UPJŠ telephone directory

Number Last Name, First Name Connection
1. 1100 Vrátnica, Šrobárova 2 ONLINE
2. 1100 Strýčko, Radovan alias
3. 1110 Kvitkovský, Maroš ONLINE
4. 1112 Babušík Adamčíková, Linda offline
5. 1120 Iveta Adamčíková, Kancelária Moyzesova 9 ONLINE
6. 1120 Študentská jedáleň alias
7. 1122 Balážová, Marta ONLINE
8. 1123 Lučanská, Renáta ONLINE
9. 1124 Špilárová, Helena ONLINE
10. 1125 Raková, Ivana ONLINE
11. 1126 Kucková, Katarína ONLINE
12. 1127 Rozumová, Renáta ONLINE
13. 1128 Sidorová, Andrea ONLINE
14. 1129 Szattlerová, Zuzana ONLINE
15. 1130 Rozmanová, Renáta ONLINE
16. 1131 Janitorová, Zuzana ONLINE
17. 1132 Franková, Helena ONLINE
18. 1133 Mariana, Vilímová ONLINE
19. 1134 Himič, Natália ONLINE
20. 1135 Jarčuška, Pavol ONLINE
21. 1136 Oberleová, Ľudmila ONLINE
22. 1136 Laudárová, Ľudmila alias
23. 1136 Sekerák, Róbert alias
24. 1137 Talárovičová, Štefánia ONLINE
25. 1138 Škrinár, Milan offline
26. 1139 Havrilová, Jana ONLINE
27. 1140 Čorňáková, Daniela ONLINE
28. 1141 Gregová, Iveta ONLINE
29. 1142 Görčöšová, Tatiana ONLINE
30. 1143 Vranayová, Silvia ONLINE
31. 1144 Ballová, Zuzana ONLINE
32. 1145 Gbúr, Ján ONLINE
33. 1146 Šera, Filip ONLINE
34. 1147 Špontáková, Monika ONLINE
35. 1148 Hučková, Regina ONLINE
36. 1149 Lišková, Renata ONLINE
37. 1150 Gažová, Zuzana ONLINE
38. 1151 Zelenák, Kamil ONLINE
39. 1152 Malachovská, Monika ONLINE
40. 1153 Nečedová, Angela ONLINE
41. 1154 Pokrivčáková, Marcela ONLINE
42. 1155 Kratyinová, Zuzana ONLINE
43. 1156 Moricová, Zuzana ONLINE
44. 1157 Slovenská, Jana ONLINE
45. 1158 Veselovská, Zuzana ONLINE
46. 1159 Vasiľová, Mária ONLINE
47. 1160 Fedoročko, Peter offline
48. 1161 Jánošíková, Andrea ONLINE
49. 1162 Huličová, Lucia ONLINE
50. 1163 Horváthová, Tatiana ONLINE
51. 1164 Ručinská, Silvia ONLINE
52. 1165 Šuba, Dušan ONLINE
53. 1166 Filipová, Daniela ONLINE
54. 1167 Karenová, Danuša ONLINE
55. 1168 Kajňaková, Marcela ONLINE
56. 1169 Čipkár, Ján ONLINE
57. 1170 Sedláček, Štefan ONLINE
58. 1171 Vojtová, Edita ONLINE
59. 1172 Údržba , Rektorát ONLINE
60. 1173 Princík, Ivor ONLINE
61. 1174 Kováč, Ľubomír ONLINE
62. 1175 Onderko, Lucia ONLINE
63. 1176 Balogová, Monika ONLINE
64. 1176 Parimuchová, Andrea alias
65. 1177 Mock, Andrej ONLINE
66. 1178 Princík, Ivor offline
67. 1179 Uhrovič, Dalibor ONLINE
68. 1180 Doktorandi ÚBEV, RB320 ONLINE
69. 1180 Marcin, Michal alias
70. 1181 Šmajda, Beňadik ONLINE
71. 1182 Fedoročko, Peter ONLINE
72. 1183 ÚBEV PF, Sekretariát (Moyzesova) ONLINE
73. 1183 Gálik, Ján alias
74. 1183 Kováčová, Darina alias
75. 1184 Ševc, Juraj ONLINE
76. 1184 Alexovič Matiašová, Anna alias
77. 1185 Pástorová, Eva ONLINE
78. 1186 Daxnerová, Zuzana ONLINE
79. 1187 Kanc. RB102 ÚBEV offline
80. 1187 Mišúrová, Eva alias
81. 1188 Vargová, Jana ONLINE
82. 1188 Bilá, Dominika alias
83. 1188 Buľková, Viktória alias
84. 1189 Balážová, Viera ONLINE
85. 1190 Jendželovská, Zuzana ONLINE
86. 1190 Barčáková, Ivana alias
87. 1190 Romanovová, Michaela alias
88. 1191 Kolesárová, Mariana ONLINE
89. 1191 Kisková, Jana alias
90. 1191 Maliničová, Lenka alias
91. 1192 Tvrdoňová, Monika ONLINE
92. 1193 Fábian, Martin ONLINE
93. 1193 Želinská, Milica alias
94. 1194 Lab. 215 Pončáková, Tatiana ONLINE
95. 1194 Fazekašová, Simona alias
96. 1194 Pončáková, Tatiana alias
97. 1195 Chodba, 2. poschodie RB ONLINE
98. 1195 Špaková Raschmanová, Jana alias
99. 1195 Tvrdoňová, Monika alias
100. 1196 Budovská, Mariana ONLINE
101. 1197 Janovec, Ladislav ONLINE
102. 1198 ÚCHV PF Sekretariát, Petronela Polanská ONLINE
103. 1198 Polanská, Petronela alias
104. 1199 Jendželovský, Rastislav ONLINE
105. 1200 Laboratórium, zoológie ONLINE
106. 1201 Pristaš, Peter ONLINE
107. 1202 Ľuptáčik, Peter ONLINE
108. 1203 Raschmanová, Natália ONLINE
109. 1204 Majerník, Martin ONLINE
110. 1204 Babinčák, Marián alias
111. 1204 Holota, Radovan alias
112. 1205 Košuth, Ján ONLINE
113. 1205 Panigaj, Martin alias
114. 1206 Laboratórium 109 ONLINE
115. 1207 Uhrin, Marcel ONLINE
116. 1207 Kaňuch, Peter alias
117. 1208 Majláth, Igor ONLINE
118. 1209 Bojková, Bianka ONLINE
119. 1210 Baňas, Miroslav ONLINE
120. 1210 Pavľáková, Barbora alias
121. 1210 Skičková, Štefánia alias
122. 1210 Šofranková, Lívia alias
123. 1211 Obšitošová, Ingrid ONLINE
124. 1211 Petrovičová, Eva alias
125. 1212 Laboratórium 101 ONLINE
126. 1213 Doktorandi UBEV , RB m.č. 9 ONLINE
127. 1213 Leškaničová, Andrea alias
128. 1213 Šimko, Patrik alias
129. 1213 Urbanská, Nicol alias
130. 1213 Zrubáková, Jarmila alias
131. 1214 Kassayová, Monika ONLINE
132. 1215 Audítor offline
133. 1216 Kisková, Terézia ONLINE
134. 1216 Pipová, Natália alias
135. 1217 Doktorandi, ÚCHV RB m.č. 5 ONLINE
136. 1217 Trizna, Lukáš alias
137. 1218 Zibrinyiová, Veronika ONLINE
138. 1218 Belák, Viktor alias
139. 1218 Kožárová, Zuzana alias
140. 1219 Elečko, Ján ONLINE
141. 1219 Kudličková, Zuzana alias
142. 1220 Doktorandi ÚBEV, RB3O317 ONLINE
143. 1220 Adamková, Petra alias
144. 1220 Ryniková, Mária alias
145. 1221 Majláthová, Viktória ONLINE
146. 1222 Šalachová, Monika ONLINE
147. 1223 Demečková, Vlasta ONLINE
148. 1224 Laboratórium, Košuth Ján ONLINE
149. 1225 Doktorandi ÚBEV, RB323 ONLINE
150. 1225 Gulyás, Kristián alias
151. 1225 Vargová, Viktória alias
152. 1226 Havrilová, Jana offline
153. 1227 Tomášková, Nataša ONLINE
154. 1228 Piknová, Mária ONLINE
155. 1229 Hamuľaková, Slávka ONLINE
156. 1234 Sorter, RBL - m.č.034 ONLINE
157. 1235 Doktorandi ÚBEV, RB335 ONLINE
158. 1235 Fedičová, Mária alias
159. 1235 Petrovová, Veronika alias
160. 1236 Szczecinová, Andrea ONLINE
161. 1237 Konfokálny mikroskop, RBL- m.č. 027 ONLINE
162. 1246 Serbin, Rastislav RD243 ONLINE
163. 1246 Skok, Arina alias
164. 1246 Várfalvyová, Alica alias
165. 1247 Lab. separačných metód, RD364 ONLINE
166. 1250 Sekeráková, Dana ONLINE
167. 1251 Laurichová, Magdaléna ONLINE
168. 1252 Orságová Králová, Zuzana ONLINE
169. 1253 Basová, Kristína ONLINE
170. 1254 Toma, Roman ONLINE
171. 1254 Staško, Slavomír alias
172. 1255 Baloghová, Silvia ONLINE
173. 1256 Špaková Raschmanová, Jana ONLINE
174. 1257 Pavlovová, Veronika ONLINE
175. 1258 Lukáčová, Adriana ONLINE
176. 1260 Semanišin, Gabriel ONLINE
177. 1261 Antalík, Marián ONLINE
178. 1262 Víglaský, Viktor ONLINE
179. 1263 Kožurková, Mária ONLINE
180. 1264 Džadžovská, Zuzana ONLINE
181. 1265 Verebová, Daniela offline
182. 1266 Pezlarová, Katarína ONLINE
183. 1267 Ružičková, Eva ONLINE
184. 1268 Juhászová, Michala ONLINE
185. 1269 Jureková, Nikola ONLINE
186. 1270 Benková, Lenka ONLINE
187. 1271 Hendrichovská, Nicol ONLINE
188. 1272 Černegová, Miroslava ONLINE
189. 1272 Krivoš-Bellušová, Denisa alias
190. 1273 Dubňanská, Nina ONLINE
191. 1274 Nináčová, Katarína ONLINE
192. 1275 Hrešková, Gabriela ONLINE
193. 1276 Pezlar, Ivan ONLINE
194. 1277 Herceg, Slavko ONLINE
195. 1278 Kováčová, Eva ONLINE
196. 1279 Medová, Silvia ONLINE
197. 1280 Bajusová, Henrieta ONLINE
198. 1281 Cvengrošová, Marieta ONLINE
199. 1282 Jenčušová, Eva Zuzana ONLINE
200. 1283 Fecková, Beáta ONLINE
201. 1284 Kalakay, Radoslav ONLINE
202. 1284 Adamek, Rastislav alias
203. 1285 Lukáčová, Katarína ONLINE
204. 1286 Blichová, Slavka ONLINE
205. 1287 Tomko, Martin ONLINE
206. 1288 Peter, Matta offline
207. 1289 Kačalová, Michaela ONLINE
208. 1290 Šveda, Dušan ONLINE
209. 1291 Obrinová Rigasová, Ivana offline
210. 1292 Jedáleň Moyzesova 9 , suterén ONLINE
211. 1293 Jedáleň Moyzesova 9 , Poschodie ONLINE
212. 1294 Hornyáková, Slavomíra ONLINE
213. 1295 Rindošová, Simona ONLINE
214. 1296 Mikitová, Barbora ONLINE
215. 1297 Csalová, Michaela ONLINE
216. 1298 Marcinová, Jozefína ONLINE
217. 1299 Ondová, Veronika ONLINE
218. 1501 Jantošovič, Jozef ONLINE
219. 1510 Hutňan, Emil ONLINE
220. 1511 Šusterová, Jana ONLINE
221. 1512 Velšmidová, Mária ONLINE
222. 1512 Ondrejová, Erika alias
223. 1513 Baranko, Miroslav ONLINE
224. 1514 Sedláková, Helena ONLINE
225. 1515 Ondrej, Ján ONLINE
226. 1516 Yanochko, Viktoriya ONLINE
227. 1517 Paňková, Mária ONLINE
228. 1520 Pomikala, Miroslav ONLINE
229. 1521 Berezňaková, Jana ONLINE
230. 1522 Lipták, Marek ONLINE
231. 1523 Nilabovič, Jakub ONLINE
232. 1530 Kováčová, Kristína offline
233. 1531 Marková, Eva - CSIRT offline
234. 1538 Béres, Jozef ONLINE
235. 1540 Blichová, Slávka offline
236. 1544 Tomášiková, Vladimíra offline
237. 1545 Gajdoš, Jozef offline
238. 1546 Derjaninová, Lenka offline
239. 1548 Kalakay, Radoslav offline
240. 1550 Hoľanová, Laura ONLINE
241. 1552 Štofová, Gabriela ONLINE
242. 1553 GYM ONLINE
243. 1554 Telocvicna, T3 ONLINE
244. 1556 Telocvicna, T4 ONLINE
245. 1557 Buková, Alena ONLINE
246. 1558 Horbacz, Agata Dorota ONLINE
247. 1558 Horbacz, Agata alias
248. 1558 Tomková, Petra alias
249. 1559 Cimboláková, Iveta ONLINE
250. 1560 Vrátnica ŠD, Popradská 66 ONLINE
251. 1561 Komenská, Jana ONLINE
252. 1562 Vargová, Iveta ONLINE
253. 1563 Jedáleň, Jesenná 5 ONLINE
254. 1565 ŠJ, Pokladňa ONLINE
255. 1565 Mrazková, Alena alias
256. 1566 Berezňáková, Anna ONLINE
257. 1576 Kocová, Valéria ONLINE
258. 1577 Pizňak, Martin ONLINE
259. 1578 Trepáčová, Stanislava ONLINE
260. 1580 Čorňaková, Katarína ONLINE
261. 1581 Tkáč, René ONLINE
262. 1582 Koľveková, Mária ONLINE
263. 1583 Štromp, Daniel ONLINE
264. 1585 Lukáčová, Mária ONLINE
265. 1586 Ciberejová, Gabriela ONLINE
266. 1589 Popovič, Marián ONLINE
267. 1590 Vitko, Ivan ONLINE
268. 1591 Ľaliková, Margita ONLINE
269. 1593 Džoganová, Oľga ONLINE
270. 1595 Tkáč, Michal ONLINE
271. 1596 Štark, Tomáš ONLINE
272. 1597 Imreczeová, Mária ONLINE
273. 1598 Szczecinová, Hedviga ONLINE
274. 1599 CIaKT, fax offline
275. 1600 Hurová, Ľubica ONLINE
