Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
2. 5101 Krokosová, Katarína offline
3. 5102 FVS, sekretariát katedier ONLINE
4. 5102 Čurná, Andrea alias
5. 5105 Nečedová, Angela ONLINE
6. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
7. 5113 Palúš, Igor IP brána
8. 5114 Bódišová, Edita IP brána
9. 5114 Ličková, Jana IP brána
10. 5115 Kravčáková, Gabriela IP brána
11. 5116 Chmelová, Jana ONLINE
12. 5118 FVS, vratnica ONLINE
13. 5118 Trojan, Ladislav IP brána
14. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
15. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
16. 5122 Vernarský, Martin IP brána
17. 5124 Molitoris, Peter ONLINE
18. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
19. 5125 Král, Rastislav IP brána
20. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
21. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
22. 5127 Orosz, Ladislav ONLINE
23. 5128 Lachytová, Lenka ONLINE
24. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
25. 5131 Župová, Eliška ONLINE
26. 5131 Rovenská, Denisa IP brána
27. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
28. 5133 Mitaľ, Ondrej ONLINE
29. 5135 Alman, Tomáš IP brána
30. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
31. 5137 Mihaliková, Eva IP brána
32. 5137 Výrostová, Eva IP brána
33. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
34. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
35. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
36. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
37. 5143 Študent, doktorand ONLINE
38. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
39. 5146 Študent, doktorand ONLINE
40. 5147 Geffert, Richard ONLINE
41. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
42. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
43. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
44. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
45. 5153 prodekan FVS, veda, výskum a zahraničie IP brána
46. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
47. 5156 Homulková, Zuzana ONLINE
48. 5157 FVS, personálny ref. ONLINE
49. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
50. 5161 Hencovská, Mária IP brána
51. 5163 Dombrovský, Peter ONLINE
52. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
53. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
54. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
55. 5182 Ličková, Jana offline
56. 5183 Bačíková, Viera ONLINE