Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 1100 Vrátnica, Šrobárova 2 ONLINE
2. 1100 Strýčko, Radovan alias
3. 1110 Kvitkovský, Maroš ONLINE
4. 1112 Babušík Adamčíková, Linda offline
5. 1120 Iveta Adamčíková, Kancelária Moyzesova 9 ONLINE
6. 1120 Študentská jedáleň alias
7. 1122 Balážová, Lenka ONLINE
8. 1122 Balážová, Marta alias
9. 1123 Lučanská, Renáta ONLINE
10. 1124 Špilárová, Helena ONLINE
11. 1125 Raková, Ivana ONLINE
12. 1126 Kucková, Katarína ONLINE
13. 1127 Rozumová, Renáta ONLINE
14. 1128 Sidorová, Andrea ONLINE
15. 1129 Szattlerová, Zuzana ONLINE
16. 1130 Rozmanová, Renáta ONLINE
17. 1131 Janitorová, Zuzana ONLINE
18. 1131 Pethöová, Emília alias
19. 1132 Lešková, Magdaléna ONLINE
20. 1132 Timková, Magdaléna alias
21. 1133 Lejková, Júlia offline
22. 1134 Himič, Natália ONLINE
23. 1135 Jarčuška, Pavol ONLINE
24. 1136 Laudárová, Ľudmila ONLINE
25. 1136 Hupcejová, Jozefína alias
26. 1136 Laudárová, Anna alias
27. 1136 Sekerák, Róbert alias
28. 1137 Talárovičová, Štefánia ONLINE
29. 1138 Škrinár, Milan offline
30. 1138 Maliar, Karol alias
31. 1139 Havrilová, Jana ONLINE
32. 1140 Čorňáková, Daniela ONLINE
33. 1141 Gregová, Iveta ONLINE
34. 1142 Görčöšová, Tatiana ONLINE
35. 1143 Dlugošová, Lucia offline
36. 1144 Ballová, Zuzana ONLINE
37. 1145 Gbúr, Ján ONLINE
38. 1146 Mareková, Mária offline
39. 1147 Špontáková, Monika ONLINE
40. 1148 Hučková, Regina ONLINE
41. 1149 Lišková, Renata ONLINE
42. 1150 Gažová, Zuzana ONLINE
43. 1151 Zelenák, Kamil ONLINE
44. 1152 Malachovská, Monika ONLINE
45. 1153 Nečedová, Angela ONLINE
46. 1154 Pokrivčáková, Marcela ONLINE
47. 1155 Kratyinová, Zuzana ONLINE
48. 1156 Moricová, Zuzana ONLINE
49. 1157 Slovenská, Jana ONLINE
50. 1158 Podlesná, Ivana ONLINE
51. 1159 Vasiľová, Mária ONLINE
52. 1160 Fedoročko, Peter ONLINE
53. 1161 Jánošíková, Andrea ONLINE
54. 1162 Sabolová, Adriana ONLINE
55. 1163 Horváthová, Tatiana ONLINE
56. 1164 Ručinská, Silvia ONLINE
57. 1165 Šuba, Dušan ONLINE
58. 1166 Filipová, Daniela ONLINE
59. 1167 Karenová, Danuša ONLINE
60. 1168 Kajňaková, Marcela ONLINE
61. 1169 Čipkár, Ján ONLINE
62. 1170 Forgáč, Ján ONLINE
63. 1171 Vojtová, Edita ONLINE
64. 1172 Údržba , Rektorát ONLINE
65. 1172 Béreš, Peter alias
66. 1173 Princík, Ivor ONLINE
67. 1174 Kováč, Ľubomír ONLINE
68. 1175 Onderko, Lucia ONLINE
69. 1176 Balogová, Monika ONLINE
70. 1176 Parimuchová, Andrea alias
71. 1177 Mock, Andrej ONLINE
72. 1178 Princík, Ivor offline
73. 1179 Nusová, Gréta ONLINE
74. 1180 Doktorandi , KZ ONLINE
75. 1180 Marcin, Michal alias
76. 1181 Šmajda, Beňadik ONLINE
77. 1182 Fedoročko, Peter ONLINE
78. 1183 UBEV PF, Sekretariát (Moyzesova) ONLINE
79. 1183 Gálik, Ján alias
80. 1183 Kováčová, Darina alias
81. 1184 Ševc, Juraj ONLINE
82. 1184 Alexovič Matiašová, Anna alias
83. 1185 Pástorová, Eva ONLINE
84. 1186 Daxnerová, Zuzana ONLINE
85. 1187 Mišúrová, Eva ONLINE
86. 1188 Vargová, Jana ONLINE
87. 1188 Bilá, Dominika alias
88. 1188 Buľková, Viktória alias
89. 1189 Balážová, Viera ONLINE
90. 1190 Jendželovská, Zuzana ONLINE
91. 1190 Barčáková, Ivana alias
92. 1190 Romanovová, Michaela alias
93. 1191 Kolesárová, Mariana ONLINE
94. 1191 Kisková, Jana alias
95. 1191 Maliničová, Lenka alias
96. 1192 Elečko, Ján ONLINE
97. 1193 Fábian, Martin ONLINE
98. 1193 Fabišíková, Milica alias
99. 1194 Lab. 215 Pončáková, Tatiana ONLINE
100. 1194 Fazekašová, Simona alias
101. 1194 Pončáková, Tatiana alias
102. 1195 Chodba , 2. poschodie RBL ONLINE
103. 1195 Špaková Raschmanová, Jana alias
104. 1195 Tvrdoňová, Monika alias
105. 1196 Budovská, Mariana ONLINE
106. 1197 Hamuľaková, Slávka ONLINE
107. 1197 Hamuľaková, Slávka alias
108. 1197 Janovec, Ladislav alias
109. 1198 UCHV PF, Sekretariát ONLINE
110. 1198 Veselovská, Zuzana alias
111. 1199 Jendželovský, Rastislav ONLINE
112. 1200 Laboratórium, zoológie ONLINE
113. 1201 Pristaš, Peter ONLINE
114. 1202 Ľuptáčik, Peter ONLINE
115. 1203 Raschmanová, Natália ONLINE
116. 1204 Košuth, Ján ONLINE
117. 1204 Babinčák, Marián alias
118. 1204 Majerník, Martin alias
119. 1205 Panigaj, Martin ONLINE
120. 1206 Parošová, Jana ONLINE
121. 1206 Parošová, Janka alias
122. 1207 Uhrin, Marcel ONLINE
123. 1207 Kaňuch, Peter alias
124. 1208 Majláth, Igor ONLINE
125. 1208 Pikalík, Mário alias
126. 1209 Bojková, Bianka ONLINE
127. 1210 Baňas, Miroslav ONLINE
128. 1210 Bubanová, Dominika alias
129. 1210 Leškaničová, Andrea alias
130. 1210 Šimko, Patrik alias
131. 1210 Šofranková, Lívia alias
132. 1211 Obšitošová, Ingrid ONLINE
133. 1211 Petrovičová, Eva alias
134. 1212 Lab., RBL- m.č. 101 ONLINE
135. 1212 Kolesár, Adrián alias
136. 1212 Parošová, Janka alias
137. 1213 Doktorandi UBEV , RB m.č. 9 ONLINE
138. 1213 Holota, Radovan alias
139. 1213 Mochnacký, Filip alias
140. 1213 Zrubáková, Jarmila alias
141. 1214 Kassayová, Monika ONLINE
142. 1215 Audítor offline
143. 1216 Kisková, Terézia ONLINE
144. 1216 Pipová, Natália alias
145. 1217 Doktorandi, UCHV RB m.č. 5 ONLINE
146. 1217 Halaganová, Andrea alias
147. 1217 Trizna, Lukáš alias
148. 1218 Zibrinyiová, Veronika ONLINE
149. 1218 Kožárová, Zuzana alias
150. 1219 Kudličková, Zuzana ONLINE
151. 1219 Kudličková, Zuzana alias
152. 1219 Vojtasová, Mária alias
153. 1220 Doktorandi, KFZ ONLINE
154. 1220 Adamková, Petra alias
155. 1220 Ryniková, Mária alias
156. 1220 Vilhanová, Katarína alias
157. 1221 Majláthová, Viktória ONLINE
158. 1222 Šalachová, Monika ONLINE
159. 1223 Demečková, Vlasta ONLINE
160. 1224 Laboratórium, Košuth Ján ONLINE
161. 1225 Doktorandi KZ, 323RB ONLINE
162. 1225 Gulyás, Kristián alias
163. 1225 Vargová, Viktória alias
164. 1226 Havrilová, Jana offline
165. 1227 Tomášková, Nataša ONLINE
166. 1228 Piknová, Mária ONLINE
167. 1229 Hamuľaková, Slávka ONLINE
168. 1229 Kristian, Pavol alias
169. 1234 Sorter, RBL - m.č.034 ONLINE
170. 1235 Doktorandi KZ, RB335 ONLINE
171. 1235 Hankoščák, Ján alias
172. 1235 Rudy, Ján alias
173. 1236 Szczecinová, Andrea ONLINE
174. 1237 Konfokálny mikroskop, RBL- m.č. 027 offline
175. 1246 Serbin, Rastislav RD243 ONLINE
176. 1246 Gašková, Martina alias
177. 1246 Prystopiuk, Oleksandr alias
178. 1246 Skok, Arina alias
179. 1246 Trach, Kateryna alias
180. 1246 Várfalvyová, Alica alias
181. 1247 Lab. separačných metód, RD364 ONLINE
182. 1250 Sekeráková, Dana ONLINE
183. 1251 Laurichová, Magdaléna ONLINE
184. 1252 Orságová Králová, Zuzana ONLINE
185. 1252 Kramárek, Annamária alias
186. 1253 Basová, Kristína ONLINE
187. 1254 Toma, Roman ONLINE
188. 1254 Staško, Slavomír alias
189. 1255 Baloghová, Silvia ONLINE
190. 1256 Špaková Raschmanová, Jana ONLINE
191. 1257 Pavlovová, Veronika ONLINE
192. 1258 Lukáčová, Adriana ONLINE
193. 1260 Semanišin, Gabriel ONLINE
194. 1261 Antalík, Marián ONLINE
195. 1262 Víglaský, Viktor ONLINE
196. 1263 Kožurková, Mária ONLINE
197. 1264 Džadžovská, Zuzana ONLINE
198. 1265 Samselyová, Katarína ONLINE
199. 1266 Pezlarová, Katarína ONLINE
200. 1267 Ružičková, Eva ONLINE
201. 1268 Juhászová, Michala ONLINE
202. 1269 Jureková, Nikola ONLINE
203. 1270 Benková, Lenka ONLINE
204. 1271 Hendrichovská, Nicol ONLINE
205. 1272 Krivoš-Bellušová, Denisa ONLINE
206. 1273 Dubňanská, Nina ONLINE
207. 1274 Nináčová, Katarína ONLINE
208. 1275 Hrešková, Gabriela ONLINE
209. 1276 Pezlar, Ivan ONLINE
210. 1277 Herceg, Slavko ONLINE
211. 1278 Kováčová, Eva ONLINE
212. 1279 Medová, Silvia ONLINE
213. 1280 Bajusová, Henrieta ONLINE
214. 1281 Cvengrošová, Marieta ONLINE
215. 1282 Jenčušová, Eva Zuzana ONLINE
216. 1283 Fecková, Beáta ONLINE
217. 1284 Kalakay, Radoslav ONLINE
218. 1284 Adamek, Rastislav alias
219. 1285 Babinčáková, Mária ONLINE
220. 1286 Blichová, Slavka ONLINE
221. 1287 Tomko, Martin ONLINE
222. 1288 Adamek, Rastislav offline
223. 1289 Obrinová Rigasová, Ivana ONLINE
224. 1290 Šveda, Dušan ONLINE
225. 1292 Jedáleň Moyzesova 9 , suterén ONLINE
226. 1293 Jedáleň Moyzesova 9 , Poschodie ONLINE
227. 1294 Hornyáková, Slavomíra ONLINE
228. 1295 Rindošová, Simona ONLINE
229. 1296 Lachová, Andrea ONLINE
230. 1299 Zasadacka, Mala offline
231. 1501 Jantošovič, Jozef ONLINE
232. 1510 Hutňan, Emil ONLINE
233. 1511 Šusterová, Jana ONLINE
234. 1512 Ondrejová, Erika ONLINE
235. 1513 Baranko, Miroslav ONLINE
236. 1514 Sedláková, Helena ONLINE
237. 1515 Ondrej, Ján ONLINE
238. 1516 Yanochko, Viktoriya ONLINE
239. 1517 Paňková, Mária ONLINE
240. 1520 Pomikala, Miroslav ONLINE
241. 1521 Berezňaková, Jana ONLINE
242. 1522 Lipták, Marek ONLINE
243. 1523 Nilabovič, Jakub offline
244. 1530 Kováčová, Kristína offline
245. 1531 Marková, Eva - CSIRT offline
246. 1538 Béres, Jozef ONLINE
247. 1540 Blichová, Slávka offline
248. 1541 Šveda, Dušan offline
249. 1544 Tomášiková, Vladimíra offline
250. 1545 Gajdoš, Jozef offline
251. 1546 Derjaninová, Lenka offline
252. 1548 Kalakay, Radoslav ONLINE
253. 1550 Zavatčan, Tomáš ONLINE
254. 1552 Štofová, Gabriela ONLINE
255. 1553 GYM ONLINE
256. 1557 Buková, Alena ONLINE
257. 1558 Horbacz, Agata Dorota ONLINE
258. 1558 Horbacz, Agata alias
259. 1558 Tomková, Petra alias
260. 1559 Cimboláková, Iveta ONLINE
261. 1560 Vrátnica ŠD, Popradská 66 ONLINE
262. 1561 Komenská, Jana ONLINE
263. 1562 Vargová, Iveta ONLINE
264. 1563 Jedáleň, Jesenná 5 offline
265. 1565 ŠJ, Pokladňa ONLINE
266. 1565 Mrazková, Alena alias
267. 1566 Berezňáková, Anna ONLINE
268. 1578 Trepáčová, Stanislava ONLINE
269. 1580 Čorňaková, Katarína ONLINE
270. 1581 Tkáč, René ONLINE
271. 1582 Koľveková, Mária ONLINE
272. 1583 Fabiánová, Natália ONLINE
273. 1584 Paulíny, Zuzana offline
274. 1584 Kalakay, Radoslav alias
275. 1585 Lukáčová, Mária ONLINE
276. 1586 Ciberejová, Gabriela ONLINE
277. 1587 Svoreňová, Zuzana offline