276. 1601 Sovák, Pavol ONLINE
277. 1602 T5 fitness ONLINE
278. 1603 Mártonfi, Pavol ONLINE
279. 1604 Katedra telesnej výchovy ONLINE
280. 1604 Tkáčiková, Ľudmila alias
281. 1605 Šulc, Ivan offline
282. 1606 Džuganová, Daniela ONLINE
283. 1607 Belovičová, Gabriela ONLINE
284. 1608 Univerzitná knižnica, sekretariat ONLINE
285. 1608 Trnková, Slávka alias
286. 1609 Moňok, Jozef ONLINE
287. 1610 Morovská Turoňová, Andrea ONLINE
288. 1611 Vraštiaková, Valéria ONLINE
289. 1611 Turkiňáková, Silvia alias
290. 1612 Babicová, Zuzana ONLINE
291. 1612 Krjaková, Iveta alias
292. 1613 UK UPJŠ, Filozofická knižnica ONLINE
293. 1613 Macáková, Jana alias
294. 1613 Petrušová, Darina alias
295. 1614 Rakúska knižnica ONLINE
296. 1614 Gajdošová, Anna alias
297. 1616 Mgr. Capeková, Slávka ONLINE
298. 1616 Capeková, Slavka alias
299. 1616 Čipáková, Ľubica alias
300. 1617 UK UPJŠ, - edičné ONLINE
301. 1617 Medviďová, Eva alias
302. 1618 Knižnica UPJŠ, Medická 6 ONLINE
303. 1618 Vendráková, Jarmila alias
304. 1619 Lek. knižnica, pozičovňa ONLINE
305. 1619 Karaffová, Viera alias
306. 1619 Olenočinová, Ľubomíra alias
307. 1619 Tabaková, Alena alias
308. 1619 Timková, Jana alias
309. 1621 Čontofalská, Zuzana ONLINE
310. 1622 Telocvicna, T5 chodba ONLINE
311. 1623 Küchelová, Zuzana ONLINE
312. 1623 Zusková, Klaudia alias
313. 1624 Buková, Alena ONLINE
314. 1625 Čižmár, Peter offline
315. 1626 Dohovičová, Andrea ONLINE
316. 1627 Kaško, Dávid ONLINE
317. 1627 Čurgali, Marcel alias
318. 1627 Melichar, Richard alias
319. 1628 Uher, Ivan ONLINE
320. 1628 Junger, Ján alias
321. 1629 Berta, Patrik ONLINE
322. 1629 Kručanica, Ladislav alias
323. 1630 Imrich, Staško ONLINE
324. 1630 Sláviková, Cecília alias
325. 1631 Marčišinová, Romana ONLINE
326. 1632 Priščáková, Stanislava ONLINE
327. 1632 Polkablová, Zuzana alias
328. 1633 Sedláková, Helena ONLINE
329. 1634 Medipark, Hala ONLINE
330. 1635 Matyášová, Eva ONLINE
331. 1635 Forraiová, Andrea alias
332. 1636 Lek. knižnica, sklad ONLINE
333. 1637 Homiššáková, Eva - LK ONLINE
334. 1637 Homiššáková, Eva alias
335. 1638 Lek. knižnica, zahraničný sklad ONLINE
336. 1640 Knižnica, FVS ONLINE
337. 1640 Porubanová, Renáta alias
338. 1640 Vaľová, Marcela alias
339. 1641 Janovská, Dominika ONLINE
340. 1642 Matušovičová, Eva ONLINE
341. 1644 Zrník, Martin ONLINE
342. 1645 Vrancová, Eva ONLINE
343. 1646 Moravčíková, Andrea ONLINE
344. 1647 Matušovičová, Eva ONLINE
345. 1648 Brutovská, Romana ONLINE
346. 1649 Petrušová, Darina ONLINE
347. 1650 FIL knižnica, učebňa offline
348. 1651 Práv. knižnica, študovňa prízemie ONLINE
349. 1651 Majorošová, Zuzana alias
350. 1651 Petrová, Ivana alias
351. 1651 Szabóová, Kvetoslava alias
352. 1652 Lek. knižnica, študovňa ONLINE
353. 1652 Karaffová, Viera alias
354. 1652 Olenočinová, Ľubomíra alias
355. 1652 Tabaková, Alena alias
356. 1652 Timková, Jana alias
357. 1653 Práv. knižnica, výpožička ONLINE
358. 1653 Majorošová, Zuzana alias
359. 1653 Petrová, Ivana alias
360. 1653 Szabóová, Kvetoslava alias
361. 1653 Petrová, Ivana alias
362. 1654 Sklad M9 ONLINE
363. 1655 Klimová, Agnesa ONLINE
364. 1656 Haľama, Jozef ONLINE
365. 1660 Venceľová, Adriána ONLINE
366. 1661 Sabo, Maroš ONLINE
367. 1662 Čipáková, Ľubica ONLINE
368. 1663 Mikita, Štefan ONLINE
369. 1664 Makarová, Jana offline
370. 1665 Garáže, UPJŠ ONLINE
371. 1667 Vrátnica BZ, Mánesova ONLINE
372. 1668 Repčáková, Klára offline
373. 1669 Kelbel, Peter ONLINE
374. 1670 Botanická záhrada, Herbár offline
375. 1671 Suvák, Martin ONLINE
376. 1672 Fridmanová, Andrea ONLINE
377. 1673 Gregorek, Robert ONLINE
378. 1674 Mártonfiová, Lenka ONLINE
379. 1675 Lengyelová, Katarína ONLINE
380. 1676 Hyrošová, Martina ONLINE
381. 1677 Petrilová, Valéria offline
382. 1678 Vrátnica ŠD, Popradská 76 ONLINE
383. 1679 Petruňová, Veronika ONLINE
384. 1680 Maligda, Jozef ONLINE
385. 1681 Šemráková, Mária ONLINE
386. 1682 Adamčíková, Iveta offline
387. 1683 Tóthová, Mária ONLINE
388. 1684 Lukačková, Irina ONLINE
389. 1685 Vargová, Iveta offline
390. 1686 Jurová, Iveta ONLINE
391. 1687 Kőröšiová, Agnesa ONLINE
392. 1688 Mravec, Igor ONLINE
393. 1689 Šatňa údržby offline
394. 1690 Správca siete test, ŠDaJ test offline
395. 1691 Miľová, Eva ONLINE
396. 1692 ŠDaJ, Kaviareň ONLINE
397. 1693 ŠD, Sklad ONLINE
398. 1694 Töröková, Magdaléna offline
399. 1695 Správca siete, ŠDaJ ONLINE
400. 1696 Vrátnica ŠD, Medická 6 ONLINE
401. 1697 Vrátnica ŠD, Medická 4 ONLINE
402. 1698 Šimkaninová, Dagmar ONLINE
403. 1699 Bokšová, Beáta ONLINE
404. 2101 Interkom, RC 1.p. ONLINE
405. 2108 Gallay, Michal prodekan PF, RA322 ONLINE
406. 2109 Dekanát PF, Fax offline
407. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
408. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
409. 2114 Dovhunová, Ema alias
410. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
411. 2115 Štefaníková, Denisa alias
412. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
413. 2116 Sováková, Iveta alias
414. 2117 Kireš, Marián prodekan PF, RA323 ONLINE
415. 2117 Kireš, Marián alias
416. 2118 Dancáková, Lucia RA337 ONLINE
417. 2118 Dancáková, Lucia alias
418. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
419. 2119 Soták, Roman alias
420. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
421. 2121 Krištofová, Silvia alias
422. 2123 Semancová, Ľubica RA337 ONLINE
423. 2123 Pitoňáková, Eva alias
424. 2123 Semancová, Ľubica alias
425. 2123 Šoltýsová, Veronika alias
426. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
427. 2125 Archív PF , Havrilová Anna ONLINE
428. 2126 Dlugoš, Jozef ONLINE
429. 2126 Dlugoš, Jozef alias
430. 2131 Gall, Martin RA320 ONLINE
431. 2131 Gall, Martin alias
432. 2131 Komanická, Jana alias
433. 2133 Smreková, Lenka RA321 ONLINE
434. 2133 Chromá, Iveta alias
435. 2133 Kažimír, Štefan alias
436. 2133 Költöová, Gabriela alias
437. 2133 Kontúrová, Terézia alias
438. 2133 Kovaľuková, Ľudmila alias
439. 2133 Margecanská, Jana alias
440. 2133 Nečová, Gabriela alias
441. 2133 Smreková, Lenka alias
442. 2135 Vašková, Viera ONLINE
443. 2135 Vašková, Viera alias
444. 2136 Žežulová, Hana RA340 ONLINE
445. 2136 Žežulová, Hana alias
446. 2137 Petruláková, Zuzana RA317 ONLINE
447. 2137 Petruláková, Zuzana alias
448. 2141 Paucová, Jana RA319 ONLINE
449. 2141 Paucová, Jana alias
450. 2151 Pisarčíková , Lucia RA321 ONLINE
451. 2151 Pisarčíková, Lucia alias
452. 2151 Veľková, Alica alias
453. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
454. 2153 Ižariková, Lenka alias
455. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
456. 2154 Molnárová, Soňa alias
457. 2155 Oriňáková, Renáta prodekanka PF, RA312 ONLINE
458. 2158 Šeňová, Timea RA341 ONLINE
459. 2160 Ručová, Dajana ONLINE
460. 2161 Poslucháreň BZ1 ONLINE
461. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
462. 2162 Kačur, Ľubomír alias
463. 2163 Laboratórium HPLC ONLINE
464. 2164 Laboratórium biotechnológie rastlín ONLINE
465. 2165 Kryobiologické laboratórium ONLINE
466. 2165 Oravcová, Marcela alias
467. 2166 Laboratórium č. 216 ONLINE
468. 2167 Chodba laboratórium ONLINE
469. 2168 Lab. stres. fyziológie rastlín, m.č. 131 ONLINE
470. 2169 Poslucháreň BZ2 ONLINE
471. 2170 Poslucháreň BZ3 ONLINE
472. 2171 Botanická praktikáreň, SB2L220 ONLINE
473. 2172 Fyziologická praktikáreň ONLINE
474. 2173 Seminárna miestnosť ONLINE
475. 2174 Laboratórium kryptogamie ONLINE
476. 2175 Laboratórium KG SB1L117a, /137a/ ONLINE
477. 2176 Laboratórium 214 ONLINE
478. 2177 Laboratórium mikrobiologické ONLINE
479. 2178 Laboratórium RB3L45, Kolesárová Mariana ONLINE
480. 2178 Lorková, Zuzana alias
481. 2178 Nosáľová, Lea alias
482. 2179 Libová, Svetlana vedúca sekretariátu, RA306 ONLINE
483. 2179 Libová, Svetlana alias
484. 2180 Kepičová, Danka tajomníčka RA310 ONLINE
485. 2180 Kepičová, Danka alias
486. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
487. 2181 Pavúková, Jana alias
488. 2182 Báthoryová, Alena ONLINE
489. 2186 Laboratórium, RBSL35 ONLINE
490. 2186 Kisková, Terézia alias
491. 2200 Varga, Stanislav ONLINE
492. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
493. 2201 Dóšová, Patrícia alias
494. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
495. 2205 Gmitrová, Radka offline
496. 2206 KBF PF, Sekretariát, Mária Stehlíková ONLINE
497. 2206 Stehlíková, Mária alias
498. 2207 Doktorandi ÚMAT, SJ1080 ONLINE
499. 2207 Brinziková, Katarína alias
500. 2207 Kmeciková, Miriama alias
501. 2207 Onderko, Alfréd alias
502. 2207 Šárošiová, Zuzana alias
503. 2207 Varga, Ivana alias
504. 2208 Paulínyová, Zuzana offline
505. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
506. 2210 Lab. príp. a charakt. nanoštruktúr, AFM ONLINE
507. 2211 Soták, Mobil offline
508. 2211 Soták, Roman alias
509. 2212 Soták, Roman ONLINE
510. 2213 ÚMAT PF, Sekretariát, Zlatica Knapíková ONLINE
511. 2213 Knapíková, Zlatica alias
512. 2214 Emerit. profesori, Jendroľ, Horňák ONLINE
513. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
514. 2216 Doktorandi ÚFV, SJ0O56 KBF 30 ONLINE
515. 2216 Bernát, Ondrej alias
516. 2216 Dzurillová, Veronika alias
517. 2216 Espina García, Alba alias
518. 2216 Havadej, Samuel alias
519. 2217 Riaditeľ ÚMAT ONLINE
520. 2217 Hutník, Ondrej alias
521. 2218 Doktorandi ÚFV, m.č. 51A ONLINE
522. 2219 Feher, Alexander ONLINE
523. 2220 Kollár, Peter ONLINE
524. 2221 Dielňa CAI PF ONLINE
525. 2221 Gajdoš, Alex alias
526. 2221 Hamadej, Boris alias
527. 2221 Szepesiová, Bianka alias
528. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
529. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
530. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
