Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 1100 Vrátnica, Šrobárova 2 ONLINE
2. 1105 Folklórny súbor Hornád offline
3. 1110 Kvitkovský, Maroš ONLINE
4. 1112 Babušík Adamčíková, Linda ONLINE
5. 1120 Markušová, Erika ONLINE
6. 1121 Pavlíková, Svetlana offline
7. 1122 Balážová, Lenka ONLINE
8. 1122 Balážová, Marta alias
9. 1123 Lučanská, Renáta ONLINE
10. 1124 Onderko, Lucia ONLINE
11. 1124 Špilárová, Helena alias
12. 1125 Horváthová, Anna ONLINE
13. 1126 Pirčáková, Renáta ONLINE
14. 1127 Rozumová, Renáta ONLINE
15. 1128 Sidorová, Andrea ONLINE
16. 1129 Szattlerová, Zuzana ONLINE
17. 1130 Rozmanová, Renáta ONLINE
18. 1131 Pethöová, Emília ONLINE
19. 1132 Škvarková, Simona ONLINE
20. 1133 Lejková, Júlia ONLINE
21. 1134 Himič, Natália ONLINE
22. 1135 Jarčuška, Pavol ONLINE
23. 1136 Hupcejová, Jozefína ONLINE
24. 1136 Laudárová, Anna alias
25. 1137 Talárovičová, Štefánia ONLINE
26. 1138 Maliar, Karol ONLINE
27. 1139 Havrilová, Jana ONLINE
28. 1140 Čorňáková, Daniela ONLINE
29. 1141 Havrilová, Ružena ONLINE
30. 1142 Görčöšová, Tatiana ONLINE
31. 1143 Dlugošová, Lucia ONLINE
32. 1144 Ballová, Zuzana ONLINE
33. 1145 Gbúr, Ján ONLINE
34. 1146 Mareková, Mária offline
35. 1147 Špontáková, Monika ONLINE
36. 1148 Bujňáková, Mária ONLINE
37. 1148 Bröstl, Alexander alias
38. 1149 Lišková, Renata ONLINE
39. 1150 Gažová, Zuzana ONLINE
40. 1151 Zelenák, Kamil ONLINE
41. 1152 Malachovská, Monika ONLINE
42. 1152 Bahtijarevičová, Mária alias
43. 1153 Čabalová, Eva ONLINE
44. 1154 Pokrivčáková, Marcela ONLINE
45. 1155 Kratyinová, Zuzana ONLINE
46. 1156 Begányiová, Eva ONLINE
47. 1157 Kasagrandová, Anna ONLINE
48. 1158 Podlesná, Ivana ONLINE
49. 1159 Vasiľová, Mária ONLINE
50. 1160 Fedoročko, Peter offline
51. 1160 Černák, Juraj alias
52. 1161 Nováková, Alexandra ONLINE
53. 1162 Sabolová, Adriana ONLINE
54. 1163 Horváthová, Tatiana ONLINE
55. 1163 Laurichová, Magdaléna alias
56. 1164 Ručinská, Silvia ONLINE
57. 1165 Šuba, Dušan ONLINE
58. 1166 Filipová, Daniela ONLINE
59. 1167 Karenová, Danuša ONLINE
60. 1168 Richnavský, Ján ONLINE
61. 1169 Čipkár, Ján ONLINE
62. 1170 Matejová, Viera ONLINE
63. 1171 Vojtová, Edita ONLINE
64. 1172 Udrzba Rekt. ONLINE
65. 1172 Béreš, Peter alias
66. 1173 Princík, Ivor ONLINE
67. 1174 Kováč, Ľubomír ONLINE
68. 1175 Raková, Ivana ONLINE
69. 1176 Hudec, Igor ONLINE
70. 1177 Mock, Andrej ONLINE
71. 1178 Princík, Ivor ONLINE
72. 1179 Panigaj, Ľubomír ONLINE
73. 1180 Parimuchová, Andrea ONLINE
74. 1180 Mikitová, Barbora alias
75. 1181 Šmajda, Beňadik ONLINE
76. 1182 Fedoročko, Peter ONLINE
77. 1183 UBEV PF, Sekretariát (Moyzesova) ONLINE
78. 1183 Gálik, Ján alias
79. 1183 Kováčová, Darina alias
80. 1184 Ševc, Juraj ONLINE
81. 1184 Alexovič Matiašová, Anna alias
82. 1184 Tonelli Gombalová, Zuzana alias
83. 1185 Pástorová, Eva ONLINE
84. 1186 Daxnerová, Zuzana ONLINE
85. 1187 Mišúrová, Eva ONLINE
86. 1188 Jendželovská, Zuzana ONLINE
87. 1188 Bilá, Dominika alias
88. 1188 Buľková, Viktória alias
89. 1188 Lompartová, Soňa alias
90. 1188 Vargová, Jana alias
91. 1189 Balážová, Viera ONLINE
92. 1190 Sačková, Veronika ONLINE
93. 1190 Šemeláková, Martina alias
94. 1191 Kolesárová, Mariana ONLINE
95. 1191 Kisková, Jana alias
96. 1191 Maliničová, Lenka alias
97. 1192 - Špaková Raschmanová, Jana offline
98. 1193 Elečko, Ján ONLINE
99. 1193 Fabián, Martin alias
100. 1193 Fábian, Martin alias
101. 1193 Rončák, Róbert alias
102. 1194 Olekšák, Patrik ONLINE
103. 1194 Fazekašová, Simona alias
104. 1194 Široký, Michael alias
105. 1195 Chodba UCHV, 2. poschodie RBL ONLINE
106. 1195 Ordošová, Gabriela alias
107. 1195 Špaková Raschmanová, Jana alias
108. 1195 Tvrdoňová, Monika alias
109. 1196 Budovská, Mariana ONLINE
110. 1196 Slepčíková, Paulína alias
111. 1197 Hamuľaková, Slávka ONLINE
112. 1197 Janovec, Ladislav alias
113. 1198 UCHV PF, Sekretariát ONLINE
114. 1198 Veselovská, Zuzana alias
115. 1199 Jendželovský, Rastislav ONLINE
116. 1200 Kleinová, Viera ONLINE
117. 1201 Pristaš, Peter ONLINE
118. 1202 Ľuptáčik, Peter ONLINE
119. 1202 Jakšová, Patrícia alias
120. 1203 Raschmanová, Natália ONLINE
121. 1204 Košuth, Ján ONLINE
122. 1204 Babinčák, Marián alias
123. 1204 Majerník, Martin alias
124. 1205 Panigaj, Martin ONLINE
125. 1206 Parošová, Jana ONLINE
126. 1206 Parošová, Janka alias
127. 1207 Uhrin, Marcel ONLINE
128. 1208 Majláth, Igor ONLINE
129. 1208 Majláthová, Viktória alias
130. 1209 Bojková, Bianka ONLINE
131. 1210 Kimáková, Patrícia ONLINE
132. 1210 Bubanová, Dominika alias
133. 1210 Eliašová, Diana alias
134. 1210 Ilkovičová, Lenka alias
135. 1210 Kúkeľová, Diana alias
136. 1210 Onderková, Anna alias
137. 1210 Štafuriková, Andrea alias
138. 1211 Obšitošová, Ingrid ONLINE
139. 1211 Petrovičová, Eva alias
140. 1212 Laboratórium, RBL - č.m. 101 ONLINE
141. 1212 Parošová, Janka alias
142. 1213 Doktorandi UBEV , RB m.c. 9 ONLINE
143. 1213 Fecková, Barbora alias
144. 1213 Lászlóová, Katarína alias
145. 1213 Macejová, Mária alias
146. 1213 Timková, Ivana alias
147. 1213 Zsóková, Erika alias
148. 1214 Kassayová, Monika ONLINE
149. 1215 Audítor offline
150. 1216 Kisková, Terézia ONLINE
151. 1216 Pipová, Natália alias
152. 1217 Doktorandi, UCHV m.c.5 RB ONLINE
153. 1217 Halaganová, Andrea alias
154. 1218 Zibrinyiová, Veronika ONLINE
155. 1218 Kožárová, Zuzana alias
156. 1219 Vojtasová, Mária ONLINE
157. 1220 Hradická, Petra ONLINE
158. 1220 Pačuta, Adriana alias
159. 1220 Vilhanová, Katarína alias
160. 1220 Zakuťanská, Petra alias
161. 1221 Raši, Tomáš offline
162. 1221 Pikalík, Mário alias
163. 1222 Šalachová, Monika ONLINE
164. 1223 Demečková, Vlasta ONLINE
165. 1224 Ahlersová, Eva offline
166. 1224 Ahlers, Ivan alias
167. 1225 Balogová, Monika ONLINE
168. 1225 Horváth, Enikő alias
169. 1225 Nusová, Gréta alias
170. 1226 Havrilová, Jana ONLINE
171. 1227 Tomášková, Nataša ONLINE
172. 1227 Garajová, Katarína alias
173. 1228 Sedláková rod.Kadukova, Jana ONLINE
174. 1228 Sedláková, Jana alias
175. 1229 Kristian, Pavol ONLINE
176. 1234 Sorter, RBL - c.m. 034 ONLINE
177. 1235 Jakšová, Patrícia ONLINE
178. 1235 Haľková, Beáta alias
179. 1235 Jureková, Nikola alias
180. 1235 Rudy, Ján alias
181. 1236 Szczecinová, Andrea ONLINE
182. 1237 Konfokalny mikroskop, RBL - č.m. 027 ONLINE
183. 1246 Serbin, Rastislav ONLINE
184. 1246 Brudňáková, Martina alias
185. 1246 Chromá, Renáta alias
186. 1246 Kozlov, Oleksandr alias
187. 1246 Rečlo, Michal alias
188. 1246 Tóth, Ján alias
189. 1247 lab. Separacnych metod, PF ONLINE
190. 1255 Baloghová, Silvia ONLINE
191. 1255 Sekeráková, Dana alias
192. 1256 Špaková Raschmanová, Jana ONLINE
193. 1257 Pavlovová, Veronika ONLINE
194. 1261 Antalík, Marián ONLINE
195. 1262 Víglaský, Viktor ONLINE
196. 1263 Kožurková, Mária ONLINE
197. 1263 Sabolová, Danica alias
198. 1264 Džadžovská, Zuzana ONLINE
199. 1265 Tomášiková, Vladimíra ONLINE
200. 1266 Pezlarová, Katarína ONLINE
201. 1267 Kačalová, Michaela ONLINE
202. 1267 Raková, Ivana alias
203. 1268 Juhászová, Michala ONLINE
204. 1269 Šimková, Slávka ONLINE
205. 1270 Kováč, Július ONLINE
206. 1271 Hendrichovská, Nicol ONLINE
207. 1272 Krivoš-Bellušová, Denisa ONLINE
208. 1273 Černegová, Miroslava ONLINE
209. 1274 Nináčová, Katarína ONLINE
210. 1275 Hrešková, Gabriela ONLINE
211. 1276 Pezlar, Ivan ONLINE
212. 1277 Herceg, Slavko ONLINE
213. 1278 Kováčová, Eva ONLINE
214. 1278 Tomko, Martin alias
215. 1279 Medová, Silvia ONLINE
216. 1280 Bajusová, Henrieta ONLINE
217. 1282 Sekerák, Jozef ONLINE
218. 1283 Fecková, Beáta ONLINE
219. 1284 Kalakay, Radoslav ONLINE
220. 1284 Adamek, Rastislav alias
221. 1285 Hajduk, Róbert ONLINE
222. 1286 Blichová, Slavka ONLINE
223. 1287 Takáč, Karol ONLINE
224. 1288 Pundová, Drahomíra ONLINE
225. 1288 Derjaninová, Lenka alias
226. 1289 Rigasová, Ivana ONLINE
227. 1290 Šveda, Dušan ONLINE
228. 1292 Jedáleň Moyzesova 9 , suterén ONLINE
229. 1293 Jedáleň Moyzesova 9 , Poschodie ONLINE
230. 1294 Griga, František ONLINE
231. 1294 Slašťan, Ján alias
232. 1299 Kontrola ONLINE
233. 1501 Jantošovič, Jozef ONLINE
234. 1509 Kalakaj, Peter offline
235. 1510 Hutňan, Emil ONLINE
236. 1511 Šusterová, Jana ONLINE
237. 1512 Ondrejová, Erika ONLINE
238. 1513 Baranko, Miroslav ONLINE
239. 1514 Sedláková, Helena ONLINE
240. 1515 Ondrej, Ján ONLINE
241. 1516 Yanochko, Viktoria ONLINE
242. 1517 Paňková, Mária ONLINE
243. 1520 Pomikala, Miroslav ONLINE
244. 1521 Berezňaková, Jana ONLINE
245. 1522 Lipták, Marek ONLINE
246. 1538 Béres, Jozef ONLINE
247. 1539 Nobody, Nobody offline
248. 1540 Blichová, Slávka ONLINE
249. 1541 Šveda, Dušan offline
250. 1542 Hajduk, Róbert offline
251. 1543 Sekerák, Jozef offline
252. 1544 Tomášiková, Vladimíra offline
253. 1545 Gajdoš, Jozef offline
254. 1546 Derjaninová, Lenka offline
255. 1548 Kalakay, Radoslav offline
256. 1552 Štofová, Gabriela ONLINE
257. 1558 Horbacz, Agata Dorota ONLINE
258. 1558 Dračková, Dana alias
259. 1558 Horbacz, Agata alias
