Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 1100 Vrátnica, Šrobárova 2 ONLINE
2. 1110 Kvitkovský, Maroš ONLINE
3. 1112 Babušík Adamčíková, Linda offline
4. 1120 kancelária moyzesova 9 ONLINE
5. 1122 Balážová, Lenka ONLINE
6. 1122 Balážová, Marta alias
7. 1123 Lučanská, Renáta ONLINE
8. 1124 Špilárová, Helena ONLINE
9. 1125 Horváthová, Anna ONLINE
10. 1126 Pirčáková, Renáta ONLINE
11. 1127 Rozumová, Renáta ONLINE
12. 1128 Sidorová, Andrea ONLINE
13. 1129 Szattlerová, Zuzana ONLINE
14. 1130 Rozmanová, Renáta ONLINE
15. 1131 Pethöová, Emília ONLINE
16. 1132 Timková, Magdaléna ONLINE
17. 1133 Lejková, Júlia ONLINE
18. 1134 Himič, Natália ONLINE
19. 1135 Jarčuška, Pavol ONLINE
20. 1136 Hupcejová, Jozefína ONLINE
21. 1136 Laudárová, Anna alias
22. 1137 Talárovičová, Štefánia ONLINE
23. 1138 Maliar, Karol ONLINE
24. 1139 Havrilová, Jana ONLINE
25. 1140 Čorňáková, Daniela ONLINE
26. 1141 Gregová, Iveta ONLINE
27. 1142 Görčöšová, Tatiana ONLINE
28. 1143 Dlugošová, Lucia ONLINE
29. 1144 Ballová, Zuzana ONLINE
30. 1145 Gbúr, Ján ONLINE
31. 1146 Mareková, Mária offline
32. 1147 Špontáková, Monika ONLINE
33. 1148 Hučková, Regina ONLINE
34. 1148 Bröstl, Alexander alias
35. 1149 Lišková, Renata ONLINE
36. 1150 Gažová, Zuzana ONLINE
37. 1151 Zelenák, Kamil ONLINE
38. 1152 Malachovská, Monika ONLINE
39. 1152 Bahtijarevičová, Mária alias
40. 1153 Čabalová, Eva ONLINE
41. 1154 Pokrivčáková, Marcela ONLINE
42. 1155 Kratyinová, Zuzana ONLINE
43. 1156 Begányiová, Eva ONLINE
44. 1158 Podlesná, Ivana ONLINE
45. 1159 Vasiľová, Mária ONLINE
46. 1160 Fedoročko, Peter offline
47. 1160 Černák, Juraj alias
48. 1161 Jánošíková, Andrea ONLINE
49. 1162 Sabolová, Adriana ONLINE
50. 1163 Horváthová, Tatiana offline
51. 1164 Ručinská, Silvia ONLINE
52. 1165 Šuba, Dušan ONLINE
53. 1166 Filipová, Daniela ONLINE
54. 1167 Karenová, Danuša ONLINE
55. 1168 Kajňaková, Marcela ONLINE
56. 1169 Čipkár, Ján ONLINE
57. 1170 Matejová, Viera ONLINE
58. 1171 Vojtová, Edita ONLINE
59. 1172 Udrzba Rekt. ONLINE
60. 1172 Béreš, Peter alias
61. 1173 Princík, Ivor ONLINE
62. 1174 Kováč, Ľubomír ONLINE
63. 1175 Raková, Ivana ONLINE
64. 1176 Balogová, Monika ONLINE
65. 1176 Parimuchová, Andrea alias
66. 1177 Mock, Andrej ONLINE
67. 1178 Princík, Ivor offline
68. 1179 Panigaj, Ľubomír ONLINE
69. 1180 Doktorandi KZ, 320RB ONLINE
70. 1180 Marcin, Michal alias
71. 1180 Mikitová, Barbora alias
72. 1181 Šmajda, Beňadik ONLINE
73. 1182 Fedoročko, Peter ONLINE
74. 1183 UBEV PF, Sekretariát (Moyzesova) ONLINE
75. 1183 Gálik, Ján alias
76. 1183 Kováčová, Darina alias
77. 1184 Ševc, Juraj ONLINE
78. 1184 Alexovič Matiašová, Anna alias
79. 1184 Tonelli Gombalová, Zuzana alias
80. 1185 Pástorová, Eva ONLINE
81. 1186 Daxnerová, Zuzana ONLINE
82. 1187 Mišúrová, Eva ONLINE
83. 1188 Vargová, Jana ONLINE
84. 1188 Bilá, Dominika alias
85. 1188 Buľková, Viktória alias
86. 1189 Balážová, Viera ONLINE
87. 1190 Jendželovská, Zuzana ONLINE
88. 1190 Romanovová, Michaela alias
89. 1191 Kolesárová, Mariana ONLINE
90. 1191 Kisková, Jana alias
91. 1191 Maliničová, Lenka alias
92. 1191 Piknová, Mária alias
93. 1192 Elečko, Ján ONLINE
94. 1193 Roncak, Robert ONLINE
95. 1193 Fábian, Martin alias
96. 1193 Rončák, Róbert alias
97. 1194 Lab. 215 Olekšák, Patrik ONLINE
98. 1194 Fazekašová, Simona alias
99. 1194 Mitríková, Tatiana alias
100. 1194 Široký, Michael alias
101. 1195 Chodba UCHV, 2. poschodie RBL ONLINE
102. 1195 Špaková Raschmanová, Jana alias
103. 1195 Tvrdoňová, Monika alias
104. 1196 Budovská, Mariana ONLINE
105. 1197 Hamuľaková, Slávka RB211 kanc. ONLINE
106. 1197 Hamuľaková, Slávka alias
107. 1197 Janovec, Ladislav alias
108. 1198 UCHV PF, Sekretariát ONLINE
109. 1198 Veselovská, Zuzana alias
110. 1199 Jendželovský, Rastislav ONLINE
111. 1200 lab. zoologie, RB324 offline
112. 1201 Pristaš, Peter ONLINE
113. 1202 Ľuptáčik, Peter ONLINE
114. 1203 Raschmanová, Natália ONLINE
115. 1204 Košuth, Ján ONLINE
116. 1204 Babinčák, Marián alias
117. 1204 Majerník, Martin alias
118. 1205 Panigaj, Martin ONLINE
119. 1206 Parošová, Jana ONLINE
120. 1206 Parošová, Janka alias
121. 1207 Uhrin, Marcel ONLINE
122. 1207 Kaňuch, Peter alias
123. 1208 Majláth, Igor ONLINE
124. 1208 Pikalík, Mário alias
125. 1209 Bojková, Bianka ONLINE
126. 1210 Kimáková, Patrícia ONLINE
127. 1210 Bubanová, Dominika alias
128. 1210 Leškaničová, Andrea alias
129. 1210 Sabol, František alias
130. 1211 Obšitošová, Ingrid ONLINE
131. 1211 Petrovičová, Eva alias
132. 1212 Laboratórium, RBL - č.m. 101 ONLINE
133. 1212 Kolesár, Adrián alias
134. 1212 Parošová, Janka alias
135. 1213 Doktorandi UBEV , RB m.c. 9 ONLINE
136. 1213 Holota, Radovan alias
137. 1213 Macejová, Mária alias
138. 1214 Kassayová, Monika ONLINE
139. 1215 Audítor offline
140. 1216 Kisková, Terézia ONLINE
141. 1216 Pipová, Natália alias
142. 1217 Doktorandi, UCHV m.c.5 RB ONLINE
143. 1217 Halaganová, Andrea alias
144. 1217 Trizna, Lukáš alias
145. 1218 Zibrinyiová, Veronika ONLINE
146. 1218 Kožárová, Zuzana alias
147. 1219 Vojtasová, Mária RC122 ONLINE
148. 1219 Vojtasová, Mária alias
149. 1220 Hradická, Petra ONLINE
150. 1220 Adamková, Petra alias
151. 1220 Gejguš, Miroslav alias
152. 1220 Ledecký, Martin alias
153. 1220 Masariková, Adriana alias
154. 1220 Sivčo, Martin alias
155. 1220 Vilhanová, Katarína alias
156. 1221 Majláthová, Viktória ONLINE
157. 1222 Šalachová, Monika ONLINE
158. 1223 Demečková, Vlasta ONLINE
159. 1224 Lab. 135 , Kosuth ONLINE
160. 1224 Ahlersová, Eva alias
161. 1225 Doktoradni KZ, 323RB ONLINE
162. 1225 Horváth, Enikő alias
163. 1225 Nusová, Gréta alias
164. 1225 Vargová, Viktória alias
165. 1226 Havrilová, Jana offline
166. 1227 Tomášková, Nataša ONLINE
167. 1228 Sedláková rod.Kadukova, Jana ONLINE
168. 1228 Sedláková, Jana alias
169. 1229 Kristian, Pavol ONLINE
170. 1234 Sorter, RBL - c.m. 034 ONLINE
171. 1235 Doktorandi KZ, RB335 ONLINE
172. 1235 Haľková, Beáta alias
173. 1235 Jureková, Nikola alias
174. 1235 Rudy, Ján alias
175. 1236 Szczecinová, Andrea ONLINE
176. 1237 Konfokalny mikroskop, RBL - č.m. 027 ONLINE
177. 1246 Serbin, Rastislav RD243 ONLINE
178. 1246 Gašková, Martina alias
179. 1246 Kozlov, Oleksandr alias
180. 1246 Serbin, Rastislav alias
181. 1246 Tóth, Ján alias
182. 1247 lab. Separacnych metod, RD364 ONLINE
183. 1250 Sekeráková, Dana offline
184. 1251 Laurichová, Magdaléna offline
185. 1255 Baloghová, Silvia offline
186. 1256 Špaková Raschmanová, Jana ONLINE
187. 1257 Pavlovová, Veronika ONLINE
188. 1260 Semanišin, Gabriel ONLINE
189. 1261 Antalík, Marián ONLINE
190. 1262 Víglaský, Viktor ONLINE
191. 1263 Kožurková, Mária ONLINE
192. 1263 Sabolová, Danica alias
193. 1264 Džadžovská, Zuzana ONLINE
194. 1265 Samselyová, Katarína ONLINE
195. 1266 Pezlarová, Katarína ONLINE
196. 1267 Kačalová, Michaela ONLINE
197. 1268 Juhászová, Michala ONLINE
198. 1269 Šimková, Slávka ONLINE
199. 1270 Kováč, Július ONLINE
200. 1271 Hendrichovská, Nicol ONLINE
201. 1272 Krivoš-Bellušová, Denisa ONLINE
202. 1273 Lederová, Lívia ONLINE
203. 1274 Nináčová, Katarína ONLINE
204. 1275 Hrešková, Gabriela ONLINE
205. 1276 Pezlar, Ivan ONLINE
206. 1277 Herceg, Slavko ONLINE
207. 1278 Kováčová, Eva ONLINE
208. 1278 Tomko, Martin alias
209. 1279 Medová, Silvia ONLINE
210. 1280 Bajusová, Henrieta ONLINE
211. 1281 Horváthová, Marieta ONLINE
212. 1282 Sekerák, Jozef ONLINE
213. 1283 Fecková, Beáta ONLINE
214. 1284 Kalakay, Radoslav ONLINE
215. 1284 Adamek, Rastislav alias
216. 1285 Hajduk, Róbert ONLINE
217. 1286 Blichová, Slavka ONLINE
218. 1287 Takáč, Karol ONLINE
219. 1289 Obrinová Rigasová, Ivana ONLINE
220. 1289 Rigasová, Ivana alias
221. 1290 Šveda, Dušan ONLINE
222. 1292 Jedáleň Moyzesova 9 , suterén ONLINE
223. 1293 Jedáleň Moyzesova 9 , Poschodie ONLINE
224. 1294 Griga, František ONLINE
225. 1299 Fedoročko, Peter offline
226. 1501 Jantošovič, Jozef ONLINE
227. 1510 Hutňan, Emil ONLINE
228. 1511 Šusterová, Jana ONLINE
229. 1512 Ondrejová, Erika ONLINE
230. 1513 Baranko, Miroslav ONLINE
231. 1514 Sedláková, Helena ONLINE
232. 1515 Ondrej, Ján ONLINE
233. 1516 Yanochko, Viktoria ONLINE
234. 1517 Paňková, Mária ONLINE
235. 1520 Pomikala, Miroslav ONLINE
236. 1521 Berezňaková, Jana ONLINE
237. 1522 Lipták, Marek ONLINE
238. 1538 Béres, Jozef ONLINE
239. 1539 Nobody, Nobody offline
240. 1540 Blichová, Slávka offline
241. 1541 Šveda, Dušan offline
242. 1542 Hajduk, Róbert offline
243. 1543 Sekerák, Jozef offline
244. 1544 Tomášiková, Vladimíra offline
245. 1545 Gajdoš, Jozef offline
246. 1546 Derjaninová, Lenka offline
247. 1548 Kalakay, Radoslav offline
248. 1551 Onderko, Lucia ONLINE
249. 1552 Štofová, Gabriela ONLINE
250. 1553 Buková, Alena offline
251. 1558 Horbacz, Agata Dorota ONLINE
252. 1558 Dračková, Dana alias
253. 1558 Horbacz, Agata alias
254. 1559 Cimboláková, Iveta ONLINE
255. 1560 Vrátnica ŠD, Popradská 66 ONLINE
256. 1561 Komenská, Jana ONLINE
257. 1562 Vargová, Iveta ONLINE
258. 1563 Jedáleň, Jesenná 5 ONLINE
259. 1565 ŠJ, Pokladňa ONLINE
260. 1565 Mrazková, Alena alias
261. 1566 Berezňáková, Anna ONLINE
262. 1567 Béreš, Peter ONLINE
263. 1578 Trepáčová, Stanislava ONLINE
264. 1580 Čorňaková, Katarína ONLINE
265. 1581 Tkáč, René ONLINE
266. 1582 Koľveková, Mária ONLINE
267. 1583 Fabiánová, Natália ONLINE
268. 1584 Paulíny, Zuzana offline
269. 1585 Lukáčová, Mária ONLINE
270. 1586 Ciberejová, Gabriela ONLINE
271. 1587 Svoreňová, Zuzana offline
272. 1588 Gazdová, Eva offline
273. 1589 Popovič, Marián ONLINE
274. 1590 Vranec, Marek ONLINE
275. 1591 Štrbová, Jana ONLINE
276. 1593 Džoganová, Oľga ONLINE
277. 1595 Tkáč, Michal ONLINE
278. 1596 Juhászová, Diana offline
279. 1597 Imreczeová, Mária ONLINE
280. 1598 Szczecinová, Hedviga ONLINE
281. 1599 CIaKT, fax ONLINE
282. 1600 Hurová, Ľubica ONLINE
283. 1601 Sovák, Pavol ONLINE
284. 1602 Telocvicna, T5 fitness ONLINE
285. 1603 Mártonfi, Pavol ONLINE
286. 1604 Katedra telesnej výchovy ONLINE
287. 1604 Tkáčiková, Ľudmila alias
288. 1605 Šulc, Ivan offline
289. 1606 Džuganová, Daniela ONLINE