531. 2224 Daňková, Viera ONLINE
532. 2226 Kuzma, Miron ONLINE
533. 2227 Kuzma, Miron Mobil offline
534. 2228 Staňa, Richard ONLINE
535. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
536. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
537. 2230 Haniš, Jozef alias
538. 2230 Rončík, Michal alias
539. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, Sedlák Erik ONLINE
540. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek ONLINE
541. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
542. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , KBF PF ONLINE
543. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
544. 2236 Füzer, Ján ONLINE
545. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
546. 2238 Lab.12 bioenergetiky, Fabián Marián ONLINE
547. 2239 Lab. 14 KBF offline
548. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
549. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
550. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
551. 2242 Fabián, Marián alias
552. 2242 Žoldák, Gabriel alias
553. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
554. 2244 Kundrát, Martin ONLINE
555. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
556. 2245 Naďová, Zuzana alias
557. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
558. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
559. 2248 Huntošová, Veronika alias
560. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
561. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
562. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, Uličný Jozef offline
563. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
564. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
565. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
566. 2254 Sládek, Imrich alias
567. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
568. 2256 Doktorandi ÚMAT, SJ1079 ONLINE
569. 2256 Hennelová, Barbora alias
570. 2256 Hurajová, Kristína alias
571. 2256 Matisová, Daniela alias
572. 2256 Šabaková, Daniela alias
573. 2257 Tkačik, Tomáš ONLINE
574. 2258 Doktorandi ÚMAT, SJ1045 ONLINE
575. 2258 Gönciová, Zuzana alias
576. 2258 Kleinová, Miriam alias
577. 2258 Krišáková, Monika alias
578. 2258 Slabý, Matej alias
579. 2260 Laboratórium jadrovej fyziky ONLINE
580. 2265 Hvizdoš, Ľudovít - homeoffice offline
581. 2266 test, test offline
582. 2268 Staňa, Richard offline
583. 2272 Liško, František ONLINE
584. 2274 Soták, Roman Mobil offline
585. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
586. 2277 Lab. 2 biotech. a bunk. fyziológie, KBF PF ONLINE
587. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
588. 2280 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
589. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
590. 2281 Čižmár, Erik kancelária ONLINE
591. 2281 Tarasenko, Róbert alias
592. 2282 Lab. kvantového magnetizmu II ONLINE
593. 2282 Orendáčová, Alžbeta alias
594. 2283 Laboratórium- suterén ONLINE
595. 2284 Halčinová, Lenka ONLINE
596. 2284 Borzová, Jana alias
597. 2285 Marková, Eva- CAI ONLINE
598. 2285 Marková, Eva alias
599. 2286 Doktorandi ÚMAT, SJ1081 ONLINE
600. 2286 Basarik, Stanislav alias
601. 2286 Klemová, Barbora alias
602. 2286 Marton, Adam alias
603. 2286 Slovinská, Mária alias
604. 2286 Trellová, Diana alias
605. 2287 Hosťovská miestnosť, Cardona-Montoya Miguel Antonio ONLINE
606. 2287 Cardona Montoya, Miguel Antonio alias
607. 2288 Klein Daniel ONLINE
608. 2288 Klein, Daniel alias
609. 2289 Šveda Dušan ONLINE
610. 2289 Šveda, Dušan alias
611. 2290 LOVEM- Lab. operačného výskumu a ekonometrie ONLINE
612. 2291 Vodička, Martin ONLINE
613. 2291 Maceková, Mária alias
614. 2292 Seminárna miestnosť ÚMAT ONLINE
615. 2293 Laboratórium KFCH, RD2L06 ONLINE
616. 2299 Fax katedry biofyziky PF offline
617. 2300 ÚBEV PF Sekretariát, Lacková Zdenka ONLINE
618. 2300 Lacková, Zdenka alias
619. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
620. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
621. 2303 Henzelyová, Jana ONLINE
622. 2303 Bálintová, Miroslava alias
623. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
624. 2304 Boberová, Zuzana alias
625. 2304 Slepáková, Ivana alias
626. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
627. 2306 Laboratórium cytogenetiky217 ONLINE
628. 2306 Lacková, Zdenka alias
629. 2307 Nitesh Kumar Mund ONLINE
630. 2307 Mund, Nitesh Kumar alias
631. 2308 Bruňáková, Katarína ONLINE
632. 2308 Lešková, Andrea alias
633. 2309 Lab. taxonómie rastlin ONLINE
634. 2309 Dudáš, Matej alias
635. 2310 Goga, Michal ONLINE
636. 2311 Romanová, Viera ONLINE
637. 2311 Samuely, Peter alias
638. 2312 Laboratórium, Kaľavský František ONLINE
639. 2313 Kolarčik, Vladislav ONLINE
640. 2313 Mártonfi, Pavol alias
641. 2314 Spektroskopia IC UV, Vrátnica RC ONLINE
642. 2315 Mikrobiologická cvičebňa ONLINE
643. 2316 Laboratórium výskumné ONLINE
644. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
645. 2318 Denná miestnosť- kuchynka ONLINE
646. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
647. 2318 Lieskovská, Zuzana alias
648. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
649. 2318 Tuptová, Viktória alias
650. 2319 Petijová, Linda ONLINE
651. 2319 Kuncová, Júlia alias
652. 2320 Kaľavský, František ONLINE
653. 2320 Kaľavský, František alias
654. 2320 Smolejová, Gabriela alias
655. 2321 Oriňák, Andrej ONLINE
656. 2321 Oriňak, Andrej alias
657. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
658. 2323 Andruch, Šandrejová ONLINE
659. 2323 Andruch, Vasiľ alias
660. 2323 Šandrejová, Jana alias
661. 2324 Oriňáková, Renáta ONLINE
662. 2324 Oriňaková, Renáta alias
663. 2325 Gondová, Taťána ONLINE
664. 2326 Reiffová, Katarína ONLINE
665. 2326 Reiffová, Katarína alias
666. 2327 Doktorandi ÚCHV RD363 ONLINE
667. 2327 Gubóová, Alexandra alias
668. 2327 Niščáková, Veronika alias
669. 2327 Petráková, Martina alias
670. 2328 Straková fedorková,Šišoláková ONLINE
671. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
672. 2328 Šišoláková, Ivana alias
673. 2329 Jacková, Dominika ONLINE
674. 2329 Vargová, Kristína alias
675. 2330 Vilková, Mária ONLINE
676. 2330 Vilková, Mária alias
677. 2331 Drotárová, Mária ONLINE
678. 2331 Drotárová, Mária alias
679. 2332 Učebňa NMR ONLINE
680. 2333 Lab.NMR 400, Kudličková Zuzana ONLINE
681. 2334 Imrich, Ján ONLINE
682. 2335 Potočňák, Ivan ONLINE
683. 2335 Marczi, Bence alias
684. 2335 Potočňák, Ivan alias
685. 2336 Hámorská, Miroslava ONLINE
686. 2336 Hámorská, Miroslava alias
687. 2337 Ganajová, Mária ONLINE
688. 2337 Ganajová, Mária alias
689. 2338 Sotáková, Ivana ONLINE
690. 2338 Sotáková, Ivana alias
691. 2339 Laboratórium , Vargová Zuzana ONLINE
692. 2340 Krešáková, Lenka ONLINE
693. 2340 Smolko, Richard alias
694. 2341 Heinrichová, Valéria ONLINE
695. 2342 Černák, Juraj ONLINE
696. 2342 Černák, Juraj alias
697. 2343 Zeleňák, Vladimír ONLINE
698. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
699. 2344 Hurajtová, Lenka ONLINE
700. 2344 Hurajtová, Lenka alias
701. 2345 Laboratórium, Potočňák Ivan ONLINE
702. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava ONLINE
703. 2346 Matiková Maľarová, Miroslava alias
704. 2346 Tomičová, Jana alias
705. 2346 Vavra, Martin alias
706. 2347 RB 2O202,prázdna miestnosť ONLINE
707. 2348 Martinková, Miroslava ONLINE
708. 2349 Budovská, Mariana ONLINE
709. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
710. 2350 RC rack, rohová ONLINE
711. 2351 Seminárna miestnosť, GIS SJ2L45, ÚGE ONLINE
712. 2352 Kolečanský, Štefan ONLINE
713. 2352 Fedor, Tomáš alias
714. 2352 Gábor, Štefan alias
715. 2352 Tokarčík, Ondrej alias
716. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
717. 2353 Pregi, Loránt alias
718. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
719. 2354 Marinecová, Emília alias
720. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
721. 2356 Garberová, Monika ONLINE
722. 2357 Doktorandi ÚBEV, SB2O221 ONLINE
723. 2357 Janová, Marianna alias
724. 2357 Routray, Deepti alias
725. 2357 Singh, Pragya Ramashish alias
726. 2357 Trush, Kristina alias
727. 2358 Matoušková, Martina ONLINE
728. 2358 Magura, Peter alias
729. 2358 Mižáková, Romana alias
730. 2359 Lab. Vojteková, Viera ONLINE
731. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
732. 2360 Vojteková, Viera alias
733. 2361 Laboratórium , Elečko Ján ONLINE
734. 2362 Doktorandi ÚCHV, RD2O249 ONLINE
735. 2362 Capková, Dominika alias
736. 2362 Gorejová, Radka alias
737. 2362 Macko, Ján alias
738. 2362 Podrojková, Natália alias
739. 2362 Shepa, Jana alias
740. 2363 Laboratórium elektrochémie ONLINE
741. 2364 Lab.NMR 600, Vilková Mária ONLINE
742. 2365 Varhač, Sedlák ONLINE
743. 2365 Sedlák, Erik alias
744. 2365 Varhač, Rastislav alias
745. 2366 Almáši,Király ONLINE
746. 2366 Almáši, Miroslav alias
747. 2366 Király, Nikolas alias
748. 2367 Laboratórium , Zeleňák Vladimír ONLINE
749. 2368 Vargová, Zuzana ONLINE
750. 2368 Györyová, Katarína alias
751. 2368 Vargová, Zuzana alias
752. 2369 Laboratórium, KBCH ONLINE
753. 2369 Gucký, Adrián alias
754. 2369 Krochtová, Kristína alias
755. 2369 Olajoš, Jakub alias
756. 2369 Sovová, Simona alias
757. 2369 Sůra, Roland alias
758. 2370 Laborátorium ÚCHV, KBCH č. 6 ONLINE
759. 2371 KBCH, chodba ONLINE
760. 2372 Laboratórium Slepčíková, Paulína ONLINE
761. 2372 Garberová, Monika alias
762. 2373 Laborátorium , syntézy nanopórových materiálo ONLINE
763. 2374 Rendošová, Michaela ONLINE
764. 2374 Kuzderová, Gabriela alias
765. 2375 Doktorandi ÚCHV, RD327a ONLINE
766. 2375 Harmošová, Michaela alias
767. 2375 Kepeňová, Martina alias
768. 2375 Lenártová, Nina alias