260. 1558 Potočníková, Jana alias
261. 1559 Cimboláková, Iveta ONLINE
262. 1559 Šulc, Ivan alias
263. 1560 Vrátnica ŠD, Popradská 66 ONLINE
264. 1561 Komenská, Jana ONLINE
265. 1562 Vargová, Iveta ONLINE
266. 1563 Jedáleň, Jesenná 5 ONLINE
267. 1565 ŠJ, Pokladňa ONLINE
268. 1566 Berezňáková, Anna ONLINE
269. 1567 Béreš, Peter ONLINE
270. 1578 Trepáčová, Stanislava ONLINE
271. 1580 Čorňaková, Katarína ONLINE
272. 1581 Tomčíková, Mária ONLINE
273. 1582 Koľveková, Mária ONLINE
274. 1583 Kudláčová, Zdenka ONLINE
275. 1584 Paulíny, Zuzana ONLINE
276. 1585 Lukáčová, Mária ONLINE
277. 1586 Ciberejová, Gabriela ONLINE
278. 1587 Svoreňová, Zuzana ONLINE
279. 1588 Gazdová, Eva offline
280. 1589 Popovič, Marián ONLINE
281. 1590 Gajdošová, Mária ONLINE
282. 1591 Fecková, Dona ONLINE
283. 1593 Džoganová, Oľga ONLINE
284. 1595 Tkáč, Michal ONLINE
285. 1596 Juhászová, Diana ONLINE
286. 1597 Imreczeová, Mária ONLINE
287. 1598 Szczecinová, Hedviga ONLINE
288. 1599 CIaKT, fax ONLINE
289. 1600 Hurová, Ľubica ONLINE
290. 1601 Sovák, Pavol ONLINE
291. 1603 Mártonfi, Pavol ONLINE
292. 1603 Mochnacký, Sergej alias
293. 1604 Katedra telesnej výchovy ONLINE
294. 1604 Tkáčiková, Ľudmila alias
295. 1605 Šulc, Ivan offline
296. 1606 Džuganová, Daniela ONLINE
297. 1607 Nagyová, Petra ONLINE
298. 1608 Univerzitná knižnica, sekretariat ONLINE
299. 1608 Vrancová, Eva alias
300. 1609 Moňok, Jozef ONLINE
301. 1610 Samuelisová, Judita ONLINE
302. 1611 Vraštiaková, Valéria ONLINE
303. 1611 Turkiňáková, Silvia alias
304. 1612 Babicová, Zuzana ONLINE
305. 1612 Krjaková, Iveta alias
306. 1613 UK UPJŠ, Filozofická knižnica ONLINE
307. 1613 Kolinovský, Radoslav alias
308. 1614 Rakúska knižnica ONLINE
309. 1614 Kostelníková, Stanislava alias
310. 1616 Marcinová, Klára ONLINE
311. 1617 UK UPJŠ, - edičné ONLINE
312. 1617 Medviďová, Eva alias
313. 1618 Knižnica UPJŠ, Medická 6 ONLINE
314. 1618 Timková, Jana alias
315. 1619 Lek. knižnica, pozičovňa ONLINE
316. 1619 Garčarová Živčáková, Iveta alias
317. 1619 Homolová, Katarína alias
318. 1619 Karaffová, Viera alias
319. 1619 Moravčíková, Andrea alias
320. 1619 Juhászová, Eva alias
321. 1621 Halamová, Dáša ONLINE
322. 1623 Küchelová, Zuzana ONLINE
323. 1623 Brtková, Mirianna alias
324. 1623 Zusková, Klaudia alias
325. 1624 Buková, Alena ONLINE
326. 1625 Čižmár, Peter offline
327. 1626 Dohovičová, Andrea ONLINE
328. 1626 Sadloňová, Zuzana alias
329. 1627 Kaško, Dávid ONLINE
330. 1627 Valanský, Marek alias
331. 1628 Uher, Ivan ONLINE
332. 1628 Junger, Ján alias
333. 1629 Bakalár, Peter ONLINE
334. 1629 Čurgali, Marcel alias
335. 1630 Imrich, Staško ONLINE
336. 1630 Sláviková, Cecília alias
337. 1631 Marčišinová, Romana ONLINE
338. 1632 Juhászová, Agnesa ONLINE
339. 1632 Vokálová, Júlia alias
340. 1633 Sedláková, Helena ONLINE
341. 1635 Matyášová, Eva ONLINE
342. 1635 Forraiová, Andrea alias
343. 1640 Knižnica, FVS ONLINE
344. 1640 Lukáčová, Kvetoslava alias
345. 1640 Porubanová, Renáta alias
346. 1640 Lukáčová, Kvetoslava alias
347. 1641 Janovská, Dominika ONLINE
348. 1641 Sláviková, Veronika alias
349. 1642 Matušovičová, Eva ONLINE
350. 1644 Zrník, Martin ONLINE
351. 1645 Madlenáková, Helena ONLINE
352. 1646 Čontofalská, Zuzana ONLINE
353. 1647 Matušovičová, Eva ONLINE
354. 1648 Brutovská, Romana ONLINE
355. 1648 Szabóová, Kvetoslava alias
356. 1649 Petrušová, Darina ONLINE
357. 1650 FIL knižnica, učebňa offline
358. 1651 Práv. knižnica, študovňa prízemie ONLINE
359. 1651 Majorošová, Zuzana alias
360. 1651 Majorošová, Zuzana alias
361. 1651 Szabóová, Kvetoslava alias
362. 1652 Lek. knižnica, študovňa ONLINE
363. 1653 Práv. knižnica, výpožička ONLINE
364. 1653 Makarová, Jana alias
365. 1653 Domaracká, Gabriela alias
366. 1654 Sklad M9 ONLINE
367. 1655 Klimová, Agnesa ONLINE
368. 1656 Haľama, Jozef ONLINE
369. 1660 Venceľová, Adriána ONLINE
370. 1661 Sabo, Maroš ONLINE
371. 1662 Horňáková, Nataša ONLINE
372. 1663 Mikita, Štefan ONLINE
373. 1664 Makarová, Jana offline
374. 1665 Garáže, UPJŠ ONLINE
375. 1667 Vrátnica BZ, Mánesova ONLINE
376. 1668 Repčáková, Klára offline
377. 1669 Kelbel, Peter ONLINE
378. 1670 Botanická záhrada, Herbár ONLINE
379. 1671 Suvák, Martin ONLINE
380. 1672 Fridman, Peter ONLINE
381. 1673 Gregorek, Robert ONLINE
382. 1674 Mártonfiová, Lenka ONLINE
383. 1675 Lengyelová, Katarína ONLINE
384. 1676 Dědečková, Jaroslava ONLINE
385. 1676 Sabolová, Viera alias
386. 1676 Tomašová, Lenka alias
387. 1677 Petrilová, Valéria offline
388. 1678 Vrátnica ŠD, Popradská 76 ONLINE
389. 1679 Lehotská, Veronika ONLINE
390. 1680 Maligda, Jozef ONLINE
391. 1681 Šmajdová, Viera ONLINE
392. 1682 Adamčíková, Iveta ONLINE
393. 1682 Študentská jedáleň alias
394. 1683 Tóthová, Mária ONLINE
395. 1684 Lukačková, Irina ONLINE
396. 1685 Vargová, Iveta offline
397. 1686 Jurová, Iveta ONLINE
398. 1687 Kőröšiová, Agnesa ONLINE
399. 1688 Mravec, Igor ONLINE
400. 1689 Šatňa údržby ONLINE
401. 1690 Dielňa ŠDaJ offline
402. 1691 Miľová, Eva ONLINE
403. 1692 ŠDaJ, Kaviareň ONLINE
404. 1693 ŠD, Sklad ONLINE
405. 1694 Töröková, Magdaléna offline
406. 1695 Správca siete, ŠDaJ ONLINE
407. 1696 Vrátnica ŠD, Medická 6 ONLINE
408. 1697 Vrátnica ŠD, Medická 4 ONLINE
409. 1698 Šimkaninová, Dagmar ONLINE
410. 1699 Bokšová, Beáta ONLINE
411. 2108 Kireš prodekan PF, vonkajšie vzťahy ONLINE
412. 2109 Dekanát PF, Fax offline
413. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
414. 2114 Dovhunová, Ema ONLINE
415. 2115 Štefaníková, Denisa ONLINE
416. 2116 Sováková, Iveta ONLINE
417. 2117 Cechlárová prodekanka PF, pre vzdelávanie ONLINE
418. 2118 Pivarníková, Agnesa ONLINE
419. 2119 Dekan PF ONLINE
420. 2119 Semanišin, Gabriel alias
421. 2120 - Pažinová, Erika offline
422. 2121 Krištofová, Silvia ONLINE
423. 2123 Pitoňáková, Eva ONLINE
424. 2124 Kováčová, Anabela ONLINE
425. 2125 Archiv PF, Šrob.2, Kováčová Anabela ONLINE
426. 2126 Dlugoš, Jozef ONLINE
427. 2131 Kimáková, Jana ONLINE
428. 2133 Kobulárová, Lenka ONLINE
429. 2135 Vašková, Viera ONLINE
430. 2136 Zezulova, Hana ONLINE
431. 2136 Žežulová, Hana alias
432. 2137 Ujlaky, Jácint ONLINE
433. 2141 Margecanská, Jana ONLINE
434. 2141 Paucová, Jana alias
435. 2151 Veľková, Alica ONLINE
436. 2153 Ižariková, Lenka ONLINE
437. 2153 Dovhunová, Ema alias
438. 2153 Petruláková, Zuzana alias
439. 2154 Molnárová, Soňa ONLINE
440. 2155 Orinakova prodekanka PF, pre vedu a výskum ONLINE
441. 2158 Mosáthová, Mária ONLINE
442. 2162 Kačur, Ľubomír ONLINE
443. 2179 Libová, vedúca sekretariátu PF ONLINE
444. 2179 Libová, Svetlana alias
445. 2180 Labancová, tajomníčka PF ONLINE
446. 2180 Labancová, Lenka alias
447. 2181 Dekanát PF, Sekretariát ONLINE
448. 2181 Pavúková, Jana alias
449. 2181 Timková, Magdaléna alias
450. 2200 Andrejko, Marián ONLINE
451. 2201 CAI PF, Sekretariát ONLINE
452. 2201 Krivjanská, Helena alias
453. 2201 Krivjanská, Helena alias
454. 2202 hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O84 m.c.144 ONLINE
455. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
456. 2203 Kravčáková, Adela alias
457. 2204 Porhinčák, Štefan, kancelaria ONLINE
458. 2204 Kuzma, Miron alias
459. 2205 Onofrejová, Monika ONLINE
460. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
461. 2207 doktorandi ÚMV, SJ1O80 a ONLINE
462. 2207 Vojtková, Erika alias
463. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
464. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
465. 2210 lab. prip. a charakt. nanostruktur, Komanicky ONLINE
466. 2211 Soták, Roman ONLINE
467. 2212 Paulíny, Zuzana ONLINE
468. 2213 ÚMV PF, Sekretariát ONLINE
469. 2213 Knapíková, Zlatica alias
470. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
471. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
472. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
473. 2216 Berta, Martin alias
474. 2216 Dušeková, Eva alias
475. 2216 Espina García, Alba alias
476. 2216 Havadej, Samuel alias
477. 2216 Hovan, Andrej alias
478. 2216 Hrivňak, Stanislav alias
479. 2216 Jakabčin, Patrik alias
480. 2216 Jutková, Annamária alias
481. 2216 Kopčová, Katarína alias
482. 2216 Lenkavská, Lenka alias
483. 2217 Daňková, Viera offline
484. 2218 kanc. 51A, UFV ONLINE
485. 2219 Feher, Alexander ONLINE
486. 2220 Feher, Alexander ONLINE
487. 2221 Dielňa, CAI PF ONLINE
488. 2221 Kovaľ, Maroš alias
489. 2221 Marková, Eva alias
490. 2221 Staňa, Richard alias
491. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
492. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
493. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
494. 2224 Daňková, Viera ONLINE
495. 2225 Porhinčák, Štefan, notebook ONLINE
496. 2225 Porhinčák, Štefan alias
497. 2227 Kuzma, Miron, notebook ONLINE
498. 2228 Staňa, Richard ONLINE
499. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
500. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
501. 2230 Kalagov, Georgii alias
502. 2230 Khmara, Viktor alias