290. 1607 Belovičová, Gabriela ONLINE
291. 1607 Hovanová, Lenka alias
292. 1608 Univerzitná knižnica, sekretariat ONLINE
293. 1608 Vrancová, Eva alias
294. 1609 Moňok, Jozef ONLINE
295. 1610 Samuelisová, Judita ONLINE
296. 1611 Vraštiaková, Valéria ONLINE
297. 1611 Turkiňáková, Silvia alias
298. 1611 Turkiňáková, Silvia alias
299. 1612 Babicová, Zuzana ONLINE
300. 1612 Krjaková, Iveta alias
301. 1612 Krjaková, Iveta alias
302. 1613 UK UPJŠ, Filozofická knižnica ONLINE
303. 1613 Kolinovský, Radoslav alias
304. 1613 Kolinovský, Radoslav alias
305. 1614 Rakúska knižnica ONLINE
306. 1614 Gajdošová, Anna alias
307. 1616 Marcinová, Klára ONLINE
308. 1617 UK UPJŠ, - edičné ONLINE
309. 1617 Medviďová, Eva alias
310. 1618 Knižnica UPJŠ, Medická 6 ONLINE
311. 1618 Timková, Jana alias
312. 1618 Timková, Jana alias
313. 1619 Lek. knižnica, pozičovňa ONLINE
314. 1619 Homiššáková, Eva alias
315. 1619 Karaffová, Viera alias
316. 1619 Királyová, Miriama alias
317. 1619 Lašovská, Barbora alias
318. 1619 Vendráková, Jarmila alias
319. 1619 Vendráková, Jarmila alias
320. 1619 Karaffová, Viera alias
321. 1619 Mgr. Királyová, Miriama alias
322. 1619 Mgr. Lašovská, Barbora alias
323. 1621 Čontofalská, Zuzana ONLINE
324. 1621 Halamová, Dáša alias
325. 1622 Telocvicna, T5 chodba ONLINE
326. 1623 Küchelová, Zuzana ONLINE
327. 1623 Brtková, Mirianna alias
328. 1623 Zusková, Klaudia alias
329. 1624 Buková, Alena ONLINE
330. 1625 Čižmár, Peter offline
331. 1626 Dohovičová, Andrea ONLINE
332. 1627 Kaško, Dávid ONLINE
333. 1627 Valanský, Marek alias
334. 1628 Uher, Ivan ONLINE
335. 1628 Junger, Ján alias
336. 1629 Bakalár, Peter ONLINE
337. 1629 Berta, Patrik alias
338. 1629 Čurgali, Marcel alias
339. 1629 Kručanica, Ladislav alias
340. 1630 Imrich, Staško ONLINE
341. 1630 Sláviková, Cecília alias
342. 1631 Marčišinová, Romana ONLINE
343. 1632 Juhászová, Agnesa ONLINE
344. 1632 Vokálová, Júlia alias
345. 1632 Vokálová, Júlia alias
346. 1633 Sedláková, Helena ONLINE
347. 1634 Medipark, Hala ONLINE
348. 1635 Matyášová, Eva ONLINE
349. 1635 Forraiová, Andrea alias
350. 1640 Knižnica, FVS ONLINE
351. 1640 Bednárová, Adriana alias
352. 1640 Porubanová, Renáta alias
353. 1640 Porubanová, Renáta alias
354. 1640 Bc. Bednárová, Adriána alias
355. 1641 Janovská, Dominika ONLINE
356. 1642 Matušovičová, Eva ONLINE
357. 1644 Zrník, Martin ONLINE
358. 1645 Madlenáková, Helena ONLINE
359. 1646 Moravčíková, Andrea ONLINE
360. 1647 Matušovičová, Eva ONLINE
361. 1648 Brutovská, Romana ONLINE
362. 1649 Petrušová, Darina ONLINE
363. 1650 FIL knižnica, učebňa offline
364. 1651 Práv. knižnica, študovňa prízemie ONLINE
365. 1651 Lukáčová, Kvetoslava alias
366. 1651 Majorošová, Zuzana alias
367. 1651 Szabóová, Kvetoslava alias
368. 1651 Majorošová, Zuzana alias
369. 1651 Szabóová, Kvetoslava alias
370. 1652 Lek. knižnica, študovňa ONLINE
371. 1653 Práv. knižnica, výpožička ONLINE
372. 1653 Makarová, Jana alias
373. 1653 Domaracká, Gabriela alias
374. 1654 Sklad M9 ONLINE
375. 1655 Klimová, Agnesa ONLINE
376. 1656 Haľama, Jozef ONLINE
377. 1660 Venceľová, Adriána ONLINE
378. 1661 Sabo, Maroš ONLINE
379. 1662 Čipáková, Ľubica ONLINE
380. 1663 Mikita, Štefan ONLINE
381. 1664 Makarová, Jana offline
382. 1665 Garáže, UPJŠ ONLINE
383. 1667 Vrátnica BZ, Mánesova ONLINE
384. 1668 Repčáková, Klára offline
385. 1669 Kelbel, Peter offline
386. 1670 Botanická záhrada, Herbár ONLINE
387. 1671 Suvák, Martin ONLINE
388. 1672 Fridman, Peter ONLINE
389. 1673 Gregorek, Robert ONLINE
390. 1674 Mártonfiová, Lenka ONLINE
391. 1675 Lengyelová, Katarína offline
392. 1676 Hyrošová, Martina ONLINE
393. 1676 Sabolová, Viera alias
394. 1677 Petrilová, Valéria offline
395. 1678 Vrátnica ŠD, Popradská 76 ONLINE
396. 1679 Petruňová, Veronika ONLINE
397. 1680 Maligda, Jozef ONLINE
398. 1681 Šemráková, Mária ONLINE
399. 1682 Adamčíková, Iveta ONLINE
400. 1682 Študentská jedáleň alias
401. 1683 Tóthová, Mária ONLINE
402. 1684 Lukačková, Irina ONLINE
403. 1685 Vargová, Iveta offline
404. 1686 Jurová, Iveta ONLINE
405. 1687 Kőröšiová, Agnesa ONLINE
406. 1688 Mravec, Igor ONLINE
407. 1689 Šatňa údržby offline
408. 1691 Miľová, Eva ONLINE
409. 1692 ŠDaJ, Kaviareň ONLINE
410. 1693 ŠD, Sklad offline
411. 1694 Töröková, Magdaléna offline
412. 1695 Správca siete, ŠDaJ ONLINE
413. 1696 Vrátnica ŠD, Medická 6 ONLINE
414. 1697 Vrátnica ŠD, Medická 4 ONLINE
415. 1698 Šimkaninová, Dagmar ONLINE
416. 1699 Bokšová, Beáta ONLINE
417. 1710 Telocvicna, T4 ONLINE
418. 1711 Telocvicna, T3 ONLINE
419. 2108 Gallay prodekan PF, vonkajšie vzťahy RA322 ONLINE
420. 2108 Gallay, Michal alias
421. 2109 Dekanát PF, Fax offline
422. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
423. 2113 Saksl, Karel alias
424. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
425. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
426. 2115 Štefaníková, Denisa alias
427. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
428. 2116 Sováková, Iveta alias
429. 2117 Kireš prodekan PF, vzdelávanie RA323 ONLINE
430. 2117 Kireš, Marián alias
431. 2118 Pivarníková, Agnesa RA337 ONLINE
432. 2118 Pivarníková, Agnesa alias
433. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
434. 2119 Soták, Roman alias
435. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
436. 2123 Pitoňáková, Eva RA337 ONLINE
437. 2123 Pitoňáková, Eva alias
438. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
439. 2125 Archiv PF, Šrob.2, Havrilová, Anna ONLINE
440. 2126 Dlugoš, Jozef RA341 ONLINE
441. 2126 Dlugoš, Jozef alias
442. 2131 Komanická, Jana RA320 ONLINE
443. 2131 Komanická, Jana alias
444. 2133 Smreková, Lenka RA321 ONLINE
445. 2133 Dávidová, Darina alias
446. 2133 Kobulárová, Libuša alias
447. 2133 Smreková, Lenka alias
448. 2135 Vašková, Viera RA341 ONLINE
449. 2135 Vašková, Viera alias
450. 2136 Zezulova, Hana RA340 ONLINE
451. 2136 Žežulová, Hana alias
452. 2137 Zavatčan, Tomáš RA317 ONLINE
453. 2141 Margecanská, Jana RA319 ONLINE
454. 2141 Paucová, Jana alias
455. 2151 Veľková, Alica RA321 ONLINE
456. 2151 Veľková, Alica alias
457. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
458. 2153 Dovhunová, Ema alias
459. 2153 Ižariková, Lenka alias
460. 2153 Petruláková, Zuzana alias
461. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
462. 2154 Molnárová, Soňa alias
463. 2155 Orinakova prodekanka PF, pre vedu a výskum RA312 ONLINE
464. 2158 Mosáthová, Mária RA341 ONLINE
465. 2158 Mosáthová, Mária alias
466. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
467. 2162 Kačur, Ľubomír alias
468. 2163 Laboratórium HPLC, BZ m.č. 118 ONLINE
469. 2164 Laboratórium, BZ m.č. 123 ONLINE
470. 2165 Laboratórium, BZ m.č. 139 ONLINE
471. 2166 Laboratórium, BZ m.č. 229 ONLINE
472. 2167 Laboratórium, BZ m.č. 121 offline
473. 2168 Laboratórium, BZ m.č. 122 ONLINE
474. 2179 Libová vedúca sekretariátu, PF RA306 ONLINE
475. 2179 Libová, Svetlana alias
476. 2180 Labancová, tajomníčka PF RA310 ONLINE
477. 2180 Labancová, Lenka alias
478. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
479. 2181 Lengyelová, Simona alias
480. 2181 Pavúková, Jana alias
481. 2182 Báthoryová, Alena ONLINE
482. 2200 Andrejko, Marian ONLINE
483. 2200 Andrejko, Marián alias
484. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
485. 2201 Lukáčová, Patrícia alias
486. 2201 Krivjanská, Helena alias
487. 2202 hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O84 m.c.144 ONLINE
488. 2202 Reváková, Želmíra alias
489. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
490. 2203 Kravčáková, Adela alias
491. 2204 Porhinčák, Štefan, kancelaria ONLINE
492. 2204 Porhinčák, Štefan alias
493. 2205 Gmitrová, Radka ONLINE
494. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
495. 2207 doktorandi ÚMV, SJ1O80 a ONLINE
496. 2207 Čekanová, Katarína alias
497. 2207 Lužar, Borut alias
498. 2207 Mihaliková, Erika alias
499. 2207 Onderko, Alfréd alias
500. 2207 Šárošiová, Zuzana alias
501. 2207 Šurimová, Mária alias
502. 2207 Tamášová, Martina alias
503. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
504. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
505. 2210 lab. prip. a charakt. nanostruktur, Komanicky ONLINE
506. 2211 * ONLINE
507. 2211 Soták, Roman alias
508. 2212 Paulíny, Zuzana ONLINE
509. 2213 ÚMV PF, Sekretariát ONLINE
510. 2213 Knapíková, Zlatica alias
511. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
512. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
513. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
514. 2216 Bernát, Ondrej alias
515. 2216 Berta, Martin alias
516. 2216 Ďuriš Lenkavská, Lenka alias
517. 2216 Džupponová, Veronika alias
518. 2216 Dzurillová, Veronika alias
519. 2216 Espina García, Alba alias
520. 2216 Golianová, Katarína alias
521. 2216 Havadej, Samuel alias
522. 2216 Hovan, Andrej alias
523. 2216 Jakabčin, Patrik alias
524. 2217 Kuzma, Miron Notebook offline
525. 2218 kanc. 51A, UFV ONLINE
526. 2219 Feher, Alexander ONLINE
527. 2220 Kollár, Peter ONLINE
528. 2221 Dielna CAI PF, m.c. 22 PA ONLINE
529. 2221 Koprda, Samuel alias
530. 2221 Paľo, Matúš alias
531. 2221 Tkáčik, Lukáš alias
532. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
533. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
534. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
535. 2224 Daňková, Viera ONLINE
536. 2225 Porhinčák, Štefan, notebook offline
537. 2226 Kuzma, Miron Kancelária ONLINE
538. 2226 Kuzma, Miron alias
539. 2227 Kuzma, Miron Mobil offline
540. 2228 Staňa, Richard ONLINE
541. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
542. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
543. 2230 Haniš, Jozef alias
544. 2230 Mohylna, Mariia alias
545. 2230 Rončík, Michal alias
546. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
547. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek, laboratórium KBF PF ONLINE
548. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
549. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF ONLINE
550. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
551. 2236 Füzer, Ján ONLINE
552. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
553. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
554. 2239 Lab. 14 KBF m.c26 ONLINE
555. 2239 Zavoda, Štefan alias
556. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
557. 2240 Čokina, Michal alias
558. 2240 Fedurco, Miroslav alias
559. 2240 Gajdoš, Pavol alias
560. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
561. 2241 Merc, Jaroslav alias
562. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
563. 2242 Fabián, Marián alias
564. 2242 Kundrát, Martin alias
565. 2242 Žoldák, Gabriel alias
566. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
567. 2243 Huntošová, Veronika alias
568. 2244 Miškovský, Pavol offline
569. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
570. 2245 Naďová, Zuzana alias
571. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
572. 2247 Lab. 15 KBF , m.c.27 ONLINE
573. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
574. 2248 Kožár, Tibor alias
575. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
576. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
577. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF ONLINE
578. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
579. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
580. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
581. 2254 Sládek, Imrich alias
582. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
583. 2255 Gessert, Alena alias
584. 2256 Harminc, Matúš ONLINE
585. 2257 UINF, UINF offline
586. 2258 doktorandi ÚMV, SJ1O80 b offline
587. 2259 Kiseľák, Jozef offline
588. 2260 Lab. Jadrovej fyziky, KJF UFV PF ONLINE
589. 2260 Kravčáková, Adela alias
590. 2260 Vrláková, Janka alias
591. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
592. 2266 test, test offline
593. 2271 Liško, František ONLINE
594. 2272 Grondželová, Nora offline
595. 2273 Murín, Pavel ONLINE
596. 2274 Soták, Roman Mobil ONLINE
597. 2275 Čižmár, Peter offline
598. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
599. 2277 Lab. 2 biotechnologie a bunkovej fyziologie, KBF PF offline
600. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
601. 2280 Lab. kvantového magnetizmu II, m.č. 0.17 ONLINE
602. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
603. 2281 Čižmár, Erik kancelaria ONLINE
604. 2281 Čižmár, Erik alias
605. 2281 Tarasenko, Róbert alias
606. 2282 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
607. 2282 Vorobiov, Serhii alias
608. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
609. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
610. 2290 opdojeny offline
611. 2291 Maceková, Mária ONLINE
612. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
613. 2299 Fax katedry biofyziky PF ONLINE
614. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Manesova) ONLINE
615. 2300 Lacková, Zdenka alias
616. 2300 Tóthová, Olga alias
617. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
618. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
619. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
620. 2303 Bálintová, Miroslava alias
621. 2303 Henzelyová, Jana alias
622. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
623. 2304 Boberová, Zuzana alias
624. 2304 Slepáková, Ivana alias
625. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
626. 2306 Lacková, Zdenka LAB 217 ONLINE
627. 2306 Lacková, Zdenka alias
628. 2307 SB203 ONLINE
629. 2307 Kimáková, Andrea alias
630. 2308 Bruňáková, Katarína ONLINE
631. 2308 Lešková, Andrea alias
632. 2309 Lab. Taxonomie rastlin, m.c.126 BZ UBEV ONLINE
633. 2309 Dudáš, Matej alias
634. 2310 Goga, Michal ONLINE
635. 2310 Kitka, Miroslav alias
636. 2311 Romanová, Viera ONLINE
637. 2311 Samuely, Peter alias
638. 2312 lab. Kaľavský, RD351 ONLINE
639. 2313 Kolarčik, Vladislav ONLINE
640. 2313 Mártonfi, Pavol alias
641. 2314 Vaskova , Viera, Moyzesova Vratnica ONLINE
642. 2315 mikrobiologicka cvicebna, RBL7 RB443 UBEV PF ONLINE
643. 2316 lab. vyskumne, RC107 ONLINE
644. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
645. 2318 Doktorandi, botanika 224 ONLINE
646. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
647. 2318 Hrablay, Martin alias
648. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
649. 2318 Ručová, Dajana alias
650. 2318 Tuptová, Viktória alias
651. 2319 Petijová, Linda ONLINE
652. 2320 Kaľavský, František RD240 ONLINE
653. 2320 Kaľavský, František alias
654. 2320 Smolejová, Gabriela alias
655. 2321 Oriňák, Andrej RD246 ONLINE
656. 2321 Oriňak, Andrej alias
657. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
658. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
659. 2323 Šandrejová, Jana alias
660. 2324 Oriňáková, Renáta RD359 offline
661. 2324 Oriňaková, Renáta alias
662. 2325 Gondová, Taťána RD360 ONLINE
663. 2325 Gondová, Taťána alias
664. 2326 Reiffová, Katarína RD362 ONLINE
665. 2326 Reiffová, Katarína alias
666. 2327 Macko, Ján RD363 ONLINE
667. 2327 Capková, Dominika alias
668. 2327 Gorejová, Radka alias
669. 2327 Macko, Ján alias
670. 2327 Podrojková, Natália alias
671. 2327 Sisáková, Katarína alias
672. 2328 Morovská Turoňová, Andrea RD368 ONLINE
673. 2328 Morovská Turoňová, Andrea alias
674. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
675. 2328 Turoňová, Andrea alias
676. 2329 lab. Conkova, RC105 ONLINE
677. 2329 Jacková, Dominika alias
678. 2329 Novotná, Michaela alias
679. 2329 Vargová, Kristína alias
680. 2330 Bušová, Tatiana RC127 offline
681. 2330 Bušová, Tatiana alias
682. 2331 Drotárová, Mária RC110 ONLINE
683. 2331 Drotárová, Mária alias
684. 2332 Ucebna NMR, RB033 UCHV PF ONLINE
685. 2333 lab. 4 NMR400 , Vojtasova RC124 ONLINE
686. 2333 Vojtasová, Mária alias
687. 2334 Imrich, Ján RC120 ONLINE
688. 2334 Imrich, Ján alias
689. 2335 Potočňák, Ivan RC212 ONLINE
690. 2335 Potočňák, Ivan alias
691. 2336 Hamorska , Miroslava RC313 ONLINE
692. 2336 Hámorská, Miroslava alias
693. 2337 Ganajová, Mária RC219 ONLINE
694. 2337 Ganajová, Mária alias
695. 2338 Sotáková, Ivana RC325 ONLINE
696. 2338 Burda, Rastislav alias
697. 2338 Cibur, Peter alias
698. 2338 Sotáková, Ivana alias
699. 2339 lab. Vargová, RC310 ONLINE
700. 2340 Sterbinska , Slavomira RC317 ONLINE
701. 2340 Krešáková, Lenka alias
702. 2340 Litecká, Miroslava alias
703. 2340 Lükőová, Andrea alias
704. 2340 Šterbinská, Slavomíra alias
705. 2340 Vráblová, Anna alias
706. 2341 Heinrichová, Valéria RC313 ONLINE
707. 2341 Heinrichová, Valéria alias
708. 2342 Černák, Juraj -kanc. RC323 ONLINE
709. 2342 Černák, Juraj alias
710. 2343 Zeleňák, Vladimír -kanc. RC311 ONLINE
711. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
712. 2344 Hurajtova, Lenka RC217 ONLINE
713. 2344 Hurajtová, Lenka alias
714. 2344 Podhradský, Juraj alias
715. 2344 Šandrejová, Jana alias
716. 2345 lab. Potocnak RC328 ONLINE
717. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava RC322 ONLINE
718. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava alias
719. 2346 Vavra, Martin alias
720. 2347 Gonda, Jozef ONLINE
721. 2348 Martinková, Miroslava RC106 ONLINE
722. 2348 Martinková, Miroslava alias
723. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
724. 2349 Budovská, Mariana alias
725. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
726. 2350 rack rohova ONLINE
727. 2350 Kulcsárová, Mária alias
728. 2350 Zelinková, Oľga alias
729. 2351 Doktorandi UBEV KBB, RB m.c. 117 ONLINE
730. 2351 Mochnacký, Filip alias
731. 2351 Zrubáková, Jarmila alias
732. 2352 Kolečanský, Štefan ONLINE
733. 2352 Bogľarský, Jozef alias
734. 2352 Enderova, Anastasiia alias
735. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
736. 2353 Pregi, Loránt alias
737. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
738. 2354 Marinecová, Emília alias
739. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
740. 2356 Vilková, Mária RC112 ONLINE
741. 2356 Vilková, Mária alias
742. 2357 Doktorandi, botanika 225 ONLINE
743. 2357 Fráková, Viera alias
744. 2357 Kaducová, Mária alias
745. 2357 Koprivý, Lukáš alias
746. 2357 Paľová, Marianna alias
747. 2357 Truš, Kristina alias
748. 2357 Vašková, Dominika alias
749. 2358 Jurčacková, Zuzana ONLINE
750. 2359 lab. Vojteková, RD247 ONLINE
751. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
752. 2360 Kitka, Miroslav alias
753. 2360 Vojteková, Viera alias
754. 2362 Orságová Králová, Zuzana RD249 ONLINE
755. 2362 Hovancová, Jana alias
756. 2362 Orságová Králová, Zuzana alias
757. 2362 Petruš, Ondrej alias
758. 2362 Šišoláková, Ivana alias
759. 2363 lab. elektrochémie, RD244 offline
760. 2364 lab. NMR600 , Vilkova RC128 ONLINE
761. 2364 Vilková, Mária alias
762. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
763. 2365 Varhač, Rastislav alias
764. 2366 Almáši, Miroslav RC316 ONLINE
765. 2366 Almáši, Miroslav alias
766. 2366 Beňová, Eva alias
767. 2367 lab. Zelenak, RC218 ONLINE
768. 2368 Vargová, Zuzana kanc. RC312 ONLINE
769. 2368 Vargová, Zuzana alias
770. 2369 Lab. RB147B , KBCH UCHV ONLINE
771. 2369 Hudáčová, Monika alias
772. 2369 Krochtová, Kristína alias
773. 2369 Nunhart, Patrik alias
774. 2369 Suváková, Mária alias
775. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
776. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
777. 2372 lab. 209 , Slepcikova Paulina ONLINE
778. 2372 Bindzár, Vladimír alias
779. 2372 Imrich, Ján alias
780. 2372 Slepčíková, Paulína alias
781. 2373 Laborátorium UCHV, RC307 ONLINE
782. 2374 Babinčáková, Mária RC207 ONLINE
783. 2374 Babinčáková, Mária alias
784. 2375 Doktorandi UCHV, RC327a ONLINE
785. 2375 Király, Nikolas alias
786. 2375 Krescanková, Michaela alias
787. 2375 Princík, Dávid alias
788. 2375 Rendošová, Michaela alias
789. 2375 Žid, Lukáš alias
790. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
791. 2377 Doktorandi RC118 ONLINE
792. 2378 Lab. Zoologie , RB403 ONLINE