278. 1588 Gazdová, Eva offline
279. 1589 Popovič, Marián ONLINE
280. 1590 Vitko, Ivan ONLINE
281. 1591 Ľaliková, Margita ONLINE
282. 1593 Džoganová, Oľga ONLINE
283. 1595 Tkáč, Michal ONLINE
284. 1596 Juhászová, Diana offline
285. 1597 Imreczeová, Mária ONLINE
286. 1598 Szczecinová, Hedviga ONLINE
287. 1599 CIaKT, fax offline
288. 1600 Hurová, Ľubica ONLINE
289. 1601 Sovák, Pavol ONLINE
290. 1602 T5 fitness ONLINE
291. 1603 Mártonfi, Pavol ONLINE
292. 1604 Katedra telesnej výchovy ONLINE
293. 1604 Tkáčiková, Ľudmila alias
294. 1605 Šulc, Ivan offline
295. 1606 Džuganová, Daniela ONLINE
296. 1607 Belovičová, Gabriela ONLINE
297. 1608 Univerzitná knižnica, sekretariat ONLINE
298. 1608 Moňoková, Danka alias
299. 1608 Trnková, Slávka alias
300. 1609 Moňok, Jozef ONLINE
301. 1610 Takáč, Barbora ONLINE
302. 1611 Vraštiaková, Valéria ONLINE
303. 1611 Turkiňáková, Silvia alias
304. 1612 Babicová, Zuzana ONLINE
305. 1612 Krjaková, Iveta alias
306. 1613 UK UPJŠ, Filozofická knižnica ONLINE
307. 1613 Olenočinová, Ľubomíra alias
308. 1614 Rakúska knižnica ONLINE
309. 1614 Gajdošová, Anna alias
310. 1616 Mgr. Capeková, Slávka ONLINE
311. 1616 Capeková, Slavka alias
312. 1616 Čipáková, Ľubica alias
313. 1617 UK UPJŠ, - edičné ONLINE
314. 1617 Medviďová, Eva alias
315. 1618 Knižnica UPJŠ, Medická 6 ONLINE
316. 1618 Timková, Jana alias
317. 1619 Lek. knižnica, pozičovňa ONLINE
318. 1619 Eliášová, Veronika alias
319. 1619 Gomolčáková, Viktória alias
320. 1619 Karaffová, Viera alias
321. 1619 Vendráková, Jarmila alias
322. 1621 Čontofalská, Zuzana ONLINE
323. 1622 Telocvicna, T5 chodba ONLINE
324. 1623 Küchelová, Zuzana ONLINE
325. 1623 Zusková, Klaudia alias
326. 1624 Buková, Alena ONLINE
327. 1625 Čižmár, Peter offline
328. 1626 Dohovičová, Andrea ONLINE
329. 1627 Kaško, Dávid ONLINE
330. 1627 Melichar, Richard alias
331. 1628 Uher, Ivan ONLINE
332. 1628 Junger, Ján alias
333. 1629 Berta, Patrik ONLINE
334. 1629 Čurgali, Marcel alias
335. 1629 Kručanica, Ladislav alias
336. 1630 Imrich, Staško ONLINE
337. 1630 Sláviková, Cecília alias
338. 1631 Marčišinová, Romana ONLINE
339. 1632 Juhászová, Agnesa ONLINE
340. 1632 Polkablová, Zuzana alias
341. 1632 Priščáková, Stanislava alias
342. 1633 Sedláková, Helena ONLINE
343. 1634 Medipark, Hala ONLINE
344. 1635 Matyášová, Eva ONLINE
345. 1635 Forraiová, Andrea alias
346. 1636 Lek. knižnica, sklad ONLINE
347. 1637 Homiššáková, Eva - LK ONLINE
348. 1637 Homiššáková, Eva alias
349. 1640 Knižnica, FVS ONLINE
350. 1640 Makarová, Jana alias
351. 1640 Porubanová, Renáta alias
352. 1641 Janovská, Dominika ONLINE
353. 1642 Matušovičová, Eva ONLINE
354. 1644 Zrník, Martin ONLINE
355. 1645 Vrancová, Eva ONLINE
356. 1646 Moravčíková, Andrea ONLINE
357. 1647 Matušovičová, Eva ONLINE
358. 1648 Brutovská, Romana ONLINE
359. 1649 Petrušová, Darina ONLINE
360. 1650 FIL knižnica, učebňa offline
361. 1651 Práv. knižnica, študovňa prízemie ONLINE
362. 1651 Bednárová, Adriana alias
363. 1651 Majorošová, Zuzana alias
364. 1651 Szabóová, Kvetoslava alias
365. 1652 Lek. knižnica, študovňa ONLINE
366. 1653 Práv. knižnica, výpožička ONLINE
367. 1653 Domaracká, Gabriela alias
368. 1654 Sklad M9 ONLINE
369. 1655 Klimová, Agnesa ONLINE
370. 1656 Haľama, Jozef ONLINE
371. 1660 Venceľová, Adriána ONLINE
372. 1661 Sabo, Maroš ONLINE
373. 1662 Čipáková, Ľubica ONLINE
374. 1663 Mikita, Štefan ONLINE
375. 1664 Makarová, Jana offline
376. 1665 Garáže, UPJŠ ONLINE
377. 1667 Vrátnica BZ, Mánesova ONLINE
378. 1668 Repčáková, Klára offline
379. 1669 Kelbel, Peter offline
380. 1670 Botanická záhrada, Herbár ONLINE
381. 1671 Suvák, Martin ONLINE
382. 1672 Fridmanová, Andrea ONLINE
383. 1673 Gregorek, Robert ONLINE
384. 1674 Mártonfiová, Lenka ONLINE
385. 1675 Lengyelová, Katarína offline
386. 1676 Hyrošová, Martina ONLINE
387. 1677 Petrilová, Valéria offline
388. 1678 Vrátnica ŠD, Popradská 76 ONLINE
389. 1679 Petruňová, Veronika ONLINE
390. 1680 Maligda, Jozef ONLINE
391. 1681 Šemráková, Mária ONLINE
392. 1682 Adamčíková, Iveta offline
393. 1683 Tóthová, Mária ONLINE
394. 1684 Lukačková, Irina ONLINE
395. 1685 Vargová, Iveta offline
396. 1686 Jurová, Iveta ONLINE
397. 1687 Kőröšiová, Agnesa ONLINE
398. 1688 Mravec, Igor ONLINE
399. 1689 Šatňa údržby ONLINE
400. 1690 Správca siete test, ŠDaJ test offline
401. 1691 Miľová, Eva ONLINE
402. 1692 ŠDaJ, Kaviareň ONLINE
403. 1693 ŠD, Sklad ONLINE
404. 1694 Töröková, Magdaléna offline
405. 1695 Správca siete, ŠDaJ ONLINE
406. 1696 Vrátnica ŠD, Medická 6 ONLINE
407. 1697 Vrátnica ŠD, Medická 4 ONLINE
408. 1698 Šimkaninová, Dagmar ONLINE
409. 1699 Bokšová, Beáta ONLINE
410. 1710 Telocvicna, T4 ONLINE
411. 1711 Telocvicna, T3 ONLINE
412. 2101 Interkom, RC 1.p. ONLINE
413. 2108 Gallay, Michal prodekan PF, RA322 ONLINE
414. 2109 Dekanát PF, Fax offline
415. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
416. 2113 Saksl, Karel alias
417. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
418. 2114 Dovhunová, Ema alias
419. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
420. 2115 Štefaníková, Denisa alias
421. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
422. 2116 Sováková, Iveta alias
423. 2117 Kireš, Marián prodekan PF, RA323 ONLINE
424. 2117 Kireš, Marián alias
425. 2118 Pivarníková, Agnesa RA337 ONLINE
426. 2118 Pivarníková, Agnesa alias
427. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
428. 2119 Soták, Roman alias
429. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
430. 2123 Pitoňáková, Eva RA337 ONLINE
431. 2123 Pitoňáková, Eva alias
432. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
433. 2125 Archív PF , Havrilová Anna ONLINE
434. 2126 Dlugoš, Jozef RA341 ONLINE
435. 2126 Dlugoš, Jozef alias
436. 2131 Gall, Martin RA320 ONLINE
437. 2131 Gall, Martin alias
438. 2131 Komanická, Jana alias
439. 2133 Smreková, Lenka RA321 ONLINE
440. 2133 Inačovská, Viera alias
441. 2133 Kovaľuková, Ľudmila alias
442. 2133 Margecanská, Jana alias
443. 2133 Smreková, Lenka alias
444. 2135 Vašková, Viera RA323 ONLINE
445. 2135 Vašková, Viera alias
446. 2136 Žežulová, Hana RA340 ONLINE
447. 2136 Žežulová, Hana alias
448. 2137 Petruláková, Zuzana RA317 ONLINE
449. 2137 Petruláková, Zuzana alias
450. 2141 Paucová, Jana RA319 ONLINE
451. 2141 Paucová, Jana alias
452. 2151 Pisarčíková , Lucia RA321 ONLINE
453. 2151 Pisarčíková, Lucia alias
454. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
455. 2153 Ižariková, Lenka alias
456. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
457. 2154 Molnárová, Soňa alias
458. 2155 Oriňaková, Renáta prodekanka PF, RA312 ONLINE
459. 2158 Varga, Stanislav RA341 ONLINE
460. 2160 Šatňa upratovačky offline
461. 2161 Učebňa 1 , BZ offline
462. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
463. 2162 Kačur, Ľubomír alias
464. 2163 Laboratórium HPLC ONLINE
465. 2164 Laboratórium biotechnológie rastlín ONLINE
466. 2165 Kryobiologické laboratórium ONLINE
467. 2165 Oravcová, Marcela alias
468. 2166 Laboratórium č. 216 ONLINE
469. 2167 Chodba laboratórium ONLINE
470. 2168 Lab. stres. fyziológie rastlín, m.č. 131 ONLINE
471. 2169 Učebňa 2, BZ offline
472. 2170 Učebňa 3, BZ offline
473. 2171 Botanická praktikáreň offline
474. 2172 Fyziologická praktikáreň offline
475. 2173 Seminárna miestnosť offline
476. 2174 BZ m.č. 143a offline
477. 2175 BZ m.č.137a offline
478. 2176 Laboratórium 214, 216 offline
479. 2178 Laboratórium 345 offline
480. 2179 Libová, Svetlana vedúca sekretariátu, RA306 ONLINE
481. 2179 Libová, Svetlana alias
482. 2180 Kepičová, Danka tajomníčka RA310 ONLINE
483. 2180 Kepičová, Danka alias
484. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
485. 2181 Pavúková, Jana alias
486. 2182 Báthoryová, Alena ONLINE
487. 2200 Andrejko, Marian ONLINE
488. 2200 Andrejko, Marián alias
489. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
490. 2201 Lukáčová, Patrícia alias
491. 2202 hosťovská miestnosť offline
492. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
493. 2203 Kravčáková, Adela alias
494. 2204 Porhinčák, Štefan, kancelária ONLINE
495. 2204 Porhinčák, Štefan alias
496. 2205 Gmitrová, Radka ONLINE
497. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
498. 2207 Doktorandi ÚMV ONLINE
499. 2207 Čekanová, Katarína alias
500. 2207 Lužar, Borut alias
501. 2207 Mihaliková, Erika alias
502. 2207 Onderko, Alfréd alias
503. 2207 Šárošiová, Zuzana alias
504. 2207 Tamášová, Martina alias
505. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
506. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
507. 2210 Lab. príp. a charakt. nanoštruktúr, Komanický Vladimír ONLINE
508. 2211 Sotak, Mobil offline
509. 2211 Soták, Roman alias
510. 2212 Paulíny, Zuzana offline
511. 2213 ÚMV PF, Sekretariát ONLINE
512. 2213 Knapíková, Zlatica alias
513. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
514. 2215 Hutník, Ondrej offline
515. 2216 Doktorandi, PF ONLINE
516. 2216 Bernát, Ondrej alias
517. 2216 Berta, Martin alias
518. 2216 Ďuriš Lenkavská, Lenka alias
519. 2216 Dzurillová, Veronika alias
520. 2216 Espina García, Alba alias
521. 2216 Havadej, Samuel alias
522. 2216 Jakabčin, Patrik alias
523. 2216 Mikulová, Ľudmila alias
524. 2216 Pechová, Ivana alias
525. 2216 Talafová, Veronika alias
526. 2217 Kuzma, Miron Notebook offline
527. 2218 Doktorandi ONLINE
528. 2219 Feher, Alexander ONLINE
529. 2220 Kollár, Peter ONLINE
530. 2221 Dielňa CAI PF ONLINE
531. 2221 Gajdoš, Alex alias
532. 2221 Hamadej, Boris alias
533. 2221 Szepesiová, Bianka alias
534. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
535. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
536. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