503. 2230 Mohylna, Mariia alias
504. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
505. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek, laboratórium KBF PF ONLINE
506. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
507. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF ONLINE
508. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
509. 2236 Füzer, Ján ONLINE
510. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
511. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
512. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
513. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
514. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
515. 2242 Fabián, Marián alias
516. 2242 Kundrát, Martin alias
517. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
518. 2243 Huntošová, Veronika alias
519. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
520. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
521. 2245 Naďová, Zuzana alias
522. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
523. 2246 Fabián, Marián alias
524. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
525. 2248 Kožár, Tibor alias
526. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
527. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
528. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF ONLINE
529. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
530. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
531. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
532. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
533. 2256 Harminc, Matúš ONLINE
534. 2256 Franko, Marek alias
535. 2257 UINF, UINF offline
536. 2258 doktorandi ÚMV, SJ1O80 b offline
537. 2258 Šurimová, Mária alias
538. 2258 Tamášová, Martina alias
539. 2259 Kiseľák, Jozef offline
540. 2260 Lab. Jadrovej fyziky, KJF UFV PF offline
541. 2260 Kravčáková, Adela alias
542. 2260 Vrláková, Janka alias
543. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
544. 2266 test offline
545. 2271 Liško, František ONLINE
546. 2272 Grondželová, Nora offline
547. 2273 Murín, Pavel ONLINE
548. 2274 Krivoš-Belluš, Rastislav offline
549. 2275 Čižmár, Peter offline
550. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
551. 2277 Lab. 2 biotechnologie a bunkovej fyziologie, KBF PF offline
552. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
553. 2280 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
554. 2281 Čižmár, Erik ONLINE
555. 2281 Tarasenko, Róbert alias
556. 2282 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
557. 2282 Tkáč, Vladimír alias
558. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
559. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
560. 2290 ^Horváth, Tomáš offline
561. 2291 Maceková, Mária ONLINE
562. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
563. 2299 Fax katedry biofyziky PF ONLINE
564. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Manesova) ONLINE
565. 2300 Tóthová, Olga alias
566. 2301 Čellárová, Eva ONLINE
567. 2302 Bačkor, Martin ONLINE
568. 2303 Kopcsayová, Diana ONLINE
569. 2303 Bálintová, Miroslava alias
570. 2303 Henzelyová, Jana alias
571. 2304 Mišianiková, Anna ONLINE
572. 2304 Boberová, Zuzana alias
573. 2305 Kimáková, Katarína ONLINE
574. 2306 Lacková, Zdenka ONLINE
575. 2307 Nigutová, Katarína ONLINE
576. 2307 Kimáková, Andrea alias
577. 2308 Bruňáková, Katarína ONLINE
578. 2308 Lešková, Andrea alias
579. 2309 Lab. Taxonomie rastlin, m.c.126 BZ UBEV ONLINE
580. 2309 Dudáš, Matej alias
581. 2309 Kolarčik, Vladislav alias
582. 2310 Goga, Michal ONLINE
583. 2311 Schreiberová, Andrea ONLINE
584. 2311 Romanová, Viera alias
585. 2312 Laborátorium, Kaľavský offline
586. 2313 Mártonfi, Pavol ONLINE
587. 2314 Doktorandi UFV, 19b ONLINE
588. 2315 Guest CFNT offline
589. 2317 Paľove-Balang, Peter ONLINE
590. 2318 Doktorandi, botanika 224 ONLINE
591. 2318 Biľová, Ivana alias
592. 2318 Chernikova, Eleonora alias
593. 2318 Hrablay, Martin alias
594. 2318 Hrčka, Michal alias
595. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
596. 2318 Pizňak, Martin alias
597. 2318 Ručová, Dajana alias
598. 2318 Tuptová, Viktória alias
599. 2319 Petijová, Linda ONLINE
600. 2320 Kaľavský, František ONLINE
601. 2320 Smolejová, Gabriela alias
602. 2321 Oriňák, Andrej ONLINE
603. 2321 Oriňak, Andrej alias
604. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
605. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
606. 2323 Diuzheva, Alina alias
607. 2323 Šandrejová, Jana alias
608. 2324 Oriňáková, Renáta ONLINE
609. 2324 Oriňaková, Renáta alias
610. 2325 Gondová, Taťána ONLINE
611. 2326 Reiffová, Katarína ONLINE
612. 2327 Erdelyi, Branislav ONLINE
613. 2327 Macko, Ján alias
614. 2327 Markušová-Bučková, Lucia alias
615. 2327 Šišoláková, Ivana alias
616. 2328 Morovská Turoňová, Andrea ONLINE
617. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
618. 2328 Turoňová, Andrea alias
619. 2329 Lab RA105, Conkova ONLINE
620. 2330 Bušová, Tatiana ONLINE
621. 2331 Drotárová, Mária ONLINE
622. 2332 Ucebna NMR, RB UCHV PF ONLINE
623. 2333 NMR400 Lab. 4, Vojtasova ONLINE
624. 2333 Vojtasová, Mária alias
625. 2334 Imrich, Ján ONLINE
626. 2335 Potočňák, Ivan ONLINE
627. 2336 Hamorska , Miroslava ONLINE
628. 2336 Hámorská, Miroslava alias
629. 2337 Ganajová, Mária ONLINE
630. 2338 Sotáková, Ivana ONLINE
631. 2338 Sotáková, Ivana alias
632. 2339 Vargová, Zuzana lab. 310 ONLINE
633. 2340 Smolko, Lukáš ONLINE
634. 2340 Farkasová, Veronika alias
635. 2340 Litecká, Miroslava alias
636. 2340 Lükőová, Andrea alias
637. 2340 Šterbinská, Slavomíra alias
638. 2340 Vráblová, Anna alias
639. 2341 Heinrichová, Valéria ONLINE
640. 2342 Černák, Juraj ONLINE
641. 2343 Zeleňák, Vladimír ONLINE
642. 2344 Hurajtova, Lenka ONLINE
643. 2344 Hurajtová, Lenka alias
644. 2344 Rečlo, Michal alias
645. 2344 Šandrejová, Jana alias
646. 2345 328 lab. Potocnak ONLINE
647. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava ONLINE
648. 2346 Vavra, Martin alias
649. 2347 Gonda, Jozef ONLINE
650. 2348 Martinková, Miroslava ONLINE
651. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
652. 2350 Vratnica PF, Moyzesova 11 roh ONLINE
653. 2350 Kulcsárová, Mária alias
654. 2350 Zelinková, Oľga alias
655. 2351 Doktorandi UBEV KBB, RB m.c. 117 ONLINE
656. 2351 Mochnacký, Filip alias
657. 2351 Zrubáková, Jarmila alias
658. 2352 Gessert, Alena ONLINE
659. 2352 Sládek, Imrich alias
660. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
661. 2353 Pregi, Loránt alias
662. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
663. 2354 Marinecová, Emília alias
664. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
665. 2356 Vilková, Mária ONLINE
666. 2357 Doktorandi, botanika 225 ONLINE
667. 2357 Ducár, Erik alias
668. 2357 Fráková, Viera alias
669. 2357 Kaducová, Mária alias
670. 2357 Koprivý, Lukáš alias
671. 2357 Mrázová, Anna alias
672. 2357 Rákai, Albert alias
673. 2357 Vašková, Dominika alias
674. 2358 Jurčacková, Zuzana ONLINE
675. 2358 Antalová, Michaela alias
676. 2358 Czeranková, Odeta alias
677. 2358 Logoida, Mariia alias
678. 2358 Onderková, Zuzana alias
679. 2359 Vojteková, Viera offline
680. 2360 Vojteková, Viera ONLINE
681. 2361 -test2361, test2361 offline
682. 2362 Sabalová, Mária ONLINE
683. 2362 Gavalierová, Katarína alias
684. 2362 Hovancová, Jana alias
685. 2362 Nováková, Zuzana alias
686. 2362 Petruš, Ondrej alias
687. 2363 Laboratórium, elektrochémie m.c.244 ONLINE
688. 2364 Nmr 600 , Vilkova ONLINE
689. 2364 Vilková, Mária alias
690. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
691. 2365 Drotárová, Mária alias
692. 2365 Varhač, Rastislav alias
693. 2366 Almáši, Miroslav ONLINE
694. 2366 Beňová, Eva alias
695. 2367 Lab. 218 Zelenak, RA218 ONLINE
696. 2368 Vargová, Zuzana kanc312 ONLINE
697. 2368 Györyová, Katarína alias
698. 2368 Vargová, Zuzana alias
699. 2369 Laborátorium UCHV, KBCH č. 147B ONLINE
700. 2369 Hudáčová, Monika alias
701. 2369 Kvaková, Monika alias
702. 2369 Nunhart, Patrik alias
703. 2369 Suváková, Mária alias
704. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
705. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
706. 2372 Slepcikova, Paulina ONLINE
707. 2372 Imrich, Ján alias
708. 2373 Laborátorium UCHV, 307 ONLINE
709. 2374 Babinčáková, Mária ONLINE
710. 2375 Doktorandi UCHV, 327B ONLINE
711. 2375 Király, Nikolas alias
712. 2375 Rendošová, Michaela alias
713. 2375 Samoľová, Erika alias
714. 2375 Žid, Lukáš alias
715. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
716. 2377 RA120, Dokt. ONLINE
717. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
718. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
719. 2399 Veronika, Petruľová ONLINE
720. 2399 Gajdošová, Silvia alias
721. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
722. 2399 Petruľová, Veronika alias
