Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 1100 Vrátnica, Šrobárova 2 ONLINE
2. 1100 Strýčko, Radovan alias
3. 1110 Kvitkovský, Maroš ONLINE
4. 1112 Babušík Adamčíková, Linda offline
5. 1120 Iveta Adamčíková, Kancelária Moyzesova 9 ONLINE
6. 1120 Študentská jedáleň alias
7. 1122 Balážová, Marta ONLINE
8. 1123 Lučanská, Renáta ONLINE
9. 1124 Špilárová, Helena ONLINE
10. 1125 Raková, Ivana ONLINE
11. 1126 Kucková, Katarína ONLINE
12. 1127 Rozumová, Renáta ONLINE
13. 1128 Sidorová, Andrea ONLINE
14. 1129 Szattlerová, Zuzana ONLINE
15. 1130 Rozmanová, Renáta ONLINE
16. 1131 Janitorová, Zuzana ONLINE
17. 1132 Franková, Helena ONLINE
18. 1133 Mariana, Vilímová ONLINE
19. 1134 Himič, Natália ONLINE
20. 1135 Jarčuška, Pavol ONLINE
21. 1136 Laudárová, Ľudmila ONLINE
22. 1136 Sekerák, Róbert alias
23. 1137 Talárovičová, Štefánia ONLINE
24. 1138 Škrinár, Milan offline
25. 1139 Havrilová, Jana ONLINE
26. 1140 Čorňáková, Daniela ONLINE
27. 1141 Gregová, Iveta ONLINE
28. 1142 Görčöšová, Tatiana ONLINE
29. 1143 Vranayová, Silvia ONLINE
30. 1144 Ballová, Zuzana ONLINE
31. 1145 Gbúr, Ján ONLINE
32. 1146 Mareková, Mária offline
33. 1147 Špontáková, Monika ONLINE
34. 1148 Hučková, Regina ONLINE
35. 1149 Lišková, Renata ONLINE
36. 1150 Gažová, Zuzana ONLINE
37. 1151 Zelenák, Kamil ONLINE
38. 1152 Malachovská, Monika ONLINE
39. 1153 Nečedová, Angela ONLINE
40. 1154 Pokrivčáková, Marcela ONLINE
41. 1155 Kratyinová, Zuzana offline
42. 1156 Moricová, Zuzana ONLINE
43. 1157 Slovenská, Jana ONLINE
44. 1158 Veselovská, Zuzana ONLINE
45. 1159 Vasiľová, Mária ONLINE
46. 1160 Fedoročko, Peter ONLINE
47. 1161 Jánošíková, Andrea ONLINE
48. 1162 Sabolová, Adriana ONLINE
49. 1163 Horváthová, Tatiana ONLINE
50. 1164 Ručinská, Silvia ONLINE
51. 1165 Šuba, Dušan ONLINE
52. 1166 Filipová, Daniela ONLINE
53. 1167 Karenová, Danuša ONLINE
54. 1168 Kajňaková, Marcela ONLINE
55. 1169 Čipkár, Ján ONLINE
56. 1170 Sedláček, Štefan ONLINE
57. 1171 Vojtová, Edita ONLINE
58. 1172 Údržba , Rektorát ONLINE
59. 1173 Princík, Ivor ONLINE
60. 1174 Kováč, Ľubomír ONLINE
61. 1175 Onderko, Lucia ONLINE
62. 1176 Balogová, Monika ONLINE
63. 1176 Parimuchová, Andrea alias
64. 1177 Mock, Andrej ONLINE
65. 1178 Princík, Ivor offline
66. 1179 Nusová výstup ONLINE
67. 1180 Doktorandi , KZ ONLINE
68. 1180 Marcin, Michal alias
69. 1181 Šmajda, Beňadik ONLINE
70. 1182 Fedoročko, Peter ONLINE
71. 1183 ÚBEV PF, Sekretariát (Moyzesova) ONLINE
72. 1183 Gálik, Ján alias
73. 1183 Kováčová, Darina alias
74. 1184 Ševc, Juraj ONLINE
75. 1184 Alexovič Matiašová, Anna alias
76. 1185 Pástorová, Eva ONLINE
77. 1186 Daxnerová, Zuzana ONLINE
78. 1187 Mišúrová, Eva ONLINE
79. 1188 Vargová, Jana ONLINE
80. 1188 Bilá, Dominika alias
81. 1188 Buľková, Viktória alias
82. 1189 Balážová, Viera ONLINE
83. 1190 Jendželovská, Zuzana ONLINE
84. 1190 Barčáková, Ivana alias
85. 1190 Romanovová, Michaela alias
86. 1191 Kolesárová, Mariana ONLINE
87. 1191 Kisková, Jana alias
88. 1191 Maliničová, Lenka alias
89. 1192 Tvrdoňová, Monika ONLINE
90. 1193 Fábian, Martin ONLINE
91. 1193 Fabišíková, Milica alias
92. 1194 Lab. 215 Pončáková, Tatiana ONLINE
93. 1194 Fazekašová, Simona alias
94. 1194 Pončáková, Tatiana alias
95. 1195 Chodba, 2. poschodie RB ONLINE
96. 1195 Špaková Raschmanová, Jana alias
97. 1195 Tvrdoňová, Monika alias
98. 1196 Budovská, Mariana ONLINE
99. 1197 Janovec, Ladislav ONLINE
100. 1197 Hamuľaková, Slávka alias
101. 1198 ÚCHV PF Sekretariát, Petronela Polanská ONLINE
102. 1198 Polanská, Petronela alias
103. 1199 Jendželovský, Rastislav ONLINE
104. 1200 Laboratórium, zoológie ONLINE
105. 1201 Pristaš, Peter ONLINE
106. 1202 Ľuptáčik, Peter ONLINE
107. 1203 Raschmanová, Natália ONLINE
108. 1204 Košuth, Ján ONLINE
109. 1204 Babinčák, Marián alias
110. 1204 Majerník, Martin alias
111. 1205 Panigaj, Martin ONLINE
112. 1206 Laboratórium 109 ONLINE
113. 1207 Uhrin, Marcel ONLINE
114. 1207 Kaňuch, Peter alias
115. 1208 Majláth, Igor ONLINE
116. 1208 Pikalík, Mário alias
117. 1209 Bojková, Bianka ONLINE
118. 1210 Baňas, Miroslav ONLINE
119. 1210 Bubanová, Dominika alias
120. 1210 Leškaničová, Andrea alias
121. 1210 Šimko, Patrik alias
122. 1210 Šofranková, Lívia alias
123. 1211 Obšitošová, Ingrid ONLINE
124. 1211 Petrovičová, Eva alias
125. 1212 Laboratórium 101 ONLINE
126. 1213 Doktorandi UBEV , RB m.č. 9 ONLINE
127. 1213 Holota, Radovan alias
128. 1213 Mochnacký, Filip alias
129. 1213 Zrubáková, Jarmila alias
130. 1214 Kassayová, Monika ONLINE
131. 1215 Audítor offline
132. 1216 Kisková, Terézia ONLINE
133. 1216 Pipová, Natália alias
134. 1217 Doktorandi, ÚCHV RB m.č. 5 ONLINE
135. 1217 Halaganová, Andrea alias
136. 1217 Trizna, Lukáš alias
137. 1218 Zibrinyiová, Veronika ONLINE
138. 1218 Kožárová, Zuzana alias
139. 1219 Elečko, Ján ONLINE
140. 1219 Kudličková, Zuzana alias
141. 1220 Doktorandi, KFZ ONLINE
142. 1220 Adamková, Petra alias
143. 1220 Ryniková, Mária alias
144. 1221 Majláthová, Viktória ONLINE
145. 1222 Šalachová, Monika ONLINE
146. 1223 Demečková, Vlasta ONLINE
147. 1224 Laboratórium, Košuth Ján ONLINE
148. 1225 Doktorandi KZ, 323RB ONLINE
149. 1225 Gulyás, Kristián alias
150. 1225 Vargová, Viktória alias
151. 1226 Havrilová, Jana offline
152. 1227 Tomášková, Nataša ONLINE
153. 1228 Piknová, Mária ONLINE
154. 1229 Hamuľaková, Slávka ONLINE
155. 1229 Kristian, Pavol alias
156. 1234 Sorter, RBL - m.č.034 ONLINE
157. 1235 Doktorandi ÚBEV ONLINE
158. 1235 Hankoščák, Ján alias
159. 1235 Rudy, Ján alias
160. 1236 Szczecinová, Andrea ONLINE
161. 1237 Konfokálny mikroskop, RBL- m.č. 027 ONLINE
162. 1246 Serbin, Rastislav RD243 ONLINE
163. 1246 Prystopiuk, Oleksandr alias
164. 1246 Skok, Arina alias
165. 1246 Trach, Kateryna alias
166. 1246 Várfalvyová, Alica alias
167. 1247 Lab. separačných metód, RD364 ONLINE
168. 1250 Sekeráková, Dana ONLINE
169. 1251 Laurichová, Magdaléna ONLINE
170. 1252 Orságová Králová, Zuzana ONLINE
171. 1253 Basová, Kristína ONLINE
172. 1254 Toma, Roman ONLINE
173. 1254 Staško, Slavomír alias
174. 1255 Baloghová, Silvia ONLINE
175. 1256 Špaková Raschmanová, Jana ONLINE
176. 1257 Pavlovová, Veronika ONLINE
177. 1258 Lukáčová, Adriana ONLINE
178. 1260 Semanišin, Gabriel ONLINE
179. 1261 Antalík, Marián ONLINE
180. 1262 Víglaský, Viktor ONLINE
181. 1263 Kožurková, Mária ONLINE
182. 1264 Džadžovská, Zuzana ONLINE
183. 1265 Samselyová, Katarína ONLINE
184. 1266 Pezlarová, Katarína ONLINE
185. 1267 Ružičková, Eva ONLINE
186. 1268 Juhászová, Michala ONLINE
187. 1269 Jureková, Nikola ONLINE
188. 1270 Benková, Lenka ONLINE
189. 1271 Hendrichovská, Nicol ONLINE
190. 1272 Krivoš-Bellušová, Denisa ONLINE
191. 1273 Dubňanská, Nina ONLINE
192. 1274 Nináčová, Katarína ONLINE
193. 1275 Hrešková, Gabriela ONLINE
194. 1276 Pezlar, Ivan ONLINE
195. 1277 Herceg, Slavko ONLINE
196. 1278 Kováčová, Eva ONLINE
197. 1279 Medová, Silvia ONLINE
198. 1280 Bajusová, Henrieta ONLINE
199. 1281 Cvengrošová, Marieta ONLINE
200. 1282 Jenčušová, Eva Zuzana ONLINE
201. 1283 Fecková, Beáta ONLINE
202. 1284 Kalakay, Radoslav ONLINE
203. 1284 Adamek, Rastislav alias
204. 1285 Babinčáková, Mária ONLINE
205. 1286 Blichová, Slavka ONLINE
206. 1287 Tomko, Martin ONLINE
207. 1288 Závodník, Ladislav offline
208. 1289 Obrinová Rigasová, Ivana ONLINE
209. 1289 Kačalová, Michaela alias
210. 1290 Šveda, Dušan ONLINE
211. 1291 Adamek, Rastislav offline
212. 1292 Jedáleň Moyzesova 9 , suterén ONLINE
213. 1293 Jedáleň Moyzesova 9 , Poschodie ONLINE
214. 1294 Hornyáková, Slavomíra ONLINE
215. 1295 Rindošová, Simona ONLINE
216. 1296 Mikitová, Barbora ONLINE
217. 1501 Jantošovič, Jozef ONLINE
218. 1510 Hutňan, Emil ONLINE
219. 1511 Šusterová, Jana ONLINE
220. 1512 Ondrejová, Erika ONLINE
221. 1513 Baranko, Miroslav ONLINE
222. 1514 Sedláková, Helena ONLINE
223. 1515 Ondrej, Ján ONLINE
224. 1516 Yanochko, Viktoriya ONLINE
225. 1517 Paňková, Mária ONLINE
226. 1520 Pomikala, Miroslav ONLINE
227. 1521 Berezňaková, Jana ONLINE
228. 1522 Lipták, Marek ONLINE
229. 1523 Nilabovič, Jakub ONLINE
230. 1530 Kováčová, Kristína offline
231. 1531 Marková, Eva - CSIRT offline
232. 1538 Béres, Jozef offline
233. 1540 Blichová, Slávka offline
234. 1544 Tomášiková, Vladimíra offline
235. 1545 Gajdoš, Jozef offline
236. 1546 Derjaninová, Lenka offline
237. 1548 Kalakay, Radoslav offline
238. 1550 Hoľanová, Laura ONLINE
239. 1552 Štofová, Gabriela ONLINE
240. 1553 GYM ONLINE
241. 1557 Buková, Alena ONLINE
242. 1558 Horbacz, Agata Dorota offline
243. 1558 Horbacz, Agata alias
244. 1558 Tomková, Petra alias
245. 1559 Cimboláková, Iveta ONLINE
246. 1560 Vrátnica ŠD, Popradská 66 ONLINE
247. 1561 Komenská, Jana ONLINE
248. 1562 Vargová, Iveta ONLINE
249. 1563 Jedáleň, Jesenná 5 offline
250. 1565 ŠJ, Pokladňa ONLINE
251. 1565 Mrazková, Alena alias
252. 1566 Berezňáková, Anna ONLINE
253. 1578 Trepáčová, Stanislava ONLINE
254. 1580 Čorňaková, Katarína ONLINE
255. 1581 Tkáč, René ONLINE
256. 1582 Koľveková, Mária ONLINE
257. 1583 Fabiánová, Natália ONLINE
258. 1584 Paulíny, Zuzana offline
259. 1584 Kalakay, Radoslav alias
260. 1585 Lukáčová, Mária ONLINE
261. 1586 Ciberejová, Gabriela ONLINE
262. 1587 Svoreňová, Zuzana offline
263. 1588 Gazdová, Eva offline
264. 1589 Popovič, Marián ONLINE
265. 1590 Vitko, Ivan ONLINE
266. 1591 Ľaliková, Margita ONLINE
267. 1593 Džoganová, Oľga ONLINE
268. 1595 Tkáč, Michal ONLINE
269. 1596 Juhászová, Diana offline
270. 1597 Imreczeová, Mária ONLINE
271. 1598 Szczecinová, Hedviga ONLINE
272. 1599 CIaKT, fax offline
273. 1600 Hurová, Ľubica ONLINE
274. 1601 Sovák, Pavol ONLINE
275. 1602 T5 fitness ONLINE
276. 1603 Mártonfi, Pavol ONLINE
277. 1604 Katedra telesnej výchovy ONLINE
278. 1604 Tkáčiková, Ľudmila alias
279. 1605 Šulc, Ivan offline
280. 1606 Džuganová, Daniela ONLINE