793. 2379 Podhradský, Juraj RC106 ONLINE
794. 2380 poslucharen, RBL6 RB422 UBEV ONLINE
795. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
796. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
797. 2383 Doktorandky UBEV, Lászlóová Šipošová ONLINE
798. 2383 Cimermanová, Michaela alias
799. 2383 Gerbáčová, Katarína alias
800. 2383 Matisová, Ľubica alias
801. 2383 Nosáľová, Lea alias
802. 2383 Onderková, Anna alias
803. 2383 Petrová, Nikola alias
804. 2383 Timková, Ivana alias
805. 2384 zverinec vchod RB ONLINE
806. 2385 lab. rontg. struk. analyzy, RC223 ONLINE
807. 2386 lab. vyucbove, RC209 ONLINE
808. 2387 lab. vyskumne, RC211 ONLINE
809. 2388 lab. vyucbove, RC318 ONLINE
810. 2389 lab. didaktiky chemie, RC208 ONLINE
811. 2390 lab. spektr. metod, RC310 ONLINE
812. 2391 vyskumne lab. anal. chemie, RC222 ONLINE
813. 2392 lab. zakladnych metod, RC213 ONLINE
814. 2393 Tvrdoňová, Monika RB205 ONLINE
815. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
816. 2394 Hamuľaková, Slávka RB206 lab. ONLINE
817. 2394 Hamuľaková, Slávka alias
818. 2395 Janovec, Ladislav RB210 ONLINE
819. 2395 Janovec, Ladislav alias
820. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
821. 2397 Lab. bunkovych kultur, RB143 ONLINE
822. 2398 Lab. vyvinovej neurobiologie, RB139 offline
823. 2399 Veronika, Petruľová ONLINE
824. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
825. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
826. 2399 Petruľová, Veronika alias
827. 2403 serverovna, Technicom ONLINE
828. 2404 Farkaš, Pavel offline
829. 2419 Lubomir, Snajder mob. offline
830. 2420 EVO ONLINE
831. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
832. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
833. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
834. 2424 Chrastina, Milan alias
835. 2424 Marková, Eva alias
836. 2425 Sokol Pavol, kancelaria 23 PA9 ONLINE
837. 2425 Kováčová, Kristína alias
838. 2425 Sokol, Pavol alias
839. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
840. 2431 VKM mala, Technicom 108 ONLINE
841. 2432 Lab. IoT, Pisarcik ONLINE
842. 2432 Pisarčík, Peter alias
843. 2433 Galčík, František ONLINE
844. 2433 Krídlo, Ondrej alias
845. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
846. 2433 Opiela, Miroslav alias
847. 2434 Bednárová, Zuzana ONLINE
848. 2434 Szabari, Alexander alias
849. 2434 Šebej, Juraj alias
850. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
851. 2435 Pekarčík, Patrik alias
852. 2435 Staňa, Richard alias
853. 2435 Vozáriková, Gabriela alias
854. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
855. 2436 Jirásek, Jozef alias
856. 2437 Gurský, Peter ONLINE
857. 2437 Antoni, Ľubomír alias
858. 2437 Bruoth, Erik alias
859. 2437 Horváth, Tomáš alias
860. 2437 Novotný, Róbert alias
861. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
862. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
863. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
864. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
865. 2441 Gajdošová, Silvia alias
866. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
867. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.c. 210 ONLINE
868. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
869. 2443 Kačala, Viliam alias
870. 2443 Török, Csaba alias
871. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
872. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
873. 2445 Farkaš, Pavel alias
874. 2445 Harčár, Martin alias
875. 2445 Michalčin, Viktor alias
876. 2445 Paulíny, Michal alias
877. 2446 Lab. Informacnej Bezpecnosti, Technicom 212 ONLINE
878. 2447 Gallová, Štefánia ONLINE
879. 2447 Horvát, Šimon alias
880. 2447 Linková, Michaela alias
881. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
882. 2448 Bruothová, Danka alias
883. 2448 Guniš, Ján alias
884. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
885. 2449 Tkáčová, Zuzana ONLINE
886. 2449 Haneszová, Angelika alias
887. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
888. 2450 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
889. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 ONLINE
890. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
891. 2452 Šupinský, Jozef alias
892. 2453 Gallay, Michal ONLINE
893. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
894. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
895. 2455 Dzurenda, Roland alias
896. 2455 Miňo, Lukáš alias
897. 2455 Obrin, Jozef alias
898. 2455 Obrin, Marcel alias
899. 2455 Slaninka, Peter alias
900. 2455 Šumák, Martin alias
901. 2455 Tkáčik, Martin alias
902. 2455 Varchula, Slavomír alias
903. 2456 Engel, Radovan ONLINE
904. 2456 Nemček, Martin alias
905. 2457 Hostovska UGE/UMV/UINF, Technicom 313 ONLINE
906. 2458 Sedlák, Vladimír ONLINE
907. 2459 Šašak, Ján ONLINE
908. 2459 Magdošková, Martina alias
909. 2459 Nováková, Michaela alias
910. 2459 Onačillová, Katarína alias
911. 2460 Seminarka UINF LIDA, Technicom ONLINE
912. 2461 Lab. PLC Kopčo 4p., Technicom 403 ONLINE
913. 2461 Lokša, Peter alias
914. 2462 Pisarčík, Peter offline
915. 2463 Varchula, Slavomir offline
916. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
917. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody offline
918. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
919. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
920. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
921. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
922. 2500 Harajdová, Věra alias
923. 2500 Kuráň, Peter alias
924. 2500 Petrila, Štefan alias
925. 2500 Piroš, Marián alias
926. 2500 Velk, Jozef alias
927. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
928. 2501 Kišová, Beáta alias
929. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
930. 2504 Varga, Rastislav offline
931. 2504 Džubinská, Andrea alias
932. 2504 Froľová, Lucia alias
933. 2504 Galdun, Ladislav alias
934. 2504 Kožejová, Daniela alias
935. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
936. 2505 Váhovský, Oliver alias
937. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
938. 2507 lab. metalograficke , 10B offline
939. 2512 P2 ucebna ONLINE
940. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
941. 2517 lab. pripravy pras. , a lis vzoriek ONLINE
942. 2518 Kozejova, Miroslava ONLINE
943. 2518 Bodnárová, Renáta alias
944. 2518 Lederová, Lívia alias
945. 2519 vytopeny, A.Z. PA offline
946. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
947. 2520 Palková, Romana alias
948. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
949. 2521 Palková, Romana alias
950. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
951. 2522 Gmitra, Martin alias
952. 2523 lab. SEM, Komanicky ONLINE
953. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
954. 2525 Interkom, Park Angelinum Brána ONLINE
955. 2526 Berkutova, doktorandi ONLINE
956. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
957. 2527 Lachová, Andrea alias
958. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
959. 2529 Kollár, Peter ONLINE
960. 2530 Jacková, Dana ONLINE
961. 2530 Baloghová, Zuzana alias
962. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
963. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
964. 2532 Štrauch, Peter alias
965. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
966. 2533 Richter, Kornel alias
967. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
968. 2534 Girman, Vladimír alias
969. 2535 Melt-spinning, . offline
970. 2536 Zeleňáková, Adriana -kanc. ONLINE
971. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
972. 2537 Kollár, Peter ONLINE
973. 2537 Jakubčin, Miloš alias
974. 2537 Slovenský, Peter alias
975. 2537 Szűcsová, Jaroslava alias
976. 2538 Shylenko, doktorandi ONLINE
977. 2538 Kliuikov, Andrii alias
978. 2538 Latyshev, Vitalii alias
979. 2538 Shylenko, Oleg alias
980. 2540 Kireš, Marián ONLINE
981. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
982. 2542 Tronov, Ivan offline
983. 2542 Černíková, Dorota alias
984. 2542 Kupčíková, Vlasta alias
985. 2543 Elektronicke , praktikum PA9 offline
986. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
987. 2545 lab. 3, UFV PA offline
988. 2546 Pankova, Eva ONLINE
989. 2546 Paňková, Eva alias
990. 2547 Samuel, Dobák ONLINE
991. 2547 Dobák, Samuel alias
992. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
993. 2549 Hnatič, Michal ONLINE
994. 2549 Kalagov, Georgii alias
995. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
996. 2551 lab. nizkych teplot, 0.24 ONLINE
997. 2552 Doktorandi UFV, PA 19c ONLINE
998. 2553 Ploščica, Miroslav offline
999. 2554 Oceľáková, Eva offline
1000. 2555 Doktorandky UFV, PA 19b ONLINE
1001. 2555 Holub, Mariia alias
1002. 2555 Kondrakhova, Daria alias
1003. 2555 Vinnik, Olha alias
1004. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
1005. 2556 Jakabčin, Patrik alias
1006. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
1007. 2557 Horváth, Denis alias
1008. 2558 Tamášová, Martina ONLINE
1009. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
1010. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
1011. 2560 Klein, Daniel alias
1012. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
1013. 2562 Hančová, Martina ONLINE
1014. 2562 Berkutova, Anna alias
1015. 2562 Halčinová, Lenka alias
1016. 2563 Kulla, Marián ONLINE
1017. 2563 Majorošová, Simona alias
1018. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
1019. 2565 Birnšteinová, Šarlota alias
1020. 2565 Karľová, Katarína alias
1021. 2565 Lach, Matúš alias
1022. 2565 Semjan, Marek alias
1023. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
1024. 2566 Šupina, Jaroslav alias
1025. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
1026. 2569 Komanický, kancelária ONLINE
1027. 2569 Komanický, Vladimír alias
1028. 2569 Samuely, Tomáš alias
1029. 2569 Vargaeštoková, Zuzana alias
1030. 2570 Komanický, nanolab ONLINE