537. 2224 Daňková, Viera ONLINE
538. 2225 Porhinčák, Štefan, notebook offline
539. 2226 Kuzma, Miron ONLINE
540. 2227 Kuzma, Miron Mobil offline
541. 2228 Staňa, Richard ONLINE
542. 2229 Nováková, Katarína offline
543. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
544. 2230 Haniš, Jozef alias
545. 2230 Rončík, Michal alias
546. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, Sedlák Erik ONLINE
547. 2232 Lab. 8 prípravy chemických KBF PFvzoriek ONLINE
548. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
549. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF ONLINE
550. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie ONLINE
551. 2236 Füzer, Ján ONLINE
552. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
553. 2238 Lab.12 bioenergetiky, Fabián Marián ONLINE
554. 2239 Lab. 14 KBF offline
555. 2239 Zavoda, Štefan alias
556. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
557. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
558. 2241 Merc, Jaroslav alias
559. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
560. 2242 Fabián, Marián alias
561. 2242 Kundrát, Martin alias
562. 2242 Žoldák, Gabriel alias
563. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
564. 2243 Huntošová, Veronika alias
565. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
566. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
567. 2245 Naďová, Zuzana alias
568. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
569. 2247 Lab. 15 KBF ONLINE
570. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
571. 2248 Kožár, Tibor alias
572. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
573. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF offline
574. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, Uličný Jozef offline
575. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
576. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
577. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
578. 2254 Sládek, Imrich alias
579. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
580. 2255 Gessert, Alena alias
581. 2256 Doktorandi, Brettschneiderová Barbora ONLINE
582. 2256 Brettschneiderová, Barbora alias
583. 2257 Tkačik, Tomáš ONLINE
584. 2260 Laboratórium jadrovej fyziky ONLINE
585. 2260 Kravčáková, Adela alias
586. 2260 Vrláková, Janka alias
587. 2261 videotelefon2261, odpojený offline
588. 2265 Hvizdoš, Ľudovít - domáca kancelária offline
589. 2266 test, test offline
590. 2271 Liško, František ONLINE
591. 2273 Murín, Pavel ONLINE
592. 2274 Soták, Roman Mobil offline
593. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
594. 2277 Lab. 2 biotech. a bunk. fyziológie, KBF PF offline
595. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
596. 2280 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
597. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
598. 2281 Čižmár, Erik kancelária ONLINE
599. 2281 Čižmár, Erik alias
600. 2281 Tarasenko, Róbert alias
601. 2282 Lab. kvantového magnetizmu II ONLINE
602. 2282 Orendáčová, Alžbeta alias
603. 2282 Vorobiov, Serhii alias
604. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
605. 2285 Marková, Eva CAI ONLINE
606. 2285 Marková, Eva alias
607. 2287 odpojený offline
608. 2290 odpojený offline
609. 2291 Maceková, Mária offline
610. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
611. 2299 Fax katedry biofyziky PF offline
612. 2300 Sekretariát (Mánesova) ONLINE
613. 2300 Lacková, Zdenka alias
614. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
615. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
616. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
617. 2303 Bálintová, Miroslava alias
618. 2303 Henzelyová, Jana alias
619. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
620. 2304 Boberová, Zuzana alias
621. 2304 Slepáková, Ivana alias
622. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
623. 2306 Laboratórium cytogenetiky217, Lacková Zdenka ONLINE
624. 2306 Lacková, Zdenka alias
625. 2307 Lacková, Zdenka ONLINE
626. 2308 Bruňáková, Katarína ONLINE
627. 2308 Lešková, Andrea alias
628. 2309 Lab. taxonómie rastlin ONLINE
629. 2309 Dudáš, Matej alias
630. 2310 Goga, Michal ONLINE
631. 2310 Kitka, Miroslav alias
632. 2311 Romanová, Viera ONLINE
633. 2311 Samuely, Peter alias
634. 2312 Laboratórium, Kaľavský František ONLINE
635. 2313 Kolarčik, Vladislav ONLINE
636. 2313 Mártonfi, Pavol alias
637. 2314 Spektroskopia IC UV, Vrátnica RC ONLINE
638. 2315 Mikrobiologická cvičebňa ONLINE
639. 2316 Laboratórium výskumné ONLINE
640. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
641. 2318 Katedra botaniky ONLINE
642. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
643. 2318 Hrablay, Martin alias
644. 2318 Lieskovská, Zuzana alias
645. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
646. 2318 Routray, Deepti alias
647. 2318 Ručová, Dajana alias
648. 2318 Tuptová, Viktória alias
649. 2319 Petijová, Linda ONLINE
650. 2320 Kaľavský, František ONLINE
651. 2320 Kaľavský, František alias
652. 2320 Smolejová, Gabriela alias
653. 2321 Oriňák, Andrej RD246 ONLINE
654. 2321 Oriňak, Andrej alias
655. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
656. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
657. 2323 Šandrejová, Jana alias
658. 2324 Oriňáková, Renáta RD359 ONLINE
659. 2324 Oriňaková, Renáta alias
660. 2325 Gondová, Taťána RD360 ONLINE
661. 2325 Gondová, Taťána alias
662. 2326 Reiffová, Katarína RD362 ONLINE
663. 2326 Reiffová, Katarína alias
664. 2327 Doktorandi FyzChem, RD363 ONLINE
665. 2327 Gubóová, Alexandra alias
666. 2327 Niščáková, Veronika alias
667. 2327 Petráková, Martina alias
668. 2327 Podrojková, Natália alias
669. 2327 Sisáková, Katarína alias
670. 2328 Morovská Turoňová, Andrea ONLINE
671. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
672. 2328 Turoňová, Andrea alias
673. 2329 Jacková, Dominika ONLINE
674. 2329 Fábianová, Dominika alias
675. 2329 Novotná, Michaela alias
676. 2329 Vargová, Kristína alias
677. 2330 Vilková, Mária ONLINE
678. 2331 Drotárová, Mária ONLINE
679. 2331 Drotárová, Mária alias
680. 2332 Učebňa NMR ONLINE
681. 2333 Lab.NMR 400, Kudličková Zuzana ONLINE
682. 2333 Vojtasová, Mária alias
683. 2334 Imrich, Ján ONLINE
684. 2334 Imrich, Ján alias
685. 2335 Potočňák, Ivan ONLINE
686. 2335 Marczi, Bence alias
687. 2335 Potočňák, Ivan alias
688. 2336 Hámorská, Miroslava ONLINE
689. 2336 Hámorská, Miroslava alias
690. 2337 Ganajová, Mária ONLINE
691. 2337 Ganajová, Mária alias
692. 2338 Sotáková, Ivana ONLINE
693. 2338 Burda, Rastislav alias
694. 2338 Cibur, Peter alias
695. 2338 Sotáková, Ivana alias
696. 2339 Laboratórium , Vargová Zuzana ONLINE
697. 2340 Šterbinská, Slavomíra ONLINE
698. 2340 Krešáková, Lenka alias
699. 2340 Russin, Martin alias
700. 2340 Smolko, Richard alias
701. 2340 Šterbinská, Slavomíra alias
702. 2341 Heinrichová, Valéria ONLINE
703. 2342 Černák, Juraj ONLINE
704. 2342 Černák, Juraj alias
705. 2343 Zeleňák, Vladimír ONLINE
706. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
707. 2344 Hurajtová, Lenka ONLINE
708. 2344 Hurajtová, Lenka alias
709. 2345 Laboratórium, Potočňák Ivan ONLINE
710. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava ONLINE
711. 2346 Matiková Maľarová, Miroslava alias
712. 2346 Tomičová, Jana alias
713. 2346 Vavra, Martin alias
714. 2347 RB 2O202,prázdna miestnosť ONLINE
715. 2348 Martinková, Miroslava RC106 ONLINE
716. 2348 Martinková, Miroslava alias
717. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
718. 2349 Budovská, Mariana alias
719. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
720. 2350 RC rack, rohová ONLINE
721. 2351 Kuchynka- odpojený offline
722. 2352 Kolečanský, Štefan ONLINE
723. 2352 Bogľarský, Jozef alias
724. 2352 Enderova, Anastasiia alias
725. 2352 Gábor, Štefan alias
726. 2352 Gurová, Patrícia alias
727. 2352 Laubertová, Daniela alias
728. 2352 Tokarčík, Ondrej alias
729. 2352 Ujlakiová, Daniela alias
730. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
731. 2353 Pregi, Loránt alias
732. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
733. 2354 Marinecová, Emília alias
734. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
735. 2356 Garberová, Monika ONLINE
736. 2356 Vilková, Mária alias
737. 2357 Doktorandi, SB225 ONLINE
738. 2357 Fráková, Viera alias
739. 2357 Janová, Marianna alias
740. 2357 Koprivý, Lukáš alias
741. 2357 Králiková, Mária alias
742. 2357 Trush, Kristina alias
743. 2357 Vašková, Dominika alias
744. 2358 Matoušková, Martina ONLINE
745. 2358 Magura, Peter alias
746. 2359 Lab. Vojteková, Viera ONLINE
747. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
748. 2360 Kitka, Miroslav alias
749. 2360 Vojteková, Viera alias
750. 2361 Laboratórium Elečko, Ján ONLINE
751. 2362 Doktorandi KFCH ONLINE
752. 2362 Benková, Katarína alias
753. 2362 Capková, Dominika alias
754. 2362 Gorejová, Radka alias
755. 2362 Macko, Ján alias
756. 2362 Shepa, Jana alias
757. 2362 Šišoláková, Ivana alias
758. 2363 Laboratórium elektrochémie ONLINE
759. 2364 Lab.NMR 600, Vilková Mária ONLINE
760. 2364 Vilková, Mária alias
761. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
762. 2365 Varhač, Rastislav alias
763. 2366 Almáši, Miroslav ONLINE
764. 2367 Laboratórium , Zeleňák Vladimír ONLINE
765. 2367 Almáši, Miroslav alias
766. 2368 Vargová, Zuzana ONLINE
767. 2368 Györyová, Katarína alias
768. 2368 Vargová, Zuzana alias
769. 2369 Laboratórium, KBCH ONLINE
770. 2369 Gucký, Adrián alias
771. 2369 Krochtová, Kristína alias
772. 2369 Olajoš, Jakub alias
773. 2369 Sovová, Simona alias