281. 1607 Belovičová, Gabriela ONLINE
282. 1608 Univerzitná knižnica, sekretariat ONLINE
283. 1608 Trnková, Slávka alias
284. 1609 Moňok, Jozef ONLINE
285. 1610 Takáč, Barbora ONLINE
286. 1611 Vraštiaková, Valéria ONLINE
287. 1611 Turkiňáková, Silvia alias
288. 1612 Babicová, Zuzana ONLINE
289. 1612 Krjaková, Iveta alias
290. 1613 UK UPJŠ, Filozofická knižnica ONLINE
291. 1613 Olenočinová, Ľubomíra alias
292. 1614 Rakúska knižnica ONLINE
293. 1614 Gajdošová, Anna alias
294. 1616 Mgr. Capeková, Slávka ONLINE
295. 1616 Capeková, Slavka alias
296. 1616 Čipáková, Ľubica alias
297. 1617 UK UPJŠ, - edičné ONLINE
298. 1617 Medviďová, Eva alias
299. 1618 Knižnica UPJŠ, Medická 6 ONLINE
300. 1618 Timková, Jana alias
301. 1619 Lek. knižnica, pozičovňa ONLINE
302. 1619 Eliášová, Veronika alias
303. 1619 Gomolčáková, Viktória alias
304. 1619 Karaffová, Viera alias
305. 1619 Vendráková, Jarmila alias
306. 1621 Čontofalská, Zuzana ONLINE
307. 1622 Telocvicna, T5 chodba ONLINE
308. 1623 Küchelová, Zuzana ONLINE
309. 1623 Zusková, Klaudia alias
310. 1624 Buková, Alena ONLINE
311. 1625 Čižmár, Peter offline
312. 1626 Dohovičová, Andrea ONLINE
313. 1627 Kaško, Dávid ONLINE
314. 1627 Melichar, Richard alias
315. 1628 Uher, Ivan ONLINE
316. 1628 Junger, Ján alias
317. 1629 Berta, Patrik ONLINE
318. 1629 Čurgali, Marcel alias
319. 1629 Kručanica, Ladislav alias
320. 1630 Imrich, Staško ONLINE
321. 1630 Sláviková, Cecília alias
322. 1631 Marčišinová, Romana ONLINE
323. 1632 Priščáková, Stanislava ONLINE
324. 1632 Polkablová, Zuzana alias
325. 1633 Sedláková, Helena ONLINE
326. 1634 Medipark, Hala ONLINE
327. 1635 Matyášová, Eva ONLINE
328. 1635 Forraiová, Andrea alias
329. 1636 Lek. knižnica, sklad ONLINE
330. 1637 Homiššáková, Eva - LK ONLINE
331. 1637 Homiššáková, Eva alias
332. 1640 Knižnica, FVS ONLINE
333. 1640 Makarová, Jana alias
334. 1640 Porubanová, Renáta alias
335. 1641 Janovská, Dominika ONLINE
336. 1642 Matušovičová, Eva offline
337. 1644 Zrník, Martin ONLINE
338. 1645 Vrancová, Eva ONLINE
339. 1646 Moravčíková, Andrea ONLINE
340. 1647 Matušovičová, Eva ONLINE
341. 1648 Brutovská, Romana ONLINE
342. 1649 Petrušová, Darina ONLINE
343. 1650 FIL knižnica, učebňa offline
344. 1651 Práv. knižnica, študovňa prízemie ONLINE
345. 1651 Bednárová, Adriana alias
346. 1651 Majorošová, Zuzana alias
347. 1651 Szabóová, Kvetoslava alias
348. 1652 Lek. knižnica, študovňa ONLINE
349. 1653 Práv. knižnica, výpožička ONLINE
350. 1653 Domaracká, Gabriela alias
351. 1654 Sklad M9 ONLINE
352. 1655 Klimová, Agnesa ONLINE
353. 1656 Haľama, Jozef ONLINE
354. 1660 Venceľová, Adriána ONLINE
355. 1661 Sabo, Maroš ONLINE
356. 1662 Čipáková, Ľubica ONLINE
357. 1663 Mikita, Štefan ONLINE
358. 1664 Makarová, Jana offline
359. 1665 Garáže, UPJŠ ONLINE
360. 1667 Vrátnica BZ, Mánesova ONLINE
361. 1668 Repčáková, Klára offline
362. 1669 Kelbel, Peter offline
363. 1670 Botanická záhrada, Herbár ONLINE
364. 1671 Suvák, Martin ONLINE
365. 1672 Fridmanová, Andrea ONLINE
366. 1673 Gregorek, Robert ONLINE
367. 1674 Mártonfiová, Lenka ONLINE
368. 1675 Lengyelová, Katarína ONLINE
369. 1676 Hyrošová, Martina ONLINE
370. 1677 Petrilová, Valéria offline
371. 1678 Vrátnica ŠD, Popradská 76 ONLINE
372. 1679 Petruňová, Veronika ONLINE
373. 1680 Maligda, Jozef ONLINE
374. 1681 Šemráková, Mária ONLINE
375. 1682 Adamčíková, Iveta offline
376. 1683 Tóthová, Mária ONLINE
377. 1684 Lukačková, Irina ONLINE
378. 1685 Vargová, Iveta offline
379. 1686 Jurová, Iveta ONLINE
380. 1687 Kőröšiová, Agnesa ONLINE
381. 1688 Mravec, Igor ONLINE
382. 1689 Šatňa údržby offline
383. 1690 Správca siete test, ŠDaJ test offline
384. 1691 Miľová, Eva ONLINE
385. 1692 ŠDaJ, Kaviareň ONLINE
386. 1693 ŠD, Sklad ONLINE
387. 1694 Töröková, Magdaléna offline
388. 1695 Správca siete, ŠDaJ ONLINE
389. 1696 Vrátnica ŠD, Medická 6 ONLINE
390. 1697 Vrátnica ŠD, Medická 4 ONLINE
391. 1698 Šimkaninová, Dagmar ONLINE
392. 1699 Bokšová, Beáta ONLINE
393. 1710 Telocvicna, T4 ONLINE
394. 1711 Telocvicna, T3 ONLINE
395. 2101 Interkom, RC 1.p. ONLINE
396. 2108 Gallay, Michal prodekan PF, RA322 ONLINE
397. 2109 Dekanát PF, Fax offline
398. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
399. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
400. 2114 Dovhunová, Ema alias
401. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
402. 2115 Štefaníková, Denisa alias
403. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
404. 2116 Sováková, Iveta alias
405. 2117 Kireš, Marián prodekan PF, RA323 ONLINE
406. 2117 Kireš, Marián alias
407. 2118 Molnárová, Lucia RA337 ONLINE
408. 2118 Molnárová, Lucia alias
409. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
410. 2119 Soták, Roman alias
411. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
412. 2121 Krištofová, Silvia alias
413. 2123 Šoltýsová, Veronika RA337 ONLINE
414. 2123 Pitoňáková, Eva alias
415. 2123 Šoltýsová, Veronika alias
416. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
417. 2125 Archív PF , Havrilová Anna ONLINE
418. 2126 Dlugoš, Jozef ONLINE
419. 2126 Dlugoš, Jozef alias
420. 2131 Gall, Martin RA320 ONLINE
421. 2131 Gall, Martin alias
422. 2131 Komanická, Jana alias
423. 2133 Smreková, Lenka RA321 ONLINE
424. 2133 Džupinka, Vladimír alias
425. 2133 Chromá, Iveta alias
426. 2133 Inačovská, Viera alias
427. 2133 Kažimír, Štefan alias
428. 2133 Költöová, Gabriela alias
429. 2133 Kovaľuková, Ľudmila alias
430. 2133 Lukovych, Tetiana alias
431. 2133 Margecanská, Jana alias
432. 2133 Nečová, Gabriela alias
433. 2133 Smreková, Lenka alias
434. 2135 Vašková, Viera ONLINE
435. 2135 Vašková, Viera alias
436. 2136 Žežulová, Hana RA340 ONLINE
437. 2136 Žežulová, Hana alias
438. 2137 Petruláková, Zuzana RA317 ONLINE
439. 2137 Petruláková, Zuzana alias
440. 2141 Paucová, Jana RA319 ONLINE
441. 2141 Paucová, Jana alias
442. 2151 Pisarčíková , Lucia RA321 ONLINE
443. 2151 Pisarčíková, Lucia alias
444. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
445. 2153 Ižariková, Lenka alias
446. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
447. 2154 Molnárová, Soňa alias
448. 2155 Oriňáková, Renáta prodekanka PF, RA312 ONLINE
449. 2158 Šeňová, Timea RA341 ONLINE
450. 2160 Denná miestnosť ONLINE
451. 2161 Poslucháreň BZ1 ONLINE
452. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
453. 2162 Kačur, Ľubomír alias
454. 2163 Laboratórium HPLC ONLINE
455. 2164 Laboratórium biotechnológie rastlín ONLINE
456. 2165 Kryobiologické laboratórium ONLINE
457. 2165 Oravcová, Marcela alias
458. 2166 Laboratórium č. 216 ONLINE
459. 2167 Chodba laboratórium ONLINE
460. 2168 Lab. stres. fyziológie rastlín, m.č. 131 ONLINE
461. 2169 Poslucháreň BZ2 ONLINE
462. 2170 Poslucháreň BZ3 ONLINE
463. 2171 Botanická praktikáreň, SB2L220 offline
464. 2172 Fyziologická praktikáreň ONLINE
465. 2173 Seminárna miestnosť ONLINE
466. 2174 Laboratórium kryptogamie ONLINE
467. 2175 Laboratórium KG SB1L117a, /137a/ ONLINE
468. 2176 Laboratórium 214 ONLINE
469. 2177 Laboratórium mikrobiologické ONLINE
470. 2178 Laboratórium RB3L45, Kolesárová Mariana ONLINE
471. 2178 Brestovičová, Soňa alias
472. 2178 Nosáľová, Lea alias
473. 2179 Libová, Svetlana vedúca sekretariátu, RA306 ONLINE
474. 2179 Libová, Svetlana alias
475. 2180 Kepičová, Danka tajomníčka RA310 ONLINE
476. 2180 Kepičová, Danka alias
477. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
478. 2181 Pavúková, Jana alias
479. 2182 Báthoryová, Alena ONLINE
480. 2200 Varga, Stanislav ONLINE
481. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
482. 2201 Lukáčová, Patrícia alias
483. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
484. 2204 Porhinčák, Štefan ONLINE
485. 2205 Gmitrová, Radka offline
486. 2206 KBF PF, Sekretariát, Mária Stehlíková ONLINE
487. 2206 Stehlíková, Mária alias
488. 2207 Doktorandi ÚMAT, SJ102.80 ONLINE
489. 2207 Onderko, Alfréd alias
490. 2207 Šárošiová, Zuzana alias
491. 2207 Varga, Ivana alias
492. 2208 Paulínyová, Zuzana ONLINE
493. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
494. 2210 Lab. príp. a charakt. nanoštruktúr, Komanický Vladimír ONLINE
495. 2211 Soták, Mobil offline
496. 2211 Soták, Roman alias
497. 2212 Soták, Roman ONLINE
498. 2213 ÚMAT PF, Sekretariát, Zlatica Knapíková ONLINE
499. 2213 Knapíková, Zlatica alias
500. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
501. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
502. 2216 Doktorandi KBF ONLINE
503. 2216 Bernát, Ondrej alias
504. 2216 Dzurillová, Veronika alias
505. 2216 Espina García, Alba alias
506. 2216 Havadej, Samuel alias
507. 2216 Jakabčin, Patrik alias
508. 2216 Pechová, Ivana alias
509. 2217 Riaditeľ ÚMAT ONLINE
510. 2217 Hutník, Ondrej alias
511. 2218 Doktorandi ONLINE
512. 2219 Feher, Alexander ONLINE
513. 2220 Kollár, Peter ONLINE
514. 2221 Dielňa CAI PF ONLINE
515. 2221 Gajdoš, Alex alias
516. 2221 Hamadej, Boris alias
517. 2221 Szepesiová, Bianka alias
518. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
519. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
520. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
521. 2224 Daňková, Viera ONLINE
522. 2225 Porhinčák, Štefan, notebook offline
523. 2226 Kuzma, Miron ONLINE
524. 2227 Kuzma, Miron Mobil offline
525. 2228 Staňa, Richard ONLINE
526. 2229 Nováková, Katarína offline
527. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
528. 2230 Haniš, Jozef alias
529. 2230 Rončík, Michal alias
530. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, Sedlák Erik ONLINE
531. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek ONLINE
532. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
533. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , KBF PF ONLINE
534. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