769. 2375 Princík, Dávid alias
770. 2375 Zauška, Ľuboš alias
771. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
772. 2377 Doktorandi UCHV, RC118 ONLINE
773. 2378 Laboratórium, zoológie ONLINE
774. 2379 Sabolová, Danica ONLINE
775. 2380 Poslucháreň, RBL6 ONLINE
776. 2381 Interkom, RB 1.p. ONLINE
777. 2382 Interkom, RB 2.p. ONLINE
778. 2383 Doktorandky ÚBEV, RB339 ONLINE
779. 2383 Adhvaryu, Shivani Gaurangkumar alias
780. 2383 Brestovičová, Soňa alias
781. 2383 Cimermanová, Michaela alias
782. 2383 Lorková, Zuzana alias
783. 2383 Nosáľová, Lea alias
784. 2383 Petrová, Nikola alias
785. 2384 zverinec operač.sála ONLINE
786. 2385 Lab. rontg. struk. analýzy ONLINE
787. 2386 Laboratórium výučbové ONLINE
788. 2387 Laboratórium výskumné ONLINE
789. 2388 Laboratórium výučbové, m.c. 318 ONLINE
790. 2389 Laboratórium didaktiky chémie ONLINE
791. 2390 Lab. spektr. metód ONLINE
792. 2391 Lab. výskumné anal. chémie ONLINE
793. 2392 Lab. základných metód ONLINE
794. 2393 Laboratórium Tvrdoňová, Monika ONLINE
795. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
796. 2394 Laboratórium Hamuľaková, Slávka ONLINE
797. 2395 Laboratórium Janovec, Ladislav ONLINE
798. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
799. 2397 Lab. bunkových kultúr ONLINE
800. 2398 Lab. vývinovej neurobiológie ONLINE
801. 2399 Petruľová, Veronika ONLINE
802. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
803. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
804. 2401 test, test offline
805. 2403 Technicom, serverovňa ONLINE
806. 2408 Učebňa P8 ONLINE
807. 2409 Učebňa P9 ONLINE
808. 2410 Učebňa P10 ONLINE
809. 2411 Učebňa P11 ONLINE
810. 2412 Učebňa P12 ONLINE
811. 2413 Učebňa P13 ONLINE
812. 2415 Učebňa P20 ONLINE
813. 2416 Učebňa P16 ONLINE
814. 2417 Učebňa P17 ONLINE
815. 2418 Učebňa P18 ONLINE
816. 2419 Šnajder, Ľubomír mob. offline
817. 2420 EVO offline
818. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
819. 2422 Gessert, Alena ONLINE
820. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
821. 2425 CSIRT ONLINE
822. 2425 Kováčová, Kristína alias
823. 2425 Mohler, Jakub alias
824. 2425 Rapavá, Monika alias
825. 2425 Sokol, Pavol alias
826. 2427 STROM, SJ1O15 ONLINE
827. 2428 Fuska, Radovan ONLINE
828. 2429 Učebňa P19 ONLINE
829. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
830. 2431 Technicom, multifunkč.miestnosť ONLINE
831. 2432 Lab. IoT Pisarčík, Peter ONLINE
832. 2432 Pisarčík, Peter alias
833. 2433 Pristaš, Viktor ONLINE
834. 2433 Galčík, František alias
835. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
836. 2433 Opiela, Miroslav alias
837. 2433 Török, Csaba alias
838. 2434 Pališinová, Dominika ONLINE
839. 2434 Olejár, Viktor alias
840. 2434 Szoplák, Zoltán alias
841. 2434 Šebej, Juraj alias
842. 2435 Doktorandi ÚINF ONLINE
843. 2435 Bajtoš, Tomáš alias
844. 2435 Marková, Eva alias
845. 2435 Staňa, Richard alias
846. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
847. 2436 Jirásek, Jozef alias
848. 2437 Szoplák, Zoltán ONLINE
849. 2437 Gurský, Peter alias
850. 2437 Horváth, Tomáš alias
851. 2437 Novotný, Róbert alias
852. 2437 Varga, Dávid alias
853. 2438 Laboratórium haptické ONLINE
854. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
855. 2440 ÚINF PF, Sekretariát, Viera Mižáková ONLINE
856. 2440 Mižáková, Viera alias
857. 2441 ÚINF PF, Sekretariát, Silvia Gajdošová ONLINE
858. 2441 Gajdošová, Silvia alias
859. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
860. 2443 Kožár, Tibor ONLINE
861. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
862. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
863. 2446 Lab. informačnej bezpečnosti ONLINE
864. 2447 Horvát, Šimon ONLINE
865. 2447 Vočková, Michaela alias
866. 2448 Šnajder, Ľubomír ONLINE
867. 2448 Guniš, Ján alias
868. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
869. 2449 Krídlo, Ondrej ONLINE
870. 2449 Pališínová, Dominika alias
871. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
872. 2450 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
873. 2451 VKM miestnosť ONLINE
874. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
875. 2453 Gallay, Michal ONLINE
876. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
877. 2455 Vývoj AIS ONLINE
878. 2455 Miňo, Lukáš alias
879. 2455 Obrin, Jozef alias
880. 2455 Obrin, Marcel alias
881. 2455 Slaninka, Peter alias
882. 2455 Šumák, Martin alias
883. 2455 Tkáčik, Martin alias
884. 2455 Varchula, Slavomír alias
885. 2456 Engel, Radovan ONLINE
886. 2456 Nemček, Martin alias
887. 2457 Guest room /Visitors/, ÚGE, ÚMV, ÚINF ONLINE
888. 2458 Šašak, Ján ONLINE
889. 2458 Onačillová, Katarína alias
890. 2459 Nováková, Michaela ONLINE
891. 2459 Bogľarský, Jozef alias
892. 2459 Ujlakiová, Daniela alias
893. 2460 Seminárka ÚINF LIDA ONLINE
894. 2461 Lab. PLC Kopčo , Norbert ONLINE
895. 2461 Lokša, Peter alias
896. 2461 Vlachou, Eleni L. alias
897. 2462 Pisarčík, Peter ONLINE
898. 2463 Varchula, Slavomir offline
899. 2464 Antoni, Ľubomír ONLINE
900. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav offline
901. 2490 Interkom, Jesenná 5 sut. KBF schody offline
902. 2491 Interkom, Technicom 1.p. ONLINE
903. 2492 Interkom, Technicom 2.p. ONLINE
904. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
905. 2494 Interkom, Jesenná 5 0.p KBF pri vrat. offline
906. 2495 Interkom, Jesenná 5 1.p UMAT ONLINE
907. 2496 Interkom, Jesenná 5 2.p UGE ONLINE
908. 2497 rezervovane Interkom offline
909. 2498 Interkom, Jesenná 5 sut. KBF offline
910. 2499 rezervovane Interkom offline
911. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
912. 2500 Mačanga, Jozef alias
913. 2500 Piroš, Marian alias
914. 2500 Vaško, Pavol alias
915. 2500 Velk, Jozef alias
916. 2501 ÚFV PF Sekretariát, Beáta Kišová ONLINE
917. 2501 Kišová, Beáta alias
918. 2503 Vrátnica, Senzor ONLINE
919. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
920. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
921. 2507 Lab. metalografické ONLINE
922. 2512 Učebňa P2 ONLINE
923. 2516 Dielňa ÚFV KEF ONLINE
924. 2517 Lab. pripravy pras. a lis vzoriek Kollár, Peter ONLINE
925. 2518 Kožejová, Miroslava ONLINE
926. 2518 Bodnárová, Renáta alias
927. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
928. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
929. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
930. 2522 Gmitra, Martin alias
931. 2523 Lab. SEM Komanický, Vladimír ONLINE
932. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
933. 2525 Interkom, PA Brána ONLINE
934. 2526 Doktorandi ÚFV, 0.28.4.kotolňa ONLINE
935. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
936. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
937. 2529 Kollár, Peter ONLINE
938. 2530 Jacková, Dana ONLINE
939. 2530 Baloghová, Zuzana alias
940. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
941. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
942. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
943. 2533 Richter, Kornel alias
944. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
945. 2536 Zeleňáková, Adriana ONLINE
946. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
947. 2537 Kollár, Peter ONLINE
948. 2538 Doktorandi ÚFV, 0.28.6 kotolňa ONLINE
949. 2538 Shylenko, Oleg alias
950. 2540 Kireš, Marián ONLINE
951. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
952. 2542 Kozelková, Katarína ONLINE
953. 2542 Juhásová, Antónia alias
954. 2543 Elektronické, praktikum ONLINE
955. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
956. 2547 Dobák, Samuel ONLINE
957. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
958. 2549 Hnatič, Michal ONLINE
959. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
960. 2551 Lab. kvantového magnetizmu III ONLINE
961. 2552 Doktorandi ÚFV, SAV 19c ONLINE
962. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
963. 2554 Laboratórium mag. nanočastíc ONLINE
964. 2555 Doktorandi ÚFV, SAV 19b ONLINE
965. 2555 Holub, Mariia alias
966. 2555 Kondrakhova, Daria alias
967. 2555 Vinnik, Olha alias
968. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
969. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
970. 2557 Horváth, Denis alias
971. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
972. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
973. 2561 Kancelária SJ1050, ÚMAT offline
974. 2562 Hančová, Martina ONLINE
975. 2563 Kulla, Marián ONLINE
976. 2565 Karľová, Katarina ONLINE
977. 2565 Karľová, Katarína alias
978. 2565 Semjan, Marek alias
979. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
980. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
981. 2569 Komanický Vladimír, kancelária 19a ONLINE
982. 2569 Komanický, Vladimír alias
983. 2570 Lab.príp.a charakt.nanoštruktúr, rozprašovačka ONLINE
984. 2570 Komanický, Vladimír alias
985. 2571 Kravčáková, Adela ONLINE
986. 2571 Vokál, Stanislav alias
987. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
988. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
989. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
990. 2577 Terminálovňa, RB PF ONLINE
991. 2578 Samuely, Tomáš ONLINE
992. 2578 Vorobiov, Serhii alias
993. 2579 Bombara, Marek ONLINE
994. 2579 Martinská, Gabriela alias
995. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
996. 2581 Janičková Lucia ONLINE
997. 2581 Janičková, Lucia alias
998. 2581 Lučivjanská, Katarína alias
999. 2582 Csachová, Stela ONLINE
1000. 2582 Šupinský, Jozef alias
1001. 2586 Doktorandi ÚFV, m.č. 34D ONLINE
1002. 2586 Nagy, Ľuboš alias
1003. 2586 Vovk, Sviatoslav alias