1031. 2570 Komanický, Vladimír alias
1032. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
1033. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
1034. 2573 Ivančo, Jaroslav offline
1035. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
1036. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
1037. 2575 Bukovský, Lev ONLINE
1038. 2576 doktorandi ÚMV, SJ1O81 ONLINE
1039. 2576 Borzová, Jana alias
1040. 2576 Hovana, Anton alias
1041. 2576 Hudák, Juraj alias
1042. 2576 Šottová, Viera alias
1043. 2577 Terminalovna, RB PF ONLINE
1044. 2579 Bombara, Marek ONLINE
1045. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
1046. 2581 doktorandi ÚMV, SJ1O79 ONLINE
1047. 2581 Gábová, Timea alias
1048. 2581 Gönciová, Zuzana alias
1049. 2581 Janičková, Lucia alias
1050. 2581 Ontkovičová, Zuzana alias
1051. 2581 Varga, Ivana alias
1052. 2582 Csachová, Stela ONLINE
1053. 2582 Ondová, Veronika alias
1054. 2583 lab. EEG PCL, Sebena Rene ONLINE
1055. 2584 Šveda, Dušan ONLINE
1056. 2585 Skřivánková, Valéria ONLINE
1057. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
1058. 2586 Nagy, Ľuboš alias
1059. 2586 Onderko, František alias
1060. 2586 Palková, Romana alias
1061. 2586 Slovenský, Peter alias
1062. 2586 Szűcsová, Jaroslava alias
1063. 2586 Vovk, Sviatoslav alias
1064. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
1065. 2588 Geffert, Viliam ONLINE
1066. 2589 Hochmuth, Zdenko ONLINE
1067. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
1068. 2590 Tkáčiková, Katarína alias
1069. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
1070. 2592 Doktorandi, KJaSF m.c.33 ONLINE
1071. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
1072. 2592 Mezhenska, Olena alias
1073. 2592 Michaličková, Katarína alias
1074. 2592 Mykhailenko, Viacheslav alias
1075. 2592 Paulínyová, Zuzana alias
1076. 2592 Sopková, Filoména alias
1077. 2592 Šimková, Lenka alias
1078. 2592 Tropp, Lukáš alias
1079. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
1080. 2595 Bánó, Gregor offline
1081. 2596 doktorandi ÚMV, SJ1O45 ONLINE
1082. 2596 Gajdoš, Andrej alias
1083. 2596 Jurková, Veronika alias
1084. 2596 Rindošová, Simona alias
1085. 2597 Hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O77 offline
1086. 2598 Bóna, Ján ONLINE
1087. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE
1088. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
1089. 3201 Diabelková, Jana ONLINE
1090. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
1091. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
1092. 3203 Harcsová, Slávka alias
1093. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
1094. 3204 Juriš, Peter ONLINE
1095. 3205 Habiňáková, UVZH ONLINE
1096. 3205 Habiňáková, Zuzana alias
1097. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
1098. 3206 Nehodová, Lucia alias
1099. 3206 Výrostková, Marcela alias
1100. 3207 Čisláková, Lýdia ONLINE
1101. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
1102. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
1103. 3210 Šingovský, Milan alias
1104. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
1105. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
1106. 3213 Hladová, Alena ONLINE
1107. 3214 Kluchová, Darina ONLINE
1108. 3215 Orgonášová, UA ONLINE
1109. 3215 Orgonášová, Mária alias
1110. 3215 Zahornacký, Ondrej alias
1111. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
1112. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
1113. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
1114. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
1115. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
1116. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
1117. 3223 Marcin, Marián offline
1118. 3224 Šimon - LF, František ONLINE
1119. 3225 Hertelyová, Zdenka ONLINE
1120. 3225 Guľašová, Zuzana alias
1121. 3225 Lukáčová, Ivana alias
1122. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
1123. 3227 ULB - chodba ONLINE
1124. 3227 Klimčáková, Lucia alias
1125. 3227 Petarčíková, Mária alias
1126. 3227 Tordayová, Jarmila alias
1127. 3228 Sabol, Marián ONLINE
1128. 3229 Praktikáreň, ULF offline
1129. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
1130. 3230 Petrenková, Marcela alias
1131. 3230 Zimová, Anna alias
1132. 3231 Muchová, LVB ONLINE
1133. 3231 Behulová, Erika alias
1134. 3231 Lesíčková, Eva alias
1135. 3231 Mikuš, Jozef alias
1136. 3231 Muchová, Alena alias
1137. 3231 Petrášová, Darina alias
1138. 3231 Šulimanová, Lenka alias
1139. 3232 Vašková, Janka ONLINE
1140. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
1141. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
1142. 3235 Labancová, ULKBch - praktikaren ONLINE
1143. 3235 Labancová, Adriana alias
1144. 3235 Sucha, Alena alias
1145. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
1146. 3237 Harvanová, Denisa ONLINE
1147. 3237 Matejová, Jana alias
1148. 3238 Bardelčíková, Annamária ONLINE
1149. 3239 Dombrovský, Peter offline
1150. 3240 Nováková, Jaroslava ONLINE
1151. 3240 Králiková, Jaroslava alias
1152. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
1153. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
1154. 3242 Kunová, Alexandra alias
1155. 3243 Nagyová, Mária ONLINE
1156. 3244 Čurová, Katarína ONLINE
1157. 3244 Dzugasová, Barbora alias
1158. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
1159. 3246 Grešová, Soňa ONLINE
1160. 3247 Tokárová, Diana ONLINE
1161. 3247 Brandeburová, Andrea alias
1162. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
1163. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
1164. 3249 Slabá, Eva alias
1165. 3250 Talian, Ivan ONLINE
1166. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
1167. 3251 Bago Pilátová, Martina ONLINE
1168. 3251 Solárová, Zuzana alias
1169. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
1170. 3252 Zigová, Martina alias
1171. 3253 Jenčuráková, Martina ONLINE
1172. 3253 Tarrová, Magdaléna alias
1173. 3253 Vašková, Marta alias
1174. 3254 ULKBch - chodba offline
1175. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
1176. 3255 Dulínová, Zdenka alias
1177. 3255 Jurková, Emília alias
1178. 3256 Bačová, Ivana offline
1179. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
1180. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
1181. 3258 Udrzba LF ONLINE
1182. 3258 Balla, Štefan alias
1183. 3258 Gajdoš, Ján alias
1184. 3258 Hnát, Marek alias
1185. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
1186. 3258 Nagy, Benjamín alias
1187. 3258 Sedláček, Jozef alias
1188. 3259 Špaková, Ivana ONLINE
1189. 3259 Biščáková, Zuzana alias
1190. 3260 Matisová, Eva ONLINE
1191. 3260 Bačenková, Darina alias
1192. 3260 Benedíková, Beáta alias
1193. 3261 Čižmárová, Beáta offline
1194. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
1195. 3263 Zelko, Aurel ONLINE
1196. 3263 Skoumalová, Ivana alias
1197. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
1198. 3264 Holubčíková, Jana alias
1199. 3265 Kvaková, Monika ONLINE
1200. 3265 Benetinová, Veronika alias
1201. 3265 Kamlárová, Anna alias
1202. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
1203. 3266 Štofilová, Jana alias
1204. 3267 Logoida, Mariia ONLINE
1205. 3268 Bušová, Andrea ONLINE
1206. 3269 Linková, Marcela ONLINE
1207. 3269 Lachytová, Markéta alias
1208. 3269 Nemčíková, Marta alias
1209. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
1210. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
1211. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
1212. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
1213. 3274 Ranglová, Zuzana ONLINE
1214. 3274 Kováčová, Zuzana alias
1215. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
1216. 3275 Kalinová, Katarína alias
1217. 3275 Klepcová, Zuzana alias
1218. 3275 Krajčíková, Kristína alias
1219. 3275 Široká, Monika alias
1220. 3276 Vašková, Janka ONLINE
1221. 3276 Haus, Martin alias
1222. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
1223. 3278 Solár, Peter ONLINE
1224. 3279 Hámorská, Martina ONLINE
1225. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
1226. 3280 Badanič, Peter alias
1227. 3280 Kizek, Peter alias
1228. 3280 Kopsa, Igor alias
1229. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
1230. 3281 Drabiščák, Erik alias
1231. 3281 Konrádyová, Nika alias
1232. 3281 Pelechová, Nikola alias
1233. 3281 Sulinová, Zlatana alias
1234. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
1235. 3282 Ambrózyová, Helena alias
1236. 3282 Dudášová, Anna alias
1237. 3282 Kravcová, Paulína alias
1238. 3282 Tóthová, Mária alias
1239. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
1240. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
1241. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
1242. 3286 Hudák, sklad MTZ offline
1243. 3286 Dudríková, Viera alias
1244. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
1245. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
1246. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
1247. 3289 Brenišin, Marek alias
1248. 3290 Lovayová, Viera ONLINE
1249. 3291 Tirpáková, Libuša offline
1250. 3291 Suchanová, Renáta alias
1251. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
1252. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
1253. 3293 Mati, Miriam alias
1254. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
1255. 3294 Parová, Valéria alias
1256. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
1257. 3296 Raková, Jana ONLINE
1258. 3296 Šudáková, Marie alias
1259. 3296 Toplanská, Zuzana alias
1260. 3297 Sováriová Soósová, Mária offline
1261. 3298 LVB - chodba ONLINE
1262. 3298 Behulová, Erika alias
1263. 3298 Lesíčková, Eva alias
1264. 3298 Mikuš, Jozef alias
1265. 3298 Šulimanová, Lenka alias
1266. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
1267. 3300 Byrtus, Milan alias
1268. 3300 Horňák, Tibor alias
1269. 3300 Konečný, Ján alias
1270. 3300 Kras, Ivan alias