535. 2236 Füzer, Ján ONLINE
536. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
537. 2238 Lab.12 bioenergetiky, Fabián Marián ONLINE
538. 2239 Lab. 14 KBF offline
539. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
540. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
541. 2241 Merc, Jaroslav alias
542. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
543. 2242 Fabián, Marián alias
544. 2242 Žoldák, Gabriel alias
545. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
546. 2244 Kundrát, Martin ONLINE
547. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
548. 2245 Naďová, Zuzana alias
549. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
550. 2247 Lab. 15 KBF offline
551. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
552. 2248 Huntošová, Veronika alias
553. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
554. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
555. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, Uličný Jozef offline
556. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
557. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
558. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
559. 2254 Sládek, Imrich alias
560. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
561. 2256 Doktorandi ÚMAT, SJ102.79 ONLINE
562. 2256 Brettschneiderová, Barbora alias
563. 2256 Čekanová, Katarína alias
564. 2256 Matisová, Daniela alias
565. 2256 Ontkovičová, Zuzana alias
566. 2257 Tkačik, Tomáš ONLINE
567. 2258 Doktorandi ÚMAT, SJ102.45 ONLINE
568. 2258 Gönciová, Zuzana alias
569. 2258 Kleinová, Miriam alias
570. 2258 Krišáková, Monika alias
571. 2258 Slabý, Matej alias
572. 2260 Laboratórium jadrovej fyziky ONLINE
573. 2265 Hvizdoš, Ľudovít - homeoffice ONLINE
574. 2266 test, test offline
575. 2271 Liško, František ONLINE
576. 2272 Liško, František ONLINE
577. 2273 Murín, Pavel ONLINE
578. 2274 Soták, Roman Mobil offline
579. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
580. 2277 Lab. 2 biotech. a bunk. fyziológie, KBF PF ONLINE
581. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
582. 2280 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
583. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
584. 2281 Čižmár, Erik kancelária ONLINE
585. 2281 Tarasenko, Róbert alias
586. 2282 Lab. kvantového magnetizmu II ONLINE
587. 2282 Orendáčová, Alžbeta alias
588. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
589. 2284 Halčinová, Lenka ONLINE
590. 2284 Borzová, Jana alias
591. 2285 Marková, Eva ONLINE
592. 2285 Marková, Eva alias
593. 2286 Doktorandi ÚMAT, SJ102.81 ONLINE
594. 2286 Basarik, Stanislav alias
595. 2286 Klemová, Barbora alias
596. 2286 Marton, Adam alias
597. 2286 Plačková, Diana alias
598. 2287 Hosťovská miestnosť, Cardona-Montoya Miguel Antonio ONLINE
599. 2287 Cardona Montoya, Miguel Antonio alias
600. 2288 Klein Daniel ONLINE
601. 2288 Klein, Daniel alias
602. 2289 Šveda Dušan ONLINE
603. 2289 Šveda, Dušan alias
604. 2291 Vodička, Martin ONLINE
605. 2291 Maceková, Mária alias
606. 2299 Fax katedry biofyziky PF offline
607. 2300 ÚBEV PF Sekretariát, Lacková Zdenka ONLINE
608. 2300 Lacková, Zdenka alias
609. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
610. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
611. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
612. 2303 Bálintová, Miroslava alias
613. 2303 Henzelyová, Jana alias
614. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
615. 2304 Boberová, Zuzana alias
616. 2304 Slepáková, Ivana alias
617. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
618. 2306 Laboratórium cytogenetiky217 ONLINE
619. 2306 Lacková, Zdenka alias
620. 2307 Nitesh Kumar Mund ONLINE
621. 2307 Mund, Nitesh Kumar alias
622. 2308 Bruňáková, Katarína ONLINE
623. 2308 Lešková, Andrea alias
624. 2309 Lab. taxonómie rastlin ONLINE
625. 2309 Dudáš, Matej alias
626. 2310 Goga, Michal ONLINE
627. 2311 Romanová, Viera ONLINE
628. 2311 Samuely, Peter alias
629. 2312 Laboratórium, Kaľavský František ONLINE
630. 2313 Kolarčik, Vladislav ONLINE
631. 2313 Mártonfi, Pavol alias
632. 2314 Spektroskopia IC UV, Vrátnica RC ONLINE
633. 2315 Mikrobiologická cvičebňa ONLINE
634. 2316 Laboratórium výskumné ONLINE
635. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
636. 2318 Katedra botaniky ONLINE
637. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
638. 2318 Lieskovská, Zuzana alias
639. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
640. 2318 Routray, Deepti alias
641. 2318 Ručová, Dajana alias
642. 2318 Tuptová, Viktória alias
643. 2319 Petijová, Linda ONLINE
644. 2320 Kaľavský, František ONLINE
645. 2320 Kaľavský, František alias
646. 2320 Smolejová, Gabriela alias
647. 2321 Oriňák, Andrej ONLINE
648. 2321 Oriňak, Andrej alias
649. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
650. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
651. 2324 Oriňáková, Renáta ONLINE
652. 2324 Oriňaková, Renáta alias
653. 2325 Gondová, Taťána ONLINE
654. 2326 Reiffová, Katarína ONLINE
655. 2326 Reiffová, Katarína alias
656. 2327 Doktorandi FyzChem ONLINE
657. 2327 Gubóová, Alexandra alias
658. 2327 Niščáková, Veronika alias
659. 2327 Petráková, Martina alias
660. 2327 Podrojková, Natália alias
661. 2327 Sisáková, Katarína alias
662. 2328 Morovská Turoňová, Andrea ONLINE
663. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
664. 2328 Turoňová, Andrea alias
665. 2329 Jacková, Dominika ONLINE
666. 2329 Fábianová, Dominika alias
667. 2329 Novotná, Michaela alias
668. 2329 Vargová, Kristína alias
669. 2330 Vilková, Mária ONLINE
670. 2331 Drotárová, Mária ONLINE
671. 2331 Drotárová, Mária alias
672. 2332 Učebňa NMR ONLINE
673. 2333 Lab.NMR 400, Kudličková Zuzana ONLINE
674. 2334 Imrich, Ján ONLINE
675. 2334 Imrich, Ján alias
676. 2335 Potočňák, Ivan ONLINE
677. 2335 Marczi, Bence alias
678. 2335 Potočňák, Ivan alias
679. 2336 Hámorská, Miroslava ONLINE
680. 2336 Hámorská, Miroslava alias
681. 2337 Ganajová, Mária ONLINE
682. 2337 Ganajová, Mária alias
683. 2338 Sotáková, Ivana ONLINE
684. 2338 Sotáková, Ivana alias
685. 2339 Laboratórium , Vargová Zuzana ONLINE
686. 2340 Šterbinská, Slavomíra ONLINE
687. 2340 Krešáková, Lenka alias
688. 2340 Russin, Martin alias
689. 2340 Smolko, Richard alias
690. 2340 Šterbinská, Slavomíra alias
691. 2341 Heinrichová, Valéria ONLINE
692. 2342 Černák, Juraj ONLINE
693. 2342 Černák, Juraj alias
694. 2343 Zeleňák, Vladimír ONLINE
695. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
696. 2344 Hurajtová, Lenka ONLINE
697. 2344 Hurajtová, Lenka alias
698. 2345 Laboratórium, Potočňák Ivan ONLINE
699. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava ONLINE
700. 2346 Matiková Maľarová, Miroslava alias
701. 2346 Tomičová, Jana alias
702. 2346 Vavra, Martin alias
703. 2347 RB 2O202,prázdna miestnosť ONLINE
704. 2348 Martinková, Miroslava RC106 ONLINE
705. 2349 Budovská, Mariana ONLINE
706. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
707. 2350 RC rack, rohová ONLINE
708. 2352 Kolečanský, Štefan ONLINE
709. 2352 Laubertová, Daniela alias
710. 2352 Tokarčík, Ondrej alias
711. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
712. 2353 Pregi, Loránt alias
713. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
714. 2354 Marinecová, Emília alias
715. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
716. 2356 Garberová, Monika ONLINE
717. 2357 Doktorandi, SB225 ONLINE
718. 2357 Fráková, Viera alias
719. 2357 Janová, Marianna alias
720. 2357 Koprivý, Lukáš alias
721. 2357 Trush, Kristina alias
722. 2357 Vašková, Dominika alias
723. 2358 Matoušková, Martina ONLINE
724. 2358 Magura, Peter alias
725. 2359 Lab. Vojteková, Viera ONLINE
726. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
727. 2360 Vojteková, Viera alias
728. 2361 Laboratórium , Elečko Ján ONLINE
729. 2362 Doktorandi KFCH ONLINE
730. 2362 Capková, Dominika alias
731. 2362 Gorejová, Radka alias
732. 2362 Macko, Ján alias
733. 2362 Shepa, Jana alias
734. 2362 Šišoláková, Ivana alias
735. 2363 Laboratórium elektrochémie ONLINE
736. 2364 Lab.NMR 600, Vilková Mária ONLINE
737. 2365 Varhač, Rastislav ONLINE
738. 2366 Almáši, Miroslav ONLINE
739. 2367 Laboratórium , Zeleňák Vladimír ONLINE
740. 2367 Almáši, Miroslav alias
741. 2368 Vargová, Zuzana ONLINE
742. 2368 Györyová, Katarína alias
743. 2368 Vargová, Zuzana alias
744. 2369 Laboratórium, KBCH ONLINE
745. 2369 Gucký, Adrián alias
746. 2369 Krochtová, Kristína alias
747. 2369 Olajoš, Jakub alias
748. 2369 Sovová, Simona alias
749. 2369 Sůra, Roland alias
750. 2370 Laborátorium ÚCHV, KBCH č. 6 ONLINE
751. 2371 KBCH, chodba ONLINE
752. 2372 Laboratórium Slepčíková, Paulína ONLINE
753. 2372 Garberová, Monika alias
754. 2373 Laborátorium , syntézy nanopórových materiálo ONLINE
755. 2374 Rendošová, Michaela ONLINE
756. 2374 Kuzderová, Gabriela alias
757. 2375 Doktorandi , Harmošová Michaela ONLINE
758. 2375 Harmošová, Michaela alias
759. 2375 Kepeňová, Martina alias
760. 2375 Király, Nikolas alias
761. 2375 Lenártová, Nina alias
762. 2375 Princík, Dávid alias
763. 2375 Zauška, Ľuboš alias
764. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
765. 2377 Doktorandi ONLINE
766. 2378 Laboratórium, zoológie ONLINE
767. 2379 Sabolová, Danica ONLINE
768. 2380 Poslucháreň, RBL6 ONLINE
769. 2381 Interkom, RB 1.p. ONLINE
770. 2382 Interkom, RB 2.p. ONLINE
771. 2383 Doktorandky ÚBEV, Lászlóová, Šipošová ONLINE
772. 2383 Adhvaryu, Shivani Gaurangkumar alias
773. 2383 Brestovičová, Soňa alias
774. 2383 Cimermanová, Michaela alias
775. 2383 Gerbáčová, Katarína alias
776. 2383 Nosáľová, Lea alias
777. 2383 Petrová, Nikola alias
778. 2384 zverinec operač.sála ONLINE
779. 2385 Lab. rontg. struk. analýzy ONLINE