723. 2403 serverovna, Technicom ONLINE
724. 2404 Farkaš, Pavel offline
725. 2408 Daňková, Viera offline
726. 2419 Lubomir, Snajder mob. offline
727. 2420 EVO ONLINE
728. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
729. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
730. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
731. 2424 Chrastina, Milan alias
732. 2424 Glova, Martin alias
733. 2425 Sokol, Pavol ONLINE
734. 2426 Dlugošová, Lucia offline
735. 2427 Sokol, Pavol offline
736. 2429 Nováková, Katarína offline
737. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
738. 2431 VKM mala, Technicom 108 ONLINE
739. 2432 Lab. IoT, Pisarcik ONLINE
740. 2432 Pisarčík, Peter alias
741. 2433 Galčík, František ONLINE
742. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
743. 2434 Bednárová, Zuzana ONLINE
744. 2434 Szabari, Alexander alias
745. 2434 Šebej, Juraj alias
746. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
747. 2435 Opiela, Miroslav alias
748. 2435 Pekarčík, Patrik alias
749. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
750. 2436 Jirásek, Jozef alias
751. 2437 Gurský, Peter ONLINE
752. 2437 Antoni, Ľubomír alias
753. 2437 Horváth, Tomáš alias
754. 2437 Bruoth, Erik alias
755. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
756. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
757. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
758. 2440 Krajči, Stanislav alias
759. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
760. 2441 Gajdošová, Silvia alias
761. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
762. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.c. 210 ONLINE
763. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
764. 2443 Kačala, Viliam alias
765. 2443 Mézešová, Terézia alias
766. 2443 Török, Csaba alias
767. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
768. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
769. 2445 Farkaš, Pavel alias
770. 2445 Harčár, Martin alias
771. 2445 Michalčin, Viktor alias
772. 2445 Paulíny, Michal alias
773. 2446 Lab. Informacnej Bezpecnosti, Technicom 212 ONLINE
774. 2447 Gallová, Štefánia ONLINE
775. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
776. 2448 Guniš, Ján alias
777. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
778. 2449 Tkáčová, Zuzana ONLINE
779. 2449 Haneszová, Angelika alias
780. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
781. 2450 Krídlo, Ondrej alias
782. 2450 Vlachou, Eleni L. alias
783. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 ONLINE
784. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
785. 2453 Gallay, Michal ONLINE
786. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
787. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
788. 2455 Baculík, Branislav alias
789. 2455 Miňo, Lukáš alias
790. 2455 Obrin, Marcel alias
791. 2455 Slaninka, Peter alias
792. 2455 Šumák, Martin alias
793. 2455 Tkáčik, Martin alias
794. 2455 Varchula, Slavomír alias
795. 2456 Engel, Radovan ONLINE
796. 2456 Nemček, Martin alias
797. 2457 Hostovska UGE/UMV/UINF, Technicom 313 ONLINE
798. 2458 Sedlák, Vladimír ONLINE
799. 2459 Šupinský, Jozef ONLINE
800. 2459 Onačillová, Katarína alias
801. 2459 Šašak, Ján alias
802. 2460 Seminarka UINF LIDA, Technicom ONLINE
803. 2461 Lab. PLC Kopčo 4p., Technicom 403 ONLINE
804. 2461 Lokša, Peter alias
805. 2462 Pisarčík, Peter ONLINE
806. 2463 Varchula, Slavomir offline
807. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
808. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody ONLINE
809. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
810. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
811. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
812. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
813. 2500 Petrila, Štefan alias
814. 2500 Piroš, Marián alias
815. 2500 Velk, Jozef alias
816. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
817. 2501 Kišová, Beáta alias
818. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
819. 2502 Mižáková, Viera alias
820. 2503 Semanišin, Gabriel offline
821. 2504 Varga, Rastislav ONLINE
822. 2504 Džubinská, Andrea alias
823. 2504 Froľová, Lucia alias
824. 2504 Kožejová, Daniela alias
825. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
826. 2505 Váhovský, Oliver alias
827. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
828. 2507 metalograficke lab., 10B offline
829. 2507 Girman, Vladimír alias
830. 2508 ^nepouzity offline
831. 2512 P2 ucebna ONLINE
832. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
833. 2517 lab. pripravy pras. , a lis vzoriek offline
834. 2518 Kozejova, Miroslava ONLINE
835. 2518 Tomášová, Dominika alias
836. 2518 Lederová, Lívia alias
837. 2519 vytopeny, A.Z. PA offline
838. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
839. 2520 Zeleňáková, Adriana alias
840. 2520 Palková, Romana alias
841. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
842. 2521 Zeleňáková, Adriana alias
843. 2521 Palková, Romana alias
844. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
845. 2522 Gmitra, Martin alias
846. 2523 lab. SEM ONLINE
847. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
848. 2524 Jurčišin, Marián alias
849. 2525 Interkom, Park Angelinum Brána ONLINE
850. 2526 Berkutova, doktorandi ONLINE
851. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
852. 2527 Katuna, Yurii alias
853. 2527 Lachová, Andrea alias
854. 2527 Lisnichuk, Maksym alias
855. 2527 Michalik, Štefan alias
856. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
857. 2529 Kollár, Peter ONLINE
858. 2530 Jacková, Dana ONLINE
859. 2530 Mišianiková, Lucia alias
860. 2530 Štefančínová, Iveta alias
861. 2531 Základné fyikálne , praktikum ONLINE
862. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
863. 2532 Štrauch, Peter alias
864. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
865. 2533 Richter, Kornel alias
866. 2533 Varga, Rastislav alias
867. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
868. 2535 Melt-spinning, . offline
869. 2536 Zeleňáková, Adriana -kanc. ONLINE
870. 2537 Kollár, Peter ONLINE
871. 2537 Jakubčin, Miloš alias
872. 2537 Slovenský, Peter alias
873. 2537 Szűcsová, Jaroslava alias
874. 2538 Shylenko, doktorandi ONLINE
875. 2538 Kliuikov, Andrii alias
876. 2538 Latyshev, Vitalii alias
877. 2538 Shylenko, Oleg alias
878. 2539 ^Guniš, Ján offline
879. 2540 Kireš, Marián ONLINE
880. 2541 ^Gurský, Peter offline
881. 2542 Tronov, Ivan ONLINE
882. 2542 Černíková, Dorota alias
883. 2542 Kupčíková, Vlasta alias
884. 2543 Elektronicke , praktikum PA9 offline
885. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
886. 2545 lab. 3, UFV PA offline
887. 2545 Varga, Rastislav alias
888. 2546 Pankova, Eva ONLINE
889. 2546 Paňková, Eva alias
890. 2547 Samuel, Dobák ONLINE
891. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
892. 2549 Hnatič, Michal ONLINE
893. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
894. 2551 lab. nizkych teplot, 0.24 ONLINE
895. 2553 Ploščica, Miroslav ONLINE
896. 2554 Oceľáková, Eva offline
897. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
898. 2556 Jakabčin, Patrik alias
899. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
900. 2557 Horváth, Denis alias
901. 2558 Tamášová, Martina ONLINE
902. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
903. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
904. 2560 Klein, Daniel alias
905. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
906. 2562 Hančová, Martina ONLINE
907. 2562 Berkutová, Anna alias
908. 2562 Halčinová, Lenka alias
909. 2563 Kulla, Marián ONLINE
910. 2563 Spišiak, Peter alias
911. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
912. 2565 Birnšteinová, Šarlota alias
913. 2565 Karľová, Katarína alias
914. 2565 Lach, Matúš alias
915. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
916. 2566 Šupina, Jaroslav alias
917. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
918. 2569 Komanický, kancelária ONLINE
919. 2569 Komanický, Vladimír alias
920. 2569 Samuely, Tomáš alias
921. 2570 Komanický, nanolab ONLINE
922. 2570 Vorobiov, Serhii alias
923. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
924. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
925. 2573 Ivančo, Jaroslav ONLINE
926. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
927. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
928. 2575 Bukovský, Lev ONLINE
929. 2576 doktorandi ÚMV, SJ1O81 ONLINE
930. 2576 Hovana, Anton alias
931. 2576 Hudák, Juraj alias
932. 2576 Šottová, Viera alias
933. 2577 Terminalovna, RB PF offline
934. 2579 Bombara, Marek ONLINE
935. 2579 Martinská, Gabriela alias
936. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
937. 2581 doktorandi ÚMV, SJ1O79 ONLINE
938. 2581 Gábová, Timea alias
939. 2581 Gavala, Tadeáš alias
940. 2581 Gönciová, Zuzana alias
