Telefónny zoznam VoIP a IP telefónie UPJŠ

Klapka Priezvisko, Meno Pripojenie
1. 1100 Vrátnica, Šrobárova 2 ONLINE
2. 1110 Kvitkovský, Maroš ONLINE
3. 1112 Babušík Adamčíková, Linda ONLINE
4. 1120 kancelária moyzesova 9 ONLINE
5. 1122 Balážová, Lenka ONLINE
6. 1122 Balážová, Marta alias
7. 1123 Lučanská, Renáta ONLINE
8. 1124 Špilárová, Helena ONLINE
9. 1125 Horváthová, Anna ONLINE
10. 1126 Pirčáková, Renáta offline
11. 1127 Rozumová, Renáta ONLINE
12. 1128 Sidorová, Andrea ONLINE
13. 1129 Szattlerová, Zuzana ONLINE
14. 1130 Rozmanová, Renáta ONLINE
15. 1131 Pethöová, Emília ONLINE
16. 1132 Timková, Magdaléna ONLINE
17. 1133 Lejková, Júlia ONLINE
18. 1134 Himič, Natália ONLINE
19. 1135 Jarčuška, Pavol ONLINE
20. 1136 Hupcejová, Jozefína ONLINE
21. 1136 Laudárová, Anna alias
22. 1137 Talárovičová, Štefánia ONLINE
23. 1138 Maliar, Karol ONLINE
24. 1139 Havrilová, Jana ONLINE
25. 1140 Čorňáková, Daniela ONLINE
26. 1141 Gregová, Iveta ONLINE
27. 1142 Görčöšová, Tatiana ONLINE
28. 1143 Dlugošová, Lucia ONLINE
29. 1144 Ballová, Zuzana ONLINE
30. 1145 Gbúr, Ján ONLINE
31. 1146 Mareková, Mária offline
32. 1147 Špontáková, Monika ONLINE
33. 1148 Bujňáková, Mária ONLINE
34. 1148 Bröstl, Alexander alias
35. 1149 Lišková, Renata ONLINE
36. 1150 Gažová, Zuzana ONLINE
37. 1151 Zelenák, Kamil ONLINE
38. 1152 Malachovská, Monika ONLINE
39. 1152 Bahtijarevičová, Mária alias
40. 1153 Čabalová, Eva ONLINE
41. 1154 Pokrivčáková, Marcela ONLINE
42. 1155 Kratyinová, Zuzana ONLINE
43. 1156 Begányiová, Eva ONLINE
44. 1157 Kasagrandová, Anna ONLINE
45. 1158 Podlesná, Ivana ONLINE
46. 1159 Vasiľová, Mária ONLINE
47. 1160 Fedoročko, Peter ONLINE
48. 1160 Černák, Juraj alias
49. 1161 Jánošíková, Andrea ONLINE
50. 1162 Sabolová, Adriana ONLINE
51. 1163 Horváthová, Tatiana ONLINE
52. 1164 Ručinská, Silvia ONLINE
53. 1165 Šuba, Dušan ONLINE
54. 1166 Filipová, Daniela ONLINE
55. 1167 Karenová, Danuša ONLINE
56. 1168 Richnavský, Ján ONLINE
57. 1169 Čipkár, Ján ONLINE
58. 1170 Matejová, Viera ONLINE
59. 1171 Vojtová, Edita ONLINE
60. 1172 Udrzba Rekt. ONLINE
61. 1172 Béreš, Peter alias
62. 1173 Princík, Ivor ONLINE
63. 1174 Kováč, Ľubomír ONLINE
64. 1175 Raková, Ivana ONLINE
65. 1176 Balogová, Monika ONLINE
66. 1176 Parimuchová, Andrea alias
67. 1177 Mock, Andrej ONLINE
68. 1178 Princík, Ivor offline
69. 1179 Panigaj, Ľubomír ONLINE
70. 1180 Doktorandi KZ ONLINE
71. 1180 Marcin, Michal alias
72. 1180 Mikitová, Barbora alias
73. 1181 Šmajda, Beňadik ONLINE
74. 1182 Fedoročko, Peter ONLINE
75. 1183 UBEV PF, Sekretariát (Moyzesova) ONLINE
76. 1183 Gálik, Ján alias
77. 1183 Kováčová, Darina alias
78. 1184 Ševc, Juraj ONLINE
79. 1184 Alexovič Matiašová, Anna alias
80. 1184 Tonelli Gombalová, Zuzana alias
81. 1185 Pástorová, Eva ONLINE
82. 1186 Daxnerová, Zuzana ONLINE
83. 1187 Mišúrová, Eva ONLINE
84. 1188 Jendželovská, Zuzana ONLINE
85. 1188 Bilá, Dominika alias
86. 1188 Buľková, Viktória alias
87. 1188 Vargová, Jana alias
88. 1189 Balážová, Viera ONLINE
89. 1190 Sačková, Veronika ONLINE
90. 1190 Romanovová, Michaela alias
91. 1191 Kolesárová, Mariana ONLINE
92. 1191 Kisková, Jana alias
93. 1191 Maliničová, Lenka alias
94. 1191 Piknová, Mária alias
95. 1192 Elečko, Ján offline
96. 1193 Roncak, Robert ONLINE
97. 1193 Fábian, Martin alias
98. 1193 Rončák, Róbert alias
99. 1194 Lab. 215 Olekšák, Patrik ONLINE
100. 1194 Fazekašová, Simona alias
101. 1194 Mitríková, Tatiana alias
102. 1194 Široký, Michael alias
103. 1195 Chodba UCHV, 2. poschodie RBL ONLINE
104. 1195 Špaková Raschmanová, Jana alias
105. 1195 Tvrdoňová, Monika alias
106. 1196 Budovská, Mariana ONLINE
107. 1197 Hamuľaková, Slávka RB211 kanc. ONLINE
108. 1197 Hamuľaková, Slávka alias
109. 1197 Janovec, Ladislav alias
110. 1198 UCHV PF, Sekretariát ONLINE
111. 1198 Veselovská, Zuzana alias
112. 1199 Jendželovský, Rastislav ONLINE
113. 1200 lab. zoologie, RB324 offline
114. 1201 Pristaš, Peter ONLINE
115. 1202 Ľuptáčik, Peter ONLINE
116. 1203 Raschmanová, Natália ONLINE
117. 1204 Košuth, Ján ONLINE
118. 1204 Babinčák, Marián alias
119. 1204 Majerník, Martin alias
120. 1205 Panigaj, Martin ONLINE
121. 1206 Parošová, Jana ONLINE
122. 1206 Parošová, Janka alias
123. 1207 Uhrin, Marcel ONLINE
124. 1207 Kaňuch, Peter alias
125. 1208 Majláth, Igor ONLINE
126. 1208 Pikalík, Mário alias
127. 1209 Bojková, Bianka ONLINE
128. 1210 Kimáková, Patrícia ONLINE
129. 1210 Bubanová, Dominika alias
130. 1210 Leškaničová, Andrea alias
131. 1211 Obšitošová, Ingrid ONLINE
132. 1211 Petrovičová, Eva alias
133. 1212 Laboratórium, RBL - č.m. 101 ONLINE
134. 1212 Parošová, Janka alias
135. 1213 Doktorandi UBEV , RB m.c. 9 ONLINE
136. 1213 Holota, Radovan alias
137. 1213 Macejová, Mária alias
138. 1214 Kassayová, Monika ONLINE
139. 1215 Audítor offline
140. 1216 Kisková, Terézia ONLINE
141. 1216 Pipová, Natália alias
142. 1217 Doktorandi, UCHV m.c.5 RB ONLINE
143. 1217 Halaganová, Andrea alias
144. 1217 Trizna, Lukáš alias
145. 1218 Zibrinyiová, Veronika ONLINE
146. 1218 Kožárová, Zuzana alias
147. 1219 Vojtasová, Mária RC122 ONLINE
148. 1219 Vojtasová, Mária alias
149. 1220 Hradická, Petra ONLINE
150. 1220 Adamková, Petra alias
151. 1220 Raši, Tomáš alias
152. 1220 Vilhanová, Katarína alias
153. 1221 Majláthová, Viktória ONLINE
154. 1222 Šalachová, Monika ONLINE
155. 1223 Demečková, Vlasta ONLINE
156. 1224 Lab. 135 , Kosuth ONLINE
157. 1224 Ahlersová, Eva alias
158. 1225 Doktoradni KZ ONLINE
159. 1225 Horváth, Enikő alias
160. 1225 Nusová, Gréta alias
161. 1225 Vargová, Viktória alias
162. 1226 Havrilová, Jana offline
163. 1227 Tomášková, Nataša ONLINE
164. 1228 Sedláková rod.Kadukova, Jana ONLINE
165. 1228 Sedláková, Jana alias
166. 1229 Kristian, Pavol ONLINE
167. 1234 Sorter, RBL - c.m. 034 ONLINE
168. 1235 Doktorandi KZ ONLINE
169. 1235 Haľková, Beáta alias
170. 1235 Jureková, Nikola alias
171. 1235 Rudy, Ján alias
172. 1236 Szczecinová, Andrea ONLINE
173. 1237 Konfokalny mikroskop, RBL - č.m. 027 ONLINE
174. 1246 Serbin, Rastislav RD243 ONLINE
175. 1246 Gašková, Martina alias
176. 1246 Chromá, Renáta alias
177. 1246 Kozlov, Oleksandr alias
178. 1246 Serbin, Rastislav alias
179. 1246 Tóth, Ján alias
180. 1247 lab. Separacnych metod, RD364 ONLINE
181. 1250 Sekeráková, Dana ONLINE
182. 1251 Laurichová, Magdaléna ONLINE
183. 1255 Baloghová, Silvia ONLINE
184. 1256 Špaková Raschmanová, Jana ONLINE
185. 1257 Pavlovová, Veronika ONLINE
186. 1260 Semanišin, Gabriel ONLINE
187. 1261 Antalík, Marián ONLINE
188. 1262 Víglaský, Viktor ONLINE
189. 1263 Kožurková, Mária ONLINE
190. 1263 Sabolová, Danica alias
191. 1264 Džadžovská, Zuzana ONLINE
192. 1266 Pezlarová, Katarína ONLINE
193. 1267 Kačalová, Michaela ONLINE
194. 1267 Raková, Ivana alias
195. 1268 Juhászová, Michala ONLINE
196. 1269 Šimková, Slávka ONLINE
197. 1270 Kováč, Július ONLINE
198. 1271 Hendrichovská, Nicol ONLINE
199. 1272 Krivoš-Bellušová, Denisa ONLINE
200. 1273 Lederová, Lívia ONLINE
201. 1274 Nináčová, Katarína ONLINE
202. 1275 Hrešková, Gabriela ONLINE
203. 1276 Pezlar, Ivan ONLINE
204. 1277 Herceg, Slavko ONLINE
205. 1278 Kováčová, Eva ONLINE
206. 1278 Tomko, Martin alias
207. 1279 Medová, Silvia ONLINE
208. 1280 Bajusová, Henrieta ONLINE
209. 1281 Horváthová, Marieta ONLINE
210. 1282 Sekerák, Jozef ONLINE
211. 1283 Fecková, Beáta ONLINE
212. 1284 Kalakay, Radoslav ONLINE
213. 1284 Adamek, Rastislav alias
214. 1285 Hajduk, Róbert ONLINE
215. 1286 Blichová, Slavka ONLINE
216. 1287 Takáč, Karol ONLINE
217. 1289 Rigasová, Ivana ONLINE
218. 1290 Šveda, Dušan ONLINE
219. 1292 Jedáleň Moyzesova 9 , suterén ONLINE
220. 1293 Jedáleň Moyzesova 9 , Poschodie ONLINE
221. 1294 Griga, František ONLINE
222. 1299 Fedoročko, Peter offline
223. 1501 Jantošovič, Jozef ONLINE
224. 1510 Hutňan, Emil ONLINE
225. 1511 Šusterová, Jana ONLINE
226. 1512 Ondrejová, Erika ONLINE
227. 1513 Baranko, Miroslav ONLINE
228. 1514 Sedláková, Helena ONLINE
229. 1515 Ondrej, Ján ONLINE
230. 1516 Yanochko, Viktoria ONLINE
231. 1517 Paňková, Mária ONLINE
232. 1520 Pomikala, Miroslav ONLINE
233. 1521 Berezňaková, Jana ONLINE
234. 1522 Lipták, Marek ONLINE
235. 1538 Béres, Jozef ONLINE
236. 1539 Nobody, Nobody offline
237. 1540 Blichová, Slávka ONLINE
238. 1541 Šveda, Dušan offline
239. 1542 Hajduk, Róbert offline
240. 1543 Sekerák, Jozef offline
241. 1544 Tomášiková, Vladimíra offline
242. 1545 Gajdoš, Jozef offline
243. 1546 Derjaninová, Lenka offline
244. 1548 Kalakay, Radoslav offline
245. 1551 Onderko, Lucia ONLINE
246. 1552 Štofová, Gabriela ONLINE
247. 1553 Buková, Alena offline
248. 1558 Horbacz, Agata Dorota ONLINE
249. 1558 Dračková, Dana alias
250. 1558 Horbacz, Agata alias
251. 1559 Cimboláková, Iveta ONLINE
252. 1560 Vrátnica ŠD, Popradská 66 ONLINE
253. 1561 Komenská, Jana ONLINE
254. 1562 Vargová, Iveta ONLINE