780. 2386 Laboratórium výučbové ONLINE
781. 2387 Laboratórium výskumné ONLINE
782. 2388 Laboratórium výučbové, m.c. 318 ONLINE
783. 2389 Laboratórium didaktiky chémie ONLINE
784. 2390 Lab. spektr. metód ONLINE
785. 2391 Lab. výskumné anal. chémie ONLINE
786. 2392 Lab. základných metód ONLINE
787. 2393 Laboratórium Tvrdoňová, Monika ONLINE
788. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
789. 2394 Laboratórium Hamuľaková, Slávka ONLINE
790. 2394 Hamuľaková, Slávka alias
791. 2395 Laboratórium Janovec, Ladislav ONLINE
792. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
793. 2397 Lab. bunkových kultúr ONLINE
794. 2398 Lab. vývinovej neurobiológie ONLINE
795. 2399 Dajana, Ručová ONLINE
796. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
797. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
798. 2399 Petruľová, Veronika alias
799. 2403 Technicom, serverovňa ONLINE
800. 2408 Učebňa P8 ONLINE
801. 2409 Učebňa P9 ONLINE
802. 2410 Učebňa P10 ONLINE
803. 2411 Učebňa P11 ONLINE
804. 2412 Učebňa P12 ONLINE
805. 2413 Učebňa P13 ONLINE
806. 2415 Učebňa P20 ONLINE
807. 2416 Učebňa P16 ONLINE
808. 2417 Učebňa P17 ONLINE
809. 2418 Učebňa P18 ONLINE
810. 2419 Šnajder, Ľubomír mob. offline
811. 2420 EVO offline
812. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
813. 2422 Gessert, Alena ONLINE
814. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
815. 2425 Sokol Pavol, CSIRT ONLINE
816. 2425 Kováčová, Kristína alias
817. 2429 Učebňa P19 ONLINE
818. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
819. 2431 Technicom, multifunkč.miestnosť ONLINE
820. 2432 Lab. IoT Pisarčík, Peter ONLINE
821. 2432 Pisarčík, Peter alias
822. 2433 Pristaš, Viktor ONLINE
823. 2433 Bajtoš, Tomáš alias
824. 2433 Galčík, František alias
825. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
826. 2433 Török, Csaba alias
827. 2434 Pališinová, Dominika ONLINE
828. 2434 Szoplák, Zoltán alias
829. 2434 Šebej, Juraj alias
830. 2435 Doktorandi ÚINF ONLINE
831. 2435 Pekarčík, Patrik alias
832. 2435 Staňa, Richard alias
833. 2435 Vozáriková, Gabriela alias
834. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
835. 2436 Jirásek, Jozef alias
836. 2437 Szoplák, Zoltán ONLINE
837. 2437 Antoni, Ľubomír alias
838. 2437 Gurský, Peter alias
839. 2437 Horváth, Tomáš alias
840. 2437 Novotný, Róbert alias
841. 2437 Varga, Dávid alias
842. 2438 Laboratórium haptické ONLINE
843. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
844. 2440 ÚINF PF, Sekretariát, Viera Mižáková ONLINE
845. 2440 Mižáková, Viera alias
846. 2441 ÚINF PF, Sekretariát, Silvia Gajdošová ONLINE
847. 2441 Gajdošová, Silvia alias
848. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
849. 2443 Kožár, Tibor ONLINE
850. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
851. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
852. 2446 Lab. informačnej bezpečnosti ONLINE
853. 2447 Horvát, Šimon ONLINE
854. 2447 Vočková, Michaela alias
855. 2448 Šnajder, Ľubomír ONLINE
856. 2448 Bruothová, Danka alias
857. 2448 Guniš, Ján alias
858. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
859. 2449 Krídlo, Ondrej ONLINE
860. 2449 Hanesz, Angelika alias
861. 2449 Matisová, Antónia alias
862. 2449 Pališínová, Dominika alias
863. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
864. 2450 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
865. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
866. 2453 Gallay, Michal ONLINE
867. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
868. 2455 Vývoj AIS ONLINE
869. 2455 Miňo, Lukáš alias
870. 2455 Obrin, Jozef alias
871. 2455 Obrin, Marcel alias
872. 2455 Slaninka, Peter alias
873. 2455 Šumák, Martin alias
874. 2455 Tkáčik, Martin alias
875. 2455 Varchula, Slavomír alias
876. 2456 Engel, Radovan ONLINE
877. 2456 Nemček, Martin alias
878. 2457 Guest room /Visitors/, ÚGE, ÚMV, ÚINF ONLINE
879. 2458 Šašak, Ján ONLINE
880. 2458 Onačillová, Katarína alias
881. 2458 Šupinský, Jozef alias
882. 2459 Nováková, Michaela ONLINE
883. 2459 Bogľarský, Jozef alias
884. 2459 Ujlakiová, Daniela alias
885. 2460 Seminárka ÚINF LIDA ONLINE
886. 2461 Lab. PLC Kopčo , Norbert ONLINE
887. 2462 Pisarčík, Peter ONLINE
888. 2463 Varchula, Slavomir offline
889. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
890. 2490 Interkom, Jesenná 5 sut. KBF schody offline
891. 2491 Interkom, Technicom 1.p. ONLINE
892. 2492 Interkom, Technicom 2.p. ONLINE
893. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
894. 2494 Interkom, Jesenná 5 0.p KBF pri vrat. offline
895. 2495 Interkom, Jesenná 5 1.p UMAT ONLINE
896. 2496 Interkom, Jesenná 5 2.p UGE ONLINE
897. 2497 Interkom, Jesenná 5 Udrzba offline
898. 2498 Interkom, Jesenná 5 sut. KBF offline
899. 2499 Interkom, Jesenná 5 jedalen offline
900. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
901. 2500 Petrila, Štefan alias
902. 2500 Piroš, Marian alias
903. 2500 Vaško, Pavol alias
904. 2500 Velk, Jozef alias
905. 2501 ÚFV PF Sekretariát, Beáta Kišová ONLINE
906. 2501 Kišová, Beáta alias
907. 2503 Vrátnica, Senzor ONLINE
908. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
909. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
910. 2507 Lab. metalografické, - chýba prípojka offline
911. 2512 P2 , učebňa ONLINE
912. 2516 Sklad chemikálií ONLINE
913. 2517 Lab. pripravy pras. a lis vzoriek Kollár, Peter ONLINE
914. 2518 Kožejová, Miroslava ONLINE
915. 2518 Bodnárová, Renáta alias
916. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
917. 2520 Hrubovčák, Pavol alias
918. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
919. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
920. 2522 Gmitra, Martin alias
921. 2523 Lab. SEM Komanický, Vladimír ONLINE
922. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
923. 2525 Interkom, PA Brána ONLINE
924. 2526 Doktorandi Berkutová, Anna ONLINE
925. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
926. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
927. 2529 Kollár, Peter ONLINE
928. 2530 Jacková, Dana ONLINE
929. 2530 Baloghová, Zuzana alias
930. 2530 Juhásová, Antónia alias
931. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
932. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
933. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
934. 2533 Richter, Kornel alias
935. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
936. 2536 Zeleňáková, Adriana ONLINE
937. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
938. 2537 Kollár, Peter ONLINE
939. 2538 Doktorandi Shylenko, Oleg ONLINE
940. 2538 Shylenko, Oleg alias
941. 2540 Kireš, Marián ONLINE
942. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
943. 2542 Tronov, Ivan offline
944. 2543 Elektronické, praktikum ONLINE
945. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
946. 2547 Dobák, Samuel ONLINE
947. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
948. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
949. 2551 Lab. kvantového magnetizmu III ONLINE
950. 2552 Doktorandi ÚFV ONLINE
951. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
952. 2554 Laboratórium mag. nanočastíc ONLINE
953. 2555 Doktorandky ÚFV ONLINE
954. 2555 Holub, Mariia alias
955. 2555 Kondrakhova, Daria alias
956. 2555 Vinnik, Olha alias
957. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
958. 2556 Jakabčin, Patrik alias
959. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
960. 2557 Horváth, Denis alias
961. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
962. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
963. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
964. 2562 Hančová, Martina ONLINE
965. 2563 Kulla, Marián ONLINE
966. 2565 Karľová, Katarina ONLINE
967. 2565 Karľová, Katarína alias
968. 2565 Semjan, Marek alias
969. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
970. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
971. 2569 Komanický Vladimír, kancelária 19a ONLINE
972. 2569 Komanický, Vladimír alias
973. 2570 Komanický Vladimír ONLINE
974. 2570 Komanický, Vladimír alias
975. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
976. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
977. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
978. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
979. 2577 Terminálovňa, RB PF ONLINE
980. 2578 Samuely, Tomáš ONLINE
981. 2578 Vorobiov, Serhii alias
982. 2579 Bombara, Marek ONLINE
983. 2579 Martinská, Gabriela alias
984. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
985. 2581 Janičková Lucia ONLINE
986. 2581 Janičková, Lucia alias
987. 2581 Lučivjanská, Katarína alias
988. 2582 Csachová, Stela ONLINE
989. 2582 Gábor, Štefan alias
990. 2586 Doktorandi ONLINE
991. 2586 Nagy, Ľuboš alias
992. 2586 Vovk, Sviatoslav alias
993. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
994. 2588 Geffert, Viliam ONLINE
995. 2589 Tkáčiková, Katarína ONLINE
996. 2590 ÚGE PF Sekretariát, Simona Juhárová ONLINE
997. 2590 Juhárová, Simona alias
998. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
999. 2592 Doktorandi, KJaSF ONLINE
1000. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
1001. 2592 Michaličková, Katarína alias
1002. 2592 Mykhailenko, Viacheslav alias
1003. 2592 Sopková, Filoména alias
1004. 2592 Švecová, Dominika alias
1005. 2592 Tropp, Klaudia alias
1006. 2593 Miestnosť pre upratovačky ONLINE
1007. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
1008. 2595 Bánó, Gregor ONLINE
1009. 2596 Gajdoš, Andrej ONLINE
1010. 2596 Rindošová, Simona alias
1011. 2596 Šupina, Jaroslav alias
1012. 2597 Hala - serverovňa ONLINE
1013. 2598 Bóna, Ján ONLINE
1014. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE
1015. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