941. 2581 Janičková, Lucia alias
942. 2582 Csachová, Stela ONLINE
943. 2582 Ondová, Veronika alias
944. 2583 Lab. EEG PCL, Sebena Rene ONLINE
945. 2584 Šveda, Dušan ONLINE
946. 2585 Skřivánková, Valéria ONLINE
947. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
948. 2586 Onderko, František alias
949. 2586 Palková, Romana alias
950. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
951. 2588 Geffert, Viliam ONLINE
952. 2589 Hochmuth, Zdenko ONLINE
953. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
954. 2590 Hochmuth, Zdenko alias
955. 2590 Hofierka, Jaroslav alias
956. 2590 Tkáčiková, Katarína alias
957. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
958. 2592 Doktorandi, KJaSF m.c.33 ONLINE
959. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
960. 2592 Mezhenska, Olena alias
961. 2592 Michaličková, Katarína alias
962. 2592 Paulínyová, Zuzana alias
963. 2592 Sopková, Filoména alias
964. 2592 Šefčík, Michal alias
965. 2592 Šimková, Lenka alias
966. 2592 Tropp, Lukáš alias
967. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
968. 2595 Bánó, Gregor ONLINE
969. 2596 doktorandi ÚMV, SJ1O45 ONLINE
970. 2596 Gajdoš, Andrej alias
971. 2596 Kopčová, Veronika alias
972. 2596 Rindošová, Simona alias
973. 2596 Valiska, Juraj alias
974. 2597 Hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O77 offline
975. 2598 Bóna, Ján ONLINE
976. 2598 Košťálik, Ján alias
977. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE
978. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
979. 3201 Diabelková, Jana ONLINE
980. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
981. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
982. 3203 Harcsová, Slávka alias
983. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
984. 3204 Juriš, Peter ONLINE
985. 3205 Habiňáková, UVZH+UE ONLINE
986. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
987. 3206 Gagyiová, Diana alias
988. 3206 Výrostková, Marcela alias
989. 3207 Čisláková, Lýdia ONLINE
990. 3208 Horváthová, Františka ONLINE
991. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
992. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
993. 3210 Šingovský, Milan alias
994. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
995. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
996. 3213 Matéffy, Stanislav ONLINE
997. 3214 Kluchová, Darina ONLINE
998. 3215 Orgonášová, UA ONLINE
999. 3215 Orgonášová, Mária alias
1000. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
1001. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
1002. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
1003. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
1004. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
1005. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
1006. 3223 Marcin, Marián ONLINE
1007. 3223 Vargová, Lucia alias
1008. 3224 Šimon - LF, František ONLINE
1009. 3225 Chmelárová, Anna ONLINE
1010. 3225 Hertelyová, Zdenka alias
1011. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
1012. 3227 Chodba, ULB ONLINE
1013. 3227 Klimčáková, Lucia alias
1014. 3227 Petarčíková, Mária alias
1015. 3227 Sabolová, Otília alias
1016. 3228 Sabol, Marián ONLINE
1017. 3229 Praktikáreň, ULF offline
1018. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
1019. 3230 Petrenková, Marcela alias
1020. 3230 Zimová, Anna alias
1021. 3231 Muchová, LVB ONLINE
1022. 3231 Behulová, Erika alias
1023. 3231 Lesíčková, Eva alias
1024. 3231 Mikuš, Jozef alias
1025. 3231 Muchová, Alena alias
1026. 3231 Petrášová, Darina alias
1027. 3231 Šulimanová, Lenka alias
1028. 3232 Vašková, Janka ONLINE
1029. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
1030. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
1031. 3235 Labancová, ULKBch - praktikaren ONLINE
1032. 3235 Labancová, Adriana alias
1033. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
1034. 3237 Harvanová, Denisa ONLINE
1035. 3237 Harvanová, Denisa alias
1036. 3238 Bačenková, Darina ONLINE
1037. 3239 Dombrovský, Peter ONLINE
1038. 3240 Nováková, Jaroslava ONLINE
1039. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
1040. 3241 Harvanová, Denisa alias
1041. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
1042. 3242 Kunová, Alexandra alias
1043. 3243 Nagyová, Mária ONLINE
1044. 3244 Čurová, Katarína ONLINE
1045. 3244 Dzugasová, Barbora alias
1046. 3244 Slebodníková, Radka alias
1047. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
1048. 3246 Grešová, Soňa ONLINE
1049. 3247 Doktorandi, ULF ONLINE
1050. 3247 Brandeburová, Andrea alias
1051. 3247 Tokárová, Diana alias
1052. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
1053. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
1054. 3249 Slabá, Eva alias
1055. 3250 Talian, Ivan ONLINE
1056. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
1057. 3251 Bago Pilátová, Martina offline
1058. 3251 Bogdanová, Alexandra alias
1059. 3251 Gál, Peter alias
1060. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
1061. 3252 Solárová, Zuzana alias
1062. 3252 Zigová, Martina alias
1063. 3253 Hájiková, Martina ONLINE
1064. 3253 Jenčuráková, Martina alias
1065. 3253 Tarrová, Magdaléna alias
1066. 3254 Chodba, ULaKBch ONLINE
1067. 3254 Sucha, Alena alias
1068. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
1069. 3255 Dulínová, Zdenka alias
1070. 3255 Jurková, Emília alias
1071. 3255 Kollárová, Zuzana alias
1072. 3256 Bačová, Ivana offline
1073. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
1074. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
1075. 3258 Udrzba LF ONLINE
1076. 3258 Balla, Štefan alias
1077. 3258 Gajdoš, Ján alias
1078. 3258 Hnát, Marek alias
1079. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
1080. 3258 Nagy, Benjamín alias
1081. 3258 Sedláček, Jozef alias
1082. 3259 Doktorandi, ULKBCh ONLINE
1083. 3260 Matisová, Eva ONLINE
1084. 3261 Laboratorium HPLC ONLINE
1085. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
1086. 3263 UVZ-OCR1 ONLINE
1087. 3263 Lacková Rebičová, Miriama alias
1088. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
1089. 3265 Mojžišová, Gabriela ONLINE
1090. 3265 Guľašová, Zuzana alias
1091. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
1092. 3266 Štofilová, Jana alias
1093. 3267 PCR laboratorium ONLINE
1094. 3268 Bušová, Andrea ONLINE
1095. 3269 Linková, Marcela ONLINE
1096. 3269 Lachytová, Markéta alias
1097. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
1098. 3270 Čechová, Lenka alias
1099. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
1100. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
1101. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
1102. 3274 Ranglová, Zuzana ONLINE
1103. 3274 Kováčová, Zuzana alias
1104. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
1105. 3276 Vašková, Janka ONLINE
1106. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
1107. 3278 Solár, Peter ONLINE
1108. 3279 Hámorská, Martina ONLINE
1109. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
1110. 3280 Kizek, Peter alias
1111. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
1112. 3281 Rovenská, Tímea alias
1113. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
1114. 3282 Ambrózyová, Helena alias
1115. 3282 Dudášová, Anna alias
1116. 3282 Kravcová, Paulína alias
1117. 3282 Tóthová, Mária alias
1118. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
1119. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
1120. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
1121. 3286 Dudríková, sklad MTZ ONLINE
1122. 3286 Dudríková, Viera alias
1123. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
1124. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
1125. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
1126. 3289 Rusnáková, Simona alias
1127. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
1128. 3290 Lovayová, Viera ONLINE
1129. 3291 Tirpáková, Libuša ONLINE
1130. 3291 Suchanová, Renáta alias
1131. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
1132. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
1133. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
1134. 3294 Parová, Valéria alias
1135. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
1136. 3296 Raková, Jana ONLINE
1137. 3296 Šudáková, Marie alias
1138. 3296 Toplanská, Zuzana alias
1139. 3297 Sováriová Soósová, Mária ONLINE
1140. 3298 LVB - chodba ONLINE
1141. 3298 Behulová, Erika alias
1142. 3298 Lesíčková, Eva alias
1143. 3298 Mikuš, Jozef alias
1144. 3298 Šulimanová, Lenka alias
1145. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
1146. 3300 Byrtus, Milan alias
1147. 3300 Horňák, Tibor alias
1148. 3300 Konečný, Ján alias
1149. 3300 Kras, Ivan alias
1150. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
1151. 3302 Gregová, Eva ONLINE
1152. 3303 Kajla, Monika ONLINE