255. 1563 Jedáleň, Jesenná 5 ONLINE
256. 1565 ŠJ, Pokladňa ONLINE
257. 1565 Mrazková, Alena alias
258. 1566 Berezňáková, Anna ONLINE
259. 1567 Béreš, Peter ONLINE
260. 1578 Trepáčová, Stanislava ONLINE
261. 1580 Čorňaková, Katarína ONLINE
262. 1581 Tkáč, René ONLINE
263. 1582 Koľveková, Mária ONLINE
264. 1583 Kudláčová, Zdenka ONLINE
265. 1584 Paulíny, Zuzana offline
266. 1585 Lukáčová, Mária ONLINE
267. 1586 Ciberejová, Gabriela ONLINE
268. 1587 Svoreňová, Zuzana offline
269. 1588 Gazdová, Eva offline
270. 1589 Popovič, Marián ONLINE
271. 1590 Vranec, Marek ONLINE
272. 1591 Štrbová, Jana ONLINE
273. 1593 Džoganová, Oľga ONLINE
274. 1595 Tkáč, Michal ONLINE
275. 1596 Juhászová, Diana offline
276. 1597 Imreczeová, Mária ONLINE
277. 1598 Szczecinová, Hedviga ONLINE
278. 1599 CIaKT, fax ONLINE
279. 1600 Hurová, Ľubica ONLINE
280. 1601 Sovák, Pavol ONLINE
281. 1602 Telocvicna, T5 fitness ONLINE
282. 1603 Mártonfi, Pavol offline
283. 1604 Katedra telesnej výchovy ONLINE
284. 1604 Tkáčiková, Ľudmila alias
285. 1605 Šulc, Ivan offline
286. 1606 Džuganová, Daniela ONLINE
287. 1607 Belovičová, Gabriela ONLINE
288. 1607 Hovanová, Lenka alias
289. 1607 Nagyová, Petra alias
290. 1607 Zagorová, Zuzana alias
291. 1608 Univerzitná knižnica, sekretariat ONLINE
292. 1608 Vrancová, Eva alias
293. 1609 Moňok, Jozef ONLINE
294. 1610 Samuelisová, Judita ONLINE
295. 1611 Vraštiaková, Valéria ONLINE
296. 1611 Turkiňáková, Silvia alias
297. 1611 Turkiňáková, Silvia alias
298. 1612 Babicová, Zuzana ONLINE
299. 1612 Krjaková, Iveta alias
300. 1612 Krjaková, Iveta alias
301. 1613 UK UPJŠ, Filozofická knižnica ONLINE
302. 1613 Kolinovský, Radoslav alias
303. 1613 Kolinovský, Radoslav alias
304. 1614 Rakúska knižnica ONLINE
305. 1614 Gajdošová, Anna alias
306. 1614 Kostelníková, Stanislava alias
307. 1616 Marcinová, Klára ONLINE
308. 1617 UK UPJŠ, - edičné ONLINE
309. 1617 Medviďová, Eva alias
310. 1618 Knižnica UPJŠ, Medická 6 ONLINE
311. 1618 Pilníková, Marta alias
312. 1618 Timková, Jana alias
313. 1618 Timková, Jana alias
314. 1619 Lek. knižnica, pozičovňa ONLINE
315. 1619 Garčarová Živčáková, Iveta alias
316. 1619 Homiššáková, Eva alias
317. 1619 Homolová, Katarína alias
318. 1619 Karaffová, Viera alias
319. 1619 Királyová, Miriama alias
320. 1619 Lašovská, Barbora alias
321. 1619 Vendráková, Jarmila alias
322. 1619 Vendráková, Jarmila alias
323. 1619 Karaffová, Viera alias
324. 1619 Mgr. Királyová, Miriama alias
325. 1619 Mgr. Lašovská, Barbora alias
326. 1621 Čontofalská, Zuzana offline
327. 1621 Grešková, Alena alias
328. 1621 Halamová, Dáša alias
329. 1622 Telocvicna, T5 chodba ONLINE
330. 1623 Küchelová, Zuzana ONLINE
331. 1623 Brtková, Mirianna alias
332. 1623 Zusková, Klaudia alias
333. 1624 Buková, Alena ONLINE
334. 1625 Čižmár, Peter offline
335. 1626 Dohovičová, Andrea ONLINE
336. 1627 Kaško, Dávid ONLINE
337. 1627 Valanský, Marek alias
338. 1628 Uher, Ivan ONLINE
339. 1628 Junger, Ján alias
340. 1629 Bakalár, Peter ONLINE
341. 1629 Čurgali, Marcel alias
342. 1630 Imrich, Staško ONLINE
343. 1630 Sláviková, Cecília alias
344. 1631 Marčišinová, Romana ONLINE
345. 1632 Juhászová, Agnesa ONLINE
346. 1632 Vokálová, Júlia alias
347. 1632 Vokálová, Júlia alias
348. 1633 Sedláková, Helena ONLINE
349. 1634 Medipark, Hala ONLINE
350. 1635 Matyášová, Eva ONLINE
351. 1635 Forraiová, Andrea alias
352. 1640 Knižnica, FVS ONLINE
353. 1640 Bednárová, Adriana alias
354. 1640 Porubanová, Renáta alias
355. 1640 Porubanová, Renáta alias
356. 1640 Bc. Bednárová, Adriána alias
357. 1641 Janovská, Dominika ONLINE
358. 1642 Matušovičová, Eva ONLINE
359. 1644 Zrník, Martin ONLINE
360. 1644 Konečný, Miloslav alias
361. 1645 Madlenáková, Helena ONLINE
362. 1646 Moravčíková, Andrea ONLINE
363. 1647 Matušovičová, Eva ONLINE
364. 1648 Brutovská, Romana ONLINE
365. 1649 Petrušová, Darina ONLINE
366. 1650 FIL knižnica, učebňa offline
367. 1651 Práv. knižnica, študovňa prízemie ONLINE
368. 1651 Lukáčová, Kvetoslava alias
369. 1651 Majorošová, Zuzana alias
370. 1651 Szabóová, Kvetoslava alias
371. 1651 Majorošová, Zuzana alias
372. 1651 Szabóová, Kvetoslava alias
373. 1652 Lek. knižnica, študovňa ONLINE
374. 1653 Práv. knižnica, výpožička ONLINE
375. 1653 Makarová, Jana alias
376. 1653 Domaracká, Gabriela alias
377. 1654 Sklad M9 ONLINE
378. 1655 Klimová, Agnesa offline
379. 1656 Haľama, Jozef ONLINE
380. 1660 Venceľová, Adriána ONLINE
381. 1661 Sabo, Maroš ONLINE
382. 1662 Čipáková, Ľubica ONLINE
383. 1662 Horňáková, Nataša alias
384. 1663 Mikita, Štefan ONLINE
385. 1664 Makarová, Jana offline
386. 1665 Garáže, UPJŠ ONLINE
387. 1667 Vrátnica BZ, Mánesova ONLINE
388. 1668 Repčáková, Klára offline
389. 1669 Kelbel, Peter offline
390. 1670 Botanická záhrada, Herbár offline
391. 1671 Suvák, Martin offline
392. 1672 Fridman, Peter offline
393. 1673 Gregorek, Robert offline
394. 1674 Mártonfiová, Lenka offline
395. 1675 Lengyelová, Katarína ONLINE
396. 1676 Hyrošová, Martina ONLINE
397. 1676 Sabolová, Viera alias
398. 1676 Tomašová, Lenka alias
399. 1677 Petrilová, Valéria offline
400. 1678 Vrátnica ŠD, Popradská 76 ONLINE
401. 1679 Lehotská, Veronika ONLINE
402. 1680 Maligda, Jozef ONLINE
403. 1681 Šemráková, Mária ONLINE
404. 1682 Adamčíková, Iveta ONLINE
405. 1682 Študentská jedáleň alias
406. 1683 Tóthová, Mária ONLINE
407. 1684 Lukačková, Irina ONLINE
408. 1685 Vargová, Iveta offline
409. 1686 Jurová, Iveta ONLINE
410. 1687 Kőröšiová, Agnesa ONLINE
411. 1688 Mravec, Igor ONLINE
412. 1689 Šatňa údržby ONLINE
413. 1690 Dielňa ŠDaJ offline
414. 1691 Miľová, Eva ONLINE
415. 1692 ŠDaJ, Kaviareň ONLINE
416. 1693 ŠD, Sklad offline
417. 1694 Töröková, Magdaléna offline
418. 1695 Správca siete, ŠDaJ ONLINE
419. 1696 Vrátnica ŠD, Medická 6 ONLINE
420. 1697 Vrátnica ŠD, Medická 4 ONLINE
421. 1698 Šimkaninová, Dagmar ONLINE
422. 1699 Bokšová, Beáta ONLINE
423. 1710 Telocvicna, T4 ONLINE
424. 1711 Telocvicna, T3 ONLINE
425. 2108 Gallay prodekan PF, vonkajšie vzťahy RA322 ONLINE
426. 2108 Gallay, Michal alias
427. 2109 Dekanát PF, Fax offline
428. 2113 Sovák, Pavol ONLINE
429. 2113 Saksl, Karel alias
430. 2114 Dovhunová, Ema RA317 ONLINE
431. 2115 Štefaníková, Denisa RA337 ONLINE
432. 2115 Štefaníková, Denisa alias
433. 2116 Sováková, Iveta RA338 ONLINE
434. 2116 Sováková, Iveta alias
435. 2117 Kireš prodekan PF, vzdelávanie RA323 ONLINE
436. 2117 Kireš, Marián alias
437. 2118 Pivarníková, Agnesa RA337 ONLINE
438. 2118 Pivarníková, Agnesa alias
439. 2119 Dekan PF, RA309 ONLINE
440. 2119 Soták, Roman alias
441. 2120 odpojeny offline
442. 2121 Krištofová, Silvia RA341 ONLINE
443. 2123 Pitoňáková, Eva RA337 ONLINE
444. 2123 Pitoňáková, Eva alias
445. 2124 Havrilová, Anna RA341 ONLINE
446. 2125 Archiv PF, Šrob.2, Havrilová, Anna ONLINE
447. 2126 Dlugoš, Jozef RA341 ONLINE
448. 2126 Dlugoš, Jozef alias
449. 2131 Kimáková, Jana RA320 ONLINE
450. 2131 Komanická, Jana alias
451. 2133 Smreková, Lenka RA321 ONLINE
452. 2133 Dávidová, Darina alias
453. 2133 Kobulárová, Libuša alias
454. 2133 Smreková, Lenka alias
455. 2135 Vašková, Viera RA341 ONLINE
456. 2135 Vašková, Viera alias
457. 2136 Zezulova, Hana RA340 ONLINE
458. 2136 Žežulová, Hana alias
459. 2137 Zavatčan, Tomáš RA317 ONLINE
460. 2141 Margecanská, Jana RA319 ONLINE
461. 2141 Paucová, Jana alias
462. 2151 Veľková, Alica RA321 ONLINE
463. 2151 Veľková, Alica alias
464. 2153 Ižariková, Lenka RA317 ONLINE
465. 2153 Dovhunová, Ema alias
466. 2153 Ižariková, Lenka alias
467. 2153 Petruláková, Zuzana alias
468. 2154 Molnárová, Soňa RA311 ONLINE
469. 2154 Molnárová, Soňa alias
470. 2155 Orinakova prodekanka PF, pre vedu a výskum RA312 ONLINE
471. 2158 Mosáthová, Mária RA341 ONLINE
472. 2158 Mosáthová, Mária alias
473. 2162 Kačur, Ľubomír RA316 ONLINE
474. 2162 Kačur, Ľubomír alias
475. 2179 Libová vedúca sekretariátu, PF RA306 ONLINE
476. 2179 Libová, Svetlana alias
477. 2180 Labancová, tajomníčka PF RA310 ONLINE
478. 2180 Labancová, Lenka alias
479. 2181 Dekanát PF, Sekretariát RA308 ONLINE
480. 2181 Lengyelová, Simona alias
481. 2181 Pavúková, Jana alias
482. 2200 Andrejko, Marian ONLINE
483. 2200 Andrejko, Marián alias
484. 2200 Schréter, Ivan alias
485. 2201 CAI PF, Sekretariát, helpdesk.upjs.sk ONLINE
486. 2201 Lukáčová, Patrícia alias
487. 2201 Krivjanská, Helena alias
488. 2202 hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O84 m.c.144 ONLINE
489. 2202 Reváková, Želmíra alias
490. 2203 Vrláková, Janka ONLINE
491. 2203 Kravčáková, Adela alias
492. 2204 Porhinčák, Štefan, kancelaria ONLINE
493. 2204 Porhinčák, Štefan alias
494. 2205 Gmitrová, Radka ONLINE
495. 2206 Stehlíková, Mária ONLINE
496. 2207 doktorandi ÚMV, SJ1O80 a ONLINE
497. 2207 Čekanová, Katarína alias
498. 2207 Lužar, Borut alias
499. 2207 Onderko, Alfréd alias