1016. 3201 Diabelková, Jana ONLINE
1017. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
1018. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
1019. 3203 Harcsová, Slávka alias
1020. 3203 Kecerová, Annamária alias
1021. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
1022. 3204 Juriš, Peter ONLINE
1023. 3205 Habiňáková, Zuzana, UVZH ONLINE
1024. 3205 Habiňáková, Zuzana alias
1025. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
1026. 3206 Nehodová, Lucia alias
1027. 3206 Výrostková, Marcela alias
1028. 3207 Urbančíková, Ingrid ONLINE
1029. 3208 Vrzgula, Marko ONLINE
1030. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
1031. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
1032. 3210 Šingovský, Milan alias
1033. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
1034. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
1035. 3213 Hladová, Alena ONLINE
1036. 3215 Orgonášová, Maria, UA ONLINE
1037. 3215 Orgonášová, Mária alias
1038. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
1039. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
1040. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
1041. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
1042. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
1043. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
1044. 3222 Balintová, Elena ONLINE
1045. 3223 Marcin, Marián offline
1046. 3224 Šimon, František, LF ONLINE
1047. 3225 Hertelyová, Zdenka ONLINE
1048. 3225 Guľašová, Zuzana alias
1049. 3225 Lukáčová, Ivana alias
1050. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
1051. 3227 Klimčáková, Lucia ONLINE
1052. 3227 Petarčíková, Mária alias
1053. 3227 Tordayová, Jarmila alias
1054. 3228 Sabol, Marián ONLINE
1055. 3229 Praktikáreň, ULF offline
1056. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
1057. 3230 Petrenková, Marcela alias
1058. 3230 Zimová, Anna alias
1059. 3231 Muchová, Alena, LVB ONLINE
1060. 3231 Behulová, Erika alias
1061. 3231 Lesíčková, Eva alias
1062. 3231 Mikuš, Jozef alias
1063. 3231 Muchová, Alena alias
1064. 3231 Petrášová, Darina alias
1065. 3231 Šulimanová, Lenka alias
1066. 3232 Vašková, Janka ONLINE
1067. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
1068. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
1069. 3235 Suchá, ULKBch - praktikaren ONLINE
1070. 3235 Sucha, Alena alias
1071. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
1072. 3237 Harvanová, Denisa ONLINE
1073. 3237 Matejová, Jana alias
1074. 3238 Slovinská, Lucia ONLINE
1075. 3238 Janočková, Jana alias
1076. 3239 Dombrovský, Peter offline
1077. 3240 Králiková, Jaroslava ONLINE
1078. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
1079. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
1080. 3242 Kunová, Alexandra alias
1081. 3243 Nagyová, Mária offline
1082. 3244 Lovayová, Viera ONLINE
1083. 3244 Toporová, Annamária alias
1084. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
1085. 3246 Grešová, Soňa ONLINE
1086. 3247 Tokárová, Diana ONLINE
1087. 3247 Brandeburová, Andrea alias
1088. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
1089. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
1090. 3249 Slabá, Eva alias
1091. 3250 Talian, Ivan ONLINE
1092. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
1093. 3251 Bago Pilátová, Martina ONLINE
1094. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
1095. 3252 Zigová, Martina alias
1096. 3253 Jenčuráková, Martina ONLINE
1097. 3254 ULKBch - chodba offline
1098. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
1099. 3255 Dulínová, Zdenka alias
1100. 3256 Bačová, Ivana offline
1101. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
1102. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
1103. 3258 Udrzba LF ONLINE
1104. 3258 Balla, Štefan alias
1105. 3258 Gajdoš, Ján alias
1106. 3258 Hnát, Marek alias
1107. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
1108. 3258 Nagy, Benjamín alias
1109. 3258 Sedláček, Jozef alias
1110. 3259 Špaková, Ivana ONLINE
1111. 3260 Matisová, Eva ONLINE
1112. 3260 Benedíková, Beáta alias
1113. 3261 Čižmárová, Beáta ONLINE
1114. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
1115. 3263 Zelko, Aurel ONLINE
1116. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
1117. 3265 Kamlárová, Anna ONLINE
1118. 3265 Benetinová, Veronika alias
1119. 3265 Kvaková, Monika alias
1120. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
1121. 3266 Štofilová, Jana alias
1122. 3267 Logoida, Mariia ONLINE
1123. 3267 Bednárová, Veronika alias
1124. 3268 Bušová, Andrea ONLINE
1125. 3268 Houžvičková, Andrea alias
1126. 3269 Linková, Marcela ONLINE
1127. 3269 Hrabovský, Matej alias
1128. 3269 Nemčíková, Marta alias
1129. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
1130. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
1131. 3271 Čurgali, Kristína alias
1132. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
1133. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
1134. 3274 Ranglová, Zuzana ONLINE
1135. 3274 Flešárová, Slávka alias
1136. 3274 Kováčová, Zuzana alias
1137. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
1138. 3275 Abrahamovská, Michaela alias
1139. 3275 Hurajtová, Anna alias
1140. 3275 Kalinová, Katarína alias
1141. 3275 Klepcová, Zuzana alias
1142. 3275 Švecová, Monika alias
1143. 3275 Večurkovská, Ivana alias
1144. 3276 Lamancová, Petra ONLINE
1145. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
1146. 3278 Solár, Peter ONLINE
1147. 3279 Tomková, Katarína ONLINE
1148. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
1149. 3280 Badanič, Peter alias
1150. 3280 Bobková, Adela alias
1151. 3280 Harich, Peter alias
1152. 3280 Klabník, Tomáš alias
1153. 3280 Kopsa, Igor alias
1154. 3280 Sladká, Lívia alias
1155. 3280 Viňanská, Martina alias
1156. 3281 Doktorandi, ÚVZH offline
1157. 3281 Drabiščák, Erik alias
1158. 3281 Konrádyová, Nika alias
1159. 3281 Pelechová, Nikola alias
1160. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
1161. 3282 Ambrózyová, Helena alias
1162. 3282 Dudášová, Anna alias
1163. 3282 Kravcová, Paulína alias
1164. 3282 Tóthová, Mária alias
1165. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
1166. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
1167. 3285 Ferenczová, Juliana offline
1168. 3285 Koľvek, Gabriel alias
1169. 3286 Hudák, Michal, sklad MTZ offline
1170. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
1171. 3288 Praktikaren UPF offline
1172. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
1173. 3289 Brenišin, Marek alias
1174. 3289 Szabóová, Daniela alias
1175. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
1176. 3290 Doktorandi UVZH ONLINE
1177. 3290 Kaňuková, Lívia alias
1178. 3291 Tirpáková, Libuša offline
1179. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
1180. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
1181. 3293 Danková, Silvia alias
1182. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
1183. 3294 Parová, Valéria alias
1184. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
1185. 3296 Raková, Jana ONLINE
1186. 3296 Michalková, Jana alias
1187. 3296 Šudáková, Marie alias
1188. 3296 Toplanská, Zuzana alias
1189. 3297 Sováriová Soósová, Mária offline
1190. 3298 LVB - chodba ONLINE
1191. 3298 Behulová, Erika alias
1192. 3298 Lesíčková, Eva alias
1193. 3298 Mikuš, Jozef alias
1194. 3298 Šulimanová, Lenka alias
1195. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
1196. 3300 Byrtus, Milan alias
1197. 3300 Horňák, Tibor alias
1198. 3300 Konečný, Ján alias
1199. 3300 Kras, Ivan alias
1200. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
1201. 3302 Gregová, Eva ONLINE
1202. 3303 Kajla, Monika ONLINE
1203. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
1204. 3305 Timková, Silvia ONLINE
1205. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
1206. 3306 Kaiferová, Jana alias
1207. 3306 Semivanová, Anetta alias
1208. 3306 Soták Benedeková, Lenka alias
1209. 3307 Habiňaková, Martina ONLINE
1210. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
1211. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
1212. 3310 Mošková, Beáta offline
1213. 3311 Hámorská, Martina, ŠO ONLINE
1214. 3311 Hámorská, Martina alias
1215. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
1216. 3313 Ondič, Vladislav offline
1217. 3314 Hurová, Ľubica offline
1218. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
1219. 3315 Horňaková, Jarmila alias
1220. 3315 Vašinská, Katarína alias
1221. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
1222. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
1223. 3317 Žabková, Lenka ONLINE
1224. 3317 Tomková, Katarína alias
1225. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
1226. 3319 Spišáková, Mária ONLINE
1227. 3319 Farkašová, Nela alias
1228. 3319 Kövérová, Ivana alias
1229. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
1230. 3321 Penička, Ján offline
1231. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
1232. 3323 Urbanská, Lenka offline
1233. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
1234. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
1235. 3327 Lesňáková, Lucia ONLINE
1236. 3327 Petríková, Radka alias
1237. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
1238. 3329 Gáborová, Martina ONLINE
1239. 3330 Peregrim, Igor ONLINE
1240. 3330 Marusyn, Stanislav alias
1241. 3331 Štimmelová, Judita ONLINE
1242. 3331 Bona, Martin alias
1243. 3331 Kollárová, Zuzana alias
1244. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
1245. 3333 Varga, Marek offline
1246. 3334 Donič, Viliam ONLINE
1247. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