774. 2369 Sůra, Roland alias
775. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
776. 2371 KBCH, chodba ONLINE
777. 2372 Laboratórium Slepčíková, Paulína ONLINE
778. 2372 Bindzár, Vladimír alias
779. 2372 Garberová, Monika alias
780. 2373 Laborátorium , Almáši Miroslav ONLINE
781. 2374 Rendošová, Michaela ONLINE
782. 2374 Kuzderová, Gabriela alias
783. 2375 Doktorandi , Harmošová Michaela ONLINE
784. 2375 Harmošová, Michaela alias
785. 2375 Kepeňová, Martina alias
786. 2375 Király, Nikolas alias
787. 2375 Lenártová, Nina alias
788. 2375 Princík, Dávid alias
789. 2375 Zauška, Ľuboš alias
790. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
791. 2377 Doktorandi ONLINE
792. 2378 Laboratórium, zoológie ONLINE
793. 2379 Podhradský, Dušan ONLINE
794. 2379 Podhradský, Dušan alias
795. 2379 Sabolová, Danica alias
796. 2380 Poslucháreň, RBL6 offline
797. 2381 Interkom, RB 1.p. ONLINE
798. 2382 Interkom, RB 2.p. ONLINE
799. 2383 Doktorandky ÚBEV, Lászlóová, Šipošová ONLINE
800. 2383 Adhvaryu, Shivani Gaurangkumar alias
801. 2383 Brestovičová, Soňa alias
802. 2383 Cimermanová, Michaela alias
803. 2383 Gerbáčová, Katarína alias
804. 2383 Guľašová, Anna alias
805. 2383 Nosáľová, Lea alias
806. 2383 Petrová, Nikola alias
807. 2384 zverinec operač.sála ONLINE
808. 2385 Lab. rontg. struk. analýzy, RC223 ONLINE
809. 2386 Laboratórium výučbové ONLINE
810. 2387 Laboratórium výskumné ONLINE
811. 2388 Laboratórium výučbové ONLINE
812. 2389 Laboratórium didaktiky chémie ONLINE
813. 2390 Lab. spektr. metód ONLINE
814. 2391 Lab. výskumné anal. chémie ONLINE
815. 2392 Lab. základných metód ONLINE
816. 2393 Laboratórium Tvrdoňová, Monika ONLINE
817. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
818. 2394 Laboratórium Hamuľaková, Slávka ONLINE
819. 2394 Hamuľaková, Slávka alias
820. 2395 Laboratórium Janovec, Ladislav ONLINE
821. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
822. 2397 Lab. bunkových kultúr ONLINE
823. 2398 Lab. vývinovej neurobiológie ONLINE
824. 2399 Dajana, Ručová ONLINE
825. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
826. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
827. 2399 Petruľová, Veronika alias
828. 2403 Technicom, serverovňa ONLINE
829. 2419 Šnajder, Ľubomír mob. offline
830. 2420 EVO ONLINE
831. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
832. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
833. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
834. 2424 Chrastina, Milan alias
835. 2425 Sokol Pavol, CSIRT ONLINE
836. 2425 Kováčová, Kristína alias
837. 2425 Sokol, Pavol alias
838. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
839. 2431 Technicom, multifunkč.miestnosť ONLINE
840. 2432 Lab. IoT Pisarčík, Peter ONLINE
841. 2432 Pisarčík, Peter alias
842. 2433 Krídlo, Ondrej ONLINE
843. 2433 Galčík, František alias
844. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
845. 2434 Szabari, Alexander ONLINE
846. 2434 Šebej, Juraj alias
847. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
848. 2435 Pekarčík, Patrik alias
849. 2435 Staňa, Richard alias
850. 2435 Vozáriková, Gabriela alias
851. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
852. 2436 Jirásek, Jozef alias
853. 2437 Gurský, Peter ONLINE
854. 2437 Antoni, Ľubomír alias
855. 2437 Bruoth, Erik alias
856. 2437 Horváth, Tomáš alias
857. 2437 Novotný, Róbert alias
858. 2437 Varga, Dávid alias
859. 2438 Laboratórium haptické ONLINE
860. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
861. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
862. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
863. 2441 Gajdošová, Silvia alias
864. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
865. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.č. 210 offline
866. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
867. 2443 Török, Csaba alias
868. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
869. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
870. 2445 Farkaš, Pavel alias
871. 2445 Harčár, Martin alias
872. 2445 Michalčin, Viktor alias
873. 2445 Paulíny, Michal alias
874. 2446 Lab. informačnej bezpečnosti, PF Technicom 212 ONLINE
875. 2447 Horvát, Šimon ONLINE
876. 2447 Vočková, Michaela alias
877. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
878. 2448 Bruothová, Danka alias
879. 2448 Guniš, Ján alias
880. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
881. 2449 Hanesz, Angelika ONLINE
882. 2449 Matisová, Antónia alias
883. 2449 Pališínová, Dominika alias
884. 2449 Szoplák, Zoltán alias
885. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
886. 2450 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
887. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 offline
888. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
889. 2452 Šupinský, Jozef alias
890. 2453 Gallay, Michal ONLINE
891. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
892. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
893. 2455 Miňo, Lukáš alias
894. 2455 Obrin, Jozef alias
895. 2455 Obrin, Marcel alias
896. 2455 Slaninka, Peter alias
897. 2455 Šumák, Martin alias
898. 2455 Tkáčik, Martin alias
899. 2455 Varchula, Slavomír alias
900. 2456 Engel, Radovan ONLINE
901. 2456 Nemček, Martin alias
902. 2457 Hosťovská ÚGE/ÚMV/ÚINF, Technicom 313 offline
903. 2458 Hofierka, Jaroslav ONLINE
904. 2459 Šašak, Ján ONLINE
905. 2459 Gregáňová, Martina alias
906. 2459 Nováková, Michaela alias
907. 2459 Onačillová, Katarína alias
908. 2460 Seminárka ÚINF LIDA ONLINE
909. 2461 Lab. PLC Kopčo , Norbert ONLINE
910. 2462 Pisarčík, Peter ONLINE
911. 2463 Varchula, Slavomir offline
912. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
913. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody ONLINE
914. 2491 Interkom, Technicom 1.p. ONLINE
915. 2492 Interkom, Technicom 2.p. ONLINE
916. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
917. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
918. 2500 Petrila, Štefan alias
919. 2500 Piroš, Marian alias
920. 2500 Vaško, Pavol alias
921. 2500 Velk, Jozef alias
922. 2501 Gajdošová Silvia,, Sekretariát ONLINE
923. 2501 Kišová, Beáta alias
924. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
925. 2503 Vrátnica, Senzor ONLINE
926. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
927. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
928. 2507 Lab. metalografické, - chyba pripojka offline
929. 2512 P2 , učebňa ONLINE
930. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
931. 2517 Lab. pripravy pras. a lis vzoriek Kollár, Peter ONLINE
932. 2518 Kožejová, Miroslava ONLINE
933. 2518 Bodnárová, Renáta alias
934. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
935. 2520 Hrubovčák, Pavol alias
936. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
937. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
938. 2522 Gmitra, Martin alias
939. 2523 Lab. SEM Komanický, Vladimír ONLINE
940. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
941. 2525 Interkom, PA Brána ONLINE
942. 2526 Doktorandi Berkutová, Anna ONLINE
943. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
944. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
945. 2529 Kollár, Peter ONLINE
946. 2530 Jacková, Dana ONLINE
947. 2530 Baloghová, Zuzana alias
948. 2530 Juhásová, Antónia alias
949. 2531 Základné fyzikálne , praktikum offline
950. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
951. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
952. 2533 Richter, Kornel alias
953. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
954. 2534 Girman, Vladimír alias
955. 2536 Zeleňáková, Adriana ONLINE
956. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
957. 2537 Kollár, Peter ONLINE
958. 2538 Doktorandi Shylenko, Oleg ONLINE
959. 2538 Shylenko, Oleg alias
960. 2540 Kireš, Marián ONLINE
961. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
962. 2542 Tronov, Ivan ONLINE
963. 2543 Elektronické, praktikum ONLINE
964. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
965. 2546 Doktorandi offline
966. 2547 Samuel, Dobák ONLINE
967. 2547 Dobák, Samuel alias
968. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
969. 2549 Hnatič, Michal offline
970. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
971. 2551 Lab. nízkych teplôt ONLINE
972. 2552 Doktorandi UFV offline
973. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
974. 2554 Laboratórium mag. nanočastíc ONLINE
975. 2555 Doktorandky ÚFV ONLINE
976. 2555 Holub, Mariia alias
977. 2555 Kondrakhova, Daria alias
978. 2555 Vinnik, Olha alias
979. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
980. 2556 Jakabčin, Patrik alias
981. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
982. 2557 Horváth, Denis alias
983. 2558 Tamášová, Martina offline
984. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
985. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
986. 2560 Klein, Daniel alias
987. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
988. 2562 Hančová, Martina offline
989. 2562 Halčinová, Lenka alias
990. 2563 Kulla, Marián ONLINE
991. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
992. 2565 Karľová, Katarína alias
993. 2565 Semjan, Marek alias
994. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
995. 2566 Šupina, Jaroslav alias
996. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
997. 2569 Komanický Vladimír, kancelária ONLINE
998. 2569 Komanický, Vladimír alias
999. 2569 Samuely, Tomáš alias
1000. 2570 Komanický Vladimír ONLINE
1001. 2570 Komanický, Vladimír alias
1002. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