1271. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
1272. 3302 Gregová, Eva ONLINE
1273. 3303 Kajla, Monika ONLINE
1274. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
1275. 3304 Balintová, Elena alias
1276. 3305 Timková, Silvia ONLINE
1277. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
1278. 3306 Semivanová, Anetta alias
1279. 3306 Soták Benedeková, Lenka alias
1280. 3307 Habiňaková, Martina ONLINE
1281. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
1282. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
1283. 3310 Mošková, Beáta offline
1284. 3311 Kašická, Lena ONLINE
1285. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
1286. 3312 Balintová, Elena alias
1287. 3313 Ondič, Vladislav offline
1288. 3314 Hurová, Ľubica offline
1289. 3314 Ďuriančíková, Drahomíra alias
1290. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
1291. 3315 Horňaková, Jarmila alias
1292. 3315 Vašinská, Katarína alias
1293. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
1294. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
1295. 3316 Kočišová, Renáta alias
1296. 3317 Tomková, Katarína ONLINE
1297. 3317 Žabková, Lenka alias
1298. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
1299. 3319 Zjarová, Andrea ONLINE
1300. 3319 Farkašová, Nela alias
1301. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
1302. 3321 Penička, dielna offline
1303. 3321 Penička, Ján alias
1304. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
1305. 3322 Čarnoká, Katarína alias
1306. 3323 Urbanská, Lenka offline
1307. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
1308. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
1309. 3327 Petríková, Radka ONLINE
1310. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
1311. 3329 Gáborová, Martina ONLINE
1312. 3330 Peregrim, Igor ONLINE
1313. 3331 Štimmelová, Judita offline
1314. 3331 Bona, Martin alias
1315. 3331 Kollárová, Zuzana alias
1316. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
1317. 3333 Varga, Marek offline
1318. 3334 Donič, Viliam ONLINE
1319. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
1320. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
1321. 3337 Šemeláková, Martina offline
1322. 3337 Tóthová, Zuzana alias
1323. 3338 Stupák, Marek ONLINE
1324. 3339 Rimárová, Kvetoslava offline
1325. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
1326. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
1327. 3342 Ružičková, Ružena ONLINE
1328. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
1329. 3344 Bucková, Jana ONLINE
1330. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
1331. 3346 Černáková, Dana ONLINE
1332. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
1333. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
1334. 3349 Habalová, Viera ONLINE
1335. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
1336. 3351 Mičková, Helena ONLINE
1337. 3352 Lukán, Norbert offline
1338. 3353 Javorský, Martin offline
1339. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
1340. 3355 Šalagovič, Ján offline
1341. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
1342. 3356 Saloka, Kamil alias
1343. 3357 Vojčíková, Lea ONLINE
1344. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
1345. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
1346. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
1347. 3361 Hrabinská, Zdenka ONLINE
1348. 3361 Bodnárová, Jana alias
1349. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
1350. 3363 Vranec, Marek, BOZP LF offline
1351. 3364 Firment, Jozef ONLINE
1352. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
1353. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
1354. 3366 Šalamonová Blichová, Lenka alias
1355. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
1356. 3368 Mareková, Mária ONLINE
1357. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
1358. 3370 Sabo, Ján ONLINE
1359. 3371 Mechírová, Viola ONLINE
1360. 3372 Kreheľová, Andrea ONLINE
1361. 3373 Dorko, Erik ONLINE
1362. 3374 Halánová, Monika ONLINE
1363. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
1364. 3376 Hudáková, Terézia ONLINE
1365. 3377 Rabajdová, Miroslava ONLINE
1366. 3378 Danková, Marianna ONLINE
1367. 3378 Jonecová, Zuzana alias
1368. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
1369. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
1370. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
1371. 3382 Szabóová, Eva offline
1372. 3383 Kmeťová, Marta ONLINE
1373. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
1374. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
1375. 3385 Hantke, Anna alias
1376. 3385 Hnát, Marek alias
1377. 3385 Horňáková, Anna alias
1378. 3385 Onderková, Martina alias
1379. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
1380. 3388 Siegfried, Leonard ONLINE
1381. 3389 Chylová, Martina offline
1382. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
1383. 3390 Bosáková, Lucia alias
1384. 3391 Kovaničová, Milana ONLINE
1385. 3391 Chylová, Martina alias
1386. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
1387. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
1388. 3393 Polanová, Miriam alias
1389. 3394 Rajničová, Iveta ONLINE
1390. 3394 Rajničová Nagyová, Iveta alias
1391. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
1392. 3396 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
1393. 3396 Husárová, Daniela alias
1394. 3396 Lacková Rebičová, Miriama alias
1395. 3397 Vagáneková, KUCH ONLINE
1396. 3397 Vagáneková, Katarína alias
1397. 3398 Géci, Imrich ONLINE
1398. 3398 Bober, Peter alias
1399. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
1400. 3399 Penička, Ján alias
1401. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
1402. 3400 Davidová, Zuzana alias
1403. 3400 Fraňová, Lucia alias
1404. 3401 Silvášiová, ULKBch ONLINE
1405. 3401 Ďurovcová, Eva alias
1406. 3401 Molčányiová, Angela alias
1407. 3401 Silvášiová, Ivana alias
1408. 3402 Medvecová, ULF ONLINE
1409. 3402 Medvecová, Ružena alias
1410. 3403 Jenčová, ULKBf ONLINE
1411. 3403 Géciová, Zuzana alias
1412. 3403 Jenčová, Henrieta alias
1413. 3404 Bardzáková, ULB ONLINE
1414. 3404 Bardzáková, Anna alias
1415. 3405 Trochanová, Martina ONLINE
1416. 3406 Huličová, UPF ONLINE
1417. 3406 Huličová, Silvia alias
1418. 3407 Gunčágová, ULKM ONLINE
1419. 3407 Gunčágová, Alena alias
1420. 3407 Hrabovský, Vladimír alias
1421. 3407 Miklošová, Annamária alias
1422. 3408 Jánošová, UF ONLINE
1423. 3408 Jánošová, Ingrid alias
1424. 3409 Lacková, UO ONLINE
1425. 3409 Lacková, Martina alias
1426. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
1427. 3411 Franková, I. IK - 3. posch. ONLINE
1428. 3411 Franková, Ingrid alias
1429. 3412 Kovácsová, Stanislava ONLINE
1430. 3413 Lacková, I. GPK ONLINE
1431. 3413 Lacková, Martina alias
1432. 3414 Herichová, KDD ONLINE
1433. 3414 Herichová, Libuša alias
1434. 3415 Schusterová, Ingrid offline
1435. 3416 Popovičová, I. SK ONLINE
1436. 3416 Popovičová, Daniela alias
1437. 3417 Kaľavská, KD ONLINE
1438. 3417 Kaľavská, Mária alias
1439. 3418 Šutáková, OK ONLINE
1440. 3418 Šutáková, Edita alias
1441. 3419 Kissová, KORL ONLINE
1442. 3419 Kissová, Eva alias
1443. 3420 I. IK, poliklinika ONLINE
1444. 3420 Sotak, Štefan alias
1445. 3421 Illéšová, NK ONLINE
1446. 3421 Dravecká, Ingrid alias
1447. 3421 Gdovinová, Zuzana alias
1448. 3421 Illéšová, Petra alias
1449. 3421 Papíková, Jana alias
1450. 3422 Palkovitsová, I. PK ONLINE
1451. 3422 Palkovitsová, Adriana alias
1452. 3423 Batiová, KOTPU ONLINE
1453. 3423 Batiová, Monika alias
1454. 3423 Filip, Vladimír alias
1455. 3423 Foľvarský, Martin alias
1456. 3423 Gharaibeh, Ahmad alias
1457. 3423 Lacko, Marek alias
1458. 3423 Matúška, Martin alias
1459. 3423 Schreierová, Daniela alias
1460. 3423 Vaško, Gabriel alias
1461. 3424 Kmaková, Anna ONLINE
1462. 3425 Jánošíková, NChK ONLINE
1463. 3426 Šestáková, I. KAIM ONLINE
1464. 3426 Šestáková, Jana alias
1465. 3427 Čechová, I. KRaZM ONLINE
1466. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
1467. 3428 Ambrózyová, Helena alias
1468. 3428 Dudášová, Anna alias
1469. 3428 Kravcová, Paulína alias
1470. 3428 Tóthová, Mária alias
1471. 3429 Krcho, Peter ONLINE
1472. 3430 UEM sekretariat ONLINE
1473. 3430 Cisková, Oľga alias
1474. 3430 Fenčáková, Marta alias
1475. 3430 Francová, Zlatica alias
1476. 3430 Macurová, Veronika alias
1477. 3430 Šafráneková, Gabriela alias
1478. 3430 Vaňková, Monika alias
1479. 3431 Juhásová, ZTB ONLINE
1480. 3431 Juhásová, Gabriela alias
1481. 3431 Lacková, Jaroslava alias
1482. 3432 SMMK offline
1483. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
1484. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
1485. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
1486. 3436 Macková, Jaroslava ONLINE
1487. 3436 Bittó Urbanová, Laura alias
1488. 3437 Mišíková, Eva offline
1489. 3438 Valočiková, Ivana ONLINE
1490. 3439 Praktikáreň - UF ONLINE
1491. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
1492. 3440 Krasnovská, Kristína alias
1493. 3440 Prokopová, Anna alias
1494. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
1495. 3442 Janitorová, Eva ONLINE
1496. 3444 Urban, Peter ONLINE
1497. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
1498. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
1499. 3446 Bejdová, Petra alias
1500. 3446 Hlubeňová Gidová, Denisa alias
1501. 3446 Kačureková, Viktória alias
1502. 3446 Pavliková Bimbová, Zuzana alias
1503. 3446 Schwartzová, Zuzana alias
1504. 3446 Sinčák Konečná, Andrea alias
1505. 3446 Šestáková, Marcela alias
1506. 3447 Birková, Anna ONLINE
1507. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia ONLINE
1508. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
1509. 3449 Bučková, Jana alias
1510. 3449 Jendrichovský, Marián alias
1511. 3449 Kundrátová, Laura alias
1512. 3450 Slovenská, USL ONLINE
1513. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
