Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
2. 5101 Krokosová, Katarína ONLINE
3. 5102 Šimčáková, Janka ONLINE
4. 5105 Kažimírová, Michaela ONLINE
5. 5106 Kolbaská, Eva ONLINE
6. 5111 dekanat, FVS IP brána
7. 5115 Bernátová, Dominika ONLINE
8. 5116 Chmelová, Jana ONLINE
9. 5118 FVS, vratnica ONLINE
10. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
11. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
12. 5122 Vernarský, Martin IP brána
13. 5123 Jesenko, Michal IP brána
14. 5124 Molitoris, Peter IP brána
15. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
16. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
17. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
18. 5127 Orosz, Ladislav ONLINE
19. 5128 Lachytová, Lenka ONLINE
20. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
21. 5131 Župová, Eliška ONLINE
22. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
23. 5133 Mitaľ, Ondrej ONLINE
24. 5135 Volochová, Jana IP brána
25. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
26. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
27. 5137 Výrostová, Eva IP brána
28. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
29. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
30. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
31. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
32. 5143 Študent, doktorand ONLINE
33. 5144 Douša, Milan ONLINE
34. 5145 Miňová, Katarína ONLINE
35. 5146 kancelaria 308, doktorandi ONLINE
36. 5147 Geffert, Richard ONLINE
37. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
38. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
39. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
40. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
41. 5153 prodekan FVS, veda, výskum a zahraničie IP brána
42. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
43. 5156 Homulková, Zuzana ONLINE
44. 5157 FVS, personálny ref. ONLINE
45. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
46. 5157 Takáčová, Miroslava IP brána
47. 5161 Miňová, Katarína ONLINE
48. 5163 Škoda, Štefan ONLINE
49. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
50. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
51. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
52. 5182 Ličková, Jana ONLINE
53. 5183 Bačíková, Viera ONLINE