500. 2207 Šárošiová, Zuzana alias
501. 2207 Šurimová, Mária alias
502. 2207 Tamášová, Martina alias
503. 2207 Vojtková, Erika alias
504. 2208 Urbán, Jozef ONLINE
505. 2209 Doboš, Jozef ONLINE
506. 2210 lab. prip. a charakt. nanostruktur, Komanicky ONLINE
507. 2211 * ONLINE
508. 2211 Soták, Roman alias
509. 2212 Paulíny, Zuzana ONLINE
510. 2213 ÚMV PF, Sekretariát ONLINE
511. 2213 Knapíková, Zlatica alias
512. 2214 Jendroľ, Stanislav ONLINE
513. 2215 Hutník, Ondrej ONLINE
514. 2216 Doktorandi, KBF PF ONLINE
515. 2216 Berta, Martin alias
516. 2216 Ďuriš Lenkavská, Lenka alias
517. 2216 Espina García, Alba alias
518. 2216 Golianová, Katarína alias
519. 2216 Havadej, Samuel alias
520. 2216 Hovan, Andrej alias
521. 2216 Jakabčin, Patrik alias
522. 2216 Kopčová, Katarína alias
523. 2216 Mikulová, Ľudmila alias
524. 2216 Tomková, Silvia alias
525. 2217 Kuzma, Miron Notebook offline
526. 2218 kanc. 51A, UFV ONLINE
527. 2219 Feher, Alexander ONLINE
528. 2220 Feher, Alexander ONLINE
529. 2220 Kollár, Peter alias
530. 2221 Dielna CAI PF, m.c. 22 PA ONLINE
531. 2221 Koprda, Samuel alias
532. 2221 Olejár, Viktor alias
533. 2221 Tkáčik, Lukáš alias
534. 2222 Správca siete, PF UPJŠ ONLINE
535. 2222 Hvizdoš, Ľudovít alias
536. 2223 Ješková, Zuzana ONLINE
537. 2224 Daňková, Viera ONLINE
538. 2225 Porhinčák, Štefan, notebook offline
539. 2226 Kuzma, Miron Kancelária ONLINE
540. 2227 Kuzma, Miron Mobil offline
541. 2227 Kuzma, Miron alias
542. 2228 Staňa, Richard ONLINE
543. 2229 Nováková, Katarína ONLINE
544. 2230 Štubňa, Viliam ONLINE
545. 2230 Mohylna, Mariia alias
546. 2230 Tkáč, Ivan alias
547. 2231 Lab. 1 proteínového inžinierstva, KBF PF ONLINE
548. 2232 Lab. 8 prípravy chemických vzoriek, laboratórium KBF PF ONLINE
549. 2233 Grondželová, Nora ONLINE
550. 2234 Lab. 9 konfokálnej mikroskopie , laboratórium KBF PF ONLINE
551. 2235 Lab.10 prietokovej cytometrie, KBF PF ONLINE
552. 2236 Füzer, Ján ONLINE
553. 2237 Lab.11 časovo rozlíšenej mikroskopie , KBF PF ONLINE
554. 2238 Lab.12 bioenergetiky, KBF PF ONLINE
555. 2239 Lab. 14 KBF m.c26 ONLINE
556. 2239 Zavoda, Štefan alias
557. 2240 Parimucha, Štefan ONLINE
558. 2240 Fedurco, Miroslav alias
559. 2240 Gajdoš, Pavol alias
560. 2241 Gális, Rudolf ONLINE
561. 2242 Sedlák, Erik ONLINE
562. 2242 Fabián, Marián alias
563. 2242 Kundrát, Martin alias
564. 2242 Žoldák, Gabriel alias
565. 2243 Štroffeková, Katarína ONLINE
566. 2243 Huntošová, Veronika alias
567. 2244 Miškovský, Pavol ONLINE
568. 2245 Jurašeková, Zuzana ONLINE
569. 2245 Naďová, Zuzana alias
570. 2246 Jancura, Daniel ONLINE
571. 2247 Lab. 15 KBF , m.c.27 ONLINE
572. 2248 Fabriciová, Gabriela ONLINE
573. 2248 Kožár, Tibor alias
574. 2249 Lab.13 Ramanovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
575. 2250 Laboratórna knižnica, KBF PF ONLINE
576. 2251 Lab.17 molekulového modelovania, KBF PF ONLINE
577. 2252 Lab. 4 optickej spektroskopie , a biotermodynamiky KBF PF ONLINE
578. 2253 Lab. 3 laserovej spektroskopie, KBF PF ONLINE
579. 2254 Barabas, Dušan ONLINE
580. 2254 Sládek, Imrich alias
581. 2255 Nestorová-Dická, Janetta ONLINE
582. 2255 Gessert, Alena alias
583. 2256 Harminc, Matúš ONLINE
584. 2257 UINF, UINF offline
585. 2258 doktorandi ÚMV, SJ1O80 b ONLINE
586. 2259 Kiseľák, Jozef offline
587. 2260 Lab. Jadrovej fyziky, KJF UFV PF ONLINE
588. 2260 Kravčáková, Adela alias
589. 2260 Vrláková, Janka alias
590. 2261 videotelefon2261, -1161 offline
591. 2266 test, test offline
592. 2271 Liško, František ONLINE
593. 2272 Grondželová, Nora offline
594. 2273 Murín, Pavel ONLINE
595. 2274 odpojeny offline
596. 2275 Čižmár, Peter offline
597. 2276 Strečka, Jozef ONLINE
598. 2277 Lab. 2 biotechnologie a bunkovej fyziologie, KBF PF ONLINE
599. 2278 Lab. 5 molekulovej biológie, KBF PF ONLINE
600. 2280 Lab. kvantového magnetizmu II, m.č. 0.17 ONLINE
601. 2280 Orendáčová, Alžbeta alias
602. 2281 Čižmár, Erik ONLINE
603. 2281 Tarasenko, Róbert alias
604. 2282 Orendáčová, Alžbeta ONLINE
605. 2282 Tkáč, Vladimír alias
606. 2283 Čižmár, Erik ONLINE
607. 2286 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
608. 2290 opdojeny offline
609. 2291 Maceková, Mária ONLINE
610. 2291 Lučivjanská, Katarína alias
611. 2299 Fax katedry biofyziky PF ONLINE
612. 2300 UBEV PF, Sekretariát (Manesova) offline
613. 2300 Lacková, Zdenka alias
614. 2300 Tóthová, Olga alias
615. 2301 Čellárová, Eva offline
616. 2302 Bačkor, Martin offline
617. 2303 Kopcsayová, Diana offline
618. 2303 Bálintová, Miroslava alias
619. 2303 Henzelyová, Jana alias
620. 2304 Mišianiková, Anna offline
621. 2304 Boberová, Zuzana alias
622. 2304 Slepáková, Ivana alias
623. 2305 Kimáková, Katarína offline
624. 2306 Lacková, Zdenka offline
625. 2307 Nigutová, Katarína offline
626. 2307 Kimáková, Andrea alias
627. 2308 Bruňáková, Katarína offline
628. 2308 Lešková, Andrea alias
629. 2309 Lab. Taxonomie rastlin, m.c.126 BZ UBEV offline
630. 2309 Dudáš, Matej alias
631. 2310 Goga, Michal offline
632. 2310 Kitka, Miroslav alias
633. 2311 Schreiberová, Andrea offline
634. 2311 Romanová, Viera alias
635. 2311 Samuely, Peter alias
636. 2312 lab. Kaľavský, RD351 ONLINE
637. 2312 Kitka, Miroslav alias
638. 2313 Mártonfi, Pavol offline
639. 2315 mikrobiologicka cvicebna, RBL7 RB443 UBEV PF ONLINE
640. 2316 lab. vyskumne, RC107 ONLINE
641. 2317 Paľove-Balang, Peter offline
642. 2318 Doktorandi, botanika 224 offline
643. 2318 Ďurišinová, Eleonora alias
644. 2318 Hrablay, Martin alias
645. 2318 Marcinčinová, Margaréta alias
646. 2318 Ručová, Dajana alias
647. 2318 Tuptová, Viktória alias
648. 2319 Petijová, Linda offline
649. 2320 Kaľavský, František RD240 ONLINE
650. 2320 Kaľavský, František alias
651. 2320 Smolejová, Gabriela alias
652. 2321 Oriňák, Andrej RD246 ONLINE
653. 2321 Oriňak, Andrej alias
654. 2322 Bazeľ, Yaroslav ONLINE
655. 2323 Andruch, Vasiľ ONLINE
656. 2323 Diuzheva, Alina alias
657. 2323 Šandrejová, Jana alias
658. 2324 Oriňáková, Renáta RD359 offline
659. 2324 Oriňaková, Renáta alias
660. 2325 Gondová, Taťána RD360 ONLINE
661. 2325 Gondová, Taťána alias
662. 2326 Reiffová, Katarína RD362 ONLINE
663. 2326 Reiffová, Katarína alias
664. 2327 Macko, Ján RD363 ONLINE
665. 2327 Capková, Dominika alias
666. 2327 Gorejová, Radka alias
667. 2327 Macko, Ján alias
668. 2327 Podrojková, Natália alias
669. 2327 Sisáková, Katarína alias
670. 2328 Morovská Turoňová, Andrea RD368 ONLINE
671. 2328 Morovská Turoňová, Andrea alias
672. 2328 Straková Fedorková, Andrea alias
673. 2328 Turoňová, Andrea alias
674. 2329 lab. Conkova, RC105 ONLINE
675. 2329 Jacková, Dominika alias
676. 2329 Novotná, Michaela alias
677. 2329 Vargová, Kristína alias
678. 2330 Bušová, Tatiana RC127 offline
679. 2330 Bušová, Tatiana alias
680. 2331 Drotárová, Mária RC110 ONLINE
681. 2331 Drotárová, Mária alias
682. 2332 Ucebna NMR, RB033 UCHV PF offline
683. 2333 lab. 4 NMR400 , Vojtasova RC124 ONLINE
684. 2333 Vojtasová, Mária alias
685. 2334 Imrich, Ján RC120 ONLINE
686. 2334 Imrich, Ján alias
687. 2335 Potočňák, Ivan RC212 ONLINE
688. 2335 Potočňák, Ivan alias
689. 2336 Hamorska , Miroslava RC313 ONLINE
690. 2336 Hámorská, Miroslava alias
691. 2337 Ganajová, Mária RC219 ONLINE
692. 2337 Ganajová, Mária alias
693. 2338 Sotáková, Ivana RC325 ONLINE
694. 2338 Sotáková, Ivana alias
695. 2339 lab. Vargová, RC310 ONLINE
696. 2340 Sterbinska , Slavomira RC317 ONLINE
697. 2340 Krešáková, Lenka alias
698. 2340 Litecká, Miroslava alias
699. 2340 Lükőová, Andrea alias
700. 2340 Šterbinská, Slavomíra alias
701. 2340 Vráblová, Anna alias
702. 2341 Heinrichová, Valéria RC313 ONLINE
703. 2341 Heinrichová, Valéria alias
704. 2342 Černák, Juraj -kanc. RC323 ONLINE
705. 2342 Černák, Juraj alias
706. 2343 Zeleňák, Vladimír -kanc. RC311 ONLINE
707. 2343 Zeleňák, Vladimír alias
708. 2344 Hurajtova, Lenka RC217 ONLINE
709. 2344 Hurajtová, Lenka alias
710. 2344 Šandrejová, Jana alias
711. 2345 lab. Potocnak RC328 ONLINE
712. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava RC322 ONLINE
713. 2346 Matiková-Maľarová, Miroslava alias
714. 2346 Vavra, Martin alias
715. 2347 Gonda, Jozef ONLINE
716. 2348 Martinková, Miroslava RC106 ONLINE
717. 2348 Martinková, Miroslava alias
718. 2349 Tvrdoňová, Monika ONLINE
719. 2349 Budovská, Mariana alias
720. 2349 Špaková Raschmanová, Jana alias
721. 2350 rack rohova ONLINE
722. 2350 Kulcsárová, Mária alias
723. 2350 Zelinková, Oľga alias
724. 2351 Doktorandi UBEV KBB, RB m.c. 117 ONLINE
725. 2351 Mochnacký, Filip alias
726. 2351 Zrubáková, Jarmila alias
727. 2352 Kolečanský, Štefan ONLINE
728. 2352 Bogľarský, Jozef alias
729. 2352 Enderova, Anastasiia alias
730. 2353 Novotný, Ladislav ONLINE
731. 2353 Pregi, Loránt alias
732. 2354 Varchulová, Katarína ONLINE
733. 2354 Marinecová, Emília alias
734. 2355 Čižmár, Peter ONLINE