1514. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
1515. 3453 Alexyová, UHaE ONLINE
1516. 3453 Alexyová, Janka alias
1517. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
1518. 3455 Evelley, Július alias
1519. 3455 Timková, Vladimíra alias
1520. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
1521. 3457 Hudák, Michal offline
1522. 3457 Hudak, Michal alias
1523. 3458 Nerantzakis, Ingrid offline
1524. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
1525. 3460 Schubertová, Andrea ONLINE
1526. 3461 Bomba, Alojz offline
1527. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
1528. 3463 Hijová, Emília ONLINE
1529. 3463 Mojžišová, Gabriela alias
1530. 3464 Doľáková, KSaMCh ONLINE
1531. 3464 Doľáková, Martina alias
1532. 3465 Mahely, KPLaKT offline
1533. 3465 Mahely, Beáta alias
1534. 3466 Kövérová, KPF ONLINE
1535. 3466 Kövérová, Agáta alias
1536. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
1537. 3467 Čabrová, Jarmila alias
1538. 3468 Perešová, II. ChK ONLINE
1539. 3468 Perešová, Nikoleta alias
1540. 3469 Ambro, Ľuboš ONLINE
1541. 3469 Link, René alias
1542. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
1543. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
1544. 3471 Vargová, Viola alias
1545. 3472 Filipová, UP offline
1546. 3473 Sabol, Marián offline
1547. 3474 Jurgová, Tatiana offline
1548. 3475 Vančíková, Jana offline
1549. 3476 Takáč, Peter ONLINE
1550. 3477 Belák, Jozef ONLINE
1551. 3478 Mitro, Peter ONLINE
1552. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
1553. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
1554. 3481 Laputková, Galina ONLINE
1555. 3482 Schréter, Ivan offline
1556. 3483 Jenča, Andrej ONLINE
1557. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
1558. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
1559. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
1560. 3487 Urdzík, Peter ONLINE
1561. 3488 Radoňak, Jozef ONLINE
1562. 3489 SSŠZL ONLINE
1563. 3491 Valanský, Ladislav ONLINE
1564. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
1565. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
1566. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
1567. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
1568. 3495 Došeková, Petra alias
1569. 3495 Feketeová, Eva alias
1570. 3495 Vitková, Marianna alias
1571. 3496 Jochmanová, Ivana offline
1572. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
1573. 3499 Breznoščáková, Dagmar offline
1574. 3500 Salokyová, Henrieta ONLINE
1575. 3500 Súkeníková, Martina alias
1576. 3501 Recepcia Bačíkova ONLINE
1577. 3502 Petrášová, Adriána ONLINE
1578. 3503 Šmocer, Peter offline
1579. 3504 Jenčová, Janka ONLINE
1580. 3505 Jendruch, Jozef ONLINE
1581. 3506 Jenča, Andrej offline
1582. 3507 Jenča, Andrej ONLINE
1583. 3508 Bereš, Milan offline
1584. 3509 Riznič, Marcel offline
1585. 3510 Vantová, Vlasta ONLINE
1586. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
1587. 3512 Jenčová, Janka ONLINE
1588. 3513 Jenča, Andrej offline
1589. 3514 Alexovič, Michal ONLINE
1590. 3514 Gombošová, Laura alias
1591. 3514 Uličná, Csilla alias
1592. 3515 Vančíková, Zdena ONLINE
1593. 3515 Franková, Štefánia alias
1594. 3515 Grohoľová, Mária alias
1595. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
1596. 3516 Radáčiová, Lenka alias
1597. 3517 Kacírová, Mária ONLINE
1598. 3517 Béres Alevová, Agnesa alias
1599. 3518 Pavliuk-Karachevtseva, Andriana ONLINE
1600. 3519 Kristian, Pavol ONLINE
1601. 3519 Ujházi, Simona alias
1602. 3520 Gajdzik, Tomáš ONLINE
1603. 3521 Kačmariková, Andrea ONLINE
1604. 3521 Aljubouri, Mundher Abdulkareem Salman alias
1605. 3521 Gazda, Jakub alias
1606. 3522 Rendešová, Zuzana ONLINE
1607. 3523 Varga, Rastislav ONLINE
1608. 3524 Melegová, Nikola ONLINE
1609. 3524 Gazdová, Mária alias
1610. 3524 Michalková, Radka alias
1611. 3524 Nosálová, Natália alias
1612. 3525 Kuruc, Tomáš ONLINE
1613. 3525 Deptová, Jana alias
1614. 3525 Figurová, Jana alias
1615. 3525 Macejová, Alexandra alias
1616. 3525 Petrová, Klaudia alias
1617. 3526 Bernátová, Silvia ONLINE
1618. 3526 Šarišský, Marek alias
1619. 3527 Hájiková, Martina ONLINE
1620. 3527 Michalová, Zuzana alias
1621. 3528 Miroššay, Andrej ONLINE
1622. 3529 Čoma, Matúš ONLINE
1623. 3530 Kalakaj, Peter ONLINE
1624. 3530 Hurta, Mikuláš alias
1625. 3531 Eftimov, Toni ONLINE
1626. 3532 Kello, Martin ONLINE
1627. 3533 Jarčuška, Pavol ONLINE
1628. 3534 Sonderlichová, Simona ONLINE
1629. 3535 Svoreňová, Zuzana ONLINE
1630. 3536 Paulíny, Zuzana ONLINE
1631. 3537 Miškovský, Pavol ONLINE
1632. 3538 Juhászová, Diana ONLINE
1633. 3539 Blašková, Frederika ONLINE
1634. 3540 Lachváč, Ľubomír ONLINE
1635. 4100 Vratnica, K30 ONLINE
1636. 4100 Borovský, František alias
1637. 4100 Zuber, Jozef alias
1638. 4101 Stieranková, Mária ONLINE
1639. 4102 Markotánová, Soňa ONLINE
1640. 4103 Horňáková, Katarína ONLINE
1641. 4104 Pulíková, Viera ONLINE
1642. 4105 Nobody, Nobody offline
1643. 4106 Očenášová, Beáta ONLINE
1644. 4107 Zurkova, Hedviga ONLINE
1645. 4107 Zontáková, Júlia alias
1646. 4107 Zurková, Hedviga alias
1647. 4108 Tkáčová, Eva ONLINE
1648. 4109 Gonosová, Aneta ONLINE
1649. 4110 Müllerová, Valéria ONLINE
1650. 4111 Vratnica, K26 ONLINE
1651. 4111 Pašková, Ľudmila alias
1652. 4111 Porubanová, Alžbeta alias
1653. 4112 Ščerbová, Mária ONLINE
1654. 4113 Soliar, Ladislav ONLINE
1655. 4114 Svatuška, Ivan ONLINE
1656. 4116 Slaninová, Eva ONLINE
1657. 4117 Palko, Jozef ONLINE
1658. 4122 Nobody, Nobody ONLINE
1659. 4123 nobody, nobody ONLINE
1660. 4125 Nobody, Nobody ONLINE
1661. 4126 Bonk, František ONLINE
1662. 4126 Dobrovič, Ľuboš alias
1663. 4126 Šoltys, Dominik alias
1664. 4127 Nobody, Nobody ONLINE
1665. 4128 Mazák, Ján ONLINE
1666. 4129 Tekeli, Jozef ONLINE
1667. 4129 Jakab, Radomír alias
1668. 4130 Ongaľová, Jana ONLINE
1669. 4131 Fico, Miroslav ONLINE
1670. 4131 Štenpien, Erik alias
1671. 4132 Antalová, Blažena ONLINE
1672. 4133 Vrana, Vladimír ONLINE
1673. 4134 Žuľová, Jana ONLINE
1674. 4134 Seilerová, Monika alias
1675. 4135 Barinková, Milena ONLINE
1676. 4136 Dolobáč, Marcel ONLINE
1677. 4137 Lamačková, Daniela ONLINE
1678. 4137 Becková, Dominika alias
1679. 4137 Illeš, Tomáš alias
1680. 4137 Treščáková, Diana alias
1681. 4139 Bufet, PravF ONLINE
1682. 4140 Čopko, Peter ONLINE
1683. 4141 Bröstl, Alexander ONLINE
1684. 4141 Holländer, Pavel alias
1685. 4142 Dobrovičová, Gabriela ONLINE
1686. 4143 Kanárik, Imrich ONLINE
1687. 4144 Tóthová, Marta ONLINE
1688. 4144 Breichová Lapčáková, Marta alias
1689. 4145 Ferenčíková, Simona ONLINE
1690. 4146 Michaľov, Lukáš ONLINE
1691. 4146 Tóthová, Veronika alias
1692. 4147 Štrkolec, Martin ONLINE
1693. 4148 Romža, Sergej ONLINE
1694. 4149 Katedra, Jazykov ONLINE
1695. 4151 Husár, Ján ONLINE
1696. 4152 Babčák, Vladimír ONLINE
1697. 4153 Dolný, Jaroslav ONLINE
1698. 4154 Bujňáková, Mária ONLINE
1699. 4155 Jánošíková, Martina ONLINE
1700. 4156 Mrázová, Žofia ONLINE
1701. 4157 Benko, Radoslav ONLINE
1702. 4158 Klučka, Ján ONLINE
1703. 4159 Nobody, Nobody ONLINE
1704. 4160 Štrkolec, Miroslav ONLINE
1705. 4160 Popovič, Adrián alias
1706. 4160 Vartašová, Anna alias
1707. 4161 Vojčík, Peter ONLINE
1708. 4162 Koromház, Peter ONLINE
1709. 4163 Kirstová, Katarína ONLINE
1710. 4163 Čollák, Jaroslav alias
1711. 4164 Vaľková, Helena ONLINE
1712. 4165 Molnár, Peter ONLINE
1713. 4165 Filičko, Vladimír alias
1714. 4166 Elbert, Ľudmila ONLINE
1715. 4166 Gregová Širicová, Ľubica alias
1716. 4167 Bačárová, Renáta ONLINE
1717. 4167 Sudzina, Milan alias
1718. 4168 Cakoci, Karin ONLINE
1719. 4168 Sábo, Jozef alias
1720. 4169 Červená, Karolína ONLINE
1721. 4170 Illéšová, Jozefína ONLINE
1722. 4171 Krunková, Alena ONLINE
1723. 4172 Sedláková, Slávka ONLINE
1724. 4172 Sedláková, Slavka alias
1725. 4173 Orosz, Ladislav ONLINE
1726. 4174 Kseňák, Štefan ONLINE
1727. 4174 Farkašová, Simona alias
1728. 4174 Majerčák, Tomáš alias
1729. 4175 Seman, Tibor ONLINE
1730. 4175 Demeková, Ľubica alias
1731. 4175 Jančát, Lukáš alias
1732. 4176 Hučková, Regina ONLINE
1733. 4177 Suchoža, Jozef offline
1734. 4187 Pavlíková, Viera ONLINE
1735. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
1736. 5101 Krokosová, Katarína ONLINE
1737. 5102 FVS, sekretariát katedier ONLINE
1738. 5102 Čurná, Andrea alias
1739. 5102 Šimčáková, Janka alias
1740. 5105 Nečedová, Angela ONLINE
1741. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
1742. 5113 Palúš, Igor IP brána
1743. 5115 Bernátová, Dominika ONLINE
1744. 5115 Kakašová, Michaela IP brána
1745. 5116 Chmelová, Jana ONLINE
1746. 5118 FVS, vratnica ONLINE
1747. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
1748. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
1749. 5122 Vernarský, Martin IP brána
1750. 5123 Jesenko, Michal IP brána
1751. 5124 Molitoris, Peter IP brána
1752. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
1753. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
1754. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
1755. 5127 Orosz, Ladislav ONLINE
1756. 5128 Lachytová, Lenka ONLINE
1757. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
1758. 5131 Župová, Eliška ONLINE
1759. 5131 Rovenská, Denisa IP brána
1760. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
1761. 5133 Mitaľ, Ondrej ONLINE
1762. 5135 Alman, Tomáš IP brána
1763. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
1764. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
1765. 5137 Výrostová, Eva IP brána
1766. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
1767. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
1768. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
1769. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
1770. 5143 Študent, doktorand ONLINE
1771. 5143 Kráľová, Viktória IP brána
1772. 5143 Tóth, Oskár IP brána
1773. 5143 Vyrostko, Matúš IP brána
1774. 5144 Gmitrová, Tatiana ONLINE
1775. 5144 Douša, Milan IP brána
1776. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