1003. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
1004. 2573 Doktorandi, odpojená offline
1005. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
1006. 2575 Bukovský, Lev offline
1007. 2577 Terminálovňa, RB PF ONLINE
1008. 2578 Samuely, Tomáš ONLINE
1009. 2579 Bombara, Marek ONLINE
1010. 2579 Martinská, Gabriela alias
1011. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
1012. 2581 Doktorandi ÚMV ONLINE
1013. 2581 Gábová, Timea alias
1014. 2581 Gönciová, Zuzana alias
1015. 2581 Janičková, Lucia alias
1016. 2581 Ontkovičová, Zuzana alias
1017. 2581 Varga, Ivana alias
1018. 2582 Csachová, Stela ONLINE
1019. 2582 Ondová, Veronika alias
1020. 2583 Lab. EEG PCL, Šebeňa René offline
1021. 2584 Šveda, Dušan offline
1022. 2585 Skřivánková, Valéria offline
1023. 2586 Doktorandi ONLINE
1024. 2586 Nagy, Ľuboš alias
1025. 2586 Vovk, Sviatoslav alias
1026. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
1027. 2588 Geffert, Viliam offline
1028. 2589 Majorošová Juhárová, Simona ONLINE
1029. 2589 Juhárová, Simona alias
1030. 2590 ÚGE PF, Sekretariát ONLINE
1031. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
1032. 2592 Doktorandi, KJaSF ONLINE
1033. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
1034. 2592 Michaličková, Katarína alias
1035. 2592 Mykhailenko, Viacheslav alias
1036. 2592 Sopková, Filoména alias
1037. 2592 Švecová, Dominika alias
1038. 2592 Tropp, Klaudia alias
1039. 2592 Tropp, Lukáš alias
1040. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
1041. 2595 Bánó, Gregor offline
1042. 2596 Doktorandi ÚMV ONLINE
1043. 2596 Gajdoš, Andrej alias
1044. 2596 Rindošová, Simona alias
1045. 2597 Hala - serverovna ONLINE
1046. 2598 Bóna, Ján ONLINE
1047. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE
1048. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
1049. 3201 Diabelková, Jana ONLINE
1050. 3202 Kimáková, Tatiana offline
1051. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
1052. 3203 Harcsová, Slávka alias
1053. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
1054. 3204 Juriš, Peter ONLINE
1055. 3205 Habiňáková, Zuzana, UVZH ONLINE
1056. 3205 Habiňáková, Zuzana alias
1057. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
1058. 3206 Nehodová, Lucia alias
1059. 3206 Výrostková, Marcela alias
1060. 3207 Urbančíková, Ingrid ONLINE
1061. 3208 Vrzgula, Marko ONLINE
1062. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
1063. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
1064. 3210 Šingovský, Milan alias
1065. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
1066. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
1067. 3213 Hladová, Alena ONLINE
1068. 3213 Pastornická, Alena alias
1069. 3214 Kluchová, Darina ONLINE
1070. 3215 Orgonášová, Maria, UA ONLINE
1071. 3215 Orgonášová, Mária alias
1072. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
1073. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
1074. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
1075. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
1076. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
1077. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
1078. 3222 Balintová, Elena ONLINE
1079. 3223 Marcin, Marián offline
1080. 3224 Šimon, František, LF ONLINE
1081. 3225 Hertelyová, Zdenka ONLINE
1082. 3225 Guľašová, Zuzana alias
1083. 3225 Lukáčová, Ivana alias
1084. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
1085. 3227 Klimčáková, Lucia ONLINE
1086. 3227 Petarčíková, Mária alias
1087. 3227 Tordayová, Jarmila alias
1088. 3228 Sabol, Marián ONLINE
1089. 3229 Praktikáreň, ULF offline
1090. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
1091. 3230 Petrenková, Marcela alias
1092. 3230 Zimová, Anna alias
1093. 3231 Muchová, Alena, LVB ONLINE
1094. 3231 Behulová, Erika alias
1095. 3231 Lesíčková, Eva alias
1096. 3231 Mikuš, Jozef alias
1097. 3231 Muchová, Alena alias
1098. 3231 Petrášová, Darina alias
1099. 3231 Šulimanová, Lenka alias
1100. 3232 Vašková, Janka ONLINE
1101. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
1102. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
1103. 3235 Suchá, ULKBch - praktikaren ONLINE
1104. 3235 Sucha, Alena alias
1105. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
1106. 3237 Harvanová, Denisa ONLINE
1107. 3237 Matejová, Jana alias
1108. 3238 Slovinská, Lucia ONLINE
1109. 3238 Janočková, Jana alias
1110. 3239 Dombrovský, Peter offline
1111. 3240 Králiková, Jaroslava ONLINE
1112. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
1113. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
1114. 3242 Kunová, Alexandra alias
1115. 3243 Nagyová, Mária offline
1116. 3244 Lovayová, Viera ONLINE
1117. 3244 Dzugasová, Barbora alias
1118. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
1119. 3246 Grešová, Soňa ONLINE
1120. 3247 Tokárová, Diana ONLINE
1121. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
1122. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
1123. 3249 Slabá, Eva alias
1124. 3250 Talian, Ivan ONLINE
1125. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
1126. 3251 Bago Pilátová, Martina ONLINE
1127. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
1128. 3252 Zigová, Martina alias
1129. 3253 Jenčuráková, Martina ONLINE
1130. 3254 ULKBch - chodba offline
1131. 3255 Haľamová, Mária offline
1132. 3255 Dulínová, Zdenka alias
1133. 3256 Bačová, Ivana offline
1134. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
1135. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
1136. 3258 Udrzba LF ONLINE
1137. 3258 Balla, Štefan alias
1138. 3258 Gajdoš, Ján alias
1139. 3258 Hnát, Marek alias
1140. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
1141. 3258 Nagy, Benjamín alias
1142. 3258 Sedláček, Jozef alias
1143. 3259 Špaková, Ivana ONLINE
1144. 3260 Matisová, Eva ONLINE
1145. 3260 Benedíková, Beáta alias
1146. 3261 Čižmárová, Beáta ONLINE
1147. 3262 Smolko, Lukáš offline
1148. 3263 Zelko, Aurel ONLINE
1149. 3263 Skoumalová, Ivana alias
1150. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
1151. 3265 Kamlárová, Anna ONLINE
1152. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
1153. 3266 Štofilová, Jana alias
1154. 3267 Logoida, Mariia ONLINE
1155. 3268 Bušová, Andrea ONLINE
1156. 3268 Houžvičková, Andrea alias
1157. 3269 Linková, Marcela ONLINE
1158. 3269 Nemčíková, Marta alias
1159. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
1160. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
1161. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
1162. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
1163. 3274 Ranglová, Zuzana ONLINE
1164. 3274 Kováčová, Zuzana alias
1165. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
1166. 3275 Kalinová, Katarína alias
1167. 3275 Klepcová, Zuzana alias
1168. 3276 Lamancová, Petra ONLINE
1169. 3276 Vašková, Janka alias
1170. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
1171. 3278 Solár, Peter ONLINE
1172. 3279 Hámorská, Martina, Dekanát ONLINE
1173. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
1174. 3280 Badanič, Peter alias
1175. 3280 Kopsa, Igor alias
1176. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
1177. 3281 Drabiščák, Erik alias
1178. 3281 Kaňuková, Lívia alias
1179. 3281 Konrádyová, Nika alias
1180. 3281 Pelechová, Nikola alias
1181. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
1182. 3282 Ambrózyová, Helena alias
1183. 3282 Dudášová, Anna alias
1184. 3282 Kravcová, Paulína alias
1185. 3282 Tóthová, Mária alias
1186. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
1187. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
1188. 3285 Ferenczová, Juliana offline
1189. 3285 Koľvek, Gabriel alias
1190. 3286 Hudák, Michal, sklad MTZ offline
1191. 3286 Dudríková, Viera alias
1192. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
1193. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
1194. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
1195. 3290 Doktorandi UVZH ONLINE
1196. 3291 Tirpáková, Libuša offline
1197. 3291 Grešš Halász, Beáta alias
1198. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
1199. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
1200. 3293 Danková, Silvia alias
1201. 3293 Mati, Miriam alias
1202. 3293 Pípolyová, Magdaléna alias
1203. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
1204. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
1205. 3296 Raková, Jana ONLINE
1206. 3296 Michalková, Jana alias
1207. 3296 Šudáková, Marie alias
1208. 3296 Toplanská, Zuzana alias
1209. 3297 Sováriová Soósová, Mária offline
1210. 3298 LVB - chodba ONLINE
1211. 3298 Behulová, Erika alias
1212. 3298 Lesíčková, Eva alias
1213. 3298 Mikuš, Jozef alias
1214. 3298 Šulimanová, Lenka alias
1215. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
1216. 3300 Byrtus, Milan alias
1217. 3300 Horňák, Tibor alias
1218. 3300 Konečný, Ján alias
1219. 3300 Kras, Ivan alias
1220. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
1221. 3302 Gregová, Eva ONLINE
1222. 3303 Kajla, Monika ONLINE
1223. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
1224. 3305 Timková, Silvia ONLINE
1225. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
1226. 3306 Semivanová, Anetta alias
1227. 3306 Soták Benedeková, Lenka alias
1228. 3307 Habiňaková, Martina ONLINE
1229. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
1230. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
1231. 3310 Mošková, Beáta offline
1232. 3311 Hámorská, Martina, ŠO ONLINE
1233. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