735. 2356 Vilková, Mária RC112 ONLINE
736. 2356 Vilková, Mária alias
737. 2357 Doktorandi, botanika 225 offline
738. 2357 Fráková, Viera alias
739. 2357 Kaducová, Mária alias
740. 2357 Koprivý, Lukáš alias
741. 2357 Vašková, Dominika alias
742. 2358 Jurčacková, Zuzana offline
743. 2359 lab. Vojteková, RD247 ONLINE
744. 2360 Vojteková, Viera kanc. RD362 ONLINE
745. 2360 Vojteková, Viera alias
746. 2362 Orságová Králová, Zuzana RD249 ONLINE
747. 2362 Gavalierová, Katarína alias
748. 2362 Hovancová, Jana alias
749. 2362 Orságová Králová, Zuzana alias
750. 2362 Petruš, Ondrej alias
751. 2362 Šišoláková, Ivana alias
752. 2363 lab. elektrochémie, RD244 offline
753. 2364 lab. NMR600 , Vilkova RC128 ONLINE
754. 2364 Vilková, Mária alias
755. 2365 Sedlák, Erik ONLINE
756. 2365 Varhač, Rastislav alias
757. 2366 Almáši, Miroslav RC316 offline
758. 2366 Almáši, Miroslav alias
759. 2366 Beňová, Eva alias
760. 2367 lab. Zelenak, RC218 ONLINE
761. 2368 Vargová, Zuzana kanc. RC312 ONLINE
762. 2368 Vargová, Zuzana alias
763. 2369 Lab. RB147B , KBCH UCHV ONLINE
764. 2369 Hudáčová, Monika alias
765. 2369 Krochtová, Kristína alias
766. 2369 Nunhart, Patrik alias
767. 2369 Suváková, Mária alias
768. 2370 Laborátorium UCHV, KBCH č. 6 ONLINE
769. 2371 KBCH chodba , UCHV RB 2.p ONLINE
770. 2372 lab. 207 , Slepcikova Paulina ONLINE
771. 2372 Bindzár, Vladimír alias
772. 2372 Imrich, Ján alias
773. 2372 Slepčíková, Paulína alias
774. 2373 Laborátorium UCHV, RC307 ONLINE
775. 2374 Babinčáková, Mária RC207 ONLINE
776. 2374 Babinčáková, Mária alias
777. 2375 Doktorandi UCHV, RC327a ONLINE
778. 2375 Király, Nikolas alias
779. 2375 Krescanková, Michaela alias
780. 2375 Princík, Dávid alias
781. 2375 Rendošová, Michaela alias
782. 2375 Žid, Lukáš alias
783. 2376 Kuchár, Juraj ONLINE
784. 2376 Kuchárová, Veronika alias
785. 2377 Doktorandi RC118 ONLINE
786. 2378 Lab. Zoologie , RB403 ONLINE
787. 2379 Podhradský, Juraj RC106 ONLINE
788. 2380 poslucharen, RBL6 RB422 UBEV ONLINE
789. 2381 Interkom, RBpavilón 1.p ONLINE
790. 2382 Interkom, RBpavilón 2.p ONLINE
791. 2383 Doktorandky UBEV, Lászlóová Šipošová ONLINE
792. 2383 Cimermanová, Michaela alias
793. 2383 Gerbáčová, Katarína alias
794. 2383 Matisová, Ľubica alias
795. 2383 Nosáľová, Lea alias
796. 2383 Onderková, Anna alias
797. 2383 Petrová, Nikola alias
798. 2383 Timková, Ivana alias
799. 2384 zverinec vchod RB ONLINE
800. 2385 lab. rontg. struk. analyzy, RC223 ONLINE
801. 2386 lab. vyucbove, RC209 ONLINE
802. 2387 lab. vyskumne, RC211 ONLINE
803. 2388 lab. vyucbove, RC318 ONLINE
804. 2389 lab. didaktiky chemie, RC208 ONLINE
805. 2390 lab. spektr. metod, RC310 ONLINE
806. 2391 lab. instr. metod, RC220 ONLINE
807. 2392 lab. zakladnych metod, RC213 ONLINE
808. 2393 Tvrdoňová, Monika RB205 ONLINE
809. 2393 Tvrdoňová, Monika alias
810. 2394 Hamuľaková, Slávka RB206 lab. ONLINE
811. 2394 Hamuľaková, Slávka alias
812. 2395 Janovec, Ladislav RB210 ONLINE
813. 2395 Janovec, Ladislav alias
814. 2396 Ordošová, Gabriela ONLINE
815. 2397 Lab. bunkovych kultur, RB143 ONLINE
816. 2398 Lab. vyvinovej neurobiologie, RB139 offline
817. 2399 Veronika, Petruľová offline
818. 2399 Bačovčinová, Michaela alias
819. 2399 Kolarčik, Vladislav alias
820. 2399 Petruľová, Veronika alias
821. 2403 serverovna, Technicom offline
822. 2404 Farkaš, Pavel offline
823. 2419 Lubomir, Snajder mob. offline
824. 2420 EVO ONLINE
825. 2421 Dirner, Alexander ONLINE
826. 2422 Urbán, Jozef ONLINE
827. 2424 Dvorný, Eduard ONLINE
828. 2424 Chrastina, Milan alias
829. 2424 Marková, Eva alias
830. 2425 Sokol Pavol, kancelaria 23 PA9 ONLINE
831. 2425 Mézešová, Terézia alias
832. 2425 Sokol, Pavol alias
833. 2430 Madaras, Tomáš ONLINE
834. 2431 VKM mala, Technicom 108 ONLINE
835. 2432 Lab. IoT, Pisarcik ONLINE
836. 2432 Pisarčík, Peter alias
837. 2433 Galčík, František ONLINE
838. 2433 Krídlo, Ondrej alias
839. 2433 Krivoš-Belluš, Rastislav alias
840. 2433 Opiela, Miroslav alias
841. 2434 Bednárová, Zuzana ONLINE
842. 2434 Szabari, Alexander alias
843. 2434 Šebej, Juraj alias
844. 2435 Doktorandi UINF, Technicom 112 ONLINE
845. 2435 Pekarčík, Patrik alias
846. 2435 Staňa, Richard alias
847. 2435 Vozáriková, Gabriela alias
848. 2436 Krajči, Stanislav ONLINE
849. 2436 Geffert, Viliam alias
850. 2436 Jirásek, Jozef alias
851. 2437 Gurský, Peter ONLINE
852. 2437 Antoni, Ľubomír alias
853. 2437 Bruoth, Erik alias
854. 2437 Horváth, Tomáš alias
855. 2438 Lab. Hapticke, PF Technicom 115 ONLINE
856. 2439 Semanišin, Gabriel ONLINE
857. 2440 Mižáková, Viera ONLINE
858. 2441 Gajdošová, Silvia UINF ONLINE
859. 2441 Gajdošová, Silvia alias
860. 2442 Žežula, Ivan ONLINE
861. 2443 Doktorandi UINF, Technicom m.c. 210 ONLINE
862. 2443 Bajtoš, Tomáš alias
863. 2443 Kačala, Viliam alias
864. 2443 Török, Csaba alias
865. 2444 Andrejková, Gabriela ONLINE
866. 2445 eZuce, Technicom ONLINE
867. 2445 Farkaš, Pavel alias
868. 2445 Harčár, Martin alias
869. 2445 Michalčin, Viktor alias
870. 2445 Paulíny, Michal alias
871. 2446 Lab. Informacnej Bezpecnosti, Technicom 212 ONLINE
872. 2447 Gallová, Štefánia ONLINE
873. 2447 Horvát, Šimon alias
874. 2447 Linková, Michaela alias
875. 2448 Šnajder, Ľubomír kanc. ONLINE
876. 2448 Bruothová, Danka alias
877. 2448 Guniš, Ján alias
878. 2448 Šnajder, Ľubomír alias
879. 2449 Tkáčová, Zuzana ONLINE
880. 2449 Haneszová, Angelika alias
881. 2450 Kopčo, Norbert ONLINE
882. 2450 Doreswamy, Keerthi Kumar alias
883. 2451 VKM velka Technicom, PF Jesenna 5 ONLINE
884. 2452 Kaňuk, Ján ONLINE
885. 2452 Šupinský, Jozef alias
886. 2453 Gallay, Michal ONLINE
887. 2454 Kirňáková, Tímea ONLINE
888. 2455 Vyvoj AIS, Technicom 311 ONLINE
889. 2455 Miňo, Lukáš alias
890. 2455 Obrin, Jozef alias
891. 2455 Obrin, Marcel alias
892. 2455 Slaninka, Peter alias
893. 2455 Šumák, Martin alias
894. 2455 Tkáčik, Martin alias
895. 2455 Varchula, Slavomír alias
896. 2456 Engel, Radovan ONLINE
897. 2456 Nemček, Martin alias
898. 2457 Hostovska UGE/UMV/UINF, Technicom 313 ONLINE
899. 2458 Sedlák, Vladimír ONLINE
900. 2459 Šašak, Ján ONLINE
901. 2459 Magdošková, Martina alias
902. 2459 Nováková, Michaela alias
903. 2459 Onačillová, Katarína alias
904. 2460 Seminarka UINF LIDA, Technicom ONLINE
905. 2461 Lab. PLC Kopčo 4p., Technicom 403 ONLINE
906. 2461 Lokša, Peter alias
907. 2462 Pisarčík, Peter offline
908. 2463 Varchula, Slavomir offline
909. 2471 Krivoš-Belluš, Rastislav ONLINE
910. 2490 Interkom, Jesenna 5 KBF schody offline
911. 2491 Interkom, Technicom 1.p ONLINE
912. 2492 Interkom, Technicom 2.p ONLINE
913. 2493 Interkom, Technicom 3.p ONLINE
914. 2500 Vrátnica PF, Jesenná 5 ONLINE
915. 2500 Harajdová, Věra alias
916. 2500 Kuráň, Peter alias
917. 2500 Petrila, Štefan alias
918. 2500 Piroš, Marián alias
919. 2500 Velk, Jozef alias
920. 2501 UFV PF, Sekretariát ONLINE
921. 2501 Kišová, Beáta alias
922. 2502 presmerovane UINF PF, Sekretariát offline
923. 2503 odpojeny offline
924. 2504 Varga, Rastislav offline
925. 2504 Džubinská, Andrea alias
926. 2504 Froľová, Lucia alias
927. 2504 Galdun, Ladislav alias
928. 2504 Kožejová, Daniela alias
929. 2505 Varga, Rastislav ONLINE
930. 2505 Váhovský, Oliver alias
931. 2506 Tkáč, Vladimír ONLINE
932. 2507 lab. metalograficke , 10B offline
933. 2507 Girman, Vladimír alias
934. 2508 odpojeny offline
935. 2512 P2 ucebna ONLINE
936. 2516 Nigut, Ladislav ONLINE
937. 2517 lab. pripravy pras. , a lis vzoriek ONLINE
938. 2518 Kozejova, Miroslava ONLINE
939. 2518 Lederová, Lívia alias
940. 2518 Tomášová, Dominika alias
941. 2519 vytopeny, A.Z. PA offline
942. 2520 Laborátorium, ZETASIZER ONLINE
943. 2520 Palková, Romana alias
944. 2520 Zeleňáková, Adriana alias
945. 2521 Laboratórium, prípravy nanomateriálov ONLINE
946. 2521 Palková, Romana alias
947. 2521 Zeleňáková, Adriana alias
948. 2522 Lučivjanský, Tomáš ONLINE
949. 2522 Gmitra, Martin alias
950. 2523 lab. SEM, Komanicky ONLINE
951. 2524 Bobák, Andrej ONLINE
952. 2525 Interkom, Park Angelinum Brána ONLINE
953. 2526 Berkutova, doktorandi ONLINE
954. 2527 Girman, Vladimír ONLINE
955. 2527 Lachová, Andrea alias
956. 2527 Michalik, Štefan alias
957. 2528 Jaščur, Michal ONLINE
958. 2529 Kollár, Peter ONLINE
959. 2530 Jacková, Dana ONLINE
960. 2531 Základné fyzikálne , praktikum ONLINE
961. 2532 Hanč, Jozef ONLINE
962. 2532 Štrauch, Peter alias
963. 2533 Laboratórium, magnetooptiky ONLINE
964. 2533 Richter, Kornel alias
965. 2534 Laboratórium, elektrónovej mikroskopie ONLINE
966. 2535 Melt-spinning, . offline
967. 2536 Zeleňáková, Adriana -kanc. ONLINE
968. 2536 Zeleňáková, Adriana alias
969. 2537 Kollár, Peter ONLINE
970. 2537 Jakubčin, Miloš alias
971. 2537 Slovenský, Peter alias
972. 2537 Szűcsová, Jaroslava alias
973. 2538 Shylenko, doktorandi ONLINE
974. 2538 Kliuikov, Andrii alias
975. 2538 Latyshev, Vitalii alias