1248. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
1249. 3336 Piptová, Zuzana alias
1250. 3337 Šemeláková, Martina ONLINE
1251. 3337 Tóthová, Zuzana alias
1252. 3338 Stupák, Marek ONLINE
1253. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
1254. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
1255. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
1256. 3342 Kočišová, Renáta ONLINE
1257. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
1258. 3344 Bucková, Jana ONLINE
1259. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
1260. 3346 Černáková, Dana ONLINE
1261. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
1262. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
1263. 3349 Habalová, Viera ONLINE
1264. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
1265. 3351 Mičková, Helena ONLINE
1266. 3352 Horňáková, Mária ONLINE
1267. 3353 Javorský, Martin offline
1268. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
1269. 3355 Šalagovič, Ján ONLINE
1270. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
1271. 3356 Saloka, Kamil alias
1272. 3357 Vojčíková, Lea offline
1273. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
1274. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
1275. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
1276. 3361 Bodnárová, Jana ONLINE
1277. 3361 Hrabinská, Zdenka alias
1278. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
1279. 3363 Gall, Jozef ONLINE
1280. 3364 Firment, Jozef ONLINE
1281. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
1282. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
1283. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
1284. 3368 Mareková, Mária ONLINE
1285. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
1286. 3370 Sabo, Ján ONLINE
1287. 3371 Radáčiová, Lenka ONLINE
1288. 3372 Kreheľová, Andrea ONLINE
1289. 3373 Dorko, Erik offline
1290. 3374 Halánová, Monika ONLINE
1291. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
1292. 3375 Hatalová, Elena alias
1293. 3376 Hudáková, Terézia ONLINE
1294. 3377 Rabajdová, Miroslava ONLINE
1295. 3378 Holodová, Monika ONLINE
1296. 3378 Hajovská, Katarína alias
1297. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
1298. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
1299. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
1300. 3382 Szabóová, Eva offline
1301. 3383 Čurová, Katarína ONLINE
1302. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
1303. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
1304. 3385 Hantke, Anna alias
1305. 3385 Onderková, Martina alias
1306. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
1307. 3387 Čisláková, Janka ONLINE
1308. 3387 Kriegerová, Katarína alias
1309. 3388 Siegfried, Leonard ONLINE
1310. 3389 Chylová, Martina offline
1311. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
1312. 3390 Bosáková, Lucia alias
1313. 3391 Chylová, Martina ONLINE
1314. 3391 Abrinková, Lenka alias
1315. 3391 Schrötter, Jana alias
1316. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
1317. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
1318. 3393 Bodiková Pavličková, Andrea alias
1319. 3393 Breznoščáková, Dagmar alias
1320. 3394 Rajničová Nagyová, Iveta ONLINE
1321. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
1322. 3396 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
1323. 3396 Husárová, Daniela alias
1324. 3397 Vagáneková, Katarína offline
1325. 3398 Géci, Imrich ONLINE
1326. 3398 Bober, Peter alias
1327. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
1328. 3399 Penička, Ján alias
1329. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
1330. 3400 Davidová, Zuzana alias
1331. 3400 Fraňová, Lucia alias
1332. 3401 Silvášiová, Ivana, ULKBch ONLINE
1333. 3401 Ďurovcová, Eva alias
1334. 3401 Lenártová, Renáta alias
1335. 3401 Molčányiová, Angela alias
1336. 3401 Silvášiová, Ivana alias
1337. 3402 Medvecová, Ružena, ULF ONLINE
1338. 3402 Comová, Slávka alias
1339. 3402 Medvecová, Ružena alias
1340. 3403 Géciová, Zuzana, ULKBf ONLINE
1341. 3403 Géciová, Zuzana alias
1342. 3404 Bardzáková, Anna, ULB ONLINE
1343. 3404 Bardzáková, Anna alias
1344. 3405 Trochanová, Martina, ULI ONLINE
1345. 3405 Trochanová, Martina alias
1346. 3406 Huličová, Silvia, UPF ONLINE
1347. 3406 Huličová, Silvia alias
1348. 3407 Gunčágová, Alena, ULKM ONLINE
1349. 3407 Dzugasová, Barbora alias
1350. 3407 Gunčágová, Alena alias
1351. 3407 Hrabovský, Vladimír alias
1352. 3408 Jánošová, Ingrid, UF ONLINE
1353. 3408 Jánošová, Ingrid alias
1354. 3409 Lacková, Martina, UO ONLINE
1355. 3409 Grešš Halász, Beáta alias
1356. 3409 Lacková, Martina alias
1357. 3409 Mati, Miriam alias
1358. 3409 Pípolyová, Magdaléna alias
1359. 3409 Sováriová Soósová, Mária alias
1360. 3409 Suchanová, Renáta alias
1361. 3409 Tirpáková, Libuša alias
1362. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
1363. 3411 Franková, Ingrid, I. IK ONLINE
1364. 3411 Aljubouri, Mundher Abdulkareem Salman alias
1365. 3411 Deptová, Jana alias
1366. 3411 Dobrovičová, Anna alias
1367. 3411 Dravecká, Ingrid alias
1368. 3411 Felšőci, Marek alias
1369. 3411 Figurová, Jana alias
1370. 3411 Fraenkel, Emil alias
1371. 3411 Franková, Ingrid alias
1372. 3411 Gombošová, Laura alias
1373. 3411 Horváth, Peter alias
1374. 3412 Kovácsová, Stanislava, I. ChK ONLINE
1375. 3412 Brezina, Jozef alias
1376. 3412 Efthymiou, Kleanthia alias
1377. 3412 Harbuľák, Pavol alias
1378. 3412 Hildebrand, Tomáš alias
1379. 3412 Kilík, Róbert alias
1380. 3412 Kovácsová, Stanislava alias
1381. 3412 Leško, Dušan alias
1382. 3412 Madárová, Natália alias
1383. 3412 Pažinka, Peter alias
1384. 3412 Roškovičová, Veronika alias
1385. 3413 Lacková, Martina, I. GPK ONLINE
1386. 3413 Lacková, Martina alias
1387. 3414 Herichová, Libuša, KDD ONLINE
1388. 3414 Herichová, Libuša alias
1389. 3416 Popovičová, Daniela, I. SK ONLINE
1390. 3416 Popovičová, Daniela alias
1391. 3417 Kaľavská, Mária ONLINE
1392. 3418 Šutáková, Edita, OK ONLINE
1393. 3418 Šutáková, Edita alias
1394. 3419 Kissová, Eva, KORL ONLINE
1395. 3419 Kissová, Eva alias
1396. 3419 Valanská, Henrieta alias
1397. 3420 I. IK, 5.p., sekretariát offline
1398. 3421 Hlatká, Eva, NlK ONLINE
1399. 3421 Gdovinová, Zuzana alias
1400. 3421 Hlatká, Eva alias
1401. 3421 Illéšová, Petra alias
1402. 3421 Papíková, Jana alias
1403. 3422 Palkovitsová, Adriana, I. PK ONLINE
1404. 3422 Palkovitsová, Adriana alias
1405. 3423 Batiová, Monika, KOTPU ONLINE
1406. 3423 Batiová, Monika alias
1407. 3423 Gharaibeh, Ahmad alias
1408. 3423 Lacko, Marek alias
1409. 3423 Matúška, Martin alias
1410. 3424 Kmaková, Anna, UK ONLINE
1411. 3424 Kmaková, Anna alias
1412. 3425 Tuchyňová, Marcela ONLINE
1413. 3426 Šestáková, Jana, I. KAIM ONLINE
1414. 3426 Šestáková, Jana alias
1415. 3427 Hako, René ONLINE
1416. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
1417. 3428 Ambrózyová, Helena alias
1418. 3428 Dudášová, Anna alias
1419. 3428 Kravcová, Paulína alias
1420. 3428 Tóthová, Mária alias
1421. 3429 Krcho, Peter offline
1422. 3430 Cisková, Oľga, UEM ONLINE
1423. 3430 Cisková, Oľga alias
1424. 3430 Fenčáková, Marta alias
1425. 3430 Francová, Zlatica alias
1426. 3430 Horváthová, Daniela alias
1427. 3430 Vaňková, Monika alias
1428. 3431 Lacková, Jaroslava, ZTB ONLINE
1429. 3431 Lacková, Jaroslava alias
1430. 3432 SMMK ONLINE
1431. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
1432. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
1433. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
1434. 3436 Macková, Jaroslava ONLINE
1435. 3436 Bittó Urbanová, Laura alias
1436. 3437 Mišíková, Eva ONLINE
1437. 3438 Valočiková, Ivana ONLINE
1438. 3439 Praktikáreň - UF ONLINE
1439. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
1440. 3440 Koblíková, Marcela alias
1441. 3440 Nigutová, Mária alias
1442. 3440 Prokopová, Anna alias
1443. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
1444. 3442 Janitorová, Eva ONLINE
1445. 3442 Bolerázska, Beáta alias
1446. 3442 Dobranská, Eva alias
1447. 3444 Urban, Peter ONLINE
1448. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
1449. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
1450. 3446 Hlubeňová Gidová, Denisa alias
1451. 3446 Kluknavská, Jana alias
1452. 3446 Kučera, Ján alias
1453. 3446 Minarčiková, Zuzana alias
1454. 3446 Pírová, Simona alias
1455. 3446 Šestáková, Marcela alias
1456. 3447 Birková, Anna ONLINE
1457. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia offline
1458. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
1459. 3449 Bučková, Jana alias
1460. 3449 Kundrátová, Laura alias
1461. 3450 Slovenská, USL ONLINE
1462. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
1463. 3451 Briškárová, Viktória ONLINE
1464. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
1465. 3453 Jenčová, Henrieta, UHE ONLINE
1466. 3453 Jenčová, Henrieta alias
1467. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
1468. 3455 Evelley, Július alias
1469. 3455 Timková, Vladimíra alias
1470. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
1471. 3457 Hudák, Michal offline
1472. 3458 Nerantzakis, Ingrid offline
1473. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
1474. 3460 Schubertová, Andrea ONLINE
1475. 3461 Bomba, Alojz ONLINE
1476. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
1477. 3463 Hijová, Emília ONLINE
1478. 3463 Mojžišová, Gabriela alias
1479. 3464 Doľáková, KSaMCh ONLINE
1480. 3464 Doľáková, Martina alias
1481. 3465 Mahely, KPLaKT offline
1482. 3465 Mahely, Beáta alias
1483. 3466 Kövérová, KPF ONLINE
1484. 3466 Kövérová, Agáta alias
1485. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
1486. 3467 Čabrová, Jarmila alias
1487. 3468 Perešová, II.CHK ONLINE