1004. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
1005. 2588 Geffert, Viliam ONLINE
1006. 2589 Tkáčiková, Katarína ONLINE
1007. 2590 ÚGE PF Sekretariát, Ivana Fedurco Kočišová ONLINE
1008. 2590 Fedurco Kočišová, Ivana alias
1009. 2590 Juhárová, Simona alias
1010. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
1011. 2592 Doktorandi KJaSF, m. č. 33 ONLINE
1012. 2592 Mykhailenko, Viacheslav alias
1013. 2592 Švecová, Dominika alias
1014. 2592 Tropp, Klaudia alias
1015. 2593 Miestnosť pre upratovačky ONLINE
1016. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
1017. 2595 Bánó, Gregor ONLINE
1018. 2596 Gajdoš, Andrej ONLINE
1019. 2596 Šupina, Jaroslav alias
1020. 2597 Hala - serverovňa PA ONLINE
1021. 2598 LOM ÚGE, SJ2L44 ONLINE
1022. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE
1023. 2601 Učebňa RBL1 ONLINE
1024. 2602 Učebňa RBL2 ONLINE
1025. 2603 Učebňa RBL3 ONLINE
1026. 2604 Učebňa RBL4, RB3L05 ONLINE
1027. 2605 Učebňa RBL5 ONLINE
1028. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
1029. 3201 Diabelková, Jana ONLINE
1030. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
1031. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
1032. 3203 Harcsová, Slávka alias
1033. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
1034. 3204 Juriš, Peter ONLINE
1035. 3205 Habiňáková, Zuzana, UVZH ONLINE
1036. 3205 Habiňáková, Zuzana alias
1037. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
1038. 3206 Nehodová, Lucia alias
1039. 3206 Výrostková, Marcela alias
1040. 3207 Urbančíková, Ingrid ONLINE
1041. 3208 Vrzgula, Marko ONLINE
1042. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
1043. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
1044. 3210 Šingovský, Milan alias
1045. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
1046. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
1047. 3213 Hladová, Alena ONLINE
1048. 3215 Orgonášová, Maria, UA ONLINE
1049. 3215 Orgonášová, Mária alias
1050. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
1051. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
1052. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
1053. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
1054. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
1055. 3221 Sopková, Dorota offline
1056. 3222 Balintová, Elena ONLINE
1057. 3223 Marcin, Marián offline
1058. 3224 Šimon, František, LF ONLINE
1059. 3225 Hertelyová, Zdenka ONLINE
1060. 3225 Guľašová, Zuzana alias
1061. 3225 Lukáčová, Ivana alias
1062. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
1063. 3227 Klimčáková, Lucia ONLINE
1064. 3227 Petarčíková, Mária alias
1065. 3227 Tordayová, Jarmila alias
1066. 3228 Sabol, Marián ONLINE
1067. 3229 Praktikáreň, ULF offline
1068. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
1069. 3230 Petrenková, Marcela alias
1070. 3230 Zimová, Anna alias
1071. 3231 Muchová, Alena, LVB ONLINE
1072. 3231 Behulová, Erika alias
1073. 3231 Lesíčková, Eva alias
1074. 3231 Mikuš, Jozef alias
1075. 3231 Muchová, Alena alias
1076. 3231 Petrášová, Darina alias
1077. 3231 Šulimanová, Lenka alias
1078. 3232 Vašková, Janka ONLINE
1079. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
1080. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
1081. 3235 Suchá, ULKBch - praktikaren ONLINE
1082. 3235 Sucha, Alena alias
1083. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
1084. 3237 Harvanová, Denisa ONLINE
1085. 3237 Matejová, Jana alias
1086. 3238 Slovinská, Lucia ONLINE
1087. 3238 Bzdiľová, Jana alias
1088. 3239 Dombrovský, Peter ONLINE
1089. 3240 Králiková, Jaroslava ONLINE
1090. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
1091. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
1092. 3242 Kunová, Alexandra alias
1093. 3243 Nagyová, Mária offline
1094. 3244 Lovayová, Viera ONLINE
1095. 3244 Toporová, Annamária alias
1096. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
1097. 3246 Grešová, Soňa ONLINE
1098. 3247 Tokárová, Diana ONLINE
1099. 3247 Brandeburová, Andrea alias
1100. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
1101. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
1102. 3249 Slabá, Eva alias
1103. 3250 Talian, Ivan ONLINE
1104. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
1105. 3251 Bago Pilátová, Martina ONLINE
1106. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
1107. 3252 Zigová, Martina alias
1108. 3253 Jenčuráková, Martina ONLINE
1109. 3255 Dulínová, Zdenka ONLINE
1110. 3256 Bačová, Ivana offline
1111. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
1112. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
1113. 3258 Udrzba LF ONLINE
1114. 3258 Balla, Štefan alias
1115. 3258 Gajdoš, Ján alias
1116. 3258 Hnát, Marek alias
1117. 3258 Nagy, Benjamín alias
1118. 3258 Sedláček, Jozef alias
1119. 3259 Špaková, Ivana ONLINE
1120. 3260 Matisová, Eva ONLINE
1121. 3261 Čižmárová, Beáta ONLINE
1122. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
1123. 3263 Zelko, Aurel ONLINE
1124. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
1125. 3265 Kamlárová, Anna ONLINE
1126. 3265 Benetinová, Veronika alias
1127. 3265 Kvaková, Monika alias
1128. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
1129. 3266 Štofilová, Jana alias
1130. 3267 Hatalová, Elena ONLINE
1131. 3267 Bednárová, Veronika alias
1132. 3268 Bušová, Andrea ONLINE
1133. 3268 Houžvičková, Andrea alias
1134. 3269 Linková, Marcela ONLINE
1135. 3269 Hrabovský, Matej alias
1136. 3269 Nemčíková, Marta alias
1137. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
1138. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
1139. 3271 Čurgali, Kristína alias
1140. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
1141. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
1142. 3274 Flešárová, Slávka ONLINE
1143. 3274 Kováčová, Zuzana alias
1144. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
1145. 3275 Abrahamovská, Michaela alias
1146. 3275 Kalinová, Katarína alias
1147. 3275 Klepcová, Zuzana alias
1148. 3275 Švecová, Monika alias
1149. 3275 Večurkovská, Ivana alias
1150. 3276 Knižnica, ULKBch ONLINE
1151. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
1152. 3278 Solár, Peter ONLINE
1153. 3279 Tomková, Katarína ONLINE
1154. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
1155. 3280 Badanič, Peter alias
1156. 3280 Harich, Peter alias
1157. 3280 Klabník, Tomáš alias
1158. 3280 Kopsa, Igor alias
1159. 3280 Sladká, Lívia alias
1160. 3280 Viňanská, Martina alias
1161. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
1162. 3281 Pelechová, Nikola alias
1163. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
1164. 3282 Ambrózyová, Helena alias
1165. 3282 Dudášová, Anna alias
1166. 3282 Kravcová, Paulína alias
1167. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
1168. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
1169. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
1170. 3285 Koľvek, Gabriel alias
1171. 3286 Hudák, Michal, sklad MTZ ONLINE
1172. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
1173. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
1174. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
1175. 3289 Brenišin, Marek alias
1176. 3289 Szabóová, Daniela alias
1177. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
1178. 3290 Doktorandi UVZH ONLINE
1179. 3290 Kaňuková, Lívia alias
1180. 3291 Tirpáková, Libuša offline
1181. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
1182. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
1183. 3293 Danková, Silvia alias
1184. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
1185. 3294 Parová, Valéria alias
1186. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
1187. 3296 Raková, Jana ONLINE
1188. 3296 Michalková, Jana alias
1189. 3296 Šudáková, Marie alias
1190. 3296 Toplanská, Zuzana alias
1191. 3297 Sováriová Soósová, Mária offline
1192. 3298 LVB - chodba ONLINE
1193. 3298 Behulová, Erika alias
1194. 3298 Lesíčková, Eva alias
1195. 3298 Mikuš, Jozef alias
1196. 3298 Šulimanová, Lenka alias
1197. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
1198. 3300 Byrtus, Milan alias
1199. 3300 Horňák, Tibor alias
1200. 3300 Konečný, Ján alias
1201. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
1202. 3302 Gregová, Eva ONLINE
1203. 3303 Kajla, Monika ONLINE
1204. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
1205. 3305 Timková, Silvia ONLINE
1206. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
1207. 3306 Kaiferová, Jana alias
1208. 3306 Semivanová, Anetta alias
1209. 3306 Soták Benedeková, Lenka alias
1210. 3307 Habiňaková, Martina ONLINE
1211. 3309 Fodorová, Jana ONLINE
1212. 3310 Mošková, Beáta offline
1213. 3311 Hámorská, Martina ONLINE
1214. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
1215. 3313 Ondič, Vladislav offline
1216. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
1217. 3315 Horňaková, Jarmila alias
1218. 3315 Vašinská, Katarína alias
1219. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
1220. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
1221. 3317 Žabková, Lenka ONLINE
1222. 3317 Tomková, Katarína alias
1223. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
1224. 3319 Spišáková, Mária ONLINE
1225. 3319 Farkašová, Nela alias
1226. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
1227. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
1228. 3323 Urbanská, Lenka ONLINE
1229. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
1230. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
1231. 3327 Lesňáková, Lucia ONLINE