1153. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
1154. 3304 Balintová, Elena alias
1155. 3305 Schwartzová, Vladimíra ONLINE
1156. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
1157. 3306 Kovácsová, Lucia alias
1158. 3306 Soták Benedeková, Lenka alias
1159. 3307 Habiňaková, Martina ONLINE
1160. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
1161. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
1162. 3310 Mošková, Beáta ONLINE
1163. 3311 Kašická, Lena ONLINE
1164. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
1165. 3312 Balintová, Elena alias
1166. 3313 Ondič, Vladislav ONLINE
1167. 3314 Ďuriančíková, Drahomíra ONLINE
1168. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
1169. 3315 Horňaková, Jarmila alias
1170. 3315 Vašinská, Katarína alias
1171. 3316 Tomková, Zuzana offline
1172. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
1173. 3316 Kočišová, Renáta alias
1174. 3317 Tomková, Katarína offline
1175. 3317 Žabková, Lenka alias
1176. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
1177. 3318 Rendešová, Zuzana alias
1178. 3319 Zjarová, Andrea ONLINE
1179. 3319 Farkašová, Nela alias
1180. 3320 Dudríková, Viera offline
1181. 3321 Penička, dielna ONLINE
1182. 3321 Penička, Ján alias
1183. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
1184. 3322 Čarnoká, Katarína alias
1185. 3323 Szerdiová, Lenka ONLINE
1186. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
1187. 3325 Trochanová, Martina offline
1188. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
1189. 3327 Szidorová, Radka ONLINE
1190. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
1191. 3329 Doktorandi, ULF ONLINE
1192. 3329 Gáborová, Martina alias
1193. 3330 Štimmelová, Judita offline
1194. 3330 Peregrim, Igor alias
1195. 3331 Tomori, Zoltán offline
1196. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
1197. 3333 Varga, Marek offline
1198. 3334 Donič, Viliam ONLINE
1199. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
1200. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
1201. 3338 Stupák, Marek ONLINE
1202. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
1203. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
1204. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
1205. 3342 Ružičková, Ružena ONLINE
1206. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
1207. 3344 Bucková, Jana ONLINE
1208. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
1209. 3346 Černáková, Dana ONLINE
1210. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
1211. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
1212. 3349 Habalová, Viera ONLINE
1213. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
1214. 3351 Mičková, Helena ONLINE
1215. 3352 Lukán, Norbert offline
1216. 3353 Javorský, Martin offline
1217. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
1218. 3355 Šalagovič, Ján offline
1219. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
1220. 3356 Saloka, Kamil alias
1221. 3357 Vojčíková, Lea ONLINE
1222. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
1223. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
1224. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
1225. 3361 Blašková, Frederika ONLINE
1226. 3361 Bodnárová, Jana alias
1227. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
1228. 3363 Gajdosova, BOZP LF ONLINE
1229. 3364 Firment, Jozef ONLINE
1230. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
1231. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
1232. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
1233. 3368 Mareková, Mária ONLINE
1234. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
1235. 3370 Sabo, Ján ONLINE
1236. 3371 Mechírová, Viola ONLINE
1237. 3372 Bona, Martin ONLINE
1238. 3373 Dorko, Erik ONLINE
1239. 3374 Halánová, Monika offline
1240. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
1241. 3375 Poľáková, Eva alias
1242. 3376 Hudáková, Terézia ONLINE
1243. 3377 Bilecová-Rabajdová, Miroslava ONLINE
1244. 3378 Danková, Marianna ONLINE
1245. 3378 Jonecová, Zuzana alias
1246. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
1247. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
1248. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
1249. 3382 Szabóová, Eva offline
1250. 3383 Kmeťová, Marta ONLINE
1251. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
1252. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
1253. 3385 Hantke, Anna alias
1254. 3385 Hnát, Marek alias
1255. 3385 Horňáková, Anna alias
1256. 3385 Onderková, Martina alias
1257. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
1258. 3387 Bérešová, Anna offline
1259. 3388 Siegfried, Leonard offline
1260. 3389 Chylová, Martina offline
1261. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
1262. 3390 Bosáková, Lucia alias
1263. 3390 Skoumalová, Ivana alias
1264. 3391 Kovaničová, Milana ONLINE
1265. 3391 Chylová, Martina alias
1266. 3391 Peštová, Lívia alias
1267. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
1268. 3392 Belák, Andrej alias
1269. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
1270. 3393 Polanová, Miriam alias
1271. 3394 Rajničová, Iveta ONLINE
1272. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
1273. 3396 Čepová, Eva ONLINE
1274. 3397 Vagáneková, KUCH ONLINE
1275. 3397 Vagáneková, Katarína alias
1276. 3398 Géci, Imrich ONLINE
1277. 3398 Bober, Peter alias
1278. 3398 Imrich, Géci alias
1279. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
1280. 3399 Penička, Ján alias
1281. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
1282. 3400 Davidová, Zuzana alias
1283. 3400 Fraňová, Lucia alias
1284. 3401 Silvášiová, ULKBch ONLINE
1285. 3401 Silvášiová, Ivana alias
1286. 3402 Medvecová, ULF ONLINE
1287. 3402 Medvecová, Ružena alias
1288. 3403 Géciová, ULKBf ONLINE
1289. 3403 Géciová, Zuzana alias
1290. 3404 Bardzáková, ULB ONLINE
1291. 3404 Bardzáková, Anna alias
1292. 3405 Trochanová, ULI ONLINE
1293. 3405 Trochanová, Martina alias
1294. 3406 Huličová, UPF ONLINE
1295. 3406 Huličová, Silvia alias
1296. 3407 Gunčágová, ULKM ONLINE
1297. 3407 Gunčágová, Alena alias
1298. 3408 Jánošová, UF ONLINE
1299. 3408 Jánošová, Ingrid alias
1300. 3409 Lacková, UO ONLINE
1301. 3409 Lacková, Martina alias
1302. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
1303. 3411 Franková, I. IK - 3. posch. ONLINE
1304. 3411 Franková, Ingrid alias
1305. 3412 Mišíková, I. ChK ONLINE
1306. 3412 Mišíková, Eva alias
1307. 3413 Lacková, I. GPK ONLINE
1308. 3413 Lacková, Martina alias
1309. 3414 Herichová, KDD ONLINE
1310. 3414 Herichová, Libuša alias
1311. 3415 Schusterová, Ingrid ONLINE
1312. 3416 Popovičová, I. SK ONLINE
1313. 3416 Popovičová, Daniela alias
1314. 3417 Kaľavská, KD offline
1315. 3417 Kaľavská, Mária alias
1316. 3418 Šutáková, OK ONLINE
1317. 3419 Kissová, KORL ONLINE
1318. 3420 I. IK, poliklinika ONLINE
1319. 3421 Illéšová, NK ONLINE
1320. 3421 Illéšová, Petra alias
1321. 3422 Palkovitsová, I. PK ONLINE
1322. 3422 Palkovitsová, Adriana alias
1323. 3423 Bednáriková, KOTPU ONLINE
1324. 3424 Kmaková, Anna ONLINE
1325. 3425 Jánošíková, NChK ONLINE
1326. 3426 Šestáková, I. KAIM ONLINE
1327. 3427 Čechová, I. KRaZM ONLINE
1328. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
1329. 3428 Ambrózyová, Helena alias
1330. 3428 Dudášová, Anna alias
1331. 3428 Kravcová, Paulína alias
1332. 3428 Tóthová, Mária alias
1333. 3429 Krcho, Peter ONLINE
1334. 3430 UEM sekretariat ONLINE
1335. 3430 Cisková, Oľga alias
1336. 3430 Vaňková, Monika alias
1337. 3431 Juhásová, ZTB ONLINE
1338. 3432 SMMK ONLINE
1339. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
1340. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
1341. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
1342. 3436 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
1343. 3437 Jarčuška, Peter offline
1344. 3438 Dravecká, Ingrid ONLINE
1345. 3439 Praktikáreň - UF ONLINE
1346. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
1347. 3440 Krasnovská, Kristína alias
1348. 3440 Prokopová, Anna alias
1349. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
1350. 3442 Timková, Silvia ONLINE
1351. 3444 Urban, Peter ONLINE
1352. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
1353. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
1354. 3446 Bejdová, Petra alias
1355. 3446 Gidová, Denisa alias
1356. 3446 Göbl, Juliana alias
1357. 3446 Kurjanová, Lucia alias
1358. 3446 Pavliková Bimbová, Zuzana alias
1359. 3446 Sinčák Konečná, Andrea alias
1360. 3446 Šestáková, Marcela alias
1361. 3447 Birková, Anna ONLINE
1362. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia ONLINE
1363. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
1364. 3450 Slovenská, USL ONLINE
1365. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
1366. 3451 Bobrov, Nikita ONLINE