1777. 5146 Študent, doktorand ONLINE
1778. 5146 Rožová, Lucia IP brána
1779. 5146 Volochová, Jana IP brána
1780. 5147 Geffert, Richard ONLINE
1781. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
1782. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
1783. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
1784. 5151 Miňová, Katarína IP brána
1785. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
1786. 5153 prodekan FVS, veda, výskum a zahraničie IP brána
1787. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
1788. 5156 Homulková, Zuzana ONLINE
1789. 5157 FVS, personálny ref. ONLINE
1790. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
1791. 5161 Hencovská, Mária IP brána
1792. 5163 Škoda, Štefan ONLINE
1793. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
1794. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
1795. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
1796. 5182 Ličková, Jana ONLINE
1797. 5183 Bačíková, Viera ONLINE
1798. 7100 Vrátnica, Sokrates ONLINE
1799. 7104 Onufrák, Alexander ONLINE
1800. 7104 Kaliňák, Michal alias
1801. 7105 Bzdilová, Renáta ONLINE
1802. 7105 Bardovič, Jakub alias
1803. 7105 Dulinová Bzdilová, Renáta alias
1804. 7106 Gašparíková, Petra ONLINE
1805. 7107 Doktorandi, Politológie ONLINE
1806. 7107 Dubóczi, Peter alias
1807. 7107 Duffeková, Katarína alias
1808. 7107 Dvorský, Tomáš alias
1809. 7107 Feketeová, Benita alias
1810. 7107 Gajdoščík, Dávid alias
1811. 7107 Laczkó, Lucia alias
1812. 7107 Linhartová, Barbora alias
1813. 7107 Lörincová, Katarína alias
1814. 7107 Petriková, Mária alias
1815. 7107 Szabóová, Tímea alias
1816. 7109 Kalina, Ondrej ONLINE
1817. 7109 Dobrowolska Kulanová, Marta alias
1818. 7109 Janovská, Anna alias
1819. 7110 Pekár, Martin ONLINE
1820. 7111 Leško, Vladimír ONLINE
1821. 7112 Sekretariát , KFaDF KAE ONLINE
1822. 7112 Bašistová, Simona alias
1823. 7112 Bosáková, Kristína alias
1824. 7112 Bujnovský, Dávid alias
1825. 7112 Čomorová, Ivana alias
1826. 7112 Deneš, Štefan alias
1827. 7112 Gutter, Oliver alias
1828. 7112 Lepis, Beatrix Susanne alias
1829. 7113 Lovaš, Ladislav ONLINE
1830. 7114 Ferjenčík, Ján ONLINE
1831. 7115 Fedorčáková, Ingebourg ONLINE
1832. 7116 Lengeňová, Eva ONLINE
1833. 7117 Šimon, František ONLINE
1834. 7118 Jenčíková, Blanka offline
1835. 7118 Kleimann, Maren alias
1836. 7118 Molokáčová, Barbora alias
1837. 7118 Popovičová, Alexandra alias
1838. 7118 Strömplová, Ulrika alias
1839. 7119 Puchalová, Ingrid ONLINE
1840. 7120 Quitková, Jana ONLINE
1841. 7121 Onofrejová, Daniela ONLINE
1842. 7121 Eštoková, Eva alias
1843. 7121 Onofrejová, Daniela alias
1844. 7122 Bednár, Marián ONLINE
1845. 7122 Jesenková, Adriana alias
1846. 7123 Jenčušová, Eva ONLINE
1847. 7123 Jenčušová, Eva Zuzana alias
1848. 7124 Hvozdovičová, Dagmar ONLINE
1849. 7125 Lovašová, Soňa ONLINE
1850. 7125 Hovanová, Magdaléna alias
1851. 7125 Šiňanská, Katarína alias
1852. 7125 Tóthová, Lucia alias
1853. 7126 Nezníková, Ľubica ONLINE
1854. 7127 Šutor, Lukáš ONLINE
1855. 7127 Andričík, Marián alias
1856. 7127 Andričíková, Markéta alias
1857. 7127 Milčák, Marián alias
1858. 7128 Sotáková, Emília ONLINE
1859. 7129 Gállová, Oľga ONLINE
1860. 7130 Kelemenová, Karolína ONLINE
1861. 7131 Šlosár, Dušan ONLINE
1862. 7132 Rosivalová Baučeková, Silvia ONLINE
1863. 7132 Filipová, Petra alias
1864. 7132 Kalafus Antoniová, Vesna alias
1865. 7132 Martausová, Martina alias
1866. 7133 Panocová, Renáta ONLINE
1867. 7134 Tholt, Pavol ONLINE
1868. 7134 Jusko, Štefan alias
1869. 7134 Nezník, Peter alias
1870. 7135 Laboratórium, fonetiky ONLINE
1871. 7135 Kiktová, Eva alias
1872. 7136 Hajdučeková, Ivica ONLINE
1873. 7137 Bavoľár, Jozef ONLINE
1874. 7137 Kačmár, Pavol alias
1875. 7137 Köverová, Miroslava alias
1876. 7137 Šebeňa, René alias
1877. 7138 Vladyková, Ľubov ONLINE
1878. 7138 Heldáková, Lucia alias
1879. 7139 Cenková, Renáta ONLINE
1880. 7139 Getlík, Peter alias
1881. 7139 Gladiš, Marián alias
1882. 7139 Puchala, Jozef alias
1883. 7139 Sabol, Ján alias
1884. 7140 Mrázová, Eva ONLINE
1885. 7141 Franko, Štefan ONLINE
1886. 7142 Šivecová, Jana ONLINE
1887. 7144 Sabolíková, Karin ONLINE
1888. 7144 Magsamen, Kurt alias
1889. 7144 Saboviková, Adriana alias
1890. 7145 Žiaková, Eva ONLINE
1891. 7146 Doktorandi, KSP ONLINE
1892. 7146 Bačová, Monika alias
1893. 7146 Olšavská, Lenka alias
1894. 7146 Petriková, Františka alias
1895. 7146 Vašková, Andrea alias
1896. 7148 Ráczová, Beáta ONLINE
1897. 7148 Hricová, Monika alias
1898. 7148 Kováčová Holevová, Bibiána alias
1899. 7148 Slavkovská, Miriam alias
1900. 7149 Doktorandi, KAaA ONLINE
1901. 7149 Bidault, Valentine alias
1902. 7149 Borková, Lýdia alias
1903. 7149 Eperješiová, Zuzana alias
1904. 7149 Miklossiová, Karin alias
1905. 7149 Nogolová, Veronika alias
1906. 7149 Simková, Eva alias
1907. 7149 Solejová, Zuzana alias
1908. 7149 Šera, Filip alias
1909. 7149 Tóth, Dominika alias
1910. 7149 Trebuňová, Jana alias
1911. 7150 Sabol, Ján ONLINE
1912. 7150 Bónová, Iveta alias
1913. 7150 Ivančová, Lena alias
1914. 7151 Zimmermann, Július ONLINE
1915. 7153 Fedáková, Katarína ONLINE
1916. 7153 Džambová, Anna alias
1917. 7154 Kováčová, Michaela ONLINE
1918. 7155 Gbúr, Ján ONLINE
1919. 7156 Jasinská, Lucia ONLINE
1920. 7156 Petáková, Dominika alias
1921. 7157 Šutaj, Štefan ONLINE
1922. 7157 Fedorčáková, Mária alias
1923. 7158 Doktorandi, Psychologia ONLINE
1924. 7158 Ďurbisová, Simona alias
1925. 7158 Nezkusilová, Jana alias
1926. 7158 Spišáková, Dominika alias
1927. 7158 Weissová, Simona alias
1928. 7161 Orosová, Oľga ONLINE
1929. 7162 Paľová, Mária ONLINE
1930. 7162 Brtko, Martin alias
1931. 7162 Gajdoš, Roman alias
1932. 7162 Kukučková, Katarína alias
1933. 7162 Sock, Rudolph alias
1934. 7163 Mesárošová, Margita ONLINE
1935. 7164 Tokárová, Zuzana ONLINE
1936. 7164 Nagy, Csilla alias
1937. 7164 Otčenášová, Slávka alias
1938. 7164 Sendeková, Marta alias
1939. 7165 KPPaPZ, Doktorandi ONLINE
1940. 7165 Abrinková, Lenka alias
1941. 7165 Hajduch, Bohuš alias
1942. 7165 Lučanská, Frederika alias
1943. 7165 Štefaňáková, Marcela alias
1944. 7166 Váliková, Eva ONLINE
1945. 7167 Hrehor, Henrich ONLINE
1946. 7167 Jančura, Mikuláš alias
1947. 7167 Melichárek, Maroš alias
1948. 7168 Doktorandi, Histórie ONLINE
1949. 7168 Arzmi, Azmah alias
1950. 7168 Dudych, Agnès alias
1951. 7168 Filčáková, Miriama alias
1952. 7168 Fogelová, Patrícia alias
1953. 7168 Górka, Adam alias
1954. 7168 Hromuľaková, Katarína alias
1955. 7168 Janinovič, Jovana alias
1956. 7168 Jirásek, Ondřej alias
1957. 7168 Kacerová, Barbara alias
1958. 7168 Katriňák, Lukáš alias
1959. 7169 Stekauer, Pavel ONLINE
1960. 7169 Tomaščíková, Slávka alias
1961. 7170 Orosová, Renáta ONLINE
1962. 7171 Polák, Tomáš ONLINE
1963. 7172 Kohoutková, Lenka ONLINE
1964. 7172 Ferencová, Janka alias
1965. 7172 Petríková, Katarína alias
1966. 7172 Starosta, Volodymyr alias
1967. 7173 Gbúrová, Marcela ONLINE
1968. 7175 Dobiaš, Daniel ONLINE
1969. 7177 Bačíková, Mária ONLINE
1970. 7177 Benka, Jozef alias
1971. 7177 Hricová, Lucia alias
1972. 7178 Bojková, Alžbeta ONLINE
1973. 7178 Fedorčák, Peter alias
1974. 7178 Magdoško, Drahoslav alias
1975. 7178 Regináčová, Nikola alias
1976. 7178 Śnieżko, Alžbeta alias
1977. 7180 Gajdošová, Beata ONLINE
1978. 7181 Mayerová, Katarína ONLINE
1979. 7182 Eštok, Gabriel ONLINE
1980. 7183 Bereczová, Lýdia ONLINE
1981. 7184 Doktorandi, Slovakistika ONLINE
1982. 7184 Fedorková, Andrea alias
1983. 7184 Havrila, Patrícia alias
1984. 7184 Homoľová, Gabriela alias
1985. 7184 Kulíková, Terézia alias
1986. 7184 Michalčík, Igor alias
1987. 7184 Onušková, Gabriela alias
1988. 7184 Oravcová, Alena alias
1989. 7184 Papcunová, Patrícia alias
1990. 7185 Šutajová, Jana ONLINE
1991. 7185 Ruman, Ján alias
1992. 7186 Vrátnica, Aristoteles ONLINE
1993. 7186 Borodáč, Ján alias
1994. 7186 Borodáč, Viktor alias
1995. 7186 Karaffa, Viliam alias
1996. 7187 Bavoľárová, Ľudmila ONLINE
1997. 7188 Marcinová, Emília ONLINE
1998. 7189 Andričík, Marián ONLINE
1999. 7190 Balegová, Jana ONLINE
2000. 7190 Katreničová, Anabela alias
2001. 7190 Krokosová, Zuzana alias
2002. 7191 Kolaříková, Zuzana ONLINE
2003. 7191 Klimčáková, Lenka alias
2004. 7191 Mitríková, Barbara alias
2005. 7191 Naďová, Zuzana alias
2006. 7192 Petruňová, Helena ONLINE
2007. 7192 Slovenská, Viktória Mária alias
2008. 7193 Rozenfeld, Július ONLINE
2009. 7193 Buráková, Zuzana alias
2010. 7193 Šnircová, Soňa alias
2011. 7194 Lichner, Vladimír ONLINE
2012. 7195 Hajduková, Katarína ONLINE
2013. 7197 Mičaninová, Mária ONLINE
2014. 7198 KFaDF, Doktorandi ONLINE
2015. 7199 Andreanský, Eugen ONLINE
2016. 7205 Sedláková, Marianna ONLINE
2017. 7207 Stojka, Róbert ONLINE
2018. 7207 Andreanský, Eugen alias
2019. 7207 Hruška, Dušan alias
2020. 7207 Škára, Martin alias
2021. 7208 Kaminská, Ľubomíra ONLINE
2022. 7208 Borza, Peter alias
2023. 7209 Humenna, Oksana ONLINE
2024. 7209 Barnišinová, Lívia alias
2025. 7209 Jurečková, Beáta alias
2026. 7209 Madárová, Ingrid alias
2027. 7209 Pálová, Veronika alias
2028. 7209 Tóthová, Lucia alias
2029. 7210 Körtvélyessy, Lívia ONLINE
2030. 7210 Gregová, Renáta alias
2031. 7210 Janigová, Slávka alias
2032. 7210 Panocová, Renáta alias
2033. 7210 Timková, Renáta alias
2034. 7227 Sekerák, Marek ONLINE
2035. 7272 Linka detskej, dôvery ONLINE
2036. 7273 Lovašová, Danka ONLINE
2037. 7286 Adamíková, Daniela ONLINE
2038. 8110 Test - presný čas automat
2039. 8111 Test - privítanie automat
2040. 8112 Hudba, BigSky automat
2041. 8113 Hudba, Clockwork automat
2042. 8114 Test - chyba automat
2043. 8115 Test - pípnutie automat
2044. 8120 Test - dovidenia automat
2045. 81200 Krištof, Ján automat
2046. 8123 Test - spätné volanie automat
2047. 8211 Test - opakovač automat
2048. 8291 Hlasová pošta, zaslanie automat
2049. 8292 Hlasová pošta, čítanie automat
2050. 851xxxx Odkaz pre schránku xxxx automat
2051. 852xxxx Vypočutie odkazov schránky xxxx automat
2052. 8888 Spojovateľka automat