976. 2538 Shylenko, Oleg alias
977. 2540 Kireš, Marián ONLINE
978. 2541 Bednarčík, Jozef ONLINE
979. 2542 Tronov, Ivan offline
980. 2542 Černíková, Dorota alias
981. 2542 Kupčíková, Vlasta alias
982. 2543 Elektronicke , praktikum PA9 offline
983. 2544 Žukovič, Milan ONLINE
984. 2545 lab. 3, UFV PA offline
985. 2546 Pankova, Eva ONLINE
986. 2546 Paňková, Eva alias
987. 2547 Samuel, Dobák ONLINE
988. 2547 Dobák, Samuel alias
989. 2548 Orendáč, Martin ONLINE
990. 2549 Hnatič, Michal ONLINE
991. 2550 Šemráková, Jolana ONLINE
992. 2551 lab. nizkych teplot, 0.24 ONLINE
993. 2552 Doktorandi UFV, PA 19c ONLINE
994. 2553 Ploščica, Miroslav offline
995. 2554 Oceľáková, Eva offline
996. 2555 Doktorandky UFV, PA 19b ONLINE
997. 2556 Uličný, Jozef ONLINE
998. 2556 Jakabčin, Patrik alias
999. 2557 Brutovský, Branislav ONLINE
1000. 2557 Horváth, Denis alias
1001. 2558 Tamášová, Martina ONLINE
1002. 2559 Cechlárová, Katarína ONLINE
1003. 2560 Kiseľák, Jozef ONLINE
1004. 2560 Klein, Daniel alias
1005. 2561 Horňák, Mirko ONLINE
1006. 2562 Hančová, Martina ONLINE
1007. 2562 Berkutova, Anna alias
1008. 2562 Halčinová, Lenka alias
1009. 2563 Kulla, Marián ONLINE
1010. 2563 Majorošová, Simona alias
1011. 2563 Spišiak, Peter alias
1012. 2565 Karlova, Katarina ONLINE
1013. 2565 Birnšteinová, Šarlota alias
1014. 2565 Karľová, Katarína alias
1015. 2565 Lach, Matúš alias
1016. 2565 Semjan, Marek alias
1017. 2566 Lukáč, Stanislav ONLINE
1018. 2566 Šupina, Jaroslav alias
1019. 2568 Fabrici, Igor ONLINE
1020. 2569 Komanický, kancelária ONLINE
1021. 2569 Komanický, Vladimír alias
1022. 2569 Samuely, Tomáš alias
1023. 2570 Komanický, nanolab ONLINE
1024. 2570 Komanický, Vladimír alias
1025. 2570 Vorobiov, Serhii alias
1026. 2571 Vokál, Stanislav ONLINE
1027. 2572 Bartoš, Milan ONLINE
1028. 2573 Ivančo, Jaroslav offline
1029. 2574 Semanišinová, Ingrid ONLINE
1030. 2574 Hubeňáková, Veronika alias
1031. 2575 Bukovský, Lev ONLINE
1032. 2576 doktorandi ÚMV, SJ1O81 ONLINE
1033. 2576 Borzová, Jana alias
1034. 2576 Hovana, Anton alias
1035. 2576 Hudák, Juraj alias
1036. 2576 Šottová, Viera alias
1037. 2577 Terminalovna, RB PF ONLINE
1038. 2579 Bombara, Marek ONLINE
1039. 2580 Studenovská, Danica ONLINE
1040. 2581 doktorandi ÚMV, SJ1O79 ONLINE
1041. 2581 Gábová, Timea alias
1042. 2581 Gönciová, Zuzana alias
1043. 2581 Janičková, Lucia alias
1044. 2581 Ontkovičová, Zuzana alias
1045. 2581 Varga, Ivana alias
1046. 2582 Csachová, Stela ONLINE
1047. 2582 Ondová, Veronika alias
1048. 2583 lab. EEG PCL, Sebena Rene ONLINE
1049. 2584 Šveda, Dušan ONLINE
1050. 2585 Skřivánková, Valéria ONLINE
1051. 2586 Doktorandi, UFV 34D ONLINE
1052. 2586 Onderko, František alias
1053. 2586 Palková, Romana alias
1054. 2586 Slovenský, Peter alias
1055. 2586 Szűcsová, Jaroslava alias
1056. 2587 Bónová, Katarína ONLINE
1057. 2588 Geffert, Viliam ONLINE
1058. 2589 Hochmuth, Zdenko ONLINE
1059. 2590 UGE PF, Sekretariát ONLINE
1060. 2590 Tkáčiková, Katarína alias
1061. 2591 Hofierka, Jaroslav ONLINE
1062. 2592 Doktorandi, KJaSF m.c.33 ONLINE
1063. 2592 Jakubčinová, Zuzana alias
1064. 2592 Mezhenska, Olena alias
1065. 2592 Michaličková, Katarína alias
1066. 2592 Paulínyová, Zuzana alias
1067. 2592 Sopková, Filoména alias
1068. 2592 Šimková, Lenka alias
1069. 2592 Tropp, Lukáš alias
1070. 2594 Vaľa, Martin ONLINE
1071. 2595 Bánó, Gregor offline
1072. 2596 doktorandi ÚMV, SJ1O45 ONLINE
1073. 2596 Gajdoš, Andrej alias
1074. 2596 Jurková, Veronika alias
1075. 2596 Rindošová, Simona alias
1076. 2597 Hosťovská miestnosť , ÚMV SJ1O77 offline
1077. 2598 Bóna, Ján ONLINE
1078. 2599 Údržba PF, Jesenná 5 ONLINE
1079. 3200 Praktikáreň, ULB ONLINE
1080. 3201 Diabelková, Jana ONLINE
1081. 3202 Kimáková, Tatiana ONLINE
1082. 3203 Oroszová, Magdaléna ONLINE
1083. 3203 Harcsová, Slávka alias
1084. 3203 Ražeková, Vladimíra alias
1085. 3204 Juriš, Peter ONLINE
1086. 3205 Habiňáková, UVZH+UE ONLINE
1087. 3206 Čigášová Perunská, Ivana ONLINE
1088. 3206 Výrostková, Marcela alias
1089. 3207 Čisláková, Lýdia ONLINE
1090. 3209 Lovásová, Květuše ONLINE
1091. 3210 Medvecký, Rudolf ONLINE
1092. 3210 Šingovský, Milan alias
1093. 3211 Rybárová, Silvia ONLINE
1094. 3212 Hodorová, Ingrid ONLINE
1095. 3213 Hladová, Alena ONLINE
1096. 3214 Kluchová, Darina ONLINE
1097. 3215 Orgonášová, UA ONLINE
1098. 3215 Orgonášová, Mária alias
1099. 3216 Boleková, Adriana ONLINE
1100. 3217 Vecanová, Janka ONLINE
1101. 3218 Domoráková, Iveta ONLINE
1102. 3219 Mihalik, Jozef ONLINE
1103. 3220 Oravcová, Jaroslava ONLINE
1104. 3221 Sopková, Dorota ONLINE
1105. 3223 Marcin, Marián offline
1106. 3223 Vargová, Lucia alias
1107. 3224 Šimon - LF, František ONLINE
1108. 3225 Hertelyová, Zdenka ONLINE
1109. 3225 Guľašová, Zuzana alias
1110. 3225 Lukáčová, Ivana alias
1111. 3226 Tomečková, Vladimíra ONLINE
1112. 3227 Chodba, ULB ONLINE
1113. 3227 Klimčáková, Lucia alias
1114. 3227 Petarčíková, Mária alias
1115. 3227 Sabolová, Otília alias
1116. 3228 Sabol, Marián ONLINE
1117. 3229 Praktikáreň, ULF offline
1118. 3230 Zimová, ULKBch - praktikaren ONLINE
1119. 3230 Petrenková, Marcela alias
1120. 3230 Zimová, Anna alias
1121. 3231 Muchová, LVB ONLINE
1122. 3231 Behulová, Erika alias
1123. 3231 Lesíčková, Eva alias
1124. 3231 Mikuš, Jozef alias
1125. 3231 Muchová, Alena alias
1126. 3231 Petrášová, Darina alias
1127. 3231 Šulimanová, Lenka alias
1128. 3232 Vašková, Janka ONLINE
1129. 3233 Mirossay, Ladislav ONLINE
1130. 3234 Mašlanková, Jana ONLINE
1131. 3235 Labancová, ULKBch - praktikaren ONLINE
1132. 3235 Labancová, Adriana alias
1133. 3236 Rosocha, Ján ONLINE
1134. 3237 Harvanová, Denisa ONLINE
1135. 3237 Matejová, Jana alias
1136. 3238 Bardelčíková, Annamária ONLINE
1137. 3238 Bačenková, Darina alias
1138. 3239 Dombrovský, Peter offline
1139. 3240 Nováková, Jaroslava ONLINE
1140. 3240 Králiková, Jaroslava alias
1141. 3241 Špaková, Tímea ONLINE
1142. 3242 Fagová, Zuzana ONLINE
1143. 3242 Kunová, Alexandra alias
1144. 3243 Nagyová, Mária ONLINE
1145. 3244 Čurová, Katarína ONLINE
1146. 3244 Dzugasová, Barbora alias
1147. 3244 Slebodníková, Radka alias
1148. 3245 Švorc, Pavol ONLINE
1149. 3246 Grešová, Soňa ONLINE
1150. 3247 Tokárová, Diana ONLINE
1151. 3247 Brandeburová, Andrea alias
1152. 3248 Židzik, Jozef ONLINE
1153. 3249 Smreková, Dagmar ONLINE
1154. 3249 Slabá, Eva alias
1155. 3250 Talian, Ivan ONLINE
1156. 3250 Tkáčiková, Soňa alias
1157. 3251 Bago Pilátová, Martina ONLINE
1158. 3251 Solárová, Zuzana alias
1159. 3252 Čižmáriková, Martina ONLINE
1160. 3252 Zigová, Martina alias
1161. 3253 Jenčuráková, Martina ONLINE
1162. 3253 Tarrová, Magdaléna alias
1163. 3254 Chodba, ULKBch offline
1164. 3254 Sucha, Alena alias
1165. 3255 Haľamová, Mária ONLINE
1166. 3255 Dulínová, Zdenka alias
1167. 3255 Jurková, Emília alias
1168. 3256 Bačová, Ivana offline
1169. 3256 Lukačínová, Agnesa alias
1170. 3257 Petrášová, Darina ONLINE
1171. 3258 Udrzba LF ONLINE
1172. 3258 Balla, Štefan alias
1173. 3258 Gajdoš, Ján alias
1174. 3258 Hnát, Marek alias
1175. 3258 Horovčák, Ľubomír alias
1176. 3258 Nagy, Benjamín alias
1177. 3258 Sedláček, Jozef alias
1178. 3259 Špaková, Ivana ONLINE
1179. 3260 Matisová, Eva ONLINE
1180. 3261 Laboratorium HPLC offline
1181. 3262 Smolko, Lukáš ONLINE
1182. 3263 UVZ-OCR1 ONLINE
1183. 3263 Lacková Rebičová, Miriama alias
1184. 3264 Kolarčik, Peter ONLINE
1185. 3265 Mojžišová, Gabriela ONLINE
1186. 3265 Benetinová, Veronika alias
1187. 3265 Kamlárová, Anna alias
1188. 3265 Kvaková, Monika alias
1189. 3266 Bertková, Izabela ONLINE
1190. 3266 Štofilová, Jana alias
1191. 3267 Logoida, Mariia ONLINE
1192. 3268 Bušová, Andrea ONLINE
1193. 3269 Linková, Marcela ONLINE
1194. 3269 Lachytová, Markéta alias
1195. 3270 Babinská, Ingrid ONLINE
1196. 3271 Eliášová, Viera ONLINE
1197. 3272 Praktikáreň, ULKBf ONLINE
1198. 3273 Hvizdošová, Natália ONLINE
1199. 3274 Ranglová, Zuzana offline
1200. 3275 Doktorandi, ULKBch ONLINE
1201. 3275 Kalinová, Katarína alias
1202. 3275 Klepcová, Zuzana alias
1203. 3275 Krajčíková, Kristína alias
1204. 3275 Široká, Monika alias
1205. 3276 Vašková, Janka ONLINE
1206. 3276 Haus, Martin alias
1207. 3277 Horňáková, Anna ONLINE
1208. 3278 Solár, Peter ONLINE
1209. 3279 Hámorská, Martina ONLINE
1210. 3280 Kyseľ, Marián ONLINE
1211. 3280 Kizek, Peter alias
1212. 3281 Doktorandi, ÚVZH ONLINE
1213. 3282 Laboratórium, ULKM ONLINE
1214. 3282 Ambrózyová, Helena alias
1215. 3282 Dudášová, Anna alias
1216. 3282 Kravcová, Paulína alias
1217. 3282 Tóthová, Mária alias
1218. 3283 Kuchta, Milan ONLINE
1219. 3284 Vargová, Veronika ONLINE
1220. 3285 Ferenczová, Juliana ONLINE
1221. 3286 Hudák, sklad MTZ offline
1222. 3286 Dudríková, Viera alias
1223. 3287 Bargerová, Ľubica ONLINE
1224. 3288 Praktikaren UPF ONLINE
1225. 3289 Doktorandi, UPF ONLINE
