Telefonovanie po internete s protokolom SIP

Centrum informačných a komunikačných technológii spustilo technológiu telefonovania po sieti internet prostredníctvom protokolu SIP.

Komunikácia medzi ľudmi opäť o niečo pokročila. Na pôde UPJŠ sa podarilo úspešne implementovať technológiu hlasovej komunikácie prostredníctvom protokolu SIP. Tí, ktorí sa chcú o tomto protokole dozvedieť viac, nech si prečítajú SIP Service architecture white paper (Anglicky), kde sa okrem iného dozviete aj to, že hlasová komunikácia zďaleka nie je jeho jedinou doménou.

Najčastejšou platformou (aj keď určie nie jedinou) bude operačný systém Windows, preto si ukážeme, ako jednoducho a rýchlo spojazdniť jednu z aplikácií na hlasovú komunikáciu. Konfigurácia je pomerne jednoduchá a rôzne programy sa konfigurujú veľmi podobne.

Požiadavky:
Samozrejmosťou pre fungovanie SIP telefónu je mať funkčné multimediálne vybavenie počítača a to konkrétne mikrofón a reproduktory resp. slúchadlá. Zvuková karta musí podporovať duplexnú prevádzku, to znamená že musí vedieť súčasne využívať vstup aj výstup. Túto podmienku už väčšina nových počítačov spĺňa. Bez pripojenia do siete Vám to samozrejme taktiež nepôjde.

Softvér:
X-Lite http://www.xten.com/index.php?menu=download
Kphone http://www.wirlab.net/kphone/

Konfigurácia X-Lite:
Najprv si stiahnite a nainštalujte softvér z vyššie uvedenej adresy, pričom sa riaďte inštrukciami distribuovanými s aplikáciou.
Samotnú konfiguráciu hlasových služieb spustíte kliknutím na tlačidlo "MENU" a následne na položku "System Settings":

Konfigurácia Xten

Zo zobrazených možností si vyberte konfiguráciu "SIP Proxy":

Konfigurácia Xten

Konkrétne parametre programu nakonfigurujte podľa nasledujúceho obrázka, pričom pre nasledujúce údajte nastavte:

  1. Enabled: Yes
  2. Display name: Sem uveďte svoje priezvisko a meno (v tomto poradí)
  3. User name: Sem uveďte telefónne číslo z registrácie.
  4. Authoriation User: Nemusíte vypĺňať.
  5. Password: Heslo, s ktorým ste sa registrovali.
  6. Domain/Realm: upjs.sk

Konfigurácia Xten

Nakoniec si pridajte čísla/adresy do telefónneho zoznamu:

Konfigurácia Xten

Samotné telefonovanie potom prebieha klasickým spôsobom, s využitím telefónneho zoznamu a tlačidiel, ktoré sú farebne aj funkčne zobrazené podobným spôsobom ako u bežného mobilného telefónu.