1234. 3313 Ondič, Vladislav ONLINE
1235. 3314 Hurová, Ľubica offline
1236. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
1237. 3315 Horňaková, Jarmila alias
1238. 3315 Vašinská, Katarína alias
1239. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
1240. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
1241. 3317 Tomková, Katarína ONLINE
1242. 3317 Žabková, Lenka alias
1243. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
1244. 3319 Hujdič, Tomáš ONLINE
1245. 3319 Farkašová, Nela alias
1246. 3319 Spišáková, Mária alias
1247. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
1248. 3321 Penička, dielna offline
1249. 3321 Penička, Ján alias
1250. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
1251. 3323 Urbanská, Lenka offline
1252. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
1253. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
1254. 3327 Lesňáková, Lucia ONLINE
1255. 3327 Petríková, Radka alias
1256. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
1257. 3329 Gáborová, Martina ONLINE
1258. 3330 Peregrim, Igor ONLINE
1259. 3331 Štimmelová, Judita ONLINE
1260. 3331 Bona, Martin alias
1261. 3331 Kollárová, Zuzana alias
1262. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
1263. 3333 Varga, Marek offline
1264. 3334 Donič, Viliam ONLINE
1265. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
1266. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
1267. 3337 Šemeláková, Martina ONLINE
1268. 3337 Tóthová, Zuzana alias
1269. 3338 Stupák, Marek ONLINE
1270. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
1271. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
1272. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
1273. 3342 Kočišová, Renáta ONLINE
1274. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
1275. 3344 Bucková, Jana ONLINE
1276. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
1277. 3346 Černáková, Dana ONLINE
1278. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
1279. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
1280. 3349 Habalová, Viera ONLINE
1281. 3350 Rácz, Oliver offline
1282. 3351 Mičková, Helena ONLINE
1283. 3353 Javorský, Martin offline
1284. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
1285. 3355 Šalagovič, Ján ONLINE
1286. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
1287. 3356 Saloka, Kamil alias
1288. 3357 Vojčíková, Lea offline
1289. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
1290. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
1291. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
1292. 3361 Hrabinská, Zdenka ONLINE
1293. 3361 Bodnárová, Jana alias
1294. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
1295. 3363 Gall, Jozef ONLINE
1296. 3364 Firment, Jozef ONLINE
1297. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
1298. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
1299. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
1300. 3368 Mareková, Mária ONLINE
1301. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
1302. 3370 Sabo, Ján ONLINE
1303. 3371 Radáčiová, Lenka ONLINE
1304. 3372 Kreheľová, Andrea ONLINE
1305. 3373 Dorko, Erik ONLINE
1306. 3374 Halánová, Monika ONLINE
1307. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
1308. 3376 Hudáková, Terézia ONLINE
1309. 3377 Rabajdová, Miroslava ONLINE
1310. 3378 Holodová, Monika ONLINE
1311. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
1312. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
1313. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
1314. 3382 Szabóová, Eva offline
1315. 3383 Čurová, Katarína ONLINE
1316. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
1317. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
1318. 3385 Hantke, Anna alias
1319. 3385 Onderková, Martina alias
1320. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
1321. 3387 Čisláková, Janka ONLINE
1322. 3388 Siegfried, Leonard ONLINE
1323. 3389 Chylová, Martina offline
1324. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
1325. 3390 Bosáková, Lucia alias
1326. 3391 Chylová, Martina ONLINE
1327. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
1328. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
1329. 3393 Polanová, Miriam alias
1330. 3394 Rajničová, Iveta ONLINE
1331. 3394 Rajničová Nagyová, Iveta alias
1332. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
1333. 3396 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
1334. 3396 Husárová, Daniela alias
1335. 3397 Vagáneková, KUCH ONLINE
1336. 3397 Vagáneková, Katarína alias
1337. 3398 Géci, Imrich ONLINE
1338. 3398 Bober, Peter alias
1339. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
1340. 3399 Penička, Ján alias
1341. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
1342. 3400 Davidová, Zuzana alias
1343. 3400 Fraňová, Lucia alias
1344. 3401 Silvášiová, Ivana, ULKBch ONLINE
1345. 3401 Ďurovcová, Eva alias
1346. 3401 Molčányiová, Angela alias
1347. 3401 Silvášiová, Ivana alias
1348. 3402 Medvecová, Ružena, ULF ONLINE
1349. 3402 Medvecová, Ružena alias
1350. 3403 Géciová, Zuzana, ULKBf ONLINE
1351. 3403 Géciová, Zuzana alias
1352. 3404 Bardzáková, Anna, ULB ONLINE
1353. 3404 Bardzáková, Anna alias
1354. 3405 Trochanová, Martina, ULI ONLINE
1355. 3405 Trochanová, Martina alias
1356. 3406 Huličová, Silvia, UPF ONLINE
1357. 3406 Huličová, Silvia alias
1358. 3407 Gunčágová, Alena, ULKM ONLINE
1359. 3407 Gunčágová, Alena alias
1360. 3407 Hrabovský, Vladimír alias
1361. 3407 Toporová, Annamária alias
1362. 3408 Jánošová, Ingrid, UF ONLINE
1363. 3408 Jánošová, Ingrid alias
1364. 3409 Lacková, Martina, UO ONLINE
1365. 3409 Lacková, Martina alias
1366. 3409 Samecová, Katarína alias
1367. 3409 Sováriová Soósová, Mária alias
1368. 3409 Suchanová, Renáta alias
1369. 3409 Štarková, Milena alias
1370. 3409 Vojtková, Ľudmila alias
1371. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
1372. 3411 Franková, Ingrid, I. IK ONLINE
1373. 3411 Franková, Ingrid alias
1374. 3411 Lazúrová, Ivica alias
1375. 3412 Kovácsová, Stanislava, I. ChK ONLINE
1376. 3413 Lacková, Martina, I. GPK ONLINE
1377. 3413 Lacková, Martina alias
1378. 3414 Herichová, Libuša, KDD ONLINE
1379. 3414 Herichová, Libuša alias
1380. 3416 Popovičová, Daniela, I. SK ONLINE
1381. 3416 Popovičová, Daniela alias
1382. 3417 Kaľavská, Mária, KD ONLINE
1383. 3417 Kaľavská, Mária alias
1384. 3418 Šutáková, Edita, OK ONLINE
1385. 3418 Šutáková, Edita alias
1386. 3419 Kissová, Eva, KORL ONLINE
1387. 3419 Kissová, Eva alias
1388. 3420 I. IK, 5.p., sekretariát offline
1389. 3421 Hlatká, Eva, NlK ONLINE
1390. 3421 Gdovinová, Zuzana alias
1391. 3421 Hlatká, Eva alias
1392. 3421 Illéšová, Petra alias
1393. 3421 Papíková, Jana alias
1394. 3422 Palkovitsová, Adriana, I. PK ONLINE
1395. 3422 Palkovitsová, Adriana alias
1396. 3423 Batiová, Monika, KOTPU ONLINE
1397. 3423 Batiová, Monika alias
1398. 3423 Gharaibeh, Ahmad alias
1399. 3423 Lacko, Marek alias
1400. 3423 Matúška, Martin alias
1401. 3423 Schreierová, Daniela alias
1402. 3424 Kmaková, Anna, UK ONLINE
1403. 3424 Kmaková, Anna alias
1404. 3425 Tuchyňová, Marcela, NchK ONLINE
1405. 3426 Šestáková, Jana, I. KAIM ONLINE
1406. 3426 Šestáková, Jana alias
1407. 3427 Hako, René offline
1408. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
1409. 3428 Ambrózyová, Helena alias
1410. 3428 Dudášová, Anna alias
1411. 3428 Kravcová, Paulína alias
1412. 3428 Tóthová, Mária alias
1413. 3429 Krcho, Peter offline
1414. 3430 Cisková, Oľga, UEM ONLINE
1415. 3430 Cisková, Oľga alias
1416. 3430 Fenčáková, Marta alias
1417. 3430 Francová, Zlatica alias
1418. 3430 Vaňková, Monika alias
1419. 3431 Lacková, Jaroslava, ZTB ONLINE
1420. 3431 Lacková, Jaroslava alias
1421. 3432 SMMK ONLINE
1422. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
1423. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
1424. 3435 Hnátová, Žofia offline
1425. 3436 Macková, Jaroslava ONLINE
1426. 3436 Bittó Urbanová, Laura alias
1427. 3437 Mišíková, Eva ONLINE
1428. 3438 Valočiková, Ivana ONLINE
1429. 3439 Praktikáreň - UF offline
1430. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
1431. 3440 Prokopová, Anna alias
1432. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
1433. 3442 Janitorová, Eva ONLINE
1434. 3444 Urban, Peter ONLINE
1435. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
1436. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
1437. 3446 Bejdová, Petra alias
1438. 3446 Hlubeňová Gidová, Denisa alias
1439. 3446 Sinčák Konečná, Andrea alias
1440. 3446 Šestáková, Marcela alias
1441. 3447 Birková, Anna ONLINE
1442. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia ONLINE
1443. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
1444. 3449 Bučková, Jana alias
1445. 3449 Jendrichovský, Marián alias
1446. 3449 Kundrátová, Laura alias
1447. 3450 Slovenská, USL ONLINE
1448. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
1449. 3451 Briškárová, Viktória ONLINE
1450. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
1451. 3453 Jenčová, Henrieta, UHE ONLINE
1452. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
1453. 3455 Evelley, Július alias
1454. 3455 Timková, Vladimíra alias
1455. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
1456. 3457 Hudák, Michal offline
1457. 3458 Nerantzakis, Ingrid ONLINE
1458. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
1459. 3460 Schubertová, Andrea ONLINE
1460. 3461 Bomba, Alojz ONLINE
1461. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
1462. 3463 Hijová, Emília ONLINE
1463. 3463 Mojžišová, Gabriela alias
1464. 3464 Doľáková, KSaMCh ONLINE