1488. 3468 Perešová, Nikoleta alias
1489. 3469 Ambro, Ľuboš ONLINE
1490. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
1491. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
1492. 3471 Vargová, Viola alias
1493. 3472 Filipová, UP offline
1494. 3473 Kočkárová, Paula ONLINE
1495. 3474 Jurgová, Tatiana offline
1496. 3475 Vančíková, Jana offline
1497. 3476 Takáč, Peter ONLINE
1498. 3477 Belák, Jozef ONLINE
1499. 3477 Belák, Viktor alias
1500. 3478 Mitro, Peter ONLINE
1501. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
1502. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
1503. 3481 Laputková, Galina ONLINE
1504. 3482 Schréter, Ivan offline
1505. 3483 Kizek, Peter ONLINE
1506. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
1507. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
1508. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
1509. 3487 Urdzík, Peter offline
1510. 3488 Radoňak, Jozef ONLINE
1511. 3489 SSŠZL ONLINE
1512. 3491 Valanský, Ladislav offline
1513. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
1514. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
1515. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
1516. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
1517. 3495 Vitková, Marianna alias
1518. 3496 Jochmanová, Ivana offline
1519. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
1520. 3498 Kövérová, Ivana ONLINE
1521. 3499 Vančová, Zuzana ONLINE
1522. 3499 Jarčušková, Dominika alias
1523. 3499 Michaláková, Simona alias
1524. 3500 Súkeníková, Martina, USBM ONLINE
1525. 3500 Polanová, Miriam alias
1526. 3500 Salokyová, Henrieta alias
1527. 3500 Súkeníková, Martina alias
1528. 3501 Hradická, Anežka ONLINE
1529. 3502 Futejová, Mária offline
1530. 3503 Labusová, Silvia ONLINE
1531. 3504 Eötvösová, Mária ONLINE
1532. 3505 Šaková, Vladislava ONLINE
1533. 3506 Sendreiová, Lucia ONLINE
1534. 3507 Koudelka, René ONLINE
1535. 3508 Jurušová, Adriána ONLINE
1536. 3509 Jenča, Andrej ONLINE
1537. 3510 Vantová, Vlasta ONLINE
1538. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
1539. 3512 Jenča, Andrej ONLINE
1540. 3513 Stašková, Andrea offline
1541. 3514 Alexovič, Michal ONLINE
1542. 3514 Menkyna, Martin alias
1543. 3515 Vančíková, Zdena ONLINE
1544. 3515 Franková, Štefánia alias
1545. 3515 Grohoľová, Mária alias
1546. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
1547. 3517 Uličná, Csilla ONLINE
1548. 3517 Béres Alevová, Agnesa alias
1549. 3517 Pandulová, Michaela alias
1550. 3518 Pavliuk-Karachevtseva, Andriana ONLINE
1551. 3520 Gajdzik, Tomáš ONLINE
1552. 3521 Kačmariková, Andrea ONLINE
1553. 3522 Rendešová, Zuzana ONLINE
1554. 3523 Varga, Rastislav offline
1555. 3524 Melegová, Nikola ONLINE
1556. 3524 Gazdová, Mária alias
1557. 3524 Michalková, Radka alias
1558. 3524 Nosálová, Natália alias
1559. 3525 Kuruc, Tomáš ONLINE
1560. 3525 Macejová, Alexandra alias
1561. 3526 Šarišský, Marek ONLINE
1562. 3527 Hájiková, Martina ONLINE
1563. 3527 Michalová, Zuzana alias
1564. 3528 Miroššay, Andrej ONLINE
1565. 3529 Čoma, Matúš ONLINE
1566. 3530 Hurta, Mikuláš ONLINE
1567. 3530 Kalakaj, Peter alias
1568. 3531 Eftimov, Toni ONLINE
1569. 3532 Kello, Martin ONLINE
1570. 3533 Fedačko, Ján ONLINE
1571. 3534 Sonderlichová, Simona ONLINE
1572. 3535 Svoreňová, Zuzana ONLINE
1573. 3536 Paulíny, Zuzana ONLINE
1574. 3537 Miškovský, Pavol ONLINE
1575. 3538 Juhászová, Diana ONLINE
1576. 3539 Blašková, Frederika ONLINE
1577. 3541 Juhásová, Gabriela ONLINE
1578. 3542 Petarčíková, Mária ONLINE
1579. 3543 Žoldák, Gabriel ONLINE
1580. 3543 Džupponová, Veronika alias
1581. 3544 Oros, Roman ONLINE
1582. 3545 doktorandi UPZMV ONLINE
1583. 3545 Horaničová, Simona alias
1584. 3545 Karchynskaya, Viktoryia alias
1585. 3546 Kalakaj, Peter ONLINE
1586. 3547 Hrabovská, Slavomíra ONLINE
1587. 3547 Tischlerová, Martina alias
1588. 3548 Košuthová, Hedviga ONLINE
1589. 3549 Balážová, Lenka ONLINE
1590. 3550 Babčanová, Dáša ONLINE
1591. 3550 Babčanová, Daša alias
1592. 3551 Pella, Zuzana ONLINE
1593. 3552 Pencáková, Viera ONLINE
1594. 3553 Semin. miestnost, 312 ONLINE
1595. 3554 Semin. miestnost, 309 ONLINE
1596. 3555 Praktikaren, 307 ONLINE
1597. 3556 Praktikaren, 308 ONLINE
1598. 3557 Jánošík, Jakub offline
1599. 3558 Korpová, Dagmar ONLINE
1600. 3559 Hrehovčíková, Silvia ONLINE
1601. 3560 Kacírová, Mária ONLINE
1602. 3561 Knap, Miroslav ONLINE
1603. 3562 Šuliková, Michaela ONLINE
1604. 3562 Marcin, Miroslav alias
1605. 3563 Kristian, Pavol offline
1606. 4100 Vratnica, K30 ONLINE
1607. 4100 Balážová, Emília alias
1608. 4100 Borovský, František alias
1609. 4100 Kmecová, Jarmila alias
1610. 4100 Zuber, Jozef alias
1611. 4101 Stieranková, Mária ONLINE
1612. 4102 Markotánová, Soňa ONLINE
1613. 4103 Horňáková, Katarína ONLINE
1614. 4104 Pulíková, Viera ONLINE
1615. 4106 Očenášová, Beáta ONLINE
1616. 4107 Zurkova, Hedviga ONLINE
1617. 4107 Zurková, Hedviga alias
1618. 4108 Tkáčová, Eva ONLINE
1619. 4109 Gonosová, Aneta ONLINE
1620. 4110 Ongaľová, Jana ONLINE
1621. 4111 Vratnica, K26 ONLINE
1622. 4111 Kollová, Monika alias
1623. 4111 Korečková, Angelika alias
1624. 4111 Pachová, Alžbeta alias
1625. 4111 Pašková, Ľudmila alias
1626. 4111 Suchoža, Jozef alias
1627. 4112 Ščerbová, Mária ONLINE
1628. 4114 Svatuška, Ivan ONLINE
1629. 4114 beck, jozef alias
1630. 4116 Slaninová, Eva ONLINE
1631. 4117 Jadrný, Tomáš ONLINE
1632. 4122 Doktorandi offline
1633. 4123 Doktorandi offline
1634. 4125 Doktorandi offline
1635. 4126 Bonk, František ONLINE
1636. 4126 Dobrovič, Ľuboš alias
1637. 4126 Šoltys, Dominik alias
1638. 4127 Doktorandi ONLINE
1639. 4128 Mazák, Ján ONLINE
1640. 4128 Ružičková, Valéria alias
1641. 4129 Tekeli, Jozef ONLINE
1642. 4129 Jakab, Radomír alias
1643. 4130 Dolna, Martina ONLINE
1644. 4130 Dolná, Martina alias
1645. 4131 Fico, Miroslav ONLINE
1646. 4131 Pandy, Dávid alias
1647. 4132 Štenpien, Erik ONLINE
1648. 4133 Vrana, Vladimír ONLINE
1649. 4134 Žuľová, Jana ONLINE
1650. 4134 Minčičová, Monika alias
1651. 4135 Barinková, Milena ONLINE
1652. 4135 Kundrát, Ivan alias
1653. 4136 Dolobáč, Marcel ONLINE
1654. 4137 Lamačková, Daniela ONLINE
1655. 4137 Illeš, Tomáš alias
1656. 4137 Marčoková Becková, Dominika alias
1657. 4140 Čopko, Peter ONLINE
1658. 4141 Bröstl, Alexander ONLINE
1659. 4141 Holländer, Pavel alias
1660. 4142 Dobrovičová, Gabriela ONLINE
1661. 4143 Mazzocca, Marco ONLINE
1662. 4144 Tóthová, Marta ONLINE
1663. 4144 Breichová Lapčáková, Marta alias
1664. 4145 Ferenčíková, Simona ONLINE
1665. 4146 Michaľov, Lukáš ONLINE
1666. 4146 Tóthová, Veronika alias
1667. 4147 Štrkolec, Martin ONLINE
1668. 4148 Romža, Sergej offline
1669. 4149 Katedra, Jazykov ONLINE
1670. 4151 Husár, Ján ONLINE
1671. 4152 Babčák, Vladimír ONLINE
1672. 4153 Dolný, Jaroslav ONLINE
1673. 4153 Buhala, Oliver alias
1674. 4153 Rostáš, Dušan alias
1675. 4154 Bujňáková, Mária ONLINE
1676. 4155 Jánošíková, Martina ONLINE
1677. 4156 Mrázová, Žofia ONLINE
1678. 4156 Cukerová, Dominika alias
1679. 4157 Juraj, Jankuv ONLINE
1680. 4157 Jankuv, Juraj alias
1681. 4158 Bakošová, Lucia ONLINE
1682. 4158 Benko, Radoslav alias
1683. 4158 Klučka, Ján alias
1684. 4159 Nobody, Nobody offline
1685. 4160 Štrkolec, Miroslav ONLINE
1686. 4160 Hrabčák, Ladislav alias
1687. 4160 Popovič, Adrián alias
1688. 4160 Vartašová, Anna alias
1689. 4161 Vojčík, Peter ONLINE
1690. 4162 Koromház, Peter ONLINE
1691. 4163 Kirstová, Katarína ONLINE
1692. 4163 Čollák, Jaroslav alias
1693. 4163 Koromház, Peter alias
1694. 4164 Vaľková, Helena ONLINE
1695. 4165 Molnár, Peter ONLINE
1696. 4165 Filičko, Vladimír alias
1697. 4165 Kušníriková, Miroslava alias
1698. 4166 Elbert, Ľudmila ONLINE
1699. 4166 Gregová Širicová, Ľubica alias
1700. 4167 Bačárová, Renáta ONLINE
1701. 4167 Sudzina, Milan alias
1702. 4168 Cakoci, Karin ONLINE
1703. 4168 Sábo, Jozef alias
1704. 4169 Červená, Karolína ONLINE
1705. 4170 Illéšová, Jozefína ONLINE
1706. 4171 Krunková, Alena ONLINE
1707. 4172 Sedláková, Slávka ONLINE
1708. 4172 Sedláková, Slavka alias
1709. 4173 Orosz, Ladislav ONLINE
1710. 4174 Kseňák, Štefan ONLINE
1711. 4174 Majerčák, Tomáš alias
1712. 4175 Seman, Tibor ONLINE
1713. 4175 Jančát, Lukáš alias
1714. 4176 Rózenfeldová, Laura ONLINE
1715. 4176 Bachňáková Rózenfeldová, Laura alias
1716. 4177 Hučková, Regina ONLINE
1717. 4177 Treščáková, Diana alias
1718. 4187 Pavlíková, Viera ONLINE
1719. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
1720. 5101 Krokosová, Katarína ONLINE
1721. 5102 FVS, sekretariát katedier ONLINE
1722. 5102 Šimčáková, Janka alias
1723. 5105 Kažimírová, Michaela ONLINE
1724. 5106 Kolbaská, Eva ONLINE
1725. 5111 dekanat, FVS IP brána
1726. 5113 Palúš, Igor IP brána
1727. 5115 Bernátová, Dominika ONLINE
1728. 5116 Chmelová, Jana ONLINE
1729. 5118 FVS, vratnica ONLINE
1730. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
1731. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
1732. 5122 Vernarský, Martin IP brána
1733. 5123 Jesenko, Michal IP brána
1734. 5124 Molitoris, Peter IP brána
1735. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
1736. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
1737. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
1738. 5127 Orosz, Ladislav ONLINE
1739. 5128 Lachytová, Lenka ONLINE
1740. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
1741. 5131 Župová, Eliška ONLINE
1742. 5131 Rovenská, Denisa IP brána
1743. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
1744. 5133 Mitaľ, Ondrej ONLINE
1745. 5135 Alman, Tomáš IP brána
1746. 5135 Volochová, Jana IP brána
1747. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
1748. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
1749. 5137 Výrostová, Eva IP brána
1750. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