1226. 3289 Brenišin, Marek alias
1227. 3289 Šalamonová Blichová, Lenka alias
1228. 3290 Lovayová, Viera ONLINE
1229. 3291 Tirpáková, Libuša offline
1230. 3291 Suchanová, Renáta alias
1231. 3292 Dimunová, Lucia ONLINE
1232. 3293 Sušinková, Jana ONLINE
1233. 3294 Štefková, Gabriela ONLINE
1234. 3294 Parová, Valéria alias
1235. 3295 Zamboriová, Mária ONLINE
1236. 3296 Raková, Jana ONLINE
1237. 3296 Šudáková, Marie alias
1238. 3296 Toplanská, Zuzana alias
1239. 3297 Sováriová Soósová, Mária ONLINE
1240. 3298 LVB - chodba ONLINE
1241. 3298 Behulová, Erika alias
1242. 3298 Lesíčková, Eva alias
1243. 3298 Mikuš, Jozef alias
1244. 3298 Šulimanová, Lenka alias
1245. 3300 Vratnica LF - SNP 1 ONLINE
1246. 3300 Byrtus, Milan alias
1247. 3300 Horňák, Tibor alias
1248. 3300 Konečný, Ján alias
1249. 3300 Kras, Ivan alias
1250. 3301 Sabolová, Libuša ONLINE
1251. 3302 Gregová, Eva ONLINE
1252. 3303 Kajla, Monika ONLINE
1253. 3304 Durajová, Iveta ONLINE
1254. 3304 Balintová, Elena alias
1255. 3305 Timková, Silvia offline
1256. 3306 Ďurica, Jaroslav ONLINE
1257. 3306 Soták Benedeková, Lenka alias
1258. 3307 Habiňaková, Martina ONLINE
1259. 3308 Krivoš-Belluš, Ján ONLINE
1260. 3309 Maťašovská, Kvetoslava ONLINE
1261. 3310 Mošková, Beáta offline
1262. 3311 Kašická, Lena ONLINE
1263. 3312 Vargová, Jannette ONLINE
1264. 3312 Balintová, Elena alias
1265. 3313 Ondič, Vladislav offline
1266. 3314 Hurová, Ľubica offline
1267. 3314 Ďuriančíková, Drahomíra alias
1268. 3315 Personalne odd., LF ONLINE
1269. 3315 Horňaková, Jarmila alias
1270. 3315 Vašinská, Katarína alias
1271. 3316 Tomková, Zuzana ONLINE
1272. 3316 Drotárová Mayerová, Eva alias
1273. 3316 Kočišová, Renáta alias
1274. 3317 Tomková, Katarína ONLINE
1275. 3317 Žabková, Lenka alias
1276. 3318 Zsigová, Gabriela ONLINE
1277. 3319 Zjarová, Andrea ONLINE
1278. 3319 Farkašová, Nela alias
1279. 3320 Dudríková, Viera ONLINE
1280. 3321 Penička, dielna offline
1281. 3321 Penička, Ján alias
1282. 3322 Dvorčáková, Marcela ONLINE
1283. 3322 Čarnoká, Katarína alias
1284. 3323 Urbanská, Lenka ONLINE
1285. 3324 Medvec, Vladimír ONLINE
1286. 3326 Hiľovská, Alexandra ONLINE
1287. 3327 Petríková, Radka ONLINE
1288. 3328 Turčianska, Darina ONLINE
1289. 3329 Gáborová, Martina ONLINE
1290. 3330 Peregrim, Igor offline
1291. 3331 Štimmelová, Judita offline
1292. 3331 Kollárová, Zuzana alias
1293. 3332 Legáth, Ľubomír ONLINE
1294. 3333 Varga, Marek offline
1295. 3334 Donič, Viliam ONLINE
1296. 3335 Pallayová, Mária ONLINE
1297. 3336 Piptová, IV.IK ONLINE
1298. 3337 Šemeláková, Martina offline
1299. 3338 Stupák, Marek ONLINE
1300. 3339 Rimárová, Kvetoslava ONLINE
1301. 3340 Turčianska, Ľudmila ONLINE
1302. 3341 Majerník, Jaroslav ONLINE
1303. 3342 Ružičková, Ružena ONLINE
1304. 3343 Hnilická, Tatiana ONLINE
1305. 3344 Bucková, Jana ONLINE
1306. 3345 Kurucová, Marta ONLINE
1307. 3346 Černáková, Dana ONLINE
1308. 3347 Kurpas, Martin ONLINE
1309. 3348 Lovásová, Eva ONLINE
1310. 3349 Habalová, Viera ONLINE
1311. 3350 Rácz, Oliver ONLINE
1312. 3351 Mičková, Helena ONLINE
1313. 3352 Lukán, Norbert offline
1314. 3353 Javorský, Martin offline
1315. 3354 Žišková, Oľga ONLINE
1316. 3355 Šalagovič, Ján offline
1317. 3356 Kundrík, Martin ONLINE
1318. 3356 Saloka, Kamil alias
1319. 3357 Vojčíková, Lea ONLINE
1320. 3358 ZV OO, Džoganová Oľga ONLINE
1321. 3359 Bednariková, Miriam ONLINE
1322. 3360 Andrášová, Jela ONLINE
1323. 3361 Hrabinská, Zdenka ONLINE
1324. 3361 Bodnárová, Jana alias
1325. 3362 Utľaková, Anna ONLINE
1326. 3363 Vranec, Marek, BOZP LF offline
1327. 3364 Firment, Jozef ONLINE
1328. 3365 Hubková, Beáta ONLINE
1329. 3366 Sedláková, Eva ONLINE
1330. 3366 Šalamonová Blichová, Lenka alias
1331. 3367 Borysová, Ivana ONLINE
1332. 3368 Mareková, Mária ONLINE
1333. 3369 Krivošová-Bellušová, Mária ONLINE
1334. 3370 Sabo, Ján ONLINE
1335. 3371 Mechírová, Viola ONLINE
1336. 3372 Kreheľová, Andrea ONLINE
1337. 3373 Dorko, Erik offline
1338. 3374 Halánová, Monika ONLINE
1339. 3375 Poľáková, Eva ONLINE
1340. 3376 Hudáková, Terézia ONLINE
1341. 3377 Rabajdová, Miroslava ONLINE
1342. 3378 Danková, Marianna ONLINE
1343. 3378 Jonecová, Zuzana alias
1344. 3379 Veselá, Jarmila ONLINE
1345. 3380 Mechírová, Eva ONLINE
1346. 3381 Tóth, Štefan ONLINE
1347. 3382 Szabóová, Eva offline
1348. 3383 Kmeťová, Marta ONLINE
1349. 3384 Kolesár, Dalibor ONLINE
1350. 3385 Háberová, Ľuboslava ONLINE
1351. 3385 Hantke, Anna alias
1352. 3385 Hnát, Marek alias
1353. 3385 Horňáková, Anna alias
1354. 3385 Onderková, Martina alias
1355. 3386 Kalinová, Zuzana ONLINE
1356. 3388 Siegfried, Leonard ONLINE
1357. 3389 Chylová, Martina offline
1358. 3390 Fiľakovská, Daniela ONLINE
1359. 3390 Bosáková, Lucia alias
1360. 3390 Skoumalová, Ivana alias
1361. 3391 Kovaničová, Milana ONLINE
1362. 3391 Chylová, Martina alias
1363. 3391 Peštová, Lívia alias
1364. 3392 Dankulincová, Zuzana ONLINE
1365. 3392 Belák, Andrej alias
1366. 3393 Katreniaková, Zuzana ONLINE
1367. 3393 Polanová, Miriam alias
1368. 3394 Rajničová, Iveta ONLINE
1369. 3395 Madarasová Gecková, Andrea ONLINE
1370. 3396 Čepová, Eva ONLINE
1371. 3397 Vagáneková, KUCH ONLINE
1372. 3397 Vagáneková, Katarína alias
1373. 3398 Géci, Imrich ONLINE
1374. 3398 Bober, Peter alias
1375. 3398 Imrich, Géci alias
1376. 3399 Berecz, Jozef ONLINE
1377. 3399 Penička, Ján alias
1378. 3400 Sekretariat dekana, LF ONLINE
1379. 3400 Davidová, Zuzana alias
1380. 3400 Fraňová, Lucia alias
1381. 3401 Silvášiová, ULKBch ONLINE
1382. 3401 Ďurovcová, Eva alias
1383. 3401 Molčányiová, Angela alias
1384. 3401 Silvášiová, Ivana alias
1385. 3402 Medvecová, ULF ONLINE
1386. 3402 Medvecová, Ružena alias
1387. 3403 Jenčová, ULKBf ONLINE
1388. 3403 Géciová, Zuzana alias
1389. 3403 Jenčová, Henrieta alias
1390. 3404 Bardzáková, ULB ONLINE
1391. 3404 Bardzáková, Anna alias
1392. 3405 Trochanová, Martina ONLINE
1393. 3406 Huličová, UPF ONLINE
1394. 3406 Huličová, Silvia alias
1395. 3407 Gunčágová, ULKM ONLINE
1396. 3407 Gunčágová, Alena alias
1397. 3408 Jánošová, UF ONLINE
1398. 3408 Jánošová, Ingrid alias
1399. 3409 Lacková, UO ONLINE
1400. 3409 Lacková, Martina alias
1401. 3410 Bérešová, Anna ONLINE
1402. 3411 Franková, I. IK - 3. posch. ONLINE
1403. 3411 Franková, Ingrid alias
1404. 3412 Mišíková, I. ChK ONLINE
1405. 3412 Mišíková, Eva alias
1406. 3413 Lacková, I. GPK ONLINE
1407. 3413 Lacková, Martina alias
1408. 3414 Herichová, KDD ONLINE
1409. 3414 Herichová, Libuša alias
1410. 3415 Schusterová, Ingrid ONLINE
1411. 3416 Popovičová, I. SK ONLINE
1412. 3416 Popovičová, Daniela alias
1413. 3417 Kaľavská, KD ONLINE
1414. 3417 Kaľavská, Mária alias
1415. 3418 Šutáková, OK ONLINE
1416. 3418 Šutáková, Edita alias
1417. 3419 Kissová, KORL ONLINE
1418. 3419 Kissová, Eva alias
1419. 3420 I. IK, poliklinika ONLINE
1420. 3421 Illéšová, NK ONLINE
1421. 3421 Gdovinová, Zuzana alias
1422. 3421 Illéšová, Petra alias
1423. 3421 Papíková, Jana alias
1424. 3422 Palkovitsová, I. PK ONLINE
1425. 3422 Palkovitsová, Adriana alias
1426. 3423 Batiová, KOTPU ONLINE
1427. 3423 Batiová, Monika alias
1428. 3424 Kmaková, Anna ONLINE
1429. 3425 Jánošíková, NChK ONLINE
1430. 3426 Šestáková, I. KAIM ONLINE
1431. 3427 Čechová, I. KRaZM ONLINE
1432. 3428 Denná m., ULKM ONLINE
1433. 3428 Ambrózyová, Helena alias
1434. 3428 Dudášová, Anna alias
1435. 3428 Kravcová, Paulína alias
1436. 3428 Tóthová, Mária alias
1437. 3429 Krcho, Peter ONLINE
1438. 3430 UEM sekretariat ONLINE
1439. 3430 Cisková, Oľga alias
1440. 3430 Vaňková, Monika alias
1441. 3431 Juhásová, ZTB ONLINE
1442. 3431 Juhásová, Gabriela alias
1443. 3432 SMMK ONLINE
1444. 3433 Žihalová, Iveta ONLINE
1445. 3434 Balčák, Stanislav ONLINE
1446. 3435 Hnátová, Žofia ONLINE
1447. 3436 Kopčáková, Jaroslava ONLINE
1448. 3438 Valočiková, Ivana offline
1449. 3439 Praktikáreň - UF ONLINE
1450. 3440 Šatnárky, LF ONLINE
1451. 3440 Krasnovská, Kristína alias
1452. 3440 Prokopová, Anna alias
1453. 3441 Jarčuška, Pavol ONLINE
1454. 3442 Janitorová, Eva offline
1455. 3442 Timková, Silvia alias
1456. 3444 Urban, Peter ONLINE
1457. 3445 Kaťuchová, Jana ONLINE
1458. 3446 Tamášová, Margaréta ONLINE
1459. 3446 Bejdová, Petra alias
1460. 3446 Gidová, Denisa alias
1461. 3446 Pavliková Bimbová, Zuzana alias
1462. 3446 Sinčák Konečná, Andrea alias
1463. 3446 Šestáková, Marcela alias
1464. 3447 Birková, Anna ONLINE
1465. 3447 Čižmárová, Beáta alias
1466. 3448 Farkašová Iannaccone, Silvia ONLINE
1467. 3449 Husivargová, Alexandra ONLINE
1468. 3450 Slovenská, USL ONLINE
1469. 3450 Slovenská, Drahomíra alias
1470. 3451 Bobrov, Nikita offline
1471. 3452 Harcsová, Slávka ONLINE
1472. 3453 Alexyová, UHaE ONLINE
1473. 3453 Alexyová, Janka alias
1474. 3453 Čurgali, Kristína alias
1475. 3455 Mikula, Pavol ONLINE
1476. 3455 Timková, Vladimíra alias
1477. 3456 Dragún, Daniel ONLINE