1465. 3464 Doľáková, Martina alias
1466. 3465 Mahely, KPLaKT offline
1467. 3465 Mahely, Beáta alias
1468. 3466 Kövérová, KPF ONLINE
1469. 3466 Kövérová, Agáta alias
1470. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
1471. 3467 Čabrová, Jarmila alias
1472. 3468 Perešová, II. ChK ONLINE
1473. 3468 Perešová, Nikoleta alias
1474. 3469 Ambro, Ľuboš ONLINE
1475. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
1476. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
1477. 3471 Vargová, Viola alias
1478. 3472 Filipová, UP offline
1479. 3473 Sabol, Marián offline
1480. 3474 Jurgová, Tatiana offline
1481. 3475 Vančíková, Jana offline
1482. 3476 Takáč, Peter ONLINE
1483. 3477 Belák, Jozef ONLINE
1484. 3478 Mitro, Peter ONLINE
1485. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
1486. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
1487. 3481 Laputková, Galina ONLINE
1488. 3482 Schréter, Ivan offline
1489. 3483 Kizek, Peter ONLINE
1490. 3483 Jenča, Andrej alias
1491. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
1492. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
1493. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
1494. 3487 Urdzík, Peter offline
1495. 3488 Radoňak, Jozef offline
1496. 3489 SSŠZL ONLINE
1497. 3491 Valanský, Ladislav offline
1498. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
1499. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
1500. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
1501. 3495 Szilasiová, Jarmila offline
1502. 3495 Vitková, Marianna alias
1503. 3496 Jochmanová, Ivana ONLINE
1504. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
1505. 3499 Breznoščáková, Dagmar offline
1506. 3500 Súkeníková, Martina, USBM ONLINE
1507. 3500 Salokyová, Henrieta alias
1508. 3500 Súkeníková, Martina alias
1509. 3501 Recepcia Bačíkova offline
1510. 3502 Petrášová, Adriána ONLINE
1511. 3503 Šmocer, Peter offline
1512. 3504 Jenčová, Janka offline
1513. 3505 Jendruch, Jozef ONLINE
1514. 3506 Jenča, Andrej offline
1515. 3507 Jenča, Andrej ONLINE
1516. 3508 Bereš, Milan offline
1517. 3509 Riznič, Marcel offline
1518. 3510 Vantová, Vlasta ONLINE
1519. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
1520. 3512 Jenčová, Janka ONLINE
1521. 3513 Jenča, Andrej offline
1522. 3514 Alexovič, Michal ONLINE
1523. 3514 Uličná, Csilla alias
1524. 3515 Vančíková, Zdena ONLINE
1525. 3515 Franková, Štefánia alias
1526. 3515 Grohoľová, Mária alias
1527. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
1528. 3517 Kacírová, Mária ONLINE
1529. 3517 Béres Alevová, Agnesa alias
1530. 3518 Pavliuk-Karachevtseva, Andriana ONLINE
1531. 3519 Kristian, Pavol ONLINE
1532. 3520 Gajdzik, Tomáš ONLINE
1533. 3521 Kačmariková, Andrea ONLINE
1534. 3522 Rendešová, Zuzana ONLINE
1535. 3523 Varga, Rastislav offline
1536. 3524 Melegová, Nikola ONLINE
1537. 3524 Gazdová, Mária alias
1538. 3524 Michalková, Radka alias
1539. 3524 Nosálová, Natália alias
1540. 3525 Kuruc, Tomáš ONLINE
1541. 3525 Macejová, Alexandra alias
1542. 3526 Šarišský, Marek ONLINE
1543. 3527 Hájiková, Martina ONLINE
1544. 3527 Michalová, Zuzana alias
1545. 3528 Miroššay, Andrej ONLINE
1546. 3529 Čoma, Matúš ONLINE
1547. 3530 Hurta, Mikuláš ONLINE
1548. 3530 Kalakaj, Peter alias
1549. 3531 Eftimov, Toni ONLINE
1550. 3532 Kello, Martin ONLINE
1551. 3533 Fedačko, Ján ONLINE
1552. 3534 Sonderlichová, Simona ONLINE
1553. 3535 Svoreňová, Zuzana ONLINE
1554. 3536 Paulíny, Zuzana ONLINE
1555. 3537 Miškovský, Pavol ONLINE
1556. 3538 Juhászová, Diana ONLINE
1557. 3539 Blašková, Frederika ONLINE
1558. 3540 Lachváč, Ľubomír offline
1559. 3541 Juhásová, Gabriela ONLINE
1560. 3542 Petarčíková, Mária ONLINE
1561. 3543 Žoldák, Gabriel ONLINE
1562. 3543 Džupponová, Veronika alias
1563. 3544 Oros, Roman ONLINE
1564. 3545 doktorandi UPZMV ONLINE
1565. 3545 Horaničová, Simona alias
1566. 3545 Karchynskaya, Viktoryia alias
1567. 3546 Kalakaj, Peter ONLINE
1568. 3547 Hrabovská, Slavomíra ONLINE
1569. 3548 Košuthová, Hedviga ONLINE
1570. 3549 Ciulisová, Petra offline
1571. 3550 Babčanová, Dáša ONLINE
1572. 3551 Pella, Zuzana ONLINE
1573. 3552 Pencáková, Viera ONLINE
1574. 3553 Semin. miestnost, 312 ONLINE
1575. 3554 Semin. miestnost, 309 ONLINE
1576. 3555 Praktikaren, 307 ONLINE
1577. 3556 Praktikaren, 308 ONLINE
1578. 3557 Jánošík, Jakub ONLINE
1579. 4100 Vratnica, K30 ONLINE
1580. 4100 Borovský, František alias
1581. 4100 Zuber, Jozef alias
1582. 4101 Stieranková, Mária ONLINE
1583. 4102 Markotánová, Soňa ONLINE
1584. 4103 Horňáková, Katarína ONLINE
1585. 4104 Pulíková, Viera ONLINE
1586. 4106 Očenášová, Beáta ONLINE
1587. 4107 Zurkova, Hedviga ONLINE
1588. 4107 Zurková, Hedviga alias
1589. 4108 Tkáčová, Eva ONLINE
1590. 4109 Gonosová, Aneta ONLINE
1591. 4110 Ongaľová, Jana ONLINE
1592. 4111 Vratnica, K26 ONLINE
1593. 4111 Pašková, Ľudmila alias
1594. 4111 Suchoža, Jozef alias
1595. 4112 Ščerbová, Mária ONLINE
1596. 4114 Svatuška, Ivan ONLINE
1597. 4116 Slaninová, Eva offline
1598. 4117 Jadrný, Tomáš ONLINE
1599. 4117 Palko, Jozef alias
1600. 4122 Doktorandi ONLINE
1601. 4123 Doktorandi ONLINE
1602. 4125 Doktorandi ONLINE
1603. 4126 Bonk, František ONLINE
1604. 4126 Dobrovič, Ľuboš alias
1605. 4126 Šoltys, Dominik alias
1606. 4127 Doktorandi ONLINE
1607. 4128 Mazák, Ján ONLINE
1608. 4128 Ružičková, Valéria alias
1609. 4129 Tekeli, Jozef ONLINE
1610. 4129 Jakab, Radomír alias
1611. 4130 Dolna, Martina ONLINE
1612. 4130 Dolná, Martina alias
1613. 4131 Fico, Miroslav ONLINE
1614. 4131 Pandy, Dávid alias
1615. 4132 Štenpien, Erik ONLINE
1616. 4133 Vrana, Vladimír ONLINE
1617. 4134 Žuľová, Jana ONLINE
1618. 4134 Minčičová, Monika alias
1619. 4135 Barinková, Milena ONLINE
1620. 4135 Kundrát, Ivan alias
1621. 4136 Dolobáč, Marcel ONLINE
1622. 4137 Lamačková, Daniela ONLINE
1623. 4137 Becková, Dominika alias
1624. 4137 Illeš, Tomáš alias
1625. 4140 Čopko, Peter ONLINE
1626. 4141 Bröstl, Alexander ONLINE
1627. 4141 Holländer, Pavel alias
1628. 4142 Dobrovičová, Gabriela ONLINE
1629. 4143 Mazzocca, Marco ONLINE
1630. 4144 Tóthová, Marta ONLINE
1631. 4144 Breichová Lapčáková, Marta alias
1632. 4145 Ferenčíková, Simona ONLINE
1633. 4146 Michaľov, Lukáš ONLINE
1634. 4146 Tóthová, Veronika alias
1635. 4147 Štrkolec, Martin ONLINE
1636. 4148 Romža, Sergej offline
1637. 4149 Katedra, Jazykov ONLINE
1638. 4151 Husár, Ján ONLINE
1639. 4152 Babčák, Vladimír ONLINE
1640. 4153 Dolný, Jaroslav ONLINE
1641. 4153 Buhala, Oliver alias
1642. 4153 Rostáš, Dušan alias
1643. 4154 Bujňáková, Mária ONLINE
1644. 4155 Jánošíková, Martina ONLINE
1645. 4156 Mrázová, Žofia ONLINE
1646. 4156 Cukerová, Dominika alias
1647. 4157 Juraj, Jankuv ONLINE
1648. 4157 Jankuv, Juraj alias
1649. 4158 Bakošová, Lucia ONLINE
1650. 4158 Benko, Radoslav alias
1651. 4158 Klučka, Ján alias
1652. 4159 Nobody, Nobody ONLINE
1653. 4160 Štrkolec, Miroslav ONLINE
1654. 4160 Popovič, Adrián alias
1655. 4160 Vartašová, Anna alias
1656. 4161 Vojčík, Peter ONLINE
1657. 4162 Koromház, Peter ONLINE
1658. 4163 Kirstová, Katarína ONLINE
1659. 4163 Čollák, Jaroslav alias
1660. 4163 Koromház, Peter alias
1661. 4164 Vaľková, Helena ONLINE
1662. 4165 Molnár, Peter ONLINE
1663. 4165 Filičko, Vladimír alias
1664. 4166 Elbert, Ľudmila ONLINE
1665. 4166 Gregová Širicová, Ľubica alias
1666. 4167 Bačárová, Renáta ONLINE
1667. 4167 Sudzina, Milan alias
1668. 4168 Cakoci, Karin ONLINE
1669. 4168 Sábo, Jozef alias
1670. 4169 Červená, Karolína ONLINE
1671. 4170 Illéšová, Jozefína ONLINE
1672. 4171 Krunková, Alena ONLINE
1673. 4172 Sedláková, Slávka ONLINE
1674. 4172 Sedláková, Slavka alias
1675. 4173 Orosz, Ladislav ONLINE
1676. 4174 Kseňák, Štefan ONLINE
1677. 4174 Farkašová, Simona alias
1678. 4174 Majerčák, Tomáš alias
1679. 4175 Seman, Tibor ONLINE
1680. 4175 Jančát, Lukáš alias
1681. 4176 Rózenfeldová, Laura ONLINE
1682. 4176 Bachňáková Rózenfeldová, Laura alias
1683. 4177 Hučková, Regina ONLINE
1684. 4177 Treščáková, Diana alias
1685. 4187 Pavlíková, Viera ONLINE
1686. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
1687. 5101 Krokosová, Katarína ONLINE
1688. 5102 FVS, sekretariát katedier ONLINE
1689. 5102 Šimčáková, Janka alias
1690. 5105 Kažimírová, Michaela ONLINE
1691. 5106 Kolbaská, Eva ONLINE
1692. 5113 Palúš, Igor IP brána
1693. 5115 Bernátová, Dominika ONLINE
1694. 5115 Kakašová, Michaela IP brána
1695. 5116 Chmelová, Jana ONLINE
1696. 5118 FVS, vratnica ONLINE
1697. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
1698. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
1699. 5122 Vernarský, Martin IP brána
1700. 5123 Jesenko, Michal IP brána
1701. 5124 Molitoris, Peter IP brána
1702. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
1703. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
1704. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
1705. 5127 Orosz, Ladislav ONLINE
1706. 5128 Lachytová, Lenka ONLINE
1707. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
1708. 5131 Župová, Eliška ONLINE
1709. 5131 Rovenská, Denisa IP brána
1710. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
1711. 5133 Mitaľ, Ondrej ONLINE
1712. 5135 Alman, Tomáš IP brána
1713. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
1714. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
1715. 5137 Výrostová, Eva IP brána
1716. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
1717. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
1718. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
1719. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
1720. 5143 Študent, doktorand ONLINE
1721. 5143 Kráľová, Viktória IP brána
1722. 5143 Tóth, Oskár IP brána
