLINE
3. 5102 FVS, sekretariát katedier ONLINE
4. 5102 Čurná, Andrea alias
5. 5105 Nečedová, Angela ONLINE
6. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
7. 5113 Palúš, Igor IP brána
8. 5115 Kravčáková, Gabriela IP brána
9. 5116 Chmelová, Jana ONLINE
10. 5118 FVS, vratnica ONLINE
11. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
12. 5121 Jesenko, Michal IP brána
13. 5122 Vernarský, Martin IP brána
14. 5124 Molitoris, Peter ONLINE
15. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
16. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
17. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
18. 5127 Orosz, Ladislav ONLINE
19. 5128 Lachytová, Lenka ONLINE
20. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
21. 5131 Župová, Eliška ONLINE
22. 5131 Rovenská, Denisa IP brána
23. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
24. 5133 Mitaľ, Ondrej ONLINE
25. 5135 Alman, Tomáš IP brána
26. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
27. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
28. 5137 Výrostová, Eva IP brána
29. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
30. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
31. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
32. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
33. 5143 Študent, doktorand ONLINE
34. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
35. 5146 Študent, doktorand ONLINE
36. 5147 Geffert, Richard ONLINE
37. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
38. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
39. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
40. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
41. 5153 prodekan FVS, veda, výskum a zahraničie IP brána
42. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
43. 5156 Homulková, Zuzana ONLINE
44. 5157 FVS, personálny ref. ONLINE
45. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
46. 5161 Hencovská, Mária IP brána
47. 5163 Dombrovský, Peter ONLINE
48. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
49. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
50. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
51. 5182 Ličková, Jana ONLINE
52. 5183 Bačíková, Viera ONLINE