1367. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
1368. 3453 Alexyová, UHaE ONLINE
1369. 3453 Alexyová, Janka alias
1370. 3453 Čurgali, Kristína alias
1371. 3453 Fagová, Zuzana alias
1372. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
1373. 3455 Timková, Vladimíra alias
1374. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
1375. 3457 Hudák, Michal offline
1376. 3458 Nerantzakis, Ingrid ONLINE
1377. 3459 Strojný, Ladislav ONLINE
1378. 3460 Mainušová, Magdaléna ONLINE
1379. 3461 Bomba, Alojz offline
1380. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
1381. 3463 Hijová, Emília ONLINE
1382. 3463 Benetinová, Veronika alias
1383. 3464 Knišová, KSaMCh ONLINE
1384. 3464 Knišová, Mária alias
1385. 3465 Mahelyová, KPLaKT ONLINE
1386. 3466 Köverová, Agáta ONLINE
1387. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
1388. 3467 Čabrová, Jarmila alias
1389. 3468 Perešová, II. ChK ONLINE
1390. 3469 Ambro, Ľuboš ONLINE
1391. 3469 Macurová, Veronika alias
1392. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
1393. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
1394. 3471 Vargová, Viola alias
1395. 3472 Filipová, UP offline
1396. 3473 Sabol, Marián offline
1397. 3474 Jurgová, Tatiana offline
1398. 3475 Vančíková, Jana offline
1399. 3476 Takáč, Peter ONLINE
1400. 3477 Belák, Jozef ONLINE
1401. 3478 Mitro, Peter ONLINE
1402. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
1403. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
1404. 3481 Laputková, Galina ONLINE
1405. 3482 Schréter, Ivan ONLINE
1406. 3483 Jenča, Andrej ONLINE
1407. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
1408. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
1409. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
1410. 3487 Urdzík, Peter offline
1411. 3488 Radoňak, Jozef offline
1412. 3489 SSŠZL ONLINE
1413. 3491 Valanský, Ladislav ONLINE
1414. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
1415. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
1416. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
1417. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
1418. 3496 Pella, Daniel offline
1419. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
1420. 3498 Ništiar, František offline
1421. 3499 Breznoščáková, Dagmar ONLINE
1422. 3500 Salokyová, Henrieta ONLINE
1423. 3500 Súkeníková, Martina alias
1424. 3501 Recepcia Bačíkova ONLINE
1425. 3502 Petrášová, Adriána ONLINE
1426. 3503 Šmocer, Peter offline
1427. 3504 Jenčová, Janka ONLINE
1428. 3505 Jendruch, Jozef ONLINE
1429. 3506 Jenča, Andrej offline
1430. 3507 Jenča, Andrej ONLINE
1431. 3508 Bereš, Milan offline
1432. 3509 Riznič, Marcel offline
1433. 3510 Vantová, Vlasta ONLINE
1434. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
1435. 3512 Jenčová, Janka ONLINE
1436. 3513 Jenča, Andrej offline
1437. 3514 Biofyzika 21 ONLINE
1438. 3515 Biofyzika 25 ONLINE
1439. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
1440. 3516 Radáčiová, Lenka alias
1441. 4100 Vratnica, K30 ONLINE
1442. 4100 Borovský, František alias
1443. 4100 Zuber, Jozef alias
1444. 4101 Stieranková, Mária ONLINE
1445. 4102 Markotánová, Soňa ONLINE
1446. 4103 Horňáková, Katarína ONLINE
1447. 4104 Pulíková, Viera ONLINE
1448. 4105 Nobody, Nobody offline
1449. 4106 Očenášová, Beáta ONLINE
1450. 4107 Zontáková, Júlia ONLINE
1451. 4108 Tkáčová, Eva ONLINE
1452. 4109 Gonosová, Aneta ONLINE
1453. 4110 Müllerová, Valéria ONLINE
1454. 4111 Vratnica, K26 ONLINE
1455. 4111 Porubanová, Alžbeta alias
1456. 4112 Ščerbová, Mária ONLINE
1457. 4113 Soliar, Ladislav ONLINE
1458. 4114 Svatuška, Ivan ONLINE
1459. 4116 Slaninová, Eva ONLINE
1460. 4117 Palko, Jozef ONLINE
1461. 4122 Nobody, Nobody ONLINE
1462. 4123 Sabo, Jozef ONLINE
1463. 4123 Románová, Anna alias
1464. 4123 Sábo, Jozef alias
1465. 4125 Nobody, Nobody ONLINE
1466. 4126 Bonk, František ONLINE
1467. 4126 Čuroš, Peter alias
1468. 4127 Nobody, Nobody ONLINE
1469. 4128 Mazák, Ján ONLINE
1470. 4129 Tekeli, Jozef ONLINE
1471. 4129 Jakab, Radomír alias
1472. 4130 Ongaľová, Jana ONLINE
1473. 4131 Fico, Miroslav ONLINE
1474. 4131 Štenpien, Erik alias
1475. 4132 Antalová, Blažena ONLINE
1476. 4133 Vrana, Vladimír ONLINE
1477. 4134 Žuľová, Jana ONLINE
1478. 4134 Seilerová, Monika alias
1479. 4135 Barinková, Milena ONLINE
1480. 4136 Dolobáč, Marcel ONLINE
1481. 4137 Lamačková, Daniela ONLINE
1482. 4137 Illeš, Tomáš alias
1483. 4137 Treščáková, Diana alias
1484. 4139 Bufet, PravF ONLINE
1485. 4140 Čopko, Peter ONLINE
1486. 4141 Bröstl, Alexander ONLINE
1487. 4141 Holländer, Pavel alias
1488. 4142 Dobrovičová, Gabriela ONLINE
1489. 4143 Kanárik, Imrich ONLINE
1490. 4144 Tóthová, Marta ONLINE
1491. 4144 Breichová Lapčáková, Marta alias
1492. 4145 Ferenčíková, Simona ONLINE
1493. 4146 Michaľov, Lukáš ONLINE
1494. 4146 Tóthová, Veronika alias
1495. 4147 Štrkolec, Martin ONLINE
1496. 4148 Romža, Sergej ONLINE
1497. 4149 Katedra, Jazykov ONLINE
1498. 4151 Husár, Ján ONLINE
1499. 4152 Babčák, Vladimír ONLINE
1500. 4153 Dolny, Jaroslav ONLINE
1501. 4153 Dolný, Jaroslav alias
1502. 4153 Rostáš, Dušan alias
1503. 4154 Bujňáková, Mária ONLINE
1504. 4155 Jánošíková, Martina ONLINE
1505. 4156 Mrázová, Žofia ONLINE
1506. 4157 Benko, Radoslav ONLINE
1507. 4158 Klučka, Ján ONLINE
1508. 4159 Nobody, Nobody ONLINE
1509. 4160 Štrkolec, Miroslav ONLINE
1510. 4161 Vojčík, Peter ONLINE
1511. 4162 Koromház, Peter ONLINE
1512. 4163 Kirstová, Katarína ONLINE
1513. 4163 Čollák, Jaroslav alias
1514. 4164 Vaľková, Helena ONLINE
1515. 4165 Molnár, Peter ONLINE
1516. 4165 Filičko, Vladimír alias
1517. 4166 Elbert, Ľudmila ONLINE
1518. 4166 Gregová Širicová, Ľubica alias
1519. 4167 Bačárová, Renáta ONLINE
1520. 4167 Sudzina, Milan alias
1521. 4168 Cakoci, Karin ONLINE
1522. 4169 Červená, Karolína ONLINE
1523. 4170 Illéšová, Jozefína ONLINE
1524. 4171 Krunková, Alena ONLINE
1525. 4172 Sedláková, Slávka ONLINE
1526. 4172 Sedláková, Slavka alias
1527. 4173 Somorová, Ľudmila ONLINE
1528. 4173 Orosz, Ladislav alias
1529. 4174 Kseňák, Štefan ONLINE
1530. 4174 Majerčák, Tomáš alias
1531. 4175 Seman, Tibor ONLINE
1532. 4175 Demeková, Ľubica alias
1533. 4176 Hučková, Regina ONLINE
1534. 4177 Suchoža, Jozef ONLINE
1535. 4187 Pavlíková, Viera ONLINE
1536. 4275 Bobrov, Nikita alias
1537. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
1538. 5101 Krokosová, Katarína offline
1539. 5102 FVS - sekretariát, katedry KVPD KVPTVS KSŠ ONLINE
1540. 5104 FVS, sekretariát KERVS ONLINE
1541. 5105 Nečedová, Angela ONLINE
1542. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
1543. 5113 Palúš, Igor IP brána
1544. 5114 Bódišová, Edita IP brána
1545. 5114 Ličková, Jana IP brána
1546. 5115 Kravčáková, Gabriela IP brána
1547. 5116 Chmelová, Jana ONLINE
1548. 5116 Chmelová, Jana IP brána
1549. 5118 FVS, vratnica ONLINE
1550. 5118 Trojan, Ladislav IP brána
1551. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
1552. 5121 Jesenko, Michal ONLINE
1553. 5122 Vernarský, Martin IP brána
1554. 5124 Molitoris, Peter ONLINE
1555. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
1556. 5125 Král, Rastislav IP brána
1557. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
1558. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
1559. 5127 Mitaľ, Ondrej ONLINE
1560. 5128 Lachytová, Lenka ONLINE
1561. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
1562. 5131 Župová, Eliška ONLINE
1563. 5131 Rovenská, Denisa IP brána
1564. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
1565. 5133 Študent, doktorand ONLINE
1566. 5134 Kažimírová, Michaela IP brána
1567. 5135 Alman, Tomáš IP brána
1568. 5135 Hencovská, Mária IP brána
1569. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
1570. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
1571. 5137 Výrostová, Eva IP brána
1572. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
1573. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
1574. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
1575. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
1576. 5143 Študent, doktorand ONLINE
1577. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
1578. 5146 Študent, doktorand ONLINE
1579. 5147 Geffert, Richard ONLINE
1580. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
1581. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
1582. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
1583. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
1584. 5153 prodekan FVS, vedeckovýskumnú činnosť a IP brána
1585. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
1586. 5156 Homulková, Zuzana ONLINE
1587. 5157 FVS, personálny ref. ONLINE
1588. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
1589. 5163 Škoda, Štefan ONLINE
1590. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
1591. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
1592. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