1723. 5144 Douša, Milan ONLINE
1724. 5145 Miňová, Katarína ONLINE
1725. 5146 Študent, doktorand ONLINE
1726. 5147 Geffert, Richard ONLINE
1727. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
1728. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
1729. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
1730. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
1731. 5153 prodekan FVS, veda, výskum a zahraničie IP brána
1732. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
1733. 5156 Homulková, Zuzana ONLINE
1734. 5157 FVS, personálny ref. ONLINE
1735. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
1736. 5157 Takáčová, Miroslava IP brána
1737. 5161 Hencovská, Mária ONLINE
1738. 5163 Škoda, Štefan ONLINE
1739. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
1740. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
1741. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
1742. 5182 Ličková, Jana ONLINE
1743. 5183 Bačíková, Viera ONLINE
1744. 7100 Vrátnica, Sokrates ONLINE
1745. 7104 Onufrák, Alexander ONLINE
1746. 7105 Bzdilová, Renáta ONLINE
1747. 7105 Dulinová Bzdilová, Renáta alias
1748. 7106 Gašparíková, Petra ONLINE
1749. 7107 Doktorandi, Politológie ONLINE
1750. 7107 Dubóczi, Peter alias
1751. 7107 Furik, Patrik alias
1752. 7107 Gajdoščík, Dávid alias
1753. 7107 Gregová, Jana alias
1754. 7107 Jakabovič, Lukáš alias
1755. 7107 Linhartová, Barbora alias
1756. 7107 Ružičková, Michaela alias
1757. 7108 Bavoľárová, Ľudmila ONLINE
1758. 7108 Lapčáková, Anna alias
1759. 7109 Kalina, Ondrej ONLINE
1760. 7109 Janovská, Anna alias
1761. 7110 Pekár, Martin ONLINE
1762. 7111 Leško, Vladimír ONLINE
1763. 7112 Sekretariát , KFaDF KAE ONLINE
1764. 7112 Babjak, Martin alias
1765. 7112 Caisová, Silvia alias
1766. 7112 Jackaninová, Michaela alias
1767. 7112 Lepis, Beatrix Susanne alias
1768. 7112 Natafaluši, Dávid alias
1769. 7112 Olenič, Peter alias
1770. 7112 Pakesová, Kristína alias
1771. 7112 Wjechová, Petronela alias
1772. 7113 Ráczová, Beáta ONLINE
1773. 7114 Bavoľár, Jozef ONLINE
1774. 7115 Fedorčáková, Ingebourg ONLINE
1775. 7116 Onušková, Gabriela ONLINE
1776. 7117 Šimon, František ONLINE
1777. 7119 Puchalová, Ingrid ONLINE
1778. 7119 Iványí, Zsuzsanna alias
1779. 7119 Meier, Jörg alias
1780. 7120 Quitková, Jana ONLINE
1781. 7121 Eštoková, Eva ONLINE
1782. 7122 Jesenková, Adriana ONLINE
1783. 7122 Bosáková, Kristína alias
1784. 7122 Dolista, Josef alias
1785. 7123 Sekretariát, Sokrates offline
1786. 7124 Hvozdovičová, Dagmar ONLINE
1787. 7125 Lovašová, Soňa ONLINE
1788. 7125 Hovanová, Magdaléna alias
1789. 7125 Šiňanská, Katarína alias
1790. 7125 Tóthová, Lucia alias
1791. 7126 Nezníková, Ľubica ONLINE
1792. 7127 Šutor, Lukáš ONLINE
1793. 7127 Andričík, Marián alias
1794. 7127 Andričíková, Markéta alias
1795. 7127 Milčák, Marián alias
1796. 7128 Sotáková, Emília offline
1797. 7129 Gállová, Oľga ONLINE
1798. 7130 Kelemenová, Karolína ONLINE
1799. 7131 Šlosár, Dušan ONLINE
1800. 7132 Rosivalová Baučeková, Silvia ONLINE
1801. 7132 Filipová, Petra alias
1802. 7132 Kalafus Antoniová, Vesna alias
1803. 7132 Martausová, Martina alias
1804. 7133 Panocová, Renáta ONLINE
1805. 7134 Tholt, Pavol ONLINE
1806. 7134 Jusko, Štefan alias
1807. 7134 Nezník, Peter alias
1808. 7135 Laboratórium, fonetiky ONLINE
1809. 7135 Kiktová, Eva alias
1810. 7136 Hajdučeková, Ivica ONLINE
1811. 7137 Kačmár, Pavol ONLINE
1812. 7137 Köverová, Miroslava alias
1813. 7137 Šebeňa, René alias
1814. 7138 Bačová, Natália ONLINE
1815. 7139 Cenková, Renáta ONLINE
1816. 7139 Getlík, Peter alias
1817. 7139 Gladiš, Marián alias
1818. 7139 Sabol, Ján alias
1819. 7140 Mrázová, Eva ONLINE
1820. 7141 Franko, Štefan ONLINE
1821. 7142 Šivecová, Jana ONLINE
1822. 7143 Hricová, Monika ONLINE
1823. 7143 Lovaš, Ladislav alias
1824. 7144 Sabolíková, Karin ONLINE
1825. 7144 Magsamen, Kurt alias
1826. 7144 Saboviková, Adriana alias
1827. 7145 Žiaková, Eva ONLINE
1828. 7146 Doktorandi, KSP ONLINE
1829. 7146 Kováčová, Barbora alias
1830. 7146 Olšavská, Lenka alias
1831. 7146 Petriková, Františka alias
1832. 7146 Ristveyová, Sandra alias
1833. 7146 Šeďo, Tomáš alias
1834. 7146 Vašková, Andrea alias
1835. 7148 Kováčová Holevová, Bibiána ONLINE
1836. 7148 Hičárová, Viktória alias
1837. 7148 Kušnírová, Katarína alias
1838. 7149 Doktorandi, KAaA ONLINE
1839. 7149 Andrej, Ľubomír alias
1840. 7149 Borková, Lýdia alias
1841. 7149 Eperješiová, Zuzana alias
1842. 7149 Frankovská, Jana alias
1843. 7149 Gallová, Lucia alias
1844. 7149 Hrytsu, Dmytro alias
1845. 7149 Miklossiová, Karin alias
1846. 7149 Pekarčíková, Frederika alias
1847. 7149 Šarišský, Róbert alias
1848. 7149 Šera, Filip alias
1849. 7150 Sabol, Ján ONLINE
1850. 7150 Bónová, Iveta alias
1851. 7150 Ivančová, Lena alias
1852. 7151 Zimmermann, Július ONLINE
1853. 7153 Kováčová, Michaela ONLINE
1854. 7153 Džambová, Anna alias
1855. 7153 Popovičová, Alexandra alias
1856. 7154 A310 offline
1857. 7154 Kováčová, Michaela alias
1858. 7155 Gbúr, Ján offline
1859. 7156 Jasinská, Lucia ONLINE
1860. 7157 Šutaj, Štefan ONLINE
1861. 7157 Fedorčáková, Mária alias
1862. 7158 Doktorandi, Psychologia ONLINE
1863. 7158 Ďurbisová, Simona alias
1864. 7158 Hirčková, Simona alias
1865. 7158 Madarászová, Radka alias
1866. 7158 Nosáľová, Ester alias
1867. 7158 Sabolová, Natália alias
1868. 7158 Semešiová, Martina alias
1869. 7161 Orosová, Oľga ONLINE
1870. 7162 Paľová, Mária ONLINE
1871. 7162 Gajdoš, Roman alias
1872. 7162 Kukučková, Katarína alias
1873. 7162 Sock, Rudolph alias
1874. 7163 Mesárošová, Margita ONLINE
1875. 7164 Tokárová, Zuzana ONLINE
1876. 7164 Nagy, Csilla alias
1877. 7164 Otčenášová, Slávka alias
1878. 7165 KPPaPZ, Doktorandi ONLINE
1879. 7165 Čurová, Viera alias
1880. 7165 Lučanská, Frederika alias
1881. 7167 Jančura, Mikuláš ONLINE
1882. 7167 Hromuľáková, Katarína alias
1883. 7167 Melichárek, Maroš alias
1884. 7168 Doktorandi, Histórie ONLINE
1885. 7168 Filčáková, Miriama alias
1886. 7168 Górka, Adam alias
1887. 7168 Janíková, Zuzana alias
1888. 7168 Kacerová, Barbara alias
1889. 7168 Khairulina, Elvira alias
1890. 7168 Kušnírová, Dana alias
1891. 7168 Pavonič, Peter alias
1892. 7168 Shuba, Aliaksandr alias
1893. 7168 Weddige, Susanna alias
1894. 7169 Stekauer, Pavel ONLINE
1895. 7169 Tomaščíková, Slávka alias
1896. 7170 Orosová, Renáta ONLINE
1897. 7171 Polák, Tomáš ONLINE
1898. 7172 Kohoutková, Lenka ONLINE
1899. 7172 Novocký, Michal alias
1900. 7172 Petríková, Katarína alias
1901. 7172 Starosta, Volodymyr alias
1902. 7173 Gbúrová, Marcela offline
1903. 7175 Dobiaš, Daniel ONLINE
1904. 7175 Dvorský, Tomáš alias
1905. 7177 Bačíková, Mária ONLINE
1906. 7177 Barbierik, Lucia alias
1907. 7177 Benka, Jozef alias
1908. 7178 Bojková, Alžbeta ONLINE
1909. 7178 Fedorčák, Peter alias
1910. 7178 Magdoško, Drahoslav alias
1911. 7178 Regináčová, Nikola alias
1912. 7178 Śnieżko, Alžbeta alias
1913. 7180 Gajdošová, Beata ONLINE
1914. 7181 Mayerová, Katarína ONLINE
1915. 7182 Eštok, Gabriel ONLINE
1916. 7183 Bereczová, Lýdia ONLINE
1917. 7184 Doktorandi, Slovakistika ONLINE
1918. 7184 Eibenová, Gabriela alias
1919. 7184 Gavalcová, Andrea alias
1920. 7184 Hégerová, Viktória alias
1921. 7184 Hoľanová, Laura alias
1922. 7184 Onušková, Gabriela alias
1923. 7184 Petrová, Barbora alias
1924. 7184 Šmelko, Martin alias
1925. 7184 Vangorová, Martina alias
1926. 7185 Šutajová, Jana ONLINE
1927. 7185 Juza, Peter alias
1928. 7185 Liďák, Ján alias
1929. 7185 Ruman, Ján alias
1930. 7186 Vrátnica, Aristoteles ONLINE
1931. 7186 Borodáč, Ján alias
1932. 7186 Borodáč, Viktor alias
1933. 7186 Karaffa, Viliam alias
1934. 7187 Baltesová, Michaela ONLINE
1935. 7188 Marcinová, Emília ONLINE
1936. 7189 Andričík, Marián ONLINE
1937. 7190 Balegová, Jana ONLINE
1938. 7190 Katreničová, Anabela alias
1939. 7190 Krokosová, Zuzana alias
1940. 7191 Kolaříková, Zuzana ONLINE
1941. 7191 Klimčáková, Lenka alias
1942. 7191 Mitríková, Barbara alias
1943. 7191 Naďová, Zuzana alias
1944. 7192 Petruňová, Helena ONLINE
1945. 7192 Slovenská, Viktória Mária alias
1946. 7193 Rozenfeld, Július ONLINE
1947. 7193 Buráková, Zuzana alias
1948. 7193 Šnircová, Soňa alias
1949. 7194 Lichner, Vladimír ONLINE
1950. 7195 Hajduková, Katarína ONLINE
1951. 7197 Nobody, Nobody ONLINE
1952. 7198 KFaDF, Doktorandi ONLINE
1953. 7199 Andreanský, Eugen ONLINE
1954. 7205 Sedláková, Marianna ONLINE
1955. 7207 Stojka, Róbert ONLINE
1956. 7207 Andreanský, Eugen alias
1957. 7207 Hruška, Dušan alias
1958. 7207 Škára, Martin alias
1959. 7208 Kaminská, Ľubomíra ONLINE
1960. 7208 Borza, Peter alias
1961. 7209 Humenna, Oksana ONLINE
1962. 7209 Barnišinová, Lívia alias
1963. 7209 Jurečková, Beáta alias
1964. 7209 Madárová, Ingrid alias
1965. 7209 Pálová, Veronika alias
1966. 7209 Tóthová, Lucia alias
1967. 7210 Körtvélyessy, Lívia ONLINE
1968. 7210 Gregová, Renáta alias
1969. 7210 Janigová, Slávka alias
1970. 7210 Panocová, Renáta alias
1971. 7210 Timková, Renáta alias
1972. 7227 Sekerák, Marek ONLINE
1973. 7272 Linka detskej, dôvery ONLINE
1974. 7273 Lovašová, Danka ONLINE
1975. 7286 Adamíková, Daniela ONLINE
1976. 8110 Test - presný čas automat
1977. 8111 Test - privítanie automat
1978. 8112 Hudba, BigSky automat
1979. 8113 Hudba, Clockwork automat
1980. 8114 Test - chyba automat
1981. 8115 Test - pípnutie automat
1982. 8120 Test - dovidenia automat
1983. 8123 Test - spätné volanie automat
1984. 8211 Test - opakovač automat
1985. 8291 Hlasová pošta, zaslanie automat
1986. 8292 Hlasová pošta, čítanie automat
1987. 851xxxx Odkaz pre schránku xxxx automat
1988. 852xxxx Vypočutie odkazov schránky xxxx automat
1989. 8888 Spojovateľka automat