1751. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
1752. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
1753. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
1754. 5143 Študent, doktorand ONLINE
1755. 5144 Douša, Milan ONLINE
1756. 5145 Miňová, Katarína IP brána
1757. 5146 kancelaria 308, doktorandi ONLINE
1758. 5147 Geffert, Richard ONLINE
1759. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
1760. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
1761. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
1762. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
1763. 5153 prodekan FVS, veda, výskum a zahraničie IP brána
1764. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
1765. 5156 Homulková, Zuzana ONLINE
1766. 5157 FVS, personálny ref. ONLINE
1767. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
1768. 5157 Takáčová, Miroslava IP brána
1769. 5161 Miňová, Katarína ONLINE
1770. 5163 Škoda, Štefan ONLINE
1771. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
1772. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
1773. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
1774. 5182 Ličková, Jana ONLINE
1775. 5183 Bačíková, Viera ONLINE
1776. 7100 Vrátnica, Sokrates ONLINE
1777. 7104 Onufrák, Alexander ONLINE
1778. 7105 Bzdilová, Renáta ONLINE
1779. 7106 Gašparíková, Petra ONLINE
1780. 7107 Doktorandi, Politológie ONLINE
1781. 7107 Dubóczi, Peter alias
1782. 7107 Furik, Patrik alias
1783. 7107 Gajdoščík, Dávid alias
1784. 7107 Gregová, Jana alias
1785. 7107 Jakabovič, Lukáš alias
1786. 7107 Linhartová, Barbora alias
1787. 7107 Ružičková, Michaela alias
1788. 7108 Bavoľárová, Ľudmila ONLINE
1789. 7108 Lapčáková, Anna alias
1790. 7109 Kalina, Ondrej ONLINE
1791. 7109 Janovská, Anna alias
1792. 7110 Pekár, Martin ONLINE
1793. 7111 Leško, Vladimír ONLINE
1794. 7112 Sekretariát , KFaDF KAE offline
1795. 7112 Babjak, Martin alias
1796. 7112 Caisová, Silvia alias
1797. 7112 Jackaninová, Michaela alias
1798. 7112 Lepis, Beatrix Susanne alias
1799. 7112 Natafaluši, Dávid alias
1800. 7112 Olenič, Peter alias
1801. 7112 Pakesová, Kristína alias
1802. 7112 Wjechová, Petronela alias
1803. 7113 Ráczová, Beáta ONLINE
1804. 7114 Bavoľár, Jozef ONLINE
1805. 7115 Fedorčáková, Ingebourg ONLINE
1806. 7116 Onušková, Gabriela ONLINE
1807. 7117 Šimon, František ONLINE
1808. 7119 Puchalová, Ingrid ONLINE
1809. 7119 Iványi, Zsuzsanna alias
1810. 7119 Meier, Jörg alias
1811. 7120 Quitková, Jana ONLINE
1812. 7121 Eštoková, Eva ONLINE
1813. 7122 Jesenková, Adriana ONLINE
1814. 7122 Bosáková, Kristína alias
1815. 7122 Dolista, Josef alias
1816. 7123 Sekretariát, Sokrates offline
1817. 7124 Hvozdovičová, Dagmar ONLINE
1818. 7125 Lovašová, Soňa ONLINE
1819. 7125 Hovanová, Magdaléna alias
1820. 7125 Šiňanská, Katarína alias
1821. 7125 Tóthová, Lucia alias
1822. 7126 Nezníková, Ľubica ONLINE
1823. 7127 Šutor, Lukáš ONLINE
1824. 7127 Andričík, Marián alias
1825. 7127 Andričíková, Markéta alias
1826. 7127 Milčák, Marián alias
1827. 7128 Sotáková, Emília ONLINE
1828. 7129 Gállová, Oľga ONLINE
1829. 7130 Kelemenová, Karolína ONLINE
1830. 7131 Šlosár, Dušan ONLINE
1831. 7132 Rosivalová Baučeková, Silvia ONLINE
1832. 7132 Filipová, Petra alias
1833. 7132 Kalafus Antoniová, Vesna alias
1834. 7132 Martausová, Martina alias
1835. 7133 Panocová, Renáta ONLINE
1836. 7134 Tholt, Pavol ONLINE
1837. 7134 Jusko, Štefan alias
1838. 7134 Nezník, Peter alias
1839. 7135 Laboratórium, fonetiky ONLINE
1840. 7135 Kiktová, Eva alias
1841. 7136 Hajdučeková, Ivica ONLINE
1842. 7137 Kačmár, Pavol ONLINE
1843. 7137 Köverová, Miroslava alias
1844. 7137 Šebeňa, René alias
1845. 7138 Bačová, Natália ONLINE
1846. 7139 Cenková, Renáta ONLINE
1847. 7139 Getlík, Peter alias
1848. 7139 Gladiš, Marián alias
1849. 7139 Sabol, Ján alias
1850. 7140 Mrázová, Eva ONLINE
1851. 7141 Franko, Štefan ONLINE
1852. 7142 Baltesová, Michaela ONLINE
1853. 7143 Hricová, Monika ONLINE
1854. 7143 Lovaš, Ladislav alias
1855. 7144 Sabolíková, Karin ONLINE
1856. 7144 Magsamen, Kurt alias
1857. 7144 Saboviková, Adriana alias
1858. 7145 Žiaková, Eva ONLINE
1859. 7146 Doktorandi, KSP ONLINE
1860. 7146 Kováčová, Barbora alias
1861. 7146 Olšavská, Lenka alias
1862. 7146 Petriková, Františka alias
1863. 7146 Ristveyová, Sandra alias
1864. 7146 Šeďo, Tomáš alias
1865. 7146 Vašková, Andrea alias
1866. 7148 Kováčová Holevová, Bibiána ONLINE
1867. 7148 Hičárová, Viktória alias
1868. 7148 Kušnírová, Katarína alias
1869. 7149 Doktorandi, KAaA ONLINE
1870. 7149 Andrej, Ľubomír alias
1871. 7149 Frankovská, Jana alias
1872. 7149 Gallová, Lucia alias
1873. 7149 Hrytsu, Dmytro alias
1874. 7149 Miklossiová, Karin alias
1875. 7149 Pekarčíková, Frederika alias
1876. 7149 Šarišský, Róbert alias
1877. 7149 Šera, Filip alias
1878. 7149 Vrabec, Peter alias
1879. 7150 Sabol, Ján ONLINE
1880. 7150 Bónová, Iveta alias
1881. 7150 Ivančová, Lena alias
1882. 7151 Zimmermann, Július ONLINE
1883. 7153 Kováčová, Michaela ONLINE
1884. 7153 Džambová, Anna alias
1885. 7153 Popovičová, Alexandra alias
1886. 7154 A310 offline
1887. 7154 Kováčová, Michaela alias
1888. 7155 Gbúr, Ján offline
1889. 7156 Jasinská, Lucia ONLINE
1890. 7157 Šutaj, Štefan ONLINE
1891. 7157 Fedorčáková, Mária alias
1892. 7158 Doktorandi, Psychologia ONLINE
1893. 7158 Ďurbisová, Simona alias
1894. 7158 Hirčková, Simona alias
1895. 7158 Madarászová, Radka alias
1896. 7158 Nosáľová, Ester alias
1897. 7158 Sabolová, Natália alias
1898. 7158 Semešiová, Martina alias
1899. 7161 Orosová, Oľga ONLINE
1900. 7162 Paľová, Mária ONLINE
1901. 7162 Gajdoš, Roman alias
1902. 7162 Kukučková, Katarína alias
1903. 7162 Sock, Rudolph alias
1904. 7163 Mesárošová, Margita ONLINE
1905. 7164 Tokárová, Zuzana ONLINE
1906. 7164 Nagy, Csilla alias
1907. 7164 Otčenášová, Slávka alias
1908. 7165 KPPaPZ, Doktorandi ONLINE
1909. 7165 Čurová, Viera alias
1910. 7165 Lučanská, Frederika alias
1911. 7167 Jančura, Mikuláš ONLINE
1912. 7167 Lukáčová, Katarína alias
1913. 7167 Melichárek, Maroš alias
1914. 7168 Doktorandi, Histórie ONLINE
1915. 7168 Filčáková, Miriama alias
1916. 7168 Górka, Adam alias
1917. 7168 Janíková, Zuzana alias
1918. 7168 Kacerová, Barbara alias
1919. 7168 Khairullina, Elvira alias
1920. 7168 Kušnírová, Dana alias
1921. 7168 Pavonič, Peter alias
1922. 7168 Shuba, Aliaksandr alias
1923. 7168 Weddige, Susanna alias
1924. 7169 Stekauer, Pavel ONLINE
1925. 7169 Tomaščíková, Slávka alias
1926. 7170 Orosová, Renáta ONLINE
1927. 7171 Polák, Tomáš ONLINE
1928. 7172 Kohoutková, Lenka ONLINE
1929. 7172 Novocký, Michal alias
1930. 7172 Petríková, Katarína alias
1931. 7172 Starosta, Volodymyr alias
1932. 7173 Gbúrová, Marcela ONLINE
1933. 7175 Dobiaš, Daniel ONLINE
1934. 7175 Dvorský, Tomáš alias
1935. 7177 Bačíková, Mária ONLINE
1936. 7177 Barbierik, Lucia alias
1937. 7177 Benka, Jozef alias
1938. 7178 Bojková, Alžbeta ONLINE
1939. 7178 Fedorčák, Peter alias
1940. 7178 Magdoško, Drahoslav alias
1941. 7178 Regináčová, Nikola alias
1942. 7178 Śnieżko, Alžbeta alias
1943. 7180 Gajdošová, Beata ONLINE
1944. 7181 Mayerová, Katarína ONLINE
1945. 7182 Eštok, Gabriel ONLINE
1946. 7183 Bereczová, Lýdia ONLINE
1947. 7184 Doktorandi, Slovakistika ONLINE
1948. 7184 Bernátová, Gabriela alias
1949. 7184 Gavalcová, Andrea alias
1950. 7184 Hégerová, Viktória alias
1951. 7184 Hoľanová, Laura alias
1952. 7184 Petrová, Barbora alias
1953. 7184 Šmelko, Martin alias
1954. 7184 Vangorová, Martina alias
1955. 7185 Šutajová, Jana ONLINE
1956. 7185 Juza, Peter alias
1957. 7185 Liďák, Ján alias
1958. 7185 Ruman, Ján alias
1959. 7186 Vrátnica, Aristoteles ONLINE
1960. 7186 Borodáč, Ján alias
1961. 7186 Homiššák, Ján alias
1962. 7186 Karaffa, Viliam alias
1963. 7187 Šivecová, Jana ONLINE
1964. 7188 Focková, Emília offline
1965. 7189 Andričík, Marián ONLINE
1966. 7190 Balegová, Jana ONLINE
1967. 7190 Katreničová, Anabela alias
1968. 7190 Krokosová, Zuzana alias
1969. 7191 Kolaříková, Zuzana ONLINE
1970. 7191 Klimčáková, Lenka alias
1971. 7191 Mihaľová, Alena alias
1972. 7191 Mitríková, Barbara alias
1973. 7192 Petruňová, Helena ONLINE
1974. 7192 Slovenská, Viktória Mária alias
1975. 7193 Rozenfeld, Július ONLINE
1976. 7193 Buráková, Zuzana alias
1977. 7193 Šnircová, Soňa alias
1978. 7194 Lichner, Vladimír ONLINE
1979. 7195 Hajduková, Katarína ONLINE
1980. 7197 Nobody, Nobody ONLINE
1981. 7198 KFaDF, Doktorandi ONLINE
1982. 7199 Andreanský, Eugen ONLINE
1983. 7205 Sedláková, Marianna ONLINE
1984. 7207 Stojka, Róbert ONLINE
1985. 7207 Andreanský, Eugen alias
1986. 7207 Hruška, Dušan alias
1987. 7207 Škára, Martin alias
1988. 7208 Kaminská, Ľubomíra ONLINE
1989. 7208 Borza, Peter alias
1990. 7209 Humenna, Oksana ONLINE
1991. 7209 Barnišinová, Lívia alias
1992. 7209 Jurečková, Beáta alias
1993. 7209 Madárová, Ingrid alias
1994. 7209 Pálová, Veronika alias
1995. 7209 Tóthová, Lucia alias
1996. 7210 Körtvélyessy, Lívia ONLINE
1997. 7210 Gregová, Renáta alias
1998. 7210 Janigová, Slávka alias
1999. 7210 Panocová, Renáta alias
2000. 7210 Timková, Renáta alias
2001. 7227 Sekerák, Marek ONLINE
2002. 7272 Linka detskej, dôvery ONLINE
2003. 7273 Lovašová, Danka ONLINE
2004. 7286 Adamíková, Daniela ONLINE
2005. 8110 Test - presný čas automat
2006. 8111 Test - privítanie automat
2007. 8112 Hudba, BigSky automat
2008. 8113 Hudba, Clockwork automat
2009. 8114 Test - chyba automat
2010. 8115 Test - pípnutie automat
2011. 8120 Test - dovidenia automat
2012. 8123 Test - spätné volanie automat
2013. 8211 Test - opakovač automat
2014. 8291 Hlasová pošta, zaslanie automat
2015. 8292 Hlasová pošta, čítanie automat
2016. 851xxxx Odkaz pre schránku xxxx automat
2017. 852xxxx Vypočutie odkazov schránky xxxx automat
2018. 8888 Spojovateľka automat