1232. 3327 Petríková, Radka alias
1233. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
1234. 3329 Gáborová, Martina ONLINE
1235. 3330 Peregrim, Igor ONLINE
1236. 3330 Marusyn, Stanislav alias
1237. 3331 Štimmelová, Judita ONLINE
1238. 3331 Bona, Martin alias
1239. 3331 Kollárová, Zuzana alias
1240. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
1241. 3334 Donič, Viliam ONLINE
1242. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
1243. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
1244. 3336 Piptová, Zuzana alias
1245. 3337 Šemeláková, Martina ONLINE
1246. 3337 Tóthová, Zuzana alias
1247. 3338 Stupák, Marek ONLINE
1248. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
1249. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
1250. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
1251. 3342 Kočišová, Renáta ONLINE
1252. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
1253. 3344 Bucková, Jana ONLINE
1254. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
1255. 3346 Černáková, Dana ONLINE
1256. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
1257. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
1258. 3349 Habalová, Viera ONLINE
1259. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
1260. 3351 Mičková, Helena ONLINE
1261. 3352 Horňáková, Mária ONLINE
1262. 3353 Javorský, Martin offline
1263. 3355 Šalagovič, Ján ONLINE
1264. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
1265. 3356 Saloka, Kamil alias
1266. 3357 Vojčíková, Lea offline
1267. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
1268. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
1269. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
1270. 3361 Bodnárová, Jana ONLINE
1271. 3361 Hrabinská, Zdenka alias
1272. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
1273. 3363 Gall, Jozef ONLINE
1274. 3364 Firment, Jozef ONLINE
1275. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
1276. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
1277. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
1278. 3368 Mareková, Mária ONLINE
1279. 3369 Krivoš-Bellušová, Denisa ONLINE
1280. 3370 Sabo, Ján ONLINE
1281. 3371 Radáčiová, Lenka ONLINE
1282. 3372 Kreheľová, Andrea ONLINE
1283. 3373 Dorko, Erik ONLINE
1284. 3374 Halánová, Monika ONLINE
1285. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
1286. 3375 Hatalová, Elena alias
1287. 3376 Hudáková, Terézia ONLINE
1288. 3377 Rabajdová, Miroslava ONLINE
1289. 3378 Holodová, Monika ONLINE
1290. 3378 Hajovská, Katarína alias
1291. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
1292. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
1293. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
1294. 3383 Čurová, Katarína ONLINE
1295. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
1296. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
1297. 3385 Hantke, Anna alias
1298. 3385 Onderková, Martina alias
1299. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
1300. 3387 Čisláková, Janka ONLINE
1301. 3387 Kriegerová, Katarína alias
1302. 3388 Siegfried, Leonard ONLINE
1303. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
1304. 3391 Chylová, Martina ONLINE
1305. 3391 Schrötter, Jana alias
1306. 3392 Dankulincová, Zuzana offline
1307. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
1308. 3393 Bodiková Pavličková, Andrea alias
1309. 3393 Breznoščáková, Dagmar alias
1310. 3394 Rajničová Nagyová, Iveta ONLINE
1311. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
1312. 3396 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
1313. 3396 Husárová, Daniela alias
1314. 3397 Vagáneková, Katarína, KUCH ONLINE
1315. 3397 Vagáneková, Katarína alias
1316. 3398 Géci, Imrich ONLINE
1317. 3398 Bober, Peter alias
1318. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
1319. 3399 Penička, Ján alias
1320. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
1321. 3400 Davidová, Zuzana alias
1322. 3400 Fraňová, Lucia alias
1323. 3401 Silvášiová, Ivana, ULKBch ONLINE
1324. 3401 Ďurovcová, Eva alias
1325. 3401 Lenártová, Renáta alias
1326. 3401 Silvášiová, Ivana alias
1327. 3402 Medvecová, Ružena, ULF ONLINE
1328. 3402 Comová, Slávka alias
1329. 3402 Medvecová, Ružena alias
1330. 3403 Géciová, Zuzana, ULKBf ONLINE
1331. 3403 Géciová, Zuzana alias
1332. 3404 Bardzáková, Anna, ULB ONLINE
1333. 3404 Bardzáková, Anna alias
1334. 3405 Trochanová, Martina, ULI ONLINE
1335. 3405 Trochanová, Martina alias
1336. 3406 Huličová, Silvia, UPF ONLINE
1337. 3406 Huličová, Silvia alias
1338. 3407 Gunčágová, Alena, ULKM ONLINE
1339. 3407 Gunčágová, Alena alias
1340. 3407 Hrabovský, Vladimír alias
1341. 3408 Jánošová, Ingrid, UF ONLINE
1342. 3408 Jánošová, Ingrid alias
1343. 3409 Lacková, Martina, UO ONLINE
1344. 3409 Grešš Halász, Beáta alias
1345. 3409 Lacková, Martina alias
1346. 3409 Mati, Miriam alias
1347. 3409 Pípolyová, Magdaléna alias
1348. 3409 Sováriová Soósová, Mária alias
1349. 3409 Suchanová, Renáta alias
1350. 3409 Tirpáková, Libuša alias
1351. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
1352. 3411 Franková, Ingrid, I. IK ONLINE
1353. 3411 Aljubouri, Mundher Abdulkareem Salman alias
1354. 3411 Deptová, Jana alias
1355. 3411 Dravecká, Ingrid alias
1356. 3411 Felšőci, Marek alias
1357. 3411 Figurová, Jana alias
1358. 3411 Fraenkel, Emil alias
1359. 3411 Franková, Ingrid alias
1360. 3411 Gombošová, Laura alias
1361. 3411 Horváth, Peter alias
1362. 3411 Ihnatko, Martin alias
1363. 3412 Kovácsová, Stanislava, I. ChK ONLINE
1364. 3412 Brezina, Jozef alias
1365. 3412 Efthymiou, Kleanthia alias
1366. 3412 Harbuľák, Pavol alias
1367. 3412 Hildebrand, Tomáš alias
1368. 3412 Kilík, Róbert alias
1369. 3412 Kovácsová, Stanislava alias
1370. 3412 Leško, Dušan alias
1371. 3412 Madárová, Natália alias
1372. 3412 Pažinka, Peter alias
1373. 3412 Roškovičová, Veronika alias
1374. 3413 Lacková, Martina, I. GPK ONLINE
1375. 3413 Lacková, Martina alias
1376. 3414 Herichová, Libuša, KDD ONLINE
1377. 3414 Herichová, Libuša alias
1378. 3415 Orbach, Róbert ONLINE
1379. 3416 Popovičová, Daniela, I. SK ONLINE
1380. 3416 Popovičová, Daniela alias
1381. 3417 Kaľavská, Mária, KD ONLINE
1382. 3417 Kaľavská, Mária alias
1383. 3418 Šutáková, Edita, OK ONLINE
1384. 3418 Šutáková, Edita alias
1385. 3419 Valanská, Henrieta, KORL ONLINE
1386. 3419 Kissová, Eva alias
1387. 3419 Valanská, Henrieta alias
1388. 3420 I. IK, 5.p., sekretariát offline
1389. 3421 Illéšová, Petra, NlK ONLINE
1390. 3421 Gdovinová, Zuzana alias
1391. 3421 Illéšová, Petra alias
1392. 3421 Papíková, Jana alias
1393. 3422 Palkovitsová, Adriana, I. PK ONLINE
1394. 3422 Palkovitsová, Adriana alias
1395. 3423 Batiová, Monika, KOTPU ONLINE
1396. 3423 Batiová, Monika alias
1397. 3423 Gharaibeh, Ahmad alias
1398. 3423 Lacko, Marek alias
1399. 3423 Matúška, Martin alias
1400. 3424 Kmaková, Anna, UK ONLINE
1401. 3424 Kmaková, Anna alias
1402. 3425 Tuchyňová, Marcela ONLINE
1403. 3426 Šestáková, Jana, I. KAIM ONLINE
1404. 3426 Šestáková, Jana alias
1405. 3427 Hako, René ONLINE
1406. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
1407. 3428 Ambrózyová, Helena alias
1408. 3428 Dudášová, Anna alias
1409. 3428 Kravcová, Paulína alias
1410. 3429 Krcho, Peter offline
1411. 3430 Cisková, Oľga, UEM ONLINE
1412. 3430 Cisková, Oľga alias
1413. 3430 Fenčáková, Marta alias
1414. 3430 Francová, Zlatica alias
1415. 3430 Horváthová, Daniela alias
1416. 3430 Vaňková, Monika alias
1417. 3431 Lacková, Jaroslava, ZTB ONLINE
1418. 3431 Lacková, Jaroslava alias
1419. 3432 SMMK ONLINE
1420. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
1421. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
1422. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
1423. 3436 Macková, Jaroslava ONLINE
1424. 3436 Bittó Urbanová, Laura alias
1425. 3437 Mišíková, Eva ONLINE
1426. 3438 Valočiková, Ivana ONLINE
1427. 3439 Praktikáreň - UF ONLINE
1428. 3440 Satnarky ONLINE
1429. 3440 Koblíková, Marcela alias
1430. 3440 Nigutová, Mária alias
1431. 3440 Prokopová, Anna alias
1432. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
1433. 3442 Janitorová, Eva ONLINE
1434. 3442 Bolerázska, Beáta alias
1435. 3442 Dobranská, Eva alias
1436. 3444 Urban, Peter ONLINE
1437. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
1438. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
1439. 3446 Fritzká, Simona alias
1440. 3446 Hlubeňová Gidová, Denisa alias
1441. 3446 Minarčiková, Zuzana alias
1442. 3446 Šestáková, Marcela alias
1443. 3447 Birková, Anna ONLINE
1444. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia ONLINE
1445. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
1446. 3449 Bučková, Jana alias
1447. 3449 Kundrátová, Laura alias
1448. 3450 Slovenská, USL ONLINE
1449. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
1450. 3451 Briškárová, Viktória ONLINE
1451. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
1452. 3453 Jenčová, Henrieta, UHE ONLINE
1453. 3453 Jenčová, Henrieta alias
1454. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
1455. 3455 Evelley, Július alias
1456. 3455 Timková, Vladimíra alias
1457. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
1458. 3457 Hudák, Michal offline
1459. 3458 Nerantzakis, Ingrid ONLINE
1460. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
1461. 3460 Schubertová, Andrea ONLINE
1462. 3462 Zánická, Zuzana offline
1463. 3463 Hijová, Emília ONLINE
1464. 3463 Mojžišová, Gabriela alias
1465. 3464 Doľáková, KSaMCh ONLINE
1466. 3464 Doľáková, Martina alias
1467. 3465 Mahely, KPLaKT offline
1468. 3465 Mahely, Beáta alias