1478. 3457 Hudák, Michal offline
1479. 3458 Nerantzakis, Ingrid ONLINE
1480. 3459 Strojný, Ladislav offline
1481. 3460 Schubertová, Andrea ONLINE
1482. 3461 Bomba, Alojz offline
1483. 3462 Zánická, Zuzana ONLINE
1484. 3463 Hijová, Emília offline
1485. 3463 Mojžišová, Gabriela alias
1486. 3464 Doľáková, KSaMCh ONLINE
1487. 3464 Doľáková, Martina alias
1488. 3465 Mahely, KPLaKT ONLINE
1489. 3465 Mahely, Beáta alias
1490. 3466 Kövérová, KPF ONLINE
1491. 3466 Kövérová, Agáta alias
1492. 3467 Čabrová, KICM ONLINE
1493. 3467 Čabrová, Jarmila alias
1494. 3468 Perešová, II. ChK ONLINE
1495. 3468 Perešová, Nikoleta alias
1496. 3469 Ambro, Ľuboš ONLINE
1497. 3469 Link, René alias
1498. 3470 Joppa, Pavol ONLINE
1499. 3471 Macejová, Želmíra ONLINE
1500. 3471 Vargová, Viola alias
1501. 3472 Filipová, UP offline
1502. 3473 Sabol, Marián offline
1503. 3474 Jurgová, Tatiana offline
1504. 3475 Vančíková, Jana offline
1505. 3476 Takáč, Peter ONLINE
1506. 3477 Belák, Jozef ONLINE
1507. 3478 Mitro, Peter ONLINE
1508. 3479 Tkáč, Ivan ONLINE
1509. 3480 Tkáčiková, Soňa offline
1510. 3481 Laputková, Galina ONLINE
1511. 3482 Schréter, Ivan offline
1512. 3483 Jenča, Andrej ONLINE
1513. 3484 Kitka, Miroslav ONLINE
1514. 3485 Mojžiš, Ján ONLINE
1515. 3486 Dragašek, Jozef ONLINE
1516. 3487 Urdzík, Peter ONLINE
1517. 3488 Radoňak, Jozef ONLINE
1518. 3489 SSŠZL ONLINE
1519. 3491 Valanský, Ladislav ONLINE
1520. 3492 Beňačka, Roman ONLINE
1521. 3493 Dubayová, Katarína ONLINE
1522. 3494 Stebnický, Milan ONLINE
1523. 3495 Szilasiová, Jarmila ONLINE
1524. 3497 Nagy, Vincent ONLINE
1525. 3499 Breznoščáková, Dagmar ONLINE
1526. 3500 Salokyová, Henrieta ONLINE
1527. 3500 Súkeníková, Martina alias
1528. 3501 Recepcia Bačíkova ONLINE
1529. 3502 Petrášová, Adriána ONLINE
1530. 3503 Šmocer, Peter offline
1531. 3504 Jenčová, Janka ONLINE
1532. 3505 Jendruch, Jozef ONLINE
1533. 3506 Jenča, Andrej offline
1534. 3507 Jenča, Andrej ONLINE
1535. 3508 Bereš, Milan offline
1536. 3509 Riznič, Marcel offline
1537. 3510 Vantová, Vlasta offline
1538. 3511 Michalik, Michaela ONLINE
1539. 3512 Jenčová, Janka ONLINE
1540. 3513 Jenča, Andrej offline
1541. 3514 Alexovič, Michal ONLINE
1542. 3514 Uličná, Csilla alias
1543. 3515 Vančíková, Zdena ONLINE
1544. 3515 Franková, Štefánia alias
1545. 3515 Grohoľová, Mária alias
1546. 3516 Salociová, Zuzana ONLINE
1547. 3516 Radáčiová, Lenka alias
1548. 3517 Kacírová, Mária ONLINE
1549. 3517 Béres Alevová, Agnesa alias
1550. 3518 Pavliuk-Karachevtseva, Andriana offline
1551. 3519 Kristian, Pavol ONLINE
1552. 3520 Gajdzik, Tomáš ONLINE
1553. 3521 Kačmariková, Andrea ONLINE
1554. 3522 Rendešová, Zuzana ONLINE
1555. 3523 Varga, Rastislav ONLINE
1556. 3524 Melegová, Nikola ONLINE
1557. 3524 Michalková, Radka alias
1558. 3525 Kuruc, Tomáš ONLINE
1559. 3525 Petrová, Klaudia alias
1560. 3526 Bernátová, Silvia ONLINE
1561. 3526 Šarišský, Marek alias
1562. 3527 Hájiková, Martina ONLINE
1563. 3528 Miroššay, Andrej ONLINE
1564. 3529 Čoma, Matúš ONLINE
1565. 3530 Kalakaj, Peter ONLINE
1566. 3530 Hurta, Mikuláš alias
1567. 3531 Eftimov, Toni ONLINE
1568. 3532 Kello, Martin ONLINE
1569. 3533 Jarčuška, Pavol ONLINE
1570. 3534 Sonderlichová, Simona ONLINE
1571. 3535 Svoreňová, Zuzana ONLINE
1572. 3536 Paulíny, Zuzana ONLINE
1573. 3537 Miškovský, Pavol ONLINE
1574. 3538 Juhászová, Diana ONLINE
1575. 3539 Blašková, Frederika ONLINE
1576. 4100 Vratnica, K30 ONLINE
1577. 4100 Borovský, František alias
1578. 4100 Zuber, Jozef alias
1579. 4101 Stieranková, Mária ONLINE
1580. 4102 Markotánová, Soňa ONLINE
1581. 4103 Horňáková, Katarína ONLINE
1582. 4104 Pulíková, Viera ONLINE
1583. 4105 Nobody, Nobody offline
1584. 4106 Očenášová, Beáta ONLINE
1585. 4107 Zurkova, Hedviga ONLINE
1586. 4107 Zontáková, Júlia alias
1587. 4107 Zurková, Hedviga alias
1588. 4108 Tkáčová, Eva ONLINE
1589. 4109 Gonosová, Aneta ONLINE
1590. 4110 Müllerová, Valéria ONLINE
1591. 4111 Vratnica, K26 ONLINE
1592. 4111 Pašková, Ľudmila alias
1593. 4111 Porubanová, Alžbeta alias
1594. 4112 Ščerbová, Mária ONLINE
1595. 4113 Soliar, Ladislav ONLINE
1596. 4114 Svatuška, Ivan ONLINE
1597. 4116 Slaninová, Eva ONLINE
1598. 4117 Palko, Jozef ONLINE
1599. 4122 Nobody, Nobody ONLINE
1600. 4123 Románová, Anna ONLINE
1601. 4125 Nobody, Nobody ONLINE
1602. 4126 Bonk, František ONLINE
1603. 4126 Popovič, Adrián alias
1604. 4126 Šoltys, Dominik alias
1605. 4127 Nobody, Nobody ONLINE
1606. 4128 Mazák, Ján ONLINE
1607. 4129 Tekeli, Jozef ONLINE
1608. 4129 Jakab, Radomír alias
1609. 4130 Ongaľová, Jana ONLINE
1610. 4131 Fico, Miroslav ONLINE
1611. 4131 Štenpien, Erik alias
1612. 4132 Antalová, Blažena ONLINE
1613. 4133 Vrana, Vladimír ONLINE
1614. 4134 Žuľová, Jana ONLINE
1615. 4134 Dobrovič, Ľuboš alias
1616. 4134 Seilerová, Monika alias
1617. 4135 Barinková, Milena ONLINE
1618. 4136 Dolobáč, Marcel ONLINE
1619. 4137 Lamačková, Daniela ONLINE
1620. 4137 Becková, Dominika alias
1621. 4137 Illeš, Tomáš alias
1622. 4137 Treščáková, Diana alias
1623. 4139 Bufet, PravF ONLINE
1624. 4140 Čopko, Peter ONLINE
1625. 4141 Bröstl, Alexander ONLINE
1626. 4141 Holländer, Pavel alias
1627. 4142 Dobrovičová, Gabriela ONLINE
1628. 4143 Kanárik, Imrich ONLINE
1629. 4144 Tóthová, Marta ONLINE
1630. 4144 Breichová Lapčáková, Marta alias
1631. 4145 Ferenčíková, Simona ONLINE
1632. 4146 Michaľov, Lukáš ONLINE
1633. 4146 Tóthová, Veronika alias
1634. 4147 Štrkolec, Martin ONLINE
1635. 4148 Romža, Sergej offline
1636. 4149 Katedra, Jazykov ONLINE
1637. 4151 Husár, Ján ONLINE
1638. 4152 Babčák, Vladimír ONLINE
1639. 4153 Dolný, Jaroslav ONLINE
1640. 4154 Bujňáková, Mária ONLINE
1641. 4155 Jánošíková, Martina ONLINE
1642. 4156 Mrázová, Žofia ONLINE
1643. 4157 Benko, Radoslav ONLINE
1644. 4158 Klučka, Ján ONLINE
1645. 4159 Nobody, Nobody ONLINE
1646. 4160 Štrkolec, Miroslav ONLINE
1647. 4160 Vartašová, Anna alias
1648. 4161 Vojčík, Peter ONLINE
1649. 4162 Koromház, Peter ONLINE
1650. 4163 Kirstová, Katarína ONLINE
1651. 4163 Čollák, Jaroslav alias
1652. 4164 Vaľková, Helena ONLINE
1653. 4165 Molnár, Peter ONLINE
1654. 4165 Filičko, Vladimír alias
1655. 4166 Elbert, Ľudmila ONLINE
1656. 4166 Gregová Širicová, Ľubica alias
1657. 4167 Bačárová, Renáta ONLINE
1658. 4167 Sudzina, Milan alias
1659. 4168 Cakoci, Karin ONLINE
1660. 4168 Sábo, Jozef alias
1661. 4169 Červená, Karolína ONLINE
1662. 4170 Illéšová, Jozefína ONLINE
1663. 4171 Krunková, Alena ONLINE
1664. 4172 Sedláková, Slávka ONLINE
1665. 4172 Sedláková, Slavka alias
1666. 4173 Orosz, Ladislav ONLINE
1667. 4174 Kseňák, Štefan ONLINE
1668. 4174 Farkašová, Simona alias
1669. 4174 Majerčák, Tomáš alias
1670. 4175 Seman, Tibor ONLINE
1671. 4175 Demeková, Ľubica alias
1672. 4175 Jančát, Lukáš alias
1673. 4176 Hučková, Regina ONLINE
1674. 4177 Suchoža, Jozef ONLINE
1675. 4187 Pavlíková, Viera ONLINE
1676. 5100 Vaššová, Judita ONLINE
1677. 5101 Krokosová, Katarína ONLINE
1678. 5102 FVS, sekretariát katedier ONLINE
1679. 5102 Čurná, Andrea alias
1680. 5105 Nečedová, Angela ONLINE
1681. 5106 Reisingerová, Jitka ONLINE
1682. 5113 Palúš, Igor IP brána
1683. 5115 Bernátová, Dominika ONLINE
1684. 5115 Kakašová, Michaela IP brána
1685. 5116 Chmelová, Jana ONLINE
1686. 5118 FVS, vratnica ONLINE
1687. 5119 Kruželák, Jozef ONLINE
1688. 5121 Jesenko, Michal IP brána
1689. 5122 Vernarský, Martin IP brána
1690. 5124 Molitoris, Peter ONLINE
1691. 5125 Žofčinová, Vladimíra ONLINE
1692. 5126 Kantorová, Martina ONLINE
1693. 5126 Gyuri, Róbert IP brána
1694. 5127 Orosz, Ladislav ONLINE
1695. 5128 Lachytová, Lenka ONLINE
1696. 5129 Jeleňová, Iveta ONLINE
1697. 5131 Župová, Eliška ONLINE
1698. 5131 Rovenská, Denisa IP brána
1699. 5132 Kravčáková, Gabriela ONLINE
1700. 5133 Mitaľ, Ondrej ONLINE
1701. 5135 Alman, Tomáš IP brána
1702. 5136 Bobáková, Viktória IP brána
1703. 5137 Mihaliková, Eva ONLINE
1704. 5137 Výrostová, Eva IP brána
1705. 5138 Čepelová, Anna ONLINE
1706. 5139 Koreňová, Darina ONLINE
1707. 5141 Pčolinská, Lenka ONLINE
1708. 5142 Hrabovská, Zuzana ONLINE
1709. 5143 Študent, doktorand ONLINE
1710. 5143 Kráľová, Viktória IP brána
1711. 5143 Tóth, Oskár IP brána
1712. 5143 Vyrostko, Matúš IP brána
1713. 5144 Gmitrová, Tatiana ONLINE
1714. 5144 Douša, Milan IP brána
1715. 5145 Adamcová, Mária ONLINE
1716. 5146 Študent, doktorand ONLINE
1717. 5146 Rožová, Lucia IP brána
1718. 5146 Volochová, Jana IP brána
1719. 5147 Geffert, Richard ONLINE
1720. 5148 Konečný, Stanislav ONLINE
1721. 5149 Ondrová, Drahomíra ONLINE
1722. 5151 Džatková, Veronika ONLINE
1723. 5152 Ručinská, Silvia ONLINE
1724. 5153 prodekan FVS, veda, výskum a zahraničie IP brána
1725. 5154 Fečko, Miroslav ONLINE
1726. 5156 Homulková, Zuzana ONLINE
1727. 5157 FVS, personálny ref. ONLINE
1728. 5157 Boboňková, Petronela IP brána
1729. 5161 Hencovská, Mária IP brána