1593. 5182 Ličková, Jana ONLINE
1594. 5183 Bačíková, Viera ONLINE
1595. 7100 Vrátnica, Sokrates ONLINE
1596. 7100 Verebová, Blažena alias
1597. 7104 Onufrák, Alexander ONLINE
1598. 7104 Kaliňák, Michal alias
1599. 7105 Bzdilová, Renáta ONLINE
1600. 7105 Bardovič, Jakub alias
1601. 7106 Gašparíková, Petra ONLINE
1602. 7107 Doktorandi, Politológie ONLINE
1603. 7107 Babušík Adamčíková, Linda alias
1604. 7107 Duffeková, Katarína alias
1605. 7107 Dvorský, Tomáš alias
1606. 7107 Feketeová, Benita alias
1607. 7107 Kenderešová, Elena alias
1608. 7107 Laczkó, Lucia alias
1609. 7107 Lörincová, Katarína alias
1610. 7107 Petriková, Mária alias
1611. 7108 Lapčáková, Anna offline
1612. 7109 Kalina, Ondrej ONLINE
1613. 7110 Pekár, Martin ONLINE
1614. 7111 Leško, Vladimír ONLINE
1615. 7112 Sekretariát , KFaDF KAE ONLINE
1616. 7112 Bajla, Michal alias
1617. 7112 Bašistová, Simona alias
1618. 7112 Bosáková, Kristína alias
1619. 7112 Bujnovský, Dávid alias
1620. 7112 Čomorová, Ivana alias
1621. 7112 Deneš, Štefan alias
1622. 7112 Exner, Jana alias
1623. 7112 Gutter, Oliver alias
1624. 7112 Kuchta, Michal alias
1625. 7112 Lepis, Beatrix Susanne alias
1626. 7113 Lovaš, Ladislav ONLINE
1627. 7114 Ferjenčík, Ján ONLINE
1628. 7115 Fedorčáková, Ingebourg ONLINE
1629. 7116 Lengeňová, Eva ONLINE
1630. 7117 Šimon, František ONLINE
1631. 7118 Strömplová, Ulrika ONLINE
1632. 7118 Jenčíková, Blanka alias
1633. 7118 Molokáčová, Barbora alias
1634. 7118 Popovičová, Alexandra alias
1635. 7118 Schiestl, Andreas alias
1636. 7119 Puchalová, Ingrid ONLINE
1637. 7120 Quitková, Jana ONLINE
1638. 7121 Eštoková, Eva ONLINE
1639. 7122 Bednár, Marián ONLINE
1640. 7122 Jesenková, Adriana alias
1641. 7123 Jenčušová, Eva ONLINE
1642. 7124 Hvozdovičová, Dagmar ONLINE
1643. 7125 Lovašová, Soňa ONLINE
1644. 7125 Hovanová, Magdaléna alias
1645. 7125 Šiňanská, Katarína alias
1646. 7125 Tóthová, Lucia alias
1647. 7125 Žiaková, Tatiana alias
1648. 7126 Nezníková, Ľubica ONLINE
1649. 7127 Šutor, Lukáš ONLINE
1650. 7127 Andričík, Marián alias
1651. 7127 Andričíková, Markéta alias
1652. 7127 Milčák, Marián alias
1653. 7128 Sotáková, Emília ONLINE
1654. 7129 Gállová, Oľga ONLINE
1655. 7130 Študijné, FF ONLINE
1656. 7130 Kelemenová, Karolína alias
1657. 7131 Šlosár, Dušan ONLINE
1658. 7132 Rosivalová Baučeková, Silvia ONLINE
1659. 7132 Filipová, Petra alias
1660. 7132 Kalafus Antoniová, Vesna alias
1661. 7132 Martausová, Martina alias
1662. 7133 Panocová, Renáta ONLINE
1663. 7134 Tholt, Pavol ONLINE
1664. 7134 Andreanský, Eugen alias
1665. 7134 Jusko, Štefan alias
1666. 7134 Nezník, Peter alias
1667. 7135 Laboratórium, fonetiky ONLINE
1668. 7135 Kiktová, Eva alias
1669. 7135 Zimmermann, Július alias
1670. 7136 Hajdučeková, Ivica ONLINE
1671. 7137 Bavoľár, Jozef ONLINE
1672. 7137 Kačmár, Pavol alias
1673. 7137 Köverová, Miroslava alias
1674. 7137 Šebeňa, René alias
1675. 7138 Vladyková, Ľubov ONLINE
1676. 7138 Heldáková, Lucia alias
1677. 7139 Cenková, Renáta ONLINE
1678. 7139 Getlík, Peter alias
1679. 7139 Gladiš, Marián alias
1680. 7139 Puchala, Jozef alias
1681. 7139 Sabol, Ján alias
1682. 7140 Mrázová, Eva offline
1683. 7141 Franko, Štefan ONLINE
1684. 7142 Šivecová, Jana ONLINE
1685. 7144 Sabolíková, Karin ONLINE
1686. 7144 Magsamen, Kurt alias
1687. 7144 Saboviková, Adriana alias
1688. 7145 Žiaková, Eva ONLINE
1689. 7145 Balogová, Beáta alias
1690. 7146 Doktorandi, KSP ONLINE
1691. 7146 Bačová, Monika alias
1692. 7146 Kahan, Ján alias
1693. 7146 Plavnická, Jana alias
1694. 7146 Vašková, Andrea alias
1695. 7148 Ráczová, Beáta ONLINE
1696. 7148 Hricová, Monika alias
1697. 7148 Kováčová Holevová, Bibiána alias
1698. 7148 Slavkovská, Miriam alias
1699. 7149 Doktorandi, KAaA ONLINE
1700. 7149 Borková, Lýdia alias
1701. 7149 Desiatniková, Lýdia alias
1702. 7149 Eperješiová, Zuzana alias
1703. 7149 Lukačín, Lukáš alias
1704. 7149 Marcinaško Drutarovská, Lenka alias
1705. 7149 Mohňanská, Dominika alias
1706. 7149 Naďová, Zuzana alias
1707. 7149 Nogolová, Veronika alias
1708. 7149 Simková, Eva alias
1709. 7149 Šimková, Helena alias
1710. 7150 Sabol, Ján ONLINE
1711. 7150 Bónová, Iveta alias
1712. 7150 Ivančová, Lena alias
1713. 7151 Zimmermann, Július ONLINE
1714. 7153 Fedáková, Katarína ONLINE
1715. 7153 Džambová, Anna alias
1716. 7154 Kováčová, Michaela ONLINE
1717. 7155 Gbúr, Ján offline
1718. 7156 Jasinská, Lucia ONLINE
1719. 7156 Petáková, Dominika alias
1720. 7157 Šutaj, Štefan ONLINE
1721. 7158 Doktorandi, Psychologia ONLINE
1722. 7158 Bobková, Marcela alias
1723. 7158 Nezkusilová, Jana alias
1724. 7158 Spišáková, Dominika alias
1725. 7158 Weissová, Simona alias
1726. 7159 Farkašovská, Juliana ONLINE
1727. 7161 Orosová, Oľga ONLINE
1728. 7162 Paľová, Mária ONLINE
1729. 7162 Janigová, Slávka alias
1730. 7163 Mesárošová, Margita ONLINE
1731. 7164 Otčenášová, Slávka ONLINE
1732. 7164 Sendeková, Marta alias
1733. 7164 Tokárová, Zuzana alias
1734. 7165 KPPaPZ, Doktorandi offline
1735. 7165 Kulanová, Marta alias
1736. 7166 Váliková, Eva ONLINE
1737. 7167 Hrehor, Henrich ONLINE
1738. 7167 Jančura, Mikuláš alias
1739. 7167 Melichárek, Maroš alias
1740. 7168 Doktorandi, Histórie ONLINE
1741. 7168 Ďuďáková, Monika alias
1742. 7168 Dudych, Agnčs alias
1743. 7168 Fogelová, Patrícia alias
1744. 7168 Gašparíková, Lucia alias
1745. 7168 Górka, Adam alias
1746. 7168 Hromuľaková, Katarína alias
1747. 7168 Jirásek, Ondřej alias
1748. 7168 Kacerová, Barbara alias
1749. 7168 Katriňák, Lukáš alias
1750. 7168 Kušnírová, Dana alias
1751. 7169 Stekauer, Pavel ONLINE
1752. 7169 Tomaščíková, Slávka alias
1753. 7170 Orosová, Renáta ONLINE
1754. 7171 Polák, Tomáš ONLINE
1755. 7172 Kohoutková, Lenka ONLINE
1756. 7172 Petríková, Katarína alias
1757. 7172 Starosta, Volodymyr alias
1758. 7173 Gbúrová, Marcela ONLINE
1759. 7174 Dobiašová, Soňa ONLINE
1760. 7175 Dobiaš, Daniel ONLINE
1761. 7176 Koziak, Tomáš ONLINE
1762. 7177 Benka, Jozef offline
1763. 7177 Bačíková, Mária alias
1764. 7177 Hricová, Lucia alias
1765. 7177 Janovská, Anna alias
1766. 7178 Bojková, Alžbeta ONLINE
1767. 7178 Fedorčák, Peter alias
1768. 7178 Magdoško, Drahoslav alias
1769. 7178 Regináčová, Nikola alias
1770. 7180 Gajdošová, Beata ONLINE
1771. 7181 Hruška, Dušan ONLINE
1772. 7182 Eštok, Gabriel ONLINE
1773. 7183 Bereczová, Lýdia ONLINE
1774. 7184 Doktorandi, Slovakistika ONLINE
1775. 7184 Cifraničová, Lucia alias
1776. 7184 Fedorková, Andrea alias
1777. 7184 Havrila, Patrícia alias
1778. 7184 Homoľová, Gabriela alias
1779. 7184 Kulíková, Terézia alias
1780. 7184 Michalčík, Igor alias
1781. 7184 Oravcová, Alena alias
1782. 7184 Papcunová, Patrícia alias
1783. 7185 Šutajová, Jana ONLINE
1784. 7185 Ruman, Ján alias
1785. 7186 Vrátnica, Aristoteles ONLINE
1786. 7186 Borodáč, Ján alias
1787. 7186 Karaffa, Viliam alias
1788. 7186 Lobodowski, Július alias
1789. 7187 Katedra germanistiky, Sekretariat ONLINE
1790. 7187 Bavoľárová, Ľudmila alias
1791. 7188 Marcinová, Emília ONLINE
1792. 7189 Andričík, Marián ONLINE
1793. 7190 Balegová, Jana ONLINE
1794. 7190 Katreničová, Anabela alias
1795. 7191 Bednáriková, Gabriela ONLINE
1796. 7191 Klimčáková, Lenka alias
1797. 7191 Kolaříková, Zuzana alias
1798. 7191 Mitríková, Barbara alias
1799. 7191 Naďová, Zuzana alias
1800. 7192 Petruňová, Helena ONLINE
1801. 7193 Rozenfeld, Július ONLINE
1802. 7193 Buráková, Zuzana alias
1803. 7193 Šnircová, Soňa alias
1804. 7194 Lichner, Vladimír ONLINE
1805. 7195 Hajduková, Katarína ONLINE
1806. 7197 Mičaninová, Mária ONLINE
1807. 7198 KFaDF, Doktorandi ONLINE
1808. 7199 Andreanský, Eugen ONLINE
1809. 7205 Sedláková, Marianna ONLINE
1810. 7207 Stojka, Róbert ONLINE
1811. 7207 Mayerová, Katarína alias
1812. 7207 Škára, Martin alias
1813. 7208 Kaminská, Ľubomíra ONLINE
1814. 7208 Borza, Peter alias
1815. 7209 Humenna, Oksana offline
1816. 7209 Barnišinová, Lívia alias
1817. 7209 Jurečková, Beáta alias
1818. 7209 Madárová, Ingrid alias
1819. 7209 Pálová, Veronika alias
1820. 7209 Tóthová, Lucia alias
1821. 7210 Körtvélyessy, Lívia ONLINE
1822. 7210 Gregová, Renáta alias
1823. 7210 Panocová, Renáta alias
1824. 7210 Timková, Renáta alias
1825. 7227 Sekerák, Marek ONLINE
1826. 7272 Linka detskej, dôvery ONLINE
1827. 7273 Lovašová, Danka ONLINE
1828. 7286 Adamíková, Daniela ONLINE
1829. 8110 Test - presný čas automat
1830. 8111 Test - privítanie automat
1831. 8112 Hudba, BigSky automat
1832. 8113 Hudba, Clockwork automat
1833. 8114 Test - chyba automat
1834. 8115 Test - pípnutie automat
1835. 8120 Test - dovidenia automat
1836. 8123 Test - spätné volanie automat
1837. 8211 Test - opakovač automat
1838. 8291 Hlasová pošta, zaslanie automat
1839. 8292 Hlasová pošta, čítanie automat
1840. 851xxxx Odkaz pre schránku xxxx automat
1841. 852xxxx Vypočutie odkazov schránky xxxx automat
1842. 8888 Spojovateľka automat
1843. pom Pisarčík, Peter offline
1844. voip Čižmárová, Beáta alias