1469. 3466 Kövérová, Agáta, KPF ONLINE
1470. 3466 Kövérová, Agáta alias
1471. 3467 Ružičková, Michala, KICM ONLINE
1472. 3467 Čabrová, Jarmila alias
1473. 3468 Perešová, Nikoleta, II.CHK ONLINE
1474. 3468 Perešová, Nikoleta alias
1475. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
1476. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
1477. 3471 Vargová, Viola alias
1478. 3472 Filipová, UP offline
1479. 3473 Kočkárová, Paula ONLINE
1480. 3476 Takáč, Peter ONLINE
1481. 3477 Belák, Jozef offline
1482. 3478 Mitro, Peter ONLINE
1483. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
1484. 3480 Harvanik, Pavol ONLINE
1485. 3481 Laputková, Galina ONLINE
1486. 3482 Schréter, Ivan ONLINE
1487. 3483 Kizek, Peter ONLINE
1488. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
1489. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
1490. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
1491. 3487 Urdzík, Peter offline
1492. 3488 Radoňak, Jozef ONLINE
1493. 3489 SSŠZL ONLINE
1494. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
1495. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
1496. 3494 Stebnický, Milan offline
1497. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
1498. 3495 Vitková, Marianna alias
1499. 3496 Jochmanová, Ivana ONLINE
1500. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
1501. 3498 Kövérová, Ivana ONLINE
1502. 3499 Vančová, Zuzana ONLINE
1503. 3499 Čarnakovič, Simona alias
1504. 3499 Jarčušková, Dominika alias
1505. 3500 Súkeníková, Martina, USBM ONLINE
1506. 3500 Polanová, Miriam alias
1507. 3500 Salokyová, Henrieta alias
1508. 3501 Hradická, Anežka ONLINE
1509. 3502 Futejová, Mária ONLINE
1510. 3503 Labusová, Silvia ONLINE
1511. 3504 Eötvösová, Mária ONLINE
1512. 3505 Šaková, Vladislava ONLINE
1513. 3506 Sendreiová, Lucia ONLINE
1514. 3507 Koudelka, René ONLINE
1515. 3508 Jurušová, Adriána ONLINE
1516. 3509 Jenča, Andrej ONLINE
1517. 3510 Vantová, Vlasta ONLINE
1518. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
1519. 3512 Jenča, Andrej ONLINE
1520. 3513 Stašková, Andrea ONLINE
1521. 3514 Alexovič, Michal ONLINE
1522. 3514 Menkyna, Martin alias
1523. 3515 Vančíková, Zdena ONLINE
1524. 3515 Franková, Štefánia alias
1525. 3515 Grohoľová, Mária alias
1526. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
1527. 3517 Uličná, Csilla ONLINE
1528. 3517 Béres Alevová, Agnesa alias
1529. 3517 Pandulová, Michaela alias
1530. 3518 Pavliuk-Karachevtseva, Andriana ONLINE
1531. 3519 Kaťuch, Vladimír ONLINE
1532. 3519 Kristian, Pavol alias
1533. 3520 Gajdzik, Tomáš ONLINE
1534. 3521 Kačmariková, Andrea ONLINE
1535. 3522 Rendešová, Zuzana ONLINE
1536. 3523 Varga, Rastislav offline
1537. 3524 Melegová, Nikola ONLINE
1538. 3524 Gazdová, Mária alias
1539. 3524 Nosálová, Natália alias
1540. 3525 Kuruc, Tomáš ONLINE
1541. 3525 Kešeľáková, Alexandra alias
1542. 3526 Šarišský, Marek ONLINE
1543. 3527 Hájiková, Martina ONLINE
1544. 3528 Miroššay, Andrej ONLINE
1545. 3529 Čoma, Matúš ONLINE
1546. 3530 Hurta, Mikuláš ONLINE
1547. 3530 Kalakaj, Peter alias
1548. 3531 Eftimov, Toni ONLINE
1549. 3532 Kello, Martin ONLINE
1550. 3533 Fedačko, Ján ONLINE
1551. 3534 Sonderlichová, Simona ONLINE
1552. 3535 Svoreňová, Zuzana ONLINE
1553. 3536 Paulíny, Zuzana ONLINE
1554. 3537 Miškovský, Pavol ONLINE
1555. 3538 Juhászová, Diana ONLINE
1556. 3539 Blašková, Frederika ONLINE
1557. 3541 Juhásová, Gabriela ONLINE
1558. 3542 Petarčíková, Mária ONLINE
1559. 3543 Žoldák, Gabriel ONLINE
1560. 3543 Džupponová, Veronika alias
1561. 3544 Oros, Roman offline
1562. 3545 doktorandi UPZMV ONLINE
1563. 3545 Horaničová, Simona alias
1564. 3545 Karchynskaya, Viktoryia alias
1565. 3546 Kalakaj, Peter offline
1566. 3547 Solárová, Mária ONLINE
1567. 3547 Tischlerová, Martina alias
1568. 3548 Košuthová, Hedviga ONLINE
1569. 3549 Balážová, Lenka ONLINE
1570. 3550 Babčanová, Dáša ONLINE
1571. 3551 Pella, Zuzana ONLINE
1572. 3552 Pencáková, Viera ONLINE
1573. 3553 Semin. miestnost, 312 ONLINE
1574. 3554 Semin. miestnost, 309 ONLINE
1575. 3555 Praktikaren, 307 ONLINE
1576. 3556 Praktikaren, 308 ONLINE
1577. 3557 Jánošík, Jakub ONLINE
1578. 3558 Korpová, Dagmar ONLINE
1579. 3559 Szalontai, Monika ONLINE
1580. 3560 Kacírová, Mária ONLINE
1581. 3561 Pella, Daniel ONLINE
1582. 3562 Šuliková, Michaela ONLINE
1583. 3562 Marcin, Miroslav alias
1584. 3563 Kristian, Pavol ONLINE
1585. 4100 Vratnica, K30 ONLINE
1586. 4100 Balážová, Emília alias
1587. 4100 Borovský, František alias
1588. 4100 Kmecová, Jarmila alias
1589. 4100 Zuber, Jozef alias
1590. 4101 Stieranková, Mária ONLINE
1591. 4102 Markotánová, Soňa ONLINE
1592. 4103 Sabolová, Adriana ONLINE
1593. 4104 Pulíková, Viera ONLINE
1594. 4106 Očenášová, Beáta ONLINE
1595. 4107 Zurkova, Hedviga ONLINE
1596. 4107 Zurková, Hedviga alias
1597. 4108 Tkáčová, Eva ONLINE
1598. 4109 Gonosová, Aneta ONLINE
1599. 4110 Ongaľová, Jana ONLINE
1600. 4111 Vratnica, K26 ONLINE
1601. 4111 Kollová, Monika alias
1602. 4111 Korečková, Angelika alias
1603. 4111 Pachová, Alžbeta alias
1604. 4111 Pašková, Ľudmila alias
1605. 4111 Suchoža, Jozef alias
1606. 4112 Ščerbová, Mária ONLINE
1607. 4114 Svatuška, Ivan ONLINE
1608. 4114 beck, jozef alias
1609. 4116 Slaninová, Eva ONLINE
1610. 4117 Jadrný, Tomáš ONLINE
1611. 4117 Prevozňák, Gabriel alias
1612. 4122 Doktorandi ONLINE
1613. 4123 Doktorandi ONLINE
1614. 4125 Doktorandi ONLINE
1615. 4126 Šoltys, Dominik ONLINE
1616. 4126 Dobrovič, Ľuboš alias
1617. 4127 Doktorandi ONLINE
1618. 4128 Mazák, Ján ONLINE
1619. 4128 Ružičková, Valéria alias
1620. 4129 Tekeli, Jozef ONLINE
1621. 4129 Jakab, Radomír alias
1622. 4130 Dolna, Martina ONLINE
1623. 4130 Dolná, Martina alias
1624. 4131 Fico, Miroslav ONLINE
1625. 4131 Pandy, Dávid alias
1626. 4132 Štenpien, Erik ONLINE
1627. 4132 Pištejová, Lucia alias
1628. 4133 Vrana, Vladimír ONLINE
1629. 4134 Žuľová, Jana ONLINE
1630. 4134 Minčičová, Monika alias
1631. 4135 Barinková, Milena ONLINE
1632. 4135 Kundrát, Ivan alias
1633. 4136 Dolobáč, Marcel ONLINE
1634. 4137 Lamačková, Daniela ONLINE
1635. 4137 Illeš, Tomáš alias
1636. 4137 Marčoková Becková, Dominika alias
1637. 4140 Čopko, Peter ONLINE
1638. 4141 Bröstl, Alexander ONLINE
1639. 4141 Holländer, Pavel alias
1640. 4142 Dobrovičová, Gabriela ONLINE
1641. 4143 Mazzocca, Marco ONLINE
1642. 4144 Tóthová, Marta ONLINE
1643. 4144 Breichová Lapčáková, Marta alias
1644. 4145 Ferenčíková, Simona ONLINE
1645. 4146 Michaľov, Lukáš ONLINE
1646. 4146 Tóthová, Veronika alias
1647. 4147 Štrkolec, Martin ONLINE
1648. 4148 Romža, Sergej offline
1649. 4149 Katedra, Jazykov ONLINE
1650. 4151 Husár, Ján ONLINE
1651. 4152 Babčák, Vladimír ONLINE
1652. 4153 Dolný, Jaroslav ONLINE
1653. 4153 Buhala, Oliver alias
1654. 4153 Rostáš, Dušan alias
1655. 4154 Bujňáková, Mária ONLINE
1656. 4155 Jánošíková, Martina ONLINE
1657. 4156 Mrázová, Žofia ONLINE
1658. 4156 Cukerová, Dominika alias
1659. 4157 Juraj, Jankuv ONLINE
1660. 4157 Jankuv, Juraj alias
1661. 4158 Bakošová, Lucia ONLINE
1662. 4158 Benko, Radoslav alias
1663. 4158 Klučka, Ján alias
1664. 4159 Nobody, Nobody offline
1665. 4160 Štrkolec, Miroslav ONLINE
1666. 4160 Hrabčák, Ladislav alias
1667. 4160 Popovič, Adrián alias
1668. 4160 Vartašová, Anna alias
1669. 4161 Vojčík, Peter ONLINE
1670. 4162 Koromház, Peter ONLINE
1671. 4163 Kirstová, Katarína offline
1672. 4163 Čollák, Jaroslav alias
1673. 4163 Koromház, Peter alias
1674. 4164 Vaľková, Helena ONLINE
1675. 4165 Molnár, Peter ONLINE
1676. 4165 Filičko, Vladimír alias
1677. 4165 Koľveková, Viktória alias
1678. 4165 Kušníriková, Miroslava alias
1679. 4166 Elbert, Ľudmila ONLINE
1680. 4166 Gregová Širicová, Ľubica alias
1681. 4167 Bačárová, Renáta ONLINE
1682. 4167 Sudzina, Milan alias
1683. 4168 Cakoci, Karin ONLINE
1684. 4168 Sábo, Jozef alias
1685. 4169 Červená, Karolína ONLINE
1686. 4170 Illéšová, Jozefína ONLINE
1687. 4171 Krunková, Alena ONLINE
1688. 4172 Sedláková, Slávka ONLINE
1689. 4172 Sedláková, Slavka alias
1690. 4173 Orosz, Ladislav ONLINE
1691. 4174 Kseňák, Štefan ONLINE
1692. 4174 Majerčák, Tomáš alias
1693. 4175 Seman, Tibor ONLINE
1694. 4175 Jančát, Lukáš alias
1695. 4176 Rózenfeldová, Laura ONLINE
1696. 4176 Bachňáková Rózenfeldová, Laura alias
1697. 4176 Rudohradská, Simona alias
1698. 4177 Hučková, Regina ONLINE
1699. 4177 Treščáková, Diana alias
1700. 4187 Pavlíková, Viera ONLINE
1701. 5100 FVS, sekretariát dekana ONLINE
1702. 5100 Vaššová, Judita alias
1703. 5101 Krokosová, Katarína ONLINE
1704. 5102 Šimčáková, Janka ONLINE
1705. 5105 Kažimírová, Michaela ONLINE
1706. 5106 Kolbaská, Eva ONLINE
1707. 5111 FVS, dekanát IP brána
1708. 5113 FVS - kancelária 307, doktorandi ONLINE
1709. 5115 FVS - kancelária 303, doktorandi ONLINE
1710. 5116 Chmelová, Jana ONLINE
1711. 5118 FVS, vrátnica ONLINE
1712. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
1713. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
1714. 5122 Vernarský, Martin IP brána
1715. 5122 Molitoris, Peter IP brána
1716. 5123 Jesenko, Michal IP brána
1717. 5124 Molitoris, Peter IP brána
1718. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
1719. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
1720. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
1721. 5127 Orosz, Ladislav ONLINE
1722. 5128 Lachytová, Lenka ONLINE
1723. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
1724. 5131 Župová, Eliška ONLINE
1725. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
1726. 5133 Mitaľ, Ondrej ONLINE
1727. 5135 Volochová, Jana ONLINE
1728. 5136 Bobáková, Viktória ONLINE
1729. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