1730. 5163 Dombrovský, Peter ONLINE
1731. 5164 Škoda, Štefan ONLINE
1732. 5165 Dekanát FVS, fax IP brána
1733. 5181 Bódišová, Edita ONLINE
1734. 5182 Ličková, Jana ONLINE
1735. 5183 Bačíková, Viera ONLINE
1736. 7100 Vrátnica, Sokrates ONLINE
1737. 7104 Onufrák, Alexander ONLINE
1738. 7104 Kaliňák, Michal alias
1739. 7105 Bzdilová, Renáta ONLINE
1740. 7105 Bardovič, Jakub alias
1741. 7105 Dulinová Bzdilová, Renáta alias
1742. 7106 Gašparíková, Petra ONLINE
1743. 7107 Doktorandi, Politológie ONLINE
1744. 7107 Duffeková, Katarína alias
1745. 7107 Dvorský, Tomáš alias
1746. 7107 Feketeová, Benita alias
1747. 7107 Laczkó, Lucia alias
1748. 7107 Lörincová, Katarína alias
1749. 7107 Petriková, Mária alias
1750. 7108 Lapčáková, Anna offline
1751. 7109 Kalina, Ondrej ONLINE
1752. 7110 Pekár, Martin ONLINE
1753. 7111 Leško, Vladimír ONLINE
1754. 7112 Sekretariát , KFaDF KAE ONLINE
1755. 7112 Bašistová, Simona alias
1756. 7112 Bosáková, Kristína alias
1757. 7112 Bujnovský, Dávid alias
1758. 7112 Čomorová, Ivana alias
1759. 7112 Deneš, Štefan alias
1760. 7112 Gutter, Oliver alias
1761. 7112 Lepis, Beatrix Susanne alias
1762. 7113 Lovaš, Ladislav ONLINE
1763. 7114 Ferjenčík, Ján ONLINE
1764. 7115 Fedorčáková, Ingebourg ONLINE
1765. 7116 Lengeňová, Eva ONLINE
1766. 7117 Šimon, František ONLINE
1767. 7118 Strömplová, Ulrika offline
1768. 7118 Jenčíková, Blanka alias
1769. 7118 Kleimann, Maren alias
1770. 7118 Molokáčová, Barbora alias
1771. 7118 Popovičová, Alexandra alias
1772. 7119 Puchalová, Ingrid ONLINE
1773. 7120 Quitková, Jana ONLINE
1774. 7121 Hospodárová, Zuzana offline
1775. 7121 Eštoková, Eva alias
1776. 7122 Bednár, Marián ONLINE
1777. 7122 Jesenková, Adriana alias
1778. 7123 Jenčušová, Eva ONLINE
1779. 7124 Hvozdovičová, Dagmar ONLINE
1780. 7125 Lovašová, Soňa ONLINE
1781. 7125 Hovanová, Magdaléna alias
1782. 7125 Šiňanská, Katarína alias
1783. 7125 Tóthová, Lucia alias
1784. 7126 Nezníková, Ľubica ONLINE
1785. 7127 Šutor, Lukáš ONLINE
1786. 7127 Andričík, Marián alias
1787. 7127 Andričíková, Markéta alias
1788. 7127 Milčák, Marián alias
1789. 7128 Sotáková, Emília ONLINE
1790. 7129 Gállová, Oľga ONLINE
1791. 7130 Študijné, FF ONLINE
1792. 7130 Kelemenová, Karolína alias
1793. 7131 Šlosár, Dušan ONLINE
1794. 7132 Rosivalová Baučeková, Silvia ONLINE
1795. 7132 Filipová, Petra alias
1796. 7132 Kalafus Antoniová, Vesna alias
1797. 7132 Martausová, Martina alias
1798. 7133 Panocová, Renáta ONLINE
1799. 7134 Tholt, Pavol ONLINE
1800. 7134 Andreanský, Eugen alias
1801. 7134 Jusko, Štefan alias
1802. 7134 Nezník, Peter alias
1803. 7135 Laboratórium, fonetiky ONLINE
1804. 7135 Kiktová, Eva alias
1805. 7135 Zimmermann, Július alias
1806. 7136 Hajdučeková, Ivica ONLINE
1807. 7137 Bavoľár, Jozef ONLINE
1808. 7137 Kačmár, Pavol alias
1809. 7137 Köverová, Miroslava alias
1810. 7137 Šebeňa, René alias
1811. 7138 Vladyková, Ľubov ONLINE
1812. 7138 Heldáková, Lucia alias
1813. 7139 Cenková, Renáta ONLINE
1814. 7139 Getlík, Peter alias
1815. 7139 Gladiš, Marián alias
1816. 7139 Puchala, Jozef alias
1817. 7139 Sabol, Ján alias
1818. 7140 Mrázová, Eva ONLINE
1819. 7141 Franko, Štefan ONLINE
1820. 7142 Šivecová, Jana ONLINE
1821. 7144 Sabolíková, Karin ONLINE
1822. 7144 Magsamen, Kurt alias
1823. 7144 Saboviková, Adriana alias
1824. 7145 Žiaková, Eva ONLINE
1825. 7145 Balogová, Beáta alias
1826. 7146 Doktorandi, KSP ONLINE
1827. 7146 Bačová, Monika alias
1828. 7146 Vašková, Andrea alias
1829. 7148 Ráczová, Beáta ONLINE
1830. 7148 Hricová, Monika alias
1831. 7148 Kováčová Holevová, Bibiána alias
1832. 7148 Slavkovská, Miriam alias
1833. 7149 Doktorandi, KAaA ONLINE
1834. 7149 Borková, Lýdia alias
1835. 7149 Eperješiová, Zuzana alias
1836. 7149 Mohňanská, Dominika alias
1837. 7149 Nogolová, Veronika alias
1838. 7149 Simková, Eva alias
1839. 7149 Trebuňová, Jana alias
1840. 7149 Vrabec, Peter alias
1841. 7150 Sabol, Ján ONLINE
1842. 7150 Bónová, Iveta alias
1843. 7150 Ivančová, Lena alias
1844. 7151 Zimmermann, Július ONLINE
1845. 7153 Fedáková, Katarína ONLINE
1846. 7153 Džambová, Anna alias
1847. 7154 Kováčová, Michaela ONLINE
1848. 7155 Gbúr, Ján ONLINE
1849. 7156 Jasinská, Lucia ONLINE
1850. 7156 Petáková, Dominika alias
1851. 7157 Šutaj, Štefan ONLINE
1852. 7158 Doktorandi, Psychologia ONLINE
1853. 7158 Spišáková, Dominika alias
1854. 7158 Weissová, Simona alias
1855. 7159 Farkašovská, Juliana ONLINE
1856. 7161 Orosová, Oľga ONLINE
1857. 7162 Paľová, Mária ONLINE
1858. 7162 Janigová, Slávka alias
1859. 7163 Mesárošová, Margita ONLINE
1860. 7164 Tokárová, Zuzana ONLINE
1861. 7164 Otčenášová, Slávka alias
1862. 7164 Sendeková, Marta alias
1863. 7165 KPPaPZ, Doktorandi offline
1864. 7165 Dobrowolska Kulanová, Marta alias
1865. 7166 Váliková, Eva ONLINE
1866. 7167 Hrehor, Henrich ONLINE
1867. 7167 Jančura, Mikuláš alias
1868. 7167 Melichárek, Maroš alias
1869. 7168 Doktorandi, Histórie ONLINE
1870. 7168 Ďuďáková, Monika alias
1871. 7168 Dudych, Agnès alias
1872. 7168 Fogelová, Patrícia alias
1873. 7168 Górka, Adam alias
1874. 7168 Hromuľaková, Katarína alias
1875. 7168 Janinovič, Jovana alias
1876. 7168 Jirásek, Ondřej alias
1877. 7168 Kacerová, Barbara alias
1878. 7168 Katriňák, Lukáš alias
1879. 7168 Kušnírová, Dana alias
1880. 7169 Stekauer, Pavel ONLINE
1881. 7169 Tomaščíková, Slávka alias
1882. 7170 Orosová, Renáta ONLINE
1883. 7171 Polák, Tomáš ONLINE
1884. 7172 Kohoutková, Lenka ONLINE
1885. 7172 Ferencová, Janka alias
1886. 7172 Petríková, Katarína alias
1887. 7172 Starosta, Volodymyr alias
1888. 7173 Gbúrová, Marcela ONLINE
1889. 7174 Dobiašová, Soňa ONLINE
1890. 7175 Dobiaš, Daniel ONLINE
1891. 7176 Koziak, Tomáš ONLINE
1892. 7177 Benka, Jozef offline
1893. 7177 Bačíková, Mária alias
1894. 7177 Hricová, Lucia alias
1895. 7177 Janovská, Anna alias
1896. 7178 Bojková, Alžbeta ONLINE
1897. 7178 Fedorčák, Peter alias
1898. 7178 Magdoško, Drahoslav alias
1899. 7178 Regináčová, Nikola alias
1900. 7178 Śnieżko, Alžbeta alias
1901. 7180 Gajdošová, Beata ONLINE
1902. 7181 Mayerová, Katarína ONLINE
1903. 7181 Hruška, Dušan alias
1904. 7182 Eštok, Gabriel ONLINE
1905. 7183 Bereczová, Lýdia ONLINE
1906. 7184 Doktorandi, Slovakistika offline
1907. 7184 Fedorková, Andrea alias
1908. 7184 Havrila, Patrícia alias
1909. 7184 Homoľová, Gabriela alias
1910. 7184 Kulíková, Terézia alias
1911. 7184 Michalčík, Igor alias
1912. 7184 Oravcová, Alena alias
1913. 7184 Papcunová, Patrícia alias
1914. 7185 Šutajová, Jana ONLINE
1915. 7185 Ruman, Ján alias
1916. 7186 Vrátnica, Aristoteles ONLINE
1917. 7186 Adler, Marián alias
1918. 7186 Borodáč, Ján alias
1919. 7186 Karaffa, Viliam alias
1920. 7187 Bavoľárová, Ľudmila ONLINE
1921. 7188 Marcinová, Emília ONLINE
1922. 7189 Andričík, Marián ONLINE
1923. 7190 Balegová, Jana ONLINE
1924. 7190 Katreničová, Anabela alias
1925. 7190 Krokosová, Zuzana alias
1926. 7191 Bednáriková, Gabriela ONLINE
1927. 7191 Klimčáková, Lenka alias
1928. 7191 Kolaříková, Zuzana alias
1929. 7191 Mitríková, Barbara alias
1930. 7191 Naďová, Zuzana alias
1931. 7192 Petruňová, Helena ONLINE
1932. 7192 Slovenská, Viktória Mária alias
1933. 7193 Rozenfeld, Július ONLINE
1934. 7193 Buráková, Zuzana alias
1935. 7193 Šnircová, Soňa alias
1936. 7194 Lichner, Vladimír ONLINE
1937. 7195 Hajduková, Katarína ONLINE
1938. 7197 Mičaninová, Mária ONLINE
1939. 7198 KFaDF, Doktorandi ONLINE
1940. 7199 Andreanský, Eugen ONLINE
1941. 7200 Sokrates, Serverovňa offline
1942. 7205 Sedláková, Marianna ONLINE
1943. 7207 Stojka, Róbert ONLINE
1944. 7207 Mayerová, Katarína alias
1945. 7207 Škára, Martin alias
1946. 7208 Kaminská, Ľubomíra ONLINE
1947. 7208 Borza, Peter alias
1948. 7209 Humenna, Oksana ONLINE
1949. 7209 Barnišinová, Lívia alias
1950. 7209 Jurečková, Beáta alias
1951. 7209 Madárová, Ingrid alias
1952. 7209 Pálová, Veronika alias
1953. 7209 Tóthová, Lucia alias
1954. 7210 Körtvélyessy, Lívia ONLINE
1955. 7210 Gregová, Renáta alias
1956. 7210 Panocová, Renáta alias
1957. 7210 Timková, Renáta alias
1958. 7227 Sekerák, Marek ONLINE
1959. 7255 Skuska, 1 offline
1960. 7272 Linka detskej, dôvery ONLINE
1961. 7273 Lovašová, Danka ONLINE
1962. 7286 Adamíková, Daniela offline
1963. 7299 Sokrates, 113 ONLINE
1964. 8110 Test - presný čas automat
1965. 8111 Test - privítanie automat
1966. 8112 Hudba, BigSky automat
1967. 8113 Hudba, Clockwork automat
1968. 8114 Test - chyba automat
1969. 8115 Test - pípnutie automat
1970. 8120 Test - dovidenia automat
1971. 81200 Krištof, Ján automat
1972. 8123 Test - spätné volanie automat
1973. 8211 Test - opakovač automat
1974. 8291 Hlasová pošta, zaslanie automat
1975. 8292 Hlasová pošta, čítanie automat
1976. 851xxxx Odkaz pre schránku xxxx automat
1977. 852xxxx Vypočutie odkazov schránky xxxx automat
1978. 8888 Spojovateľka automat