1730. 5137 Výrostová, Eva IP brána
1731. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
1732. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
1733. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
1734. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
1735. 5143 FVS - kancelária 426, doktorandi ONLINE
1736. 5144 Douša, Milan ONLINE
1737. 5145 Andrejčák, Jozef ONLINE
1738. 5146 FVS - kancelária 308, doktorandi ONLINE
1739. 5147 Geffert, Richard ONLINE
1740. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
1741. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
1742. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
1743. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
1744. 5153 FVS - prodekan, veda, výskum a zahraničie IP brána
1745. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
1746. 5156 Homulková, Zuzana ONLINE
1747. 5157 FVS, personálny referát ONLINE
1748. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
1749. 5157 Takáčová, Miroslava IP brána
1750. 5161 Miňová, Katarína ONLINE
1751. 5163 Škoda, Štefan ONLINE
1752. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
1753. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
1754. 5182 Ličková, Jana ONLINE
1755. 5183 Bačíková, Viera ONLINE
1756. 7100 Vrátnica, Sokrates ONLINE
1757. 7104 Onufrák, Alexander ONLINE
1758. 7105 Dvorský, Tomáš ONLINE
1759. 7106 Gašparíková, Petra ONLINE
1760. 7107 Doktorandi, Politológie ONLINE
1761. 7107 Furik, Patrik alias
1762. 7107 Gregová, Jana alias
1763. 7107 Hurčalová, Martina alias
1764. 7107 Jakabovič, Lukáš alias
1765. 7107 Ružičková, Michaela alias
1766. 7108 Bavoľárová, Ľudmila ONLINE
1767. 7108 Lapčáková, Anna alias
1768. 7109 Kalina, Ondrej ONLINE
1769. 7109 Janovská, Anna alias
1770. 7110 Pekár, Martin ONLINE
1771. 7111 Leško, Vladimír ONLINE
1772. 7112 Sekretariát , KFaDF KAE offline
1773. 7112 Babjak, Martin alias
1774. 7112 Caisová, Silvia alias
1775. 7112 Jackaninová, Michaela alias
1776. 7112 Lepis, Beatrix Susanne alias
1777. 7112 Olenič, Peter alias
1778. 7113 Ráczová, Beáta ONLINE
1779. 7114 Bavoľár, Jozef ONLINE
1780. 7115 Fedorčáková, Ingebourg ONLINE
1781. 7116 Onušková, Gabriela ONLINE
1782. 7117 Šimon, František ONLINE
1783. 7119 Puchalová, Ingrid ONLINE
1784. 7119 Iványi, Zsuzsanna alias
1785. 7119 Meier, Jörg alias
1786. 7120 Quitková, Jana ONLINE
1787. 7121 Eštoková, Eva ONLINE
1788. 7122 Lepis, Beatrix Susanne ONLINE
1789. 7123 Sekretariát, Sokrates offline
1790. 7124 Hvozdovičová, Dagmar ONLINE
1791. 7125 Lovašová, Soňa ONLINE
1792. 7125 Hovanová, Magdaléna alias
1793. 7125 Šiňanská, Katarína alias
1794. 7125 Tóthová, Lucia alias
1795. 7126 Nezníková, Ľubica ONLINE
1796. 7127 Šutor, Lukáš ONLINE
1797. 7127 Andričík, Marián alias
1798. 7127 Andričíková, Markéta alias
1799. 7127 Milčák, Marián alias
1800. 7128 Sotáková, Emília ONLINE
1801. 7129 Gállová, Oľga ONLINE
1802. 7130 Kelemenová, Karolína ONLINE
1803. 7131 Šlosár, Dušan ONLINE
1804. 7132 Rosivalová Baučeková, Silvia ONLINE
1805. 7132 Filipová, Petra alias
1806. 7132 Kalafus Antoniová, Vesna alias
1807. 7132 Martausová, Martina alias
1808. 7133 Panocová, Renáta ONLINE
1809. 7134 Tholt, Pavol ONLINE
1810. 7134 Jusko, Štefan alias
1811. 7134 Nezník, Peter alias
1812. 7135 Laboratórium, fonetiky ONLINE
1813. 7135 Kiktová, Eva alias
1814. 7136 Hajdučeková, Ivica ONLINE
1815. 7137 Kačmár, Pavol ONLINE
1816. 7137 Köverová, Miroslava alias
1817. 7137 Šebeňa, René alias
1818. 7138 Bačová, Natália ONLINE
1819. 7139 Cenková, Renáta ONLINE
1820. 7139 Getlík, Peter alias
1821. 7139 Gladiš, Marián alias
1822. 7139 Puchala, Jozef alias
1823. 7139 Sabol, Ján alias
1824. 7140 Mrázová, Eva ONLINE
1825. 7141 Franko, Štefan ONLINE
1826. 7142 Baltesová, Michaela ONLINE
1827. 7143 Ďurbisová, Simona ONLINE
1828. 7143 Lovaš, Ladislav alias
1829. 7144 Sabolíková, Karin ONLINE
1830. 7144 Magsamen, Kurt alias
1831. 7144 Saboviková, Adriana alias
1832. 7145 Žiaková, Eva ONLINE
1833. 7146 Doktorandi, KSP ONLINE
1834. 7146 Kováčová, Barbora alias
1835. 7146 Maximov, Dominik alias
1836. 7146 Olšavská, Lenka alias
1837. 7146 Ristveyová, Sandra alias
1838. 7146 Šeďo, Tomáš alias
1839. 7148 Hricová, Monika ONLINE
1840. 7148 Hičárová, Viktória alias
1841. 7148 Kováčová Holevová, Bibiána alias
1842. 7148 Kušnírová, Katarína alias
1843. 7149 Doktorandi, KAaA ONLINE
1844. 7149 Andrej, Ľubomír alias
1845. 7149 Gallová, Lucia alias
1846. 7149 Hrytsu, Dmytro alias
1847. 7149 Justet, Elisabeth alias
1848. 7149 Pekarčíková, Frederika alias
1849. 7149 Šarišský, Róbert alias
1850. 7149 Vrabec, Peter alias
1851. 7150 Sabol, Ján ONLINE
1852. 7150 Bónová, Iveta alias
1853. 7150 Ivančová, Lena alias
1854. 7151 Zimmermann, Július ONLINE
1855. 7153 Kováčová, Michaela ONLINE
1856. 7153 Džambová, Anna alias
1857. 7153 Popovičová, Alexandra alias
1858. 7154 A310 offline
1859. 7154 Kováčová, Michaela alias
1860. 7155 Gbúr, Ján offline
1861. 7156 Jasinská, Lucia ONLINE
1862. 7157 Šutaj, Štefan ONLINE
1863. 7157 Fedorčáková, Mária alias
1864. 7158 Doktorandi, Psychologia ONLINE
1865. 7158 Hirčková, Simona alias
1866. 7158 Issmailová, Samar alias
1867. 7158 Lipták, Emil alias
1868. 7158 Miháliková, Radka alias
1869. 7158 Michaliková, Michaela alias
1870. 7158 Nosáľová, Ester alias
1871. 7158 Sabolová, Natália alias
1872. 7158 Semešiová, Martina alias
1873. 7161 Orosová, Oľga ONLINE
1874. 7162 Gajdoš, Roman ONLINE
1875. 7162 Semaník Miklóssiová, Karin alias
1876. 7162 Sock, Rudolph alias
1877. 7162 Vojtek, Daniel alias
1878. 7163 Mesárošová, Margita ONLINE
1879. 7164 Tokárová, Zuzana ONLINE
1880. 7164 Mizser, Csilla alias
1881. 7164 Otčenášová, Slávka alias
1882. 7165 KPPaPZ, Doktorandi ONLINE
1883. 7165 Čurová, Viera alias
1884. 7165 Nováková, Janka alias
1885. 7167 Jančura, Mikuláš ONLINE
1886. 7167 Lukáčová, Katarína alias
1887. 7167 Melichárek, Maroš alias
1888. 7168 Doktorandi, Histórie ONLINE
1889. 7168 Bilecová, Simona alias
1890. 7168 Dmytryshyn, Oleh alias
1891. 7168 Filčáková, Miriama alias
1892. 7168 Górka, Adam alias
1893. 7168 Pavonič, Peter alias
1894. 7168 Shuba, Aliaksandr alias
1895. 7168 Tresová, Monika alias
1896. 7168 Weddige, Susanna alias
1897. 7169 Stekauer, Pavel ONLINE
1898. 7169 Tomaščíková, Slávka alias
1899. 7170 Orosová, Renáta ONLINE
1900. 7171 Polák, Tomáš ONLINE
1901. 7172 Kohoutková, Lenka ONLINE
1902. 7172 Novocký, Michal alias
1903. 7172 Petríková, Katarína alias
1904. 7172 Starosta, Volodymyr alias
1905. 7173 Gbúrová, Marcela ONLINE
1906. 7175 Dobiaš, Daniel ONLINE
1907. 7177 Bačíková, Mária ONLINE
1908. 7177 Barbierik, Lucia alias
1909. 7177 Benka, Jozef alias
1910. 7178 Bojková, Alžbeta ONLINE
1911. 7178 Fedorčák, Peter alias
1912. 7178 Magdoško, Drahoslav alias
1913. 7178 Regináčová, Nikola alias
1914. 7178 Śnieżko, Alžbeta alias
1915. 7180 Gajdošová, Beata ONLINE
1916. 7181 Mayerová, Katarína ONLINE
1917. 7182 Eštok, Gabriel ONLINE
1918. 7183 Albertová, Vladimíra ONLINE
1919. 7184 Doktorandi, Slovakistika ONLINE
1920. 7184 Bernátová, Gabriela alias
1921. 7184 Čurošová Gavalcová, Andrea alias
1922. 7184 Hégerová, Viktória alias
1923. 7184 Hoľanová, Laura alias
1924. 7184 Petrová, Barbora alias
1925. 7184 Šmelko, Martin alias
1926. 7184 Vahovský, Samuel alias
1927. 7184 Vangorová, Martina alias
1928. 7185 Šutajová, Jana ONLINE
1929. 7185 Juza, Peter alias
1930. 7185 Liďák, Ján alias
1931. 7185 Ruman, Ján alias
1932. 7186 Vrátnica, Aristoteles ONLINE
1933. 7186 Homiššák, Ján alias
1934. 7186 Karaffa, Viliam alias
1935. 7186 Kosť, Igor alias
1936. 7187 Šivecová, Jana ONLINE
1937. 7188 Focková, Emília ONLINE
1938. 7189 Andričík, Marián ONLINE
1939. 7190 Balegová, Jana ONLINE
1940. 7190 Katreničová, Anabela alias
1941. 7191 Kolaříková, Zuzana ONLINE
1942. 7191 Klimčáková, Lenka alias
1943. 7191 Kupková, Ivana alias
1944. 7191 Mitríková, Barbara alias
1945. 7192 Petruňová, Helena ONLINE
1946. 7192 Slovenská, Viktória Mária alias
1947. 7193 Rozenfeld, Július ONLINE
1948. 7193 Buráková, Zuzana alias
1949. 7193 Šnircová, Soňa alias
1950. 7194 Lichner, Vladimír ONLINE
1951. 7195 Hajduková, Katarína ONLINE
1952. 7197 Andreanský, Eugen ONLINE
1953. 7198 Stojka, Róbert ONLINE
1954. 7198 Andreanský, Eugen alias
1955. 7198 Bosáková, Kristína alias
1956. 7198 Dolista, Josef alias
1957. 7198 Hruška, Dušan alias
1958. 7198 Jesenková, Adriana alias
1959. 7198 Škára, Martin alias
1960. 7199 Andreanský, Eugen ONLINE
1961. 7205 Sedláková, Marianna ONLINE
1962. 7208 Kaminská, Ľubomíra ONLINE
1963. 7208 Borza, Peter alias
1964. 7209 Humenna, Oksana ONLINE
1965. 7209 Barnišinová, Lívia alias
1966. 7209 Jurečková, Beáta alias
1967. 7209 Madárová, Ingrid alias
1968. 7209 Pálová, Veronika alias
1969. 7209 Tóthová, Lucia alias
1970. 7210 Körtvélyessy, Lívia ONLINE
1971. 7210 Gregová, Renáta alias
1972. 7210 Janigová, Slávka alias
1973. 7210 Panocová, Renáta alias
1974. 7210 Timková, Renáta alias
1975. 7227 Sekerák, Marek ONLINE
1976. 7272 Linka detskej, dôvery ONLINE
1977. 7273 Lovašová, Danka ONLINE
1978. 7286 Adamíková, Daniela ONLINE
1979. 8110 Test - presný čas automat
1980. 8111 Test - privítanie automat
1981. 8112 Hudba, BigSky automat
1982. 8113 Hudba, Clockwork automat
1983. 8114 Test - chyba automat
1984. 8115 Test - pípnutie automat
1985. 8120 Test - dovidenia automat
1986. 8123 Test - spätné volanie automat
1987. 8211 Test - opakovač automat
1988. 8291 Hlasová pošta, zaslanie automat
1989. 8292 Hlasová pošta, čítanie automat
1990. 851xxxx Odkaz pre schránku xxxx automat
1991. 852xxxx Vypočutie odkazov schránky xxxx automat
1992. 8888 Spojovateľka automat